Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy /z historie školy/ Podmínky předškolního vzdělávání Materiální podmínky Životospráva dětí v MŠ Psychosociální podmínky dětí v MŠ Organizace chodu MŠ Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními organizacemi Tradiční akce a rituály školy Doplňkové programy školy Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Charakteristika tříd Formy a metody práce Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Charakteristika vzdělávacího obsahu Rámcové vzdělávací cíle Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP Strakatý podzim Přijela k nám paní zima Jaro je tu děti Cestujeme za létem Evaluační systém Roční evaluační plán školy. 31 Přílohy 2

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sedlice Adresa MŠ: Komenského 355, Sedlice Zřizovatel: Město Sedlice Zpracovatel ŠVP PV: vedoucí učitelka, pedagogický sbor Personální obsazení: Ředitel: Mgr. Marek Charvát Vedoucí učitelka: Jana Hálová Pedagogické pracovnice: Jana Pohanková, Martina Křivancová Provozní pracovnice: školnice Jiřina Prokopcová Kapacita školy: 60 dětí Počet tříd: 2 (Berušky, Zajíčci) Název ŠVP: Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta IČO: Kontakt: Projednáno na pedagogické radě dne ředitel školy vedoucí učitelka 3

4 2. Obecná charakteristika školy /z historie školy/ Mateřská škola v Sedlici byla zřízena s jednou třídou v roce 1940 v přízemí budovy ZŠ. Postupně bylo prostředí třídy upravováno, pro velký počet dětí v roce 1974 otevřena ještě jedna třída. V roce 1975 se začalo na zahradě ZŠ s výstavbou samostatné MŠ. Na jejím vybudování se podíleli především rodiče. Slavnostně byla nová MŠ otevřena 10. ledna Budova je jednopatrová, plynové vytápění zabezpečuje ZŠ. Celodenní stravování je zajištěno ze školní jídelny ZŠ. O prázdninách v roce 2006 byla provedena rekonstrukce budovy snížení počtu dřevěných oken a jejich výměna za plastová. Dále bylo vyměněno osvětlení ve všech prostorách MŠ. 4

5 3. Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 Materiální podmínky V přízemí budovy se nachází šatna a WC zaměstnanců, šatna, umývárna a WC dětí. 1. třída herna s jídelnou, ložnice oddělena závěsem (s rozkládáním lehátek) zároveň slouží jako tělocvična. Je zde taky umístěna kuchyňka, chodba se skříňkami na pomůcky a sklad čisticích prostředků a lůžkovin. Po označeném schodišti opatřené zábradlím nalezneme 2. třídu, která má stejné prostory. Na patře je také kancelář vedoucí učitelky. Prostory jsou plně vyhovující dvojtřídnímu předškolnímu zařízení. Vytváříme společně s dětmi různé koutky pro námětové i tvořivé hry. V roce 2008 byla 2. třída vybavena novými dětskými stolky a židličkami, přizpůsobené věkovému složení dětí na třídě. Do této třídy byla pořízena v roce 2010 nová policová sestava. O prázdninách roku 2011 byl zakoupen nábytek do 1. třídy. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a různými materiály je dostatečné, odpovídá počtu dětí, jejich věku, je průběžně doplňováno, obnovováno a učitelkami plně využíváno. Hračky i pomůcky jsou umístěny v košíčkách nebo v kontejnerech ve skříňkách i na poličkách. Děti je dobře vidí, samostatně si je berou a ukládají zpět na své místo. Na začátku školního roku si stanovíme pravidla pro jejich využívání. Práce dětí zdobí interiér budovy, rodiče si je mohou kdykoliv prohlédnout. Součástí školy je velká zahrada. Ke hře dětem slouží pískoviště, skluzavka, průlezka, kolotoče a altánek na ukládání hraček. V roce 2010 zakoupil sponzor na školní zahradu dřevěný autobus. K zastínění zahrady slouží vedle stromů i malý altánek. Většina plochy je zatravněna, chodníky jsou využívány k jízdám na dětských dopravních prostředcích (koloběžky, motokára, odrážedlo) a ke kreslení křídami. Zahrada je pravidelně udržována sekání trávy, zastřihování dřevin zajišťují zaměstnanci MěÚ. Hrací prvky umístěné na školní zahradě pravidelně kontroluje revizní technik. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, osvětlení, hlučnost, uložení čisticích a mycích prostředků). záměry v budoucnu bychom chtěli dovybavit 1. třídu novými stolky a židličkami, vyměnit podlahové krytiny vobou třídách. Do prostoru školní zahrady bychom chtěli pořídit nové prvky prolézací stěny, pruž. houpadla aj Životospráva Stravování dětí zajišťujeme v 1. třídě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dovážená v nerezových várnicích ze ŠJ. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Teplota pokrmů je pravidelně sledována speciálním teploměrem. Dodržujeme základní fyziologické potřeby dětí zajištěním pitného režimu během celého dne, kdy je dítě v MŠ. Má možnost se kdykoliv samostatně napít nebo požádat o pomoc. 5

