Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na měsíc březen a duben 2009"

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací a v účetnictví PO a ÚSC :00-14: Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP :00-16:45 Sokolov, MŠ Vítězná Daň z přidané hodnoty v praxi nevýdělečných organizací (škol a školských zařízení) :00 14:00 Ing. Olga Hanzlová Mgr. Alena Nováková. Mgr. Marie Vrátníková Ing. Olga Hanzlová Expresivní vyjádření hudební inspirace :00-16:15 ZŠ Chomutov,Školní Květuše Belanová Století zámořských objevů :00-16: Mezinárodní zkoušky v německém jazyce :00 16: Angličtina a děti s SPU :00-12: Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny jedná se o přeloženou akci :00 15: Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP :00 16:45 PhDr.Vladimír Rozhoň Ph.D Mgr. Eliška Bernardová Mgr. Eva Sadílková Mgr. Dagmar Chroboková Mgr. Miroslav Šudřich Mgr. Alena Nováková. Mgr. Marie Vrátníková Školní vzdělávací program pro školní družiny :30 11:40 ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Vlasta Vlachová Integrace zdravotně postižených dětí do MŠ :30 16: Rehabilitační cvičení v MŠ- opakování úspěšného tématu jedná se o přeloženou akci! :00 12: Něco málo z disco dance jedná se o přeloženou akci! :00 16:00 Mgr. Dagmar Zdanovcová Mgr. Kamila Vorlová Helena Rosenbaumová Romana Hříbalová

2 Akustika a vlnění jednoduše jedná se o přeloženou akci! :00 16: O čem se psalo ve středověku :00-13: Integrovaná tématická výuka :30 16: Vybrané okruhy z pedagogické diagnostiky a prevence. Specifické vývojové poruchy učení- Baumtest :00 15: Co nás ve škole neučili :30 17: Zvyšujeme bezpečnost na našich silnicích, aneb Dopravní výchova ve škole :00-13: Jaro mhouří obě víčka,namáčí je do sluníčka :00-17:00 ZŠ JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 Doc. RNDr. Leoš Dvořák Csc. Mgr. Jaroslava Šamatová Mgr. Zdeňka Kreislová Mgr. Zdeňka Rašková PaedDr. Marie Mašková Mgr. Dana Svobodová Mgr. Dana Svobodová Václava Tmejová Projekt Vejce :00 17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jana Venclová Cestujeme kolem světa :00-12:00 Sokolov, MŠ Vítězná Václava Tmejová O umění létat :00-12: Léto v tématickém vyučování :00 16: Ekoateliér- šťastná a veselá přáníčka :00 17: Školský zákon a související předpisy z pohledu obce jako zřizovatele školy Jubilejní bilancování díla Milana Kundery k 80. narozeninám První pomoc - Co dělat když..., praktický seminářinovované opakování tématu :00 13: :30-13: :00 16: Metodika práce vychovatele jedná se o přeloženou akci! Zrušeno 9:30-14: Populární hudba v HV :00 15:00 Jana Venclová Mgr. Zdeňka Kreislová Mgr. Zdeňka Rašková Jitka Horová Mgr. Zdena Spalová PhDr. Vladimír Novotný Ph.D. Rudolf Chlad Mgr. Vlastimil Šíp PaedDr. Jan Prchal

3 Leadership zrušeno 9:00 16:30 Mgr. Andrea Vedralová Přednáška pro vedoucí a kuchařky školní jídelny :30 16:00 ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Mária Svobodová Workshop pro předkladatele projektů z evropských fondů zrušeno 8:30 15: Jak tvořit učební osnovy společenskovědních předmětů v SOŠ a SOU zrušeno 13:00 16: Islám u nás :00-13: Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? :30 13: Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? :30 16:45 Mgr. Irena Palánová PhDr. Maria Bezchlebová PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. PhDr. Michaela Kaslová PhDr. Michaela Kaslová Ekoateliér- šťastná a veselá přáníčka :00 17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová Jak správně porozumět pedagogicko psychologickému vyšetření na 2. stupni ZŠ a SŠ :00 12: Specifické poruchy učení na II stupni ZŠ SŠ, SOŠ :45 16: Ředitel školy, jeho trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých a ředitel školy, kamerové systémy a zákon o ochraně osobních údajů :00-13:15 PhDr. Zdeňka Baranniková PhDr. Zdeňka Baranniková JUDr. Jan Havel Krabičky pokaždé jinak :00 16:15 ZŠ Kadaň, Na podlesí 1480 Květuše Belanová Vývoj české (a slovenské) krajiny od sklonku poslední doby ledové po současnost přesun 9:00-14: Náměty a inspirace pro výchovu řeči :00 12: Jazyk a řeč nové pomůcky ve výchově řeči :00 16: Využití mezipředmětových vztahů pro výuku na II. stupni ZŠ :00-13:00 Mgr. Jana Janáková Vlastimila Kazdová Vlastimila Kazdová Mgr. Jaroslava Šamatová

4 Porucha plynulosti řeči Koktavost :00 14: Rehabilitační cvičení v hodinách TV opak úspěšného tématu :00 12: Integrace zdravotně postižených dětí do ZŠ, SŠ :30-16: Obsah výtvarné výchovy, Dětský výtvarný projev a vývoj jeho zvláštností daných věkem žáků :45 16:45 Mgr. Jitka Klikarová Mgr. Kamila Vorlová Mgr. Dagmar Zdanovcová Martina Filipi Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte! Od počátku tohoto školního roku Vám můžeme díky dotaci ze strany našeho zřizovatele nabídnout během vzdělávací akce občerstvení v širší míře než doposud. Protože však náklady na občerstvení nejsou zahrnuty v ceně akcí, nevzniká na něj automatický nárok. Z organizačních důvodů bude občerstvení připraveno pouze pro ty, kteří se na akci přihlásili nejpozději 2 dny před jejím konáním a pouze na semináře konané v učebně Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary bývalá školní družina Anotace akcí na měsíc březen a duben 2009 Přihlášky zasílejte na mail.adresu nebo poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací a v účetnictví PO a ÚSC /9:00-14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny 1. Uplatňování zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Náhrady mezd v době dočasné pracovní neschopnosti uplatňované od a jejich účtování. 2. Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků 3. Novela zákona o účetnictví pro rok Novela vyhlášky 505/2002 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o účetnictví pro příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky a státní fondy. 5. Dotazy, diskuse. Vedoucí a ekonomičtí pracovníci všech typů škol Ing. Olga Hanzlová Kč

