Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha 8-Karlín, Tel. MŠ: , Mgr.Jan Korda,ředitel školy Jana Černá, zástupkyně ředitele pro MŠ Spoluautoři a realizátoři programu:učitelky MŠ Lyčkovo náměstí Zřizovatel školy: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 Tel.: Platnost dokumentu : od

2 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy 2. Koncepční záměry filosofie 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizace vzdělávání 3.5. Řízení 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 4. Formální kurikulum 4.1.Obsah předškolního vzdělávání 4.2. Principy, kterými se řídí práce v MŠ 4.3. Koncepční záměry a pracovnice MŠ 4.4. Osobnost učitelky 4.5. Třídní vzdělávací plán- kompetence vyjádřené v činnostech 4.6. Tematické celky 5. Evaluace 5.1. Evaluace v MŠ 5.2.Hodnocení Třídního vzdělávacího programu 5.3.Hodnocení Školního vzdělávacího programu 5.4. Pedagogické rady a provozní porady 5.5. Kontrolní činnost ředitelky, zástupkyně 6. Spolupráce 6.1. Spolupráce s kmenovou školou, školní jídelnou 6.2. Spolupráce s rodiči 6.3. Spolupráce se ZŠ 6.4. Spolupráce s odborníky 2

3 7. Očekávané kompetence a hlavní rizika,ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů 7.1. Dítě a jeho tělo 7.2. Dítě a jeho psychika 7.3. Dítě a ten druhý 7.4. Dítě a společnost 7.5. Dítě a svět Použitá literatura: Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol -Monika Bourová Rok v mateřské škole Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy Zuzana Bečvářová 3

4 1. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola sídlí v pravém traktu secesní budovy Základní školy na Lyčkověnáměstí,postavené v roce Rok založení mateřské školy není doložen,v roce 1939 byla škola zabrána okupanty, svému účelu navrácena opět v roce l945. Brigádní pomocí rodičů byl ke škole přistavěn dřevěný pavilon, uvedený do provozu Škola byla pětitřídní s počtem zapsaných dětí l65. Později,s úbytkem odrůstajících dětí,byla škola trojtřídní,dřevěná přístavba byla využívána jako ložnice,herna,kreslírna a sklady.po povodních roku 2002 byl pavilon stržen,škola byla zcela přestavěna na čtyřtřídní zařízení s vestavěnými patry na odpočinek dětí.škola je obklopena zelení,je v klidové části Karlína,má vlastnízahradu,před školou je nově zrekonstruovaný park. Mateřská škola je od l. července 2001 součástí příspěvkové organizace Základní školy,praha 8,Lyčkovo náměstí 6/čp.460, l86 00Praha 86 -Karlín. Zařízení je rodinného typu, po povodních zrekonstruované jako čtyřtřídní MŠ s kapacitou 100 dětí. Součástí je i školní kuchyně s jídelnou,s kapacitou 200 obědů. Mateřská škola má vlastní zahradu, v současné době po rekonstrukci, s projektem maximálního využití prostor zahrady a vybavení herními prvky k uspokojování pohybových i relaxačních potřeb dětí předškolního věku. Školaklade velký důraz na rozvíjení estetického cítění dětí rozšířenými estetickými výchovami se zřetelem na děti z oblasti Karlína, často ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a na děti z romských rodin. 4

