P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost"

Transkript

1 Učitelské centrum Ondříčkova 48, Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost tel. (záznamník), fax , mobil , Kresba na titulní straně: Petra Kameníčková

2 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, pracovníci vzdělávací agentury Učitelské centrum Vám předkládají další Program vzdělávacích akcí Učitelského centra s.r.o. pro mateřské a základní školy na období říjen 2010 až leden Učitelské centrum s.r.o. je akreditováno MŠMT pod č.j /05-25 a nabízené programy byly akreditovány MŠMT pod těmito č.j.: 3547/ , / , 3408/ , / , / a / Vzdělávací akce jsou v souladu s vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a účastníci získají osvědčení o absolvovaném semináři. Proto je možné kurzovné hradit z finančních prostředků určených na další vzdělávání. Závazné přihlášky můžete zasílat po celé období, ideální stav je do konce září 2010, ale není to podmínkou. Přihlášku je nejlépe zaslat em na adresu: lze i využít fax: nebo poštou na adresu Učitelské centrum s.r.o. Ondříčkova 48, Praha 3, Upozorňujeme také na možnost přihlašování se prostřednictvím našich internetových stránek: kde najdete další podrobnější informace. Bližší informace lze získat na telefonu nebo Semináře se budou konat převážně v PPP Francouzská 56, Praha 10, v místě dopravně dobře dostupném. Důležité upozornění: Bez pozvánky nebo telefonického ověření se nikam nevydávejte! Každý účastník bude písemně (poštou nebo em) pozván na kurz s vyznačením místa a času konání. V případě, že pozvánku neobdržíte, kontaktujte pracovníka UC nebo Dále máte možnost uspořádat seminář přímo ve Vaší škole popř. pro několik škol současně. Počet účastníků není omezen. Cena bude stanovena smluvně (přibližně ji lze vypočíst podle ceny kurzu s účastí posluchačů). Přejeme si i nadále, aby pořádané semináře měly pro účastníky praktické využití v jejich školní práci. A především aby byly využitelné při tvorbě a realizaci jejich školních vzdělávacích programů. Za UC, s.r.o. Čestmír Medek Několik slov k přihlašování. Přihlásit se můžete mailem: faxem nebo písemně na přiložené přihlášce - adresa: Učitelské centrum, s.r.o.,ondříčkova 48, Praha 3, Opakujeme prosím: bez pozvánky nebo telefonického ověření se nikam nevydávejte! Pozor, žádný seminář se nekoná v sídle UC, tedy v Ondříčkově ulici č. 48, Praha 3. Závaznou přihlášku zašlete co nejdříve, abychom mohli podle počtu přihlášených účastníků stanovit místo konání akce. Každý účastník bude na akci pozván mailem nebo dopisem, kde bude informován o místě konání. Jestliže se účastník z vážných důvodů nemůže zúčastnit semináře, lze se nejpozději 10 dnů před konáním semináře odhlásit písemně, telefonicky nebo mailem. Náhradou za přihlášeného se může dostavit i jiná osoba. Zrušení účasti na poslední chvíli ohrožuje konání semináře a ostatní účastníky. Děkujeme za spolupráci. Kurzovné je možné hradit: Fakturou, kterou obdržíte po skončení seminářů. V hotovosti před zahájením kurzu. 2

3 Učitelské centrum společně s AISIS o.s. připravily dva semináře pro učitelky mateřských škol. Podrobné informace o OS AISIS naleznete na jejich webových stránkách Společně navazujeme na dva jednodenní kurzy z jara 2010, které přinášejí komplexní pohled na zdravý životní styl. V dopoledním bloku se učitelky seznámí s pohledem na zdraví přes čtyři domény: pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Získají konkrétní náměty pro drobné i významnější změny ve výuce a prostředí školky a dostanou i příležitost inspirovat ostatní svými vlastními nápady. V odpolední části je představen scénář týdenního tematického celku, který je zaměřen především na výživu, ale obsahuje i aktivity týkajících se dalších domén zdravého životního stylu. Největším přínosem je ale vzájemné sdílení dobrých tipů pro zdravý životní styl v mateřské škole. Zdravá abeceda jak se dělá jídlo Pořadové číslo: A1 Lektor Tým lektorů Aisis Termín: pondělí Program je nastaven tak, aby byly učitelky připraveny k výuce ihned po jeho absolvování. Obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Budou představeny užitečné a atraktivní pomůcky pro práci s dětmi. Hravou a přitažlivou formou se naučí řadit potraviny do výživové pyramidy, vysvětlit ten záhadný vztah mezi příjmem a výdejem potravy, určit čtyři základní chutě potravin, objevit (přírodní) zdroj potravin a mnoho jiného. Víte, jaká je souvislost mezi kvalitou jídla a kvalitou života? V neposlední řadě se účastníci naučí najít souvislost mezi zdrojem potravin a jejich úpravou a vlivem na životní prostředí, což může být pro nás, ale hlavně pro naše děti zásadní problém. Cílem kurzu je komplexní nový pohled na to co je vlastně zdravý životní styl a jakou formou tyto poznatky zprostředkujeme dětem. Zdravá abeceda Každý jsme originál, den pro. (tematický celek při oslavách dítěte) Pořadové číslo: A2 Lektor Tým lektorů Aisis Termín: čtvrtek Obsah programu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o jednodenní kurz, který přináší komplexní pohled na zdravý životní styl a praktickou metodiku pro týdenní práci učitele s dětmi a náměty pro zapojení rodičů. Společně s atraktivními pomůckami pro práci s dětmi jsou představeny společenské rituály spojené s jídlem přiměřené věku dětí. Uvedené pomůcky a postupy, které navodí odpovídající atmosféru, vnitřní pohodu a jedinečnost vlastní i ostatních lidí. Cílem kurzu tedy nebude jen příprava jídla na oslavu či jinou příležitost (pečení chleba), ale komplexní nový pohled na to co je vlastně zdravý životní styl a jakou formou tyto poznatky zprostředkujeme dětem. 3