5 Poznámka: účastníci mohou poslat dotazy k uvedené problematice předem Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP /13:00 16:45, MŠ Sokolov, Vítězná Formou semináře lektorka přiblíží požadavky RVP na rozpracování IB ve školním vzdělávacím programu. Bude se věnovat obecné charakteristice cílů, výstupů, nabídce činností tak, aby bylo dosaženo shody s požadavky RVP a přitom byla poskytnuta dostatečná volnost pro aktivní tvorbu a rozpracování témat v přímé práci ve třídách. Stěžejní součástí setkání bude praktická pracovní dílna, kde si pedagogové pod vedením lektorky sami vyzkoušejí stavbu a formulaci IB pro ŠVP. Účastníci se budou zamýšlet nad možnostmi tvorby IB tak, aby byla dodržena dvouúrovňová návaznost pro TVP a tím byl tvořen vyvážený celek. Pozornost bude věnována i oblasti evaluace IB. Věcná diskuze a rozbor námětů z praxe je plánována v průběhu celého semináře. Učitelky a ředitelky MŠ Mgr. Alena Nováková, Mgr. Marie Vrátníková Kč Poznámka: Účastníci si s sebou přinesou svůj ŠVP Daň z přidané hodnoty v praxi nevýdělečných organizací (škol a školských zařízení) /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny 1. Základní pojmy použité v zákoně o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,osoby povinné k dani,osoby osvobozené od daně,osoba identifikovaná k dani,ekonomická činnost,osvobozená plnění bez nároku na odpočet podle 51: Základ daně,daň na výstupu,daň na vstupu,koeficient krácení daně na vstupu,registrace plátce,zdaňovací období,daňové doklady, 2. Příklady účtování o DPH, 3. Daňové přiznání, 4. Diskuse, dotazy Vedoucí a ekonomičtí pracovníci všech typů škol Ing. Olga Hanzlová Kč Poznámka:Dotazy je možno poslat předem.: Expresivní vyjádření hudební inspirace /13:00 16:15, ZŠ Chomutov, Školní 1480 Kurz je zaměřen na vyjádření hudební inspirace na základě poslechu hudby a následného ztvárnění pomocí prstů na různě barevné čtvrtky formátu A3 ev. větší. První fáze je věnována pouze poslechu hudby může to být hudba klasická, i populární, folklor... Druhá fáze je malba prsty na malý formát papíru, libovolná barva čtvrtky na základě poslechu stejné skladby. Posluchači se snaží vžít do tónů hudby a přenést své pocity na čtvrtku v různé barevnosti, která je k dané hudbě osloví. Třetí fáze práce na velkém formátu čtvrtky, opět poslech stejné skladby. Zde již však posluchač zná hudební dílo a tím se může více věnovat ztvárnění hudby prsty na čtvrtku. Barevnost čtvrtky si každý volí dle svého uvážení, rovněž barvy- temperové,používá dle vlastního uvážení a především pocitu, který v něm vyvolává hudba. Malba prsty může být od konkrétních tvarů až po vyjádření abstraktní, záleží na každém jedinci, jak danou skladbu ztvární, jak to cítí. Malé formáty lze použít na výrobu přání, či z nich sestavit obrázky doplněné kresbou tuší. Velké formáty jsou zajímavými obrazy chápání hudby, citu pro hudbu spolu s jejím expresivním vyjádřením. Učitelé esteticko výchovných předmětů, vychovatelky ŠD a další zájemci Květuše Belanová Kč S sebou : temperové barvy, tácek resp. paleta na míchání barev, hadr na utírání rukou, miska na vodu, různě barevné a bílé čtvrtky velikosti A3 ev. větší a malé zbytky barevných čtvrtek na rozcvičení.

6 Století zámořských objevů /13:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Seminář je zaměřen na vývoj velkých zámořských objevů v kontextu s dobovým vývojem. Mohl by také mít název Střet civilizací, což jasně ukazuje přesah do současnoti. Učitelé D, Z a ZSV a dalších společenskovědných předmětů základních i středních škol PhDr. Vladimír Rozhoň Ph. D Kč Mezinárodní zkoušky v německém jazyce /13:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny 1. Seznámení s možnostmi konání mezinárodních zkoušek v německém jazyce 2. Dětské mezinárodní zkoušky v německém jazyce Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 a Zertifikat für Jugendliche 3. Mezinárodní zkoušky od 16 let na úrovni maturity Zertifikat Deutsch. Konkrétní seznámení s každým typem zkoušek video nahrávky, modelové testy, poslechové nahrávky. Zařazení zkoušek do Společného evropského referenčního rámce. Seznámení s vyhodnocováním testů. Učitelé německého jazyka všech typů škol (ZŠ, SŠ, G, JŠ) Mgr. Eliška Bernardová, Mgr. Eva Sadílková Kč Poznámka : Účastníci semináře dostanou modelové testy Fit in Deutsch 1,2, Zertifikat Deutsch spolu s poslechovými nahrávkami Angličtina a děti s SPU /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Úvod,Vývojové poruchy učení,dyslexie,cizí jazyk a dyslektik,jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení, Jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situace řešit, Dyslektik chlapec dyslektik dívka,jak se liší myšlení chlapců a dívek,lze přistupovat shodně ke vzdělávání chlapců a dívek s vývojovými poruchami učení? Lze odlišným přístupem k chlapcům a dívkám při výuce dosáhnout lepších výsledků?, Učebnice angličtiny pro dyslektické žáky,metody a způsoby práce v hodinách AJ s dyslektickými žáky,praktické ukázky práce s učebnicemi Angličtina 1, 2, 3,Práce s doprovodnými materiály: testy jak je hodnotit CD metodická příručka obrázkový slovník pexesa Praktické ukázky práce s interaktivními CD k učebnicím Angličtina 1, 2, 3 Závěr,Poučení pro praxi Učitelé AJ, 1. stupeň ZŠ Mgr. Dagmar Chrobková.00 Kč Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny /9:00-15:00, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Seminář seznámí účastníky s netradičními postupy ve vyučování ruskému jazyku a s návody, jak zpestřit vyučování hrou, dosáhnout maximální motivace žáků, jak podnítit jejich kreativitu a prohloubit emocionální stránku výuky. Učitelé RJ Mgr. Miroslav Šudřich Kč Poznámka: přeložená akce - přihlášky zůstávají v platnosti!

