ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny, Místo 66 1

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM MOTIVAČNÍ NÁZEV " UČÍME SE PRO ŽIVOT " PŘEDKLADETEL: NÁZEV ŠKOLY VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 ADRESA, KONTAKTY Místo 66; Místo tel.: , fax: , IČO, IZO, REDIZO IČ: , IZO: , REDIZO: ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ FORMA Mgr. Miloš Dvořák Mgr. Ivana Dudková příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: ADRESA, KONTAKTY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor 24 - speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Karmelitská 7, Praha 1 - Malá Strana tel , fax PLATNOST DOKUMENTU (1. VERZE) OD: DATUM: PODPIS ŘEDITELE: RAZÍTKO ŠKOLY: 30. srpna

3 DODATEK K ŠVP 1. Dodatek č Na základě metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení čj. 2029/ ze dne a směrnice k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení čj. VÚM 155/2012/IDu došlo ke změně užívání termínu. Místo pojmu prevence sociálně patologických jevů se bude užívat ve vzdělávání pojem prevence rizikového chování. Zapsala Mgr. Ivana Dudková Dodatek č. 1 ŠVP ZŠS Učíme se pro život schválila dne pedagogická rada, školská rada a ředitel školského zařízení Mgr. Miloš Dvořák. 2. Dodatek č Na základě vyhlášky č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. dochází ke změně školního vzdělávacího programu: a) Byla zrušena kapitola Hodnocení výsledků práce v zájmových útvarech organizovaných školou. b) V kapitole 5 Učební osnovy bylo vypuštěno učivo a dílčí výstupy na 1. stupni základní školy v předmětu Tělesná výchova: V 1. a 3. ročníku bylo vypuštěno učivo Pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání; adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě, plavání a dílčí výstup k danému učivu adaptovat se na vodní prostředí. Ve ročníku bylo vypuštěno učivo Pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě, aquagymnastika, plavání a dílčí výstupy k danému učivu zvládnout základy plavání, osvojit si techniku jednoho plaveckého způsobu, provádět pády, skoky do vody z nízkých poloh. Zapsala Mgr. Ivana Dudková Dodatek č. 2 ŠVP ZŠS Učíme se pro život schválila dne pedagogická rada, školská rada a ředitel školského zařízení Mgr. Miloš Dvořák. 3

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie V prostorách současného školského zařízení byla zřízena 1. září 1991 Pomocná škola internátní Místo 66 jako rozpočtová organizace pod č. j / Dodatkem č. 2 pod č. j /95-60 byla pomocná škola internátní změněna na Výchovný ústav pro děti a mládež, Místo dne 1. ledna Na základě zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a změnou rozhodnutím zřizovatele č. j / k datu byl změněn název na Výchovný ústav a Dětský domov se školou, Místo. V souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů pod č. j / se do školského rejstříku zapsal název právnické osoby: Výchovný ústav dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 (dále jen VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ) s účinností od Úplnost a velikost školy Škola je zřízena při VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66, které je koedukovaným školským zařízením náhradní rodinné výchovy pro děti s mentálním postižením se soudně nařízeným předběžným opatřením, ústavní nebo ochrannou výchovou. Školské zařízení v soudobé době sdružuje tyto součásti: 1. Základní škola Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: B/001 Základy vzdělání B/001 Pomocná škola dobíhající soustava B/01 Pomocná škola nová soustava, výuka podle ŠVP C Základní vzdělávání C/001 Základní škola dobíhající soustava C/01 Základní škola nová soustava, výuka podle ŠVP. Kapacita: 32 žáků 2. Střední škola Studijní / učební obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: Praktická škola C/001 Praktická škola jednoletá C/002 Praktická škola dvouletá Kapacita: 24 žáků 3. Školní jídelna kapacita 120 jídel 4. Dětský domov se školou kapacita - 4 výchovné skupiny, tj. 32 lůžka 4

