Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)"

Transkript

1 Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Ve dnech 2. a 3. prosince se v Brně uskuteční závěrečná konference k projektu SEVER školám, školy sobě (vizte níže, projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů). Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Program Škola pro udržitelný život V prosinci proběhne v Plzeňském kraji další úvodní seminář programu Škola pro udržitelný život. Mezitím již účastníci seminářů z listopadu budou pilně pracovat na utváření vize místa, ve kterém žijí, ve spolupráci s místní komunitou, rodiči i žáky, a hledat náměty na možné projekty, které by zlepšily životní prostředí v místě. V přípravách je také konference k projektovým metodám výuky, která se uskuteční v dubnu příštího roku v Brně. Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu. Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Bližší informace: Lucie Tomášková, , a na sever.ekologickavychova.cz. Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ V prosinci budeme realizovat dva výukové pobytové programy pro žáky dvou tříd Masarykovy základní školy v Broumově. Programy jsou od začátku tohoto školního roku inovované, zaměřené na propojení jednotlivých lekcí a tím i na lepší pochopení smyslu celého pobytového týdne ze strany žáků. Pokračuje také evaluace výukových programů. Pro žáky, kteří absolvovali výukový pobytový program, a pro jejich pedagogy je určen interaktivní web, kde si mohou zopakovat nabyté znalosti i dozvědět se ještě něco dalšího. SEVER realizuje 36 měsíční projekt zaměřený na zkvalitňování ekologických pobytových programů pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu je např. vytvoření metodiky pro evaluaci pobytových programů, interaktivního webu a metodické příručky. Důležitým faktorem je spolupráce se školami, odborníky na evaluaci a dalšími organizacemi zabývajícími se environmentálními pobytovými programy (např.: sdruženými na Projekt je financován v rámci ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Máte- li zájem dozvědět se více o projektu, můžete kontaktovat středisko SEVER , Carbon Detectives Europe Od září mají základní školy a nižší gymnázia jedinečnou příležitost zapojit se do druhého kola mezinárodní soutěže Ať je vaše škola CO 2 OL! (Make your school CO 2 OL!). V rámci soutěže budou

2 týmy uhlíkových detektivů tvořené žáky ve věku 8-15 let soutěžit v navrhování a realizaci nápaditých řešení vedoucích ke snížení emisí CO 2 ve škole. Pro pedagogy jsou v rámci projektu připraveny semináře, které nabízejí prohloubení znalostí o změnách klimatu a seznamují pedagogy s možnostmi projektu včetně školní soutěže. V prosinci se mohou zájemci zúčastnit následujících připravovaných akcí: seminář Carbon Detectives v Litoměřicích v prostorách střediska SEVER, hod seminář Carbon Detectives v Hradci Králové v prostorách střediska SEVER, hod. Hlavním cílem tříletého mezinárodního projektu je začlenění hlavních zásad udržitelného rozvoje do výuky žáků ve věku 8-14 let. Projekt si klade za cíl žáky inspirovat ke snižování uhlíkové stopy jejich školy a současně bude zvyšovat jejich povědomí o klimatických změnách, možnostech využívání inteligentní energie a důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Projekt finančně podpořila Evropská komise prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Bližší informace: Dita Gollová, , Projekt Putování prostorem a časem V prosinci budeme pracovat na přípravě vydání knihy a vytvoření výstavy, obsahující to nejlepší z práce žáků, zapojených do projektu. Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programy, zaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko. Projekt začal v listopadu 2009 a potrvá do ledna Předkladatelem projektu je EKODOMOV, SEVER se na práci podílí jako partner. Bližší informace a dotazy: Ing. Eliška Knížková, tel: Globální výchovou za spravedlivější svět! V prosinci budou probíhat žákovské audity na zbývajících školách (ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Úprkova Hradec Králové). Budeme zjišťovat, co vědí a co si myslí žáci o Africe, jejích obyvatelích, chudobě, světovém obchodu. V lednu chystáme další setkání všech zapojených učitelů, kde budeme výsledky auditů analyzovat a přemýšlet nad aktivitami, která nám pomohou témata rozvíjet. Proběhne také setkání všech partnerů projektu, zástupci partnerských organizací z Polska, Anglie a Ghany stráví tentokrát týden v Horním Maršově. V rámci setkání plánujeme pro učitele ve středu diskusi s profesorem Emanuelem Boonem z Ghany. Zapojené školy jsou: ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Žacléř, ZŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem. S partnery z Velké Británie, Polska a Ghany spolupracujeme projektu, který je zaměřen na rozvojové vzdělávání. Projekt je zaměřen na otázky chudoby, negramotnosti a životního prostředí. Součástí bude příprava autentických výukových materiálů a filmu o Ghaně. S těmito materiály pak budou pracovat čeští, polští a angličtí žáci. Projekt je financován z prostředků EU. Sever je zde partnerem. Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách Během prosince budou vznikat nové metodické materiály pro školy DVD Globální problémy a pomůcka Časová osa objasňující kořeny současných problémů živ. prostředí se uskuteční seminář Les v Hradci Králové, určeno pro pedagogy 1. stupně proběhne v Brně konference na téma Jak využít téma region ve výuce (představení nejzajímavějších školních projektů, region. učebnic a exkurze spojená s návštěvou výrobců region. produktů Jihomoravského kraje). Na konferenci vystoupí za SEVER Hana Kulichová s příspěvkem o školním projektu Krkonoše vnitřní a vnější a s představením terénní aktivity Hledání ztraceného času. Konferenci pořádá dodavatel projektu LIPKA, Brno. Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají viz dále Královéhradecký a Ústecký kraj. SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Projekt se věnuje:

