Ročník 3/ číslo 1. Prosinec/ Školní časopis Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 3/ číslo 1. Prosinec/ 2014. Školní časopis Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0"

Transkript

1 Z U Š V. K A P R Á L O V É, B R N O, P A L A C K É H O T Ř. Č. 7 0 Školní časopis Ročník 3/ číslo 1 Prosinec/ 2014

2 ÚSPĚCHY VÝTVARNÉHO OBORU Neobvykle rušné období znamenal pro žáky výtvarného oboru konec letních prázdnin a začátek nového školního roku , a to díky dvěma důležitým a zajímavým akcím. První z nich se týkala zejména pětice žáků II. stupně VO, která v loňském roce k jubileu školy vytvořila filmovou kompozici Klubíčko. Připomeňme, že se jednalo o společný experimentální projekt speciálky VO a Mladých brněnských symfoniků, orchestru ZUŠ města Brna, v němž se spojila interpretace hudebního díla Antonína Dvořáka s výtvarnou, filmovou tvorbou našich žáků. Autoři Klubíčka poté absolvovali několik soutěží a festivalů pro mladé neprofesionální filmaře a získali za ně krásná ocenění: 1. místa v soutěži Juniorfilm 2014 a Zlaté Slunce, v první z nich pak ještě Cenu starostky města Dvůr Králové nad Labem napříč kategoriemi. Úspěšná účast v národních soutěžích nakonec vedla k výběru filmu do projekce na mezinárodním festivalu UNICA, aby jako jediný studentský film reprezentoval mladou filmovou tvorbu České republiky. Festival, který se konal koncem srpna ve slovenských Piešťanech, navštívili dva z autorů Tomáš Rubínek a Běla Šebestová, v doprovodu svého pedagoga Mgr. Mirky Brázdové. Tomáš se navíc zúčastnil pětidenního workshopu a společně s dalšími mladými filmaři z několika evropských zemí natočili krátký autorský film. Na přelomu září a října čekala žáky VO další významná akce, a to ústřední kolo Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ České republiky ve Šternberku u Olomouce. Z krajského kola, které se konalo na jaře v Ivančicích, sem postoupily jejich výtvarné projekty Náhodou a Možnosti kresby, malby a objektu. Oba projekty byly porotou vybrány na celostátní výstavu Oči dokořán instalovanou v prostorách augustiniánského kláštera a zařazeny do speciální expozice, věnované metodice a didaktice výtvarné výchovy. V rámci zahájení zmíněné výstavy, které se zúčastnili také významní představitelé města Šternberka i Olomouckého kraje a také zástupci MŠMT, vystoupili nejstarší žáci VO naší školy s výtvarně-pohybovým představením Ephemera. Mirka Brázdová převzala Cenu za vynikající pedagogickou práci. V rámci víkendového semináře pro pedagogy ZUŠ byly promítány také naše příspěvky do kategorie multimediální tvorby filmy Klubíčko a Šicí stroj žákyně Karolíny Ulrichové. Po návratu z Piešťan i ze Šternberka ještě doznívají silné emoce a zážitky (výstavu ve Šternberku je možné ještě navštívit do září 2015), avšak činnost výtvarného oboru pokračuje dál. V tuto chvíli obě oddělení připravují další, menší i větší ukázky práce svých žáků, z nichž ty významnější se odehrají na jaře příštího roku. Tomáš Rubínek Stránka 2 Š KOLNÍ ČAS OPIS

