SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:"

Transkript

1 SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 OBSAH: Úvod... 3 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku... 5 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce ročníku... 8 Využívání prvků estetické výchovy ve výuce Estetická výchova 1. ročník Estetická výchova 2. ročník Estetická výchova 3. ročník Estetická výchova 4. ročník Estetická výchova 5. Ročník Estetická výchova 6. ročník Estetická výchova 7. ročník Estetická výchova 8. ročník Využívání prvků estetické výchovy v rámci volnočasových aktivit Užitečné odkazy

3 ÚVOD Cílem projektu je zkvalitnit výuku a vytvořit inkluzivní vzdělávací prostředí podporující motivaci k učení na základních školách vzdělávajících žáky se sociokulturním znevýhodněním jako prevence jejich předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Do projektu je zapojeno 7 partnerských základních škol: Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Předkládaný sborník přináší náměty estetické výchovy na 1. stupni základních škol, které byly realizovány v rámci aktivity projektu č. 3: Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání využíváním metod estetické výchovy v práci se žáky se sociokulturním znevýhodněním. Cílem aktivity bylo rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti žáků se sociokulturním znevýhodněním nejnižších ročníků, jejich fantazii, komunikační, pohybové a estetické dovednosti. Činnosti, které v rámci této aktivity probíhaly, vedly ke snadnějšímu výkladu a pochopení učiva, umožnily žákům zažít pocit úspěchu v oborech, které jsou jim blízké a ke kterým mají vybudovaný pozitivní vztah již z domova. Aktivita byla realizována ve dvou rovinách: 1. Využívání prvků estetické výchovy ve výuce dvou nejnižších ročníků Aktivita byla realizována v průběhu školních let 2010/2011 a 2011/2012 a to v časové dotaci 1 2 h/měsíčně. V průběhu projektu byly do aktivity zařazeny ročníky 1. stupně základních škol (dále jen ZŠ) a základních škol praktických (dále jen ZŠP) a z organizačních důvodů na některých partnerských školách i některé ročníky 2. stupně. 3

4 Využívání prvků estetické výchovy se prolínalo téměř všemi předměty I. stupně. Žáci se za využívání těchto prvků učili nejen lépe zvládat učivo, byli ale také nenásilnou formou seznamováni se zdravým životním stylem, hygienickými návyky, pravidly chování, rozvíjela se jejich slovní zásoba, zlepšoval mluvený projev. Byla rozvíjena kreativita, fantazie, představivost, barevné cítění. 2. V rámci volnočasových aktivit Na každé partnerské škole byl realizován kroužek estetiky. Kroužek realizovali na školách 1 2 pedagogové v závislosti na probíraném tématu v časové dotaci 1 2 h/týdně či v déle trvajících blocích. Na některých partnerských školách probíhaly z důvodu velkého zájmu žáků i kroužky dva. Žáci se v rámci kroužku seznamovali s kreslením, rukodělnými činnostmi, tkaním, pedikem, fotografováním, filmem a animací, angličtinou, počítačem apod. 4

5 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce 2. ročníku Předmět Propojení s prvky estetické výchovy, rozvoj dovedností (II. ročník) rozvoj dovednosti psaní Poznámka/příklad tématu v EV/návaznost v dalších předmětech Kaligramy rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, kompletování textu podle zvoleného klíče rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu, koordinace oko ruka, mikrooční pohyby při čtení čtení s porozuměním Strom přání Samuraj psaní znaků Malujeme podle... (malování podle čtených instrukcí), ilustrace estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní Kaligramy Jazyk český rozvoj smyslů prvky artefiletiky, tvary písma, rozvržení textu rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel, hlasová hygiena Artefiletická etuda Muzikoterapie, hry v odp.činnosti typ LOTO, řečové PEXESO/propojení s HV rozvoj kognitivních procesů, didaktické hry řazení obrázků k tématu rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení zvuků ke kartám s psaným textem čtení ve dvojicích příprava na div.představení a jeho reflexe, literární výchova (Pracovní listy k tématu) Čtenářský kroužek v odpolední činnosti Poslech z cd s následným úkolem Téma: Svět kolem nás/propojení s Prv Strom přání, řazení přání do skupin a kompletování podle porozumění Staré pověsti české M a t Geometrie, geometrické tvary, počet stejných Doprava a pohyb, dopravní 5

