Dětská neurologie I. část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská neurologie I. část"

Transkript

1 Dětská neurologie I. část výuka 5.ročníku

2 Základní odlišnosti Jiné spektrum onemocnění Příznaky se mění podle stavu vývoje CNS Neurologické vyšetření kojenců a batolat Dávkování léků (mg/kg) Hodnocení vyšetření (EEG, EMG, likvor..)

3 Autismus Genetické syndromy Porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD Vrozené vývojové vady CNS Metabolické/ neurodegenerativní onemocnění Prematuritas Asfyxie Infekce,rtg,toxiny, nemoci matky Dětská mozková obrna

4 Vyšetření novorozence a kojence Anamnéza RA řada onemocnění je hereditárních Období prenatální- průběh těhotenství (věk matky, infekce TORCH, kouření, rtg, léky, gestóza, onemocnění matky - hypertenze, diabetes, anémie) Období perinatální- průběh porodu (prematuritas, hypotrofie, asfyxie, poloha plodu, operativní porod), porodní hmotnost a délka dítěte, kříšení (Apgar skore), umělá ventilace, hyperbilirubinémie, hypoglykémie Období postnatální- horečnatá onemocnění, úrazy, křeče, reakce na očkování

5 Dětská mozková obrna (DMO) perinatální encefalopatie Chronické neprogredující postižení vyvíjejícího se mozku vzniklé prenatálně/perinatálně/časně postnatálně Postižení mozku je stacionární, ale klinický obraz se mění podle toho, jak CNS vyzrává Výskyt u 2-5 dětí z 1000 Postižení hybnosti, psychiky, smyslů, sekundární epilepsie

6 Dětská mozková obrna Nejčastější příčina je nedonošenost, periventrikulární leukomalacie, intrakraniální krvácení (hypoxicko-ischemická encefalopatie) Klinický obraz se mění v závislosti na věku Opoždění psychomotorického vývoje (sed měs., stoj 10. měs., chůze měs) Centrální tonusová a koordinační porucha (max. do 1 roku) - hypotonie, hypertonie

7 Dětská mozková obrna Formy DMO Spastická (60%) diparetická (obrna DK), nejčastější, prematurita hemiparetická kvadruparetická Extrapyramidová - dyskineticko-dystonická (20%) Mozečková (5%) Smíšená forma

8 Dětská mozková obrna Postižení psychiky- různý stupeň mentální retardace Epileptické záchvaty Poruchy zraku (strabismus), sluchu Poruchy vývoje řeči, dysarthrie Vyšetření: UZ mozku, vyšetření zraku, sluchu, EEG

9 DMO diparetická forma

10 Dětská mozková obrna - léčba Rehabilitace (reflexní stimulace, Vojtova metoda), rhb pomůcky Podpůrná léčba - nootropika, pyridoxin Léčba epilepsie Ortopedické operace (prodloužení Achil.šlach) Léčba spasticity botulotoxinem, operačněselektivní zadní rhizotomie Léčba zrak. poruch Odhalit co nejdříve poruchu sluchu!

11 Vývoj kojence Vývoj hybnosti (vzpřimování, lokomoce) 3. měsíc 6. měsíc otočení na břicho měs. - samostatný sed 9. měsíc - leze po čtyřech 10. měsíc - stoj u opory 12. měsíc - samostatný stoj, chůze do 15. měsíce samostatná chůze

12 Vývoj kojence Vývoj psychický, smyslový Novorozenec - krátce fixuje, necílený úsměv 3. měs.- brouká, odlišuje matku, cílený úsměv 6. měs. - bohatá mimika, slabiky, rozezná cizí osoby 9. měs.- zdvojení slabik, sociální rozlišování, reaguje na zavolání jménem, drží láhev 1 rok - aspoň 2 smysluplná slova, ukáže 5 předmětů, naučené pohyby ( paci-paci )

13 Vývoj nervové soustavy Během 1. roku života vyzrávání CNS Při narození myelinizována asi 1/3 drah, myelinizace je intenzivní do 18. měs., ukončena v roce, nejpozději myelinizují mozečkové dráhy a asociační v prefront. oblastech mozečkové funkce vyzrávají do 6. roku věku Vývojové reflexy Vycházejí z nižších etáží CNS (kmene a míchy) Každý vývojový reflex se objevuje v přesně stanovém období ontogeneze, se zráním mizí nebo je zavzat do hybných stereotypů a překryt inhibičním vlivem kůry

14 Vyšetření novorozence a kojence (vyšetření podle Vlacha) Spontánní, pasivní a provokovaná hybnost I. poloha na zádech II. přitahování do sedu III. poloha na břiše IV. horizontální závěs (pod bříškem, Landau) V. vertikální závěs (v podpaží) Obvod hlavy (mikrocefalie, makrocefalie) Velikost velké fontanely

15 Vyšetření novorozence a kojence

16 Vývojové reflexy Obživné - hledací, sací (do 6. měs.) Úchopový - reflexní úchop ruky (do měs.), mizí s nástupem aktivního úchopu Moroův r. - rozhození ruček při úleku a pláč, vybavujeme nakonec vyšetření!!

