Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy /z historie školy/ Podmínky předškolního vzdělávání Materiální podmínky Životospráva dětí v MŠ Psychosociální podmínky dětí v MŠ Organizace chodu MŠ Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními organizacemi Tradiční akce a rituály školy Doplňkové programy školy Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Charakteristika tříd Formy a metody práce Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Charakteristika vzdělávacího obsahu Rámcové vzdělávací cíle Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP Strakatý podzim Přijela k nám paní zima Jaro je tu děti Cestujeme za létem Evaluační systém Roční evaluační plán školy. 31 Přílohy 2

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sedlice Adresa MŠ: Komenského 355, Sedlice Zřizovatel: Město Sedlice Zpracovatel ŠVP PV: vedoucí učitelka, pedagogický sbor Personální obsazení: Ředitel: Mgr. Marek Charvát Vedoucí učitelka: Jana Hálová Pedagogické pracovnice: Jana Pohanková, Martina Křivancová Provozní pracovnice: školnice Jiřina Prokopcová Kapacita školy: 60 dětí Počet tříd: 2 (Berušky, Zajíčci) Název ŠVP: Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta IČO: Kontakt: Projednáno na pedagogické radě dne ředitel školy vedoucí učitelka 3

4 2. Obecná charakteristika školy /z historie školy/ Mateřská škola v Sedlici byla zřízena s jednou třídou v roce 1940 v přízemí budovy ZŠ. Postupně bylo prostředí třídy upravováno, pro velký počet dětí v roce 1974 otevřena ještě jedna třída. V roce 1975 se začalo na zahradě ZŠ s výstavbou samostatné MŠ. Na jejím vybudování se podíleli především rodiče. Slavnostně byla nová MŠ otevřena 10. ledna Budova je jednopatrová, plynové vytápění zabezpečuje ZŠ. Celodenní stravování je zajištěno ze školní jídelny ZŠ. O prázdninách v roce 2006 byla provedena rekonstrukce budovy snížení počtu dřevěných oken a jejich výměna za plastová. Dále bylo vyměněno osvětlení ve všech prostorách MŠ. 4

5 3. Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 Materiální podmínky V přízemí budovy se nachází šatna a WC zaměstnanců, šatna, umývárna a WC dětí. 1. třída herna s jídelnou, ložnice oddělena závěsem (s rozkládáním lehátek) zároveň slouží jako tělocvična. Je zde taky umístěna kuchyňka, chodba se skříňkami na pomůcky a sklad čisticích prostředků a lůžkovin. Po označeném schodišti opatřené zábradlím nalezneme 2. třídu, která má stejné prostory. Na patře je také kancelář vedoucí učitelky. Prostory jsou plně vyhovující dvojtřídnímu předškolnímu zařízení. Vytváříme společně s dětmi různé koutky pro námětové i tvořivé hry. V roce 2008 byla 2. třída vybavena novými dětskými stolky a židličkami, přizpůsobené věkovému složení dětí na třídě. Do této třídy byla pořízena v roce 2010 nová policová sestava. O prázdninách roku 2011 byl zakoupen nábytek do 1. třídy. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a různými materiály je dostatečné, odpovídá počtu dětí, jejich věku, je průběžně doplňováno, obnovováno a učitelkami plně využíváno. Hračky i pomůcky jsou umístěny v košíčkách nebo v kontejnerech ve skříňkách i na poličkách. Děti je dobře vidí, samostatně si je berou a ukládají zpět na své místo. Na začátku školního roku si stanovíme pravidla pro jejich využívání. Práce dětí zdobí interiér budovy, rodiče si je mohou kdykoliv prohlédnout. Součástí školy je velká zahrada. Ke hře dětem slouží pískoviště, skluzavka, průlezka, kolotoče a altánek na ukládání hraček. V roce 2010 zakoupil sponzor na školní zahradu dřevěný autobus. K zastínění zahrady slouží vedle stromů i malý altánek. Většina plochy je zatravněna, chodníky jsou využívány k jízdám na dětských dopravních prostředcích (koloběžky, motokára, odrážedlo) a ke kreslení křídami. Zahrada je pravidelně udržována sekání trávy, zastřihování dřevin zajišťují zaměstnanci MěÚ. Hrací prvky umístěné na školní zahradě pravidelně kontroluje revizní technik. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, osvětlení, hlučnost, uložení čisticích a mycích prostředků). záměry v budoucnu bychom chtěli dovybavit 1. třídu novými stolky a židličkami, vyměnit podlahové krytiny vobou třídách. Do prostoru školní zahrady bychom chtěli pořídit nové prvky prolézací stěny, pruž. houpadla aj Životospráva Stravování dětí zajišťujeme v 1. třídě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dovážená v nerezových várnicích ze ŠJ. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Teplota pokrmů je pravidelně sledována speciálním teploměrem. Dodržujeme základní fyziologické potřeby dětí zajištěním pitného režimu během celého dne, kdy je dítě v MŠ. Má možnost se kdykoliv samostatně napít nebo požádat o pomoc. 5

