20 let. Domácí péče Home Care. v Dolním Rychnově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let. Domácí péče Home Care. v Dolním Rychnově"

Transkript

1 20 let Domácí péče Home Care v Dolním Rychnově

2 Obsah Domácí zdravotní péče - Home Care... str. 4 Na začátku domácí péče byla Maria Scholzová / Antonín Kunc... str. 6 Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně / Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.... str. 8 Domácí léčba je bez stresu / Rozhovor o začátcích a současnosti domácí péče s vedoucí sestrou Danou Hunyadyovou... str. 10 Jeden den se zdravotní sestrou Home Care... str. 12 Domácí péče je velmi bohulibé zařízení / Biskup Mons. František Radkovský... str. 14 Za tichem jezdí pan Sebjan na ryby, když chce hovořit, volá sestřičky / Příběh pacienta domácí péče... str. 15 Domácí péče je prodloužená ruka lékaře / MUDr. Jindřich Siuda... str. 18 Tým všeobecných zdravotních sester... str. 20 Autopark Home Care... str. 22 Odborníci o Home Care... str. 24 Paní Kuncová dnes využívá domácí péči, kterou její dcera před 20 roky založila... str. 26 S domácí péčí je spokojená, ale těší se i do léčebny... str. 28 Domácí zdravotní péče Home Care v Dolním Rychnově trvá v letošním roce 2013 už dvacet let. Kulaté výročí dvou desetiletí je dobrou příležitostí ke zhodnocení, zamyšlení, či ke vzpomínání. Řekli jsme si, že by bylo dobré shrnout všechny různé pohledy a vzpomínky do jednoho celku. Tím by mohlo být vydání publikace o historii a současnosti naší domácí zdravotní péče. A tak se i stalo - vítejte tedy v této publikaci, v níž se setkávají příspěvky různého žánru - od vzpomínek na začátky Home Care, přes pohledy odborníků ze zdravotní a sociální péče, až k reportážním pohledům do práce sestřiček, či nahlédnutí do života našich pacientů. Velice si ceníme zamyšlení pana biskupa Františka Radkovského nebo známé gerontoložky paní Ivy Holmerové. Stejně tak si vážíme příspěvků zdejších lékařů, kteří popsali - každý po svém - přínos domácí péče nejen pro praktické lékaře, ale i pro veřejnost. Děkujeme i pacientům, kteří byli ochotní a nechali nás na těchto stránkách nahlédnout do jejich soukromí či osudů. Publikace je samozřejmě i vzpomínkou na zakladatelku domácí péče Home Care paní Marii Scholzovou a také oceněním všech zdravotních sester, které se v průběhu dvou desetiletí na náročné ošetřovatelské práci podílely. Tato publikace je tedy i poděkováním zaměstnancům Home Care. Ale na prvním místě je tu pro veřejnost, dnem otevřených dveří do domácí zdravotní péče, pozváním k setkání, kde hovoří pacienti, zdravotní sestřičky, lékaři, duchovní a další. Věřím, že tato publikace je nejen prezentací Home Care v Dolním Rychnově, ale i příspěvkem k popularizaci domácí zdravotní péče v naší společnosti. MSc. Magdalena Radošová Scholzová, MBA, ředitelka Domu ošetřovatelské péče-home Care v Dolním Rychnově 3

3 Domácí zdravotní péče - Home Care Zdravotní domácí ošetřovatelská péče v Dolním Rychnově je orientována na podporu a udržení zdraví a prevenci nemoci. Našimi pacienty jsou lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stadiu života. Cíl a rozsah péče Jaké služby nejčastěji poskytujeme Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu Péče o katetry, kolostomie Péče o dialyzované pacienty Převazy, odběry biologického materiálu Rehabilitační ošetřovatelství Paliativní péče Ošetření dekubitů a jejich prevence Hygiena u ležících pacientů Aplikace všech forem léčiv, včetně infuzní terapie Cílem Domácí zdravotní péče - Home care je kvalitní humánní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu až 3 hodin denně s dostupností 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče U klienta podporujeme sebepéči a sebeobsluhu, individuálnost a adresnost péče Zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem či ošetřujícím lékařem z oddělení v nemocnici, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí), který určuje její rozsah i četnost. Pokud má tedy klient zájem o naše služby, musí mu doporučení vystavit jeho ošetřující lékař Domácí zdravotní péče může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně. Návštěvy jsou pak členěné do 4 typů dle času stráveného u pacienta 60 minut, 45 minut, 30 minut a 15 minut Bazální stimulace Ošetřovatelská péče a rehabilitační ošetřovatelství jsou poskytované dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci. Kde službu poskytujeme Domácí péči poskytujeme na území bývalého okresu Sokolov, vyjma Kraslicka, tzn. ve městech: Sokolov, Loket, Chodov, Horní Slavkov, Habartov, Kynšperk a v přilehlých obcích. Zdravotní domácí péče je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. 4 5

