Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

2 Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa: Myslejovice 1, Myslejovice IČO: IZO: Jméno ředitelky: Mgr. Petra Rubáčová Telefon: WEB: Podpis: Razítko:

3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel školy: Obec Myslejovice Adresa: Myslejovice 145, Myslejovice Telefon: IČO: WEB: Platnost dokumentu: ČÍSLO JEDNACÍ: 120/2011 PLATNOST: od do SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU: Podpis: Razítko:

4 I. Charakteristika mateřské školy Školní budovy se obec dočkala v roce Původní budova byla několikrát přestavována, naposledy pak v roce 1975, kdy v budově zůstala pouze mateřská škola, jelikož malotřídní škola byla zrušena. Dne 1. září 1991 začala budova sloužit opět jako základní i mateřské škole. Obec Myslejovice leží 10 km od Prostějova na východním výběžku Drahanské vysočiny. Obec je obklopena lesy a pěknou přírodou, což dětem umožňuje trávit téměř každý den čas na čerstvém vzduchu. V blízkém okolí MŠ se nachází zemědělské družstvo, kde se po domluvě, děti mohou seznámit s různými druhy zvířat i zemědělskými stroji a pracemi. V okolí školy se nachází vhodné prostory pro zimní aktivity. Přímo před budovou školy vede silnice, kde ovšem není vyznačen přechod pro chodce ani značka upozorňující na pohyb dětí, což vede k nutnosti zvýšené pozornosti při přecházení silnice. V blízkosti školy se nachází také kostel, který děti pravidělně navštěvují a seznamují se tak s kořeny vlastní kultury. Mateřská škola tvoří jeden právní subjekt se základní školou a sídlí v jedné budově. MŠ má k dispozici jednu třídu s kapacitou 24 dětí. Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Žáci jsou více vedeni k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Je velmi omezena arogance a asgresivita mezi dětmi. Neprojevuje se šikana. Dochází k úzkému kontaktu mezi školou a rodiči.

5 II. Podmínky vzdělávání II.1 Věcné podmínky Vstup do školy tvoří nově vybavené zádvěří, z něhož děti vstupují do šatních prostor. Šatní prostory jsou vybaveny skříňkami a botníčky pro odkládání oděvů a obuvi dětí. V šatních prostorách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Šatní skříňky jsou však ve špatném stavu a v plánu je jejich výměna. Mateřská škola má jednu věkově smíšenou třídu, jejíž kapacita je 24 dětí. Pro odpolední program byla kapacita mateřské školy stanovena na 15 dětí, protože školka nemá samostatnou místnost pro odpočinek, lehátka se rozestavují přímo ve třídě. Takto omezená kapacita je však dostatečná. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy základní školy opravené z učitelského bytu. Třída mateřské školy vznikla propojením tří samostatných místností, čímž byla zajištěna průchodnost, ale i členitost prostor MŠ. Pracovní prostor je vybavený novým nábytkem, novou bílou tabulí a děti zde mají dostatek prostoru pro výtvarnou činnost, učení, didaktické hry a jiné pracovní aktivity. V herních prostorách třídy je umístěn starší nábytkem, který je však upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. Děti mají k dispozici stavebnice z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány, herní prostor je pokryt kobercem. Odpoledne děti odpočívají přímo v uklizené a vyvětrané herně na nově pořízených matracích. Matrace spolu s ložním prádlem jsou uloženy v nové skříni na matrace a lůžkoviny, která je umístěna přímo v herně. Potřeby na spaní jsou dětem snadno dostupné. V kabinetu třídy jsou didaktické pomůcky k výchovně vzdělávacím činnostem. Ve třídě je klavír, pro hudební činnosti máme dostatek i jiných hudebních nástrojů. Třída je vybavena novým audiopřehrávačem. Umývárna je průchozí na zahradu. K dispozici jsou tři umývadla a tři záchodky velikostně přizpůsobené dětem, jejich stav a počet však nevyhovuje. Plánujeme, že umývárna projde v nejblížší době rekonstrukcí. K dispozici je herna a rozhlehlá zahrada, kterou je však třeba upravit dle hygienických a bezpečnostních standardů, neboť většina jejího vybavení je zastaralá a nevyhovující. Jedná se však o velmi pěkný pozemek, kde děti rády tráví čas. V budově se nachází školní jídelna,

