Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na měsíc březen a duben 2009"

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací a v účetnictví PO a ÚSC :00-14: Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP :00-16:45 Sokolov, MŠ Vítězná Daň z přidané hodnoty v praxi nevýdělečných organizací (škol a školských zařízení) :00 14:00 Ing. Olga Hanzlová Mgr. Alena Nováková. Mgr. Marie Vrátníková Ing. Olga Hanzlová Expresivní vyjádření hudební inspirace :00-16:15 ZŠ Chomutov,Školní Květuše Belanová Století zámořských objevů :00-16: Mezinárodní zkoušky v německém jazyce :00 16: Angličtina a děti s SPU :00-12: Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny jedná se o přeloženou akci :00 15: Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP :00 16:45 PhDr.Vladimír Rozhoň Ph.D Mgr. Eliška Bernardová Mgr. Eva Sadílková Mgr. Dagmar Chroboková Mgr. Miroslav Šudřich Mgr. Alena Nováková. Mgr. Marie Vrátníková Školní vzdělávací program pro školní družiny :30 11:40 ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Vlasta Vlachová Integrace zdravotně postižených dětí do MŠ :30 16: Rehabilitační cvičení v MŠ- opakování úspěšného tématu jedná se o přeloženou akci! :00 12: Něco málo z disco dance jedná se o přeloženou akci! :00 16:00 Mgr. Dagmar Zdanovcová Mgr. Kamila Vorlová Helena Rosenbaumová Romana Hříbalová

2 Akustika a vlnění jednoduše jedná se o přeloženou akci! :00 16: O čem se psalo ve středověku :00-13: Integrovaná tématická výuka :30 16: Vybrané okruhy z pedagogické diagnostiky a prevence. Specifické vývojové poruchy učení- Baumtest :00 15: Co nás ve škole neučili :30 17: Zvyšujeme bezpečnost na našich silnicích, aneb Dopravní výchova ve škole :00-13: Jaro mhouří obě víčka,namáčí je do sluníčka :00-17:00 ZŠ JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 Doc. RNDr. Leoš Dvořák Csc. Mgr. Jaroslava Šamatová Mgr. Zdeňka Kreislová Mgr. Zdeňka Rašková PaedDr. Marie Mašková Mgr. Dana Svobodová Mgr. Dana Svobodová Václava Tmejová Projekt Vejce :00 17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jana Venclová Cestujeme kolem světa :00-12:00 Sokolov, MŠ Vítězná Václava Tmejová O umění létat :00-12: Léto v tématickém vyučování :00 16: Ekoateliér- šťastná a veselá přáníčka :00 17: Školský zákon a související předpisy z pohledu obce jako zřizovatele školy Jubilejní bilancování díla Milana Kundery k 80. narozeninám První pomoc - Co dělat když..., praktický seminářinovované opakování tématu :00 13: :30-13: :00 16: Metodika práce vychovatele jedná se o přeloženou akci! Zrušeno 9:30-14: Populární hudba v HV :00 15:00 Jana Venclová Mgr. Zdeňka Kreislová Mgr. Zdeňka Rašková Jitka Horová Mgr. Zdena Spalová PhDr. Vladimír Novotný Ph.D. Rudolf Chlad Mgr. Vlastimil Šíp PaedDr. Jan Prchal

3 Leadership zrušeno 9:00 16:30 Mgr. Andrea Vedralová Přednáška pro vedoucí a kuchařky školní jídelny :30 16:00 ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Mária Svobodová Workshop pro předkladatele projektů z evropských fondů zrušeno 8:30 15: Jak tvořit učební osnovy společenskovědních předmětů v SOŠ a SOU zrušeno 13:00 16: Islám u nás :00-13: Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? :30 13: Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? :30 16:45 Mgr. Irena Palánová PhDr. Maria Bezchlebová PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. PhDr. Michaela Kaslová PhDr. Michaela Kaslová Ekoateliér- šťastná a veselá přáníčka :00 17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová Jak správně porozumět pedagogicko psychologickému vyšetření na 2. stupni ZŠ a SŠ :00 12: Specifické poruchy učení na II stupni ZŠ SŠ, SOŠ :45 16: Ředitel školy, jeho trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých a ředitel školy, kamerové systémy a zákon o ochraně osobních údajů :00-13:15 PhDr. Zdeňka Baranniková PhDr. Zdeňka Baranniková JUDr. Jan Havel Krabičky pokaždé jinak :00 16:15 ZŠ Kadaň, Na podlesí 1480 Květuše Belanová Vývoj české (a slovenské) krajiny od sklonku poslední doby ledové po současnost přesun 9:00-14: Náměty a inspirace pro výchovu řeči :00 12: Jazyk a řeč nové pomůcky ve výchově řeči :00 16: Využití mezipředmětových vztahů pro výuku na II. stupni ZŠ :00-13:00 Mgr. Jana Janáková Vlastimila Kazdová Vlastimila Kazdová Mgr. Jaroslava Šamatová

4 Porucha plynulosti řeči Koktavost :00 14: Rehabilitační cvičení v hodinách TV opak úspěšného tématu :00 12: Integrace zdravotně postižených dětí do ZŠ, SŠ :30-16: Obsah výtvarné výchovy, Dětský výtvarný projev a vývoj jeho zvláštností daných věkem žáků :45 16:45 Mgr. Jitka Klikarová Mgr. Kamila Vorlová Mgr. Dagmar Zdanovcová Martina Filipi Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte! Od počátku tohoto školního roku Vám můžeme díky dotaci ze strany našeho zřizovatele nabídnout během vzdělávací akce občerstvení v širší míře než doposud. Protože však náklady na občerstvení nejsou zahrnuty v ceně akcí, nevzniká na něj automatický nárok. Z organizačních důvodů bude občerstvení připraveno pouze pro ty, kteří se na akci přihlásili nejpozději 2 dny před jejím konáním a pouze na semináře konané v učebně Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary bývalá školní družina Anotace akcí na měsíc březen a duben 2009 Přihlášky zasílejte na mail.adresu nebo poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací a v účetnictví PO a ÚSC /9:00-14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny 1. Uplatňování zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Náhrady mezd v době dočasné pracovní neschopnosti uplatňované od a jejich účtování. 2. Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků 3. Novela zákona o účetnictví pro rok Novela vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o účetnictví pro příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky a státní fondy. 5. Dotazy, diskuse. Vedoucí a ekonomičtí pracovníci všech typů škol Ing. Olga Hanzlová Kč

