qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU (SVČ) ZÁKLADNÍ INFORMACE O SVČ UMÍSTĚNÍ SVČ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDELNÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Esteticko-výchovná oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody práce Klíčové kompetence Obsah zájmových útvarů Kytara Hra na klávesy Veselé pískání - flétna Folklorní soubor Šáteček Výtvarný Klub Kamarád pro předškolní děti Cvičení při hudbě Předškoláček Mažoretky Hudebně-dramatický Tělovýchovně-sportovní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah zájmových kroužků Stolní tenis Šachy Gormiti, Pokémoni Taekwon-DO Volejbal Basketbal Vybíjená Pohybové hry Sportovní hry Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 2

3 Turistický Street-dance Pracovně-technická oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah zájmových kroužků Paličkování Keramický Počítače MŠ Počítače Vaření Fotografický Elektrotechnický Malý debrujár Společensko-vědní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah zájmových kroužků Anglický jazyk Španělský jazyk Grafomotorické nácviky Logopedie PŘÍLEŽITOSTNÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah příležitostného zájmového vzdělávání TÁBOROVÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah táborové formy zájmového vzdělávání OSVĚTOVÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah osvětové formy zájmového vzdělávání INDIVIDUÁLNÍ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 3

4 6.5.3 Klíčové kompetence Obsah individuální formy zájmového vzdělávání SPONTÁNNÍ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah spontánní formy zájmového vzdělávání PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Prostorové Technické Hygienické POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 4

5 1 Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Adresa: 2. května 968/16 Nymburk Česká republika Druh zařízení: středisko volného času Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Datum zápisu do šk. rejstříku: IČO: IZO: RED-IZO: Tel: Web: Bankovní účet: / 0600 GE Money Nymburk Koordinátoři ŠVP: Bc. Sylva Polnická, Dana Kuchařová Předkladatel: Bc. Sylva Polnická, ředitelka DDM Nymburk ŠVP zpracovaný podle: Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízení pro zájmové vzdělávání (NIDM, 2007), ŠVP vydán dne: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 5

6 2 Charakteristika střediska volného času (SVČ) 2.1 Základní informace o SVČ Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je příspěvková organizace. Zřizovatelem je Středočeský kraj od roku Ve školském rejstříku je zapsána od Náplň činnosti tvoří zájmové vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich volném čase. SVČ se řídí při zájmovém vzdělávání zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, 118, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny. 2.2 Umístění SVČ DDM Nymburk má sídlo v ulici 2. května 968/16. Budova je situována ve vilové zástavbě. Středisko působí v samostatné budově, která byla původně projektována jako obytná vila. Je majetkem Středočeského kraje. Základní rekonstrukce budovy, s ohledem na její novou funkci, proběhla téměř před čtyřiceti lety. Činnost je, z iniciativy SVČ, spádově zaměřena na zájemce z města a okolních obcí, v dosahu cca 20 km. Účastníci z jednotlivých městských částí mají do zařízení dobrý přístup, poblíž DDM jsou umístěny místní základní i střední školy, zastávka městské hromadné dopravy, nedaleko je vlakové nádraží. Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol jsou tři: 1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 2. Školská 112, Milovice 3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 6

