Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují nad odpovědí na tuto triviální otázku, okolní svět, především turisticky vyspělé země, masivně investují do turistické infrastruktury. Snad nejvíce mne zaráží, že v této problematice nemají zcela jasno ani lidé, kteří jsou na různých úrovních odpovědni za oblast, které se společně se službami předpovídá veliký růstový potenciál. Když pominu některé futurology, kteří avizují nedobrý konec lidské populace a nabádají k návratu k přírodě a k odmítání civilizačních vymožeností, domnívám se, že vývoj jde jiným směrem. Je nesporné, že volného času bude do budoucna spíše přibývat, že lidský věk se bude prodlužovat, a proto volnočasové aktivity, průmysl zábavy a odpočinku a takzvaný průmysl krásy a věčného mládí mají do let před námi veliký předpoklad rozvoje. Mám pocit, že lidé opravdu spíše inklinují k přírodě, jezdí do hor, k moři, ale všechny civilizační vymoženosti by si nejraději vzali s sebou nebo alespoň, podle stavu svých peněženek, raději upřednostňují místa, která skýtají větší komfort. A tady jsme u jádra problému turistiky a cestovního ruchu nejen České republiky, ale také v našich Prachaticích. Máme kvalitní produkt, v našem případě krásnou přírodu, město plné historie, relativně zdravé životní prostředí. Máme Šumavu a nenapodobitelnou jihočeskou atmosféru, ale máme také známou českou řevnivost, která zapříčinila rozdrobenost a atomizaci, které komplikují a prodražují společné postupy. To, co nám na druhou stranu snad nejvíce schází, je nezbytná infrastruktura pro cestovní ruch. Je to souhrn kvalitních služeb, informací a široké nabídky sportovního a kulturního vyžití. Prostě to, co vybídne turisty, aby strávili v našem městě více než jednu noc a měli důvod proč se k nám vracet. Cestovní ruch se v 21. století nedá dělat bez peněz a bez kvalitních lidí, kteří rozumějí oboru. V obou oblastech se máme v naší zemi hodně co zlepšovat. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Vyhlídková stezka kolem Prachatic přece jen bude! (str. 2) Díky obrazům akademického malíře Josefa Sahuly poznala řada lidí krásy Šumavy (str. 3) Výstava Otto Herberta Hajeka zahájí činnost kulturního domu (str. 4) Chválíme: Město uklízí romská firma (str. 5) Provozní doba a mapka umístění sběrného dvora (str. 6) Během Koloshow padnul kšiltovkový rekord (str. 7) Pravidla chování majitelů psů ve městě (příloha) Po roce se do Prachatic vrátí karavana soumarů se solí. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky Ve dnech 29. a 30. června se v Prachaticích uskuteční každoroční Slavnosti solné Zlaté stezky. Konání již XI. ročníku slavností je důkazem toho, že jde o celoměstskou akci, která našla pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice, o akci, jejíž charakter přerostl hranice města, a je tudíž událostí regionální i mezinárodní. Jedenáctým ročníkem slavností Zlaté stezky se bude chtít město Prachatice představit jako město plně se rozvíjející, město odpovídající dynamice začátku třetího tisíciletí. Především z tohoto pohledu se na prachatické slavnosti nelze dívat jen jako na slavnost připomínající slavnou historii, ale i jako na slavnost, kde současnost nezapomíná na minulost, ale současně se dívá i do budoucnosti, neboť tam je nutno vidět další rozvoj města a jeho potřeby. X. ročník uzavřel jednu etapu, lze říci etapu vývoje, tříbení, hledání. Předcházející ročníky ukázaly, že se občané a návštěvníci města nechtějí jít na slavnost jen podívat, ale chtějí být její součástí. Chtějí se bavit, smát, poučit se, hrát, zpívat, tančit, sportovat. Pořadatelé hodlají využít všech dosavadních zkušeností a budou vycházet z připomínek občanů, návštěvníků a účinkujících. Tomu bude přizpůsobeno i celé organizační zajištění. A tak lze říci, že