6 Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné 2,5 3 hodinové intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale nenásilnou formou se snažíme, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak postupně zdravému stravování. Starší děti používají příbor, samy si prostírají, nalévají si u stolečků polévku. Všechny děti si přinášejí druhé jídlo, mají možnost přídavků a říci si o množství stravy. Samy si odnášejí i použité nádobí na odkládací stolek. Je zajišťován pravidelný denní řád, který je přizpůsobován potřebám a vzniklé aktuální situaci. Zákonní zástupci dítěte mohou své dítě přivést do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (mimo běžné ranní hodiny informují o pozdějším příchodu učitelku). Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy sohledem na stav ovzduší, či jiné přírodní překážky. Program je také přizpůsobován počasí. Děti mají dostatek pohybu jak v MŠ, tak i venku na zahradě a přilehlém sportovním hřišti ZŠ Odpočinek po obědě je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny odpočívají minut, poté je dětem s nižší potřebou spánku nabízena zájmová aktivita, individuální péče a jiné klidné činnosti u stolečků. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají k jejich uspokojování. Dodržují zásady zdravého životního stylu, jsou příkladem a přirozeným vzorem dětem i jejich rodičům. 3.3 Psychosociální podmínky dětí v MŠ - usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně - všechny nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na prostředí i situaci mateřské školy s rodiči či prarodiči - respektujeme dětské potřeby a pomáháme jim je uspokojovat - usilujeme o pohodu a klid dítěte, může kdykoliv relaxovat v koutcích ve třídě - všechny děti mají stejná práva, nikdo není zvýhodňován a znevýhodňován - v dětech rozvíjíme citlivost, vzájemnou toleranci, zdvořilost, ohleduplnost, pomoc a podporu /navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce s dítětem/ - osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, aby byl dobrý kolektiv, kde jsou děti šťastné a rády (viz. piktogramy) - převažuje pozitivní, povzbuzující hodnocení, využíváme pochvaly. Podporujeme děti vzájemně si důvěřovat a samostatně se rozhodovat - organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti - usilujeme o kamarádské společenství, v němž jsou zpravidla rády - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života /je dítěti blízká, přiměřená, užitečná a prakticky využitelná/ - nepodporujeme stres a spěch - pedagogové usilují o dobré vztahy ve třídě / nevhodné vztahy ovlivňují prosociálním směrem/ 6

7 Závěr: - neustále se zamýšlíme nad formami práce s nabídkou činností a využívání zpětné vazby při dalším plánování, vytvářet přátelskou atmosféru, rovnocenné postavení dětí - snažíme se, aby se děti obracely na učitelky s důvěrou a bez ostychu - máme na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace 3.4 Organizace chodu MŠ - snažíme se, aby denní řád byl dostatečně pružný, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby - denně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity - usilujeme, aby děti měly potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Soukromí je také respektováno při osobní hygieně. - při vstupu do naší mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim /rodič + dítě/ - rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv a podle svých potřeb /po dohodě/ - snažíme se, aby spontánní a řízené činnosti v denním programu byly vyvážené a aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru, mohly ji dokončit nebo v ní pokračovat - všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování, dětem se plně věnují - dětem umožňujeme relaxovat - usilujeme, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem - chceme postupně vytvářet podmínky pro individuální a skupinovou práci a pracovat v malých skupinách - při realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky /včasná příprava pomůcek/ - stanovené počty dětí ve třídách nejsou překročeny, spojují se v nejnutnějších případech Organizace dne 6,30 8,00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 7,40 přechod starších dětí do 2. třídy 8,00 11,30 ranní hry ranní cvičení jazykové chvilky smyslové hry hygiena, svačina řízené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuální) příprava na pobyt venku dle sezónních podmínek 11,30 12,30 návrat z pobytu venku, hygiena, oběd 7