6 která zajišťuje stravu jak pro žáky mateřské tak i základní školy. II.2 Životospráva Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku, dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne. Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí MŠ a ZŠ, dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava (dle platných předpisů), mezi pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je dodržován pitný režim dětí. Odpoledního spánku využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidný program. Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, v lese. V denním programu jsou respektovány individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. II.3 Řízení a personální zajištění Ředitelkou Základní školy a mateřské školy Myslejovice je Mgr. Petra Rubáčová. V mateřské škole působí 2 učitelky. Bc. Tereza Slezáková pracuje na plný úvazek, a na zkrácený úvazek paní Jitka Trnečková. Učitelky v mateřské škole nemají potřebnou odbornou kvalifikaci, ale pracují na doplnění potřebné kvalifikace. Jejich další vzdělávání vedení školy plně podporuje a vytváří i prostor pro získávání dalších znalostí a kompetencí formou školení, kuzrů atd. II.4 Psychosociální podmínky Snaha pedagogických pracovnic směřuje k těmto potřebám: - k pocitu bezpečí a lásky, - k samostatnosti, - k možnosti zařadit se mezi vrstevníky, - k povzbuzování dětí pochvalou, - k přístupu k dětem s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti,

7 - k dostatku pohybu přirozené potřeby dětí, - k vytváření dostatku podnětů během celého dne pobytu v MŠ. Učitelky naplňují tento cíl ve všech činnostech během celého dne, respektují individuální i věkové zvláštnosti dětí a charakter skupiny, se kterou pracují. Ve skupinkách se individuálně věnují přípravě starších dětí do školy a mladším dětem při upevňování různých dovedností. Veškeré činnosti se snaží co nejvíce motivovat. Naše MŠ se snaží všestranně rozvíjet osobnost dítěte ve všech oblastech a ty se vzájemně prolínají. Pravidla pro učitelky Tvoříme ze třídy výchovné společentsví. Přijímáme každé dítě takové, jaké je, a projevujeme vůči němu přátelské city. Připisujeme dětem i dospělým pozitivní vlastnosti (vyjadřujeme pozitivní očekávání). Formulujeme jasná a splnitelná pravidla hry. Na negativni jevy reagujeme klidným poukázáním na jejich důsledky. Vybízíme děti k prosociálnímu chování. Odměny a tresty používáme opatrně. Zapojíme do výchovného procesu rodiče. Buďme nositeli radosti. V mateřské škole jsou děti vedeny k vědomí, že jou si všichni rovni, že každý je jedinečná originální osobnost s neopakovatelným posláním. Vlatním příkladem, ale i cílevědomým pedagogickým působením jsou děti vedeny k těmto zásadám: Pravidla pro děti Když jeden mluví, ostatní naslouchají. V prostorách školky chodíme krokem, abychom neublížili sobě a ostatním dětem. Vyřádíme se v herně nebo venku. V prostorách školky mluvíme tiše, křik škodí našemu zdraví a ruší při hře i při práci. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou neubližujeme si.