7 3 Cíle zájmového vzdělávání Cíle zájmového vzdělávání vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje. Zejména z kapitoly 20 Podpora ostatního zájmového vzdělávání, z kapitoly 11 Podpora zvyšování úrovně cizojazyčného vzdělávání, z kapitoly 13 Rozvoj informační a počítačové gramotnosti a kapitoly 19 Podpora v oblasti sportu a rozvoje talentovaných dětí a mládeže. Hlavní cíle jsou: vytvoření podmínek pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže, kvalitní zázemí s odpovídajícím vybavením a pedagogicko-odborným působením; prevence sociálně patologického chování vytvoření podmínek pro utváření zdravého životního stylu (výlety do přírody, návštěvy historických památek, turistické výlety, návštěvy akvaparků, kulturní vystoupení, výtvarné dílny, besedy); umožnění smysluplného trávení volného času (pobytové akce, příměstské tábory, soustředění, zahraniční výměny); rozvíjení schopností a dovedností v různých oblastech zájmového vzdělávání (hra na hudební nástroje, zpěv, recitace, cizí jazyky, informatika, tanec); vedení dětí k otevřené komunikaci (v rámci veškerého zájmového vzdělávání, ve všech jeho formách); aktivní rozvíjení fyzického, duševního a sociálního zdraví: sportovní kroužky (aerobik, elektronické šipky, kopaná, košíková, mažoretky, florbal, stolní tenis, šachy, sportovní hry, vybíjená, aj.), soutěže a turnaje, Dny zdraví, folklorní festivaly, EKO programy; uplatňování práv a povinností jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání (při spontánních činnostech a dalších); podněcování k tvořivé práci a vážení si výsledků práce druhých (keramické kroužky, paličkování, umělecké a výtvarné kroužky). Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 7

8 4 Délka a časový plán zájmového vzdělávání Zájemci o zájmové vzdělávání jsou na základě písemné přihlášky, která musí být vyplněna ve všech částech a podepsaná zákonnými zástupci (v případě nezletilých účastníků) přijímáni na dobu školního roku. Zpravidla od poloviny září do poloviny června. Kratší doba než jeden rok je možná pouze z vážných důvodů (odstěhování, dlouhodobá nemoc, nekázeň). Většina pravidelného zájmového vzdělávání je rozdělena na začátečníky a pokročilé a trvá od předškoláků po celou dobu školní docházky. Pro dospělé jsou organizovány kurzy, převážně trvající půl roku. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 8

9 5 Formy zájmového vzdělávání Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a podle 111 školského zákona poskytuje následující formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmové útvary (společensko-vědní, pracovně-technické, přírodovědné, esteticko-výchovné a sportovně-tělovýchovné), výukové programy pro MŠ; příležitostná výtvarné dílny, výlety po ČR, sportovní turnaje, kurzy pro dospělé, turistické pochody, semináře, Mikulášské besídky, aj.; táborová příměstské a pobytové tábory; osvětová prevence sociálně patologických jevů v oblasti primární protidrogové prevence, Den zdravých dětí, dopravní výchova, besedy o přírodě, atd.; spontánní odpolední klub nejen pro děti ze zájmových útvarů DDM nabízí od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách práci s počítačem, stolní a společenské hry, terče na elektronické šipky, stolní fotbal, výtvarné a rukodělné práce pod pedagogickým dohledem; individuální práce s talenty (soutěže vyhlašované MŠMT ČR a KÚ). Účast na soutěžích a turnajích organizovaných jinými subjekty a vlastních soutěžích Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 9

10 6 Obsah zájmového vzdělávání Obsahem zájmového vzdělávání je naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Obsah určují podmínky prostorové, materiální, ekonomické a personální. 6.1 Pravidelná forma zájmového vzdělávání Na základě výše uvedených podmínek je možné rozdělit obsah pravidelného zájmového vzdělávání v našem zařízení do těchto oblastí: esteticko-výchovná: dramatický kroužek, folklorní soubor,, umělecký, kytara, flétna, výtvarný, mažoretky, hudebně-dramatický, cvičení při hudbě, Předškoláček, Klub Kamarád; tělovýchovně-sportovní: basketbal, elektronické šipky, stolní tenis, šachy, aerobic, vybíjená, turistický, volejbal, florbal, pohybové hry, sportovní hry, taekwon-do; pracovně-technická: kroužky se zaměřením na ICT, paličkování, psaní všema deseti, vaření, fotografický, keramický; společensko-vědní: angličtina, logopedie, grafomotorické nácviky Esteticko-výchovná oblast Výchovně vzdělávací cíle pohybová a hlasová průprava, smysl pro rytmus; rozvíjení pozornosti, paměti a představivosti; rozvíjení verbální a nonverbální komunikace; četba a přednes; hraní etud a hra s rekvizitou; uchovávání lidových písní, tanců a zvyků; pěstování kultivovaného vztahu k české národní kultuře; výtvarné osvojování skutečnosti, využití různých výtvarných technik: malba, kresba, grafika, asambláž, frotáž, koláž, hry s barvou, dekorativní práce, ); dechová cvičení, hra na hudební nástroj, rytmická cvičení, hudební cvičení; prezentace činnosti na veřejnosti; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 10

