SVOBODNÝ STÁT SASKO OKRES KRUŠNOHORSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOBODNÝ STÁT SASKO OKRES KRUŠNOHORSKÝ"

Transkript

1 Vaše lékařské centrum uprostřed přírody Akademická nemocnice umožňující výcvik medikům Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně Vaše specializovaná rodinná nemocnice SVOBODNÝ STÁT SASKO OKRES KRUŠNOHORSKÝ Vaše nemocnice s kompetencí a srdcem

2 Obsah 2 Kliniken Erlabrunn ggmbh Erlabrunn Am Märzenberg 1A Breitenbrunn Telefon: Telefax: Internet: Slovo na úvod strana 3 Nemocniční kliniky, oblasti výkonů a oddělení strany 4/5 Minulost současnost budoucnost strany 6/7 Management kvality strana 8 Image společnosti Kliniken Erlabrunn ggmbh strana 9 Jak nás najdete strana 10 Příjem pacientů strany 11/12 Vaše nové prostředí strana 13 Interní klinika/funkční sféra strany 14/15 Klinika ortopedie a úrazové chirurgie/funkční sféra strany 16/17 Gynekologicko-porodnická klinika strany 18/19 Klinika všeobecné a viscerální chirurgie/funkční sféra strana 20 Klinika dětského a dorostového lékařství strana 21 Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny strana 22 ORL lůžkové oddělení s lůžky specializovaného smluvního lékaře s vlastní praxí strana 23 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika strany 24/25 Klinika pro následnou ortopedickou péči strany 26/27 Operační ambulance / Ambulantní centrum strana 28 Radiologie strana 29 Nemocniční lékárna strana 30 Laboratoř strana 31 Fyzioterapie strany 32/33 Diagnostika a terapie strana 34 Ošetřovatelská služba strana 35 Různé strana 36 Důležité upozornění! strana 37 Společnost pro služby, servis a vzdělávání - Dienstleistungs-, Service- und Bildungsgesellschaft mbh strany 38/39 Otevírací doba zařízení poskytujících služby v naší nemocnici strana 40 Vaše propuštění strana 41 Orientační plán Nemocnice Kliniken Erlabrunn ggmbh strany 42/43

3 SLOVO NA ÚVOD pan J. Wieder Jednatel Dr. med. habil. W. Zwingenberger lékařský ředitel paní E. Tschab ředitelka pro ošetřovatelskou službu 3 Milé pacientky, milí pacienti, rozhodli jste se pro léčbu v naší nemocnici s bohatou tradicí nebo před takovým rozhodnutím právě stojíte. Ujišťuji vás, že zaměstnanci naší nemocnice a naší společnosti se ze všech sil budou snažit o to, abyste se brzy uzdravili a také o to, aby vám, navzdory Vašim problémům, pobyt v našem zařízení pokud možno co nejvíce zpříjemnili. Proto nám důvěřujte. Jsme tu pro vás stále - ve dne v noci, u nás jste v dobrých rukou. Vedle těch nejmodernějších diagnostických a terapeutických metod jsme se upsali medicíně jako celku, medicíně, která léčí nejen daný orgán, ale sleduje celý organismus a především člověka jako jednotlivce v jeho jedinečnosti. Tato léčba a péče je tou nejlepší možnou formou, jak se o vás jako o pacientku či pacienta můžeme postarat. Všichni v naší nemocnice tuto koncepci uskutečňují a podporují, je součástí filozofie naší nemocnice i naší společnosti, a tedy určitou budoucností a trvalou perspektivou. Navrátit vám znovu zdraví, zachovat je nebo zlepšit Váš celkový stav natolik, abyste se cítili relativně zdraví, to jsou cíle naší svědomité péče. Srdcem i rozumem dokazujeme každodenně naše schopnosti, co se týče znalostí, medicíny, kvality a lidského přístupu. O tom, jestli se to více než 500 zaměstnancům nemocnice Kliniken Erlabrunn ggmbh daří, rozhodujete především vy sami. Naše brožura by vám měla pomoci vyznat se v našem zařízení a měla by vám, Vašim příbuzným i návštěvníkům pacientů poskytnout informace o oblastech a nabídce poskytovaných výkonů. Přejeme vám příjemný pobyt a aby Vaše uzdravování dobře probíhalo Vedení společnosti a společníci