5 Poznámka: účastníci mohou poslat dotazy k uvedené problematice předem Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP /13:00 16:45, MŠ Sokolov, Vítězná Formou semináře lektorka přiblíží požadavky RVP na rozpracování IB ve školním vzdělávacím programu. Bude se věnovat obecné charakteristice cílů, výstupů, nabídce činností tak, aby bylo dosaženo shody s požadavky RVP a přitom byla poskytnuta dostatečná volnost pro aktivní tvorbu a rozpracování témat v přímé práci ve třídách. Stěžejní součástí setkání bude praktická pracovní dílna, kde si pedagogové pod vedením lektorky sami vyzkoušejí stavbu a formulaci IB pro ŠVP. Účastníci se budou zamýšlet nad možnostmi tvorby IB tak, aby byla dodržena dvouúrovňová návaznost pro TVP a tím byl tvořen vyvážený celek. Pozornost bude věnována i oblasti evaluace IB. Věcná diskuze a rozbor námětů z praxe je plánována v průběhu celého semináře. Učitelky a ředitelky MŠ Mgr. Alena Nováková, Mgr. Marie Vrátníková Kč Poznámka: Účastníci si s sebou přinesou svůj ŠVP Daň z přidané hodnoty v praxi nevýdělečných organizací (škol a školských zařízení) /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny 1. Základní pojmy použité v zákoně o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,osoby povinné k dani,osoby osvobozené od daně,osoba identifikovaná k dani,ekonomická činnost,osvobozená plnění bez nároku na odpočet podle 51: Základ daně,daň na výstupu,daň na vstupu,koeficient krácení daně na vstupu,registrace plátce,zdaňovací období,daňové doklady, 2. Příklady účtování o DPH, 3. Daňové přiznání, 4. Diskuse, dotazy Vedoucí a ekonomičtí pracovníci všech typů škol Ing. Olga Hanzlová Kč Poznámka:Dotazy je možno poslat předem.: Expresivní vyjádření hudební inspirace /13:00 16:15, ZŠ Chomutov, Školní 1480 Kurz je zaměřen na vyjádření hudební inspirace na základě poslechu hudby a následného ztvárnění pomocí prstů na různě barevné čtvrtky formátu A3 ev. větší. První fáze je věnována pouze poslechu hudby může to být hudba klasická, i populární, folklor... Druhá fáze je malba prsty na malý formát papíru, libovolná barva čtvrtky na základě poslechu stejné skladby. Posluchači se snaží vžít do tónů hudby a přenést své pocity na čtvrtku v různé barevnosti, která je k dané hudbě osloví. Třetí fáze práce na velkém formátu čtvrtky, opět poslech stejné skladby. Zde již však posluchač zná hudební dílo a tím se může více věnovat ztvárnění hudby prsty na čtvrtku. Barevnost čtvrtky si každý volí dle svého uvážení, rovněž barvy- temperové,používá dle vlastního uvážení a především pocitu, který v něm vyvolává hudba. Malba prsty může být od konkrétních tvarů až po vyjádření abstraktní, záleží na každém jedinci, jak danou skladbu ztvární, jak to cítí. Malé formáty lze použít na výrobu přání, či z nich sestavit obrázky doplněné kresbou tuší. Velké formáty jsou zajímavými obrazy chápání hudby, citu pro hudbu spolu s jejím expresivním vyjádřením. Učitelé esteticko výchovných předmětů, vychovatelky ŠD a další zájemci Květuše Belanová Kč S sebou : temperové barvy, tácek resp. paleta na míchání barev, hadr na utírání rukou, miska na vodu, různě barevné a bílé čtvrtky velikosti A3 ev. větší a malé zbytky barevných čtvrtek na rozcvičení.

6 Století zámořských objevů /13:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Seminář je zaměřen na vývoj velkých zámořských objevů v kontextu s dobovým vývojem. Mohl by také mít název Střet civilizací, což jasně ukazuje přesah do současnoti. Učitelé D, Z a ZSV a dalších společenskovědných předmětů základních i středních škol PhDr. Vladimír Rozhoň Ph. D Kč Mezinárodní zkoušky v německém jazyce /13:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny 1. Seznámení s možnostmi konání mezinárodních zkoušek v německém jazyce 2. Dětské mezinárodní zkoušky v německém jazyce Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 a Zertifikat für Jugendliche 3. Mezinárodní zkoušky od 16 let na úrovni maturity Zertifikat Deutsch. Konkrétní seznámení s každým typem zkoušek video nahrávky, modelové testy, poslechové nahrávky. Zařazení zkoušek do Společného evropského referenčního rámce. Seznámení s vyhodnocováním testů. Učitelé německého jazyka všech typů škol (ZŠ, SŠ, G, JŠ) Mgr. Eliška Bernardová, Mgr. Eva Sadílková Kč Poznámka : Účastníci semináře dostanou modelové testy Fit in Deutsch 1,2, Zertifikat Deutsch spolu s poslechovými nahrávkami Angličtina a děti s SPU /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Úvod,Vývojové poruchy učení,dyslexie,cizí jazyk a dyslektik,jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení, Jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situace řešit, Dyslektik chlapec dyslektik dívka,jak se liší myšlení chlapců a dívek,lze přistupovat shodně ke vzdělávání chlapců a dívek s vývojovými poruchami učení? Lze odlišným přístupem k chlapcům a dívkám při výuce dosáhnout lepších výsledků?, Učebnice angličtiny pro dyslektické žáky,metody a způsoby práce v hodinách AJ s dyslektickými žáky,praktické ukázky práce s učebnicemi Angličtina 1, 2, 3,Práce s doprovodnými materiály: testy jak je hodnotit CD metodická příručka obrázkový slovník pexesa Praktické ukázky práce s interaktivními CD k učebnicím Angličtina 1, 2, 3 Závěr,Poučení pro praxi Učitelé AJ, 1. stupeň ZŠ Mgr. Dagmar Chrobková.00 Kč Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny /9:00-15:00, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Seminář seznámí účastníky s netradičními postupy ve vyučování ruskému jazyku a s návody, jak zpestřit vyučování hrou, dosáhnout maximální motivace žáků, jak podnítit jejich kreativitu a prohloubit emocionální stránku výuky. Učitelé RJ Mgr. Miroslav Šudřich Kč Poznámka: přeložená akce - přihlášky zůstávají v platnosti!

