Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

2 Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa: Myslejovice 1, Myslejovice IČO: IZO: Jméno ředitelky: Mgr. Petra Rubáčová Telefon: WEB: Podpis: Razítko:

3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatel školy: Obec Myslejovice Adresa: Myslejovice 145, Myslejovice Telefon: IČO: WEB: Platnost dokumentu: ČÍSLO JEDNACÍ: 120/2011 PLATNOST: od do SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU: Podpis: Razítko:

4 I. Charakteristika mateřské školy Školní budovy se obec dočkala v roce Původní budova byla několikrát přestavována, naposledy pak v roce 1975, kdy v budově zůstala pouze mateřská škola, jelikož malotřídní škola byla zrušena. Dne 1. září 1991 začala budova sloužit opět jako základní i mateřské škole. Obec Myslejovice leží 10 km od Prostějova na východním výběžku Drahanské vysočiny. Obec je obklopena lesy a pěknou přírodou, což dětem umožňuje trávit téměř každý den čas na čerstvém vzduchu. V blízkém okolí MŠ se nachází zemědělské družstvo, kde se po domluvě, děti mohou seznámit s různými druhy zvířat i zemědělskými stroji a pracemi. V okolí školy se nachází vhodné prostory pro zimní aktivity. Přímo před budovou školy vede silnice, kde ovšem není vyznačen přechod pro chodce ani značka upozorňující na pohyb dětí, což vede k nutnosti zvýšené pozornosti při přecházení silnice. V blízkosti školy se nachází také kostel, který děti pravidělně navštěvují a seznamují se tak s kořeny vlastní kultury. Mateřská škola tvoří jeden právní subjekt se základní školou a sídlí v jedné budově. MŠ má k dispozici jednu třídu s kapacitou 24 dětí. Mateřská škola nabízí příjemné, klidné, rodinné prostředí. Žáci jsou více vedeni k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším. Je velmi omezena arogance a asgresivita mezi dětmi. Neprojevuje se šikana. Dochází k úzkému kontaktu mezi školou a rodiči.

5 II. Podmínky vzdělávání II.1 Věcné podmínky Vstup do školy tvoří nově vybavené zádvěří, z něhož děti vstupují do šatních prostor. Šatní prostory jsou vybaveny skříňkami a botníčky pro odkládání oděvů a obuvi dětí. V šatních prostorách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Šatní skříňky jsou však ve špatném stavu a v plánu je jejich výměna. Mateřská škola má jednu věkově smíšenou třídu, jejíž kapacita je 24 dětí. Pro odpolední program byla kapacita mateřské školy stanovena na 15 dětí, protože školka nemá samostatnou místnost pro odpočinek, lehátka se rozestavují přímo ve třídě. Takto omezená kapacita je však dostatečná. Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy základní školy opravené z učitelského bytu. Třída mateřské školy vznikla propojením tří samostatných místností, čímž byla zajištěna průchodnost, ale i členitost prostor MŠ. Pracovní prostor je vybavený novým nábytkem, novou bílou tabulí a děti zde mají dostatek prostoru pro výtvarnou činnost, učení, didaktické hry a jiné pracovní aktivity. V herních prostorách třídy je umístěn starší nábytkem, který je však upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. Děti mají k dispozici stavebnice z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány, herní prostor je pokryt kobercem. Odpoledne děti odpočívají přímo v uklizené a vyvětrané herně na nově pořízených matracích. Matrace spolu s ložním prádlem jsou uloženy v nové skříni na matrace a lůžkoviny, která je umístěna přímo v herně. Potřeby na spaní jsou dětem snadno dostupné. V kabinetu třídy jsou didaktické pomůcky k výchovně vzdělávacím činnostem. Ve třídě je klavír, pro hudební činnosti máme dostatek i jiných hudebních nástrojů. Třída je vybavena novým audiopřehrávačem. Umývárna je průchozí na zahradu. K dispozici jsou tři umývadla a tři záchodky velikostně přizpůsobené dětem, jejich stav a počet však nevyhovuje. Plánujeme, že umývárna projde v nejblížší době rekonstrukcí. K dispozici je herna a rozhlehlá zahrada, kterou je však třeba upravit dle hygienických a bezpečnostních standardů, neboť většina jejího vybavení je zastaralá a nevyhovující. Jedná se však o velmi pěkný pozemek, kde děti rády tráví čas. V budově se nachází školní jídelna,