5 5. Výchovný ústav kapacita - 3 výchovné skupiny, tj. 24 lůžka Jsme školou úplnou, ale převážně s 5. až 9. postupným ročníkem, v případě základní školy speciální 10. postupným ročníkem, ve střední škole s 1. až 2. postupným ročníkem. Nacházíme se v malé obci v Místě u Chomutova. Naplněnost jednotlivých tříd a školy v průběhu roku kolísá, což je typické vzhledem k našemu druhu zařízení. Naplněnost tříd se odvíjí od kapacity školského zařízení, a to je 56 žáků. 2.3 Vybavení školy Výuka probíhá ve třech budovách, které jsou umístěné v areálu ústavu: budova školy, hlavní budova, víceúčelová hala. V budově školy je 5 tříd, je přízemní s málo prostornými učebnami, které jsou z bezpečnostního a hygienického hlediska vyhovující, méně vyhovující jsou z pedagogického hlediska zejména proto, že příčky mezi jednotlivými učebnami nezajišťují dostatečnou zvukovou izolaci. Ve třídách, kde se vzdělávají žáci s mentálním postižením, není potřebný prostor pro odpočinkové a jiné oddechové či vzdělávací činnosti. Dále je ve škole kabinet pomůcek, dvě sborovny, šatny a potřebné sociální zařízení. Ve škole se nachází počítačová učebna, která je vybavena 8 počítači, které jsou připojeny k internetu. Ve sborovnách se nachází dva počítače pro učitele, které jsou též připojeny k internetu, jeden počítač je připojen k síti Intranet, dále jsou pedagogům k dispozici notebook, tiskárny, kopírka, scanner. Jedna třída, jídelna, keramická dílna a ošetřovna, která je určena k ošetření úrazu a zároveň slouží jako izolace pro nemocné děti, se nachází v hlavní budově zařízení. Interiér školy je z estetického hlediska na velmi dobré úrovni, o výzdobu učeben i chodby se starají společně učitelé a žáci. Výzdobu tvoří žákovské výtvarné a rukodělné práce, ale i tabelární výukové obrazy. Kmenové učebny jsou vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením; žákovské stolky jsou výškově nastavitelné a vyhovují výšce žáků. Všichni žáci jsou v potřebné míře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity se schvalovací doložkou MŠMT ČR. V rámci výuky pracovního vyučování mají žáci k dispozici a využívají pracovní oděvy, ochranné rukavice a pracovní obuv. Škola je vybavena moderní elektronikou, má ve svém inventáři CD přehrávače, DVD přehrávač, video, videokameru, digitální fotoaparát, radiomagnetofony, zpětný projektor, 2 interaktivní tabule, apod. Fond pomůcek se stále doplňuje. V blízké budoucnosti se počítá s výstavbou nové školy. Škola má k dispozici velký pozemek (5,5 ha) se skleníkem, záhony a políčkem, bazénem a moderní víceúčelovou halu, ve které se nachází třída SŠ, odborné učebny, tj. tělocvična, dílna, školní kuchyňka, posilovna. Odborné učebny jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním. Pozemky, dílny a kuchyně jsou vybavené vhodnými přístroji, nářadím, atd. Navíc jsou ve víceúčelové hale k dispozici prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek; prostory pro odkládání oděvu a obuvi, prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám. K pohybovým aktivitám žáci využívají nejen tělocvičnu, třídu, která je vybavena stoly na stolní tenis, fitcentrum, ale též sportovní hřiště v areálu s tenisovou stěnou, volejbalovým kurtem, s basketbalovými koši a hřiště, které náleží obci. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí učitelé i sami žáci. Žáci během dne dodržují pitný režim, dostávají pestré svačiny dle norem a zásad kvalitní výživy. 5

