SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:"

Transkript

1 SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: Úvod... 3 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku... 5 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce ročníku... 8 Využívání prvků estetické výchovy ve výuce Estetická výchova 1. ročník Estetická výchova 2. ročník Estetická výchova 3. ročník Estetická výchova 4. ročník Estetická výchova 5. Ročník Estetická výchova 6. ročník Estetická výchova 7. ročník Estetická výchova 8. ročník Využívání prvků estetické výchovy v rámci volnočasových aktivit Užitečné odkazy

3 ÚVOD Cílem projektu je zkvalitnit výuku a vytvořit inkluzivní vzdělávací prostředí podporující motivaci k učení na základních školách vzdělávajících žáky se sociokulturním znevýhodněním jako prevence jejich předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Do projektu je zapojeno 7 partnerských základních škol: Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Předkládaný sborník přináší náměty estetické výchovy na 1. stupni základních škol, které byly realizovány v rámci aktivity projektu č. 3: Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání využíváním metod estetické výchovy v práci se žáky se sociokulturním znevýhodněním. Cílem aktivity bylo rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti žáků se sociokulturním znevýhodněním nejnižších ročníků, jejich fantazii, komunikační, pohybové a estetické dovednosti. Činnosti, které v rámci této aktivity probíhaly, vedly ke snadnějšímu výkladu a pochopení učiva, umožnily žákům zažít pocit úspěchu v oborech, které jsou jim blízké a ke kterým mají vybudovaný pozitivní vztah již z domova. Aktivita byla realizována ve dvou rovinách: 1. Využívání prvků estetické výchovy ve výuce dvou nejnižších ročníků Aktivita byla realizována v průběhu školních let 2010/2011 a 2011/2012 a to v časové dotaci 1 2 h/měsíčně. V průběhu projektu byly do aktivity zařazeny ročníky 1. stupně základních škol (dále jen ZŠ) a základních škol praktických (dále jen ZŠP) a z organizačních důvodů na některých partnerských školách i některé ročníky 2. stupně. 3

4 Využívání prvků estetické výchovy se prolínalo téměř všemi předměty I. stupně. Žáci se za využívání těchto prvků učili nejen lépe zvládat učivo, byli ale také nenásilnou formou seznamováni se zdravým životním stylem, hygienickými návyky, pravidly chování, rozvíjela se jejich slovní zásoba, zlepšoval mluvený projev. Byla rozvíjena kreativita, fantazie, představivost, barevné cítění. 2. V rámci volnočasových aktivit Na každé partnerské škole byl realizován kroužek estetiky. Kroužek realizovali na školách 1 2 pedagogové v závislosti na probíraném tématu v časové dotaci 1 2 h/týdně či v déle trvajících blocích. Na některých partnerských školách probíhaly z důvodu velkého zájmu žáků i kroužky dva. Žáci se v rámci kroužku seznamovali s kreslením, rukodělnými činnostmi, tkaním, pedikem, fotografováním, filmem a animací, angličtinou, počítačem apod. 4

5 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku Předmět Propojení s prvky estetické výchovy, rozvoj dovedností (II. ročník) rozvoj dovednosti psaní Poznámka/příklad tématu v EV/návaznost v dalších předmětech Kaligramy rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, kompletování textu podle zvoleného klíče rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu, koordinace oko ruka, mikrooční pohyby při čtení čtení s porozuměním Strom přání Samuraj psaní znaků Malujeme podle... (malování podle čtených instrukcí), ilustrace estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní Kaligramy Jazyk český rozvoj smyslů prvky artefiletiky, tvary písma, rozvržení textu rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel, hlasová hygiena Artefiletická etuda Muzikoterapie, hry v odp.činnosti typ LOTO, řečové PEXESO/propojení s HV rozvoj kognitivních procesů, didaktické hry řazení obrázků k tématu rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení zvuků ke kartám s psaným textem čtení ve dvojicích příprava na div.představení a jeho reflexe, literární výchova (Pracovní listy k tématu) Čtenářský kroužek v odpolední činnosti Poslech z cd s následným úkolem Téma: Svět kolem nás/propojení s Prv Strom přání, řazení přání do skupin a kompletování podle porozumění Staré pověsti české M a t Geometrie, geometrické tvary, počet stejných Doprava a pohyb, dopravní 5

