PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ"

Transkript

1 2014 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ KATEŘINA DĚKANÍKOVÁ,

2 Úvod Rok 2014 je vyhlášen rokem české hudby. Opakuje se pokaždé, kdy je v letopočtu na konci číslo 4. Náhoda, nebo osud tomu chtěl, že se významní čeští skladatelé a virtuózové rodí a umírají právě v roce, na jehož konci je číslo 4. Prvním rokem hudby byl rok 1924 a od té doby se v českých zemích slaví každých deset let. Jedná se o připomínku a poctu největším velikánům české hudby. Na pracovišti Lidická neplánujeme v rámci tohoto roku pořádání žádných netradičních hudebních akcí, protože na to nejsme vybaveni, ani náš zřizovatel nás za tímto čelem nezřizuje. Rok české hudby oslavíme tím, co umíme. Poctivou prací. Prací, kterou doufám přinášíme do duší našich klientů stejné potěšení jako kvalitní hudba. I když se nás naše dnešní doba snaží přesvědčit o pomýlenosti hesla, že s poctivostí nejdál dojdeš, věříme, že v práci s lidmi se to jinak dělat nedá. Budeme se snažit hrát našim klientům v roce 2014 co nejhezčí melodie, aby se jim u nás dobře bylo, aby se k nám rádi vraceli a nacházeli u nás radost ze života, důvěru v sebe sama i v dobro jako takové. Hezký rok 2014, vaše Lužánky Stručná charakteristika pracoviště Lužánky středisko volného času má svoje pracoviště na deseti místech po celém Brně, jedno v Bílovicích nad Svitavou a jedno v Orlických horách. Přehled všech pracovišť je na Pracoviště Lidická je nejstarší a zároveň skoro nejmladší pracoviště SVČ Lužánky. Jako sídlo firmy funguje již od roku 1949, jako samostatné pracoviště teprve od roku Díky této historii slouží Lidická jako sídlo ředitelství firmy je hlavní budovou SVČ Lužánky. Je to místo, kam směřují různé exkurze i pořádání společných firemních akcí. Budova Lidická je památkově chráněna a jejím vlastníkem je Statutární město Brno. Zřizovatelem SVČ Lužánky je Jihomoravský kraj. Naší radnicí je Úřad městské čísti Brno střed. Vztahy s těmito institucemi jsou velmi dobré. Historicky nabízíme veřejnosti pestrou nabídku činností, která je zaměřená na klienty všeho věku a zájmů. Naše pracoviště se nespecializuje na žádnou věkovou skupinu, ani na žádný obor, nebo oblast. Největší skupinu našich klientů tvoří žáci základních škol. I když v posledních letech přibývá hodně dospělých i předškolních klientů, skupina žáků ZŠ je pořád velmi výrazná. 2

3 Pro pracoviště Lidická je charakteristická neustálá činnost během celého dne, celého týdne a skoro celého roku. V dopoledních hodinách nabízíme výukové programy, odpoledne přes 230 kroužků a ve večerních hodinách jsou to kurzy pro dospělé a pronájmy veřejnosti. Během víkendů nabízíme prostory našim činnostem i pronájmům. O školních prázdninách pořádáme desítky příměstských táborů, pobytových akcí a kurzů pro děti i dospělé. Skoro každý den se u nás něco děje a našimi dveřmi projdou ročně tisíce návštěvníků. Přijďte, z naší nabídky volnočasových aktivit si vybere opravu každý. Materiální a prostorové podmínky Pracoviště Lidická sídlí uprostřed krásného parku Lužánky. Park spravuje Veřejná zeleň města Brna, se kterou spolupracujeme na pořádání různých akcí a naše spolupráce je velmi dobrá. Pro svoji činnosti využívá pracoviště Lidická následující prostory: budova Lidická, terasa, přilehlé zahrady se skleníky a prostory kotelen, zadního dvorku a pro výjezd služebních vozidel používáme prostory VZMB p.o. (jejich dvůr a společný průjezd). V budově je celkem 54 místností. Z toho je 17 kanceláří, 25 kluboven. Dalších 12 místností slouží jako sklady, sociální zařízení a zázemí pro klienty. Mezi nejvýznamnější prostory patří velký historický sál a prostor Galerie. Také terasa nabízí krásné zázemí pro pořádání různých akcí. Terasa byla díky podpoře z OŽP MMB v roce 2012 a 2014 drobně upravena a její úprava bude pokračovat i v roce Materiální vybavení pracoviště Lidická je na vysoké úrovni. Jak z hlediska zaměstnanců, tak z hlediska klientů. Jedinou slabou stránkou jsou dlouhodobě toalety, jejichž rekonstrukce a rozšíření se výhledově plánuje na rok Našim interním i externím spolupracovníkům slouží místnost u barevného kopírovacího stroje Minolta, kde si mohou tisknout a připravovat svoje pracovní materiály. Je jim k dispozici řezačka, laminovačka a další běžné kancelářské potřeby. Kromě toho je zde i knihovna odborných publikací, které si mohou půjčit do kanceláře, nebo domů. Našim klientům zase slouží veřejná knihovnička, která funguje způsobem: vyber si půjč si (i domů) vrať. Stejně tak mají k dispozici prostory čekárny, vestibulu. Pro jejich občerstvení máme nápojový automat i automat na drobné dobrůtky. Rodičům nabízíme služby Family pointu - prostoru, kde si mohou svoje dítě nakrmit a přebalit a pobýt s ním v hracím koutku. Pro cyklisty máme k dispozici nový stojan na kola, který jsme pořídili díky dotaci z MMB. Na recepci jsou k novému stojanu zámkové vložky, díky kterým není možné kolo odcizit nebo jen velmi pracně. Snažíme se, aby se u nás klientům i zaměstnancům líbilo a aby se zde cítili jako doma. 3

