NA KOLO JEN S PŘILBOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA KOLO JEN S PŘILBOU www.nakolojensprilbou.cz"

Transkript

1 BEZPEČNÁ KOMUNITA NA KOLO JEN S PŘILBOU Široká komunální kontrolovaná kampaň k propagaci nošení cyklistických přileb mezi cyklisty do 15 let Metodika kampaně únor 2006 MUDr. Martin Sedlák, Bezpečná komunita Kroměříž

2 Obsah: 1) Obecně o kampani Abstrakt Stručný popis kampaně 3 2) Vlastní kampaň 5 2. A Informace 5 2. B Sleva přileb 7 2. C Odměna / napomenutí 8 3) Hromadné akce 9 4) Harmonogram 10 5) Kontrola kampaně 11 6) Seznam příloh 12 Seznam příloh: A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro výtvarníky (námět na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace pro rodiče A.4 informace o prodejnách se slevami A.5 dopis pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) B.1 dopis obchodníkům C.1 dotazník pro odměňování C.2 dopis řediteli městské policie Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně str. 1

3 1. OBECNĚ O KAMPANI 1.1. Abstrakt Na kolo jen s přilbou 1. široká komunální kontrolovaná kampaň v Evropě Poranění hlavy je nejčastějším zraněním u předškoláků, 3. nejčastější u dětí školního věku a adolescentů v České republice. Úraz hlavy je nejčastějším důvodem k hospitalizaci při úrazu na kole - činí 60 %. Přilba snižuje riziko zranění mozku při úrazu na kole ze %. Legislativní povinnost nosit přilbu u cyklistů do 15 let platí v ČR od roku 2001, do 18 let od června 2006, není však rutinně v praxi vymáhána. Vlastnit přilbu neznamená přilbu nosit, je třeba překonat bariéry v cílových skupinách. Na základě těchto poznatků a zkušeností ze Severní Ameriky a Švédska byla vypracována kampaň podle PRECEDE 1 modelu chování. Její hlavní časti jsou : A/ podání informace prostřednictvím škol, B/ časově ohraničená sleva přileb C/ posilování žádoucího chování - odměny za nošení resp. trest za nenošení cyklistické přilby Vnitřní kontrola kampaně slouží k evaluaci, vnější nezávislá kontrola může být prováděna sčítáním cyklistů nosících přilby přímo v ulicích. Kontrola úbytku úrazů hlavy na kole je možná po dohodě se spádovým dětským oddělením. 1 PRECEDE model (Thompsonová 2001) - faktory : 1. predispoující = informace; 2. umožňující = sleva přileb; 3. posilující = odměna / napomenutí další literatura u autora str. 2

4 1.2. Stručný popis kampaně Obecně: Víme, že přilbu vlastnit, neznamená přilbu nosit. Kampaň sestává ze tří propojených, rovnocenných a nezbytných součástí: A/ informace B/ sleva přileb C/ odměna - napomenutí Kampaň musí proběhnout v celém městě naráz a musí se opakovat 4 roky za sebou. Základní charakteristika: Postavena na etologických teoriích dle zkušeností ze Švédska, Austrálie, USA a Kanady, účinnost potvrzena nezávislým úřadem ve čtyřletém sledování, umožňuje vícezdrojové financování, postavena na projektovém řízení, dobrovolná. Příklady výsledku dopravního průzkumu nošení přileb v Kroměříži (OHS MUDr. J.Čihalová ) věk ,05 42,72 37,59 55,28 56,59 54,96 věk ,61 14,62 11,03 21,83 21,9 26,09 věk ,49 1,4 2,09 3,15 3,16 3,6 věk nad ,06 0,31 2,37 1,32 2,19 věk 0-10 věk věk věk nad 66 str. 3

