20 let. Domácí péče Home Care. v Dolním Rychnově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let. Domácí péče Home Care. v Dolním Rychnově"

Transkript

1 20 let Domácí péče Home Care v Dolním Rychnově

2 Obsah Domácí zdravotní péče - Home Care... str. 4 Na začátku domácí péče byla Maria Scholzová / Antonín Kunc... str. 6 Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně / Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.... str. 8 Domácí léčba je bez stresu / Rozhovor o začátcích a současnosti domácí péče s vedoucí sestrou Danou Hunyadyovou... str. 10 Jeden den se zdravotní sestrou Home Care... str. 12 Domácí péče je velmi bohulibé zařízení / Biskup Mons. František Radkovský... str. 14 Za tichem jezdí pan Sebjan na ryby, když chce hovořit, volá sestřičky / Příběh pacienta domácí péče... str. 15 Domácí péče je prodloužená ruka lékaře / MUDr. Jindřich Siuda... str. 18 Tým všeobecných zdravotních sester... str. 20 Autopark Home Care... str. 22 Odborníci o Home Care... str. 24 Paní Kuncová dnes využívá domácí péči, kterou její dcera před 20 roky založila... str. 26 S domácí péčí je spokojená, ale těší se i do léčebny... str. 28 Domácí zdravotní péče Home Care v Dolním Rychnově trvá v letošním roce 2013 už dvacet let. Kulaté výročí dvou desetiletí je dobrou příležitostí ke zhodnocení, zamyšlení, či ke vzpomínání. Řekli jsme si, že by bylo dobré shrnout všechny různé pohledy a vzpomínky do jednoho celku. Tím by mohlo být vydání publikace o historii a současnosti naší domácí zdravotní péče. A tak se i stalo - vítejte tedy v této publikaci, v níž se setkávají příspěvky různého žánru - od vzpomínek na začátky Home Care, přes pohledy odborníků ze zdravotní a sociální péče, až k reportážním pohledům do práce sestřiček, či nahlédnutí do života našich pacientů. Velice si ceníme zamyšlení pana biskupa Františka Radkovského nebo známé gerontoložky paní Ivy Holmerové. Stejně tak si vážíme příspěvků zdejších lékařů, kteří popsali - každý po svém - přínos domácí péče nejen pro praktické lékaře, ale i pro veřejnost. Děkujeme i pacientům, kteří byli ochotní a nechali nás na těchto stránkách nahlédnout do jejich soukromí či osudů. Publikace je samozřejmě i vzpomínkou na zakladatelku domácí péče Home Care paní Marii Scholzovou a také oceněním všech zdravotních sester, které se v průběhu dvou desetiletí na náročné ošetřovatelské práci podílely. Tato publikace je tedy i poděkováním zaměstnancům Home Care. Ale na prvním místě je tu pro veřejnost, dnem otevřených dveří do domácí zdravotní péče, pozváním k setkání, kde hovoří pacienti, zdravotní sestřičky, lékaři, duchovní a další. Věřím, že tato publikace je nejen prezentací Home Care v Dolním Rychnově, ale i příspěvkem k popularizaci domácí zdravotní péče v naší společnosti. MSc. Magdalena Radošová Scholzová, MBA, ředitelka Domu ošetřovatelské péče-home Care v Dolním Rychnově 3

3 Domácí zdravotní péče - Home Care Zdravotní domácí ošetřovatelská péče v Dolním Rychnově je orientována na podporu a udržení zdraví a prevenci nemoci. Našimi pacienty jsou lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stadiu života. Cíl a rozsah péče Jaké služby nejčastěji poskytujeme Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu Péče o katetry, kolostomie Péče o dialyzované pacienty Převazy, odběry biologického materiálu Rehabilitační ošetřovatelství Paliativní péče Ošetření dekubitů a jejich prevence Hygiena u ležících pacientů Aplikace všech forem léčiv, včetně infuzní terapie Cílem Domácí zdravotní péče - Home care je kvalitní humánní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu až 3 hodin denně s dostupností 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče U klienta podporujeme sebepéči a sebeobsluhu, individuálnost a adresnost péče Zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem či ošetřujícím lékařem z oddělení v nemocnici, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí), který určuje její rozsah i četnost. Pokud má tedy klient zájem o naše služby, musí mu doporučení vystavit jeho ošetřující lékař Domácí zdravotní péče může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně. Návštěvy jsou pak členěné do 4 typů dle času stráveného u pacienta 60 minut, 45 minut, 30 minut a 15 minut Bazální stimulace Ošetřovatelská péče a rehabilitační ošetřovatelství jsou poskytované dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci. Kde službu poskytujeme Domácí péči poskytujeme na území bývalého okresu Sokolov, vyjma Kraslicka, tzn. ve městech: Sokolov, Loket, Chodov, Horní Slavkov, Habartov, Kynšperk a v přilehlých obcích. Zdravotní domácí péče je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. 4 5