11 Metody práce dodržování pravidel společenského chování a upevňování hygienických návyků. klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení; aktivizační: evokace, rozhovor, hra, soutěž, experiment, práce v týmu, brainstorming Klíčové kompetence soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích; poznává smysl a cíl vzdělávání, má k němu pozitivní vztah; projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení; kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého vzdělávání a své práce; reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i kritiku; řeší problémy, na které stačí; náročnější s oporou pomocí dospělého; problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; hledá různé možnosti a varianty a má vlastní, originální nápady; využívá při tom vlastní fantazii a zkušenosti; ovládá řeč a hovoří ve vhodně formulovaných větách; samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje; uvědomuje si, že za sebe a za své jednání a chování nese důsledky; podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty; posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti; je schopen sebereflexe; uvědomuje se svá práva a povinnosti i práva druhých; učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu; respektuje přesvědčení druhých lidí; je schopen se vcítit do situací ostatních; odmítá útlak a hrubé zacházení; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 11

12 uvědomuje si povinnosti postavit se proti psychickému a fyzickému násilí; pracuje podle daného postupu, návodu a instruktáže; rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času; rozvíjí nadání a zvyšuje zdravé sebevědomí; učí se vhodně relaxovat Obsah zájmových útvarů Kytara hra se zpěvem; popis nástroje, správné držení, sezení; ladění nástroje; rytmus (valčíkový, pochodový, ), vytleskávání a dýchání; prstoklad levé ruky; lidové i umělé písně; zpívání pro rodiče dětí Hra na klávesy popis nástroje, správné sezení, prstoklad hra se zpěvem zvládnutí techniky hry rytmus lidové i umělé písně Veselé pískání - flétna dechová cvičení; hra na nástroj; prstoklad pravé a levé ruky; rytmická a hudební cvičení; rozšiřování hudebního repertoáru Folklorní soubor Šáteček uchování lidových písní, tanců a zvyků; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 12

13 zpěv lidových písní; veřejná vystoupení; účast na tuzemských i mezinárodních festivalech; zvyšování fyzické kondice; rozvoj rytmického a hudebního cítění; nácvik tanců z Polabí; hra na hudební nástroje hudební složka Výtvarný rozvíjení jemné motoriky; kresba (tužka, pastelka, suchý pastel, ); malba (vodové a temperové barvy, tuše, prstové barvy, hlína); práce s různým materiálem papírem (papír, sklo, keramická hlína, kůže, látka, vlna, dřevo, plast, přírodniny, ); tvorba trojrozměrných výrobků; stříhání a lepení; trhání a mačkání; koláž a frotáž Klub Kamarád pro předškolní děti seznamování s kolektivem; grafomotorické nácviky (správné držení tužky, uvolňování zápěstí); výtvarné a pracovní činnosti (tiskátka, kresba pastelkou, malba prstovými a vodovými barvami, tupování, ); četba pohádek; nácviky říkadel a písní; zpěv s hudebním doprovodem; poznávání barev; hygienické návyky a správná životospráva; pohybové a rytmické hry; společenská pravidla Cvičení při hudbě hry na rozvíjení (rychlosti, ohebnosti, postřehu, ); Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 13

