PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ"

Transkript

1 2014 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ KATEŘINA DĚKANÍKOVÁ,

2 Úvod Rok 2014 je vyhlášen rokem české hudby. Opakuje se pokaždé, kdy je v letopočtu na konci číslo 4. Náhoda, nebo osud tomu chtěl, že se významní čeští skladatelé a virtuózové rodí a umírají právě v roce, na jehož konci je číslo 4. Prvním rokem hudby byl rok 1924 a od té doby se v českých zemích slaví každých deset let. Jedná se o připomínku a poctu největším velikánům české hudby. Na pracovišti Lidická neplánujeme v rámci tohoto roku pořádání žádných netradičních hudebních akcí, protože na to nejsme vybaveni, ani náš zřizovatel nás za tímto čelem nezřizuje. Rok české hudby oslavíme tím, co umíme. Poctivou prací. Prací, kterou doufám přinášíme do duší našich klientů stejné potěšení jako kvalitní hudba. I když se nás naše dnešní doba snaží přesvědčit o pomýlenosti hesla, že s poctivostí nejdál dojdeš, věříme, že v práci s lidmi se to jinak dělat nedá. Budeme se snažit hrát našim klientům v roce 2014 co nejhezčí melodie, aby se jim u nás dobře bylo, aby se k nám rádi vraceli a nacházeli u nás radost ze života, důvěru v sebe sama i v dobro jako takové. Hezký rok 2014, vaše Lužánky Stručná charakteristika pracoviště Lužánky středisko volného času má svoje pracoviště na deseti místech po celém Brně, jedno v Bílovicích nad Svitavou a jedno v Orlických horách. Přehled všech pracovišť je na Pracoviště Lidická je nejstarší a zároveň skoro nejmladší pracoviště SVČ Lužánky. Jako sídlo firmy funguje již od roku 1949, jako samostatné pracoviště teprve od roku Díky této historii slouží Lidická jako sídlo ředitelství firmy je hlavní budovou SVČ Lužánky. Je to místo, kam směřují různé exkurze i pořádání společných firemních akcí. Budova Lidická je památkově chráněna a jejím vlastníkem je Statutární město Brno. Zřizovatelem SVČ Lužánky je Jihomoravský kraj. Naší radnicí je Úřad městské čísti Brno střed. Vztahy s těmito institucemi jsou velmi dobré. Historicky nabízíme veřejnosti pestrou nabídku činností, která je zaměřená na klienty všeho věku a zájmů. Naše pracoviště se nespecializuje na žádnou věkovou skupinu, ani na žádný obor, nebo oblast. Největší skupinu našich klientů tvoří žáci základních škol. I když v posledních letech přibývá hodně dospělých i předškolních klientů, skupina žáků ZŠ je pořád velmi výrazná. 2

3 Pro pracoviště Lidická je charakteristická neustálá činnost během celého dne, celého týdne a skoro celého roku. V dopoledních hodinách nabízíme výukové programy, odpoledne přes 230 kroužků a ve večerních hodinách jsou to kurzy pro dospělé a pronájmy veřejnosti. Během víkendů nabízíme prostory našim činnostem i pronájmům. O školních prázdninách pořádáme desítky příměstských táborů, pobytových akcí a kurzů pro děti i dospělé. Skoro každý den se u nás něco děje a našimi dveřmi projdou ročně tisíce návštěvníků. Přijďte, z naší nabídky volnočasových aktivit si vybere opravu každý. Materiální a prostorové podmínky Pracoviště Lidická sídlí uprostřed krásného parku Lužánky. Park spravuje Veřejná zeleň města Brna, se kterou spolupracujeme na pořádání různých akcí a naše spolupráce je velmi dobrá. Pro svoji činnosti využívá pracoviště Lidická následující prostory: budova Lidická, terasa, přilehlé zahrady se skleníky a prostory kotelen, zadního dvorku a pro výjezd služebních vozidel používáme prostory VZMB p.o. (jejich dvůr a společný průjezd). V budově je celkem 54 místností. Z toho je 17 kanceláří, 25 kluboven. Dalších 12 místností slouží jako sklady, sociální zařízení a zázemí pro klienty. Mezi nejvýznamnější prostory patří velký historický sál a prostor Galerie. Také terasa nabízí krásné zázemí pro pořádání různých akcí. Terasa byla díky podpoře z OŽP MMB v roce 2012 a 2014 drobně upravena a její úprava bude pokračovat i v roce Materiální vybavení pracoviště Lidická je na vysoké úrovni. Jak z hlediska zaměstnanců, tak z hlediska klientů. Jedinou slabou stránkou jsou dlouhodobě toalety, jejichž rekonstrukce a rozšíření se výhledově plánuje na rok Našim interním i externím spolupracovníkům slouží místnost u barevného kopírovacího stroje Minolta, kde si mohou tisknout a připravovat svoje pracovní materiály. Je jim k dispozici řezačka, laminovačka a další běžné kancelářské potřeby. Kromě toho je zde i knihovna odborných publikací, které si mohou půjčit do kanceláře, nebo domů. Našim klientům zase slouží veřejná knihovnička, která funguje způsobem: vyber si půjč si (i domů) vrať. Stejně tak mají k dispozici prostory čekárny, vestibulu. Pro jejich občerstvení máme nápojový automat i automat na drobné dobrůtky. Rodičům nabízíme služby Family pointu - prostoru, kde si mohou svoje dítě nakrmit a přebalit a pobýt s ním v hracím koutku. Pro cyklisty máme k dispozici nový stojan na kola, který jsme pořídili díky dotaci z MMB. Na recepci jsou k novému stojanu zámkové vložky, díky kterým není možné kolo odcizit nebo jen velmi pracně. Snažíme se, aby se u nás klientům i zaměstnancům líbilo a aby se zde cítili jako doma. 3