XI. ročník slavností bude ročníkem, jehož dramaturgii a scénář si utvořili sami občané Prachatic. Motto Staré chválíme, ale v našich žijeme časech vyjadřuje i koncepci letošních slavností, které budou rozloženy na dvě části - část historie a část současnosti. Část historie se bude odehrávat na nově zrekonstruovaném Velkém náměstí, v přilehlých uličkách a Parkánu, tedy v městské památkové rezervaci a nabídne divákům možnost nahlédnout zpět do historie. Přiblíží tradiční lidová řemesla na historickém tržišti s krčmami, dění na tržišti oživí kejklířská, divadelní a fakírská vystoupení, střídající se s orientálními tanci, střelbou z luků a kuší. Večer se můžeme těšit na pochodňový průvod. Část současnosti bude umístěna do okolí městské památkové rezervace. Zahradní ulice se promění v tržiště, ve Štěpánčině parku si poslechneme dechovku a můžeme se občerstvit v pivovarské zahradě. V areálu letního kina předvedou své programy kulturní spolky z partnerských měst, bude se zde odehrávat Country stezka a večerní promítání pohádky pro děti. Programově budou organizátoři vycházet ze čtyř celků: Ahoj prázdniny den plný her, který se uskuteční na Parkánu, Prachatice město slavné historie, město renesance na Velkém náměstí a v městské památ kové rezervaci, Partnerská města zdraví Prachatice v areálu letního kina, Prachatice křižovatka minulosti, současnosti a budoucnosti opět na Velkém náměstí. Nedílnou součástí slavností budou doprovodné akce. Z nich namátkou jmenujme např. přehlídku rockových kapel SOUMARROCK, projekty škol na téma Prachatice a Zlatá stezka či sportovní turnaj hvězd v areálu Tatranu. Oblíbená soutěž O šumavského pivaře se uskuteční u Štěpánčina parku a děti pozveme na pohádku Princezna ze mlejna II do letního kina. Nejvýznamnějšími doprovodnými akcemi budou koncerty Dnů duchovní hudby, oslavy 190 let narození sv. Jana N. Neumanna a otevření Kulturního centra Otto Herberta Hajeka. Slavnosti se uskuteční za finanční podpory Fondu česko-německé budoucnosti, Fondu malých projektů PHARE CBC, Ministerstva kultury ČR, České centrály cestovního ruchu a řady sponzorů a přispěvovatelů. O hostovi letošních slavností prozradíme jen to, že ho známe z pohádky, která se bude promítat v letním kině. Blíže se programu věnuje článek uvnitř listu, ale víc necháme prozatím jako překvapení přijďte se na slavnosti podívat. Bc. Ivana Jeřábková

2 Více než čtvrt století uplynulo od návrhu pana učitele Aleše Záveského (letos v červnu, na Den dětí, by se dožil 75 let) vybudovat kolem našeho města vyhlídkovou trasu. Návrh po celá dlouhá léta uchovával, zpracovával a dále doplňoval jeho dlouholetý kolega, pan Bohuslav Nauš, který také vytvořil pracovní verzi průvodce vycházkové trasy. Až v tomto roce se návrh za finačního přispění fondu Phare bude realizovat, a to díky iniciativě odboru SSAŽP MěÚ v Prachaticích, který celý projekt organizuje. Dalšími realizátory projektu jsou členové komise životního prostředí, pracovníci CEV Dřípatka, Klub českých turistů a v neposlední řadě díky pochopení ing. Štěrby i Městské lesy Prachatice. Nyní se dokončuje rekognoskace průběhu celé trasy, již p. Nauš navrhl do uzavřeného okruhu. Celková délka trasy 14,5 km bude mít jedenáct zastavení s některými vyhlídkovými body opatřenými dřevěnými odpočívadly. Naučná stezka s nástupním místem na Malém náměstí vede na Skalku, kolem Centra ekologické výchovy Dřípatka, do údolí Živného potoka. Dále pod lom Kobylí hora, na Kandlův mlýn, Lázně Sv. Markéty, pod Feferský rybník přes tankovou cestu na Šibeniční vrch a kolem hřbitova zpět na Skalku. V tomto období je v plánu úprava trasy, terénní vyznačení pásovými značkami Klubem českých turistů, na jednotlivých zastaveních pak instalace informačních panelů, vybudování odpočívadel a