ϵ = b a 2 n a n = a, pak b ϵ < a n < b + ϵ (2) < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ϵ = b a 2 n a n = a, pak b ϵ < a n < b + ϵ (2) < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a"

Transkript

1 MA 6. cvičení výpočet limit posloupností Lukáš Pospíšil,202 Malý (ale pěkný) důkaz na úvod V dnešním cvičení se naučíme počítat jednoduché limity, nicméně by na začátek bylo vhodné ukázat, že to co hledáme, existuje právě jedno. Tedy abychom si byli jisti, že až (nikoliv pokud :) se nám povede spočítat limitu posloupnosti, můžeme říci, že tato limita je jediná - a nemuseli dohledávat věci, které vlastně neexistují. Věta.0. Kaˇzdá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Dukaz: Předpokládejme sporem, že existují dvě různé limity a, b R posloupnosti {a n } n=. Dále (bez újmy na obecnosti) předpokládejme, že a < b. Označme ϵ = b a 2 Očividně ϵ R +. Dle definice limity (viz minulé cvičení) - jelikož lim n a n = a, pak Tedy úpravou ( n N)( n N, n > n ) : a n a < ϵ a n a < ϵ a n a > ϵ a ϵ < a n < a + ϵ () Obdobnou úvahu (de-facto stejnou) můžeme provést pro limitu lim n a n = b ( n 2 N)( n N, n > n 2 ) : a n a < ϵ (všiměte si, že obecně n = n 2, tedy index prvku, od kterého posloupnost leží v ϵ-pásu může být obecně jiný pro různou volbu a, b). a získáme b ϵ < a n < b + ϵ (2) Nyní volme n 0 max{n, n 2 } jako index, od kterého platí nerovnice () i (2). Pak tedy platí obě nerovnice součastně, tedy lze psát b ϵ < a n < a + ϵ b ϵ < a + ϵ b a < 2ϵ Z poslední nerovnice plyne, že b a 2 < ϵ, což je spor, protože jsme volili ϵ = b a 2. ()

2 2 Základní věty, (ne)dovolené operace a známé limity Věta Necht jsou dány dvě posloupnosti {a n } n=, {b n} n= takové, ˇze lim a n = a, lim b n = b, a, b R. Pak platí. lim(a n + b n ) = a + b 2. lim(a n b n ) = a b 3. lim(a n.b n ) = a.b 4. lim a n bn = a b, je-li n N : b n 0 5. lim k a n = k a, je-li k N \ {} a součastně n N : a n 0 6. lim a n = a má-li příslušná pravá strana rovnosti smysl. Poznámka: k předchozí větě - nulou se nedělí a pojistíme si sudou odmocninu ze záporných čísel. Takže výpočet limit využitím předchozí věty je pohoda? Ne. Snad největším zádrhelem je dodadek k větě má-li příslušná pravá strana rovnosti smysl, ne všechno se dá sčítat, odečítat, dělit (připomeňme, že a, b R ). Věta Při počítání limit (a v R obecně) JSOU dovoleny (dodefinovány, chcete-li) tyto operace ( x R): sčítání/odčítání x + = + x = x = + x = + = ( ) + ( ) = = ( + ) = násobení { pro x > 0 x.( ) = pro x < 0 { pro x > 0 x.( ) = pro x < 0. = dělení.( ) = ( ).( ) = (2)

3 x = x = 0 = = Věta Při počítání limit (a v R obecně) NEJSOU dovoleny tyto operace: + 0.(± ) ± ± x 0, x R A ted ty největší pecky z limit (vhodné/nutné si zapamatovat). lim c = c, kde c R je konstanta 2. lim n = 0 3. lim n = 4. lim ( + n) n = e 5. lim n n = 6. dle vlastností geometrické posloupnosti lim q n = pro q > pro q = 0 pro q (, ) neexistuje pro q Vyzbrojeni tímto arzenálem nám u počítání akademických úloh s limitami bude stačit už jen ten správný nápad. 3 Typové příklady Šetříme lesy, proto u příkladů vynechám zadání: Vypočtěte limitu posloupnosti Polynomy Příklad 3.. lim(n 2 + 5n ) = lim n 2 + lim 5n lim = (lim n).(lim n) + (lim 5).(lim n) lim = = = (3)