4 Na začátku domácí péče byla Maria Scholzová Domácí zdravotní péče Home Care v Dolním Rychnově slaví letos 20 let svého trvání. Na začátku bylo jediné auto, stará škodovka, a jediný člověk, paní Maria Scholzová, která se tehdy rozhodla jít vlastní, ne právě vyšlapanou cestou. Tehdy sice vznikaly agentury domácí péče v celé republice, ale jejich provozování nebylo samozřejmé. pojišťovnám. Velice brzy po zahájení spolupráce jsem se přesvědčil o výhodnosti této prodloužené ruky lékaře, potvrzuje sokolovský praktický lékař MUDr. Jindřich Siuda, který už v začátku domácí péči podpořil. A přínosu vzniku Home Care v našem kraji si cení dodnes: Tehdy před dvaceti lety se nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale i jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. Když se lámala tisíciletí, v roce 2000, přestěhovalo se sídlo Home Care do Dolního Rychnova, do prostor léčebny pro dlouhodobě nemocné, kterou tu dva roky předtím začala Maria Scholzová provozovat. Odsud dnes zdravotní sestry dojíždí za svými pacienty. Sedm modrých Pand s logem červeného srdce s iniciály HC jsou už známé tím, že dojíždějí za pacienty do jejich domovů. Za měsíc navštíví sestry na 250 pacientů v celém regionu Sokolovska, od Chodova přes Sokolov, Habartov, Kynšperk až po Horní Slavkov. Zaměstnání zdravotních sester Home Care s sebou nenese jen náročnost profese zdravotníka, ale i dopravního provozu. Toto riziko ale stojí za to. Domácí službu chválí i známá gerontoložka Iva Holmerová: Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Zdravotní sestry tak mohou u některých pacientů pokračovat v domácím prostředí v péči, která započala v léčebně. U jiných pacientů mohou péči léčebny zcela nahradit, a to po velmi dlouhou dobu a umožnit tak pacientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí... V loketském sídle Home Care v polovině 90. let V roce 2006 Maria Scholzová zemřela. V jejím díle pokračují její děti. Rok po bolestném odchodu své matky realizovaly její sen - zrekonstruvaly vilu sousedící s léčebnou a přeměnily jí na domov pro seniory. Pojmenovaly jej na její památku Vila Maria. Dnes už domácí péči, léčebnu i Vilu Maria pojímáme jako rodinnou tradici, kterou je třeba rozvíjet, říkají ředitelka DOP-HC Magdaléna Radošová Scholzová a její zástupkyně Sabina Hajná, dcery zakladatelky nového typu domácí i ústavní péče na Sokolovsku. Antonín Kunc, publicista a pracovník v sociálních službách V začátcích jsme nebyli jen my, v začátcích devadesátých let byla u nás domácí péče jako taková. Velkou roli v podpoře těchto agentur a jejich rozvoji sehrála Asociace domácí péče ČR a její tehdejší prezidentka Blanka Misconiová, říká dnešní vedoucí sestra Home Care Dana Hunyadyová, která přišla do agentury sídlící tehdy v Lokti rok po jejím vzniku. Pro první kroky v neznámém terénu byla zdravotní sestra Maria Scholzová vybavena i zkušenostmi z dlouholeté zdravotnické praxe, po otevření hranic v roce 1990 i v sousedním Německu. Právě zkušenost z tamní soukromé léčebny ji přivedla k nápadu zavést kvalitativně jinou ošetřovatelskou péči i v oblasti, kde žila. Klienty objížděla po jejich domácnostech nejprve sama se starou škodovkou. Nepotýkala se však jen se skromnějším vybavením, ale v začátcích i s nedůvěrou, například i některých lékařů, jimž dnes běžná domácí péče tehdy připadala cizí. Brzy se však ukázalo, že domácí zdravotní péče je prospěšná všem, pacientům, lékařům i zdravotním 6 7

5 Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně Domácí ošetřovatelská péče a další služby jsou podle mého názoru logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Dům ošetřovatelské péče, Vila Maria poskytující rezidenční sociální služby a domácí ošetřovatelská péče a pečovatelské služby, to je komplex služeb, který je logický a ucelený a který se jen těžko dá shrnout pod jeden název. Na webu zařízení najdeme nejlépe pod zkratkou DOP HC, já jsem si mu zvykla říkat Léčebna v Dolním Rychnově. S tímhle zařízením jsem se setkala mnohokrát a několikrát jsem je také navštívila, a to pří různých příležitostech. Moje první setkání je vlastně historické, protože jsem se osobně a vcelku pravidelně setkávala se zakladatelkou zařízení, paní Marií, která se pravidelně a velmi aktivně zúčastňovala akcí České gerontologické a geriatrické společnosti. Když před pěti několika lety vypukl letní skandál týkající se nekvalitní péče v některých léčebnách, velmi jsem ocenila, že se některé léčebny ozvaly a argumentovaly, že se nejedná o pravidlo, že mohou být a jsou také léčebny, které se v současných velmi nelehkých podmínkách snaží poskytovat a poskytují kvalitní a laskavou péči. Jedním z takových velmi silných a přesvědčivých hlasů byl hlas paní ředitelky této léčebny. V té době jsme se již znali z akcí ČGGS s panem primářem Jiřím Zelenkou a já jsem zjistila, že se všechny nitky sbíhají v Dolním Rychnově. Když jsme plánovali výzkumný projekt o kvalitě následné a dlouhodobé péče, který nyní probíhá za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, obrátili jsme se právě na tuto léčebnu s prosbou o poskytnutí informací. Byli jsme velmi mile překvapeni nejen milou a vstřícnou reakcí paní ředitelky i vrchní sestry a všech dalších členů týmu, ale také tím, že léčebna před námi nemá tajností (samozřejmě kromě těch, které vyplývají ze zákona o důvěrnosti dat či přání pacientů) a že nám vstřícně poskytuje údaje pro zkoumání kvality péče. Ujišťuji čtenáře, že to není až tak zcela obvyklé v českých podmínkách a že si tohoto otevřeného přístupu velmi vážíme. Věříme, že budeme schopni společně vytvořit takové indikátory kvality péče, které přispějí ke zlepšení kvality péče i v jiných zařízeních obdobného typu. Dům ošetřovatelské péče a Home Care, Dolní rychnov nabízíme léčbu pro DlouHoDobě nemocné pacienty Léčebna pro dlouhodobě nemocné - Dům ošetřovatelské péče poskytuje komplexní 24 hodinovou zdravotní, lékařskou péči pacientům s chronickým onemocněním, tělesně postiženým pacientům, těžce nemocným pacientům, lidem trpícím Alzheimerovou chorobou nebo demencí jiného typu a pacientům po operacích, kteří potřebují rehabilitační péči. Prostředí naší léčebny je přátelské, personál je ochotný, milý a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené. získané Certifikáty: Akreditované zařízení SAK ČR - mezinárodní certifikát v Bazální stimulaci Domácí ošetřovatelská péče a další služby jsou podle mého názoru logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Zdravotní sestry tak mohou u některých pacientů pokračovat v domácím prostředí v péči, která započala v léčebně. U jiných pacientů mohou péči léčebny zcela nahradit, a to po velmi dlouhou dobu a umožnit tak pacientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, tedy tam, kde si vlastně všichni přejeme co nejdéle setrvat. nestátní zdravotnické zařízení kromě ošetřovatelství a lékařské péče poskytujeme: rehabilitaci, paliativní péči, logopedii socioterapii - aktivizační činnosti (vaření, výtvarná činnost, muzikoterapie apod.) psychoterapii a konzultace s psychologem, zajištění spirituálních potřeb Pacienti mají u nás k dispozici okrasnou zahradu s fontánou a zahradním altánem, zimní zahradu s terasou, salonek pro socioterapii, tělocvičnu, Snoezelen - relaxační, terapeutickou Přeji tedy nejen domácí péči v Dolním Rychnově, ale celému komplexu zdravotnických a sociálních služeb, které zařízení zahrnuje a hlavně všem, kteří v tomto zařízení pracují, žijí zde, jsou jím léčeni, ošetřováni a jinak opečováváni, aby se jim dařilo moc dobře. Aby celé zařízení dýchalo nadále tou pohodou, kterou na mě vždy zapůsobí, a aby tuhle pohodu nekazila ani současná těžká situace v téhle celé zdravotně sociální oblasti. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ředitelka Gerontologického centra v Praze multismyslovou místnost, velké moderní koupelny se speciální vanou s perličkou a hydraulickým sprchovacím lůžkem, pokoje vybavené dřevěným nábytkem a plazmovou TV. Pacientům, u nichž skončí důvody k hospitalizaci, nabízíme možnost trvalého bydlení a péče v Domově pro seniory v areálu léčebny. Poskytujeme také domácí péči na Sokolovsku. DOP - HC s.r.o. Bergmannova 140, Dolní Rychnov, % , , Snoezelen 8

