Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

2 Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa: Myslejovice 1, Myslejovice IČO: IZO: Jméno ředitelky: Mgr. Petra Rubáčová Telefon: WEB: Podpis: Razítko:

3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel školy: Obec Myslejovice Adresa: Myslejovice 145, Myslejovice Telefon: IČO: WEB: Platnost dokumentu: ČÍSLO JEDNACÍ: 120/2011 PLATNOST: od do SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU: Podpis: Razítko:

4 I. Charakteristika mateřské školy Školní budovy se obec dočkala v roce Původní budova byla několikrát přestavována, naposledy pak v roce 1975, kdy v budově zůstala pouze mateřská škola, jelikož malotřídní škola byla zrušena. Dne 1. září 1991 začala budova sloužit opět jako základní i mateřské škole. Obec Myslejovice leží 10 km od Prostějova na východním výběžku Drahanské vysočiny. Obec je obklopena lesy a pěknou přírodou, což dětem umožňuje trávit téměř každý den čas na čerstvém vzduchu. V blízkém okolí MŠ se nachází zemědělské družstvo, kde se po domluvě, děti mohou seznámit s různými druhy zvířat i zemědělskými stroji a pracemi. V okolí školy se nachází vhodné prostory pro zimní aktivity. Přímo před budovou školy vede silnice, kde ovšem není vyznačen přechod pro chodce ani značka upozorňující na pohyb dětí, což vede k nutnosti zvýšené pozornosti při přecházení silnice. V blízkosti školy se nachází také kostel, který děti pravidělně navštěvují a seznamují se tak s kořeny vlastní kultury. Mateřská škola tvoří jeden právní subjekt se základní školou a sídlí v jedné budově. MŠ má k dispozici jednu třídu s kapacitou 24 dětí. Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Žáci jsou více vedeni k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Je velmi omezena arogance a asgresivita mezi dětmi. Neprojevuje se šikana. Dochází k úzkému kontaktu mezi školou a rodiči.

5 II. Podmínky vzdělávání II.1 Věcné podmínky Vstup do školy tvoří nově vybavené zádvěří, z něhož děti vstupují do šatních prostor. Šatní prostory jsou vybaveny skříňkami a botníčky pro odkládání oděvů a obuvi dětí. V šatních prostorách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Šatní skříňky jsou však ve špatném stavu a v plánu je jejich výměna. Mateřská škola má jednu věkově smíšenou třídu, jejíž kapacita je 24 dětí. Pro odpolední program byla kapacita mateřské školy stanovena na 15 dětí, protože školka nemá samostatnou místnost pro odpočinek, lehátka se rozestavují přímo ve třídě. Takto omezená kapacita je však dostatečná. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy základní školy opravené z učitelského bytu. Třída mateřské školy vznikla propojením tří samostatných místností, čímž byla zajištěna průchodnost, ale i členitost prostor MŠ. Pracovní prostor je vybavený novým nábytkem, novou bílou tabulí a děti zde mají dostatek prostoru pro výtvarnou činnost, učení, didaktické hry a jiné pracovní aktivity. V herních prostorách třídy je umístěn starší nábytkem, který je však upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. Děti mají k dispozici stavebnice z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány, herní prostor je pokryt kobercem. Odpoledne děti odpočívají přímo v uklizené a vyvětrané herně na nově pořízených matracích. Matrace spolu s ložním prádlem jsou uloženy v nové skříni na matrace a lůžkoviny, která je umístěna přímo v herně. Potřeby na spaní jsou dětem snadno dostupné. V kabinetu třídy jsou didaktické pomůcky k výchovně vzdělávacím činnostem. Ve třídě je klavír, pro hudební činnosti máme dostatek i jiných hudebních nástrojů. Třída je vybavena novým audiopřehrávačem. Umývárna je průchozí na zahradu. K dispozici jsou tři umývadla a tři záchodky velikostně přizpůsobené dětem, jejich stav a počet však nevyhovuje. Plánujeme, že umývárna projde v nejblížší době rekonstrukcí. K dispozici je herna a rozhlehlá zahrada, kterou je však třeba upravit dle hygienických a bezpečnostních standardů, neboť většina jejího vybavení je zastaralá a nevyhovující. Jedná se však o velmi pěkný pozemek, kde děti rády tráví čas. V budově se nachází školní jídelna,