7 Jak si poradit s integrovanými bloky v ŠVP a TVP /13:00-16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Formou semináře lektorka přiblíží požadavky RVP na rozpracování IB ve školním vzdělávacím programu. Bude se věnovat obecné charakteristice cílů, výstupů, nabídce činností tak, aby bylo dosaženo shody s požadavky RVP a přitom byla poskytnuta dostatečná volnost pro aktivní tvorbu a rozpracování témat v přímé práci ve třídách. Stěžejní součástí setkání bude praktická pracovní dílna, kde si pedagogové pod vedením lektorky sami vyzkoušejí stavbu a formulaci IB pro ŠVP. Účastníci se budou zamýšlet nad možnostmi tvorby IB tak, aby byla dodržena dvouúrovňová návaznost pro TVP a tím byl tvořen vyvážený celek. Pozornost bude věnována i oblasti evaluace IB. Věcná diskuze a rozbor námětů z praxe je plánována v průběhu celého semináře Učitelky a ředitelky MŠ Mgr. Alena Nováková, Mgr. Marie Vrátníková Kč Poznámka: Účastníci si s sebou přinesou svůj ŠVP Školní vzdělávací program pro školní družiny /8:30-11:40, ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Školní vzdělávací program pro školní družiny je vzdělávacím programem, který v některých oblastech doplňuje školní vzdělávací program základní školy, ale zejména nabízí žákům docházejících do školních družin další vzdělávání v oblasti trávení volného času, rozvoje myšlení, tvořivé činnosti a fantazie, rozšiřování znalostí a dovedností nad rámec školního vyučování atd. Určuje délku zájmového vzdělávání a jeho cíle. Stanoví tématické okruhy, které jsou rozpracovány do ročního a měsíčních plánů práce. Musí vycházet z faktických možností jednotlivých školních družin (materiální, personální) a z věkového složení žáků docházejících do ŠD. Ukázka zpracování plánu práce a portfolií, příprava tematické víkendové akce, projekt PASTELKA zaměřený na bezpečnost dětí. Vychovatelky školních družin Vlasta Vlachová Kč Integrace zdravotně postižených dětí do MŠ /12:30-16:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny základní vzdělávací záměry, popis metodiky výuky apod.: Školské dokumenty ( ŠZ, vyhlášky). Charakteristika zdravotního postižení ( tělesné, mentální, zrakové,.). Podmínky úspěšné integrace, odborný integrační posudek (PPP, SPC). Asistent pedagoga. Učitelé, ředitelé MŠ, asistenti pedagoga v MŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová Kč rehabilitační cvičení v MŠ opakování úspěšného tématu /9:00 12:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Praktický seminář. Obsah semináře napomůže účastníkům podporovat správný tělesný vývoj dětí. Rozvoj senzomotoriky, rovnováhy, chůze... Jak zařadit rehabilitační cvičení do MŠ. Učitelky MŠ Mgr. Kamila Vorlová Kč Poznámka: S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu.

8 Něco málo z disco dance /13:00 16:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Důkladné zahřátí rozcvičení, protahování, posilování cca. 30 min., poté ukázka připravené krátké choreografie ve stylu disco dance a následná výuka po jednotlivých prvcích.. Učitelé TV Romana Hříbalová, Helena Rosenbaumová Kč Poznámka: Jedná se o přeloženou akci Akustika a vlnění jednoduše /13:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V semináři se prakticky seznámíme s jednoduchými pokusy týkajícími se zvuku a možnosti modelovat postupné i stojaté vlny. Pokusy lze přizpůsobit úrovni jak základní, tak střední školy. V naprosté většině užívají jednoduché a levné pomůcky. Předvedeme a vyzkoušíme si též, jak zvuk \\\"zviditelnit\\\" pomocí počítače a provést i některá kvantitativní měření (např. rychlosti zvuku). Stačí nám k tomu běžný počítač se zvukovou kartou, laciný mikrofon a dva volně dostupné programy - tedy opět půjde o pokusy a měření \\\"téměř zadarmo\\\". Učitelé Fy doc. RNDr. Leoš Dvořák Csc Kč Poznámka: Jedná se o přeloženou akci O čem se psalo ve středověku /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny - Starší česká literatura od počátků do 17. století. Chronologický vývoj literatury jako součást ŠVP. Jeho začlenění do tématických plánů, propojení starší české literatury ostatními složkami předmětů ČJ. Integrace ČJ, DĚ, VV, HV a ZE při dosahování stanovených výstupů. Čtenářská gramotnost. Práce s texty starších autorů. Využití filmové tvorby. Praktické ukázky z hodin. Učitelé ČJ Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Integrovaná tématická výuka /14:30 16:45, Zš JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 Realizace ŠVP pomocí ITV naplní potřebu propojování vzdělávacích obsahů. Podstatou ITV je hledání témat učiva, které je možné spojovat bez ohledu na jejich původní začlenění do tradičních předmětů. Při práci v semináři se seznámíme s kritérii pro výběr témat a na konkrétní práci s tématy si ukážeme, jak plánovat a organizovat vyučovací den. Učitelé na 1. stupni ZŠ Mgr. Zdeňka Kreislová, Mgr. Zdeňka Rašková Kč Vybrané okruhy z pedagogické diagnostiky a prevence. Specifické vývojové poruchy učení - Baumtest /9:00-15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny

9 Cyklus seminářů se zabývá nejčastějšími metodami diagnostiky dětského písma a dětské kresby. Tento seminář se věnuje hlavně Baumtestu. Metoda pomohůže učitelům podchytit žáky s SPU a najít možnosti řešení poruch v oblasti vnímání, chápání, myšlení a chování dítěte. Pokusí se prostřednictvím diagnostické situace (např. kresba, hra) objasnit pedagogům možnosti nápravy z hlediska věkových kategorií pedagogičtí pracovníci a výchovní poradci všech typů škol a školských zařízení PaedDr. Marie Mašková Kč Co nás ve škole neučili /10:30 17:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání. Lektor zároveň představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. V první části se lektor zaměří na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: kooperativnímu učení (týmové a skupinové spolupráci), globální metodě čtení a psaní, otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, projektovému vyučování. Ředitelé, zástupci ředitele, koordinároří školních vzdělávacích programů a ostatní pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Mgr. Dana Svobodová Kč Zvyšujeme bezpečnost na našich silnicích aneb Dopravní výchova ve škole /8:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Akce je vedena formou interaktivního semináře. V první části se zabývá výběrem témat očekávaných výstupů RVP ZV, které se přímo dotýkají dopravní problematiky (chodec cyklista). V praktických činnostech účastníci semináře rozpracovávají OVO do jednotlivých ročníků i z hlediska průřezových témat: osobnostně sociální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického občana a mediální výchova. Ve druhé části semináře se účastníci zamýšlejí nad možnostmi zařazení dopravní výchovy do výuky formou kurzů, samostatného předmětu či školního projektu. Ředitelé, zástupci ředitele, koordinároří školních vzdělávacích programů a ostatní pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Mgr. Dana Svobodová Kč Jaro mhouří obě víčka, namáčí je do sluníčka /13:00 17:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Praktická dílna, ve které se učitelky seznámí s krátkodobým třídním projektem. Zároveň si vyzkouší co nejvíce činností nejen z hudební, výtvarné a literárně dramatické oblasti ale i pracovní náměty a pohybové hry.. Aktivity budou vysvětleny v souladu s didaktikou a metodickými poznámkami lektorky. Součástí práce bude i evaluace tématu v souladu s RVP PV.. Učitelky MŠ Václava Tmejová Kč Poznámka: Sleva: v případě že, se účastník přihlásí i na seminář č poplatek za oba semináře 810 kč Projekt Vejce /13:00 17:00, MŠ Sokolov, Vítězná 725 Pracovní dílna na téma Vejce obsah: 1.) seznámení s projektovým vyučováním v mateřské škole, přiblížení možností, jak lze zpracovat tématicky zaměřený výchovně vzdělávací blok. Jak v projektu rozpracovat námět do konkrétních činností.

10 2.) konkrétní činnosti, při nichž si účastníci sami vyzkoušejí některé náměty, práce a hry se skořápkou, vyfouklými, sádrovými i syrovými vejci. 3.) netradiční techniky a způsoby velikonočních aranžmá + zkušenosti s oslavami Velikonoc, se zdobením velikonočních kraslic a jarních aranžmá atd. v jednotlivých MŠ. 4.) vzájemná výměna zkušeností se zapracováváním poznatků z oblasti enviromentální výchovy do ŠVP v mateřské škole Diskuze je plánována v průběhu celého semináře. Učitelky MŠ Jana Venclová Kč Poznámka: Sleva: v případě že, se účastník přihlásí i na seminář č poplatek za oba semináře 810 kč Cestujeme kolem světa /8:00 12:00, MŠ Sokolov, Vítězná 725 Praktická dílna, ve které se učitelky seznámí s krátkodobým třídním projektem. Zároveň si vyzkouší co nejvíce činností nejen z hudební, výtvarné a literárně dramatické oblasti ale i pracovní náměty a pohybové hry.. Aktivity budou vysvětleny v souladu s didaktikou a metodickými poznámkami lektorky. Součástí práce bude i evaluace tématu v souladu s RVP PV. Učitelky MŠ Václava Tmejová Kč O umění létat /8:00 12:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Vysvětlena bude filozofie projektů. Součástí díly je práce s konkrétními ukázkami, jak do ŠVP zapracovat formou projektu prvky enviromentální výchovy v nejužším i nejširším slova smyslu. Seminář rozpracovává námět do konkrétních činností. Témata: hrátky s peřím, hnízdění ptáků, migrace ptáků, krmení mláďat, stavba hnízdišť apod. Propojují se smyslové a činnostní učení, experiment, prožitková pedagogika. Do praktické části jsou do zařazeny prvky z různých oblastí včetně dramatické výchovy. Celé téma je zpracováno tak, že může vyústit do programu na besídku pro rodiče. Ukázka takto přizpůsobeného projektu je součástí metodických materiálů, které účastnice obdrží. Lektorka se bude věnovat i evaluaci tématu. Diskuze je plánována v průběhu celého semináře. Učitelky MŠ Jana Venclová Kč Léto v tématickém vyučování /14:00 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Učitelé se seznámí se základními prvky tematické výuky. Tématická výuka integruje různé oblasti vzdělávacího obsahu pod jedno stěžejní téma. Umožňuje uspořádat učivo tak, aby žáci snadno poznali souvislosti mezi jednotlivými předměty a jejich vztah k reálnému životu. Učitelé si vyzkouší vytvořit obecné schéma tématické jednotky, aby tento postup mohli aplikovat ve své třídě. Získají náměty pro tvořivé psaní a práci skupin, využijí poznatky dětí.. Učitelé na 1. stupni ZŠ Mgr. Zdeňka Kreislová, Mgr. Zdeňka Rašková Kč Školský zákon a související předpisy z pohledu obce jako zřizovatele školy /10:00 13:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Základní výklad ustanovení školského zákona a souvisejících předpisů z pohledu obce jako zřizovatele školy. Partnerství zřizovatele a školy jako jedna z podmínek vnitřní proměny školy. Ředitel školy - klíčový článek vztahu obce a školy. Průběh konkurzního řízení na funkci ředitele školy..