6 tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté) Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené tvary rozlišení (analýza. syntéza), stříhání, lepení tvarů do celků Tvary a počet znaků, aplikace tvarů do okolí, prostoru Matematické hry s počty prvků, počty skupin, příprava k pochopení základů hudební teorie bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb, didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování značky/propojení s dopr.vých. Prostor, využití prostoru, vyváženost, rovnováha, soulad, nesoulad/propoj.s Pv Křižovatky nejsou zmatky/propojení s dopr.vých Písničky s pohybem, Hudební gramotnost/propojení M+Hv Křižovatky nejsou zmatky bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek, estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku, prac.místa hodnocení, autoevaluace Škola, co od ní očekávám Prvouka dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty, společná činnost ve skupince návrh dopravního řešení v okolí školy, volba ekol. vhodných dopr. prostředků životní prostředí, změny v přírodě miniprojekt, sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci rostliny a jejich využití, využití pro dekorování, symbolika, didaktické hry, loto, pexesa s motivy rostlin živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete, vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze sběru a zaznamenání informací obrázky polévané vodou, praktické pokusy s vodou a její činností, rozpouštění barev, přírodní podmínky pozorování činnosti vody Doprava a pohyb/propojení s dopr.výchovou Podzimáček/propojení s Pv Strom přání, Podzimáček, Muzikoterapie Co už vím o koních Voda, Déšť, Písničky s deštěm, Podzimáček, artefileická etuda/propojení Vv+Hv+Pv pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného dýchání, výroba papírových modelů, listů pro foukanou (sledování a předvídání pohybů) voda, vzduch, země, oheň živly v naše životě, Vzduch, Muzikoterapie, Podzimáček, Artefiletická etuda/propojení s Pv 4 elementy (práce s hlínou, 6

7 Pracovní výchova Dramatická výchova - prvky Tělesná výchova Integrace více předmětů (Hv, Tv, Jč, Prv.. ) jejich význam, užitek, nebezpečí, pozorování rozvoj motoriky, nácvik používání školních pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj haptiky Hry s pohybem, deklamace, pantomima, prožívání modelové situace zařazení veškerých pohybových dovedností do hlavních i relaxačních činností etudy se zvukomalbou, poslech netradiční hudby, různé hudební žánry, malování podle hudby nácvik koordinace více činností s jedním cílem artefiletika) Veškeré výtvarné činnosti, práce s hlínou, prvky artefiletiky Písničky s pohybem, Muzikoterapie Muzikoterapie, Písničky s pohybem, Doprava a pohyb Křižovatky nejsou zmatky, Doprava a pohyb, Samuraj Autor: Ing. Božena Smolková 7

8 Příklady propojení estetické výchovy ve výuce ročníku Předmět Zařazení prvků estetické výchovy v předmětu (III. a IV. ročník) rozvoj dovednosti psaní rozvoj čtenářských dovedností, práce s textem, kompletování textu podle zvoleného klíče rozvoj a posilování zrakové paměti, postřehu, koordinace oko ruka, did.hry typu Kimovy hry Poznámka/příklad tématu v EV/návaznost na další předměty popis vlastního portrétu, písemné vyjádření charakteristických vlastností reflexe programu v knihovně, znalost tématu a jeho další úprava memorování básně nebo jiného lit. útvaru pomocí značek Jazyk český čtení s porozuměním estetika písemného projevu, úprava, hygiena psaní, hygiena pracovního místa, zdravé psaní rozvoj smyslů prvky artefiletiky, tvary písma, rozvržení textu, orientace podle symbolů rozvoj jazykových dovedností, motorika mluvidel, hlasová hygiena Malujeme podle... (malování podle čtených instrukcí), návody, ilustrace Střídání psacích náčiní podle typu zadání Artefiletická etuda, společně s II.třídou Muzikoterapie, hry v odp.činnosti typ LOTO, řečové PEXESO/propojení s HV rozvoj kognitivních procesů, rozvoj sluchové percepce, rozlišování zvuků, řazení zvuků ke kartám s psaným textem čtení ve dvojicích, psaní ve dvojicích příprava na div.představení a jeho reflexe, literární výchova (Pracovní listy k tématu) Čtení i předčítání o zajímavých tématech v odpolední činnosti Poslech z cd Zvuky kolem nás/propojení s Prv Vánoční přání, obsah i forma Staré pověsti české 8