6 Domácí léčba je bez stresu O začátcích a současnosti domácí péče s vedoucí sestrou Danou Hunyadyovou Už sedmnáct let je vedoucí sestrou Home Care, tedy šéfkou, která domácí službu ze sídla v Dolním Rychnově řídí, paní Dana Hunyadyová. Práci přímo v terénu zná také. Předtím, než se stala vedoucí sestrou, sama pacienty v jejich domovech navštěvovala. Byla to v začátcích práce na koleně, říká. Jak jste se k domácí péči dostala? V roce 1994 se rušila nemocnice v Lokti, kde jsem pracovala. Většina zaměstnanců včetně mě přecházela do nemocnice v Sokolově. Věděla jsem o existenci loketské agentury Home Care, i to, že majitelka hledá zdravotní sestry. Přestože mě lákala změna zaměstnání, brzdou byla absence mé řidičské praxe, ačkoliv řidičák jsem měla. Mou nerozhodnost nakonec vyřešila sama majitelka Home Care paní Maruška Scholzová. Přesvědčila mě, a tak jsem v prosinci začala jezdit za pacienty do jejich domovů. Začátky v terénu byly někdy svízelné, já začátečnice, stará škodovka, zima. Co dodat, hozená přímo do vody, ale Home Care mohu vděčit i za to, že jsem dnes řidičkou. Brzy jste už Home Care vedla. O dva roky později jsem začala dělat v Home Care vedoucí sestru. Tehdy byla naše kancelář v Lokti. Ale než jsme ji získali, tak jsme se scházeli v bytě u Marušky. Byly to opravdové začátky, práce na koleně. Předávali jsme si tam službu, zapisovali dokumentaci, kterou jsme často měly rozloženou i na podlaze. Tehdy ještě na to nebyl vhodný počítačový program, převážně se psalo ručně. Kancelář v centru města nám tedy přišla vhod a přetrvala ještě dva roky, co už tady v Dolním Rychnově začala v roce 1998 léčebna dlouhodobě nemocných. V Rychnově sídlíme tedy s domácí péčí od začátku nového tisíciletí, od roku dva tisíce. Jak dalece byla tehdy domácí péče běžná? V začátcích jsme nebyli jen my, v začátcích devadesátých let byla u nás domácí péče jako taková. Tehdy vznikaly agentury domácí péče v celé republice. Velkou roli v podpoře těchto agentur a jejich rozvoji sehrála Asociace domácí péče ČR a její tehdejší prezidentka Blanka Misconiová. Na víkendových kempech a konferencích, které asociace pořádala, jsme si vyměňovali zkušenosti a dále se vzdělávali. Mnoho vyhlášek ministerstva zdravotnictví k domácí péči vznikalo vlastně diskuzí mezi ministerstvem a asociací. Když se tu domácí služba objevila, někteří praktičtí lékaři nevěděli, jak na ní reagovat, zda domácí péči doporučit. Postupně poznali, že domácí péče je užitečná, že sestra domácí péče dokáže mnoho výkonů, že pojišťovně ušetří za pobyt pacienta v nemocnici či odvoz sanitkou a že služba je pozitivní i pro psychiku nemocného. Čím je domácí péče prospěšná pro pacienta? Pobyt v nemocnici je pro člověka většinou stresový. Při léčbě v domácím prostředí takový stres odpadá. Pacientům poskytujeme různou zdravotní péči. Převazy, péče o různé typy stómií, aplikace léčebné terapie, infuzí, péče o pacienta v terminálním stádiu. Dokážeme pečovat i o pacienta se selhávající ledvinou, takže nemusí nikam dojíždět. Jde o peritoneální dialýzu. Obsluhujeme při ní dialyzační přístroj, který má pacient doma. Naše sestřičky kvůli této péči prošly školením v dialyzačním středisku v Sokolově. A co je v péči o pacienta nejnáročnější? Podle mě je v naší práci nejnáročnější péče o pacienta s onkologickým onemocněním. Mám na mysli psychickou náročnost, kdy jde třeba o pacienta středního věku nebo děti. V takovém případě není pro sestru domácí péče jednoduché nacházet slova k rozhovoru. Absolvovali jsme sice různé semináře jak komunikovat s těžce nemocnými lidmi, ale teorie je vždycky trochu jiná než praxe. Naše sestřičky jsou však empatické a to dost pomáhá. Jsou, kromě starostí, při práci domácí péče také hezké chvíle? Když pacientovi pomůžete, když se jeho zdravotní stav díky naší péči zlepší a vrátí se do běžného života. Třeba i ležící pacient po mozkové příhodě začne chodit. I když tam třeba nějaké postižení zůstává, je krásné, když se po čase zase jde projít ven. Ráda bych vzpomněla na jednoho z mých prvních pacientů. Poskytovaná péče spočívala v nácviku soběstačnosti všedních činností včetně chůze. Po dlouhotrvajícím intenzivním cvičení jsme společně dokázali, že se pacientovi splnilo jeho přání. Byl schopen odjet s rodinou na chalupu na Moravu. Poslal mi pohlednici s pozdravem a poděkováním. Vedoucí sestra se zakladatelkou Home Care Zažijí sestřičky při návštěvách pacientů třeba i něco veselého? Samozřejmě, hlavně se zvířátky pacientů. Plno zážitků máme se psy. Sestry si někdy při předávání služby předávají i informace o tom, který že pes má rád jaký pamlsek, aby se vůbec dostaly do bytu. Humorné chvilky přinášejí někdy i samotní pacienti. Učili jsme jednu pacientku aplikaci inzulinového pera. Brzy se to naučila, ale nechtěla ani za nic slyšet, že sestra už nebude za ní dojíždět. Domnívala se totiž, že kromě aplikace bude muset vést za sestru i svou zdravotní dokumentaci. Bez jednoho roku jste u domácí péče téměř dvacet let, tedy tolik, co Home Care trvá. Co vám to přineslo? Pro mě je to samozřejmě kus života. Na Marušku Scholzovou, zakladatelku domácí péče a později léčebny v Dolním Rychnově, nemůžu zapomenout. Musím říct, že mi stále schází. Nejen profesně, ale hlavně jako blízký člověk. Vím, jaké strasti zažívala, třeba i v začátcích domácí služby a léčebny, a při tom dokázala pomáhat druhým, i mně pomohla v osobních věcech. Byly jsme přítelkyně. Ptal se Antonín Kunc 10 11

