qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU (SVČ) ZÁKLADNÍ INFORMACE O SVČ UMÍSTĚNÍ SVČ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDELNÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Esteticko-výchovná oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody práce Klíčové kompetence Obsah zájmových útvarů Kytara Hra na klávesy Veselé pískání - flétna Folklorní soubor Šáteček Výtvarný Klub Kamarád pro předškolní děti Cvičení při hudbě Předškoláček Mažoretky Hudebně-dramatický Tělovýchovně-sportovní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah zájmových kroužků Stolní tenis Šachy Gormiti, Pokémoni Taekwon-DO Volejbal Basketbal Vybíjená Pohybové hry Sportovní hry Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 2

3 Turistický Street-dance Pracovně-technická oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah zájmových kroužků Paličkování Keramický Počítače MŠ Počítače Vaření Fotografický Elektrotechnický Malý debrujár Společensko-vědní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah zájmových kroužků Anglický jazyk Španělský jazyk Grafomotorické nácviky Logopedie PŘÍLEŽITOSTNÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah příležitostného zájmového vzdělávání TÁBOROVÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah táborové formy zájmového vzdělávání OSVĚTOVÁ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah osvětové formy zájmového vzdělávání INDIVIDUÁLNÍ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 3

4 6.5.3 Klíčové kompetence Obsah individuální formy zájmového vzdělávání SPONTÁNNÍ FORMA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Výchovně vzdělávací cíle Metody Klíčové kompetence Obsah spontánní formy zájmového vzdělávání PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Prostorové Technické Hygienické POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ ZVEŘEJNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 4

5 1 Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Adresa: 2. května 968/16 Nymburk Česká republika Druh zařízení: středisko volného času Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Datum zápisu do šk. rejstříku: IČO: IZO: RED-IZO: Tel: Web: Bankovní účet: / 0600 GE Money Nymburk Koordinátoři ŠVP: Bc. Sylva Polnická, Dana Kuchařová Předkladatel: Bc. Sylva Polnická, ředitelka DDM Nymburk ŠVP zpracovaný podle: Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízení pro zájmové vzdělávání (NIDM, 2007), ŠVP vydán dne: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 5

6 2 Charakteristika střediska volného času (SVČ) 2.1 Základní informace o SVČ Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je příspěvková organizace. Zřizovatelem je Středočeský kraj od roku Ve školském rejstříku je zapsána od Náplň činnosti tvoří zájmové vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich volném čase. SVČ se řídí při zájmovém vzdělávání zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, 118, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny. 2.2 Umístění SVČ DDM Nymburk má sídlo v ulici 2. května 968/16. Budova je situována ve vilové zástavbě. Středisko působí v samostatné budově, která byla původně projektována jako obytná vila. Je majetkem Středočeského kraje. Základní rekonstrukce budovy, s ohledem na její novou funkci, proběhla téměř před čtyřiceti lety. Činnost je, z iniciativy SVČ, spádově zaměřena na zájemce z města a okolních obcí, v dosahu cca 20 km. Účastníci z jednotlivých městských částí mají do zařízení dobrý přístup, poblíž DDM jsou umístěny místní základní i střední školy, zastávka městské hromadné dopravy, nedaleko je vlakové nádraží. Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol jsou tři: 1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 2. Školská 112, Milovice 3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 6

7 3 Cíle zájmového vzdělávání Cíle zájmového vzdělávání vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje. Zejména z kapitoly 20 Podpora ostatního zájmového vzdělávání, z kapitoly 11 Podpora zvyšování úrovně cizojazyčného vzdělávání, z kapitoly 13 Rozvoj informační a počítačové gramotnosti a kapitoly 19 Podpora v oblasti sportu a rozvoje talentovaných dětí a mládeže. Hlavní cíle jsou: vytvoření podmínek pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže, kvalitní zázemí s odpovídajícím vybavením a pedagogicko-odborným působením; prevence sociálně patologického chování vytvoření podmínek pro utváření zdravého životního stylu (výlety do přírody, návštěvy historických památek, turistické výlety, návštěvy akvaparků, kulturní vystoupení, výtvarné dílny, besedy); umožnění smysluplného trávení volného času (pobytové akce, příměstské tábory, soustředění, zahraniční výměny); rozvíjení schopností a dovedností v různých oblastech zájmového vzdělávání (hra na hudební nástroje, zpěv, recitace, cizí jazyky, informatika, tanec); vedení dětí k otevřené komunikaci (v rámci veškerého zájmového vzdělávání, ve všech jeho formách); aktivní rozvíjení fyzického, duševního a sociálního zdraví: sportovní kroužky (aerobik, elektronické šipky, kopaná, košíková, mažoretky, florbal, stolní tenis, šachy, sportovní hry, vybíjená, aj.), soutěže a turnaje, Dny zdraví, folklorní festivaly, EKO programy; uplatňování práv a povinností jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání (při spontánních činnostech a dalších); podněcování k tvořivé práci a vážení si výsledků práce druhých (keramické kroužky, paličkování, umělecké a výtvarné kroužky). Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 7

