20 let. Domácí péče Home Care. v Dolním Rychnově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let. Domácí péče Home Care. v Dolním Rychnově"

Transkript

1 20 let Domácí péče Home Care v Dolním Rychnově

2 Obsah Domácí zdravotní péče - Home Care... str. 4 Na začátku domácí péče byla Maria Scholzová / Antonín Kunc... str. 6 Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně / Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.... str. 8 Domácí léčba je bez stresu / Rozhovor o začátcích a současnosti domácí péče s vedoucí sestrou Danou Hunyadyovou... str. 10 Jeden den se zdravotní sestrou Home Care... str. 12 Domácí péče je velmi bohulibé zařízení / Biskup Mons. František Radkovský... str. 14 Za tichem jezdí pan Sebjan na ryby, když chce hovořit, volá sestřičky / Příběh pacienta domácí péče... str. 15 Domácí péče je prodloužená ruka lékaře / MUDr. Jindřich Siuda... str. 18 Tým všeobecných zdravotních sester... str. 20 Autopark Home Care... str. 22 Odborníci o Home Care... str. 24 Paní Kuncová dnes využívá domácí péči, kterou její dcera před 20 roky založila... str. 26 S domácí péčí je spokojená, ale těší se i do léčebny... str. 28 Domácí zdravotní péče Home Care v Dolním Rychnově trvá v letošním roce 2013 už dvacet let. Kulaté výročí dvou desetiletí je dobrou příležitostí ke zhodnocení, zamyšlení, či ke vzpomínání. Řekli jsme si, že by bylo dobré shrnout všechny různé pohledy a vzpomínky do jednoho celku. Tím by mohlo být vydání publikace o historii a současnosti naší domácí zdravotní péče. A tak se i stalo - vítejte tedy v této publikaci, v níž se setkávají příspěvky různého žánru - od vzpomínek na začátky Home Care, přes pohledy odborníků ze zdravotní a sociální péče, až k reportážním pohledům do práce sestřiček, či nahlédnutí do života našich pacientů. Velice si ceníme zamyšlení pana biskupa Františka Radkovského nebo známé gerontoložky paní Ivy Holmerové. Stejně tak si vážíme příspěvků zdejších lékařů, kteří popsali - každý po svém - přínos domácí péče nejen pro praktické lékaře, ale i pro veřejnost. Děkujeme i pacientům, kteří byli ochotní a nechali nás na těchto stránkách nahlédnout do jejich soukromí či osudů. Publikace je samozřejmě i vzpomínkou na zakladatelku domácí péče Home Care paní Marii Scholzovou a také oceněním všech zdravotních sester, které se v průběhu dvou desetiletí na náročné ošetřovatelské práci podílely. Tato publikace je tedy i poděkováním zaměstnancům Home Care. Ale na prvním místě je tu pro veřejnost, dnem otevřených dveří do domácí zdravotní péče, pozváním k setkání, kde hovoří pacienti, zdravotní sestřičky, lékaři, duchovní a další. Věřím, že tato publikace je nejen prezentací Home Care v Dolním Rychnově, ale i příspěvkem k popularizaci domácí zdravotní péče v naší společnosti. MSc. Magdalena Radošová Scholzová, MBA, ředitelka Domu ošetřovatelské péče-home Care v Dolním Rychnově 3

3 Domácí zdravotní péče - Home Care Zdravotní domácí ošetřovatelská péče v Dolním Rychnově je orientována na podporu a udržení zdraví a prevenci nemoci. Našimi pacienty jsou lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stadiu života. Cíl a rozsah péče Jaké služby nejčastěji poskytujeme Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu Péče o katetry, kolostomie Péče o dialyzované pacienty Převazy, odběry biologického materiálu Rehabilitační ošetřovatelství Paliativní péče Ošetření dekubitů a jejich prevence Hygiena u ležících pacientů Aplikace všech forem léčiv, včetně infuzní terapie Cílem Domácí zdravotní péče - Home care je kvalitní humánní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu až 3 hodin denně s dostupností 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče U klienta podporujeme sebepéči a sebeobsluhu, individuálnost a adresnost péče Zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem či ošetřujícím lékařem z oddělení v nemocnici, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí), který určuje její rozsah i četnost. Pokud má tedy klient zájem o naše služby, musí mu doporučení vystavit jeho ošetřující lékař Domácí zdravotní péče může být čerpána maximálně v rozsahu 3 návštěvy nebo 3 hodiny péče denně. Návštěvy jsou pak členěné do 4 typů dle času stráveného u pacienta 60 minut, 45 minut, 30 minut a 15 minut Bazální stimulace Ošetřovatelská péče a rehabilitační ošetřovatelství jsou poskytované dle konceptu Bazální stimulace. Jedná se o komunikační, interakční a vývoj podporující koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta, u nějž podporujeme komunikační a pohybové schopnosti, které si dosud zachoval. Předpokladem je také práce s klientovou individualitou a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci jako je vnímání tělesného schématu, chuťovou, optickou či auditivní stimulaci. Kde službu poskytujeme Domácí péči poskytujeme na území bývalého okresu Sokolov, vyjma Kraslicka, tzn. ve městech: Sokolov, Loket, Chodov, Horní Slavkov, Habartov, Kynšperk a v přilehlých obcích. Zdravotní domácí péče je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. 4 5