4 Nemocniční kliniky, oblasti výkonů a oddělení 4 Vedení společnosti Jednatel pan J. Wieder Sekretariát pani J. Oppe / pani Ch. Müller / 20 Asistentka vedení společnosti pani Dr. phil. M. Trillitzsch Tisková mluvčí Management / správní služba Personální a sociální oddělení pani U. Steinke Oddělení provozního hospodářství pani H. Ballmann Oddělení ekonomiky a investic pani K. Barthel Technické oddělení pan G. Günther Lékařská služba Somatický obor: Interní klinika/funkční sféra šéflékař Dr. med. habil. W. Zwingenberger Klinika ortopedie a úrazové chirurgie/ šéflékař Dr. med. R. Pirtkien funkční sféra Gynekologicko-porodnická klinika šéflékařka Dipl.-Med. D. Hegenbarth Klinika všeobecné a viscerální chirurgie/ šéflékař Dr. med. W. Ulbricht Funkční sféra Klinika dětského a dorostového lékařství šéflékařka Dr.-medic H. Schoen Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny šéflékařka Dipl.-Med. S. Schulz šéflékař Dr. med. F. Nestler ORL- lůžkové oddělení s lůžky smluvního smluvní odborná lékařka Dr. med. H. Fischer odborného lékaře

5 Psychosomatický obor: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika šéfléka Dr. med. B. Eilitz Následná léčebná péče / rehabilitace: Klinika pro následnou ortopedickou péči šéfléka Dr. med. M. Thomä Nemocniční laboratoř vedoucí lékař laboratoře Dr. med. B. Schottmann Radiologie šéfléka Dr. med. A. Kaufmann Nemocniční lékárna vedoucí lékárny, Dipl.-Pharm. H. Muck Ošetřovatelská služba Ředitelka pro ošetřovatelskou službu pani E. Tschab Zástupkyně ředitelky pro ošetřovatelskou pani S. Tschischka službu/ funkční sféra Sociální služba pani G. Köster Sociální služba následná péče pani K. Voigtländer Poradkyně v oblasti diabetu pani B. Weise Poradkyně v oblasti předávání do péče pani H. Theilemann Ošetřovatelské služby: Interní klinika pani C. Karsunky Klinika ortopedie a úrazové chirurgie a pani K. Axmann Klinika všeobecné a viscerální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika a Klinika pani B. Krüger dětského a dorostového lékařství Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny pani R. Kraus Psychoterapeutická a psychosomatická klinika pani E. Bajec Klinika pro následnou ortopedickou péči pani B. Wanke

6 Minulost současnost budoucnost 6 Naše nemocnice byla budována od roku 1950 a vznikla za pouhých 10 měsíců jako hornická nemocnice, která tehdy přednostně poskytovala zdravotní péči a ošetření horníkům a zaměstnancům společnosti SDAG Wismut. Naše zařízení se nachází uprostřed udržovaného parku, který přímo přechází ve větší zalesněná území a dominuje významným způsobem celému okolí resp. celé oblasti. Celý pozemek má velikost 13 hektarů. Pozemek a nemovitosti, které tvoří jeho největší část, podléhají památkové ochraně, neboť se jedná o objekty, které svým pozoruhodným řešením prezentují zhrublý neoklasicismus sovětského charakteru, který byl tehdy považován za vzor. Je pro něj typický vstupní vestibul v pozadí s impozantními dórskými sloupy a symetricky členěné, kompaktní, do bloku uzavřené průčelí hlavní budovy. Podstatu stavebního fondu této architektonické památky tvoří hlavní budova s několika křídly (dům I), ke které byly v průběhu let přistavěny tři větší přístavky (fyzioterapie, nemocniční lékárna/radiologie, budova kuchyně), druhá menší budova kliniky resp. staniční budova (dům II) a ostatní vedlejší budovy. Kromě toho byl v roce 2007 předán svému učenému účelu nový komplex budov Klinika pro následnou ortopedickou léčebnou péči. S obratem, k němuž došlo v roce 1989, nastaly i pro nemocnici výrazné změny. Dne převzal nemocnici Erlabrunn s jejími sedmi klinikami a příslušnými odbornými odděleními nový zřizovatel - okres Schwarzenberg - jako okresní nemocnici. Současné spektrum služeb, které nemocnice jako firma - se svými nyní od roku 2007 již osmi klinikami poskytuje, proto v neposlední řadě vyplývá také z toho, jak se nemocnice vyvíjela v minulosti. Díky původně poměrně vysokému počtu obyvatel v oblasti působnosti nemocnice, který souvisel s tehdejším rozvojem báňského průmyslu, měla nemocnice silnou ekonomickou i lékařskou soběstačnost. S ústupem hornictví a klesajícím