6 která zajišťuje stravu jak pro žáky mateřské tak i základní školy. II.2 Životospráva Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku, dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne. Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí MŠ a ZŠ, dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava (dle platných předpisů), mezi pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je dodržován pitný režim dětí. Odpoledního spánku využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidný program. Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, v lese. V denním programu jsou respektovány individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. II.3 Řízení a personální zajištění Ředitelkou Základní školy a mateřské školy Myslejovice je Mgr. Petra Rubáčová. V mateřské škole působí 2 učitelky. Bc. Tereza Slezáková pracuje na plný úvazek, a na zkrácený úvazek paní Jitka Trnečková. Učitelky v mateřské škole nemají potřebnou odbornou kvalifikaci, ale pracují na doplnění potřebné kvalifikace. Jejich další vzdělávání vedení školy plně podporuje a vytváří i prostor pro získávání dalších znalostí a kompetencí formou školení, kuzrů atd. II.4 Psychosociální podmínky Snaha pedagogických pracovnic směřuje k těmto potřebám: - k pocitu bezpečí a lásky, - k samostatnosti, - k možnosti zařadit se mezi vrstevníky, - k povzbuzování dětí pochvalou, - k přístupu k dětem s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti,

7 - k dostatku pohybu přirozené potřeby dětí, - k vytváření dostatku podnětů během celého dne pobytu v MŠ. Učitelky naplňují tento cíl ve všech činnostech během celého dne, respektují individuální i věkové zvláštnosti dětí a charakter skupiny, se kterou pracují. Ve skupinkách se individuálně věnují přípravě starších dětí do školy a mladším dětem při upevňování různých dovedností. Veškeré činnosti se snaží co nejvíce motivovat. Naše MŠ se snaží všestranně rozvíjet osobnost dítěte ve všech oblastech a ty se vzájemně prolínají. Pravidla pro učitelky Tvoříme ze třídy výchovné společentsví. Přijímáme každé dítě takové, jaké je, a projevujeme vůči němu přátelské city. Připisujeme dětem i dospělým pozitivní vlastnosti (vyjadřujeme pozitivní očekávání). Formulujeme jasná a splnitelná pravidla hry. Na negativni jevy reagujeme klidným poukázáním na jejich důsledky. Vybízíme děti k prosociálnímu chování. Odměny a tresty používáme opatrně. Zapojíme do výchovného procesu rodiče. Buďme nositeli radosti. V mateřské škole jsou děti vedeny k vědomí, že jou si všichni rovni, že každý je jedinečná originální osobnost s neopakovatelným posláním. Vlatním příkladem, ale i cílevědomým pedagogickým působením jsou děti vedeny k těmto zásadám: Pravidla pro děti Když jeden mluví, ostatní naslouchají. V prostorách školky chodíme krokem, abychom neublížili sobě a ostatním dětem. Vyřádíme se v herně nebo venku. V prostorách školky mluvíme tiše, křik škodí našemu zdraví a ruší při hře i při práci. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou neubližujeme si.