4 Na začátku domácí péče byla Maria Scholzová Domácí zdravotní péče Home Care v Dolním Rychnově slaví letos 20 let svého trvání. Na začátku bylo jediné auto, stará škodovka, a jediný člověk, paní Maria Scholzová, která se tehdy rozhodla jít vlastní, ne právě vyšlapanou cestou. Tehdy sice vznikaly agentury domácí péče v celé republice, ale jejich provozování nebylo samozřejmé. pojišťovnám. Velice brzy po zahájení spolupráce jsem se přesvědčil o výhodnosti této prodloužené ruky lékaře, potvrzuje sokolovský praktický lékař MUDr. Jindřich Siuda, který už v začátku domácí péči podpořil. A přínosu vzniku Home Care v našem kraji si cení dodnes: Tehdy před dvaceti lety se nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale i jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. Když se lámala tisíciletí, v roce 2000, přestěhovalo se sídlo Home Care do Dolního Rychnova, do prostor léčebny pro dlouhodobě nemocné, kterou tu dva roky předtím začala Maria Scholzová provozovat. Odsud dnes zdravotní sestry dojíždí za svými pacienty. Sedm modrých Pand s logem červeného srdce s iniciály HC jsou už známé tím, že dojíždějí za pacienty do jejich domovů. Za měsíc navštíví sestry na 250 pacientů v celém regionu Sokolovska, od Chodova přes Sokolov, Habartov, Kynšperk až po Horní Slavkov. Zaměstnání zdravotních sester Home Care s sebou nenese jen náročnost profese zdravotníka, ale i dopravního provozu. Toto riziko ale stojí za to. Domácí službu chválí i známá gerontoložka Iva Holmerová: Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Zdravotní sestry tak mohou u některých pacientů pokračovat v domácím prostředí v péči, která započala v léčebně. U jiných pacientů mohou péči léčebny zcela nahradit, a to po velmi dlouhou dobu a umožnit tak pacientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí... V loketském sídle Home Care v polovině 90. let V roce 2006 Maria Scholzová zemřela. V jejím díle pokračují její děti. Rok po bolestném odchodu své matky realizovaly její sen - zrekonstruvaly vilu sousedící s léčebnou a přeměnily jí na domov pro seniory. Pojmenovaly jej na její památku Vila Maria. Dnes už domácí péči, léčebnu i Vilu Maria pojímáme jako rodinnou tradici, kterou je třeba rozvíjet, říkají ředitelka DOP-HC Magdaléna Radošová Scholzová a její zástupkyně Sabina Hajná, dcery zakladatelky nového typu domácí i ústavní péče na Sokolovsku. Antonín Kunc, publicista a pracovník v sociálních službách V začátcích jsme nebyli jen my, v začátcích devadesátých let byla u nás domácí péče jako taková. Velkou roli v podpoře těchto agentur a jejich rozvoji sehrála Asociace domácí péče ČR a její tehdejší prezidentka Blanka Misconiová, říká dnešní vedoucí sestra Home Care Dana Hunyadyová, která přišla do agentury sídlící tehdy v Lokti rok po jejím vzniku. Pro první kroky v neznámém terénu byla zdravotní sestra Maria Scholzová vybavena i zkušenostmi z dlouholeté zdravotnické praxe, po otevření hranic v roce 1990 i v sousedním Německu. Právě zkušenost z tamní soukromé léčebny ji přivedla k nápadu zavést kvalitativně jinou ošetřovatelskou péči i v oblasti, kde žila. Klienty objížděla po jejich domácnostech nejprve sama se starou škodovkou. Nepotýkala se však jen se skromnějším vybavením, ale v začátcích i s nedůvěrou, například i některých lékařů, jimž dnes běžná domácí péče tehdy připadala cizí. Brzy se však ukázalo, že domácí zdravotní péče je prospěšná všem, pacientům, lékařům i zdravotním 6 7

5 Domácí ošetřovatelská péče je logickým pokračováním péče v léčebně Domácí ošetřovatelská péče a další služby jsou podle mého názoru logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Dům ošetřovatelské péče, Vila Maria poskytující rezidenční sociální služby a domácí ošetřovatelská péče a pečovatelské služby, to je komplex služeb, který je logický a ucelený a který se jen těžko dá shrnout pod jeden název. Na webu zařízení najdeme nejlépe pod zkratkou DOP HC, já jsem si mu zvykla říkat Léčebna v Dolním Rychnově. S tímhle zařízením jsem se setkala mnohokrát a několikrát jsem je také navštívila, a to pří různých příležitostech. Moje první setkání je vlastně historické, protože jsem se osobně a vcelku pravidelně setkávala se zakladatelkou zařízení, paní Marií, která se pravidelně a velmi aktivně zúčastňovala akcí České gerontologické a geriatrické společnosti. Když před pěti několika lety vypukl letní skandál týkající se nekvalitní péče v některých léčebnách, velmi jsem ocenila, že se některé léčebny ozvaly a argumentovaly, že se nejedná o pravidlo, že mohou být a jsou také léčebny, které se v současných velmi nelehkých podmínkách snaží poskytovat a poskytují kvalitní a laskavou péči. Jedním z takových velmi silných a přesvědčivých hlasů byl hlas paní ředitelky této léčebny. V té době jsme se již znali z akcí ČGGS s panem primářem Jiřím Zelenkou a já jsem zjistila, že se všechny nitky sbíhají v Dolním Rychnově. Když jsme plánovali výzkumný projekt o kvalitě následné a dlouhodobé péče, který nyní probíhá za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, obrátili jsme se právě na tuto léčebnu s prosbou o poskytnutí informací. Byli jsme velmi mile překvapeni nejen milou a vstřícnou reakcí paní ředitelky i vrchní sestry a všech dalších členů týmu, ale také tím, že léčebna před námi nemá tajností (samozřejmě kromě těch, které vyplývají ze zákona o důvěrnosti dat či přání pacientů) a že nám vstřícně poskytuje údaje pro zkoumání kvality péče. Ujišťuji čtenáře, že to není až tak zcela obvyklé v českých podmínkách a že si tohoto otevřeného přístupu velmi vážíme. Věříme, že budeme schopni společně vytvořit takové indikátory kvality péče, které přispějí ke zlepšení kvality péče i v jiných zařízeních obdobného typu. Dům ošetřovatelské péče a Home Care, Dolní rychnov nabízíme léčbu pro DlouHoDobě nemocné pacienty Léčebna pro dlouhodobě nemocné - Dům ošetřovatelské péče poskytuje komplexní 24 hodinovou zdravotní, lékařskou péči pacientům s chronickým onemocněním, tělesně postiženým pacientům, těžce nemocným pacientům, lidem trpícím Alzheimerovou chorobou nebo demencí jiného typu a pacientům po operacích, kteří potřebují rehabilitační péči. Prostředí naší léčebny je přátelské, personál je ochotný, milý a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené. získané Certifikáty: Akreditované zařízení SAK ČR - mezinárodní certifikát v Bazální stimulaci Domácí ošetřovatelská péče a další služby jsou podle mého názoru logickým pokračováním péče v léčebně. Považuji toto spojení služeb za velmi užitečné. Zdravotní sestry tak mohou u některých pacientů pokračovat v domácím prostředí v péči, která započala v léčebně. U jiných pacientů mohou péči léčebny zcela nahradit, a to po velmi dlouhou dobu a umožnit tak pacientům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, tedy tam, kde si vlastně všichni přejeme co nejdéle setrvat. nestátní zdravotnické zařízení kromě ošetřovatelství a lékařské péče poskytujeme: rehabilitaci, paliativní péči, logopedii socioterapii - aktivizační činnosti (vaření, výtvarná činnost, muzikoterapie apod.) psychoterapii a konzultace s psychologem, zajištění spirituálních potřeb Pacienti mají u nás k dispozici okrasnou zahradu s fontánou a zahradním altánem, zimní zahradu s terasou, salonek pro socioterapii, tělocvičnu, Snoezelen - relaxační, terapeutickou Přeji tedy nejen domácí péči v Dolním Rychnově, ale celému komplexu zdravotnických a sociálních služeb, které zařízení zahrnuje a hlavně všem, kteří v tomto zařízení pracují, žijí zde, jsou jím léčeni, ošetřováni a jinak opečováváni, aby se jim dařilo moc dobře. Aby celé zařízení dýchalo nadále tou pohodou, kterou na mě vždy zapůsobí, a aby tuhle pohodu nekazila ani současná těžká situace v téhle celé zdravotně sociální oblasti. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ředitelka Gerontologického centra v Praze multismyslovou místnost, velké moderní koupelny se speciální vanou s perličkou a hydraulickým sprchovacím lůžkem, pokoje vybavené dřevěným nábytkem a plazmovou TV. Pacientům, u nichž skončí důvody k hospitalizaci, nabízíme možnost trvalého bydlení a péče v Domově pro seniory v areálu léčebny. Poskytujeme také domácí péči na Sokolovsku. DOP - HC s.r.o. Bergmannova 140, Dolní Rychnov, % , , Snoezelen 8