6 K pobytu dětí je využíváno čtyř samostatných objektů v domcích jsou k dispozici prostory kluboven, vícelůžkové ložnice, potřebné sociální zázemí. Školní jídelna se nachází v hlavní budově, je atypická, celkový počet míst u stolu je 64. Kultura stolování má velmi dobrou úroveň. Ke každému podávanému jídlu je připraveno dostatečné množství vhodného nápoje, v jídelně a na dalších určených (volně přístupných) místech jsou umístěny konvice tak, aby děti měly možnost napít se kdykoliv v průběhu dne. Ve vlastnictví ústavu je čistička odpadních vod. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Vzdělávání ve škole zajišťuje 10 pedagogů (včetně ředitele zařízení a zástupce ředitele), z toho okolo 60% učitelů nesplňuje požadavky zákona č. 563/2004 Sb. Pět učitelů si doplňují zákonem předepsané vzdělání. Ve sboru pracuje též výchovný poradce, jeho funkci vykonává zástupce ředitele, koordinuje spolupráci mezi školou a ústavem. Pracuje podle celoročního plánu. Pozornost věnuje poruchám chování, poskytuje odborné konzultace učitelům, vede individuální poradnu pro žáky, spolupracuje s dalšími institucemi. Dále máme poradce pro volbu povolání a úvodu do světa práce, metodika prevence rizikových jevů a environmentální výchovy, metodika ICT. Prioritou školy je doplnění si kvalifikace učitelů. Dále je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, multikulturní výchova, nově cizí jazyky, a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech učitelé prošli úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIVPZ a někteří pedagogové prošli úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tabulkové procesory, ICT ve výuce na 1. stupni). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Dále firma AV Media a EDUWORK proškolil pracovníky v obsluze interaktivní tabule. Ředitel a zástupce ředitele sledují na seminářích trendy ve školství, legislativu, prošli seminářem Komunitní principy a efektivní řízení týmu. Ředitel školy prošel psychoterapeutickým výcvikem SUR; jedna učitelka prošla seminářem psychosociální rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka v zařízeních náhradní rodinné péče a využívání supervize. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. V zařízení pracuje i speciální pedagog etoped. Zařízení pravidelně navštěvuje pediatr a dětská psycholožka. Učitelé úzce spolupracují s dalšími pedagogickými pracovníky, jejichž počet odpovídá počtu rodinných či výchovných skupin. Úsek zdravotní péče zabezpečuje kvalifikovaná zdravotní sestra (absolventka střední zdravotnické školy) s dlouhodobou praxí. Sociálně právní agendu a celou danou sféru kompetenčně zajišťují dvě kvalifikované sociální pracovnice. 2.5 Charakteristika žáků Žáky školy jsou převážně děti s lehkým či středně těžkým mentálním postižením, s poruchami chování a se soudně nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Do zařízení jsou vřazovány děti s nedokončenou školní docházkou (dětský domov se školou), ty jsou vřazeny do základní školy dle stupně postižení a dále žáci s ukončenou školní docházkou (výchovný ústav), kteří navštěvují střední školu. 6

7 Výuka probíhá v šesti - sedmi třídách, v nichž pracujeme podle vzdělávacího programu Pomocná škola, podle ŠVP ZV LMP Učíme se pro život a, ve střední škole pracujeme dle vzdělávacího programu Praktická škola. Ve třídách základní školy i střední školy se vyučuje zpravidla více ročníků. Děti se základní školní docházkou jsou do našeho zařízení umisťovány na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy, mateřské školy a školní jídelny Liberec, U Opatrovny 3; Liberec. Chlapci s ukončenou školní docházkou jsou do našeho zařízení umisťováni na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu pro mládež, Lublaňská 33; Praha 2. Dívky s ukončenou školní docházkou jsou do našeho zařízení umisťovány na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče, Na Dlouhé mezi 19; Praha 4 - Hodkovičky. Individuálně vzděláváme i dětí cizích státních příslušníků. 2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do několika projektů v rámci spolupráce s Policií ČR, do celostátního programu Les ve škole škola v lese, které nabízí Sdružení Tereza a do programu Recyklohraní celostátní hra pro školy pořádaná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od školního roku 2010/2011 byl zahájen projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM. Škola bude vybavena v rámci projektu 2 interaktivními tabulemi, bude nově vybavena 8 počítači PC učebna, učitelé budou proškoleni v rámci DVPP Čtenářská gramotnost, Anglický jazyk, ICT kurzy. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádáme také kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty, lyžařské kurzy, kurzy bruslení Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí. Mezinárodní spolupráce v současné době není vzhledem k charakteru zařízení realizována. 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků je vzhledem k typu zařízení velmi malá. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vedením školy; v době odjezdů žáků na prázdniny, v době akcí pro veřejnost (např. Vánoce, Rozloučení se školním rokem ). Rodiče jsou o činnosti školy informování i prostřednictvím webových stránek zařízení. Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců zřizovatele, učitelů a rodičů v roce Škola spolupracuje s diagnostickými ústavy, s výchovnými ústavy, dětskými domovy se školou účast na olympiádách, soutěžích, přehlídek, s ostatními základními školami praktickými a speciálními v regionu systém regionálních přehlídek a soutěží, spolupracuje úzce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Chomutově, s Policií ČR, se sociálními pracovníky a kurátory žáků, s místní tělovýchovnou jednotou. Na vysoké úrovni je spolupráce ústavu s obcí, zařízení se v současné podobě v obci etablovalo. Děti se zúčastňují všech akcí pořádaných obcí, pomáhají s údržbou komunikace a pravidelně pomáhají nejstarším občanům obce s těžšími pracemi (práce na zahradě, skládání uhlí, příprava palivového dřeva, apod.). 7