6 která zajišťuje stravu jak pro žáky mateřské tak i základní školy. II.2 Životospráva Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku, dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne. Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí MŠ a ZŠ, dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava (dle platných předpisů), mezi pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je dodržován pitný režim dětí. Odpoledního spánku využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidný program. Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, v lese. V denním programu jsou respektovány individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. II.3 Řízení a personální zajištění Ředitelkou Základní školy a mateřské školy Myslejovice je Mgr. Petra Rubáčová. V mateřské škole působí 2 učitelky. Bc. Tereza Slezáková pracuje na plný úvazek, a na zkrácený úvazek paní Jitka Trnečková. Učitelky v mateřské škole nemají potřebnou odbornou kvalifikaci, ale pracují na doplnění potřebné kvalifikace. Jejich další vzdělávání vedení školy plně podporuje a vytváří i prostor pro získávání dalších znalostí a kompetencí formou školení, kuzrů atd. II.4 Psychosociální podmínky Snaha pedagogických pracovnic směřuje k těmto potřebám: - k pocitu bezpečí a lásky, - k samostatnosti, - k možnosti zařadit se mezi vrstevníky, - k povzbuzování dětí pochvalou, - k přístupu k dětem s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti,

7 - k dostatku pohybu přirozené potřeby dětí, - k vytváření dostatku podnětů během celého dne pobytu v MŠ. Učitelky naplňují tento cíl ve všech činnostech během celého dne, respektují individuální i věkové zvláštnosti dětí a charakter skupiny, se kterou pracují. Ve skupinkách se individuálně věnují přípravě starších dětí do školy a mladším dětem při upevňování různých dovedností. Veškeré činnosti se snaží co nejvíce motivovat. Naše MŠ se snaží všestranně rozvíjet osobnost dítěte ve všech oblastech a ty se vzájemně prolínají. Pravidla pro učitelky Tvoříme ze třídy výchovné společentsví. Přijímáme každé dítě takové, jaké je, a projevujeme vůči němu přátelské city. Připisujeme dětem i dospělým pozitivní vlastnosti (vyjadřujeme pozitivní očekávání). Formulujeme jasná a splnitelná pravidla hry. Na negativni jevy reagujeme klidným poukázáním na jejich důsledky. Vybízíme děti k prosociálnímu chování. Odměny a tresty používáme opatrně. Zapojíme do výchovného procesu rodiče. Buďme nositeli radosti. V mateřské škole jsou děti vedeny k vědomí, že jou si všichni rovni, že každý je jedinečná originální osobnost s neopakovatelným posláním. Vlatním příkladem, ale i cílevědomým pedagogickým působením jsou děti vedeny k těmto zásadám: Pravidla pro děti Když jeden mluví, ostatní naslouchají. V prostorách školky chodíme krokem, abychom neublížili sobě a ostatním dětem. Vyřádíme se v herně nebo venku. V prostorách školky mluvíme tiše, křik škodí našemu zdraví a ruší při hře i při práci. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou neubližujeme si.