6 Domácí léčba je bez stresu O začátcích a současnosti domácí péče s vedoucí sestrou Danou Hunyadyovou Už sedmnáct let je vedoucí sestrou Home Care, tedy šéfkou, která domácí službu ze sídla v Dolním Rychnově řídí, paní Dana Hunyadyová. Práci přímo v terénu zná také. Předtím, než se stala vedoucí sestrou, sama pacienty v jejich domovech navštěvovala. Byla to v začátcích práce na koleně, říká. Jak jste se k domácí péči dostala? V roce 1994 se rušila nemocnice v Lokti, kde jsem pracovala. Většina zaměstnanců včetně mě přecházela do nemocnice v Sokolově. Věděla jsem o existenci loketské agentury Home Care, i to, že majitelka hledá zdravotní sestry. Přestože mě lákala změna zaměstnání, brzdou byla absence mé řidičské praxe, ačkoliv řidičák jsem měla. Mou nerozhodnost nakonec vyřešila sama majitelka Home Care paní Maruška Scholzová. Přesvědčila mě, a tak jsem v prosinci začala jezdit za pacienty do jejich domovů. Začátky v terénu byly někdy svízelné, já začátečnice, stará škodovka, zima. Co dodat, hozená přímo do vody, ale Home Care mohu vděčit i za to, že jsem dnes řidičkou. Brzy jste už Home Care vedla. O dva roky později jsem začala dělat v Home Care vedoucí sestru. Tehdy byla naše kancelář v Lokti. Ale než jsme ji získali, tak jsme se scházeli v bytě u Marušky. Byly to opravdové začátky, práce na koleně. Předávali jsme si tam službu, zapisovali dokumentaci, kterou jsme často měly rozloženou i na podlaze. Tehdy ještě na to nebyl vhodný počítačový program, převážně se psalo ručně. Kancelář v centru města nám tedy přišla vhod a přetrvala ještě dva roky, co už tady v Dolním Rychnově začala v roce 1998 léčebna dlouhodobě nemocných. V Rychnově sídlíme tedy s domácí péčí od začátku nového tisíciletí, od roku dva tisíce. Jak dalece byla tehdy domácí péče běžná? V začátcích jsme nebyli jen my, v začátcích devadesátých let byla u nás domácí péče jako taková. Tehdy vznikaly agentury domácí péče v celé republice. Velkou roli v podpoře těchto agentur a jejich rozvoji sehrála Asociace domácí péče ČR a její tehdejší prezidentka Blanka Misconiová. Na víkendových kempech a konferencích, které asociace pořádala, jsme si vyměňovali zkušenosti a dále se vzdělávali. Mnoho vyhlášek ministerstva zdravotnictví k domácí péči vznikalo vlastně diskuzí mezi ministerstvem a asociací. Když se tu domácí služba objevila, někteří praktičtí lékaři nevěděli, jak na ní reagovat, zda domácí péči doporučit. Postupně poznali, že domácí péče je užitečná, že sestra domácí péče dokáže mnoho výkonů, že pojišťovně ušetří za pobyt pacienta v nemocnici či odvoz sanitkou a že služba je pozitivní i pro psychiku nemocného. Čím je domácí péče prospěšná pro pacienta? Pobyt v nemocnici je pro člověka většinou stresový. Při léčbě v domácím prostředí takový stres odpadá. Pacientům poskytujeme různou zdravotní péči. Převazy, péče o různé typy stómií, aplikace léčebné terapie, infuzí, péče o pacienta v terminálním stádiu. Dokážeme pečovat i o pacienta se selhávající ledvinou, takže nemusí nikam dojíždět. Jde o peritoneální dialýzu. Obsluhujeme při ní dialyzační přístroj, který má pacient doma. Naše sestřičky kvůli této péči prošly školením v dialyzačním středisku v Sokolově. A co je v péči o pacienta nejnáročnější? Podle mě je v naší práci nejnáročnější péče o pacienta s onkologickým onemocněním. Mám na mysli psychickou náročnost, kdy jde třeba o pacienta středního věku nebo děti. V takovém případě není pro sestru domácí péče jednoduché nacházet slova k rozhovoru. Absolvovali jsme sice různé semináře jak komunikovat s těžce nemocnými lidmi, ale teorie je vždycky trochu jiná než praxe. Naše sestřičky jsou však empatické a to dost pomáhá. Jsou, kromě starostí, při práci domácí péče také hezké chvíle? Když pacientovi pomůžete, když se jeho zdravotní stav díky naší péči zlepší a vrátí se do běžného života. Třeba i ležící pacient po mozkové příhodě začne chodit. I když tam třeba nějaké postižení zůstává, je krásné, když se po čase zase jde projít ven. Ráda bych vzpomněla na jednoho z mých prvních pacientů. Poskytovaná péče spočívala v nácviku soběstačnosti všedních činností včetně chůze. Po dlouhotrvajícím intenzivním cvičení jsme společně dokázali, že se pacientovi splnilo jeho přání. Byl schopen odjet s rodinou na chalupu na Moravu. Poslal mi pohlednici s pozdravem a poděkováním. Vedoucí sestra se zakladatelkou Home Care Zažijí sestřičky při návštěvách pacientů třeba i něco veselého? Samozřejmě, hlavně se zvířátky pacientů. Plno zážitků máme se psy. Sestry si někdy při předávání služby předávají i informace o tom, který že pes má rád jaký pamlsek, aby se vůbec dostaly do bytu. Humorné chvilky přinášejí někdy i samotní pacienti. Učili jsme jednu pacientku aplikaci inzulinového pera. Brzy se to naučila, ale nechtěla ani za nic slyšet, že sestra už nebude za ní dojíždět. Domnívala se totiž, že kromě aplikace bude muset vést za sestru i svou zdravotní dokumentaci. Bez jednoho roku jste u domácí péče téměř dvacet let, tedy tolik, co Home Care trvá. Co vám to přineslo? Pro mě je to samozřejmě kus života. Na Marušku Scholzovou, zakladatelku domácí péče a později léčebny v Dolním Rychnově, nemůžu zapomenout. Musím říct, že mi stále schází. Nejen profesně, ale hlavně jako blízký člověk. Vím, jaké strasti zažívala, třeba i v začátcích domácí služby a léčebny, a při tom dokázala pomáhat druhým, i mně pomohla v osobních věcech. Byly jsme přítelkyně. Ptal se Antonín Kunc 10 11

