JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, BŘEZEN 2009 / ČÍSLO 3. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum JARNÍ ROVNODENNOST ve 12 h a 43 min. SEČ vstupuje Slunce do znamení Berana. Začíná astronomické jaro, nastává jarní rovnodennost. Noc bude stejně dlouhá jako den, další noci už budou jenom kratší a den začne sílit, bude více světla a tepla. Skončí zima a příroda se začne probouzet do života. Jarní rovnodennost se považuje za důležitý časový mezník mezi zimním a letním slunovratem. Mnoho národů (Keltové, Germáni, Mayové, Řekové, Římané,... Slované) považovalo a oslavovalo tento den jako počátek jara, svátek dostal různá jména např. Ostara, Alban Eiler, Meán Earraigh. Tradici těchto oslav převzali v průběhu času Křesťané do pohyblivého svátku Velikonoc. V tomto období si lidé zdobí příbytky věcmi představujícími znovuzrození a probouzející se přírodu. Je čas ukončit staré věci, očistit tělo i duši, zbavit domov všech špatných vlivů, které po sobě zanechala paní zima. Do současné doby se jako jeden ze způsobů očisty zachoval tzv. jarní úklid. Podle starých zvyků je potřeba všechny úklidové práce spojené s prací rukou dělat ve směru hodinových ručiček. Pohané věří, že tento zvyk jim pomůže naplnit domov dobrou energií. Tradičními symboly jara jsou malovaná vajíčka a zajíček. Většinou všichni víme, že vajíčko představuje plodnost. Zajíček se do našich končin dostal z kultury germánské bohyně Eostre byla patronkou zajíce (králíka), který symbolizuje růst a vitalitu. Na oslavy jarní rovnodennosti navazují další svátky, ale o těch až zase příště. Přeji Vám hodně sluníčka, zdraví a dobré jarní nálady. PS : V duchu keltských tradic nezapomeňte dát o sváteční noci ven vílám trochu jídla a pití, ty neobdarované víly vám totiž mohou způsobit trable. -dh- Klecanský zpravodaj březen

2 Z OBSAHU: Rovnodennost Odpady Z Rady města Pravý Hradec Co se šustlo... ZUŠÍK Dovolujeme si upozornit občany města, že do jsou povinni provést úhradu za svoz odpadu na rok 2009 ve výši 500 Kč za osobu, která má v Klecanech trvalý pobyt. Úhradu je možné provést na Matrice MěÚ. VÝMĚNA SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI II. Vzhledem ke změnám, které proběhly v krátké době po uzávěrce únorového vydání Klecanského zpravodaje, ve kterém jsem požádala p. místostarostu o vyjádření ve smyslu výměny firmy pro svoz odpadu, si dovoluji ještě doplnit informace. Občanům města jistě neuniklo, že od února 2009 vyváží odpad v našem městě společnost A.S.A., která se stala nástupcem Českých sběrných surovin. Pravidla svozu odpadu a ceny za jednotlivé odp. nádoby uvedené ve vyjádření z únorového zpravodaje již nejsou aktuální a vše se bude odvíjet od jednání se společností novou. Budeme se snažit zprostředkovat další informace event. informace o výběrovém řízení na svozovou společnost. Věřím, že ve smyslu novinářského přísloví, že: Není nic staršího, než včerejší noviny, pochopíte, že ne vždy se podaří zmapovat a otisknout nejaktuálnější situaci. D. Horová Výstavka o VBT na Městském úřadě Připomněla život a dílo tohoto neobyčejně pracovitého muže, který ve své době znamenal dalekosáhle oceňovanou pomoc pro zachování a rozvoj českého jazyka a znalosti české historie. Byla zahájena v neděli 15. února četbou z jeho díla a hudebním vystoupením části sboru Klenota. Vystaven byl i prapor baráčnické obce (kdysi klecanské, dnes hoštické), který roku 1882 posvětil sám Václav Beneš Třebízský. Dva panely připomněly i desáté výročí našeho nového zvonu Václav. Výstavku občas někdo navštívil. Zvláště nás potěšily tři třídy žáků klecanské školy. Jedné deváté s paní učitelkou Pechovou a dvou druhých, paní učitelky Kulštrunkové a paní učitelky Šugarové. Výstavka byla zakončena o týden později, 22. února. Pavel Kuneš 2 Klecanský zpravodaj březen 2009