8 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Zaměření školy Školní vzdělávací program Učíme se pro život je určen žákům se středně těžkou mentální retardací. Všichni žáci v našem zařízení jsou děti s poruchou chování, jsou u nás umístěné z důvodu nařízené ústavní výchovy či uložené ochranné výchovy. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (dále jen RVP ZŠS) a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, navázáním na tradice školy, z požadavků žáků. Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které definují jak směřování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání žáků s postižením. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali omezení našich žáků, respektujeme u nich různorodost osobnostních zvláštností a problémů. Školní vzdělávací program Učíme se pro život je založen na ucelené výchově a výuce. Umožňuje, aby ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. Převažují v něm aktivity hravé a manuálně-pracovní. Jsme si vědomi toho, že hra obohacuje citové a rozumové vnímání okolního světa. Umožňuje žákům rozvíjet jejich vlastní schopnosti a vyrovnávat se s obtížnými životními situacemi. Nenásilnou formou a při pozitivní motivaci zapojujeme žáky do procesu vyučování. Prostřednictvím her uspokojujeme specifické potřeby žáků během celé školní docházky. Vedeme žáky k získávání praktických zkušeností, které jim usnadní orientaci v dalším životě i ve společnosti. Velká pozornost je věnována pracovnímu vyučování, které je realizováno v dílně, ve cvičné kuchyni a na školním pozemku. Žáci se zdokonalují v manuální zručnosti, soběstačnosti a získávají řadu praktických zkušeností pro život. Ve vyučovacím procesu zdůrazňujeme rovnoměrnost v kombinaci s hrou a relaxací. Poskytujeme žákům uplatnění pomocí zájmových kroužků, které vedou k rozšíření a zdokonalení jejich schopností a dovedností. Snažíme se zapojit žáky do různých soutěží v rámci školy i regionu (výtvarná přehlídka, soutěž zručnosti, soutěže se sportovním zaměřením, kulturních přehlídek). Podstatou práce našeho školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je reedukace svěřených dětí, tedy komplexní speciálně pedagogická péče směrovaná k nápravě a kompenzaci jejich problémů, zahrnujících často závažné osobnostní poruchy a deficity. Důležitou úlohu v plnění těchto cílů plní tým pedagogických pracovníků, který vytváří individuální reedukační programy pro děti, z nichž vyplývá činnost rodinných a výchovných skupin, která spolu se školou nabízí širokou škálu zájmových útvarů, ale též bohatou nabídku akcí i o vedlejších prázdninách, letního tábora o prázdninách hlavních, celoškolních i mimoškolních akcí v průběhu školního roku. V rámci výchovných i rodinných skupin je též možný přístup k informačním technologiím i ve volném čase žáků. Chceme rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Jsme škola rodinná Úkolem všech pedagogických pracovníků je vytvořit v našem školském zařízení zdravé inspirující prostředí kopírující rodinné zázemí se záměrem v maximální míře eliminovat negativní vlivy původního závadového sociálního prostředí, kompenzovat vadné návyky, saturovat potřeby dítěte ve všech oblastech a rozvíjet jeho osobnost. 8

9 Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje ve škole i v jednotlivých třídách rodinná atmosféra. Každý vyučující zná dobře všechny žáky školy, i s jejich klady a nedostatky. Každý žák zná stejně dobře všechny zaměstnance školy, na každého z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Mezi žákem a pedagogem musí existovat pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za svou školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě. Estetické prostředí a celkové klima školy navozují pocit bezpečí a pohody. Atmosféra školy je klíčová pro naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních a personálních. Plnohodnotnými účastníky veškerého dění ve škole jsou další pedagogové (kmenoví vychovatelé, asistenti pedagoga) a popř. rodiče. Ti všichni se mohou, kromě návštěv školy či organizace školních i mimoškolních akcí, spolupodílet na tvorbě případných individuálních vzdělávacích plánů a na určování vhodných strategií při řešení prospěchových nebo kázeňských problémů svých dětí. Kdykoli též mohou projevit výhrady vůči práci školy či nesouhlas se zvolenými metodami a postupy, přičemž jejich názory a podněty nesmí zůstat nevyslyšeny. Ve škole pracujeme na budování respektu a toleranci Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, v němž není nikdo z nich důležitější, v němž jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Jsme školou s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem. Je proto naší povinností snažit se jim být vzorem příkladného chování k druhým, vzorem pro respektování jejich osobnosti a uznávat je takové, jaké jsou. Pokládáme za velmi důležité, aby se v průběhu školní docházky nestálé, mnohdy povrchní, vztahy mezi spolužáky proměňovaly na skutečně partnerské. Partnerství by se mělo projevovat vzájemnou ohleduplností, tolerancí, ochotou druhému pomoci a povzbudit ho, schopností spolupracovat při práci, ale i zvládáním konfliktních situací. Pracujeme na odbourávání agresivity, šikany a přetvářky. Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů městských i celostátních, zvláště pak těch, které jsou zaměřeny na prevenci rizikových jevů kriminalitě, drogové závislosti a xenofobii. Do projektů, které napomáhají poznávání a chápání kulturních odlišností, rozvoji přátelství a vytváření šetrného vztahu k přírodě i lidským výtvorům. Připravujeme žáky na skutečný život Lidé s jakoukoli formou postižení jsou vždy ve svém životě znevýhodněni vůči ostatní populaci. Ještě více to platí pro naše žáky, proto maximálně umožňujeme žákům osvojení sebeobslužných činností a základních pracovních dovedností a návyků na takovou úroveň, aby je byli schopni využít v občanském životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen. Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých vzdělávací oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, jejíž hodinové dotace jsou oproti běžné základní škole výrazně navýšeny, si žáci postupně osvojují základy všech běžných domácích činností, sebeobslužných činností, jednoduchých řemeslných dovedností a návyků. Velký důraz je kladen též na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu. V tomto směru se ve vzdělávacím plánu prolínají témata několika učebních oblastí. Zvýšená pozornost je věnována pro život nezbytným komunikativním schopnostem. Tomu odpovídá i využití disponibilních hodin pro rozvoj především verbální komunikace v předmětech český jazyk, její používání a rozvoj v ostatních vzdělávacích oblastech. Z výše uvedených důvodů pokračujeme ve výchově a vzdělávání žáků se středně mentálním postižením ve střední škole při našem zařízení, kam žáci po ukončení docházky v základní škole speciální nastupují. 9

