Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha 8-Karlín, Tel. MŠ: , Mgr.Jan Korda,ředitel školy Jana Černá, zástupkyně ředitele pro MŠ Spoluautoři a realizátoři programu:učitelky MŠ Lyčkovo náměstí Zřizovatel školy: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 Tel.: Platnost dokumentu : od

2 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy 2. Koncepční záměry filosofie 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizace vzdělávání 3.5. Řízení 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 4. Formální kurikulum 4.1.Obsah předškolního vzdělávání 4.2. Principy, kterými se řídí práce v MŠ 4.3. Koncepční záměry a pracovnice MŠ 4.4. Osobnost učitelky 4.5. Třídní vzdělávací plán- kompetence vyjádřené v činnostech 4.6. Tematické celky 5. Evaluace 5.1. Evaluace v MŠ 5.2.Hodnocení Třídního vzdělávacího programu 5.3.Hodnocení Školního vzdělávacího programu 5.4. Pedagogické rady a provozní porady 5.5. Kontrolní činnost ředitelky, zástupkyně 6. Spolupráce 6.1. Spolupráce s kmenovou školou, školní jídelnou 6.2. Spolupráce s rodiči 6.3. Spolupráce se ZŠ 6.4. Spolupráce s odborníky 2

3 7. Očekávané kompetence a hlavní rizika,ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů 7.1. Dítě a jeho tělo 7.2. Dítě a jeho psychika 7.3. Dítě a ten druhý 7.4. Dítě a společnost 7.5. Dítě a svět Použitá literatura: Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol -Monika Bourová Rok v mateřské škole Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy Zuzana Bečvářová 3

4 1. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola sídlí v pravém traktu secesní budovy Základní školy na Lyčkověnáměstí,postavené v roce Rok založení mateřské školy není doložen,v roce 1939 byla škola zabrána okupanty, svému účelu navrácena opět v roce l945. Brigádní pomocí rodičů byl ke škole přistavěn dřevěný pavilon, uvedený do provozu Škola byla pětitřídní s počtem zapsaných dětí l65. Později,s úbytkem odrůstajících dětí,byla škola trojtřídní,dřevěná přístavba byla využívána jako ložnice,herna,kreslírna a sklady.po povodních roku 2002 byl pavilon stržen,škola byla zcela přestavěna na čtyřtřídní zařízení s vestavěnými patry na odpočinek dětí.škola je obklopena zelení,je v klidové části Karlína,má vlastnízahradu,před školou je nově zrekonstruovaný park. Mateřská škola je od l. července 2001 součástí příspěvkové organizace Základní školy,praha 8,Lyčkovo náměstí 6/čp.460, l86 00Praha 86 -Karlín. Zařízení je rodinného typu, po povodních zrekonstruované jako čtyřtřídní MŠ s kapacitou 100 dětí. Součástí je i školní kuchyně s jídelnou,s kapacitou 200 obědů. Mateřská škola má vlastní zahradu, v současné době po rekonstrukci, s projektem maximálního využití prostor zahrady a vybavení herními prvky k uspokojování pohybových i relaxačních potřeb dětí předškolního věku. Školaklade velký důraz na rozvíjení estetického cítění dětí rozšířenými estetickými výchovami se zřetelem na děti z oblasti Karlína, často ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a na děti z romských rodin. 4