7 Jeden den se zdravotní sestrou Home Care První zastávkou jsou Citice, kam sestra Iva jezdí na převazy k panu Karlíkovi. Pacient nás vítá spolu se svou přítelkyní. I ona má z dřívějška zkušenost s domácí péčí, která za ní dojížděla do Sokolova. Péče je vynikající, chválí sestru pan Miroslav. Projeďme se se zdravotní sestrou domácí péče Home Care za pacienty, kteří na ni čekají ve svých domovech. Jak vypadá její pracovní den? Nastupujeme do Pandy Ivy Holíkové dopoledne, kdy už má několik návštěv u pacientů za sebou. Jejím rajónem je Habartov, Kynšperk a jejich okolí. zvonit poledne. I přesto, že už kvůli zdravotnímu stavu zvonit nechodí, zůstává mu zvonice v sousedství částí života. K paní Marii Balatkové dojíždí sestra Iva do Habarotva už sedm let k nácviku sebepéče. Když je sestra příjemná, pak je to vždycky dobré, říká pacientka. Odbornou péči potřebuje od doby, kdy ji stihla mozková příhoda. Je to velká pomoc. Hlavně, když jsem ještě chodil do práce, to sem sestra docházela ráno, v poledne i večer. Za těch sedm let patří sestřička Iva do rodiny, její děti se znají s mými, říká syn paní Balatkové pan Chovanec. V Bukovanech, stejně jako v Habartově, jde sestra za několika pacienty. Naše první zastávka je u paní Zuzany Maštalířové, které sestřička kromě jiného aplikuje inzulin. Zaplať pánbů za to, je to velká pomoc, oceňuje její manžel a pacientka dodává: Taková zdravotní péče opravdu pomáhá. Deset let už navštěvuje Home Care paní Marii Valentovou v jejím domě v Kynšperku. Pacientka sestřičku objímá se slovy: To jsou moje holky, díky nim se držím, za nic na světě bych je nevyměnila. Často tu sestřičku vítají i vnoučata paní Valentové. Vyhrnují si trička a chtějí, abych jim také dala inzulin, směje se Iva. Před Josefovskou zvonicí. Na převazy se sestra Iva staví i v Josefově u pana Josefa Kroba. Věk přibývá, nemoci se hlásí, konstatuje pacient se stoickým klidem. Přisvědčuje, že k jeho vyrovnanosti přispívá i podpora domácí péče. Je to dobré, že taková služba existuje, říká. Když odcházíme, ukáže naproti přes silnici na hasičskou zvonici. Patnáct let sem chodil Sestra Home Care konzultuje domácí péči v ordinaci v Habartově

8 Domácí péče je velmi bohulibé zařízení Za tichem jezdí pan Sebjan na ryby, když chce hovořit, volá sestřičky Jistě mnozí známe potřebu této péče z vlastní zkušenosti. Sám si vzpomínám, jak jsem byl vděčný za tuto péči, poskytovanou mé mamince v době, kdy po smrti tatínkově zůstala v domě na Vysočině sama. Můj bratr byl pracovně vázán na Prahu a já na Plzeň. Pan Josef Sebjan z Březové u Sokolova rád jezdí na ryby, třeba až k Plzni na Hracholusky. Říká se, že rybáři jsou samotáři, ale to pan Josef Sebjan, i když žije ve svém malém bytě sám, rozhodně není. Nejenže se při rybolovu schází s kamarády, ale snad každého rybáře trumfne až dramatickým počtem kamarádek, které ho navštěvují a z nichž některé jsou, jak říká, téměř důvěrnice. Jsou to zdravotní sestry domácí péče Home Care z Dolního Rychnova, které jej v jeho domově ošetřují. Jejich pacient je totiž už více než dvacet let nechodící a k jeho dopravním prostředkům patří kromě auta také invalidní vozík. Poznal jsem spoustu sestřiček. Hodně se jich tu vyměnilo. Znám je snad všechny, co u Home Care jezdí, ať už za pacienty v Sokolově, Habartově, v Chodově, nebo ve Slavkově a v Kynšperku. Všechny se tu u mě vystřídaly, protože i když mno- Biskup František Radkovský doprovázený vlevo ředitelkou Domu ošetřovatelské péče Magdalenou Radošovou Scholzovou a její zástupkyní Sabinou Hajnou. Dokud maminka ještě mohla, byli jsme rádi, že mohla zůstat ve svém prostředí, na které byla po desetiletí zvyklá. Nebylo však možné, aby zůstala úplně bez pomoci. A zde se právě osvědčila tato domácí péče. My jsme měli jistotu, že je v dobrých rukou, a ona měla jistotu pomoci s věcmi, na které už sama nestačila. V době, kdy potíže nemoci a stáří se staly natolik vážné, že už to o samotě nemohla zvládnout, sehnali jsme nejprve dobrou osobu, která s ní bydlela a pomáhala jí a později si ji vzal bratr k sobě do Prahy. Nakonec skončila svůj pozemský život v péči lékařů v nemocnici. Ale to už je jiná kapitola. Přesto je třeba s vděčností říci, že v celém tom obtížném procesu nemoci a stárnutí měla domácí péče své nezastupitelné a důležité místo. Dík všem obětavým pečovatelkám (a pečovatelům), kteří tuto službu konají a ulehčují tak závěr života našich drahých (a časem asi i závěr našeho života) a umožňují jim, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a mezi těmi, které mají rádi. Mons. František Radkovský, římsko-katolický biskup plzeňský Doma se sestřičkou Hanou Malou