8 12,30 14,00 hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek náhradní nespací činnosti 14,00 14,45 hygiena, svačina 14,15 přechod starších dětí do 1. třídy 14,45 16,00 hravé činnosti ve třídě, za příznivého počasí na zahradě 3.5 Řízení mateřské školy 1. Povinnosti, pravomoci a úkoly mají všichni zaměstnanci jasně vymezeny. 2. Funguje informační systém uvnitř i navenek MŠ (spojení s ředitelstvím školy telefonem, mobilem a internetem). V případě, kdy potřebuje zákonný zástupce získat informaci o dění v MŠ nebo o svém dítěti / podat stížnost, podnět k práci nebo něco oznámit/ se může obrátit na vedoucí učitelku, učitelky ve třídách. Ohledně stravy se mohou obrátit na vedoucí školní jídelny. Odborné informace může zákonný zástupce získat podle potřeby u dětského pediatra, v PPP ve Strakonicích. 3. Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy. Mají dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podílejí se na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 4. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a pozitivně je motivuje, oceňuje jejich aktivní práci na poradách. 5. Učitelky pracují jako tým. Na třídních schůzkách vyslechnou přání a připomínky rodičů. 6. Plánování pedagogické práce i chodu MŠ je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. 7. Vedoucí učitelka vypracovává a aktualizuje ŠVP ve spolupráci s ostatními učitelkami. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 3.6 Personální a pedagogické zajištění 1. V mateřské škole jsou v současné době 3 pedagogické pracovnice, všechny sodbornou kvalifikací + školnice 2. Pedagogický tým má jasně vymezena a společně vytvořena pravidla 3. Učitelky se pravidelně sebevzdělávají, poznatky si předávají a využívají je ve své výchovně vzdělávací práci. 8

9 4. Vedoucí učitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání všech pedagogických pracovnic 5. Učitelky mají organizovány služby tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna pedagogická péče 6. Učitelky se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem, řídí se společenskými pravidly Závěr: - zkvalitňovat svojí práci účast na seminářích a využívat poznatky v praxi 3.7 Spoluúčast rodičů - pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět a pomáhat v péči o dítě - usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost pochopení, respekt a ochotu spolupracovat - nabízíme rodičům poradenský servis /setkání, odbornou literaturu/ - chráníme soukromí rodiny a mlčenlivost - informujeme rodiče o problémech ale i úspěších, a pokud mají zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte - rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v MŠ - organizujeme společné schůzky rodičů, setkání a akce s rodiči - usilujeme o spolupráci s rodiči při výchovně vzdělávací práci, snažíme se různými způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi /společná setkání, různé domácí úkoly/ 3.8 Spolupráce s rodiči - účast na adaptaci dítěte v MŠ - na třídách společná setkání rodiče + dítě /společná činnost Mámo, táto, pojď si hrát, pojď si se mnou udělat několikrát za rok - oslavy svátků tradice a zvyky - rozloučení se školáky - podněcujeme rodiče k pomoci při opravách hraček, při údržbě zahradního zařízení, při drobných opravách v budově, při praní ručníků a lůžkovin Závěr: - nadále spolupracovat s rodiči, se zapojením účasti na společné vzdělávací nabídce 3.9 Spolupráce s ostatními organizacemi s MěÚ Sedlice - materiální zabezpečení provozu MŠ - vystupování dětí - Vánoce, Velikonoce v DPS Sedlice 9