5 2. Koncepční záměry -filosofie Pracujeme podle čtvrtletních tématicky okruhových plánů podle RP předškolního vzdělávání. Nabízíme standardní a rozšířenou nadstandardní péči v estetických oblastech výtvarné činnosti,pěvecký kroužek,pravidelnou činnost dětí v keramické dílně ZŠ, sportovních her,děti se seznamují se základy anglického jazyka s lektory.program je rozšířen kulturními akcemi-divadly, koncerty,výstavami,besídkami s vystoupením dětí,karnevalem v maskách.škola pravidelně pořádá mikulášskou nadílku,vánoce s dárky pro děti a společným zpíváním koled s rodiči,pečení a zdobení vánočních perníčků.pro maminky děti připravují dárky k svátku matek,které jim na besídce pro maminky po vystoupení v pásmu písní a veršů předají. U příležitosti Dne dětí škola připravuje každoročně pro děti řadu zábavných soutěží o drobné ceny.pravidelně v závěru roku škola pořádá celodenní výlet na farmu s možností jízdy na koni, nebo jiný,stejně atraktivní výlet.s předškoláky se loučíme slavnostní besídkou s hostinou a vystoupením pro rodiče,děti obdrží pamětní list a knihu.oblíbená je i Noc pro Nebojsy v MŠ se zábavným večerním programem,diskotékou a vyprávěním pohádek.každoročně školka vyjíždís nejstaršími dětmi do školy v přírodě.předškolním dětem je vyhrazena společná příprava na školu v době po krátkém odpoledním odpočinku,pravidelně jedno odpoledne v týdnu,každý měsíc je pro tyto děti připravenaspolečná delší vycházka s konkrétním zaměřením. Cílem je rozvíjení harmonické osobnosti dítětecestou přirozené výchovy za přispění všech zaměstnanců školy.výsledkem naší práce je šťastné a spokojené dítě.vzhledem k péči,kterou věnujeme spolupráci s rodiči,je naší snahou i spokojenost rodičů. Dlouhodobé výchovně vzdělávací cíle: Vzdělávání dětí vést přirozenou cestou-prožitky, zkušenosti, prožitkové a problémové učení, experimenty, omyly. Naučit se využívat TVP,tvořivě ho přizpůsobovat dle situace ve třídě, hodnotita sebehodnotit práci. Krátkodobé výchovně vzdělávací cíle-roční: Rozšíření péče o děti se specifickými potřebami-ošd, poruchy chování. Krátkodobé cíle materiální : Doplňovat vybavení školy dle aktuální potřeby dětí i dospělých. 5

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1.Věcné podmínky Mateřská škola je po ničivých povodních roku 2002 zcela nově zrekonstruována.dřevěný pavilon,sloužící jako ložnice,herna,kreslírna a sklady byl odstraněn,škola obývá přízemní trakt ZŠ,rozšířený o původní byt školníka.původně trojtřídní mateřská škola byla přestavěna na čtyřtřídní,ve všech třídách byla vystavěna dřevěná patra na spaní. V původních prostorách bytu bylo vybudováno zázemí pro personál,kancelář, sborovna s kuchyňkou a soc.zařízení.zcela nově byla rovněž přestavěna a zařízena kuchyně ŠJ moderním vybavením,zcela vyhovujícím předpisům EU.Pro kuchařky bylo v rámci rekonstrukce vyčleněno zázemí se šatnou, soc.zařízením i sprchovým koutem. Protože povodně v roce 2002 zcela zničily veškeré zařízení, byla celá mateřská škola vybavena novým nábytkem, hračkami a pomůckami za vydatné pomoci sponzorů. Pro pohybové aktivity dětí byla jako náhrad za hernu vyčleněna část chodby s tělovýchovným nářadím a náčiním.zš umožňuje MŠ používat tělocvičnu a multifunkční třídu pro pohyb dětí. Třídy jsou barevně odlišené pěkným,účelným nábytkem,vybavené hračkami a pomůckami pro hru dětí. K financování zařízení školy přispěla mimo dotace obce i řada sponzorů.velmi pěkně je zařízena i jídelna MŠ s počtem míst pro 42 dětí, s možností sebeobsluhy dětí. Zahrada mateřské školy je již zcela funkčně zařízena,vybavena 2 pískovišti,herními prvky,průlezkami i skluzavkami,krytým altánem,lavičkami na odpočinek,hřištěm s umělým povrchem na míčové hry.je využívána pro pobyt dětí v dopoledním i odpoledním režimu dne.pro hry dětí je používáno množstvízahradních hraček, míčů, branek,koloběžek,v letních dnech jsou děti osvěžovány multifunkční sprchou. Během pobytu venku mají děti možnost používat soc.zařízení školy a využívat pitný režim. Ničivá havárie vody v únoru 2012 zcela zničila zařízení MŠ,která byla do června 2012 umístěna v prostorech školní družiny,čítárny a klubovny.vzhledem k této události prošla MŠ opětovnou kompletní rekonstrukcí a během letních měsíců je vybavována novým nábytkem a dalšímpotřebným zařízením,včetně 2 interaktivních tabulí.práci s nimi si již děti oblíbily před havárií vody,kdy byla nově instalována ve třídě kočiček. 3.2.Životospráva Strava v mateřské škole je připravována dle směrných jídelníčků a spotřebního koše, je chutná,pestrá,s dostatkem ovoce a zeleniny.kuchařky jsou ochotné,vstřícné,děti si samy odnášejí dle svých požadavků jídlo na stoly,mladším pomáhají provozní pracovnice a učitelky.pitný režim je celodenně zajištěn na chodbě,kam mají děti volný přístup dle přání. 3.3.Psychosociální podmínky Denní řád školy podléhá pravidlům,je však flexibilní,reagující na potřeby dětí i rodičů.děti jsou vedeny k samostatnosti nejen v sebeobsluze, při stolování, při výběru hraček, her a činností, ale i v projevechvlastního názoru a postoje. K činnostem jsou děti průběžně motivovány,hodnocení převažuje pozitivní,součástí ranních kruhů je i sebehodnocení a vyjádření 6