14 základy tanců (polka, mazurka, twist, ); cviky na koordinaci těla; hry a cvičení bez náčiní, s overballem hry na stmelení kolektivu; zdravotní cviky. základy gymnastické průpravy, správné držení těla při pohybu koordinace kloubní pohyblivost rovnováha motorika kombinace a přesnost pohybů vnímání hudby a rytmu základy aerobiku pro malé děti baletní průprava, využití tanečních prvků jóga pro děti dýchání, jednoduché pozice s krátkou výdrží Předškoláček rozvoj motoriky (hrubé, jemné, mluvních orgánů), stavebnice, vyplňování pracovních listů, uchopování TV nářadí logopedická cvičení říkanky, logopedické cviky dle knihy Brousek pro tvůj jazýček rozvoj rozumových schopností čtení a vyprávění pohádek a příběhů upevňování hygienických návyků zdvořilostní návyky rozvoj sluchového a zrakového vnímání rytmizace říkadel, poznávání hlásek, porovnávání obrázků Mažoretky pochodová průprava práce s hůlkou pochodové defilé moderní defilé sólo a duo tanec s hůlkou a dalšími rekvizitami pódiová skladba Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 14

15 vystoupení na veřejnosti Hudebně-dramatický nácvik rytmu zpívání písniček práce s divadelním textem správná výslovnost a artikulace koordinace pohybu s hudbou improvizace na dané téma hraní etud Tělovýchovně-sportovní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play; rozvíjet pohybové schopnosti zejména obratnost, rychlost a postřeh; seznámení se s pravidly a jejich dodržování; zapojení strategického myšlení a zvládání herních situací; účast na soutěžích a turnajích. klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení, hodnocení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, práce v týmu Klíčové kompetence pracuje se sportovními pomůckami; porovnává získané výsledky a vyvozuje z nich závěry; reaguje na hodnocení druhých a přijímá radu i kritiku; samostatně řeší problémy a používá logické postupy k jejich vyřešení; nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 15

16 naslouchá promluvám druhých lidí; přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celého kolektivu; chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými; dodržuje stanovená pravidla; respektuje názor ostatních lidí; rozvíjí nadání, zdravý životní styl; dodržuje správnou životosprávu; vodné vyplňování volného času Obsah zájmových kroužků Stolní tenis pravidla stolního tenisu nácvik podání a jeho příjmu dvojhra čtyřhra obíhaná účast a organizování turnajů Šachy seznámení s pravidly hry nácvik herních situací se zakončením matem (dvěma věžemi, dámou a věží, dvěma střelci, koněm a střelcem, apod.) nácvik zahájení hry nácvik koncovek studium střední hry malá a velká rošáda rozbor partií přehrávání šachových partií velmistrů účast na turnajích Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 16

17 Gormiti, Pokémoni přiblížení historie, současnosti a vývoje obou her rozbor herního materiálu a jeho použití nácvik herních strategií a pravidel účast na turnajích a soutěžích pořádání vlastních soutěží Taekwon-DO seznámení se základními pravidly zdokonalování fyzické kondice nácvik křížové sestavy úderů a spodních bloků nácvik křížové sestavy spodních a středních bloků nácvik bloku vnější a vnitřní hranou předkloktí účast na soutěžích Volejbal seznámení se základními pravidly volejbalu zdokonalování základních dovedností odbití obouruč vrchem, spodem útočný úder bloky podání postavení v poli herní situace opakování obranného a útočného postavení Basketbal seznámení s pravidly hry nácvik individuálních činnosti nahrávky v klidu a pohybu, dvojtakt a střelba z malé vzdálenosti nácvik základní osobní obrany včetně nácviku clony hráče s míčem práce s míčem dribling jednotlivec + dvojice zápasy Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 17

18 příprava družstva na zařazení do soutěží KP ČBF účast na turnajích Vybíjená seznámení s pravidly vybíjené přihrávka jednoruč, obouruč chytání míče střelba na cíl vedení a pohyb s míčem přehazování hřiště účast na soutěžích Pohybové hry průpravná cvičení správné držení těla tanec pochod aerobic manipulace s míčem přihrávka, dribling přehazovaná vybíjená házená Sportovní hry průpravná cvičení kondiční cvičení koordinační cvičení kompenzační cvičení relaxační cvičení vyrovnávací cvičení tvořivá cvičení běh, skok, házení, lezení Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 18

