NOVINY. kých služeb noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej..."

Transkript

1 Číslo 6 P Ročník XII Zdarma 2. dubna 2010 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook acebooku u Třiďt iďte e odpad, má to smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej... čarodějnici Sport!!!NENECHTE SI UJÍT!!! KONCER ONCERTY: Y: TOMÁŠ LINKA - VZPOMÍNÁM NA MICHALA TUČNÉHO VISACÍ ZÁMEK VÍCE: STRANA 3 Při uzavírání smluv buďte opatrní! Že jednání prodejců, kteří nabízejí občanům různé produkty nebo služby, není vždy úplně "fér", se ukázalo v Pvě. Jak uvedl místostarosta Tomáš Dufek, na občany města se v poslední době obracejí obchodní zástupci společnosti Bicorn s nabídkou nového dodavatele elektrické energie. Přitom používají často argument, že město Pv má s touto společností také uzavřenou smlouvu. "Upozorňuji občany, že ceny za elektrickou energii, které byly vysoutěženy pro město, nebyly vysoutěženy také pro jednotlivé občany města. To, že město má uzavřenu se společností Bicorn smlouvu, tedy nezaručuje občanům, kteří případně také smlouvu s touto společností uzavřou, dobrou cenu. Občané by si měli tedy řádně všechny nabídky prostudovat," zdůraznil T. Dufek. Vedení města dává á občanům na vědomí dopis, který zasla- lo v této souvislosti společnosti Bicorn. Vážený pane ředit editeli, eli, navazuji na náš nedávný telefonický rozhovor, ve kterém jsem vyjádřil nesouhlas města Pva s některými výroky, které provázejí činnost obchodních zástupců Vaší firmy ve městě. V rámci vyřizování připomínek občanů se setkáváme stále častěji s informacemi, že Vaši obchodní zástupci při komunikaci ve velké míře používají argument: Starosta města s firmou také podepsal smlouvu o dodávkách elektrické energie. Vážený pane řediteli, takové jednání je nutno považovat za nepřijatelné a uvedené informace za zavádějící. Město Pv je sice Vaším obchodním partnerem, ale to nelze takto tendenčně zneužívat při Vašem jednání s dalšími možnými klienty. Bylo by mi líto, kdyby opakování uvedených praktik mělo narušit naše obchodní vztahy. S pozdravem Ing. Tomáš Dufek místostarosta města Pva Mateřská škola Pv, příspěvková organizace oznamuje rodičům, že 12. a 13. dubna proběhne Zápis dětí do mateřské školy na školní rok spojený s nezávaznou prohlídkou prostor mateřské školy. K zápisu se prosím dostavte: 12. dubna od 8 do 14 h. nebo 13. dubna od 12 do 16 h. a přineste s sebou rodný list dítěte. Zápis proběhne na jednotlivých pracovištích mateřských škol, pro které se rodiče dítěte rozhodnou. V případě, že vám nabídnutý časový interval nevyhovuje, kontaktujte prosím telefonicky vedoucí zaměstnance na jednotlivých pracovištích mateřských škol. Mgr. Věra Harudová, ředitelka MŠ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie: a od 7.30 do 17.00: SAMO AMOTY STRMĚCHY OD 7.30 DO 10.00; OD DO 17.00: OBEC ČAKOVICE OD 8.00 DO 16.00: ČÁST OBCE STRMĚCHY Děkujeme za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o. K tradičním hodnotám v době netradičních hodnot t - Velik elikonoce Uvítání vzácné návštěvy, oslava a propagace Mezinárodního dne vody a rozšíření permanentně probíhajícího rekordu Voda planety Země to byly hlavní události tiskové konference agentury Dobrý den a představitelů města Pva, která se uskutečnila v pátek 19. března. Tou vzácnou návštěvou byl (kromě dalších hostů) především rada konzulátu Lotyšské republiky v Praze pan Edgars Bondars. Ten přivezl do města rekordů vodu ze své rodné země, konkrétně z řeky Lielupe, kterou na závěr setkání vylil do největšího nerezového trychtýře na světě. Tuto vodu, kterou se podařilo získat za dramatických okolností ze zamrzlé řeky díky Pavlu Štollovi z Česko-lotyšského klubu a lotyšským rybářům, tak přilil do soutoku, v němž je nyní zastoupeno přes sedm set vzorků vody z 68 zemí celého světa. Lotyšský konzul Edgar Bondars ale nebyl jediným, kdo přispěl do soutoku vod planety Země. Další příspěvek přidal Pavel Koubek ze sdružení Zelené srdce, ochránce přírody a znalec studánek v naší oblasti, a jednalo se o soutok studánek Vysočiny, který obnášel zhruba 40 vzorků vody ze Velikonoční svátky patří k nejkrásnějším svátkům v roce. Kdo z nás, dospělých či dětí, by se netěšil na ty letošní. Velikonoce jsou totiž příslibem jara, po kterém jsme o letošní tuhé zimě prahnuli snad všichni. Symbolizují opětné vzkříšení přírody a s tím i návrat sil tělesných i duševních. Odedávna byly Velikonoce rovněž nejvýznamnějšími svátky křesťanskými. V biblických dobách to bylo právě o židovských velikonočních svátcích pesach, kdy přijel do Jeruzaléma Ježíš Kristus. Zde byl nejprve oslavován, ale pak zrazen, vydán k výslechu židovské veleradě jako rouhač, který se vydával za Božího syna, a nakonec předán římskému prokurátoru Pontiu Pilátovi k soudu, prý že pobuřoval proti císařské moci v římské provincii Judeji. Mnozí z nás vědí, jak celý příběh dopadl. Kristus byl odsouzen k potupné smrti na kříži, na něm zemřel, byl pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých, čímž porazil smrt a dal naději všem, kteří v něho věří. Můžeme tedy říci, že Velikonoce jsou především svátky naděje, a to pro křesťany, ale i pro lidi, kterým ten starý biblický příběh nic neříká, anebo mu nepřisuzují žádný význam. On Ježíš totiž nepřišel na svět jenom kvůli křesťanům, ale kvůli všem, kdo mají dobrou vůli a srdce na pravém místě. Leopold Bambula, starosta města Vážení čtenář enáři Pvských novin, v termínech vydávání našich novin dochází ke dvěma změnám. Barevné šestistránkové vydání Vám přinášíme oproti původně stanovenému rozpisu už dnes, abyste jej měli k dispozici o prodlouženém velikonočním víkendu. Další noviny pak vyjdou dubna (uzávěrka bude 9. dubna). Následující termíny vydání a uzávěrek zůstávají takové, jak byly uvedeny v původním rozpisu pro letošní rok. Rozpis vydání najdete na pelhrimo 7-pelhrimovsk vske-no e-novi- ny/aktualni-vydani.htm. Děkujeme za pochopení. Redakce Pvských novin Lotyšský konzul v podpořil Den vody a rek ekor ord Ze školního areálu budou depozitáře Kromě Edgarse Bondarse, rady konzulátu Lotyšské republiky, při - spěli do rekordního soutoku vod ochránce přírody Pavel Koubek a zástupci Klubu českých turistů ze Senožat. Příprava výstavby nových depozitářů Muzea Vysočiny Pv se chýlí k závěru, projekt je takřka hotov. Kraj Vysočina jako zřizovatel této příspěvkové organizace v nejbližší době vypíše veřejnou soutěž na dodavatele, vlastní stavební práce budou moci začít hned po uplynutí příslušných odvolacích lhůt. Depozitáře, které budou sloužit Muzeu Vysočiny Pv a současně Muzeu Vysočiny Jihlava, vzniknou přestavbou uvolněného objektu v průmyslové části Pva. Komplex tvořený dvoupatrovou administrativní budovou a dvěma jednopodlažními halami sloužil do loňského roku pro potřeby Střední školy Pv, která v tomto areálu zajišťovala praktickou přípravu studentů strojírenských studijních a učebních oborů. Kraj Vysočina jako zřizovatel jak školy, tak muzea komplex pouze převádí v rámci svých zřizovatelských působností. O převod jsme požádali, neboť stávající depozitáře nejsou zcela vyhovující a neumožňují rozšiřování sbírkového fondu, připomenul ředitel Muzea Vysočiny Pv Mgr. Ondřej Hájek. V současnosti se depozitáře nacházejí v muzejním komplexu v centru Pva, budovy jsou majetkem města. Nové prostory umožní vytvořit společné depozitáře pro Muzeum Vysočiny Pv i pro Muzeum Vysočiny Jihlava, které se potýká s nedostatkem kapacity. Nové depozitáře v Pvě budou představovat rozšíření kapacity na stávající potřebu obou muzeí. Navíc je v tomto areálu pozemek, který v případě potřeb umožní navýšit kapacitu depozitářů až na 20 let. Depozitáře bude mít ve správě Muzeum Vysočiny Pv. (red) studánek z Pvska, Havlíčkobrodska a