4 Na začátku domácí péče byla Maria Scholzová Domácí zdravotní péče Home Care v Dolním Rychnově slaví letos 20 let svého trvání. Na začátku bylo jediné auto, stará škodovka, a jediný člověk, paní Maria Scholzová, která se tehdy rozhodla jít vlastní, ne právě vyšlapanou cestou. Tehdy sice vznikaly agentury domácí péče v celé republice, ale jejich provozování nebylo samozřejmé. pojišťovnám. Velice brzy po zahájení spolupráce jsem se přesvědčil o výhodnosti této prodloužené ruky lékaře, potvrzuje sokolovský praktický lékař MUDr. Jindřich Siuda, který už v začátku domácí péči podpořil. A přínosu vzniku Home Care v našem kraji si cení dodnes: Tehdy před dvaceti lety se nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale i jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. Když se lámala tisíciletí, v roce 2000, přestěhovalo se sídlo Home Care do Dolního Rychnova, do prostor léčebny pro dlouhodobě nemocné, kterou tu dva roky předtím začala Maria Scholzová provozovat. Odsud dnes zdravotní sestry dojíždí za svými pacienty. Sedm modrých Pand s logem červeného srdce s iniciály HC jsou už známé tím, že dojíždějí za pacienty do jejich domovů. Za měsíc navštíví sestry na 250 pacientů v celém regionu Sokolovska, od Chodova přes Sokolov, Habartov, Kynšperk až po Horní Slavkov. Zaměstnání zdravotních sester Home Care s sebou nenese jen náročnost profese zdravotníka, ale i dopravního provozu. Toto riziko ale stojí za to. Domácí službu chválí i známá gerontoložka Iva Holmerová: Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Zdravotní sestry tak mohou u některých pacientů pokračovat v domácím prostředí v péči, která započala v léčebně. U jiných pacientů mohou péči léčebny zcela nahradit, a to po velmi dlouhou dobu a umožnit tak pacientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí... V loketském sídle Home Care v polovině 90. let V roce 2006 Maria Scholzová zemřela. V jejím díle pokračují její děti. Rok po bolestném odchodu své matky realizovaly její sen - zrekonstruvaly vilu sousedící s léčebnou a přeměnily jí na domov pro seniory. Pojmenovaly jej na její památku Vila Maria. Dnes už domácí péči, léčebnu i Vilu Maria pojímáme jako rodinnou tradici, kterou je třeba rozvíjet, říkají ředitelka DOP-HC Magdaléna Radošová Scholzová a její zástupkyně Sabina Hajná, dcery zakladatelky nového typu domácí i ústavní péče na Sokolovsku. Antonín Kunc, publicista a pracovník v sociálních službách V začátcích jsme nebyli jen my, v začátcích devadesátých let byla u nás domácí péče jako taková. Velkou roli v podpoře těchto agentur a jejich rozvoji sehrála Asociace domácí péče ČR a její tehdejší prezidentka Blanka Misconiová, říká dnešní vedoucí sestra Home Care Dana Hunyadyová, která přišla do agentury sídlící tehdy v Lokti rok po jejím vzniku. Pro první kroky v neznámém terénu byla zdravotní sestra Maria Scholzová vybavena i zkušenostmi z dlouholeté zdravotnické praxe, po otevření hranic v roce 1990 i v sousedním Německu. Právě zkušenost z tamní soukromé léčebny ji přivedla k nápadu zavést kvalitativně jinou ošetřovatelskou péči i v oblasti, kde žila. Klienty objížděla po jejich domácnostech nejprve sama se starou škodovkou. Nepotýkala se však jen se skromnějším vybavením, ale v začátcích i s nedůvěrou, například i některých lékařů, jimž dnes běžná domácí péče tehdy připadala cizí. Brzy se však ukázalo, že domácí zdravotní péče je prospěšná všem, pacientům, lékařům i zdravotním 6 7

5 Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně Domácí ošetřovatelská péče a další služby jsou podle mého názoru logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Dům ošetřovatelské péče, Vila Maria poskytující rezidenční sociální služby a domácí ošetřovatelská péče a pečovatelské služby, to je komplex služeb, který je logický a ucelený a který se jen těžko dá shrnout pod jeden název. Na webu zařízení najdeme nejlépe pod zkratkou DOP HC, já jsem si mu zvykla říkat Léčebna v Dolním Rychnově. S tímhle zařízením jsem se setkala mnohokrát a několikrát jsem je také navštívila, a to pří různých příležitostech. Moje první setkání je vlastně historické, protože jsem se osobně a vcelku pravidelně setkávala se zakladatelkou zařízení, paní Marií, která se pravidelně a velmi aktivně zúčastňovala akcí České gerontologické a geriatrické společnosti. Když před pěti několika lety vypukl letní skandál týkající se nekvalitní péče v některých léčebnách, velmi jsem ocenila, že se některé léčebny ozvaly a argumentovaly, že se nejedná o pravidlo, že mohou být a jsou také léčebny, které se v současných velmi nelehkých podmínkách snaží poskytovat a poskytují kvalitní a laskavou péči. Jedním z takových velmi silných a přesvědčivých hlasů byl hlas paní ředitelky této léčebny. V té době jsme se již znali z akcí ČGGS s panem primářem Jiřím Zelenkou a já jsem zjistila, že se všechny nitky sbíhají v Dolním Rychnově. Když jsme plánovali výzkumný projekt o kvalitě následné a dlouhodobé péče, který nyní probíhá za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, obrátili jsme se právě na tuto léčebnu s prosbou o poskytnutí informací. Byli jsme velmi mile překvapeni nejen milou a vstřícnou reakcí paní ředitelky i vrchní sestry a všech dalších členů týmu, ale také tím, že léčebna před námi nemá tajností (samozřejmě kromě těch, které vyplývají ze zákona o důvěrnosti dat či přání pacientů) a že nám vstřícně poskytuje údaje pro zkoumání kvality péče. Ujišťuji čtenáře, že to není až tak zcela obvyklé v českých podmínkách a že si tohoto otevřeného přístupu velmi vážíme. Věříme, že budeme schopni společně vytvořit takové indikátory kvality péče, které přispějí ke zlepšení kvality péče i v jiných zařízeních obdobného typu. Dům ošetřovatelské péče a Home Care, Dolní rychnov nabízíme léčbu pro DlouHoDobě nemocné pacienty Léčebna pro dlouhodobě nemocné - Dům ošetřovatelské péče poskytuje komplexní 24 hodinovou zdravotní, lékařskou péči pacientům s chronickým onemocněním, tělesně postiženým pacientům, těžce nemocným pacientům, lidem trpícím Alzheimerovou chorobou nebo demencí jiného typu a pacientům po operacích, kteří potřebují rehabilitační péči. Prostředí naší léčebny je přátelské, personál je ochotný, milý a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené. získané Certifikáty: Akreditované zařízení SAK ČR - mezinárodní certifikát v Bazální stimulaci Domácí ošetřovatelská péče a další služby jsou podle mého názoru logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Zdravotní sestry tak mohou u některých pacientů pokračovat v domácím prostředí v péči, která započala v léčebně. U jiných pacientů mohou péči léčebny zcela nahradit, a to po velmi dlouhou dobu a umožnit tak pacientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, tedy tam, kde si vlastně všichni přejeme co nejdéle setrvat. nestátní zdravotnické zařízení kromě ošetřovatelství a lékařské péče poskytujeme: rehabilitaci, paliativní péči, logopedii socioterapii - aktivizační činnosti (vaření, výtvarná činnost, muzikoterapie apod.) psychoterapii a konzultace s psychologem, zajištění spirituálních potřeb Pacienti mají u nás k dispozici okrasnou zahradu s fontánou a zahradním altánem, zimní zahradu s terasou, salonek pro socioterapii, tělocvičnu, Snoezelen - relaxační, terapeutickou Přeji tedy nejen domácí péči v Dolním Rychnově, ale celému komplexu zdravotnických a sociálních služeb, které zařízení zahrnuje a hlavně všem, kteří v tomto zařízení pracují, žijí zde, jsou jím léčeni, ošetřováni a jinak opečováváni, aby se jim dařilo moc dobře. Aby celé zařízení dýchalo nadále tou pohodou, kterou na mě vždy zapůsobí, a aby tuhle pohodu nekazila ani současná těžká situace v téhle celé zdravotně sociální oblasti. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ředitelka Gerontologického centra v Praze multismyslovou místnost, velké moderní koupelny se speciální vanou s perličkou a hydraulickým sprchovacím lůžkem, pokoje vybavené dřevěným nábytkem a plazmovou TV. Pacientům, u nichž skončí důvody k hospitalizaci, nabízíme možnost trvalého bydlení a péče v Domově pro seniory v areálu léčebny. Poskytujeme také domácí péči na Sokolovsku. DOP - HC s.r.o. Bergmannova 140, Dolní Rychnov, % , , Snoezelen 8

