NA KOLO JEN S PŘILBOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA KOLO JEN S PŘILBOU www.nakolojensprilbou.cz"

Transkript

1 BEZPEČNÁ KOMUNITA NA KOLO JEN S PŘILBOU Široká komunální kontrolovaná kampaň k propagaci nošení cyklistických přileb mezi cyklisty do 15 let Metodika kampaně únor 2006 MUDr. Martin Sedlák, Bezpečná komunita Kroměříž

2 Obsah: 1) Obecně o kampani Abstrakt Stručný popis kampaně 3 2) Vlastní kampaň 5 2. A Informace 5 2. B Sleva přileb 7 2. C Odměna / napomenutí 8 3) Hromadné akce 9 4) Harmonogram 10 5) Kontrola kampaně 11 6) Seznam příloh 12 Seznam příloh: A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro výtvarníky (námět na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace pro rodiče A.4 informace o prodejnách se slevami A.5 dopis pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) B.1 dopis obchodníkům C.1 dotazník pro odměňování C.2 dopis řediteli městské policie Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně str. 1

3 1. OBECNĚ O KAMPANI 1.1. Abstrakt Na kolo jen s přilbou 1. široká komunální kontrolovaná kampaň v Evropě Poranění hlavy je nejčastějším zraněním u předškoláků, 3. nejčastější u dětí školního věku a adolescentů v České republice. Úraz hlavy je nejčastějším důvodem k hospitalizaci při úrazu na kole - činí 60 %. Přilba snižuje riziko zranění mozku při úrazu na kole ze %. Legislativní povinnost nosit přilbu u cyklistů do 15 let platí v ČR od roku 2001, do 18 let od června 2006, není však rutinně v praxi vymáhána. Vlastnit přilbu neznamená přilbu nosit, je třeba překonat bariéry v cílových skupinách. Na základě těchto poznatků a zkušeností ze Severní Ameriky a Švédska byla vypracována kampaň podle PRECEDE 1 modelu chování. Její hlavní časti jsou : A/ podání informace prostřednictvím škol, B/ časově ohraničená sleva přileb C/ posilování žádoucího chování - odměny za nošení resp. trest za nenošení cyklistické přilby Vnitřní kontrola kampaně slouží k evaluaci, vnější nezávislá kontrola může být prováděna sčítáním cyklistů nosících přilby přímo v ulicích. Kontrola úbytku úrazů hlavy na kole je možná po dohodě se spádovým dětským oddělením. 1 PRECEDE model (Thompsonová 2001) - faktory : 1. predispoující = informace; 2. umožňující = sleva přileb; 3. posilující = odměna / napomenutí další literatura u autora str. 2

4 1.2. Stručný popis kampaně Obecně: Víme, že přilbu vlastnit, neznamená přilbu nosit. Kampaň sestává ze tří propojených, rovnocenných a nezbytných součástí: A/ informace B/ sleva přileb C/ odměna - napomenutí Kampaň musí proběhnout v celém městě naráz a musí se opakovat 4 roky za sebou. Základní charakteristika: Postavena na etologických teoriích dle zkušeností ze Švédska, Austrálie, USA a Kanady, účinnost potvrzena nezávislým úřadem ve čtyřletém sledování, umožňuje vícezdrojové financování, postavena na projektovém řízení, dobrovolná. Příklady výsledku dopravního průzkumu nošení přileb v Kroměříži (OHS MUDr. J.Čihalová ) věk ,05 42,72 37,59 55,28 56,59 54,96 věk ,61 14,62 11,03 21,83 21,9 26,09 věk ,49 1,4 2,09 3,15 3,16 3,6 věk nad ,06 0,31 2,37 1,32 2,19 věk 0-10 věk věk věk nad 66 str. 3