4 Popis vzdělávacích akcí Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků při školních a mimoškolních akcích. Úraz příčiny, důsledky a řešení Pořadové číslo 13 Lektor Jan Průša Termín: čtvrtek 9.00 do hod. Vzdělávací seminář je zaměřen na ochranu dětí před různými typy nebezpečí ve školách, školských zařízeních i mimo školu. Vhled do problematiky BOZP je podložen platnou legislativou. Seminář přibližuje typická nebezpečí jednotlivých věkových kategorií. Komunikace školy s rodiči a její zákonitosti. Problematika uvolňování a předávání žáků, dozory nad nezletilými a rizika s tím spojená. Odpovědnost pedagogického pracovníka. Řešení pracovních a školních úrazů z hlediska legislativy. Praktické postupy a specifická řešení pro různé věkové kategorie a činnosti žáků. Rizika ve školních a mimoškolních podmínkách při činnosti žáků a pedagogů. Cílem kurzu je ujasnit problematiku BOZP, odpovědnost pedagogických pracovníků a právní důsledky. Co je to, když se řekne psychologické vyšetření Pořadové číslo 27 Lektorka PhDr. Václava Masáková Termín: pondělí Anamnestické údaje-anamnéza rodinná i osobní.vlastní psychologické vyšetření: testy rozumových schopností, specifické zkoušky, vyšetření specifických vývojových poruch, učení, volba další vzdělávací cesty, osobnostní dotazníky,event. další formy diagnostiky osobnosti. Struktura psychologického vyšetření, objasnění základních pojmů. Cílem je uvedení učitelů do dané problematiky. Učitelé dostávají výsledky psychologického vyšetření, ke kterému dávají podklady, ale často si nedovedou úplně přesně představit, co se s dítětem v PPP reálně dělá a mají pak i zábrany se na to zeptat. Objevuje se šikana u předškolních dětí a žáků mladšího školního věku? Pořadové číslo 39 Hodinová dotace 8 hodin Účastnický poplatek Kč Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek Termín: středa hod. Vymezení pojmů agrese- agresivita Agrese emocionální- instrumentální 4

5 Moyerova klasifikace agresí Příčiny zvýšeného výskytu agresí u mládeže Trest a agrese - trest jako forma trestu, základní pravidla při trestání agresí Sociometrické metody při zjišťování vztahů ve třídě Cílem je osvojení základních poznatků z oblasti primární prevence a rizikového chování dospívajících. Kromě teoretického základu seminář poskytuje i zážitkovou a prakticky orientovanou formu. Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí Pořadové číslo 41 Hodinová dotace 2x6 hodin Účastnický poplatek Kč Lektorka PhDr. S. Hoskovcová, PhD. Termín: a čtvrtek a středa Co ovlivňuje psychickou odolnost dítěte - vnitřní a vnější faktory. Jak se vyvíjí složky osobnosti, které přispívají k psychické odolnosti dítěte. Role dospělých a vrstevníků ve vývoji psychické odolnosti. Osamostatňování dítěte a jak ho podpořit. Role hodnocení a jeho formy při utváření psychicky odolné osobnosti. Doprovázení dítěte při zvládání vývojových "výzev". Jak nakládat s neúspěchem dítěte. Součástí semináře jsou techniky sociálně-psychologického výcviku ke zjištění vlastních postojů a stylů zvládání zátěže. Ujasnění vlastního přístupu k řešení potenciálně zátěžových situací je jeho důležitým předpoklad pro výchovu dítěte k psychické odolnosti. Budou uvedeny hry a situace, které lze využít při práci s dětmi. Cílem je pomoci učitelkám mateřských škol, neboť předškolní věk má zvláštní význam pro vývoj psychické odolnosti. Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období podzim zima Pořadové číslo 46 Účastnický poplatek Kč Lektorka Eva Kulhánková Termín pondělí hod. Říkadla a dětské písně a tance zaměřené tématicky podle ročních období. Na podzim a zimu jsou připraveny podzimní a zimní obřady, hry a písně. Účastnice se také naučí tvořivě využívat Orffovských principů v aplikaci na české písně a říkadla. Lektorka využívá své knížky Říkadla a písničky s tancem. Cílem je rozvíjet pohybovou koordinaci, dětskou kreativitu a hudebnost dětí. Pro učitelky je zde možnost seznámit se s různými formami her a přirozených činností. Nutná vhodná taneční obuv na tanec a cvičení a oděv na převlečení. 5