9 hé jezdí obvykle jinou oblast, než je Březová, každá tu byla aspoň na záskok, říká pan Sebjan. Sestřičky, pro něž je stálým pacientem, jsou už za ta léta jeho kamarádkami. To není jen o převazech a inzulinech. Nedokážu si držet odstup, že jsme jen pacient a zdravotní sestra. Když se tak často vidíme, tak si samozřejmě povídáme, svěřujeme se, je to vlastně důvěrný vztah. A tak jsou to vlastně i moje důvěrnice. Samozřejmě, každý může mít někdy nějaký problém a se špatnou náladou toho moc nenapovídá. Nestalo se mi ale, že by sem přijela sestra, která by byla protivná. Pan Sebjan je v péči rychnovské služby bez jednoho roku už dvacet let. Tedy téměř od doby, kdy Home Care vznikl. Pamatuji si i zakladatelku domácí péče paní Scholzovou. Vzpomínám si, jak mě zvala na masáže do Lokte, kde měla její domácí služba první sídlo, ještě mám její vizitku, ukazuje letitý pacient schovanou památku. Vášnivý rybář pan Sebjan má rybky i doma v akváriu. Neformální vztahy s Home Care pokračují dodnes. Když se něco děje, když mám nějaký problém, můžu zavolat kterékoliv sestřičce, ať už jde o zdraví a nebo když je mi prostě smutno. Někdy se se setřičkou sejdeme i mimo její práci na kafe v cukrárně. Mimochodem se tak potvrzuje, že motto Domu ošetřovatelské péče-home Care Dolní Rychnov S námi není nikdo sám není jen ozdobou internetových stránek této nestátní zdravotnické firmy, ale do značné míry i skutečností. Ani pesimista, ani optimista Až do svých dvaceti let byl dnešní čtyřiačtyřicátník zdánlivě zdravý. Nemoc udeřila v jediný okamžik a ze dne na den jej připravila o hybnost celého těla. Začaly mě bolet záda, motala se mi hlava, šel jsem na pohotovost. Druhý den jsem nehýbal ani rukama, ani nohama. Převezli mě vrtulníkem do fakultní nemocnice v Plzni, kde zjistili, že mám míchu zasaženou virem, vzpomíná pan Sebjan na krušné okamžiky. Ocitl se tehdy na hranici života a smrti. Virus zastavila až brutální léčba antibiotiky. Dva a půl roku byl upoután při léčbě na lůžko a potýkal se tak s dalším nebezpečím, s proleženinami. Člověk nesmí být pesimista, ale také ne optimista. Pro to, aby situaci zvládl, by měl být prostě realistou. Vytýčit si takové cíle, které jsou reálné, hodnotí náročnou životní situaci pan Sebjan. A při takovém vědomí se zeptal lékaře, svého známého, aby mu vyjevil prognózu. Chodit už nebudeš, ale mluvíš, ruce se rozhýbají a z toho vycházej, řekl mi na rovinu, vzpomíná pan Sebjan. A jedna z prvních nadějí, která ho napadla, patřila rybám: Věděl jsem, že na ryby chodit budu! Rybářský lístek, tedy oprávnění k lovu ryb, měl už v kapse z dob, kdy chodil do Pionýra. Předsevzetí realisty se splnilo. Dnes jezdí nejčastěji rybařit na Jesenici, ale i k Plzni na Hracholusky, na březovskou přehradu. Říční ryby loví na Ohři poblíž Tisové. Máme partu rybářů, jsou to lidi z Prahy, nebo z Kolína. Svým autem, ač šofér, necestuje sám. Na každé cestě je s ním jeho pejsek Cipísek. Je to dobrý společník, ale do auta svému pánovi samozřejmě nepomůže. Ten se však do vozu dostane bez problémů. Z vozíku se přesune na sedadlo a rychlopojistky mu umožní jedním pohybem kola z vozíku oddělit. Hodím je za sebe do vozu a stejně tak i složený vozík. Nic to není, říká pan Sebjan. Na rybaření se kromě lovu s partou vydává i sólo. Poslouchám při tom ptáky, vyčistí se mi hlava. Je to nádhera, když se sluníčko snaží prodrat mlhou nad Jesenicí, popisuje tichou radost rybáře. A co nejraději loví? Určitě ne obligátní kapry. Ty já nejím. Daleko nejlepší jsou dravé ryby, třeba okoun nebo lín. Pan Sebjan si kromě oblíbeného rybaření dokázal, alespoň na nějakou dobu, najít práci. Na vozíku jsem od roku Ale chtěl jsem mít práci a v roce 2006 jsem ji sehnal. Dělal jsem na směny v Habartově u mašiny na balení drogerie. Později jsem v Rovné dělal na výstupní kontrole při výrobě elektrosoučástek. A také jsem měl práci doma, na počítači jsem dělal pro jednu internetovou firmu. Teď je to ale s prací pro vozíčkáře horší. Často třeba chybí v provozovně bezbariérový přístup, změnilo se i posuzování postižených ze strany státu. Když se člověk snaží být soběstačný, aby se pak bál, že mu řeknou - vždyť ty simuluješ, dodává hořce, ale se smíchem. Antonín Kunc 16 17