6 Domácí léčba je bez stresu O začátcích a současnosti domácí péče s vedoucí sestrou Danou Hunyadyovou Už sedmnáct let je vedoucí sestrou Home Care, tedy šéfkou, která domácí službu ze sídla v Dolním Rychnově řídí, paní Dana Hunyadyová. Práci přímo v terénu zná také. Předtím, než se stala vedoucí sestrou, sama pacienty v jejich domovech navštěvovala. Byla to v začátcích práce na koleně, říká. Jak jste se k domácí péči dostala? V roce 1994 se rušila nemocnice v Lokti, kde jsem pracovala. Většina zaměstnanců včetně mě přecházela do nemocnice v Sokolově. Věděla jsem o existenci loketské agentury Home Care, i to, že majitelka hledá zdravotní sestry. Přestože mě lákala změna zaměstnání, brzdou byla absence mé řidičské praxe, ačkoliv řidičák jsem měla. Mou nerozhodnost nakonec vyřešila sama majitelka Home Care paní Maruška Scholzová. Přesvědčila mě, a tak jsem v prosinci začala jezdit za pacienty do jejich domovů. Začátky v terénu byly někdy svízelné, já začátečnice, stará škodovka, zima. Co dodat, hozená přímo do vody, ale Home Care mohu vděčit i za to, že jsem dnes řidičkou. Brzy jste už Home Care vedla. O dva roky později jsem začala dělat v Home Care vedoucí sestru. Tehdy byla naše kancelář v Lokti. Ale než jsme ji získali, tak jsme se scházeli v bytě u Marušky. Byly to opravdové začátky, práce na koleně. Předávali jsme si tam službu, zapisovali dokumentaci, kterou jsme často měly rozloženou i na podlaze. Tehdy ještě na to nebyl vhodný počítačový program, převážně se psalo ručně. Kancelář v centru města nám tedy přišla vhod a přetrvala ještě dva roky, co už tady v Dolním Rychnově začala v roce 1998 léčebna dlouhodobě nemocných. V Rychnově sídlíme tedy s domácí péčí od začátku nového tisíciletí, od roku dva tisíce. Jak dalece byla tehdy domácí péče běžná? V začátcích jsme nebyli jen my, v začátcích devadesátých let byla u nás domácí péče jako taková. Tehdy vznikaly agentury domácí péče v celé republice. Velkou roli v podpoře těchto agentur a jejich rozvoji sehrála Asociace domácí péče ČR a její tehdejší prezidentka Blanka Misconiová. Na víkendových kempech a konferencích, které asociace pořádala, jsme si vyměňovali zkušenosti a dále se vzdělávali. Mnoho vyhlášek ministerstva zdravotnictví k domácí péči vznikalo vlastně diskuzí mezi ministerstvem a asociací. Když se tu domácí služba objevila, někteří praktičtí lékaři nevěděli, jak na ní reagovat, zda domácí péči doporučit. Postupně poznali, že domácí péče je užitečná, že sestra domácí péče dokáže mnoho výkonů, že pojišťovně ušetří za pobyt pacienta v nemocnici či odvoz sanitkou a že služba je pozitivní i pro psychiku nemocného. Čím je domácí péče prospěšná pro pacienta? Pobyt v nemocnici je pro člověka většinou stresový. Při léčbě v domácím prostředí takový stres odpadá. Pacientům poskytujeme různou zdravotní péči. Převazy, péče o různé typy stómií, aplikace léčebné terapie, infuzí, péče o pacienta v terminálním stádiu. Dokážeme pečovat i o pacienta se selhávající ledvinou, takže nemusí nikam dojíždět. Jde o peritoneální dialýzu. Obsluhujeme při ní dialyzační přístroj, který má pacient doma. Naše sestřičky kvůli této péči prošly školením v dialyzačním středisku v Sokolově. A co je v péči o pacienta nejnáročnější? Podle mě je v naší práci nejnáročnější péče o pacienta s onkologickým onemocněním. Mám na mysli psychickou náročnost, kdy jde třeba o pacienta středního věku nebo děti. V takovém případě není pro sestru domácí péče jednoduché nacházet slova k rozhovoru. Absolvovali jsme sice různé semináře jak komunikovat s těžce nemocnými lidmi, ale teorie je vždycky trochu jiná než praxe. Naše sestřičky jsou však empatické a to dost pomáhá. Jsou, kromě starostí, při práci domácí péče také hezké chvíle? Když pacientovi pomůžete, když se jeho zdravotní stav díky naší péči zlepší a vrátí se do běžného života. Třeba i ležící pacient po mozkové příhodě začne chodit. I když tam třeba nějaké postižení zůstává, je krásné, když se po čase zase jde projít ven. Ráda bych vzpomněla na jednoho z mých prvních pacientů. Poskytovaná péče spočívala v nácviku soběstačnosti všedních činností včetně chůze. Po dlouhotrvajícím intenzivním cvičení jsme společně dokázali, že se pacientovi splnilo jeho přání. Byl schopen odjet s rodinou na chalupu na Moravu. Poslal mi pohlednici s pozdravem a poděkováním. Vedoucí sestra se zakladatelkou Home Care Zažijí sestřičky při návštěvách pacientů třeba i něco veselého? Samozřejmě, hlavně se zvířátky pacientů. Plno zážitků máme se psy. Sestry si někdy při předávání služby předávají i informace o tom, který že pes má rád jaký pamlsek, aby se vůbec dostaly do bytu. Humorné chvilky přinášejí někdy i samotní pacienti. Učili jsme jednu pacientku aplikaci inzulinového pera. Brzy se to naučila, ale nechtěla ani za nic slyšet, že sestra už nebude za ní dojíždět. Domnívala se totiž, že kromě aplikace bude muset vést za sestru i svou zdravotní dokumentaci. Bez jednoho roku jste u domácí péče téměř dvacet let, tedy tolik, co Home Care trvá. Co vám to přineslo? Pro mě je to samozřejmě kus života. Na Marušku Scholzovou, zakladatelku domácí péče a později léčebny v Dolním Rychnově, nemůžu zapomenout. Musím říct, že mi stále schází. Nejen profesně, ale hlavně jako blízký člověk. Vím, jaké strasti zažívala, třeba i v začátcích domácí služby a léčebny, a při tom dokázala pomáhat druhým, i mně pomohla v osobních věcech. Byly jsme přítelkyně. Ptal se Antonín Kunc 10 11