5 Účel: zvýšit nošení cyklistických přileb u dětí do 15 let a snížit tak úrazovost Indikátory: 1. dopravní či dotazníkový průzkum nošení přileb, 2. počet uplatněných kuponů na slevu, 3. počet oslovených tříd v základních a mateřských školách, 4. počet odměn rozdaných na ulici za nošení cyklistické přilby 5. počet uplatněných kuponů 6. počet hospitalizací cyklistů do 15 let pro úraz hlavy na kole na spádovém dětském oddělení z regionu osloveného kampaní ve srovnání s okolím. Vedlejší cíle: 1. propagace cyklistiky jako zdravého životního stylu 2. důkaz, že úrazům lze předcházet 3. aktivizace dobrovolníků, propojení komunity 4. náplň zdravého města Cílové skupiny: 1. školáci základních škol, věk 6-10, let 2. jejich rodiče 3. děti mateřských škol věk 3-6 let 4. jejich rodiče Prováděcí skupiny: koordinátoři kampaně, učitelé základních a mateřských škol, policisté (městská policie dále jen MP), obchodníci s cyklistickými potřebami, novináři, zastupitelé města, donoři, rozdavači odměn. Spolupracující : Centrum prevence dětských úrazů - katedra epidemiologie II. LF Praha (as. MUDr. Grivna, doc. MUDr. Benešová ) Zdravotní ústav Zlín - pracoviště Kroměříž (MUDr. J. Čihalová ) Katedra epidemiologie LF UP Olomouc (ing. Čížek, prof. Janout) Agentura Spiralis, Národní síť zdravých měst (ing. Švec) Centrum dopravního výzkumu (ing.martinek) str. 4

6 2. VLASTNÍ KAMPAŇ 2.A Informace Následující tabulka by měla pomoci v rychlé orientaci, který tištěný materiál je komu určen: název materiálu, (formát) v tiráži na tisku 1/ Plakáty pro žáky (A3) 2/ Předlohy k domalování do hodin VV (A4) 3/ Kupon na slevu (A5) 4/ Plakát pro rodiče (A3) cílová skupina místa určení účast školy žáci ZŠ žáci ZŠ, děti MŠ rodiče dětí prarodiče 5/ Hlavní vizuál (A3) široká veřejnost děti ZŠ 6/ leták pro městskou policii (A4) 7/ Předlohy A4 z hodin VV */ po dotvoření Text rozhlasového spotu 1/ rodiče odměněných dětí napomenutí 2/široká veřejnost školáci, pak 1/široká veřejnost 2/prováděcí skupiny 3/ rodiče a prarodiče dětí všechny děti na ZŠ každá třída ve škole pro každého žáka na hodině výtvarné výchovy chodby škol před tř. schůzkami čekárny praktických i dětských lékařů, gynekologů.. obchody se slevami přileb, úřední desky, výlepová místa ve městě odborná veřejnost MP, radnice, foyaer radnic, škol, výlepové plochy, oficiální akce 1/ předávací akce na ulici 2/ městská hromadná doprava autobusy, čekárny ( k A3 pro rodiče ), obchodníci, MP, radnice po dotvoření */ městská hromadná doprava vyhlášení školním rozhlasem naxeroxovat dle počtu žáků ve třídě plakátky zhotovené na hodinách VV připraví škola ve spolupráci Materiály dodáme jednotlivým koordinátorům, tam je rozpočítejte podle počtu tříd pro jednotlivé školy a (školky) a budou zkompletovány pro každou školu zvlášť ( s přiměřenou rezervou). Zvláštní školy a gymnázia jsou vedeny pod krajským úřadem. str. 5

7 Zapojení škol do kampaně: 1. Do velikonoc, nejlépe koncem března dopisem oslovte ředitele škol (příloha A.1 dopis ředitelům škol). současně předejte pokyny pro učitele ( příloha A.2) a tištěné materiály pro jednotlivé školy (plakáty formátu A4 pro žáky, pro rodiče, hlavní vizuály, předlohy A4 pro hodiny VV, informace o prodejnách se slevami (příloha A.4), informace pro rodiče ( příloha A.3). 2. Učitelé budou informovat děti o prodejnách, kde se poskytují slevy na přilby (příloha A.4). 3. Rodiče budou informováni v průběhu března, dubna, května prostřednictvím třídních schůzek (příloha A.3). I oni dostanou propagační materiály kampaně, včetně informací o prodejnách se slevami (příloha A.4). 4. Na závěr kampaně budou učitelé požádáni o vypracování závěrečné zprávy. Seznam příloh: A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro výtvarníky (námět na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace rodičům ( na třídní schůzky) A.4 informace o prodejnách se slevami Zapojení lékařů do kampaně : 1. Prostřednictvím spolupracující zdravotní pojišťovny nebo osobně oslovte dopisem pro lékaře (příloha A.6) lékaře pro děti a dorost ve městě. Přiložte dostatečný počet materiálů k vyvěšení do čekáren. Vahou své autority pomohou šířit prevenci v rámci preventivních prohlídek. 2. Podobně můžete oslovit i regionální dětské a chirurgické oddělení. Možné je oslovit i čekárny gynekologů. Zapojení medií do kampaně - mediální pozadí : Novináře informujte str. 6