4 4

5 Plán budovy Lidická KOP. SEKR. ŘEDITELNA Hlavní vchod 4 ČEKÁRNA FOTOKOMORA 7 BIJÁSEK VÝTVARKA KERAMIKA 10 HALA RECEPCE GALERIE CHODBA WC WC WC KUCH VÝTVARKA 24a SPV ROV PROPAGACE VEDOUCÍ PRACOVIŠTĚ 14 CDTA VELKÝ SÁL GALERIE TERASA 20 KUCHYŇKA PŘV ZVÍŘATA BALETNÍ SÁL 19 1.PATRO (VĚŽ) HISTORICKÉ BUDOVY FUNDUS 47 KERAMIKA TECHNIKA DÍLNA 103 DÍLNA 68 DÍLNA 105 AŠRÁM DC67 ORNIS SKLAD 42 SKLAD Legenda: Světle modrá ředitelství Zelená PŘV Tmavě modrá Lidická sál Červená TAL Bílá Lidická - provoz Žlutá SPV Okrová CDTA Hnědá ROV Starorůžová Výtvarka Fialová Jóga Oranžová Technika Purpurová MVA POČÍTAČE TAL KANCELÁŘ MVA

6 Personální podmínky V lednu 2014 pracuje na Lidické celkem 33 zaměstnanců, celkem 25,85 úvazku (v roce 2014 to bylo 23,9 úvazku). Z toho: Pedagogů celkem: 20 Přepočtených celých úvazků: 17 (loni 15,8) Manažerů volného času: 1 (loni 0) Provozních pracovníků celkem: 13 Přepočtených celých úvazků: 7,85 (loni 8,1) Na rodičovské dovolené je v současné době jedna provozní pracovnice. Plánované (i provedené) změny v personální oblasti na přelomu roku 2014/2014. plánovaný odchod dvou interních pracovníků do starobního důchodu nástup nového kolegy na pozici vedoucího oddělení jógy Kromě interních pracovníků zde máme přes dvě stovky externistů a dobrovolníků. Fungování pracoviště Na Lidické funguje 9 samostatných oddělení. Každý vedoucí oddělení má své přímé podřízené, někdo pouze externí. V lednu 2014 došlo k rozdělení oddělení Techniky na dvě samostatná oddělení počítačů a techniky. Jedná se o oddělení: CDTA, Rodinná výchova, Přírodověda, Výtvarka, Jóga, Společenské vědy, Technika, Počítače a Talentcentrum. Porady vedoucích oddělení se konají každý měsíc, vždy následující den po poradě vedoucích pracovišť. Se všemi pracovníky se scházíme třikrát za rok. Každý vedoucí oddělení odpovídá za svěřený úsek jak po pedagogické, tak po provozní stránce. Každý pedagog pracuje dle chváleného osobního projektu, který obsahuje naplánované činnosti vždy na kalendářní rok. Každý interní pedagog má předepsanou míru přímé výchovné práce, která nesmí klesnout pod 600 hodin za rok. Kvůli odlehčení administrativní zátěže jsme zaměstnali na 0,5 úvazku administrativní výpomoc Ladu Křivánkovou. 5