7 vlastních názorů.ve třídách panuje přátelská,radostná atmosféra,děti jsou stimulovány k projevům přátelství,soudržnosti,akceptování druhých.děti jsou rozvíjeny ve všech vzdělávacích činnostech s přihlédnutím k jejich osobní spokojenosti a pohodě.je dbáno na tělesný rozvoj dětí,na rozvoj pohybových schopností a dovedností.systematicky je rozvíjena řeč a schopnost komunikovat,všemi prostředky podporována kreativita,fantazie,zájmy a nadání dětí. Děti jsou vedeny k soc.soudržnosti,k pocitu sebevědomí,sounáležitosti a pozitivnímu vztahu ke škole a vzdělávání,k respektování různých komunit.je respektována svoboda dítěte v souladu s vlastní odpovědností.vše,co se dítě učí,je vzájemně propojeno a logicky navazuje,je preferován prožitek a z něho vycházeno.didakticky cílené činnosti probíhají zpravidla v menších skupinách nebo individuelně,učitelky reagují citlivě na vzniklé situace. Při nástupu nových dětí je dodržována adaptace dětí na nové prostředí,dle potřeb dítěte s rodičem.děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců,po ukončení zkušební doby obdrží rodiče oznámení o zařazení dítěte do MŠ,pokud nenastanou problémy.počet dětí ve třídách je schválen určením kapacity a není překračován. Na začátku školního roku je dětem nabízen odpočinek na lehátku s poslechem pohádek,později se škola snaží respektovat potřeby dětí a umožňuje jim klidové aktivity ve třídách,eventuelně zařazuje kroužky a zájmové činnosti dětí. Děti i dospělí se v MŠ cítí dobře,vzniklé problémy jsou řešeny a přání i potřeby dle možností respektovány a plněny.plně je respektována potřeba soukromí dítěte,pokud tomu nejsou překážkou provozní podmínky školy Organizace vzdělávání Mateřská škola má 4 třídy,třídu Kočiček,Pejsků, Ježků a Krtků.Třídy jsou barevně odlišné.třídní vzdělávací programy jsou ve schématu stejné,učitelky program flexibilně upravují dle složení třídy a konkrétních situací.všechny třídy MŠ jsou heterogenní,jsou zde děti od 3 do 7 let,počet dětí na třídu je vzhledem k výměře tříd stanoven na 23 dětí. Zápis do MŠ bývá stanoven zřizovatelem,zpravidla v únoru,dítě je možné zapsat i v průběhu roku. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů,webu, v časopise Osmička.Před zápisem je školou organizován Den otevřených dveří,v němž se rodiče seznamují s prostředím školy,s personálem,se ŠVP. Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou,kritérii ředitele ZŠ a MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s OŠD,děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 8.Další děti jsou přijímány dle stanovených kritérií,která udávají počet bodů-základním předpokladem je místo trvalého pobytu,následně věk dítěte,přihlášení k celodennímu pobytu a bod přidává sourozenec v ZŠ či MŠ.Neumístěné děti zůstávají v pořadníku a dle možností školy jsou postupně přijímány. Škola je otevřena od 6.30 do 17 hodin. Děti se scházejí zpravidla do 8.00,aby mohly využít časový prostor pro volné hry. Pokud rodiče potřebují,mohou příchod dětí přizpůsobit svým potřebám po dohodě s učitelkou.hry končí chvilkou pro individuální a skupinovou konverzaci a pohybovým cvičením. Svačina je podávána od 8,30 do 9,15, poté jsou organizovány řízené činnosti, potom následuje pobyt venku. Oběd je podáván od 11,30 hod. Odpočinek do hod. je organizován s možností kratšího odpočinku a klidné hry ve třídě. Ve14.30 je pohybová hra,svačina, po svačině si děti hrají ve třídě, na zahradě,nebo navštěvují zájmové kroužky. 7