10 - výstavy dětských prací při akcích MěÚ - slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni MěÚ dárky se ZŠ: - návštěva předškoláků v 1. třídě (Klub předškoláků) - setkání prvňáčků a kamarádů ze ŠD v MŠ - čerti, andělé a Mikuláš ze ZŠ v MŠ - společná účast dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ na kulturních akcích pořádaných v MŠ - předplavecká průprava společně se žáky třídy ZŠ - účast učitelek MŠ při zápisu do 1. třídy - oslava MDD s místní lidovou knihovnou: - návštěvy MLK + besedy se zemědělským družstvem: - návštěva kravína, opravářské dílny s PPP Strakonice s Policií ČR ve Strakonicích a Městskou policií v Blatné: - výchovné programy v oblasti dopravy, prevence násilí, cizí lidé apod. s MŠ Blatná Šilhova: - využití dopravního hřiště s výukou s HZS Blatná, Sedlice: - exkurze 3.10 Tradiční akce a rituály školy Celoškolní: - aktivní účast na různých výtvarných soutěžích - vánoční setkání besídka pro rodiče a veřejnost - svátky jara návštěva MěÚ koledování - výjezdy na kulturní akce do Blatné divadla, hudební pořady - divadelní + hudební představení v MŠ dle nabídky společně s žáky 1. a 2. třídy ZŠ 10

11 - oslava čarodějnic - polodenní školní výlet - rozloučení se školáky, vystoupení dětí - společná setkání dětí se ZŠ v MŠ Třídní: - společné hodnocení vlastního chování, řešení dětmi konkrétní situace, pravidla na třídě - vítání nových dětí v září i během roku - návštěva tělocvičny v ZŠ starší děti (1 x týdně), mladší děti (1 x za 14 dní) - oslava svátků a narozenin dětí na třídě - vycházky do přírody - masopust 1. a 2. třída - odpolední setkání v každé třídě rodiče + děti zaměřené na společné vyrábění - exkurze knihovna, AGRO 3.11 Doplňkové programy školy 1) Adaptační program /při vstupu dítěte do MŠ, adaptace dítěte na prostředí MŠ společně s rodiči/ 2) Jazyková školička - logopedická prevence 3) Grafický kurz 4) Hrátky s hlínou 5) Veselé zpívání 6) Pro starší děti 1 x týdně předplavecký výcvik podle zájmu dětí a rodičů /placená aktivita/ dopoledne společně s žáky ZŠ 11

12 4. Organizace vzdělávání Předškolní vzdělávání v naší škole usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Při organizaci vzdělávání se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu a napomáhání v chápání okolního světa. Motivujeme je k dalšímu poznávání a učení. Do denního programu MŠ jsou zařazeny hravé činnosti, pohybové aktivity, různé formy a metody k rozvíjení dovedností a vědomostí dětí. V naší MŠ jsou 2 heterogenní třídy dětí se všeobecným zaměřením od 2,5 do 7 let. Kapacita MŠ je 60 dětí. Během školního roku přijímáme děti podle potřeby rodičů do naplnění kapacity. 4.1 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Termín zápisu do MŠ stanoví ředitel školy /zpravidla v dubnu předcházejícího roku/. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a místním rozhlasem. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednou zákonní zástupce u učitelek v MŠ. Po vyplnění a potvrzení pediatrem o řádném přeočkování ji odevzdají vedoucí učitelce v MŠ. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy. Po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje zákonné zástupce dítěte zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 4.2 Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky /5-6 let/ 2. Věk dítěte 3 leté děti dodržující hygienické požadavky, v případě zaměstnaných zákonných zástupců, - 2,5 leté děti, splňující požadavky 3 letých dětí 3. Pokud kapacita školy dovolí, jsou přijímány i 3 leté děti nezaměstnaných matek na mateřské dovolené na 4 hodiny denně nebo na 5 dnů v měsíci do věku 4 let 4. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování a způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ / Přihláška dítěte k zápisu mateřské školy / 5. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem 6. Přihláška ke stravování 12