8 4 Délka a časový plán zájmového vzdělávání Zájemci o zájmové vzdělávání jsou na základě písemné přihlášky, která musí být vyplněna ve všech částech a podepsaná zákonnými zástupci (v případě nezletilých účastníků) přijímáni na dobu školního roku. Zpravidla od poloviny září do poloviny června. Kratší doba než jeden rok je možná pouze z vážných důvodů (odstěhování, dlouhodobá nemoc, nekázeň). Většina pravidelného zájmového vzdělávání je rozdělena na začátečníky a pokročilé a trvá od předškoláků po celou dobu školní docházky. Pro dospělé jsou organizovány kurzy, převážně trvající půl roku. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 8

9 5 Formy zájmového vzdělávání Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a podle 111 školského zákona poskytuje následující formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmové útvary (společensko-vědní, pracovně-technické, přírodovědné, esteticko-výchovné a sportovně-tělovýchovné), výukové programy pro MŠ; příležitostná výtvarné dílny, výlety po ČR, sportovní turnaje, kurzy pro dospělé, turistické pochody, semináře, Mikulášské besídky, aj.; táborová příměstské a pobytové tábory; osvětová prevence sociálně patologických jevů v oblasti primární protidrogové prevence, Den zdravých dětí, dopravní výchova, besedy o přírodě, atd.; spontánní odpolední klub nejen pro děti ze zájmových útvarů DDM nabízí od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách práci s počítačem, stolní a společenské hry, terče na elektronické šipky, stolní fotbal, výtvarné a rukodělné práce pod pedagogickým dohledem; individuální práce s talenty (soutěže vyhlašované MŠMT ČR a KÚ). Účast na soutěžích a turnajích organizovaných jinými subjekty a vlastních soutěžích Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 9

10 6 Obsah zájmového vzdělávání Obsahem zájmového vzdělávání je naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Obsah určují podmínky prostorové, materiální, ekonomické a personální. 6.1 Pravidelná forma zájmového vzdělávání Na základě výše uvedených podmínek je možné rozdělit obsah pravidelného zájmového vzdělávání v našem zařízení do těchto oblastí: esteticko-výchovná: dramatický kroužek, folklorní soubor,, umělecký, kytara, flétna, výtvarný, mažoretky, hudebně-dramatický, cvičení při hudbě, Předškoláček, Klub Kamarád; tělovýchovně-sportovní: basketbal, elektronické šipky, stolní tenis, šachy, aerobic, vybíjená, turistický, volejbal, florbal, pohybové hry, sportovní hry, taekwon-do; pracovně-technická: kroužky se zaměřením na ICT, paličkování, psaní všema deseti, vaření, fotografický, keramický; společensko-vědní: angličtina, logopedie, grafomotorické nácviky Esteticko-výchovná oblast Výchovně vzdělávací cíle pohybová a hlasová průprava, smysl pro rytmus; rozvíjení pozornosti, paměti a představivosti; rozvíjení verbální a nonverbální komunikace; četba a přednes; hraní etud a hra s rekvizitou; uchovávání lidových písní, tanců a zvyků; pěstování kultivovaného vztahu k české národní kultuře; výtvarné osvojování skutečnosti, využití různých výtvarných technik: malba, kresba, grafika, asambláž, frotáž, koláž, hry s barvou, dekorativní práce, ); dechová cvičení, hra na hudební nástroj, rytmická cvičení, hudební cvičení; prezentace činnosti na veřejnosti; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 10

