Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov

2 Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: Projednáno na schůzce s rodiči: Platnost ŠVP: od Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo, Únanov 56 Počet tříd: 2 Kapacita MŠ: 56 dětí Personální obsazení: ředitelka ZŠ a MŠ vedoucí učitelka MŠ tř. učitelka II. třídy tř. učitelka I. třídy učitelka Mgr. Gregorová Marie Balíková Vlasta Divišová Olga - Vybíralová Zdeňka - Vlčková Marie uklízečka Stehlíková Marie pracovnice pro výdej stravy- Hlávková Jana Ředitelka ZŠ a MŠ seznámena dne: , Mgr. Gregorová Marie Zpracovala: Balíková Vlasta a kolektiv pedagogických pracovnic MŠ Únanov - 1 -

3 Obsah ŠVP I. Informace o MŠ Identifikační údaje str. 3 Charakteristika školy str. 4 Přijímání dětí str. 5 II. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky str. 6 Životospráva str. 6-8 Psychosociální podmínky str. 8 Organizace provozu str. 9 Řízení mateřské školy str. 9 Personální zajištění str. 10 Spoluúčast rodičů str III. Organizace vzdělávání str. 12 IV. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce školy str Formy a metody vzdělávání str V. Vzdělávací obsah str VI. Evaluace školy str. 26 Evaluační plán str Pravidla pro evaluaci str Podmínky a konkrétní úkoly pro str. 30 vzdělávání dětí 5 6tiletých a dětí s OŠD - 2 -

4 I. Informace o MŠ Identifikační údaje Základní údaje o škole: Adresa: Únanov 19 Ředitelka školy: Mgr. Marie Gregorová od Mgr. Rostislav Koc Telefon: ZŠ: , MŠ: IČO: Identifikátor právnické osoby: REDIZO kapacita Základní škola: žáků Mateřská škola: dětí Školní družina: žáků Školní jídelna: jídel Zřizovatel Název: Obec Únanov Adresa: Únanov 119 Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Marie Gregorová, ředitelka ZŠ a MŠ Vlasta Balíková, vedoucí učitelka MŠ - 3 -

5 Charakteristika školy Mateřská škola sídlí v budově bývalé fary již od r. 1962, kdy byla předána do užívání jako účelové zařízení. Od se mateřská škola stala součástí Základní školy Únanov s názvem Základní škola a Mateřská škola Únanov. V roce 2008 budovu odkoupila Obec Únanov za účelem celkové rekonstrukce, poněvadž budova neodpovídala hygienickým požadavkům, střecha byla ve špatném stavu, fasáda, okna, zastaralá elektroinstalace atd.. Do té doby byla vlastníkem budovy církev. Bylo možné provádět jen nejnutnější opravy. Mateřská škola je jednopatrová budova. V přízemí vpravo se nacházejí šatny dětí a personálu, úklidová místnost, sociální zařízení pro personál, venkovní WC pro děti, za šatnou pro personál je umístěna místnost s keramickou pecí. Vlevo v přízemí je jídelna a výdejna stravy. V prvním patře vpravo je umístěna velká herna pro mladší děti, která vznikla propojením dvou tříd, a vlevo stabilní lehárna a sociální zařízení pro děti a personál. Nově vzniklou propojovací chodbou se dostaneme do přístavby MŠ, kde se nachází venkovní WC pro děti, sociální zařízení pro dospělé, úklidová místnost, herna pro starší děti, nově přistavěné sociální zařízení pro děti, taktéž šatna pro děti a šatna pro učitelky. Kapacita MŠ je 56 dětí. Strava je do mateřské školy dovážena ze školní jídelny ZŠ Únanov. Po dobu 4 let byla MŠ z důvodu nízkého počtu dětí pouze jednotřídní. Od září 2008 je dvoutřídní zařízení s celodenním provozem, což je důsledkem vzrůstajícího počtu dětí v obci. I z tohoto důvodu byla provedena celková rekonstrukce školy. Proběhla v době únor září Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 do 6 let. Do naší mateřské školy dojíždí i děti z Výrovic. Ve škole pracují celkem čtyři pedagogické pracovnice - tři plně kvalifikované, jedna nekvalifikovaná. Jejím záměrem je odbornost si doplnit. Rodiče mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s učitelkou. Veřejnost je o činnosti MŠ informována na webových stránkách Spolupracujeme s logopedickou poradnou, která provádí 1x ročně depistáž v naší škole. Spolupráci s rodiči realizujeme hlavně prostřednictvím tématických tvořivých odpolední v MŠ. Spolupracujeme rovněž s PPP, Policií ČR, Městským divadlem ve Znojmě (každoročně využíváme předplatného pro MŠ), s SDH ve vesnici, včelaři a myslivci. Pracujeme podle programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek). Hlavním záměrem MŠ je celkový rozvoj osobnosti dítěte obohacený o prvky ekologické výchovy, vytvářet co nejlepší podmínky pro osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání. Klademe důraz na adaptaci nových dětí, logopedickou péči, přípravu předškoláků na vstup do ZŠ. K MŠ patří ve spodní části nevelká zahrada a dvorek.. Vybavení zahrady je podle požadavků učitelek a dětí, odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. Byla zprovozněna horní terasovitá zahrada, která je rovněž v perfektním stavu. Dvorek využíváme ke sportovnímu vyžití