19 cviky na nářadí Turistický celodenní výlety poznávání přírodních, kulturních a historických památek na území ČR návštěva muzeí, hradů a zámků návštěva lanových center, aqvaparků - zvyšování tělesné zdatnosti Street-dance základy gymnastické průpravy, správné držení těla při pohybu koordinace kloubní pohyblivost rovnováha motorika kombinace a přesnost pohybů vnímání hudby a rytmu základy aerobiku baletní průprava, využití tanečních prvků street-dance, funky, hip hop Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 19

20 6.1.3 Pracovně-technická oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody rozvíjet základní znalosti a řemeslné dovednosti v oboru; rozvíjet cit pro materiál; rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii; podpořit kladný vztah k umění; dodržovat správnou manipulaci s přístroji; umět pracovat s informacemi (získání, utřídění, zpracování a uchování); umět využít získané dovednosti a znalosti v praktickém životě; umět základní obsluhu ICT techniky. klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení, hodnocení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, diskuze, práce v týmu Klíčové kompetence samostatně pozoruje a experimentuje; operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly; vyhledává a třídí informace; rozumí grafům, diagramům a tabulkám; rozvíjí aktivitní schopnost využívání volného času; projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům; prohlubuje smysl pro kulturu a tvořivost; respektuje přesvědčení druhých lidí; používá bezpečně materiály, nástroje a dalšího vybavení; pozitivně ovlivňuje kvalitu společně práce. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 20

21 Obsah zájmových kroužků Paličkování seznámení se s technikou paličkování; seznámení se s technikou šité krajky; tvorba vzorníků; různé druhy paličkování; rozvíjení jemné motoriky Keramický seznámení s materiálem a s jeho zpracováním; modelování; práce s glazurou, engobou a barvítky; zdobení; práce z volné ruky; práce s plátem; práce z bloku; práce s hliněnými hádky; správné používání pomůcek (váleček, špendlík, špachtle, fixírka); realizace vlastních nápadů; tvorba kolektivního výrobku; použití výrobků na výzdobu interiéru DDM Nymburk; účast s výrobky na soutěžích. práce podle předlohy, s pomocí šablon, či forem Počítače MŠ základní části počítače; práce s klávesnicí a myší; výukové programy Dětský koutek 1, 2, 3, 4, 5; rozvíjení poznání; matematické představy; hudební dovednosti; zdravověda; logické myšlení; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 21

22 jazykové dovednosti Počítače von Neumannovo blokové schéma počítače; základní jednotka počítače; základy hardware (výhody a nevýhody, základní princip); operační systém MS Windows (vlastnosti OS, práce se soubory a složkami, příslušenství, ovládací panely, ); textový editor MS Word (formát textu, formát odstavce, formát stránky, záhlaví a zápatí, odrážky a číslování, obrázek a klipart, wordart, jednoduchá tabulka, styly a obsah, číslování obrázků a tabulek, bibliografie, editor rovnic, smartart, aj.); vyhledávání informací na internetu a následné zpracování v textovém editoru; založení ové schránky a její obsluha; práce v prezentačním manažeru (práce se snímky, vkládání objektů do snímků); práce v tabulkovém kalkulátoru (tvorba tabulek, formátování údajů, práce s více listy, vzorce a funkce, filtry, souhrny a kontingenční tabulky); základní úprava fotografií (rozlišení, rozměry, úprava jasu a kontrastu, redukce červených očí, vinětace, zostření, ) Vaření zásady správné výživy bezpečnost při vaření příprava jednoduchých jídel stolování a prostírání Fotografický základy práce s digitálním fotoaparátem základy práce s kamerou tvorba prezentací na vlastní a na dané téma Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 22