vypracování tištěného průvodce. Do podzimu, kdy má být stezka otevřena, tedy práce ještě více než dost. Že se máme na co těšit, napovídá i citace úvodního slova Bohuslava Nauše z pracovní verze průvodce Vyhlídkové stezky kolem Prachatic: Je málo měst, jako jsou Prachatice, které si může návštěvník prohlédnout z tolika pohledů, jako z navrhované vyhlídkové stezky kolem Prachatic. Stačí, červen 2001 Radniční list Vyhlídková stezka kolem Prachatic konečně bude! aby nelitoval námahy a vyšel si kterýmkoliv směrem na vyhlídkovou stezku vedoucí po okraji prachatické kotliny a městských lesů a potěšil se pohledem na krásné panoráma města, ve kterém žije nebo je navštívil. Helena Klimešová M. Peřinková, H. Klimešová a M. Patera při pracovní procházce po vyhlídkové trase debatují na Lázních sv. Markéty Foto Václav Malina Ankety na ZŠ Národní se zaobíraly drogami a násilím Víš, co je to šikana? Šikana je tělesné a duševní ubližování slabším. Může to být vulgární nadávání i vymýšlení škaredé přezdívky.vynucené služby různého druhu. Může způsobit ztrátu sebevědomí s následky na celý život. Co bych dělala, kdybych se setkala se šikanou? Hlavní je se nebát o tom někomu říci. To je jen několik ze 104 odpovědí, jimiž se do druhé tématické ankety vyhlášené v ZŠ Národní v Prachaticích zapojili žáci. Účastníci semináře se zájmem vyslechli zkušenosti německé firmy s odpady V Radničním sále prachatické radnice se koncem dubna uskutečnil seminář k řešení problematiky životního prostředí a ochrany přírody v příhraničním regionu se zaměřením na odpady. Organizátoři akce, Město Prachatice, odbor stavebně-správní, architektury a životního prostředí za finančního přispění z fondu malých projektů PHARE, zvolili téma velmi ožehavé, ale blízké zejména starostům obcí. O tom, že tento problém trápí a zajímá většinu obcí, svědčí celkový počet účastníků, kterých bylo více než 60, a zejména množství dotazů následujících po každém referátu. Hlavní referát přednesla náměstkyně ministra životního prostředí JUDr. Dana Římanová. Přítomné seznámila s novým zákonem o odpadech, jež má vstoupit v platnost od a dalšími souvisejícími zákony (zákon o obalech). Velký úspěch sklidil se svým příspěvkem pan Christian Knopf z firmy ZAW Donau-Wald, která se zabývá odpady na německé straně hranice. Firma existuje již 25 let, jedná se o Sdružení obcí, které zajišťuje nakládání s odpady pro zhruba půl milionu obyvatel. Prvních 15 let dle slov pana Knopfa měla firma velmi snadnou pozici. Veškerý odpad ukládala na velkou skládku, kterou měla k dispozici. Pak nastala expanze v produkci odpadů, proti snaze postavit spalovnu se postavila většina občanů, proto počátkem devadesátých let začali s tříděním. Vše, co se dá zkompostovat, sbírají do nádob umístěných přímo před jednotlivými domy. Sklo a papír se nevyplatí sbírat tímto způsobem, proto je v každé obci nejméně jedna sběrna. Do vybudování sítě sběren a dvou kompostáren bylo v roce 1990 investováno pět milionů marek. V roce 1996 to bylo již 70 milionů marek. Dnes se obrátil poměr odpadu, klesá množství zbytkového odpadu ukládaného na skládku a zvýšil se podíl odpadu určeného pro druhotné zpracování. Největší podíl tvoří právě biologický odpad. Ten se kompostuje, což je finančně poměrně náročný způsob. V současnosti již existují mnohem levnější technologie, např. zpracování na bioplyn. Pan Knopf přiznal, že se jim nedaří plnit hlavní úkol, který si stanovili, a to je snižování celkové produkce odpadu. Množství sice neroste, ale ani neklesá. Za likvidaci odpadu platí každá domácnost 250 marek ročně, což je vlastně největší část příjmů firmy. Další příjmy firmy tvoří z 20% příspěvky od systému zelený bod a minimum tvoří příjmy z prodeje některých odpadů, např. železa. Na odvoz a zpracování biologického