4 4

5 Plán budovy Lidická KOP. SEKR. ŘEDITELNA Hlavní vchod 4 ČEKÁRNA FOTOKOMORA 7 BIJÁSEK VÝTVARKA KERAMIKA 10 HALA RECEPCE GALERIE CHODBA WC WC WC KUCH VÝTVARKA 24a SPV ROV PROPAGACE VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ 14 CDTA VELKÝ SÁL GALERIE TERASA 20 KUCHYŇKA PŘV ZVÍŘATA BALETNÍ SÁL 19 1.PATRO (VĚŽ) HISTORICKÉ BUDOVY FUNDUS 47 KERAMIKA TECHNIKA DÍLNA 103 DÍLNA 68 DÍLNA 105 AŠRÁM DC67 ORNIS SKLAD 42 SKLAD Legenda: Světle modrá ředitelství Zelená PŘV Tmavě modrá Lidická sál Červená TAL Bílá Lidická - provoz Žlutá SPV Okrová CDTA Hnědá ROV Starorůžová Výtvarka Fialová Jóga Oranžová Technika Purpurová MVA POČÍTAČE TAL KANCELÁŘ MVA

6 Personální podmínky V lednu 2014 pracuje na Lidické celkem 33 zaměstnanců, celkem 25,85 úvazku (v roce 2014 to bylo 23,9 úvazku). Z toho: Pedagogů celkem: 20 Přepočtených celých úvazků: 17 (loni 15,8) Manažerů volného času: 1 (loni 0) Provozních pracovníků celkem: 13 Přepočtených celých úvazků: 7,85 (loni 8,1) Na rodičovské dovolené je v současné době jedna provozní pracovnice. Plánované (i provedené) změny v personální oblasti na přelomu roku 2014/2014. plánovaný odchod dvou interních pracovníků do starobního důchodu nástup nového kolegy na pozici vedoucího oddělení jógy Kromě interních pracovníků zde máme přes dvě stovky externistů a dobrovolníků. Fungování pracoviště Na Lidické funguje 9 samostatných oddělení. Každý vedoucí oddělení má své přímé podřízené, někdo pouze externí. V lednu 2014 došlo k rozdělení oddělení Techniky na dvě samostatná oddělení počítačů a techniky. Jedná se o oddělení: CDTA, Rodinná výchova, Přírodověda, Výtvarka, Jóga, Společenské vědy, Technika, Počítače a Talentcentrum. Porady vedoucích oddělení se konají každý měsíc, vždy následující den po poradě vedoucích pracovišť. Se všemi pracovníky se scházíme třikrát za rok. Každý vedoucí oddělení odpovídá za svěřený úsek jak po pedagogické, tak po provozní stránce. Každý pedagog pracuje dle chváleného osobního projektu, který obsahuje naplánované činnosti vždy na kalendářní rok. Každý interní pedagog má předepsanou míru přímé výchovné práce, která nesmí klesnout pod 600 hodin za rok. Kvůli odlehčení administrativní zátěže jsme zaměstnali na 0,5 úvazku administrativní výpomoc Ladu Křivánkovou. 5