7 Jeden den se zdravotní sestrou Home Care První zastávkou jsou Citice, kam sestra Iva jezdí na převazy k panu Karlíkovi. Pacient nás vítá spolu se svou přítelkyní. I ona má z dřívějška zkušenost s domácí péčí, která za ní dojížděla do Sokolova. Péče je vynikající, chválí sestru pan Miroslav. Projeďme se se zdravotní sestrou domácí péče Home Care za pacienty, kteří na ni čekají ve svých domovech. Jak vypadá její pracovní den? Nastupujeme do Pandy Ivy Holíkové dopoledne, kdy už má několik návštěv u pacientů za sebou. Jejím rajónem je Habartov, Kynšperk a jejich okolí. zvonit poledne. I přesto, že už kvůli zdravotnímu stavu zvonit nechodí, zůstává mu zvonice v sousedství částí života. K paní Marii Balatkové dojíždí sestra Iva do Habarotva už sedm let k nácviku sebepéče. Když je sestra příjemná, pak je to vždycky dobré, říká pacientka. Odbornou péči potřebuje od doby, kdy ji stihla mozková příhoda. Je to velká pomoc. Hlavně, když jsem ještě chodil do práce, to sem sestra docházela ráno, v poledne i večer. Za těch sedm let patří sestřička Iva do rodiny, její děti se znají s mými, říká syn paní Balatkové pan Chovanec. V Bukovanech, stejně jako v Habartově, jde sestra za několika pacienty. Naše první zastávka je u paní Zuzany Maštalířové, které sestřička kromě jiného aplikuje inzulin. Zaplať pánbů za to, je to velká pomoc, oceňuje její manžel a pacientka dodává: Taková zdravotní péče opravdu pomáhá. Deset let už navštěvuje Home Care paní Marii Valentovou v jejím domě v Kynšperku. Pacientka sestřičku objímá se slovy: To jsou moje holky, díky nim se držím, za nic na světě bych je nevyměnila. Často tu sestřičku vítají i vnoučata paní Valentové. Vyhrnují si trička a chtějí, abych jim také dala inzulin, směje se Iva. Před Josefovskou zvonicí. Na převazy se sestra Iva staví i v Josefově u pana Josefa Kroba. Věk přibývá, nemoci se hlásí, konstatuje pacient se stoickým klidem. Přisvědčuje, že k jeho vyrovnanosti přispívá i podpora domácí péče. Je to dobré, že taková služba existuje, říká. Když odcházíme, ukáže naproti přes silnici na hasičskou zvonici. Patnáct let sem chodil Sestra Home Care konzultuje domácí péči v ordinaci v Habartově

8 Domácí péče je velmi bohulibé zařízení Za tichem jezdí pan Sebjan na ryby, když chce hovořit, volá sestřičky Jistě mnozí známe potřebu této péče z vlastní zkušenosti. Sám si vzpomínám, jak jsem byl vděčný za tuto péči, poskytovanou mé mamince v době, kdy po smrti tatínkově zůstala v domě na Vysočině sama. Můj bratr byl pracovně vázán na Prahu a já na Plzeň. Pan Josef Sebjan z Březové u Sokolova rád jezdí na ryby, třeba až k Plzni na Hracholusky. Říká se, že rybáři jsou samotáři, ale to pan Josef Sebjan, i když žije ve svém malém bytě sám, rozhodně není. Nejenže se při rybolovu schází s kamarády, ale snad každého rybáře trumfne až dramatickým počtem kamarádek, které ho navštěvují a z nichž některé jsou, jak říká, téměř důvěrnice. Jsou to zdravotní sestry domácí péče Home Care z Dolního Rychnova, které jej v jeho domově ošetřují. Jejich pacient je totiž už více než dvacet let nechodící a k jeho dopravním prostředkům patří kromě auta také invalidní vozík. Poznal jsem spoustu sestřiček. Hodně se jich tu vyměnilo. Znám je snad všechny, co u Home Care jezdí, ať už za pacienty v Sokolově, Habartově, v Chodově, nebo ve Slavkově a v Kynšperku. Všechny se tu u mě vystřídaly, protože i když mno- Biskup František Radkovský doprovázený vlevo ředitelkou Domu ošetřovatelské péče Magdalenou Radošovou Scholzovou a její zástupkyní Sabinou Hajnou. Dokud maminka ještě mohla, byli jsme rádi, že mohla zůstat ve svém prostředí, na které byla po desetiletí zvyklá. Nebylo však možné, aby zůstala úplně bez pomoci. A zde se právě osvědčila tato domácí péče. My jsme měli jistotu, že je v dobrých rukou, a ona měla jistotu pomoci s věcmi, na které už sama nestačila. V době, kdy potíže nemoci a stáří se staly natolik vážné, že už to o samotě nemohla zvládnout, sehnali jsme nejprve dobrou osobu, která s ní bydlela a pomáhala jí a později si ji vzal bratr k sobě do Prahy. Nakonec skončila svůj pozemský život v péči lékařů v nemocnici. Ale to už je jiná kapitola. Přesto je třeba s vděčností říci, že v celém tom obtížném procesu nemoci a stárnutí měla domácí péče své nezastupitelné a důležité místo. Dík všem obětavým pečovatelkám (a pečovatelům), kteří tuto službu konají a ulehčují tak závěr života našich drahých (a časem asi i závěr našeho života) a umožňují jim, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a mezi těmi, které mají rádi. Mons. František Radkovský, římsko-katolický biskup plzeňský Doma se sestřičkou Hanou Malou