5 2. Koncepční záměry -filosofie Pracujeme podle čtvrtletních tématicky okruhových plánů podle RP předškolního vzdělávání. Nabízíme standardní a rozšířenou nadstandardní péči v estetických oblastech výtvarné činnosti,pěvecký kroužek,pravidelnou činnost dětí v keramické dílně ZŠ, sportovních her,děti se seznamují se základy anglického jazyka s lektory.program je rozšířen kulturními akcemi-divadly, koncerty,výstavami,besídkami s vystoupením dětí,karnevalem v maskách.škola pravidelně pořádá mikulášskou nadílku,vánoce s dárky pro děti a společným zpíváním koled s rodiči,pečení a zdobení vánočních perníčků.pro maminky děti připravují dárky k svátku matek,které jim na besídce pro maminky po vystoupení v pásmu písní a veršů předají. U příležitosti Dne dětí škola připravuje každoročně pro děti řadu zábavných soutěží o drobné ceny.pravidelně v závěru roku škola pořádá celodenní výlet na farmu s možností jízdy na koni, nebo jiný,stejně atraktivní výlet.s předškoláky se loučíme slavnostní besídkou s hostinou a vystoupením pro rodiče,děti obdrží pamětní list a knihu.oblíbená je i Noc pro Nebojsy v MŠ se zábavným večerním programem,diskotékou a vyprávěním pohádek.každoročně školka vyjíždís nejstaršími dětmi do školy v přírodě.předškolním dětem je vyhrazena společná příprava na školu v době po krátkém odpoledním odpočinku,pravidelně jedno odpoledne v týdnu,každý měsíc je pro tyto děti připravenaspolečná delší vycházka s konkrétním zaměřením. Cílem je rozvíjení harmonické osobnosti dítětecestou přirozené výchovy za přispění všech zaměstnanců školy.výsledkem naší práce je šťastné a spokojené dítě.vzhledem k péči,kterou věnujeme spolupráci s rodiči,je naší snahou i spokojenost rodičů. Dlouhodobé výchovně vzdělávací cíle: Vzdělávání dětí vést přirozenou cestou-prožitky, zkušenosti, prožitkové a problémové učení, experimenty, omyly. Naučit se využívat TVP,tvořivě ho přizpůsobovat dle situace ve třídě, hodnotita sebehodnotit práci. Krátkodobé výchovně vzdělávací cíle-roční: Rozšíření péče o děti se specifickými potřebami-ošd, poruchy chování. Krátkodobé cíle materiální : Doplňovat vybavení školy dle aktuální potřeby dětí i dospělých. 5

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1.Věcné podmínky Mateřská škola je po ničivých povodních roku 2002 zcela nově zrekonstruována.dřevěný pavilon,sloužící jako ložnice,herna,kreslírna a sklady byl odstraněn,škola obývá přízemní trakt ZŠ,rozšířený o původní byt školníka.původně trojtřídní mateřská škola byla přestavěna na čtyřtřídní,ve všech třídách byla vystavěna dřevěná patra na spaní. V původních prostorách bytu bylo vybudováno zázemí pro personál,kancelář, sborovna s kuchyňkou a soc.zařízení.zcela nově byla rovněž přestavěna a zařízena kuchyně ŠJ moderním vybavením,zcela vyhovujícím předpisům EU.Pro kuchařky bylo v rámci rekonstrukce vyčleněno zázemí se šatnou, soc.zařízením i sprchovým koutem. Protože povodně v roce 2002 zcela zničily veškeré zařízení, byla celá mateřská škola vybavena novým nábytkem, hračkami a pomůckami za vydatné pomoci sponzorů. Pro pohybové aktivity dětí byla jako náhrad za hernu vyčleněna část chodby s tělovýchovným nářadím a náčiním.zš umožňuje MŠ používat tělocvičnu a multifunkční třídu pro pohyb dětí. Třídy jsou barevně odlišené pěkným,účelným nábytkem,vybavené hračkami a pomůckami pro hru dětí. K financování zařízení školy přispěla mimo dotace obce i řada sponzorů.velmi pěkně je zařízena i jídelna MŠ s počtem míst pro 42 dětí, s možností sebeobsluhy dětí. Zahrada mateřské školy je již zcela funkčně zařízena,vybavena 2 pískovišti,herními prvky,průlezkami i skluzavkami,krytým altánem,lavičkami na odpočinek,hřištěm s umělým povrchem na míčové hry.je využívána pro pobyt dětí v dopoledním i odpoledním režimu dne.pro hry dětí je používáno množstvízahradních hraček, míčů, branek,koloběžek,v letních dnech jsou děti osvěžovány multifunkční sprchou. Během pobytu venku mají děti možnost používat soc.zařízení školy a využívat pitný režim. Ničivá havárie vody v únoru 2012 zcela zničila zařízení MŠ,která byla do června 2012 umístěna v prostorech školní družiny,čítárny a klubovny.vzhledem k této události prošla MŠ opětovnou kompletní rekonstrukcí a během letních měsíců je vybavována novým nábytkem a dalšímpotřebným zařízením,včetně 2 interaktivních tabulí.práci s nimi si již děti oblíbily před havárií vody,kdy byla nově instalována ve třídě kočiček. 3.2.Životospráva Strava v mateřské škole je připravována dle směrných jídelníčků a spotřebního koše, je chutná,pestrá,s dostatkem ovoce a zeleniny.kuchařky jsou ochotné,vstřícné,děti si samy odnášejí dle svých požadavků jídlo na stoly,mladším pomáhají provozní pracovnice a učitelky.pitný režim je celodenně zajištěn na chodbě,kam mají děti volný přístup dle přání. 3.3.Psychosociální podmínky Denní řád školy podléhá pravidlům,je však flexibilní,reagující na potřeby dětí i rodičů.děti jsou vedeny k samostatnosti nejen v sebeobsluze, při stolování, při výběru hraček, her a činností, ale i v projevechvlastního názoru a postoje. K činnostem jsou děti průběžně motivovány,hodnocení převažuje pozitivní,součástí ranních kruhů je i sebehodnocení a vyjádření 6