7 Struktura pracoviště 10. ledna 2014 Seznam interních zaměstnanců pracoviště Lidická rok 2014 Bc. Kateřina Děkaníková vedoucí pracoviště Centrum divadelních a tanečních aktivit Rodinná výchova Výtvarná Společenské Jóga Přírodověda Provoz Další výchova vědy MgA Petr David PaedDr. Eva Horká PaedDr. Eva Skalická Ing. Marcela Zajíčková Mgr. Naďa Obrátilová Mgr. Alena Vlhová Pavel Tříska Vedoucí pracoviště Uklízečky a údržba Recepční Mgr. Věra Bělehrádková Mgr. Jarmila Krajčová Bc. Petr Bláha Marketa Wernischová Mgr. Ilona Kulíková Andrea Chalupníková Marie Suchánková Romana Mezírková Mgr. Zdena Antonovičová, soutěže, práce s talenty Bc. Alena Třešková Olga Černá Ing. Jiří Trávníček Mgr. Andrea Herzánová Zdena Jochmanová Marie Lindušková Ondra Musil technik sálu, pronájmy Bc. Daniela Klein Martina Uhlířová Zuzana Schmidtová Lada Křivánková sekretářka Ivana Dvořáková Mgr. Pavel Špatka vedoucí oddělení počítačů Lenka Opletalová MD Vítězslav Odstrčil údržbář Růžena Valehrachová vedoucí oddělení techniky 6

8 Cíle pracoviště Lidická na rok 2014 Motto Lužánek střediska volného času: Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. Motto pracoviště vycházející z celofiremního: Prostřednictvím přitažlivé nabídky oslovujeme širokou skupinu klientů, kterým nabízíme kvalitní a odborné volnočasové vzdělávání a jsme jim spolehlivým partnerem pro jejich volný čas. Lužánky středisko volného času mají zpracovanou vizi a cíle do roku Každý rok na pracovišti Lidická naplňujeme tyto cíle svojí prací a zaměřením se na jednotlivé body z vize. Na rok 2014 jsme se rozhodli pracovat na plnění následujících cílů: dodržování rozsahu naší nabídky (nerušit žádné typy činností, zachovat PT a LČ a zastavit pokles VP a DVPP) rozšíření nabídky PT (pro komerční subjekty) změna v nabídce VP (cílové skupiny, obsah některých VP) akreditace kurzů DVPP minimálně jednoho dbaní na kvalitu naší činnosti (pravidelné hospitace a nákuky ) pravidelné hospitace a nákuky vedoucího pracoviště nejen u přímých podřízených písemné zápisky o těchto aktivitách zavedení nákuků mezi kolegy spolupráce jednotlivých oddělení (společné akce) naplánování a realizace akce napříč dvěma (nebo více) odděleními může se jednat o jakoukoliv pedagogickou činnost (tábor, akce pro veřejnost...) Další úkoly Úkoly pedagogické: Největším úkolem na rok 2014 bude splnění normativního závazku (3600 normativů) a úkolů vyplývajících ze zdání zastavit pokles VP a DVPP a udržet nabídku PT a LČ. Dalším cílem a úkolem je důraz na pozitivní odlišení nabídky Lužánek od dalších organizací zabývajících se volným časem. Toto budeme realizovat zapojením se do různých projektů, spoluprací s ostatními subjekty a neustálým sledováním dalších možností rozvoje (jak obsahu, tak zaměstnanců). Každé oddělení má na rok 2014 svůj úkol a cíl, který sleduje a naplňuje tento náš společný úkol. V roce 2014 také začne příprava a možná i realizace změny ve stávající struktuře pracoviště. Stávající systém rozdělení na samostatné oddělení nevyhovuje požadavkům na efektivní řízení. Proto na výjezdní celodenní poradě v březnu budeme pracovat na novém modelu fungování pracoviště. S jeho realizací začneme nejdříve od nového školního roku, a potom následně celý rok

9 Úkoly provozní: S připravovanou změnou struktury pracoviště jistě nastane i potřeba drobnějších stavebních úprav, takže provozní prostředky budeme šetřit na tyto plánované změny. V roce 2014 si tudíž nedáváme žádné větší provozní cíle. Na podzim roku 2014 jsme podali projekt na MMB se žádostí o příspěvek na další část revitalizace terasy. V případě jeho schválení budeme na jaře roku 2014 realizovat již třetí etapu obnovy naší terasy. Zamýšlená rekonstrukce WC se z výše uvedených důvodů odkládá. 9