3 ZRADYMĚSTA 26. ledna - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady bod č. 9 jednání dne 21. ledna 2009 se konalo v kanceláři ředitele správy nepotřebného majetku Min. obrany ing. Lachmana za město byt přítomen starosta města a místostarosta, další jednání se bude konat ve čtvrtek 29. ledna 2009 na Vojenské ubytovací správě. 2. Č.j. 83/2009 zamítla žádost o prominutí poplatku za odvoz TKO na rok 2009 p. Janě Klausové za dceru, která odjela do Anglie na jaz. pobyt. 3. Č.j. 124/09 souhlasí s prominutím poplatku za odvoz TKO p. Evě Kertészové za paní Marii Chalupovou, která je umístěna v domově důchodců v Úvalech. 4. Č.j. 123/09 projednala žádost Českého zahrádkářského svazu Klecánky o odkoupení části lesního pozemku a pověřila vedení města dalším jednáním. 5. Č.j. 94/09 vzala na vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci povolení k provozování vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Klecany společnosti Středočeské vodárny a.s., Kladno. 6. Č.j. 96/09 vzala na vědomí žádost p. Jaroslava Tajbla o odkoupení pozemku a pověřila vedení města místním šetřením. 2. únor - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Vzala na vědomí informaci o jednání na Vojenské ubytovací a stavební správě dne 29. ledna 2009 ohledně bezúplatného převodu ČOV a studní na město. 3. Projednala výši nájmu v nájemních bytech ve zdravotním středisku a has. domě a schválila nájemné ve výši 49,23 za m Č.j. 178/09 vzala na vědomí oznámení a.s. České sběrné suroviny o přechodu věcných a smluvních práv na nástupnickou organizaci A.S.A. spol. s r.o. 5. Schválila program Zastupitelstva města, které se bude konat 16. února Vzala na vědomí informace o institutu veřejné služby z Městského úřadu Odolena Voda a předá Zastupitelstvu města. 9. února - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Vzala na vědomí zápis ze schůzky komise pro fondy EU, která se konala dne 4. února Navrhla dva občany města na titul čestný občan a předá Zastupitelstvu města. 4. Č.j. 196/09 projednala smlouvu o sdružení města Klecany a Letiště Vodochody a.s. pro vytvoření podmínek pro provoz společné jednotky požární ochrany a pověřila vedení města doplněním dalších informací. 5. Č.j. 185/09 vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření Základní umělecké školy v Klecanech a předá fin. výboru. Klecanský zpravodaj březen

4 4 6. Č.j. 195/09 byla seznámena s architektonickou studií na Dům s pečovatelskou službou od ing. arch. Terezy Kilingerové a předá stavební komisi. 7. Č.j. 211/09 schválila reklamní spolupráci se Sdružením provozovatelů osobní lodní dopravy na zařazení přívozu Klecánky do mapy lodní dopravy. 8. Č.j. 216/09 schválila smlouvu o spolufinancování projektu Mikroregion sociální pomoci Brandýsko, prostřednictvím Městského úřadu Brandýs n. L. Stará Boleslav. 9. Schválila příspěvek Lakomým Barkám ve výši ,- Kč na vydání CD. 10. Schválila závaznou přihlášku do soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 revitalizace náměstí a přilehlých parkových ploch města. Ze zasedání Zastupitelstva města dne Nevelký počet občanů sledoval téměř pětihodinové jednání čtrnácti členů městského zastupitelstva. Ti projednali řadu administrativních záležitostí, z nichž nejzávažnější se ukázala nutnost hledat a najít takovou účetní nebo účetního, k- terý by byl znalý problematiky obcí. Pracovníci Městského úřadu vykonali od října do února mnoho prací, o nichž informoval pan starosta. Zastupitelstvo také vyslechlo návrh dvou zájemců o využití části Dolních kasáren, kde by chtěli zřídit víceúčelový sportovní areál, a se záměrem, k němuž bude nejprve předložena studie, souhlasili. Za čestné občany byli zastupiteli schváleni pan Ing. Jan Novotný a paní Jiřina Koktanová, oba za zásluhy o město. Další zajímavé informace najdete v zápisu a usnesení ze zasedání, vyvěšených na úřední desce MěÚ. Zdena Lomová Výzva pro drobné živnostníky a řemeslníky Na žádost občanů Klecan o zveřejnění kontaktů na drobné živnostníky a řemeslníky, kteří v našem městě poskytují služby, opravy, prodej zboží atd, se redakční rada rozhodla bezplatně otisknout v jednom z následujících čísel Klecanského zpravodaje seznam živnostníků a řemeslníků, včetně kontaktních údajů (řádková inzerce). Vyzýváme živnostníky a řemeslníky, kteří chtějí být zveřejněni v tomto seznamu, aby kontaktovali redakci Klecanského zpravodaje nebo na tel.: D. Horová. Zveřejňované informace budou v rozsahu: jméno, nabízená služba nebo práce, provozovna, kontakt, telefon, . Podklady budeme přijímat do dh- Klecanský zpravodaj březen 2009

5 Pořádá v březnu 2009 tyto kurzy a akce v zasedací síni Městského úřadu v Klecanech Úloha prarodičů ve výchově dětí hodin Seminář paní PhDr. Ing. Ivy Jungwirthové, cena 50,- Kč 16., 23. a Kaligrafie hodin Obsah výuky: seznámení s vývojem psaných záznamů a písma. Řád a tvary krásného písma. Historie písem a psacích materiálů. Zhotovení rákosového pera a vyzkoušení. Psaní ocelovým perem se seříznutou špičkou. Nácvik kapitálek, groteskové a antikvové písmo. Nácvik a běžné psaní renesanční humanistickou kurzivou. Plakáty. Lektor: Pavel Kuneš, cena 50,- Kč za lekci včetně materiálu Velikonoční dílna hodin Vitráž (společnost BONA), zajíčci z modrotisku, fimo, vajíčka zdobená voskem, kurz balení dárků. Vstup zdarma, cena výrobků podle spotřebovaného materiálu Jestli máte o některý z kurzů zájem, přihlaste se co nejdříve. Kurz se bude konat, jen pokud se sejde min. 5 účastníků. Přihlásit se můžete na tel po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách ADAM S BAR Vás zve k příjemnému posezení do nekuřáckého baru a cukrárny na adrese Čsl. Armády 700 (vedle samoobsluhy pana Kříže). V baru je otevřeno denně a je zde i dětský koutek pro nejmenší návštěvníky. Těšíme se na Vás. Klecanský zpravodaj březen