6 Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné 2,5 3 hodinové intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale nenásilnou formou se snažíme, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak postupně zdravému stravování. Starší děti používají příbor, samy si prostírají, nalévají si u stolečků polévku. Všechny děti si přinášejí druhé jídlo, mají možnost přídavků a říci si o množství stravy. Samy si odnášejí i použité nádobí na odkládací stolek. Je zajišťován pravidelný denní řád, který je přizpůsobován potřebám a vzniklé aktuální situaci. Zákonní zástupci dítěte mohou své dítě přivést do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (mimo běžné ranní hodiny informují o pozdějším příchodu učitelku). Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy sohledem na stav ovzduší, či jiné přírodní překážky. Program je také přizpůsobován počasí. Děti mají dostatek pohybu jak v MŠ, tak i venku na zahradě a přilehlém sportovním hřišti ZŠ Odpočinek po obědě je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny odpočívají minut, poté je dětem s nižší potřebou spánku nabízena zájmová aktivita, individuální péče a jiné klidné činnosti u stolečků. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají k jejich uspokojování. Dodržují zásady zdravého životního stylu, jsou příkladem a přirozeným vzorem dětem i jejich rodičům. 3.3 Psychosociální podmínky dětí v MŠ - usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně - všechny nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na prostředí i situaci mateřské školy s rodiči či prarodiči - respektujeme dětské potřeby a pomáháme jim je uspokojovat - usilujeme o pohodu a klid dítěte, může kdykoliv relaxovat v koutcích ve třídě - všechny děti mají stejná práva, nikdo není zvýhodňován a znevýhodňován - v dětech rozvíjíme citlivost, vzájemnou toleranci, zdvořilost, ohleduplnost, pomoc a podporu /navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce s dítětem/ - osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, aby byl dobrý kolektiv, kde jsou děti šťastné a rády (viz. piktogramy) - převažuje pozitivní, povzbuzující hodnocení, využíváme pochvaly. Podporujeme děti vzájemně si důvěřovat a samostatně se rozhodovat - organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti - usilujeme o kamarádské společenství, v němž jsou zpravidla rády - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života /je dítěti blízká, přiměřená, užitečná a prakticky využitelná/ - nepodporujeme stres a spěch - pedagogové usilují o dobré vztahy ve třídě / nevhodné vztahy ovlivňují prosociálním směrem/ 6

7 Závěr: - neustále se zamýšlíme nad formami práce s nabídkou činností a využívání zpětné vazby při dalším plánování, vytvářet přátelskou atmosféru, rovnocenné postavení dětí - snažíme se, aby se děti obracely na učitelky s důvěrou a bez ostychu - máme na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace 3.4 Organizace chodu MŠ - snažíme se, aby denní řád byl dostatečně pružný, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby - denně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity - usilujeme, aby děti měly potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Soukromí je také respektováno při osobní hygieně. - při vstupu do naší mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim /rodič + dítě/ - rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv a podle svých potřeb /po dohodě/ - snažíme se, aby spontánní a řízené činnosti v denním programu byly vyvážené a aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru, mohly ji dokončit nebo v ní pokračovat - všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování, dětem se plně věnují - dětem umožňujeme relaxovat - usilujeme, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem - chceme postupně vytvářet podmínky pro individuální a skupinovou práci a pracovat v malých skupinách - při realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky /včasná příprava pomůcek/ - stanovené počty dětí ve třídách nejsou překročeny, spojují se v nejnutnějších případech Organizace dne 6,30 8,00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 7,40 přechod starších dětí do 2. třídy 8,00 11,30 ranní hry ranní cvičení jazykové chvilky smyslové hry hygiena, svačina řízené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuální) příprava na pobyt venku dle sezónních podmínek 11,30 12,30 návrat z pobytu venku, hygiena, oběd 7