23 práce s grafikou (Zoner Calisto, XnView, Gimp) práce s videem (Pinnacle Studio) stahování a stříhání videa základní úpravy a tisk fotografií Elektrotechnický praktické činnosti s materiály, ruční práce s nářadím práce se dřevem (základy technického zobrazování, obrábění, spojování, lepení, povrchové úpravy) práce s kovy (obrábění, spojování, povrchové úpravy) práce s plastickými hmotami (obrábění, spojování, lepení) samostatná tvořivá práce (zhotovení výrobku, plán a organizace práce, výrobní a pracovní postup, měření kontrola) úvod do elektrotechniky využití elektrické energie základní elektrické obvody jednoduché elektrické obvody základy elektronických obvodů praktické zhotovení jednoduchých elektronických výrobků Malý debrujár frontální experimenty - z elektřiny a magnetismu - z mechaniky tělesa - z mechaniky kapalin a plynů - z termiky - z akustiky - z optiky - z jaderné fyziky výroba jednoduchých fyzikálních pomůcek řešení problémových úloh hry podporující kreativitu a týmového ducha Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 23

24 6.1.4 Společensko-vědní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody získávání nových vědomostí a dovedností rozšiřování a procvičování získaných znalostí a vědomostí porozumění a znalost cizích jazyků slovem i písmem rozvíjení slovní zásoby odstranění logopedických a grafomotorických vad a poruch klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení, hodnocení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, diskuze, práce v týmu Klíčové kompetence poznává smysl a cíl učení; má pozitivní vztah k učení; kriticky myslí, činí uvážliví rozhodnutí a je schopen je obhájit; rozumí různým typů textů a záznamů, reaguje a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyk a že je možnost se je učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizích jazyků; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit; při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; uplatňuje základní společenské návyku a pravidla společenského styku; má schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 24

25 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty; rozvíjí nadání; zvyšuje zdravé sebevědomí; vede k seberealizaci; rozvíjí své zájmy a záliby; je zodpovědný za své učení; je schopen mluvit na veřejnosti; projevovat solidaritu; být flexibilní při změnách Obsah zájmových kroužků Anglický jazyk abeceda a výslovnost rozšiřování elementární slovní zásoby tvoření vět vedení dialogu práce se slovníkem písničky, říkanky, rozpočítávadla výuka a procvičování daných okruhů: pozdravy, barvy, čísla, oblečení, hračky, lidské tělo, rodina, doprava, škola, zájmy, Vánoce, Velikonoce, volný čas Španělský jazyk základy španělského jazyka výuka formou hry písničky, říkanky dialogy na dané téma používání pracovních listů Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 25

26 Grafomotorické nácviky správné sezení úchop náčiní cviky na uvolňování ruky rozvoj hrubé a jemné motoriky na základě grafomotorických cvičení Logopedie základní diagnostika posouzení stavu řeči a hodnocení funkcí sluchové a zrakové percepce individuální korekce s dětmi za přítomnosti rodičů zadávání cvičných domácích úkolů použití reedukačních pomůcek doporučení dalších vhodných aktivit pro děti konzultace a doporučení na další odborníky v případě potřeby 6.2 Příležitostná forma zájmového vzdělávání Zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Do této formy zahrnujeme soutěže, turnaje, výlety, divadelní představení, přednášky, kurzy a výtvarné dílny Výchovně vzdělávací cíle pěstovat kultivovaný vztah k české národní kultuře; prezentace činností na veřejnosti; rozvíjet morálně volní vlastnosti; rozvíjet pohybové schopnosti; aktivní trávení volného času; výchova ke zdravému životnímu stylu; rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 26

27 6.2.2 Metody klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, výklad, pochvala, povzbuzení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, diskuze, práce v týmu Klíčové kompetence samostatně pozoruje a experimentuje; operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly; vyhledává a třídí informace; rozvíjí aktivní schopnost využívání volného času; projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům; prohlubuje smysl pro kulturu a tvořivost; respektuje přesvědčení druhých lidí; používá bezpečně materiály, nástroje a dalšího vybavení; pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit; rozumí různým typům textů a záznamů, reaguje a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k alitnímu zapojení se do společenského dění; ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost se je učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizích jazyků; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit; při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; uplatňuje základní společenské návyku a pravidla společenského styku; má schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty; rozvíjí nadání; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 27