7 Jeden den se zdravotní sestrou Home Care První zastávkou jsou Citice, kam sestra Iva jezdí na převazy k panu Karlíkovi. Pacient nás vítá spolu se svou přítelkyní. I ona má z dřívějška zkušenost s domácí péčí, která za ní dojížděla do Sokolova. Péče je vynikající, chválí sestru pan Miroslav. Projeďme se se zdravotní sestrou domácí péče Home Care za pacienty, kteří na ni čekají ve svých domovech. Jak vypadá její pracovní den? Nastupujeme do Pandy Ivy Holíkové dopoledne, kdy už má několik návštěv u pacientů za sebou. Jejím rajónem je Habartov, Kynšperk a jejich okolí. zvonit poledne. I přesto, že už kvůli zdravotnímu stavu zvonit nechodí, zůstává mu zvonice v sousedství částí života. K paní Marii Balatkové dojíždí sestra Iva do Habarotva už sedm let k nácviku sebepéče. Když je sestra příjemná, pak je to vždycky dobré, říká pacientka. Odbornou péči potřebuje od doby, kdy ji stihla mozková příhoda. Je to velká pomoc. Hlavně, když jsem ještě chodil do práce, to sem sestra docházela ráno, v poledne i večer. Za těch sedm let patří sestřička Iva do rodiny, její děti se znají s mými, říká syn paní Balatkové pan Chovanec. V Bukovanech, stejně jako v Habartově, jde sestra za několika pacienty. Naše první zastávka je u paní Zuzany Maštalířové, které sestřička kromě jiného aplikuje inzulin. Zaplať pánbů za to, je to velká pomoc, oceňuje její manžel a pacientka dodává: Taková zdravotní péče opravdu pomáhá. Deset let už navštěvuje Home Care paní Marii Valentovou v jejím domě v Kynšperku. Pacientka sestřičku objímá se slovy: To jsou moje holky, díky nim se držím, za nic na světě bych je nevyměnila. Často tu sestřičku vítají i vnoučata paní Valentové. Vyhrnují si trička a chtějí, abych jim také dala inzulin, směje se Iva. Před Josefovskou zvonicí. Na převazy se sestra Iva staví i v Josefově u pana Josefa Kroba. Věk přibývá, nemoci se hlásí, konstatuje pacient se stoickým klidem. Přisvědčuje, že k jeho vyrovnanosti přispívá i podpora domácí péče. Je to dobré, že taková služba existuje, říká. Když odcházíme, ukáže naproti přes silnici na hasičskou zvonici. Patnáct let sem chodil Sestra Home Care konzultuje domácí péči v ordinaci v Habartově

8 Domácí péče je velmi bohulibé zařízení Za tichem jezdí pan Sebjan na ryby, když chce hovořit, volá sestřičky Jistě mnozí známe potřebu této péče z vlastní zkušenosti. Sám si vzpomínám, jak jsem byl vděčný za tuto péči, poskytovanou mé mamince v době, kdy po smrti tatínkově zůstala v domě na Vysočině sama. Můj bratr byl pracovně vázán na Prahu a já na Plzeň. Pan Josef Sebjan z Březové u Sokolova rád jezdí na ryby, třeba až k Plzni na Hracholusky. Říká se, že rybáři jsou samotáři, ale to pan Josef Sebjan, i když žije ve svém malém bytě sám, rozhodně není. Nejenže se při rybolovu schází s kamarády, ale snad každého rybáře trumfne až dramatickým počtem kamarádek, které ho navštěvují a z nichž některé jsou, jak říká, téměř důvěrnice. Jsou to zdravotní sestry domácí péče Home Care z Dolního Rychnova, které jej v jeho domově ošetřují. Jejich pacient je totiž už více než dvacet let nechodící a k jeho dopravním prostředkům patří kromě auta také invalidní vozík. Poznal jsem spoustu sestřiček. Hodně se jich tu vyměnilo. Znám je snad všechny, co u Home Care jezdí, ať už za pacienty v Sokolově, Habartově, v Chodově, nebo ve Slavkově a v Kynšperku. Všechny se tu u mě vystřídaly, protože i když mno- Biskup František Radkovský doprovázený vlevo ředitelkou Domu ošetřovatelské péče Magdalenou Radošovou Scholzovou a její zástupkyní Sabinou Hajnou. Dokud maminka ještě mohla, byli jsme rádi, že mohla zůstat ve svém prostředí, na které byla po desetiletí zvyklá. Nebylo však možné, aby zůstala úplně bez pomoci. A zde se právě osvědčila tato domácí péče. My jsme měli jistotu, že je v dobrých rukou, a ona měla jistotu pomoci s věcmi, na které už sama nestačila. V době, kdy potíže nemoci a stáří se staly natolik vážné, že už to o samotě nemohla zvládnout, sehnali jsme nejprve dobrou osobu, která s ní bydlela a pomáhala jí a později si ji vzal bratr k sobě do Prahy. Nakonec skončila svůj pozemský život v péči lékařů v nemocnici. Ale to už je jiná kapitola. Přesto je třeba s vděčností říci, že v celém tom obtížném procesu nemoci a stárnutí měla domácí péče své nezastupitelné a důležité místo. Dík všem obětavým pečovatelkám (a pečovatelům), kteří tuto službu konají a ulehčují tak závěr života našich drahých (a časem asi i závěr našeho života) a umožňují jim, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a mezi těmi, které mají rádi. Mons. František Radkovský, římsko-katolický biskup plzeňský Doma se sestřičkou Hanou Malou