7 Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP /13:00-16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Formou semináře lektorka přiblíží požadavky RVP na rozpracování IB ve školním vzdělávacím programu. Bude se věnovat obecné charakteristice cílů, výstupů, nabídce činností tak, aby bylo dosaženo shody s požadavky RVP a přitom byla poskytnuta dostatečná volnost pro aktivní tvorbu a rozpracování témat v přímé práci ve třídách. Stěžejní součástí setkání bude praktická pracovní dílna, kde si pedagogové pod vedením lektorky sami vyzkoušejí stavbu a formulaci IB pro ŠVP. Účastníci se budou zamýšlet nad možnostmi tvorby IB tak, aby byla dodržena dvouúrovňová návaznost pro TVP a tím byl tvořen vyvážený celek. Pozornost bude věnována i oblasti evaluace IB. Věcná diskuze a rozbor námětů z praxe je plánována v průběhu celého semináře Učitelky a ředitelky MŠ Mgr. Alena Nováková, Mgr. Marie Vrátníková Kč Poznámka: Účastníci si s sebou přinesou svůj ŠVP Školní vzdělávací program pro školní družiny /8:30-11:40, ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Školní vzdělávací program pro školní družiny je vzdělávacím programem, který v některých oblastech doplňuje školní vzdělávací program základní školy, ale zejména nabízí žákům docházejících do školních družin další vzdělávání v oblasti trávení volného času, rozvoje myšlení, tvořivé činnosti a fantazie, rozšiřování znalostí a dovedností nad rámec školního vyučování atd. Určuje délku zájmového vzdělávání a jeho cíle. Stanoví tématické okruhy, které jsou rozpracovány do ročního a měsíčních plánů práce. Musí vycházet z faktických možností jednotlivých školních družin (materiální, personální) a z věkového složení žáků docházejících do ŠD. Ukázka zpracování plánu práce a portfolií, příprava tematické víkendové akce, projekt PASTELKA zaměřený na bezpečnost dětí. Vychovatelky školních družin Vlasta Vlachová Kč Integrace zdravotně postižených dětí do MŠ /12:30-16:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny základní vzdělávací záměry, popis metodiky výuky apod.: Školské dokumenty ( ŠZ, vyhlášky). Charakteristika zdravotního postižení ( tělesné, mentální, zrakové,.). Podmínky úspěšné integrace, odborný integrační posudek (PPP, SPC). Asistent pedagoga. Učitelé, ředitelé MŠ, asistenti pedagoga v MŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová Kč rehabilitační cvičení v MŠ opakování úspěšného tématu /9:00 12:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Praktický seminář. Obsah semináře napomůže účastníkům podporovat správný tělesný vývoj dětí. Rozvoj senzomotoriky, rovnováhy, chůze... Jak zařadit rehabilitační cvičení do MŠ. Učitelky MŠ Mgr. Kamila Vorlová Kč Poznámka: S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu.

8 Něco málo z disco dance /13:00 16:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Důkladné zahřátí rozcvičení, protahování, posilování cca. 30 min., poté ukázka připravené krátké choreografie ve stylu disco dance a následná výuka po jednotlivých prvcích.. Učitelé TV Romana Hříbalová, Helena Rosenbaumová Kč Poznámka: Jedná se o přeloženou akci Akustika a vlnění jednoduše /13:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V semináři se prakticky seznámíme s jednoduchými pokusy týkajícími se zvuku a možnosti modelovat postupné i stojaté vlny. Pokusy lze přizpůsobit úrovni jak základní, tak střední školy. V naprosté většině užívají jednoduché a levné pomůcky. Předvedeme a vyzkoušíme si též, jak zvuk \\\"zviditelnit\\\" pomocí počítače a provést i některá kvantitativní měření (např. rychlosti zvuku). Stačí nám k tomu běžný počítač se zvukovou kartou, laciný mikrofon a dva volně dostupné programy - tedy opět půjde o pokusy a měření \\\"téměř zadarmo\\\". Učitelé Fy doc. RNDr. Leoš Dvořák Csc Kč Poznámka: Jedná se o přeloženou akci O čem se psalo ve středověku /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny - Starší česká literatura od počátků do 17. století. Chronologický vývoj literatury jako součást ŠVP. Jeho začlenění do tématických plánů, propojení starší české literatury ostatními složkami předmětů ČJ. Integrace ČJ, DĚ, VV, HV a ZE při dosahování stanovených výstupů. Čtenářská gramotnost. Práce s texty starších autorů. Využití filmové tvorby. Praktické ukázky z hodin. Učitelé ČJ Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Integrovaná tématická výuka /14:30 16:45, Zš JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 Realizace ŠVP pomocí ITV naplní potřebu propojování vzdělávacích obsahů. Podstatou ITV je hledání témat učiva, které je možné spojovat bez ohledu na jejich původní začlenění do tradičních předmětů. Při práci v semináři se seznámíme s kritérii pro výběr témat a na konkrétní práci s tématy si ukážeme, jak plánovat a organizovat vyučovací den. Učitelé na 1. stupni ZŠ Mgr. Zdeňka Kreislová, Mgr. Zdeňka Rašková Kč Vybrané okruhy z pedagogické diagnostiky a prevence. Specifické vývojové poruchy učení - Baumtest /9:00-15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny

9 Cyklus seminářů se zabývá nejčastějšími metodami diagnostiky dětského písma a dětské kresby. Tento seminář se věnuje hlavně Baumtestu. Metoda pomohůže učitelům podchytit žáky s SPU a najít možnosti řešení poruch v oblasti vnímání, chápání, myšlení a chování dítěte. Pokusí se prostřednictvím diagnostické situace (např. kresba, hra) objasnit pedagogům možnosti nápravy z hlediska věkových kategorií pedagogičtí pracovníci a výchovní poradci všech typů škol a školských zařízení PaedDr. Marie Mašková Kč Co nás ve škole neučili /10:30 17:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání. Lektor zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: kooperativnímu učení (týmové a skupinové spolupráci), globální metodě čtení a psaní, otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, projektovému vyučování. Ředitelé, zástupci ředitele, koordinároří školních vzdělávacích programů a ostatní pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Mgr. Dana Svobodová Kč Zvyšujeme bezpečnost na našich silnicích aneb Dopravní výchova ve škole /8:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Akce je vedena formou interaktivního semináře. V první části se zabývá výběrem témat očekávaných výstupů RVP ZV, které se přímo dotýkají dopravní problematiky (chodec cyklista). V praktických činnostech účastníci semináře rozpracovávají OVO do jednotlivých ročníků i z hlediska průřezových témat: osobnostně sociální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana a mediální výchova. Ve druhé části semináře se účastníci zamýšlejí nad možnostmi zařazení dopravní výchovy do výuky formou kurzů, samostatného předmětu či školního projektu. Ředitelé, zástupci ředitele, koordinároří školních vzdělávacích programů a ostatní pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Mgr. Dana Svobodová Kč Jaro mhouří obě víčka, namáčí je do sluníčka /13:00 17:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Praktická dílna, ve které se učitelky seznámí s krátkodobým třídním projektem. Zároveň si vyzkouší co nejvíce činností nejen z hudební, výtvarné a literárně dramatické oblasti ale i pracovní náměty a pohybové hry.. Aktivity budou vysvětleny v souladu s didaktikou a metodickými poznámkami lektorky. Součástí práce bude i evaluace tématu v souladu s RVP PV.. Učitelky MŠ Václava Tmejová Kč Poznámka: Sleva: v případě že, se účastník přihlásí i na seminář č poplatek za oba semináře 810 kč Projekt Vejce /13:00 17:00, MŠ Sokolov, Vítězná 725 Pracovní dílna na téma Vejce obsah: 1.) seznámení s projektovým vyučováním v mateřské škole, přiblížení možností, jak lze zpracovat tématicky zaměřený výchovně vzdělávací blok. Jak v projektu rozpracovat námět do konkrétních činností.

10 2.) konkrétní činnosti, při nichž si účastníci sami vyzkoušejí některé náměty, práce a hry se skořápkou, vyfouklými, sádrovými i syrovými vejci. 3.) netradiční techniky a způsoby velikonočních aranžmá + zkušenosti s oslavami Velikonoc, se zdobením velikonočních kraslic a jarních aranžmá atd. v jednotlivých MŠ. 4.) vzájemná výměna zkušeností se zapracováváním poznatků z oblasti enviromentální výchovy do ŠVP v mateřské škole Diskuze je plánována v průběhu celého semináře. Učitelky MŠ Jana Venclová Kč Poznámka: Sleva: v případě že, se účastník přihlásí i na seminář č poplatek za oba semináře 810 kč Cestujeme kolem světa /8:00 12:00, MŠ Sokolov, Vítězná 725 Praktická dílna, ve které se učitelky seznámí s krátkodobým třídním projektem. Zároveň si vyzkouší co nejvíce činností nejen z hudební, výtvarné a literárně dramatické oblasti ale i pracovní náměty a pohybové hry.. Aktivity budou vysvětleny v souladu s didaktikou a metodickými poznámkami lektorky. Součástí práce bude i evaluace tématu v souladu s RVP PV. Učitelky MŠ Václava Tmejová Kč O umění létat /8:00 12:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Vysvětlena bude filozofie projektů. Součástí díly je práce s konkrétními ukázkami, jak do ŠVP zapracovat formou projektu prvky enviromentální výchovy v nejužším i nejširším slova smyslu. Seminář rozpracovává námět do konkrétních činností. Témata: hrátky s peřím, hnízdění ptáků, migrace ptáků, krmení mláďat, stavba hnízdišť apod. Propojují se smyslové a činnostní učení, experiment, prožitková pedagogika. Do praktické části jsou do zařazeny prvky z různých oblastí včetně dramatické výchovy. Celé téma je zpracováno tak, že může vyústit do programu na besídku pro rodiče. Ukázka takto přizpůsobeného projektu je součástí metodických materiálů, které účastnice obdrží. Lektorka se bude věnovat i evaluaci tématu. Diskuze je plánována v průběhu celého semináře. Učitelky MŠ Jana Venclová Kč Léto v tématickém vyučování /14:00 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Učitelé se seznámí se základními prvky tematické výuky. Tématická výuka integruje různé oblasti vzdělávacího obsahu pod jedno stěžejní téma. Umožňuje uspořádat učivo tak, aby žáci snadno poznali souvislosti mezi jednotlivými předměty a jejich vztah k reálnému životu. Učitelé si vyzkouší vytvořit obecné schéma tématické jednotky, aby tento postup mohli aplikovat ve své třídě. Získají náměty pro tvořivé psaní a práci skupin, využijí poznatky dětí.. Učitelé na 1. stupni ZŠ Mgr. Zdeňka Kreislová, Mgr. Zdeňka Rašková Kč Školský zákon a související předpisy z pohledu obce jako zřizovatele školy /10:00 13:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Základní výklad ustanovení školského zákona a souvisejících předpisů z pohledu obce jako zřizovatele školy. Partnerství zřizovatele a školy jako jedna z podmínek vnitřní proměny školy. Ředitel školy - klíčový článek vztahu obce a školy. Průběh konkurzního řízení na funkci ředitele školy..