8 2.B Sleva přileb Součástí kampaně jsou i slevy na zakoupení přileb. Cykloprodejny mají marži ca 25 % na přilbě, podle zkušeností dovedou poskytnout slevu cca 15%. Při jejich oslovení použijte dopis obchodníkům, přiložený v metodice. Velmi pomáhá i několik plakátů do prodejny a několik dotvořených předloh z hodin VV. Lze po dohodě vystavit i materiály, které vyrobí děcka na základních školách ( billboardy, návrhy přileb,...) Dopis je označen jako příloha B.1. Obchodníkům dejte k dispozici cedulku do výlohy, plakáty, dotvořené plakátky A4 z hodin VV. Doporučujeme nakupovat u nich ceny na odměny cyklistům. Kontext: Obchodníci s cyklistickými potřebami mají již dobu největších prodejů za sebou. Někteří mohou tvrdit, že nebudou ze své marže podporovat obecní projekt. Ti vnímavější si uvědomí, že si do jejich obchodu přijdou začátkem sezóny koupit doplněk na kolo děti i se svými rodiči z celého města a mohou tak získat nové zákazníky. Postup práce s obchodníky: 1. Vybavte obchodníky příslušnými plakáty a cedulkami do výlohy. 2. Pro kontrolu kampaně je požádejte o shromažďování vyplněných kuponů (formát A5). Po vyzvednutí na konci kampaně bude lepší přehled, které třídy či školy byly nejúspěšnější v propagaci přileb, a kde se asi přilby nepropagovaly. 3. Pro závěrečnou zprávu budete mít přehled o prodaných přilbách. V polovině července vyberte uplatněné kupony a poděkujte obchodníkům, oceňte jejich přínos kampani. Seznam příloh: B.1 dopis obchodníkům str. 7

