P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost"

Transkript

1 Učitelské centrum Ondříčkova 48, Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost tel. (záznamník), fax , mobil , Kresba na titulní straně: Petra Kameníčková

2 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, pracovníci vzdělávací agentury Učitelské centrum Vám předkládají další Program vzdělávacích akcí Učitelského centra s.r.o. pro mateřské a základní školy na období říjen 2010 až leden Učitelské centrum s.r.o. je akreditováno MŠMT pod č.j /05-25 a nabízené programy byly akreditovány MŠMT pod těmito č.j.: 3547/ , / , 3408/ , / , / a / Vzdělávací akce jsou v souladu s vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a účastníci získají osvědčení o absolvovaném semináři. Proto je možné kurzovné hradit z finančních prostředků určených na další vzdělávání. Závazné přihlášky můžete zasílat po celé období, ideální stav je do konce září 2010, ale není to podmínkou. Přihlášku je nejlépe zaslat em na adresu: lze i využít fax: nebo poštou na adresu Učitelské centrum s.r.o. Ondříčkova 48, Praha 3, Upozorňujeme také na možnost přihlašování se prostřednictvím našich internetových stránek: kde najdete další podrobnější informace. Bližší informace lze získat na telefonu nebo Semináře se budou konat převážně v PPP Francouzská 56, Praha 10, v místě dopravně dobře dostupném. Důležité upozornění: Bez pozvánky nebo telefonického ověření se nikam nevydávejte! Každý účastník bude písemně (poštou nebo em) pozván na kurz s vyznačením místa a času konání. V případě, že pozvánku neobdržíte, kontaktujte pracovníka UC nebo Dále máte možnost uspořádat seminář přímo ve Vaší škole popř. pro několik škol současně. Počet účastníků není omezen. Cena bude stanovena smluvně (přibližně ji lze vypočíst podle ceny kurzu s účastí posluchačů). Přejeme si i nadále, aby pořádané semináře měly pro účastníky praktické využití v jejich školní práci. A především aby byly využitelné při tvorbě a realizaci jejich školních vzdělávacích programů. Za UC, s.r.o. Čestmír Medek Několik slov k přihlašování. Přihlásit se můžete mailem: faxem nebo písemně na přiložené přihlášce - adresa: Učitelské centrum, s.r.o.,ondříčkova 48, Praha 3, Opakujeme prosím: bez pozvánky nebo telefonického ověření se nikam nevydávejte! Pozor, žádný seminář se nekoná v sídle UC, tedy v Ondříčkově ulici č. 48, Praha 3. Závaznou přihlášku zašlete co nejdříve, abychom mohli podle počtu přihlášených účastníků stanovit místo konání akce. Každý účastník bude na akci pozván mailem nebo dopisem, kde bude informován o místě konání. Jestliže se účastník z vážných důvodů nemůže zúčastnit semináře, lze se nejpozději 10 dnů před konáním semináře odhlásit písemně, telefonicky nebo mailem. Náhradou za přihlášeného se může dostavit i jiná osoba. Zrušení účasti na poslední chvíli ohrožuje konání semináře a ostatní účastníky. Děkujeme za spolupráci. Kurzovné je možné hradit: Fakturou, kterou obdržíte po skončení seminářů. V hotovosti před zahájením kurzu. 2

3 Učitelské centrum společně s AISIS o.s. připravily dva semináře pro učitelky mateřských škol. Podrobné informace o OS AISIS naleznete na jejich webových stránkách Společně navazujeme na dva jednodenní kurzy z jara 2010, které přinášejí komplexní pohled na zdravý životní styl. V dopoledním bloku se učitelky seznámí s pohledem na zdraví přes čtyři domény: pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Získají konkrétní náměty pro drobné i významnější změny ve výuce a prostředí školky a dostanou i příležitost inspirovat ostatní svými vlastními nápady. V odpolední části je představen scénář týdenního tematického celku, který je zaměřen především na výživu, ale obsahuje i aktivity týkajících se dalších domén zdravého životního stylu. Největším přínosem je ale vzájemné sdílení dobrých tipů pro zdravý životní styl v mateřské škole. Zdravá abeceda jak se dělá jídlo Pořadové číslo: A1 Lektor Tým lektorů Aisis Termín: pondělí Program je nastaven tak, aby byly učitelky připraveny k výuce ihned po jeho absolvování. Obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Budou představeny užitečné a atraktivní pomůcky pro práci s dětmi. Hravou a přitažlivou formou se naučí řadit potraviny do výživové pyramidy, vysvětlit ten záhadný vztah mezi příjmem a výdejem potravy, určit čtyři základní chutě potravin, objevit (přírodní) zdroj potravin a mnoho jiného. Víte, jaká je souvislost mezi kvalitou jídla a kvalitou života? V neposlední řadě se účastníci naučí najít souvislost mezi zdrojem potravin a jejich úpravou a vlivem na životní prostředí, což může být pro nás, ale hlavně pro naše děti zásadní problém. Cílem kurzu je komplexní nový pohled na to co je vlastně zdravý životní styl a jakou formou tyto poznatky zprostředkujeme dětem. Zdravá abeceda Každý jsme originál, den pro. (tematický celek při oslavách dítěte) Pořadové číslo: A2 Lektor Tým lektorů Aisis Termín: čtvrtek Obsah programu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o jednodenní kurz, který přináší komplexní pohled na zdravý životní styl a praktickou metodiku pro týdenní práci učitele s dětmi a náměty pro zapojení rodičů. Společně s atraktivními pomůckami pro práci s dětmi jsou představeny společenské rituály spojené s jídlem přiměřené věku dětí. Uvedené pomůcky a postupy, které navodí odpovídající atmosféru, vnitřní pohodu a jedinečnost vlastní i ostatních lidí. Cílem kurzu tedy nebude jen příprava jídla na oslavu či jinou příležitost (pečení chleba), ale komplexní nový pohled na to co je vlastně zdravý životní styl a jakou formou tyto poznatky zprostředkujeme dětem. 3