4 Příklad 3..2 lim(n 2 5n ) = lim n 2 + lim 5n lim = (lim n).(lim n) + (lim 5).(lim n) lim = =. 5. = =? a to nepůjde ( není definováno), tedy to budeme muset vykoumat úplně jinak Nápad : vytknout nejvyšší mocninu z daného polynomu. lim(n 2 5n ) = lim n 2 ( 5 n n 2 ) = lim n 2 (lim 5 lim n lim n 2 ) =.( 0 0) = 3.2 Podíl polynomů Příklad 3.2. Nápad 2: vytknout nejvyšší mocninu z čitatele a jmenovatele, pak tuto mocninu pokrátit. Mocninu volíme dle polynomu ve jmenovateli. lim 5n2 +8n+4 +2n+3n 2 = lim n2 ( 5+ 8 n + 4 n 2 ) = lim 5+ 8 n + 4 n 2 ( n n 2 = n +3) n n +3 = = 5 3 Příklad lim n2 + 4 n + 2 = lim n2 ( + 4 ) n 2 n 2 ( n + 2 ) = lim + 4 n 2 n 2 n + 2 = =? n 2 Říkal jsem největší mocninu z jmenovatele! (to je to dole) To je lepší. lim n2 + 4 n + 2 = lim n(n + 4 n ) n( + 2 n ) = lim n + 4 n + 2 n = = Příklad lim 8n n 4n 2 = lim n2 ( 8 n + 3 n 2 ) n 2 (9 2 n 4 n 2 ) = lim 8 n + 3 n n 4 n 2 = = 0 (4)

5 3.3 Odmocnina Příklad 3.3. Nápad 3: vytknout z výrazu největší mocninu. lim 9n 2 4 2n = lim n n = lim n( 9 4 2) = n 2 n 2 =.( 9 0 2) =. = Příklad lim 2n 2 2n 2 + = lim n( 2 n n 2 ) =.( 2 2) =.0 =? Autor příkladu dostane po čuni. Opět jsme se dostali do situace, kterou si nemůˇzeme dovolit (výsledek výrazu 0. není definován). Tedy půjdeme na to jinak. Nápad 4: Upravit - využít vzorec (a + b)(a b) = a 2 b 2. lim 2n 2 2n 2 + = lim( 2n 2 2n 2 + ) 2n 2 + 2n 2 + 2n 2 + 2n 2 + = = lim (2n2 )+(2n 2 +) 2n 2 + 2n 2 + = lim 2 2n 2 + 2n 2 + = lim = ( 2)(lim n )(lim ) = ( 2).0. 2 n = 0 2 n 2 2 = n( 2 n n 2 ) Příklad lim n 2 + n n = (lim n )(lim ) = 0. + n + 2n 0 =? 2 Zase to nepůjde. Sice v jiné situaci, ale opět vyuˇzijeme Nápad 4. lim n 2 + n n = lim n n 2 + n 2 + n + n n n n 2 + n + n == lim 2 + n + n (n 2 + n) (n 2 + 2) = n = lim 2 + n + ) n n. ( + n + + 2n == lim 2 n 2 n.( 2 n ) = + = 2 A nakonec něco komplikovanějšího (5)