8 Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda a teprve potom dospělého učíme se tím samostatnosti a pomáhat si navzájem. Rád pomáhám svým kamarádům. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat. Nepovyšujeme se, ale ani se neponižujeme. Vážíme si toho, co vytvořili druzí neničíme kamarádovi hru ani práci. Mluvíme a chováme se pěkně, neříkáme hrubá slova ani se nechováme hrubě. II.5 Spoluúčast rodičů Mateřská škola chce být partnerem rodičů při výchově a vzdělávání dětí a vzájemnou spolupráci považujeme ve výchovně vzdělávacím procesu za klíčovou. Individuálně sledujeme potřeby jednotlivých rodin a pracovníci školy se jim snaží vyhovět. S rodiči osobně a individuálně konzultujeme, jak jejich dítě prospívá a domlouváme se na společeném postupu ve výchově ana řešení případných problémů. Pro individuální rozhovory je vhodná zejména doba, kdy si rodiče děti po obědě nebo po odpočinku vyzvedávají. Dále se konají pravidelně, nejméně dvakrát za rok společně schůzky rodičů s učitelkami MŠ, které slouží především k řešení organizačních otázek a plánování společných akci. Rodiče mají také možnost strávit před Vánoci celý den s dětmi ve školce, kdy je pro ně připraven společný program a mohou s dětmi strávit i některá odpoledne při tvořivých dílničkách, při hrách na zahradě nebo třídních besídkách. S rodiči spolupracujeme při přípravě akcí pro děti, jako je drakiáda, mikulášské odpoledne, karneval, dětský den. Místem pro setkání je i Vánoční besídka v kostele a závěrečná besídka v kulturním domě. V neposlední řadě se rodiče se podílí na různých opravách a drobných pracech ve školce i na celé škole. Rodiče jsou o chodu školky, mimořádných akcích a dalších událostech informování osobně učitelkou MŠ, informační nástěnkou, informačními maily a sms zprávami. Pravidla pro rodiče Děti předáváme učitelce osobně. Děti odhlašujeme ze školky den předem, Scházíme se ve třídě do 8:30 hodin, aby děti měly dostatek prostoru pro herní aktivity Kdykoli můžeme dítě do třídy následovat. Problémy, připomínky a své pocity řešíme s učitelkou bez přítomnosti dítěte. Dáváme dětem takové oblečení, které může umazat.

9 Přezůvky volíme zásadně s plnou patou. Zásadně do MŠ dětem nedáváme žvýkačky a bonbóny. Vysvětlíme, že do MŠ se nenosí hračky z domova. Děti si vyzvedáváme včas. Dětem neslibujeme, co nemůžeme splnit. II.6 Spolupráce s dalšími subjekty Z výše uvedeného vyplývá, že škola významně ovlivňuje kulturní život obce, v níž se nachází. Vedení obce je ke škole vstřícné. Děti z mateřské školy poznávají obec, v níž žijí, navštěvujeme pravidelně místní zemědeslké družstvo, statky v okolí (pozorování zvířat, prací na statku a na poli), obecní úřad, děti poznávají různé profese a zájmy (keramička, myslivec, včelař ). Důležitá je spolupráce s římskokatolickou farností Myslejovice s dětmi při různých příležitostech navštěvujeme místní chrám (hody, Vánoce, stavění jesliček, Velikonoce, svátky významných českých světců, varhanní koncert). V místním kostele se koná i vánoční besídka za účasti zdějšího kněze.

10 III. Organizace vzdělávání III.1 Přijímací řízení děti do mateřské školy Do mateřské školy mohou být přijaty všechny děti od tří do šesti let věku na základě rozhodnutí ředitele školy. O řijímacím řízení do MŠ plně informuje směrnice Kritéria pro přijetí dětí do MŠ. III.2 Organizace třídy V naší mateřské škole je k dispozici jedna třída s kapacitou 24 dětí. Ve třídě jsou děti od tří do šesti let, po odkladu školní docházky jsou ve školce děti až sedmileté. Toto věkové rozpětí vyžaduje individuání přístup a dělení třídy na skupinky, jejichž program se různí podle aktuálních potřeb dětí a probíraných témat příprava předškolních dětí, jednoduché pohybové hry nejmenších dětí, nácvik sebeobsluhy. Děti ve věkově smíšené třídě se zároveň učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem, malé děti se učí od starších kamarádů, kteří jsou pro ně zároveň motivací. III.3 Formy a činnosti předškolního vzdělávání Ve výchovně vzdělávacím programu se snaží učitelky poskytnout dostatek prostoru k vlastnímu vyjádření, jednání, uplatnění nápadů. Děti často povzbuzují pochvalou. Během dne střídají spontánní, řízené, skupinové i individuální činnosti. Tvořivé hry a spontánní činnosti : - volnost ve výběru hraček, - možnost individuální a skupinové práce, - uplatnění samostatnosti, - využití komunikace, - od příchodu dětí po pohybovou aktivitu před svačinkou, - odpoledne po svačině a společné zájmové činnosti, - při pobytu venku (dvorek, zahrada).