4 Popis vzdělávacích akcí Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků při školních a mimoškolních akcích. Úraz příčiny, důsledky a řešení Pořadové číslo 13 Lektor Jan Průša Termín: čtvrtek 9.00 do hod. Vzdělávací seminář je zaměřen na ochranu dětí před různými typy nebezpečí ve školách, školských zařízeních i mimo školu. Vhled do problematiky BOZP je podložen platnou legislativou. Seminář přibližuje typická nebezpečí jednotlivých věkových kategorií. Komunikace školy s rodiči a její zákonitosti. Problematika uvolňování a předávání žáků, dozory nad nezletilými a rizika s tím spojená. Odpovědnost pedagogického pracovníka. Řešení pracovních a školních úrazů z hlediska legislativy. Praktické postupy a specifická řešení pro různé věkové kategorie a činnosti žáků. Rizika ve školních a mimoškolních podmínkách při činnosti žáků a pedagogů. Cílem kurzu je ujasnit problematiku BOZP, odpovědnost pedagogických pracovníků a právní důsledky. Co je to, když se řekne psychologické vyšetření Pořadové číslo 27 Lektorka PhDr. Václava Masáková Termín: pondělí Anamnestické údaje-anamnéza rodinná i osobní.vlastní psychologické vyšetření: testy rozumových schopností, specifické zkoušky, vyšetření specifických vývojových poruch, učení, volba další vzdělávací cesty, osobnostní dotazníky,event. další formy diagnostiky osobnosti. Struktura psychologického vyšetření, objasnění základních pojmů. Cílem je uvedení učitelů do dané problematiky. Učitelé dostávají výsledky psychologického vyšetření, ke kterému dávají podklady, ale často si nedovedou úplně přesně představit, co se s dítětem v PPP reálně dělá a mají pak i zábrany se na to zeptat. Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? Pořadové číslo 39 Hodinová dotace 8 hodin Účastnický poplatek Kč Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek Termín: středa hod. Vymezení pojmů agrese- agresivita Agrese emocionální- instrumentální 4

5 Moyerova klasifikace agresí Příčiny zvýšeného výskytu agresí u mládeže Trest a agrese - trest jako forma trestu, základní pravidla při trestání agresí Sociometrické metody při zjišťování vztahů ve třídě Cílem je osvojení základních poznatků z oblasti primární prevence a rizikového chování dospívajících. Kromě teoretického základu seminář poskytuje i zážitkovou a prakticky orientovanou formu. Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí Pořadové číslo 41 Hodinová dotace 2x6 hodin Účastnický poplatek Kč Lektorka PhDr. S. Hoskovcová, PhD. Termín: a čtvrtek a středa Co ovlivňuje psychickou odolnost dítěte - vnitřní a vnější faktory. Jak se vyvíjí složky osobnosti, které přispívají k psychické odolnosti dítěte. Role dospělých a vrstevníků ve vývoji psychické odolnosti. Osamostatňování dítěte a jak ho podpořit. Role hodnocení a jeho formy při utváření psychicky odolné osobnosti. Doprovázení dítěte při zvládání vývojových "výzev". Jak nakládat s neúspěchem dítěte. Součástí semináře jsou techniky sociálně-psychologického výcviku ke zjištění vlastních postojů a stylů zvládání zátěže. Ujasnění vlastního přístupu k řešení potenciálně zátěžových situací je jeho důležitým předpoklad pro výchovu dítěte k psychické odolnosti. Budou uvedeny hry a situace, které lze využít při práci s dětmi. Cílem je pomoci učitelkám mateřských škol, neboť předškolní věk má zvláštní význam pro vývoj psychické odolnosti. Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období podzim zima Pořadové číslo 46 Účastnický poplatek Kč Lektorka Eva Kulhánková Termín pondělí hod. Říkadla a dětské písně a tance zaměřené tématicky podle ročních období. Na podzim a zimu jsou připraveny podzimní a zimní obřady, hry a písně. Účastnice se také naučí tvořivě využívat Orffovských principů v aplikaci na české písně a říkadla. Lektorka využívá své knížky Říkadla a písničky s tancem. Cílem je rozvíjet pohybovou koordinaci, dětskou kreativitu a hudebnost dětí. Pro učitelky je zde možnost seznámit se s různými formami her a přirozených činností. Nutná vhodná taneční obuv na tanec a cvičení a oděv na převlečení. 5