11 Vedoucí pracovníci ve školství a zřizovatelé škol Mgr. Zdena Spalová Kč Ekoateliér šťastná a veselá přáníčka /13:00 17:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Velikonoční přáníčka, jarní motivy, pozvánky, pohlednice, obálky, jmenovky a záložky. Originální náměty pro svátek matek a další sváteční příležitosti. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin,jednoduché hravé techniky, nové inspirace pro tvořivou recyklaci.. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Jitka Horová Kč Poznámka: s sebou: nůžky a 2 čtvrtky A4,ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor Jubilejní bilancování díla Milana Kundery k 80. narozeninám /9:30 13:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Vstup do literárního světa a dobový kontext, 2. Autorova literární tvorba ve \"zlatých šedesátých\" 3. Exilové období, díla v českých zemích již též vydaná a doposud nevydaná, 4. Novější spisovatelovy knihy a eseje v jazyce francouzském, 5. Význam Kunderova díla v české literatuře 20. století. Učitelé českého jazyka a literatury z různých typů škol PhDr. Vladimír Novotný Ph. D Kč První pomoc Co dělat když, praktický seminář inovované opakování tématu /13:00 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Cílem semináře je seznámit pedagogy s posledními platnými předpisy v poskytování první pomoci v různých situacích. Naučí se obecné zásady první pomoci. Nacvičí první pomoc při zástavě dechu, přerušení krevního oběhu, poruchách vědomí, krvácení rány, poleptání, tepelných poškození, úrazu elektrickým proudem, záchvatových stavech /epilepsie, diabetes/. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Rudolf Chlad Kč Medodika práce vychovatele /9:30 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Pojetí výchovy a kompetence vychovatelů podle zařazení do pracovních tříd, kritéria hodnocení vychovatelů. Vzdělávací program (klíčové kompetence žáka) a systém plánování VVČ. Některé formy a metody VVČ uplatňované v DM (pedagogická diagnostika obsah, dokumentování a formování vztahu vychovatel žák, podíl vychovatele na vzdělávání žáka, jeho socializaci, výchově k účelnému využití volného času, řešení výchovných problémů, práce s žákovskou samosprávou, hodnocení žáka apod.). Spolupráce s rodiči a školou. Úloha zájmových aktivit v naplňování cílů DM a podíl vychovatele na jejich realizaci. Prevence sociálně patologických jevů (obsah, řešení případů). Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v DM povinnosti vychovatele (zákonný dohled, obsah a způsob poučení žáků). Organizace práce vychovatele (základní

12 podmínky pro výkon práce a hlavní úkoly vedoucího pracovníka, rozvržení pracovní doby, informační systém atd.). Metodika vedení dokumentace (osobní spis, deník VS plánování a vykazování VVČ). Metodika výuky: výklad, studijní materiály. Vychovatelé DM Mgr. Vlastimil Šíp Kč Populární hudba v HV /9:00 15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny seminář zaměřený na přehled vývojových stádií pop.hudby XX.stol. (jazz, pop.hudba). Práce se stejnojmennou učebnicí + audiovizuální technikou.. Učitelé HV II. stupeň ZŠ + gymnázií a SPgŠ PaedDr. Jan Prchal Kč Poznámka: Pro přítomné je připravena nabídka literatury a notových materiálů, včetně CD. Možno zakoupit během semináře nebo na fakturu pro školy Leadership /9:00 16:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V tomto semináři se zaměřujeme na vedení týmu leadership, motivaci k výkonnosti, změnu a její řízení, efektivní rozhodování v týmu a řešení konfliktních situací. Ředitelé, zástupci ředitele, vedoucí, Mgr. Andrea Vedralová Kč Přednáška pro vedoucí a kuchařky školní jídelny /14:30 16:00, ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Pohotové potraviny a finanční limit. Plnění spotřebního koše. Nové nápady a akce pro naše strávníky. Zařazování netradičních surovin makrobiotika, bio potraviny. Mezilidské vztahy na pracovišti. Beseda a ochutnávka z kuchyně ZŠ Františkovy Lázně. Vedoucí pracovníci školních jídelen Mária Svobodová Kč Poznámka: Akce není akreditována v systému DVPP Workshop pro předkladatele projektů z evropských fondů /8:30 15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Úvod, cíle a metody Možnosti využití evropských fondů pro školy, výzvy k předkládání projektů, zkušenosti žadatelů Základní projektové pojmy Tvorba projektu - metoda projektové fiše Práce s přihláškou v programu Benefit 7+ Individuální projektové poradenství Shrnutí a evaluace Pro potřeby školení budou ze strany NÚOV k dispozici metodické materiály a příručka dobré praxe Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období Určeno pro pedagogické pracovníky všech druhů škol, přednostně však z oblasti středního odborného školství Mgr. Irena Palánová Kč