8 Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda a teprve potom dospělého učíme se tím samostatnosti a pomáhat si navzájem. Rád pomáhám svým kamarádům. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat. Nepovyšujeme se, ale ani se neponižujeme. Vážíme si toho, co vytvořili druzí neničíme kamarádovi hru ani práci. Mluvíme a chováme se pěkně, neříkáme hrubá slova ani se nechováme hrubě. II.5 Spoluúčast rodičů Mateřská škola chce být partnerem rodičů při výchově a vzdělávání dětí a vzájemnou spolupráci považujeme ve výchovně vzdělávacím procesu za klíčovou. Individuálně sledujeme potřeby jednotlivých rodin a pracovníci školy se jim snaží vyhovět. S rodiči osobně a individuálně konzultujeme, jak jejich dítě prospívá a domlouváme se na společeném postupu ve výchově ana řešení případných problémů. Pro individuální rozhovory je vhodná zejména doba, kdy si rodiče děti po obědě nebo po odpočinku vyzvedávají. Dále se konají pravidelně, nejméně dvakrát za rok společně schůzky rodičů s učitelkami MŠ, které slouží především k řešení organizačních otázek a plánování společných akci. Rodiče mají také možnost strávit před Vánoci celý den s dětmi ve školce, kdy je pro ně připraven společný program a mohou s dětmi strávit i některá odpoledne při tvořivých dílničkách, při hrách na zahradě nebo třídních besídkách. S rodiči spolupracujeme při přípravě akcí pro děti, jako je drakiáda, mikulášské odpoledne, karneval, dětský den. Místem pro setkání je i Vánoční besídka v kostele a závěrečná besídka v kulturním domě. V neposlední řadě se rodiče se podílí na různých opravách a drobných pracech ve školce i na celé škole. Rodiče jsou o chodu školky, mimořádných akcích a dalších událostech informování osobně učitelkou MŠ, informační nástěnkou, informačními maily a sms zprávami. Pravidla pro rodiče Děti předáváme učitelce osobně. Děti odhlašujeme ze školky den předem, Scházíme se ve třídě do 8:30 hodin, aby děti měly dostatek prostoru pro herní aktivity Kdykoli můžeme dítě do třídy následovat. Problémy, připomínky a své pocity řešíme s učitelkou bez přítomnosti dítěte. Dáváme dětem takové oblečení, které může umazat.

9 Přezůvky volíme zásadně s plnou patou. Zásadně do MŠ dětem nedáváme žvýkačky a bonbóny. Vysvětlíme, že do MŠ se nenosí hračky z domova. Děti si vyzvedáváme včas. Dětem neslibujeme, co nemůžeme splnit. II.6 Spolupráce s dalšími subjekty Z výše uvedeného vyplývá, že škola významně ovlivňuje kulturní život obce, v níž se nachází. Vedení obce je ke škole vstřícné. Děti z mateřské školy poznávají obec, v níž žijí, navštěvujeme pravidelně místní zemědeslké družstvo, statky v okolí (pozorování zvířat, prací na statku a na poli), obecní úřad, děti poznávají různé profese a zájmy (keramička, myslivec, včelař ). Důležitá je spolupráce s římskokatolickou farností Myslejovice s dětmi při různých příležitostech navštěvujeme místní chrám (hody, Vánoce, stavění jesliček, Velikonoce, svátky významných českých světců, varhanní koncert). V místním kostele se koná i vánoční besídka za účasti zdějšího kněze.

10 III. Organizace vzdělávání III.1 Přijímací řízení děti do mateřské školy Do mateřské školy mohou být přijaty všechny děti od tří do šesti let věku na základě rozhodnutí ředitele školy. O řijímacím řízení do MŠ plně informuje směrnice Kritéria pro přijetí dětí do MŠ. III.2 Organizace třídy V naší mateřské škole je k dispozici jedna třída s kapacitou 24 dětí. Ve třídě jsou děti od tří do šesti let, po odkladu školní docházky jsou ve školce děti až sedmileté. Toto věkové rozpětí vyžaduje individuání přístup a dělení třídy na skupinky, jejichž program se různí podle aktuálních potřeb dětí a probíraných témat příprava předškolních dětí, jednoduché pohybové hry nejmenších dětí, nácvik sebeobsluhy. Děti ve věkově smíšené třídě se zároveň učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem, malé děti se učí od starších kamarádů, kteří jsou pro ně zároveň motivací. III.3 Formy a činnosti předškolního vzdělávání Ve výchovně vzdělávacím programu se snaží učitelky poskytnout dostatek prostoru k vlastnímu vyjádření, jednání, uplatnění nápadů. Děti často povzbuzují pochvalou. Během dne střídají spontánní, řízené, skupinové i individuální činnosti. Tvořivé hry a spontánní činnosti : - volnost ve výběru hraček, - možnost individuální a skupinové práce, - uplatnění samostatnosti, - využití komunikace, - od příchodu dětí po pohybovou aktivitu před svačinkou, - odpoledne po svačině a společné zájmové činnosti, - při pobytu venku (dvorek, zahrada).

