SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:"

Transkript

1 SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: Úvod... 3 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku... 5 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce ročníku... 8 Využívání prvků estetické výchovy ve výuce Estetická výchova 1. ročník Estetická výchova 2. ročník Estetická výchova 3. ročník Estetická výchova 4. ročník Estetická výchova 5. Ročník Estetická výchova 6. ročník Estetická výchova 7. ročník Estetická výchova 8. ročník Využívání prvků estetické výchovy v rámci volnočasových aktivit Užitečné odkazy

3 ÚVOD Cílem projektu je zkvalitnit výuku a vytvořit inkluzivní vzdělávací prostředí podporující motivaci k učení na základních školách vzdělávajících žáky se sociokulturním znevýhodněním jako prevence jejich předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Do projektu je zapojeno 7 partnerských základních škol: Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Předkládaný sborník přináší náměty estetické výchovy na 1. stupni základních škol, které byly realizovány v rámci aktivity projektu č. 3: Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání využíváním metod estetické výchovy v práci se žáky se sociokulturním znevýhodněním. Cílem aktivity bylo rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti žáků se sociokulturním znevýhodněním nejnižších ročníků, jejich fantazii, komunikační, pohybové a estetické dovednosti. Činnosti, které v rámci této aktivity probíhaly, vedly ke snadnějšímu výkladu a pochopení učiva, umožnily žákům zažít pocit úspěchu v oborech, které jsou jim blízké a ke kterým mají vybudovaný pozitivní vztah již z domova. Aktivita byla realizována ve dvou rovinách: 1. Využívání prvků estetické výchovy ve výuce dvou nejnižších ročníků Aktivita byla realizována v průběhu školních let 2010/2011 a 2011/2012 a to v časové dotaci 1 2 h/měsíčně. V průběhu projektu byly do aktivity zařazeny ročníky 1. stupně základních škol (dále jen ZŠ) a základních škol praktických (dále jen ZŠP) a z organizačních důvodů na některých partnerských školách i některé ročníky 2. stupně. 3

4 Využívání prvků estetické výchovy se prolínalo téměř všemi předměty I. stupně. Žáci se za využívání těchto prvků učili nejen lépe zvládat učivo, byli ale také nenásilnou formou seznamováni se zdravým životním stylem, hygienickými návyky, pravidly chování, rozvíjela se jejich slovní zásoba, zlepšoval mluvený projev. Byla rozvíjena kreativita, fantazie, představivost, barevné cítění. 2. V rámci volnočasových aktivit Na každé partnerské škole byl realizován kroužek estetiky. Kroužek realizovali na školách 1 2 pedagogové v závislosti na probíraném tématu v časové dotaci 1 2 h/týdně či v déle trvajících blocích. Na některých partnerských školách probíhaly z důvodu velkého zájmu žáků i kroužky dva. Žáci se v rámci kroužku seznamovali s kreslením, rukodělnými činnostmi, tkaním, pedikem, fotografováním, filmem a animací, angličtinou, počítačem apod. 4

5 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku Předmět Propojení s prvky estetické výchovy, rozvoj dovedností (II. ročník) rozvoj dovednosti psaní Poznámka/příklad tématu v EV/návaznost v dalších předmětech Kaligramy rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, kompletování textu podle zvoleného klíče rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu, koordinace oko ruka, mikrooční pohyby při čtení čtení s porozuměním Strom přání Samuraj psaní znaků Malujeme podle... (malování podle čtených instrukcí), ilustrace estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní Kaligramy Jazyk český rozvoj smyslů prvky artefiletiky, tvary písma, rozvržení textu rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel, hlasová hygiena Artefiletická etuda Muzikoterapie, hry v odp.činnosti typ LOTO, řečové PEXESO/propojení s HV rozvoj kognitivních procesů, didaktické hry řazení obrázků k tématu rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení zvuků ke kartám s psaným textem čtení ve dvojicích příprava na div.představení a jeho reflexe, literární výchova (Pracovní listy k tématu) Čtenářský kroužek v odpolední činnosti Poslech z cd s následným úkolem Téma: Svět kolem nás/propojení s Prv Strom přání, řazení přání do skupin a kompletování podle porozumění Staré pověsti české M a t Geometrie, geometrické tvary, počet stejných Doprava a pohyb, dopravní 5