7 Struktura pracoviště 10. ledna 2014 Seznam interních zaměstnanců pracoviště Lidická rok 2014 Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pracoviště Centrum divadelních a tanečních aktivit Rodinná výchova Výtvarná Společenské Jóga Přírodověda Provoz Další výchova vědy MgA Petr David PaedDr. Eva Horká PaedDr. Eva Skalická Ing. Marcela Zajíčková Mgr. Naďa Obrátilová Mgr. Alena Vlhová Pavel Tříska Vedoucí pracoviště Uklízečky a údržba Recepční Mgr. Věra Bělehrádková Mgr. Jarmila Krajčová Bc. Petr Bláha Marketa Wernischová Mgr. Ilona Kulíková Andrea Chalupníková Marie Suchánková Romana Mezírková Mgr. Zdena Antonovičová, soutěže, práce s talenty Bc. Alena Třešková Olga Černá Ing. Jiří Trávníček Mgr. Andrea Herzánová Zdena Jochmanová Marie Lindušková Ondra Musil technik sálu, pronájmy Bc. Daniela Klein Martina Uhlířová Zuzana Schmidtová Lada Křivánková sekretářka Ivana Dvořáková Mgr. Pavel Špatka vedoucí oddělení počítačů Lenka Opletalová MD Vítězslav Odstrčil údržbář Růžena Valehrachová vedoucí oddělení techniky 6

8 Cíle pracoviště Lidická na rok 2014 Motto Lužánek střediska volného času: Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Motto pracoviště vycházející z celofiremního: Prostřednictvím přitažlivé nabídky oslovujeme širokou skupinu klientů, kterým nabízíme kvalitní a odborné volnočasové vzdělávání a jsme jim spolehlivým partnerem pro jejich volný čas. Lužánky středisko volného času mají zpracovanou vizi a cíle do roku Každý rok na pracovišti Lidická naplňujeme tyto cíle svojí prací a zaměřením se na jednotlivé body z vize. Na rok 2014 jsme se rozhodli pracovat na plnění následujících cílů: dodržování rozsahu naší nabídky (nerušit žádné typy činností, zachovat PT a LČ a zastavit pokles VP a DVPP) rozšíření nabídky PT (pro komerční subjekty) změna v nabídce VP (cílové skupiny, obsah některých VP) akreditace kurzů DVPP minimálně jednoho dbaní na kvalitu naší činnosti (pravidelné hospitace a nákuky ) pravidelné hospitace a nákuky vedoucího pracoviště nejen u přímých podřízených písemné zápisky o těchto aktivitách zavedení nákuků mezi kolegy spolupráce jednotlivých oddělení (společné akce) naplánování a realizace akce napříč dvěma (nebo více) odděleními může se jednat o jakoukoliv pedagogickou činnost (tábor, akce pro veřejnost...) Další úkoly Úkoly pedagogické: Největším úkolem na rok 2014 bude splnění normativního závazku (3600 normativů) a úkolů vyplývajících ze zdání zastavit pokles VP a DVPP a udržet nabídku PT a LČ. Dalším cílem a úkolem je důraz na pozitivní odlišení nabídky Lužánek od dalších organizací zabývajících se volným časem. Toto budeme realizovat zapojením se do různých projektů, spoluprací s ostatními subjekty a neustálým sledováním dalších možností rozvoje (jak obsahu, tak zaměstnanců). Každé oddělení má na rok 2014 svůj úkol a cíl, který sleduje a naplňuje tento náš společný úkol. V roce 2014 také začne příprava a možná i realizace změny ve stávající struktuře pracoviště. Stávající systém rozdělení na samostatné oddělení nevyhovuje požadavkům na efektivní řízení. Proto na výjezdní celodenní poradě v březnu budeme pracovat na novém modelu fungování pracoviště. S jeho realizací začneme nejdříve od nového školního roku, a potom následně celý rok

9 Úkoly provozní: S připravovanou změnou struktury pracoviště jistě nastane i potřeba drobnějších stavebních úprav, takže provozní prostředky budeme šetřit na tyto plánované změny. V roce 2014 si tudíž nedáváme žádné větší provozní cíle. Na podzim roku 2014 jsme podali projekt na MMB se žádostí o příspěvek na další část revitalizace terasy. V případě jeho schválení budeme na jaře roku 2014 realizovat již třetí etapu obnovy naší terasy. Zamýšlená rekonstrukce WC se z výše uvedených důvodů odkládá. 9