9 hé jezdí obvykle jinou oblast, než je Březová, každá tu byla aspoň na záskok, říká pan Sebjan. Sestřičky, pro něž je stálým pacientem, jsou už za ta léta jeho kamarádkami. To není jen o převazech a inzulinech. Nedokážu si držet odstup, že jsme jen pacient a zdravotní sestra. Když se tak často vidíme, tak si samozřejmě povídáme, svěřujeme se, je to vlastně důvěrný vztah. A tak jsou to vlastně i moje důvěrnice. Samozřejmě, každý může mít někdy nějaký problém a se špatnou náladou toho moc nenapovídá. Nestalo se mi ale, že by sem přijela sestra, která by byla protivná. Pan Sebjan je v péči rychnovské služby bez jednoho roku už dvacet let. Tedy téměř od doby, kdy Home Care vznikl. Pamatuji si i zakladatelku domácí péče paní Scholzovou. Vzpomínám si, jak mě zvala na masáže do Lokte, kde měla její domácí služba první sídlo, ještě mám její vizitku, ukazuje letitý pacient schovanou památku. Vášnivý rybář pan Sebjan má rybky i doma v akváriu. Neformální vztahy s Home Care pokračují dodnes. Když se něco děje, když mám nějaký problém, můžu zavolat kterékoliv sestřičce, ať už jde o zdraví a nebo když je mi prostě smutno. Někdy se se setřičkou sejdeme i mimo její práci na kafe v cukrárně. Mimochodem se tak potvrzuje, že motto Domu ošetřovatelské péče-home Care Dolní Rychnov S námi není nikdo sám není jen ozdobou internetových stránek této nestátní zdravotnické firmy, ale do značné míry i skutečností. Ani pesimista, ani optimista Až do svých dvaceti let byl dnešní čtyřiačtyřicátník zdánlivě zdravý. Nemoc udeřila v jediný okamžik a ze dne na den jej připravila o hybnost celého těla. Začaly mě bolet záda, motala se mi hlava, šel jsem na pohotovost. Druhý den jsem nehýbal ani rukama, ani nohama. Převezli mě vrtulníkem do fakultní nemocnice v Plzni, kde zjistili, že mám míchu zasaženou virem, vzpomíná pan Sebjan na krušné okamžiky. Ocitl se tehdy na hranici života a smrti. Virus zastavila až brutální léčba antibiotiky. Dva a půl roku byl upoután při léčbě na lůžko a potýkal se tak s dalším nebezpečím, s proleženinami. Člověk nesmí být pesimista, ale také ne optimista. Pro to, aby situaci zvládl, by měl být prostě realistou. Vytýčit si takové cíle, které jsou reálné, hodnotí náročnou životní situaci pan Sebjan. A při takovém vědomí se zeptal lékaře, svého známého, aby mu vyjevil prognózu. Chodit už nebudeš, ale mluvíš, ruce se rozhýbají a z toho vycházej, řekl mi na rovinu, vzpomíná pan Sebjan. A jedna z prvních nadějí, která ho napadla, patřila rybám: Věděl jsem, že na ryby chodit budu! Rybářský lístek, tedy oprávnění k lovu ryb, měl už v kapse z dob, kdy chodil do Pionýra. Předsevzetí realisty se splnilo. Dnes jezdí nejčastěji rybařit na Jesenici, ale i k Plzni na Hracholusky, na březovskou přehradu. Říční ryby loví na Ohři poblíž Tisové. Máme partu rybářů, jsou to lidi z Prahy, nebo z Kolína. Svým autem, ač šofér, necestuje sám. Na každé cestě je s ním jeho pejsek Cipísek. Je to dobrý společník, ale do auta svému pánovi samozřejmě nepomůže. Ten se však do vozu dostane bez problémů. Z vozíku se přesune na sedadlo a rychlopojistky mu umožní jedním pohybem kola z vozíku oddělit. Hodím je za sebe do vozu a stejně tak i složený vozík. Nic to není, říká pan Sebjan. Na rybaření se kromě lovu s partou vydává i sólo. Poslouchám při tom ptáky, vyčistí se mi hlava. Je to nádhera, když se sluníčko snaží prodrat mlhou nad Jesenicí, popisuje tichou radost rybáře. A co nejraději loví? Určitě ne obligátní kapry. Ty já nejím. Daleko nejlepší jsou dravé ryby, třeba okoun nebo lín. Pan Sebjan si kromě oblíbeného rybaření dokázal, alespoň na nějakou dobu, najít práci. Na vozíku jsem od roku Ale chtěl jsem mít práci a v roce 2006 jsem ji sehnal. Dělal jsem na směny v Habartově u mašiny na balení drogerie. Později jsem v Rovné dělal na výstupní kontrole při výrobě elektrosoučástek. A také jsem měl práci doma, na počítači jsem dělal pro jednu internetovou firmu. Teď je to ale s prací pro vozíčkáře horší. Často třeba chybí v provozovně bezbariérový přístup, změnilo se i posuzování postižených ze strany státu. Když se člověk snaží být soběstačný, aby se pak bál, že mu řeknou - vždyť ty simuluješ, dodává hořce, ale se smíchem. Antonín Kunc 16 17