8 Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda a teprve potom dospělého učíme se tím samostatnosti a pomáhat si navzájem. Rád pomáhám svým kamarádům. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat. Nepovyšujeme se, ale ani se neponižujeme. Vážíme si toho, co vytvořili druzí neničíme kamarádovi hru ani práci. Mluvíme a chováme se pěkně, neříkáme hrubá slova ani se nechováme hrubě. II.5 Spoluúčast rodičů Mateřská škola chce být partnerem rodičů při výchově a vzdělávání dětí a vzájemnou spolupráci považujeme ve výchovně vzdělávacím procesu za klíčovou. Individuálně sledujeme potřeby jednotlivých rodin a pracovníci školy se jim snaží vyhovět. S rodiči osobně a individuálně konzultujeme, jak jejich dítě prospívá a domlouváme se na společeném postupu ve výchově ana řešení případných problémů. Pro individuální rozhovory je vhodná zejména doba, kdy si rodiče děti po obědě nebo po odpočinku vyzvedávají. Dále se konají pravidelně, nejméně dvakrát za rok společně schůzky rodičů s učitelkami MŠ, které slouží především k řešení organizačních otázek a plánování společných akci. Rodiče mají také možnost strávit před Vánoci celý den s dětmi ve školce, kdy je pro ně připraven společný program a mohou s dětmi strávit i některá odpoledne při tvořivých dílničkách, při hrách na zahradě nebo třídních besídkách. S rodiči spolupracujeme při přípravě akcí pro děti, jako je drakiáda, mikulášské odpoledne, karneval, dětský den. Místem pro setkání je i Vánoční besídka v kostele a závěrečná besídka v kulturním domě. V neposlední řadě se rodiče se podílí na různých opravách a drobných pracech ve školce i na celé škole. Rodiče jsou o chodu školky, mimořádných akcích a dalších událostech informování osobně učitelkou MŠ, informační nástěnkou, informačními maily a sms zprávami. Pravidla pro rodiče Děti předáváme učitelce osobně. Děti odhlašujeme ze školky den předem, Scházíme se ve třídě do 8:30 hodin, aby děti měly dostatek prostoru pro herní aktivity Kdykoli můžeme dítě do třídy následovat. Problémy, připomínky a své pocity řešíme s učitelkou bez přítomnosti dítěte. Dáváme dětem takové oblečení, které může umazat.

9 Přezůvky volíme zásadně s plnou patou. Zásadně do MŠ dětem nedáváme žvýkačky a bonbóny. Vysvětlíme, že do MŠ se nenosí hračky z domova. Děti si vyzvedáváme včas. Dětem neslibujeme, co nemůžeme splnit. II.6 Spolupráce s dalšími subjekty Z výše uvedeného vyplývá, že škola významně ovlivňuje kulturní život obce, v níž se nachází. Vedení obce je ke škole vstřícné. Děti z mateřské školy poznávají obec, v níž žijí, navštěvujeme pravidelně místní zemědeslké družstvo, statky v okolí (pozorování zvířat, prací na statku a na poli), obecní úřad, děti poznávají různé profese a zájmy (keramička, myslivec, včelař ). Důležitá je spolupráce s římskokatolickou farností Myslejovice s dětmi při různých příležitostech navštěvujeme místní chrám (hody, Vánoce, stavění jesliček, Velikonoce, svátky významných českých světců, varhanní koncert). V místním kostele se koná i vánoční besídka za účasti zdějšího kněze.

10 III. Organizace vzdělávání III.1 Přijímací řízení děti do mateřské školy Do mateřské školy mohou být přijaty všechny děti od tří do šesti let věku na základě rozhodnutí ředitele školy. O řijímacím řízení do MŠ plně informuje směrnice Kritéria pro přijetí dětí do MŠ. III.2 Organizace třídy V naší mateřské škole je k dispozici jedna třída s kapacitou 24 dětí. Ve třídě jsou děti od tří do šesti let, po odkladu školní docházky jsou ve školce děti až sedmileté. Toto věkové rozpětí vyžaduje individuání přístup a dělení třídy na skupinky, jejichž program se různí podle aktuálních potřeb dětí a probíraných témat příprava předškolních dětí, jednoduché pohybové hry nejmenších dětí, nácvik sebeobsluhy. Děti ve věkově smíšené třídě se zároveň učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem, malé děti se učí od starších kamarádů, kteří jsou pro ně zároveň motivací. III.3 Formy a činnosti předškolního vzdělávání Ve výchovně vzdělávacím programu se snaží učitelky poskytnout dostatek prostoru k vlastnímu vyjádření, jednání, uplatnění nápadů. Děti často povzbuzují pochvalou. Během dne střídají spontánní, řízené, skupinové i individuální činnosti. Tvořivé hry a spontánní činnosti : - volnost ve výběru hraček, - možnost individuální a skupinové práce, - uplatnění samostatnosti, - využití komunikace, - od příchodu dětí po pohybovou aktivitu před svačinkou, - odpoledne po svačině a společné zájmové činnosti, - při pobytu venku (dvorek, zahrada).