6 tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté) Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené tvary rozlišení (analýza. syntéza), stříhání, lepení tvarů do celků Tvary a počet znaků, aplikace tvarů do okolí, prostoru Matematické hry s počty prvků, počty skupin, příprava k pochopení základů hudební teorie bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb, didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování značky/propojení s dopr.vých. Prostor, využití prostoru, vyváženost, rovnováha, soulad, nesoulad/propoj.s Pv Křižovatky nejsou zmatky/propojení s dopr.vých Písničky s pohybem, Hudební gramotnost/propojení M+Hv Křižovatky nejsou zmatky bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek, estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku, prac.místa hodnocení, autoevaluace Škola, co od ní očekávám Prvouka dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty, společná činnost ve skupince návrh dopravního řešení v okolí školy, volba ekol. vhodných dopr. prostředků životní prostředí, změny v přírodě miniprojekt, sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci rostliny a jejich využití, využití pro dekorování, symbolika, didaktické hry, loto, pexesa s motivy rostlin živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete, vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze sběru a zaznamenání informací obrázky polévané vodou, praktické pokusy s vodou a její činností, rozpouštění barev, přírodní podmínky pozorování činnosti vody Doprava a pohyb/propojení s dopr.výchovou Podzimáček/propojení s Pv Strom přání, Podzimáček, Muzikoterapie Co už vím o koních Voda, Déšť, Písničky s deštěm, Podzimáček, artefileická etuda/propojení Vv+Hv+Pv pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného dýchání, výroba papírových modelů, listů pro foukanou (sledování a předvídání pohybů) voda, vzduch, země, oheň živly v naše životě, Vzduch, Muzikoterapie, Podzimáček, Artefiletická etuda/propojení s Pv 4 elementy (práce s hlínou, 6

7 Pracovní výchova Dramatická výchova - prvky Tělesná výchova Integrace více předmětů (Hv, Tv, Jč, Prv.. ) jejich význam, užitek, nebezpečí, pozorování rozvoj motoriky, nácvik používání školních pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj haptiky Hry s pohybem, deklamace, pantomima, prožívání modelové situace zařazení veškerých pohybových dovedností do hlavních i relaxačních činností etudy se zvukomalbou, poslech netradiční hudby, různé hudební žánry, malování podle hudby nácvik koordinace více činností s jedním cílem artefiletika) Veškeré výtvarné činnosti, práce s hlínou, prvky artefiletiky Písničky s pohybem, Muzikoterapie Muzikoterapie, Písničky s pohybem, Doprava a pohyb Křižovatky nejsou zmatky, Doprava a pohyb, Samuraj Autor: Ing. Božena Smolková 7

8 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce ročníku Předmět Zařazení prvků estetické výchovy v předmětu (III. a IV. ročník) rozvoj dovednosti psaní rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, kompletování textu podle zvoleného klíče rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu, koordinace oko ruka, did.hry typu Kimovy hry Poznámka/příklad tématu v EV/návaznost na další předměty popis vlastního portrétu, písemné vyjádření charakteristických vlastností reflexe programu v knihovně, znalost tématu a jeho další úprava memorování básně nebo jiného lit. útvaru pomocí značek Jazyk český čtení s porozuměním estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní, hygiena pracovního místa, zdravé psaní rozvoj smyslů prvky artefiletiky, tvary písma, rozvržení textu, orientace podle symbolů rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel, hlasová hygiena Malujeme podle... (malování podle čtených instrukcí), návody, ilustrace Střídání psacích náčiní podle typu zadání Artefiletická etuda, společně s II.třídou Muzikoterapie, hry v odp.činnosti typ LOTO, řečové PEXESO/propojení s HV rozvoj kognitivních procesů, rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení zvuků ke kartám s psaným textem čtení ve dvojicích, psaní ve dvojicích příprava na div.představení a jeho reflexe, literární výchova (Pracovní listy k tématu) Čtení i předčítání o zajímavých tématech v odpolední činnosti Poslech z cd Zvuky kolem nás/propojení s Prv Vánoční přání, obsah i forma Staré pověsti české 8