3 a) vzdělávání školních koordinátorů EVVO b) vzdělávání pedagog. týmů, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. Takto se vzdělává celkem 17 týmů (5 z Jihomoravského kraje, 2 z Olomouckého kraje, 3 z Pardubického kraje, 2 z Královéhradeckého, 2 ze Středočeského a 3 školy z Ústeckého kraje). c) vzdělávání ostatních pedagogů, kteří mají o ekologickou výchovu zájem Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Královéhradecký kraj: Hlavní aktuality: pořádáme seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ na téma LES a dílnu pro veřejnost Zimní inspirace stromečky nejen vánoční se v Brně koná závěrečná konference pedagogických týmů zapojených v projektu Environmentální vzdělávání pedagogů. Projekt Environmentální vzdělávání pedagogů Projekt určený na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK, podpořeného Evropským sociálním fondem) se blíží do finále. Jednou z klíčových aktivit je vzdělávání pedagogických týmů na 10 partnerských školách v Královéhradeckém kraji. Dne od 9:00 do 16:00 proběhne na Krajském úřadě v Hradci Králové závěrečná konference, kde 10 partnerských škol představí své projekty a aktivity, které vznikly na základě vzdělávání pedagogů v rámci tohoto projektu. Po poledni se účastníci přesunou společným autobusem do Podorlického skanzenu v Krňovicích, kde je čeká seminář na téma Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme (odkaz předchozích generací), prohlídka skanzenu a praktická dílna s ukázkami tradičních řemesel. Informace: Mgr. Radka Urbánková, Ekoškola Školám, zapojeným do projektu v Královéhradeckém kraji (ZŠ SEVER Hradec Králové, ZŠ a MŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Karla IV. Nový Bydžov, ZŠ Týniště nad Orlicí, Soukromá střední škola podnikatelská - ALTAMAN, s.r.o. Jičín), budeme poskytovat konzultace, týkajícící se naplňování tzv. 7 kroků, které vedou k snižování ekologického dopadu školy a jednání žáků, učitelů a dalších pracovníků školy na životní prostředí a zlepšení prostředí ve škole a jejím okolí. Mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 47 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 tisíc škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). Více informací: Silvie Vacková, Projekt SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách se v prostorách královéhradeckého SEVERu na Kavčím plácku uskuteční seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ na téma LES. Seminář představí metody a formy výuky, využívající prvky dramatické, výtvarné a hudební výchovy, tematicky zaměřené na lesní ekosystém. Praktická část semináře poskytne účastníkům ukázky zpracovaných učebních celků, propojujících jednotlivé vzdělávací obory. Účastníci získají sborník výtvarných námětů Inspirace les. Seminář povede Bc. Lenka Hronešová ze SEVERu. SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Novinkou vzdělávání je v rámci tohoto projektu práce se školními pedagog. týmy, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. Takto se vzdělává celkem 17 týmů, z toho 2 jsou z Královéhradeckého kraje (ZŠ Malšova Lhota a ZŠ Smidary). Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, ,