10 Formy zájmového vzdělávání Pracoviště Lidická nabízí následující formy zájmového vzdělávání dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005: 1. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činností 2. pravidelná výchovnou, vzdělávací a zájmová činnost 3. táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno, příměstské tábory 4. osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy 5. vzdělávání pedagogů a dalších dospělých 6. individuální práce, 7. otevřená spontánní činnost 8. doplňková činnost 1. příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost Připravujeme akce pro veřejnost jednorázové, nebo se během let i pravidelně opakující. Některé akce jsou motivované českými tradicemi, jiné vychází z potřeb klientů a nebo reflektují plnění našich cílů. V roce 2014 plánujeme uspořádat přibližně 20 akcí většího rozsahu a několik desítek akací menších. Tyto akce pořádáme v průběhu celého roku. Jejich cílem je propagace naší pravidelné činnosti a posílení a uchování českých tradic. Akce většího rozsahu připravované na rok 2014: Papírové království Velikonoce v Lužánkách Improtřesk Dětská scéna Tancesee Den země a den stromů Brnkání Dny čaje a keramiky Dětský den Vánoční domeček a mnoho dalších pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Tuto část vyhlášky naplňujeme kroužky. Kroužky většinou probíhají jednou za týden, od pondělí do pátku. V posledním roce stoupá obliba nepravidelných kroužků, které se konají jednou za měsíc (a trvají 4 hodiny) a také dříve neoblíbený den pátek začíná být u klientů oblíbený. Na rok 2014 plánujeme 236 kroužků, což je přibližně stejný počet jako v roce minulém (o deset méně). Klientů máme v kroužcích každý rok přibližně stejně, zhruba mezi Kroužky jsou pro Lužánky zdrojem normativů (normativní způsob financování z JMK) a tak jsou pro nás prioritou. 10

11 A to nejen z výše uvedeného důvodu, ale především kvůli soustavné pedagogické práci, díky níž lépe pracujeme s klienty na jejich rozvoji zvolených dovedností. Práce s klienty v pravidelné aktivitě je velmi náročná, ale také velmi přínosná. 3. táborová a další činnost spojená s pobytem mimo Brno, příměstské tábory V rámci tohoto bodu nabízíme veřejnosti během celého školního roku pobytové akce, příměstské tábory a o hlavních školních prázdninách pobytové tábory a kurzy. V této oblasti v roce 2014 plánujeme udržet počet PT jako ve stejném roce. Plánujeme pořádat společné příměstské tábory napříč odděleními a oslovit s nabídkou pořádání příměstských táborů školy v Brně a okolí. Úplnou novinkou je nápad na je oslovení větších firem, pro které bychom pořádali tzv. firemní příměstské tábory. (v roce 2012 ani 2014 se nepodařilo zrealizovat) Dochází k mírnému poklesu plánovaných pobytových akcí pro členy našich zájmových útvarů, naopak se vracíme k pobytovým akcím určených veřejnosti. 4. osvětová činnost výukové programy pro školy, preventivní programy V oblasti výukových programů patří naše pracoviště mezi špičku nejen v rámci celých Lužánek, ale i ve městě Brně. Nabízíme několik desítek druhů výukových programů v nejrozličnějších oborech a oblastech. I přesto dochází k plánovanému poklesu počtu VP. Jelikož se neustále pohybujeme mezi normativy, některé oddělení svoji nabídku VP snižují a zvyšují normativní výkony jinde. Ke snížení počtu VP nás vede i zjištění, že VP jsou málo ziskové a často i ztrátové. Z důvodu, aby ceny zůstaly co možná nejvíce pro žáky přijatelné je hospodářský výsledek velmi na hraně. Ke snížení počtu VP vede i velmi silná konkurence a široká nabídka od jiných organizací. 5. vzdělávání pedagogů a dalších dospělých V naší nabídce nechybí ani aktivity vzdělávací určené nejen pedagogům, ale i ostatní laické veřejnosti. Obliba kurzů mezi veřejností je ustálená. Poptávka od laické veřejnosti se odvíjí od trendů ve společnosti a novinek v oblasti rukodělných a tvořivých technik. Poptávka mezi pedagogy se odvíjí hlavně podle finančních možností školy, případně pedagoga. Na rok 2014 plánujeme přibližně stejný počet jako v roce minulém. Některá oddělení na příští rok neplánují obnovit akreditaci svých kurzů, chtějí si dát rok přestávku, kurz upravit a následně opět akreditovat a nabízet. Díky zapojení Lidické do projektu O krok dále budeme v roce 2014 intenzivně vzdělávat naše pracovníky. 6. individuální práce Individuální práci podporuje u nás pořádání soutěží vyhlašovaných MŠMT. Tyto soutěže u nás realizuje především oddělení Talentcentrum, dále potom oddělení společenských věd. Po jedné soutěži organizují i oddělení CDTA a přírodovědy. Přehled všech soutěží je u každého oddělení zvlášť. 11