9 Matematika Geometrie, geometrické tvary, počet stejných tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté), rozvoj haptiky (různorodost materiálů) Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené tvary rozlišení (analýza. syntéza), propojování jednoduchých tvarů Matematické hry s počty prvků, počty skupin, příprava k pochopení základů hudební teorie Práce s textilem, textilní koláž, práce s netradičním materiálem (alobal) Tkané vzory Písničky s pohybem, Hudební gramotnost/propojení M+Hv bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb, didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování, porovnání prázdninového pohybu a pohybu vymezeném v prostoru a okolí školy bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek, estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku, prac.místa hodnocení, autoevaluace dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty, společná činnost ve skupince návrh dopravního řešení v okolí školy, volba ekol.vhodných dopr.prostředků Zážitek z prázdnin Škola, co od ní očekávám úvod přivítání žáků, seznámení s programem Doprava a pohyb, Plot symbol ohraničení prostoru, zákaz/propojení s dopr.výchovou Prvouka životní prostředí, změny v přírodě miniprojekt, sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci přírodniny, jejich využití pro demonstraci i okrasu Podzimáček soutěž/propojení s Pv Vánoční fantazie, Podzimáček, Stopy lesní zvěře/propojení s Prv živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete, vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze sběru a zaznamenání informací základy techniky, jednoduché stroje, účelnost, obal, vnější provedení a bezpečí při zacházení pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného dýchání, výroba papírových modelů, listů pro Co už vím o koních, exkurze Domeček plný koleček, dopravní prostředky, stroje usnadňující práci Vzduch, Muzikoterapie, Podzimáček, Artefiletická etuda, motýl/propojení s Pv 9

10 foukanou (sledování a předvídání pohybů) Pracovní výchova Dramatická výchova - prvky Tělesná výchova Integrace předmětů (Hv, Tv, Jč, Prv, Aj.. ) znevýhodnění v životě, život s omezením, praktické ukázky rozvoj motoriky, nácvik používání školních pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj haptiky Hry s pohybem, deklamace, pantomima,prožívání modelové situace zařazování veškerých pohybových dovedností do hlavních i relaxačních činností zvukomalba, hra na tělo, hra na netradiční hudební nástroje, zajímavý poslech, kultivovaná ilustrace k cizojazyčným slovíčkům Axmanova technika modelování program v Galerii Veškeré výtvarné činnosti, práce s hlínou, prvky artefiletiky Písničky s pohybem, Muzikoterapie Muzikoterapie, Písničky s pohybem, hra s dopravní tématikou, dechová cvičení Doprovody písniček, improvizace na typické hudební nástroje, esteticky upravené uč.materiály Autor: Mgr. Martina Hrabovská 10

11 Učitel: Bc. Helena Hašková Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Geometrické útvary Ročník: 1., 2. ZŠ 2x 45 min. Rozeznávat základní geometrické útvary v rovině- kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Motivace. Třídění předmětů do skupin podle tvarů. Seznámení s termíny geometrických tvarů. Zamyšlení- kde v okolí vidíme podobné tvary. Hra s geometrickými tvary. Cvičení v pracovním sešitě MA Třídění žákovských geometrických útvarů - podle tvaru, barvy, velikosti. HPH -Kolo, kolo mlýnský Obkreslování, vystřihování geom. tvarů, sestavení obrázku, nalepování. 1. Přinesla jsem kouzelný košík, který ukrýval předměty, které měly tvar různých geometrických útvarů (terč na šipky, kulaté zrcátko, sešit, kapesník, šátek, dopravní značky aj.). U dopravních značek jsme se zmínili o jejich významu. Nechala jsem žáky, aby tyto předměty roztřídili do skupin podle tvarů a popsali je svými slovy. Seznámila jsem žáky s termíny, které se užívají v geometrii. Vyzvala jsem žáky, aby se zamysleli, kde všude v okolí můžeme podobné tvary vidět. Zahráli jsme si hru s geometrickými tvary-žáci si sednou na židličky rozestavené do kruhu, každý žák drží jeden geometrický útvar, jednu židličku dáme pryč, žák bez židličky vyvolává název geom. útvaru, např. kruhy. Zmínění majitelé těchto útvarů si musí vyměnit místa. Mezi tím žák, který neměl židličku, rychle sedne na některé z uvolněných míst. Kdo zůstane bez židličky, vyvolává další název. Po ukončení hry jsem žákům rozdala pracovní sešity, kde žáci vypracovávali cvičení 1 a cvičení 3 na straně 22. Každý žák obdržel sadu geom. útvarů, které třídil podle tvarů, barev, velikostí. Společně jsme si zahráli pohybovou hru Kolo, kolo mlýnský. Poté si žáci sami vybrali geom. útvary, které obkreslovali na barevné papíry, potom vystřihovali a sestavovali obrázky (domeček, vláček, sluníčko, stromy aj.). Tvary potom nalepovali na papír. Hotové obrázky jsme popsali a znovu zopakovali názvy tvarů, obrázky jsme vystavili ve třídě. 11

