NA KOLO JEN S PŘILBOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA KOLO JEN S PŘILBOU www.nakolojensprilbou.cz"

Transkript

1 BEZPEČNÁ KOMUNITA NA KOLO JEN S PŘILBOU Široká komunální kontrolovaná kampaň k propagaci nošení cyklistických přileb mezi cyklisty do 15 let Metodika kampaně únor 2006 MUDr. Martin Sedlák, Bezpečná komunita Kroměříž

2 Obsah: 1) Obecně o kampani Abstrakt Stručný popis kampaně 3 2) Vlastní kampaň 5 2. A Informace 5 2. B Sleva přileb 7 2. C Odměna / napomenutí 8 3) Hromadné akce 9 4) Harmonogram 10 5) Kontrola kampaně 11 6) Seznam příloh 12 Seznam příloh: A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro výtvarníky (námět na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace pro rodiče A.4 informace o prodejnách se slevami A.5 dopis pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) B.1 dopis obchodníkům C.1 dotazník pro odměňování C.2 dopis řediteli městské policie Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně str. 1

3 1. OBECNĚ O KAMPANI 1.1. Abstrakt Na kolo jen s přilbou 1. široká komunální kontrolovaná kampaň v Evropě Poranění hlavy je nejčastějším zraněním u předškoláků, 3. nejčastější u dětí školního věku a adolescentů v České republice. Úraz hlavy je nejčastějším důvodem k hospitalizaci při úrazu na kole - činí 60 %. Přilba snižuje riziko zranění mozku při úrazu na kole ze %. Legislativní povinnost nosit přilbu u cyklistů do 15 let platí v ČR od roku 2001, do 18 let od června 2006, není však rutinně v praxi vymáhána. Vlastnit přilbu neznamená přilbu nosit, je třeba překonat bariéry v cílových skupinách. Na základě těchto poznatků a zkušeností ze Severní Ameriky a Švédska byla vypracována kampaň podle PRECEDE 1 modelu chování. Její hlavní časti jsou : A/ podání informace prostřednictvím škol, B/ časově ohraničená sleva přileb C/ posilování žádoucího chování - odměny za nošení resp. trest za nenošení cyklistické přilby Vnitřní kontrola kampaně slouží k evaluaci, vnější nezávislá kontrola může být prováděna sčítáním cyklistů nosících přilby přímo v ulicích. Kontrola úbytku úrazů hlavy na kole je možná po dohodě se spádovým dětským oddělením. 1 PRECEDE model (Thompsonová 2001) - faktory : 1. predispoující = informace; 2. umožňující = sleva přileb; 3. posilující = odměna / napomenutí další literatura u autora str. 2

4 1.2. Stručný popis kampaně Obecně: Víme, že přilbu vlastnit, neznamená přilbu nosit. Kampaň sestává ze tří propojených, rovnocenných a nezbytných součástí: A/ informace B/ sleva přileb C/ odměna - napomenutí Kampaň musí proběhnout v celém městě naráz a musí se opakovat 4 roky za sebou. Základní charakteristika: Postavena na etologických teoriích dle zkušeností ze Švédska, Austrálie, USA a Kanady, účinnost potvrzena nezávislým úřadem ve čtyřletém sledování, umožňuje vícezdrojové financování, postavena na projektovém řízení, dobrovolná. Příklady výsledku dopravního průzkumu nošení přileb v Kroměříži (OHS MUDr. J.Čihalová ) věk ,05 42,72 37,59 55,28 56,59 54,96 věk ,61 14,62 11,03 21,83 21,9 26,09 věk ,49 1,4 2,09 3,15 3,16 3,6 věk nad ,06 0,31 2,37 1,32 2,19 věk 0-10 věk věk věk nad 66 str. 3