28 zvyšuje zdravé sebevědomí; vede k seberealizaci; rozvíjí své zájmy a záliby; je zodpovědný za své učení; je schopen mluvit na veřejnosti; projevovat solidaritu; být flexibilní při změnách; pracuje se sportovními pomůckami; porovnává získané výsledky a vyvozuje z nich závěry; reaguje na hodnocení druhých a přijímá radu i kritiku; samostatně řeší problémy a používá logické postupy k jejich vyřešení; nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem; naslouchá promluvám druhých lidí; přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celého kolektivu; chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými; dodržuje stanovená pravidla; respektuje názor ostatních lidí; rozvíjí nadání, zdravý životní styl; dodržuje správnou životosprávu; vhodné vyplňování volného času Obsah příležitostného zájmového vzdělávání Obsahem příležitostného zájmového vzdělávání jsou akce s různorodým zaměřením, které jsou určené pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Jsou to např. soutěže, turnaje v oblasti sportu, umění, přírody apod. Dále vystoupení členů zájmových útvarů na veřejnosti. Specializovaná nabídka pro mateřské a základní školy (PC a keramika). Výtvarné dílny a kurzy pořádané během roku (vánoční, velikonoční, Hallowen). Celodenní výlety za kulturním, historickým a přírodním poznáváním. Návštěvy divadelních a filmových představení. Osvětové akce ke Dni Země, Den dětí, Dny zdraví, Dny s myslivci apod. Konkrétní akce a data jsou zveřejňována na webových stránkách a v tištěné podobě v dvouměsíčníku Nabídka akcí DDM. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 28

Příloha č.1. A. Esteticko-výchovná oblast. Výchovně vzdělávací cíle

Příloha č.1. A. Esteticko-výchovná oblast. Výchovně vzdělávací cíle Příloha č.1 Zájmové útvary: Keramické, výtvarné, street dance, moderndance, fotografický, modelář, rybářský, břišní tance, předškolák, tanečky s Péťou, Pastelka, jazykové, Dětská televize. 1. Pravidelná

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2014 / 2015 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Telefon 315 682 187, fax 315 682 187 e-mail. ddmnera@centrum.cz www.dddmneratovice.

Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Telefon 315 682 187, fax 315 682 187 e-mail. ddmnera@centrum.cz www.dddmneratovice. Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Telefon 315 682 187, fax 315 682 187 e-mail. ddmnera@centrum.cz www.dddmneratovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zřizovatel: Město Neratovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

RTRDSADAFADSFADFADSF AFADSFAJKLJLŮVJKŮJSDKJ

RTRDSADAFADSFADFADSF AFADSFAJKLJLŮVJKŮJSDKJ RTRDSADAFADSFADFADSF AFADSFAJKLJLŮVJKŮJSDKJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ KŮLSVLSJKDGLKŮAGJŮLAJA PROGRAM MĚDDM VLAŠIM ŮLFKGJŮLAKFJGŮLAKGJLAK 2014/2015 GJLKJGLKGJLKAJGLKAJGLKJG LKJGKLJGKLJSGLKSJGLKSJGL KSJGLKSJGLKAJSGLKSDJGKLD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla

Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí Sportovní kroužky Výchovně vzdělávací cíle zásady fair play pravidla her, sportů pravidla tréninků podpora zdravé soutěživosti zlepšování kondice, schopností

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Š K O L N Í VZ D Ě L Á V C Í P R O G R A M

Š K O L N Í VZ D Ě L Á V C Í P R O G R A M Š K O L N Í VZ D Ě L Á V C Í P R O G R A M Středisko volného času Fokus, Nový Jičín Příloha č. 1 - Metodické plány kroužků a kurzů Ukázky metodických plánu pravidelné činnosti několika činností se zaměřením

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Informatika - 6. ročník

Informatika - 6. ročník Informatika - 6. ročník Textový editor Word Psaní textu, ukládání a zálohování Jednoduché opravy textu, vyhledávání textu, kopírování textu Změny fontů, záhlaví a zápatí, rozdělení textů do sloupců Vytvoření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Školní vzdělávací program Školní klub

Školní vzdělávací program Školní klub Školní vzdělávací program Školní klub Motto: Mládí touží po experimentu. Robert Louis Stevenson Č.j.:221/09 Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více