11 Tělovýchovné chvilky : - jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu, - jsou zařazovány denně před svačinkou a při pobytu venku, - nepravidelně při společných činnostech a odpoledních zájmových činnostech, - pohybové hry, hry se zpěvem, překážková dráha, cvičení s hudbou (doprovod klavíru nebo CD,MC, zpěvu učitelky ), zdravotní cviky, taneční kroky Společné jídlo : - podává se 3x denně v tříhodinových intervalech (oběd a 2 svačinky), - děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze (v umývárně i při odnášení tácků a hrníčků od svačinky, při nalévání čaje z konvice, rozdávání příborů u oběda) - při jídle jsou vedeny ke správnému používání a držení příboru, k správnému stolování, k čistotě kolem talíře, - do jídla nenutíme, ale snažíme se vést děti alespoň k ochutnání různých druhů zeleniny nebo méně obvyklých druhů jídel. Řízené a společné činnosti: - prolínání všech výchov v řízených činnostech, - dostatek motivace, využívání maňásků, plyšáčků, využívání pomůcek, obrázků, praktických ukázek, praktických činností, - plnění plánovaných úkolů formou her, - je řízena učitelkou, má stanovený cíl a vychází z potřeb a zájmů dětí, - probíhají mezi dopolední svačinkou a pobytem venku, - řízená společná činnost nebo hra může vzniknout kdykoli během dne. Pobyt venku: - formou vycházky nebo pobytu na dvorku nebo zahradě, - dopřát dětem dostatek volnosti a přirozeného pohybu, - vedeme děti k získávání poznatků o okolí.

12 Odpolední spánek a odpočinek: Pro odpočinek na lehátku: - četba knih - pohádky klasické Němcová, Erben, pohádky moderní Macourek, Čtvrtek, Petiška, atd. - vyzvat děti, aby nosily knihy z domu, zavedení ilustrovaného čtenářského deníku, který si budou děti postupně plnit. - poslech pohádky z CD - pohádky převážně od českých autorů Pohádky z pařezové chaloupky, Rumcajs, Pejsek a kočička, Makový mužíček atd. Alternativní klidové aktivity: - výtvarná a pracovní činnost, - pracovní listy učení formou hry (pravá, levá strana poznej, co chybí uvolňovací cviky počítání atd.) - pohybová a taneční cvičení, - básničky, básničky se cvičením, - nácvik drobných divadelních představení, - pro pobytu venku či v tělocvičně pozornost soustředit na jemnou a hrubou motoriku udržení rovnováhy, chytání míče, házení míče, různé pohybové hry Individuální práce: - se skupinkou dětí nebo s jednotlivci procvičování určité činnosti nebo dovednosti potřebné pro vstup do ZŠ nebo u mladších dětí pro jejich další vývoj, - zařazovány při hrách, po řízených činnostech, v odpoledních činnostech nebo např. při nepříznivém počasí místo pobytu venku. Hygiena a sebeobsluha: - hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle své vlastní potřeby, při požádání jim učitelka pomůže, - také v ostatních sebeobslužných činnostech jsou děti vedeny k samostatnosti: při mytí rukou, oblékání, svlékání, ukládání oblečení na ramínka, skládání oblečení v šatně, úklidu hraček, - při složitějších činnostech pomáhá učitelka nebo starší kamarádi, - děti jsou vedeny k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

13 Komunikace mezi školou a rodinou: - individuální rozhovory s rodiči, - schůzky rodičů dětí z MŠ, - informační nástěnka, poskytování informací přes internet, mobilní telefon, - setkávání při akcích školy.