12 7. otevřená spontánní činnost Toto je jediná oblast, kde nenabízíme veřejnosti téměř nic. Pravidelnou spontánní činnost nemáme žádnou, nefunguje u nás žádný otevřený klub. Občas na nějaké příležitostné akci připravíme takovouto nabídku, ale z prostorových důvodů ji na Lidické ani neplánujeme. 8. doplňková činnost Kromě činností konaných dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání provozujeme také některé činnosti v doplňkové činnosti. Komerční akce na klíč ve spolupráci s dalšími organizacemi (na rok 2014 naplánovaná spolupráce s NC Královo pole) vzdělávání a lektorská činnost 12

13 Statistika výkonů Celkové kvantitativní předpoklady v jednotlivých oblastech pro rok 2014: Pracoviště Lidická Celkem VV Technika Počítače Jóga Rodinná výchova TAL SPV PŘV ZS + Vlčata CDTA počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm počet úč. norm. počet úč. norm. počet úč. norm. Kroužky Výukové programy Pobytové akce pro členy ZÚ ostatní Příměstské tábory v době letních prázdnin během školního roku Letní činnost, pobytové tábory Vzdělávání, kurzy akreditované MŠMT (DVPP) ostatní Příležitostné akce Velké akce pro veřejnost Akce menšího rozsahu Normativů celkem:

14 Projekty jednotlivých oddělení Rodinná výchova Centrum divadelních a tanečních aktivit Technika a počítače Společenské vědy Talentcentrum Výtvarná výchova Přírodověda Jóga Turistické oddíly na Lidické 14

15 Rodinná výchova RODINNÁ VÝCHOVA A RUKODĚLNÉ AKTIVITY EVA HORKÁ 15

16 Název oddělení: Vedoucí oddělení: Oddělení rodinné výchovy a rukodělných aktivit PaedDr. Eva Horká Stručná charakteristika oddělení: Oddělení rodinné výchovy nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné techniky. Nejdelší tradici mají dívčí kluby. V této oblasti organizujeme také příměstské tábory, letní činnost a příležitostné akce. Tradičními se stávají také sobotní dílny věnované různým řemeslným technikám jako je drátenictví, pletení košíků, malba na hedvábí, tiffany technika či smaltování. Další širokou oblastí, které se ve středisku rodinné výchovy věnujeme, jsou výukové programy pro žáky základních škol a vzdělávací programy pro pedagogy zaměřené na rukodělnou činnost. Byli jsme mezi prvními v Brně, kteří se pustili do výukových programů v oblasti rodinné a sexuální výchovy, a za 19 let absolvovalo naše programy několik desítek tisíc žáků. Zaměření a dlouhodobé cíle: Našim dlouhodobým cílem je nabízet stále nové možnosti a postupy v oblasti rukodělných a řemeslných technik a poutavě je předávat dětem i dospělým v našich kroužcích a kurzech, na letních a příměstských táborech a akcích pro veřejnost. Dále se zaměřujeme na rozšiřování pravidelné zájmové činnosti mimo prostor SVČ Lužánky, zejména na organizování kroužků na základních školách Křídlovická a Vejrostova. V oblasti vzdělávání chceme udržet vysokou kvalitu našich výukových programů pro žáky základních škol i vzdělávacích programů pro učitele a zařazovat nové zaměřené na zdravý životní styl a rukodělnou činnost. Prostorové, materiální a personální podmínky: Oddělení pracuje ve složení: PaedDr. Eva Horká vedoucí oddělení, pravidelná činnost, příměstské tábory a letní činnost, příležitostné akce, projekt O krok dál. Celý úvazek. Mgr. Jarmila Krajčová výukové programy, projekt O krok dál, 0,25 úvazku, od března DPČ Bc. Daniela Klein kroužky na Křídlovické, příměstské tábory, 0,5 úvazku Olga Černá výukové programy, příměstské tábory, pobytové akce, 0,5 úvazku, od března DPČ Externí pracovníci: Jsou uvedeni u jednotlivých činností. Prostorové a materiální zajištění činnosti: Oddělení má k dispozici dvě malé kanceláře s úplným počítačovým vybavením. Každá pracovnice má svůj PC. Činnost realizujeme v místnosti číslo 19 (kuchyňka) učebna dobře vybavená pro rukodělnou činnost (šití, tiffany techniku, patchwork, smaltování ) a vaření a stolování. V období 6-9/2014 proběhla kompletní rekonstrukce místnosti. v místnosti číslo 21 zrekonstruovaná učebna pro výukové programy vybavená videem, tabulemi a dataprojektorem. Některé činnosti organizujeme přímo na ZŠ Křídlovická a ZŠ Vejrostova nebo v místnostech zapůjčených od ostatních oddělení (především kroužky pro předškolní děti). 16