6 Čtu, čteš, nečteme Začátkem letošního roku jsem v naší městské knihovně sháněla podklady do Kroniky města Klecan. Paní knihovnice mi velmi ochotně poskytla statistické údaje, ze kterých jsem se dozvěděla, že v knihovně je knih, což je údaj jistě potěšující. Méně potěšující je ale skutečnost, že z obyvatel, které Klecany mají, bylo v roce 2008 registrováno pouze 151 čtenářů, a co je zvláště smutné, z toho pouze 13 dětí do 15 let. V dnešní technickými vymoženostmi naplněné době, kdy je nesrovnatelně zábavnější sedět před obrazovkou počítače a hrát akční hry, nebo sledovat nekonečné seriály na televizní obrazovce, jen těžko nalézáme čas který bychom věnovali klidnému a soustředěnému sezení nad stránkami knížek. Čas který máme k dispozici není neomezený. Ze všech stran na nás útočí zastánci rozlišných způsobů života nabádáním typu: věnujte čas sportu, věnujte čas kamarádům, věnujte čas vzdělávání, věnujte čas relaxaci, věnujte... A kdybychom měli každý z těchto hlasů poslechnout, musel by náš den mít nejméně 48 hodin, které bychom spravedlivě rozdělili mezi potřebné. Toto povídání není výzvou k tomu abychom útokem brali knihovny, je jen zamyšlením, kam se vytrácí potřeba klidného spočinutí nad pár stránkami textu. Psaný text má ohromné výhody nemusíme bezprostředně čelit názorům autora, nesouhlasíme-li zasuneme knížku hluboko do knihovny a počkáme až autor názor změní. Naopak souhlasíme-li můžeme číst text stále dokola, aniž by se autor zcela vyčerpal. Velmi výstižně bylo toto rozdělení knih popsáno v časopise Literaturnaja gazeta: Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují život, druhé byt. Knížka je také hezkým a trvalým dárkem, je to i únik od každodenních starostí, kterých má každý z nás nepočítaně a může být i dobrým přítelem v dobách dobrých i zlých. A pokud ještě svého oblíbeného přítele nemáte, zkuste se po něm poohlédnout třeba v knihovně nebo v knihkupectví. Určitě vás už netrpělivě vyhlíží. JH POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DÍLNU Dne (úterý) od 14:00 hodin proběhne v prostorách školní družiny ZŠ Klecany tradiční Velikonoční dílna. Tak jako každý rok budeme vyrábět velikonoční dekorace různými technikami. Materiál na výrobu bude k dispozici a všechny výrobky si budete moci odnést s sebou. Zveme srdečně všechny děti a jejich rodiče. Vedení ŠD, ZŠ a SRPŠ 6 Klecanský zpravodaj březen 2009

7 Co se šustlo v naší škole Soutěž v anglickém jazyce v letošním roce se okresní kolo soutěže v anglickém jazyce uskutečnilo netradičně brzy již 10. února v gymnáziu v Čelákovicích. Školní kolo proto proběhlo 29. ledna, brzy po ukončení pololetní klasifikace. Přesto celkem 8 žáků našlo odvahu a této soutěže se zúčastnilo. V kategorii IA pro žáky 6. a 7. tříd se na 1. místě umístila Markéta Knorová ze 7.A před 2. Lukášem Pospíšilem ze 6.A a 3. Denisou Venturovou ze 7.A. V kategorii IIA pro žáky 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil David Jeřábek z 8.A V okresním kole štěstí více přálo Lukáši Pospíšilovi, který se umístil na výborném 2. místě, Markéta Knorová v konkurenci okresu Praha Východ získala krásné 5. místo. Ráda bych ještě jednou poděkovala všem účastníkům školního kola a blahopřála úspěšným žákům z kola okresního. Věra Štembergová GOTIKA JE KDYŽ dva rytíři ze sdružení Pernštejn přijeli do tělocvičny naší školy předvádět zbraně, které se v tomto historickém období využívaly. Oba pánové nám zbraně nejen předváděli, ale dokázali o nich i zajímavě a vtipně vyprávět. Na závěr také sami předvedli, jak se se zbraněmi zachází. Mnozí z nás se dozvěděli nové informace o období gotiky, nebo si opravili některé mylné představy ( např. o váze jednotlivých zbraní, o maximální délce trvání souboje mezi těžkooděnci apod.) Toto představení proběhlo 6. února a spolu s žáky naší školy se ho zúčastnili i žáci ZŠ Řež a ZŠ Zdiby. Všichni už se těšíme na představení Renesance, které by mělo proběhnout v příštím školním roce. Eva Staňková FERDA V NAŠÍ ŠKOLE Dne 5.února 2009 se uskutečnil zápis do prvních tříd na naší škole. Letos předškoláky s rodiči vítaly pohádkové bytosti Ferda Mravenec, Brouk Pytlík a Berušky v podání žáků pátých a devátých tříd. Zatímco rodiče vyplňovali papíry potřebné k přijetí, děti se společně se svými staršími průvodci vydaly do prvního patra, kde na ně čekaly paní učitelky z prvního stupně. Každá měla na starosti jednoho předškoláka a formou her zjišťovala jeho schopnosti. Děti měly například zavázat Beruščinu botu, nebo spočítat kolik teček hodily na plyšové kostce. Svojí zásluhu na příjemném odpoledni mají i paní kuchařky, které pro všechny připravily sladké občerstvení a vařily čaj. K zápisu se dostavilo velké množství dětí, takže se my, deváťáci, nemusíme bát, že bychom na škole neměli nástupce. Tereza Gerhátová 9.A Klecanský zpravodaj březen