6 tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté) Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené tvary rozlišení (analýza. syntéza), stříhání, lepení tvarů do celků Tvary a počet znaků, aplikace tvarů do okolí, prostoru Matematické hry s počty prvků, počty skupin, příprava k pochopení základů hudební teorie bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb, didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování značky/propojení s dopr.vých. Prostor, využití prostoru, vyváženost, rovnováha, soulad, nesoulad/propoj.s Pv Křižovatky nejsou zmatky/propojení s dopr.vých Písničky s pohybem, Hudební gramotnost/propojení M+Hv Křižovatky nejsou zmatky bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek, estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku, prac.místa hodnocení, autoevaluace Škola, co od ní očekávám Prvouka dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty, společná činnost ve skupince návrh dopravního řešení v okolí školy, volba ekol. vhodných dopr. prostředků životní prostředí, změny v přírodě miniprojekt, sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci rostliny a jejich využití, využití pro dekorování, symbolika, didaktické hry, loto, pexesa s motivy rostlin živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete, vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze sběru a zaznamenání informací obrázky polévané vodou, praktické pokusy s vodou a její činností, rozpouštění barev, přírodní podmínky pozorování činnosti vody Doprava a pohyb/propojení s dopr.výchovou Podzimáček/propojení s Pv Strom přání, Podzimáček, Muzikoterapie Co už vím o koních Voda, Déšť, Písničky s deštěm, Podzimáček, artefileická etuda/propojení Vv+Hv+Pv pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného dýchání, výroba papírových modelů, listů pro foukanou (sledování a předvídání pohybů) voda, vzduch, země, oheň živly v naše životě, Vzduch, Muzikoterapie, Podzimáček, Artefiletická etuda/propojení s Pv 4 elementy (práce s hlínou, 6

7 Pracovní výchova Dramatická výchova - prvky Tělesná výchova Integrace více předmětů (Hv, Tv, Jč, Prv.. ) jejich význam, užitek, nebezpečí, pozorování rozvoj motoriky, nácvik používání školních pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj haptiky Hry s pohybem, deklamace, pantomima, prožívání modelové situace zařazení veškerých pohybových dovedností do hlavních i relaxačních činností etudy se zvukomalbou, poslech netradiční hudby, různé hudební žánry, malování podle hudby nácvik koordinace více činností s jedním cílem artefiletika) Veškeré výtvarné činnosti, práce s hlínou, prvky artefiletiky Písničky s pohybem, Muzikoterapie Muzikoterapie, Písničky s pohybem, Doprava a pohyb Křižovatky nejsou zmatky, Doprava a pohyb, Samuraj Autor: Ing. Božena Smolková 7

8 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce ročníku Předmět Zařazení prvků estetické výchovy v předmětu (III. a IV. ročník) rozvoj dovednosti psaní rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, kompletování textu podle zvoleného klíče rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu, koordinace oko ruka, did.hry typu Kimovy hry Poznámka/příklad tématu v EV/návaznost na další předměty popis vlastního portrétu, písemné vyjádření charakteristických vlastností reflexe programu v knihovně, znalost tématu a jeho další úprava memorování básně nebo jiného lit. útvaru pomocí značek Jazyk český čtení s porozuměním estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní, hygiena pracovního místa, zdravé psaní rozvoj smyslů prvky artefiletiky, tvary písma, rozvržení textu, orientace podle symbolů rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel, hlasová hygiena Malujeme podle... (malování podle čtených instrukcí), návody, ilustrace Střídání psacích náčiní podle typu zadání Artefiletická etuda, společně s II.třídou Muzikoterapie, hry v odp.činnosti typ LOTO, řečové PEXESO/propojení s HV rozvoj kognitivních procesů, rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení zvuků ke kartám s psaným textem čtení ve dvojicích, psaní ve dvojicích příprava na div.představení a jeho reflexe, literární výchova (Pracovní listy k tématu) Čtení i předčítání o zajímavých tématech v odpolední činnosti Poslech z cd Zvuky kolem nás/propojení s Prv Vánoční přání, obsah i forma Staré pověsti české 8