11 Vedoucí pracovníci ve školství a zřizovatelé škol Mgr. Zdena Spalová Kč Ekoateliér šťastná a veselá přáníčka /13:00 17:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Velikonoční přáníčka, jarní motivy, pozvánky, pohlednice, obálky, jmenovky a záložky. Originální náměty pro svátek matek a další sváteční příležitosti. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin,jednoduché hravé techniky, nové inspirace pro tvořivou recyklaci.. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Jitka Horová Kč Poznámka: s sebou: nůžky a 2 čtvrtky A4,ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor Jubilejní bilancování díla Milana Kundery k 80. narozeninám /9:30 13:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Vstup do literárního světa a dobový kontext, 2. Autorova literární tvorba ve \"zlatých šedesátých\" 3. Exilové období, díla v českých zemích již též vydaná a doposud nevydaná, 4. Novější spisovatelovy knihy a eseje v jazyce francouzském, 5. Význam Kunderova díla v české literatuře 20. století. Učitelé českého jazyka a literatury z různých typů škol PhDr. Vladimír Novotný Ph. D Kč První pomoc Co dělat když, praktický seminář inovované opakování tématu /13:00 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Cílem semináře je seznámit pedagogy s posledními platnými předpisy v poskytování první pomoci v různých situacích. Naučí se obecné zásady první pomoci. Nacvičí první pomoc při zástavě dechu, přerušení krevního oběhu, poruchách vědomí, krvácení rány, poleptání, tepelných poškození, úrazu elektrickým proudem, záchvatových stavech /epilepsie, diabetes/. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Rudolf Chlad Kč Medodika práce vychovatele /9:30 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Pojetí výchovy a kompetence vychovatelů podle zařazení do pracovních tříd, kritéria hodnocení vychovatelů. Vzdělávací program (klíčové kompetence žáka) a systém plánování VVČ. Některé formy a metody VVČ uplatňované v DM (pedagogická diagnostika obsah, dokumentování a formování vztahu vychovatel žák, podíl vychovatele na vzdělávání žáka, jeho socializaci, výchově k účelnému využití volného času, řešení výchovných problémů, práce s žákovskou samosprávou, hodnocení žáka apod.). Spolupráce s rodiči a školou. Úloha zájmových aktivit v naplňování cílů DM a podíl vychovatele na jejich realizaci. Prevence sociálně patologických jevů (obsah, řešení případů). Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v DM povinnosti vychovatele (zákonný dohled, obsah a způsob poučení žáků). Organizace práce vychovatele (základní

12 podmínky pro výkon práce a hlavní úkoly vedoucího pracovníka, rozvržení pracovní doby, informační systém atd.). Metodika vedení dokumentace (osobní spis, deník VS plánování a vykazování VVČ). Metodika výuky: výklad, studijní materiály. Vychovatelé DM Mgr. Vlastimil Šíp Kč Populární hudba v HV /9:00 15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny seminář zaměřený na přehled vývojových stádií pop.hudby XX.stol. (jazz, pop.hudba). Práce se stejnojmennou učebnicí + audiovizuální technikou.. Učitelé HV II. stupeň ZŠ + gymnázií a SPgŠ PaedDr. Jan Prchal Kč Poznámka: Pro přítomné je připravena nabídka literatury a notových materiálů, včetně CD. Možno zakoupit během semináře nebo na fakturu pro školy Leadership /9:00 16:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V tomto semináři se zaměřujeme na vedení týmu leadership, motivaci k výkonnosti, změnu a její řízení, efektivní rozhodování v týmu a řešení konfliktních situací. Ředitelé, zástupci ředitele, vedoucí, Mgr. Andrea Vedralová Kč Přednáška pro vedoucí a kuchařky školní jídelny /14:30 16:00, ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39 Pohotové potraviny a finanční limit. Plnění spotřebního koše. Nové nápady a akce pro naše strávníky. Zařazování netradičních surovin makrobiotika, bio potraviny. Mezilidské vztahy na pracovišti. Beseda a ochutnávka z kuchyně ZŠ Františkovy Lázně. Vedoucí pracovníci školních jídelen Mária Svobodová Kč Poznámka: Akce není akreditována v systému DVPP Workshop pro předkladatele projektů z evropských fondů /8:30 15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Úvod, cíle a metody Možnosti využití evropských fondů pro školy, výzvy k předkládání projektů, zkušenosti žadatelů Základní projektové pojmy Tvorba projektu - metoda projektové fiše Práce s přihláškou v programu Benefit 7+ Individuální projektové poradenství Shrnutí a evaluace Pro potřeby školení budou ze strany NÚOV k dispozici metodické materiály a příručka dobré praxe Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období Určeno pro pedagogické pracovníky všech druhů škol, přednostně však z oblasti středního odborného školství Mgr. Irena Palánová Kč