5 Účel: zvýšit nošení cyklistických přileb u dětí do 15 let a snížit tak úrazovost Indikátory: 1. dopravní či dotazníkový průzkum nošení přileb, 2. počet uplatněných kuponů na slevu, 3. počet oslovených tříd v základních a mateřských školách, 4. počet odměn rozdaných na ulici za nošení cyklistické přilby 5. počet uplatněných kuponů 6. počet hospitalizací cyklistů do 15 let pro úraz hlavy na kole na spádovém dětském oddělení z regionu osloveného kampaní ve srovnání s okolím. Vedlejší cíle: 1. propagace cyklistiky jako zdravého životního stylu 2. důkaz, že úrazům lze předcházet 3. aktivizace dobrovolníků, propojení komunity 4. náplň zdravého města Cílové skupiny: 1. školáci základních škol, věk 6-10, let 2. jejich rodiče 3. děti mateřských škol věk 3-6 let 4. jejich rodiče Prováděcí skupiny: koordinátoři kampaně, učitelé základních a mateřských škol, policisté (městská policie dále jen MP), obchodníci s cyklistickými potřebami, novináři, zastupitelé města, donoři, rozdavači odměn. Spolupracující : Centrum prevence dětských úrazů - katedra epidemiologie II. LF Praha (as. MUDr. Grivna, doc. MUDr. Benešová ) Zdravotní ústav Zlín - pracoviště Kroměříž (MUDr. J. Čihalová ) Katedra epidemiologie LF UP Olomouc (ing. Čížek, prof. Janout) Agentura Spiralis, Národní síť zdravých měst (ing. Švec) Centrum dopravního výzkumu (ing.martinek) str. 4

6 2. VLASTNÍ KAMPAŇ 2.A Informace Následující tabulka by měla pomoci v rychlé orientaci, který tištěný materiál je komu určen: název materiálu, (formát) v tiráži na tisku 1/ Plakáty pro žáky (A3) 2/ Předlohy k domalování do hodin VV (A4) 3/ Kupon na slevu (A5) 4/ Plakát pro rodiče (A3) cílová skupina místa určení účast školy žáci ZŠ žáci ZŠ, děti MŠ rodiče dětí prarodiče 5/ Hlavní vizuál (A3) široká veřejnost děti ZŠ 6/ leták pro městskou policii (A4) 7/ Předlohy A4 z hodin VV */ po dotvoření Text rozhlasového spotu 1/ rodiče odměněných dětí napomenutí 2/široká veřejnost školáci, pak 1/široká veřejnost 2/prováděcí skupiny 3/ rodiče a prarodiče dětí všechny děti na ZŠ každá třída ve škole pro každého žáka na hodině výtvarné výchovy chodby škol před tř. schůzkami čekárny praktických i dětských lékařů, gynekologů.. obchody se slevami přileb, úřední desky, výlepová místa ve městě odborná veřejnost MP, radnice, foyaer radnic, škol, výlepové plochy, oficiální akce 1/ předávací akce na ulici 2/ městská hromadná doprava autobusy, čekárny ( k A3 pro rodiče ), obchodníci, MP, radnice po dotvoření */ městská hromadná doprava vyhlášení školním rozhlasem naxeroxovat dle počtu žáků ve třídě plakátky zhotovené na hodinách VV připraví škola ve spolupráci Materiály dodáme jednotlivým koordinátorům, tam je rozpočítejte podle počtu tříd pro jednotlivé školy a (školky) a budou zkompletovány pro každou školu zvlášť ( s přiměřenou rezervou). Zvláštní školy a gymnázia jsou vedeny pod krajským úřadem. str. 5

7 Zapojení škol do kampaně: 1. Do velikonoc, nejlépe koncem března dopisem oslovte ředitele škol (příloha A.1 dopis ředitelům škol). současně předejte pokyny pro učitele ( příloha A.2) a tištěné materiály pro jednotlivé školy (plakáty formátu A4 pro žáky, pro rodiče, hlavní vizuály, předlohy A4 pro hodiny VV, informace o prodejnách se slevami (příloha A.4), informace pro rodiče ( příloha A.3). 2. Učitelé budou informovat děti o prodejnách, kde se poskytují slevy na přilby (příloha A.4). 3. Rodiče budou informováni v průběhu března, dubna, května prostřednictvím třídních schůzek (příloha A.3). I oni dostanou propagační materiály kampaně, včetně informací o prodejnách se slevami (příloha A.4). 4. Na závěr kampaně budou učitelé požádáni o vypracování závěrečné zprávy. Seznam příloh: A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro výtvarníky (námět na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace rodičům ( na třídní schůzky) A.4 informace o prodejnách se slevami Zapojení lékařů do kampaně : 1. Prostřednictvím spolupracující zdravotní pojišťovny nebo osobně oslovte dopisem pro lékaře (příloha A.6) lékaře pro děti a dorost ve městě. Přiložte dostatečný počet materiálů k vyvěšení do čekáren. Vahou své autority pomohou šířit prevenci v rámci preventivních prohlídek. 2. Podobně můžete oslovit i regionální dětské a chirurgické oddělení. Možné je oslovit i čekárny gynekologů. Zapojení medií do kampaně - mediální pozadí : Novináře informujte str. 6