Jihlavska. Svým dílem přispěli nakonec do rekordního trychtýře také zástupci Klubu českých turistů ze Senožat. Když byla řeč o vodě a navíc na radnici v Pvě, nešlo nezmínit pravděpodobně největší investici v dosavadní v historii Pva rekonstrukci čistírny odpadních vod. Jak uvedl starosta města Leopold Bambula, rekonstrukce začne letos a vyžádá si náklady zhruba 335 miliónů korun, přičemž ze Státního fondu životního prostředí by měla být poskytnuta dotace zhruba 247 miliónů korun, zbytek nákladů bude hradit město. Jednou z aktivit k Světovému dni vody, kterým je 22. březen, byl také projekt s kuriózním názvem Nejdelší fronta na záchod, který představil Pavel Hofrichter, koordinátor aktivit UNICEF k Světovému dni vody. Projekt, který se uskutečnil na pražské Kampě, byl pokusem o zápis do knihy rekordů, humanitární akcí a apelem k zamyšlení nad tím, jak vzácná tekutina je voda a co její nedostatek způsobuje. Více informací o Světovém dni vody, důvodech jeho vyhlášení atd. najdete na DENNÍ AKTUALIT ALITY Z MĚSTA NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 ROZHO OZHOVOR OR K PŘIPRAVOVANÉMU ANÉMU KONCER ONCERTU LUCIE BÍLÉ V PELHŘIMOVĚ Upozorňujeme, že koncert je v současné době už prakticky vyprodán. Děkujeme za pochopení. Vypadá spokojenější a vyrovnanější než kdykoli v minulosti. Přestože po jejím boku se objevuje v poslední době pouze syn Filip a celý národ sleduje, kdy představí nového muže, ona se jen pousmívá. Těší se především na turné. Během jednoho měsíce ji čekají koncerty v patnácti různých městech. Pracuje sice naplno, ale evidentně si to užívá. Symbolickým zlatým klíčem otevřeli v sobotu 20. března společně hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, starosta Pva Leopold Bambula a zástupci Klubu českých turistů letošní turistickou sezónu na Pvsku. Klub českých turistů v Pvě slaví letos 90. výročí založení a proto měl dopolední program, který se odehrával na Masarykově náměstí v Pvě pod záštitou starosty města, patřičně slavnostní ráz, který podpořilo i krásné počasí. Jak uvedl předseda pvského KČT Pavel Pípal, odbor vznikl 30. dubna 1920 v Pvě a založili ho nejváženější občané města. Zajímavostí je, že za protektorátu byl Klub českých turistů jednou z mála organizací, která nebyla zakázána. Klub se už od začátku věnoval značkařské činnosti a zanechal bohatou síť značených cest. Značení je i dnes významnou součástí činnosti KČT, staráme se skoro o 500 kilometrů značených cest na okrese. V Pvě a okolí se najde řada lidí, kteří se zapojují do občanských a společenských aktivit a nejsou lhostejní k prostředí, v němž žijí; stejně tak tu existuje mnoho chvályhodných aktivit v oblasti kultury a památek. Pokud si myslíte, že tito lidé a tyto aktivity si zaslouží ocenění, rozhodně byste se měli zapojit do hlasování v anketách kraje Vysočina Zlatá jeřabina a Skutek roku. Můžete tak učinit jednoduše prostřednictvím internetu na adresách: zlata-jerabina nebo skutek-roku. Pro inspiraci uvádíme několik nominací, které se vztahují k Lucie Bílá: Diety ani půsty pro mě nejsou ších akcích. Nejste už unave- ná? Člověka nejvíc unaví činnost, která ho nebaví. Mě ale moje práce natolik naplňuje a těší, že si při ní baterky nevybíjím, ba naopak doplňuji. Koncerty s mou kapelou, navíc s novým repertoárem z nové desky Bang! Bang!, to je pro mě obrovská radost a vystupování v muzikálech zas úžasné kondiční cvičení. Dávám tělu to, co potřebuje a o co si řekne. V Otvovicích sice neběhám, ale mám trenéra, kterému věřím a který mi udržuje moje svaly tak, aby vydržely každodenní zápřah. Od té doby co s ním spolupracuji, se cítím líp, ale diety ani půsty pro mě nejsou. Mám ráda přirozené věci a vzhledem ke kondici i k mé váze je vidět že mi to i vyhovuje. Tři hodiny denně s Carmen je na mé postavě znát. Letos se podařilo doplnit síť turistických cest na Hořepnicku, Pacovsku, Velkochyšecku, takže vzniknou krásné okruhy, které budeme moci využívat jak pěšky, tak na kole, uvedl dále mimo jiné Pavel Pípal. Velkým přínosem pro turistiku v Pvě v současné době je aktivita Vladislava Macháčka, který zorganizoval pravidelné úterní výlety. Těch se pokaždé účastní okolo 30 lidí, kteří za rok našlapou při 50 vycházkách celkovou trasu od 30 do kilometrů, připomněl. Předseda pvského KČT na závěr nezapomněl poděkovat městu Pv za podporu klubu a zvlášť za to, že před lety v souvislosti s výstavbou rozhledny ručilo za půlmilionovou půjčku Klubu českých turistů. Je velkou zásluhou města, že rozhledna stojí, uzavřel P. Pípal. Účastníky slavnostního zahájení sezóny dále pozdravili hejtman Jiří Běhounek, Ján Babnič z ústředního výboru KČT a Marie Vincencová z KČT oblast Vysočina. Ta zastupovala také členy oddílu Šlápoty z Hněvkovic, kteří Pvu: ANKETA A ZLATÁ JEŘABINA Celostátní hasičský festival dechových hudeb a Dny zá- chranářů Pv (kategorie Kulturní aktivita) Pv město rekordů (Kulturní aktivita) Pv obnova sgrafitové fasády domu čp. 61 (Péče o kulturní dědictví) Pv - restaurování oltáře sv.. Floriána v kost ostele sv.. Vít íta (Péče o kulturní dědictví) Hlasování v anketě Zlatá je- řabina probíhá do 9. dubna. SOUTĚŽ SKUTEK ROKU Město Pv organizuje každoročně oslavu Dne stromů a dřeva, při které se vysazují stromy pro nové občánky; to jednak prospívá životnímu popředí, jednak napomáhá utužení vztahu občanů k sobě navzájem a k jejich životnímu prostředí Tec echnic hnické služby města Pel- hřimova - vybudovaly plochy pro umístění kontejnerů na komunální odpad ve městě, což přispívá nejen ke zkvalitňování estetického vzhledu města, ale i ke zlepšení životního prostředí Marta Kosová - organizuje hrabání a odstraňování posečené trávy z louky v přírodní rezervaci Kladinského potoka, což je velkým přínosem pro ochranu přírody Co děláte, když vůbec nic a nikam zrovna nemusíte? Moc ráda spím a protože si spánku málokdy můžu užít dosytosti, tak si ho někdy naordinuji i přes den. Ráda poslouchám muziku, čtu si nebo jen bezmyšlenkovitě pozoruju přírodu v Otvovicích. Už vím, že když vypadne malý kos z hnízda, že to není průšvih, ale záměr rodičů, kteří ho pak pár dní na zemi učí létat, nebo že datel neklepe jenom ve stromech, ale i na dlažbu ve spárách. předali Pavlu Pípalovi k výročí dar v podobě keramické boty aby se pvským turistům dobře šlapalo. Závěrečné slovo patřilo starostovi Pva Leopoldu Bambulovi. Ten poděkoval turistům za jejich záslužnou činnost a mimo jiné připomněl Křemešník jako krásné místo a atraktivní turistický cíl, které mohou Pvským závidět v širokém okolí. Je to i díky rozhledně, která je nejvyšší stavbou svého druhu na Českomoravské Vysočině a kterou se podařilo zrealizovat ve velké míře právě díky úsilí předsedy pvského KČT Pavla Pípala. Pak už se početní účastníci mohli za tónů hudby a posilněni dobrým občerstvením vydat na trasy po městě a okolí a také zdarma nebo za poloviční vstupné navštívit lákavé turistické cíle v Pvě, ať už to byla muzea, Síň Lipských, vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, ex - pozice Zlaté české ručičky a další. (př) Ankety ty Zlatá jeřabina a Skut utek ek rok oku u čekají ají na vaše hlasy Ing. Miroslav Šimon společně s týmem Zájmového sdružení hasičských hudeb ČR organizuje ve svém volném čase a bezúplatně každým rokem Celostátní hasičský festival dechových hudeb (oblast kultura a umění) Zdeňka Jonášová sociální pracovnice pvské nemocnice (sociální oblast) Aneta Vopálenská projekt Žijeme tu s vámi, žijte i vy s námi! pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením; aktivity v klubu Klíček (sociální oblast) Hlasování v soutěži Skutek roku probíhá do 30. dubna. Další nominace i s podrobnými informacemi najdete na výše uvedených webových adresách. KRÁTCE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ Rodinné centrum Krteček pořádá burzu jarního a letní- ho dětského oblečení. Ta a se uskuteční na Základní škole Osvobození v Pvě v místnosti u tělocvičny v těchto dnech: úterý 6. dubna od 9.00 do hodin; středa 7.. dub- na od 9.00 do hodin; čtvrtek 8. dubna od 9.00 do hodin. Spolek divadelních ochotníků Rieger sehraje v pátek 9. dub- na poslední představení Moliérova Lakomce. Derniéra začne v hodin v Městském divadle Pv. TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ Jakou otázk tázku u by Vám měl po- Pojízdný sběrný dvůr (velkoobjemové kontejnery) budou ob- Do přistavených kontejnerů hovoru, abyste si neřekla na Image je pouze pocit. Oblé- Z Vašeho syna se postupně čanům města na jaře k dispozici se může uložit velkoobjemový to jsem odpovídala už tisíckám se a češu vlasy tak, jak se stává také celebrita. Pozor- podle následujícího rozpisu, a odpad (odpad, který se nevejde krát"? zrovna cítím. Jednu tvář a styl má nost si zjevně užívá. Půjde ve to za dohledu pracovníka Tech - do popelnice), dále sklo, papír, - Jiráskova. ložit novinář na začátku roz- Měníte s novou deskou image? Otázky v rozhovorech se logicky opakují, ale pro mě je víc turné. Z předešlého alba jsem cem? mohou diváci těšit? va vždy od 12 do 17 hodin: bílé sklo, zahradní odpad (ne především celá kampaň desky i Vašic ašich h stopác opách h a bude uměl- Vyrážíte na turné. Na co se nických služeb města P- kovy, plasty, nápojové kartony a důležité, než na co se mě novinář ptá, jestli ho vůbec zajímá, už hned tak mít nebudu, ale exhibicionismus jako já, ale zatím totiž báječnou kapelu plnou dubna U Popovic; 7.. dubna vy, zeleniny, ovoce), dřevní od- byla přesvědčena, že krásnější obal Můj syn má v sobě přirozený Na turné se moc těším, mám 2. dubna U Elektrárny; 6. zemina, pouze listí, zbytky trá- co odpovídám. To proto, aby to album Bang! Bang! mi opět potvrdilo, že mám vedle sebe ten jako má opora. Celé jeho dětství kých přátel. To je na jevišti pro - Žižkova; 9. dubna Men- délku jednoho metru), nebez- se objevuje na veřejnosti pouze skvělých muzikantů a mých blíz- Na Obci; 8. dubna Husova pad (pouze větve krácené na byl opravdu rozhovor a ne výslech. Článek je většinou takový, nejúžasnější realizační tým, jaký jsem ho držela mimo mediální mě to nejdůležitější. Budu se hartova - Pod Floriánem; 12. pečné odpady (olověné akumulátory, zářivky, odpad znečištěný jaký má ke mně novinář vztah. jsem si mohla, kdy přát. svět, nebrala ho na koncerty ani snažit dát lidem to, pro co si dubna Požárnická, Cholossiova ; 13. dubna MUDr. Puj- škodlivinami textil, plechovky, Tak jako na fotografiích jsem ta - do televizí. Měl tak klid na svůj ková, jakou mě vidí fotograf. Jak si udržujete štíhlou posta- přijdou. Staré hity, které mají vývoj, ale teď už si o tom rozhoduje sám. Láká ho kamera, na Sadová; 15. dubna - N a na základě předložení průkazu dietu, nebo sportujete? Upřím- které jsou zvědaví. Repertoár tomto ohledu jste opravdu plod- režie, počítače, tak uvidíme. V Výsluní - Bezručova; 16. dubna totožnosti. ně si Vás ás nedokážu předst edstavit, máme barevný, veselý, dojemná. K tomu vystupujete v mu- každém případě je ještě čas na jak v teplákách běháte po Otný, vybraný především z lásky k zikálech, na koncertech i dal- to říct, kterou cestu si vybere. Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY vovicích. hudbě ale i k divákům... mana - Pod Šancemi; 14. dub- plasty, olejové filtry a podobně) vu? Patříte k ženám, které drží rádi, ale i nové písničky, na Máte novou desku. Nejen v Městská knihovna Pv zve na přednášku Jiřího Jíry Turisté oslavili devadesátk adesátku, ale elánu mají na rozdáv ozdávání ání Současná média v předvolebním čase. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna od hodin v hudebním oddělení. Dozvíte se odpovědi na následující otázky: Poskytují nám média před volbami dostatek informací pro správné rozhodování? Jsou informace v médiích v době předvolební kampaně vyvážené? Nepřeceňujeme vliv médií při formulování vlastního rozhodnutí? Tec echnic hnické služby mají dva nové výkonné pomocníky Vítaným obohacením strojového parku Technických služeb města Pva jsou štěpkovač Pezzolato PZ 140 G a malotraktor BCS VIVID 400 DT, které byly pořízeny a předvedeny minulý týden ve středu. Jak prozradil investiční referent TsmP ing. Miloslav Záboj, největšími přednostmi štěpkovače je mimo jiné kvalita zpracování dřevní hmoty (velikost štěpků se pohybuje od 6 do 12 milimetrů) a výkon - 7 m 3 zpracovaného materiálu za hodinu. Stroj má i poměrně nízkou spotřebu pohonných hmot. Nový štěpkovač nahradil v TsmP svého předchůdce, který už byl jako starý a nevyhovující vyřazen. Malotraktor je možné využívat (kromě toho, že bude sloužit jako tahač a pohonný agregát pro štěpkovač) s celou řadou různých přídavných zařízení. Velké uplatnění by měl najít mimo jiné také během zimní údržby. Zde bude velkou výhodou, například při čištění chodníků a dalších komunikací, jeho poměrně malá šířka, která činí pouze přibližně jeden metr. Text a foto (př) Nenechte si ujít přednášku Světová centra umění - Florencie - toskánská renesance, která se uskuteční v hudebním oddělení knihovny ve čtvrtek 15. dubna v hodin. Lektorem bude Mgr. Jaroslav Staněk a program doplní promítání diapozitivů. Městská knihovna vna imov v na Facebook acebooku! u! Staňte se jejími fanoušky a získávejte výhody! Aktuální informace o dění přímo na Váš áš profil. Právě probíhá VELKÁ JARNÍ FOTOSOUTĚŽ! Pořiďte fotku s jarní nebo velikonoční tématikou a vložte na fbk knihovny. Pak jen nasbírejte nejvíc symbolů líbí se mi a výhra je VAŠE! Soutěž končí 14. dubna. Super výhrou pro autora nej nej fotky je registrace do knihovny ZDARMA a pro autory pěti nejlepších fotek nečekaně zajímavé knihy. Na Facebook jsme se přidali proto, abychom se přiblížili mladé generaci lidí. Chceme, aby se o nás vědělo a rádi bychom s nimi navázali kontakt. Facebook je oblíbená sociální síť především mezi mladou generací. Síť umožňuje komunikaci a diskuze, vkládání fotek, videí, pozvánek na kulturní program, zajímavé ankety a sdílení těchto informací s přáteli. Připojte se i Vy a buďte součástí života knihovny! Najděte si logo Facebooku na našem webu Výběr z nových knih Městské knihovny v vě KNIHOVNA DOPORUČUJE! Život nejen na kolech - to je název fotografické soutěže, kterou pořádá Liga vo- zíčkářů. Do této aktivity se můžete prostřednictvím svých fotogr ografií zapojit i vy.. Více íce informací najdete na adrese: nakolech. Jiřina Šiklová - MATKY PO U Knížka je psaná formou ových zpráv, které si předávají Jana a Helena - dvě ženy důchodového věku, pečující o své těžce nemocné maminky. Ve svých reflexích se dělí o zkušenosti s náročnou péčí, kterou jejich okolí vnímá jako samozřejmost. Do textů jsou zakomponovány i úvahy o vztahu matka-dcera, o údělu ženy-pečovatelky v naší společnosti, o smrti i paliativní péči. BELETRIE AGONIE (Robin Cook) CHRISTINA (Stephen King) SOUBOJ V LETU (Dick Francis) ZELENÝ RAOUL (Dan Hrubý) MILÝ JOHNE (Nicholas Sparks) NAUČNÁ LITERATURA TURA ZÁHADNÉ VYNÁLEZY (Jan A. Novák) 100 KLÍČOVÝCH MANAŽERSKÝCH TECHNIK (O. Šuleř) MICROSOFT WINDOWS 7 (Pavel Roubal) GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ (Věra Ovečková) NA KOLE KŘÍŽEM KRÁŽEM PO ČESKU BOTANICKÉ ZAHRADY A ARBORETA A ČESKÉ REPUBLIKY DĚTSKÁ LITERATURA TURA ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (Jo Casey) VAMPÝRSKÁ AKADEMIE 2 (Richelle Mead) O HVĚZDIČKÁCH A SKŘÍTCÍCH (Ludmila Loderová) KNÍŽKA PLNÁ HER (Ljuba Štíplová) PREHISTORICKÝ SVĚT (Paul Harrison) ZLODĚJKA LÁSKY (Věra Řeháčková) (měk)