5 Účel: zvýšit nošení cyklistických přileb u dětí do 15 let a snížit tak úrazovost Indikátory: 1. dopravní či dotazníkový průzkum nošení přileb, 2. počet uplatněných kuponů na slevu, 3. počet oslovených tříd v základních a mateřských školách, 4. počet odměn rozdaných na ulici za nošení cyklistické přilby 5. počet uplatněných kuponů 6. počet hospitalizací cyklistů do 15 let pro úraz hlavy na kole na spádovém dětském oddělení z regionu osloveného kampaní ve srovnání s okolím. Vedlejší cíle: 1. propagace cyklistiky jako zdravého životního stylu 2. důkaz, že úrazům lze předcházet 3. aktivizace dobrovolníků, propojení komunity 4. náplň zdravého města Cílové skupiny: 1. školáci základních škol, věk 6-10, let 2. jejich rodiče 3. děti mateřských škol věk 3-6 let 4. jejich rodiče Prováděcí skupiny: koordinátoři kampaně, učitelé základních a mateřských škol, policisté (městská policie dále jen MP), obchodníci s cyklistickými potřebami, novináři, zastupitelé města, donoři, rozdavači odměn. Spolupracující : Centrum prevence dětských úrazů - katedra epidemiologie II. LF Praha (as. MUDr. Grivna, doc. MUDr. Benešová ) Zdravotní ústav Zlín - pracoviště Kroměříž (MUDr. J. Čihalová ) Katedra epidemiologie LF UP Olomouc (ing. Čížek, prof. Janout) Agentura Spiralis, Národní síť zdravých měst (ing. Švec) Centrum dopravního výzkumu (ing.martinek) str. 4

6 2. VLASTNÍ KAMPAŇ 2.A Informace Následující tabulka by měla pomoci v rychlé orientaci, který tištěný materiál je komu určen: název materiálu, (formát) v tiráži na tisku 1/ Plakáty pro žáky (A3) 2/ Předlohy k domalování do hodin VV (A4) 3/ Kupon na slevu (A5) 4/ Plakát pro rodiče (A3) cílová skupina místa určení účast školy žáci ZŠ žáci ZŠ, děti MŠ rodiče dětí prarodiče 5/ Hlavní vizuál (A3) široká veřejnost děti ZŠ 6/ leták pro městskou policii (A4) 7/ Předlohy A4 z hodin VV */ po dotvoření Text rozhlasového spotu 1/ rodiče odměněných dětí napomenutí 2/široká veřejnost školáci, pak 1/široká veřejnost 2/prováděcí skupiny 3/ rodiče a prarodiče dětí všechny děti na ZŠ každá třída ve škole pro každého žáka na hodině výtvarné výchovy chodby škol před tř. schůzkami čekárny praktických i dětských lékařů, gynekologů.. obchody se slevami přileb, úřední desky, výlepová místa ve městě odborná veřejnost MP, radnice, foyaer radnic, škol, výlepové plochy, oficiální akce 1/ předávací akce na ulici 2/ městská hromadná doprava autobusy, čekárny ( k A3 pro rodiče ), obchodníci, MP, radnice po dotvoření */ městská hromadná doprava vyhlášení školním rozhlasem naxeroxovat dle počtu žáků ve třídě plakátky zhotovené na hodinách VV připraví škola ve spolupráci Materiály dodáme jednotlivým koordinátorům, tam je rozpočítejte podle počtu tříd pro jednotlivé školy a (školky) a budou zkompletovány pro každou školu zvlášť ( s přiměřenou rezervou). Zvláštní školy a gymnázia jsou vedeny pod krajským úřadem. str. 5

7 Zapojení škol do kampaně: 1. Do velikonoc, nejlépe koncem března dopisem oslovte ředitele škol (příloha A.1 dopis ředitelům škol). současně předejte pokyny pro učitele ( příloha A.2) a tištěné materiály pro jednotlivé školy (plakáty formátu A4 pro žáky, pro rodiče, hlavní vizuály, předlohy A4 pro hodiny VV, informace o prodejnách se slevami (příloha A.4), informace pro rodiče ( příloha A.3). 2. Učitelé budou informovat děti o prodejnách, kde se poskytují slevy na přilby (příloha A.4). 3. Rodiče budou informováni v průběhu března, dubna, května prostřednictvím třídních schůzek (příloha A.3). I oni dostanou propagační materiály kampaně, včetně informací o prodejnách se slevami (příloha A.4). 4. Na závěr kampaně budou učitelé požádáni o vypracování závěrečné zprávy. Seznam příloh: A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro výtvarníky (námět na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace rodičům ( na třídní schůzky) A.4 informace o prodejnách se slevami Zapojení lékařů do kampaně : 1. Prostřednictvím spolupracující zdravotní pojišťovny nebo osobně oslovte dopisem pro lékaře (příloha A.6) lékaře pro děti a dorost ve městě. Přiložte dostatečný počet materiálů k vyvěšení do čekáren. Vahou své autority pomohou šířit prevenci v rámci preventivních prohlídek. 2. Podobně můžete oslovit i regionální dětské a chirurgické oddělení. Možné je oslovit i čekárny gynekologů. Zapojení medií do kampaně - mediální pozadí : Novináře informujte str. 6