7 7 počtem obyvatel se nemocnice více otevírala a přebírala ve stále větší míře úkoly základní lékařské péče pro okres Schwarzenberg a pro bližší i vzdálenější okolí. Z tohoto pohledu je také třeba stanovené úkoly překračující rámec regionu, např. u Kliniky ortopedie a traumatologie nebo Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky nebo od roku 2007 otevřené Ortopedické kliniky s následnou léčebnou péčí (rehabilitací) chápat v kontextu Erlabrunnského konceptu ve smyslu jednotné péče o naše pacienty. Usnesením Okresní rady Aue-Schwarzenberg z listopadu 1997 se zřizovatelem Okresní nemocnice Erlabrunn od roku 1998 stává společnost Kliniken Erlabrunn ggmbh. Společnost Kliniken Erlabrunn ggmbh se dnes prezentuje jako nemocnice poskytující vysoký standard péče, který v sobě zahrnuje široké spektrum služeb. Od roku 2003 a po recertifikaci v roce 2006 je nemocnice držitelem certifikátu kvality KTQ a je k dispozici nejen obyvatelstvu v rámci okresu a hostům našeho regionu, nýbrž všem, kteří chtějí využít našich služeb. Společnost Kliniken Erlabrunn ggmbh se vedle vysokého standardu lékařské péče spojené s maximální mírou lidského přístupu k pacientům upsala komplexnímu způsobu ošetřování resp. ošetřování a péči jako celku. Zdraví na základě výkonu, kvality a přístupu to jsou zásady naší nemocnice.

8 Management kvality Management kvality ve společnosti Kliniken Erlabrunn ggmbh více než jen trend 8 Jsme společnost orientovaná na poskytování služeb a naše klíčové kompetence spočívají v léčení a ošetřování. Stejně jako všechna zařízení v tomto oboru musíme i my pracovat hospodářsky smysluplně a efektivně. V podniku, ve kterém jsou v souladu s naší celkovou firemní filosofií poskytovány služby ze strany lidí pro lidi, to znamená: zajištění optimální a financovatelné kvality při péči o naše pacienty. Právě proto jsme v zájmu našich pacientů v minulosti i nyní v současnosti vytvořili ty nejlepší předpoklady, to znamená: 1. Máme vysoce motivované a vysoce kvalifikované zaměstnance s bohatou profesní praxí. 2. Při kvalitě léčby spoléháme nejen na nejmodernější vývoj v oblasti lékařské techniky a na zkušenosti, nýbrž kvalitu od začátku zabezpečujeme a řídíme prostřednictvím našeho inovativního systému řízení kvality. Tento systém řízení kvality je realizován s podporou počítačové techniky a jeho hlavní body jsou: orientace na pacienta orientace na zaměstnance bezpečnost v nemocnici ochrana životního prostředí v nemocnici informovanost / dokumentování risk management neboli řízení rizik a finanční controlling Systém je uspořádán modulárně, je průběžně zdokonalován a v případě potřeby aktuálně utvářen a přizpůsobován. Jasným důkazem výkonnosti našich klinik je již naše účast na pilotním projektu v rámci certifikace KTQ (KTQ : kooperace pro transparentnost a kvalitu v nemocnici) v roce Naše firma patřila k 25 vybraným nemocnicím v Německé spolkové republice, které v této studii již měly možnost v zájmu našich pacientů sbírat zkušenosti v rámci vědecké podpory ze strany třetích organizací. V únoru 2003 jsme se podrobili prohlídce a kontrole za účelem propůjčení certifikátu Kooperace pro transparentnost a kvalitu v nemocnici. V březnu roku 2003 jsme to dokázali a získali jsme certifikát KTQ a stali jsme se tak 1. nemocnicí Vládního kraje Chemnitz 2. nemocnicí Svobodného státu Sasko 7.nemocnicí Spolkové republiky Německo a co do počtu lůžek zatím největší nemocnicí certifikovanou výlučně podle systému KTQ. Na to jsme oprávněně hrdí. V únoru 2006 jsme naši doposud realizovanou kvalitu v recertifikačním řízení obhájili. Certifikát Kooperace pro transparentnost a kvalitu ve zdravotnictví platí do 30. března Jsme na správné cestě. Management kvality je faktorem do budoucna v řetězci tvorby hodnot společností působících ve zdravotnictví. Vynikající management kvality schopný i do budoucna efektivního působení je základem pro aktivní řízení v současnosti i budoucnosti. Pro společnost Kliniken Erlabrunn ggmbh znamená kvalita, když k nám zákazník - pacient - přijde znovu.