8 JEŠTĚ K ZÁPISU PRVŇÁČKŮ Chtěly bychom poděkovat pohádkovým postavičkám : Pavle Trojanové, Anně Ryché, Lukáši Černému, Filipu Damkovi z V.A a Marii Tománkové, Anetě Novotné, Tereze Gerhátové a Pavle Brožové z IX.A za organizační pomoc a pěkný přístup k budoucím prvňáčkům. E. Staňková, K. Knorová PO STOPÁCH TROJÍHO VÝROČÍ Měla to být původně suplovaná hodinu dějepisu v deváté třídě ve čtvrtek 19. února Nestala se však běžnou vyučovací hodinou v učebně dějepisu, nýbrž procházkou na Městský úřad v Klecanech, kde na nás čekala paní Lomová, která měla pro deváťáky připravený výklad k výstavě Václava Beneše Třebízského. Výstava je věnována Třebízskému k připomenutí 160 let od jeho narození a 125 let od jeho úmrtí. A třetí výročí? I to je do výstavy zakomponováno. Jedná se o desáté narozeniny zvonu Václav v Klecanech. Žáci se zaujetím poslouchali výklad paní Lomové, která k faktografickým údajům přidala mnoho zajímavých informací a historek z minulosti i současnosti, které se točí kolem života a díla V. B. Třebízského i života v Klecanech a okolí. Za velmi pěkné vyprávění paní Lomové velmi děkujeme. Alena Dočkalová a třída 9.A NOVINKY ZE ZUŠKY Výborné umístění žáků základní umělecké školy v okresním kole. Ministerstvo školství každoročně organizuje soutěže základních uměleckých škol. Tentokráte mohli žáci soutěžit ve hře na dechové nástroje. Učitelé připravili celkem 11 žáků do okresního kola v Říčanech a z toho 10 žáků zvítězilo a postoupilo do krajského kola. Žákyně hry na flétnu, především pod vedením paní zástupkyně Kratochvílové, byly v minulých letech úspěšné i v celostátním kole. Proto v letošním roce také očekáváme úspěch i v celostátním kole, jelikož některé soutěžící žákyně jsou již zkušené a mají nastudovaný opravdu krásný a náročný repertoár. Všechny získaly v okresním kole první místo s postupem (Amina Briki, Zina Briki, Karolína Míková, Kristýna Kröblová, Barbora Totušková, Zuzana Gulová a Markéta Švehlová). První místo s postupem získala v 1. kategorii i žákyně pana učitele Petra Michalce Gabriela Matoušková. Pro Gábinku byla soutěž její prvním velkým úspěchem a všichni ji držíme palce, aby stejně krásně zahrála i v krajském kole. Zastoupení jsme měli také v kategorii příčná flétna. Anička Černá, ze třídy pana učitele Michalce, získala 2. místo. Umístění je o to cennější, že Anička začala hrát na příčnou flétnu až ve starším věku a svou pílí 8 Klecanský zpravodaj březen 2009

9 si druhé místo poctivě vybojovala. Kromě fléten jsme dosáhli výborného umístění i ve hře na lesní roh, což je specializace pana učitele Karla Nového, který výborně připravil Tomáše Havláka. Tomášek překonal trému, zahrál bezchybně a suverénně a vybojoval si první místo s postupem do krajského kola. Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci a píli, jelikož příprava na takovou soutěž je velmi náročná. Držíme jim palce v krajském kole a o výsledcích Vás budeme pravidelně informovat. Nový klavír Základní umělecká škola vlastní od února nové koncertní křídlo. Křídlo jsme mohli zakoupit díky půjčce Města Klecany a vlastnímu střádání na investičním fondu. Křídlo je velmi kvalitní, má krásný zvuk, měkký úhoz, z čehož mají největší radost naši klavíristi. Nová paní učitelka výtvarného oboru Výtvarný obor od února vyučuje nová paní učitelka Mgr. Petra Jonášová. Paní učitelka vystudovala pedagogickou fakultu obor výtvarná a hudební výchova, tedy kombinace nejideálnější pro působení v umělecké škole. Paní učitelka se nejen orientuje ve výtvarném umění, ale hraje také na violu a zpívá. Vyučovat začala ve velkém vlnitém styly s žáky připravuje výstavu na téma Vlny. Výstava je plánovaná na měsíc červen. Plánované akce Od 9.3. do v ZUŠ probíhají jarní prázdniny, v tomto týdnu se nevyučuje Třídní koncert žáků p.uč.vaňkové (klavír, zpěv) a p.uč. Růžičkové (klavír), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Třídní koncert žáků p.uč. Nového (flétna, lesní roh a trubka), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Koncert studentů konzervatoře ve hře na žesťové nástroje, od 18,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Bc. Dana Snížková Zápis do Mateřské školy Klecany pro školní rok 2009/2010 se uskuteční ve středu 1. dubna 2009 od 17 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) v prostorách MŠ Program schůzky: kritéria přijetí dětí do MŠ adaptační režim nově přijatých dětí dny otevřených dveří vyplnění přihlášek a žádostí k přijetí do MŠ Klecanský zpravodaj březen