11 Tělovýchovné chvilky : - jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu, - jsou zařazovány denně před svačinkou a při pobytu venku, - nepravidelně při společných činnostech a odpoledních zájmových činnostech, - pohybové hry, hry se zpěvem, překážková dráha, cvičení s hudbou (doprovod klavíru nebo CD,MC, zpěvu učitelky ), zdravotní cviky, taneční kroky Společné jídlo : - podává se 3x denně v tříhodinových intervalech (oběd a 2 svačinky), - děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze (v umývárně i při odnášení tácků a hrníčků od svačinky, při nalévání čaje z konvice, rozdávání příborů u oběda) - při jídle jsou vedeny ke správnému používání a držení příboru, k správnému stolování, k čistotě kolem talíře, - do jídla nenutíme, ale snažíme se vést děti alespoň k ochutnání různých druhů zeleniny nebo méně obvyklých druhů jídel. Řízené a společné činnosti: - prolínání všech výchov v řízených činnostech, - dostatek motivace, využívání maňásků, plyšáčků, využívání pomůcek, obrázků, praktických ukázek, praktických činností, - plnění plánovaných úkolů formou her, - je řízena učitelkou, má stanovený cíl a vychází z potřeb a zájmů dětí, - probíhají mezi dopolední svačinkou a pobytem venku, - řízená společná činnost nebo hra může vzniknout kdykoli během dne. Pobyt venku: - formou vycházky nebo pobytu na dvorku nebo zahradě, - dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu, - vedeme děti k získávání poznatků o okolí.

12 Odpolední spánek a odpočinek: Pro odpočinek na lehátku: - četba knih - pohádky klasické Němcová, Erben, pohádky moderní Macourek, Čtvrtek, Petiška, atd. - vyzvat děti, aby nosily knihy z domu, zavedení ilustrovaného čtenářského deníku, který si budou děti postupně plnit. - poslech pohádky z CD - pohádky převážně od českých autorů Pohádky z pařezové chaloupky, Rumcajs, Pejsek a kočička, Makový mužíček atd. Alternativní klidové aktivity: - výtvarná a pracovní činnost, - pracovní listy učení formou hry (pravá, levá strana poznej, co chybí uvolňovací cviky počítání atd.) - pohybová a taneční cvičení, - básničky, básničky se cvičením, - nácvik drobných divadelních představení, - pro pobytu venku či v tělocvičně pozornost soustředit na jemnou a hrubou motoriku udržení rovnováhy, chytání míče, házení míče, různé pohybové hry Individuální práce: - se skupinkou dětí nebo s jednotlivci procvičování určité činnosti nebo dovednosti potřebné pro vstup do ZŠ nebo u mladších dětí pro jejich další vývoj, - zařazovány při hrách, po řízených činnostech, v odpoledních činnostech nebo např. při nepříznivém počasí místo pobytu venku. Hygiena a sebeobsluha: - hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle své vlastní potřeby, při požádání jim učitelka pomůže, - také v ostatních sebeobslužných činnostech jsou děti vedeny k samostatnosti: při mytí rukou, oblékání, svlékání, ukládání oblečení na ramínka, skládání oblečení v šatně, úklidu hraček, - při složitějších činnostech pomáhá učitelka nebo starší kamarádi, - děti jsou vedeny k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

13 Komunikace mezi školou a rodinou: - individuální rozhovory s rodiči, - schůzky rodičů dětí z MŠ, - informační nástěnka, poskytování informací přes internet, mobilní telefon, - setkávání při akcích školy.