8 Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Poměr spontánnícha řízených činností je vyvážený. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím možnostem, ve škole jsou podmínky pro individuální, skupinovou i frontální práci s dětmi Řízení Všechny ped. pracovnice se účastní pedagogických a provozních porad. Vnitřní řízení podléhá vedení zástupkyni ředitele.pedagogický sbor pracuje jako tým, spoluúčastní se rozhodování v otázkách školního programu, spolupracuje při řešení obtížnějších výchovně - vzdělávacích situací, zapojuje do spolupráce rodiče. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech jsou jasně vymezeny. Informační systém v MŠ je vytvořen interpersonálně rozhovory,písemně,součástí pedagogických a provozních porad. Pro rodiče pak denně nástěnkami s informacemi pro rodiče,třídními schůzkami a poradenskou službou zástupkyní řed.školy. Mateřská škola dává rodičů k nahlédnutí seznam akcí nejen v tištěné formě, ale i na web. stránkách ZŠ v plánu akcí. Názory zaměstnanců i rodičů jsou respektovány a konzultovány, kolektiv funkčně spolupracuje. Plánování je funkční,přehledné,je vytvářeno za spoluúčasti kolektivu-u nově vznikajících TVP je třeba doplňovat flexibilně dle situace ve třídě. MŠ spolupracuje se ZŠ,jejíž je součástí,prostřednictvím této i se zřizovatelem,s lektory,kppp Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor má předepsanou pedagogickou způsobilost. Všechny učitelky mají zájem o další odborný růst, využívají možnosti dalšího vzdělávání Spoluúčast rodičů Učitelky se snaží spolupracovat s rodiči na pozici partnerství, respektují potřeby dětí a jejich rodin. Informují rodiče o prospívání a pokrocích jednotlivých dětí, podle možností se domlouvají o společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Byly zavedeny konzultace pro rodiče,kde si rodiče spolu s učitelkami mohly pohovořit o výsledcích vzdělávání a výchovy a ev.sjednotitpostupy. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání i v problematice spolupráce s dalšími odborníky.rodiče škole pomáhají dle svých možností drobnými opravami hraček,zařízení školy 8

9 4. Formální kurikulum 4.1. Obsah předškolního vzdělávání oblast motorická: Dítě a jeho tělo oblast psychologická: Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkovéoperace, představivost a fantazie,sebepojetí, city, vůle) oblast interpersonální: Dítě a ten druhý oblast sociálně-kulturní: Dítě a společnost oblast světonázorová: Dítě a svět 4.2. Principy,kterými se řídí práce MŠ podpora důvěry a sebedůvěry právo být s ostatními - prožitkové učení, podněty, smyslová výchova multikulturní škola potřeba rituálů a řádu partnerství MŠ a rodiny škola jako součást obce, regionu, Evropy a světa 4.3. Koncepční záměry a pracovnice MŚ Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku vychází z respektování individuálních potřeb a možností svěřených dětí. Snahou pedagogů je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti. U dětí využívat vhodné technické a didaktické pomůcky, při vzdělávání využívat přirozenou hru, smyslové poznávání. Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech,spontánních i řízených.specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky cílená činnost, při které dítě vedené pedagogem dosahuje výsledků vzdělávacích cílů záměrným i spontánním učením.toto učení je založeno na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení a probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny činnosti jsou hravé a tvořivé.dětem s OŠD,rovněž dětem ze znevýhodněného sociálněkulturního prostředí, je věnována individuelní péče. MŠ poskytuje řadu nadstandardních aktivit pro starší a talentované děti pěvecký kroužek, výuku angličtiny,keramický kurz,kroužek výtvarných prací. Dalšími doplňujícími formami vzdělávání jsou pravidelná divadelní představení, koncerty,výstavy,vycházky a výlety,společné akce s rodiči besídky, vystoupení dětí, tradiční Vánoční zpívání koled s rodiči.škola pořádá pro děti mikulášskou i vánoční nadílku, organizuje oslavu Dne dětí se soutěžemi, karneval, Noc v MŠ, rozloučení s předškoláky, vyjíždí s dětmi do Švpř. U dětí se zdravotním znevýhodněním zajišťuje potřeby vyplývající z jejich nemoci, udětí s alergiemi ve spolupráci se ŠJ dbána dodržování pravidel. U dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zajišťuje obsah vzdělávání s ohledem na zvýšené potřeby na výchovu a vzdělávání v konkrétní oblasti, kompenzuje nedostatek příležitostí dětí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti, snaží se eliminovat nevhodnémodely chování v rodině. 9