17 Hlavní úkoly roku 2014: Činnost oddělení je v souladu s VIZÍ Lužánek a reflektuje Strategické cíle pro pracoviště Lidická na rok Nezbytným úkolem pro rok 2014 je naplnění požadovaných normativů při zachování kvality všech nabízených činností a doplnění nabídky o nové aktivity Dále: rozšířená nabídka pro děti i dospělé v oblasti rukodělné činnosti kroužky pro děti v oblasti zdravé výživy a kulinářství upravená a zpestřená nabídka kroužků na ZŠ Křídlovická a ZŠ Vejrostova kvalitní široká nabídka příměstských táborů revize výukových programů vzhledem ke snížené poptávce ze strany škol nový program DVPP v oblasti rukodělné činnosti příprava k akreditaci Předkládané projekty po jednotlivých formách činnosti: Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost: Kroužky a kurzy pro tvořivé Kroužky na Křídlovické Pestrá nabídka kroužků na Lidické Příležitostné akce: Vánoční domeček (samostatný projekt) Výukové programy Kurzy a vzdělávání osvětová činnost: Kurzy v rámci projektu O krok dál Víkendové dílny rukodělných technik Příměstské tábory Prázdniny ve městě Letní činnost: Prázdninové tvoření 17

18 PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Název projektu: Předkladatel: KROUŽKY A KURZY PRO TVOŘIVÉ PaedDr. Eva Horká Místo realizace: Všechny činnosti budou realizovány v SVČ Lužánky, pracoviště Lidická, v místnostech, které spravuje oddělení a v pronajatých prostorách na ZŠ Vejrostova 1, Brno - Bystrc Doba realizace: Kroužky i kurzy probíhají během celého školního roku. Kroužky pro děti jsou celoroční, pro dospělé pololetní. Většina kroužků a kurzů bude probíhat v období , dále pak od s možnými menšími obměnami. Cílová skupina: Kroužky jsou určeny děvčatům ve věku 6-18 let, kurzy jsou otevřené všem zájemcům od 14ti let, především pak dívkám a ženám. Cíl projektu: ve vztahu k dětem a mladým lidem je cílem poznání celé řady rukodělných technik, rozvoj manuální zručnosti, vlastní fantazie a estetického cítění. Děti se naučí pracovat s celou škálou různých materiálů. ve vztahu k dospělým účastníkům je cílem naučit zájemce různé rukodělné techniky a dále je řemeslně i výtvarně rozvíjet pod odborným vedením. U pokročilých frekventantek umožnit individuálním přístupem další rozvoj a výtvarnou seberealizaci. dále je cílem projektu naplnit normativy podle stanovených kritérií. Anotace: Zájmová činnost pravidelná pro dívky a ženy se zaměřením na rozvoj rukodělných a řemeslných technik s kladením důrazu na rozvoj estetického cítění. Součástí činnosti některých kroužků je i příprava pokrmů a správné stolování. Obsah projektu: Projekt se realizuje v několika různých formách: Dívčí kluby zájmové kroužky s celoroční činností v rozsahu 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách. Jsou určeny dívkám ve věku 7 18 let. Kluby se člení podle věku a náročnosti činnosti. Většina dívek navštěvuje dívčí klub několik let. Rozvrh kroužků: pondělí (vede E. Horká) úterý (vede E. Horká) čtvrtek (vede E. Horká) čtvrtek (vede E. Horká) Předpokládaný počet: 4 celoroční kroužky /40 účastníků 18