14 IV. Charakteristika vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok IV.1 Charakteristika vzdělávacího programu Tento projekt je uspořádán do čtyř tematických celků, kdy každá bublina představuje jedno roční období, a činnosti s ním spojené. Děti provází příběh malého medvídka prožívají s ním, jak roste, učí se novým běcem, co se děje s medvídkem a jeho lesními kamarády v jednotlivých obdobích roku. Malé medvídě jako průvodce učí děti úctě k přírodě, učí je poznávat její krásy a koloběh jejího života. Medvídkův příběh začíná v momentě, kdy se od mámy z pelíšku dostane mezi děti ve školce, společně s dětmi poznává nové prostředí, nové kamarády a režim školky spolu s celou pozdizmní tematikou. A na konci roku máme z medvídka už velké silné medvídě hodně se toho naučil, poznal nové kamarády, zesílil a dělá mědvědím rodičů, jen a jen radost a neohoroženě se vydá vstříc prázdninám tak jako děti. Jednotlivé bloky jsou pro děti motivovány, logicky na sebe navazují, ale jsou na tolik variabilní, že se učivo prolíná. Program se zaměřuje na témata dětem blízká, na vše, co mohou vidět, pozorovat, vyzkoušet si. Jsou vedeny ke slušnosti (poděkovat, poprosit, pozdravit), k lásce k rodičům, sourozencům, k pěkným vztahům ke kamarádům, k ohleduplnosti, k úctě k dospělým lidem, k práci, k uměleckým hodnotám, k majetku svému i ostatních, k optimistickému ladění, k lásce k vesnici, ve které bydlí, k naší republice a celé Zemi. Cílem je vštípit dětem touhu po objevování, což je základ pro vstup do školy a celého života. Zaměřujeme se na samostatnost (sebeobsluha) a různé potřebné dovednosti, na grafomotorické cviky, snažíme se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, zprostředkovávat dětem příjemné citové prožitky. Seznamují se s mnoha pohádkami, rozlišují dobro a zlo.

15 IV.2 Vzdělávací oblasti programu podle ŠVP PV 1. Dítě a jeho tělo Podporovat fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost a pohybovou zdravotní kulturu, rozvoj manipulačních a sebeobslužných činností - každodenní cvičení, pohybové chvilky, pobyt venku. 2. Dítě a jeho psychika Podporovat duševní pohodu, psychickou odolnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, citů a vůle, stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností dítěte - veškeré činnosti v MŠ, rozhovory s dětmi. 3. Dítě a ten druhý Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti nebo dospělému a posilovat vzájemnou komunikaci a pohodu těchto vztahů - navázání na výchovu v rodině, mravní výchova. 4. Dítě a společnost Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - estetická výchova, slušné chování. 5. Dítě a svět Založit u dítěte povědomí o okolním dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - ekologická výchova, enviromentální výchova ochrana živočichů, rostlin.

16 IV.3 Práce se vzdělávacím programem Učitelka si vytváří podle tematického plánu, který je vytvořen na celý rok, jednotlivé týdenní plány, kde se prolíná jedno téma celým týdnem a všemi činnostmi v průběhu celého dne. Učitelka si vždy dopředu promyslí téma týdne, najde si příslušné pomůcky, obrázky, pracovní listy, výrobky, básně, písně, pohybové hry. Vytvoří i nástěnku k tématu, která zároveň informuje rodiče o tom, s čím se budou děti celý týden, případně i více týdnů, seznamovat. U všech tematických bloků zařazujeme všechny druhy činností a výchov - výtvarná, pracovní, literární, jazyková, rozumová, matematická, hudební, tělesná, ekologická, ale vždy se musí prolínat, nezaměřovat se pouze na jednu, během dne jich vystřídat více. U každého tematického bloku nerozepisujeme jednotlivé vzdělávací nabídky, každá učitelka si vybere podle svého uvážení a situace z mnoha možností a přizpůsobí danému tématu, neboť nápadů je nepřeberné množství a každá učitelka přichází s něčím jiným. Integrované bloky jsou rozděleny do dalších tematických celků, které je možno kdykoli obměnit podle možností, podmínek, situace nebo aktuálního stavu.