6 Přijímání dětí Každým rokem je vyhlašován zápis do MŠ po dohodě se zřizovatelem (Vyhláška č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.). Pro zdárný průběh přijímání dětí máme vypracovaná kritéria pro přijímání dětí do naší školy (viz Přílohy). Kapacita školy je stanovena hygienickou kapacitou. Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci březnu, a pokud není naplněna kapacita školy, tak i během roku. V naší mateřské škole jsou heterogenní třídy, děti nejsou zařazovány do tříd dle věku. V první třídě jsou děti od 2,5 do 4 let; ve druhé třídě jsou děti od 3 do 6 let

7 II. Podmínky vzdělávání Prostory MŠ Mateřská škola je od září 2009 nově zrekonstruovanou mateřskou školou. Její prostory září novotou, jsou dostatečně veliké a jejich uspořádání vyhovuje potřebám dětí předškolního věku. Materiální podmínky Mateřská škola je vybavena novým, účelovým a atestovaným nábytkem převážně od firmy Bobík a Bičan určeným předškolním dětem. Výše nábytku je určena věkovou skupinou dětí. Většina hraček a pomůcek byla převedena z bývalé mateřské školy. Hračky a pomůcky odpovídají počtu i věku dětí. Dokoupily se hlavně hračky a pomůcky do I. třídy MŠ mladším dětem. Dle potřeby a finančních možností se hračky a pomůcky postupně doplňují. Děti se samy podílejí na výzdobě interiéru, který slouží k presentaci školy na veřejnosti. Důraz klademe na dostatek materiálu, který slouží k činnostem výtvarným, pracovním, hudebním, dramatickým i literárním. V činnostech mateřské školy dáváme přednost přímé práci učitelky s individuálním a tvořivým přístupem. I když individuální přístup při tak velkém počtu dětí nelze uskutečňovat, jak by si učitelky představovaly. Velkým přínosem pro tvořivou práci dětí i rodičů bylo zahájení provozu keramické dílny v naší mateřské škole, která byla vybavena keramickou pecí a dostatkem materiálu pro výrobu keramiky. Pokud se provoz keramické dílny osvědčí, chtěli bychom zakoupit i hrnčířský kruh. Učitelky budou absolvovat vzdělávací semináře v tomto oboru, pokud budou v nabídce PS Znojmo). Zatím nebyly žádné semináře nabídnuty. Našli jsme kontakt zabývá se keramikou, drátkováním ad.. Předvede nám práci na hrnčířském kruhu a postupně bude předávat zkušenosti při práci s keramickou hlínou. Všechny pedagogické pracovnice byly proškoleny v obsluze v rámci instalace interaktivní tabule do mateřské školy. Využití této moderní pomůcky výrazně podporuje zapojení dětí, zvyšuje názornost a tím účinnost vzdělávání. Tabule se využívá hlavně při práci se staršími dětmi. Každoročně dokupujeme knihy do pedagogické i dětské knihovny. Hračky a pomůcky jsou umístěny v otevřených policích v úrovni dětí, aby si je děti mohly samostatně brát. Životospráva Děti se spolupodílejí na přípravě stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly jako společenský akt. V průběhu dne je zajištěn dostatečný pitný režim dítěte v mateřské škole, v letním období i na zahradě. Děti mají svůj hrníček z domu a samy si ovládají pumpovací konvice s nápojem. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly: - 6 -