10 V 1.třídě pracuje: Ve 2.třídě pracuje: Ve 3.třídě pracuje: Ve 4.třídě pracuje: Jana Černá,zást.řed.ZŠ Jiřina Hrušková, učitelka MŠ Mgr. Kristýna Bauerová,učitelka MŠ Barbora Lehocká,DiS., učitelka MŠ Jaroslava Babická, učitelka MŠ Bc.Barbora Veselá,učitelka MŠ Sáva Konečná,učitelka MŠ Mgr. Petra Drahorádová,učitelka MŠ Úklid, pomoc u dětí: Irena Šafrová Iveta Coufalová ŠJ-hospodářka: Kuchařky: Reni Šebková Hana Daníčková-vedoucí kuchařka Pavlína Sedláčková Anna Hoferová 4.4. Osobnost učitelky Učitelka vystupuje jako vzor a zároveň vytváří příjemné prostředí pro děti dává dostatek podnětů k učení, pozitivním hodnocením dětí podporuje jejich samostatnost při výchovně vzdělávací činnosti hledá vhodné strategie a metody pro individuální i skupinovou práci průběžně hodnotí výsledky své práce analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi sleduje a hodnotí individuální pokroky jednotlivých dětí usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, průběžně vede s rodiči dítěte profesionálně vedený dialog respektuje názory a přání partnerů ve vzdělávání / rodičů, spolupracovníků, odborníků / Naše rizika: převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním příliš ochranářské prostředí - vedení příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce špatný mravní vzor okolí / mimo školu /, kdy děti jsou svědky nezdvořilého, netolerantního, př. agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů. 10

11 Klady: zájmové kroužky vedené vlastními učitelkami ranní kruhy-komunikace,vztahy ve skupině,prožitky a zážitky, plán dne spolupráce se ZŠ přirozené prostředí,příprava předškolních dětí invence učitelek o estetiku prostředí-výzdobu školy 4.5. Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program je plán činností,vycházející ze ŠVP,zpracovaných na základě pedagogické diagnostiky a schémat očekávaných kompetencí vycházející z vývojových norem jednotlivých věkových skupin a praktických zkušeností. Vzdělávací cíle jsou uskutečňovány v rámci tematických celků v různých činnostech a využíváním dostupných příležitostí. Při tvorbě třídního programu spolupracují obě učitelky ve třídě i mezi třídami. Jeho obsah tvoří činnosti, jejich realizací dochází k naplňování specifických vzdělávacích cílů v jednotlivých oblastech. Většinou dochází k naplňování několika záměrů najednou v míře odpovídající individuálním i věkovým zvláštnostem a potřebám dětí. Při plánování činností vycházíme z individuálních potřeb dětí a také z úrovně dosažených kompetencí jednotlivých dětí. Všechny oblasti spolu vzájemně souvisejí a žádná oblast není nadřazena jiné, všechny jsou stejně důležité. Třídní kurikulum a vedení svěřených dětí je zcela v kompetenci učitelek na oddělení.tvp je materiál flexibilní, učitelky ho mohou doplňovat i měnit, výchozí je diagnostika dětí, závazné je směřování ke kompetencím všestranného rozvoje na konci předškolního období Tématickécelky(integrované bloky) Určení tematických celků odpovídá čtvrtletnímu rozmezí s přihlédnutím k ročním obdobím. Tyto celky nejsou dogmatem, lze je plnit podle konkrétního složení dětí ve třídě a jejich možností. Celky jsou členěny na tematické části,učitelky je mohou libovolně obměňovat,doplňovat,eventuelně vytvářet v TVP vlastní : 11

12 Integrované bloky- nabídka témat Tematické celky Sejdeme se v naší školce Podzim maluje Paní zima jede Jaro rozkvétá Tematické části 1. Já a moji kamarádi. 2. Co jsou pravidla?(tvoříme pravidla třídy.) 3. Pod jednou střechou. (věci denní potřeby, hračky, materiál, předměty denní potřeby) 4. Malujeme s podzimem město, počasí, oblékání 5. Les čaruje stromy, keře, lesní zvířata. 6. Šel zahradník na zahradu ovoce, zelenina. 7. Sportujeme pro zdraví 8. Zvonečky cinkají 9. My se školy nebojíme 10. Od pondělí do pátku budu kreslit pohádku 11. Vyjdi, vyjdi sluníčko. 12. Slepička kvoká na dvoře. 13. Maminka je tam, kde je domov. rodina 14. Praha je krásná každý den. Léto, cos nám přineslo? 15. Čím se bavíme 16. Kolik je na světě dětí 17. Máme rádi zvířata 18. Voda teče, lesy šumí 19. Co jede, létá, pluje 20. Zazvonil zvonec, školy je konec. 12