10 Domácí péče je prodloužená ruka lékaře Je tomu tak, že jsem stál, jako řada jiných kolegů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, u zrodu domácí péče Home Care, která se ukázala jako velmi pozitivní a smysluplná v péči o klienty, kteří jsou z nejrůznějších zdravotních důvodů upoutáni doma na lůžko a nemohou navštěvovat lékaře v takové frekvenci, jakou by si představovali, nebo potřebovali. Moc bych si přál, aby se nikdy nezapomnělo, že se tehdy před 20 lety nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale v kontextu celé této úžasné myšlenky, kterou praxe potvrdila, jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. V samotném začátku jsme ani přesně nevěděli se zakladatelkou Home Care na Sokolovsku, paní Marií Scholzovou, do čeho jdeme. Pokyny VZP a dalších zdravotních pojišťoven byly zpočátku dosti zmatečné, ne vždy jednoznačné a dostatečně čitelné, postupný vývoj se neobešel i bez řady restriktivních omezení k jednotlivým úkonům péče a to i v plnění litery zákona směrem k praktickým lékařům, ale i od nich. Právě praktik byl a je stále jedním z nejdůležitějších zadavatelů a objednatelů této služby. Přesto se nám podařilo přesvědčovat stále více a více lékařů o výhodách této péče jak ze strany praktických lékařů, tak zejména profitu pro zdravotní stav pojištěnců, kteří tuto péči čerpali a stále čerpají. Velice brzy po zahájení spolupráce jsem se přesvědčil o výhodnosti této prodloužené ruky lékaře, kdy čas, který věnujeme jako ošetřující lékaři svým klientům, je okrajován mnohdy až neskutečným nárůstem administrativní zátěže k nejrůznějším úkonům v chodu ordinace, a klient, který je zdravotními pojišťovnami kladen na první místo, na něm zůstává mnohdy pouze zdánlivě. Na to, abychom se mohli o klienty starat v co největším rozsahu, mám teď na mysli i návštěvní službu, bychom potřebovali, aby měl ordinační den minimálně 24 hodin. Zejména pak odborní lékaři zpočátku vnímali péči Home Care jako nadbytečnou a argumentovali často slovy: vždyť se o klienta má postarat zejména registrující lékař. Dnes je spolupráce s internisty, diabetology, chirurgy a dalšími specialisty již samozřejmostí, podařilo se nám je společnými silami přesvědčit, že péče Home Care je zodpovědná a nikým jiným nenahraditelná práce, přinášející výsledky všem stranám. Vždyť nikdo z nás lékařů nemůže být v jeden okamžik na několika místech najednou. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří v práci paní Scholzové pokračovali a pokračují, kteří ji neustále zdokonalují a dovedli ji k vysoké profesionalitě, kteří obětují svůj čas a schopnosti této práci, kteří mnohdy při této činnosti u pacienta dělají i více, než jim přikazuje nebo spíše povoluje výkon zdravotní pojišťovny, a kteří nám lékařům umožňují se po práci nadechnout s nadějí, že to, co jsme pro naše klienty udělali, bylo s nejlepším vědomím a svědomím. Moc bych si přál, aby se nikdy nezapomnělo, že se tehdy před 20 lety nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale v kontextu celé této úžasné myšlenky, kterou praxe potvrdila, jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. MUDr. Jindřich Siuda, praktický lékař, Sokolov 18

11 Tým všeobecných zdravotních sester Domácí zdravotní péči poskytují registrované všeobecné sestry s odbornou kvalifikací. Personál domácí zdravotní péče jedná vždy v zájmu pacienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Realizace ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o pacientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu všeobecných sester a vrchní sestry. Vrchní sestra ve spolupráci s týmem vytváří ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se sestry při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují pacientům ošetřovatelskou péči. Tým pracovníků v přímé péči se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup k pacientům, problémy v kolektivu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu k pacientům, komunikace s pacientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření. Dana Hunyadyová Vedoucí sestra. Do domácí péče přišla už rok po jejím založení. Jejím pracovištěm je sídlo Home Care v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Jejím mottem v domácí péči je: S fyzickou bolestí lze žít, psychická bolest nás ničí. Cílem domácí péče je nejen pomoci k uzdravení, ale i pohladit na duši. Lenka Fusková Pracuje v sídle domácí péče v Dolním Rychnově, v případě potřeby zastupuje zdravotní sestry kdekoliv v regionu. Ke své práci říká: Naplňuje mne pocit, že mohu být někomu potřebná a užitečná. Vlídné slovo, úsměv a pohlazení po duši mnohdy léčí více než drahé léky. Jiřina Dvořáková V terénu nejdéle sloužící zdravotní sestra Home Care. Za pacienty do jejich domácností jezdí už 15 let. Začínala v Sokolově. Vzpomíná, že se tehdy na ulice, které nemohla najít, ptala i na policii. Teď zná celý region dokonale, takže může zaskočit na každém postu. Nyní navštěvuje pacienty v Chodově, Lokti, Novém Sedle, Chranišově, Vintířově, Loučkách, Vřesové, Tatrovicích, Černavě, Horní Rozmyšli a v Dolních Nivách. Její motto: Vážím si zdraví, života a ctím stáří. Iva Holíková U domácí péče jezdí za pacienty už 11 let. Modrou Pandou brázdí silnice měst a obcí Habartov, Kynšperk, Citice, Bukovany, Josefov, Radvanov, Kolová, Anenská Ves, Březová, Rovná, Rudolec, Květná, Hřebeny, Pochlovice, Lítov, Kaceřov, Mokřiny, Oloví, Libnov, Libavské Údolí, Šabina, Hlavno a Chlum sv.máří. Jejím životním mottem je: Lepší shořet, než vyhasnout. K práci v Home Care vždy říká: Domácí péče mi vzala iluze o stáří, tak se snažím stáří dělat aspoň snesitelnějším. Gabriela Pálková Za pacienty jezdí s vozem Home Care už 10 let. Dojíždí do Habartova a okolí. V jejím mottu se odráží skutečnost, že sestřičky domácí péče ošetřují hlavně seniory: Stáří nemusí být smutné, když je někdo, kdo tě pohladí. 21

12 Hana Malá Jezdí už šestým rokem v Sokolově, Březové, Rovné a v Kamenici. Jejím mottem v práci zdravotní sestry, která při zaměstnání ještě studuje, jsou slova francouzského humanisty Michela de Montaigne: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. Autopark Home Care Nicole Václavíková Jejím rajónem, kde za pacienty dojíždí už šest let, je Sokolov, Svatava, Lomnice, Boučí, Dolní Nivy, Královské Poříčí. A jejím zásadním poznáním v domácí péči jsou tato slova: Lásku, vlídnost a soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky. Veronika Šibová Objíždí pacienty v obcích Sokolov, Hrušková, Staré Sedlo, Loket. U Home Care je šest let. Své motto ztotožňuje s citátem humanisty 16. století Michela de Montaigne: Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Zdravotní sestry domácí péče Home Care dojíždějí za pacienty do jejich domácností v celém regionu Sokolovska ve vozech Fiat Panda. Celkem jich má společnost DOP-HC ve svém autoparku osm. Naposledy pořídila v únoru 2013 Pandu nejnovější řady. Prvním vozem domácí péče byl automobil Škoda 100, který byl vlastním vozem zakladatelky HC paní Marie Scholzové. Tři sestřičky, které brzy zaměstnala, jezdily za pacienty také vlastními vozy. Později se střídaly ve třech služebních škodovkách. A od roku 1995 začala éra malých fiatů ve službách Home care. Fiat Cinquecento a Fiat Seicento. Domácí péče vyzkoušela i jiné značky, ale ty se pro potřeby HC neosvědčily natolik jako fiaty. Podle stáří auta a najetých kilometrů se postupně vozový park obměňuje. U Pandy firma zůstává, ale nyní je polovina vozů na ekologičtější, plynový pohon (Vozy s pohonem LPG neprodukují na rozdíl od benzínových a dieslových motorů tuhé emi- se - saze, kouř, prach a oxidy síry - ani olovnaté sloučeniny. Obsahují méně oxidu uhelnatého CO, méně karcinogenních a jedovatých aromatických uhlovodíků). Další předností malých Pand je jejich malá spotřeba a vysoká mobilita v automobilovém provozu. Kromě náročnosti profese zdravotníka s sebou povolání sestry domácí péče nese i riziko účastníka dopravy. Ve dvacetileté historii Home Care - při každodenním nasazení sester za volantem - samozřejmě firma řešila několik dopravních kolizí, které však nikdy nebyly vážné a nikomu se při nich nic nestalo. Šárka Matoušková Pacienty v jejich domácnostech v Sokolově, Starém Sedle a Lokti ošetřuje pět let. K domácí péči říká: Dobrou prací, klidem, zlepšujeme denně život a štěstí našim pacientům. Jana Furišová Je benjamínkem týmu. Za pacienty obcí Horní Slavkov, Krásno, Nadlesí, Loket, Dvory, Kounice a Ležnice jezdí půl roku. Žádná pomoc nám není cizí, říká jako motto o práci zdravotních sester v domácí péči. 22