8 - dopolední svačina oběd 2,5 3 hod. - oběd - odpolední svačina 2,5 hod. (dle odpočinku dětí) Skladba jídelníčku je pestrá a odpovídá daným předpisům a požadavkům. Do jídelníčku jsou zařazovány potraviny racionální výživy, dostatek ovoce a zeleniny. Děti nejsou nuceny do jídla. Jsou laskavým způsobem vedeny k tomu, aby jídlo aspoň ochutnaly. Respektujeme u jednotlivých dětí zákaz konzumace určité potraviny. Problémy jsou většinou u dětí, které docházejí do MŠ pouze na 5 dnů v měsíci. Některé se musí krmit (neumí používat lžíci) a některé odmítají jídlo úplně (nejsou zvyklé samy jíst). Vynaložíme trpělivost, aby se toto zlepšilo, i domluvou s rodiči. Podpora přirozených aktivit dětí: - ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, kompenzace sedavé činnosti pohybovými aktivitami realizovanými spontánně či pod vedením učitelky - využívání pobytu venku po celý školní rok, především na školní zahradě - dětský aerobic, zdravotní cviky, cviky na podporu správného držení těla - cvičení na gymnastických míčích apod. - vybavování školy rehabilitačním tv. náčiním a nářadím - učit děti relaxaci (vhodná publikace Relaxace v mateřské škole Michele Guilland) Pravidla pro využívání televizních pořadů, videozáznamů nebo DVD nosičů: - obsah nahrávky (pořadu) musí vždy odpovídat věku dětí, nesmí obsahovat prvky násilí - denní limit pro sledování je max. 30 min. (učitelky si předají informace v případě vyčerpání limitu tzn. pokud se děti dívaly dopoledne, je nepřípustné pouštět nahrávky ve zbytku dne - nahrávky a televizní pořady se využívají především jako motivace, doplnění a součást tematického celku - nahrávky je dále možno používat v době déletrvajících zhoršených klimatických podmínek (více jak dva dny), v odůvodněných případech, jakými je např. absence učitelek a z toho plynoucí problémy, příprava divadelního představení, fotografování aj., kdy je třeba sloučit děti na omezenou dobu do jedné třídy - sledování TV je dobrovolné, je nepřípustné nutit všechny děti ke sledování programu. Dětem, které se dívat nechtějí, je nabídnuta náhradní činnost. - přednostně se využívají kazety z videotéky MŠ. V případě kazet a DVD od rodičů upřednostňujeme nahrávky seriálového typu. - učitelky nebudou záměrně vybízet děti a rodiče k přinesení nosičů do MŠ, pouze v případě realizace integrovaného bloku z ŠVP - sledování TV není nikdy samoúčelné učitelky vždy vedou o pořadu, pohádce atd. s dětmi rozhovor, vysvětlí nejasnosti, zdůrazní podstatu věci, využijí pořad např. pro kresbu, malbu na základě prožitku - učitelky zajistí dodržení psychohygienických podmínek sledování pořadů - bezpečná vzdálenost od obrazovky - odstranění odrazu oken na obrazovce zatažením žaluzií - správné sezení na židličkách - po každém sledování TV zařadit pohybovou chvilku - 7 -