11 Metody práce dodržování pravidel společenského chování a upevňování hygienických návyků. klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení; aktivizační: evokace, rozhovor, hra, soutěž, experiment, práce v týmu, brainstorming Klíčové kompetence soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích; poznává smysl a cíl vzdělávání, má k němu pozitivní vztah; projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení; kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého vzdělávání a své práce; reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i kritiku; řeší problémy, na které stačí; náročnější s oporou pomocí dospělého; problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; hledá různé možnosti a varianty a má vlastní, originální nápady; využívá při tom vlastní fantazii a zkušenosti; ovládá řeč a hovoří ve vhodně formulovaných větách; samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje; uvědomuje si, že za sebe a za své jednání a chování nese důsledky; podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty; posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti; je schopen sebereflexe; uvědomuje se svá práva a povinnosti i práva druhých; učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu; respektuje přesvědčení druhých lidí; je schopen se vcítit do situací ostatních; odmítá útlak a hrubé zacházení; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 11

12 uvědomuje si povinnosti postavit se proti psychickému a fyzickému násilí; pracuje podle daného postupu, návodu a instruktáže; rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času; rozvíjí nadání a zvyšuje zdravé sebevědomí; učí se vhodně relaxovat Obsah zájmových útvarů Kytara hra se zpěvem; popis nástroje, správné držení, sezení; ladění nástroje; rytmus (valčíkový, pochodový, ), vytleskávání a dýchání; prstoklad levé ruky; lidové i umělé písně; zpívání pro rodiče dětí Hra na klávesy popis nástroje, správné sezení, prstoklad hra se zpěvem zvládnutí techniky hry rytmus lidové i umělé písně Veselé pískání - flétna dechová cvičení; hra na nástroj; prstoklad pravé a levé ruky; rytmická a hudební cvičení; rozšiřování hudebního repertoáru Folklorní soubor Šáteček uchování lidových písní, tanců a zvyků; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 12

13 zpěv lidových písní; veřejná vystoupení; účast na tuzemských i mezinárodních festivalech; zvyšování fyzické kondice; rozvoj rytmického a hudebního cítění; nácvik tanců z Polabí; hra na hudební nástroje hudební složka Výtvarný rozvíjení jemné motoriky; kresba (tužka, pastelka, suchý pastel, ); malba (vodové a temperové barvy, tuše, prstové barvy, hlína); práce s různým materiálem papírem (papír, sklo, keramická hlína, kůže, látka, vlna, dřevo, plast, přírodniny, ); tvorba trojrozměrných výrobků; stříhání a lepení; trhání a mačkání; koláž a frotáž Klub Kamarád pro předškolní děti seznamování s kolektivem; grafomotorické nácviky (správné držení tužky, uvolňování zápěstí); výtvarné a pracovní činnosti (tiskátka, kresba pastelkou, malba prstovými a vodovými barvami, tupování, ); četba pohádek; nácviky říkadel a písní; zpěv s hudebním doprovodem; poznávání barev; hygienické návyky a správná životospráva; pohybové a rytmické hry; společenská pravidla Cvičení při hudbě hry na rozvíjení (rychlosti, ohebnosti, postřehu, ); Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 13

14 základy tanců (polka, mazurka, twist, ); cviky na koordinaci těla; hry a cvičení bez náčiní, s overballem hry na stmelení kolektivu; zdravotní cviky. základy gymnastické průpravy, správné držení těla při pohybu koordinace kloubní pohyblivost rovnováha motorika kombinace a přesnost pohybů vnímání hudby a rytmu základy aerobiku pro malé děti baletní průprava, využití tanečních prvků jóga pro děti dýchání, jednoduché pozice s krátkou výdrží Předškoláček rozvoj motoriky (hrubé, jemné, mluvních orgánů), stavebnice, vyplňování pracovních listů, uchopování TV nářadí logopedická cvičení říkanky, logopedické cviky dle knihy Brousek pro tvůj jazýček rozvoj rozumových schopností čtení a vyprávění pohádek a příběhů upevňování hygienických návyků zdvořilostní návyky rozvoj sluchového a zrakového vnímání rytmizace říkadel, poznávání hlásek, porovnávání obrázků Mažoretky pochodová průprava práce s hůlkou pochodové defilé moderní defilé sólo a duo tanec s hůlkou a dalšími rekvizitami pódiová skladba Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 14