10 Formy zájmového vzdělávání Pracoviště Lidická nabízí následující formy zájmového vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005: 1. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činností 2. pravidelná výchovnou, vzdělávací a zájmová činnost 3. táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno, příměstské tábory 4. osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy 5. vzdělávání pedagogů a dalších dospělých 6. individuální práce, 7. otevřená spontánní činnost 8. doplňková činnost 1. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost Připravujeme akce pro veřejnost jednorázové, nebo se během let i pravidelně opakující. Některé akce jsou motivované českými tradicemi, jiné vychází z potřeb klientů a nebo reflektují plnění našich cílů. V roce 2014 plánujeme uspořádat přibližně 20 akcí většího rozsahu a několik desítek akací menších. Tyto akce pořádáme v průběhu celého roku. Jejich cílem je propagace naší pravidelné činnosti a posílení a uchování českých tradic. Akce většího rozsahu připravované na rok 2014: Papírové království Velikonoce v Lužánkách Improtřesk Dětská scéna Tancesee Den země a den stromů Brnkání Dny čaje a keramiky Dětský den Vánoční domeček a mnoho dalších pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Tuto část vyhlášky naplňujeme kroužky. Kroužky většinou probíhají jednou za týden, od pondělí do pátku. V posledním roce stoupá obliba nepravidelných kroužků, které se konají jednou za měsíc (a trvají 4 hodiny) a také dříve neoblíbený den pátek začíná být u klientů oblíbený. Na rok 2014 plánujeme 236 kroužků, což je přibližně stejný počet jako v roce minulém (o deset méně). Klientů máme v kroužcích každý rok přibližně stejně, zhruba mezi Kroužky jsou pro Lužánky zdrojem normativů (normativní způsob financování z JMK) a tak jsou pro nás prioritou. 10

11 A to nejen z výše uvedeného důvodu, ale především kvůli soustavné pedagogické práci, díky níž lépe pracujeme s klienty na jejich rozvoji zvolených dovedností. Práce s klienty v pravidelné aktivitě je velmi náročná, ale také velmi přínosná. 3. táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno, příměstské tábory V rámci tohoto bodu nabízíme veřejnosti během celého školního roku pobytové akce, příměstské tábory a o hlavních školních prázdninách pobytové tábory a kurzy. V této oblasti v roce 2014 plánujeme udržet počet PT jako ve stejném roce. Plánujeme pořádat společné příměstské tábory napříč odděleními a oslovit s nabídkou pořádání příměstských táborů školy v Brně a okolí. Úplnou novinkou je nápad na je oslovení větších firem, pro které bychom pořádali tzv. firemní příměstské tábory. (v roce 2012 ani 2014 se nepodařilo zrealizovat) Dochází k mírnému poklesu plánovaných pobytových akcí pro členy našich zájmových útvarů, naopak se vracíme k pobytovým akcím určených veřejnosti. 4. osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy V oblasti výukových programů patří naše pracoviště mezi špičku nejen v rámci celých Lužánek, ale i ve městě Brně. Nabízíme několik desítek druhů výukových programů v nejrozličnějších oborech a oblastech. I přesto dochází k plánovanému poklesu počtu VP. Jelikož se neustále pohybujeme mezi normativy, některé oddělení svoji nabídku VP snižují a zvyšují normativní výkony jinde. Ke snížení počtu VP nás vede i zjištění, že VP jsou málo ziskové a často i ztrátové. Z důvodu, aby ceny zůstaly co možná nejvíce pro žáky přijatelné je hospodářský výsledek velmi na hraně. Ke snížení počtu VP vede i velmi silná konkurence a široká nabídka od jiných organizací. 5. vzdělávání pedagogů a dalších dospělých V naší nabídce nechybí ani aktivity vzdělávací určené nejen pedagogům, ale i ostatní laické veřejnosti. Obliba kurzů mezi veřejností je ustálená. Poptávka od laické veřejnosti se odvíjí od trendů ve společnosti a novinek v oblasti rukodělných a tvořivých technik. Poptávka mezi pedagogy se odvíjí hlavně podle finančních možností školy, případně pedagoga. Na rok 2014 plánujeme přibližně stejný počet jako v roce minulém. Některá oddělení na příští rok neplánují obnovit akreditaci svých kurzů, chtějí si dát rok přestávku, kurz upravit a následně opět akreditovat a nabízet. Díky zapojení Lidické do projektu O krok dále budeme v roce 2014 intenzivně vzdělávat naše pracovníky. 6. individuální práce Individuální práci podporuje u nás pořádání soutěží vyhlašovaných MŠMT. Tyto soutěže u nás realizuje především oddělení Talentcentrum, dále potom oddělení společenských věd. Po jedné soutěži organizují i oddělení CDTA a přírodovědy. Přehled všech soutěží je u každého oddělení zvlášť. 11