6 Jóga pro děti 5 Tibeťanů Pořadové číslo 47 Hodinová dotace 5 hodin Lektorka Eva Kulhánková Termín: pondělí hod. Osvojení a upevnění správných pohybových dovedností a návyků, zlepšení tělesné zdatnosti a pohybové kultury je zakotveno v RVP Dítě a jeho tělo a to přináší tento seminář. Rozvíjení pohybové koordinace pro chůzi, běh, psaní a jemnou motoriku. Dechová a relaxační cvičení jako prevenci respiračních chorob a stresu. Léčivé doteky, masáže a automasáže nejen pro psychické zklidnění, ale i pro sbližování dětí, zlepšování vzájemných vztahů, ohleduplnosti (opět navazuje na RVP Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika). Strečink jako technika k protažení a posílení, relaxace s hudbou, aktivní i pasivní uvolňování, vhodné jógové ásány Pět Tibeťanů, Pozdrav měsíci, slunci atd. Cílová skupina. Učitelky MŠ, 1.stupně ZŠ, speciálních a zvláštních škol, pracovníci PPP, vychovatelky družin, Domů dětí apod. Nutné boty na cvičení, oděv na převlečení a podložka na cvičení. Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? Pořadové číslo 60 Lektorka Doc. PaedDr.O. Zelinková, CSc. Termín: úterý Vymezení základních pojmů: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Diagnostika základních psychických funkcí, které podmiňují vznik poruch: zraková a sluchová percepce, diagnostika úrovně řeči, motoriky. Při diagnostice je třeba odlišit kázeňské problémy poruchy koncentrace pozornosti nedostatek výchovného vedení v rodině. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku, diagnostická kritéria. Diagnostický program v České republice a v zahraničí. Individuální programy a prevence. Kurz bude probíhat s využitím odpovídající kapitoly v knize Poruchy učení, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce Kniha byla jednou z předkládaných prací pro habilitační řízení k získání titulu docent. Cílem je, aby učitelé pochopili včasnou diagnostiku jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojili si poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky, poznali první příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Seznámili se s náměty pro práci s dětmi předškolního věku. 6

7 Proč dítě v mateřské škole nezvládá klíčové kompetence? Pořadové číslo 61 Lektorka Účastnický poplatek Kč Doc. PaedDr.O. Zelinková, CSc. Termín: středa Seminář odpoví na otázky: Co jsou klíčové kompetence, jaký mají význam pro rozvoj dítěte? Obsah kompetencí v předškolním věku. Jejich charakteristika a naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. Pět vzdělávacích oblastí, v nichž se realizuje program školy. Dítě a tělo, psychika, společnost, svět. Jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte s opožděným psychomotorickým vývojem. Jak dítěti pomoci. Cílem je hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj a vymezení možností práce s těmito dětmi. Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Pořadové číslo 62 Lektoři Účastnický poplatek Kč Doc. PaedDr.O. Zelinková, CSc. Termín: úterý Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Jako příčiny budou zvažovány následující jevy: nevyhraněná lateralita, leváctví, poruchy vývoje řeči, snížené rozumové schopnosti, poruchy chování, nepoznané smyslové vady, sociální prostředí rodiny a další. Cílem vzdělávací akce je nabídnout učitelům možnosti práce s dětmi a osvojit si způsoby řešení kázeňských problémů. Od hlavy až k patě v pohybu - jak se naučit vnímat a ovládat své tělo Pořadové číslo 63 Lektorka Lenka Kazmarová Termín: středa Pohybovat se je přirozené, ale jak se pohybujeme a jak se pohyb učíme? Jak se pohybuje naše tělo? Jaké jsou správné pohybové stereotypy? Jak bychom měli správně chodit? Co je to aktivní sed? A řada dalších otázek, na které si můžeme odpovědět, když nahlédneme do pohybové inteligence našeho těla. Abychom mohli učit pohyb a uměli jej korigovat, musíme sami v sobě správný pohyb procítit a naučit se chyby vidět. Podíváme se na pohyb jinýma očima než jsme doposud byli zvyklí. Otevřou se nám nové možnosti jak naučit děti vnímat a ovládat své vlastní tělo. V krátkých pohybových sekvencích, které můžeme integrovat do aktivit dětí během dne, můžeme navodit uvolnění přetížených svalových skupin, předcházet chabému 7