7 vlastních názorů.ve třídách panuje přátelská,radostná atmosféra,děti jsou stimulovány k projevům přátelství,soudržnosti,akceptování druhých.děti jsou rozvíjeny ve všech vzdělávacích činnostech s přihlédnutím k jejich osobní spokojenosti a pohodě.je dbáno na tělesný rozvoj dětí,na rozvoj pohybových schopností a dovedností.systematicky je rozvíjena řeč a schopnost komunikovat,všemi prostředky podporována kreativita,fantazie,zájmy a nadání dětí. Děti jsou vedeny k soc.soudržnosti,k pocitu sebevědomí,sounáležitosti a pozitivnímu vztahu ke škole a vzdělávání,k respektování různých komunit.je respektována svoboda dítěte v souladu s vlastní odpovědností.vše,co se dítě učí,je vzájemně propojeno a logicky navazuje,je preferován prožitek a z něho vycházeno.didakticky cílené činnosti probíhají zpravidla v menších skupinách nebo individuelně,učitelky reagují citlivě na vzniklé situace. Při nástupu nových dětí je dodržována adaptace dětí na nové prostředí,dle potřeb dítěte s rodičem.děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců,po ukončení zkušební doby obdrží rodiče oznámení o zařazení dítěte do MŠ,pokud nenastanou problémy.počet dětí ve třídách je schválen určením kapacity a není překračován. Na začátku školního roku je dětem nabízen odpočinek na lehátku s poslechem pohádek,později se škola snaží respektovat potřeby dětí a umožňuje jim klidové aktivity ve třídách,eventuelně zařazuje kroužky a zájmové činnosti dětí. Děti i dospělí se v MŠ cítí dobře,vzniklé problémy jsou řešeny a přání i potřeby dle možností respektovány a plněny.plně je respektována potřeba soukromí dítěte,pokud tomu nejsou překážkou provozní podmínky školy Organizace vzdělávání Mateřská škola má 4 třídy,třídu Kočiček,Pejsků, Ježků a Krtků.Třídy jsou barevně odlišné.třídní vzdělávací programy jsou ve schématu stejné,učitelky program flexibilně upravují dle složení třídy a konkrétních situací.všechny třídy MŠ jsou heterogenní,jsou zde děti od 3 do 7 let,počet dětí na třídu je vzhledem k výměře tříd stanoven na 23 dětí. Zápis do MŠ bývá stanoven zřizovatelem,zpravidla v únoru,dítě je možné zapsat i v průběhu roku. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů,webu, v časopise Osmička.Před zápisem je školou organizován Den otevřených dveří,v němž se rodiče seznamují s prostředím školy,s personálem,se ŠVP. Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou,kritérii ředitele ZŠ a MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s OŠD,děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 8.Další děti jsou přijímány dle stanovených kritérií,která udávají počet bodů-základním předpokladem je místo trvalého pobytu,následně věk dítěte,přihlášení k celodennímu pobytu a bod přidává sourozenec v ZŠ či MŠ.Neumístěné děti zůstávají v pořadníku a dle možností školy jsou postupně přijímány. Škola je otevřena od 6.30 do 17 hodin. Děti se scházejí zpravidla do 8.00,aby mohly využít časový prostor pro volné hry. Pokud rodiče potřebují,mohou příchod dětí přizpůsobit svým potřebám po dohodě s učitelkou.hry končí chvilkou pro individuální a skupinovou konverzaci a pohybovým cvičením. Svačina je podávána od 8,30 do 9,15, poté jsou organizovány řízené činnosti, potom následuje pobyt venku. Oběd je podáván od 11,30 hod. Odpočinek do hod. je organizován s možností kratšího odpočinku a klidné hry ve třídě. Ve14.30 je pohybová hra,svačina, po svačině si děti hrají ve třídě, na zahradě,nebo navštěvují zájmové kroužky. 7