10 Domácí péče je prodloužená ruka lékaře Je tomu tak, že jsem stál, jako řada jiných kolegů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, u zrodu domácí péče Home Care, která se ukázala jako velmi pozitivní a smysluplná v péči o klienty, kteří jsou z nejrůznějších zdravotních důvodů upoutáni doma na lůžko a nemohou navštěvovat lékaře v takové frekvenci, jakou by si představovali, nebo potřebovali. Moc bych si přál, aby se nikdy nezapomnělo, že se tehdy před 20 lety nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale v kontextu celé této úžasné myšlenky, kterou praxe potvrdila, jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. V samotném začátku jsme ani přesně nevěděli se zakladatelkou Home Care na Sokolovsku, paní Marií Scholzovou, do čeho jdeme. Pokyny VZP a dalších zdravotních pojišťoven byly zpočátku dosti zmatečné, ne vždy jednoznačné a dostatečně čitelné, postupný vývoj se neobešel i bez řady restriktivních omezení k jednotlivým úkonům péče a to i v plnění litery zákona směrem k praktickým lékařům, ale i od nich. Právě praktik byl a je stále jedním z nejdůležitějších zadavatelů a objednatelů této služby. Přesto se nám podařilo přesvědčovat stále více a více lékařů o výhodách této péče jak ze strany praktických lékařů, tak zejména profitu pro zdravotní stav pojištěnců, kteří tuto péči čerpali a stále čerpají. Velice brzy po zahájení spolupráce jsem se přesvědčil o výhodnosti této prodloužené ruky lékaře, kdy čas, který věnujeme jako ošetřující lékaři svým klientům, je okrajován mnohdy až neskutečným nárůstem administrativní zátěže k nejrůznějším úkonům v chodu ordinace, a klient, který je zdravotními pojišťovnami kladen na první místo, na něm zůstává mnohdy pouze zdánlivě. Na to, abychom se mohli o klienty starat v co největším rozsahu, mám teď na mysli i návštěvní službu, bychom potřebovali, aby měl ordinační den minimálně 24 hodin. Zejména pak odborní lékaři zpočátku vnímali péči Home Care jako nadbytečnou a argumentovali často slovy: vždyť se o klienta má postarat zejména registrující lékař. Dnes je spolupráce s internisty, diabetology, chirurgy a dalšími specialisty již samozřejmostí, podařilo se nám je společnými silami přesvědčit, že péče Home Care je zodpovědná a nikým jiným nenahraditelná práce, přinášející výsledky všem stranám. Vždyť nikdo z nás lékařů nemůže být v jeden okamžik na několika místech najednou. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří v práci paní Scholzové pokračovali a pokračují, kteří ji neustále zdokonalují a dovedli ji k vysoké profesionalitě, kteří obětují svůj čas a schopnosti této práci, kteří mnohdy při této činnosti u pacienta dělají i více, než jim přikazuje nebo spíše povoluje výkon zdravotní pojišťovny, a kteří nám lékařům umožňují se po práci nadechnout s nadějí, že to, co jsme pro naše klienty udělali, bylo s nejlepším vědomím a svědomím. Moc bych si přál, aby se nikdy nezapomnělo, že se tehdy před 20 lety nezakládala činnost Home Care jen na Sokolovsku, ale v celé republice. Paní Scholzová byla nejen pojítkem této práce pro náš region, ale v kontextu celé této úžasné myšlenky, kterou praxe potvrdila, jako jediný správný mezičlánek v oboru nejužší spolupráce mezi praktickým lékařem, středním zdravotnickým personálem a klientem-pacientem. MUDr. Jindřich Siuda, praktický lékař, Sokolov 18

11 Tým všeobecných zdravotních sester Domácí zdravotní péči poskytují registrované všeobecné sestry s odbornou kvalifikací. Personál domácí zdravotní péče jedná vždy v zájmu pacienta a aktivně rozvíjí spolupráci s jeho rodinou. Realizace ošetřovatelské péče vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o pacientech, která se provádí formou krátkých porad celého týmu všeobecných sester a vrchní sestry. Vrchní sestra ve spolupráci s týmem vytváří ošetřovatelské standardy kvality, podle kterých se sestry při své práci řídí a v souladu s nimi poskytují pacientům ošetřovatelskou péči. Tým pracovníků v přímé péči se pravidelně schází s psycholožkou a pod supervizí řeší zátěžové situace na pracovišti, přístup k pacientům, problémy v kolektivu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Velký důraz klademe na systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Kromě zákonem povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče, pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu k pacientům, komunikace s pacientem a jeho blízkými, v oblasti stresu a syndromu vyhoření. Dana Hunyadyová Vedoucí sestra. Do domácí péče přišla už rok po jejím založení. Jejím pracovištěm je sídlo Home Care v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. Jejím mottem v domácí péči je: S fyzickou bolestí lze žít, psychická bolest nás ničí. Cílem domácí péče je nejen pomoci k uzdravení, ale i pohladit na duši. Lenka Fusková Pracuje v sídle domácí péče v Dolním Rychnově, v případě potřeby zastupuje zdravotní sestry kdekoliv v regionu. Ke své práci říká: Naplňuje mne pocit, že mohu být někomu potřebná a užitečná. Vlídné slovo, úsměv a pohlazení po duši mnohdy léčí více než drahé léky. Jiřina Dvořáková V terénu nejdéle sloužící zdravotní sestra Home Care. Za pacienty do jejich domácností jezdí už 15 let. Začínala v Sokolově. Vzpomíná, že se tehdy na ulice, které nemohla najít, ptala i na policii. Teď zná celý region dokonale, takže může zaskočit na každém postu. Nyní navštěvuje pacienty v Chodově, Lokti, Novém Sedle, Chranišově, Vintířově, Loučkách, Vřesové, Tatrovicích, Černavě, Horní Rozmyšli a v Dolních Nivách. Její motto: Vážím si zdraví, života a ctím stáří. Iva Holíková U domácí péče jezdí za pacienty už 11 let. Modrou Pandou brázdí silnice měst a obcí Habartov, Kynšperk, Citice, Bukovany, Josefov, Radvanov, Kolová, Anenská Ves, Březová, Rovná, Rudolec, Květná, Hřebeny, Pochlovice, Lítov, Kaceřov, Mokřiny, Oloví, Libnov, Libavské Údolí, Šabina, Hlavno a Chlum sv.máří. Jejím životním mottem je: Lepší shořet, než vyhasnout. K práci v Home Care vždy říká: Domácí péče mi vzala iluze o stáří, tak se snažím stáří dělat aspoň snesitelnějším. Gabriela Pálková Za pacienty jezdí s vozem Home Care už 10 let. Dojíždí do Habartova a okolí. V jejím mottu se odráží skutečnost, že sestřičky domácí péče ošetřují hlavně seniory: Stáří nemusí být smutné, když je někdo, kdo tě pohladí. 21