9 Pravidla pro využívání počítačů: - před použitím PC programu musí být učitelka seznámena s obsahem programu, způsobem fungování a jeho ovládání - k počítači umožní přístup dětem starším 4 let, ne mladším - denní časový prostor pro hry u PC: 4 5 let min. 5 6 let min. - čas učitelka sleduje na hodinách (zakoupit minutový budík, který při spontánní činnosti nastaví každému dítěti zvlášť - u počítače jsou přítomny max. 3 děti, jedno dítě hraje, ostatní sedí na židličkách a sledují - učitelka dohlíží na to, aby se děti nepohybovaly v blízkosti monitoru, zejména jeho boků (zvýšené záření) Psychosociální podmínky U nově příchozích dětí je umožněna adaptace podle konkrétních požadavků rodičů vzhledem k individuálním zvláštnostem dítěte. Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí. Naší snahou je to, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvatem. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a společně vytvořená pravidla chování. Z důvodu bezpečnosti I. třída WC za rohem, II. třída dlouhá cesta do jídelny jsou děti organizovány, cestu absolvují společně. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech.učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pro vytváření společných pravidel využíváme různých symbolů. Učitelky se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany)

10 Organizace provozu Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnosti přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (2hod. odpoledne), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod 10 C, náledí, silný vítr, déšť apod.) Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. Škola je otevřena od 6.00 do hod..děti se scházejí zpravidla do 8.00, aby mohly využít časový prostor pro volné hry. Scházejí se v I. třídě, po příchodu druhé učitelky odcházejí děti z I. třídy do své herny. Pokud rodiče potřebují, mohou příchod dětí přizpůsobit svým potřebám po dohodě s učitelkou. Do 8.50/9.15 probíhají spontánní hry a jsou organizovány řízené činnosti. Poté následuje svačina a pobyt venku. Oběd je podáván od 11.15/11.45 hod. Odpočinek je do hod. Je upraven dle individuálních potřeb dětí, asi min., poté jsou nespícím dětem nabízeny zájmové aktivity a jiné klidně činnosti ve třídě. Do spaní nejsou děti nuceny, odpočívají s hračkou přinesenou z domova, při relaxační hudbě. Po odpočinku probíhá tělovýchovná chvilka, svačina. Svačina je společná. Po svačině až do ukončení provozu jsou dětem nabízeny řízené i neřízené aktivity ve třídě nebo na zahradě. Svačina je pro obě třídy společná vzhledem k úvazkům pedagogických pracovnic. Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánovací činnost vychází z potřeb a zájmu dětí. Snažíme se v rámci možností vyhovět jejich individuálním vzdělávacím možnostem. Ve škole nejsou ideální podmínky pro individuální přístup a činnosti přeplněné třídy (vysoký počet dětí na jednu učitelku během dopoledne). Pro skupinovou i frontální činnost s dětmi jsou podmínky celkem dobré. Řízení mateřské školy Mateřská škola je součástí základní školy, organizačně spadá pod ředitelství základní školy. Povinnosti všech pracovníků a jejich kompetence jsou vymezeny pracovními náplněmi; každý má určeny osobní úkoly, které průběžně plní. Všichni zaměstnanci se podílejí na rozhodování o zásadních otázkách školního programu, na jeho průběžných úpravách a aktualizaci. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich spolupráci. Tvorba ŠVP je výsledkem práce celého týmu, vychází z analýzy a evaluačních nástrojů. Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pedagogické a provozní porady jsou 1x za dva měsíce za účelem týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic. Pravidelně jsou zařazovány pedagogické porady jak i v ZŠ, kterých se zúčastňuje za MŠ vedoucí učitelka. Na spolupráci s rodiči se podílí všichni zaměstnanci větší i menší měrou, dle záměru plánovaných akcí