10 SKAUTSKÝ PLES Skautské středisko Havran v Klecanech připravilo na sobotu důstojnou oslavu 20. výročí obnovení činnosti skautingu v podobě IV. Skautského plesu. Bohužel nemáme v našem městě adekvátní prostor pro pořádání společenských akcí, a tak si organizátoři tradičně vypůjčili k uspořádání plesu Veltěžskou Sokolovnu. V sobotu dopoledne probíhala přeměna tělocvičny v taneční sál a sami skauti se postarali o stylovou výzdobu. Od sedmé hodiny večerní se začali scházet hosté a hned při prvních tónech hudby se začal plnit taneční parket. K tanci a poslechu hrál celý večer orchestr pana Holuba. V závěr plesu odhodili pánové kravaty a některé z dam převlékli své plesové róby, aby se mohli nevázaně vlnit v rytmu diska. V průběhu večera promluvil ke všem přítomným i pan starosta Ivo Kurhajec alias Fill, který je zároveň vedoucí skautského střediska. Připomenul výročí skautingu, poděkoval za účast přítomným hostům a vzpomněl na ty, kteří patřili k zakladatelům a tahounům Klecanského skautského střediska. Součástí večerního programu bylo vystoupení břišních tanečnic, na nichž mohli zejména pánové nechat oči. Téměř každý z hostů odcházel s výhrou z připravené bohaté tomboly. Chřipková epidemie se zasloužila o to, že mnoho tanečníků se muselo potit místo na tanečním parketu, doma v posteli. Atmosféru plesu to však nijak neovlivnilo a nálada všech přítomných byla více než skvělá. Domů se všichni rozcházeli až za ranního kuropění. Pamětníci i současníci si celý večer mohli prohlédnout panely s fotkami ze skautských výprav a táborů od roku 1947, které byly součástí výzdoby. Hlavní organizátorkou této příjemné společenské události byla pani Ivana Vojtěchovská, které patří poděkování, díky patří i všem dobrovolníkům a sponzorům za finanční podporu, za pomoc při organizaci plesu a za příspěvky do tomboly. Dáša H. Město Klecany nabízí ubytování v ubytovně v Dolních Kasárnách za cenu 130,- Kč/den. Informace na tel správce kasáren Městský úřad Klecany 10 Klecanský zpravodaj březen 2009

11 Kulturní komise městské Rady, středisko Havran Junáka Klecany a občanské sdružení Pravý Hradec vás srdečně zvou na Velikonoční jarmark v sobotu 4. dubna 2009 ve 14 hodin Program na náměstí Václava Beneše Třebízského (v případě nepříznivého počasí v budově městského úřadu) stánky s tradičním zbožím pletení a prodej pomlázek občerstvení Program v zasedací síni městského úřadu ochutnávka velikonočního pečiva velikonoční dílna kraslice, perníky, velikonoční dekorace, keramická dílna, patchwork bez jehly filcování, vitráž, drátování, tkaní společnost BONA prodej velikonočních dárků Program v obřadní síni VBT 15:00 Divadlo pro děti Srdečně zveme do Máslovic v sobotu 21. března 2009 od hod. na tvůrčí dílnu VYRÁBÍME HUDEBNÍ NÁSTROJ Dílna je doplňkem výstavy Hudba na koleně. Bližší informace a přihláky u V. Sýkorové tel , Klecanský zpravodaj březen