9 Matematika Geometrie, geometrické tvary, počet stejných tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté), rozvoj haptiky (různorodost materiálů) Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené tvary rozlišení (analýza. syntéza), propojování jednoduchých tvarů Matematické hry s počty prvků, počty skupin, příprava k pochopení základů hudební teorie Práce s textilem, textilní koláž, práce s netradičním materiálem (alobal) Tkané vzory Písničky s pohybem, Hudební gramotnost/propojení M+Hv bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb, didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování, porovnání prázdninového pohybu a pohybu vymezeném v prostoru a okolí školy bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek, estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku, prac.místa hodnocení, autoevaluace dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty, společná činnost ve skupince návrh dopravního řešení v okolí školy, volba ekol.vhodných dopr.prostředků Zážitek z prázdnin Škola, co od ní očekávám úvod přivítání žáků, seznámení s programem Doprava a pohyb, Plot symbol ohraničení prostoru, zákaz/propojení s dopr.výchovou Prvouka životní prostředí, změny v přírodě miniprojekt, sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci přírodniny, jejich využití pro demonstraci i okrasu Podzimáček soutěž/propojení s Pv Vánoční fantazie, Podzimáček, Stopy lesní zvěře/propojení s Prv živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete, vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze sběru a zaznamenání informací základy techniky, jednoduché stroje, účelnost, obal, vnější provedení a bezpečí při zacházení pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného dýchání, výroba papírových modelů, listů pro Co už vím o koních, exkurze Domeček plný koleček, dopravní prostředky, stroje usnadňující práci Vzduch, Muzikoterapie, Podzimáček, Artefiletická etuda, motýl/propojení s Pv 9

10 foukanou (sledování a předvídání pohybů) Pracovní výchova Dramatická výchova - prvky Tělesná výchova Integrace předmětů (Hv, Tv, Jč, Prv, Aj.. ) znevýhodnění v životě, život s omezením, praktické ukázky rozvoj motoriky, nácvik používání školních pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj haptiky Hry s pohybem, deklamace, pantomima,prožívání modelové situace zařazování veškerých pohybových dovedností do hlavních i relaxačních činností zvukomalba, hra na tělo, hra na netradiční hudební nástroje, zajímavý poslech, kultivovaná ilustrace k cizojazyčným slovíčkům Axmanova technika modelování program v Galerii Veškeré výtvarné činnosti, práce s hlínou, prvky artefiletiky Písničky s pohybem, Muzikoterapie Muzikoterapie, Písničky s pohybem, hra s dopravní tématikou, dechová cvičení Doprovody písniček, improvizace na typické hudební nástroje, esteticky upravené uč.materiály Autor: Mgr. Martina Hrabovská 10