10 Jsme škola blízká přírodě Jak lokalita školy, tak znalosti a zkušenosti velké části pedagogů jsou dobrým předpokladem pro netradiční formy výuky a dalších aktivit směřujících k poznávání přírody a k jejímu porozumění. Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim vzájemné propojení a závislosti člověka a přírody. Hlavním cílem je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás. Tento vztah může být východiskem k utváření ostatních klíčových postojů, vztahů a hodnotových orientací. Tento směr našeho snažení je realizován v rámci výuky příslušných předmětů, výuky v blocích, odpovídajících průřezových témat, školních projektů a praktických činností. Do přímého kontaktu se živou přírodou přicházejí žáci při vyučovacích hodinách a dalších aktivitách v okolní přírodě. Environmentální výchova zahrnuje soustavné udržování přírodních lokalit v okolí školy. V tomto směru ŠVP výrazně propojuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a svět práce a Člověk a společnost Poskytování poradenských služeb ve škole Žákům poskytujeme i poradenské služby. Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog etoped ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli, sociálními pracovnicemi a dalšími pedagogickými pracovníky. Zaměření poradenských služeb: Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání. Poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků. Poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí. Kariérové poradenství, volba školy. Poradenství žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky. Poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro žáky podle individuální potřeby. Kariérové poradenství Výchovný poradce a koordinátor kariérového poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy, zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici jsou žákům informační materiály o středním školství a trhu práce. 10

11 Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Strategii prevence sociálně patologických jevů pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Spolupracuje s výchovným poradcem a etopedem zařízení. Součástí prevence jsou metody výuky otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s jejich vychovateli, popř. rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Výchovný poradce je v kontaktu se sociálními pracovnicemi zařízení, v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytující služby v této oblasti. Školské zařízení monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje další postup. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy. Psychologická péče Na vedení školy, etopeda, výchovného poradce, sociální pracovnice, na pedagogické pracovníky, školního psychologa, který do zařízení pravidelně dojíždí, se mohou žáci kdykoliv ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. O úspěšnosti zapojení žáků do společnosti nerozhoduje pouze úroveň jejich rozumových schopností a kvalita jejich vědomostí a dovedností, ale také jejich vztah k ostatním lidem, jejich schopnost komunikovat a navazovat osobní vztahy a v neposlední řadě i jejich osobní vlastnosti, povahové rysy a úroveň jejich chování. Základní škola speciální proto ve své pedagogické práci především akcentuje složku výchovnou, to znamená vede žáky ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, k potřebě zapojit se do společnosti, ke kultivovanému společenskému chování, tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky, rozvíjí jejich komunikační schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem jejich sociální integrace. Velkým problémem, komplikujícím vzdělávání žáků s mentálním postižením, je nejen snížená úroveň jejich rozumových schopností, ale také některé jejich další psychické zvláštnosti, zejména nedostatečná úroveň koncentrace jejich pozornosti a zpravidla velmi nízká úroveň rozvoje jejich volních vlastností. Někteří psychologové dokonce soudí, že právě tyto psychické zvláštnosti jsou větší brzdou vzdělávání žáků s mentálním postižením než sama jejich mentální retardace. Žáci s mentálním postižením, zejména v mladším školním věku, zpravidla neprojevují spontánní zájem o získávání nových poznatků a většinou nejsou schopni soustředěně sledovat průběh vyučování. Je velmi obtížné dovést i tyto žáky k určité míře odpovědnosti za výsledky školní práce a za jejich vlastní chování a jednání. Vyžaduje to nejen velkou trpělivost učitelů, ale především jejich značnou pedagogickou tvořivost v přístupu k jednotlivým žáků a umění najít pro každého z nich takové motivační činitele, které vzbudí jeho zájem o učení a vzdělávání. Jestliže úroveň volních vlastností žáků základní školy speciální je často brzdou jejich učení, pak jeho oporou je jejich emocionalita. Množí z našich žáků jsou velmi citově vnímaví a citlivě reagují na chování svého okolí vůči své osobě. Podaří-li se navázat dobré citové vztahy mezi žákem a jeho učitelem, je to důležitý krok k úspěšné školní práci. 11