8 držení těla, vylepšit koncentraci apod. Při semináři se účastníci naučí využívat míčů a dalších pomůcek. Přes své vlastní uvědomění si těla a jeho pohybových schopností může sám pedagog korigovat své pohybové problémy, předcházet chybám v učení pohybu a nevhodných pohybových stereotypů. Dát dětem návod k použití pro jejich tělo, učit je jak se správně pohybovat. Preventivně pracovat proti chabému držení těla. Nutné boty na cvičení, oděv na převlečení a podložky (karimatky). Zvířátka a řemesla v písni, tanci, ve hře a v pohádce Pořadové číslo 72 Hodinová dotace 5 hodin Lektorka Eva Kulhánková Termín: pondělí hod. Obsahem jsou písně, básničky, dětská lidová říkadla a hry, pohádky o zvířátkách. Ve spojení s hudbou, zpěvem, pohybem, dramatickým zpracováním, s maňásky, maskami a různými jinými reálnými i imaginárními rekvizitami. Poetika lidových a dětských písní vtahuje děti do světa zvířátek a seznamuje je s jejich charakteristickým pohybem (let ptáků, vlnivý pohyb kočky, ostrý krok raků, houpavý krok medvěda apod.) Skupinový ptačí zpěv přibližuje dětem hravou formou hudební polyfonii. V hudebních pohádkách podporujeme dětskou tvořivost a fantazii tím, že děti samy dotvářejí podle hudby téma a děj, případně kreslí prožitou hudební pohádku. Hravou formou podněcujeme vlastní tvorbu dětí. Vedeme je k aktivní spoluúčasti při pohybových, hereckých, výtvarných či hudebních činnostech. Lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti Pořadové číslo 73 Účastnický poplatek Kč Lektor Eva Kulhánková Termín: pondělí hod. Seznámení se základními tanečními kroky: chůze, běh, poskok, cval, třídobá chůze, přísunný krok, přeměnný krok, polkový krok, podupy, atd. a praktické návody k vlastní choreografii pro besídky, veřejná vystoupení. Nácvik a seznámení s tanečními kroky lidových tanců českých, moravských, jiných národů (Slovensko, Maďarsko, Rusko, Balkán, Turecko, country tance). Seminář vysvětluje a učí tance podle zpěvníků pro 1. stupeň ZŠ. Vzdělávací cíl: Rozvíjení motorických, hudebních, rozumových dovedností, zlepšování koordinace a estetiky pohybu. Prohlubování muzikálnosti a zpěvnosti dětí ve vztahu k písni a lidovému tanci. Poskytování inspirace k vlastní tvořivosti dětí. Seznámení učitelek s metodikou nácviku základních tanečních kroků a k vytváření podkladů pro vlastní choreografii. Na seminář je nutná vhodná taneční obuv (ne botasky prosíme). 8

9 Učitelské centrum, s.r.o., Ondříčkova 48, Praha 3 Učitelské centrum připravuje vzdělávací seminář pro zájemce z řad rodičů i dalších osob, které chtějí zřídit a vést miniškolku. Miniškolka poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě- Úvodní informační seminář pro zájemce se koná: v době od 14,00-17,00 hod v Pedagogicko-psychologické poradně, Francouzská 56, Praha 10. Cena: 300 Kč. Důležité upozornění: na akci budete pozváni mailem nebo dopisem. Přihlášky: em: telefonem: , Obsahem semináře je rozvinutí základné teze: Miniškolka je nabídka služeb pro děti zaměstnaných rodičů, která probíhá v minimálním právním rámci pro zřízení této služby. Předmětem činnosti není pouhé hlídání dětí, ale péče zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk. Zřizuje se nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let a individuální výchovná péče o svěřené dítě je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Na tento kurz bude navazovat Studium pro pracovnice miniškolek v rozsahu 30 hodin. Výuka bude zajištěna zkušenými odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky, zdravotnické péče i legislativy. V úvodním semináři se lze přihlásit na toto studium. Zde budete vyškoleni v těchto tématech: Popis miniškolky a zřizovatelé miniškolky Hygienické požadavky a požadavky na vybavení miniškolky Stravování v miniškolce Zdravotní problematika miniškolky a odborná způsobilost personálu Náklady na zřízení miniškolky apod.. zde oddělte Přihlašuji se na úvodní seminář: Miniškolka Jméno a příjmení: Adresa: Telefon, 9