12 Materiál, pomůcky, košík, předměty, které měly tvar různých geom. útvarů, sada magnetických geom. útvarů, žákovská sada geom. útvarů Pracovní sešit: ČÍŽKOVÁ M. Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. Díl. Praha: SPN, ISBN barevné papíry, tužky, nůžky, lepidla 12

13 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Číselná řada Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Orientace v číselné řadě 0-20 Obsah: Číselná řada 0-10, pohybové aktivity Číselná řada, přiřazovaní - číslo, počet Procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru 0-20 Podrobnější popis aktivit: 1. Rozdáme dětem látková čísla, obléknou si je ve volném prostotu třídy se řadíme podle pokynů učitele, procvičujeme např. číselnou řadu, části číselné řady, číslo před a za, pojmy větší, menší. 2. Každý žák si vybere kartu s číslem v oboru 0-20, opíše pečlivě na papír. 3. Z barevných papírů nastříhá základní geometrické tvary a nalepí k číslu daný počet. U čísel nad 10 oddělíme desítku a jednotky. 4. Společně sestavíme číselnou řadu Ve zbývajícím čase procvičujeme sčítání a odčítání žáci mají stále startovací čísla. Ukazujeme na kartičkách příklady, žáci s čísly výsledků např. tlesknou, postaví se, udělají dřep apod. Materiál, pomůcky, látková startovací čísla (pro sportovce), karty s 0-20, papír A4, fixy, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kartičky s příklady, základní geometrické tvary 13

14 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Geometrické tvary Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Osvojit si pojmy kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Rozeznávat, pojmenovávat, modelovat základní rovinné útvary. Rozvíjet kognitivní, komunikační a motorické dovednosti. Rozvíjet vlastní tvorbu opírající se o subjektivní vnímání, cítění, prožívání a představy. Práce s konstrukční stavebnicí třídění a porovnávání geo. tvarů. Pojmenovávání a rytmizace tvarů. Vyhledávání geometrických tvarů v prostorách třídy. Obkreslování a vystřihování geometrických tvarů podle šablon. Sestavování obrazců z vystřihnutých tvarů (domeček, panáček, strom, ). 6. Upevnění učiva - PL. 1. část - skupinová práce: zahájení hodiny, seznámení s cílem, motivace: pohádka O Popelce - žáci třídí geo. tvary do připravených barevných kruhů z krepového papíru dle daného znaku (tvar, barva, velikost), po roztřídění porovnávají, kde je více, méně, poté tvary pojmenovávají a jednotlivé názvy tvarů rytmizují, následně vyhledávají tvary v prostorách třídy (trojúhelník značka, kruh - hodiny, obdélník - lavice, čtverec - rozhlas). 2. část - práce v lavici: žáci na barevné papíry obkreslují geometrické tvary, následně geometrické tvary vystřihují a skládají obrazce dle předlohy nebo dle fantazie (domeček, panáček, strom, auto aj.), v pracovním listu si žáci procvičují základní geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, tvary hledají, vybarvují a pojmenovávají, ukončení hodiny, zhodnocení práce žáků pedagogem,sebehodnocení žáků. barevný papír, lepidlo, zalaminované geo. tvary, molitanová stavebnice, pastelky, čtvrtky, krepový papír, křídy, nůžky, zalaminované šablony geometrických tvarů pohádka O Popelce - pracovní listy 14