11 Tělovýchovné chvilky : - jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu, - jsou zařazovány denně před svačinkou a při pobytu venku, - nepravidelně při společných činnostech a odpoledních zájmových činnostech, - pohybové hry, hry se zpěvem, překážková dráha, cvičení s hudbou (doprovod klavíru nebo CD,MC, zpěvu učitelky ), zdravotní cviky, taneční kroky Společné jídlo : - podává se 3x denně v tříhodinových intervalech (oběd a 2 svačinky), - děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze (v umývárně i při odnášení tácků a hrníčků od svačinky, při nalévání čaje z konvice, rozdávání příborů u oběda) - při jídle jsou vedeny ke správnému používání a držení příboru, k správnému stolování, k čistotě kolem talíře, - do jídla nenutíme, ale snažíme se vést děti alespoň k ochutnání různých druhů zeleniny nebo méně obvyklých druhů jídel. Řízené a společné činnosti: - prolínání všech výchov v řízených činnostech, - dostatek motivace, využívání maňásků, plyšáčků, využívání pomůcek, obrázků, praktických ukázek, praktických činností, - plnění plánovaných úkolů formou her, - je řízena učitelkou, má stanovený cíl a vychází z potřeb a zájmů dětí, - probíhají mezi dopolední svačinkou a pobytem venku, - řízená společná činnost nebo hra může vzniknout kdykoli během dne. Pobyt venku: - formou vycházky nebo pobytu na dvorku nebo zahradě, - dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu, - vedeme děti k získávání poznatků o okolí.

12 Odpolední spánek a odpočinek: Pro odpočinek na lehátku: - četba knih - pohádky klasické Němcová, Erben, pohádky moderní Macourek, Čtvrtek, Petiška, atd. - vyzvat děti, aby nosily knihy z domu, zavedení ilustrovaného čtenářského deníku, který si budou děti postupně plnit. - poslech pohádky z CD - pohádky převážně od českých autorů Pohádky z pařezové chaloupky, Rumcajs, Pejsek a kočička, Makový mužíček atd. Alternativní klidové aktivity: - výtvarná a pracovní činnost, - pracovní listy učení formou hry (pravá, levá strana poznej, co chybí uvolňovací cviky počítání atd.) - pohybová a taneční cvičení, - básničky, básničky se cvičením, - nácvik drobných divadelních představení, - pro pobytu venku či v tělocvičně pozornost soustředit na jemnou a hrubou motoriku udržení rovnováhy, chytání míče, házení míče, různé pohybové hry Individuální práce: - se skupinkou dětí nebo s jednotlivci procvičování určité činnosti nebo dovednosti potřebné pro vstup do ZŠ nebo u mladších dětí pro jejich další vývoj, - zařazovány při hrách, po řízených činnostech, v odpoledních činnostech nebo např. při nepříznivém počasí místo pobytu venku. Hygiena a sebeobsluha: - hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle své vlastní potřeby, při požádání jim učitelka pomůže, - také v ostatních sebeobslužných činnostech jsou děti vedeny k samostatnosti: při mytí rukou, oblékání, svlékání, ukládání oblečení na ramínka, skládání oblečení v šatně, úklidu hraček, - při složitějších činnostech pomáhá učitelka nebo starší kamarádi, - děti jsou vedeny k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

13 Komunikace mezi školou a rodinou: - individuální rozhovory s rodiči, - schůzky rodičů dětí z MŠ, - informační nástěnka, poskytování informací přes internet, mobilní telefon, - setkávání při akcích školy.