3 K U L T U R A 3 KONCER ONCERTY VISACÍ ZÁMEK - TURNÉ ŠIBENIČNÍCH BRATŘÍ KD Máj - sobota 10. dubna hodin V roce 1988 se Visacímu zámku podařilo vydat první punkový singl v českých zemích. Na straně A byla píseň Hymna šibeničních bratří se skvělým textem Christiana Morgensterna. Tato píseň se stala hitem rozhlasového pořadu Větrník a punk tak konečně pronikl i do komunistických masmédií. TURNÉ ŠIBENIČNÍCH BRATŘÍ je vzpomínkou na tento historický mezník. Visáči odehrají všechny písně, které se podařilo dostat do etéru, tj. své nejzáslužnější hity. Ale nejen to. Kapela si předsevzala v šibeničním termínu natočit nové album. Připravované songy hodlá testovat přímo na turné a tak posluchači budou spolurozhodovat o podobě nového CD. Spojení vykopávek a novinek, to je TURNÉ ŠIBENIČNÍCH BRATŘÍ! Více: Vstupné: předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč TOMÁŠ LINKA A PŘÍMÁ LINKA VZPOMÍNÁM NA MICHALA TUČNÉHO Městské divadlo - středa 14. dubna hodin KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VÁS ZVOU! POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI Divadlo Andromeda Praha Městské divadlo - sobota 24. dubna hodin V českých pohádkách vystupuje mnoho Honzů. Jsou hloupí i chytří, stateční i zbabělí. Ten náš je líný jako stará čepice. Je tak líný, že za žádných okolností nechce slézt z pece. Přestože mu sudička předpověděla, že zabije draka a dostane princeznu za ženu, nechce se z pece hnout. A tak musí král přitáhnout draka až do chalupy, aby ho Honza zabil. Pak už zbývá jen Honzu přemluvit, aby šel na námluvy... Pohádka trvá přibližně 50 minut. Vstupné: předpodej 50 Kč, na místě 60 Kč KONCER ONCERT T KRUHU PŘÁTEL HUDBY BRNĚNSKÉ KYTAR AROVÉ KVAR ARTET TETO Kostel sv. Víta - úterý 27. dubna hodin Soubor vznikl v roce 2005 na brněnské konzervatoři. V roce 2007 získal první cenu v interpretační soutěži komorních souborů Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě a v roce 2008 třetí cenu na mezinárodní kytarové soutěži Maura Giulianiho v italské Gorizii. Kvarteto se vyznačuje výbornou technickou úrovní hráčů, souhrou a citlivým, promyšleným přednesem. Tyto klady vždy vdechnou život a jedinečnost každé přednášené skladbě. Program: Leo Brouwer, Carl Ditters von Dittersdorf, John W. Duarte, Michael Praetorius, Maximo Diego Pujol, J. S. Bach, Luigi Boccherini, Andrew York Sponzorují: Zahradnické služby Hana Neckářová Vstupné: předprodej 90, na místě 110, studenti a děti 20 Kč DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Moliére - ZDRAVÝ NEMOCNÝ Studio Dva Městské divadlo - středa 28. dubna hodin Francouzská komedie od slavného autora o jednom hypochondrovi, milující ženě, nešťastné dceři a rozumné služce. Hrají: Karel Roden, Eva Janoušková, Kristýna Fuitová Nováková, Kryštof Hádek/Jaromír Nosek, Kristýna Janáčková/Martina Šimíčková, Marian Roden, Petr Pěknic, Jana Krausová, Tereza Roklová/ Marika Žáková/Linda Keprtová, Jakub Maceček Vstupné: 300, 280, 250 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji lze V tomto pořadu Tomáš Linka, člen legendárních skupin Greenhorns, zakoupit od 1.. dubna vstupenky i mimo předplatné. Fešáci a dalších, vzpomíná na svého kamaráda a kolegu. Nejen v písních, ale i v historkách a vyprávění. Více: Koncert pro nové var arhany Vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 180 Kč V neděli 4. dubna v 18 hodin naprosto nevyhovující. Po kalkulacích na jejich opravu jsme tuto KABARET Bartoloměje uskuteční varhanní možnost jako nerentabilní zavrhli se v pvském kostele sv. koncert, který podpoří stavbu a rozhodli se pro stavbu nového Z POHÁDKY DO POHÁDKY unikátních nových varhan na Svaté nástroje. Rozpočet stavby no- Kabaret Jiřice Hoře u Příbrami. vých varhan se blíží 15 miliónům Městské divadlo - pátek 16. dubna hodin Svatohorský varhaník Pavel Kč. Velké varhany se již staví. V Roky běží a je tu již 19. jiřický kabaret. Tentokrát spolek zahraje Šmolík, který na koncertu vystoupí, současnosti máme vybráno a pro- šest scének: Konkurz, U holiče, Popelka, Půlnoční rozhovor, o projektu stavby nových investováno cca 2 milióny korun. Kohout v akci a Sexuální výchova. Každý správný kabaret musí mít varhan na Svaté Hoře říká: Pro Ovšem pro letošní rok potřebujeme písničky. Pro ten letošní byly vybrány Stodolenka, Lásku opatruj, areál nejvyhledávanějšího mariánského ještě nejméně jednou to- Největší dar je láska, Adio Mexiko a další. Cílem kabaretu je poutního místa v Čelik, takže sháníme, kde se dá, rozesmáté publikum po celou dobu dvou a půlhodinového programu. chách již delší dobu usilujeme o doplňuje Šmolík. Další kapkou v Účinkující se těší na setkání s Vámi, pvskými diváky! vhodný nástroj. Současné doslu- moři potřebných financí bude tedy Režie: Josef Menšík hující varhany pocházejí z roku benefiční koncert v Pvě. Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 1949 a technicky i zvukově jsou Vstupné dobrovolné. (red) Buďte vždy v obraze! Chcete si nechat zasílat náš měsíční kulturní přehled, abyste byli vždy včas informováni? Dejte nám vědět na VÝSTAVY VY GALERIE M Od 3. do 30. dubna se uskut uteční prodejní VÝSTAVA A OBRAZŮ MGR. MARTY Y UHLÍŘOVÉ A ING. MARTY Y UHLÍŘOVÉ KRA- JINA, KVĚTINY A ZÁTIŠÍ OČIMA MAMINKY A DCERY Y. Výstava je věnována památce Mgr. Marty Uhlířové, rodačky z Nového Rychnova. Vernisáž této výstavy vy se uskut uteční v so- botu 3. dubna od hodin. KINO VESMÍR PELHŘIMOV Tř Třiďt iďte odpad. Má to smysl! tak zní mott tto VÝSTAVY VY VĚNO- VANÉ PROBLEMA OBLEMATICE TŘÍDĚNÍ ODPADU ADU, kterou pořádají město Pv, technické služby a kulturní zařízení města, Středisko ekologické výchovy Mravenec a agentura Dobrý den. Výstava bude slavnost- ně zahájena 8. dubna ve 14 hodin a navštívit ji můžete ve vestibulu kina do 10. květ- na. (Ilustrační snímek je z minulého ročníku výstavy). MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV V přízemí knihovny v oddělení beletrie můžete od 2. do 30. dubna navští vštívit vit VÝSTAVU VU LOUTKY BOHUMILA BIŇOVCE. MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV V dubnu se uskut uteční VÝSTAVA A RUCE SAHAJÍCÍ K OBLA- KŮM, která nabídne textilní obrazy Ljuby Vitkovské. Na květen se připr ipravuje VÝSTAVA A MARKA FEXY RODINA. POZOR, ZMĚNA! DO 15. DUBNA 2010 PLATÍ V GALERII M A MUZEU STRAŠIDEL TATO OTEVÍRA TEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ ZAVŘENO ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA NEDĚLE PRODEJ VSTUPENEK: KINO, DIVADL ADLO, KD MÁJ, TICKETPRO, TICKETPORTAL ATD... NA TIC Progr ogram od 2. dubna do 16. dubna D: digitální projekce 3D: prostorová digitální projekce s aktivními brýlemi XPand Čtvrtek 1.. dubna (20.00 hodin) NEBE, PEKLO... ZEM (95 ) Česko-slovenský koprodukční film. Dramatický snímek o tom, že člověk se musí o svůj životní sen poprat... V hlavní roli Zuzana Kanócz. Více informací na 75 Kč Do 15 let t nepřístupný Úterý 6., středa 7., čtvrtek 8. dubna (20.00 hodin) NA SV. VALENTÝNA (125 ) Romantický příběh skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den sv. Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy. Více informací na 70 Kč Do 12 2 let t nevhodný Pátek 9., sobota 10., neděle 11., pondělí 12. dubna (20 hodin) Sobota 10., neděle 11.. dubna (17.00 hodin) ŽENY V POKUŠENÍ (118 ) 8 ) Nejnovější česká komedie režiséra J. Vejdělka. Čtyřicátnice Helena, odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života... Při hledání toho správného chlapa to chce nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději. V hlavních rolích se představí Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček, Roman Zach, Veronika Kubařová a Vojtěch Dyk. Více informací na 80 Kč Mládeži přístupný Úterý 13., středa 14. dubna (20.00 hodin) SMRT ČEKÁ VŠUDE (128 ) Aktuálně zařazujeme překvapivého vítěze při udělování letošních Oscarů! Thriller režisérky Kathryn Bigelow. Napínavý příběh elitních vojáků, kteří mají jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě - deaktivují bomby. Neváhejte! Šest Oscarů hovoří za vše. Americký film, původní znění s titulky. Více informací na 70 Kč Do 15 5 let t nepřístupný Čtvrtek 15. dubna (20.00 hodin) FCLUB - JARMAREČNÍ BOUDA A (84 ) 4 ) České filmové drama režiséra Pavla Dražana. Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Hrají Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Dan Bárta a další. Více informací na 65 Kč Do 15 let t nepřístupný Pátek 16., sobota 17., neděle 18. dubna (20.00 hodin) PROKLETÝ OSTR TROV (138 ) Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley a Emily Mortimer v hlavních rolích napínavého thrilleru slavného režiséra Martina Scorsese. Izolovaný ostrov - psychiatrická klinika pro ty nejtěžší případy - pacientka, která zmizela. To je základní zápletka tohoto opravdu skvělého filmu. Více informací na 70 Kč Do 15 let t nepřístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3., neděle 4. dubna (17 hodin) Pátek 16., sobota 17., neděle 18. dubna (17.00 hodin) JAK VYCVIČIT DRAKA (97 ) Celostátní premiéra animované komedie pro všechny! Snímek natočili animátorští kouzelníci ze studia DreamWorks. Příběh se odehrává na dalekém severu, kde žijí nejen drsní Vikingové, ale spolu s nimi i draci. A ti jsou nejdrsnější. Dochází tak k neustálým bojům. To se má však brzy změnit... Více informací na Kč Česká verze (dabing)

4 4 Noc s Andersenem a pohádkami měla mnoho podob Letošní Noc s Andersenem opět přinesla dětem z prvního stupně pvských škol v pátek 26. března pestrý program, strávený v říši pohádek a fantazie jinými slovy v pvské městské knihovně. Školáci, kteří se pro tuto noc proměnili v pohádkové postavy, si nejprve vytvořili své skřítky uspávače a mapu pokladů, pak přivítali královnu Pohádku a další tajemné bytosti Červenou Karkulku, čaroděje, ježibabu a další, kterým se představili. Sudičky dětem připomněly, kdo to byl Hans Christian Andersen a poté se všichni vydali na noční exkurzi do Muzea strašidel. Po návratu čekalo děti náročné detektivní pátrání Devatero zastavení ve stopách Dášeňky Karla Čapka, plné náročných úkolů luštění šifer, vytváření stop, nechybělo ani snímání otisků prstů. Kromě toho děti vyráběly loutky, absolvovaly strašidelnou Stezku odvahy i s návštěvou třinácté komnaty, četly, tancovaly a skvěle se bavily po celou dlouhou noc. Foto (př) BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM OMANŽELŮM 20. března Ivo Průša, Pv a Marcela Kubínová, Pv NARODILI SE 11.. března Bartoloměj Beran, Pv 12. března Ema Vodrážková, Humpolec Nela Křížová, Pacov 22. března Valerie Pilchová, Nová Včelnice VZPOMÍNKA Dne 28. března tomu bylo šest smutných let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček pan Josef Skořepa z Pva. Stále vzpomínají syn Martin, dcery Dana a Renáta s rodinami. Seriál: Z historie Obchodní akademie ademie imov,, 4. díl: devadesátá léta (Pokračování) Události z konce osmdesátých let výrazně poznamenaly i Střední ekonomickou školu Pv. Již měsíc po sametové revoluci začaly přípravné práce na obnově tradičního oboru obchodní akademie. V únoru 1990 byl do funkce ředitele školy jmenován Ing. Radoslav Kučera a v průběhu jara zapojil téměř celý pedagogický sbor do tvorby osnov pro obor obchodní akademie, jenž byl koncipován jako pětileté studium. Byly navázány kontakty s Obchodní akademií Linec v Rakousku, protože tak bylo možné převzít řadu cenných zkušeností. Střední ekonomická škola byla k 1. září 1990 přejmenována na Obchodní akademii Pv. Ke stejnému datu byly zrušeny všechny obory ekonomické školy, postupně dobíhaly do roku 1993, a otevřeny nové dvě třídy pětileté obchodní akademie a jedna třída tříleté obchodní školy bez maturity. Již po roce však bylo jasné, že tříletá škola nemá perspektivu, proto byl obor zrušen. Od školního roku 1994/1995 jsou v 1. ročníku otevřeny tři třídy pětileté obchodní akademie. Škola se tak postupně naplňuje na 12 tříd v každém školním roce, protože v roce 1994 byla zrušena pětiletá varianta obchodní akademie a celorepublikově zavedena čtyřletá, navíc v roce 1997 v souvislosti s přechodem základního školství na devítiletku nebyl otevřen 1. ročník. Budova školy svou kapacitou nestačila, a tak v polovině 90. let byly pro potřebu OA uvolněny prostory užívané dosud 1. ZŠ a na sklonku 90. let provedena rozsáhlá rekonstrukce podkroví. Z původně nevyužitých půd škola získala prostorné učebny, kabinety, byt pro školníka a další sociální zařízení. Vedle žáků v řádném denním studiu je možnost vzdělání nabídnuta i dospělým: pomaturitní specializační studium zaměřené na výpočetní techniku (školní rok 1992/1993), vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro různé firmy, Úřad práce Pv i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Během devadesátých let prošly kurzy výpočetní techniky, účetnictví, cizích jazyků aj. stovky dospělých frekventantů. I pro členy pedagogického sboru je toto období časem intenzivního přeškolování, protože se učitelé mu- Město rozkv ozkvétá také díky šikovným zahrádkář ádkářům Členové pvské organizace Českého zahrádkářského svazu se 17. března sešli na své výroční členské schůzi, která byla zároveň schůzí volební. Jak uvedla mimo jiné současná předsedkyně organizace Šárka Brožová, minulý rok zaznamenali zahrádkáři malou úrodu ovoce, se zeleninou to bylo naštěstí lepší. K úspěšným akcím patří tradičně výstavy, vydařil se také zájezd na Floru Olomouc, který zahrádkáři uspořádali. Vloni provedli někteří členové organizace také opravy Domu zahrádkářů a každoroční květnový generální úklid. Důležitým bodem programu schůze bylo ocenění nejlepších účastníků soutěže Rozkvetlé ulice, balkony a zahrady, která probíhá ve spolupráci s městem Pv. Květiny a knižní dary obdrželi z rukou starosty města Leopolda Bambuly a členů výboru organizace Helena Pechová, rodiny Zálohova, Baštářova, Tichých a Pípalova, Petr a Markéta Šeredovi, Marie Pechová, Jana Kozojedová, Pavla Severová a GE Money bank. Program schůze osvěžily svými jarně laděnými písničkami, básničkami a tanečky v roztomilých kostýmech děti z mateřské školy Komenského a jejich vystoupení bylo odměněno velkým potleskem i nějakou tou sladkostí. Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným už rok a půl Důstojný odchod z tohoto světa pomáhá už zhruba jeden a půl roku zajišťovat Oblastní charita Pv. Od října roku 2008 zde kvalifikovaní odborníci nabízejí služby v rámci projektu domácí hospicové péče. Pvské pracoviště registruje na sedm desítek klientů, služba se postupně rozvíjí. Domácí hospicová péče je pro nevyléčitelně nemocné a jejich nejbližší alternativou k umírání v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, případně v domovech důchodců. Prostřednictvím této služby umožňujeme našim klientům důstojné umírání v domácím prostředí, v kruhu svých blízkých, poukázala na hlavní smysl projektu koordinátorka a edukační pracovnice multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče Mgr. Markéta Vavrečková. Jedním z naších klientů byl pán, který se toužil na konci života ještě jednou vrátit domů. Lékaři mu při propuštění z nemocnice dávali tři až pět dnů života, my Zahrádkářům se během schůze mimo jiné dostalo informací o důležitých událostech v životě města, a to z úst nejpovolanějších. V diskusi totiž vystoupil starosta Leopold Bambula, který připomněl mimo jiné největší plánované investiční akce města jsme se o něj nakonec společně s jeho nejbližšími starali celých čtrnáct dní, doplnila konkrétní případ z praxe. Odborníci z tohoto týmu nevyléčitelně nemocné klienty neléčí, to není smyslem jejich práce. V první řadě poskytují takzvané odlehčovací služby, zajišťují nejrůznější