10 Minikurz pro děti, žáky a studenty Chování a činnost v tísňových situacích MŠMT akreditovalo seminář Chování a činnost pedagoga v tísňových situacích. Tento seminář je určen pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení. Na základě tohoto semináře byla vytvořena jeho zkrácená, zjednodušená a zábavná verze, přizpůsobená pro jednotlivé věkové kategorie. Lektor podle věku a složení skupiny vybere z obsahu minikurzu to, co bude pro danou skupinu nejvhodnější a tomu bude odpovídat i adekvátní výklad lektora. Obsah kurzu tedy není závazný ve všech bodech. Program, kde je střídána teoretická část s praktickými ukázkami i nácvikem daných prvků účastníky minikurzu se setkal s velmi kladnými ohlasy na školách, kde jsme ho uvedli. Předpoklady pro konání: Vhodné: pro MŠ a (příp. 8. a 9.) tř. ZŠ. Lze ho samozřejmě upravit i pro střední školy. Délka: 45 minut (po dohodě rozšířená verze 2x45min.) Počet účastníků: 10-30/hod. (max. 6 hod./den) Prostor: tělocvična, klub, družina, třída (méně vhodná) Vybavení: nejlépe žíněnka, nebo alespoň podlaha s kobercem Možnost: promítnutí paraseskoků s výkladem (cca 7 min.), na DVD nebo počítači. Každý účastník obdrží: osvědčení o absolvování a různý propagační materiál Cena: 30,- Kč/účastník/hod. + předem dohodnuté cestovné (cestovné se netýká Prahy) Obsah minikurzu: Jak řešit tísňové (mimořádné, mezní) situace Tísňové (mezní) situace vyvolané druhou osobou (napadení) Tísňové (mezní) situace při různých běžných činnostech Tísňové (mezní) situace při mimořádných událostech (zásady pro přežití) Obranné postoje (střehy) - Doskoky a pády (úmyslné neúmyslné náhodné) Teoretická část: 1. Jak předcházet napadení (i zvířetem), jak postupovat aby k napadení nedocházelo 2. Činnost při napadení možnost obrany, využití prostředí pro obranu 3. Improvizované prostředky pro obranu, co smíme a nesmíme použít 4. Sebeobrana a sebeochrana, vysvětlení rozdílů, kdy lze co použít 5, Využití mobilu a dalších komunikačních prostředků pro obranu 6. Nutná obrana, možné následky nepřiměřené obrany 7. Mezní situace při různých běžných činnostech, psychologie chování v těchto situacích 8. Rezervní řešení tísňových situací, priority pro přežití Praktická část: 9. Obranné postoje (střehy) - ukázky a nácvik 10. Doskoky a pády (úmyslné, neúmyslné, náhodné) - ukázky a nácvik 11. Ukázka vybavení (předmětů) pro přežití a pro paravýcvik: nůž, karta a tužka na přežití, GPS navigace, občanské radiostanice paranůž, výškoměr, přilba, kombinéza, uvolňovače, výtažný padáček 12. Zásady pro přežití: Vybavení (oblečení, obutí) - Priority (bezpečnost, teplo,voda, strava) Orientace v terénu - Lano (uzly pro nouzové situace) - Signalizace (zvukem, světlem) Minikurz je třeba přímo dojednat s instruktorem (lektorem) na mob. tel.: nebo mailem na 10

11 Moderní korálková technika a kreativní práce s drátem Pořadové číslo: 75 Lektorka Jarmila Horná Termín: úterý hod. Korálková technika je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji potom mohou rozvíjet a vytvářet korálkové variace a drobné výrobky, bižuterii a výzdobu interiérů. Tato technika rozvíjí prostorovou představivost, periferní prostorové vidění a podněcuje abstraktní myšlení v matematice. Též přibližuje dětem dnes už málo známou práci domácích dělníků, zejména ve sklářských oblastech. Práce s drátem obohacuje děti o prostorové vnímání, které je potřebné pro další rozvoj myšlení. Dnes nejen děti, ale i mladá generace pedagogů zapomenuté techniky nezná, může být tedy vítaným obohacením práce i zdrojem radostné činnosti pro děti. Cílem je kultivace dětské osobnosti a to zejména prostorové představivosti ve spojení se všemi prostředky estetické výchovy. Podněcování dětské kreativity a fantazie, to vše hravou formou. Tradiční hračka z textilu Pořadové číslo: 76 Lektorka Jarmila Horná Termín: úterý hod. Tradiční technika - výrobky z textilu je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji mohou dále rozvíjet a vytvářet nekonečné varianty hraček, drobných výrobků, zvířátek, ptáčků a ozdob. Tato technika je pro děti velmi přitažlivá, rozvíjí fantazii a je snadno zvladatelná a dostupná. Psychologické a výchovné působení na děti je nepřehlédnutelné. Seminář obsahuje i popis tradiční výroby hraček, historii a vývoj. Dnes nejen děti, ale i učitelky tradiční techniky neznají, mohou být tedy vítaným zpestřením práce pedagogů i zdrojem přitažlivé činnosti pro děti. Kultivace dětské osobnosti slouží k podněcování jejich kreativity a fantazie. Cílem je uplatnění technik v mateřské škole i ve škole základní, vzbuzení zájmu o tyto rukodílné techniky. Výroba z papíru a výrobky z lýka, slámy (šustí) Pořadové číslo: 77 Lektorka Jarmila Horná Termín: úterý hod. Tradiční technika, výrobky z papíru je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji potom mohou rozvíjet a vytvářet papírové, variace, lepené výrobky, skládačky, 11

