Mateřská škola Okružní 917 Orlová-Lutyně, okres Karviná, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mateřská škola Husova 1211 Orlová-Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Okružní 917 Orlová-Lutyně, okres Karviná, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mateřská škola Husova 1211 Orlová-Město"

Transkript

1 Mateřská škola Okružní 917 Orlová-Lutyně, okres Karviná, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Mateřská škola Husova 1211 Orlová-Město Roční plán vzdělávací práce Školní rok 2014/2015 Naše Země kulatá je Zpracovala: Visorová Milada zástupkyně řed. Na vědomí: Mgr. Bardoňová Marie ředitelka MŠ 1

2 Plnění úkolů ve školním roce 2014/2015 vyplývajících ze ŠVP 1. Připravovat pro děti pester, variabilní prostředí pro spontánní hru dostatečná nabídka didaktických pomůcek, hraček pro konstruktivní hru 2. Dávat dětem důvěru, starší děti pověřovat učením mladších a ověřovat si tak zvládnutí dovedností zadávat dětem jednoduché úkoly postatrat se o mladšího kamaráda při sebeobslužných pracích, vyřizování vzkazů, pomoc starších dětí při didaktických hrách. 3. Klást na děti takové požadavky, které jsou schopny zvládnout, přihlížet k individuálním zvláštnostem dětí 4. Rozvíjet koordinaci hrubé motoriky, jemné motoriky, zpřeňování senzomotorické koordinace ( grafomotoriky ) pracovní listy, vkládání tvarů, skládání puzzle, navlékání korálků, zavazování tkaniček 5. Vhodnou motivací a příkladem podporovat děti při konzumaci salátů a pomazánek 6. Dodržovat dohodnutá pravidla obsazování herních koutků, úklid hraček a předmětů na hraní 7. Promyšleně zařazovat práci dětí na PC kreslení, vybarvování, procvičování postřehu při hrách na PC. Při činnostech zohledňovat děti se specifickými potřebami 8. Spolupracovat s kolegyněmí na problémech výchovy I vzdělávání, které se vyskytnou 9. V náročných situacích ochotně nabízet své síly nemoc kolegyně, OČR, apod. 10. Navrhovat rodičům, aby se zapojovali do organizace akcí pro děti požádat o pomoc, návrhy na třídních schůzkách 11. Uspořádat pro děti akce, kde budou pozvány děti ze ZŠ např. Společná návštěva divadla, návštěva tělocvičny v ZŠ, atd. 12. Navázat kontakt a získat sponzorský dar ( soukromá firma, apod. ) V letošním školním roce se zaměříme na pokusy a polytechnickou výchovu. Záznamy budou vedeny v TK. 2

3 Spolupráce s rodiči, akce na školní rok 2014/ ZÁŘÍ Třídní schůzka s rodiči seznámení se ŠVP, Školním řádem, Ročním plánem 2. ŘÍJEN Drakiáda pouštění draků před MŠ opékání párků na zahradě 3. PROSINEC Mikulášská nadílka s rodiči, s programem ( Radana ) 4. LEDEN Třídní schůzka pro rodiče předškoláků informace k zápisu, přizvání p.uč. 1. třídy ZŠ Jarní 5. BŘEZEN Karneval v DK Hopsalín 6. DUBEN Velikonoční tvoření, spaní ve školce 7. KVĚTEN Slavíme svátek maminek 8. ČERVEN Den dětí, rozloučení s předškoláky Akce pro děti ve školním roce 2014/2015 Návštěvy loutkového divadla v Ostravě Divadla v Mateřské škole 3

4 Předplavecký výcvik Návštěvy solné jekyně Návštěvy výstav spolků Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, vystoupení dětí v Domě seniorů Návštěva 1. Tř. v ZŠ Jarní předškoláci Karneval v DK Návštěva knihovny Mobilní planetárium ve školce Výlet do ZO Návštěva Dinoparku v Doubravě Lyžařský výcvik Bílá Návštěva farmy Dolní Suchá Návštěvy Spirály polytechnická výchova Celodenní výlet (popř. Škola v přírodě) Týden bezpečnosti MP, Hasiči, dopravní hřiště Den dětí, rozloučení s předškoláky Akce MŠ směrem k veřejnosti ve školním roce 2013/ Spolupráce s MŠ Okružní 917, MŠ Orlík, ZŠ Jarní. 2. Prezentace v Orlovských novinách, aktualizece webových stránek. 3. Výstavy dětských prací v Městské knihovně v Orlové-Lutyni. 4. Účast dětí na akcích pořádaných městem Výstavy spolků, Den Země, Paraplíčko, soutěže pořádané Domem dětí v Orlové. 5. Účast učitelek pořádaných SZÚ v našem regionu Spolupráce s MŠ v Orlové-Lutyni 4