17 Vývojové reflexy vzpěrný reflex mizí do 3. měs chůzový mechanismus plazení asymetrické tonické šíjové reflexy

18 Patologické nálezy kojeneckého věku Syndrom hypotonický centrální periferní (nervosvalová onemocnění) Syndrom hypertonický Centrální tonusová a koordinační porucha Přecházejí ve spasticitu, syndrom mozečkový nebo extrapyramidový po 1 roce věku

19 Příznaky hypotonie u kojenců a batolat Příznak šálový Příznak kružítka Příznak pásovce

20 Patologické nálezy kojeneckého věku Syndrom hypotonický snížená spontánní hybnost (pohybová chudost), snížená reaktivita, chabá žabí postura, slabé reflexní úchopy, snížené reflexy

21 Patologické nálezy kojeneckého věku Syndrom hypertonický hyperexcitabilita, opistotonus, tremor, přetrvávají primitivní rr., ruce v pěst, extenze DK vývoj do spasticity nebo extrapyramid. syndromu

22 Patologické nálezy kojeneckého věku Syndrom hypertonický Kvadruparesa, diparesa, hemiparesa

23 Patologické nálezy kojeneckého věku

24 Vyšetření dítěte s psychomotorickou retardací Zobrazovací vyš. CNS Genetické vyšetření- karyotyp atp. Screening metabolických vad Vyšetření zraku, sluchu Intrauterinní infekce - TORCH Psycholog. vyš. EEG, event. EMG

25 Vrozené vývojové vady Hydrocefalus Meningomyelokély Holoprosencefalie Poruchy gyrifikace, neuronální migrace

26 Genetické syndromy Syndrom fragilního X chromozomunejčastější příčina mentální retardace u chlapců (1: 3 000) Downův syndrom Angelmanův syndrom Prader-Williho syndrom Rettův syndrom

27 Syndrom fragilního X chromozomu Mentální retardace Makroorchidismus Široké oční štěrbiny, relativní makrocefalie, velké uši Autistické rysy, agresivita, poruchy pozornosti Epilepsie Mutace genu FMR1 (Xq27.3), zmnožení repeatů CGG>200

28 Syndrom fragilního X chromozomu s tremorem/ataxií (FXTAS) Premutace FMR1 genu (počet repeatů CGG ) Projevy ve věku >50 let Tremor intenční, ataxie, parkinsonský syndrom, demence

29 Angelmanův syndrom- maternální delece 15q11-q13 Mikrobrachycefalie Typická facies s pootevřenými velkými ústy, šťastný usměvavý výraz, protruze jazyka Těžká mentální retardace, řeč se nerozvine Hypotonie, hyperreflexie Chůze loutky, ataky neadekvátního smíchu Epilepsie

30 Prader-Willi syndrom - paternální delece 15q11-q13 Lehká až středně těžká retardace Hypotonie Hyperfagie, obezita Malá postava, malé ruce a nohy Hypogonadismus

31 Rettův syndrom X dominantní dědičnost - Xq28, MeCP2 gen (metyl- CpG- binding protein 2) výskyt 1: : děvčat Základní charakteristiky: normální pre- a perinatální období, normální vývoj do měsíce, pak vývojový regres retardace růstu hlavičky mezi 6. měs. až 4. rokem - rozvoj mikrocefalie ztráta účelného používání HK a komunikace mezi 6. měs. až 3. rokem, autistické rysy, stereotypní pohyby HK ataxie mezi 1. a 4. rokem, později rozvoj těžké skoliosy, imobilita, kachexie, délka přežití do dekády

32 Rettův syndrom rozvoj epileptických záchvatů poruchy dýchání (hyperventilace/apnoe) bruxismus, hypersalivace záchvaty smíchu, křiku Dg. na základě anamnestických údajů, klinického obrazu (typické pohyby na HK) a v některých případech možné potvrzení molekulárně genetickým vyšetřením