11 Personální obsazení školy V současné době pracují v MŠ čtyři pedagogické pracovnice, tři splňují požadovanou kvalifikaci, jedna nemá potřebné vzdělání pro výkon práce učitelky MŠ. Jejím záměrem je tuto povinnost splnit. Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají. Učitelky se účastní nejméně dvou seminářů za rok v dalším vzdělávání dle vlastního výběru a podle nabídky PS Znojmo určených pro děti předškolního věku a informují o nich své kolegyně. V plánu je proškolení všech učitelek v základním kursu práce s keramikou. Učitelky mají dále k dispozici odbornou a dětskou literaturu, kterou využívají pro svoje sebevzdělávání i pro práci s dětmi a časopis Informatorium 3 8. Veškeré připomínky kolektiv řeší na svých provozně-pedagogických poradách a na poradách v ZŠ. Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnice je rozvržena ve čtrnáctidenních intervalech (ranní, odpolední směna) tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci svým jednáním a chováním presentují mateřskou školu a předcházejí konfliktům. Pro chod mateřské školy je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporujeme spoluúčast celého personálu jako týmu na rozhodování v základních otázkách provozu a programu školy. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány k vyvození závěrů pro další práci. Spoluúčast rodičů Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při zápisu dítěte do mateřské školy mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se s ŠVP. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu. Naši společnou cestu zahajujeme schůzkou s rodiči nově přijatých dětí už v červnu, což se osvědčilo. V září informační schůzkou se všemi rodiči. Poté následují tématická odpoledne a další společné aktivity, které jsou doplňkovým programem jednotlivých tématických bloků. Na začátku roku jsou rodiče seznámeni s obsahem ŠVP, přijímáme jejich návrhy, nápady, které se snažíme vhodnou formou začlenit do ŠVP. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí. Jsou pravidelně formou nástěnek, na webových stránkách školy informováni o všem, co se v MŠ děje. Učitelky jednají s rodiči ohleduplně, chrání soukromí rodiny. MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Na konci roku mají rodiče možnost vyjádřit své uspokojení i připomínky v dotaznících o činnosti MŠ. Záměry: - hledat nové formy spolupráce s rodinou - vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce - pokračovat v dostatečné informovanosti o dění v MŠ, o ŠVP - vypracovat nově (konkrétněji) dotazník pro rodiče - zajistit schůzku rodičů nově přijatých dětí opět v červnu - první informativní schůzku pro všechny rodiče zajistit již v přípravném týdnu

12 Spolupráce MŠ s rodinou probíhá ve formě: Individuální rozhovory - podle zájmu rodičů - při příchodu a odchodu dítěte z MŠ - aktuální zprávy od učitelky Nástěnky - aktuální informace pro rodiče - informace týkající se výchovně vzdělávací práce - texty písní a básniček - výstavky dětských prací Setkání s rodiči - vánoční besídka, Den matek - společné akce s rodiči pořádané v rámci MŠ (viz Akce s rodiči) Třídní schůzky - v září a květnu - v červnu pro rodiče nově zapsaných děti O spolupráci s rodiči usilujeme hlavně v oblastech: - upevňování kladných charakterových vlastností dětí - adaptace dětí - problémy týkající se školní zralosti dětí - upevňování zdraví dětí - logopedická činnost - důvěry a ochoty spolupracovat s MŠ

13 III. Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy se řídí legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. (Blíže je upřesněno ve šk. řádu MŠ). Kapacita mateřské školy je 56 dětí. MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.00 do hod.. Děti jsou rozděleny dle věku I. třída 2,5 4 roky, II. třída 3 6,5 roku. V mateřské škole pracují tři učitelky na plný úvazek a jedna učitelka na zkrácený úvazek. Příchod dětí je doporučen do 8.00 hod., pozdější příchod dítěte je možný na základě dohody rodičů s učitelkou. Jinak příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Vzdělávací nabídku pro každý den se snažíme připravit tak, aby byl vyvážený poměr mezi záměrnými a spontánními aktivitami. V didakticky zacílené činnosti učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení probíhá zpravidla ve skupinách a individuálně. Je založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Režim dne vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly. Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace asi min. a po té si nespící děti mohou volit klidové hry. Po odpočinku se opět věnujeme řízeným a spontánním činnostem: řízené činnosti v odpolední době jsou více individuální a navazují převážně na dopolední činnosti. Tématická odpoledne a akce pro rodiče a děti jsou přílohou ŠVP jsou organizované v odpoledních hodinách po provozní době MŠ. Navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují vzdělávací nabídku. I když jsme dvoutřídní mateřská škola, slouží tento vzdělávací program zároveň jako třídní program pro obě třídy. Všechny učitelky respektují témata pro daný týden s tím, že se společně domlouvají, zda téma týdne prodloužit nebo v případě potřeby změnit z důvodu nečekané situace