8 2.B Sleva přileb Součástí kampaně jsou i slevy na zakoupení přileb. Cykloprodejny mají marži ca 25 % na přilbě, podle zkušeností dovedou poskytnout slevu cca 15%. Při jejich oslovení použijte dopis obchodníkům, přiložený v metodice. Velmi pomáhá i několik plakátů do prodejny a několik dotvořených předloh z hodin VV. Lze po dohodě vystavit i materiály, které vyrobí děcka na základních školách ( billboardy, návrhy přileb,...) Dopis je označen jako příloha B.1. Obchodníkům dejte k dispozici cedulku do výlohy, plakáty, dotvořené plakátky A4 z hodin VV. Doporučujeme nakupovat u nich ceny na odměny cyklistům. Kontext: Obchodníci s cyklistickými potřebami mají již dobu největších prodejů za sebou. Někteří mohou tvrdit, že nebudou ze své marže podporovat obecní projekt. Ti vnímavější si uvědomí, že si do jejich obchodu přijdou začátkem sezóny koupit doplněk na kolo děti i se svými rodiči z celého města a mohou tak získat nové zákazníky. Postup práce s obchodníky: 1. Vybavte obchodníky příslušnými plakáty a cedulkami do výlohy. 2. Pro kontrolu kampaně je požádejte o shromažďování vyplněných kuponů (formát A5). Po vyzvednutí na konci kampaně bude lepší přehled, které třídy či školy byly nejúspěšnější v propagaci přileb, a kde se asi přilby nepropagovaly. 3. Pro závěrečnou zprávu budete mít přehled o prodaných přilbách. V polovině července vyberte uplatněné kupony a poděkujte obchodníkům, oceňte jejich přínos kampani. Seznam příloh: B.1 dopis obchodníkům str. 7