15 BARTOŇOVÁ, M. VAŇKOVÁ, J. Matematika pracovní sešit 1. díl pro první ročník základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: COMPACTA, s.19. BARTOŇOVÁ, M. HORÁKOVÁ, L. Hravé počítání pro mateřské školy speciální, přípravné třídy a přípravný stupeň ZŠ speciální. Praha: PARTA, ISBN s

16 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Písmena, slabiky Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Číst slabiky MA, ME MI MO MU, ma me mi mo mu Obsah: Trhat a ukládat papírové slabiky do složky Zpívat slabiky Podrobnější popis 1. Vymýšlíme slova na písmeno M pomocí návodných otázek: jaké zvíře aktivity: začíná na M (medvěd, myš), jaká květina začíná na M (maceška), jaké jméno začíná na písmeno M (Marie, Matylda). 2. Předáváme si písmena M, A, E, I, O, U (látkové) v kruhu a každý písmeno vysloví. 3. Děti jdou postupně k tabuli a píší slabiky MA, ME MI MO MU. 4. Čteme slabiky z tabule a zpíváme je na jednoduchou melodii Skákal pes přes oves a jiné podobné dětské písně. 5. Natrháme slabiky (viz papírová písmena) a uložíme na lavici (podle tabule seřadíme: ma me mi mo mu); čteme a uložíme po přečtení do složky na písmena. 6. Na papír píšeme slabiky, odměníme razítkem, vyhodnotíme první 3 žáky s nejvíce razítky a odměníme. Materiál, pomůcky, papír, tužka, pastelky, papírová písmena a slabiky (nakladatelství: Alter, kód ) 16

17 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Geometrické tvary, číselná osa, slovní úloha Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Samostatnost při řešení Ukazovat geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a rozeznávat je. 1. Žáci si nakreslili na výkres pastelkami čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a vybarvili geometrické tvary dle pokynů vyučující: čtverec barvou jako obloha, obdélník barvou jako tráva, trojúhelník barvou jako jahoda, kruh barvou jako sluníčko). Žáci na další výkres malovali předměty dle pokynů vyučující: lavice, obraz, sešit, hodiny, střecha, slunce a pojmenovávali tvary, kterým se předměty podobají. Na závěr jsme soutěžili, kdo namaluje více věcí tvaru kruhu. Žáci soutěží v řadách, tj. oknaři (ti, co sedí u oken) proti dveřařům (ti, co sedí u dveří). K tabuli chodí vždy zástupce z každé řady a výkresy se srovnávají. Kdo má víc věcí, získává hvězdičku pro svou řadu. Řada s nejvíce hvězdičkami dostane sladkou odměnu. výkresy, pastelky, geometrické tvary 17

18 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Geometrické tvary Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Seznámení se základními geometrickými tvary čtverec, kruh, obdélník a trojúhelník Obsah: Pojmenování geometrických tvarů Soutěž skupin třídění tvarů Vytváření obrázků z geometrických tvarů Poznávání geometrických tvarů hmatem Modelování geometrických tvarů Podrobnější popis 1. Pojmenujeme geometrické tvary. Společně přemýšlíme, na základě čeho aktivity: jim byly přiřazeny jejich názvy. Hledáme předměty těchto tvarů, které se vyskytují ve třídě. 2. Žáky rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane krabici s nastříhanými barevnými geometrickými tvary. Jejich úkolem je třídit podle zadaných kriterií tvar, barva, velikost. 3. Z barevných papírových geometrických tvarů vytvoří žáci obrázek podle vlastní představy, nalepí jej na výkres. Je možné vytvořit skupinové dílo. 4. Využijeme času, kdy žáci sestavují obrázek, k poznávání geometrických tvarů hmatem. Pod přikrývkou jsou ukryty tvary, které si dítě osahá, poté pojmenuje a přesvědčí se, zda se nemýlilo. 5. Žáci modelují geometrické tvary podle předlohy na tabuli, ve zbývajícím čase vytváří z modelíny předměty těchto tvarů podle své volby. Materiál, pomůcky, modely geometrických tvarů, nastříhané barevné papírové tvary různých tvarů, barvy a velikostí, lepidla, výkresy, přikrývka, modelína, podložky 18