13 5. Evaluace 5.1. Evaluace v MŠ Zaměření autoevoluace CÍLE KRITÉRIA NÁSTROJE PROVÁDÍ ZODPOVÍDÁ ČASOVÝ HARMONOGRAM Podmínky ke vzdělávání cílené zlepšování podmínek podpora zabezpečení chodu školy kontroly, rozhovory, pozorování, spolupráce se ZŠ, MČ vedení školy a učitelky zást. ředitele pro MŠ průběžně Spolupráce s rodiči zlepšení spolupráce, zapojení rodičů do pomoci škole, spokojenost s prací školy uspokojení rodičů s příznivým řešením přijetí dětí do MŠ informace nástěnky, web. Stránky, rozhovory, akce s rodiči, konzultace, schůzky, zápis do MŠ a ZŠ vedení školy a učitelky Zást. ředitele pro MŠ a učitelky Hovory denně, konzultace 2x ročně, schůzky 2x ročně, dotazník 1x za 2 roky Výsledky vzdělávání dle individuelních potřeb a možností dětí dosahovat kvalitních výsledku pokroky při vzdělávání jednotlivců rozhovory, portfolio, diagnost. listy, výsledky dětských prací vedení a učitelky školy zást. ředitele pro MŠ a učitelky hovory denně, hosp. dle plánu, analýza diag. Dětí čtvrtletně Personální oblast budování kvalitního pedagogického sboru, uspokojovat potřebu dalšího profesního růstu dalším vzděláváním využití dalšího vzdělávání v denní praxi rozhovory, diskuse, porady, hospitace, kontroly, pozorování vedení školy a učitelky Vedení školy porady dle plánu, hovory denně, hosp. dle plánu, pozorování denně Školní klima Příjemné prostředí, spokojené děti, zaměstnanci a rodiče Atmosféra třídy, spokojené dítě Pozorování, rozhovory s dětmi a rodič, dotazník pro rodiče Vedení školy a ostatní zaměstnanci Zást. řed. Pro MŠ, učitelky, vedoucí ŠJ Pozorování a rozhovory s dětmi denně, s rodiči dle potřeby, dotazník 1x za 2 roky Pro vnitřní evaluační činnost používá vedení školy tyto dokumenty: Kritéria pro hodnocení práce učitelky Kritéria pro hodnocení práce provozních zaměstnanců Záznamový arch pravidelných kontrol Záznamový arch pro hospitaci Diagnostické listy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí Dotazníky pro rodiče vytváří a předkládá Školská rada Smysluplné školy 13

14 Kritéria pro vyhodnocování práce učitelky 1. Včasné příchody do třídy a využívání pracovní doby k přímé práci s dětmi 2. Zpracování Třídního vzdělávacího programu a třídního týdenního plánu 3. Umožnění spontánní činnosti a her dětí 4. Vedení dětí ke spolupráci při společných činnostech a na plnění společných úkolů a cílů 5. Vstřícnost při komunikaci s rodiči, respektování jejich přání a doporučení, zapojení rodičů do tvorby programu třídy a jeho hodnocení 6. Studium a samostudium 7. Plnění povinností mimo přímou práci s dětmi 8. Vedení zájmového kroužku, systematické logopedické péče, výjezd do ŠvP 9. Zastupování kolegyní 10. Vztah k naší mateřské škole, starost o plynulost provozu školy Kritéria pro hodnocení provozních pracovnic 1. Plní všechny své úkoly dané pracovní náplní 2. Dodržují organizační řád školy, pracovní dobu 3. Všechno vnitřní zařízení (nábytek, hračky) udržují čisté 4. Zahrada je upravená pro aktivity dětí 5. Pracovnice se samy chovají dle zásad zdravého životního stylu 6. Vyhýbá se negativním slovním komentářům, podporuje děti v samostatnosti, chválí a povzbuzuje 7. Spolupracuje s vedením školy, s učitelkami, aktivně se podílí na nadstandardních aktivitách a akcích školy 8. Ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost 9. Zaměstnanci sledují konkrétní potřeby dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět 10. Chrání soukromí rodin a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny 14