6 Jóga pro děti 5 Tibeťanů Pořadové číslo 47 Hodinová dotace 5 hodin Lektorka Eva Kulhánková Termín: pondělí hod. Osvojení a upevnění správných pohybových dovedností a návyků, zlepšení tělesné zdatnosti a pohybové kultury je zakotveno v RVP Dítě a jeho tělo a to přináší tento seminář. Rozvíjení pohybové koordinace pro chůzi, běh, psaní a jemnou motoriku. Dechová a relaxační cvičení jako prevenci respiračních chorob a stresu. Léčivé doteky, masáže a automasáže nejen pro psychické zklidnění, ale i pro sbližování dětí, zlepšování vzájemných vztahů, ohleduplnosti (opět navazuje na RVP Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika). Strečink jako technika k protažení a posílení, relaxace s hudbou, aktivní i pasivní uvolňování, vhodné jógové ásány Pět Tibeťanů, Pozdrav měsíci, slunci atd. Cílová skupina. Učitelky MŠ, 1.stupně ZŠ, speciálních a zvláštních škol, pracovníci PPP, vychovatelky družin, Domů dětí apod. Nutné boty na cvičení, oděv na převlečení a podložka na cvičení. Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? Pořadové číslo 60 Lektorka Doc. PaedDr.O. Zelinková, CSc. Termín: úterý Vymezení základních pojmů: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Diagnostika základních psychických funkcí, které podmiňují vznik poruch: zraková a sluchová percepce, diagnostika úrovně řeči, motoriky. Při diagnostice je třeba odlišit kázeňské problémy poruchy koncentrace pozornosti nedostatek výchovného vedení v rodině. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku, diagnostická kritéria. Diagnostický program v České republice a v zahraničí. Individuální programy a prevence. Kurz bude probíhat s využitím odpovídající kapitoly v knize Poruchy učení, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce Kniha byla jednou z předkládaných prací pro habilitační řízení k získání titulu docent. Cílem je, aby učitelé pochopili včasnou diagnostiku jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojili si poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky, poznali první příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Seznámili se s náměty pro práci s dětmi předškolního věku. 6

7 Proč dítě v mateřské škole nezvládá klíčové kompetence? Pořadové číslo 61 Lektorka Účastnický poplatek Kč Doc. PaedDr.O. Zelinková, CSc. Termín: středa Seminář odpoví na otázky: Co jsou klíčové kompetence, jaký mají význam pro rozvoj dítěte? Obsah kompetencí v předškolním věku. Jejich charakteristika a naplnění z hlediska vývoje dítěte v předškolním věku. Pět vzdělávacích oblastí, v nichž se realizuje program školy. Dítě a tělo, psychika, společnost, svět. Jaká úskalí přinášejí jednotlivé oblasti z hlediska případného selhávání dítěte s opožděným psychomotorickým vývojem. Jak dítěti pomoci. Cílem je hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj a vymezení možností práce s těmito dětmi. Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Pořadové číslo 62 Lektoři Účastnický poplatek Kč Doc. PaedDr.O. Zelinková, CSc. Termín: úterý Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Jako příčiny budou zvažovány následující jevy: nevyhraněná lateralita, leváctví, poruchy vývoje řeči, snížené rozumové schopnosti, poruchy chování, nepoznané smyslové vady, sociální prostředí rodiny a další. Cílem vzdělávací akce je nabídnout učitelům možnosti práce s dětmi a osvojit si způsoby řešení kázeňských problémů. Od hlavy až k patě v pohybu - jak se naučit vnímat a ovládat své tělo Pořadové číslo 63 Lektorka Lenka Kazmarová Termín: středa Pohybovat se je přirozené, ale jak se pohybujeme a jak se pohyb učíme? Jak se pohybuje naše tělo? Jaké jsou správné pohybové stereotypy? Jak bychom měli správně chodit? Co je to aktivní sed? A řada dalších otázek, na které si můžeme odpovědět, když nahlédneme do pohybové inteligence našeho těla. Abychom mohli učit pohyb a uměli jej korigovat, musíme sami v sobě správný pohyb procítit a naučit se chyby vidět. Podíváme se na pohyb jinýma očima než jsme doposud byli zvyklí. Otevřou se nám nové možnosti jak naučit děti vnímat a ovládat své vlastní tělo. V krátkých pohybových sekvencích, které můžeme integrovat do aktivit dětí během dne, můžeme navodit uvolnění přetížených svalových skupin, předcházet chabému 7