9 Image společnosti Kliniken Erlabrunn ggmbh 1. Hlavním obrazem naší společnosti naším image - je naše známka kvality a současně naše vyznání a vyjádření našich humanistických představ. 2. Dbáme na lidskou důstojnost a jednáme s respektem k ní. 3. V centru veškeré naší činnosti je pouze člověk ve své jedinečnosti i rozdílnosti - člověk trpící nebo hledající pomoc. 4. Naše společnost a její nemocniční kliniky jsou součástí zdravotnictví Spolkové republiky Německo. Usilujeme o vztahy prospívající pacientům i o dobré vztahy s partnery, s nimiž spolupracujeme. Udržujeme dobré kontakty s investory, ostatními poskytovateli služeb a lékaři s vlastní praxí, kteří se spolupodílejí na léčbě našich pacientů, s pečovatelskými zařízeními a ostatními institucemi. Hledáme stále dokonalejší a optimální způsoby spolupráce. Tento proces doprovází transparentnost a otevřenost. 5. Naše společnost je vysoce výkonná a pokroková. Konání našich zaměstnanců je založeno na znalostech, opírá se o vědu a orientuje se na všeobecné eticko-morální hodnoty. Každá oprávněná stížnost je pro nás bezplatným ponaučením. 6. Naše nemocniční kliniky jsou významnými poskytovateli zdravotnických služeb a jednotlivě jsou charakterizovány profesionalitou a angažovaností našich zaměstnanců. 7. Synergické efekty vznikající na základě výměny zkušeností probíhající mezi našimi klinikami navzájem napříč jednotlivými obory a na základě úzké spolupráce s ostatními inovativními zařízeními a orgány jsou vítány a mají plnou podporu. 8. Na kvalitu a náklady našich služeb mají značný vliv naši zaměstnanci, a to předpokládá neustálé zvyšování kvalifikace a soustavné pokračující vzdělávání i ochotu učit se. 9. Management nemocnice podporuje všechny zaměstnance. Naše zařízení k tomu poskytuje zdroje. Motivace nadprůměrně kvalifikovaných zaměstnanců na všech úsecích je podporována vytvářením odpovídajících a odpovědných pracovních míst. 10. Na základě úkolu poskytovat péči jako veřejnou službu nese firma velkou společenskou odpovědnost. Ve vedení společnosti i u zaměstnanců to podmiňuje vysokou míru integrity při důsledné realizaci. Zajišťujeme plnění lékařských a ošetřovatelských cílů a smysl práce naší nemocnice daný zřizovatelem nemocnice. 11. Pracovním prostředkem pro kontrolu a řízení kvality, nákladů a výsledků našich výkonů je systém managementu kvality. Na základě permanentních požadavků je třeba zajišťovat flexibilitu systému managementu kvality a začlenit systém do všech oblastí procesů poskytování služeb. 12. Naše společnost se důrazně hlásí ke zvláštní spoluodpovědnosti při zajišťování ochrany životního prostředí (jsme držitelem listiny Člen Aliance na ochranu životního prostředí Saska). 13. Naše společnost realizuje kooperativní styl řízení, týmová práce je iniciována na všech úrovních. Každý zaměstnanec se považuje za partnera toho druhého. 14. Víme, co dokážeme a známe naše silné stránky, ale i naše slabiny. Na silné stránky s hrdostí poukazujeme; na odstranění našich slabin pracujeme v rámci nepřetržitého procesu zdokonalování. 9

10 Jak nás najdete Do nemocnice společnosti Kliniken Erlabrunn ggmbh se dostanete autem z dálnice A 4 (sjezd Mosel) přes Zwickau směr Schneeberg - Aue (B 93), potom přes Lauter - Schwarzenberg (B 101) směrem na Johanngeorgenstadt. Nebo z A 72 (sjezd Stollberg-West ve směru na Aue přes Lauter - Schwarzenberg (B 101) směrem na Johanngeorgenstadt. Nemocice Kliniken Erlabrunn ggmbh se nachází na severozápadním okraji Erlabrunnu v části obce Breiten brunn. Po dopravní stránce je výjimečně dobře přístupná a lze se k ní dostat z města Schwarzenberg směrem na Johanngeorgenstadt cca za 15 minut autem po adaptované údolní silnici nebo městskou veřejnou dopravou nebo po železnici z cca 800 m vzdálené železniční stanice. Před areálem nemocnice i uvnitř areálu jsou k dispozici parkovací plochy. Avšak předtím než projdete naší vrátnicí, je pro Vaše blízké k dispozici pro odstavení vozidla parkoviště pro návštěvníky nemocnice nacházející se po pravé straně. 10 ERLABRUNN