33 Autismus, pervazivní vývojové poruchy Neurovývojová porucha Neschopnost porozumět sociálním kontextům chování druhých, porucha vytváření sociálních vazeb, repetitivní chování, stereotypie, bizarní chování, hypersenzitivita k určitým senzorickým podnětům Zpočátku děti vyšetřovány pro PM retardaci, opožděný vývoj řeči Rozvoj projevů kolem 2. roku

34 ADHD- porucha koncentrace s hyperaktivitou (dříve lehká mozková dysfunkce) Neurovývojová porucha začínající v časném věku, kulminující ve školním věku a trvající do adolescence či dospělosti (v 50-60%) Odchylná maturace CNS, porucha frontálního kortexu a bazálních ganglií Genetické faktory + rizikové perinatální faktory Odchylky neurotransmiterů (dopamin, noradrenalin) Výskyt u 5-12% dětské populace školního věku, 3-8 x častější výskyt u chlapců Hyperaktivita, nepozornost, impulzivita Poruchy učení, emoční poruchy, poruchy chování

35 ADHD- porucha koncentrace s hyperaktivitou (dříve lehká mozková dysfunkce) Diagnostika na základě klinických kritérií Léčba psychostimulancia - methylfenidát (Ritalin), atomoxetin (Strattera) Psychoterapie, péče spec. pedagoga Nutnost včasné dg. a léčby pro prognózu tendence k asociálnímu chování, delikventním činům, abusu drog U dospělých se ADHD manifestuje jako porucha nálady (deprese, anxieta) nebo porucha osobnosti

36 Chronická tiková porucha -Touretteův syndrom Chronický výskyt (>1 rok) mnohočetných pohybových a zvukových tiků, začátek v dětství nebo dospívání (< 21 let) Výskyt 1% populace, častěji u mužů (3:1), u 60% přetrvává do dospělosti Pravděpodobně AD dědičné onem. Desinhibice bazálních ganglií a limbického systému, hyperdopaminergní stav Přidružený výskyt ADHD, obsedantně-kompulzivní poruchy, sebepoškozování Edukace rodiny a školy, farmakoterapie v těžších případech atypická neuroleptika (tiaprid, risperidon), benzodiazepiny, antidepresiva

37 Touretteův syndrom Prosté pohybové tiky obličeje a šíje Komplexní pohybové tiky Zvukové tiky

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními Kolektiv autorů Společnost pro mukopolysacharidózu, 2012 1 5 RETTŮV SYNDROM Mgr. Iva Vojtková...očima nám říkají

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Renata Cíbochová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Renata Cíbochová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA MUDr. Renata Cíbochová Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha V článku je hodnocen psychomotorický vývoj v prvním roce života po jednotlivých

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

Mentální retardace, pervazivní poruchy

Mentální retardace, pervazivní poruchy Mentální retardace, pervazivní poruchy Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA: PORUCHY VYVÍJEJÍCÍHO VÍJEJÍCÍHO SE MOZKU MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Článek prezentuje základní a komplexní přehled současných informací

Více

7. Tiky a Touretteův syndrom

7. Tiky a Touretteův syndrom 167 7. Tiky a Touretteův syndrom Evžen Růžička a Joseph Jankovic Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyby (pohybové tiky) nebo zvuky (zvukové tiky), rušící normální aktivitu.

Více

10 Poruchy hlasu a řeči

10 Poruchy hlasu a řeči 10 Poruchy hlasu a řeči Obecná foniatrie 10.1 Poruchy hlasu 10.1.1 Hlasivkové dyskineze 10.1.2 Mutační a hormonálně podmíněné poruchy hlasu 10.1.3 Profesionální poruchy hlasu 10.1.4 Tremor hlasivek 10.2

Více

Dětský autismus. nano. nano. neurologie. farmakologie. Medián prevalence stále stoupá! farmakologie

Dětský autismus. nano. nano. neurologie. farmakologie. Medián prevalence stále stoupá! farmakologie neurologie gi Dětský autismus MUDr. Zdeňka Růžičková praktická lékařka pro děti a dorost V roce 2007 vyhlásila Valná hromada OSN 2. duben Světovým dnem autismu. Jedním z cílů tohoto kroku je zvýšit informovanost

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI

14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI 14. MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI A) PŘEHLED MENTÁLNÍCH VAD A PORUCH, CHARAKTERISTIKA AUTISMU (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA) MENTÁLNÍ RETARDACE - Mentální porucha je rozumová porucha, porucha

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více