8 Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Poměr spontánnícha řízených činností je vyvážený. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím možnostem, ve škole jsou podmínky pro individuální, skupinovou i frontální práci s dětmi Řízení Všechny ped. pracovnice se účastní pedagogických a provozních porad. Vnitřní řízení podléhá vedení zástupkyni ředitele.pedagogický sbor pracuje jako tým, spoluúčastní se rozhodování v otázkách školního programu, spolupracuje při řešení obtížnějších výchovně - vzdělávacích situací, zapojuje do spolupráce rodiče. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech jsou jasně vymezeny. Informační systém v MŠ je vytvořen interpersonálně rozhovory,písemně,součástí pedagogických a provozních porad. Pro rodiče pak denně nástěnkami s informacemi pro rodiče,třídními schůzkami a poradenskou službou zástupkyní řed.školy. Mateřská škola dává rodičů k nahlédnutí seznam akcí nejen v tištěné formě, ale i na web. stránkách ZŠ v plánu akcí. Názory zaměstnanců i rodičů jsou respektovány a konzultovány, kolektiv funkčně spolupracuje. Plánování je funkční,přehledné,je vytvářeno za spoluúčasti kolektivu-u nově vznikajících TVP je třeba doplňovat flexibilně dle situace ve třídě. MŠ spolupracuje se ZŠ,jejíž je součástí,prostřednictvím této i se zřizovatelem,s lektory,kppp Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor má předepsanou pedagogickou způsobilost. Všechny učitelky mají zájem o další odborný růst, využívají možnosti dalšího vzdělávání Spoluúčast rodičů Učitelky se snaží spolupracovat s rodiči na pozici partnerství, respektují potřeby dětí a jejich rodin. Informují rodiče o prospívání a pokrocích jednotlivých dětí, podle možností se domlouvají o společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Byly zavedeny konzultace pro rodiče,kde si rodiče spolu s učitelkami mohly pohovořit o výsledcích vzdělávání a výchovy a ev.sjednotitpostupy. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání i v problematice spolupráce s dalšími odborníky.rodiče škole pomáhají dle svých možností drobnými opravami hraček,zařízení školy 8

9 4. Formální kurikulum 4.1. Obsah předškolního vzdělávání oblast motorická: Dítě a jeho tělo oblast psychologická: Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkovéoperace, představivost a fantazie,sebepojetí, city, vůle) oblast interpersonální: Dítě a ten druhý oblast sociálně-kulturní: Dítě a společnost oblast světonázorová: Dítě a svět 4.2. Principy,kterými se řídí práce MŠ podpora důvěry a sebedůvěry právo být s ostatními - prožitkové učení, podněty, smyslová výchova multikulturní škola potřeba rituálů a řádu partnerství MŠ a rodiny škola jako součást obce, regionu, Evropy a světa 4.3. Koncepční záměry a pracovnice MŚ Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku vychází z respektování individuálních potřeb a možností svěřených dětí. Snahou pedagogů je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti. U dětí využívat vhodné technické a didaktické pomůcky, při vzdělávání využívat přirozenou hru, smyslové poznávání. Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech,spontánních i řízených.specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky cílená činnost, při které dítě vedené pedagogem dosahuje výsledků vzdělávacích cílů záměrným i spontánním učením.toto učení je založeno na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení a probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny činnosti jsou hravé a tvořivé.dětem s OŠD,rovněž dětem ze znevýhodněného sociálněkulturního prostředí, je věnována individuelní péče. MŠ poskytuje řadu nadstandardních aktivit pro starší a talentované děti pěvecký kroužek, výuku angličtiny,keramický kurz,kroužek výtvarných prací. Dalšími doplňujícími formami vzdělávání jsou pravidelná divadelní představení, koncerty,výstavy,vycházky a výlety,společné akce s rodiči besídky, vystoupení dětí, tradiční Vánoční zpívání koled s rodiči.škola pořádá pro děti mikulášskou i vánoční nadílku, organizuje oslavu Dne dětí se soutěžemi, karneval, Noc v MŠ, rozloučení s předškoláky, vyjíždí s dětmi do Švpř. U dětí se zdravotním znevýhodněním zajišťuje potřeby vyplývající z jejich nemoci, udětí s alergiemi ve spolupráci se ŠJ dbána dodržování pravidel. U dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zajišťuje obsah vzdělávání s ohledem na zvýšené potřeby na výchovu a vzdělávání v konkrétní oblasti, kompenzuje nedostatek příležitostí dětí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti, snaží se eliminovat nevhodnémodely chování v rodině. 9