13 Jak tvořit učební osnovy společenskovedních předmětů v SOŠ a SOU /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Seminář je zaměřen na tvorbu pedagogických dokumentů, odpovídajících současné kurikulární reformě v ČR. Dr. M. Bezchlebová vysvětlí pojetí školního dějepisu a výchovy k občanství, jejich různé varianty podle potřeb jednotlivých oborů vzdělání a specifických představ nebo profilace škol. Účastníci se seznámí s cílovými strukturami a naučí se formulovat výsledky vzdělávání ve společenskovědních vzdělávacích vyučovacích předmětech. Odnesou si i praktické návody, jak tvořit učební osnovy a jakých chyb se při jejich tvorbě vyvarovat. Program metodické akce: 1. Kurikulární reforma. RVP a jeho transformace do ŠVP. Koncepce vyučovacích předmětů ve školním kurikulu. 2. Didaktický systém společenskovědních vyučovacích předmětů (DEJ, OBN) 3. Cílové struktury v profilu absolventa a v učební osnově. Konstrukce výsledků vzdělávání. Nácvik formulace výsledku vzdělávání a části učebních osnov. Učitelé společenskovedních předmětů v odborném školství, vhodné i ZŠ a gymnázia PhDr. Maria Bezchlebová Kč Islám u nás /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny V současné době už není pochyb o tom, že náboženství není jen privátní záležitostí jednot livce, ale silou, která může zprostředkovaně ovlivňovat život i tzv. nevěřících. Náboženstvím, o němž se nyní v této souvislosti nejvíce mluví, je islám. Islám již v minulosti zanechal v Evropě nepřehlédnutelné kulturní otisky a jako náboženství je dlouhodobě reflektován a přítomen i na území současné České republiky. Seznámení se současnými podobami duchov ního života muslimů a s podobami vztahu české populace k islámu je účelem této přednášky. Začíná stručným přehledem vzniku islámu a seznamuje účastníky se svatou knihou muslimů Koránem. Popisován je též běžný duchovní život muslimů. V druhé části přednášky je stručně shrnuta historie skupin muslimů u nás, popsán současný stav české muslimské komunity a nastíně ny možnosti budoucího vývoje jak této komunity, tak i vztahu většinové nemuslimské populace k ní. Zvláště se zabývá dosavadními kontroverzemi kolem staveb mešit v některých českých městech a snaží se odhalit příčiny těchto kontroverzí. Přednáška není souborem hotových názorů a postojů, ale spíše podněcuje k samostatnému přemýšlení a odpovědnému hledání vlastních odpovědí. Z toho důvodu také dává prostor k diskusi a k vyjádření různých zkušeností a stanovisek. Doplňují ji tištěné materiály z prostředí české muslimské komunity. Výklad provází prezentace pomocí dataprojektoru, což umožňuje snadné sledování výkladové linie a seznámení s doprovodnými materiály. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D Kč Jak na matematiku v první a druhém ročníku /9:30 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Zaměříme se na aktivity úvodní, rozvíjející, diagnostiké a terapeutické (hlavní zaměření na první, třetí a čtvrtý typ) a budeme v rámci dílny diskutovat jejich přednosti i úskalí a to i z pohledu různých alternativních pedagogických směrů. Aktivity budou vztaženy ke klíčovým tématům jako jsou druhy porovnávání, slovní úlohy, první školní geometrie, sčítání a odčítání, práce s matematickou symbolikou. Do aktivit jsou zařazeny i didaktické hry individuální i kooperativní. Pokud bude zájem, lze diskutovat i o tom, jak komunikovat o dané problematice s rodiči. Učitelé matematiky I: stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová Kč Poznámka: S sebou: aspoň 8 dřevěných kostek stejně velkých, modelínu a jedny noviny. Pokud se účastník přihlásí i na akci cena za oba semináře 800,-

14 Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku /13:30 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Zaměříme se na aktivity úvodní, rozvíjející, diagnostiké a terapeutické (hlavní zaměření na první, třetí a čtvrtý typ) a budeme v rámci dílny diskutovat jejich přednosti i úskalí a to i z pohledu různých alternativních pedagogických směrů. Ukážeme na konkrétních příkladech v rámci dílny rozdíly ve volbě metod a nároků na žáka mezi počátkem prvního stupně (1. a 2. ročník) a prací ve 3. a 4. ročníku: v čem musí a v čem může dojít ke změnám. Aktivity budou vztaženy ke klíčovým tématům jako rozšiřování číselných oborů a práce s "novými čísly", rozvíjení schopností nutných pro nástup nové látky jak aritmetické, tak školní geometrie. V rámci dílny zpravidla na bázi didaktických her budeme sledovat, jak rozvíjet nejen ústní, ale i písemnou komunikaci (obrazovou, s matematickou symbolikou).. Učitelé matematiky I: stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová Kč Poznámka: S sebou: 2 různě dlouhé tkaničky od bot, drát cca 60 cm dlouhý (ohybatelný), nůžky, 2 barevné papíry a jedny noviny Ekoateliér šťastná a veselá přáníčka /13:00 17:00, MŠ Sokolov, Vítězná 725 Přáníčka k svátku matek, jarní motivy, pozvánky, pohlednice, obálky, jmenovky a záložky. Originální náměty pro další sváteční příležitosti. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin,jednoduché hravé techniky, nové inspirace pro tvořivou recyklaci. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, sociální pracovníci Jitka Horová Kč Poznámka: s sebou: nůžky a 2 čtvrtky A4,ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor Jak správně porozumět pedagogicko psychologickému vyšetření na 2. stupni ZŠ a SŠ /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Teoretická část: psychologické testy (testy IQ verbální a názorové, testy osobnosti, projektivní techniky). Speciálně-pedagogické vyšetření (lateralita, motorika, pravolevá orientace, sluchová a zraková diferenciace, sluchová analýza a syntéza, rytmické reprodukce a percepce). Praktická část: praktický rozbor. Pedagogové II. stupně ZŠ a SŠ PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ, SŠ, SOŠ /12:45 16:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Teoretická část: vysvětlení pojmu SPU, druhy SPU, příčiny, projevy jednotlivých poruch, diagnostika, zvláštnosti chování těchto dětí. Praktická část: dítě s SPU u přijímacího řízení jak hodnotit, klasifikovat, co je možné tolerovat, možnosti úlev klasifikace u maturitní zkoušky.. Pedagogové ZŠ, SŠ a učilišť, mistří odborného výcviku PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Ředitel školy, jeho trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých a ředitel školy, kamerové systémy a zákon o ochraně osobních údajů /9:00 13:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny - 4 hodiny - přestupkové a trestní právo v praxi ředitele školy, se zahrnutím poslední novely tr. zák. a zákona č. 218/2003 Sb. - o soudnictví ve věcech mládeže