15 vystoupení na veřejnosti Hudebně-dramatický nácvik rytmu zpívání písniček práce s divadelním textem správná výslovnost a artikulace koordinace pohybu s hudbou improvizace na dané téma hraní etud Tělovýchovně-sportovní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play; rozvíjet pohybové schopnosti zejména obratnost, rychlost a postřeh; seznámení se s pravidly a jejich dodržování; zapojení strategického myšlení a zvládání herních situací; účast na soutěžích a turnajích. klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení, hodnocení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, práce v týmu Klíčové kompetence pracuje se sportovními pomůckami; porovnává získané výsledky a vyvozuje z nich závěry; reaguje na hodnocení druhých a přijímá radu i kritiku; samostatně řeší problémy a používá logické postupy k jejich vyřešení; nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 15

16 naslouchá promluvám druhých lidí; přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celého kolektivu; chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými; dodržuje stanovená pravidla; respektuje názor ostatních lidí; rozvíjí nadání, zdravý životní styl; dodržuje správnou životosprávu; vodné vyplňování volného času Obsah zájmových kroužků Stolní tenis pravidla stolního tenisu nácvik podání a jeho příjmu dvojhra čtyřhra obíhaná účast a organizování turnajů Šachy seznámení s pravidly hry nácvik herních situací se zakončením matem (dvěma věžemi, dámou a věží, dvěma střelci, koněm a střelcem, apod.) nácvik zahájení hry nácvik koncovek studium střední hry malá a velká rošáda rozbor partií přehrávání šachových partií velmistrů účast na turnajích Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 16

17 Gormiti, Pokémoni přiblížení historie, současnosti a vývoje obou her rozbor herního materiálu a jeho použití nácvik herních strategií a pravidel účast na turnajích a soutěžích pořádání vlastních soutěží Taekwon-DO seznámení se základními pravidly zdokonalování fyzické kondice nácvik křížové sestavy úderů a spodních bloků nácvik křížové sestavy spodních a středních bloků nácvik bloku vnější a vnitřní hranou předkloktí účast na soutěžích Volejbal seznámení se základními pravidly volejbalu zdokonalování základních dovedností odbití obouruč vrchem, spodem útočný úder bloky podání postavení v poli herní situace opakování obranného a útočného postavení Basketbal seznámení s pravidly hry nácvik individuálních činnosti nahrávky v klidu a pohybu, dvojtakt a střelba z malé vzdálenosti nácvik základní osobní obrany včetně nácviku clony hráče s míčem práce s míčem dribling jednotlivec + dvojice zápasy Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 17

18 příprava družstva na zařazení do soutěží KP ČBF účast na turnajích Vybíjená seznámení s pravidly vybíjené přihrávka jednoruč, obouruč chytání míče střelba na cíl vedení a pohyb s míčem přehazování hřiště účast na soutěžích Pohybové hry průpravná cvičení správné držení těla tanec pochod aerobic manipulace s míčem přihrávka, dribling přehazovaná vybíjená házená Sportovní hry průpravná cvičení kondiční cvičení koordinační cvičení kompenzační cvičení relaxační cvičení vyrovnávací cvičení tvořivá cvičení běh, skok, házení, lezení Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 18

19 cviky na nářadí Turistický celodenní výlety poznávání přírodních, kulturních a historických památek na území ČR návštěva muzeí, hradů a zámků návštěva lanových center, aqvaparků - zvyšování tělesné zdatnosti Street-dance základy gymnastické průpravy, správné držení těla při pohybu koordinace kloubní pohyblivost rovnováha motorika kombinace a přesnost pohybů vnímání hudby a rytmu základy aerobiku baletní průprava, využití tanečních prvků street-dance, funky, hip hop Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 19

20 6.1.3 Pracovně-technická oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody rozvíjet základní znalosti a řemeslné dovednosti v oboru; rozvíjet cit pro materiál; rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii; podpořit kladný vztah k umění; dodržovat správnou manipulaci s přístroji; umět pracovat s informacemi (získání, utřídění, zpracování a uchování); umět využít získané dovednosti a znalosti v praktickém životě; umět základní obsluhu ICT techniky. klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení, hodnocení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, diskuze, práce v týmu Klíčové kompetence samostatně pozoruje a experimentuje; operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly; vyhledává a třídí informace; rozumí grafům, diagramům a tabulkám; rozvíjí aktivitní schopnost využívání volného času; projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům; prohlubuje smysl pro kulturu a tvořivost; respektuje přesvědčení druhých lidí; používá bezpečně materiály, nástroje a dalšího vybavení; pozitivně ovlivňuje kvalitu společně práce. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 20