4 Další akce a projekty Na jednáních v Praze se budeme účastnit práce SSEV Pavučina na přípravě Standardu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO (na základě zkušeností z realizace specializačních studií pro školní koordinátory EVVO, která byla letos ukončena) a přípravy standardů a certifikace středisek ekologické výchovy. Zúčastníme se Valné hromady Zeleného kruhu a Valné hromady SSEV Pavučina (oboje proběhne ) a konference Očekávaný vývoj v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, kde se budeme podílet na úvodních přednáškách a zajistíme vedení panelové diskuse ( ve Svratce). Ředitel SEVERu se jako zástupce neziskových organizací zúčastní zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( v Praze) Hradec Králové: Výukové programy Na prosinec jsou naplánovány 2 výukové programy. Tyto projekty jsou zaměřeny především na ekologické výukové programy, poradenství veřejnosti, osvětové akce, týkající se třídění odpadů, principů trvale udržitelného života a ochrany přírody. V rámci těchto projektů zajišťujeme také akce pro veřejnost, rodiny s dětmi, zaměřené za práci s přírodními materiály a budování kladného vztahu k přírodě. Odborné semináře pro pracovníky ve veřejné správě V prosinci se chystáme zahájit sérii odborných tematických seminářů pro pracovníky ve veřejné správě na tato témata: Řešení problematiky hlukových emisí, Problematika správního řízení na odboru životního prostředí, Legislativní změny na odboru ochrany životního prostředí, Komunikace s veřejností - formy práce s veřejností. Realizace těchto seminářů bude pokračovat i v příštím roce. Akce pro veřejnost pořádáme od 15:30 hodin na Kavčím plácku v Hradci Králové dílnu pro veřejnost s názvem Zimní inspirace stromečky nejen vánoční. Budeme se učit aranžovat chvojí a sušené rostliny. Ukážeme si různé možnosti aranžování stromečků do květináče. SEVER Kavčí plácek 121, Hradec Králové. Lektorka: Lenka Hronešová Další informace: Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, Krkonoše, Trutnovsko: Pobytové středisko v Horním Maršově v prosinci Do pobytového střediska ekologické výchovy do Horního Maršova přijedou v prosinci žáci ze ZŠ Masarykovy v Broumově (dvě třídy). Ubytování a výukové prostory využijí rovněž účastníci česko-německo-polského semináře pro vedoucí interkulturních skupin. Projekt DOTEK V prosinci by měly být dokončeny práce na rekonstrukci střechy a začne stavba dřevěné přístavby pro kotelnu. Zároveň budou zahájeny práce na restaurování vnitřních omítek a další práce uvnitř budovy. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER buduje v objektu bývalé barokní fary v Horním Maršově Ekocentrum Dotek Krkonoše - vzdělávací a poradenské středisko pro Královéhradecký kraj. Předpokládáme, že stavební práce potrvají dva roky. Chceme ukázat vzorový příklad rekonstrukce památky, kdy zůstanou zachovány všechny památkově cenné části a zároveň bude objekt splňovat definici ekologického provozu, k čemuž patří vytápění kotlem na biomasu, sluneční kolektory, rekuperace tepla. Ekocentrum by mělo sloužit jako zázemí pro vzdělávání žáků i pedagogů, veřejnosti, pořádání akcí pro veřejnost včetně ekofestivalu DOTEKY, který má v Horním Maršově již dlouhou historii.

5 Akce pro veřejnost pořádá SEVER již tradiční Vánoční pobejtek. Akce začíná ve 14 hodin a pro účastníky bude připraveno několik řemeslných dílen. Tentokrát je akce poprvé spojena s Mikulášskou nadílkou. Na závěr celé akce je připraveno divadelní představení pohádka O Zlatovlásce. Další informace: nebo tel , pořádají Středisko ekologické výchovy SEVER a Místní akční skupina Krkonoše informační seminář Možnosti získání dotace z programu Leader. Seminář je určen pro obce, svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, podnikatele v oblasti cestovního ruchu, fyzické a právnické osoby - podnikatele, splňující podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků (do 10 zaměstnanců), zemědělce a pracovníky neziskových organizací působících v regionu východních Krkonoš. Již za necelé dva měsíce se pro ně naskýtá jedinečná příležitost podat žádost o dotaci na podporu svého podnikání z programu LEADER. Dozvíte se, co lze a co nelze z dotace financovat, jakým způsobem podat žádost, jaké náležitosti má žádost splňovat, jaké povinné přílohy k žádosti potřebujete a mnoho dalších užitečných informací. Své případné projektové záměry budete moci konzultovat se zástupci MAS Krkonoše. Akce se koná v prostorách pobytového střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově od 10:00 do 12:00 hodin. Zdarma. Přihlášky a další informace: Jan Franta, tel , Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Sledujte také naše webové stránky: Navštivte také naši Facebook stránku! Ústecký kraj: Hlavní aktualita: se sejdou zástupci partnerských škol z Česka a Německa, aby projednali vzájemné výměnné pobyty svých žáků se občané Litoměřic budou moci vyjádřit k zamýšleným projednávaným úpravám v Jiráskových sadech a SEVER bude u toho. Environmentální vzdělávání a informovanost veřejné správy cesta k lepší spolupráci budeme pořádat školení pracovníků ve veřejné správě v Hradci Králové. Seminář proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu Holovousy. Budeme hovořit o Legislativních změnách v ochraně životního prostředí. Lektorem tohoto školení bude Mgr. David Proček z Inspekce životního prostředí v Ústeckém kraji. Projekt je zaměřen na školení pracovníků státní správy a samosprávy v problematice související s ochranou životního prostředí (řešení hlukových imisí, nová legislativa pro ochranu přírody, správní řízení pro odbory životního prostředí). Projekt je podpořilo Ministerstvo životního prostředí, je realizován v Královéhradeckém a Ústeckém kraji a mimo seminářů plánujeme i setkání pracovníků z obou krajů za účelem výměny zkušeností s danou problematikou. Více informací o projektu: Leona Pekárová, SEVER Litoměřice, Projekt Carbon Detectives Europe, Uhlíkoví detektivové se uskuteční seminář, který je určen pedagogickým pracovníkům 1. a 2. st. ZŠ a nižších gymnázií. Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s