12 Hana Malá Jezdí už šestým rokem v Sokolově, Březové, Rovné a v Kamenici. Jejím mottem v práci zdravotní sestry, která při zaměstnání ještě studuje, jsou slova francouzského humanisty Michela de Montaigne: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. Autopark Home Care Nicole Václavíková Jejím rajónem, kde za pacienty dojíždí už šest let, je Sokolov, Svatava, Lomnice, Boučí, Dolní Nivy, Královské Poříčí. A jejím zásadním poznáním v domácí péči jsou tato slova: Lásku, vlídnost a soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky. Veronika Šibová Objíždí pacienty v obcích Sokolov, Hrušková, Staré Sedlo, Loket. U Home Care je šest let. Své motto ztotožňuje s citátem humanisty 16. století Michela de Montaigne: Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Zdravotní sestry domácí péče Home Care dojíždějí za pacienty do jejich domácností v celém regionu Sokolovska ve vozech Fiat Panda. Celkem jich má společnost DOP-HC ve svém autoparku osm. Naposledy pořídila v únoru 2013 Pandu nejnovější řady. Prvním vozem domácí péče byl automobil Škoda 100, který byl vlastním vozem zakladatelky HC paní Marie Scholzové. Tři sestřičky, které brzy zaměstnala, jezdily za pacienty také vlastními vozy. Později se střídaly ve třech služebních škodovkách. A od roku 1995 začala éra malých fiatů ve službách Home care. Fiat Cinquecento a Fiat Seicento. Domácí péče vyzkoušela i jiné značky, ale ty se pro potřeby HC neosvědčily natolik jako fiaty. Podle stáří auta a najetých kilometrů se postupně vozový park obměňuje. U Pandy firma zůstává, ale nyní je polovina vozů na ekologičtější, plynový pohon (Vozy s pohonem LPG neprodukují na rozdíl od benzínových a dieslových motorů tuhé emi- se - saze, kouř, prach a oxidy síry - ani olovnaté sloučeniny. Obsahují méně oxidu uhelnatého CO, méně karcinogenních a jedovatých aromatických uhlovodíků). Další předností malých Pand je jejich malá spotřeba a vysoká mobilita v automobilovém provozu. Kromě náročnosti profese zdravotníka s sebou povolání sestry domácí péče nese i riziko účastníka dopravy. Ve dvacetileté historii Home Care - při každodenním nasazení sester za volantem - samozřejmě firma řešila několik dopravních kolizí, které však nikdy nebyly vážné a nikomu se při nich nic nestalo. Šárka Matoušková Pacienty v jejich domácnostech v Sokolově, Starém Sedle a Lokti ošetřuje pět let. K domácí péči říká: Dobrou prací, klidem, zlepšujeme denně život a štěstí našim pacientům. Jana Furišová Je benjamínkem týmu. Za pacienty obcí Horní Slavkov, Krásno, Nadlesí, Loket, Dvory, Kounice a Ležnice jezdí půl roku. Žádná pomoc nám není cizí, říká jako motto o práci zdravotních sester v domácí péči. 22

13 Odborníci o Home Care Tým Home Care zachránil včasnou pomocí život Bez Home Care si svou práci ani nedovedu představit Za své pracoviště v Habartově a v jeho spádové oblasti mohu pouze vyjádřit poděkování. Bez zkušených zdravotních sester domácí péče Home Care si svou práci praktického lékaře dnes ani neumím představit. Zdravotní sestry, které dojíždějí již několik let každodenně za mými pacienty, jsou naprosto perfektní, přesné, spolehlivé, milé a svou práci odvádějí na více jak sto procent. Není to jen můj názor, tak se vlastně velice často vyjadřují i naši společní pacienti- klienti. Ze strany pacientů a jejich rodin vím, že i celodenní péče o nemocné a disabilní je ve vašem zařízení často vyhledávána. Přála bych Vám nadále úspěchy v práci i v osobním životě a elán při další péči o zdravotní a sociální pohodu našich klientů a doufám, že nadále budeme moci spolupracovat tak, jako dosud. Přeji ekonomicky příznivé období, málo problémů a v dnešní době nových nesčetných předpisů, paragrafů, příkazů, metodik a přebujelé administrativy přeji hodně trpělivosti. Vaše práce skutečně má smysl, a tím, že do ní vkládáte často i svá srdce, dostává zcela jiný rozměr, než že jde o pouhou službu. MUDr. Věra Blechová, praktická lékařka v Habartově Maria byla mým vzorem S Marií Scholzovou, zakladatelkou domácí péče na Sokolovsku, jsem se znala od roku Bylo to období pro nás euforické. Zakládaly se agentury domácí péče a my jsme mohli dokázat, že nemocný může zůstat doma se svými rodinami. Nebylo to období lehké, sílu jsme čerpali ze spokojených a vděčných klientů a z profesního uspokojení. V životě jsou lidé, kteří se pro nás stávají vzory. Mezi takové patřila i moje přítelkyně Maria. Byla pro mě svědectvím o přátelství a osobní statečnosti, o ochotě riskovat pro druhé a zároveň i o zodpovědnosti za naše klienty a svoji rodinu. Své děti naučila v domácí zdravotní péči a později i v ústavní péči řadu užitečných věcí. Tento odkaz je nyní pro ně hnacím motorem, aby v jejím díle pokračovaly. Marie, je mi smutno, že tu nejsi, ale ujišťuje tě, že se tvé dílo zdařilo. Pavla Andrejkivová, agentura domácí zdravotní péče Ladara Karlovy Vary Naše diabetologická ambulance v Sokolově již dlouhodobě spolupracuje s domácí péčí Home Care. Pří převzetí našich pacientů do péče jsme se vždy setkali s ochotou a vstřícností ze strany všech pracovníků. Dle našich zkušeností zde pracuje tým velmi dobře erudovaných všeobecných sester. Zvláště u pacientů s diabetem, kteří jsou ohroženi hypo nebo hyperglykémií, ale i dalšími komplikacemi s touto nemocí spojenými, je důležité umět toto rozpoznat a včas a odborně zareagovat. Již několikrát jsme se přesvědčili, že tým Home Care je na vysoké úrovni a mnoha našim diabetikům zachránil včasnou odbornou pomocí život. Je proto velmi důležité, že služba jako je Home Care existuje a poskytuje takto kvalitní péči našim pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým. MUDr. Jiří Runge, diabetologická ordinace v Sokolově Přeji Home Care všechno nejlepší k 20. narozeninám Moje zkušenost s HC v Horním Slavkově je velice dobrá. Nastupoval jsem zde na obvod v době, kdy tu pracovala dlouholetá, zkušená sestra domácí péče, bydlící ve Slavkově, která znala všechny pacienty a měla je dobře opečované. Po invalidizující nemoci jí ale musely vystřídat další sestřičky, které pracují velice obětavě a pomáhají významnou měrou v péči o místní pacienty. Význam ošetřovatelství v domácích podmínkách je nedocenitelný, protože ponechává co možná nejdelší možnou dobu nemocného v známém domácím prostředí. Laické veřejnosti navíc přibližuje nemoc a nemocného člověka ve své přirozené podobě a tím snižuje negativní emocionální náboj, který u zdravé populace nemoc získává tím, že se vytěsňuje na okraj vědomí zřizováním institucí, koncentrující všechny projevy ne-zdraví. Při této příležitosti může rodina u svých nejbližších nemocných postupně ztratit strach z nemoci a vystavit se lidské konečnosti pod dohledem odbornic, které jsou schopny vysvětlit přirozenost některých jinak těžce přijímaných faktů. MUDr. Peter Igaz, praktický lékař v Horním Slavkově Domácí péče Home Care v Dolním Rychnově provádí mezi lékaři, kteří domácí péči pacientům doporučují, průzkum spokojenosti. Svérázně a mile vyjádřil své pocity praktický lékař v Sokolově MUDr. Jaroslav Nečas