9 2.C Odměny / napomenutí Odměna je nejmocnější zbraní kampaně, pomáhá nejvýrazněji měnit chování. Překonává negativní vrstevnický efekt.. Neodměňujeme nejlepší, nejrychlejší či nejhezčí cyklisty, ale ty cyklisty do 15 let 18 let, kteří na kole nosí přilbu. Věková kategorie let je mimo cílové skupiny kampaně. Nelze je jednoduše informovat a motivovat. Nemáme zkušenosti a ani vyhodnocení efektu kampaně v této kategorii. Rovněž i počet úrazů hlavy na kole po roce výrazně klesá. Jak odměňovat: Koordinátor či městská policie vytipuje přehledná místa ( cyklostezka, prostor ráno před školou, před koupalištěm) a denní doba, v rámci které budou rozdávány odměny. Cenu může získat ten první cyklista do 15 resp. 18 let, který projede první pomyslnou čárou s přilbou na hlavě (hodnotnou cenu může předat například primátor, starosta, politik zodpovědný za Zdravé město - doporučujeme přizvat novináře). Vhodné je využít doby příchodu do školy ppředávající skupinka neujde pozornosti žáků a udělení odměny lze vyhlásit školním rozhlasem. Odměny z místních zdrojů : odměny drobné i velké, zakoupené radnicí či od sponzorů. 1. Odměny se začněte předávat cca 14 dnů od zahájení kampaně, mezi dětmi se to rychle roznese. Odměňování by mělo být náhodné v čase a na území města. Odměňování by mělo zesílit před vrcholem kampaně a trvat dle možností i o prázdninách (zde se osvědčilo koupaliště). 2. Rozdávejte především drobné ceny ( propisky, samolepky, plakáty, magnetky, klíčenky, ledvinky, zadní blikačky ) přímo na ulici. Doporučujeme s doprovodným letákem o kampani. 3. Při předávání mladému cyklistovi poblahopřejte a zdůrazněte mu, že tím, že nosí přilbu, chrání život nejen svůj, ale i ostatních, třeba mladších dětí. Dostává odměnu za to, že se chová zodpovědně dospěle. Proto se k němu tak i chovejte. 4. Velké ceny ( jízdní kola, knihy) doporučujeme dávat v doprovodu novinářů a zástupců radnice (primátor, náměstek, radní). Je pak vidět, že na této akci radnici záleží. a/ Efekt se znásobí uveřejněním některých odměněných v místním tisku nebo ve školním či obecním rozhlase. Samozřejmostí by měl být souhlas obdarovaných s uveřejněním. b/ Nezapomeňte na předání i doprovodného vysvětlujícího letáku a na záruční list ke kolu a adresu, kde může uplatnit příp. opravu. 5. Součástí akce není ovšem jen odměna, ale i určité napomenutí. Je nutné si uvědomit, že cyklista do 18 let bez přilby na veřejné komunikaci páchá dopravní přestupek. V tomto kontextu tak městská policie může zahájit přestupkové řízení anebo alespoň napomenout. 6. Každého kontaktovaného cyklistu zaznamenejte do formuláře (příloha C.1.). Předané odměny (alespoň velké ceny ) je pak nutné zaznamenat pro potřeby závěrečné zprávy. Zde budou uvedeny i případné problémy či úspěchy ( zajímavé by byly odmítavé reakce veřejnosti na akci) Seznam příloh: C.1 dotazník pro odměňování str. 8

10 3. HROMADNÉ AKCE Hromadné akce - ať je to Jízda zručnosti, Cyklistické rodeo či jen vyjížďka na kole za město mají za cíl: Dětský den nebo 1. Shromáždit co nejvíce dětí s přilbami na hlavě tato podvědomá informace je bude posilovat v tom, že nosit přilbu je normální. 2. Vyvrcholení mediální kampaně. 3. Na akci můžete připravit v hodinách výtvarné výchovy plakáty k upoutání pozornosti (po dohodě s učiteli). Tyto je možno v předstihu vyvěsit na plakátovacích plochách města. 4. Rodinný zážitek - proto vhodné se připojit k pořádaným zavedeným Dnům dětí 5. Zároveň lze prezentovat jako součást kampaně Zdravých měst Dny bez úrazů Hromadná akce nemá sloužit k vybrání nejlepšího, nejhezčího nebo nejrychlejšího cyklisty a k jeho odměně Tenhle přilbu nepotřebuje. S organizací začněte již v průběhu dubna. Hlavní téma hromadné akce - Jízdy zručnosti Doporučujeme postavit různé tratě, přiměřeně dlouhé a náročné, podle počtu dětí a místních podmínek. Navrhované prvky při jízdě zručnosti: 1/ start na křídové čáře, 2/ slalom mezi PET lahvemi naplněnými vodou, 3/podjezd pod krejčovskou gumou napnutou mezi 2 stojany (stromy, ), 4/ jízda po rovné čáře, zatáčka vpravo, vlevo. 5/ jízda s jednou rukou 6/ přejezd hadice 7/ zastavení před překážkou (papírová krabice, čára křídou na zemi) prvky s vyšší mírou rizika: 7/ průjezd pískovištěm 8/ přejezd fošny na zemi 9/ převezení kelímku s vodou (nutno 2 stolečky, kelímky, voda) K organizaci akce bude potřeba: Odměny - Drobnou odměnu by měl dostat každý, kdo projede trať s přilbou na hlavě. Doporučujeme: Program pro celou rodinu, účast provazochodce (p. Berousek ( , cena 7 tis. + doprava z Chropyně) vyhlaste, že někdo z účastníků v přilbě dostane kolo od starosty Josef Dressler 2x MS v cyklotrialu (cena 12 tis. + doprava z Prahy, má i ozvučení), kontakt na nebo někoho jiného místního, cyklistický kroužek (přivede i své známé), podmínkou je jezdit s přilbou na hlavě! Vyjížďka do okolí, seznámení s novou cyklostezkou... o plakátujte pomocí hlavního vizuálu, pozvěte media o účast v přilbách povinná, o účast rodičů nanejvýš žádoucí ( sníží se míra zodpovědnosti, lepší dohled, účast celé rodiny posiluje vazby, posiluje nošení přileb) str. 9