11 Učitel: Bc. Helena Hašková Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Geometrické útvary Ročník: 1., 2. ZŠ 2x 45 min. Rozeznávat základní geometrické útvary v rovině- kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Motivace. Třídění předmětů do skupin podle tvarů. Seznámení s termíny geometrických tvarů. Zamyšlení- kde v okolí vidíme podobné tvary. Hra s geometrickými tvary. Cvičení v pracovním sešitě MA Třídění žákovských geometrických útvarů - podle tvaru, barvy, velikosti. HPH -Kolo, kolo mlýnský Obkreslování, vystřihování geom. tvarů, sestavení obrázku, nalepování. 1. Přinesla jsem kouzelný košík, který ukrýval předměty, které měly tvar různých geometrických útvarů (terč na šipky, kulaté zrcátko, sešit, kapesník, šátek, dopravní značky aj.). U dopravních značek jsme se zmínili o jejich významu. Nechala jsem žáky, aby tyto předměty roztřídili do skupin podle tvarů a popsali je svými slovy. Seznámila jsem žáky s termíny, které se užívají v geometrii. Vyzvala jsem žáky, aby se zamysleli, kde všude v okolí můžeme podobné tvary vidět. Zahráli jsme si hru s geometrickými tvary-žáci si sednou na židličky rozestavené do kruhu, každý žák drží jeden geometrický útvar, jednu židličku dáme pryč, žák bez židličky vyvolává název geom. útvaru, např. kruhy. Zmínění majitelé těchto útvarů si musí vyměnit místa. Mezi tím žák, který neměl židličku, rychle sedne na některé z uvolněných míst. Kdo zůstane bez židličky, vyvolává další název. Po ukončení hry jsem žákům rozdala pracovní sešity, kde žáci vypracovávali cvičení 1 a cvičení 3 na straně 22. Každý žák obdržel sadu geom. útvarů, které třídil podle tvarů, barev, velikostí. Společně jsme si zahráli pohybovou hru Kolo, kolo mlýnský. Poté si žáci sami vybrali geom. útvary, které obkreslovali na barevné papíry, potom vystřihovali a sestavovali obrázky (domeček, vláček, sluníčko, stromy aj.). Tvary potom nalepovali na papír. Hotové obrázky jsme popsali a znovu zopakovali názvy tvarů, obrázky jsme vystavili ve třídě. 11

12 Materiál, pomůcky, košík, předměty, které měly tvar různých geom. útvarů, sada magnetických geom. útvarů, žákovská sada geom. útvarů Pracovní sešit: ČÍŽKOVÁ M. Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. Díl. Praha: SPN, ISBN barevné papíry, tužky, nůžky, lepidla 12

13 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Číselná řada Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Orientace v číselné řadě 0-20 Obsah: Číselná řada 0-10, pohybové aktivity Číselná řada, přiřazovaní - číslo, počet Procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru 0-20 Podrobnější popis aktivit: 1. Rozdáme dětem látková čísla, obléknou si je ve volném prostotu třídy se řadíme podle pokynů učitele, procvičujeme např. číselnou řadu, části číselné řady, číslo před a za, pojmy větší, menší. 2. Každý žák si vybere kartu s číslem v oboru 0-20, opíše pečlivě na papír. 3. Z barevných papírů nastříhá základní geometrické tvary a nalepí k číslu daný počet. U čísel nad 10 oddělíme desítku a jednotky. 4. Společně sestavíme číselnou řadu Ve zbývajícím čase procvičujeme sčítání a odčítání žáci mají stále startovací čísla. Ukazujeme na kartičkách příklady, žáci s čísly výsledků např. tlesknou, postaví se, udělají dřep apod. Materiál, pomůcky, látková startovací čísla (pro sportovce), karty s 0-20, papír A4, fixy, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kartičky s příklady, základní geometrické tvary 13

14 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Geometrické tvary Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Osvojit si pojmy kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Rozeznávat, pojmenovávat, modelovat základní rovinné útvary. Rozvíjet kognitivní, komunikační a motorické dovednosti. Rozvíjet vlastní tvorbu opírající se o subjektivní vnímání, cítění, prožívání a představy. Práce s konstrukční stavebnicí třídění a porovnávání geo. tvarů. Pojmenovávání a rytmizace tvarů. Vyhledávání geometrických tvarů v prostorách třídy. Obkreslování a vystřihování geometrických tvarů podle šablon. Sestavování obrazců z vystřihnutých tvarů (domeček, panáček, strom, ). 6. Upevnění učiva - PL. 1. část - skupinová práce: zahájení hodiny, seznámení s cílem, motivace: pohádka O Popelce - žáci třídí geo. tvary do připravených barevných kruhů z krepového papíru dle daného znaku (tvar, barva, velikost), po roztřídění porovnávají, kde je více, méně, poté tvary pojmenovávají a jednotlivé názvy tvarů rytmizují, následně vyhledávají tvary v prostorách třídy (trojúhelník značka, kruh - hodiny, obdélník - lavice, čtverec - rozhlas). 2. část - práce v lavici: žáci na barevné papíry obkreslují geometrické tvary, následně geometrické tvary vystřihují a skládají obrazce dle předlohy nebo dle fantazie (domeček, panáček, strom, auto aj.), v pracovním listu si žáci procvičují základní geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, tvary hledají, vybarvují a pojmenovávají, ukončení hodiny, zhodnocení práce žáků pedagogem,sebehodnocení žáků. barevný papír, lepidlo, zalaminované geo. tvary, molitanová stavebnice, pastelky, čtvrtky, krepový papír, křídy, nůžky, zalaminované šablony geometrických tvarů pohádka O Popelce - pracovní listy 14