9 2.C Odměny / napomenutí Odměna je nejmocnější zbraní kampaně, pomáhá nejvýrazněji měnit chování. Překonává negativní vrstevnický efekt.. Neodměňujeme nejlepší, nejrychlejší či nejhezčí cyklisty, ale ty cyklisty do 15 let 18 let, kteří na kole nosí přilbu. Věková kategorie let je mimo cílové skupiny kampaně. Nelze je jednoduše informovat a motivovat. Nemáme zkušenosti a ani vyhodnocení efektu kampaně v této kategorii. Rovněž i počet úrazů hlavy na kole po roce výrazně klesá. Jak odměňovat: Koordinátor či městská policie vytipuje přehledná místa ( cyklostezka, prostor ráno před školou, před koupalištěm) a denní doba, v rámci které budou rozdávány odměny. Cenu může získat ten první cyklista do 15 resp. 18 let, který projede první pomyslnou čárou s přilbou na hlavě (hodnotnou cenu může předat například primátor, starosta, politik zodpovědný za Zdravé město - doporučujeme přizvat novináře). Vhodné je využít doby příchodu do školy ppředávající skupinka neujde pozornosti žáků a udělení odměny lze vyhlásit školním rozhlasem. Odměny z místních zdrojů : odměny drobné i velké, zakoupené radnicí či od sponzorů. 1. Odměny se začněte předávat cca 14 dnů od zahájení kampaně, mezi dětmi se to rychle roznese. Odměňování by mělo být náhodné v čase a na území města. Odměňování by mělo zesílit před vrcholem kampaně a trvat dle možností i o prázdninách (zde se osvědčilo koupaliště). 2. Rozdávejte především drobné ceny ( propisky, samolepky, plakáty, magnetky, klíčenky, ledvinky, zadní blikačky ) přímo na ulici. Doporučujeme s doprovodným letákem o kampani. 3. Při předávání mladému cyklistovi poblahopřejte a zdůrazněte mu, že tím, že nosí přilbu, chrání život nejen svůj, ale i ostatních, třeba mladších dětí. Dostává odměnu za to, že se chová zodpovědně dospěle. Proto se k němu tak i chovejte. 4. Velké ceny ( jízdní kola, knihy) doporučujeme dávat v doprovodu novinářů a zástupců radnice (primátor, náměstek, radní). Je pak vidět, že na této akci radnici záleží. a/ Efekt se znásobí uveřejněním některých odměněných v místním tisku nebo ve školním či obecním rozhlase. Samozřejmostí by měl být souhlas obdarovaných s uveřejněním. b/ Nezapomeňte na předání i doprovodného vysvětlujícího letáku a na záruční list ke kolu a adresu, kde může uplatnit příp. opravu. 5. Součástí akce není ovšem jen odměna, ale i určité napomenutí. Je nutné si uvědomit, že cyklista do 18 let bez přilby na veřejné komunikaci páchá dopravní přestupek. V tomto kontextu tak městská policie může zahájit přestupkové řízení anebo alespoň napomenout. 6. Každého kontaktovaného cyklistu zaznamenejte do formuláře (příloha C.1.). Předané odměny (alespoň velké ceny ) je pak nutné zaznamenat pro potřeby závěrečné zprávy. Zde budou uvedeny i případné problémy či úspěchy ( zajímavé by byly odmítavé reakce veřejnosti na akci) Seznam příloh: C.1 dotazník pro odměňování str. 8

10 3. HROMADNÉ AKCE Hromadné akce - ať je to Jízda zručnosti, Cyklistické rodeo či jen vyjížďka na kole za město mají za cíl: Dětský den nebo 1. Shromáždit co nejvíce dětí s přilbami na hlavě tato podvědomá informace je bude posilovat v tom, že nosit přilbu je normální. 2. Vyvrcholení mediální kampaně. 3. Na akci můžete připravit v hodinách výtvarné výchovy plakáty k upoutání pozornosti (po dohodě s učiteli). Tyto je možno v předstihu vyvěsit na plakátovacích plochách města. 4. Rodinný zážitek - proto vhodné se připojit k pořádaným zavedeným Dnům dětí 5. Zároveň lze prezentovat jako součást kampaně Zdravých měst Dny bez úrazů Hromadná akce nemá sloužit k vybrání nejlepšího, nejhezčího nebo nejrychlejšího cyklisty a k jeho odměně Tenhle přilbu nepotřebuje. S organizací začněte již v průběhu dubna. Hlavní téma hromadné akce - Jízdy zručnosti Doporučujeme postavit různé tratě, přiměřeně dlouhé a náročné, podle počtu dětí a místních podmínek. Navrhované prvky při jízdě zručnosti: 1/ start na křídové čáře, 2/ slalom mezi PET lahvemi naplněnými vodou, 3/podjezd pod krejčovskou gumou napnutou mezi 2 stojany (stromy, ), 4/ jízda po rovné čáře, zatáčka vpravo, vlevo. 5/ jízda s jednou rukou 6/ přejezd hadice 7/ zastavení před překážkou (papírová krabice, čára křídou na zemi) prvky s vyšší mírou rizika: 7/ průjezd pískovištěm 8/ přejezd fošny na zemi 9/ převezení kelímku s vodou (nutno 2 stolečky, kelímky, voda) K organizaci akce bude potřeba: Odměny - Drobnou odměnu by měl dostat každý, kdo projede trať s přilbou na hlavě. Doporučujeme: Program pro celou rodinu, účast provazochodce (p. Berousek ( , cena 7 tis. + doprava z Chropyně) vyhlaste, že někdo z účastníků v přilbě dostane kolo od starosty Josef Dressler 2x MS v cyklotrialu (cena 12 tis. + doprava z Prahy, má i ozvučení), kontakt na nebo někoho jiného místního, cyklistický kroužek (přivede i své známé), podmínkou je jezdit s přilbou na hlavě! Vyjížďka do okolí, seznámení s novou cyklostezkou... o plakátujte pomocí hlavního vizuálu, pozvěte media o účast v přilbách povinná, o účast rodičů nanejvýš žádoucí ( sníží se míra zodpovědnosti, lepší dohled, účast celé rodiny posiluje vazby, posiluje nošení přileb) str. 9