13 Odborníci o Home Care Tým Home Care zachránil včasnou pomocí život Bez Home Care si svou práci ani nedovedu představit Za své pracoviště v Habartově a v jeho spádové oblasti mohu pouze vyjádřit poděkování. Bez zkušených zdravotních sester domácí péče Home Care si svou práci praktického lékaře dnes ani neumím představit. Zdravotní sestry, které dojíždějí již několik let každodenně za mými pacienty, jsou naprosto perfektní, přesné, spolehlivé, milé a svou práci odvádějí na více jak sto procent. Není to jen můj názor, tak se vlastně velice často vyjadřují i naši společní pacienti- klienti. Ze strany pacientů a jejich rodin vím, že i celodenní péče o nemocné a disabilní je ve vašem zařízení často vyhledávána. Přála bych Vám nadále úspěchy v práci i v osobním životě a elán při další péči o zdravotní a sociální pohodu našich klientů a doufám, že nadále budeme moci spolupracovat tak, jako dosud. Přeji ekonomicky příznivé období, málo problémů a v dnešní době nových nesčetných předpisů, paragrafů, příkazů, metodik a přebujelé administrativy přeji hodně trpělivosti. Vaše práce skutečně má smysl, a tím, že do ní vkládáte často i svá srdce, dostává zcela jiný rozměr, než že jde o pouhou službu. MUDr. Věra Blechová, praktická lékařka v Habartově Maria byla mým vzorem S Marií Scholzovou, zakladatelkou domácí péče na Sokolovsku, jsem se znala od roku Bylo to období pro nás euforické. Zakládaly se agentury domácí péče a my jsme mohli dokázat, že nemocný může zůstat doma se svými rodinami. Nebylo to období lehké, sílu jsme čerpali ze spokojených a vděčných klientů a z profesního uspokojení. V životě jsou lidé, kteří se pro nás stávají vzory. Mezi takové patřila i moje přítelkyně Maria. Byla pro mě svědectvím o přátelství a osobní statečnosti, o ochotě riskovat pro druhé a zároveň i o zodpovědnosti za naše klienty a svoji rodinu. Své děti naučila v domácí zdravotní péči a později i v ústavní péči řadu užitečných věcí. Tento odkaz je nyní pro ně hnacím motorem, aby v jejím díle pokračovaly. Marie, je mi smutno, že tu nejsi, ale ujišťuje tě, že se tvé dílo zdařilo. Pavla Andrejkivová, agentura domácí zdravotní péče Ladara Karlovy Vary Naše diabetologická ambulance v Sokolově již dlouhodobě spolupracuje s domácí péčí Home Care. Pří převzetí našich pacientů do péče jsme se vždy setkali s ochotou a vstřícností ze strany všech pracovníků. Dle našich zkušeností zde pracuje tým velmi dobře erudovaných všeobecných sester. Zvláště u pacientů s diabetem, kteří jsou ohroženi hypo nebo hyperglykémií, ale i dalšími komplikacemi s touto nemocí spojenými, je důležité umět toto rozpoznat a včas a odborně zareagovat. Již několikrát jsme se přesvědčili, že tým Home Care je na vysoké úrovni a mnoha našim diabetikům zachránil včasnou odbornou pomocí život. Je proto velmi důležité, že služba jako je Home Care existuje a poskytuje takto kvalitní péči našim pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým. MUDr. Jiří Runge, diabetologická ordinace v Sokolově Přeji Home Care všechno nejlepší k 20. narozeninám Moje zkušenost s HC v Horním Slavkově je velice dobrá. Nastupoval jsem zde na obvod v době, kdy tu pracovala dlouholetá, zkušená sestra domácí péče, bydlící ve Slavkově, která znala všechny pacienty a měla je dobře opečované. Po invalidizující nemoci jí ale musely vystřídat další sestřičky, které pracují velice obětavě a pomáhají významnou měrou v péči o místní pacienty. Význam ošetřovatelství v domácích podmínkách je nedocenitelný, protože ponechává co možná nejdelší možnou dobu nemocného v známém domácím prostředí. Laické veřejnosti navíc přibližuje nemoc a nemocného člověka ve své přirozené podobě a tím snižuje negativní emocionální náboj, který u zdravé populace nemoc získává tím, že se vytěsňuje na okraj vědomí zřizováním institucí, koncentrující všechny projevy ne-zdraví. Při této příležitosti může rodina u svých nejbližších nemocných postupně ztratit strach z nemoci a vystavit se lidské konečnosti pod dohledem odbornic, které jsou schopny vysvětlit přirozenost některých jinak těžce přijímaných faktů. MUDr. Peter Igaz, praktický lékař v Horním Slavkově Domácí péče Home Care v Dolním Rychnově provádí mezi lékaři, kteří domácí péči pacientům doporučují, průzkum spokojenosti. Svérázně a mile vyjádřil své pocity praktický lékař v Sokolově MUDr. Jaroslav Nečas