12 drobné dárky a výzdobu interiérů. Tato technika působí na děti velmi dobře, rozvíjí prostorovou představivost a je snadno zvladatelná a dostupná. Práce se šustím, lýkem a slámou obohacuje děti o znalosti lidových tradic, jejich významu pro současnost a zájem o život v dřívějších letech. Kultivace dětské osobnosti ve spojení s vhodnými prostředky estetické výchovy, slovem, obrázkem slouží k podněcování jejich fantazie. Vzdělávacím cílem je rozvoj dětské osobnosti ve spojení s vytvářením vztahu k naší minulosti. S dalšími prostředky estetické výchovy podpořit jejich kreativitu a fantazii a to přístupnou a zábavnou formou. Barvy známé neznámé Pořadové číslo: 78 Lektorka Mgr. Karla Cikánová Termín: termín bude upřesněn Obsah programu: Seznámení účastníků s účinkem barev na psychiku lidí, se zvláštním důrazem na pedagogickou praxi v mateřských školách. Lektorka se bude zabývat využitím barev (jejich aplikace v interiéru budovy mateřské školy a interiéru třídy), dále aplikací poznatků o barvách do pedagogické praxe (výtvarné činnosti s barvami). Cílem kursu je: rozvíjení schopnosti rozhodovat o barevných vztazích - kontrastech, účincích a funkcích barev, nabídnout a prakticky vyzkoušet námětové možnosti práce s barvou teorie i praxe k tématu barvy je zaměřena na potřeby učitelek na MŠ a na I. st. ZŠ Pro praktické činnosti přinést s sebou: a) barevné papíry, lepidlo, průhlednou lepenku a nůžky. b) krycí barvy, dva štětce, kelímek, hadřík a alespoň 3 čtvrtky A3 a také noviny na zakrytí lavice. Hrajeme si s pohádkami pohádka jako východisko pro tvořivou námětovou hru dětí Pořadové číslo: 79 Hodinová dotace 2x6 hodin Účastnický poplatek Kč Lektorka Mgr. Krista Bláhová Termín: středy Seminář je věnován výběru a využití pohádek pro tvořivé námětové hry dětí v mateřské škole. Seznámení s metodami a technikami umožňujícími dětem stát se aktivními spoluúčastníky pohádkových příběhů, prožívat spolu s pohádkovými hrdiny nejen jejich dobrodružství, ale na základě vlastního prožitku si ověřovat i morální hodnoty, které pohádka nabízí. Volba námětů a předloh, kritéria volby, žánry a druhy vhodné pro tvořivou námětovou hru dětí. Analýza literární předlohy. Určení témat a vyučovacího cíle. 12

13 Metody a techniky převodu literární předlohy. Praktická cvičení. Vzdělávací cíl: Metody a techniky pohádek, se kterými se děti seznámí, umožní na základě subjektivních prožitků osvojit si i morální hodnoty přiměřeným způsobem věku dětí. Je to adekvátní pomoc při úspěšné realizaci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj Pořadové číslo: 81 Hodinová dotace 2x6 hodin Účastnický poplatek Kč Lektorka Mgr. Krista Bláhová Termín: čtvrtky Hry a cvičení - pro uvolnění a rozehřátí, pohybově rytmické - relaxační a posilující soustředění pozornosti - s písmeny a slovy - pro rozvoj smyslového vnímání - pro rozvoj představivosti a fantazie - upevňující dobré vztahy mezi dětmi a se sociální tématikou Vzdělávací cíl: Praktické seznámení se zásobníkem osvědčených her, cvičení a dalších námětů pro aktivní odpočinek, rozvoj poznání, osobnostních a sociálních dovedností a předpokladů. Výtvarné téma a jeho rozvíjení v MŠ a v nižších ročnících ZŠ Pořadové číslo: 82 Lektorka Mgr. Karla Cikánová Termín: termín bude upřesněn Seminář je určen učitelkám, které budou s dětmi výtvarně pracovat, rozvíjet dětskou vnímavost a podporovat přirozenou potřebu a chuť výtvarně tvořit. Námětově se vychází ze základních lidských vztahů. Seminář nabídne inspirativní setkání dětí s barvami k uvědomělejšímu využívání barevných vztahů, nebude opomenuto ani základní třídění barev, proměny přírody od jara do zimy, portréty ročního období, barevné určování měsíců, kalendáře. Roční období jako téma je v plánu VV dobře ukotveno. Výtvarná aktivita má i humánní podtext, jak je svět prožíván dítětem i dospělými Další možnosti rozvíjení výtvarných řad námětů v určitém ročním období. Konkrétní ukázky motivací poezií, pohádkou, výtvarným dílem. Konkrétní ukázky originálů výtvarné tvorby dětí. Vzdělávací cíl 13

14 Rozvíjení dětského myšlení, vnímání smyslových zážitků v procesu a výsledku výtvarné tvorby. Myšlenkové a námětové mapování výtvarného tématu Prostřednictvím mnohostranně motivovaných výtvarných aktivit poznávat a prožívat přírodu i sami sebe. Pes jako zdroj nových podmětů pro děti Pořadové číslo: 83 Účastnický poplatek Kč Lektorka Anežka Kejřová Termín: pátek Seznámení s možnostmi využití cvičeného psa (zdravé i nemocné děti, děti umístěné dlouhodobě v nemocnicích, seniory, handicapované děti i dospělé, děti i dospělé s psychiatrickou dg) a s pojmem canisterapie obecně. Jak vzniká a pracuje tým - psovod a pes a možnosti tohoto týmu při prevenci v MŠ a ZŠ. Pes v MŠ, jeho přínos pro děti a užitečnost při společné práci, skupinové či individuální. Jaká úskalí nás mohou čekat při práci se psem. Lze při spolupráci týmu, učitelky MŠ a dětí splnit cíle RVP PV? Jaké jsou bezpečnostní, hygienická a právní hlediska, aby mohl být pes ve škole? Na semináři budou uvedeny praktické ukázky využití psa přímo s účastnicemi semináře. Vzdělávací cíl Cílem je seznámení s alternativním a pro děti velice přitažlivým způsobem využití psa při jejich výchově. Plnění cílů RVP PV pomocí netradičních podnětů. Jak poznat a diagnostikovat nadané dítě v MŠ a na počátku školní docházky Pořadové číslo 101 Účastnický poplatek Kč Lektorka PhDr. Eva Vondráková Termín: úterý Obsahem akce je seznámit účastníky semináře s novinkami v péči o nadané děti předškolního a mladšího školního věku. V předškolním věku se zakládá osobnost a rozvíjí se intelekt. Rozumové schopnosti dětí se nejrychleji rozvíjejí v útlém a předškolním věku. Podnětnost prostředí a způsob výchovy významně ovlivňují rozvoj osobnosti dítěte, jeho zvídavost i pozdější školní úspěšnost. Ta je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Účastnice semináře budou seznámeny s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. 14