9 Matematika Geometrie, geometrické tvary, počet stejných tvarů, vnímání rozdílů ve tvarech (oblé, hranaté), rozvoj haptiky (různorodost materiálů) Tvary v prostoru, vnímání tvarů okolo nás, složené tvary rozlišení (analýza. syntéza), propojování jednoduchých tvarů Matematické hry s počty prvků, počty skupin, příprava k pochopení základů hudební teorie Práce s textilem, textilní koláž, práce s netradičním materiálem (alobal) Tkané vzory Písničky s pohybem, Hudební gramotnost/propojení M+Hv bezpečná cesta do školy, bezpečný pohyb, didaktické hry s pozorováním a zápisem pozorování, porovnání prázdninového pohybu a pohybu vymezeném v prostoru a okolí školy bezpečný pohyb ve škole, používání pomůcek, estetika vzhledu třídy, úprava zevnějšku, prac.místa hodnocení, autoevaluace dopravní prostředky, ekologie, miniprojekty, společná činnost ve skupince návrh dopravního řešení v okolí školy, volba ekol.vhodných dopr.prostředků Zážitek z prázdnin Škola, co od ní očekávám úvod přivítání žáků, seznámení s programem Doprava a pohyb, Plot symbol ohraničení prostoru, zákaz/propojení s dopr.výchovou Prvouka životní prostředí, změny v přírodě miniprojekt, sběr přírodnin a jejich využití pro společnou práci přírodniny, jejich využití pro demonstraci i okrasu Podzimáček soutěž/propojení s Pv Vánoční fantazie, Podzimáček, Stopy lesní zvěře/propojení s Prv živočichové, hry na stylizaci do postavy zvířete, vyjadřování pocitů, zvuků zvířete, využití dat ze sběru a zaznamenání informací základy techniky, jednoduché stroje, účelnost, obal, vnější provedení a bezpečí při zacházení pokusy s prouděním vzduchu, uvědomování si významu vzduchu, rozvoj a nácvik správného dýchání, výroba papírových modelů, listů pro Co už vím o koních, exkurze Domeček plný koleček, dopravní prostředky, stroje usnadňující práci Vzduch, Muzikoterapie, Podzimáček, Artefiletická etuda, motýl/propojení s Pv 9

10 foukanou (sledování a předvídání pohybů) Pracovní výchova Dramatická výchova - prvky Tělesná výchova Integrace předmětů (Hv, Tv, Jč, Prv, Aj.. ) znevýhodnění v životě, život s omezením, praktické ukázky rozvoj motoriky, nácvik používání školních pomůcek, nůžek, pravítka, zacházení s nimi, rozvoj haptiky Hry s pohybem, deklamace, pantomima,prožívání modelové situace zařazování veškerých pohybových dovedností do hlavních i relaxačních činností zvukomalba, hra na tělo, hra na netradiční hudební nástroje, zajímavý poslech, kultivovaná ilustrace k cizojazyčným slovíčkům Axmanova technika modelování program v Galerii Veškeré výtvarné činnosti, práce s hlínou, prvky artefiletiky Písničky s pohybem, Muzikoterapie Muzikoterapie, Písničky s pohybem, hra s dopravní tématikou, dechová cvičení Doprovody písniček, improvizace na typické hudební nástroje, esteticky upravené uč.materiály Autor: Mgr. Martina Hrabovská 10