13 4.3 Charakteristika tříd MŠ je dvoutřídní, děti jsou zařazovány do tříd podle věku na přání rodičů sourozenci v jedné třídě. Toto uspořádání se nám při práci s dětmi nejvíce osvědčilo. Ve 2. pololetí se snažíme kvalitně připravit předškolní děti na plynulý přestup do ZŠ. Názvy tříd: A) Berušky do této třídy se přijímají děti zpravidla od 3 5 let. Zaměřujeme se na nenásilnou adaptaci do prostředí MŠ, získávání prvních sociálních kontaktů, smysluplně obohacujeme denní program dětí. B) Zajíčci do třídy docházejí děti ve věku 5 6 let a děti s OŠD. Snažíme se u nich vytvářet základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských i etických hodnot. Přípravě na školu je věnována značná pozornost. S dětmi jsou prováděna dle potřeby logopedická a grafomotorická cvičení. Program předškoláků je obohacený o cvičení v tělocvičně a předplavecký výcvik. 4.4 Formy a metody práce Uplatňujeme metody prožitkového učení hrou, přímou zkušeností, samostatné objevování, aktivní zkoumání, řešení problémových situací, poskytování dostatku prostoru pro spontánní aktivity, vlastní plány, tvořivou dramatiku. Učební aktivity probíhají především formou dětské hry. Využíváme situačního učení využívání situací, které dětem poskytují praktické ukázky životních souvislostí. Dítě se učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. V průběhu dne v MŠ využíváme také spontánní sociální učení, kdy dítě přirozeně napodobuje. Poskytujeme dětem vzory chování a postoje k nápodobě či přejímání vhodné. V menších skupinách či individuálně uplatňujeme specifickou formu didakticky zacílenou činnost, kterou učitelky dítěti nabízejí a přímo či nepřímo ji motivují / spontánní či záměrné cílené a plánované učení/. Využíváme rovněž integrovaný přístup propojování všech vzdělávacích oblastí i klasických metod. Péče o zdravý vývoj dětí a jejich duševní hygienu se promítá ve vyváženém denním režimu, v respektování věku a zájmů jednotlivých skupin, v přiměřené tělesné činnosti, v racionální a pestré stravě, v čistotě a hygieně prostředí. volná hra a spontánní činnosti Prostor pro volnou hru a spontánní činnosti poskytuje naše MŠ od otevření školy do dopolední svačiny, při pobytu venku, při odpolední činnosti ve třídě nebo při pobytu na školní zahradě. 13

14 tělovýchovné chvilky Jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji před svačinou, při pohybu venku, v odpoledních činnostech / navození rušných aktivit, které podporují zdravý růst, procvičování pohybového a dechového aparátu/. společné činnosti Jedná se o řízenou činnost, plánovanou učitelkou, má stanovený cíl a prostředky, vychází ze zájmu a potřeb dětí. Didakticky cílenou činností učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou spontánního a záměrného učení. Řízená společná činnost nebo hra může vzniknout spontánně během dne nebo může být navozena. pobyt venku Probíhá nejčastěji formou volných her na školní zahradě. Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití, volnou hru. Vycházky slouží především k pozorování a objevování. Děti získávají poznatky o přírodě, o městě nebo blízkém okolí. hygiena, sebeobsluha Na začátku roku se děti seznamují s pravidly sebeobsluhy v návaznosti na bezpečnost a samostatnost. svačiny, oběd Jídlo je dětem podáváno třikrát denně a jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. odpočinek a spánek Před uložením dětí k odpočinku navozujeme klidové činnosti jako je poslech pohádek čtených učitelkou, vyprávění pohádek nebo příběhů. 4.5 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Při hře dětí ve třídě učitelky sledují hru dětí, dbají na klidný průběh, předcházejí konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Učitelky od dětí neodcházejí, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ /školnice nebo druhé učitelky/. Bez dohledu učitelky děti nepoužívají nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha. Při prevenci sociálně patologických jevů se učitelky zaměřují na oblast šikany a vandalismu. Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost, zajišťují soustavnou pomoc 14