8 2.B Sleva přileb Součástí kampaně jsou i slevy na zakoupení přileb. Cykloprodejny mají marži ca 25 % na přilbě, podle zkušeností dovedou poskytnout slevu cca 15%. Při jejich oslovení použijte dopis obchodníkům, přiložený v metodice. Velmi pomáhá i několik plakátů do prodejny a několik dotvořených předloh z hodin VV. Lze po dohodě vystavit i materiály, které vyrobí děcka na základních školách ( billboardy, návrhy přileb,...) Dopis je označen jako příloha B.1. Obchodníkům dejte k dispozici cedulku do výlohy, plakáty, dotvořené plakátky A4 z hodin VV. Doporučujeme nakupovat u nich ceny na odměny cyklistům. Kontext: Obchodníci s cyklistickými potřebami mají již dobu největších prodejů za sebou. Někteří mohou tvrdit, že nebudou ze své marže podporovat obecní projekt. Ti vnímavější si uvědomí, že si do jejich obchodu přijdou začátkem sezóny koupit doplněk na kolo děti i se svými rodiči z celého města a mohou tak získat nové zákazníky. Postup práce s obchodníky: 1. Vybavte obchodníky příslušnými plakáty a cedulkami do výlohy. 2. Pro kontrolu kampaně je požádejte o shromažďování vyplněných kuponů (formát A5). Po vyzvednutí na konci kampaně bude lepší přehled, které třídy či školy byly nejúspěšnější v propagaci přileb, a kde se asi přilby nepropagovaly. 3. Pro závěrečnou zprávu budete mít přehled o prodaných přilbách. V polovině července vyberte uplatněné kupony a poděkujte obchodníkům, oceňte jejich přínos kampani. Seznam příloh: B.1 dopis obchodníkům str. 7

9 2.C Odměny / napomenutí Odměna je nejmocnější zbraní kampaně, pomáhá nejvýrazněji měnit chování. Překonává negativní vrstevnický efekt.. Neodměňujeme nejlepší, nejrychlejší či nejhezčí cyklisty, ale ty cyklisty do 15 let 18 let, kteří na kole nosí přilbu. Věková kategorie let je mimo cílové skupiny kampaně. Nelze je jednoduše informovat a motivovat. Nemáme zkušenosti a ani vyhodnocení efektu kampaně v této kategorii. Rovněž i počet úrazů hlavy na kole po roce výrazně klesá. Jak odměňovat: Koordinátor či městská policie vytipuje přehledná místa ( cyklostezka, prostor ráno před školou, před koupalištěm) a denní doba, v rámci které budou rozdávány odměny. Cenu může získat ten první cyklista do 15 resp. 18 let, který projede první pomyslnou čárou s přilbou na hlavě (hodnotnou cenu může předat například primátor, starosta, politik zodpovědný za Zdravé město - doporučujeme přizvat novináře). Vhodné je využít doby příchodu do školy ppředávající skupinka neujde pozornosti žáků a udělení odměny lze vyhlásit školním rozhlasem. Odměny z místních zdrojů : odměny drobné i velké, zakoupené radnicí či od sponzorů. 1. Odměny se začněte předávat cca 14 dnů od zahájení kampaně, mezi dětmi se to rychle roznese. Odměňování by mělo být náhodné v čase a na území města. Odměňování by mělo zesílit před vrcholem kampaně a trvat dle možností i o prázdninách (zde se osvědčilo koupaliště). 2. Rozdávejte především drobné ceny ( propisky, samolepky, plakáty, magnetky, klíčenky, ledvinky, zadní blikačky ) přímo na ulici. Doporučujeme s doprovodným letákem o kampani. 3. Při předávání mladému cyklistovi poblahopřejte a zdůrazněte mu, že tím, že nosí přilbu, chrání život nejen svůj, ale i ostatních, třeba mladších dětí. Dostává odměnu za to, že se chová zodpovědně dospěle. Proto se k němu tak i chovejte. 4. Velké ceny ( jízdní kola, knihy) doporučujeme dávat v doprovodu novinářů a zástupců radnice (primátor, náměstek, radní). Je pak vidět, že na této akci radnici záleží. a/ Efekt se znásobí uveřejněním některých odměněných v místním tisku nebo ve školním či obecním rozhlase. Samozřejmostí by měl být souhlas obdarovaných s uveřejněním. b/ Nezapomeňte na předání i doprovodného vysvětlujícího letáku a na záruční list ke kolu a adresu, kde může uplatnit příp. opravu. 5. Součástí akce není ovšem jen odměna, ale i určité napomenutí. Je nutné si uvědomit, že cyklista do 18 let bez přilby na veřejné komunikaci páchá dopravní přestupek. V tomto kontextu tak městská policie může zahájit přestupkové řízení anebo alespoň napomenout. 6. Každého kontaktovaného cyklistu zaznamenejte do formuláře (příloha C.1.). Předané odměny (alespoň velké ceny ) je pak nutné zaznamenat pro potřeby závěrečné zprávy. Zde budou uvedeny i případné problémy či úspěchy ( zajímavé by byly odmítavé reakce veřejnosti na akci) Seznam příloh: C.1 dotazník pro odměňování str. 8