15 Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP. Kde hledat další informace, radu a pomoc. Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména učitelky MŠ, se základními charakteristikami nadaných, jejich typickými projevy a některými způsoby práce s nimi. Naučit je hledat projevy nadání i u dětí, které obvykle zůstávají nepoznány. Zájem odborníků v oblasti péče o nadané se v současné době zaměřuje na stále nižší věkové kategorie od nedávných 8 12 let na 3 4 leté předškoláky. Kvalitní a informovaný přístup k těmto dětem je potřebný pro přiměřenou péči o mimořádně nadané, kteří často mívají v mateřských školách problémy. Získané informace lze většinou aplikovat na práci se všemi dětmi. Jak vést efektivní rozhovor s rodiči Pořadové číslo: 103 Lektorka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. Termín: čtvrtek Obsah programu: Účastníci kurzu získají v úvodu stručný přehled o tom, jak funguje mezilidská komunikace. Tyto principy budou představeny pomocí transakční analýzy (E. Berne). V teoretické části bude dále pojednáno o tom, jak si definovat cíle komunikace s rodiči - zda jde potřeba rodiče vyslechnout a podpořit, přesvědčit, ustát nátlak, případně se vypořádat s agresivním či jinak komplikovaným chováním rodiče. Na základě definovaných cílů je pak možné volit příslušnou komunikační techniku. Zvláštní pozornost bude v kurzu věnována aktivnímu naslouchání a principům asertivity. Účastníci mají v první fázi praktické části možnost naučit se sdělovat příjemné emoce, oceňovat a ocenění přijímat. V praktické části bude po pozitivním naladění sestaven inventář konkrétních situací, do kterých se účastníci dostávají. Prezentované zážitky jsou zpravidla konfliktního rázu a budou využity jako modelové při nácviku komunikačních technik. Pro učitele je např. důležitá průprava v technikách odmítání a přijímání asertivní zpětné vazby, zejména přijímat kritiku. V závěru se bude procvičovat zvládnutí konfliktních situací tak, aby oba dva partneři z dialogu vyšli s pocitem emoční pohody. Využitými metodami jsou: hraní rolí, řešení modelových situací a prakticky zaměřený dialog s posluchači ohledně problémových situací. Cílem je naučit učitele a učitelky komunikačním technikám, které usnadní a zefektivní komunikaci s rodiči. 15

16 Vážené kolegyně, kolegové, chceme vás informovat i o dalších možnostech Učitelského centra, které má v současnosti akreditováno přes 40 vzdělávacích kurzů. Všechny tyto kurzy nemůžeme dát do nabídky, ale máme možnost je připravit podle vašeho zájmu. Z toho důvodu vám předkládáme seznam dalších akreditovaných kurzů, na které se můžete obvyklým způsobem přihlásit a po domluvě s lektorem vás na kurz pozveme. Další informace o kurzech naleznete na webových stránkách nebo nás můžete kontaktovat na Děkujeme vám, že využíváte naši vzdělávací nabídku a uvítáme vaše náměty na další vzdělávací kurzy i připomínky k naší práci. Pracovníci Učitelského centra Číslo Název akce Lektor Poplatek 8 Neklidné dítě v MŠ a projevy, příčiny a pomoc PaedDr. Y. Heyrovská Kč 9 Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ PaedDr. Y. Heyrovská Kč 11 Jak zvládnout učení PhDr. V. Masáková Kč 24 Relaxační odpoledně s Čavanou PhDr. J. Gruber, Ph.D Kč 28 Komunikační dovednosti PhDr. V. Masáková Kč 33 Školní klima a preventivní programy bezpečné školy PhDr. A. Mezera Kč 65 Skupinová práce na projektu, výstavba pracovního týmu PhDr. J. Gruber, Ph.D Kč 67 Jak nepřehlédnout oční vadu u dětí v MŠ a ZŠ Mgr.H.Toupalová Kč 74 Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmicizinci. PaedDr.M.Hanzová,CSc Kč 80 Učíme se hrou - námětová a dramatická hry v MŠ Mgr. K. Bláhová Kč 84 Individuální výchovně vzdělávací plán (IVVP) jako pomoc učitelům při vzdělávání PaedDr. Y. Heyrovská Kč integrovaného dítěte 85 Čteme dětem, pracujeme s knížkou PaedDr.M.Hanzová,CSc Kč 86 Základy keramiky pro učitelky MŠ PaedDr. H. Kupková Kč Výchova dětí k bezpečnému přístupu k 102 adrenalinovým sportům J. Průša Kč Hodnoty české a světové literatury a krása mluveného slova - využití CD nosičů v literární výchově na 2. st. ZŠ Chování a činnost pedagoga v tísňových situacích Keramika pro učitelky mateřských a základních škol PaedDr.M.Hanzová,CSc Kč J. Průša Kč PaedDr. H. Kupková Kč 109 Internetový kurz tvůrčího psaní Mgr. J. Polák Kč 16