12 7. otevřená spontánní činnost Toto je jediná oblast, kde nenabízíme veřejnosti téměř nic. Pravidelnou spontánní činnost nemáme žádnou, nefunguje u nás žádný otevřený klub. Občas na nějaké příležitostné akci připravíme takovouto nabídku, ale z prostorových důvodů ji na Lidické ani neplánujeme. 8. doplňková činnost Kromě činností konaných dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání provozujeme také některé činnosti v doplňkové činnosti. Komerční akce na klíč ve spolupráci s dalšími organizacemi (na rok 2014 naplánovaná spolupráce s NC Královo pole) vzdělávání a lektorská činnost 12

13 Statistika výkonů Celkové kvantitativní předpoklady v jednotlivých oblastech pro rok 2014: Pracoviště Lidická Celkem VV Technika Počítače Jóga Rodinná výchova TAL SPV PŘV ZS + Vlčata CDTA počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. Kroužky Výukové programy Pobytové akce pro členy ZÚ ostatní Příměstské tábory v době letních prázdnin během školního roku Letní činnost, pobytové tábory Vzdělávání, kurzy akreditované MŠMT (DVPP) ostatní Příležitostné akce Velké akce pro veřejnost Akce menšího rozsahu Normativů celkem:

14 Projekty jednotlivých oddělení Rodinná výchova Centrum divadelních a tanečních aktivit Technika a počítače Společenské vědy Talentcentrum Výtvarná výchova Přírodověda Jóga Turistické oddíly na Lidické 14

15 Rodinná výchova RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY EVA HORKÁ 15

16 Název oddělení: Vedoucí oddělení: Oddělení rodinné výchovy a rukodělných aktivit PaedDr. Eva Horká Stručná charakteristika oddělení: Oddělení rodinné výchovy nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné techniky. Nejdelší tradici mají dívčí kluby. V této oblasti organizujeme také příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Tradičními se stávají také sobotní dílny věnované různým řemeslným technikám jako je drátenictví, pletení košíků, malba na hedvábí, tiffany technika či smaltování. Další širokou oblastí, které se ve středisku rodinné výchovy věnujeme, jsou výukové programy pro žáky základních škol a vzdělávací programy pro pedagogy zaměřené na rukodělnou činnost. Byli jsme mezi prvními v Brně, kteří se pustili do výukových programů v oblasti rodinné a sexuální výchovy, a za 19 let absolvovalo naše programy několik desítek tisíc žáků. Zaměření a dlouhodobé cíle: Našim dlouhodobým cílem je nabízet stále nové možnosti a postupy v oblasti rukodělných a řemeslných technik a poutavě je předávat dětem i dospělým v našich kroužcích a kurzech, na letních a příměstských táborech a akcích pro veřejnost. Dále se zaměřujeme na rozšiřování pravidelné zájmové činnosti mimo prostor SVČ Lužánky, zejména na organizování kroužků na základních školách Křídlovická a Vejrostova. V oblasti vzdělávání chceme udržet vysokou kvalitu našich výukových programů pro žáky základních škol i vzdělávacích programů pro učitele a zařazovat nové zaměřené na zdravý životní styl a rukodělnou činnost. Prostorové, materiální a personální podmínky: Oddělení pracuje ve složení: PaedDr. Eva Horká vedoucí oddělení, pravidelná činnost, příměstské tábory a letní činnost, příležitostné akce, projekt O krok dál. Celý úvazek. Mgr. Jarmila Krajčová výukové programy, projekt O krok dál, 0,25 úvazku, od března DPČ Bc. Daniela Klein kroužky na Křídlovické, příměstské tábory, 0,5 úvazku Olga Černá výukové programy, příměstské tábory, pobytové akce, 0,5 úvazku, od března DPČ Externí pracovníci: Jsou uvedeni u jednotlivých činností. Prostorové a materiální zajištění činnosti: Oddělení má k dispozici dvě malé kanceláře s úplným počítačovým vybavením. Každá pracovnice má svůj PC. Činnost realizujeme v místnosti číslo 19 (kuchyňka) učebna dobře vybavená pro rukodělnou činnost (šití, tiffany techniku, patchwork, smaltování ) a vaření a stolování. V období 6-9/2014 proběhla kompletní rekonstrukce místnosti. v místnosti číslo 21 zrekonstruovaná učebna pro výukové programy vybavená videem, tabulemi a dataprojektorem. Některé činnosti organizujeme přímo na ZŠ Křídlovická a ZŠ Vejrostova nebo v místnostech zapůjčených od ostatních oddělení (především kroužky pro předškolní děti). 16