12 Cíl Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce 1. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.). Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů). Základ pro hledání a objevování problémů. Základ spolupráce a společného prožívání. Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným. Práce v týmu. 2. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 4. Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů 5. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 6. Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti 7. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy chování, jednání, prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě Osvojování sebeobslužných činností. Uplatňování sebehodnocení žáků. Informační a poradenské činnosti v oblasti profesní orientace. Osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Výstupní hodnocení žáků. Osvojování dovedností a návyků ustálenými postupy, dbát na jejich dodržování formou průběžné pozitivní motivace. Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů (nabídek) - knihovna, Internet, exkurze. Propojení informací se skutečným životem. Poznávání vlastních možností. Prezentace vlastních výsledků. Práce v motivujícím prostředí. Práce s učivem přiměřeným k jejich individuálním schopnostem a dovednostem. Hodnocení formou zpětné vazby. Výuka bez situací nerovnosti a ponížení. Stanovení dílčích cílů. Zařazování metod, které podporují zvídavost. Využívání kladného hodnocení. Dobré výsledky podporují motivaci. Osobní příklad. Podpora názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytvářet stereotypy chování pro uplatnění v konkrétních životních situacích. Uplatňování mezipředmětových vztahů. Praktická cvičení. Vedení žáků ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve svém nejbližším okolí, porozumět chování a činnostem druhých. Umožnit žákům zažít uspokojení z výsledků společné práce. Uplatňování sebehodnocení žáků. Jasná pravidla pro soužití ve škole práva, povinnosti. Atmosféra demokracie a přátelství. Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy. Spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, popř. zákonnými zástupci a dalšími partnery. Rozvíjet u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby. Podporovat rozvoj jejich samostatnosti. Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání. Vhodnou formou prosazovat své zájmy. Pracovat se školním řádem, vnitřním řádem. Školní parlament účast zástupců tříd. Tribuny účast všech žáků s možností vyjádření se k ději ve školském zařízení, otevřená komunikace, hodnocení chování a prospěchu. Schránka důvěry. Zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získávání zkušeností v činnostech, které je uspokojují a přinášejí jim radost. Umožnit žákům podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách: účast ve školním parlamentu, na tribunách školy, při projektech Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích. S pomocí dospělých řešit své emoce. Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city. Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám. 12

13 8. Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných Vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti v péči o zdraví, v oblasti osobního bezpečí a při ochraně před možným sexuálním zneužíváním. Vést žáky k pozitivnímu myšlení, k osvojení režimu podporujícího zdraví: Čistota prostředí školy. Vhodné hygienické zázemí. Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě. Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová). Zdravý stravovací a pitný režim. Kompenzační a hygienické přestávky v učení. Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka pohybových aktivit pro každého (včetně víkendových a prázdninových zájezdů). Škola bez kouře a drog. Důsledná prevence šikany a násilí. Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání. 9. Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi Poskytování dostatku příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi a vedení žáků k poznání a toleranci k odlišnostem různých skupin ve společnosti. Otevřenost vůči spolužákům. Solidarita s druhými. Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti. Rozvíjení schopnosti empatie. Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur. Vytváření podmínek pro adaptaci nových žáků. Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem. Škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Všechno, co je třeba, je vnést do školy a do učebny tolik světla, kolik jenom dokážeme, poskytnout dětem tolik pomoci a vedení, kolik potřebují a o kolik požádají, naslouchat s porozuměním, když se jim chce mluvit, a potom uhnout z cesty. Můžeme jim důvěřovat, že zbytek dojdou (John Holt: Jak se děti učí.) Výše zmíněné motto jednoznačně naznačuje směřování učitele k naplňování klíčových kompetencí žáků. Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Pedagog musí být dovedným organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské schopnosti, jinak řečeno musí být kompetentní. Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení Využíváme různé způsoby učení se (pamětné, logické, činnostní, učení se individuálně, ve skupinách, z různých zdrojů). K osvojování metod práce a vytváření vlastních strategií a postupů učení využíváme názorných ukázek, her, soutěží a dalších aktivit, různých metod (frontální, skupinová, individuální, práce na projektech). Umožňujeme žákům pozorovat a popř. experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Umožňujeme žákům pracovat s různými zdroji informací (knihy, ICT, média, ústní informace). Využíváme vhodných učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků. Na začátku vyučovací jednotky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení. Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků. Společně se žáky tvoříme individuální plány ke zvládnutí úkolu, k překonání překážky. 13