17 V. Vzdělávací obsah V.1 Hola hola, méďa nás do školky volá - září Cílem tohoto integrovaného bloku je uvést je formou hry do nového prostředí tak, aby se zde cítily bezpečně a dokázaly se zde orientovat, poznat paní učitelky a ostatní zaměstnance, náplň jejich práce a především, aby se děti poznaly navzájem. A také v tomto bloku stanovíme a budeme důsledně upevňovat pravidla vzájemného soužití, pravidla základní prevence úrazů a zranění v MŠ a základní hygienická pravidla. 1. Na výletě v novém světě a) Moje školka orientace na novém místě b) Obec, kde se školka nachází Orientace v novém prostředí,

18 motivace k samostatnosti. 2. Čáry, máry fuk, jsi šikovná holka, kluk a) Pravidla vzájemného soužití b) Úklid c) Bezpečnost Návyk na režim školky, pochopení pravidel společného soužití, správné zacházení s hračkami a pravidla úklidu, respektování potřeb druhých, schopnost bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování, motivace ke zvládání sebeobsluhy. 3. Ve školce jsme kamarádi a) Kdopak se tu o nás stará zaměstnanci školky b) Seznamovací hry a aktivity Učit se vhodně komunikovat s dospělými, navazování kontaktů s vrstevníky, respekt k odlišnostem, řešení konfliktů mírovou cestou. 4. Méďo, to jsem já! a) Moje místo ve školce b) Já a moje tělo c) Letní vzpomínání co jsme dělali o prázdninách, dovolené d) Kde jsem doma Umět představit sebe a svou rodinu, bezpečná orientace ve školce - značka, ručník, skříňka, místo u stolu, vyprávění krátké příhody, zvládání základních hygienických návyků, stolování, oblékání

19 V.2 Při všech vůních podzimu se náš méďa chystá na zimu Děti už si ve školce dobře zvykly a nyní už můžeme začít zkoumat okolí s přírodou, která se na podzim mění vycházky do lesa, po vesnici, pouštění draků, pozorování zvířátek a práce s pestrými podzamními barvami při výtvarných aktivitách, podzimními plody, uzrávajícím ovocem, které budeme poznávat všemi smysly - to bude náplň tohoto bloku. Samozřejmě také průběžně děti vychováváme k odpovědnému chováni na silnici, uvědomování si časových souvislostí i k povědomí o křesťanských i světských svátcích, které slavíme. 1. Příroda na podzim a) Změny v přírodě barvy podzimu b) Práce na poli a na zahradě c) Zvířata d) Ptáci odlet ptáků Sledování odlišností v přírodě

20 Pozorování změn v barevnosti světa Osvojit si poznatky o podzimních pracích na poli a v zahradě Upevnit poznatky o zvířatech Seznámení se se životem ptactva na zimu někteří odlétají 2. Významné dny a svátky a) Svatý Václav b) Den vzniku samostatného Československého státu c) Památka zesnulých Přiměřeně věku seznámit děti se státními svátky naší republiky Připomenutí památky zesnulých život není věčný 3. Volný čas a) Pouštění draků b) Bezpečnost při hrách c) Vzpomínání na prázdniny d) Hry dnes a dříve hračky, venkovní hry, život dnes a dříve obecně Seznámení se s bezpečností při hře Naučit se pouštět draka, případně si ho vyrobit Samostatné vyprávění o tom, jak jsem prožil prázdniny Seznámení se s vývojem hraček a her, s životem v dobách mládí babiček, dědečků, prababiček, pradědečků

21 4. Pozor, méďo, červená a) Dopravní prostředky b) Jak chodit bezpečně c) Dopravní značky d) Jízda na kole, koloběžce, on-line bruslích vybavení, dohled, bezpečnost e) Co dělat, když se někde ztratím Seznámení se s pravidly silničního provozu Zopakování dopravních značek Bezpečnost při jízdě na kole, on-line bruslích, koloběžce potřebné vybavení Naučit se, co dělat, když se ztratím znát jméno, příjmení, adresu, s kým tu jsem, nezmatkovat 5. Budoucnost je míč, co utíká pryč a) Dny v týdnu b) Měsíce v roce c) Roční období d) Hodiny e) Určení směru nahoru, dolů, vlevo, vpravo, f) Pojmy před, za, pod, nad, v, vedle, okolo,. Seznámit se s dny v týdnu, s ročními obdobími a měsíci v roce Získat určitou představu o čase ráno, večer, v poledne, dopoledne, odpoledne, v noci Orientovat se v prostoru Umět přiřadit věci na místo dle instrukcí