11 Příjem pacientů Při přijetí k nemocničnímu pobytu, avšak i pokud přicházíte k ambulantnímu vyšetření, přihlaste se prosím při příchodu nejdříve na příjmu pacientů nemocnice. Vaše přihlášení bude spojeno s několika dotazy na Vás a proto prosíme o Vaše pochopení. Mimo urgentní stavy nebo využití ambulantních ordinací je pro přijetí k hospitalizaci nutné písemné doporučení k hospitalizaci vystavené Vaším ošetřujícím lékařem. Většina pacientů má s finanční stránkou svého pobytu v nemocnici málo do činění, alespoň ne přímo, neboť pokud jste členy zákonem dané zdravotní pojišťovny, vyřídí naše nemocnice tyto záležitosti přímo s ní. Pojištěnci zákonných zdravotních pojišťoven musí na počátku hospitalizace v rámci kalendářního roku v současné době zaplatit příplatek na dobu maximálně 28 dnů. Při ambulantních výkonech musí být v rámci čtvrtletí zaplacen příslušný ordinační poplatek buď u odesílajícího lékaře nebo v našem zařízení. Zda a v jaké výši má být příplatek zaplacen, stanoví zdravotní pojišťovny a zákon. Společnost Kliniken Erlabrunn ggmbh je povinna částku od vás přijmout a postoupit ji Vaší zdravotní pojišťovně. Uschovejte si prosím doklad o zaplacení pro pozdější zúčtování. Váš příplatek můžete zaplatit na příjmu pacientů pondělí až pátek od 6:30 do 16:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin resp. ve výjimečných případech na recepci (u hlavního vchodu) pondělí až pátek od 16:00 do 19:00 hodin, sobota/neděle/svátky od 11:00 do 17:00 hodin. V případě potřeby můžete využít nabídky našich interních služeb. K nim patří: ubytování doprovázející osoby bez stravy 15,00 /den*. Jednolůžkové pokoje jsou nabízeny za mírné ceny, které při rozvržení pouze pokrývají provozní náklady. Standardní vybavení: bez sanitární buňky 10,00 /den* s rozdělenou sanitární buňkou 12,50 /den* se samostatnou sanitární buňkou 15,00 /den* Nadstandardní vybavení: s rozdělenou sanitární buňkou 22,50 /den* se samostatnou sanitární buňkou 25,00 /den* rodinný pokoj / asistence při porodu 17,00 /den* vč. snídaně * Za den přijetí a den propuštění je účtován pouze jeden den. 11

12 Příjem pacientů V případě potřeby může léčbu provádět i šéflékař. Obraťte se s důvěrou na ošetřovatelský personál. Jako zvláštní službu vám nabízíme možnost bezplatného přenocování po ambulantně provedené operaci nebo po ambulantním zákroku nahrazujícím léčbu za hospitalizace včetně ranní závěrečné vizity. Co se týče stravovacích služeb, vyjasněte si prosím svá přání s ošetřovatelským personálem na oddělení ambulantních operací. 12 Dále si můžete vybrat z následující nabídky služeb naší nemocnice: poskytnutí nočního stolku s ledničkou: 1,50 /den* bezplatné poskytnutí televizního přijímače, pouze sluchátka: 1,50 poskytnutí telefonického přístroje; základní poplatek: 1,00 /den, Hovorová jednotka: 0,10 / jednotka * Za den přijetí a den propuštění je účtován pouze jeden den. Použití telefonu a/nebo televizoru je možné pouze pomocí čipové karty, kterou obdržíte proti uhrazení kauce 10,00 na recepci. Při ukončení pobytu v nemocnici se prosím ohlaste s svou čipovou kartou u pokladního automatu. Uhrazenou kauci a případnou ještě vám příslušející částku k dobru dostanete nazpět. Čipovou kartu si ponecháme. Za xxxxxxxxxxxx ztrátu čipové karty nemůže Nemocnice Kliniken Erlabrunn ggmbh bohužel uznat žádný nárok na náhradu škody. Kromě toho vám rádi prodáme za pořizovací cenu pohlednice a poštovní známky. Dále pro vás zajistíme objednání taxi, v případě potřeby rozměníme peníze a poskytneme vám informace o telefonních číslech a o jízdních řádech. Pro pobyt v nemocnici byste si měli vedle osobních podkladů s sebou přinést toaletní potřeby (ručníky, žínku atd.), případně plavky a domácí oblečení a také boty na koupání a domácí přezůvky, oblečení a pyžamo, župan nebo koupací plášť. Místo, které máte k dispozici v pokoji pro pacienty, je samozřejmě omezené. Proto si prosím s sebou přineste opravdu jen to, co bezpodmínečně potřebujete. Doporučujeme, abyste si peníze a cenné věci uložili proti potvrzení o přijetí u správy nemocnice. Za předměty, které máte uloženy v nemocniční skříňce, můžeme ručit pouze v případě, pokud si skříňku uzamknete. Pracovníci na recepci Nemocnice Erlabrunn ggmbh vám jsou k dispozici, obraťte se na ně. Pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích od 11:00 do 17:00 hodin