11 Učitel: Bc. Helena Hašková Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Geometrické útvary Ročník: 1., 2. ZŠ 2x 45 min. Rozeznávat základní geometrické útvary v rovině- kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Motivace. Třídění předmětů do skupin podle tvarů. Seznámení s termíny geometrických tvarů. Zamyšlení- kde v okolí vidíme podobné tvary. Hra s geometrickými tvary. Cvičení v pracovním sešitě MA Třídění žákovských geometrických útvarů - podle tvaru, barvy, velikosti. HPH -Kolo, kolo mlýnský Obkreslování, vystřihování geom. tvarů, sestavení obrázku, nalepování. 1. Přinesla jsem kouzelný košík, který ukrýval předměty, které měly tvar různých geometrických útvarů (terč na šipky, kulaté zrcátko, sešit, kapesník, šátek, dopravní značky aj.). U dopravních značek jsme se zmínili o jejich významu. Nechala jsem žáky, aby tyto předměty roztřídili do skupin podle tvarů a popsali je svými slovy. Seznámila jsem žáky s termíny, které se užívají v geometrii. Vyzvala jsem žáky, aby se zamysleli, kde všude v okolí můžeme podobné tvary vidět. Zahráli jsme si hru s geometrickými tvary-žáci si sednou na židličky rozestavené do kruhu, každý žák drží jeden geometrický útvar, jednu židličku dáme pryč, žák bez židličky vyvolává název geom. útvaru, např. kruhy. Zmínění majitelé těchto útvarů si musí vyměnit místa. Mezi tím žák, který neměl židličku, rychle sedne na některé z uvolněných míst. Kdo zůstane bez židličky, vyvolává další název. Po ukončení hry jsem žákům rozdala pracovní sešity, kde žáci vypracovávali cvičení 1 a cvičení 3 na straně 22. Každý žák obdržel sadu geom. útvarů, které třídil podle tvarů, barev, velikostí. Společně jsme si zahráli pohybovou hru Kolo, kolo mlýnský. Poté si žáci sami vybrali geom. útvary, které obkreslovali na barevné papíry, potom vystřihovali a sestavovali obrázky (domeček, vláček, sluníčko, stromy aj.). Tvary potom nalepovali na papír. Hotové obrázky jsme popsali a znovu zopakovali názvy tvarů, obrázky jsme vystavili ve třídě. 11

12 Materiál, pomůcky, košík, předměty, které měly tvar různých geom. útvarů, sada magnetických geom. útvarů, žákovská sada geom. útvarů Pracovní sešit: ČÍŽKOVÁ M. Matematika pro 1. ročník ZŠ, 1. Díl. Praha: SPN, ISBN barevné papíry, tužky, nůžky, lepidla 12

13 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Číselná řada Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Orientace v číselné řadě 0-20 Obsah: Číselná řada 0-10, pohybové aktivity Číselná řada, přiřazovaní - číslo, počet Procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru 0-20 Podrobnější popis aktivit: 1. Rozdáme dětem látková čísla, obléknou si je ve volném prostotu třídy se řadíme podle pokynů učitele, procvičujeme např. číselnou řadu, části číselné řady, číslo před a za, pojmy větší, menší. 2. Každý žák si vybere kartu s číslem v oboru 0-20, opíše pečlivě na papír. 3. Z barevných papírů nastříhá základní geometrické tvary a nalepí k číslu daný počet. U čísel nad 10 oddělíme desítku a jednotky. 4. Společně sestavíme číselnou řadu Ve zbývajícím čase procvičujeme sčítání a odčítání žáci mají stále startovací čísla. Ukazujeme na kartičkách příklady, žáci s čísly výsledků např. tlesknou, postaví se, udělají dřep apod. Materiál, pomůcky, látková startovací čísla (pro sportovce), karty s 0-20, papír A4, fixy, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kartičky s příklady, základní geometrické tvary 13

14 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Geometrické tvary Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Osvojit si pojmy kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Rozeznávat, pojmenovávat, modelovat základní rovinné útvary. Rozvíjet kognitivní, komunikační a motorické dovednosti. Rozvíjet vlastní tvorbu opírající se o subjektivní vnímání, cítění, prožívání a představy. Práce s konstrukční stavebnicí třídění a porovnávání geo. tvarů. Pojmenovávání a rytmizace tvarů. Vyhledávání geometrických tvarů v prostorách třídy. Obkreslování a vystřihování geometrických tvarů podle šablon. Sestavování obrazců z vystřihnutých tvarů (domeček, panáček, strom, ). 6. Upevnění učiva - PL. 1. část - skupinová práce: zahájení hodiny, seznámení s cílem, motivace: pohádka O Popelce - žáci třídí geo. tvary do připravených barevných kruhů z krepového papíru dle daného znaku (tvar, barva, velikost), po roztřídění porovnávají, kde je více, méně, poté tvary pojmenovávají a jednotlivé názvy tvarů rytmizují, následně vyhledávají tvary v prostorách třídy (trojúhelník značka, kruh - hodiny, obdélník - lavice, čtverec - rozhlas). 2. část - práce v lavici: žáci na barevné papíry obkreslují geometrické tvary, následně geometrické tvary vystřihují a skládají obrazce dle předlohy nebo dle fantazie (domeček, panáček, strom, auto aj.), v pracovním listu si žáci procvičují základní geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh, tvary hledají, vybarvují a pojmenovávají, ukončení hodiny, zhodnocení práce žáků pedagogem,sebehodnocení žáků. barevný papír, lepidlo, zalaminované geo. tvary, molitanová stavebnice, pastelky, čtvrtky, krepový papír, křídy, nůžky, zalaminované šablony geometrických tvarů pohádka O Popelce - pracovní listy 14