14 Hodnotíme znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky. Umožňujeme žákům účast v soutěžích. Do výuky vhodně začleňujeme obecně používané termíny, znaky a symboly. Na praktických příkladech seznamujeme žáka s možnostmi jeho následného pracovního uplatnění v praktickém životě a motivujeme ho k dalšímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů Učíme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni. Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení. Výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problémů řešením známých a opakujících se situací na základě nápodoby a vlastních zkušeností a svoje řešení dokázali následně dle svých schopností obhájit. Vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáky k hledání souvislostí a totožných postupů. Předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému rozhodování. Vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a ke zhodnocení svých činů přiměřeně ke svým možnostem a schopnostem. Soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím. Pomocí naučených stereotypů a získaných zkušeností řešit problémové situace a nenechat se odradit nezdarem. Otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních problémů. Umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení. Vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů. S využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení. Učíme žáky formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog a diskusi. Vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace. V hodinách vedeme žáky k prezentaci svého názoru a jeho obhajobě. Formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace. K vyjadřování se snažíme použít i jiné výrazové prostředky (hudbu, malbu, pohyb apod.). Nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické komunikační prostředky. Používáme metody týmové práce a jejich prostřednictvím vedeme žáky ke spolupráci při vyučování, ke komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru příkladem. Formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností. Umožňujeme žákům denně prezentovat vlastní názory v ranním kruhu. Kompetence sociální a personální Pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních kvalit žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a vzájemného soužití ve škole i mimo ni. Na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami žáci. 14

15 Vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti. Žáci mají možnost ke školnímu řádu vznášet připomínky; ve škole funguje žákovská samospráva (pracovní schůzky s ředitelem, tribuny). Vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. Rozvíjíme klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem. Zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k toleranci a porozumění ve vztahu ke starším, nemocným či postiženým lidem. Formou besed a dlouhodobě zaměřených programů seznamujeme žáky s možnými riziky sociálně patologických jevů a jejich následky a důsledky. Posilováním sebeúcty a základního právního povědomí žáka se snažíme předcházet jeho možnému fyzickému a psychickému zneužívání. Kompetence občanské Důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme základní rámec školních i společenských norem. Uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana v demokratické společnosti. Vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky, ani mezi pedagogy. Vedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví. Vytváříme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost, vedeme žáky k respektování a ochraně našich tradic a kulturního i historického dědictví, utváříme u žáků pozitivní postoj i uměleckým dílům. Aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a sportovních aktivit školy. Vedeme žáky k ochraně přírody, k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů. Vedeme žáky k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. Kázeňské přestupky řešíme individuálně. Žákům je poskytována možnost dle svého uvážení projevit své pocity a nálady a upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkávají. Na konkrétních příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Kompetence pracovní Průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů a dodržování pravidel bezpečnosti práce. Vedením pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme komunikační schopnosti při kolektivní práci. Nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití volného času. Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů. Pozitivní vztah k práci u žáka podněcujeme účastí žáka na zlepšování školního prostředí (výzdobě tříd a společných prostor školy, údržbě a úpravách okolního areálu školy). Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení. Různými formami (exkurze, film, beseda, apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. 3.4 Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení Škola bude nadále poskytovat základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: se zdravotním postižením - mentálním, s vývojovou poruchou chování či například mentálním a dalším zdravotním postižením (vadou řeči, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením). 15