15 - 2 hodiny k tématům : ochrana osobních údajů a praxe ředitele školy, řešení stížností, podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb. a používání razítek ve školské praxi a právní úprava této problematiky.. Ředitelé škol, školských zařízení a jejich zástupci JUDr. Jan Havel Kč Krabičky pokaždé jinak /13:00 16:15, ZŠ Kadaň, Na podlesí 1480 Cílem je zhotovení krabiček na různé drobnosti s minimálním použitím lepidla. Pozornost je věnována správným návykům při řezání papíru, bezpečnosti a přesnosti. Čistota provedení práce a kombinace vhodných materiálů, barev a doplňujících prvků krabiček, jako jsou mušličky, stuhy, nálepky aj.,z papírů ať obyčejných, nebo vlnkovitých si zhotovíme přenesením šablon následující krabičky: 1/ Obal na láhve vlnitý papír, stuha 2/ Kazetu na šperk či jinou drobnost - vlnkovitý papír, nebo i obyčejný tvrdší, šňůrky 3/ Pyramida papír vlnkovitý, nebo obyčejný, stuha 4/ Obal na CD vlnitý papír ale i obyčejný 5/ Krabička na papírové kapesníky dva druhy vlnkovitých papírů, stuha 6/ Taška obyčejný tvrdší čtvrtka 7/ Pokladnička jakýkoliv tvrdší papír, odstřižky jiných barev 8/ Kornout - jakýkoliv tvrdší papír 9/Vysouvací krabička -jakýkoliv tvrdší papír, 10/ Prohnutá krabička - jakýkoliv tvrdší papír, Učitelé esteticko výchovných předmětů, vychovatelky ŠD a další zájemci Květuše Belanová Kč S sebou: S sebou Barevný silnější papír, vlnkovitý papír- několik archů, lepidlo v roubíků tuhé, ostré nůžky, tužka měkká číslo 1, stužky, různě velké korálky, jehlu s velkým ouškem, provázky, přírodniny. Pravítko, trojúhelník, kružítko, štětce, guma plastická, zalamovací nůž Vývoj české (a slovenské) krajiny od sklonku poslední doby ledové po současnost /9:00 14:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny 1.Nástin čtvrtohorní historie střední Evropy: podnebné výkyvy cyklické střídání glaciálů a interglaciálů, jejich příčiny. 2.Metody využívané při rekonstrukci kvartérních prostředí a dějů: základní geologické metody, datování 14C, vrty v ledovci, výzkum fosilní fauny a flóry (pylová analýza, rostlinné makrozbytky v rašelinách a slatinách a otisky v travertinech, schránky rozsivek, fytolity, uhlíky, schránky měkkýšů, kosti a zuby obratlovců), datování s využitím archeologických nálezů, dendrochronologie. 3.Poslední interglaciál (eem) a glaciál (würm): eem analogie současného teplého období, vývoj přírody bez výrazných zásahů člověka, oceaničtější podnebí; würm rozsah zalednění, pokles hladiny světového oceánu, obdoba dnešních subpolárních oblastí, sušší klima, chladná sprašová step, složení flóry a fauny. 4.Pozdní glaciál ústup zalednění ( BC): období velkých klimatických a geografických změn, deglaciace, změny rozložení pevniny a moře, vyznívání sprašové sedimentace, změna dynamiky vodních toků, nárůst biodiverzity; BC konec posledního studeného výkyvu, začátek holocénu. 5.Holocén: vymření řady velkých savců typických pro pleistocén + nástup člověka odlišují holocén od ostatních interglaciálů. Trocha historie poznání holocénu severská škola, význam pylové analýzy, přínos výzkumu bazické terestricko-karbonátové facie v oblastech s nedostatkem rostlinných fosilií, otázka přirozeného bezlesí, současný všestranný výzkum využívající řadu oborů na pomezí geologie, pedologie, (paleo)botaniky, (paleo)zoologie a archeologie. 6.Časný holocén (preboreál - boreál, BC) prudký růst teploty, nástup lesa a teplomilných druhů, nárůst stanovištní i druhové diverzity, velké migrace. Působení mezolitiků v krajině. 7.Klimatické optimum (atlantik epiatlantik, BC). Teplo + vlhko, optimum pro lesní vegetaci, potlačení biocenóz otevřené krajiny. Rozmach smíšených doubrav, optimum pro ušlechtilé listnáče, migrace buku a jedle. Neolitická kolonizace Čech, preference sprašových území, rozsah osídlení a jeho vliv na udržení bezlesí. Případové studie z Čech a Slovenska dokládající změny v biotě a její interakce s postupující neolitickou kolonizací. 8.Mladý holocén po klimatickém optimu (subboreál, subatlantik, subrecent). Subboreál ( BC) závěr klimatického optima, suché období dobře doložené změnou sedimentace pramenných vápenců, zvýšený odnos půd; biota - šíření prvků otevřené krajiny, ústup citlivých lesních druhů; rozmach pravěkého osídlení plošný nárůst polí a