12 CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI Se společným cvičením rodičů a dětí je možné začít zhruba od 4. měsíce, po zvládnutí prvního vzpřímení ( Pase ovečky ). Je třeba se vždy řídit věkem dítěte a jeho psychomotorickým vývojem. Lekce by proto měla vždy vést kvalifikovaná instruktorka, aby nedocházelo k přetěžování dětí. Děti by měly dělat jen to, co sami již zvládají. Náplní cvičení jsou cviky přirozené, zdravotní, cviky rovnováhy a odvahy, pohybové hry, tanečky a u nejmenších i správná manipulace s dětmi (zvedání, přenášení apod.). Cvičení je doprovázeno písničkami, básničkami a různými hrami. Děti ke cvičení nenutíme, ale motivujeme, aby cvičily s radostí a zájmem. Pro děti je pohyb základní fyzickou i psychickou potřebou: pohyb podporuje vývoj kostry, svalů, zlepšuje fyziologické funkce cvičením se stávají pohyby dítěte koordinovanější a ladnější, dítě si osvojuje i správné držení těla cvičení také působí na kladné citové naladění (dítě má ze cvičení radost, po úspěšném zvládnutí cviku nabývá pocitu sebevědomí) cvičením v kolektivu se dítěti formují i jeho charakterové vlastnosti (učí se přizpůsobovat se kolektivu, ohleduplnosti, nemůže uplatňovat stále jen sebe, ale musí dát možnost seberealizace i jiným dětem) cvičení podporuje i aktivitu psychickou a napomáhá rozvíjet poznávací procesy (dítě se seznamuje s různými náčiními, učí se orientaci v prostoru) cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu dětí, děti si trénují i paměť Děti cvičící ve skupinkách by měly být rozděleny podle věku a dále i podle zvládnutých dovedností (např. roční dítě chodící by nemělo být ve stejné skupince jako dítě roční lezoucí po čtyřech). Lekce u menších dětí by měla trvat 30 minut, u starších dětí je možné lekci prodloužit na 45 minut. Déle již děti v tomto věku neudrží pozornost. Skupinka by měla být o velikosti 6 8 dětí. Věkové rozdělení dětí 4 8 měsíců (dítě ještě neleze) 8-13 měsíců (období přechodu od lezení k chůzi) měsíců (období prvních kroků až po stabilní chůzi) měsíců (období stabilní chůze období cíleného kroku) (36.) měsíců (období spontánního pohybu) Rozsah a obsah lekce na začátku lekce se děti přivítají básničkou nebo písničkou, která je vždy stejná 10 min máme na rozcvičku a prohřátí (cvičíme známé prvky a opakujeme cvičení z minulé lekce) 10 min se věnujeme novým prvkům, novým cvikům a novým pomůckám 12 Klecanský zpravodaj březen 2009

13 na závěr lekce se děti rozloučí básničkou nebo písničkou, která je vždy stejná řízenou činnost prokládáme různými hříčkami na každou lekci určíme jednu hlavní pomůcku, pomůcky střídáme Cvičební pomůcky Šikminy, tunely, obruče, velké desky, žížaly, povrchy z různých materiálů, padák, houpadla, velké míče, válce, overbally, šikmý žebřík, trampolína, švihadla, cvičební tyče, lana, hrazdy. Samostatné cvičení bez rodičů je možné zhruba od 4. roku, ale záleží na různých okolnostech (např. dítě cvičí již od malička a zvládá cizí autoritu, je schopné se odpoutat od maminky/tatínka). V dnešní době má téměř 30% dětí funkční nedostatky v držení těla a také ve vývoji kostry. Jedna z mnoha příčin je nedostatek pohybu nebo naopak přetěžováním nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou nebo nevhodnými cvičebními prvky, nevyváženou stravou, dlouhotrvajícím stresem atd. Je v moci rodičů změnit podstatnou část z toho k lepšímu vedením dětí ke sportu a aktivní účastí na společných pohybových aktivitách se svými dětmi od jejich nejútlejšího věku. Použité zdroje: Pro Pravý Hradec sepsala Pavla Křemenová Studio Motýlek Hobit, Plzeň skripta pro absolventy semináře Cvičení dětí batolecího věku Iva Dolínková - Cvičíme s kojenci a batolaty Občanské Sdružení Pravý Hradec nabízí pravidelné cvičení rodičů s dětmi. Cvičení dětí od 4 měsíců si můžete vyzkoušet na pravidelných schůzkách Klubu rodičů a dětí. Schůzky se konají každé pondělí od 9.00 do hodin v prostorách družiny ZŠ v Klecanech, pavilon B. Vstupné je 40,- Kč nebo permanentka na 10 vstupů v ceně 350,- Kč (máte-li 1 dítě) a 50,- Kč nebo permanentka 450,- Kč (máte-li 2 a více dětí). Větší děti cvičí v pondělí v malé tělocvičně v suterénu Základní umělecké školy ve dvou skupinách: děti od 1,5 do 2,5 roku od 15,30 hodin a větší děti od 16,15 hodin. Vstupné je stejné, jako při dopoledních schůzkách. Je možné použít i permanentky. Pravidelné úterní cvičení rodičů a dětí, které pořádal Sokol, bylo pro malý zájem zrušeno. V případě zájmu alespoň 8 párů rodičů a dětí by mohlo být od září opět obnoveno. Klecanský zpravodaj březen