9 hé jezdí obvykle jinou oblast, než je Březová, každá tu byla aspoň na záskok, říká pan Sebjan. Sestřičky, pro něž je stálým pacientem, jsou už za ta léta jeho kamarádkami. To není jen o převazech a inzulinech. Nedokážu si držet odstup, že jsme jen pacient a zdravotní sestra. Když se tak často vidíme, tak si samozřejmě povídáme, svěřujeme se, je to vlastně důvěrný vztah. A tak jsou to vlastně i moje důvěrnice. Samozřejmě, každý může mít někdy nějaký problém a se špatnou náladou toho moc nenapovídá. Nestalo se mi ale, že by sem přijela sestra, která by byla protivná. Pan Sebjan je v péči rychnovské služby bez jednoho roku už dvacet let. Tedy téměř od doby, kdy Home Care vznikl. Pamatuji si i zakladatelku domácí péče paní Scholzovou. Vzpomínám si, jak mě zvala na masáže do Lokte, kde měla její domácí služba první sídlo, ještě mám její vizitku, ukazuje letitý pacient schovanou památku. Vášnivý rybář pan Sebjan má rybky i doma v akváriu. Neformální vztahy s Home Care pokračují dodnes. Když se něco děje, když mám nějaký problém, můžu zavolat kterékoliv sestřičce, ať už jde o zdraví a nebo když je mi prostě smutno. Někdy se se setřičkou sejdeme i mimo její práci na kafe v cukrárně. Mimochodem se tak potvrzuje, že motto Domu ošetřovatelské péče-home Care Dolní Rychnov S námi není nikdo sám není jen ozdobou internetových stránek této nestátní zdravotnické firmy, ale do značné míry i skutečností. Ani pesimista, ani optimista Až do svých dvaceti let byl dnešní čtyřiačtyřicátník zdánlivě zdravý. Nemoc udeřila v jediný okamžik a ze dne na den jej připravila o hybnost celého těla. Začaly mě bolet záda, motala se mi hlava, šel jsem na pohotovost. Druhý den jsem nehýbal ani rukama, ani nohama. Převezli mě vrtulníkem do fakultní nemocnice v Plzni, kde zjistili, že mám míchu zasaženou virem, vzpomíná pan Sebjan na krušné okamžiky. Ocitl se tehdy na hranici života a smrti. Virus zastavila až brutální léčba antibiotiky. Dva a půl roku byl upoután při léčbě na lůžko a potýkal se tak s dalším nebezpečím, s proleženinami. Člověk nesmí být pesimista, ale také ne optimista. Pro to, aby situaci zvládl, by měl být prostě realistou. Vytýčit si takové cíle, které jsou reálné, hodnotí náročnou životní situaci pan Sebjan. A při takovém vědomí se zeptal lékaře, svého známého, aby mu vyjevil prognózu. Chodit už nebudeš, ale mluvíš, ruce se rozhýbají a z toho vycházej, řekl mi na rovinu, vzpomíná pan Sebjan. A jedna z prvních nadějí, která ho napadla, patřila rybám: Věděl jsem, že na ryby chodit budu! Rybářský lístek, tedy oprávnění k lovu ryb, měl už v kapse z dob, kdy chodil do Pionýra. Předsevzetí realisty se splnilo. Dnes jezdí nejčastěji rybařit na Jesenici, ale i k Plzni na Hracholusky, na březovskou přehradu. Říční ryby loví na Ohři poblíž Tisové. Máme partu rybářů, jsou to lidi z Prahy, nebo z Kolína. Svým autem, ač šofér, necestuje sám. Na každé cestě je s ním jeho pejsek Cipísek. Je to dobrý společník, ale do auta svému pánovi samozřejmě nepomůže. Ten se však do vozu dostane bez problémů. Z vozíku se přesune na sedadlo a rychlopojistky mu umožní jedním pohybem kola z vozíku oddělit. Hodím je za sebe do vozu a stejně tak i složený vozík. Nic to není, říká pan Sebjan. Na rybaření se kromě lovu s partou vydává i sólo. Poslouchám při tom ptáky, vyčistí se mi hlava. Je to nádhera, když se sluníčko snaží prodrat mlhou nad Jesenicí, popisuje tichou radost rybáře. A co nejraději loví? Určitě ne obligátní kapry. Ty já nejím. Daleko nejlepší jsou dravé ryby, třeba okoun nebo lín. Pan Sebjan si kromě oblíbeného rybaření dokázal, alespoň na nějakou dobu, najít práci. Na vozíku jsem od roku Ale chtěl jsem mít práci a v roce 2006 jsem ji sehnal. Dělal jsem na směny v Habartově u mašiny na balení drogerie. Později jsem v Rovné dělal na výstupní kontrole při výrobě elektrosoučástek. A také jsem měl práci doma, na počítači jsem dělal pro jednu internetovou firmu. Teď je to ale s prací pro vozíčkáře horší. Často třeba chybí v provozovně bezbariérový přístup, změnilo se i posuzování postižených ze strany státu. Když se člověk snaží být soběstačný, aby se pak bál, že mu řeknou - vždyť ty simuluješ, dodává hořce, ale se smíchem. Antonín Kunc 16 17

10 Domácí péče je prodloužená ruka lékaře Je tomu tak, že jsem stál, jako řada jiných kolegů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, u zrodu domácí péče Home Care, která se ukázala jako velmi pozitivní a smysluplná v péči o klienty, kteří jsou z nejrůznějších zdravotních důvodů upoutáni doma na lůžko a nemohou navštěvovat lékaře v takové frekvenci, jakou by si představovali, nebo potřebovali. Moc bych si přál, aby se nikdy nezapomnělo, že se tehdy před 20 lety nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale v kontextu celé této úžasné myšlenky, kterou praxe potvrdila, jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. V samotném začátku jsme ani přesně nevěděli se zakladatelkou Home Care na Sokolovsku, paní Marií Scholzovou, do čeho jdeme. Pokyny VZP a dalších zdravotních pojišťoven byly zpočátku dosti zmatečné, ne vždy jednoznačné a dostatečně čitelné, postupný vývoj se neobešel i bez řady restriktivních omezení k jednotlivým úkonům péče a to i v plnění litery zákona směrem k praktickým lékařům, ale i od nich. Právě praktik byl a je stále jedním z nejdůležitějších zadavatelů a objednatelů této služby. Přesto se nám podařilo přesvědčovat stále více a více lékařů o výhodách této péče jak ze strany praktických lékařů, tak zejména profitu pro zdravotní stav pojištěnců, kteří tuto péči čerpali a stále čerpají. Velice brzy po zahájení spolupráce jsem se přesvědčil o výhodnosti této prodloužené ruky lékaře, kdy čas, který věnujeme jako ošetřující lékaři svým klientům, je okrajován mnohdy až neskutečným nárůstem administrativní zátěže k nejrůznějším úkonům v chodu ordinace, a klient, který je zdravotními pojišťovnami kladen na první místo, na něm zůstává mnohdy pouze zdánlivě. Na to, abychom se mohli o klienty starat v co největším rozsahu, mám teď na mysli i návštěvní službu, bychom potřebovali, aby měl ordinační den minimálně 24 hodin. Zejména pak odborní lékaři zpočátku vnímali péči Home Care jako nadbytečnou a argumentovali často slovy: vždyť se o klienta má postarat zejména registrující lékař. Dnes je spolupráce s internisty, diabetology, chirurgy a dalšími specialisty již samozřejmostí, podařilo se nám je společnými silami přesvědčit, že péče Home Care je zodpovědná a nikým jiným nenahraditelná práce, přinášející výsledky všem stranám. Vždyť nikdo z nás lékařů nemůže být v jeden okamžik na několika místech najednou. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří v práci paní Scholzové pokračovali a pokračují, kteří ji neustále zdokonalují a dovedli ji k vysoké profesionalitě, kteří obětují svůj čas a schopnosti této práci, kteří mnohdy při této činnosti u pacienta dělají i více, než jim přikazuje nebo spíše povoluje výkon zdravotní pojišťovny, a kteří nám lékařům umožňují se po práci nadechnout s nadějí, že to, co jsme pro naše klienty udělali, bylo s nejlepším vědomím a svědomím. Moc bych si přál, aby se nikdy nezapomnělo, že se tehdy před 20 lety nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale v kontextu celé této úžasné myšlenky, kterou praxe potvrdila, jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. MUDr. Jindřich Siuda, praktický lékař, Sokolov 18