3 PĚVECKÉ ODDĚLENÍ ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ Zpěv je nejstarší hudební nástroj a v naší škole se mu daří. V současné době v ní vyučují čtyři pedagogové Naďa Bláhová, Alena Feldmannová, Helena Jankovská a Pavel Borský. Žákům předávají bohaté zkušenosti z praxe, neboť jsou všichni stále umělecky činní. Počet žáků oddělení se pohybuje okolo padesáti. Aktivně se podílejí na všech akcích hudebního oboru, spolupracují i s jinými odděleními a premiérují skladby soudobých brněnských skladatelů. Jsou oceňováni v národních i mezinárodních soutěžích, za všechny uveďme alespoň zlatá pásma v martinůovské soutěži v Poličce, vítězství Heleny Škárové na soutěži B. Martinů v Praze, či 3. místo pěveckého kvarteta na mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava. Letos získala Kateřina Škárová Cenu poroty v soutěži Slavíci ve školní lavici a třetí místo v mezinárodní soutěži v Olomouci. V současné době se celé pěvecké oddělení připravuje na národní soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, pořádanou MŠMT. O kvalitě výuky svědčí přijímání žáků na konzervatoře a střední pedagogické školy. Od září například studuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě prof. Evy Dřízgové Tereza Valjašková. Naši zpěváci se budou prezentovat 15. prosince na Vánočním koncertě v Besedním domě. Poslechnout si je můžete také na oborovém koncertě 13. ledna v koncertním sále ZUŠ. Ať mají hlásky vždycky zdravé a ať se jim všechno daří tak, jak si přejí. Hodně úspěchů! JAK TO VIDÍ NAŠI ŽÁCI Stránka 3

4 PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE UČITELE Taneční obor a hudební obor byl základem naší školy při jejím vzniku v roce 1958, tehdy /až do roku 1992/ zvané Lidová škola umění /LŠU/. Má zde v Králově Poli tradici, ohlas a dobré jméno. Vy sama zde působíte řadu let.. Ano, bylo mým velkým přáním působit na této škole nejenom proto, že měla a má velmi dobrou úroveň, ale i proto, že po 17 letech, strávených dojížděním na tehdejší LŠU v Hustopečích u Brna a zejména v Pohořelicích, jsem přece jenom chtěla zakotvit v Brně. Praxe na tzv. venkovské škole byla pro mne velmi užitečná. V začátcích jsem čerpala ze studia na Taneční konzervatoři a postupně jsem si vytvářela vlastní způsob výuky, který, společně s osobitým přístupem k dětem, vedl k tomu, že jsem nikdy neměla nouzi o žáky. Bylo jich mnoho, kteří setrvali celých třináct roků od přípravky až po studium pro dospělé. A někteří se vracejí již se svými ratolestmi. Taneční výuka na ZUŠ nespočívá v nacvičování a udržování tanců-tanečků, jak je tomu v tanečních souborech, je to progresívní výuka. Co všechno musí žáci zvládnout? S dětmi začínáme tanečními hrami, získáváním pohybové koordinace a hlavně vnímáním rytmu. Na tyto základy postupně navazují konkrétní pohybové prvky, které společně s obratností vytvářejí základ pro, stručně řečeno, jakousi technickou zdatnost v jednotlivých tanečních disciplínách i schopnost vystihnout náladu hudební předlohy, záměr či myšlenku choreografa. Pedagog tanečního oboru má širší náplň působení - nejen naučit dokonalý pohyb a výraz. K vybrané hudební skladbě musí vymyslet choreografii, kostým..., což je náročné na fantazii, vkus...je k tomu připraven z konzervatoře? V době, kdy já jsem absolvovala Taneční konzervatoř, žádná taková příprava neexistovala. Takže jsem se opírala o vlastní zkušenosti získané při studiu, členstvím ve folklorním souboru a řídila jsem se radami starších kantorek s bohatými zkušenostmi. Dnes spoléhám na svoji fantazii a řídím se vlastním vkusem a pořád se dívám okolo sebe. Chodím na různá taneční představení, koncerty, folklorní festivaly, zkrátka hledám inspiraci, kde se dá. Ano, je to trošku širší záběr, ale pokud to někdy jde ztuha, zapojím i děti nebo korepetitora. Stránka 4