14 IV. Charakteristika vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok IV.1 Charakteristika vzdělávacího programu Tento projekt je uspořádán do čtyř tematických celků, kdy každá bublina představuje jedno roční období, a činnosti s ním spojené. Děti provází příběh malého medvídka prožívají s ním, jak roste, učí se novým běcem, co se děje s medvídkem a jeho lesními kamarády v jednotlivých obdobích roku. Malé medvídě jako průvodce učí děti úctě k přírodě, učí je poznávat její krásy a koloběh jejího života. Medvídkův příběh začíná v momentě, kdy se od mámy z pelíšku dostane mezi děti ve školce, společně s dětmi poznává nové prostředí, nové kamarády a režim školky spolu s celou pozdizmní tematikou. A na konci roku máme z medvídka už velké silné medvídě hodně se toho naučil, poznal nové kamarády, zesílil a dělá mědvědím rodičů, jen a jen radost a neohoroženě se vydá vstříc prázdninám tak jako děti. Jednotlivé bloky jsou pro děti motivovány, logicky na sebe navazují, ale jsou na tolik variabilní, že se učivo prolíná. Program se zaměřuje na témata dětem blízká, na vše, co mohou vidět, pozorovat, vyzkoušet si. Jsou vedeny ke slušnosti (poděkovat, poprosit, pozdravit), k lásce k rodičům, sourozencům, k pěkným vztahům ke kamarádům, k ohleduplnosti, k úctě k dospělým lidem, k práci, k uměleckým hodnotám, k majetku svému i ostatních, k optimistickému ladění, k lásce k vesnici, ve které bydlí, k naší republice a celé Zemi. Cílem je vštípit dětem touhu po objevování, což je základ pro vstup do školy a celého života. Zaměřujeme se na samostatnost (sebeobsluha) a různé potřebné dovednosti, na grafomotorické cviky, snažíme se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, zprostředkovávat dětem příjemné citové prožitky. Seznamují se s mnoha pohádkami, rozlišují dobro a zlo.

15 IV.2 Vzdělávací oblasti programu podle ŠVP PV 1. Dítě a jeho tělo Podporovat fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost a pohybovou zdravotní kulturu, rozvoj manipulačních a sebeobslužných činností - každodenní cvičení, pohybové chvilky, pobyt venku. 2. Dítě a jeho psychika Podporovat duševní pohodu, psychickou odolnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, citů a vůle, stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností dítěte - veškeré činnosti v MŠ, rozhovory s dětmi. 3. Dítě a ten druhý Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti nebo dospělému a posilovat vzájemnou komunikaci a pohodu těchto vztahů - navázání na výchovu v rodině, mravní výchova. 4. Dítě a společnost Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - estetická výchova, slušné chování. 5. Dítě a svět Založit u dítěte povědomí o okolním dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - ekologická výchova, enviromentální výchova ochrana živočichů, rostlin.

16 IV.3 Práce se vzdělávacím programem Učitelka si vytváří podle tematického plánu, který je vytvořen na celý rok, jednotlivé týdenní plány, kde se prolíná jedno téma celým týdnem a všemi činnostmi v průběhu celého dne. Učitelka si vždy dopředu promyslí téma týdne, najde si příslušné pomůcky, obrázky, pracovní listy, výrobky, básně, písně, pohybové hry. Vytvoří i nástěnku k tématu, která zároveň informuje rodiče o tom, s čím se budou děti celý týden, případně i více týdnů, seznamovat. U všech tematických bloků zařazujeme všechny druhy činností a výchov - výtvarná, pracovní, literární, jazyková, rozumová, matematická, hudební, tělesná, ekologická, ale vždy se musí prolínat, nezaměřovat se pouze na jednu, během dne jich vystřídat více. U každého tematického bloku nerozepisujeme jednotlivé vzdělávací nabídky, každá učitelka si vybere podle svého uvážení a situace z mnoha možností a přizpůsobí danému tématu, neboť nápadů je nepřeberné množství a každá učitelka přichází s něčím jiným. Integrované bloky jsou rozděleny do dalších tematických celků, které je možno kdykoli obměnit podle možností, podmínek, situace nebo aktuálního stavu.