11 Tým všeobecných zdravotních sester Domácí zdravotní péči poskytují registrované všeobecné sestry s odbornou kvalifikací. Personál domácí zdravotní péče jedná vždy v zájmu pacienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Realizace ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o pacientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu všeobecných sester a vrchní sestry. Vrchní sestra ve spolupráci s týmem vytváří ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se sestry při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují pacientům ošetřovatelskou péči. Tým pracovníků v přímé péči se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup k pacientům, problémy v kolektivu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu k pacientům, komunikace s pacientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření. Dana Hunyadyová Vedoucí sestra. Do domácí péče přišla už rok po jejím založení. Jejím pracovištěm je sídlo Home Care v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Jejím mottem v domácí péči je: S fyzickou bolestí lze žít, psychická bolest nás ničí. Cílem domácí péče je nejen pomoci k uzdravení, ale i pohladit na duši. Lenka Fusková Pracuje v sídle domácí péče v Dolním Rychnově, v případě potřeby zastupuje zdravotní sestry kdekoliv v regionu. Ke své práci říká: Naplňuje mne pocit, že mohu být někomu potřebná a užitečná. Vlídné slovo, úsměv a pohlazení po duši mnohdy léčí více než drahé léky. Jiřina Dvořáková V terénu nejdéle sloužící zdravotní sestra Home Care. Za pacienty do jejich domácností jezdí už 15 let. Začínala v Sokolově. Vzpomíná, že se tehdy na ulice, které nemohla najít, ptala i na policii. Teď zná celý region dokonale, takže může zaskočit na každém postu. Nyní navštěvuje pacienty v Chodově, Lokti, Novém Sedle, Chranišově, Vintířově, Loučkách, Vřesové, Tatrovicích, Černavě, Horní Rozmyšli a v Dolních Nivách. Její motto: Vážím si zdraví, života a ctím stáří. Iva Holíková U domácí péče jezdí za pacienty už 11 let. Modrou Pandou brázdí silnice měst a obcí Habartov, Kynšperk, Citice, Bukovany, Josefov, Radvanov, Kolová, Anenská Ves, Březová, Rovná, Rudolec, Květná, Hřebeny, Pochlovice, Lítov, Kaceřov, Mokřiny, Oloví, Libnov, Libavské Údolí, Šabina, Hlavno a Chlum sv.máří. Jejím životním mottem je: Lepší shořet, než vyhasnout. K práci v Home Care vždy říká: Domácí péče mi vzala iluze o stáří, tak se snažím stáří dělat aspoň snesitelnějším. Gabriela Pálková Za pacienty jezdí s vozem Home Care už 10 let. Dojíždí do Habartova a okolí. V jejím mottu se odráží skutečnost, že sestřičky domácí péče ošetřují hlavně seniory: Stáří nemusí být smutné, když je někdo, kdo tě pohladí. 21

12 Hana Malá Jezdí už šestým rokem v Sokolově, Březové, Rovné a v Kamenici. Jejím mottem v práci zdravotní sestry, která při zaměstnání ještě studuje, jsou slova francouzského humanisty Michela de Montaigne: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. Autopark Home Care Nicole Václavíková Jejím rajónem, kde za pacienty dojíždí už šest let, je Sokolov, Svatava, Lomnice, Boučí, Dolní Nivy, Královské Poříčí. A jejím zásadním poznáním v domácí péči jsou tato slova: Lásku, vlídnost a soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky. Veronika Šibová Objíždí pacienty v obcích Sokolov, Hrušková, Staré Sedlo, Loket. U Home Care je šest let. Své motto ztotožňuje s citátem humanisty 16. století Michela de Montaigne: Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Zdravotní sestry domácí péče Home Care dojíždějí za pacienty do jejich domácností v celém regionu Sokolovska ve vozech Fiat Panda. Celkem jich má společnost DOP-HC ve svém autoparku osm. Naposledy pořídila v únoru 2013 Pandu nejnovější řady. Prvním vozem domácí péče byl automobil Škoda 100, který byl vlastním vozem zakladatelky HC paní Marie Scholzové. Tři sestřičky, které brzy zaměstnala, jezdily za pacienty také vlastními vozy. Později se střídaly ve třech služebních škodovkách. A od roku 1995 začala éra malých fiatů ve službách Home care. Fiat Cinquecento a Fiat Seicento. Domácí péče vyzkoušela i jiné značky, ale ty se pro potřeby HC neosvědčily natolik jako fiaty. Podle stáří auta a najetých kilometrů se postupně vozový park obměňuje. U Pandy firma zůstává, ale nyní je polovina vozů na ekologičtější, plynový pohon (Vozy s pohonem LPG neprodukují na rozdíl od benzínových a dieslových motorů tuhé emi- se - saze, kouř, prach a oxidy síry - ani olovnaté sloučeniny. Obsahují méně oxidu uhelnatého CO, méně karcinogenních a jedovatých aromatických uhlovodíků). Další předností malých Pand je jejich malá spotřeba a vysoká mobilita v automobilovém provozu. Kromě náročnosti profese zdravotníka s sebou povolání sestry domácí péče nese i riziko účastníka dopravy. Ve dvacetileté historii Home Care - při každodenním nasazení sester za volantem - samozřejmě firma řešila několik dopravních kolizí, které však nikdy nebyly vážné a nikomu se při nich nic nestalo. Šárka Matoušková Pacienty v jejich domácnostech v Sokolově, Starém Sedle a Lokti ošetřuje pět let. K domácí péči říká: Dobrou prací, klidem, zlepšujeme denně život a štěstí našim pacientům. Jana Furišová Je benjamínkem týmu. Za pacienty obcí Horní Slavkov, Krásno, Nadlesí, Loket, Dvory, Kounice a Ležnice jezdí půl roku. Žádná pomoc nám není cizí, říká jako motto o práci zdravotních sester v domácí péči. 22