6 energiemi. Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky. Více informací: Leona Pekárová, SEVER, Mezinárodní projekt Ekoškola proběhne ve Středisku ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích informační seminář pro koordinátory programu Ekoškola a pro další pedagogické pracovníky se zájmem o zapojení do programu. Náplní semináře bude seznámení s metodikou a tématy programu, využívání pracovních materiálů programu, proces a kritéria vedoucí k získání mezinárodního titulu Ekoškola, různé tipy a triky důležité pro úspěšnou realizaci programu. V prvním čtvrtletí školního roku nadále pokračuje práce na programu Ekoškola ve čtrnácti školách Ústeckého kraje. Z tohoto počtu šest škol usiluje o získání mezinárodního titulu již v tomto školním roce, přičemž Gymnázium Kadaň již absolvovalo nezbytný audit v průběhu měsíce listopadu. I nadále program Ekoškola na území Ústeckého kraje koordinuje Středisko ekologické výchovy SEVER. Jako krajský koordinátor zajišťujeme pro zapojené školy rozesílku materiálů, konzultační služby, výukové programy pro žáky a semináře pro školní koordinátory z řad pedagogů. Více informací: Martin Vlček, SEVER, Projekt Řeka Labe, naše společné dědictví organizuje Středisko ekologické výchovy SEVER setkání partnerských škol, zapojených do projektu. 3 české a 3 německé školy se setkají, aby naplánovaly výměnné jednodenní pobyty svých žáků na spřátelených školách u sousedů. Více informací: Petr Panaš, SEVER, Litoměřice: Klub SEVERKA se od 15 hodin uskuteční v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích setkání pedagogů mateřských a základních škol, sdružených v klubu SEVERKA. Nabídneme jim nové náměty s vánoční tématikou do výtvarné výchovy, představíme nové výukové pomůcky pro realizaci ekologické výchovy v mateřských a základních školách. Více informací o klubu SEVERKA: Šárka Lepší, SEVER Litoměřice, Dětské zastupitelstvo města Litoměřic Ve dnech 10. a se uskuteční návštěva členů Dětského zastupitelstva z Prahy-Libuš v Litoměřicích. Na programu jsou hry, soutěže a vzájemná prezentace dětských zastupitelstev. Vyzkoušíme si napsat grantovou žádost pomocí e-learningu. Setkání proběhne v rámci projektu O2. Více informací o Dětském zastupitelstvu: Leona Pekárová, SEVER Litoměřice, Petr Panaš, SEVER, Akce pro veřejnost pořádáme v prostorách gotického hradu v Litoměřicích další pokračování veřejného projednávání plánované úpravy Jiráskových sadů v Litoměřicích. Začínáme v 17 hodin, diskusi bude moderovat Petr Panaš ze SEVERu. Volnočasový klub pro mládež Nezmaři se uskuteční výprava mladých přírodovědců z kroužku Nezmarů. Vedoucí klubu, Ivana Poláčková ze Střediska ekologické výchovy SEVER, je vezme poznávat zimní krásu Českého středohoří. Výukové programy

7 I v prosinci budeme navštěvovat mateřské a základní školy se svými výukovými programy budeme žáky základní školy speciální v Lovosicích seznamovat s ručním zpracováním lnu, jeho cestou od polní rostliny až k pevné látce. Pro děti z mateřských škol jsme připravili výukový program s názvem Vánoční čarování. Přiblížíme dětem staročeské vánoční zvyky a pomůžeme jim vyrobit drobný dáreček. Více informací o projektu: Leona Pekárová, SEVER Litoměřice, Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: , Sledujte také: Navštivte také naši Facebook stránku!

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Byly zprovozněny nové webové

Více

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: Škola pro udržitelný život dokončené

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Hodnotící zpráva o postupu realizace Plánu zlepšování projektu Zdravého město a místní Agenda 21 Karlovy Vary Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz.

10/2007. Číslo: 10. nebo katerina.ptackova@zelenykruh.cz. Číslo: 10 10/2007 V pátek 19. října se v pražském Mánesu uskuteční podzimní oborové setkání ekologických nevládních organizací. Hlavním tématem setkání bude tentokrát Aarhuská úmluva. Zelený kruh koordinuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více