6 Příklad lim 3 n 2 + 6n 3 n 4 + 8n = lim 3 = lim n 4 ( + ) 6n) n 2 n 4 = lim 3 n 4 ( + 8 ) n n ) + 6 n 2 n n 3 = 0 = 0 3 n n ) + 6 n 2 n 4 3 n n 3 = 3.4 Proměnná v exponentu Příklad 3.4. Nápad 5: Upravit pro použití známé limity. lim ( ) 2n + 4 7n+6 ( = lim + ) 7n+6 ( = lim + ) 7 2 (2n ) = lim [ ( + ) ] 7 2n+3 2 (. lim + ) = e 2. = e Geometrická řada a kvocient Příklad 3.5. Nápad 6: Upravit na geometrickou řadu a pak dle kvocientu rozhodnout. lim 22n+ 3 n+ 4 n = lim 2.22n 3.3 n 2 2n = lim 2.2n 3.3n 3n = 3. lim 22n 22n 4 n = 3. lim a jelikoˇz { ( 3 n} 4) n= je geometrická posloupnost s kvocientem 0 < 3 4 <, tak = 3.0 = ( ) 3 n = Limitní přechod v nerovnostech a policajti Věta 3.6. Necht {a} n=,{b} n= a {a} n= jsou posloupnosti. Necht lim a n = a R a lim b n = b R. Potom platí. je-li a < b, pak a n < b n (pro všechna dost velká n N) (6)

7 2. je-li a n b n (pro všechna dost velká n N), pak a n b n 3. je-li a n c n b n (pro všechna dost velká n N) a současně a = b, existuje lim c n a platí lim c n = a = b (dva policajti) 4. je-li a n c n (resp. c n b n ) pro všechna dost velká n N a součastně a = (resp. b = ), je lim x n = (resp. lim c n = ) (jeden policajt) - ale silný za dva Příklad 3.6. lim sin(π n) + cos(3n + 2) + n 2 =? Jelikoˇz tak n N: x R : sin x x R : cos x Očividně pak a dle předchozí věty + n 2 sin(π n) + cos(3n + 2) + n n n 2 sin(π n) + cos(3n + 2) + n n 2 lim 2 + n 2 = lim 2 + n 2 = lim sin(π n) + cos(3n + 2) + n 2 lim sin(π n) + cos(3n + 2) + n 2 = Příklad lim n! =? očividně a jelikoˇz tak dle jednoho policajta n N : n! n lim n = lim n! = (7)

8 3.7 n-tá odmocnina Příklad 3.7. Jelikoˇz pro všechna dost velká n, tak n N: lim n n 3 + n 2 5 n N : n n 4 n n 3 + n 2 5 n N : n n 3 n n 3 + n 2 5 n n 3 n n 3 + n 2 5 n n 4 pak Očividně a dle věty o dvou policajtech lim n n 3 = lim n n. lim n n. lim n n = lim n n 4 = lim n n. lim n n. lim n n. lim n n = lim n n 3 + n 2 5 lim n n 3 + n 2 5 = 4 Reference [] K. Rektorys a kol. Přehled užité matematiky Prometheus, 2000 [2] Matematická analýza ve Vesmíru - soubor přednáškových slidů Bouchala J., 2000 a něco [3] Čížek J., Kubr M., Míková M. Sbírka úloh z matematické analýzy., 2007 [4] Diferenciální počet jedné proměnné Kuben J., Šarmanová P., ESF, 2007 (8)

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Matematika v proměnách věků. I

Matematika v proměnách věků. I Matematika v proměnách věků. I Jaroslav Drábek Démokritova atomistická metoda In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v proměnách věků. I. Sborník. (Czech). Praha: Prometheus, 1998.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti. Ing. Michael Rost, Ph.D. Základní pojmy a úvod do teorie pravděpodobnosti Ing. Michael Rost, Ph.D. Co je to Statistika? Statistiku lze definovat jako vědní obor, zabývající se hromadnými jevy a procesy. Statistika zahrnuje jak

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic

8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic 8 REGULÁRNÍ LINEÁRNÍ TRANSFORMACE SOUŘADNIC 8 Věta o Fourierově transformaci funkcí, které lze na sebe transformovat regulární lineární transformací souřadnic Ze zkušenosti s Fraunhoferovými difrakčními

Více

Aritmetika s didaktikou I.

Aritmetika s didaktikou I. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou I. KM1 / 0001 Přednáška 11 Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel O čem budeme hovořit: Nejmenší společný násobek a jeho vlastnosti Největší

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo 0.6 - Jak se učit Předpoklady: Nechci tady stanovovat nějaký závazný a jistý postup jak se něco naučit. Nic takového asi neexistuje, stejně jako se liší lidé, liší se i jejich postupy. Přesto mají tyto

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více