21 Obsah zájmových kroužků Paličkování seznámení se s technikou paličkování; seznámení se s technikou šité krajky; tvorba vzorníků; různé druhy paličkování; rozvíjení jemné motoriky Keramický seznámení s materiálem a s jeho zpracováním; modelování; práce s glazurou, engobou a barvítky; zdobení; práce z volné ruky; práce s plátem; práce z bloku; práce s hliněnými hádky; správné používání pomůcek (váleček, špendlík, špachtle, fixírka); realizace vlastních nápadů; tvorba kolektivního výrobku; použití výrobků na výzdobu interiéru DDM Nymburk; účast s výrobky na soutěžích. práce podle předlohy, s pomocí šablon, či forem Počítače MŠ základní části počítače; práce s klávesnicí a myší; výukové programy Dětský koutek 1, 2, 3, 4, 5; rozvíjení poznání; matematické představy; hudební dovednosti; zdravověda; logické myšlení; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 21

22 jazykové dovednosti Počítače von Neumannovo blokové schéma počítače; základní jednotka počítače; základy hardware (výhody a nevýhody, základní princip); operační systém MS Windows (vlastnosti OS, práce se soubory a složkami, příslušenství, ovládací panely, ); textový editor MS Word (formát textu, formát odstavce, formát stránky, záhlaví a zápatí, odrážky a číslování, obrázek a klipart, wordart, jednoduchá tabulka, styly a obsah, číslování obrázků a tabulek, bibliografie, editor rovnic, smartart, aj.); vyhledávání informací na internetu a následné zpracování v textovém editoru; založení ové schránky a její obsluha; práce v prezentačním manažeru (práce se snímky, vkládání objektů do snímků); práce v tabulkovém kalkulátoru (tvorba tabulek, formátování údajů, práce s více listy, vzorce a funkce, filtry, souhrny a kontingenční tabulky); základní úprava fotografií (rozlišení, rozměry, úprava jasu a kontrastu, redukce červených očí, vinětace, zostření, ) Vaření zásady správné výživy bezpečnost při vaření příprava jednoduchých jídel stolování a prostírání Fotografický základy práce s digitálním fotoaparátem základy práce s kamerou tvorba prezentací na vlastní a na dané téma Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 22

23 práce s grafikou (Zoner Calisto, XnView, Gimp) práce s videem (Pinnacle Studio) stahování a stříhání videa základní úpravy a tisk fotografií Elektrotechnický praktické činnosti s materiály, ruční práce s nářadím práce se dřevem (základy technického zobrazování, obrábění, spojování, lepení, povrchové úpravy) práce s kovy (obrábění, spojování, povrchové úpravy) práce s plastickými hmotami (obrábění, spojování, lepení) samostatná tvořivá práce (zhotovení výrobku, plán a organizace práce, výrobní a pracovní postup, měření kontrola) úvod do elektrotechniky využití elektrické energie základní elektrické obvody jednoduché elektrické obvody základy elektronických obvodů praktické zhotovení jednoduchých elektronických výrobků Malý debrujár frontální experimenty - z elektřiny a magnetismu - z mechaniky tělesa - z mechaniky kapalin a plynů - z termiky - z akustiky - z optiky - z jaderné fyziky výroba jednoduchých fyzikálních pomůcek řešení problémových úloh hry podporující kreativitu a týmového ducha Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 23

24 6.1.4 Společensko-vědní oblast Výchovně vzdělávací cíle Metody získávání nových vědomostí a dovedností rozšiřování a procvičování získaných znalostí a vědomostí porozumění a znalost cizích jazyků slovem i písmem rozvíjení slovní zásoby odstranění logopedických a grafomotorických vad a poruch klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, instruktáž, napodobování, výklad, pochvala, povzbuzení, procvičení, hodnocení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, diskuze, práce v týmu Klíčové kompetence poznává smysl a cíl učení; má pozitivní vztah k učení; kriticky myslí, činí uvážliví rozhodnutí a je schopen je obhájit; rozumí různým typů textů a záznamů, reaguje a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyk a že je možnost se je učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizích jazyků; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit; při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; uplatňuje základní společenské návyku a pravidla společenského styku; má schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 24