16 Všichni žáci jsou žáky se sociálním znevýhodněním (soudně nařízeným předběžným opatřením, nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovou). Děti s nařízenou ochrannou výchovou nejsou koncentrovány do uzavřené skupiny, nejsou podrobovány žádnému zvláštnímu režimu, jsou integrovány do běžných rodinných a výchovných skupin. Dále jsou to žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohrožené sociálně patologickými jevy. Jsme otevření i žákům se zdravotním znevýhodněním. Pro vzdělávání těchto žáků se škola snaží zabezpečit materiálně technické vybavení a další podmínky (speciální pedagogy, snížený počet žáků ve třídách, apod.). Základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směřuje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci. K dispozici je v zařízení speciální pedagog etoped, který ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zajišťuje vzdělávací potřeby žáků ve spolupráci s poradenskými zařízeními, zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. V případě potřeby, na základě odborného posudku poradenského pracoviště, speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Aby žáci mohli zvládnout cíle ŠVP, které vzhledem k závažnosti svého postižení znamenají značně vysoké nároky, potřebují nejen speciálně pedagogickou péči svých učitelů a vychovatelů, ale i pomoc psychologů a dalších odborníků, kteří již v současné době působí ve speciálně pedagogických centrech pro mentálně postižené, spolupracujeme s odborníky v diagnostickém ústavu. Naši žáci ale především přichází s diagnostikou z dětského diagnostického ústavu a s tzv. Minimálním programem rozvoje osobnosti, na který pedagogové navazují a pokračují v dalším rozvíjení osobnosti žáků. Tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Vzhledem k danému zaměření školy je disponibilní časová dotace dále věnována především na podporu vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce. Rozvrh hodin a týdenní časové dotace jsou zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku. Práce učitelů v naší škole je dále velmi ovlivněna tím, že žáci přichází v průběhu celého školního roku, jejich vědomosti mají velmi rozdílnou a často velmi nízkou úroveň. Ke splnění učebního plánu pro daný ročník, je přístup učitele k žákům nutně zaměřen na odstraňování nedostatků a získání kladného přístupu dětí ke vzdělávání. 16

17 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů v tabulce. 17

18 Průřezové téma 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopností poznávání VU, ČJ, VV VU, ČJ, VV VU, ČJ, VV VU, ČJ, VV VU, ČJ, VV VU, ČJ, VV ČJ, HV, VV ČJ, HV, VV ČJ, HV, M ČJ, HV 2. Sebepoznání a sebepojetí 3. Seberegulace a sebeorganizace 4. Psychohygiena M, TV, HV M, TV, HV M, TV, HV M, HV, PČ M, HV, PČ M, HV, PČ ČAS, ČAP ČAS, ČAP VV, ČAP VV, ČAP PČ PČ PČ PČ, M PČ, M VZ, PČ M, VZ, PČ VU VU VU VU VU VU VV VV ČAP ČAP TV TV TV TV TV TV TV TV TV, VZ TV, VZ VV VV VV VV VV VV ČAS ČAS ČAS ČAS VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS TV TV TV TV TV TV TV VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS VZ VZ TV TV VZ VZ 5. Poznávací schopnosti 6. Mezilidské vztahy 7. Komunikace Sociální rozvoj VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS VZ VZ VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS VZ VZ TV TV VU, ČJ VU, ČJ VU, ČJ VU, ČJ VU, ČJ VU, ČJ ČJ, TV ČJ, TV ČJ, TV ČJ, TV HV HV HV HV, VV HV, VV HV, VV ČAS ČAS ČAS, VV ČAS, VV TV TV TV TV TV TV HV HV HV, VZ HV, VZ 18

19 Průřezové téma 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 8. Spolupráce a soutěživost VU VU VU VU VU VU PČ PČ PČ PČ 9. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV PČ PČ PČ ČAS ČAS Morální rozvoj VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS VZ VZ TV TV 10. Hodnoty, postoje, praktická etika VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS VZ VZ Tabulka 1 TV TV 19

20 Průřezové téma 1. stupeň 2. stupeň Výchova demokratického občana ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1. Občanská společnost a škola VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS ČAP ČAP ČAP ČAP VZ VZ 2. Občan, občanská společnost a stát VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS VZ VZ 3. Formy participace občanů VU VU VU VU VU VU ČAS ČAS ČAS ČAS v politickém životě Tabulka 2 20

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽTÝCH ZKRATEK... 4 1 DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERSTKA ŠKOLY... 6 2.1 OBOR VZDĚLÁNÍ PODLE KLASFKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 6 2.2 HSTORE ŠKOLY... 6 2.3 ÚPLNOST A VELKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více