19 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Píšu, píšeš, píšeme Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Procvičování, upevnění tvarů psacího písma Obsah: Linc Tabulky II. vytleskávání slabik, čtení slov, vět podle obrázků Tabulky přikládání slov, slabik, písmen Modelování nudliček z modelíny Příprava linky na podložku pomocí provázků Modelování psacích písmen Modelování slov, vět podle tabulek V. Lince Podrobnější popis 1. Každý žák má před sebou dva pracovní listy tabulek - č. 3 s obrázky pro aktivity: slova a č. 5 s obrázky pro větu. Podle obrázků tvoříme slova, věty, poté vytleskáváme slova i věty po slabikách, rozkládáme na písmena. 2. Procvičujeme význam slovo, věta. Přikládáme k obrázkům kartičky se slabikami, slovy. 3. Vymodelujeme z modelíny tenké nudličky, ze kterých budeme tvořit psací písmena. (Děti mohou tvořit písmena z barevné vlny.) 4. Ze dvou provázků si přilepíme modelínou dvě linky, do kterých budeme psát nudličkami modelíny (nebo vlnou). 5. Žáci modelují písmena podle zadání na tabuli procvičujeme písmena, ve kterých často chybují. 6. Ve zbývajícím čase napíšou modelínou slovo, jednoduchou větu (dvě slova) podle prac. listů č.3, 5 Lincových tabulek. Rychlejší přidají své jméno apod. Materiál, pomůcky, Linc Vladimír: Tabulky ke čtení II., Scientia, 2011 provázek, vlna, podložka, modelína, tabule, křída 19

20 Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová Bezpečí na silnici Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, v bloku 2x 45 min. Dopravní výchova hrou. Bezpečné přecházení silnice. Rozhovor s dětmi Výtvarná příprava na dramatizaci Hra na dopravní prostředky, dopravní značky, semafory, chodce Zakreslení poznatků do PS 1. Povídáme si s dětmi, jak chodí nebo jezdí do školy, kdo je doprovází, co vidí v okolí školy, na co si musí dát pozor. 2. Vycházíme ze zkušeností dětí a tak se dopracováváme k pojmu semafor a dopravní značka - povídáme si o nich, hledáme přijatelnou definici. 3. Děti se rozpočítáním do čtyř rozdělí na skupinky a každá si vymaluje jednu omalovánku dopravního prostředku a dopravní značky přechod pro chodce. 4. Každá skupinka si za pomoci učitele vybere žáka, který omalovánku povede - kdo pojede autem, autobusem kdo bude dopravní značka 5. Vymezíme si ve třídě prostor silnice a přes silnici umístíme pruhy z balícího papíru přechod pro chodce. 6. Společně s dětmi postavíme značky a dopravní prostředky na silnici. 7. Děti, které se samy nezapojují do aktivity určíme jako semafory budou držet barevná kola. 8. Po sestavení dopravní situace zbylé děti zaujmou pozici chodce. 9. Dáme pokyn a rozpohybujeme dopravu na silnici. 10. Dětem se hra jistě bude líbit, budou se vzájemně napomínat a později samy vyvolají změny v obsazení. 11. Až si dostatečně vyhrají, nabídneme jim povídání o vhodném oblečení na silnici a proč. 12. Nakonec si děti společně s učitelkou správně vymalují semafory a dopravní značky v PS na str. 7 a výrazně vybarví oblečení na str Na závěr si společně popovídají o vhodném chování na silnici, a co v žádném případě se na silnici NESMÍ. PS PRVOUKA I, str. 7, 8 Autor: Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová Nakladatelství Nová škola, s.r.o., Brno,

21 IBSN: výkres, barevné papíry, fixy, voskovky, omalovánka- jízd. kola, osobního auta, nákladního auta, autobusu (může být nakresleno i na kartonu), kolečka světel semaforu 4 červená, 2 oranžová a 4 zelená, balicí papír nastříhaný na pruhy zebra pro označení přechodu pro chodce, 2 krát zvětšená omalovánka značky přechod pro chodce, obrázek dopravní značky Přechod pro chodce 21