19 Páteční rukodělné dílny - zájmové kroužky s celoroční činností v časovém intervalu 1x měsíčně 4 hodiny. Jsou určeny dívkám ve věku let. Rozvrh kroužků: pátek hodin Vedoucí: Eva Horká (2 kroužky), Jana Schmidová (2 kroužky) Předpokládaný počet: 4 celoroční kroužky/ 40 účastníků Šperkařská dílna pro děti celoroční kroužek pro děti let zaměřený na různé techniky šperkařské tvorby. Rozvrh kroužků: pondělí hodin Vedoucí: Jana Schmidová středa hodin Vedoucí: Daniela Klein Předpokládaný počet: 2 celoroční kroužky/16 účastníků Tvoření pro malé slečny kroužek zaměřený na rukodělnou činnost pro děti 7-12 let na ZŠ Vejrostova. Rozvrh kroužků: úterý hodin dva kroužky souběžně úterý hodin úterý hodin Vedoucí: Anna Potůčková, Kristýna Potůčková Předpokládaný počet: 4 celoroční kroužky/32 účastníků Malá škola vaření určeno zájemcům o vaření a gastronomii od 9 let. Kroužek bude 1x měsíčně v rozsahu 4 vyučovací hodiny. Rozvrh kroužku: pátek (1. a 4. pátek v měsíci) Vedoucí: Eva Horká Předpokládaný počet: 2 celoroční kroužky/ 18 účastníků Klub KREATIV pro dospělé je zaměřený na různé rukodělné techniky jako je smaltování, batika, mozaika, tiffany technika a drátování. Rozvrh kroužku: čtvrtek Vedoucí: Božena Pachtová pátek Vedoucí: Jana Schmidová Předpokládaný počet: 4 půlroční kurzy/20 účastníků Šperkařská dílna pro dospělé půlroční kroužek zaměřený na šperkařskou tvorbu Rozvrh kroužku: středa hodin Vedoucí: Jana Schmidová Předpokládaný počet: 2 půlroční kroužky/ 14 účastníků Textilní ateliér půlroční kurzy pro dívky a ženy v dopoledních i odpoledních hodinách v rozsahu 2 hodiny týdně. Kurzy budou členěny podle zaměření a pokročilosti a různých rukodělných technik Rozvrh kurzů: úterý a středa čtvrtek Vedoucí: Jana Schmidová Předpokládaný počet : 8 půlročních kurzů/ 56 účastníků 19

20 Kurz šití půlroční kurz pro dívky a ženy v rozsahu 2 hodiny týdně zaměření na zvládnutí základů tvorby střihů a šití. Rozvrh kurzu: pondělí středa Vedoucí: Zuzana Schmidtová Předpokládaný počet: 4 půlroční kurzy/28 účastníků Výstupy pro klienty: Zájmová činnost v této oblasti vede děti, mladé lidi i dospělé zejména: k poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik při respektování jejich historického vývoje a tradic k utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků k poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při práci s nimi k tvorbě výrobků různými rukodělnými a řemeslnými technikami k rozvoji vlastní fantazie a estetického cítění k přípravě pokrmů dle daných postupů v souladu se zásadami správné výživy k znalosti a dodržování základních principů stolování a obsluhy u stolu k dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím a kuchyňským inventářem a spotřebiči. Hodnotící indikátory: kladná zpětná vazba na základě hospitací v kroužcích a kurzech a od účastníků, případně jejich rodičů opakovatelnost velká část účastníků pokračuje a kroužek nebo kurz navštěvuje několik let noví klienti získaní s příměstských táborů a pobytového tábora normativní přínos PLÁNY KROUŽKŮ A KURZŮ DÍVČÍ KLUBY Výchovně vzdělávací cíl Cílem pravidelné zájmové činnosti v dívčím klubu je vést děti: k poznání celé škály rukodělných a řemeslných technik při respektování jejich historického vývoje a tradic. k utváření a rozvíjení základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků. k poznání celé škály materiálů, jejich vlastností i technologických a pracovních postupů při práci s nimi. k tvorbě výrobků různými rukodělnými a řemeslnými technikami. 20