kompenzační pomůcky a důležité přístroje. Klientovi jsme k dispozici podle požadavků jeho nebo rodiny až čtyřiadvacet hodin denně, pracovnice charity se o něho starají třeba v době, kdy jsou jeho nejbližší v práci, popsala praxi Mgr. Markéta Vavrečková. Multidisciplinární tým dále spolupracuje s profesionálními zdravotníky, odborné ošetřovatelské úkony zajišťují zdravotní sestry z pvské nemocnice, přímo v týmu je lékař s atestací z paliativní medicíny. Dále máme v našem patnáctičlenném týmu sociálního pracovníka, psychologa, pastoračního asistenta a samozřejmě kvalifikované asistentky, kte - ré zajišťují přímou péči, před- seli přizpůsobit novým podmínkám v souvislosti s přechodem na jiné učební osnovy, se vzděláváním dospělých i s postupným zaváděním výpočetní techniky do výuky. Po změně režimu mohly být zavedeny do vyučovacího procesu nové metody a formy vzdělávání. A tak se pravidelnou součástí školní práce staly jazykové kurzy ve Velké Británii, poznávací zájezdy do Rakouska a Švýcarska, kulturní exkurze do Prahy, během nichž studenti poznávají různé pražské památky, navštěvují muzea a galerie, seznamují se s historickým centrem města. Ve škole se postupně vystřídala řada zahraničních lektorů, kteří přispěli ke zkvalitnění výuky anglického jazyka. Ve školním roce 1998/99 odjela PhDr. Z. Machačová na roční výměnnou stáž do USA. Náš pedagogický sbor tak na rok posílil mladý americký učitel William F. Breslin a rázem se stal miláčkem studentů i kolegů. O úspěšné výuce cizích jazyků v naší škole vypovídá i získání prvních Cambridge First Certificate Adélou Hollerovou a Zuzanou Hruškovou (vyučující Mgr. I. Průša) v roce Devadesátá léta jsou v historii školy zlatým obdobím v oblasti grafických předmětů. Pod vedením Ing. F. Brože a Mgr. V. Machkové získali žáci OA Pv řadu titulů v soutěžích středních škol krajského, republikového i mezinárodního významu: Ivana Papežová (dvojnásobná vítězka celostátní soutěže v grafických předmětech 1991), Lenka Lojková (mistryně republiky v psaní na elektrickém psacím stroji 1992), Hana Králová (mistryně ČR ve stenotypistice 1993), Marie Jindrová (mistryně ČR a ve stenotypistice 1994). Nejúspěšnější reprezentantkou se v polovině 90. let stala Jaroslava Matějů, několikanásobná mistryně ČR a velmi úspěšná soutěžící na mezinárodních soutěžích ve Vídni. Jako jediná zabodovala i na Mistrovství ČR dospělých a obsadila 5. místo mezi praktiky. Další úspěchy získali žáci naší školy v Olympiádě v českém jazyku (Adéla Hollerová, Kateřina Pulkrabová, Jaroslav Vojna) a v soutěžích v gymnastice (Lucie Chodúrová). (Pokračování za měsíc) ( O A ) rekonstrukci čistírny odpadních vod, zateplení škol a budování kompostárny, ale i řadu dalších aktuálních záležitostí. NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE ZAHRÁDKÁŘŮ: 7.. a 8. května prodej zahrádkářských přebytků Pv hostil od 24. do 26. března několik desítek účastníků Jarní školy Národní sítě zdravých měst (NSZM), vzdělávacího programu Místní agendy 21 a projektu Zdravé město WHO. Ve středu probíhal v kulturním domě Máj diskusní seminář, ve čtvrtek školení v tematických okruzích, věnovaných nácviku tvorby projektů a 14. a 15. května, 21.. a 22 května prodej přebytků (prodej se koná vždy v pátek od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin, výkup je ve čtvrtek od 16 do hodin) 24. května velký úklid Domu zahrádkářů od 14 hodin. (př) stavila multidisciplinární tým jeho koordinátorka. V případě zájmu ze strany nemocného nebo jeho rodiny o tuto sociální službu trvá její příprava dva až tři dny. Tato doba nám zpravidla stačí. Během ní jsme schopni dopravit ke klientovi nutné ošetřovatelské, rehabilitační a kompenzační pomůcky, včetně speciálního elektricky ovládaného polohovatelného lůžka, připomenula Mgr. Markéta Vavrečková. Součástí přípravy bývá rovněž edukace rodiny a pomoc při úpravě prostředí, aby péče doma byla vůbec možná. Domácí hospicová péče pak nezřídka pokračuje i po smrti klienta. Odborníci nabízejí po úmrtí nemocného nejbližším a pozůstalým pomoc s péčí o tělo zemřelého a při zajištění pietního odvozu těla, stejně jako asistenci při řešení následných problémů spojených s právními úkony a úkony v sociální oblasti. Do řady rodin docházíme i po úmrtí jejich blízkého nemocného a nově vzniklou životní situaci jim pomáháme nejen řešit, ale i nést, doplnila koordinátorka týmu. Pvské středisko domácí hospicové péče registruje za celou dobu své existence 11 klientů v přímé péči, jejich věk byl mezi 48 a 88 lety. Dalším 17 nevyléčitelně nemocným a 37 jejich rodinným příslušníkům poskytli zdejší odborníci nejrůznější dílčí rady či konzultace. Osm nemocných, jejichž blízcí o domácí hospicovou péči požádali, ještě před zahájením péče zemřelo. Na Pvsku ani jinde na Vysočině není stálý kamenný hospic, nejbližší takováto zařízení jsou v Praze, v Brně a nově v Chrudimi. Postupně se rozvíjející domácí hospicová péče má ale ambice neexistující stálý hospic plnohodnotně nahradit. Inf nformace: Mgr. M. Vavrečková, tel.: , haritapelhrimo apelhrimov.cz.cz. Oblastní charita Pv Zdravá města v Jarní škole v medializaci a metodice NSZM. Pátek byl věnován tréninku práce s databázemi Dobrá praxe a MA21. Kromě odborného pro - gramu si účastníci ale našli i čas na prohlídku města. Snímek je ze slavnostního zahájení setkání, kdy starosta Pva Leopold Bambula (vlevo, vpravo ředitel NSZM P. Švec) účastníky přivítal a představil jim město.

5 INZERCE,PUBLICISTIKA 5 Z HISTORIE PELHŘIMOVSKA Duben na imovsk vsku Duben ještě tam budem; myšleno za těmi kamny, za kterými jsme se pro jistotu schovali už v březnu. Ne náhodou se totiž latinský název dubna Aprilis přenesl do češtiny v podobě apríla či aprílového počasí, tedy něčeho nestálého, proměnlivého a zlomyslně s námi šprýmujícího. Dubnové počasí nás často skutečně dohání až k zoufalství, když se během několika hodin dokáže v jediném dni vystřídat teplý déšť a slunce se studeným vichrem a sprškou sněhových vloček... Končící tání a časté vydatné deště způsobovaly dubnové záplavy, obvykle však menšího lokálního rozsahu, tzv. šplouchy. Rozmrzlá zem byla vodou již tak napitá, že další vlhkost prostě nedokázala pojmout. P. Vojtěch Holý popisuje, jak potom vypadala chůze po cestách na tehdy ještě nevydlážděném pvském předměstí, kde ve 20. až 40. letech 19. století bydlel se svými rodiči. Kolem kostela sv. Víta i v Hrnčířské ulici bývalo na jaře velmi mnoho bláta. Pokud někdo potřeboval přejít z jedné strany ulice na druhou, musel našlapovat postupně na vyčnívající větší kameny, jako kdyby přecházel přes potok. A velmi podobné to údajně bylo i na jiných místech města. V předminulém století býval sice duben podobně nevyrovnaný rošťák jako dnes, ale vnímán byl poněkud jinak. Dubnem již definitivně začínalo jaro. Příroda se probudila ze zimního spánku a zazelenala se, vraceli se z jihu tažní ptáci a většina domácích i volně žijících zvířat přiváděla na svět svá mláďata. Jakmile země začala osychat, nastala doba prvních jarních prací v polích a zahradách, a na tuto dobu hospodáři už netrpělivě čekali. Byl-li duben příliš mokrý, hrozily záplavy, byl li příliš suchý, hrozila neúroda. Navíc ve většině roků byl duben také měsícem velikonočním. Z pětatřiceti možných dat Velikonoc jich totiž pouze deset připadá na konec března a dvacet pět právě na duben! V dubnu tedy obvykle vrcholilo postní období i přípravy na Velikonoce. Velikonoční svátky se tehdy slavily mnohem delší dobu než dnes, což je pochopitelné, protože byly a jsou vrcholem církevního roku a jeho nejvýznamnější událostí. Nejdůležitější období, tzv. svatý nebo bílý týden, začínalo šestou postní nedělí zvanou Květná. Pokračovalo pak až k Zelenému čtvrtku, Velkému pátku, Bílé sobotě