17 Hlavní úkoly roku 2014: Činnost oddělení je v souladu s VIZÍ Lužánek a reflektuje Strategické cíle pro pracoviště Lidická na rok Nezbytným úkolem pro rok 2014 je naplnění požadovaných normativů při zachování kvality všech nabízených činností a doplnění nabídky o nové aktivity Dále: rozšířená nabídka pro děti i dospělé v oblasti rukodělné činnosti kroužky pro děti v oblasti zdravé výživy a kulinářství upravená a zpestřená nabídka kroužků na ZŠ Křídlovická a ZŠ Vejrostova kvalitní široká nabídka příměstských táborů revize výukových programů vzhledem ke snížené poptávce ze strany škol nový program DVPP v oblasti rukodělné činnosti příprava k akreditaci Předkládané projekty po jednotlivých formách činnosti: Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost: Kroužky a kurzy pro tvořivé Kroužky na Křídlovické Pestrá nabídka kroužků na Lidické Příležitostné akce: Vánoční domeček (samostatný projekt) Výukové programy Kurzy a vzdělávání osvětová činnost: Kurzy v rámci projektu O krok dál Víkendové dílny rukodělných technik Příměstské tábory Prázdniny ve městě Letní činnost: Prázdninové tvoření 17

18 PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Název projektu: Předkladatel: KROUŽKY A KURZY PRO TVOŘIVÉ PaedDr. Eva Horká Místo realizace: Všechny činnosti budou realizovány v SVČ Lužánky, pracoviště Lidická, v místnostech, které spravuje oddělení a v pronajatých prostorách na ZŠ Vejrostova 1, Brno - Bystrc Doba realizace: Kroužky i kurzy probíhají během celého školního roku. Kroužky pro děti jsou celoroční, pro dospělé pololetní. Většina kroužků a kurzů bude probíhat v období , dále pak od s možnými menšími obměnami. Cílová skupina: Kroužky jsou určeny děvčatům ve věku 6-18 let, kurzy jsou otevřené všem zájemcům od 14ti let, především pak dívkám a ženám. Cíl projektu: ve vztahu k dětem a mladým lidem je cílem poznání celé řady rukodělných technik, rozvoj manuální zručnosti, vlastní fantazie a estetického cítění. Děti se naučí pracovat s celou škálou různých materiálů. ve vztahu k dospělým účastníkům je cílem naučit zájemce různé rukodělné techniky a dále je řemeslně i výtvarně rozvíjet pod odborným vedením. U pokročilých frekventantek umožnit individuálním přístupem další rozvoj a výtvarnou seberealizaci. dále je cílem projektu naplnit normativy podle stanovených kritérií. Anotace: Zájmová činnost pravidelná pro dívky a ženy se zaměřením na rozvoj rukodělných a řemeslných technik s kladením důrazu na rozvoj estetického cítění. Součástí činnosti některých kroužků je i příprava pokrmů a správné stolování. Obsah projektu: Projekt se realizuje v několika různých formách: Dívčí kluby zájmové kroužky s celoroční činností v rozsahu 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách. Jsou určeny dívkám ve věku 7 18 let. Kluby se člení podle věku a náročnosti činnosti. Většina dívek navštěvuje dívčí klub několik let. Rozvrh kroužků: pondělí (vede E. Horká) úterý (vede E. Horká) čtvrtek (vede E. Horká) čtvrtek (vede E. Horká) Předpokládaný počet: 4 celoroční kroužky /40 účastníků 18