13 Jak tvořit učební osnovy společenskovedních předmětů v SOŠ a SOU /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Seminář je zaměřen na tvorbu pedagogických dokumentů, odpovídajících současné kurikulární reformě v ČR. Dr. M. Bezchlebová vysvětlí pojetí školního dějepisu a výchovy k občanství, jejich různé varianty podle potřeb jednotlivých oborů vzdělání a specifických představ nebo profilace škol. Účastníci se seznámí s cílovými strukturami a naučí se formulovat výsledky vzdělávání ve společenskovědních vzdělávacích vyučovacích předmětech. Odnesou si i praktické návody, jak tvořit učební osnovy a jakých chyb se při jejich tvorbě vyvarovat. Program metodické akce: 1. Kurikulární reforma. RVP a jeho transformace do ŠVP. Koncepce vyučovacích předmětů ve školním kurikulu. 2. Didaktický systém společenskovědních vyučovacích předmětů (DEJ, OBN) 3. Cílové struktury v profilu absolventa a v učební osnově. Konstrukce výsledků vzdělávání. Nácvik formulace výsledku vzdělávání a části učebních osnov. Učitelé společenskovedních předmětů v odborném školství, vhodné i ZŠ a gymnázia PhDr. Maria Bezchlebová Kč Islám u nás /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V současné době už není pochyb o tom, že náboženství není jen privátní záležitostí jednot livce, ale silou, která může zprostředkovaně ovlivňovat život i tzv. nevěřících. Náboženstvím, o němž se nyní v této souvislosti nejvíce mluví, je islám. Islám již v minulosti zanechal v Evropě nepřehlédnutelné kulturní otisky a jako náboženství je dlouhodobě reflektován a přítomen i na území současné České republiky. Seznámení se současnými podobami duchov ního života muslimů a s podobami vztahu české populace k islámu je účelem této přednášky. Začíná stručným přehledem vzniku islámu a seznamuje účastníky se svatou knihou muslimů Koránem. Popisován je též běžný duchovní život muslimů. V druhé části přednášky je stručně shrnuta historie skupin muslimů u nás, popsán současný stav české muslimské komunity a nastíně ny možnosti budoucího vývoje jak této komunity, tak i vztahu většinové nemuslimské populace k ní. Zvláště se zabývá dosavadními kontroverzemi kolem staveb mešit v některých českých městech a snaží se odhalit příčiny těchto kontroverzí. Přednáška není souborem hotových názorů a postojů, ale spíše podněcuje k samostatnému přemýšlení a odpovědnému hledání vlastních odpovědí. Z toho důvodu také dává prostor k diskusi a k vyjádření různých zkušeností a stanovisek. Doplňují ji tištěné materiály z prostředí české muslimské komunity. Výklad provází prezentace pomocí dataprojektoru, což umožňuje snadné sledování výkladové linie a seznámení s doprovodnými materiály. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D Kč Jak na matematiku v první a druhém ročníku /9:30 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Zaměříme se na aktivity úvodní, rozvíjející, diagnostiké a terapeutické (hlavní zaměření na první, třetí a čtvrtý typ) a budeme v rámci dílny diskutovat jejich přednosti i úskalí a to i z pohledu různých alternativních pedagogických směrů. Aktivity budou vztaženy ke klíčovým tématům jako jsou druhy porovnávání, slovní úlohy, první školní geometrie, sčítání a odčítání, práce s matematickou symbolikou. Do aktivit jsou zařazeny i didaktické hry individuální i kooperativní. Pokud bude zájem, lze diskutovat i o tom, jak komunikovat o dané problematice s rodiči. Učitelé matematiky I: stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová Kč Poznámka: S sebou: aspoň 8 dřevěných kostek stejně velkých, modelínu a jedny noviny. Pokud se účastník přihlásí i na akci cena za oba semináře 800,-

14 Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku /13:30 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Zaměříme se na aktivity úvodní, rozvíjející, diagnostiké a terapeutické (hlavní zaměření na první, třetí a čtvrtý typ) a budeme v rámci dílny diskutovat jejich přednosti i úskalí a to i z pohledu různých alternativních pedagogických směrů. Ukážeme na konkrétních příkladech v rámci dílny rozdíly ve volbě metod a nároků na žáka mezi počátkem prvního stupně (1. a 2. ročník) a prací ve 3. a 4. ročníku: v čem musí a v čem může dojít ke změnám. Aktivity budou vztaženy ke klíčovým tématům jako rozšiřování číselných oborů a práce s "novými čísly", rozvíjení schopností nutných pro nástup nové látky jak aritmetické, tak školní geometrie. V rámci dílny zpravidla na bázi didaktických her budeme sledovat, jak rozvíjet nejen ústní, ale i písemnou komunikaci (obrazovou, s matematickou symbolikou).. Učitelé matematiky I: stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová Kč Poznámka: S sebou: 2 různě dlouhé tkaničky od bot, drát cca 60 cm dlouhý (ohybatelný), nůžky, 2 barevné papíry a jedny noviny Ekoateliér šťastná a veselá přáníčka /13:00 17:00, MŠ Sokolov, Vítězná 725 Přáníčka k svátku matek, jarní motivy, pozvánky, pohlednice, obálky, jmenovky a záložky. Originální náměty pro další sváteční příležitosti. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin,jednoduché hravé techniky, nové inspirace pro tvořivou recyklaci. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci Jitka Horová Kč Poznámka: s sebou: nůžky a 2 čtvrtky A4,ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor Jak správně porozumět pedagogicko psychologickému vyšetření na 2. stupni ZŠ a SŠ /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Teoretická část: psychologické testy (testy IQ verbální a názorové, testy osobnosti, projektivní techniky). Speciálně-pedagogické vyšetření (lateralita, motorika, pravolevá orientace, sluchová a zraková diferenciace, sluchová analýza a syntéza, rytmické reprodukce a percepce). Praktická část: praktický rozbor. Pedagogové II. stupně ZŠ a SŠ PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ, SŠ, SOŠ /12:45 16:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Teoretická část: vysvětlení pojmu SPU, druhy SPU, příčiny, projevy jednotlivých poruch, diagnostika, zvláštnosti chování těchto dětí. Praktická část: dítě s SPU u přijímacího řízení jak hodnotit, klasifikovat, co je možné tolerovat, možnosti úlev klasifikace u maturitní zkoušky.. Pedagogové ZŠ, SŠ a učilišť, mistří odborného výcviku PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Ředitel školy, jeho trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých a ředitel školy, kamerové systémy a zákon o ochraně osobních údajů /9:00 13:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny - 4 hodiny - přestupkové a trestní právo v praxi ředitele školy, se zahrnutím poslední novely tr. zák. a zákona č. 218/2003 Sb. - o soudnictví ve věcech mládeže