8 držení těla, vylepšit koncentraci apod. Při semináři se účastníci naučí využívat míčů a dalších pomůcek. Přes své vlastní uvědomění si těla a jeho pohybových schopností může sám pedagog korigovat své pohybové problémy, předcházet chybám v učení pohybu a nevhodných pohybových stereotypů. Dát dětem návod k použití pro jejich tělo, učit je jak se správně pohybovat. Preventivně pracovat proti chabému držení těla. Nutné boty na cvičení, oděv na převlečení a podložky (karimatky). Zvířátka a řemesla v písni, tanci, ve hře a v pohádce Pořadové číslo 72 Hodinová dotace 5 hodin Lektorka Eva Kulhánková Termín: pondělí hod. Obsahem jsou písně, básničky, dětská lidová říkadla a hry, pohádky o zvířátkách. Ve spojení s hudbou, zpěvem, pohybem, dramatickým zpracováním, s maňásky, maskami a různými jinými reálnými i imaginárními rekvizitami. Poetika lidových a dětských písní vtahuje děti do světa zvířátek a seznamuje je s jejich charakteristickým pohybem (let ptáků, vlnivý pohyb kočky, ostrý krok raků, houpavý krok medvěda apod.) Skupinový ptačí zpěv přibližuje dětem hravou formou hudební polyfonii. V hudebních pohádkách podporujeme dětskou tvořivost a fantazii tím, že děti samy dotvářejí podle hudby téma a děj, případně kreslí prožitou hudební pohádku. Hravou formou podněcujeme vlastní tvorbu dětí. Vedeme je k aktivní spoluúčasti při pohybových, hereckých, výtvarných či hudebních činnostech. Lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti Pořadové číslo 73 Účastnický poplatek Kč Lektor Eva Kulhánková Termín: pondělí hod. Seznámení se základními tanečními kroky: chůze, běh, poskok, cval, třídobá chůze, přísunný krok, přeměnný krok, polkový krok, podupy, atd. a praktické návody k vlastní choreografii pro besídky, veřejná vystoupení. Nácvik a seznámení s tanečními kroky lidových tanců českých, moravských, jiných národů (Slovensko, Maďarsko, Rusko, Balkán, Turecko, country tance). Seminář vysvětluje a učí tance podle zpěvníků pro 1. stupeň ZŠ. Vzdělávací cíl: Rozvíjení motorických, hudebních, rozumových dovedností, zlepšování koordinace a estetiky pohybu. Prohlubování muzikálnosti a zpěvnosti dětí ve vztahu k písni a lidovému tanci. Poskytování inspirace k vlastní tvořivosti dětí. Seznámení učitelek s metodikou nácviku základních tanečních kroků a k vytváření podkladů pro vlastní choreografii. Na seminář je nutná vhodná taneční obuv (ne botasky prosíme). 8

9 Učitelské centrum, s.r.o., Ondříčkova 48, Praha 3 Učitelské centrum připravuje vzdělávací seminář pro zájemce z řad rodičů i dalších osob, které chtějí zřídit a vést miniškolku. Miniškolka poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě- Úvodní informační seminář pro zájemce se koná: v době od 14,00-17,00 hod v Pedagogicko-psychologické poradně, Francouzská 56, Praha 10. Cena: 300 Kč. Důležité upozornění: na akci budete pozváni mailem nebo dopisem. Přihlášky: em: telefonem: , Obsahem semináře je rozvinutí základné teze: Miniškolka je nabídka služeb pro děti zaměstnaných rodičů, která probíhá v minimálním právním rámci pro zřízení této služby. Předmětem činnosti není pouhé hlídání dětí, ale péče zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk. Zřizuje se nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let a individuální výchovná péče o svěřené dítě je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Na tento kurz bude navazovat Studium pro pracovnice miniškolek v rozsahu 30 hodin. Výuka bude zajištěna zkušenými odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky, zdravotnické péče i legislativy. V úvodním semináři se lze přihlásit na toto studium. Zde budete vyškoleni v těchto tématech: Popis miniškolky a zřizovatelé miniškolky Hygienické požadavky a požadavky na vybavení miniškolky Stravování v miniškolce Zdravotní problematika miniškolky a odborná způsobilost personálu Náklady na zřízení miniškolky apod.. zde oddělte Přihlašuji se na úvodní seminář: Miniškolka Jméno a příjmení: Adresa: Telefon, 9