10 V 1.třídě pracuje: Ve 2.třídě pracuje: Ve 3.třídě pracuje: Ve 4.třídě pracuje: Jana Černá,zást.řed.ZŠ Jiřina Hrušková, učitelka MŠ Mgr. Kristýna Bauerová,učitelka MŠ Barbora Lehocká,DiS., učitelka MŠ Jaroslava Babická, učitelka MŠ Bc.Barbora Veselá,učitelka MŠ Sáva Konečná,učitelka MŠ Mgr. Petra Drahorádová,učitelka MŠ Úklid, pomoc u dětí: Irena Šafrová Iveta Coufalová ŠJ-hospodářka: Kuchařky: Reni Šebková Hana Daníčková-vedoucí kuchařka Pavlína Sedláčková Anna Hoferová 4.4. Osobnost učitelky Učitelka vystupuje jako vzor a zároveň vytváří příjemné prostředí pro děti dává dostatek podnětů k učení, pozitivním hodnocením dětí podporuje jejich samostatnost při výchovně vzdělávací činnosti hledá vhodné strategie a metody pro individuální i skupinovou práci průběžně hodnotí výsledky své práce analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi sleduje a hodnotí individuální pokroky jednotlivých dětí usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, průběžně vede s rodiči dítěte profesionálně vedený dialog respektuje názory a přání partnerů ve vzdělávání / rodičů, spolupracovníků, odborníků / Naše rizika: převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním příliš ochranářské prostředí - vedení příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce špatný mravní vzor okolí / mimo školu /, kdy děti jsou svědky nezdvořilého, netolerantního, př. agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů. 10

11 Klady: zájmové kroužky vedené vlastními učitelkami ranní kruhy-komunikace,vztahy ve skupině,prožitky a zážitky, plán dne spolupráce se ZŠ přirozené prostředí,příprava předškolních dětí invence učitelek o estetiku prostředí-výzdobu školy 4.5. Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program je plán činností,vycházející ze ŠVP,zpracovaných na základě pedagogické diagnostiky a schémat očekávaných kompetencí vycházející z vývojových norem jednotlivých věkových skupin a praktických zkušeností. Vzdělávací cíle jsou uskutečňovány v rámci tematických celků v různých činnostech a využíváním dostupných příležitostí. Při tvorbě třídního programu spolupracují obě učitelky ve třídě i mezi třídami. Jeho obsah tvoří činnosti, jejich realizací dochází k naplňování specifických vzdělávacích cílů v jednotlivých oblastech. Většinou dochází k naplňování několika záměrů najednou v míře odpovídající individuálním i věkovým zvláštnostem a potřebám dětí. Při plánování činností vycházíme z individuálních potřeb dětí a také z úrovně dosažených kompetencí jednotlivých dětí. Všechny oblasti spolu vzájemně souvisejí a žádná oblast není nadřazena jiné, všechny jsou stejně důležité. Třídní kurikulum a vedení svěřených dětí je zcela v kompetenci učitelek na oddělení.tvp je materiál flexibilní, učitelky ho mohou doplňovat i měnit, výchozí je diagnostika dětí, závazné je směřování ke kompetencím všestranného rozvoje na konci předškolního období Tématickécelky(integrované bloky) Určení tematických celků odpovídá čtvrtletnímu rozmezí s přihlédnutím k ročním obdobím. Tyto celky nejsou dogmatem, lze je plnit podle konkrétního složení dětí ve třídě a jejich možností. Celky jsou členěny na tematické části,učitelky je mohou libovolně obměňovat,doplňovat,eventuelně vytvářet v TVP vlastní : 11

12 Integrované bloky- nabídka témat Tematické celky Sejdeme se v naší školce Podzim maluje Paní zima jede Jaro rozkvétá Tematické části 1. Já a moji kamarádi. 2. Co jsou pravidla?(tvoříme pravidla třídy.) 3. Pod jednou střechou. (věci denní potřeby, hračky, materiál, předměty denní potřeby) 4. Malujeme s podzimem město, počasí, oblékání 5. Les čaruje stromy, keře, lesní zvířata. 6. Šel zahradník na zahradu ovoce, zelenina. 7. Sportujeme pro zdraví 8. Zvonečky cinkají 9. My se školy nebojíme 10. Od pondělí do pátku budu kreslit pohádku 11. Vyjdi, vyjdi sluníčko. 12. Slepička kvoká na dvoře. 13. Maminka je tam, kde je domov. rodina 14. Praha je krásná každý den. Léto, cos nám přineslo? 15. Čím se bavíme 16. Kolik je na světě dětí 17. Máme rádi zvířata 18. Voda teče, lesy šumí 19. Co jede, létá, pluje 20. Zazvonil zvonec, školy je konec. 12