15 - 2 hodiny k tématům : ochrana osobních údajů a praxe ředitele školy, řešení stížností, podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb. a používání razítek ve školské praxi a právní úprava této problematiky.. Ředitelé škol, školských zařízení a jejich zástupci JUDr. Jan Havel Kč Krabičky pokaždé jinak /13:00 16:15, ZŠ Kadaň, Na podlesí 1480 Cílem je zhotovení krabiček na různé drobnosti s minimálním použitím lepidla. Pozornost je věnována správným návykům při řezání papíru, bezpečnosti a přesnosti. Čistota provedení práce a kombinace vhodných materiálů, barev a doplňujících prvků krabiček, jako jsou mušličky, stuhy, nálepky aj.,z papírů ať obyčejných, nebo vlnkovitých si zhotovíme přenesením šablon následující krabičky: 1/ Obal na láhve vlnitý papír, stuha 2/ Kazetu na šperk či jinou drobnost - vlnkovitý papír, nebo i obyčejný tvrdší, šňůrky 3/ Pyramida papír vlnkovitý, nebo obyčejný, stuha 4/ Obal na CD vlnitý papír ale i obyčejný 5/ Krabička na papírové kapesníky dva druhy vlnkovitých papírů, stuha 6/ Taška obyčejný tvrdší čtvrtka 7/ Pokladnička jakýkoliv tvrdší papír, odstřižky jiných barev 8/ Kornout - jakýkoliv tvrdší papír 9/Vysouvací krabička -jakýkoliv tvrdší papír, 10/ Prohnutá krabička - jakýkoliv tvrdší papír, Učitelé esteticko výchovných předmětů, vychovatelky ŠD a další zájemci Květuše Belanová Kč S sebou: S sebou Barevný silnější papír, vlnkovitý papír- několik archů, lepidlo v roubíků tuhé, ostré nůžky, tužka měkká číslo 1, stužky, různě velké korálky, jehlu s velkým ouškem, provázky, přírodniny. Pravítko, trojúhelník, kružítko, štětce, guma plastická, zalamovací nůž Vývoj české (a slovenské) krajiny od sklonku poslední doby ledové po současnost /9:00 14:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny 1.Nástin čtvrtohorní historie střední Evropy: podnebné výkyvy cyklické střídání glaciálů a interglaciálů, jejich příčiny. 2.Metody využívané při rekonstrukci kvartérních prostředí a dějů: základní geologické metody, datování 14C, vrty v ledovci, výzkum fosilní fauny a flóry (pylová analýza, rostlinné makrozbytky v rašelinách a slatinách a otisky v travertinech, schránky rozsivek, fytolity, uhlíky, schránky měkkýšů, kosti a zuby obratlovců), datování s využitím archeologických nálezů, dendrochronologie. 3.Poslední interglaciál (eem) a glaciál (würm): eem analogie současného teplého období, vývoj přírody bez výrazných zásahů člověka, oceaničtější podnebí; würm rozsah zalednění, pokles hladiny světového oceánu, obdoba dnešních subpolárních oblastí, sušší klima, chladná sprašová step, složení flóry a fauny. 4.Pozdní glaciál ústup zalednění ( BC): období velkých klimatických a geografických změn, deglaciace, změny rozložení pevniny a moře, vyznívání sprašové sedimentace, změna dynamiky vodních toků, nárůst biodiverzity; BC konec posledního studeného výkyvu, začátek holocénu. 5.Holocén: vymření řady velkých savců typických pro pleistocén + nástup člověka odlišují holocén od ostatních interglaciálů. Trocha historie poznání holocénu severská škola, význam pylové analýzy, přínos výzkumu bazické terestricko-karbonátové facie v oblastech s nedostatkem rostlinných fosilií, otázka přirozeného bezlesí, současný všestranný výzkum využívající řadu oborů na pomezí geologie, pedologie, (paleo)botaniky, (paleo)zoologie a archeologie. 6.Časný holocén (preboreál - boreál, BC) prudký růst teploty, nástup lesa a teplomilných druhů, nárůst stanovištní i druhové diverzity, velké migrace. Působení mezolitiků v krajině. 7.Klimatické optimum (atlantik epiatlantik, BC). Teplo + vlhko, optimum pro lesní vegetaci, potlačení biocenóz otevřené krajiny. Rozmach smíšených doubrav, optimum pro ušlechtilé listnáče, migrace buku a jedle. Neolitická kolonizace Čech, preference sprašových území, rozsah osídlení a jeho vliv na udržení bezlesí. Případové studie z Čech a Slovenska dokládající změny v biotě a její interakce s postupující neolitickou kolonizací. 8.Mladý holocén po klimatickém optimu (subboreál, subatlantik, subrecent). Subboreál ( BC) závěr klimatického optima, suché období dobře doložené změnou sedimentace pramenných vápenců, zvýšený odnos půd; biota - šíření prvků otevřené krajiny, ústup citlivých lesních druhů; rozmach pravěkého osídlení plošný nárůst polí a