10 Minikurz pro děti, žáky a studenty Chování a činnost v tísňových situacích MŠMT akreditovalo seminář Chování a činnost pedagoga v tísňových situacích. Tento seminář je určen pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení. Na základě tohoto semináře byla vytvořena jeho zkrácená, zjednodušená a zábavná verze, přizpůsobená pro jednotlivé věkové kategorie. Lektor podle věku a složení skupiny vybere z obsahu minikurzu to, co bude pro danou skupinu nejvhodnější a tomu bude odpovídat i adekvátní výklad lektora. Obsah kurzu tedy není závazný ve všech bodech. Program, kde je střídána teoretická část s praktickými ukázkami i nácvikem daných prvků účastníky minikurzu se setkal s velmi kladnými ohlasy na školách, kde jsme ho uvedli. Předpoklady pro konání: Vhodné: pro MŠ a (příp. 8. a 9.) tř. ZŠ. Lze ho samozřejmě upravit i pro střední školy. Délka: 45 minut (po dohodě rozšířená verze 2x45min.) Počet účastníků: 10-30/hod. (max. 6 hod./den) Prostor: tělocvična, klub, družina, třída (méně vhodná) Vybavení: nejlépe žíněnka, nebo alespoň podlaha s kobercem Možnost: promítnutí paraseskoků s výkladem (cca 7 min.), na DVD nebo počítači. Každý účastník obdrží: osvědčení o absolvování a různý propagační materiál Cena: 30,- Kč/účastník/hod. + předem dohodnuté cestovné (cestovné se netýká Prahy) Obsah minikurzu: Jak řešit tísňové (mimořádné, mezní) situace Tísňové (mezní) situace vyvolané druhou osobou (napadení) Tísňové (mezní) situace při různých běžných činnostech Tísňové (mezní) situace při mimořádných událostech (zásady pro přežití) Obranné postoje (střehy) - Doskoky a pády (úmyslné neúmyslné náhodné) Teoretická část: 1. Jak předcházet napadení (i zvířetem), jak postupovat aby k napadení nedocházelo 2. Činnost při napadení možnost obrany, využití prostředí pro obranu 3. Improvizované prostředky pro obranu, co smíme a nesmíme použít 4. Sebeobrana a sebeochrana, vysvětlení rozdílů, kdy lze co použít 5, Využití mobilu a dalších komunikačních prostředků pro obranu 6. Nutná obrana, možné následky nepřiměřené obrany 7. Mezní situace při různých běžných činnostech, psychologie chování v těchto situacích 8. Rezervní řešení tísňových situací, priority pro přežití Praktická část: 9. Obranné postoje (střehy) - ukázky a nácvik 10. Doskoky a pády (úmyslné, neúmyslné, náhodné) - ukázky a nácvik 11. Ukázka vybavení (předmětů) pro přežití a pro paravýcvik: nůž, karta a tužka na přežití, GPS navigace, občanské radiostanice paranůž, výškoměr, přilba, kombinéza, uvolňovače, výtažný padáček 12. Zásady pro přežití: Vybavení (oblečení, obutí) - Priority (bezpečnost, teplo,voda, strava) Orientace v terénu - Lano (uzly pro nouzové situace) - Signalizace (zvukem, světlem) Minikurz je třeba přímo dojednat s instruktorem (lektorem) na mob. tel.: nebo mailem na 10

11 Moderní korálková technika a kreativní práce s drátem Pořadové číslo: 75 Lektorka Jarmila Horná Termín: úterý hod. Korálková technika je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji potom mohou rozvíjet a vytvářet korálkové variace a drobné výrobky, bižuterii a výzdobu interiérů. Tato technika rozvíjí prostorovou představivost, periferní prostorové vidění a podněcuje abstraktní myšlení v matematice. Též přibližuje dětem dnes už málo známou práci domácích dělníků, zejména ve sklářských oblastech. Práce s drátem obohacuje děti o prostorové vnímání, které je potřebné pro další rozvoj myšlení. Dnes nejen děti, ale i mladá generace pedagogů zapomenuté techniky nezná, může být tedy vítaným obohacením práce i zdrojem radostné činnosti pro děti. Cílem je kultivace dětské osobnosti a to zejména prostorové představivosti ve spojení se všemi prostředky estetické výchovy. Podněcování dětské kreativity a fantazie, to vše hravou formou. Tradiční hračka z textilu Pořadové číslo: 76 Lektorka Jarmila Horná Termín: úterý hod. Tradiční technika - výrobky z textilu je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji mohou dále rozvíjet a vytvářet nekonečné varianty hraček, drobných výrobků, zvířátek, ptáčků a ozdob. Tato technika je pro děti velmi přitažlivá, rozvíjí fantazii a je snadno zvladatelná a dostupná. Psychologické a výchovné působení na děti je nepřehlédnutelné. Seminář obsahuje i popis tradiční výroby hraček, historii a vývoj. Dnes nejen děti, ale i učitelky tradiční techniky neznají, mohou být tedy vítaným zpestřením práce pedagogů i zdrojem přitažlivé činnosti pro děti. Kultivace dětské osobnosti slouží k podněcování jejich kreativity a fantazie. Cílem je uplatnění technik v mateřské škole i ve škole základní, vzbuzení zájmu o tyto rukodílné techniky. Výroba z papíru a výrobky z lýka, slámy (šustí) Pořadové číslo: 77 Lektorka Jarmila Horná Termín: úterý hod. Tradiční technika, výrobky z papíru je určena zejména pro učitelky MŠ, které ji potom mohou rozvíjet a vytvářet papírové, variace, lepené výrobky, skládačky, 11