8 12,30 14,00 hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek náhradní nespací činnosti 14,00 14,45 hygiena, svačina 14,15 přechod starších dětí do 1. třídy 14,45 16,00 hravé činnosti ve třídě, za příznivého počasí na zahradě 3.5 Řízení mateřské školy 1. Povinnosti, pravomoci a úkoly mají všichni zaměstnanci jasně vymezeny. 2. Funguje informační systém uvnitř i navenek MŠ (spojení s ředitelstvím školy telefonem, mobilem a internetem). V případě, kdy potřebuje zákonný zástupce získat informaci o dění v MŠ nebo o svém dítěti / podat stížnost, podnět k práci nebo něco oznámit/ se může obrátit na vedoucí učitelku, učitelky ve třídách. Ohledně stravy se mohou obrátit na vedoucí školní jídelny. Odborné informace může zákonný zástupce získat podle potřeby u dětského pediatra, v PPP ve Strakonicích. 3. Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy. Mají dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podílejí se na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 4. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a pozitivně je motivuje, oceňuje jejich aktivní práci na poradách. 5. Učitelky pracují jako tým. Na třídních schůzkách vyslechnou přání a připomínky rodičů. 6. Plánování pedagogické práce i chodu MŠ je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. 7. Vedoucí učitelka vypracovává a aktualizuje ŠVP ve spolupráci s ostatními učitelkami. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 3.6 Personální a pedagogické zajištění 1. V mateřské škole jsou v současné době 3 pedagogické pracovnice, všechny sodbornou kvalifikací + školnice 2. Pedagogický tým má jasně vymezena a společně vytvořena pravidla 3. Učitelky se pravidelně sebevzdělávají, poznatky si předávají a využívají je ve své výchovně vzdělávací práci. 8

9 4. Vedoucí učitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání všech pedagogických pracovnic 5. Učitelky mají organizovány služby tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna pedagogická péče 6. Učitelky se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem, řídí se společenskými pravidly Závěr: - zkvalitňovat svojí práci účast na seminářích a využívat poznatky v praxi 3.7 Spoluúčast rodičů - pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět a pomáhat v péči o dítě - usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost pochopení, respekt a ochotu spolupracovat - nabízíme rodičům poradenský servis /setkání, odbornou literaturu/ - chráníme soukromí rodiny a mlčenlivost - informujeme rodiče o problémech ale i úspěších, a pokud mají zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte - rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v MŠ - organizujeme společné schůzky rodičů, setkání a akce s rodiči - usilujeme o spolupráci s rodiči při výchovně vzdělávací práci, snažíme se různými způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi /společná setkání, různé domácí úkoly/ 3.8 Spolupráce s rodiči - účast na adaptaci dítěte v MŠ - na třídách společná setkání rodiče + dítě /společná činnost Mámo, táto, pojď si hrát, pojď si se mnou udělat několikrát za rok - oslavy svátků tradice a zvyky - rozloučení se školáky - podněcujeme rodiče k pomoci při opravách hraček, při údržbě zahradního zařízení, při drobných opravách v budově, při praní ručníků a lůžkovin Závěr: - nadále spolupracovat s rodiči, se zapojením účasti na společné vzdělávací nabídce 3.9 Spolupráce s ostatními organizacemi s MěÚ Sedlice - materiální zabezpečení provozu MŠ - vystupování dětí - Vánoce, Velikonoce v DPS Sedlice 9