19 Páteční rukodělné dílny - zájmové kroužky s celoroční činností v časovém intervalu 1x měsíčně 4 hodiny. Jsou určeny dívkám ve věku let. Rozvrh kroužků: pátek hodin Vedoucí: Eva Horká (2 kroužky), Jana Schmidová (2 kroužky) Předpokládaný počet: 4 celoroční kroužky/ 40 účastníků Šperkařská dílna pro děti celoroční kroužek pro děti let zaměřený na různé techniky šperkařské tvorby. Rozvrh kroužků: pondělí hodin Vedoucí: Jana Schmidová středa hodin Vedoucí: Daniela Klein Předpokládaný počet: 2 celoroční kroužky/16 účastníků Tvoření pro malé slečny kroužek zaměřený na rukodělnou činnost pro děti 7-12 let na ZŠ Vejrostova. Rozvrh kroužků: úterý hodin dva kroužky souběžně úterý hodin úterý hodin Vedoucí: Anna Potůčková, Kristýna Potůčková Předpokládaný počet: 4 celoroční kroužky/32 účastníků Malá škola vaření určeno zájemcům o vaření a gastronomii od 9 let. Kroužek bude 1x měsíčně v rozsahu 4 vyučovací hodiny. Rozvrh kroužku: pátek (1. a 4. pátek v měsíci) Vedoucí: Eva Horká Předpokládaný počet: 2 celoroční kroužky/ 18 účastníků Klub KREATIV pro dospělé je zaměřený na různé rukodělné techniky jako je smaltování, batika, mozaika, tiffany technika a drátování. Rozvrh kroužku: čtvrtek Vedoucí: Božena Pachtová pátek Vedoucí: Jana Schmidová Předpokládaný počet: 4 půlroční kurzy/20 účastníků Šperkařská dílna pro dospělé půlroční kroužek zaměřený na šperkařskou tvorbu Rozvrh kroužku: středa hodin Vedoucí: Jana Schmidová Předpokládaný počet: 2 půlroční kroužky/ 14 účastníků Textilní ateliér půlroční kurzy pro dívky a ženy v dopoledních i odpoledních hodinách v rozsahu 2 hodiny týdně. Kurzy budou členěny podle zaměření a pokročilosti a různých rukodělných technik Rozvrh kurzů: úterý a středa čtvrtek Vedoucí: Jana Schmidová Předpokládaný počet : 8 půlročních kurzů/ 56 účastníků 19

20 Kurz šití půlroční kurz pro dívky a ženy v rozsahu 2 hodiny týdně zaměření na zvládnutí základů tvorby střihů a šití. Rozvrh kurzu: pondělí středa Vedoucí: Zuzana Schmidtová Předpokládaný počet: 4 půlroční kurzy/28 účastníků Výstupy pro klienty: Zájmová činnost v této oblasti vede děti, mladé lidi i dospělé zejména: k poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik při respektování jejich historického vývoje a tradic k utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků k poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při práci s nimi k tvorbě výrobků různými rukodělnými a řemeslnými technikami k rozvoji vlastní fantazie a estetického cítění k přípravě pokrmů dle daných postupů v souladu se zásadami správné výživy k znalosti a dodržování základních principů stolování a obsluhy u stolu k dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím a kuchyňským inventářem a spotřebiči. Hodnotící indikátory: kladná zpětná vazba na základě hospitací v kroužcích a kurzech a od účastníků, případně jejich rodičů opakovatelnost velká část účastníků pokračuje a kroužek nebo kurz navštěvuje několik let noví klienti získaní s příměstských táborů a pobytového tábora normativní přínos PLÁNY KROUŽKŮ A KURZŮ DÍVČÍ KLUBY Výchovně vzdělávací cíl Cílem pravidelné zájmové činnosti v dívčím klubu je vést děti: k poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik při respektování jejich historického vývoje a tradic. k utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků. k poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při práci s nimi. k tvorbě výrobků různými rukodělnými a řemeslnými technikami. 20

21 k rozvoji vlastní fantazie a estetického cítění. k přípravě pokrmů dle daných postupů v souladu se zásadami správné výživy k znalosti a dodržování základních principů stolování a obsluhy u stolu k dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím a kuchyňským inventářem a spotřebiči. Obsah činnosti Dívčí klub let (pondělí 15:00-16:30) Pletení košíků z plochého pedigu Podzimní dekorace - věnce Batikování trička, kombinace s korálky Korálkování obšívané kuličky, ketlované šperky Tiffany malé zrcadlo Papír dárkové tašky Malba na sklo skleněné talíře s dekorem Aplikace a jednoduché šití tašky s aplikací Mozaika ze skla lampička na čajovou svíčku FIMO kovová krabička s ozdobným víčkem Rychlý patchwork šitý na stroji polštářek nebo taška Práce s kůží přívěsky na klíče, klíčenky dárek ke Dni matek Drátenictví keramické nádoby Drobné techniky odlévání svíček, kombinace s decoupage, bylinková mýdla Tradice vánoční a velikonoční dekorace, ozdoby, pečivo Příprava pokrmů podzimní menu, bezmasé pokrmy, česká kuchyně, jednoduché večeře Dívčí klub 8-10 let (úterý 15,00-16,30) Drátenictví drát a kámen - stojánek na čajovou svíčku Škrobový papír lampičky na svíčky Ruční šití strašidýlka z plyše, textilní kabely na nadílku, taštičky na drobnosti Tisk na textil textilní tašky Sypaný smalt budíky Korálkování šperky základy ketlování Odlévání svíček a jejich zdobení FIMO - krabičky Práce s papírem ozdobné krabičky, dárkové tašky, ruční papír Bylinkové květináče PET ART šperky a doplňky Práce s pedigem košíčky vánoční a velikonoční dekorace, ozdoby, pečivo příprava pokrmů podzimní speciality, vánoční pečivo, slavnostní oběd, oslava narozenin Dívčí klub děti let (čtvrtek 16,30-18,00) Tisk na textil ubrus a anglické prostírání Práce s papírem - dárkové krabičky a tašky Šití tašky, kombinace různých technik Malba na hedvábí práce s guttou polštáře 21