15 BARTOŇOVÁ, M. VAŇKOVÁ, J. Matematika pracovní sešit 1. díl pro první ročník základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: COMPACTA, s.19. BARTOŇOVÁ, M. HORÁKOVÁ, L. Hravé počítání pro mateřské školy speciální, přípravné třídy a přípravný stupeň ZŠ speciální. Praha: PARTA, ISBN s

16 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Písmena, slabiky Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Číst slabiky MA, ME MI MO MU, ma me mi mo mu Obsah: Trhat a ukládat papírové slabiky do složky Zpívat slabiky Podrobnější popis 1. Vymýšlíme slova na písmeno M pomocí návodných otázek: jaké zvíře aktivity: začíná na M (medvěd, myš), jaká květina začíná na M (maceška), jaké jméno začíná na písmeno M (Marie, Matylda). 2. Předáváme si písmena M, A, E, I, O, U (látkové) v kruhu a každý písmeno vysloví. 3. Děti jdou postupně k tabuli a píší slabiky MA, ME MI MO MU. 4. Čteme slabiky z tabule a zpíváme je na jednoduchou melodii Skákal pes přes oves a jiné podobné dětské písně. 5. Natrháme slabiky (viz papírová písmena) a uložíme na lavici (podle tabule seřadíme: ma me mi mo mu); čteme a uložíme po přečtení do složky na písmena. 6. Na papír píšeme slabiky, odměníme razítkem, vyhodnotíme první 3 žáky s nejvíce razítky a odměníme. Materiál, pomůcky, papír, tužka, pastelky, papírová písmena a slabiky (nakladatelství: Alter, kód ) 16

17 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Geometrické tvary, číselná osa, slovní úloha Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Samostatnost při řešení Ukazovat geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a rozeznávat je. 1. Žáci si nakreslili na výkres pastelkami čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a vybarvili geometrické tvary dle pokynů vyučující: čtverec barvou jako obloha, obdélník barvou jako tráva, trojúhelník barvou jako jahoda, kruh barvou jako sluníčko). Žáci na další výkres malovali předměty dle pokynů vyučující: lavice, obraz, sešit, hodiny, střecha, slunce a pojmenovávali tvary, kterým se předměty podobají. Na závěr jsme soutěžili, kdo namaluje více věcí tvaru kruhu. Žáci soutěží v řadách, tj. oknaři (ti, co sedí u oken) proti dveřařům (ti, co sedí u dveří). K tabuli chodí vždy zástupce z každé řady a výkresy se srovnávají. Kdo má víc věcí, získává hvězdičku pro svou řadu. Řada s nejvíce hvězdičkami dostane sladkou odměnu. výkresy, pastelky, geometrické tvary 17

18 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Geometrické tvary Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Seznámení se základními geometrickými tvary čtverec, kruh, obdélník a trojúhelník Obsah: Pojmenování geometrických tvarů Soutěž skupin třídění tvarů Vytváření obrázků z geometrických tvarů Poznávání geometrických tvarů hmatem Modelování geometrických tvarů Podrobnější popis 1. Pojmenujeme geometrické tvary. Společně přemýšlíme, na základě čeho aktivity: jim byly přiřazeny jejich názvy. Hledáme předměty těchto tvarů, které se vyskytují ve třídě. 2. Žáky rozdělíme do několika skupin. Každá skupina dostane krabici s nastříhanými barevnými geometrickými tvary. Jejich úkolem je třídit podle zadaných kriterií tvar, barva, velikost. 3. Z barevných papírových geometrických tvarů vytvoří žáci obrázek podle vlastní představy, nalepí jej na výkres. Je možné vytvořit skupinové dílo. 4. Využijeme času, kdy žáci sestavují obrázek, k poznávání geometrických tvarů hmatem. Pod přikrývkou jsou ukryty tvary, které si dítě osahá, poté pojmenuje a přesvědčí se, zda se nemýlilo. 5. Žáci modelují geometrické tvary podle předlohy na tabuli, ve zbývajícím čase vytváří z modelíny předměty těchto tvarů podle své volby. Materiál, pomůcky, modely geometrických tvarů, nastříhané barevné papírové tvary různých tvarů, barvy a velikostí, lepidla, výkresy, přikrývka, modelína, podložky 18