17 V. Vzdělávací obsah V.1 Hola hola, méďa nás do školky volá - září Cílem tohoto integrovaného bloku je uvést je formou hry do nového prostředí tak, aby se zde cítily bezpečně a dokázaly se zde orientovat, poznat paní učitelky a ostatní zaměstnance, náplň jejich práce a především, aby se děti poznaly navzájem. A také v tomto bloku stanovíme a budeme důsledně upevňovat pravidla vzájemného soužití, pravidla základní prevence úrazů a zranění v MŠ a základní hygienická pravidla. 1. Na výletě v novém světě a) Moje školka orientace na novém místě b) Obec, kde se školka nachází Orientace v novém prostředí,

18 motivace k samostatnosti. 2. Čáry, máry fuk, jsi šikovná holka, kluk a) Pravidla vzájemného soužití b) Úklid c) Bezpečnost Návyk na režim školky, pochopení pravidel společného soužití, správné zacházení s hračkami a pravidla úklidu, respektování potřeb druhých, schopnost bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování, motivace ke zvládání sebeobsluhy. 3. Ve školce jsme kamarádi a) Kdopak se tu o nás stará zaměstnanci školky b) Seznamovací hry a aktivity Učit se vhodně komunikovat s dospělými, navazování kontaktů s vrstevníky, respekt k odlišnostem, řešení konfliktů mírovou cestou. 4. Méďo, to jsem já! a) Moje místo ve školce b) Já a moje tělo c) Letní vzpomínání co jsme dělali o prázdninách, dovolené d) Kde jsem doma Umět představit sebe a svou rodinu, bezpečná orientace ve školce - značka, ručník, skříňka, místo u stolu, vyprávění krátké příhody, zvládání základních hygienických návyků, stolování, oblékání

19 V.2 Při všech vůních podzimu se náš méďa chystá na zimu Děti už si ve školce dobře zvykly a nyní už můžeme začít zkoumat okolí s přírodou, která se na podzim mění vycházky do lesa, po vesnici, pouštění draků, pozorování zvířátek a práce s pestrými podzamními barvami při výtvarných aktivitách, podzimními plody, uzrávajícím ovocem, které budeme poznávat všemi smysly - to bude náplň tohoto bloku. Samozřejmě také průběžně děti vychováváme k odpovědnému chováni na silnici, uvědomování si časových souvislostí i k povědomí o křesťanských i světských svátcích, které slavíme. 1. Příroda na podzim a) Změny v přírodě barvy podzimu b) Práce na poli a na zahradě c) Zvířata d) Ptáci odlet ptáků Sledování odlišností v přírodě

20 Pozorování změn v barevnosti světa Osvojit si poznatky o podzimních pracích na poli a v zahradě Upevnit poznatky o zvířatech Seznámení se se životem ptactva na zimu někteří odlétají 2. Významné dny a svátky a) Svatý Václav b) Den vzniku samostatného Československého státu c) Památka zesnulých Přiměřeně věku seznámit děti se státními svátky naší republiky Připomenutí památky zesnulých život není věčný 3. Volný čas a) Pouštění draků b) Bezpečnost při hrách c) Vzpomínání na prázdniny d) Hry dnes a dříve hračky, venkovní hry, život dnes a dříve obecně Seznámení se s bezpečností při hře Naučit se pouštět draka, případně si ho vyrobit Samostatné vyprávění o tom, jak jsem prožil prázdniny Seznámení se s vývojem hraček a her, s životem v dobách mládí babiček, dědečků, prababiček, pradědečků

21 4. Pozor, méďo, červená a) Dopravní prostředky b) Jak chodit bezpečně c) Dopravní značky d) Jízda na kole, koloběžce, on-line bruslích vybavení, dohled, bezpečnost e) Co dělat, když se někde ztratím Seznámení se s pravidly silničního provozu Zopakování dopravních značek Bezpečnost při jízdě na kole, on-line bruslích, koloběžce potřebné vybavení Naučit se, co dělat, když se ztratím znát jméno, příjmení, adresu, s kým tu jsem, nezmatkovat 5. Budoucnost je míč, co utíká pryč a) Dny v týdnu b) Měsíce v roce c) Roční období d) Hodiny e) Určení směru nahoru, dolů, vlevo, vpravo, f) Pojmy před, za, pod, nad, v, vedle, okolo,. Seznámit se s dny v týdnu, s ročními obdobími a měsíci v roce Získat určitou představu o čase ráno, večer, v poledne, dopoledne, odpoledne, v noci Orientovat se v prostoru Umět přiřadit věci na místo dle instrukcí