12 drobné dárky a výzdobu interiérů. Tato technika působí na děti velmi dobře, rozvíjí prostorovou představivost a je snadno zvladatelná a dostupná. Práce se šustím, lýkem a slámou obohacuje děti o znalosti lidových tradic, jejich významu pro současnost a zájem o život v dřívějších letech. Kultivace dětské osobnosti ve spojení s vhodnými prostředky estetické výchovy, slovem, obrázkem slouží k podněcování jejich fantazie. Vzdělávacím cílem je rozvoj dětské osobnosti ve spojení s vytvářením vztahu k naší minulosti. S dalšími prostředky estetické výchovy podpořit jejich kreativitu a fantazii a to přístupnou a zábavnou formou. Barvy známé neznámé Pořadové číslo: 78 Lektorka Mgr. Karla Cikánová Termín: termín bude upřesněn Obsah programu: Seznámení účastníků s účinkem barev na psychiku lidí, se zvláštním důrazem na pedagogickou praxi v mateřských školách. Lektorka se bude zabývat využitím barev (jejich aplikace v interiéru budovy mateřské školy a interiéru třídy), dále aplikací poznatků o barvách do pedagogické praxe (výtvarné činnosti s barvami). Cílem kursu je: rozvíjení schopnosti rozhodovat o barevných vztazích - kontrastech, účincích a funkcích barev, nabídnout a prakticky vyzkoušet námětové možnosti práce s barvou teorie i praxe k tématu barvy je zaměřena na potřeby učitelek na MŠ a na I. st. ZŠ Pro praktické činnosti přinést s sebou: a) barevné papíry, lepidlo, průhlednou lepenku a nůžky. b) krycí barvy, dva štětce, kelímek, hadřík a alespoň 3 čtvrtky A3 a také noviny na zakrytí lavice. Hrajeme si s pohádkami pohádka jako východisko pro tvořivou námětovou hru dětí Pořadové číslo: 79 Hodinová dotace 2x6 hodin Účastnický poplatek Kč Lektorka Mgr. Krista Bláhová Termín: středy Seminář je věnován výběru a využití pohádek pro tvořivé námětové hry dětí v mateřské škole. Seznámení s metodami a technikami umožňujícími dětem stát se aktivními spoluúčastníky pohádkových příběhů, prožívat spolu s pohádkovými hrdiny nejen jejich dobrodružství, ale na základě vlastního prožitku si ověřovat i morální hodnoty, které pohádka nabízí. Volba námětů a předloh, kritéria volby, žánry a druhy vhodné pro tvořivou námětovou hru dětí. Analýza literární předlohy. Určení témat a vyučovacího cíle. 12

13 Metody a techniky převodu literární předlohy. Praktická cvičení. Vzdělávací cíl: Metody a techniky pohádek, se kterými se děti seznámí, umožní na základě subjektivních prožitků osvojit si i morální hodnoty přiměřeným způsobem věku dětí. Je to adekvátní pomoc při úspěšné realizaci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj Pořadové číslo: 81 Hodinová dotace 2x6 hodin Účastnický poplatek Kč Lektorka Mgr. Krista Bláhová Termín: čtvrtky Hry a cvičení - pro uvolnění a rozehřátí, pohybově rytmické - relaxační a posilující soustředění pozornosti - s písmeny a slovy - pro rozvoj smyslového vnímání - pro rozvoj představivosti a fantazie - upevňující dobré vztahy mezi dětmi a se sociální tématikou Vzdělávací cíl: Praktické seznámení se zásobníkem osvědčených her, cvičení a dalších námětů pro aktivní odpočinek, rozvoj poznání, osobnostních a sociálních dovedností a předpokladů. Výtvarné téma a jeho rozvíjení v MŠ a v nižších ročnících ZŠ Pořadové číslo: 82 Lektorka Mgr. Karla Cikánová Termín: termín bude upřesněn Seminář je určen učitelkám, které budou s dětmi výtvarně pracovat, rozvíjet dětskou vnímavost a podporovat přirozenou potřebu a chuť výtvarně tvořit. Námětově se vychází ze základních lidských vztahů. Seminář nabídne inspirativní setkání dětí s barvami k uvědomělejšímu využívání barevných vztahů, nebude opomenuto ani základní třídění barev, proměny přírody od jara do zimy, portréty ročního období, barevné určování měsíců, kalendáře. Roční období jako téma je v plánu VV dobře ukotveno. Výtvarná aktivita má i humánní podtext, jak je svět prožíván dítětem i dospělými Další možnosti rozvíjení výtvarných řad námětů v určitém ročním období. Konkrétní ukázky motivací poezií, pohádkou, výtvarným dílem. Konkrétní ukázky originálů výtvarné tvorby dětí. Vzdělávací cíl 13

14 Rozvíjení dětského myšlení, vnímání smyslových zážitků v procesu a výsledku výtvarné tvorby. Myšlenkové a námětové mapování výtvarného tématu Prostřednictvím mnohostranně motivovaných výtvarných aktivit poznávat a prožívat přírodu i sami sebe. Pes jako zdroj nových podmětů pro děti Pořadové číslo: 83 Účastnický poplatek Kč Lektorka Anežka Kejřová Termín: pátek Seznámení s možnostmi využití cvičeného psa (zdravé i nemocné děti, děti umístěné dlouhodobě v nemocnicích, seniory, handicapované děti i dospělé, děti i dospělé s psychiatrickou dg) a s pojmem canisterapie obecně. Jak vzniká a pracuje tým - psovod a pes a možnosti tohoto týmu při prevenci v MŠ a ZŠ. Pes v MŠ, jeho přínos pro děti a užitečnost při společné práci, skupinové či individuální. Jaká úskalí nás mohou čekat při práci se psem. Lze při spolupráci týmu, učitelky MŠ a dětí splnit cíle RVP PV? Jaké jsou bezpečnostní, hygienická a právní hlediska, aby mohl být pes ve škole? Na semináři budou uvedeny praktické ukázky využití psa přímo s účastnicemi semináře. Vzdělávací cíl Cílem je seznámení s alternativním a pro děti velice přitažlivým způsobem využití psa při jejich výchově. Plnění cílů RVP PV pomocí netradičních podnětů. Jak poznat a diagnostikovat nadané dítě v MŠ a na počátku školní docházky Pořadové číslo 101 Účastnický poplatek Kč Lektorka PhDr. Eva Vondráková Termín: úterý Obsahem akce je seznámit účastníky semináře s novinkami v péči o nadané děti předškolního a mladšího školního věku. V předškolním věku se zakládá osobnost a rozvíjí se intelekt. Rozumové schopnosti dětí se nejrychleji rozvíjejí v útlém a předškolním věku. Podnětnost prostředí a způsob výchovy významně ovlivňují rozvoj osobnosti dítěte, jeho zvídavost i pozdější školní úspěšnost. Ta je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Účastnice semináře budou seznámeny s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. Péče o nadané ve světě a její smysl. Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. Problémy nadaných předškoláků. Nerovnoměrný vývoj. 14