5 HANA KRČOVÁ Nezbytným a důležitým spolupracovníkem tanečního pedagoga je korepetitor (klavírista), který hraje nejen nacvičované konkrétní skladby, ale pohotově improvizuje k žádanému pohybu, krokům... Korepetitor je pro nás neodmyslitelným pomocníkem a pokud je výborný muzikant, je vnímavý a umí spolupracovat, je to pro naši práci přínosné a určitě i zábavné. A to ten můj určitě je. Každoročním vrcholem školního roku je taneční koncert, který škola pořádá již po řadu let v krásném Mahenově divadle. Specifikem tanečního oboru je, že vystupují všichni, nejen vybraní žáci. Příprava i vystoupení jsou určitě náročné. Je to vždy velmi náročné, protože se koncertu zúčastní opravdu všechny děti od nejmenších až po ty nejstarší. Nejtěžší je zvolit vhodnou hudební předlohu pro ten který ročník, potom vymyslet a nacvičit choreografii, kterou by měly děti zvládnout, vybrat vhodný kostým a potom to celé předvést před širokou veřejností. Je to práce opravdu náročná, protože každoročně pro Mahenovo divadlo připravuji patnáct choreografií, které musejí být z různých žánrů, s různými náměty a vždy originální. Na zmíněném koncertě se vždy loučíte s absolventy-absolventkami. Je to loučení po dlouhé řadě let. Jak to prožíváte? Pokud žáci ukončí dlouholeté studium, je to vždycky svým způsobem smutné. Vytvoříte si bezvadný vztah se spolehlivými šikovnými děvčaty, využíváte jejich schopností, pohotovosti a najednou jsou pryč. Naštěstí jsou za nimi další, mladší ročníky, se kterými to nakonec funguje také. Potěšující je, že spousta z nich na nás ani po ukončení studia nezapomene a přichází za námi. Ti nejšikovnější často neabsolvují, protože v jedenácti letech udělají zkoušku a jsou přijati na Taneční konzervatoř. Máte z toho určitě radost. Sledujete jejich další vývoj? Ano sleduji, protože jsem v úzkém kontaktu s Taneční konzervatoří a vím, jakých úspěchů tam dosahují. Těší mě, že jsem mohla stát u začátků těch, kterým tanec ovlivnil život a stal se jejich profesí. A doufám, že jich ještě pár ovlivním. S paní učitelkou Hanou Krčovou si povídala Jarmila Mráčková Stránka 5