15 BARTOŇOVÁ, M. VAŇKOVÁ, J. Matematika pracovní sešit 1. díl pro první ročník základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: COMPACTA, s.19. BARTOŇOVÁ, M. HORÁKOVÁ, L. Hravé počítání pro mateřské školy speciální, přípravné třídy a přípravný stupeň ZŠ speciální. Praha: PARTA, ISBN s

16 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Písmena, slabiky Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Číst slabiky MA, ME MI MO MU, ma me mi mo mu Obsah: Trhat a ukládat papírové slabiky do složky Zpívat slabiky Podrobnější popis 1. Vymýšlíme slova na písmeno M pomocí návodných otázek: jaké zvíře aktivity: začíná na M (medvěd, myš), jaká květina začíná na M (maceška), jaké jméno začíná na písmeno M (Marie, Matylda). 2. Předáváme si písmena M, A, E, I, O, U (látkové) v kruhu a každý písmeno vysloví. 3. Děti jdou postupně k tabuli a píší slabiky MA, ME MI MO MU. 4. Čteme slabiky z tabule a zpíváme je na jednoduchou melodii Skákal pes přes oves a jiné podobné dětské písně. 5. Natrháme slabiky (viz papírová písmena) a uložíme na lavici (podle tabule seřadíme: ma me mi mo mu); čteme a uložíme po přečtení do složky na písmena. 6. Na papír píšeme slabiky, odměníme razítkem, vyhodnotíme první 3 žáky s nejvíce razítky a odměníme. Materiál, pomůcky, papír, tužka, pastelky, papírová písmena a slabiky (nakladatelství: Alter, kód ) 16

17 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Geometrické tvary, číselná osa, slovní úloha Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Samostatnost při řešení Ukazovat geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a rozeznávat je. 1. Žáci si nakreslili na výkres pastelkami čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a vybarvili geometrické tvary dle pokynů vyučující: čtverec barvou jako obloha, obdélník barvou jako tráva, trojúhelník barvou jako jahoda, kruh barvou jako sluníčko). Žáci na další výkres malovali předměty dle pokynů vyučující: lavice, obraz, sešit, hodiny, střecha, slunce a pojmenovávali tvary, kterým se předměty podobají. Na závěr jsme soutěžili, kdo namaluje více věcí tvaru kruhu. Žáci soutěží v řadách, tj. oknaři (ti, co sedí u oken) proti dveřařům (ti, co sedí u dveří). K tabuli chodí vždy zástupce z každé řady a výkresy se srovnávají. Kdo má víc věcí, získává hvězdičku pro svou řadu. Řada s nejvíce hvězdičkami dostane sladkou odměnu. výkresy, pastelky, geometrické tvary 17

18 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Geometrické tvary Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Seznámení se základními geometrickými tvary čtverec, kruh, obdélník a trojúhelník Obsah: Pojmenování geometrických tvarů Soutěž skupin třídění tvarů Vytváření obrázků z geometrických tvarů Poznávání geometrických tvarů hmatem Modelování geometrických tvarů Podrobnější popis 1. Pojmenujeme geometrické tvary. Společně přemýšlíme, na základě čeho aktivity: jim byly přiřazeny jejich názvy. Hledáme předměty těchto tvarů, které se vyskytují ve třídě. 2. Žáky rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane krabici s nastříhanými barevnými geometrickými tvary. Jejich úkolem je třídit podle zadaných kriterií tvar, barva, velikost. 3. Z barevných papírových geometrických tvarů vytvoří žáci obrázek podle vlastní představy, nalepí jej na výkres. Je možné vytvořit skupinové dílo. 4. Využijeme času, kdy žáci sestavují obrázek, k poznávání geometrických tvarů hmatem. Pod přikrývkou jsou ukryty tvary, které si dítě osahá, poté pojmenuje a přesvědčí se, zda se nemýlilo. 5. Žáci modelují geometrické tvary podle předlohy na tabuli, ve zbývajícím čase vytváří z modelíny předměty těchto tvarů podle své volby. Materiál, pomůcky, modely geometrických tvarů, nastříhané barevné papírové tvary různých tvarů, barvy a velikostí, lepidla, výkresy, přikrývka, modelína, podložky 18