15 Časový plán zaměření hospitací a měsíčních kontrol Každý měsíc Kontrola týdenních plánů a jejich evaluace, DH Září Připravenost prostor pro zahájení školního roku, třídní dokumentace a dokumentace dětí zvlášť nově přijatých, aktualizace telefonních čísel Říjen Prosinec Leden Únor Březen Duben Kontrola TVP a vyhodnocování loňského, znalost Řádu školy, Provozního řádu a ostatních vnitřních směrnic a jejich plnění ve třídách i u provozních zaměstnanců školy Úroveň práce ve třídách v oblasti hudebně pohybové, využívání hudebních nástrojů a audiovizuálních pomůcek, hospitace zást. ředitele školy ve třídách (vánoční posezení s rodiči) hudebně poh. kroužek Informovanost rodičů o výchovné práci, o dění ve třídách, o jejich dítěti, zveřejňování prací dětí, aktuálnost nástěnek, DH Pololetní hodnocení práce v jednotlivých třídách podle zkušebních nových RVP i práce školy, Hospitace zást. ředitele školy Využití času při nuceném pobytu dětí ve třídách při špatném stavu ovzduší DH dodržování denního režimu Úroveň vyhodnocování výsledků viz. Evaluace v ŠvP Květen Připravenost nejstarších dětí na vstup do školy, kontrola diagnostik dětí hospitace Červen Zařazování delších vycházek, polodenních výletů, slavnost Dne dětí, rozloučení se školáky, hodnocení zájmu a aktivit učitelek při organizování a provádění těchto 15

16 5.2. Hodnocení Třídního vzdělávacího plánu Hodnocení TVP budou provádět učitelky na třídách průběžně formou zápisu do týdenních plánů.na pedagogických radách zhodnotí výsledky a zkušenosti s prací TVP. Na konci školního roku zhodnocením ročního plánu Hodnocení Školního vzdělávacího plánu Hodnocení ŠVP se bude provádět průběžně při pedagogických poradách na mateřské škole, kontrolní činností ředitele a zástupkyně ředitele. Závěry budou podkladem pro práci v následujícím roce Pedagogické porady, provozní porady Pedagogické porady, kde se bude řešit interní problematika MŠ, budou probíhat na půdě MŠ průběžně podle potřeby po celý školní rok.mimořádné akce a problematika mateřské školy budou s ředitelstvím řešeny průběžně. Interní problematika mateřské školy, která bude řešena podle potřeby na zařízení : hodnocení, připomínky a rozhodování v otázkách školního programu návrhy na odklady školní docházky dětí spolupráce při logopedické nápravě spolupráce při řešení obtížnějších výchovně - vzdělávacích situací závěry z kontrolní činnosti předávání zkušeností ze vzdělávacích akcí hodnocení spolupráce - školy, zařízení, odborníci hodnocení spolupráce s rodiči organizace dne, služby učitelek, přípravy oslav, organizace mimořádných událostí - divadla, delší vycházky, výlety Kontrolní činnost ředitele, zástupkyně uspokojování každodenních potřeb dětí, pracovní atmosféra ve třídách respektování pracovního tempa dětí vytváření správných návyků v průběhu celého dne, při stolování respektování stravovacích návyků, dodržování dietních opatření jednotné výchovné postupy učitelek na třídě vedení požadované dokumentace ve třídách diagnostika, účast učitelek při hrách střídání činností, odpočinku, relaxace spolupráce s rodiči 16

17 6. Spolupráce 6.1. Spolupráce s kmenovou školou a školní jídelnou Spolupráce s kmenovou školou vzájemné informace o dětech - úspěšnost při školní docházce - informace o přestupujících dětech vedení dokumentace konzultace o zlepšování péče o děti ROMO, úspěšnosti při působení na rodinu vzájemné návštěvy učitelek a dětí - poznávání prostředí, účast při besídkách a oslavách vést rodiče dětí v našem zařízení k plynulému přechodu do ZŠ v rámci společných škol. Spolupráce se školní jídelnou vyvěšování jídelníčku v naší šatně zajišťování dietního stravování dětem, které ho potřebují respektování opodstatněných stravovacích návyků dětí zajištění pitného režimu -celodenně možnost předávání receptů zdravého stravování rodičům 6.2. Spolupráce s rodiči spolupráce na pozici partnerství -vzájemné informování o prospívání a pokrocích dítěte sjednocování výchovných postupů při péči o jednotlivé děti společná účast rodičů i učitelek při činnosti sdružení rodičů spoluúčast rodičů na dění ve škole - besídky, výlety, hry s dětmi poradenský servis pro rodiče ze strany školy-konzultační hodiny 6.3. Spolupráce se školami Spolupráce se školami, do kterých děti odcházejí sledování školní úspěšnosti dětí zpětná vazba na výchovně vzdělávací práci učitelek v zařízení 17