14 14 PŘÍRODA KOLEM NÁS - VRBY Proč právě březen a vrby? Důvody jsou hned dva. Prvním je začátek jara 21. března. Jedním ze symbolů nadcházejícího jarního období jsou tzv. kočičky, což jsou jehnědy vrby jívy. A druhým důvodem je výročí, které na první pohled s jarem ani vrbami nijak nesouvisí. Dne 6. března 1899 německá firma Bayer nechala zaregistrovat značku Aspirin. Ke zdánlivě nesouvisejícím souvislostem se postupně dostaneme. Nejprve si však řekněme stručně něco o vrbách. Vrba (Salix) patří k nejrozšířenějším druhům na zemi. Podle V. Větvičky bylo dosud popsáno více než 500 druhů vrb. K našim nejvýznamnějším druhům patří vrba bílá (Salix alba), strom dorůstající výšky až 30 m, s rovným kmenem a metlovitou korunou. Její kořenový systém je značně rozvinutý a vrba bílá je jím dobře upevněna i v rozbředlém půdním materiálu. Další u nás velmi známou a rozšířenou vrbou je vrba jíva (Salix caprea), známá již zmíněnými kočičkami. Je to strom dosahující výšky maximálně 12 m, jeho koruna je košatá a v nepříznivých podmínkách roste pouze keřovitě. Vrba jíva rozkvétá před rašením listů, čímž zajišťuje první bohatou včelí pastvu. Je lhostejná ke složení půdy a tak ji můžeme vidět na horninách kyselých i na vápencích. V knize Dřeviny České republiky, autorů L. Úradníčka a P. Maděry napočítáme 21 u nás původních vrb. Jen na ukázku uveďme vrbu košíkářskou (Salix viminalis), jejíž název napovídá, že je využívána především pro kvalitní proutí; vrba lýkovcová (Salix daphnoides), pěstovaná hlavně v arboretech a botanických zahradách, určená k řezu kočiček pro prodejní účely; vrba trojmužná (Salix triandra) s prašníkovými jehnědy dlouhými až 6 cm; vrba křehká (Salix fragilis), jejíž kůra se podobně jako u vrby bílé používala v lékařství. A tím se dostáváme ke zdánlivě nesouvisejícímu Aspirinu. Účinnou látkou Aspirinu je acidum acetylsalicylicum. Kůra vrby obsahuje salicin, jehož bolest tišících účinků a schopnosti snižovat horečku si všiml již v 5. stol. př.n.l. řecký lékař Hippokrates. Ve středověku na účinky vrbové kůry medicína pozapomněla a tradovaly se jen mezi kořenářkami. Až v roce 1763 byla na schůzi lékařské společnosti Velké Británie předložena vědecká zpráva o pokusech s výtažky z vrbové kůry. Až roku 1897 německý chemik a farmaceut Felix Hoffmann, který pracoval pro firmu Bayer, popsal postup jak změnit kyselinu salicylovou (s řadou vedlejších nepříznivých účinků) na kyselinu acetylsalicylovou (lidským organismem dobře snášenou). A zázračný bílý prášek, (později tableta), byl na světě. Dnes nám lékárny nabízejí Aspirin obohacený vitaminem C, Aspirin v šumivých tabletách apod., avšak základem všech takto vylepšených preparátů je původní Aspirin, jehož zlatá éra započala před 110 lety. U příležitosti státní návštěvy německého prezidenta Richarda von Weizsäckera v r. 1986, pronesla ve svém projevu britská královna Alžběta II. m.j. tyto věty: Německé úspěchy překlenují celou šíři lidského života. Od filozofie přes hudbu a literaturu až k objevu rentgenového záření a masové výrobě Aspirinu. Klecanský zpravodaj březen 2009

15 Ať už si my, bezprostřední sousedé a odvěcí historičtí rivalové, o německých úspěších myslíme cokoliv, v případě léčebných možností, které nám skýtá Aspirin, jehož prapůvodním základem je látka obsažená ve vrbové kůře, nezbývá než říci: díky pane Hoffmanne! JH Obec Máslovice srdečně zve na 22. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 28. března 2009 Trasa pro pěší z Klecan: 9 km: Klecany Máslovice, start náměstí zastávka bus (9-9,30h) 3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (9,30-11h) Specielní trasa s možností vyzkoušet si Nordic Walking chůzi s holemi, start v 10 a 11,30 h před muzeem. Popis tras na jednotlivých startech. Program na návsi: 11 15,30 hod.: Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků, Pletení pomlázek, malování kraslic, výroba smrtky Tvořivé dílny, soutěže a hry Divadlo pro děti (12,30 hod.) Hudební country skupina Máslovické drnkačky (10-12 hod.) Hudební skupina Lakomé Barky s Petrem Niklem (od 14 15,30 hod.) Dobrá čajovna před muzeem! Výborné čaje po celý den! Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky Vynášení smrtky v 15,30 hod. Bližší inf. na tel.: , Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, Změna programu vyhrazena. Klecanský zpravodaj březen