14 Paní Kuncová dnes využívá domácí péči, kterou její dcera před 20 roky založila Pacientem domácí péče Home Care se stala i paní Hilma Kuncová z Lokte. Využívá tak službu, kterou před dvaceti lety založila její dcera, paní Marie Scholzová. Vloni v roce 2012 oslavila paní Kuncová v kruhu rodiny devadesát let. Po bytě se pohybuje vcelku suverénně, s jejím zdravím to není vůbec špatné, a tak návštěvy zdravotní sestry Jany Furišové jsou zaměřené hlavně na kondiční cvičení. Protahujeme a posilujeme svaly a rozpohybováváme klouby, vysvětluje během cvičení sestřička Jana. Cviky zvládá pacientka s překvapivou lehkostí. To je proto, že cvičím pořád, i sama, prozrazuje tajemství kondice paní Kuncová. Jak ale dodává, ke cvičení jí povzbuzují pravidelné návštěvy sestřičky Home Care. Sestřička je výborná a moc příjemná, říká. Domácí péče není jedinou službou, kterou paní Kuncová z nabídky společnosti DOP-HC využila. Před pěti roky si po pádu zlomila kůstku v pánvi. Zlomeninu léčila v léčebně Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, kde sídlí i Home Care. Po třech měsících, kdy paní Kuncová z léčení odcházela, se jí domů skoro nechtělo. Zamlouvala se jí společnost ostatních pacientů a ošetřujícího personálu a také kulturní možnosti, které léčebna nabízí, například hudební pořady, nedělní bohoslužby či jen pobyt v parku se zvoničkou. Léčebnu uvedla do provozu její dcera v roce Paní Kuncová však vzpomíná hlavně na začátky Home Care. Jak se ukazuje, byla v domácí péči svým způsobem první spolupracovnicí své dcery. Když Maruška jezdila za pacienty večer, jela jsem raději s ní, protože jsem se o ní bála, vzpomíná. Zaneprázdněné začínající podnikatelce pomáhala Dceru Marii doprovázela při prvních jízdách domácí péče i v domácnosti. Babička nám například výborně vařila, vzpomínají její vnučky z dnešního vedení DOP-HC Magdalena Radošová Scholzová a Sabina Hajná. Po kondičním cvičení sestřička Jana Furišová ještě pacientce změří tlak, na což nezapomene dohlédnout pravnučka Karolínka, s jejímiž rodiči paní Kuncová v rodinném domě bydlí. Karolínka mi vždycky, když odjíždím, zamává z okna, směje se sestřička. A je tomu i tentokrát. Dceru Marii doprovázela při prvních jízdách domácí péče 26 27

15 S domácí péčí je spokojená, ale těší se i do léčebny Nejvíce pacientů objíždí zdravotní sestra Jana Furišová dolnorychnovské domácí péče v Horním Slavkově. Začíná v jednom z činžovních domů zdejšího sídliště, v bytě u paní Heleny Krajčovičové. Pacientka je jednou z těch, u nichž se šťastně doplňují domácí i ústavní zdravotní péče, jež obě zdravotní zařízení v Dolním Rychnově nabízí. Po léčbě v dolnorychnovském Domě ošetřovatelské péče přešla paní Krajčovičová na léčbu v domácím prostředí za asistence pojízdných sestřiček Home Care. Podstatnou částí pracovní návštěvy sestřičky Jany je cvičení pro zlepšení stavu pacienta po cevní mozkové příhodě, a to tak, aby nedošlo k ochabnutí svalů. Cviky jsou zaměřeny nejen na zlepšení svalů, ale i na zlepšení kondice. Po cvičení bývá i masáž zad. Nakonec změří pacientce glukometrem hladinu cukru v krvi. Kvůli rehabilitačnímu cvičení dojíždí za paní Krajčovičovou i rehabilitační sestra z Domu ošetřovatelské péče v Dolním Masáž ruky míčkem. Rychnově. Samozřejmě se znají i z dřívějšího pobytu pacientky v této léčebně. Jsem spokojená se všemi sestřičkami, chválí paní Krajčovičová. Většina z nás se asi do nemocnice dvakrát nehrne, ale ona se na další lékařem doporučenou léčbu v Dolním Rychnově těší. Už se nemůžu dočkat, až se zase potkám s některými lidmi v léčebně, říká paní Krajčovičová. Takový vřelý vztah pacienta k našemu zařízení nás samozřejmě těší, a zdá se, že se nám v léčebně daří vytvářet prostředí, kde se člověk necítí osamělý, oceňuje ředitelka DOP-HC Magdalena Radošová Scholzová. Nutno dodat, že paní Krajčovičovou navštěvují doma její příbuzní, pacientka ale touží i po širší společnosti. NABÍZÍME LÉČBU PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY (také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče. Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, logopedii, aktivizační činnosti, zajištění spirituálních potřeb. K dispozici pacientům je rehabilitační tělocvična, okrasná zahrada s fontánou a altánem, zimní zahrada, salonek pro aktivizaci, Snoezelen - relaxační, multismyslová terapeutická místnost. Prostředí naší léčebny je přátelské, personál je milý, ochotný a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené. Kontakt: DOP - HC s.r.o Tel: Mobil:

16 Už dvacet let jsme s vámi V roce 2013 vydalo nestátní zdravotní a sociální zařízení Dům ošetřovatelské péče-home Care v Dolním Rychnově Tisk: AZUS Březová, s.r.o. 30

17

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Obec Část obce Katastr Březová 1) 560294 5 959 2 665 1 768 39,8 Arnoltov 07042 4 Arnoltov 67042 1 486 Březová 01461 3 Březová u Sokolova 61461 1 182

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Změna zákona o sociálních službách

Změna zákona o sociálních službách III. N á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Brian L. Weiss. Zrcadla času

Brian L. Weiss. Zrcadla času Brian L. Weiss Zrcadla času 1 2 Zrcadla času Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility

Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility Bydlení seniorů z hlediska bezpečí a mobility výsledky dotazníkového šetření v domácnostech seniorů Diakonie ČCE, 2009 Diakonie ČCE, projekt Bydlení seniorů, 2009 1 Diakonie ČCE realizovala v roce 2009

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Terénní sociální služby Spokojeného domova.

Terénní sociální služby Spokojeného domova. Terénní sociální služby Spokojeného domova Registrované sociální služby Pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací služby Odborné sociální poradenství Region působnosti Služby poskytujeme v okruhu

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov ČÍSLO JEDNACÍ: 83704/2013/OŽP/LITO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 96239/2013 VYŘIZUJE: Bc. Linda Tomeszová e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži Mgr. Dana Vaňková Pilotní projekt Rok 2010 - ve FNHK pilotní výzkumné šetření (pracovní zátěž onkologických sester a způsoby jejich profesní podpory) Realizace:

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí 1 Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011 2 Charita Šumperk 3 Charita Šumperk, Ţerotínova 12 4 Středisko Charity Šumperk Odjezd za pacienty

Více

Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy

Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy www.fnplzen.cz Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy Jak vznikal Denní stacionář pro seniory FN

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více