a vrcholilo následující Velikonoční nedělí, slavenou jako Boží hod zasvěcený zmrtvýchvstání Ježíše. Teprve následující pondělí bylo věnováno různým lidovým tradicím a zvykům, k nimž patřila i pomlázka s barvenými vejci, řehtačkami a pentlemi na žílách v rukou mladých chlapců, ale stejně tak i s tradičními lidovými pokmy, k nimž náležely vedle beránka a mazanců i boží milosti, jidáše a velikonoční věnce. Lenka Martínková (Filozofická fakulta JČU České Budějovice) V Praze odhalili sochu z desítek tisíc klíčů! Z iniciativy společnosti Vodafone vytvořil Jiří David unikátní sedmimetrovou sochu z klíčů nejrůznějších tvarů, které pocházejí ze sbírky organizované pobočkami mobilního operátora po celé ČR u příležitosti výročí 20 let od 17. listopadu Obří instalace je spojením 8 písmen nad sebou, které dohromady tvoří slovo REVOLUCE. Autor při vytváření drátěné konstrukce svařené z kovových kulatin, na níž jsou klíče zavěšeny, použil jako předobraz pro každé z písmen reálie z dob totalitního Československa, např. počáteční velké R pochází z titulu novin (dobového Rudého práva). Dílo je osobní polemikou autora s politickým a společenským vývojem v ČR za dvacet let od sametové revoluce. Klíčová socha váží víc než tunu, její podstavec je osmitunový a součet délky použitých drátěných konstrukcí činí 2000 metrů. (raf) Pok okud Vás ás rek ekor ordní socha v Praze zaujala, nezapomeňte, že kuriózní objekty a neuvěřitelné počiny uvidíte brzy i u nás - na blížícím se meziná- rodním festivalu rekordů a kuriozit. Domácí orchestr hestry byly nejlepší DDM INFORMUJE Ve čtvrtek 18. března patřilo Městské divadlo v Pvě mladým hudebníkům, kterých se tu sešlo na tři sta. Místní základní umělecká škola tu totiž pořádala krajské kolo soutěže dechových, jazzových a tanečních orchestrů ZUŠ. V programu vystoupilo osm hudebních seskupení. JazzBand ZUŠ Pv (na snímku) získal první místo a postup do ústředního kola soutěže, které se uskuteční 11. a 12. června v Litvínově. Další domácí orchestr, MiniBand ZUŠ, skončil druhý. (př) Velik elikonoční prázdniny DDM nabízí 1.. a 2. dubna od 8 do 15 hodin na třídě Legií počítače, internet i stolní fotbal. Ve středu 7.. dubna od 8 hodin se koná ve sportovní hale turnaj ve volejbalu žáků. Ve stejnou dobu začne v aule Gymnázia imov okresní kolo matematic ematické olympiády. Ve čtvrtek 8. dubna od 14 hodin se uskuteční na ZŠ Osvobození atletická soutěž Jarní laťka, krajské kolo dějepisné olympiády je naplánováno už od 8 hodin na ZŠ Na Pražské. V sobotu 10. dubna se malé mažoretky Berušky a Pusinky zúčastní soutěže Přibyslavský pantoflíček. V úterý 13. dubna od 8 hodin začne ve sportovní hale turnaj žákyň ve volejbalu a v klubovně DDM na třídě Legií okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Ve čtvrtek 15. dubna od 16 hodin se v klubovně na třídě Legií uskuteční kurz líčení s Avonem. DDM vyhlašuje soutěž O nej... čarodějnici Své práce (kresby, ale i prostorové výtvory) zašlete na DDM imov,, Pražská 1542, do 17. dubna. Každá práce musí být označena jménem a příjmením, třídou, adresou školy, příp. bydlištěm. Nejlepší výtvory budou odměněny cenami a vý- sledky soutěže zveřejníme na stránkách DDM Pv: Ve e dnech h 27. dubna až 30. dubna od 9 do 16 hodin bude otevřena výstava soutěžních prací v prostorách pv- ské radnice, v průjezdu domu č. 4 na Masarykově náměstí. Školáky čeká léto s angličtinou Letní týden s angličtinou tak se jmenuje netradiční akce, kterou připravují na dobu od 12. do 16. července na Základní škole Osvobození v Pvě. Program celého týdne bude probíhat formou zábavných lekcí a konverzací s vrstevníky. Během veškerých aktivit, včetně sportu, jídla a podobně, budeme zapojovat angličtinu, prozradily vyučující Mgr. Martina Pešková a Markéta Hupková, pod jejichž vedením se bude Summer week with Děti budou hrát Babičku Dramatický kroužek Základní školy Osvobození v Pvě připravuje představení Babička od Boženy Němcové. Na fotografii z pražského ateliéru, kde si děti zkoušely kostýmy, je část členů kroužku. Od 3. května bude kroužek vystupovat v představení pro školy, 6. května pořádá i večerní představení pro rodiče a veřejnost. Marta Buchtová Port orta oblastní kolo Hudební skupiny, dueta, jednotlivci v žánrech country, blue grass, folk, trampská píseň a podobných! Jste zváni na klání oblastního kola hudebního festivalu Porta pro region Vysočina. Přihlášky lze podávat: elektronicky na (oblastní kola) nebo se zkontaktovat na adrese: ČTU T.K. Porta Vyso- čina, Milan Lhotský tský,, Rynárec 176, Přihlášky lze zasílat do 10. dubna. Termín konání oblastního kola Port orta Vysočina: 17.. dubna 2010, 0, Hříběcí u Horní Cerekv ekve e v sále rest estaur aurace ace U Šimků. POTĚŠIL TĚŠILO O NÁS Podporujeme regionální talenty V úterý 23. března 2010 pro - běhl v Jazykové škole Zachová s. r. o. již 2. ročník jazykové soutěže O nejtalentovanějšího studenta Pvska v rámci anglického jazyka. Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií: třída a třída. Soutěžící museli obstát při gramatické části, písemném projevu, poslechu a konverzaci. Slavnostnímu vyhlášení nejtalentovanějších žáků byl přítomen i místostarosta Pva pan ing. To - máš Dufek. Potěšujícím faktem je mimo jiné vzrůstající zájem o jazykové klání z řad samotných žáků. Zatímco v loňském roce se soutěže zúčastnilo 15 studentů, v letošním roce jich bylo 32. O jaru, fortelu a solidaritě Zemětřesením postižené Haiti obdrží další důkaz solidarity lidí z Pvska. Nedávno se totiž v pvském hotelu Slávie uskutečnily dvě praktické přednášky pro jaro očekávající odbornou veřejnost a výtěžek z dobrovolného vstupného a z dražby květinových vazeb, která tu proběhla, bude solidárně věnován právě těžce zkoušeným obyvatelům Haiti. Jedná se o částku korun. Při prvním večeru představil mistr České republiky ve floristice Jaromír Kokeš zcela zaplněnému sálu hotelu moderní trendy aranžování květin, druhou akcí byla přednáška univerzitního profesora Ing. Vojtěcha Řezníčka o moderním ovocnářství na zahradě. Obě přednášky, které byly připraveny ve spolupráci se Zahradnictvím U Havlů v Senožatech, byly poctou dlouhodobému odbornému studiu a kvalitnímu řemeslu. (př) Besedy s Policií ČR ve škole English konat. Na začátku se děti rozdělí do skupin podle jejich jazykových dovedností. S malými dětmi si budeme malovat, zpívat nebo si povídat. Větším dětem vyhovuje spíš jiná forma aktivit. Pracují hlavně na tematických projektech a konverzacích. Po dohodě s těmito dětmi připravíme témata, která pak budeme společně probírat, vysvětlily učitelky. Více informací: tel , mail: (př) Výherci obdrželi kvalitní jazykové slovníky a poukázky na jazykový kurz. Všem zúčastněným žákům byla poskytnuta sleva na jazykové vzdělání v jazykové škole. V soutěži byli velmi úspěšní pvští studenti. V kategorii 8. a 9. třída, ve které soutěžilo 15 studentů z 8 škol okresu, získala 1. místo Klára Kopecká ze ZŠ Krásovy domky Pv a 4. místo Jitka Němcová ze stejné školy. V kategorii 6. a 7. třída, kde soutěžilo 17 studentů z 8 škol, skončil jako první Kamil Bednář, druhé místo obsadil Vojtěch Průša (oba ZŠ Krásovy domky Pv). Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další ročník. Jazyková škola Zachová Během prosince a v březnu k nám do Základní školy Komenského 1326 zavítala nprap. Bc. Vladimíra Svobodová z pvského policejního oddělení. Pro žáky prvního stupně si připravila besedy na téma Dopravní výchova netradičně a Bezpečnost v silničním provozu. Žáci druhého stupně se zúčastnili besedy Trestní zodpovědnost mládeže. Tímto bychom chtěli poděkovat nprap. Bc. Svobodové za velmi pěkně připravené a provedené besedy. Probíraná tématika nás všech - ny velmi zaujala. Těšíme se na další spolupráci v rámci prevence sociálně patologických jevů. Žáci a učitelé Základní školy speciální, Komenského 1326 Pv