6 FLÉTNOVÝ SOUBOR VK FLÉTNY Flétnový soubor VK Flétny vznikl v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v roce 2010 pod vedením p. uč. Tomáše Vorálka. Za tuto dobu se v jeho řadách uplatnilo již několik desítek žáků. Od začátku svého působení se zaměřuje na interpretaci různých hudebních stylů a žánrů, od baroka po současnost. Počínaje rokem 2011 pravidelně vystupuje na významných akcích pořádaných školou (na vánočních i jarních slavnostních koncertech a na Erbovních slavnostech Králova Pole), kde spolupracuje i s dalšími odděleními, nejen hudebního ale i literárně-dramatického oboru. Pro letošní školní rok soubor získal pozvání na vystoupení od partnerské ZUŠ Eugena Suchoně v Bratislavě. Postřehy členů souboru: Když je před koncertem, je pan učitel nervní, ale po vystoupení je na nás hodný a milý. První skladby s doprovodem byly písně od skupiny ABBA. Všem se toto vystoupení líbilo. Občas se v hodinách s panem učitelem zasmějeme někdy to i přeháníme. Nacvičujeme dvě hodiny v kuse, což je občas i velká dřina!!! Tentokrát budeme hrát v Besedním domě, neboť naše vystoupení chodí poslouchat více a více lidí. SOUTĚŽENÍ V TANEČNÍM OBORU V letošním školním roce se opět zúčastníme soutěžní taneční postupové přehlídky akreditované MŠMT, která se koná jednou za tři roky. Probíhá ve čtyřech stupních s možností postupu ze školního do okresního, krajského a celostátního kola. Každé kolo, kromě školního, probíhá dva dny, první je prostorová zkouška, druhý samotná soutěž. Výsledkem jednotlivých kol není pořadí úspěšných, ale pouze vyhlášení postupujících do dalšího stupně taneční přehlídky. Hodnotícími prvky jsou výběr hudební předlohy, choreografie vytvořená úměrně k věku a schopnostem dětí, výraz tance, hravost, nápaditost, výběr vhodného kostýmu. Po vyhlášení výsledků probíhá rozborový seminář, kde se členové poroty vyjádří k jednotlivým soutěžním příspěvkům. Na takovou událost se děti vždy nesmírně těší a doufají, že právě ony budou ty, které postoupí do dalšího stupně soutěžní přehlídky. Úroveň postupujících je ovlivněná složením poroty, která se, bohužel, v jednotlivých okresech mění. Někdy v porotě usedají i ti, kteří sami soutěží v jiném okresním kole, a proto rozhodování nebývá objektivní. Do krajského kola jsou pak vybrány práce s velmi rozdílnou a někdy i diskutabilní úrovní. Vliv na celé soutěžení mají i finanční dotace, jež jsou určující pro počty postupujících dětí i škol. Takže pouze kvalita nebývá vždy to hlavní při rozhodování o postupu do dalšího stupně. I přes výše zmíněné potíže se soutěžní postupové přehlídky pokaždé účastníme. Myslím si, že je to dobrá zkušenost pro děti, protože mají možnost vidět práci tanečních oborů na jiných školách a mohou ukázat svoje schopnosti. A my učitelé si můžeme porovnat nasměrování vlastní práce s ostatními kolegyněmi, úroveň našich žákyň s tanečnicemi jiných škol, učinit vnitřní konfrontaci, v čem je naše práce kvalitní a přínosná a kde je možné vylepšit ji. V minulých letech jsme zaznamenali několik úspěchů v podobě postupu do krajského kola, získali jsme několikrát i cenu poroty. Naším přáním je obstát i v letošní soutěži a vynaložíme velké úsilí, abychom uspěli. Držte nám, prosím, palce. Hana Krčová, vedoucí TO Stránka 6

7 ROZHOVOR S ONDROU ŠPAČKEM Ondřeji, jaká byla tvoje cesta k hudbě? Moje cesta k hudbě byla od začátku jasná. Od mala bylo zřejmé, že taťkovi moc gólů na hřišti nedám, a tak klavír byla jasná volba (hlavně pro moji mamku). Hned na začátku jsem měl velké štěstí na vynikající paní učitelku Slanou, která mi dokázala hudbu přiblížit natolik, že jsem si ji zamiloval. Ne nadarmo se říká, že sůl je cennější, než zlato. Paní učitelka Slaná je totiž víc než zlatá. Jakých hudebních soutěží jsi se zúčastnil? Pravidelně jsem se zúčastňoval soutěží ZUŠ, ale je nutno dodat, že teprve poslední pokus aspoň trochu vyšel, a to hlavně díky panu učiteli Fišlovi, který mě na soutěž připravoval. Měl jsem štěstí, že si mě vybral pan učitel Zámečník do svého kvartetu Tango quartetto Re. Campo, kde vznikla výborná parta a s tím se dostavily i úspěchy. Tvůj největší hudební zážitek? Zážitků bylo několik (i negativních), ale největší byl asi z Prahy, kde jsem hrál na klavír od nejmenované firmy, která vyrábí klavíry, na kterých je napsáno Fazioli :D Tento klavír patřil k nejlepším, na který jsem kdy hrál. Tvoje zájmy, záliby a koníčky? Kromě zmíněného klavíru a komorní hry hraji ještě na varhany. Mimo tyto umělecké obory se zajímám hlavně o matematiku, fyziku a kosmologii, některému z těchto oborů se nejspíše budu věnovat i v budoucnu. Mezi další moje koníčky patří ještě plavání, ale na to mi bohužel už nezbývá tolik času, jak bych chtěl. Jaká hudební vystoupení tě čekají v nejbližší době? V současné době se připravuji na vánoční koncert v Besedním domě. Na tento koncert se opravdu těším, protože vánoční koncerty mají vždy krásnou, uvolněnou a pohodovou atmosféru. S Ondrou Špačkem rozmlouval Petr Zámečník. Stránka 7