10 - výstavy dětských prací při akcích MěÚ - slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni MěÚ dárky se ZŠ: - návštěva předškoláků v 1. třídě (Klub předškoláků) - setkání prvňáčků a kamarádů ze ŠD v MŠ - čerti, andělé a Mikuláš ze ZŠ v MŠ - společná účast dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ na kulturních akcích pořádaných v MŠ - předplavecká průprava společně se žáky třídy ZŠ - účast učitelek MŠ při zápisu do 1. třídy - oslava MDD s místní lidovou knihovnou: - návštěvy MLK + besedy se zemědělským družstvem: - návštěva kravína, opravářské dílny s PPP Strakonice s Policií ČR ve Strakonicích a Městskou policií v Blatné: - výchovné programy v oblasti dopravy, prevence násilí, cizí lidé apod. s MŠ Blatná Šilhova: - využití dopravního hřiště s výukou s HZS Blatná, Sedlice: - exkurze 3.10 Tradiční akce a rituály školy Celoškolní: - aktivní účast na různých výtvarných soutěžích - vánoční setkání besídka pro rodiče a veřejnost - svátky jara návštěva MěÚ koledování - výjezdy na kulturní akce do Blatné divadla, hudební pořady - divadelní + hudební představení v MŠ dle nabídky společně s žáky 1. a 2. třídy ZŠ 10

11 - oslava čarodějnic - polodenní školní výlet - rozloučení se školáky, vystoupení dětí - společná setkání dětí se ZŠ v MŠ Třídní: - společné hodnocení vlastního chování, řešení dětmi konkrétní situace, pravidla na třídě - vítání nových dětí v září i během roku - návštěva tělocvičny v ZŠ starší děti (1 x týdně), mladší děti (1 x za 14 dní) - oslava svátků a narozenin dětí na třídě - vycházky do přírody - masopust 1. a 2. třída - odpolední setkání v každé třídě rodiče + děti zaměřené na společné vyrábění - exkurze knihovna, AGRO 3.11 Doplňkové programy školy 1) Adaptační program /při vstupu dítěte do MŠ, adaptace dítěte na prostředí MŠ společně s rodiči/ 2) Jazyková školička - logopedická prevence 3) Grafický kurz 4) Hrátky s hlínou 5) Veselé zpívání 6) Pro starší děti 1 x týdně předplavecký výcvik podle zájmu dětí a rodičů /placená aktivita/ dopoledne společně s žáky ZŠ 11

12 4. Organizace vzdělávání Předškolní vzdělávání v naší škole usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Při organizaci vzdělávání se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu a napomáhání v chápání okolního světa. Motivujeme je k dalšímu poznávání a učení. Do denního programu MŠ jsou zařazeny hravé činnosti, pohybové aktivity, různé formy a metody k rozvíjení dovedností a vědomostí dětí. V naší MŠ jsou 2 heterogenní třídy dětí se všeobecným zaměřením od 2,5 do 7 let. Kapacita MŠ je 60 dětí. Během školního roku přijímáme děti podle potřeby rodičů do naplnění kapacity. 4.1 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Termín zápisu do MŠ stanoví ředitel školy /zpravidla v dubnu předcházejícího roku/. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a místním rozhlasem. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednou zákonní zástupce u učitelek v MŠ. Po vyplnění a potvrzení pediatrem o řádném přeočkování ji odevzdají vedoucí učitelce v MŠ. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy. Po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje zákonné zástupce dítěte zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 4.2 Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky /5-6 let/ 2. Věk dítěte 3 leté děti dodržující hygienické požadavky, v případě zaměstnaných zákonných zástupců, - 2,5 leté děti, splňující požadavky 3 letých dětí 3. Pokud kapacita školy dovolí, jsou přijímány i 3 leté děti nezaměstnaných matek na mateřské dovolené na 4 hodiny denně nebo na 5 dnů v měsíci do věku 4 let 4. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování a způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ / Přihláška dítěte k zápisu mateřské školy / 5. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem 6. Přihláška ke stravování 12