19 Učitel: Mgr. Jarmila Prášková Píšu, píšeš, píšeme Ročník: 1. ZŠ Čas: 1x 45 min. Cíl: Procvičování, upevnění tvarů psacího písma Obsah: Linc Tabulky II. vytleskávání slabik, čtení slov, vět podle obrázků Tabulky přikládání slov, slabik, písmen Modelování nudliček z modelíny Příprava linky na podložku pomocí provázků Modelování psacích písmen Modelování slov, vět podle tabulek V. Lince Podrobnější popis 1. Každý žák má před sebou dva pracovní listy tabulek - č. 3 s obrázky pro aktivity: slova a č. 5 s obrázky pro větu. Podle obrázků tvoříme slova, věty, poté vytleskáváme slova i věty po slabikách, rozkládáme na písmena. 2. Procvičujeme význam slovo, věta. Přikládáme k obrázkům kartičky se slabikami, slovy. 3. Vymodelujeme z modelíny tenké nudličky, ze kterých budeme tvořit psací písmena. (Děti mohou tvořit písmena z barevné vlny.) 4. Ze dvou provázků si přilepíme modelínou dvě linky, do kterých budeme psát nudličkami modelíny (nebo vlnou). 5. Žáci modelují písmena podle zadání na tabuli procvičujeme písmena, ve kterých často chybují. 6. Ve zbývajícím čase napíšou modelínou slovo, jednoduchou větu (dvě slova) podle prac. listů č.3, 5 Lincových tabulek. Rychlejší přidají své jméno apod. Materiál, pomůcky, Linc Vladimír: Tabulky ke čtení II., Scientia, 2011 provázek, vlna, podložka, modelína, tabule, křída 19

20 Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová Bezpečí na silnici Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, v bloku 2x 45 min. Dopravní výchova hrou. Bezpečné přecházení silnice. Rozhovor s dětmi Výtvarná příprava na dramatizaci Hra na dopravní prostředky, dopravní značky, semafory, chodce Zakreslení poznatků do PS 1. Povídáme si s dětmi, jak chodí nebo jezdí do školy, kdo je doprovází, co vidí v okolí školy, na co si musí dát pozor. 2. Vycházíme ze zkušeností dětí a tak se dopracováváme k pojmu semafor a dopravní značka - povídáme si o nich, hledáme přijatelnou definici. 3. Děti se rozpočítáním do čtyř rozdělí na skupinky a každá si vymaluje jednu omalovánku dopravního prostředku a dopravní značky přechod pro chodce. 4. Každá skupinka si za pomoci učitele vybere žáka, který omalovánku povede - kdo pojede autem, autobusem kdo bude dopravní značka 5. Vymezíme si ve třídě prostor silnice a přes silnici umístíme pruhy z balícího papíru přechod pro chodce. 6. Společně s dětmi postavíme značky a dopravní prostředky na silnici. 7. Děti, které se samy nezapojují do aktivity určíme jako semafory budou držet barevná kola. 8. Po sestavení dopravní situace zbylé děti zaujmou pozici chodce. 9. Dáme pokyn a rozpohybujeme dopravu na silnici. 10. Dětem se hra jistě bude líbit, budou se vzájemně napomínat a později samy vyvolají změny v obsazení. 11. Až si dostatečně vyhrají, nabídneme jim povídání o vhodném oblečení na silnici a proč. 12. Nakonec si děti společně s učitelkou správně vymalují semafory a dopravní značky v PS na str. 7 a výrazně vybarví oblečení na str Na závěr si společně popovídají o vhodném chování na silnici, a co v žádném případě se na silnici NESMÍ. PS PRVOUKA I, str. 7, 8 Autor: Hana Mühlhauserová, Jaromíra Svobodová Nakladatelství Nová škola, s.r.o., Brno,