8 PŘIPRAVUJEME Začátek vyučování v novém kalendářním roce Zkoušky z hudební nauky Pěvecký oborový koncert Klavírní oborový koncert Hraje celá rodina Pololetní prázdniny Žákovský koncert P O D Ě K O V Á N Í Vá ž ení á milí př á tele š koly, v šouvišlošti še žme nou obč ánške ho žá koníku, plátne ho od , še žme nilo náš e nežiškove obč ánške šdřuž ení ná špolek. De kujeme vš em, kteř í jšte ná m jákoukoliv finánč ní č á štkou př išpe li nebo še čhyštá te př išpe t. Díky Váš im finánč ním př íšpe vku m mu ž eme řeáližovát nápř íklád Vá noč ní končeřt v Bešedním dome, již třádič ní táneč ní vyštoupení v Máhenove divádle, poř á dát veřnišá ž e á vy štávy, odme nit ábšolventy š koly pe kny mi dá řky á dálš í poč iny, kteře jište te š í nejen de ti, ále i Vá š. Za spolek Vivo přeje krásné vánoční svátky a mnoho dobrého v roce Pavel Borský Kontákt: Č. u /2010 (Fio bánká) Kontakt: ZUŠ V. Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70 /hudební, literárně dramatický obor/ tel Palackého tř. 146 /taneční, výtvarný obor/ tel mail:

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ ZUŠ MUSICALE VE STUDÉNCE O škole Soukromá základní umělecká škola MUSICALE je jednooborová. Nabízí výuku v hudebním oboru. Svoji činnost zahájila v září 1992 se 4 učiteli.do

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, http://zuszdounky.starport.cz. Slovo úvodem...

ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, http://zuszdounky.starport.cz. Slovo úvodem... prosinec 2007 číslo 1, ročník I. bezplatná tiskovina ZUŠ Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky, tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz, http://zuszdounky.starport.cz Z obsahu Slovo úvodem...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

ročník XI. vyšlo 3. 7. 2009 cena 15 Kč číslo 13/2009 Tomá Ujfalu i pfievzal ocenûní od starosty mûsta

ročník XI. vyšlo 3. 7. 2009 cena 15 Kč číslo 13/2009 Tomá Ujfalu i pfievzal ocenûní od starosty mûsta číslo 13/2009 vyšlo 3. 7. 2009 cena 15 Kč Z v o n e k z v o n í, k o l a k o n ã í, p o s c h o d e c h s e b û Ï í, N o v á k l e z e p o j a b l o n i a j e n á h l e s v û Ï í... B l á z n i v e j d

Více

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské sokol e 1 ZPRAVODAJSTVÍ Metodika v Sokolských 2 souzvucích Jak objednat na 2 e-shopu ČOS Vzpomínka na Václava Havla 3 POZVÁNKY Pozvánky žup a jednot 4 Kalendář

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Arabesky č. Vychází u příležitosti třídních schůzek 17. 4. 2013 Milí čtenáři, přeji vám sluníčkové jarní dny a byla bych

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana

Zpravodaj FOS JÁNOŠÍK 1/2010 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO. ZPRAVODAJ č. 1/2010. strana FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO ZPRAVODAJ č. 1/2010 strana Obsah Slovo úvodem... 3 Naši jubilanti... 4 Smutná loučení... 4 Ohlédnutí Vánoční vinšování s Ondrášem... 5 Čtvrtý maškarní bál... 6 Ondrášovské

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více