11 4. HARMONOGRAM 2006 Duben Zahájit plakátovací akce na školách a ve veřejných budovách apod. ( dětští lékaři, gynekologové, nemocnice, veřejné budovy MU - městská policie, obchodníci se slevami ) Rozdávat plakáty pro rodiče Den Země, tisková konference k zahájení odměňování v rámci kampaně. sleva přileb - cedulky a materiály do výloh cykloprodejen Odměny / napomenutí na ulicích - začít je rozdávat přímo na ulicích do 14 dnů od zahájení kampaně. Květen: Články a informace v místním tisku o předání kol, vyvěsit plakáty na hromadnou akci ( bambiriáda, Den dětí ) Průběžná kontrola u prodejců přileb. Odměny / napomenutí na ulicích - pokračování akce. ze škol či školského úřadu odeberte dotvořené předlohy a vyvěste je v MHD, na radnici, u lékařů Červen Hromadné akce na Den dětí v rámci Dny bez úrazů (Bezpečná cesta do školy ), promotion na dětském dni (dle možností je možno domluvit provazochodce Berouska) Ukončení či dohoda na pokračování slev u obchodníků. Průzkum nošení přileb. Červenec září Vyhodnocení 2004 vypracovat a předat závěrečné zprávy ze škol, zprávy z měst, od městské policie, počet prodaných přileb u prodejců dle počtu kuponů Předání těchto zpráv vedení města. Vypracování závěrečné zprávy koordinátora Listopad schůzka koordinátorů kampaně dotaz na regionální dětské odd. o počtu úrazů hlavy na kole u cyklistů do 15 let z osloveného a neosloveného regionu. (velmi cenný a náročný údaj, dejte prosím vědět, pokud by se to povedlo zjistit - pro dlouhodobé sledování a spolupráci) str. 10

12 5. KONTROLA KAMPANĚ Kontrola slouží k vyhodnocení jako srovnávací indikátor, k vylepšení kampaně v příštím roce. Níže je pak přiloženo několik forem kontroly. Je jen na koordinátorech, jakou formu zvolí a v jakém rozsahu. Formy kontroly : 1. Cyklistický průzkum nošení přileb Poměrně náročné, nutno několik stálých stanovišť. Obsaďte terén několika dvojicemi skrutátorů - v současné době, bez liniové návaznosti, každoročně na stejných místech ve stejnou dobu, několik dní v týdnu, ( k eliminaci vlivu počasí), v týden maturit (pro meziměstské srovnání), připojuji vypracovaný záznamní list (příloha Záznamní list dopravního průzkumu). 2. V rámci projektu se vyplňuje dotazník pro odměňování (příloha C.1) 3. Výpovědní hodnotu má analýza kuponů na slevu přileb uplatněných u jedn. obchodníků. 4. Požádejte primáře spádového dětského oddělení o počet hospitalizací pro úraz hlavy u cyklistů do 15 let před kampaní a v letech, kdy kampaň běží. Odkažte na nadějné výsledky v Kroměříži (www.nakolojensprilbou.cz). Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně str. 11

13 6. SEZNAM PŘÍLOH Seznam příloh: ( v elektronické podobě jsou na přiloženém CD, červeně označené části aktualizujte, doplňte data, podpisy, ať je to co nejosobnější ) A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro učitele (náměty na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace pro rodiče A.4 informace o prodejnách se slevami A.5 dopis pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) B.1 dopis obchodníkům C.1 dotazník pro odměňování C.2 dopis řediteli městské policie Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně Harmonogram 2006 Záznamní list dopravního průzkumu str. 12