21 k rozvoji vlastní fantazie a estetického cítění. k přípravě pokrmů dle daných postupů v souladu se zásadami správné výživy k znalosti a dodržování základních principů stolování a obsluhy u stolu k dodržování obecných zásad bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím a kuchyňským inventářem a spotřebiči. Obsah činnosti Dívčí klub let (pondělí 15:00-16:30) Pletení košíků z plochého pedigu Podzimní dekorace - věnce Batikování trička, kombinace s korálky Korálkování obšívané kuličky, ketlované šperky Tiffany malé zrcadlo Papír dárkové tašky Malba na sklo skleněné talíře s dekorem Aplikace a jednoduché šití tašky s aplikací Mozaika ze skla lampička na čajovou svíčku FIMO kovová krabička s ozdobným víčkem Rychlý patchwork šitý na stroji polštářek nebo taška Práce s kůží přívěsky na klíče, klíčenky dárek ke Dni matek Drátenictví keramické nádoby Drobné techniky odlévání svíček, kombinace s decoupage, bylinková mýdla Tradice vánoční a velikonoční dekorace, ozdoby, pečivo Příprava pokrmů podzimní menu, bezmasé pokrmy, česká kuchyně, jednoduché večeře Dívčí klub 8-10 let (úterý 15,00-16,30) Drátenictví drát a kámen - stojánek na čajovou svíčku Škrobový papír lampičky na svíčky Ruční šití strašidýlka z plyše, textilní kabely na nadílku, taštičky na drobnosti Tisk na textil textilní tašky Sypaný smalt budíky Korálkování šperky základy ketlování Odlévání svíček a jejich zdobení FIMO - krabičky Práce s papírem ozdobné krabičky, dárkové tašky, ruční papír Bylinkové květináče PET ART šperky a doplňky Práce s pedigem košíčky vánoční a velikonoční dekorace, ozdoby, pečivo příprava pokrmů podzimní speciality, vánoční pečivo, slavnostní oběd, oslava narozenin Dívčí klub děti let (čtvrtek 16,30-18,00) Tisk na textil ubrus a anglické prostírání Práce s papírem - dárkové krabičky a tašky Šití tašky, kombinace různých technik Malba na hedvábí práce s guttou polštáře 21

22 Malba na hedvábí stínidla na lampu Tiffany technika zrcadla, obrázky Pletení z pedigu lampičky Skleněná mozaika vázy a misky na ovoce Odlévání mýdel a svíček Šperky z různých materiálů a různými technikami Tavené sklo šperky Velikonoční a vánoční dekorace, ozdoby a pečivo Příprava pokrmů vaříme bez masa, italská kuchyně, vánoční menu Dívčí klub pro nejmenší Mozaika z keramiky obrázky Tisk na textil taška na školní potřeby Ruční výroba papíru krabičky Stojánky na ubrousky s akvarelovým papírem Mozaika z kamínků - svícen Šperky z rokajlů náramky a náušnice Drobné vánoční dárky mýdla, svíčky, bylinkové čaje v ozdobném balení Batika a tisk na textil šátky a polštářky Práce s pedigem košíky s pevným dnem PET ART Malba na sklo svícny na čajové svíčky Vánoční a velikonoční dekorace, ozdoby a pečivo Příprava pokrmů svačinky v různých obměnách, těstoviny a zeleninové saláty, jednoduchá večeře, studené pohoštění Očekávané výstupy Po ukončení školního roku budou děti: mít nové informace a znát další postupy při práci s technikami, které už znají (ani jedna z výše uvedených rukodělných technik pro ně není nová) prakticky zvládat nové postupy a probraných technik při výrobě konkrétních výrobků umět výtvarně a tvořivě jednotlivé techniky zpracovat mít znalosti, jak aplikovat naučené při vlastní domácí tvorbě mít nové informace z oblasti přípravy pokrmů zvládat jednoduché technologické postupy při přípravě pokrmů umět připravit stolování při různých příležitostech mít nové informace o tradicích (Vánoce a Velikonoce) Výchovně vzdělávací metody Při realizaci cílů budou využity především interaktivní metody a praktické činnosti. Teoretické informace budou dětem předkládány prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných ukázek, velký důraz bude kladen na praktické zvládnutí jednotlivých činností. Děti budou mít k dispozici zpracované metodické postupy u jednotlivých činností a výrobků. 22

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více