5 MŠ Okružní 917 Orlová-Lutyně - Návštěvy učitelek a dětí obou MŠ - dopravní hřiště - Účast na školeních a poradách. - Porady mezi ředitelkou MŠ a zástupkyní na MŠ Husova. MŠ Orlík Orlová-Poruba - Společné návštěvy divadla v Ostravě. - Vzájemná návštěva dětí obou MŠ na školní zahradě. ZŠ Jarní Orlová-Poruba - Návštěva předškoláků v 1. třídě. - Návštěva tělocvičny v ZŠ - Společný výlet do Dinoparku 5

6 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2014/2015 V tomto školním roce se zaměříme na poznávání zvířátek, ekologie - třídění odpadů Hlavní cíle: Mít povědomí o okolním světě. Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách. Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí. Kompetence: Rozvíjet vzdělávací dovednosti a chuť dítěte poznávat stále nové věci, podílet se na ochraně životního prostředí ve všech jeho formách. Seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání. Činnosti: PODZIM Návštěva ZOO pozorování a poznávání exotických zvířat, umět je pojmenovat. Vědět, že zvířata v ZOO nekrmíme. Návštěva u myslivců sběr přírodnin pro zvířátka a následné předání. Pozorování zvířátek veverka, srnka, ježek, bažant. Pojmenovat zvířátka, která žijí v lese a čím se živí. Návštěva živého koutku v DDM poznávat a pojmenovávat známá zvířátka, ztvárnit je výtvarně. Povídáme si o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin, proč odlétají. Výtvarné ztvárnění lesa, zvířátek, ptáků. ZIMA Zavěšení krmítka na strom starat se o krmení pro ptáčky, píseň Přiletěla vrána. Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka jablíčka, mrkvičky. Rozlišování stop ve sněhu stopy lidí, zvířat liška, zajíc, medvěd. Pozorování lesních zvířat v lesoparku veverka, bažant, popř. zajíc. JARO 6

7 Návrat ptáků, pozorování, kteří ptáci se vracejí vyjmenovat, zpěv písní o ptácích, kreslení, malování. Proč si ptáci dělají hnízda, pozorování. Modelování ptáčků, hnízda. Domácí zvířata a jejich mláďata podle možnosti návštěva farmy. - výtvarné ztvárnění. Jak vznikl život na Zemi kdo jsou to dinosauři Výroba zvířátka z plastové láhve Třídění papíru, plastu LÉTO Která zvířátka žijí v rybníce. Vyhledávání v encyklopediích, malování, modelování. Která zvířátka žijí v potoce, na louce, čím se živí. Která jsou užitečná a která nám škodí. Pozorování lesa na celodenním výletě do hor a ve Škole v přírodě vyprávění a kreslení zážitků. 7

8 Plán pro rozvíjení matematických představ Dílčí cíle: -Rozlišovat a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věci a vztahy mezi nimi barva, tvar,povrch,množství, velikost, druhy materiálu -Rozlišovat směry a vzdálenost, orientovat se v prostoru -Skládat části do celků a rozkládat Kompetence: -Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát -Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti -Chce poznávat okolí, svět SUKY: -Dovede popsat tvar, povrch, barvu -Správně třídí, přiřazuje věci podle barvy, tvaru, velikosti -Umí poměřit mezi sebou několik předmětů a seřadit je podle velikosti -Umí porovnat množství -Správně používá předložky před, za, pod -Umí ukázat, kde je nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed -Umí vyřešit bludiště Září: Cíl: Rozhodnout a posat vzájemnou polohu dvou a více objektů Náměty: DH Rozházený pokoj Alenky Obchod s ovocem Zatoulané klubíčko 8

9 Říjen: Cíl: Rozlišit a správně pojmenovat kruhový čtvercový, obdélníkový a trojúhelníkový tvar Náměty: Magnetické skládanky - tvary Listopad: Poznej podle hmatu tvar Rozhlédni se kolem sebe a najdi Cíl: Určování vzájemné polohy předmětů pojmy je, není, v, na, do, před, za vedle Náměty: DH Rozházený pokoj Alenky Obchod s ovocem Zatoulané klubíčko Prosinec: Cíl: U mět vybrat z daného souboru všechny předměty, které mají danou vlastnost jsou ze dřeva, jsou tvrdé, mají stejnou barvu, tvar Náměty : Hrajeme si na obchod Vybrat předměty stejných vlastností Pracovní listy Leden: Cíl: Porovnáváním prvků určit jejich vlastnosti větší-menší, úzký-širší, starší-mladší Náměty: Manipulace s předměty Pohádka tři medvědi Hledej velké a malé hračky 9