13 Vaše nové prostředí 13 Pobyt v nemocnici je samozřejmě pro každého více či méně zatěžující. Právě proto se pokoušíme nabídnout našim pacientům co nejvíce pohody. V čistých, příjemných pokojích, jejichž úroveň vybavení se neustále zvyšuje a které nabízejí pěkný výhled do přírody, která zde má svůj půvab v každé roční době, se určitě budete cítit dobře. Pokud Vaše uzdravování již pokročilo natolik, že můžete opustit lůžko, pomohou vám procházky v našem nemocničním parku nabrat nové síly. Právě tento park se podařilo na základě spontánního přispění a pomoci mnoha jednotlivců i organizací obnovit po zničujícím tornádu v létě roku Park se sochařskou výzdobou Pacienti i návštěvníci se obzvlášť těší z nové Dětské aleje. Přátelské chování vůči Vašim spolupacientům může také pozitivně ovlivňovat Vaši náladu a tím i Váš pobyt u nás. V kafeterii Centra služeb najdete vždy útulné místečko k popovídání si s těmi, kteří vás přijdou navštívit nebo s Vašimi novými známými z pokoje odvedle. V létě Vás k posezení venku zve kavárna na terase. O rozsáhlé nabídce kulturních programů v naší nemocnici se můžete informovat v měsíčním plánu kulturní akcí.

14 Interní klinika Nabídka lékařských výkonů 14 Dr. med. habil. W. Zwingenberger, šéflékař interní kliniky Interní klinika je největší klinikou našeho zdravotnického zařízení a má více než 100 lůžek Profil výkonů v oboru vnitřního lékařství: srdeční a cévní onemocnění plicní onemocnění onemocnění žaludku a střev onkologie (nádorová onemocnění) onemocnění z poruch výměny látkové m.j. intenzivní celková léčba diabetu nemoci způsobené vysokým krevním tlakem a onmocnění ledvin onemocnění štítné žlázy diagnostika a léčba osteoporózy hematologie geriatrie (jsme držiteli značky kvality) paliativní medicína léčba bolesti Profil výkonů v oblasti funkční diagnostiky: 12-svodové EKG s 12-kanálovým zápisem vyšetření bicyklovým ergometrem ergometrické vyšetření na běžícím pásu 24-hodinové monitorování EKG telemetrie 24-hodinové měření krevního tlaku ergooxytenzometrie katetrizace pomocí kontrastní látky v klidových podmínkách a pod zátěží: vyšetření na nakloněné rovině (na sklápěcím stole) Endoskopie žaludečního a střevního traktu Zdravotnický tým paliativní péče Geriatrie / Léčba chorob ve stáří VH stimulace stresová echokardiografie implantace kardiostimulátoru a defibrilátoru a následná péče implantace kardiálních resynchronizačních systémů (3-komorový kardiostimulátor internetový domácí monitoring implantovaných ICD a kardiostimulátorů elektrofyziologická vyšetření a