19 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Píšu, píšeš, píšeme Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Procvičování, upevnění tvarů psacího písma Obsah: Linc Tabulky II. vytleskávání slabik, čtení slov, vět podle obrázků Tabulky přikládání slov, slabik, písmen Modelování nudliček z modelíny Příprava linky na podložku pomocí provázků Modelování psacích písmen Modelování slov, vět podle tabulek V. Lince Podrobnější popis 1. Každý žák má před sebou dva pracovní listy tabulek - č. 3 s obrázky pro aktivity: slova a č. 5 s obrázky pro větu. Podle obrázků tvoříme slova, věty, poté vytleskáváme slova i věty po slabikách, rozkládáme na písmena. 2. Procvičujeme význam slovo, věta. Přikládáme k obrázkům kartičky se slabikami, slovy. 3. Vymodelujeme z modelíny tenké nudličky, ze kterých budeme tvořit psací písmena. (Děti mohou tvořit písmena z barevné vlny.) 4. Ze dvou provázků si přilepíme modelínou dvě linky, do kterých budeme psát nudličkami modelíny (nebo vlnou). 5. Žáci modelují písmena podle zadání na tabuli procvičujeme písmena, ve kterých často chybují. 6. Ve zbývajícím čase napíšou modelínou slovo, jednoduchou větu (dvě slova) podle prac. listů č.3, 5 Lincových tabulek. Rychlejší přidají své jméno apod. Materiál, pomůcky, Linc Vladimír: Tabulky ke čtení II., Scientia, 2011 provázek, vlna, podložka, modelína, tabule, křída 19

20 Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová Bezpečí na silnici Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, v bloku 2x 45 min. Dopravní výchova hrou. Bezpečné přecházení silnice. Rozhovor s dětmi Výtvarná příprava na dramatizaci Hra na dopravní prostředky, dopravní značky, semafory, chodce Zakreslení poznatků do PS 1. Povídáme si s dětmi, jak chodí nebo jezdí do školy, kdo je doprovází, co vidí v okolí školy, na co si musí dát pozor. 2. Vycházíme ze zkušeností dětí a tak se dopracováváme k pojmu semafor a dopravní značka - povídáme si o nich, hledáme přijatelnou definici. 3. Děti se rozpočítáním do čtyř rozdělí na skupinky a každá si vymaluje jednu omalovánku dopravního prostředku a dopravní značky přechod pro chodce. 4. Každá skupinka si za pomoci učitele vybere žáka, který omalovánku povede - kdo pojede autem, autobusem kdo bude dopravní značka 5. Vymezíme si ve třídě prostor silnice a přes silnici umístíme pruhy z balícího papíru přechod pro chodce. 6. Společně s dětmi postavíme značky a dopravní prostředky na silnici. 7. Děti, které se samy nezapojují do aktivity určíme jako semafory budou držet barevná kola. 8. Po sestavení dopravní situace zbylé děti zaujmou pozici chodce. 9. Dáme pokyn a rozpohybujeme dopravu na silnici. 10. Dětem se hra jistě bude líbit, budou se vzájemně napomínat a později samy vyvolají změny v obsazení. 11. Až si dostatečně vyhrají, nabídneme jim povídání o vhodném oblečení na silnici a proč. 12. Nakonec si děti společně s učitelkou správně vymalují semafory a dopravní značky v PS na str. 7 a výrazně vybarví oblečení na str Na závěr si společně popovídají o vhodném chování na silnici, a co v žádném případě se na silnici NESMÍ. PS PRVOUKA I, str. 7, 8 Autor: Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová Nakladatelství Nová škola, s.r.o., Brno,