11 4. HARMONOGRAM 2006 Duben Zahájit plakátovací akce na školách a ve veřejných budovách apod. ( dětští lékaři, gynekologové, nemocnice, veřejné budovy MU - městská policie, obchodníci se slevami ) Rozdávat plakáty pro rodiče Den Země, tisková konference k zahájení odměňování v rámci kampaně. sleva přileb - cedulky a materiály do výloh cykloprodejen Odměny / napomenutí na ulicích - začít je rozdávat přímo na ulicích do 14 dnů od zahájení kampaně. Květen: Články a informace v místním tisku o předání kol, vyvěsit plakáty na hromadnou akci ( bambiriáda, Den dětí ) Průběžná kontrola u prodejců přileb. Odměny / napomenutí na ulicích - pokračování akce. ze škol či školského úřadu odeberte dotvořené předlohy a vyvěste je v MHD, na radnici, u lékařů Červen Hromadné akce na Den dětí v rámci Dny bez úrazů (Bezpečná cesta do školy ), promotion na dětském dni (dle možností je možno domluvit provazochodce Berouska) Ukončení či dohoda na pokračování slev u obchodníků. Průzkum nošení přileb. Červenec září Vyhodnocení 2004 vypracovat a předat závěrečné zprávy ze škol, zprávy z měst, od městské policie, počet prodaných přileb u prodejců dle počtu kuponů Předání těchto zpráv vedení města. Vypracování závěrečné zprávy koordinátora Listopad schůzka koordinátorů kampaně dotaz na regionální dětské odd. o počtu úrazů hlavy na kole u cyklistů do 15 let z osloveného a neosloveného regionu. (velmi cenný a náročný údaj, dejte prosím vědět, pokud by se to povedlo zjistit - pro dlouhodobé sledování a spolupráci) str. 10

12 5. KONTROLA KAMPANĚ Kontrola slouží k vyhodnocení jako srovnávací indikátor, k vylepšení kampaně v příštím roce. Níže je pak přiloženo několik forem kontroly. Je jen na koordinátorech, jakou formu zvolí a v jakém rozsahu. Formy kontroly : 1. Cyklistický průzkum nošení přileb Poměrně náročné, nutno několik stálých stanovišť. Obsaďte terén několika dvojicemi skrutátorů - v současné době, bez liniové návaznosti, každoročně na stejných místech ve stejnou dobu, několik dní v týdnu, ( k eliminaci vlivu počasí), v týden maturit (pro meziměstské srovnání), připojuji vypracovaný záznamní list (příloha Záznamní list dopravního průzkumu). 2. V rámci projektu se vyplňuje dotazník pro odměňování (příloha C.1) 3. Výpovědní hodnotu má analýza kuponů na slevu přileb uplatněných u jedn. obchodníků. 4. Požádejte primáře spádového dětského oddělení o počet hospitalizací pro úraz hlavy u cyklistů do 15 let před kampaní a v letech, kdy kampaň běží. Odkažte na nadějné výsledky v Kroměříži (www.nakolojensprilbou.cz). Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně str. 11

13 6. SEZNAM PŘÍLOH Seznam příloh: ( v elektronické podobě jsou na přiloženém CD, červeně označené části aktualizujte, doplňte data, podpisy, ať je to co nejosobnější ) A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro učitele (náměty na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace pro rodiče A.4 informace o prodejnách se slevami A.5 dopis pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) B.1 dopis obchodníkům C.1 dotazník pro odměňování C.2 dopis řediteli městské policie Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně Harmonogram 2006 Záznamní list dopravního průzkumu str. 12