10 Únor: Cíl: Umět vytvářet cesty v prostoru a hledat cesty od jednoho bodu k druhému Náměty: Pracovní listy labyrinty Březen: Cíl: Uspořádat danou skupinu prvků na základě dějové posloupnosti první poslední, před, za Náměty: Pohádka O červené řepě, Budka Duben: Cíl: Odhadovat počet předmětů pomocí zrakového vnímání Náměty: Ryby v rybníce, ptáci na stromech Květen: Červen: Kartičky s puntíky Cíl: Vést děti k osvojování číselné řady Náměty: Co Alenka našla Postav vlak Pracovní listy Zvířátka v lese, ZOO Dokreslování předmětů jablíčka, hrušky.. Na knihovnu Cíl: Rozložit soubor předmětů na skupiny se shodnými vlastnostmi, určit počet, opět je sjednotit. Umět ubrat, přidat Náměty: Hry s geometrickými tvary Třídění hraček kostky, autíčka, panenky 10

11 Polytechnická výchova v MŠ Vztah k vědě a technice i pracovní návyky získávají děti v MŠ. Například konstruktivní hry, kdy děti sestavují podle plánků z různých stavebnic auta, stroje, domy a podobně jsou naprosto denní praxí několika generací dětí. Dnešní děti využívají poznatků z počítače, tv, videí, ale i technicky náročných hraček. Kompetence: - Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat - Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát - Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti - Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody - Chce poznávat okolí, svět - Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou - Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje PODZIM: Cíle: - Zjistit úroveň operací s konstruktivními stavebnicemi - Rozvíjet zručnost, samostatnost, fantazii a představivost dětí při vytváření staveb z písku nebo hlíny - Upevňovat a posilovat svalovou činnost rukou spolu se zrakovou kontrolou, při práci s papírem mačkání, skládání - Vést děti ke sběru přírodnin, prohlubovat schopnost dětí samostatně tvořit z přírodního materiálu - Zapojovat děti do drobného úklidu na zahradě - Uklízet po sobě hračky na své místo Činnosti : - Konstruování se stavebnicemi lego, duplo, dřevěné stavebnice, seva - Stavění hradů z písku, báboviček - Mačkání papíru- jablíčka, hrušky, skládání papíru, drak - Návštěva u myslivců v hájence - Hrabání listí, sbírání spadaných větviček ZIMA: Cíle: - Upevňovat správnou techniku při stříhání papíru - Vést děti ke správnému používání jednoduchých pracovních nástrojů - Vést děti ke zvládnutí i složitějších postupů skládání - Používat samostatně lepidlo, lepení Činnosti : 11

12 - Vystřihování proužků, obrázků - Zatloukání hřebíků krmítko pro ptáčky - Skládání čepice, lodičky - Nalepování vytrhaného papíru na plochu sněhulák JARO, LÉTO : Cíle: - Vést děti k používání různého materiálu látka, kovové drátky, alobal - Bezpečně manipulovat se zahradním nářadím hrábě - Rozvíjet u dětí znalosti o pěstování rostlin co potřebuje rostlina k životu - Pozorovat vlastnosti různých materiálů kov, dřevo, plast - Rozvíjet u dětí dovednosti při práci s nůžkami a papírem stříhání, nalepování, skládání Činnosti: - Úklid zahrady na jaře, používat hrábě - Sázení zeleniny pozorování, zkoumání semínek, rostlin a jejich podmínek pro život - Různé pokusy s různými materiály, třídění předmětů z různých materiálů - Výroba dárečků z papíru k různým příležitostem 12

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce

Mateřská škola Pod Vartou Semily. Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Rok v naší školce Mateřská škola Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, 513 01 Semily tel. 481622694 e-mailová adresa: mspodvartou@gmail.com Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Enviromentální výchova v MŠ Radost

Enviromentální výchova v MŠ Radost Enviromentální výchova v MŠ Radost Našim hlavním úkolem v rámci environmentální výchovy je přispět k tomu, aby děti předškolního věku pochopily, že prostředím je všechno kolem nás - lidé, společnost i

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více