14 III. Charakteristika vzdělávacího programu Je důležité přijímat děti takové, jaké jsou, a ne jen takové, jaké bychom je chtěli. Cíle mateřské školy Koncepce školy Koncepce školy vychází z práva každého dítěte na výchovu a z nezbytnosti naplňovat základní potřeby dítěte, související se zdravým rozvojem jeho osobnosti.naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu citovou, fyzickou i sociální. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Chceme vychovávat v dětech, kladný vztah k přírodě, ke všemu živému mít úctu k životu. Usilujeme o oživování lidových tradic, rozvíjíme tak citový vztah dětí k místu a prostředí, ve kterém žijí. Jak si vše představujeme: cíle předškolního vzdělání orientujeme k dítěti každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost vzdělávání dítěte odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost obsah vzdělávání vychází ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj a postup v učení příznivé, vhodné a přirozené učíme děti na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činnosti stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do základní školy volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup individuální plán péče o děti s odkladem školní povinné docházky tvořený společně s učitelkami a rodiči uvolnění režimu ve prospěch hravých činností logopedická prevence, jazykové chvilky pro správnou výslovnost respektujeme právo dítěte na neúčasti při činnostech, má právo být pouze pozorovatelem Dlouhodobé cíle: vytvořit pohodové prostředí pro děti předškolního věku nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem

15 všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity. pěstovat vztah důvěry mezi mateřskou školou a rodiči obohacovat citový život dítěte spolupráce s Obcí a jejími složkami využívat vzájemné spolupráce, důvěry a optimismu a pracovního nasazení všech pracovnic MŠ pokračovat v osvědčených a zavedených způsobech práce, dodržovat tradice, zvyklosti atd. plnění ekologického programu pokračovat v inovaci a renovaci MŠ (vybavení, pomůcky, akce atd.) využívání možností DVPP a aplikace získaných poznatků, dovedností a znalostí v praxi reprezentace školy na veřejnosti zviditelnění, ukázka výsledků práce Školní vzdělávací program Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek). Témata vycházejí ze čtyř ročních období a jsou rozpracována do týdenních až čtrnáctidenních tématických celků. 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Analýza předchozího dlouhodobého plánu Počet dětí navštěvujících MŠ Únanov měl stoupající tendenci. Vzhledem k nově postaveným rodinným domkům přišlo do naší obce několik mladých rodičů a naplněnost mateřské školy byla v posledních letech nejvyšší (48 dětí po dobu 5 let byla MŠ jednotřídní).z tohoto důvodu byla přijata i třetí učitelka a začala se řešit celková rekonstrukce a přístavba mateřské školy. Ta započala v únoru 2009 a skončila v září téhož roku. V listopadu 2010 byla přijata čtvrtá učitelka. Koncepční záměr vzhledem k výchovně vzdělávací práci: byl uskutečňován a plněn prostředí bylo udržováno v rámci možností (vlastníkem budovy byla církev a mohly se provádět jen nejnutnější opravy) samostatnost dětí byla podporována všechny děti nastoupily základní školy každý rok bez problémů spolupráce s ostatními institucemi /ZŠ, Obec,PPP, SDH, SPC, Policie ČR, ad./ byla na dobré úrovni spolupráce s rodiči převážně dobrá spokojenost vyplynula i z analýzy dotazníků rozdaných rodičům každý rok z evaluace učitelek vyplynulo, že se jim s programem pracovalo dobře a tak program zůstane i další 3 roky, bude aktualizován a doplněn podle evaluačních zpráv