15 Osvědčené způsoby práce s nadanými. Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? Nadaní a RVP. Kde hledat další informace, radu a pomoc. Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména učitelky MŠ, se základními charakteristikami nadaných, jejich typickými projevy a některými způsoby práce s nimi. Naučit je hledat projevy nadání i u dětí, které obvykle zůstávají nepoznány. Zájem odborníků v oblasti péče o nadané se v současné době zaměřuje na stále nižší věkové kategorie od nedávných 8 12 let na 3 4 leté předškoláky. Kvalitní a informovaný přístup k těmto dětem je potřebný pro přiměřenou péči o mimořádně nadané, kteří často mívají v mateřských školách problémy. Získané informace lze většinou aplikovat na práci se všemi dětmi. Jak vést efektivní rozhovor s rodiči Pořadové číslo: 103 Lektorka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. Termín: čtvrtek Obsah programu: Účastníci kurzu získají v úvodu stručný přehled o tom, jak funguje mezilidská komunikace. Tyto principy budou představeny pomocí transakční analýzy (E. Berne). V teoretické části bude dále pojednáno o tom, jak si definovat cíle komunikace s rodiči - zda jde potřeba rodiče vyslechnout a podpořit, přesvědčit, ustát nátlak, případně se vypořádat s agresivním či jinak komplikovaným chováním rodiče. Na základě definovaných cílů je pak možné volit příslušnou komunikační techniku. Zvláštní pozornost bude v kurzu věnována aktivnímu naslouchání a principům asertivity. Účastníci mají v první fázi praktické části možnost naučit se sdělovat příjemné emoce, oceňovat a ocenění přijímat. V praktické části bude po pozitivním naladění sestaven inventář konkrétních situací, do kterých se účastníci dostávají. Prezentované zážitky jsou zpravidla konfliktního rázu a budou využity jako modelové při nácviku komunikačních technik. Pro učitele je např. důležitá průprava v technikách odmítání a přijímání asertivní zpětné vazby, zejména přijímat kritiku. V závěru se bude procvičovat zvládnutí konfliktních situací tak, aby oba dva partneři z dialogu vyšli s pocitem emoční pohody. Využitými metodami jsou: hraní rolí, řešení modelových situací a prakticky zaměřený dialog s posluchači ohledně problémových situací. Cílem je naučit učitele a učitelky komunikačním technikám, které usnadní a zefektivní komunikaci s rodiči. 15

16 Vážené kolegyně, kolegové, chceme vás informovat i o dalších možnostech Učitelského centra, které má v současnosti akreditováno přes 40 vzdělávacích kurzů. Všechny tyto kurzy nemůžeme dát do nabídky, ale máme možnost je připravit podle vašeho zájmu. Z toho důvodu vám předkládáme seznam dalších akreditovaných kurzů, na které se můžete obvyklým způsobem přihlásit a po domluvě s lektorem vás na kurz pozveme. Další informace o kurzech naleznete na webových stránkách nebo nás můžete kontaktovat na Děkujeme vám, že využíváte naši vzdělávací nabídku a uvítáme vaše náměty na další vzdělávací kurzy i připomínky k naší práci. Pracovníci Učitelského centra Číslo Název akce Lektor Poplatek 8 Neklidné dítě v MŠ a projevy, příčiny a pomoc PaedDr. Y. Heyrovská Kč 9 Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u dětí v MŠ a žáků v ZŠ PaedDr. Y. Heyrovská Kč 11 Jak zvládnout učení PhDr. V. Masáková Kč 24 Relaxační odpoledně s Čavanou PhDr. J. Gruber, Ph.D Kč 28 Komunikační dovednosti PhDr. V. Masáková Kč 33 Školní klima a preventivní programy bezpečné školy PhDr. A. Mezera Kč 65 Skupinová práce na projektu, výstavba pracovního týmu PhDr. J. Gruber, Ph.D Kč 67 Jak nepřehlédnout oční vadu u dětí v MŠ a ZŠ Mgr.H.Toupalová Kč 74 Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmicizinci. PaedDr.M.Hanzová,CSc Kč 80 Učíme se hrou - námětová a dramatická hry v MŠ Mgr. K. Bláhová Kč 84 Individuální výchovně vzdělávací plán (IVVP) jako pomoc učitelům při vzdělávání PaedDr. Y. Heyrovská Kč integrovaného dítěte 85 Čteme dětem, pracujeme s knížkou PaedDr.M.Hanzová,CSc Kč 86 Základy keramiky pro učitelky MŠ PaedDr. H. Kupková Kč Výchova dětí k bezpečnému přístupu k 102 adrenalinovým sportům J. Průša Kč Hodnoty české a světové literatury a krása mluveného slova - využití CD nosičů v literární výchově na 2. st. ZŠ Chování a činnost pedagoga v tísňových situacích Keramika pro učitelky mateřských a základních škol PaedDr.M.Hanzová,CSc Kč J. Průša Kč PaedDr. H. Kupková Kč 109 Internetový kurz tvůrčího psaní Mgr. J. Polák Kč 16