13 Odborníci o Home Care Tým Home Care zachránil včasnou pomocí život Bez Home Care si svou práci ani nedovedu představit Za své pracoviště v Habartově a v jeho spádové oblasti mohu pouze vyjádřit poděkování. Bez zkušených zdravotních sester domácí péče Home Care si svou práci praktického lékaře dnes ani neumím představit. Zdravotní sestry, které dojíždějí již několik let každodenně za mými pacienty, jsou naprosto perfektní, přesné, spolehlivé, milé a svou práci odvádějí na více jak sto procent. Není to jen můj názor, tak se vlastně velice často vyjadřují i naši společní pacienti- klienti. Ze strany pacientů a jejich rodin vím, že i celodenní péče o nemocné a disabilní je ve vašem zařízení často vyhledávána. Přála bych Vám nadále úspěchy v práci i v osobním životě a elán při další péči o zdravotní a sociální pohodu našich klientů a doufám, že nadále budeme moci spolupracovat tak, jako dosud. Přeji ekonomicky příznivé období, málo problémů a v dnešní době nových nesčetných předpisů, paragrafů, příkazů, metodik a přebujelé administrativy přeji hodně trpělivosti. Vaše práce skutečně má smysl, a tím, že do ní vkládáte často i svá srdce, dostává zcela jiný rozměr, než že jde o pouhou službu. MUDr. Věra Blechová, praktická lékařka v Habartově Maria byla mým vzorem S Marií Scholzovou, zakladatelkou domácí péče na Sokolovsku, jsem se znala od roku Bylo to období pro nás euforické. Zakládaly se agentury domácí péče a my jsme mohli dokázat, že nemocný může zůstat doma se svými rodinami. Nebylo to období lehké, sílu jsme čerpali ze spokojených a vděčných klientů a z profesního uspokojení. V životě jsou lidé, kteří se pro nás stávají vzory. Mezi takové patřila i moje přítelkyně Maria. Byla pro mě svědectvím o přátelství a osobní statečnosti, o ochotě riskovat pro druhé a zároveň i o zodpovědnosti za naše klienty a svoji rodinu. Své děti naučila v domácí zdravotní péči a později i v ústavní péči řadu užitečných věcí. Tento odkaz je nyní pro ně hnacím motorem, aby v jejím díle pokračovaly. Marie, je mi smutno, že tu nejsi, ale ujišťuje tě, že se tvé dílo zdařilo. Pavla Andrejkivová, agentura domácí zdravotní péče Ladara Karlovy Vary Naše diabetologická ambulance v Sokolově již dlouhodobě spolupracuje s domácí péčí Home Care. Pří převzetí našich pacientů do péče jsme se vždy setkali s ochotou a vstřícností ze strany všech pracovníků. Dle našich zkušeností zde pracuje tým velmi dobře erudovaných všeobecných sester. Zvláště u pacientů s diabetem, kteří jsou ohroženi hypo nebo hyperglykémií, ale i dalšími komplikacemi s touto nemocí spojenými, je důležité umět toto rozpoznat a včas a odborně zareagovat. Již několikrát jsme se přesvědčili, že tým Home Care je na vysoké úrovni a mnoha našim diabetikům zachránil včasnou odbornou pomocí život. Je proto velmi důležité, že služba jako je Home Care existuje a poskytuje takto kvalitní péči našim pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým. MUDr. Jiří Runge, diabetologická ordinace v Sokolově Přeji Home Care všechno nejlepší k 20. narozeninám Moje zkušenost s HC v Horním Slavkově je velice dobrá. Nastupoval jsem zde na obvod v době, kdy tu pracovala dlouholetá, zkušená sestra domácí péče, bydlící ve Slavkově, která znala všechny pacienty a měla je dobře opečované. Po invalidizující nemoci jí ale musely vystřídat další sestřičky, které pracují velice obětavě a pomáhají významnou měrou v péči o místní pacienty. Význam ošetřovatelství v domácích podmínkách je nedocenitelný, protože ponechává co možná nejdelší možnou dobu nemocného v známém domácím prostředí. Laické veřejnosti navíc přibližuje nemoc a nemocného člověka ve své přirozené podobě a tím snižuje negativní emocionální náboj, který u zdravé populace nemoc získává tím, že se vytěsňuje na okraj vědomí zřizováním institucí, koncentrující všechny projevy ne-zdraví. Při této příležitosti může rodina u svých nejbližších nemocných postupně ztratit strach z nemoci a vystavit se lidské konečnosti pod dohledem odbornic, které jsou schopny vysvětlit přirozenost některých jinak těžce přijímaných faktů. MUDr. Peter Igaz, praktický lékař v Horním Slavkově Domácí péče Home Care v Dolním Rychnově provádí mezi lékaři, kteří domácí péči pacientům doporučují, průzkum spokojenosti. Svérázně a mile vyjádřil své pocity praktický lékař v Sokolově MUDr. Jaroslav Nečas