18 6.4. Spolupráce s odborníky Spolupráce v oblasti zdravotní péče: Spolupráce s obvodními pediatry - řešení problematiky zdravotně oslabených,integrace dětí s vadami Spolupráce s dětskou stomatologií Spolupráce s psychology, s OPPP, KPPP při návrhu odkladu školní docházky při vřazování ke školní docházce konzultace k odborné problematice podle potřeby. Spolupráce s kurátory, sociálními pracovnicemi OPD Společné řešení problematiky dětí ze simplexního rodinného prostředí umisťování dětí zajišťování pravidelné docházky dětí působení na problematické rodiny. Spolupráci provádět formou výměny informací, konzultacemi k problematice, vzájemnými návštěvami. 18

19 7. Očekávané kompetence a hlavní rizika, ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů Očekáváná kompetence = co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 7.1. Dítě a jeho tělo - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybuv různém prostředí(zvládat překážky,házet a chytat míč,užívat různé náčiní,pohybovat seve skupině dětí,pohybovat se na sněhu,ledu,ve vodě,v písku) - koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy,sladit pohyb s hudbou a rytmem - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo,sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(sluchově rozlišovat zvuky a tóny,zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišovat chutě a vůně,vnímat hmatem apod.) - ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku(zacházet s předmětydenní potřeby,s drobnými pomůckami,s nástroji,náčiním a materiálem,zacházet s grafickým a výtvarným materiálem,např. s tužkami,barvami,nůžkami,papírem,modelovací hmotou,zacházet s jednoduchými hud.nástroji apod. - zvládnou sebeobsluhu,uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivnínávyky(zvládat osobní hygienu,přijímat stravu a tekutinu,postarat se o sebea své osobní věci,oblékat se,svlékat,obouvat apod.) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony(postarat se o hračky,pomůcky,uklidit po sobě,udržovat pořádek,zvládat jednoduché úklidové práce,práce na zahradě) - pojmenovat části těla,některé orgány(včetně pohlavních),znát jejich funkce,mít povědomío růstu těla,o jeho vývoji a změnách,znát hlavní pojmy užívané ve spojení se zdravím,s pohybem a sportem - rozlišovat,co prospívá zdraví(výživa,aktivní pohyb,zdravé prostředí,pohoda) a co muškodí(škodlivé látky a vlivy,nezdravé návyky a závislosti,nemoci,úrazy,nebezpečíhrozící v dopravních situacích,při setkání s cizími lidmi,neznámými věcmi,jevy apod.) - chovat se tak,aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,bezpečí a pohodu svou ani druhých - mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,kde v případě potřeby hledat pomoc(kam se obrátit,koho přivolat,jakým způsobem apod. 19

20 Hlavní rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů - denní režim nevyhovující fyziologickým potřebám dětí a zásadám zdravého živ.stylu - nedostatečný respekt k ind.potřebám dětí (k potřebě spánku,odpočinku,látkové výměny,osobníhotempa a tepelné pohody apod.) - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitosti k prac.úkonům - nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností, neznalost jejich osobních zdravotních problémů - omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná,málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností - nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohyb.dovedností - nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí - dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu,uplatňování nevhodných cviků a činností,nevhodnéoblečení při pohybových činnostech - nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle,o jeho růstu a vývoji, o funkcíchněkterých částí a orgánů,o zdraví a možnostech jeho ohrožení,způsobech ochrany zdraví a bezpečí - nevhodné vzory chování dospělých v prostředí školy i mimo ní 7.2. Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč - správně vyslovovat,ovládat dech, tempo i intonaci řeči - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,nápady,pocity,mínění a úsudky ve vhodnězformulovaných větách - porozumět slyšenému(zachytit hlavní myšlenku příběhu,sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - formulovat otázky,odpovídat,hodnotit slovní výkony,slovně reagovat - učit se nová slova a aktivně je používat(ptát se na slova,kterým nerozumí) - naučit se zpaměti krátké texty(reprodukovat říkanky,písničky,pohádky,zvládnout jednoduchoudramatickou úlohu apod.), vyprávět příběh,pohádku - popsat situaci(skutečnou,podle obrázku) - chápat slovní vtip a humor - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - utvořit jednoduchý rým - poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,homonyma a antonyma - vést rozhovor(poslouchat,nehovořit,je-li třeba poslouchat řečníka i obsah,ptát se) - domluvit se slovy i gesty - sledovat očima zleva doprava 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více