16 Dlouhodobý výhledový plán na rok V obci se rozběhla individuální výstavba, což je předpoklad stálého vysokého počtu dětí v MŠ. Plán materiálně technického zabezpečení - dokoupit ložní prádlo - dokoupit odpočinkové matrace - zajistit výstavbu stromů na obě zahrady přírodní zastínění - mlhoviště na dvorek - přístřešek /altán/ na dolní zahradě - nákup počítače /notebooku do I. třídy/

17 Koncepční záměr rozvoje školy na období Vzhledem k výchovně vzdělávací práci vychází z celkového RVP A ŠVP naší mateřské školy, z analýzy předcházejícího stavu a z analýzy současných tříd mladších a starších dětí. 1.Podílet se na vytváření pozitivního postoje rodičů a dětí ke škole, pěstovat vztah důvěry mezi MŠ a rodiči. 2.Posilovat dobré jméno školy na veřejnosti. 3.Pracovat individuálně s dětmi talentovanými, rozvíjet jejich nadání. Individuálně pracovat s dětmi s poruchami učení a chování, přihlížet k výsledkům PPP. 4.Podle možností vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 5.Postupně doplňovat školu novými efektivními pomůckami podle požadavků učitelů. 6.Zlepšovat prostředí heren, školních zahrad. 7.Respektovat požadavky dětí, učitelů, rodičů, které vyplývají z dotazníkových šetření. 8.Prezentovat školu na veřejnosti (vystoupení, články ve Zpravodaji, výstavky). 9.Spolupracovat s okolními MŠ. 10.Vzájemně spolupracovat pedagogické pracovnice a ostatní zaměstnanci. 11.Prohlubovat spolupráci mateřské školy s rodinou. 12.Hlouběji se zaměřit na ekologickou výchovu naučit děti vnímat přírodu všemi smysly, protože příroda promlouvá ke každému jinou řečí. naučit se přírodu chránit a vědět, že ji potřebujeme pro život. hledat a objevovat taje, krásy,vzbudit zájem o přírodu. uvědomit si, že prostředí lze chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. probouzet úctu k životu, a tak vést děti k poznávání a chápání jevů a dějů ve svém okolí. Aktivity školy zaměřené na oblast Ekologické výchovy, Zdravého životního stylu loučení se zimou, vítání jara Den Země hrací koutky pro tematické a pracovní činnosti využití přírodního prostředí pro přirozené rozvíjení poznatků o přírodě V oblasti ekologické výchovy máme v TVP vypracovány tyto tématické celky: Krtkova domácnost, Odpadky kolem nás, Studánka. 13.V rámci protidrogové prevence vést děti ke zdravému životnímu stylu, který je zaměřený na zdravou výživu, pohybové aktivity a naučit se předcházet nezdravým návykům. 14.Respektovat přirozené potřeby dětí 15.Citlivě rozvíjet spontánní hru a prožitkové učení 16.Umožňovat dostatečný prostor pro uplatnění vlastní aktivity 17.Podporovat vztah učitelky a dítěte na základě partnerské komunikace 18.Pokračovat v logopedické péči logopedické chvilky spolupráce logopedické asistentky spolupráce s SPC logopedická depistáž v MŠ spolupráce s rodiči konzultace 19.Připravit děti na bezproblémový vstup do školy podporovat zdravé sebevědomí dětí

18 rozvíjet samostatnost u dětí podporovat spolupráci s rodinou podněcovat děti k dosahování co nejlepších výsledků vzbudit u dětí zájem o vzájemnou spolupráci Nové směry: hledání stále nových forem spolupráce s rodiči společné pořádání akcí spolupráce s obcí a jeho složkami preferovat třídu převážně pro předškoláky pokusit se zařadit do cvičení prvky dětské jógy v rámci osobního růstu dbát na proškolení všech pracovníků nové poznatky prezentovat pro ostatní včetně kopírování materiálů zavést speciální schůzky po absolvování školení nabídnout rodičům dostupné dokumenty MŠ k prostudování doma, i časopis Informatorium 3-8 zlepšit kulturu stolování používat prostírky více využívat profesních dovedností rodičů vypracovat logopedické chvilky k tématickým celkům zařadit do požadavků na rozpočet 2011 altánek na dolní zahradu

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více