22 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Jíme zdravě Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Vést děti ke stravování dle zásad zdravé výživy Zlepšit ranní stravovací návyky Zlepšit vztah dětí k ovoci a zelenině Návštěva prodejny se zdravou výživou. Výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou. 1. část : prezentace zdravých a nezdravých potravin, návštěva prodejny racionální výživy. Na začátku hodiny žáci ukazují své svačinky a třídí je dle jednotlivých kritérií - zdravá, nezdravá výživa. Poté následuje vycházka do prodejny se zdravou výživou, ve které se žáci seznamují s možnosti nakupování zdravých potravin. 2. část : výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou. V druhé části hodiny žáci vyrábějí talíře se zdravou a nezdravou výživou. Z letáků, které žáci nosili do školy, vystřihují zdravé a nezdravé potraviny, které lepí na papírové tácky. Talíře si mohou žáci barevně vyzdobit. letáky, papírové tácky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, temperové barvy, fotobox potraviny NOMIland, s.r.o., Vřesínská 828, Klimkovice. 22

23 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Zvíře je náš kamarád Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Seznámit se zvířátky, které můžeme chovat doma. Pochopit význam zvířat a správnou péči o ně. Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou. Motivovat děti k vytrvalosti u zadané práce a mít radost z vykonané práce. Rozhovor s dětmi. Vlastní pozorování oblovek. Kresba oblovek. 1. část: rozhovor s dětmi Žáci se společně s učitelem posadí na zem do kruhu. Formou otázek zjišťujeme, kdo z žáků má doma zvíře, jaké a proč. Jak o ně pečuje. Žákům vysvětlíme rozdíl mezi domácím zvířetem pro užitek a domácím mazlíčkem pro radost. Otázky: Máte doma nějaké zvíře? Kdo a jak o něj pečuje? Kde můžeme zvíře získat? Jak se jmenuje lékař, který léčí zvířata? Může být zvíře váš kamarád? 2. část : ukázka zvířátka, které můžeme chovat doma - šneci (oblovky) V druhé části hodiny si žáci prohlédnou šneky, které dětem přineseme do školy na ukázku. Žáci si je mohou ohmatat, diskutujeme o tom, čím se šneci živí, kde je můžeme chovat. 3. část: kreslení pozorované oblovky Žáci se na závěr hodiny pokusí nakreslit oblovky na základě vlastního pozorování. zalaminované obrázky zvířat (domácí zvířata, domácí mazlíčci, šneci), krmení, terárium, papír A4, tužky, hnědý uhel, suché pastely 23

24 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Chování mezi lidmi Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Úcta, respekt ke kamarádům, pomoc druhým Povídat si s dětmi Zahrát si scénku 1. Sesednout si do kruhu a povídat si s dětmi o chování o přestávce. Každý řekne, jaké chování se mu líbí a nelíbí. 2. Vymyslet situace, při kterých se žáci chovají špatně (strkání do spolužáka, upadnutí spolužáka, nezdravení apod.). 3. Vybereme dvě dvojice, jedna dvojice předvede ostatním dětem situaci špatně a druhá dvojice ji předvede tak, jak by měla být správně. Ostatní děti hodnotí, zda je vše předvedeno správně nebo by něco opravily, doplnily. 4. Ptáme se dětí, jestli už někdy pomohly spolužákovi ve škole a jak. 5. Vypracovat z pracovní učebnice prvouky, zhodnotit situaci na obrázcích pracovní učebnice prvouky pro 1. ročník JÁ A MŮJ SVĚT, str. 6 Učebnice prvouky: FUKANOVÁ, Jaroslava a Věra ŠTIKOVÁ. Já a můj svět: pracovní sešit, Prvouka pro 1. ročník., Brno: Nová škola, ISBN