22 V.3 Medvídek si povídá s paní Zimou V tomto integrovaném bloku nás čeká doba advetní i vánoční, příprava na Vánoce, společné pečení vánočního cukroví, příprava na vánoční besídku, mikulášská besídka. Naším cílem je nekomerční pojetí Vánoc, učit děti chápat radost z darování vlastnoručně vyrobených dárků, z hodnot jakými jsou rodina, vzájemná úcta, láska. Dále se budeme věnovat zimě jako ročnímu období, důležité bude pozorování změn v přírodě, život zvířat. Vše zážitkovou formou vycházky, pozorování, beseda s myslivcem. Využijeme všech možností, které zima na vesnici přináší z hlediska sportovního vyžití i při pozorování přírody jejích proměn a krás. 1. Svátky a) Mikuláš a čert b) Štědrý den c) Den obnovy samostatného Českého státu d) Tři králové

23 Vzdělávací oblasti: Poznávání zvyků a tradic. Návrh praktických činností: Básničky, písničky, říkanky a dramatizace vážící se k daným svátkům Činnosti zaměřené na rozvoj estetického vnímání Dopis Ježíškovy Seznámení s vánočními zvyky Stručné seznámení s historií našeho státu Posilování vazeb dětí k tradicím a kultuře společnosti Příprava besídky v místním kostele Seznámení dětí s tradicemi a zvyky v naší republice a zvyky v zahraničí. 2. Příroda v zimě a) Ukládání zvířat k zimnímu spánku, tvorba potravinových zásob b) Zazimování rostlin a ochrana stromů c) Návštěva lesa d) Co prozradí stopy? e) Vánoční stromky a kapři Vzdělávací oblasti: Osvojení poznatků o přírodě v zimě, poznávání stop zvěře, seznámení se s výlovem rybníka Výlety do okolí Návrh praktických činností: Básničky, písničky, říkanky o zimní přírodě a zvířátkách Hry a činnosti vážící se k rozvoji pozornosti a paměti

24 Samostatnost Schopnost orientovat se podle knihy porovnávání stop Uvědomění si smyslu pro povinnost Získání vztahu k přírodě Zachytit a vyjádřit své prožitky 3. Zimní sporty a) Jaké zimní sporty znám? b) Sáňkování a vše kolem c) Bruslení a vše kolem d) Zimní procházky + nebezpečí z prochladnutí e) První pomoc f) Náledí a chodníky g) Sněhuláci Vzdělávací oblasti: Spontánní hra Činnosti zajišťující spokojenost a radost, Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání Nácvik organizačních schopností Řešení jednoduchých nepříjemných situací Návrh praktických činností: Stavba sněhuláků Sáňkování dětí Procházky do přírody Nácvik první pomoci zlomeniny, omrzliny, přivolání pomoci Nechat děti posypat chodník před školou Seznámení s bezpečností při běžných dětských zimních sportech.

25 Všímat si věcí kolem sebe Nebýt netečný k cizímu neštěstí Nebát se upozornit druhé na nějaké nebezpečí Získat u dětí vztah k zimním sportům 4. Z pohádky do pohádky a) Celé Česko čte dětem b) Příprava vánoční besídky c) Jaké pohádky znáš samostatná vyprávění d) Karneval Vzdělávací oblasti: Objevování světa kouzel a fantazie Rozvoj tvořivého myšlení Schopnost řešit problémy Rozvoj verbálního a neverbálního projevu Vytvoření povědomí o morálních hodnotách dobro x zlo Návrhy praktických činností: Četba knih, které si děti donesou Vyprávění a dramatizace pohádek Hry a činností zaměřené na rozvoj fantazie, morální ponaučení Říkanky a písně k dané tématice Výtvarné vyjádření Schopnost ohodnotit sebe sama, své pokroky, ocenit výkon druhých lidí Pochopení rozdílu mezi dobrým a zlým Naučit se nazpaměť krátké texty Seberealizace při tvorbě kostýmu Vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