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

JAK PODPOŘIT SPOLEČNOU VĚC "území České republiky bez vojenské základny USA a celostátní referendum"

JAK PODPOŘIT SPOLEČNOU VĚC území České republiky bez vojenské základny USA a celostátní referendum "území České republiky bez vojenské základny USA a celostátní referendum" "Všichni na jednom jevišti světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče" Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Obecná porada

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 477/PJ/OVZ/2014 dne: 25. července 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K podlimitní veřejné

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

žena a víno, žena a káva, žena a čokoláda

žena a víno, žena a káva, žena a čokoláda FOTOSOUTĚŽ MLSOUNova kavárna a vinárna BOROMEUM pro Vás připravila první ročník FOTOSOUTĚŽE v interiéru historického centra salónu republiky v Residenci Boromeum Špitálská 183 Hradec Králové PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU

DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU DÍLNA REALTÝMU VOLARY, 2. - 4. LISTOPADU ZPRACOVANÉ MATERIÁLY PROGRAM: NÁZEV BLOKU STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PÁTEK - 18:00 PŘÍJEZD 18:30 19:30 VEČEŘE 20:00 20:45 PROGRAM TEAMBUILDINGU Program a cíle teambuildingu

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2015 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY

MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY MANUÁL PRO DÁRCE A SPONZORY Sportovní klub EWSC Jaguars Praha vznikl v roce 2003. Jeho posláním je především umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do sportovního dění. Klub se zabývá

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012. Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz. www.propagace.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci CENÍK INZERCE 2012 Žurnál UP Žurnál+ KudyKam upol.cz www.propagace.upol.cz Žurnál UP náklad: 2.000 ks čtenost: 4.000 čtenářů / vydání periodicita: týdeník formát: A4 (210

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Testování efektu přímé komunikace na vybrané skupiny zákazníků Dr. Max. Březen 2015

Testování efektu přímé komunikace na vybrané skupiny zákazníků Dr. Max. Březen 2015 Testování efektu přímé komunikace na vybrané skupiny zákazníků Dr. Max Březen 2015 Stručný popis kampaně Kampaň cílená na vybranou skupinu 50.000 pacientů z Klientského programu Dr.Max Klienti byli osloveni

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Informační kampaň Právo na dětství, aneb o komplexních změnách v zajišťování péče o ohrožené děti a rodiny. Tisková konference 30.

Informační kampaň Právo na dětství, aneb o komplexních změnách v zajišťování péče o ohrožené děti a rodiny. Tisková konference 30. Informační kampaň Právo na dětství, aneb o komplexních změnách v zajišťování péče o ohrožené děti a rodiny Tisková konference 30. dubna 2015, Praha PRÁVO NA DĚTSTVÍ Informační kampaň Právo na dětství Cíl

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora Výchova Reflexe Podpora Sebe-výchova Sebe-reflexe Sebe-podpora Aktivity hledání rizik Mapovaní cesty Mapování rizikových faktorů, dynoménů Výzkum rizikových zákonitostí Soutěže Rizika, která děti objevují,

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Bezpečná škola-mezinárodní program ISS

Bezpečná škola-mezinárodní program ISS Bezpečná škola-mezinárodní program ISS Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů,násilí a podpory bezpečnosti pro děti International Safe Schools Cerifying Centre Úrazy

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Popis projektu NEKOUŘÍM

Popis projektu NEKOUŘÍM Popis projektu NEKOUŘÍM Středisko volného času mládeže získalo do svých prostor v minulém roce klub mládeže SUTERÉN. Pestrá nabídka klubového života přivádí do klubu děti a mládež všech věkových kategorií

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu Mgr. Ivana Jelínková vedoucí Tiskového oddělení Ministerstvo dopravy 1 20. listopadu 2008 Hlavní strategické dokumenty Národní strategie

Více

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace G R A F I C K É S T U D I O Propagační katalog AMADEUS - Petr Kopecký U Vinohradské nemocnice 7 130 00 Praha 3 - Vinohrady Loga, firemní tiskoviny Propagační materiály Corporate identity Kresba, malba,

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více