10 3. HROMADNÉ AKCE Hromadné akce - ať je to Jízda zručnosti, Cyklistické rodeo či jen vyjížďka na kole za město mají za cíl: Dětský den nebo 1. Shromáždit co nejvíce dětí s přilbami na hlavě tato podvědomá informace je bude posilovat v tom, že nosit přilbu je normální. 2. Vyvrcholení mediální kampaně. 3. Na akci můžete připravit v hodinách výtvarné výchovy plakáty k upoutání pozornosti (po dohodě s učiteli). Tyto je možno v předstihu vyvěsit na plakátovacích plochách města. 4. Rodinný zážitek - proto vhodné se připojit k pořádaným zavedeným Dnům dětí 5. Zároveň lze prezentovat jako součást kampaně Zdravých měst Dny bez úrazů Hromadná akce nemá sloužit k vybrání nejlepšího, nejhezčího nebo nejrychlejšího cyklisty a k jeho odměně Tenhle přilbu nepotřebuje. S organizací začněte již v průběhu dubna. Hlavní téma hromadné akce - Jízdy zručnosti Doporučujeme postavit různé tratě, přiměřeně dlouhé a náročné, podle počtu dětí a místních podmínek. Navrhované prvky při jízdě zručnosti: 1/ start na křídové čáře, 2/ slalom mezi PET lahvemi naplněnými vodou, 3/podjezd pod krejčovskou gumou napnutou mezi 2 stojany (stromy, ), 4/ jízda po rovné čáře, zatáčka vpravo, vlevo. 5/ jízda s jednou rukou 6/ přejezd hadice 7/ zastavení před překážkou (papírová krabice, čára křídou na zemi) prvky s vyšší mírou rizika: 7/ průjezd pískovištěm 8/ přejezd fošny na zemi 9/ převezení kelímku s vodou (nutno 2 stolečky, kelímky, voda) K organizaci akce bude potřeba: Odměny - Drobnou odměnu by měl dostat každý, kdo projede trať s přilbou na hlavě. Doporučujeme: Program pro celou rodinu, účast provazochodce (p. Berousek ( , cena 7 tis. + doprava z Chropyně) vyhlaste, že někdo z účastníků v přilbě dostane kolo od starosty Josef Dressler 2x MS v cyklotrialu (cena 12 tis. + doprava z Prahy, má i ozvučení), kontakt na nebo někoho jiného místního, cyklistický kroužek (přivede i své známé), podmínkou je jezdit s přilbou na hlavě! Vyjížďka do okolí, seznámení s novou cyklostezkou... o plakátujte pomocí hlavního vizuálu, pozvěte media o účast v přilbách povinná, o účast rodičů nanejvýš žádoucí ( sníží se míra zodpovědnosti, lepší dohled, účast celé rodiny posiluje vazby, posiluje nošení přileb) str. 9