14 IV. Charakteristika vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok IV.1 Charakteristika vzdělávacího programu Tento projekt je uspořádán do čtyř tematických celků, kdy každá bublina představuje jedno roční období, a činnosti s ním spojené. Děti provází příběh malého medvídka prožívají s ním, jak roste, učí se novým běcem, co se děje s medvídkem a jeho lesními kamarády v jednotlivých obdobích roku. Malé medvídě jako průvodce učí děti úctě k přírodě, učí je poznávat její krásy a koloběh jejího života. Medvídkův příběh začíná v momentě, kdy se od mámy z pelíšku dostane mezi děti ve školce, společně s dětmi poznává nové prostředí, nové kamarády a režim školky spolu s celou pozdizmní tematikou. A na konci roku máme z medvídka už velké silné medvídě hodně se toho naučil, poznal nové kamarády, zesílil a dělá mědvědím rodičů, jen a jen radost a neohoroženě se vydá vstříc prázdninám tak jako děti. Jednotlivé bloky jsou pro děti motivovány, logicky na sebe navazují, ale jsou na tolik variabilní, že se učivo prolíná. Program se zaměřuje na témata dětem blízká, na vše, co mohou vidět, pozorovat, vyzkoušet si. Jsou vedeny ke slušnosti (poděkovat, poprosit, pozdravit), k lásce k rodičům, sourozencům, k pěkným vztahům ke kamarádům, k ohleduplnosti, k úctě k dospělým lidem, k práci, k uměleckým hodnotám, k majetku svému i ostatních, k optimistickému ladění, k lásce k vesnici, ve které bydlí, k naší republice a celé Zemi. Cílem je vštípit dětem touhu po objevování, což je základ pro vstup do školy a celého života. Zaměřujeme se na samostatnost (sebeobsluha) a různé potřebné dovednosti, na grafomotorické cviky, snažíme se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, zprostředkovávat dětem příjemné citové prožitky. Seznamují se s mnoha pohádkami, rozlišují dobro a zlo.

15 IV.2 Vzdělávací oblasti programu podle ŠVP PV 1. Dítě a jeho tělo Podporovat fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost a pohybovou zdravotní kulturu, rozvoj manipulačních a sebeobslužných činností - každodenní cvičení, pohybové chvilky, pobyt venku. 2. Dítě a jeho psychika Podporovat duševní pohodu, psychickou odolnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, citů a vůle, stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností dítěte - veškeré činnosti v MŠ, rozhovory s dětmi. 3. Dítě a ten druhý Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti nebo dospělému a posilovat vzájemnou komunikaci a pohodu těchto vztahů - navázání na výchovu v rodině, mravní výchova. 4. Dítě a společnost Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - estetická výchova, slušné chování. 5. Dítě a svět Založit u dítěte povědomí o okolním dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - ekologická výchova, enviromentální výchova ochrana živočichů, rostlin.

16 IV.3 Práce se vzdělávacím programem Učitelka si vytváří podle tematického plánu, který je vytvořen na celý rok, jednotlivé týdenní plány, kde se prolíná jedno téma celým týdnem a všemi činnostmi v průběhu celého dne. Učitelka si vždy dopředu promyslí téma týdne, najde si příslušné pomůcky, obrázky, pracovní listy, výrobky, básně, písně, pohybové hry. Vytvoří i nástěnku k tématu, která zároveň informuje rodiče o tom, s čím se budou děti celý týden, případně i více týdnů, seznamovat. U všech tematických bloků zařazujeme všechny druhy činností a výchov - výtvarná, pracovní, literární, jazyková, rozumová, matematická, hudební, tělesná, ekologická, ale vždy se musí prolínat, nezaměřovat se pouze na jednu, během dne jich vystřídat více. U každého tematického bloku nerozepisujeme jednotlivé vzdělávací nabídky, každá učitelka si vybere podle svého uvážení a situace z mnoha možností a přizpůsobí danému tématu, neboť nápadů je nepřeberné množství a každá učitelka přichází s něčím jiným. Integrované bloky jsou rozděleny do dalších tematických celků, které je možno kdykoli obměnit podle možností, podmínek, situace nebo aktuálního stavu.