15 Spánková laboratoř katetrizační ablační léčba ultrazvuková vyšetření / barevná dopplerovská echokardiografie transoesofageální echokardiografie barevné duplexní ultrazvukové vyšetření periferních a mozkových cév a transkraniální dopplerovské vyšetření, funkční vyšetření plic ergospirometrie testování na alergii bronchoskopie diagnostika a léčba syndromu spánkové apnoe obliterace jícnových varixů ERCP vyšetření žlučovodů a slinivky břišní, extrakce kamenů, implantace stentů gastroskopie (endoskopické vyšetření žaludku) coloskopie (endoskopické vyšetření střev) sonografie (ultrazvukové vyšetření břišních orgánů) polypektomie (odstranění drobných nádorů - polypů) zacelování resp. lepení při krvácení z gastrointestinálního traktu ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a punkce velmi tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvukem punkce jater pod kontrolou ultrazvukem - EEG - neurofyziologické vyšetření - elektromyografické vyšetření Urgentní příjem / Pohotovostní ambulance Profil výkonů - urgentní příjem / pohotovostní ambulance příjem pacientů ve vážném zdravotním stavu k hospitalizaci včetně prvního ošetření v kteroukoli dobu ambulantní ošetření pacientů ve vážném 0zdravotním stavu 24 hodin denně Kontrola srdečních a plicních funkcí 15

16 Klinika ortopedie a úrazové chirurgie Nabídka lékařských výkonů 16 Dr. med. R. Pirtkien šéflékař Kliniky ortopedie a úrazové chirurgie Klinika ortopedie a úrazové chirurgie má jako ortopedické kompetenční centrum oblasti Krušných hor více než 100 lůžek. Profil výkonů ortopedie: endoprotéza kyčelního, kolenního, ramenního a hlezenního kloubu artroskopie /artrodézy operace chodidel a prstů plastiky předních křížových vazů operace kolenního, ramenního a loketního kloubu mikroinvazivní chirurgie meziobratlo/ vých plotének vybrané zákroky ke stabilizaci páteře endoprotetika meziobratlových plotének krční a bederní páteře punkce páteře pod CT kontrolou konzervativní ortopedie screening kyčelních kloubů nov orozenců operace s repozicí Úrazová chirurgie profil výkonů: primární léčba osob zraněných při úrazech či nehodách operativní léčba všech úrazů končetin nej modernějšími metodami konzervativní traumatologie diagnostická a léčebná artroskopie velkých a malých kloubů léčba degenerativních onemocnění skeletu, včetně endoprotetiky chirurgie ruky činnost pracovního lékaře Co do počtu a kvality endoprotetických operací patří tato klinika v Sasku k nejvýkonnějším zařízením v této specializované disciplíně.

17 Zvláštností, kterou provádí pouze málo klinik, jsou oboustranné endoprotézy kyčlí nebo kolenních kloubů prováděné pod narkózou. Dalším důležitým bodem jsou opakované endoprotézy. Jsou při nich ošetřováni pacienti zdaleka přesahující hranice spádového území nemocnice. Při péči o pacienty s onemocněními páteře jsou kromě konzervativní léčby od roku 2002 nabízeny mikroinvazivní operace páteře. Pro vyrovnání větších intraoperativních ztrát krve existuje možnost darovat před operací vlastní krev i možnost použití přístrojů Cell-saverů. Jejich pomocí je krev během operace i po operaci zachycována. Dochází k oddělení plazmy a erytrocytů, pacient dostane erytrocyty ve formě transfúze. Při nejasném neurologickém nálezu máme na naší klinice k dispozici neurologa a příslušná neurofyziologická vyšetření (EMG, SEP, NLG a EEG). V ordinační době pracovního lékaře je prováděno ošetření zraněných po pracovních úrazech a úrazech ve škole a pacientů s nemocemi z povolání. Zmocněním lékaře jako tzv. pracovního lékaře dávají profesní sdružení a úrazové pokladny zkušeným lékařům kliniky možnost, aby podle své odborné specializace ambulantně dále léčili své pacienty. Osoby, jimž se přihodí pracovní úraz, dostávají příležitost využít odborných schopností nemocnice. 17 Vedoucí lékař dr. Scholz a vedoucí sestra sterilizace, paní Bismarck V Nemocnici Kliniken Erlabrunn ggmbh probíhají ordinační hodiny pracovního lékaře od pondělí do pátku denně vždy od 13:30 do 14:30 hod. 1. vedoucí lékař Dr. Markert během vyšetření zápěstí při ordinačních hodinách pracovního lékaře