21 IBSN: výkres, barevné papíry, fixy, voskovky, omalovánka- jízd. kola, osobního auta, nákladního auta, autobusu (může být nakresleno i na kartonu), kolečka světel semaforu 4 červená, 2 oranžová a 4 zelená, balicí papír nastříhaný na pruhy zebra pro označení přechodu pro chodce, 2 krát zvětšená omalovánka značky přechod pro chodce, obrázek dopravní značky Přechod pro chodce 21

22 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Jíme zdravě Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Vést děti ke stravování dle zásad zdravé výživy Zlepšit ranní stravovací návyky Zlepšit vztah dětí k ovoci a zelenině Návštěva prodejny se zdravou výživou. Výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou. 1. část : prezentace zdravých a nezdravých potravin, návštěva prodejny racionální výživy. Na začátku hodiny žáci ukazují své svačinky a třídí je dle jednotlivých kritérií - zdravá, nezdravá výživa. Poté následuje vycházka do prodejny se zdravou výživou, ve které se žáci seznamují s možnosti nakupování zdravých potravin. 2. část : výroba talířů se zdravou a nezdravou stravou. V druhé části hodiny žáci vyrábějí talíře se zdravou a nezdravou výživou. Z letáků, které žáci nosili do školy, vystřihují zdravé a nezdravé potraviny, které lepí na papírové tácky. Talíře si mohou žáci barevně vyzdobit. letáky, papírové tácky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, temperové barvy, fotobox potraviny NOMIland, s.r.o., Vřesínská 828, Klimkovice. 22

23 Učitel: Mgr. Radomíra Štefková Zvíře je náš kamarád Ročník: 1. ZŠP Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Seznámit se zvířátky, které můžeme chovat doma. Pochopit význam zvířat a správnou péči o ně. Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou. Motivovat děti k vytrvalosti u zadané práce a mít radost z vykonané práce. Rozhovor s dětmi. Vlastní pozorování oblovek. Kresba oblovek. 1. část: rozhovor s dětmi Žáci se společně s učitelem posadí na zem do kruhu. Formou otázek zjišťujeme, kdo z žáků má doma zvíře, jaké a proč. Jak o ně pečuje. Žákům vysvětlíme rozdíl mezi domácím zvířetem pro užitek a domácím mazlíčkem pro radost. Otázky: Máte doma nějaké zvíře? Kdo a jak o něj pečuje? Kde můžeme zvíře získat? Jak se jmenuje lékař, který léčí zvířata? Může být zvíře váš kamarád? 2. část : ukázka zvířátka, které můžeme chovat doma - šneci (oblovky) V druhé části hodiny si žáci prohlédnou šneky, které dětem přineseme do školy na ukázku. Žáci si je mohou ohmatat, diskutujeme o tom, čím se šneci živí, kde je můžeme chovat. 3. část: kreslení pozorované oblovky Žáci se na závěr hodiny pokusí nakreslit oblovky na základě vlastního pozorování. zalaminované obrázky zvířat (domácí zvířata, domácí mazlíčci, šneci), krmení, terárium, papír A4, tužky, hnědý uhel, suché pastely 23

24 Učitel: Mgr. Milada Mohrová Chování mezi lidmi Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Úcta, respekt ke kamarádům, pomoc druhým Povídat si s dětmi Zahrát si scénku 1. Sesednout si do kruhu a povídat si s dětmi o chování o přestávce. Každý řekne, jaké chování se mu líbí a nelíbí. 2. Vymyslet situace, při kterých se žáci chovají špatně (strkání do spolužáka, upadnutí spolužáka, nezdravení apod.). 3. Vybereme dvě dvojice, jedna dvojice předvede ostatním dětem situaci špatně a druhá dvojice ji předvede tak, jak by měla být správně. Ostatní děti hodnotí, zda je vše předvedeno správně nebo by něco opravily, doplnily. 4. Ptáme se dětí, jestli už někdy pomohly spolužákovi ve škole a jak. 5. Vypracovat z pracovní učebnice prvouky, zhodnotit situaci na obrázcích pracovní učebnice prvouky pro 1. ročník JÁ A MŮJ SVĚT, str. 6 Učebnice prvouky: FUKANOVÁ, Jaroslava a Věra ŠTIKOVÁ. Já a můj svět: pracovní sešit, Prvouka pro 1. ročník., Brno: Nová škola, ISBN