15 při cvičení, jsou na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení zkontrolují, zda je tělovýchovné nářadí v pořádku. Při oblékání dětí v šatně učitelky dohlížejí na děti, podle potřeby pomáhají a samy se oblékají, až když jsou děti připraveny na pobyt venku, vzájemně se vystřídají. Učitelky odpovídají při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. Při pobytu venku zajišťují učitelky bezpečnost dětí překrýváním služeb. Vedoucí učitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí /paní školnice/. Každý i drobný úraz je zaznamenán do knihy úrazů. Při úrazu, kde bylo potřeba ošetření lékařem, vyplní vedoucí učitelka Záznam o úrazu. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonné zástupce dítěte a ředitele ZŠ. 15

16 5. Charakteristika vzdělávacího programu Při tvorbě ŠVP jsme přihlížely nejen k velikosti školy, ale také k jejímu umístění, materiálním podmínkám, ke složení pedagogického sboru i k cílům, kam bychom chtěly děti v předškolním věku dovést. Na základě této analýzy jsme si vytvořily školní program, který jsme nazvaly Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta. Školní vzdělávací program je ucelený systém, na kterém pracujeme již několik let a dotváříme ho tak, aby odpovídal požadavkům RVP PV a zaměření mateřské školy. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na základě vlastních činností a prožitků. Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do základní školy. Pro práci s dětmi jsme si jednotlivé záměry rozpracovaly na podmínky mateřské školy: vést děti ke zdravému životnímu stylu, dodržovat pitný režim podporovat duševní pohodu dětí, respektovat individuální potřeby a přání dětí (odpolední odpočinek po přiměřeném čase nahradit zájmovými činnostmi) vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a porozumění se všemi dětmi rozvíjení dětí, zapojení dětí do zájmových kroužků na mateřské škole pokračovat v individuálním přístupu k dětem, brát děti jako samostatnou osobnost, rozvíjet dítě tam, na co má a posilovat ho tam, kde má rezervu získání základů sebevědomí, komunikace a sebehodnocení, dále pak dovedností, schopností a vědomostí (to, co dítě může získat) při práci s předškolními dětmi se zaměřit na prevenci drogové závislosti pokračovat v ekologické výchově na mateřské škole (vycházky do přírody) nadále spolupracovat s rodiči, základní školou, městskou knihovnou, 5.1 Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 16

17 Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálním a emociálním potřebám dětí. Rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznávání: dostatek informačních zdrojů propojení informací se skutečným životem práce v motivujícím prostředí převaha kladného hodnocení netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: atmosféra přátelství dodržování stanovených pravidel utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem poznávání a ochrana přírody Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí: vhodná organizace denního režimu bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí hygienické a stravovací návyky prevence násilí, šikany respektování individuálních potřeb osvojování základních pracovních dovedností ohleduplnost k slabším pomoc starým, nemocným Specifické cíle školní vzdělávací činnosti Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek pro dobrou výchovu a vzdělání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí. 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - podporovat růst dítěte - zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla - podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností - učit je sebeobslužným dovednostem 17

18 - vést je ke zdravým životním návykům 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) - podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte - podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření - podporovat rozvoj poznávacích procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností - stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností - povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým - posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci - vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) - uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění - pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - připomenout základní morální a etické hodnoty 5. Dítě a svět (oblast environmentální) - založit u dítěte základní podvědomí o okolním světě a jeho dění - vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - vážit si hodnot i přírodních krás Cílem školy je: - rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby - podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost - napomáhat k chápání okolního světa - prožívat atmosféry bezpečí a radosti - rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí - rozvíjet základní hodnoty mravního cítění - motivovat k dalšímu poznávání a učení - uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi Klíčové kompetence Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činností a občanské 18

19 Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV. Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení - získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení - dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem - má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - klade si otázky a hledá na ně odpovědi - raduje se z toho, co samo dokázalo - dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci - odhaduje svoje síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého - při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje - užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy - rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech - nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence - hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) - komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými - ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení - rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence - samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor - uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky - projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost - dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní - při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se - dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla - při setkání s cizími lidmi se chová opatrně - chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 19

20 činnostní a občanské kompetence - učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci - k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně - má smysl pro povinnost při hře i učení - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim, ví, proč je nutné je dodržovat - uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije - dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více