17 V. Vzdělávací obsah V.1 Hola hola, méďa nás do školky volá - září Cílem tohoto integrovaného bloku je uvést je formou hry do nového prostředí tak, aby se zde cítily bezpečně a dokázaly se zde orientovat, poznat paní učitelky a ostatní zaměstnance, náplň jejich práce a především, aby se děti poznaly navzájem. A také v tomto bloku stanovíme a budeme důsledně upevňovat pravidla vzájemného soužití, pravidla základní prevence úrazů a zranění v MŠ a základní hygienická pravidla. 1. Na výletě v novém světě a) Moje školka orientace na novém místě b) Obec, kde se školka nachází Orientace v novém prostředí,

18 motivace k samostatnosti. 2. Čáry, máry fuk, jsi šikovná holka, kluk a) Pravidla vzájemného soužití b) Úklid c) Bezpečnost Návyk na režim školky, pochopení pravidel společného soužití, správné zacházení s hračkami a pravidla úklidu, respektování potřeb druhých, schopnost bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování, motivace ke zvládání sebeobsluhy. 3. Ve školce jsme kamarádi a) Kdopak se tu o nás stará zaměstnanci školky b) Seznamovací hry a aktivity Učit se vhodně komunikovat s dospělými, navazování kontaktů s vrstevníky, respekt k odlišnostem, řešení konfliktů mírovou cestou. 4. Méďo, to jsem já! a) Moje místo ve školce b) Já a moje tělo c) Letní vzpomínání co jsme dělali o prázdninách, dovolené d) Kde jsem doma Umět představit sebe a svou rodinu, bezpečná orientace ve školce - značka, ručník, skříňka, místo u stolu, vyprávění krátké příhody, zvládání základních hygienických návyků, stolování, oblékání

19 V.2 Při všech vůních podzimu se náš méďa chystá na zimu Děti už si ve školce dobře zvykly a nyní už můžeme začít zkoumat okolí s přírodou, která se na podzim mění vycházky do lesa, po vesnici, pouštění draků, pozorování zvířátek a práce s pestrými podzamními barvami při výtvarných aktivitách, podzimními plody, uzrávajícím ovocem, které budeme poznávat všemi smysly - to bude náplň tohoto bloku. Samozřejmě také průběžně děti vychováváme k odpovědnému chováni na silnici, uvědomování si časových souvislostí i k povědomí o křesťanských i světských svátcích, které slavíme. 1. Příroda na podzim a) Změny v přírodě barvy podzimu b) Práce na poli a na zahradě c) Zvířata d) Ptáci odlet ptáků Sledování odlišností v přírodě

20 Pozorování změn v barevnosti světa Osvojit si poznatky o podzimních pracích na poli a v zahradě Upevnit poznatky o zvířatech Seznámení se se životem ptactva na zimu někteří odlétají 2. Významné dny a svátky a) Svatý Václav b) Den vzniku samostatného Československého státu c) Památka zesnulých Přiměřeně věku seznámit děti se státními svátky naší republiky Připomenutí památky zesnulých život není věčný 3. Volný čas a) Pouštění draků b) Bezpečnost při hrách c) Vzpomínání na prázdniny d) Hry dnes a dříve hračky, venkovní hry, život dnes a dříve obecně Seznámení se s bezpečností při hře Naučit se pouštět draka, případně si ho vyrobit Samostatné vyprávění o tom, jak jsem prožil prázdniny Seznámení se s vývojem hraček a her, s životem v dobách mládí babiček, dědečků, prababiček, pradědečků

21 4. Pozor, méďo, červená a) Dopravní prostředky b) Jak chodit bezpečně c) Dopravní značky d) Jízda na kole, koloběžce, on-line bruslích vybavení, dohled, bezpečnost e) Co dělat, když se někde ztratím Seznámení se s pravidly silničního provozu Zopakování dopravních značek Bezpečnost při jízdě na kole, on-line bruslích, koloběžce potřebné vybavení Naučit se, co dělat, když se ztratím znát jméno, příjmení, adresu, s kým tu jsem, nezmatkovat 5. Budoucnost je míč, co utíká pryč a) Dny v týdnu b) Měsíce v roce c) Roční období d) Hodiny e) Určení směru nahoru, dolů, vlevo, vpravo, f) Pojmy před, za, pod, nad, v, vedle, okolo,. Seznámit se s dny v týdnu, s ročními obdobími a měsíci v roce Získat určitou představu o čase ráno, večer, v poledne, dopoledne, odpoledne, v noci Orientovat se v prostoru Umět přiřadit věci na místo dle instrukcí