25 Učitel: Mgr. Dagmar Kaclerová Český jazyk Na co máme ruce Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, V bloku 2 x 45min Probouzet v dětech fantazii uvědomění si rukou a jejich mnoha funkcí Motivace úchop tužky Čím držíte tužku? Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí Znakování malé Viktorky Čtení článku Na co máme ruce Jak rozumíš obsahu Obkreslování ruky Otisk dlaně Mytí rukou Lateralita vysvětlení praváci - leváci Sebehodnocení 1. Motivace úchop tužky Čím držíte tužku? 2. Vyprávění o funkci ruky formou otázek a odpovědí (podání-pozdrav, dorozumívání-neslyšící, pohlazení, pohlavek, sebeobsluha, atd.). 3. Znakování malé Viktorky slova (máma, táta ) 4. Čtení článku Na co máme ruce. 5. Jak rozumíš obsahu? (otázky-odpovědi). 6. Obkreslování rukou na výkres. 7. Otiskování dlaně nabarvené prstovýma barvami na čtvrtku papíru. 8. Otisk dlaně do mouky, písku - uvědomění si tvaru ruky. 9. Mytí rukou mýdlem - uvědomění si dokonalosti použití ruky při mytí (mydlení). 10. Pravá levá praváci leváci příklady v kolektivu. 11. Sebehodnocení uskutečníme na interaktivní tabuli - děti si vytahují symbol podle svého pocitu s vykonané práce: použití interaktivní tabule Na co máme ruce: Jiří Žáček, Slabikář, Alter,2010, ISBN , 2010, str. 73 Znakování malé Viktorky: výkresy, pastelky, prstové barvy, mouka, písek 25

26 Učitel: Mgr. Miroslava Ondrová Karnevalový průvod zvířátek Ročník: 1. ZŠ Čas: Cíl: Obsah: Podrobnější popis aktivity: Materiál, pomůcky, 1x 45 min. Procvičování a upevňování znalosti barev, typické barvy zvířat Budeme určovat barvy, přiřazovat typické zbarvení vybraným druhům zvířat, vybarvovat masky zvířat. 1.Motivace: 1/ Samotné vyučovací hodině předcházel školní karneval, který proběhl předchozí den. V úvodu hodiny jsme si karneval připomněli, pohovořili jsme o programu a maskách, které se představily na karnevalu. Připomenuli jsme si význam barev na některých příkladech /např. čert - černá barva, motýl - pestrobarevný, včela - černožlutá apod./. 2.Postup práce: 1/ Jmenujeme barvy, na které si společně vzpomeneme. Poté se snažíme určit co největší počet rozličných barev ve svém okolí, tj. ve třídě, na oděvu, na různých konkrétních předmětech. 2/ Připomeneme si význam barev pro život některých zvířat /např. žába zelená tráva, lev písková savana apod./ Využijeme i barevné obrázky jednotlivých zvířat. 3/ Pohybová chvilka v prostoru třídy improvizace zvířátka /chůze medvěda, poskoky žáby, poskoky vrabce, plížení hada apod./. 4/ Lavice jsou spojeny tak, že žáci pracují ve skupině po čtyřech. 5/ Na lavici mají připraveny bílé masky zvířátek, tak aby se mohli sami rozhodnout, kterou masku zvířete výtvarně ztvární vybarví. 6/ Samostatná práce. 7/ Po vybarvení na masky připevním gumičku nebo masku umístíme na špejli. Rozhodnutí ponechám na žácích. 3. Hodnocení: Hodinu jsme ukončili průvodem zvířátek. Cestou jsme po předchozí domluvě předvedli své masky žákům v jiné první třídě. Hodnocením, ale i odměnou byla pro nás pochvala ostatních žáků. předměty ve třídě, obrázky zvířat, předkreslené masky na bílém tvrdém výkresu, voskovky, fixy, špejle, klobouková guma 26

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více