16 pastvin. Subatlantik (700 BC cca 700 AD) vlhčí období, rozmach jedlobučin, ke konci období řídne pravěké osídlení, stahuje se do starosídelní oblasti, návrat lesa do opuštěných oblastí. Subrecent středověká kolonizace, odlesnění, vznik současné kulturní krajiny, splach ornice, šíření mnoha druhů otevřené krajiny. Prohloubení dvojkolejného vývoje krajiny (kulturní x neosídlená). Případové studie z Čech a Slovenska dokládající změny v biotě a její interakce s postupujícím osídlením krajiny člověkem. 9.Západočeské lokality důležité pro poznání historie krajiny v holocénu. Učitelé biologie všech stupňů Mgr. Jana Janáková Kč Poznámka: Doporučená literatura: Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti:česká a slovenská krajina v kvartéru. 198 str. Dokořán, Praha Náměty a inspirace pro výchovu řeči /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Praktický seminář témata: Výčet a praktická ukázka her a činností pro výchovu řeči - praktický nácvik; přehled metodických materiálů a odborné literatury z oblasti výchovy řeči dětí předškolního věku; vzájemná výměna zkušeností Učitelé MŠ Vlastimila Kazdová Kč Jazyk a řeč nové pomůcky ve výchově řeči /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Předvedení souborů pomůcek JAZYK A ŘEČ a jejich využití se zřetelem na: 1. Rozlišování slov ve větě 2. Rozlišování slabik 3. Rozlišování fonémů ( hlásek) ve slově 4. Výuková obrázková kvarteta I. a II. 5. Co z čeho vzniká ( dřevo, textil, potraviny) 6. Pohádky ( 5 pohádek ) 7. Cviky k rozvoji motoriky mluvidel lze koupit na semináři za 120,-Kč - - série obrázků k řízenému rozvoji řeči - praktické ukázky 8. používání speciálních pomůcek - výměna zkušeností + prezentace výukových počítačových programů na CD ( demoverze na DVD) Učitelé MŠ Vlastimila Kazdová Kč Využití mezipředmětových vztahů pro výuku na 2. stupni ZŠ /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Integrace jako prostředek realizace učiva,dosahování výstupů, reslize průřezových témat a rozvoje kompetencí žáků. Možnosti integrace humanitních předmětů a předmětů v oblasti umění a kultura. Výuka v blocích. Metody a formy činnostního učení. Projekty. Praktické ukázky propojení výuky ČJ, DĚ, VV a HV.. Učitelé ČJ a DĚ, popř. HV a VV Mgr. Jaroslava Šamatová Kč

17 Porucha plynulosti řeči - Koktavost /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Orientační seznámení s touto poruchou řeči, příčiny poruchy, seznámení s reedukačními postupy, typy péče o koktavé dítě, zařazení dítěte do školního prostředí a jeho možnosti vzdělávání. Nový školský zákon a koktavé dítě. Výchovní poradci, vyučující I. i II. stupně ZŠ, vyučující SŠ a ostatní zájemci o problematiku poruch plynulosti řeči Mgr. Jitka Klikarová Kč Rehabilitační cvičení v hodinách TV opakování úspěšného tématu /9:00 12:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Praktický seminář zaměřený na potřebu správného tělesného vývoje dětí (chůze, rovnováha, vadné držení těla, plochonoží...). Jak zařadit tyto cviky do hodin Tv. učitelky MŠ Mgr. Kamila Vorlová Kč Poznámka: S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu Integrace zdravotně postižených dětí do ZŠ, SŠ /12:30 16:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Školské dokumenty ( ŠZ, vyhlášky). Charakteristika zdravotního postižení (tělesné, mentální, zrakové, ). Podmínky úspěšné integrace žáků s postižením do ZŠ, SŠ. Odborný integrační posudek (PPP, SPC). Asistent pedagoga.. Učitelé, ředitelé, asistenti pedagoga ZŠ, SŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová Kč Obsah výtvarné výchovy, Dětský výtvarný projev a výávoj jeho zvláštností daných věkem žáků /12:45 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Obsah výtvarné výchovy - výtvarná výchova - výtvarné vzdělání a výchovné působení,postoj společnosti k vzdělávání Vzdělávací složka výtvarné výchovy -základní odborné znalosti a dovednosti - výtvarná kultura,výtvarný jazyk,výtvarné myšlení,osvojení správných pracovních návyků,výtvarné myšlení Výchovná role našeho oboru - sebeuvědomování, reflexe, sebevyjadřování,výchova postojů vůči lidskému společenství Role učitele - kdo je učitel výtvarné výchovy,učitel jako hybná síla výtvarné výchovy,nebezpečí generačních rozdílů mezi učitelem a žáky Konstruktivní metody vyučování a dnešní výtvarná výchova - současná situace ve společnosti,role výtvarné výchovy,úskalí problémového vyučování,vymezování současných pohledů na dětský výtvarný projev Dětský výtvarný projev a vývoj jeho zvláštností daných věkem žáků Tři oddělená vývojová období - spontánní projevování předškolního a raně školního věku, období proměn výtvarného vyjadřování - krize výtvarného projevu,postupný přechod k výtvarnému projevu dospělých Věkové zvláštnosti a jejich postupné proměny - vznik a užívání věkových zvláštností,přehled pravidelně se vyskytujících věkových zvláštností,výskyt věkových zvláštností dětského výtvarného projevu Výtvarně projevové typy žáků výtvarná typologie vizuální, imaginární, dekorativní, smíšený Most mezi výtvarným projevem dětství a dospíváním(autor-věra Roeselová) - výchovná a vzdělávací východiska,obsah studia,výtvarná výpověď,setkávání se skutečností,poznávání výtvarného řádu,výtvarná kultura. Učitelé I. a II. stupně ZŠ Martina Filipi

18

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení 81-12-03 RVP a vzdělávací oblast "Umění

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více