14 Paní Kuncová dnes využívá domácí péči, kterou její dcera před 20 roky založila Pacientem domácí péče Home Care se stala i paní Hilma Kuncová z Lokte. Využívá tak službu, kterou před dvaceti lety založila její dcera, paní Marie Scholzová. Vloni v roce 2012 oslavila paní Kuncová v kruhu rodiny devadesát let. Po bytě se pohybuje vcelku suverénně, s jejím zdravím to není vůbec špatné, a tak návštěvy zdravotní sestry Jany Furišové jsou zaměřené hlavně na kondiční cvičení. Protahujeme a posilujeme svaly a rozpohybováváme klouby, vysvětluje během cvičení sestřička Jana. Cviky zvládá pacientka s překvapivou lehkostí. To je proto, že cvičím pořád, i sama, prozrazuje tajemství kondice paní Kuncová. Jak ale dodává, ke cvičení jí povzbuzují pravidelné návštěvy sestřičky Home Care. Sestřička je výborná a moc příjemná, říká. Domácí péče není jedinou službou, kterou paní Kuncová z nabídky společnosti DOP-HC využila. Před pěti roky si po pádu zlomila kůstku v pánvi. Zlomeninu léčila v léčebně Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, kde sídlí i Home Care. Po třech měsících, kdy paní Kuncová z léčení odcházela, se jí domů skoro nechtělo. Zamlouvala se jí společnost ostatních pacientů a ošetřujícího personálu a také kulturní možnosti, které léčebna nabízí, například hudební pořady, nedělní bohoslužby či jen pobyt v parku se zvoničkou. Léčebnu uvedla do provozu její dcera v roce Paní Kuncová však vzpomíná hlavně na začátky Home Care. Jak se ukazuje, byla v domácí péči svým způsobem první spolupracovnicí své dcery. Když Maruška jezdila za pacienty večer, jela jsem raději s ní, protože jsem se o ní bála, vzpomíná. Zaneprázdněné začínající podnikatelce pomáhala Dceru Marii doprovázela při prvních jízdách domácí péče i v domácnosti. Babička nám například výborně vařila, vzpomínají její vnučky z dnešního vedení DOP-HC Magdalena Radošová Scholzová a Sabina Hajná. Po kondičním cvičení sestřička Jana Furišová ještě pacientce změří tlak, na což nezapomene dohlédnout pravnučka Karolínka, s jejímiž rodiči paní Kuncová v rodinném domě bydlí. Karolínka mi vždycky, když odjíždím, zamává z okna, směje se sestřička. A je tomu i tentokrát. Dceru Marii doprovázela při prvních jízdách domácí péče 26 27

15 S domácí péčí je spokojená, ale těší se i do léčebny Nejvíce pacientů objíždí zdravotní sestra Jana Furišová dolnorychnovské domácí péče v Horním Slavkově. Začíná v jednom z činžovních domů zdejšího sídliště, v bytě u paní Heleny Krajčovičové. Pacientka je jednou z těch, u nichž se šťastně doplňují domácí i ústavní zdravotní péče, jež obě zdravotní zařízení v Dolním Rychnově nabízí. Po léčbě v dolnorychnovském Domě ošetřovatelské péče přešla paní Krajčovičová na léčbu v domácím prostředí za asistence pojízdných sestřiček Home Care. Podstatnou částí pracovní návštěvy sestřičky Jany je cvičení pro zlepšení stavu pacienta po cevní mozkové příhodě, a to tak, aby nedošlo k ochabnutí svalů. Cviky jsou zaměřeny nejen na zlepšení svalů, ale i na zlepšení kondice. Po cvičení bývá i masáž zad. Nakonec změří pacientce glukometrem hladinu cukru v krvi. Kvůli rehabilitačnímu cvičení dojíždí za paní Krajčovičovou i rehabilitační sestra z Domu ošetřovatelské péče v Dolním Masáž ruky míčkem. Rychnově. Samozřejmě se znají i z dřívějšího pobytu pacientky v této léčebně. Jsem spokojená se všemi sestřičkami, chválí paní Krajčovičová. Většina z nás se asi do nemocnice dvakrát nehrne, ale ona se na další lékařem doporučenou léčbu v Dolním Rychnově těší. Už se nemůžu dočkat, až se zase potkám s některými lidmi v léčebně, říká paní Krajčovičová. Takový vřelý vztah pacienta k našemu zařízení nás samozřejmě těší, a zdá se, že se nám v léčebně daří vytvářet prostředí, kde se člověk necítí osamělý, oceňuje ředitelka DOP-HC Magdalena Radošová Scholzová. Nutno dodat, že paní Krajčovičovou navštěvují doma její příbuzní, pacientka ale touží i po širší společnosti. NABÍZÍME LÉČBU PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY (také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče. Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, logopedii, aktivizační činnosti, zajištění spirituálních potřeb. K dispozici pacientům je rehabilitační tělocvična, okrasná zahrada s fontánou a altánem, zimní zahrada, salonek pro aktivizaci, Snoezelen - relaxační, multismyslová terapeutická místnost. Prostředí naší léčebny je přátelské, personál je milý, ochotný a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené. Kontakt: DOP - HC s.r.o Tel: Mobil:

16 Už dvacet let jsme s vámi V roce 2013 vydalo nestátní zdravotní a sociální zařízení Dům ošetřovatelské péče-home Care v Dolním Rychnově Tisk: AZUS Březová, s.r.o. 30

17

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 7 zaměstnaných příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Obsah Úvodní slovo 54 Kontext 6 57 O projektu Aktivizace Tréninkové zaměstnávání Podporované

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Martina Hölblingová Olomouc 2015 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra

Více

I 2010. Stačí zlomek vteřiny. Jak se dá žít v rodině s handicapem? Kolik otázek, tolik odpovědí. www.muzes.cz

I 2010. Stačí zlomek vteřiny. Jak se dá žít v rodině s handicapem? Kolik otázek, tolik odpovědí. www.muzes.cz www.muzes.cz č a s o p i s O P Ř E K O N Á V Á N Í B A R I É R I 2010 Jednotlivý výtisk 29 Kč Předplatitelé 20 Kč ROZHOVOR: Mít děti je velká práce, říká člen rady Konta BARIÉRY MUDr. Jiří Soukup, str.

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI

DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa DŮSTOJNĚ DOMA VE STÁŘÍ I V NEMOCI Olomouc, 8. září 2011 1 Charita Olomouc ISBN 978-80-260-1425-6 2 Obsah Úvodní

Více

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009

12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 : êz : êw IDEÁLNÍ PACIENT očima odborníků 27 / 09 vnímána pacienty versus... na slepé koleji 33 PRO PARKINSONOVU NEMOC 12. Světový den Parkinsonovy nemoci 11. 4. 2009 q Konference a 11. výročí založení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU Feničané v Brně RUČNÍ OVLÁDÁNÍ Kompenzační pomůcky MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA VOLFOVA TOUHA A VŮLE Sport, cestování 3/2011 Ročník

Více

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty strana

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů O d b o r n ě, p r a k t i c k y, s c i t e m a s n á m i Noviny pro pečující laiky. Vychází 4x do roka Vydává Moravskoslezský kruh, o. s. Číslo 3/2010 www.pecujdoma.cz Rozhovor Jana Nouzy s Martinou Špinkovou

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Motto: ŽIVOT JE POHYB Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Horní Bečva, Štikov, Baťův kanál Pohybem ke slunci života. Štikovská rokle Hotel DUO

Více