26 5. Dívej, co už všechno znám! a) Lidské tělo b) Barvy c) Geometrické tvary d) Čísla, písmena e) Orientace v prostoru a čase f) Už chodím bezpečně Vzdělávací oblasti: Poznávání svého těla, jeho funkci, prohlubování poznatků o něm Vytváření pozitivního vztahu k procesu učení Pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností velikost, barva, tvar Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (číslice, písmena, obrazce) Hry podporující nejrůznější zaměření podporující tvořivost, představivost Návrh praktických činností: Pracovní listy Soutěže zaměřené na orientaci v prostoru Poznávání hodin pexeso Výtvarné a pracovní činnosti zaměřené na danou tématiku např. vytvořit obrázek z vystřižených geometrických tvarů Chápat základní číselné a matematické pojmy, matematické souvislosti Orientovat se v počtu cca do 5 Chápat číselnou řadu 1 10 Orientovat se v prostoru, v čase i v rovině Zopakovat si poznatky spojené s bezpečným pohybem v silničním provozu

27 6. Já jsem já, ty jsi ty, ten dělá to a ten to a) Chování k okolí b) Profese c) Kdo vyrábí (dělá)? d) Návaznost ve výrobě a v zemědělství (např. obilí mouka chleba) e) Potravinový řetězec f) Rozdíl v pohlavích g) Rozdílnost ve vzhledu Vzdělávací oblasti: Rozvoj znalostí o přírodě, společnosti, významu práce lidí Prohlubování poznatků o profesích, které nás obklopují Uvědomění si rozdílu mezi ženským a mužským pohlavím Seznamování se se světem lidí Prohlubování poznatků o výrobě věcí, které nás běžně obklopují, o výrobě potravin Návrh praktických činností: Hry zaměřené na nápodobu a identifikaci Výtvarná a pracovní činnost zaměřená na danou tématiku Pozorování lidí Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami vážit si práce druhých Umět se správně chovat ve skupině lidí Umět se zastat slabšího Prohloubit poznatky o vzniku věcí, které nás obklopují Prohloubit poznatky o výrobě potravin Seznámit se s různými druhy profesí a vědět, co kdo dělá

28 V.4 Medvídek objevuje jaro Jaro na vesnici opět ve spojení s přírodou, zrození nového života mláďátka na statcích v okolí, práce na zahradě, pučící stromy, zelenající se tráva. Ponoříme se těž do Velikonoc pohanské tradice a obyčeje při výtvarných činnostech a literární výchově a zároveň pronikneme do Velikonoc důležité je, aby děti formou zážitkového učení nasávaly poznatky ze všech oblastí lidské existence. 1. Příroda se probouzí a) Jarní květiny les, louka, zahrada b) Zvířata na statku, v lese mláďata, krmení, ustájení, pojmenování zvířecí rodiny c) Jarní práce na poli a v zahradě, první zelenina (salát, ředkvičky) d) Počasí e) Kvetoucí stromy barva květů Návrhy praktických činností: Vycházka do okolí, pozorování přírody Návštěva místního družstva Založení vlastního záhonku na pozemku školky Vyhrabování trávy na školní zahradě

29 Hry zaměřené na poznávání rostlin a zvířat Výtvarná a pracovní činnost k daným tématům Písničky, básničky, pohádky Vnímat, že svět má svůj řád Všímat si změn a dění v okolí Seznámení se s různými druhy rostlin Dokázat pojmenovat zvířecí rodinu Umět se hudebně, výtvarně i slovně vyjádřit o tom, co vidím a cítím Rozpoznání změn počasí prší, svítí slunce, zataženo, větrno, atd. 2. Poznávání svého těla a péče o něj a) pojmenování jednotlivých částí těla b) Smysly chuť, čich, hmat, sluch, zrak c) Péče o tělo prevence, osobní hygiena, otužování d) Sport e) Co nám svědčí a co ne aneb zdravá strava f) Základní první pomoc a telefonní čísla g) Bezpečnost při hře ohleduplnost k ostatním Návrhy praktických činností: Hry a činnosti zaměřené na rozvoj smyslů Hry a činnosti zaměřené na poznávání částí těla Procvičování jemné a hrubé motoriky Říkanky a písničky k dané tématice Vypravování o tom, co děláme pro své zdraví Nácvik telefonování Nácvik první pomoci

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více