14 Paní Kuncová dnes využívá domácí péči, kterou její dcera před 20 roky založila Pacientem domácí péče Home Care se stala i paní Hilma Kuncová z Lokte. Využívá tak službu, kterou před dvaceti lety založila její dcera, paní Marie Scholzová. Vloni v roce 2012 oslavila paní Kuncová v kruhu rodiny devadesát let. Po bytě se pohybuje vcelku suverénně, s jejím zdravím to není vůbec špatné, a tak návštěvy zdravotní sestry Jany Furišové jsou zaměřené hlavně na kondiční cvičení. Protahujeme a posilujeme svaly a rozpohybováváme klouby, vysvětluje během cvičení sestřička Jana. Cviky zvládá pacientka s překvapivou lehkostí. To je proto, že cvičím pořád, i sama, prozrazuje tajemství kondice paní Kuncová. Jak ale dodává, ke cvičení jí povzbuzují pravidelné návštěvy sestřičky Home Care. Sestřička je výborná a moc příjemná, říká. Domácí péče není jedinou službou, kterou paní Kuncová z nabídky společnosti DOP-HC využila. Před pěti roky si po pádu zlomila kůstku v pánvi. Zlomeninu léčila v léčebně Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, kde sídlí i Home Care. Po třech měsících, kdy paní Kuncová z léčení odcházela, se jí domů skoro nechtělo. Zamlouvala se jí společnost ostatních pacientů a ošetřujícího personálu a také kulturní možnosti, které léčebna nabízí, například hudební pořady, nedělní bohoslužby či jen pobyt v parku se zvoničkou. Léčebnu uvedla do provozu její dcera v roce Paní Kuncová však vzpomíná hlavně na začátky Home Care. Jak se ukazuje, byla v domácí péči svým způsobem první spolupracovnicí své dcery. Když Maruška jezdila za pacienty večer, jela jsem raději s ní, protože jsem se o ní bála, vzpomíná. Zaneprázdněné začínající podnikatelce pomáhala Dceru Marii doprovázela při prvních jízdách domácí péče i v domácnosti. Babička nám například výborně vařila, vzpomínají její vnučky z dnešního vedení DOP-HC Magdalena Radošová Scholzová a Sabina Hajná. Po kondičním cvičení sestřička Jana Furišová ještě pacientce změří tlak, na což nezapomene dohlédnout pravnučka Karolínka, s jejímiž rodiči paní Kuncová v rodinném domě bydlí. Karolínka mi vždycky, když odjíždím, zamává z okna, směje se sestřička. A je tomu i tentokrát. Dceru Marii doprovázela při prvních jízdách domácí péče 26 27

15 S domácí péčí je spokojená, ale těší se i do léčebny Nejvíce pacientů objíždí zdravotní sestra Jana Furišová dolnorychnovské domácí péče v Horním Slavkově. Začíná v jednom z činžovních domů zdejšího sídliště, v bytě u paní Heleny Krajčovičové. Pacientka je jednou z těch, u nichž se šťastně doplňují domácí i ústavní zdravotní péče, jež obě zdravotní zařízení v Dolním Rychnově nabízí. Po léčbě v dolnorychnovském Domě ošetřovatelské péče přešla paní Krajčovičová na léčbu v domácím prostředí za asistence pojízdných sestřiček Home Care. Podstatnou částí pracovní návštěvy sestřičky Jany je cvičení pro zlepšení stavu pacienta po cevní mozkové příhodě, a to tak, aby nedošlo k ochabnutí svalů. Cviky jsou zaměřeny nejen na zlepšení svalů, ale i na zlepšení kondice. Po cvičení bývá i masáž zad. Nakonec změří pacientce glukometrem hladinu cukru v krvi. Kvůli rehabilitačnímu cvičení dojíždí za paní Krajčovičovou i rehabilitační sestra z Domu ošetřovatelské péče v Dolním Masáž ruky míčkem. Rychnově. Samozřejmě se znají i z dřívějšího pobytu pacientky v této léčebně. Jsem spokojená se všemi sestřičkami, chválí paní Krajčovičová. Většina z nás se asi do nemocnice dvakrát nehrne, ale ona se na další lékařem doporučenou léčbu v Dolním Rychnově těší. Už se nemůžu dočkat, až se zase potkám s některými lidmi v léčebně, říká paní Krajčovičová. Takový vřelý vztah pacienta k našemu zařízení nás samozřejmě těší, a zdá se, že se nám v léčebně daří vytvářet prostředí, kde se člověk necítí osamělý, oceňuje ředitelka DOP-HC Magdalena Radošová Scholzová. Nutno dodat, že paní Krajčovičovou navštěvují doma její příbuzní, pacientka ale touží i po širší společnosti. NABÍZÍME LÉČBU PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY (také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče. Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, logopedii, aktivizační činnosti, zajištění spirituálních potřeb. K dispozici pacientům je rehabilitační tělocvična, okrasná zahrada s fontánou a altánem, zimní zahrada, salonek pro aktivizaci, Snoezelen - relaxační, multismyslová terapeutická místnost. Prostředí naší léčebny je přátelské, personál je milý, ochotný a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené. Kontakt: DOP - HC s.r.o Tel: Mobil:

16 Už dvacet let jsme s vámi V roce 2013 vydalo nestátní zdravotní a sociální zařízení Dům ošetřovatelské péče-home Care v Dolním Rychnově Tisk: AZUS Březová, s.r.o. 30

17

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů.

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. Onemocnění ledvin Renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) může mít celou řadu příčin a také se projevovat širokým spektrem

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

S námi není nikdo sám

S námi není nikdo sám S námi není nikdo sám Zpravodaj Domu ošetřovatelské péče Home Care s.r.o. v Dolním Rychnově Poskytujeme zdravotní a sociální péči Bývalá sestra, která oslavila narozeniny, chválí personál vily Únor 2015

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí

Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí 1 Dlouhodobá péče o pacienty v domácím prostředí Blanka Sojáková Mgr. Dagmar Remešová Charita Šumperk 2011 2 Charita Šumperk 3 Charita Šumperk, Ţerotínova 12 4 Středisko Charity Šumperk Odjezd za pacienty

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938

CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 Příběh Sandry je inspirací pro překonávání bariér Sandra opatrně ohmatává hlavu krokodýla. Nechápe, proč má nozdry tak daleko od očí. Vůbec

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více