13 4.3 Charakteristika tříd MŠ je dvoutřídní, děti jsou zařazovány do tříd podle věku na přání rodičů sourozenci v jedné třídě. Toto uspořádání se nám při práci s dětmi nejvíce osvědčilo. Ve 2. pololetí se snažíme kvalitně připravit předškolní děti na plynulý přestup do ZŠ. Názvy tříd: A) Berušky do této třídy se přijímají děti zpravidla od 3 5 let. Zaměřujeme se na nenásilnou adaptaci do prostředí MŠ, získávání prvních sociálních kontaktů, smysluplně obohacujeme denní program dětí. B) Zajíčci do třídy docházejí děti ve věku 5 6 let a děti s OŠD. Snažíme se u nich vytvářet základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských i etických hodnot. Přípravě na školu je věnována značná pozornost. S dětmi jsou prováděna dle potřeby logopedická a grafomotorická cvičení. Program předškoláků je obohacený o cvičení v tělocvičně a předplavecký výcvik. 4.4 Formy a metody práce Uplatňujeme metody prožitkového učení hrou, přímou zkušeností, samostatné objevování, aktivní zkoumání, řešení problémových situací, poskytování dostatku prostoru pro spontánní aktivity, vlastní plány, tvořivou dramatiku. Učební aktivity probíhají především formou dětské hry. Využíváme situačního učení využívání situací, které dětem poskytují praktické ukázky životních souvislostí. Dítě se učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. V průběhu dne v MŠ využíváme také spontánní sociální učení, kdy dítě přirozeně napodobuje. Poskytujeme dětem vzory chování a postoje k nápodobě či přejímání vhodné. V menších skupinách či individuálně uplatňujeme specifickou formu didakticky zacílenou činnost, kterou učitelky dítěti nabízejí a přímo či nepřímo ji motivují / spontánní či záměrné cílené a plánované učení/. Využíváme rovněž integrovaný přístup propojování všech vzdělávacích oblastí i klasických metod. Péče o zdravý vývoj dětí a jejich duševní hygienu se promítá ve vyváženém denním režimu, v respektování věku a zájmů jednotlivých skupin, v přiměřené tělesné činnosti, v racionální a pestré stravě, v čistotě a hygieně prostředí. volná hra a spontánní činnosti Prostor pro volnou hru a spontánní činnosti poskytuje naše MŠ od otevření školy do dopolední svačiny, při pobytu venku, při odpolední činnosti ve třídě nebo při pobytu na školní zahradě. 13

14 tělovýchovné chvilky Jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji před svačinou, při pohybu venku, v odpoledních činnostech / navození rušných aktivit, které podporují zdravý růst, procvičování pohybového a dechového aparátu/. společné činnosti Jedná se o řízenou činnost, plánovanou učitelkou, má stanovený cíl a prostředky, vychází ze zájmu a potřeb dětí. Didakticky cílenou činností učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou spontánního a záměrného učení. Řízená společná činnost nebo hra může vzniknout spontánně během dne nebo může být navozena. pobyt venku Probíhá nejčastěji formou volných her na školní zahradě. Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití, volnou hru. Vycházky slouží především k pozorování a objevování. Děti získávají poznatky o přírodě, o městě nebo blízkém okolí. hygiena, sebeobsluha Na začátku roku se děti seznamují s pravidly sebeobsluhy v návaznosti na bezpečnost a samostatnost. svačiny, oběd Jídlo je dětem podáváno třikrát denně a jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. odpočinek a spánek Před uložením dětí k odpočinku navozujeme klidové činnosti jako je poslech pohádek čtených učitelkou, vyprávění pohádek nebo příběhů. 4.5 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Při hře dětí ve třídě učitelky sledují hru dětí, dbají na klidný průběh, předcházejí konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Učitelky od dětí neodcházejí, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ /školnice nebo druhé učitelky/. Bez dohledu učitelky děti nepoužívají nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha. Při prevenci sociálně patologických jevů se učitelky zaměřují na oblast šikany a vandalismu. Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost, zajišťují soustavnou pomoc 14