13 5. Evaluace 5.1. Evaluace v MŠ Zaměření autoevoluace CÍLE KRITÉRIA NÁSTROJE PROVÁDÍ ZODPOVÍDÁ ČASOVÝ HARMONOGRAM Podmínky ke vzdělávání cílené zlepšování podmínek podpora zabezpečení chodu školy kontroly, rozhovory, pozorování, spolupráce se ZŠ, MČ vedení školy a učitelky zást. ředitele pro MŠ průběžně Spolupráce s rodiči zlepšení spolupráce, zapojení rodičů do pomoci škole, spokojenost s prací školy uspokojení rodičů s příznivým řešením přijetí dětí do MŠ informace nástěnky, web. Stránky, rozhovory, akce s rodiči, konzultace, schůzky, zápis do MŠ a ZŠ vedení školy a učitelky Zást. ředitele pro MŠ a učitelky Hovory denně, konzultace 2x ročně, schůzky 2x ročně, dotazník 1x za 2 roky Výsledky vzdělávání dle individuelních potřeb a možností dětí dosahovat kvalitních výsledku pokroky při vzdělávání jednotlivců rozhovory, portfolio, diagnost. listy, výsledky dětských prací vedení a učitelky školy zást. ředitele pro MŠ a učitelky hovory denně, hosp. dle plánu, analýza diag. Dětí čtvrtletně Personální oblast budování kvalitního pedagogického sboru, uspokojovat potřebu dalšího profesního růstu dalším vzděláváním využití dalšího vzdělávání v denní praxi rozhovory, diskuse, porady, hospitace, kontroly, pozorování vedení školy a učitelky Vedení školy porady dle plánu, hovory denně, hosp. dle plánu, pozorování denně Školní klima Příjemné prostředí, spokojené děti, zaměstnanci a rodiče Atmosféra třídy, spokojené dítě Pozorování, rozhovory s dětmi a rodič, dotazník pro rodiče Vedení školy a ostatní zaměstnanci Zást. řed. Pro MŠ, učitelky, vedoucí ŠJ Pozorování a rozhovory s dětmi denně, s rodiči dle potřeby, dotazník 1x za 2 roky Pro vnitřní evaluační činnost používá vedení školy tyto dokumenty: Kritéria pro hodnocení práce učitelky Kritéria pro hodnocení práce provozních zaměstnanců Záznamový arch pravidelných kontrol Záznamový arch pro hospitaci Diagnostické listy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí Dotazníky pro rodiče vytváří a předkládá Školská rada Smysluplné školy 13

14 Kritéria pro vyhodnocování práce učitelky 1. Včasné příchody do třídy a využívání pracovní doby k přímé práci s dětmi 2. Zpracování Třídního vzdělávacího programu a třídního týdenního plánu 3. Umožnění spontánní činnosti a her dětí 4. Vedení dětí ke spolupráci při společných činnostech a na plnění společných úkolů a cílů 5. Vstřícnost při komunikaci s rodiči, respektování jejich přání a doporučení, zapojení rodičů do tvorby programu třídy a jeho hodnocení 6. Studium a samostudium 7. Plnění povinností mimo přímou práci s dětmi 8. Vedení zájmového kroužku, systematické logopedické péče, výjezd do ŠvP 9. Zastupování kolegyní 10. Vztah k naší mateřské škole, starost o plynulost provozu školy Kritéria pro hodnocení provozních pracovnic 1. Plní všechny své úkoly dané pracovní náplní 2. Dodržují organizační řád školy, pracovní dobu 3. Všechno vnitřní zařízení (nábytek, hračky) udržují čisté 4. Zahrada je upravená pro aktivity dětí 5. Pracovnice se samy chovají dle zásad zdravého životního stylu 6. Vyhýbá se negativním slovním komentářům, podporuje děti v samostatnosti, chválí a povzbuzuje 7. Spolupracuje s vedením školy, s učitelkami, aktivně se podílí na nadstandardních aktivitách a akcích školy 8. Ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost 9. Zaměstnanci sledují konkrétní potřeby dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět 10. Chrání soukromí rodin a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny 14