16 pastvin. Subatlantik (700 BC cca 700 AD) vlhčí období, rozmach jedlobučin, ke konci období řídne pravěké osídlení, stahuje se do starosídelní oblasti, návrat lesa do opuštěných oblastí. Subrecent středověká kolonizace, odlesnění, vznik současné kulturní krajiny, splach ornice, šíření mnoha druhů otevřené krajiny. Prohloubení dvojkolejného vývoje krajiny (kulturní x neosídlená). Případové studie z Čech a Slovenska dokládající změny v biotě a její interakce s postupujícím osídlením krajiny člověkem. 9.Západočeské lokality důležité pro poznání historie krajiny v holocénu. Učitelé biologie všech stupňů Mgr. Jana Janáková Kč Poznámka: Doporučená literatura: Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti:česká a slovenská krajina v kvartéru. 198 str. Dokořán, Praha Náměty a inspirace pro výchovu řeči /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Praktický seminář témata: Výčet a praktická ukázka her a činností pro výchovu řeči - praktický nácvik; přehled metodických materiálů a odborné literatury z oblasti výchovy řeči dětí předškolního věku; vzájemná výměna zkušeností Učitelé MŠ Vlastimila Kazdová Kč Jazyk a řeč nové pomůcky ve výchově řeči /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Předvedení souborů pomůcek JAZYK A ŘEČ a jejich využití se zřetelem na: 1. Rozlišování slov ve větě 2. Rozlišování slabik 3. Rozlišování fonémů ( hlásek) ve slově 4. Výuková obrázková kvarteta I. a II. 5. Co z čeho vzniká ( dřevo, textil, potraviny) 6. Pohádky ( 5 pohádek ) 7. Cviky k rozvoji motoriky mluvidel lze koupit na semináři za 120,-Kč - - série obrázků k řízenému rozvoji řeči - praktické ukázky 8. používání speciálních pomůcek - výměna zkušeností + prezentace výukových počítačových programů na CD ( demoverze na DVD) Učitelé MŠ Vlastimila Kazdová Kč Využití mezipředmětových vztahů pro výuku na 2. stupni ZŠ /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Integrace jako prostředek realizace učiva,dosahování výstupů, reslize průřezových témat a rozvoje kompetencí žáků. Možnosti integrace humanitních předmětů a předmětů v oblasti umění a kultura. Výuka v blocích. Metody a formy činnostního učení. Projekty. Praktické ukázky propojení výuky ČJ, DĚ, VV a HV.. Učitelé ČJ a DĚ, popř. HV a VV Mgr. Jaroslava Šamatová Kč

17 Porucha plynulosti řeči - Koktavost /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Orientační seznámení s touto poruchou řeči, příčiny poruchy, seznámení s reedukačními postupy, typy péče o koktavé dítě, zařazení dítěte do školního prostředí a jeho možnosti vzdělávání. Nový školský zákon a koktavé dítě. Výchovní poradci, vyučující I. i II. stupně ZŠ, vyučující SŠ a ostatní zájemci o problematiku poruch plynulosti řeči Mgr. Jitka Klikarová Kč Rehabilitační cvičení v hodinách TV opakování úspěšného tématu /9:00 12:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/20, budova bývalé školní družiny Praktický seminář zaměřený na potřebu správného tělesného vývoje dětí (chůze, rovnováha, vadné držení těla, plochonoží...). Jak zařadit tyto cviky do hodin Tv. učitelky MŠ Mgr. Kamila Vorlová Kč Poznámka: S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu Integrace zdravotně postižených dětí do ZŠ, SŠ /12:30 16:30, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Školské dokumenty ( ŠZ, vyhlášky). Charakteristika zdravotního postižení (tělesné, mentální, zrakové, ). Podmínky úspěšné integrace žáků s postižením do ZŠ, SŠ. Odborný integrační posudek (PPP, SPC). Asistent pedagoga.. Učitelé, ředitelé, asistenti pedagoga ZŠ, SŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová Kč Obsah výtvarné výchovy, Dětský výtvarný projev a výávoj jeho zvláštností daných věkem žáků /12:45 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Obsah výtvarné výchovy - výtvarná výchova - výtvarné vzdělání a výchovné působení,postoj společnosti k vzdělávání Vzdělávací složka výtvarné výchovy -základní odborné znalosti a dovednosti - výtvarná kultura,výtvarný jazyk,výtvarné myšlení,osvojení správných pracovních návyků,výtvarné myšlení Výchovná role našeho oboru - sebeuvědomování, reflexe, sebevyjadřování,výchova postojů vůči lidskému společenství Role učitele - kdo je učitel výtvarné výchovy,učitel jako hybná síla výtvarné výchovy,nebezpečí generačních rozdílů mezi učitelem a žáky Konstruktivní metody vyučování a dnešní výtvarná výchova - současná situace ve společnosti,role výtvarné výchovy,úskalí problémového vyučování,vymezování současných pohledů na dětský výtvarný projev Dětský výtvarný projev a vývoj jeho zvláštností daných věkem žáků Tři oddělená vývojová období - spontánní projevování předškolního a raně školního věku, období proměn výtvarného vyjadřování - krize výtvarného projevu,postupný přechod k výtvarnému projevu dospělých Věkové zvláštnosti a jejich postupné proměny - vznik a užívání věkových zvláštností,přehled pravidelně se vyskytujících věkových zvláštností,výskyt věkových zvláštností dětského výtvarného projevu Výtvarně projevové typy žáků výtvarná typologie vizuální, imaginární, dekorativní, smíšený Most mezi výtvarným projevem dětství a dospíváním(autor-věra Roeselová) - výchovná a vzdělávací východiska,obsah studia,výtvarná výpověď,setkávání se skutečností,poznávání výtvarného řádu,výtvarná kultura. Učitelé I. a II. stupně ZŠ Martina Filipi

18

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009

Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-11-16 Písnička jako cesta k poznání světa - Setkání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 101-01-16 Novely zákoníku práce v roce 2008 v praxi

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Plán akcí na měsíc únor 2009

Plán akcí na měsíc únor 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 111-07-01 Kreativní metody pro úspěšné vyučování 3.2.2009 9:00-14:00

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více