15 při cvičení, jsou na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení zkontrolují, zda je tělovýchovné nářadí v pořádku. Při oblékání dětí v šatně učitelky dohlížejí na děti, podle potřeby pomáhají a samy se oblékají, až když jsou děti připraveny na pobyt venku, vzájemně se vystřídají. Učitelky odpovídají při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. Při pobytu venku zajišťují učitelky bezpečnost dětí překrýváním služeb. Vedoucí učitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí /paní školnice/. Každý i drobný úraz je zaznamenán do knihy úrazů. Při úrazu, kde bylo potřeba ošetření lékařem, vyplní vedoucí učitelka Záznam o úrazu. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonné zástupce dítěte a ředitele ZŠ. 15

16 5. Charakteristika vzdělávacího programu Při tvorbě ŠVP jsme přihlížely nejen k velikosti školy, ale také k jejímu umístění, materiálním podmínkám, ke složení pedagogického sboru i k cílům, kam bychom chtěly děti v předškolním věku dovést. Na základě této analýzy jsme si vytvořily školní program, který jsme nazvaly Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta. Školní vzdělávací program je ucelený systém, na kterém pracujeme již několik let a dotváříme ho tak, aby odpovídal požadavkům RVP PV a zaměření mateřské školy. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na základě vlastních činností a prožitků. Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do základní školy. Pro práci s dětmi jsme si jednotlivé záměry rozpracovaly na podmínky mateřské školy: vést děti ke zdravému životnímu stylu, dodržovat pitný režim podporovat duševní pohodu dětí, respektovat individuální potřeby a přání dětí (odpolední odpočinek po přiměřeném čase nahradit zájmovými činnostmi) vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a porozumění se všemi dětmi rozvíjení dětí, zapojení dětí do zájmových kroužků na mateřské škole pokračovat v individuálním přístupu k dětem, brát děti jako samostatnou osobnost, rozvíjet dítě tam, na co má a posilovat ho tam, kde má rezervu získání základů sebevědomí, komunikace a sebehodnocení, dále pak dovedností, schopností a vědomostí (to, co dítě může získat) při práci s předškolními dětmi se zaměřit na prevenci drogové závislosti pokračovat v ekologické výchově na mateřské škole (vycházky do přírody) nadále spolupracovat s rodiči, základní školou, městskou knihovnou, 5.1 Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 16

17 Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálním a emociálním potřebám dětí. Rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznávání: dostatek informačních zdrojů propojení informací se skutečným životem práce v motivujícím prostředí převaha kladného hodnocení netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: atmosféra přátelství dodržování stanovených pravidel utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem poznávání a ochrana přírody Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí: vhodná organizace denního režimu bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí hygienické a stravovací návyky prevence násilí, šikany respektování individuálních potřeb osvojování základních pracovních dovedností ohleduplnost k slabším pomoc starým, nemocným Specifické cíle školní vzdělávací činnosti Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek pro dobrou výchovu a vzdělání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí. 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - podporovat růst dítěte - zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla - podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností - učit je sebeobslužným dovednostem 17

18 - vést je ke zdravým životním návykům 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) - podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte - podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření - podporovat rozvoj poznávacích procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností - stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností - povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým - posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci - vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) - uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění - pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - připomenout základní morální a etické hodnoty 5. Dítě a svět (oblast environmentální) - založit u dítěte základní podvědomí o okolním světě a jeho dění - vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - vážit si hodnot i přírodních krás Cílem školy je: - rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby - podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost - napomáhat k chápání okolního světa - prožívat atmosféry bezpečí a radosti - rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí - rozvíjet základní hodnoty mravního cítění - motivovat k dalšímu poznávání a učení - uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi Klíčové kompetence Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činností a občanské 18

19 Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV. Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení - získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení - dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem - má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - klade si otázky a hledá na ně odpovědi - raduje se z toho, co samo dokázalo - dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci - odhaduje svoje síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého - při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje - užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy - rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech - nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence - hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) - komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými - ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení - rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence - samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor - uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky - projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost - dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní - při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se - dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla - při setkání s cizími lidmi se chová opatrně - chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 19

20 činnostní a občanské kompetence - učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci - k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně - má smysl pro povinnost při hře i učení - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim, ví, proč je nutné je dodržovat - uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije - dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Cíle a klíčové kompetence Předškolní vzdělávání: navazuje na výchovu v rodině usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více