11 4. HARMONOGRAM 2006 Duben Zahájit plakátovací akce na školách a ve veřejných budovách apod. ( dětští lékaři, gynekologové, nemocnice, veřejné budovy MU - městská policie, obchodníci se slevami ) Rozdávat plakáty pro rodiče Den Země, tisková konference k zahájení odměňování v rámci kampaně. sleva přileb - cedulky a materiály do výloh cykloprodejen Odměny / napomenutí na ulicích - začít je rozdávat přímo na ulicích do 14 dnů od zahájení kampaně. Květen: Články a informace v místním tisku o předání kol, vyvěsit plakáty na hromadnou akci ( bambiriáda, Den dětí ) Průběžná kontrola u prodejců přileb. Odměny / napomenutí na ulicích - pokračování akce. ze škol či školského úřadu odeberte dotvořené předlohy a vyvěste je v MHD, na radnici, u lékařů Červen Hromadné akce na Den dětí v rámci Dny bez úrazů (Bezpečná cesta do školy ), promotion na dětském dni (dle možností je možno domluvit provazochodce Berouska) Ukončení či dohoda na pokračování slev u obchodníků. Průzkum nošení přileb. Červenec září Vyhodnocení 2004 vypracovat a předat závěrečné zprávy ze škol, zprávy z měst, od městské policie, počet prodaných přileb u prodejců dle počtu kuponů Předání těchto zpráv vedení města. Vypracování závěrečné zprávy koordinátora Listopad schůzka koordinátorů kampaně dotaz na regionální dětské odd. o počtu úrazů hlavy na kole u cyklistů do 15 let z osloveného a neosloveného regionu. (velmi cenný a náročný údaj, dejte prosím vědět, pokud by se to povedlo zjistit - pro dlouhodobé sledování a spolupráci) str. 10

12 5. KONTROLA KAMPANĚ Kontrola slouží k vyhodnocení jako srovnávací indikátor, k vylepšení kampaně v příštím roce. Níže je pak přiloženo několik forem kontroly. Je jen na koordinátorech, jakou formu zvolí a v jakém rozsahu. Formy kontroly : 1. Cyklistický průzkum nošení přileb Poměrně náročné, nutno několik stálých stanovišť. Obsaďte terén několika dvojicemi skrutátorů - v současné době, bez liniové návaznosti, každoročně na stejných místech ve stejnou dobu, několik dní v týdnu, ( k eliminaci vlivu počasí), v týden maturit (pro meziměstské srovnání), připojuji vypracovaný záznamní list (příloha Záznamní list dopravního průzkumu). 2. V rámci projektu se vyplňuje dotazník pro odměňování (příloha C.1) 3. Výpovědní hodnotu má analýza kuponů na slevu přileb uplatněných u jedn. obchodníků. 4. Požádejte primáře spádového dětského oddělení o počet hospitalizací pro úraz hlavy u cyklistů do 15 let před kampaní a v letech, kdy kampaň běží. Odkažte na nadějné výsledky v Kroměříži (www.nakolojensprilbou.cz). Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně str. 11

13 6. SEZNAM PŘÍLOH Seznam příloh: ( v elektronické podobě jsou na přiloženém CD, červeně označené části aktualizujte, doplňte data, podpisy, ať je to co nejosobnější ) A.1 dopis ředitelům škol A.2 pokyny pro učitele (náměty na hodinu výtvarné výchovy) A.3 informace pro rodiče A.4 informace o prodejnách se slevami A.5 dopis pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) B.1 dopis obchodníkům C.1 dotazník pro odměňování C.2 dopis řediteli městské policie Na závěr jsou jednotliví partneři požádání o sepsání své závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva učitele Závěrečná zpráva policie Závěrečná zpráva koordinátora kampaně Harmonogram 2006 Záznamní list dopravního průzkumu str. 12

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR]

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] 2009 Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] Obsah: 1. Úvod 4 2. Obecná charakteristika 5 2.1. Poslání 5 2.2. Cíl 5 2.3. Cílová skupina 5 2.4. Hodnoty, principy, východiska 5 3.

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři

Příručka pro organizátory dobrovolnických dní. www.na-den.cz. 1 Organizátoři Příručka pro organizátory dobrovolnických dní www.na-den.cz 1 Organizátoři Slovníček Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Motivací mu může být

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více