6 6 SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE SPORTOVNÍ POZVÁNKA Okresní přebor ebor: OP,, krajský přebor ebor: KP,, imov: v: PE,, hřiště s umělou trávou za Kalvárií UT,, Moravskoslezská divize: MSD,, Moravskoslezská dorostenecká divize: MSDD,, Morav- skoslezská žákovská divize: MSŽD SPORTOVNÍ HALA, NOVÁ KUŽELNA - KUŽELKY Pátek ek dubna KP: TJ Spartak PE B TJ Start Jihlava B (19.00) ZŠ OSVOBOZENÍ - FLORBAL Neděle 11.. dubna Liga Vysočiny elévů: Spartak PE B PSKC Okříšky (9.00); PSKC Okříšky Spartak PE (9.40); Spartak PE Spartak PE B (10.20); PSKC Okříšky Spartak PE B (11.00); Spartak PE PSKC Okříšky (11.40); Spartak PE B Spartak PE (12.20) HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU ZA KALVÁRIÍ FOTBAL Sobota 3. dubna I.A třída muži B : PE Pohled (15.30) III. třída: AFK PE Želiv (15.30) Neděle 4. dubna MSDD starší dorost: ost: PE Vrchovina (10.15), MSDD mladší dorost: ost: PE Vrchovina (12.30), II. třída Poutník liga : Maraton PE Lukavec (16.00) Sobota 10. dubna I.A třída starší žáci B : Pv Přibyslav (10.00) I.A třída mladší žáci B : Pv Přibyslav (11.45) Neděle 11.. dubna MSD muži A : PE Slovácko B (15.30) MSŽD starší žáci: PE Prostějov (10.00), MSŽD mladší žáci: PE Prostějov (11.45) TIPY PRO O FANOUŠKY - UTKÁNÍ VENKU Sobota 3. dubna Florbal I. liga mužů: SK FBC Třinec Spartak PE (14.30) Neděle 4. dubna Fotbal - MSD muži A : Žďár nad Sázavou PE (15.30 UT) Florbal I. liga mužů: SK FBC Třinec Spartak PE (14.30) Pátek 9. dubna Kuželky - KP: TJ Sokol Cetoraz TJ Spartak PE B (17.30) Sluchově postižení se umí skvěle pobavit, a to nejen při bowlingu Pětatřicet účastníků včetně pěti dětí se zúčastnilo v sobotu 20. března turnaje v bowlingu, který uspořádala za podpory Rozvojového fondu města Pva místní organizace neslyšících a nedoslýchavých. V pvském klubu Bowling 999 se v sobotu ovšem neodbývalo jenom sportovní zápolení, turnaj měl i společenský rozměr v tom, že se lidé s postižením sluchu setkali a společně pobavili, což je pro ně podle Františky Novákové, tlumočnice znakové řeči a hospodářky organizace, velmi důležité. Nejlepší hráči obdrželi na závěr turnaje pěkné věcné ceny v podobě kosmetických balíčků a propagačních materiálů, ale z atmosféry celého setkání bylo zřejmé, že ti, kteří nevyhráli, se ochuzeni rozhodně necítili. Bowlingový turnaj pořádají sluchově postižení v Pvě v posledních letech pravidelně, ten letošní byl už pátý. Není to ale zdaleka jediná akce, kterou si tito lidé během roku obohacují svůj život. Vždy ve středu od 15 hodin se konají pravidelná setkání v klubovně, kde se účastníci například dozvědí mnoho užitečných informací o tom, na co mají nárok v důsledku svého zdravotního problému. Další aktivitou, která má už mnohaletou tradici, je kurz znakového jazyka. Na 15. května je naplánován už 12. ročník turnaje v šipkách. Závěrečnou akcí roku bude pak listopadový kuželkářský turnaj, kterého se účastní i členové spřátelených organizací ze širšího okolí. Více informací o ZO neslyšících a nedoslýchavých Pv: tel ; mov.advice.cz/user_dat.advice.cz/user_data/socia/soci- alni_sluzby/zdr y/zdrav.html.html; mail: fa a- - Lékárenská služba od 2. do 16. dubna Lékárna Dr. Max v Kauflandu: PO - NE Tat ato lékárna zajišťuje pohotovostní ostní službu v sobotu a neděli. Stomat omatologie ologie od 2. dubna do dubna Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech a svát- cích od 9 do 12 h. Ostatní dny spadá pacient k lékař aři, který zastupuje jeho ošetřujícího lékaře, dle jejich vzá- jemné dohody MUDr. Pavel Rous, zubní středisko Červená Řečice 4.4. MUDr. Simona Šimanovská, Humpolecká 453, Pv 5.4. MUDr. Milada Štolfová, zubní středisko Nový Rychnov MUDr. Jarmila Tománková, ZŠ Na Pražské 1543, Pv MUDr. Magdalena Truhlářová, Poliklinika Humpolec Fotbalo tbalové mládí ze tří í krajů podruhé zápolilo na pvské umělé trávě PLAVÁNÍ Úterý: ; ; Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle: SAUNA Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: Neděle: RELAX Středa-pát eda-pátek: ek: Sobota: Neděle: !!!ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN JE VYHRAZENA!!! Případné aktuální změny provozní doby najdete na nebo tel Poslední místa na letním táboře DDM Vydej se s nám na dob- rodružnou Cestu kolem světa! Létající koberec je při- praven pro o pasažéry,, kteř eří se nechtějí doma o prázd- ninách nudit a chtějí zažít spoustu zábavy a legrace. Stačí se přihlásit na let- ní tábor pořádaný DDM imov. Termín: Místo konání: Chaloup- ky u Nového Rychnova. Přihlásit se můžete osobně na DDM Pražská nebo na tel u D. Kalinové. Fotbalový turnaj přípravek Poutník cup přivedl v sobotu 27. března na hřiště s umělou trávou za Kalvárií v Pvě šest týmů. Domácí žáci, kteří v prvním ročníku turnaje excelovali, tentokrát už tak úspěšní nebyli starší přípravka skončila druhá, mladší šestá. To však nic nezměnilo na tom, že za Kalvárií byly k vidění kvalitní sportovní boje a hráči i diváci si užili příjemný den. Na závěr turnaje převzali ti nejlepší medaile, diplomy a věcné ceny, zkrátka ale nepřišli ani ostatní účastníci, kteří obdrželi drobné ceny. Druhý Poutník cup se vydařil a poděkování za to patří jistě i sponzorům, kteří jej podpořili: městu Pv, VZP Pv, firmám Adélka Pv, tiskárna Marek, Sport servis Točík a Nestlé Česká republika. Pořadí: Mladší přípr ípravky vky: 1. FC Vysočina Jihlava, 2. FC Graffin Vlašim, 3. SK Benešov, 4. Spartak Sezimovo Ústí, 5. FK Tábor, 6. FK Pv. Starší přípr ípravky vky: 1. SK Benešov, 2. FK i - mov, 3. FC Vysočina Jihlava, 4. FK Tábor, 5. Spartak Sezimovo Ústí, 6. FC Graffin Vlašim. Na snímku nahoře jsou hráči FK Pv, na spodním snímku předseda klubu MUDr. Karel Kalla při předávání cen pro nejlepší hráče. Foto (lj), text (př) Velik elikonoční bohoslužby Bohoslužby v římskokatolickém kostele sv. Bartoloměje v Pvě jsou v letním čase pravidelně: neděle 7.00 a 9.00; na Křemešníku 10.45; všední dny: pondělí 8.00; úterý - sobota Zelený čtvrtek ek 1.4.:.4.: Velký pátek ek 2.4.: 9.00 (křížová cesta); Bílá sobota 3.4.: Neděle velikonoční 4.4.: 7.00 a 9.00; (Křemešník) Pondělí velikonoční 5.4.: 7.00 a 9.00; (Křemešník) INZERCE Kulturní zařízení města Pva nabízí k pronájmu za výhodných podmínek VOLNÉ NEBYTOVÉ PROS OSTOR ORY (plocha 13 m2, I. patro) v Kulturním domě Máj v Pvě. Prostory jsou vhodné pro zřízení kanceláří, případně k poskytování služeb. Informace: tel ing. Šauer. Školní jídelna Na Pražské 1543, imov nabízí stravování pro veř eřejnost, ejnost, informace na tel KOMÍNY - KOMPLETNÍ REKONS ONSTR TRUK UKCE NA KLÍČ. Frézování, vložkování a stavby. Prodejní sklad komínů a doplňků z nerezi - standardní komíny skladem. Periodické a výchozí revize spalinových cest, kontroly a vymetání komínů. Více na tel , Štípek. HOSPODÁŘSKÝ ODBOR Město Pv, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí možnost pronájmu nebytových prostor: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v I. patro: 14,4 m 2 (kancelář) II. patro: 46,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) čp. 271,, ul. Křemešnic emešnická v suterén: 34,8 m 2 (dílna) čp. 988, třída Legií v Pvě 15,4 m 2 (garáž) čp. 1814, ul. Solní v I. patro: 22,0 m 2 (kancelář) čp (polovina budovy), ul. Skrýšovská v (bývalý areál Osevy) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) Informace: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel.: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky. Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, ID datové schránky: d52kmj7, tel. 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6500 ks, uzávěrka příštího čísla 9. dubna Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více