25 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty; rozvíjí nadání; zvyšuje zdravé sebevědomí; vede k seberealizaci; rozvíjí své zájmy a záliby; je zodpovědný za své učení; je schopen mluvit na veřejnosti; projevovat solidaritu; být flexibilní při změnách Obsah zájmových kroužků Anglický jazyk abeceda a výslovnost rozšiřování elementární slovní zásoby tvoření vět vedení dialogu práce se slovníkem písničky, říkanky, rozpočítávadla výuka a procvičování daných okruhů: pozdravy, barvy, čísla, oblečení, hračky, lidské tělo, rodina, doprava, škola, zájmy, Vánoce, Velikonoce, volný čas Španělský jazyk základy španělského jazyka výuka formou hry písničky, říkanky dialogy na dané téma používání pracovních listů Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 25

26 Grafomotorické nácviky správné sezení úchop náčiní cviky na uvolňování ruky rozvoj hrubé a jemné motoriky na základě grafomotorických cvičení Logopedie základní diagnostika posouzení stavu řeči a hodnocení funkcí sluchové a zrakové percepce individuální korekce s dětmi za přítomnosti rodičů zadávání cvičných domácích úkolů použití reedukačních pomůcek doporučení dalších vhodných aktivit pro děti konzultace a doporučení na další odborníky v případě potřeby 6.2 Příležitostná forma zájmového vzdělávání Zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Do této formy zahrnujeme soutěže, turnaje, výlety, divadelní představení, přednášky, kurzy a výtvarné dílny Výchovně vzdělávací cíle pěstovat kultivovaný vztah k české národní kultuře; prezentace činností na veřejnosti; rozvíjet morálně volní vlastnosti; rozvíjet pohybové schopnosti; aktivní trávení volného času; výchova ke zdravému životnímu stylu; rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 26

27 6.2.2 Metody klasické: vysvětlování, názorná ukázka, pozorování, výklad, pochvala, povzbuzení, reflexe a sebereflexe; aktivizační: evokace, hra, soutěž, diskuze, práce v týmu Klíčové kompetence samostatně pozoruje a experimentuje; operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly; vyhledává a třídí informace; rozvíjí aktivní schopnost využívání volného času; projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům; prohlubuje smysl pro kulturu a tvořivost; respektuje přesvědčení druhých lidí; používá bezpečně materiály, nástroje a dalšího vybavení; pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit; rozumí různým typům textů a záznamů, reaguje a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k alitnímu zapojení se do společenského dění; ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost se je učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizích jazyků; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit; při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; uplatňuje základní společenské návyku a pravidla společenského styku; má schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty; rozvíjí nadání; Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 27

28 zvyšuje zdravé sebevědomí; vede k seberealizaci; rozvíjí své zájmy a záliby; je zodpovědný za své učení; je schopen mluvit na veřejnosti; projevovat solidaritu; být flexibilní při změnách; pracuje se sportovními pomůckami; porovnává získané výsledky a vyvozuje z nich závěry; reaguje na hodnocení druhých a přijímá radu i kritiku; samostatně řeší problémy a používá logické postupy k jejich vyřešení; nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem; naslouchá promluvám druhých lidí; přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celého kolektivu; chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými; dodržuje stanovená pravidla; respektuje názor ostatních lidí; rozvíjí nadání, zdravý životní styl; dodržuje správnou životosprávu; vhodné vyplňování volného času Obsah příležitostného zájmového vzdělávání Obsahem příležitostného zájmového vzdělávání jsou akce s různorodým zaměřením, které jsou určené pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Jsou to např. soutěže, turnaje v oblasti sportu, umění, přírody apod. Dále vystoupení členů zájmových útvarů na veřejnosti. Specializovaná nabídka pro mateřské a základní školy (PC a keramika). Výtvarné dílny a kurzy pořádané během roku (vánoční, velikonoční, Hallowen). Celodenní výlety za kulturním, historickým a přírodním poznáváním. Návštěvy divadelních a filmových představení. Osvětové akce ke Dni Země, Den dětí, Dny zdraví, Dny s myslivci apod. Konkrétní akce a data jsou zveřejňována na webových stránkách a v tištěné podobě v dvouměsíčníku Nabídka akcí DDM. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Stránka 28

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více