17 O lektorech Mgr. Krista Bláhová, absolventka DAMU, obor výchovná dramatika. Vysokoškolská učitelka dlouhodobě působící i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Autorka metodických publikací o osobnostně sociální a dramatické výchově. Mgr. Karla Cikánová, Vysoká škola pedagogická, pracovnice PedF UK katedry Vv, didaktička výtvarné výchovy, vysokoškolská učitelka od roku Zabývá se výtvarným vyjadřováním a speciální výtvarnou výchovou. Aplikací výtvarných disciplin v běžné pedagogické praxi. Je autorkou odborných článků a autorkou pěti knižních publikací např. Kreslete si s námi (Adventinum, Praha 1992). Je autorkou metodiky Vv pro 2.st. ZŠ. Jarmila Horná, absolventka PedF UK- speciální pedagogiky a krajkářské školy (umělecká výroba krajky). Rozsáhlé lektorské zkušenosti zejména v oblasti pracovní terapie, spolupracuje s handicapovanými a seniory. Lektorka Klubu lidové tvorby, spolupracuje s muzei a kulturními domy. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Je asistentkou na katedře psychologie FFUK v Praze, kde se věnuje výzkumu psychické odolnosti předškolních dětí. Poskytuje soukromě psychologické poradenství a diagnostiku osobnosti, je členkou redakční rady časopisu Aperio, což je nezávislý rodičovský čtvrtletník. Má rozsáhlou publikační činnost a lektorské zkušenosti. Lenka Kazmarová, fyzioterapeutka, lektorka s atestací originálního projektu Sball Kids, který je zaměřen na pohybovou koordinaci dětí 5-9 let, zahraniční semináře. Anežka Kejřová, učitelka MŠ, která tvoří se svým psem canisterapeutický tým, se kterým aktivně pracuje v denním stacionáři pro klienty s více vadami. Spolupracuje s MŠ i se ZŠ Eva Kulhánková, taneční a hudební pedagog, vyučovala na TO ZUŠ, krátce na ped. fakultě. Studium a stáže v zahraničí (Rakousko, Německo,Japonsko). Publikační činnost: články v Informatoriu, Děti a my, Naše rodina atd.,odborné publikace v nakladatelství Portál: Písničky a říkadla s tancem, Hudebně pohybová výchova, Taneční hry s písničkami, Cvičíme pro radost, Řemesla ve hře, písni a tanci, Zvířátka ve hře, písni a pohádce. V nakladatelství Raabe Pohybová výchova, Kouzlo barev. Lektorka seminářů hudební a pohybové výchovy. PaedDr. Zdeněk Martínek, pracovník Pedagogicko psychologické poradny Pelhřimov. Má dlouhodobé lektorské zkušenosti, zaměření na učitele mateřských a základních škol a na specifiku agrese, agresivity a šikany ve školním prostředí. Dlouhodobá spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání. Jan Průša, oblastní svazový inspektor BOZP, pravidelně publikuje v časopisu Školství v oblasti problematiky BOZP, lektorská činnost. PhDr. Eva Vondráková, psycholožka, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání. Praxe v pedagogiko-psychologickém poradenství, školní psycholog, krátce učitelka v mateřské škole a psycholog v kojeneckém ústavu. Externí výuka na PedF UK, Organizátorka Klubu rodičů a učitelů nadaných dětí a odborných seminářů pro psychology, učitele a rodiče. Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Docentka na Husitské teologické fakultě, prezidentka České společnosti dyslexie, PPP s.r.o., členka výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství, zaměřuje se na diagnostiku a terapii, poruchy chování, školní zralost, na práci s dětmi neprospívajícími z různých důvodů a práci s rodiči. Zkušenosti z lektorské práce. Odborné publikace, desítky článků v odborném i populárně naučném tisku, ve sbornících Specifické poruchy učení, v odborných časopisech na Slovensku. 17

18 Jste si opravdu jisti, že tuto nabídku chcete hodit do koše a nevyužijete ji? Název: Program vzdělávacích akcí Vydavatel: Učitelské centrum, s.r.o. Termín vydání: 8/2010 Náklad: 2000 výtisků Doporučená cena: Kč 69,- Materiál neprošel redakční ani jazykovou úpravou Učitelské centrum, s.r.o. 18

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 MÍSTO KONÁNÍ VŠECH AKCÍ G Y M N Á Z I U M J E S E N Í K!!! Přihlašování e-mailem: dvpp@gytool.cz na přihlášce v příloze nabídky, informace na tel. 777 367 695

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel/fax 469311851, mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE Cíl kurzu : Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost O organizaci nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost Práce se třídou KPPP, Asistence při řešení krizových situací Práce s pedagogickými týmy Vzdělávání semináře a výcviky Prevence metodický

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více