22 V.3 Medvídek si povídá s paní Zimou V tomto integrovaném bloku nás čeká doba advetní i vánoční, příprava na Vánoce, společné pečení vánočního cukroví, příprava na vánoční besídku, mikulášská besídka. Naším cílem je nekomerční pojetí Vánoc, učit děti chápat radost z darování vlastnoručně vyrobených dárků, z hodnot jakými jsou rodina, vzájemná úcta, láska. Dále se budeme věnovat zimě jako ročnímu období, důležité bude pozorování změn v přírodě, život zvířat. Vše zážitkovou formou vycházky, pozorování, beseda s myslivcem. Využijeme všech možností, které zima na vesnici přináší z hlediska sportovního vyžití i při pozorování přírody jejích proměn a krás. 1. Svátky a) Mikuláš a čert b) Štědrý den c) Den obnovy samostatného Českého státu d) Tři králové

23 Vzdělávací oblasti: Poznávání zvyků a tradic. Návrh praktických činností: Básničky, písničky, říkanky a dramatizace vážící se k daným svátkům Činnosti zaměřené na rozvoj estetického vnímání Dopis Ježíškovy Seznámení s vánočními zvyky Stručné seznámení s historií našeho státu Posilování vazeb dětí k tradicím a kultuře společnosti Příprava besídky v místním kostele Seznámení dětí s tradicemi a zvyky v naší republice a zvyky v zahraničí. 2. Příroda v zimě a) Ukládání zvířat k zimnímu spánku, tvorba potravinových zásob b) Zazimování rostlin a ochrana stromů c) Návštěva lesa d) Co prozradí stopy? e) Vánoční stromky a kapři Vzdělávací oblasti: Osvojení poznatků o přírodě v zimě, poznávání stop zvěře, seznámení se s výlovem rybníka Výlety do okolí Návrh praktických činností: Básničky, písničky, říkanky o zimní přírodě a zvířátkách Hry a činnosti vážící se k rozvoji pozornosti a paměti

24 Samostatnost Schopnost orientovat se podle knihy porovnávání stop Uvědomění si smyslu pro povinnost Získání vztahu k přírodě Zachytit a vyjádřit své prožitky 3. Zimní sporty a) Jaké zimní sporty znám? b) Sáňkování a vše kolem c) Bruslení a vše kolem d) Zimní procházky + nebezpečí z prochladnutí e) První pomoc f) Náledí a chodníky g) Sněhuláci Vzdělávací oblasti: Spontánní hra Činnosti zajišťující spokojenost a radost, Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání Nácvik organizačních schopností Řešení jednoduchých nepříjemných situací Návrh praktických činností: Stavba sněhuláků Sáňkování dětí Procházky do přírody Nácvik první pomoci zlomeniny, omrzliny, přivolání pomoci Nechat děti posypat chodník před školou Seznámení s bezpečností při běžných dětských zimních sportech.

25 Všímat si věcí kolem sebe Nebýt netečný k cizímu neštěstí Nebát se upozornit druhé na nějaké nebezpečí Získat u dětí vztah k zimním sportům 4. Z pohádky do pohádky a) Celé Česko čte dětem b) Příprava vánoční besídky c) Jaké pohádky znáš samostatná vyprávění d) Karneval Vzdělávací oblasti: Objevování světa kouzel a fantazie Rozvoj tvořivého myšlení Schopnost řešit problémy Rozvoj verbálního a neverbálního projevu Vytvoření povědomí o morálních hodnotách dobro x zlo Návrhy praktických činností: Četba knih, které si děti donesou Vyprávění a dramatizace pohádek Hry a činností zaměřené na rozvoj fantazie, morální ponaučení Říkanky a písně k dané tématice Výtvarné vyjádření Schopnost ohodnotit sebe sama, své pokroky, ocenit výkon druhých lidí Pochopení rozdílu mezi dobrým a zlým Naučit se nazpaměť krátké texty Seberealizace při tvorbě kostýmu Vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