25 Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová Český jazyk Na co máme ruce Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, V bloku 2 x 45min Probouzet v dětech fantazii uvědomění si rukou a jejich mnoha funkcí Motivace úchop tužky Čím držíte tužku? Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí Znakování malé Viktorky Čtení článku Na co máme ruce Jak rozumíš obsahu Obkreslování ruky Otisk dlaně Mytí rukou Lateralita vysvětlení praváci - leváci Sebehodnocení 1. Motivace úchop tužky Čím držíte tužku? 2. Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí (podání-pozdrav, dorozumívání-neslyšící, pohlazení, pohlavek, sebeobsluha, atd.). 3. Znakování malé Viktorky slova (máma, táta ) 4. Čtení článku Na co máme ruce. 5. Jak rozumíš obsahu? (otázky-odpovědi). 6. Obkreslování rukou na výkres. 7. Otiskování dlaně nabarvené prstovýma barvami na čtvrtku papíru. 8. Otisk dlaně do mouky, písku - uvědomění si tvaru ruky. 9. Mytí rukou mýdlem - uvědomění si dokonalosti použití ruky při mytí (mydlení). 10. Pravá levá praváci leváci příklady v kolektivu. 11. Sebehodnocení uskutečníme na interaktivní tabuli - děti si vytahují symbol podle svého pocitu s vykonané práce: použití interaktivní tabule Na co máme ruce: Jiří Žáček, Slabikář, Alter,2010, ISBN , 2010, str. 73 Znakování malé Viktorky: výkresy, pastelky, prstové barvy, mouka, písek 25

26 Učitel: Mgr. Miroslava Ondrová Karnevalový průvod zvířátek Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Procvičování a upevňování znalosti barev, typické barvy zvířat Budeme určovat barvy, přiřazovat typické zbarvení vybraným druhům zvířat, vybarvovat masky zvířat. 1.Motivace: 1/ Samotné vyučovací hodině předcházel školní karneval, který proběhl předchozí den. V úvodu hodiny jsme si karneval připomněli, pohovořili jsme o programu a maskách, které se představily na karnevalu. Připomenuli jsme si význam barev na některých příkladech /např. čert - černá barva, motýl - pestrobarevný, včela - černožlutá apod./. 2.Postup práce: 1/ Jmenujeme barvy, na které si společně vzpomeneme. Poté se snažíme určit co největší počet rozličných barev ve svém okolí, tj. ve třídě, na oděvu, na různých konkrétních předmětech. 2/ Připomeneme si význam barev pro život některých zvířat /např. žába zelená tráva, lev písková savana apod./ Využijeme i barevné obrázky jednotlivých zvířat. 3/ Pohybová chvilka v prostoru třídy improvizace zvířátka /chůze medvěda, poskoky žáby, poskoky vrabce, plížení hada apod./. 4/ Lavice jsou spojeny tak, že žáci pracují ve skupině po čtyřech. 5/ Na lavici mají připraveny bílé masky zvířátek, tak aby se mohli sami rozhodnout, kterou masku zvířete výtvarně ztvární vybarví. 6/ Samostatná práce. 7/ Po vybarvení na masky připevním gumičku nebo masku umístíme na špejli. Rozhodnutí ponechám na žácích. 3. Hodnocení: Hodinu jsme ukončili průvodem zvířátek. Cestou jsme po předchozí domluvě předvedli své masky žákům v jiné první třídě. Hodnocením, ale i odměnou byla pro nás pochvala ostatních žáků. předměty ve třídě, obrázky zvířat, předkreslené masky na bílém tvrdém výkresu, voskovky, fixy, špejle, klobouková guma 26

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 (0007, 0003) Sada metodických listů: MK 1. stupeň

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2 TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY Vypracovala : Sylva Ježová UČO 174127 ZS1MK_RZT2 Akadem. rok 2009/10

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Příprava na hodinu prvouky

Příprava na hodinu prvouky Příprava na hodinu prvouky Cíl: Určeno pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ Realizováno s 19 žáky Pozorování života živočichů v ročních obdobích, popis známých živočichů, význam živočichů v přírodě a pro člověka,

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, tel.: , , fax: , VĚRNOSTNÍ PROGRAM

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, tel.: , , fax: ,   VĚRNOSTNÍ PROGRAM vydavatelství a nakladatelství vzdělávací agentura virtuální vzdělávání INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč, tel.: 568 851 733, 568 850 770, fax: 568 850 771, e-mail: infra@infracz.cz VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1. Procvičování zručnost: HR2 Tři medvídci (zručnost manipulační hra) Dřevěné puzzle k rozvíjení zručnosti - manipulační hra. Obsahuje 16

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více