22 V.3 Medvídek si povídá s paní Zimou V tomto integrovaném bloku nás čeká doba advetní i vánoční, příprava na Vánoce, společné pečení vánočního cukroví, příprava na vánoční besídku, mikulášská besídka. Naším cílem je nekomerční pojetí Vánoc, učit děti chápat radost z darování vlastnoručně vyrobených dárků, z hodnot jakými jsou rodina, vzájemná úcta, láska. Dále se budeme věnovat zimě jako ročnímu období, důležité bude pozorování změn v přírodě, život zvířat. Vše zážitkovou formou vycházky, pozorování, beseda s myslivcem. Využijeme všech možností, které zima na vesnici přináší z hlediska sportovního vyžití i při pozorování přírody jejích proměn a krás. 1. Svátky a) Mikuláš a čert b) Štědrý den c) Den obnovy samostatného Českého státu d) Tři králové

23 Vzdělávací oblasti: Poznávání zvyků a tradic. Návrh praktických činností: Básničky, písničky, říkanky a dramatizace vážící se k daným svátkům Činnosti zaměřené na rozvoj estetického vnímání Dopis Ježíškovy Seznámení s vánočními zvyky Stručné seznámení s historií našeho státu Posilování vazeb dětí k tradicím a kultuře společnosti Příprava besídky v místním kostele Seznámení dětí s tradicemi a zvyky v naší republice a zvyky v zahraničí. 2. Příroda v zimě a) Ukládání zvířat k zimnímu spánku, tvorba potravinových zásob b) Zazimování rostlin a ochrana stromů c) Návštěva lesa d) Co prozradí stopy? e) Vánoční stromky a kapři Vzdělávací oblasti: Osvojení poznatků o přírodě v zimě, poznávání stop zvěře, seznámení se s výlovem rybníka Výlety do okolí Návrh praktických činností: Básničky, písničky, říkanky o zimní přírodě a zvířátkách Hry a činnosti vážící se k rozvoji pozornosti a paměti

24 Samostatnost Schopnost orientovat se podle knihy porovnávání stop Uvědomění si smyslu pro povinnost Získání vztahu k přírodě Zachytit a vyjádřit své prožitky 3. Zimní sporty a) Jaké zimní sporty znám? b) Sáňkování a vše kolem c) Bruslení a vše kolem d) Zimní procházky + nebezpečí z prochladnutí e) První pomoc f) Náledí a chodníky g) Sněhuláci Vzdělávací oblasti: Spontánní hra Činnosti zajišťující spokojenost a radost, Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání Nácvik organizačních schopností Řešení jednoduchých nepříjemných situací Návrh praktických činností: Stavba sněhuláků Sáňkování dětí Procházky do přírody Nácvik první pomoci zlomeniny, omrzliny, přivolání pomoci Nechat děti posypat chodník před školou Seznámení s bezpečností při běžných dětských zimních sportech.

25 Všímat si věcí kolem sebe Nebýt netečný k cizímu neštěstí Nebát se upozornit druhé na nějaké nebezpečí Získat u dětí vztah k zimním sportům 4. Z pohádky do pohádky a) Celé Česko čte dětem b) Příprava vánoční besídky c) Jaké pohádky znáš samostatná vyprávění d) Karneval Vzdělávací oblasti: Objevování světa kouzel a fantazie Rozvoj tvořivého myšlení Schopnost řešit problémy Rozvoj verbálního a neverbálního projevu Vytvoření povědomí o morálních hodnotách dobro x zlo Návrhy praktických činností: Četba knih, které si děti donesou Vyprávění a dramatizace pohádek Hry a činností zaměřené na rozvoj fantazie, morální ponaučení Říkanky a písně k dané tématice Výtvarné vyjádření Schopnost ohodnotit sebe sama, své pokroky, ocenit výkon druhých lidí Pochopení rozdílu mezi dobrým a zlým Naučit se nazpaměť krátké texty Seberealizace při tvorbě kostýmu Vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