26 5. Dívej, co už všechno znám! a) Lidské tělo b) Barvy c) Geometrické tvary d) Čísla, písmena e) Orientace v prostoru a čase f) Už chodím bezpečně Vzdělávací oblasti: Poznávání svého těla, jeho funkci, prohlubování poznatků o něm Vytváření pozitivního vztahu k procesu učení Pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností velikost, barva, tvar Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (číslice, písmena, obrazce) Hry podporující nejrůznější zaměření podporující tvořivost, představivost Návrh praktických činností: Pracovní listy Soutěže zaměřené na orientaci v prostoru Poznávání hodin pexeso Výtvarné a pracovní činnosti zaměřené na danou tématiku např. vytvořit obrázek z vystřižených geometrických tvarů Chápat základní číselné a matematické pojmy, matematické souvislosti Orientovat se v počtu cca do 5 Chápat číselnou řadu 1 10 Orientovat se v prostoru, v čase i v rovině Zopakovat si poznatky spojené s bezpečným pohybem v silničním provozu

27 6. Já jsem já, ty jsi ty, ten dělá to a ten to a) Chování k okolí b) Profese c) Kdo vyrábí (dělá)? d) Návaznost ve výrobě a v zemědělství (např. obilí mouka chleba) e) Potravinový řetězec f) Rozdíl v pohlavích g) Rozdílnost ve vzhledu Vzdělávací oblasti: Rozvoj znalostí o přírodě, společnosti, významu práce lidí Prohlubování poznatků o profesích, které nás obklopují Uvědomění si rozdílu mezi ženským a mužským pohlavím Seznamování se se světem lidí Prohlubování poznatků o výrobě věcí, které nás běžně obklopují, o výrobě potravin Návrh praktických činností: Hry zaměřené na nápodobu a identifikaci Výtvarná a pracovní činnost zaměřená na danou tématiku Pozorování lidí Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami vážit si práce druhých Umět se správně chovat ve skupině lidí Umět se zastat slabšího Prohloubit poznatky o vzniku věcí, které nás obklopují Prohloubit poznatky o výrobě potravin Seznámit se s různými druhy profesí a vědět, co kdo dělá

28 V.4 Medvídek objevuje jaro Jaro na vesnici opět ve spojení s přírodou, zrození nového života mláďátka na statcích v okolí, práce na zahradě, pučící stromy, zelenající se tráva. Ponoříme se těž do Velikonoc pohanské tradice a obyčeje při výtvarných činnostech a literární výchově a zároveň pronikneme do Velikonoc důležité je, aby děti formou zážitkového učení nasávaly poznatky ze všech oblastí lidské existence. 1. Příroda se probouzí a) Jarní květiny les, louka, zahrada b) Zvířata na statku, v lese mláďata, krmení, ustájení, pojmenování zvířecí rodiny c) Jarní práce na poli a v zahradě, první zelenina (salát, ředkvičky) d) Počasí e) Kvetoucí stromy barva květů Návrhy praktických činností: Vycházka do okolí, pozorování přírody Návštěva místního družstva Založení vlastního záhonku na pozemku školky Vyhrabování trávy na školní zahradě

29 Hry zaměřené na poznávání rostlin a zvířat Výtvarná a pracovní činnost k daným tématům Písničky, básničky, pohádky Vnímat, že svět má svůj řád Všímat si změn a dění v okolí Seznámení se s různými druhy rostlin Dokázat pojmenovat zvířecí rodinu Umět se hudebně, výtvarně i slovně vyjádřit o tom, co vidím a cítím Rozpoznání změn počasí prší, svítí slunce, zataženo, větrno, atd. 2. Poznávání svého těla a péče o něj a) pojmenování jednotlivých částí těla b) Smysly chuť, čich, hmat, sluch, zrak c) Péče o tělo prevence, osobní hygiena, otužování d) Sport e) Co nám svědčí a co ne aneb zdravá strava f) Základní první pomoc a telefonní čísla g) Bezpečnost při hře ohleduplnost k ostatním Návrhy praktických činností: Hry a činnosti zaměřené na rozvoj smyslů Hry a činnosti zaměřené na poznávání částí těla Procvičování jemné a hrubé motoriky Říkanky a písničky k dané tématice Vypravování o tom, co děláme pro své zdraví Nácvik telefonování Nácvik první pomoci

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více