16 Kulturní komise pozvala občany na Vyšehrad V sobotu 21. února v nevlídném ránu odjela skupina více než dvaceti zdravých a otužilých Klecanských uctít památku 160 let od narození Václava Beneše Třebízského. Navštívili jsme jeho hrob na vyšehradském hřbitově se sochou Františka Bílka a vzpomněli jeho významu pro Klecany. Položili jsme tam kytičku, zapálili svíčky a zazpívali naši hymnu. Potom jsme prošli vyšehradským hřbitovem, který byl založen v devadesátých letech 19. století vyšehradským proboštem Karlachem jako národní pohřebiště. Dosud tam našlo místo svého posledního odpočinku téměř pět set významných mužů i žen. Četli jsme si jména spisovatelů, básníků, výtvarných umělců i politiků na Slavíně. (Majestátní sochy tam vytvořil Josef Mauder, jehož sochy jsou také v kostele ve Zdibech.) První tam byl uložen Julius Zeyer, poslední Rafael Kubelík. Procházkou za mírného sněžení jsme si všimli mnoha dalších hrobů: Karla Hynka Máchy i Zdeňka Fibicha, Mikoláše Alše a Bedřicha Smetany, Maxe Švabinského, Hanky Maškové, Vlasty Buriána i Petra Ebena. Postáli jsme u symbolického hrobu dr. Milady Horákové. Viděli jsme krásné plastiky Ladislava Šalouna, Jana Štursy, Olbrama Zoubka, Bohumila Kafky. S úctou jsme rozsvítili svíčky u hrobu Boženy Němcové a Karla Čapka. Pak jsme využili laskavé nabídky vyšehradského probošta Antonína Doležala a odešli na chvíli do tepla. Dostali jsme od něho šálek čaje nebo kávy a trochu si povyprávěli. Po odpočinku a rozehřátí jsme si prohlédli vyšehradský kostel sv. Petra a Pavla. Pan probošt vyprávěl historii Vyšehradu a v kostele nás upozornil na gotické fresky i deskový obraz vyšehradské madony. Prohlédli jsme si kapitulní cennosti v jejich pokladnici a výstavku o proboštu Bohumilu Staškovi. S poděkováním jsme se rozloučili a po poledni jsme byli opět doma. Pavel Kuneš Naši březnoví jubilanti: Kodetová Hana (75), Studnička Josef (78), Stýblová Jiřina (76), Nováková Miluše (75), Bassyová Alena (71), Janíková Vlasta (70), Brávníková Růžena (80), Budín Jiří (72), Zelenková Marie (91), Petříčková Oldřiška (81), Srstková Růžena (81), Helligová Jindřiška (76), Mouchová Věra (72), Sittová Jozefa (71), Jandovská Marie (89), Mlyneková Johana (82), Kopřiva Václav (72), Novák Josef (87), Kmínková Růžena (76), Ležáková Jiřina (80) Prodám byt 3+1 v Klecanech na sídlišti. Tel.: Klecanský zpravodaj březen 2009

17 Kalendárium aneb stalo se před: 185 lety se narodil český hudební skladatel Bedřich Smetana (autor oper např. Prodaná nevěsta, Libuše, Braniboři v Čechách; cyklu symfonických básní Má vlast, skladeb České tance, Z mého života a mnoha dalších) 50 lety byla prvně na veletrhu hraček v New Yorku představena panenka Barbie 265 lety byla v Londýně založena aukční síň Sotheby s, která dodnes úspěšně funguje 10 lety se Česko, Maďarsko a Polsko stávají členy Severoatlantické aliance 130 lety se narodil německý fyzik Albert Einstein, autor teorie relativity 70 lety začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem vyhlášen protektorát Čechy a Morava, prezidentem se stává Emil Hácha jmenoval A. Hitler do funkce zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu Konstantina von Neuratha 205 lety vydal Napoleon Bonaparte občanský zákoník Code Civil, který s obměnami platí ve Francii dodnes 120 lety byla v Paříži slavnostně otevřena Eiffelova věž. Postavena byla pro pařížskou světovou výstavu a je vysoká 320,75 m. Zpráva z masopustu: Sešlo se 53 dětských a 33 dospělých masek, prodalo 300 koblih a nestačilo to. Vypilo 16l svařáku a 5l moštu. Ve Sportklubu pak pokračovala zábava, milé soutěže pro malé i velké účastníky a taneční veselí. JH Seznam masek a další informace s fotkami budou na Klecanský zpravodaj březen

18 18 Klecanský zpravodaj březen 2009

19 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odpadové hospodářství je v současné době diskutovaným tématem nejen u nás, ale v celosvětovém rozsahu. Z podnětu probíhajících kampaní k propagaci třídění odpadu a na základě rozhodnutí Rady města budeme zařazovat pravidelně do jednotlivých vydání zpravodaje články tématicky se vztahující právě k tomuto problému. Články včetně informačních letáků jsou zpracovány společností zabývající se ekologickým zpracováním odpadu. Případně otiskneme články k tomuto tématu i dalším přispěvatelům. KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů. Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % praček. Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.). Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích. Klecanský zpravodaj březen

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 3/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Jana Hlináková, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Gabriela

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

KAMARÁDI. V.Víšková 4.A. 1.Nácvik pohádky Jak šlo vejce do světa. 2.Výroba kulis, kostýmů. 3.Výroba výrobků k prodeji. DÍLNA název VYUČUJÍCÍ UČEBNA

KAMARÁDI. V.Víšková 4.A. 1.Nácvik pohádky Jak šlo vejce do světa. 2.Výroba kulis, kostýmů. 3.Výroba výrobků k prodeji. DÍLNA název VYUČUJÍCÍ UČEBNA KAMARÁDI V.Víšková 4.A 1.Nácvik pohádky Jak šlo vejce do světa. 2.Výroba kulis, kostýmů. 3.Výroba výrobků k prodeji. CIRKUS V. Lojdová & M. Bürger & R. Caklová 9. POZOR! Tato dílna je určena především

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více