17 O lektorech Mgr. Krista Bláhová, absolventka DAMU, obor výchovná dramatika. Vysokoškolská učitelka dlouhodobě působící i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Autorka metodických publikací o osobnostně sociální a dramatické výchově. Mgr. Karla Cikánová, Vysoká škola pedagogická, pracovnice PedF UK katedry Vv, didaktička výtvarné výchovy, vysokoškolská učitelka od roku Zabývá se výtvarným vyjadřováním a speciální výtvarnou výchovou. Aplikací výtvarných disciplin v běžné pedagogické praxi. Je autorkou odborných článků a autorkou pěti knižních publikací např. Kreslete si s námi (Adventinum, Praha 1992). Je autorkou metodiky Vv pro 2.st. ZŠ. Jarmila Horná, absolventka PedF UK- speciální pedagogiky a krajkářské školy (umělecká výroba krajky). Rozsáhlé lektorské zkušenosti zejména v oblasti pracovní terapie, spolupracuje s handicapovanými a seniory. Lektorka Klubu lidové tvorby, spolupracuje s muzei a kulturními domy. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Je asistentkou na katedře psychologie FFUK v Praze, kde se věnuje výzkumu psychické odolnosti předškolních dětí. Poskytuje soukromě psychologické poradenství a diagnostiku osobnosti, je členkou redakční rady časopisu Aperio, což je nezávislý rodičovský čtvrtletník. Má rozsáhlou publikační činnost a lektorské zkušenosti. Lenka Kazmarová, fyzioterapeutka, lektorka s atestací originálního projektu Sball Kids, který je zaměřen na pohybovou koordinaci dětí 5-9 let, zahraniční semináře. Anežka Kejřová, učitelka MŠ, která tvoří se svým psem canisterapeutický tým, se kterým aktivně pracuje v denním stacionáři pro klienty s více vadami. Spolupracuje s MŠ i se ZŠ Eva Kulhánková, taneční a hudební pedagog, vyučovala na TO ZUŠ, krátce na ped. fakultě. Studium a stáže v zahraničí (Rakousko, Německo,Japonsko). Publikační činnost: články v Informatoriu, Děti a my, Naše rodina atd.,odborné publikace v nakladatelství Portál: Písničky a říkadla s tancem, Hudebně pohybová výchova, Taneční hry s písničkami, Cvičíme pro radost, Řemesla ve hře, písni a tanci, Zvířátka ve hře, písni a pohádce. V nakladatelství Raabe Pohybová výchova, Kouzlo barev. Lektorka seminářů hudební a pohybové výchovy. PaedDr. Zdeněk Martínek, pracovník Pedagogicko psychologické poradny Pelhřimov. Má dlouhodobé lektorské zkušenosti, zaměření na učitele mateřských a základních škol a na specifiku agrese, agresivity a šikany ve školním prostředí. Dlouhodobá spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání. Jan Průša, oblastní svazový inspektor BOZP, pravidelně publikuje v časopisu Školství v oblasti problematiky BOZP, lektorská činnost. PhDr. Eva Vondráková, psycholožka, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání. Praxe v pedagogiko-psychologickém poradenství, školní psycholog, krátce učitelka v mateřské škole a psycholog v kojeneckém ústavu. Externí výuka na PedF UK, Organizátorka Klubu rodičů a učitelů nadaných dětí a odborných seminářů pro psychology, učitele a rodiče. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Docentka na Husitské teologické fakultě, prezidentka České společnosti dyslexie, PPP s.r.o., členka výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství, zaměřuje se na diagnostiku a terapii, poruchy chování, školní zralost, na práci s dětmi neprospívajícími z různých důvodů a práci s rodiči. Zkušenosti z lektorské práce. Odborné publikace, desítky článků v odborném i populárně naučném tisku, ve sbornících Specifické poruchy učení, v odborných časopisech na Slovensku. 17

18 Jste si opravdu jisti, že tuto nabídku chcete hodit do koše a nevyužijete ji? Název: Program vzdělávacích akcí Vydavatel: Učitelské centrum, s.r.o. Termín vydání: 8/2010 Náklad: 2000 výtisků Doporučená cena: Kč 69,- Materiál neprošel redakční ani jazykovou úpravou Učitelské centrum, s.r.o. 18

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více