21 IBSN: výkres, barevné papíry, fixy, voskovky, omalovánka- jízd. kola, osobního auta, nákladního auta, autobusu (může být nakresleno i na kartonu), kolečka světel semaforu 4 červená, 2 oranžová a 4 zelená, balicí papír nastříhaný na pruhy zebra pro označení přechodu pro chodce, 2 krát zvětšená omalovánka značky přechod pro chodce, obrázek dopravní značky Přechod pro chodce 21

22 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Jíme zdravě Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Vést děti ke stravování dle zásad zdravé výživy Zlepšit ranní stravovací návyky Zlepšit vztah dětí k ovoci a zelenině Návštěva prodejny se zdravou výživou. Výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou. 1. část : prezentace zdravých a nezdravých potravin, návštěva prodejny racionální výživy. Na začátku hodiny žáci ukazují své svačinky a třídí je dle jednotlivých kritérií - zdravá, nezdravá výživa. Poté následuje vycházka do prodejny se zdravou výživou, ve které se žáci seznamují s možnosti nakupování zdravých potravin. 2. část : výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou. V druhé části hodiny žáci vyrábějí talíře se zdravou a nezdravou výživou. Z letáků, které žáci nosili do školy, vystřihují zdravé a nezdravé potraviny, které lepí na papírové tácky. Talíře si mohou žáci barevně vyzdobit. letáky, papírové tácky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, temperové barvy, fotobox potraviny NOMIland, s.r.o., Vřesínská 828, Klimkovice. 22

23 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Zvíře je náš kamarád Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Seznámit se zvířátky, které můžeme chovat doma. Pochopit význam zvířat a správnou péči o ně. Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou. Motivovat děti k vytrvalosti u zadané práce a mít radost z vykonané práce. Rozhovor s dětmi. Vlastní pozorování oblovek. Kresba oblovek. 1. část: rozhovor s dětmi Žáci se společně s učitelem posadí na zem do kruhu. Formou otázek zjišťujeme, kdo z žáků má doma zvíře, jaké a proč. Jak o ně pečuje. Žákům vysvětlíme rozdíl mezi domácím zvířetem pro užitek a domácím mazlíčkem pro radost. Otázky: Máte doma nějaké zvíře? Kdo a jak o něj pečuje? Kde můžeme zvíře získat? Jak se jmenuje lékař, který léčí zvířata? Může být zvíře váš kamarád? 2. část : ukázka zvířátka, které můžeme chovat doma - šneci (oblovky) V druhé části hodiny si žáci prohlédnou šneky, které dětem přineseme do školy na ukázku. Žáci si je mohou ohmatat, diskutujeme o tom, čím se šneci živí, kde je můžeme chovat. 3. část: kreslení pozorované oblovky Žáci se na závěr hodiny pokusí nakreslit oblovky na základě vlastního pozorování. zalaminované obrázky zvířat (domácí zvířata, domácí mazlíčci, šneci), krmení, terárium, papír A4, tužky, hnědý uhel, suché pastely 23

24 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Chování mezi lidmi Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Úcta, respekt ke kamarádům, pomoc druhým Povídat si s dětmi Zahrát si scénku 1. Sesednout si do kruhu a povídat si s dětmi o chování o přestávce. Každý řekne, jaké chování se mu líbí a nelíbí. 2. Vymyslet situace, při kterých se žáci chovají špatně (strkání do spolužáka, upadnutí spolužáka, nezdravení apod.). 3. Vybereme dvě dvojice, jedna dvojice předvede ostatním dětem situaci špatně a druhá dvojice ji předvede tak, jak by měla být správně. Ostatní děti hodnotí, zda je vše předvedeno správně nebo by něco opravily, doplnily. 4. Ptáme se dětí, jestli už někdy pomohly spolužákovi ve škole a jak. 5. Vypracovat z pracovní učebnice prvouky, zhodnotit situaci na obrázcích pracovní učebnice prvouky pro 1. ročník JÁ A MŮJ SVĚT, str. 6 Učebnice prvouky: FUKANOVÁ, Jaroslava a Věra ŠTIKOVÁ. Já a můj svět: pracovní sešit, Prvouka pro 1. ročník., Brno: Nová škola, ISBN