15 Časový plán zaměření hospitací a měsíčních kontrol Každý měsíc Kontrola týdenních plánů a jejich evaluace, DH Září Připravenost prostor pro zahájení školního roku, třídní dokumentace a dokumentace dětí zvlášť nově přijatých, aktualizace telefonních čísel Říjen Prosinec Leden Únor Březen Duben Kontrola TVP a vyhodnocování loňského, znalost Řádu školy, Provozního řádu a ostatních vnitřních směrnic a jejich plnění ve třídách i u provozních zaměstnanců školy Úroveň práce ve třídách v oblasti hudebně pohybové, využívání hudebních nástrojů a audiovizuálních pomůcek, hospitace zást. ředitele školy ve třídách (vánoční posezení s rodiči) hudebně poh. kroužek Informovanost rodičů o výchovné práci, o dění ve třídách, o jejich dítěti, zveřejňování prací dětí, aktuálnost nástěnek, DH Pololetní hodnocení práce v jednotlivých třídách podle zkušebních nových RVP i práce školy, Hospitace zást. ředitele školy Využití času při nuceném pobytu dětí ve třídách při špatném stavu ovzduší DH dodržování denního režimu Úroveň vyhodnocování výsledků viz. Evaluace v ŠvP Květen Připravenost nejstarších dětí na vstup do školy, kontrola diagnostik dětí hospitace Červen Zařazování delších vycházek, polodenních výletů, slavnost Dne dětí, rozloučení se školáky, hodnocení zájmu a aktivit učitelek při organizování a provádění těchto 15

16 5.2. Hodnocení Třídního vzdělávacího plánu Hodnocení TVP budou provádět učitelky na třídách průběžně formou zápisu do týdenních plánů.na pedagogických radách zhodnotí výsledky a zkušenosti s prací TVP. Na konci školního roku zhodnocením ročního plánu Hodnocení Školního vzdělávacího plánu Hodnocení ŠVP se bude provádět průběžně při pedagogických poradách na mateřské škole, kontrolní činností ředitele a zástupkyně ředitele. Závěry budou podkladem pro práci v následujícím roce Pedagogické porady, provozní porady Pedagogické porady, kde se bude řešit interní problematika MŠ, budou probíhat na půdě MŠ průběžně podle potřeby po celý školní rok.mimořádné akce a problematika mateřské školy budou s ředitelstvím řešeny průběžně. Interní problematika mateřské školy, která bude řešena podle potřeby na zařízení : hodnocení, připomínky a rozhodování v otázkách školního programu návrhy na odklady školní docházky dětí spolupráce při logopedické nápravě spolupráce při řešení obtížnějších výchovně - vzdělávacích situací závěry z kontrolní činnosti předávání zkušeností ze vzdělávacích akcí hodnocení spolupráce - školy, zařízení, odborníci hodnocení spolupráce s rodiči organizace dne, služby učitelek, přípravy oslav, organizace mimořádných událostí - divadla, delší vycházky, výlety Kontrolní činnost ředitele, zástupkyně uspokojování každodenních potřeb dětí, pracovní atmosféra ve třídách respektování pracovního tempa dětí vytváření správných návyků v průběhu celého dne, při stolování respektování stravovacích návyků, dodržování dietních opatření jednotné výchovné postupy učitelek na třídě vedení požadované dokumentace ve třídách diagnostika, účast učitelek při hrách střídání činností, odpočinku, relaxace spolupráce s rodiči 16

17 6. Spolupráce 6.1. Spolupráce s kmenovou školou a školní jídelnou Spolupráce s kmenovou školou vzájemné informace o dětech - úspěšnost při školní docházce - informace o přestupujících dětech vedení dokumentace konzultace o zlepšování péče o děti ROMO, úspěšnosti při působení na rodinu vzájemné návštěvy učitelek a dětí - poznávání prostředí, účast při besídkách a oslavách vést rodiče dětí v našem zařízení k plynulému přechodu do ZŠ v rámci společných škol. Spolupráce se školní jídelnou vyvěšování jídelníčku v naší šatně zajišťování dietního stravování dětem, které ho potřebují respektování opodstatněných stravovacích návyků dětí zajištění pitného režimu -celodenně možnost předávání receptů zdravého stravování rodičům 6.2. Spolupráce s rodiči spolupráce na pozici partnerství -vzájemné informování o prospívání a pokrocích dítěte sjednocování výchovných postupů při péči o jednotlivé děti společná účast rodičů i učitelek při činnosti sdružení rodičů spoluúčast rodičů na dění ve škole - besídky, výlety, hry s dětmi poradenský servis pro rodiče ze strany školy-konzultační hodiny 6.3. Spolupráce se školami Spolupráce se školami, do kterých děti odcházejí sledování školní úspěšnosti dětí zpětná vazba na výchovně vzdělávací práci učitelek v zařízení 17