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová Úrazy a jejich prevence MUDr. Jarmila Číhalová Základní údaje Úrazy zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi srdce a cév a nádory) U dětí a mladistvých dokonce místo první. Odhaduje

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života

Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života Plán zdravía kvality života V rámci komunitního plánování ve spolupráci s mnoha organizacemi odbornými partnery Zdravotní ústav, KHS, NNO, příspěvkovými

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Zdravé město Chrudim připravilo společně s partnery v rámci kampaně Národních dnů bez úrazů následující akce : Kampaň Na kolo jen s přilbou

Zdravé město Chrudim připravilo společně s partnery v rámci kampaně Národních dnů bez úrazů následující akce : Kampaň Na kolo jen s přilbou Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

nástroj pro vylepšen ení cyklistické politiky

nástroj pro vylepšen ení cyklistické politiky BYPAD Evropský nástroj pro vylepšen ení cyklistické politiky PLÁNOVÁNÍ UŽIVATELSKÉ POTŘEBY VEDENÍ HODNOCENÍ & DOPAD POLITIKA NA PAPÍŘE CÍLOVÉ SKUPINY A PARTNERSTVÍ FINANCE & ZAMĚSTNANCI DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Konference Obec a zdraví Liberec 5.5.2005

Konference Obec a zdraví Liberec 5.5.2005 Bezpečná komunita Kroměř ěříž Konference Obec a zdraví Liberec 5.5.2005 Město Kroměř ěříž Má 29,3 tis obyvatel Patří do Zlínského kraje Památky UNESCO Zámek, Podzámecká zahrada, Květná zahrada Projekt

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2015 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora Výchova Reflexe Podpora Sebe-výchova Sebe-reflexe Sebe-podpora Aktivity hledání rizik Mapovaní cesty Mapování rizikových faktorů, dynoménů Výzkum rizikových zákonitostí Soutěže Rizika, která děti objevují,

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Testování efektu přímé komunikace na vybrané skupiny zákazníků Dr. Max. Březen 2015

Testování efektu přímé komunikace na vybrané skupiny zákazníků Dr. Max. Březen 2015 Testování efektu přímé komunikace na vybrané skupiny zákazníků Dr. Max Březen 2015 Stručný popis kampaně Kampaň cílená na vybranou skupinu 50.000 pacientů z Klientského programu Dr.Max Klienti byli osloveni

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd www.socioklima.eu 2 Co je SOCIOKLIMA? originálníčeský program vytvořený pro podmínky českých škol (vycházející ze znalosti našeho prostředí) komplexní online diagnostika školních tříd online dotazníky:

Více

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy V Praze, 14. února 2008 Pravidla soutěže Unilever Sprinter roku 2008 Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ve spolupráci

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Statutární město Mladá Boleslav - Národní síť Zdravých měst ČR. -přehled dvouleté vzájemné spolupráce

Statutární město Mladá Boleslav - Národní síť Zdravých měst ČR. -přehled dvouleté vzájemné spolupráce Zdravé město Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav - Národní síť Zdravých měst ČR -přehled dvouleté vzájemné spolupráce Členství Město Mladá Boleslav vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst 1.ledna

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Česko jede. Mgr. Radomíra Plíšková Ministerstvo dopravy / CDV. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor

Česko jede. Mgr. Radomíra Plíšková Ministerstvo dopravy / CDV. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Česko jede Mgr. Radomíra Plíšková Ministerstvo dopravy / CDV Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Obsah Téma 1 - Nové změny legislativy pro cyklistickou dopravu Téma 2 Cyklistické stezky a jejich

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093 Lobbying Pavel Čech Učo:18093 Úvod Prezentovaný projekt již úspěšně 15 let funguje. Vše se povedlo, ale jak to začalo. Na počátku byl internet v plenkách a nebyl Facebook Historie Začalo to u piva, kde

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 )

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance.

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance. Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance. 1. Identifikační údaje zadavatele: Česká republika - organizační

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více