22 Malba na hedvábí stínidla na lampu Tiffany technika zrcadla, obrázky Pletení z pedigu lampičky Skleněná mozaika vázy a misky na ovoce Odlévání mýdel a svíček Šperky z různých materiálů a různými technikami Tavené sklo šperky Velikonoční a vánoční dekorace, ozdoby a pečivo Příprava pokrmů vaříme bez masa, italská kuchyně, vánoční menu Dívčí klub pro nejmenší Mozaika z keramiky obrázky Tisk na textil taška na školní potřeby Ruční výroba papíru krabičky Stojánky na ubrousky s akvarelovým papírem Mozaika z kamínků - svícen Šperky z rokajlů náramky a náušnice Drobné vánoční dárky mýdla, svíčky, bylinkové čaje v ozdobném balení Batika a tisk na textil šátky a polštářky Práce s pedigem košíky s pevným dnem PET ART Malba na sklo svícny na čajové svíčky Vánoční a velikonoční dekorace, ozdoby a pečivo Příprava pokrmů svačinky v různých obměnách, těstoviny a zeleninové saláty, jednoduchá večeře, studené pohoštění Očekávané výstupy Po ukončení školního roku budou děti: mít nové informace a znát další postupy při práci s technikami, které už znají (ani jedna z výše uvedených rukodělných technik pro ně není nová) prakticky zvládat nové postupy a probraných technik při výrobě konkrétních výrobků umět výtvarně a tvořivě jednotlivé techniky zpracovat mít znalosti, jak aplikovat naučené při vlastní domácí tvorbě mít nové informace z oblasti přípravy pokrmů zvládat jednoduché technologické postupy při přípravě pokrmů umět připravit stolování při různých příležitostech mít nové informace o tradicích (Vánoce a Velikonoce) Výchovně vzdělávací metody Při realizaci cílů budou využity především interaktivní metody a praktické činnosti. Teoretické informace budou dětem předkládány prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných ukázek, velký důraz bude kladen na praktické zvládnutí jednotlivých činností. Děti budou mít k dispozici zpracované metodické postupy u jednotlivých činností a výrobků. 22

ROČNÍ PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2012

ROČNÍ PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2012 ROČNÍ PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2012 Vypracovala: Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pobočky 10.12. 2011 Obsah SPOLEČNÁ ČÁST...3 1.Charakteristika...3 2.Materiální a prostorové podmínky...4 3.Personální

Více

PROJEKT 2013. Kateřina Děkaníková

PROJEKT 2013. Kateřina Děkaníková PROJEKT 2013 Kateřina Děkaníková Obsah: Společná část projektu: Charakteristika... 3 Materiální a prostorové podmínky... 4 Plán budovy... 5 Personální podmínky... 6 Cíle pobočky... 9 Formy zájmového vzdělávání...

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší

PADRINO Promo. originální dárky s lidskou duší PADRINO Promo originální dárky s lidskou duší Projekt PADRINO realizujeme již čtvrtým rokem Projekt PADRINO identifikoval nové potřeby našich klientů Projekt PADRINO je skvělý nástroj na budování sociálního

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie

KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie KATALOG VÝROBKŮ UŽIVATELŮ Slezské diakonie 1 1 3 20 60 5 10 AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY Třinec poskytuje ubytování ženám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace ocitly bez

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi

Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Pobočka Žďár nad Sázavou Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou mob.: 731 130 775, e-mail: kopretina1.zdar@caritas.cz www.zdar.caritas.cz PROGRAM NA OBDOBÍ KVĚTEN SRPEN

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová Předmět Užité výtvarné činnosti (dále jen UVČ) je dotován 1 hodinou týdně a

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více