26 5. Dívej, co už všechno znám! a) Lidské tělo b) Barvy c) Geometrické tvary d) Čísla, písmena e) Orientace v prostoru a čase f) Už chodím bezpečně Vzdělávací oblasti: Poznávání svého těla, jeho funkci, prohlubování poznatků o něm Vytváření pozitivního vztahu k procesu učení Pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností velikost, barva, tvar Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (číslice, písmena, obrazce) Hry podporující nejrůznější zaměření podporující tvořivost, představivost Návrh praktických činností: Pracovní listy Soutěže zaměřené na orientaci v prostoru Poznávání hodin pexeso Výtvarné a pracovní činnosti zaměřené na danou tématiku např. vytvořit obrázek z vystřižených geometrických tvarů Chápat základní číselné a matematické pojmy, matematické souvislosti Orientovat se v počtu cca do 5 Chápat číselnou řadu 1 10 Orientovat se v prostoru, v čase i v rovině Zopakovat si poznatky spojené s bezpečným pohybem v silničním provozu

27 6. Já jsem já, ty jsi ty, ten dělá to a ten to a) Chování k okolí b) Profese c) Kdo vyrábí (dělá)? d) Návaznost ve výrobě a v zemědělství (např. obilí mouka chleba) e) Potravinový řetězec f) Rozdíl v pohlavích g) Rozdílnost ve vzhledu Vzdělávací oblasti: Rozvoj znalostí o přírodě, společnosti, významu práce lidí Prohlubování poznatků o profesích, které nás obklopují Uvědomění si rozdílu mezi ženským a mužským pohlavím Seznamování se se světem lidí Prohlubování poznatků o výrobě věcí, které nás běžně obklopují, o výrobě potravin Návrh praktických činností: Hry zaměřené na nápodobu a identifikaci Výtvarná a pracovní činnost zaměřená na danou tématiku Pozorování lidí Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami vážit si práce druhých Umět se správně chovat ve skupině lidí Umět se zastat slabšího Prohloubit poznatky o vzniku věcí, které nás obklopují Prohloubit poznatky o výrobě potravin Seznámit se s různými druhy profesí a vědět, co kdo dělá

28 V.4 Medvídek objevuje jaro Jaro na vesnici opět ve spojení s přírodou, zrození nového života mláďátka na statcích v okolí, práce na zahradě, pučící stromy, zelenající se tráva. Ponoříme se těž do Velikonoc pohanské tradice a obyčeje při výtvarných činnostech a literární výchově a zároveň pronikneme do Velikonoc důležité je, aby děti formou zážitkového učení nasávaly poznatky ze všech oblastí lidské existence. 1. Příroda se probouzí a) Jarní květiny les, louka, zahrada b) Zvířata na statku, v lese mláďata, krmení, ustájení, pojmenování zvířecí rodiny c) Jarní práce na poli a v zahradě, první zelenina (salát, ředkvičky) d) Počasí e) Kvetoucí stromy barva květů Návrhy praktických činností: Vycházka do okolí, pozorování přírody Návštěva místního družstva Založení vlastního záhonku na pozemku školky Vyhrabování trávy na školní zahradě

29 Hry zaměřené na poznávání rostlin a zvířat Výtvarná a pracovní činnost k daným tématům Písničky, básničky, pohádky Vnímat, že svět má svůj řád Všímat si změn a dění v okolí Seznámení se s různými druhy rostlin Dokázat pojmenovat zvířecí rodinu Umět se hudebně, výtvarně i slovně vyjádřit o tom, co vidím a cítím Rozpoznání změn počasí prší, svítí slunce, zataženo, větrno, atd. 2. Poznávání svého těla a péče o něj a) pojmenování jednotlivých částí těla b) Smysly chuť, čich, hmat, sluch, zrak c) Péče o tělo prevence, osobní hygiena, otužování d) Sport e) Co nám svědčí a co ne aneb zdravá strava f) Základní první pomoc a telefonní čísla g) Bezpečnost při hře ohleduplnost k ostatním Návrhy praktických činností: Hry a činnosti zaměřené na rozvoj smyslů Hry a činnosti zaměřené na poznávání částí těla Procvičování jemné a hrubé motoriky Říkanky a písničky k dané tématice Vypravování o tom, co děláme pro své zdraví Nácvik telefonování Nácvik první pomoci

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více