18 Gynekologickoporodnická klinika Nabídka lékařských výkonů 18 Dipl.-Med. D. Hegenbarth šéflékařka gynekologickoporodnické kliniky Gynekologicko-porodnická klinika, která má přibližně 30 lůžek, je jednou z nejmodernějších v Sasku a především v oblasti porodnictví pečuje o budoucí maminky ze spádových oblastí přesahujících hranice regionu. Profil výkonů - gynekologie: umístění v 1- nebo 2-lůžkových pokojích vybavených vlastní sanitární buňkou Za rok se zde provede cca velkých a menších gynekologických a onkologických operací/zákroků. Specializace na pokles močového měchýře, dělohy a pochvy. odstranění dělohy pochvou pod laparoskopickou kontrolou (upřednostňovaný způsob přístupu pro odstranění dělohy je přístup pochvou) diagnostika (např. urodynamika) a léčba potíží s inkontinencí a nedosta tečnosti močového měchýře onemocnění prsu, léčba spojená se zachováním prsu včetně okamžité rekonstrukce při rakovině prsu diagnostika a léčba nádorových onemocnění ambulantní operace / ambulantní zákroky nahrazující zákroky spojené s hospitalizací: laparoskopie laparoskopie dělohy, kyretáže sterilizace odběr tkáně genitálií instrumentální odstranění nedonošeného plodu při samovolném potratu a při přerušení těhotenství UDM (urodynamické měření) chemoterapie prováděná při hospitalizaci(onemocnění prsu atd.) šéflékařka Hegenbarth při operaci (odstranění dělohy pochvou)

19 19 porodní asistentka Verena Jäckel pomáhá pacientce při porodu do vody Profil výkonů - porodnictví: porod na klinice v domácké atmos féře ústavní péče při problematickém těhotenství s odpovídající diagnosti kou a léčbou asistence při porodu s orientací na rodinu, k dispozici jsou dva moderní rodinné pokoje alternativní a nové možnosti porodu (např. porod do vody) aromaterapie homeopatie akupunktura přípravné těhotenské kursy večery pro rodiče porodní asistentka Kathrin Rothe pečuje o budoucí maminku na kulatém porodním lůžku miminkovské srazy dětské masáže setkávání novopečených rodičů i s dětmi příprava na mladší sourozence plavání miminek otevřená návštěvní doba snídaňový / večerní bufet poradenství poskyto/ vané laktační poradkyní / kavárna pro kojící maminky získávání kmenových buněk z krve pupeční šňůry Pokoj pro kojící maminky

20 Klinika všeobecné a viscerální chirurgie Nabídka lékařských výkonů 20 Dr. med. W. Ulbricht vedoucí lékař kliniky všeobecné a viscerální chirurgie Klinika všeobecné a viscerální chirurgie má více než 27 lůžek. Profil výkonů viscerální chirurgie: chirurgie štítné žlázy chirurgie žaludku operace žlučníku a žlučových cest chirurgie tenkého a tlustého střeva a rekta při nezhoubných a zhoubných onemocněních chirurgie kýl minimálně invazivní chirurgie ( chirurgie knoflíkové dírky ) u kýl, onemocnění žlučníku a tlustého střeva, zánět slepého střeva proktologie: endosonografie, chirurgická léčba hemeroidů odpovídající stádiu onemocnění, abscesy, píštěle konzervativní a operativní léčba při syndromu diabetické nohy chirurgie ruky vybrané chirurgické zákroky u dětí alternativní nekrvavá chirurgická léčba Profil výkonů cévní chirurgie: chirurgie varixů včetně endoskopické metody a léčby ulcus cruris varico sum (tzv. otevřená noha ) okluzivní choroba periferních arterií (tzv. nemoc výkladních skříní ) chirurgie carotis a aneurysmat Ambulantní zákroky a zákroky nahrazující zákroky s hospitalizací: operace tříselné kýly operace pupeční kýly operace křečových žil operace hemeroidů odstranění novotvarů (kůže, podkožní vazivo, lymfatické uzliny) zákroky týkající se chirurgie ruky (např. trvalé ohnutí prstů - tzv. Dupuytrenova kontraktura, lupavé prsty, syndrom karpálního tunelu, ganglion - tzv. naběhnutá žíla) Vizita u nemocničního lůžka

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012

04/2012. Informační manuál EDA asistence. Bezpečný život, o.p.s. 03/2012 04/2012 Informační manuál EDA asistence 1 IČO: 241 63 597 se sídlem U Hellady 4, Praha 4 Michle, 140 00 tel.: 246 089 200, fax: 246 089 210, bezplatná linka: 800 880 920 info@bezpecnyzivot.eu, www.bezpecnyzivot.eu

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva Úvod Shrnutí Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě komplexní péče

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty

AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii Staré téma - nové cesty Dokumentace semináře AIDS a prostituce v rozšířené Evropské unii, staré téma nové cesty v říjnu 2004 na Krajském úřadu v Plzni. 1 OBSAH

Více