18 6.4. Spolupráce s odborníky Spolupráce v oblasti zdravotní péče: Spolupráce s obvodními pediatry - řešení problematiky zdravotně oslabených,integrace dětí s vadami Spolupráce s dětskou stomatologií Spolupráce s psychology, s OPPP, KPPP při návrhu odkladu školní docházky při vřazování ke školní docházce konzultace k odborné problematice podle potřeby. Spolupráce s kurátory, sociálními pracovnicemi OPD Společné řešení problematiky dětí ze simplexního rodinného prostředí umisťování dětí zajišťování pravidelné docházky dětí působení na problematické rodiny. Spolupráci provádět formou výměny informací, konzultacemi k problematice, vzájemnými návštěvami. 18

19 7. Očekávané kompetence a hlavní rizika, ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů Očekáváná kompetence = co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 7.1. Dítě a jeho tělo - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybuv různém prostředí(zvládat překážky,házet a chytat míč,užívat různé náčiní,pohybovat seve skupině dětí,pohybovat se na sněhu,ledu,ve vodě,v písku) - koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy,sladit pohyb s hudbou a rytmem - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo,sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(sluchově rozlišovat zvuky a tóny,zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišovat chutě a vůně,vnímat hmatem apod.) - ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku(zacházet s předmětydenní potřeby,s drobnými pomůckami,s nástroji,náčiním a materiálem,zacházet s grafickým a výtvarným materiálem,např. s tužkami,barvami,nůžkami,papírem,modelovací hmotou,zacházet s jednoduchými hud.nástroji apod. - zvládnou sebeobsluhu,uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivnínávyky(zvládat osobní hygienu,přijímat stravu a tekutinu,postarat se o sebea své osobní věci,oblékat se,svlékat,obouvat apod.) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony(postarat se o hračky,pomůcky,uklidit po sobě,udržovat pořádek,zvládat jednoduché úklidové práce,práce na zahradě) - pojmenovat části těla,některé orgány(včetně pohlavních),znát jejich funkce,mít povědomío růstu těla,o jeho vývoji a změnách,znát hlavní pojmy užívané ve spojení se zdravím,s pohybem a sportem - rozlišovat,co prospívá zdraví(výživa,aktivní pohyb,zdravé prostředí,pohoda) a co muškodí(škodlivé látky a vlivy,nezdravé návyky a závislosti,nemoci,úrazy,nebezpečíhrozící v dopravních situacích,při setkání s cizími lidmi,neznámými věcmi,jevy apod.) - chovat se tak,aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,bezpečí a pohodu svou ani druhých - mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,kde v případě potřeby hledat pomoc(kam se obrátit,koho přivolat,jakým způsobem apod. 19

20 Hlavní rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů - denní režim nevyhovující fyziologickým potřebám dětí a zásadám zdravého živ.stylu - nedostatečný respekt k ind.potřebám dětí (k potřebě spánku,odpočinku,látkové výměny,osobníhotempa a tepelné pohody apod.) - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitosti k prac.úkonům - nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností, neznalost jejich osobních zdravotních problémů - omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná,málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností - nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohyb.dovedností - nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí - dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu,uplatňování nevhodných cviků a činností,nevhodnéoblečení při pohybových činnostech - nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle,o jeho růstu a vývoji, o funkcíchněkterých částí a orgánů,o zdraví a možnostech jeho ohrožení,způsobech ochrany zdraví a bezpečí - nevhodné vzory chování dospělých v prostředí školy i mimo ní 7.2. Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč - správně vyslovovat,ovládat dech, tempo i intonaci řeči - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,nápady,pocity,mínění a úsudky ve vhodnězformulovaných větách - porozumět slyšenému(zachytit hlavní myšlenku příběhu,sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - formulovat otázky,odpovídat,hodnotit slovní výkony,slovně reagovat - učit se nová slova a aktivně je používat(ptát se na slova,kterým nerozumí) - naučit se zpaměti krátké texty(reprodukovat říkanky,písničky,pohádky,zvládnout jednoduchoudramatickou úlohu apod.), vyprávět příběh,pohádku - popsat situaci(skutečnou,podle obrázku) - chápat slovní vtip a humor - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - utvořit jednoduchý rým - poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,homonyma a antonyma - vést rozhovor(poslouchat,nehovořit,je-li třeba poslouchat řečníka i obsah,ptát se) - domluvit se slovy i gesty - sledovat očima zleva doprava 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více