25 Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová Český jazyk Na co máme ruce Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, V bloku 2 x 45min Probouzet v dětech fantazii uvědomění si rukou a jejich mnoha funkcí Motivace úchop tužky Čím držíte tužku? Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí Znakování malé Viktorky Čtení článku Na co máme ruce Jak rozumíš obsahu Obkreslování ruky Otisk dlaně Mytí rukou Lateralita vysvětlení praváci - leváci Sebehodnocení 1. Motivace úchop tužky Čím držíte tužku? 2. Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí (podání-pozdrav, dorozumívání-neslyšící, pohlazení, pohlavek, sebeobsluha, atd.). 3. Znakování malé Viktorky slova (máma, táta ) 4. Čtení článku Na co máme ruce. 5. Jak rozumíš obsahu? (otázky-odpovědi). 6. Obkreslování rukou na výkres. 7. Otiskování dlaně nabarvené prstovýma barvami na čtvrtku papíru. 8. Otisk dlaně do mouky, písku - uvědomění si tvaru ruky. 9. Mytí rukou mýdlem - uvědomění si dokonalosti použití ruky při mytí (mydlení). 10. Pravá levá praváci leváci příklady v kolektivu. 11. Sebehodnocení uskutečníme na interaktivní tabuli - děti si vytahují symbol podle svého pocitu s vykonané práce: použití interaktivní tabule Na co máme ruce: Jiří Žáček, Slabikář, Alter,2010, ISBN , 2010, str. 73 Znakování malé Viktorky: výkresy, pastelky, prstové barvy, mouka, písek 25

26 Učitel: Mgr. Miroslava Ondrová Karnevalový průvod zvířátek Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Procvičování a upevňování znalosti barev, typické barvy zvířat Budeme určovat barvy, přiřazovat typické zbarvení vybraným druhům zvířat, vybarvovat masky zvířat. 1.Motivace: 1/ Samotné vyučovací hodině předcházel školní karneval, který proběhl předchozí den. V úvodu hodiny jsme si karneval připomněli, pohovořili jsme o programu a maskách, které se představily na karnevalu. Připomenuli jsme si význam barev na některých příkladech /např. čert - černá barva, motýl - pestrobarevný, včela - černožlutá apod./. 2.Postup práce: 1/ Jmenujeme barvy, na které si společně vzpomeneme. Poté se snažíme určit co největší počet rozličných barev ve svém okolí, tj. ve třídě, na oděvu, na různých konkrétních předmětech. 2/ Připomeneme si význam barev pro život některých zvířat /např. žába zelená tráva, lev písková savana apod./ Využijeme i barevné obrázky jednotlivých zvířat. 3/ Pohybová chvilka v prostoru třídy improvizace zvířátka /chůze medvěda, poskoky žáby, poskoky vrabce, plížení hada apod./. 4/ Lavice jsou spojeny tak, že žáci pracují ve skupině po čtyřech. 5/ Na lavici mají připraveny bílé masky zvířátek, tak aby se mohli sami rozhodnout, kterou masku zvířete výtvarně ztvární vybarví. 6/ Samostatná práce. 7/ Po vybarvení na masky připevním gumičku nebo masku umístíme na špejli. Rozhodnutí ponechám na žácích. 3. Hodnocení: Hodinu jsme ukončili průvodem zvířátek. Cestou jsme po předchozí domluvě předvedli své masky žákům v jiné první třídě. Hodnocením, ale i odměnou byla pro nás pochvala ostatních žáků. předměty ve třídě, obrázky zvířat, předkreslené masky na bílém tvrdém výkresu, voskovky, fixy, špejle, klobouková guma 26

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16 Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16 Škola zajistí pro žáky balíček s pomůckami: - vodové barvy - kelímek na vodu - barevné papíry A4 20 listů - kulatý štětec č. 8 - dětské nůžky - plochý štětec

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více