odpadu vydává firma ZAW Donau-Wald 18 milionů marek ročně, na papír 10 milionů marek, zelený odpad (tráva) 3 miliony marek a umělé hmoty (bez obalů) přijdou firmu na 1,5 milionu marek za rok. Pan Knopf zmínil též problémy s privatizací odpadového hospodářství, kdy soukromé firmy berou finančně zajímavější druhy odpadů a firmě ZAW Donau-Wald pak chybí odpady ve zpracovatelských zařízeních. Naopak jí zůstávají odpady, které jsou První tématická anketní otázka zněla: Co s nabídnutou drogou? Na autory nejlepších odpovědí v obou případech čekala přitažlivá odměna poháry v cukrárně, bowling a pohoštění v hotelu Park a také drobné dárečky. Anketa byla součástí minimálního protidrogového programu a měla za úkol pomoci dětem najít východisko z některých složitých životních situací. Mgr. Vávrová, Mgr. Klímová nákladné na zpracování. Z tohoto důvodu dojde v brzké době ke zvýšení poplatků. Před každým domem jsou umístěny dvě nádoby. Jeden týden se odváží bioodpad a druhý týden zbytkový odpad. Na dotaz posluchačů na zápach z biodpadu v letním období pan Knopf odpověděl: Občané si museli zvyknout a postupně se naučili prokládat odpad, který páchne, jiným odpadem, např. papírem, jenž zachytí vlhkost, a dobře uzavírat nádoby. Je přesně určeno, co se smí, a naopak nesmí, do nádob na biologický odpad dávat, přesto se objevuje 3 5 % příměsí, které se musí před zkompostováním vytřídit ručně. Hotový kompost podléhá pravidelným kontrolám, zda odpovídá normě a následně je prodáván občanům 50 litrů za šest marek nebo je k dispozici zemědělcům na pole. Ve sběrných dvorech platí občané jen za uložení některých druhů odpadů (kupříkladu za televizor marek). Za trávu do objemu 1m 3 se neplatí, za větší množství jen symbolický poplatek. Stát na systém likvidace odpadů nepřispívá, podílel se jen na výstavbě zařízení. Problémy s černými skládkami byly do sedmdesátých let, kdy se každá obec starala o odpady sama. Nyní se vyskytují jen omezeně, uklízí je zejména dobrovolné organizace, které se starají o úklid jednotlivých úseků (např. lesa). Přítomní hosté ocenili zejména kultivovaný projev pana Knopfa v češtině a bezprostřední reakci na četné otázky, které po přednesení referátu následovaly. V další části semináře se přítomní seznámili s problematikou odpadů na území Národního parku Šumava a se systémem odpadového hospodářství ve dvou největších městech okresu Prachatice. O činnosti Centra ekologické výchovy Dřípatka při práci se školní mládeží referovala Mgr. Klimešová. Následně se účastníci dozvěděli i o značce zelený bod, která se pod názvem greene punkt používá i v Německu. Na závěr se rozvinula zajímavá diskuse, při které si přítomní starostové vyměňovali poznatky a zkušenosti a informovali se navzájem o problémech s odpady v jednotlivých obcích. Starosta Vlachova Březí ing. Petr Kubašta se s ostatními podělil o první zkušenosti s novým způsobem platby za odvoz odpadu formou poplatků na osobu. Součástí semináře byla i prohlídka skládky Libínské Sedlo, kterou ocenili hlavně němečtí hosté. Vyzdvihovali zejména úpravu okolí samotného tělesa skládky a zajímali se o způsob skládkování odpadu. Na jejich dotazy odpovídal provozovatel skládky František Hejtmánek. V rámci doprovodného programu zajistili organizátoři výstavu s názvem TONDA OBAL NA CESTÁCH, kterou kromě přítomných shlédli i děti ze ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá Stezka. Pro zájemce z řad veřejnosti zůstává v přízemí staré radnice výstava informující o odpadovém hospodářství v Prachaticích a o činnosti CEV Dřípatka. Dr. Marie Peřinková strana druhá

3 Radniční list Americký diplomat tipoval, jak dopadne hokejové mistrovství Někdejší první tajemník amerického velvyslanectví v České republice John Winant si vybral Prachatice jako místo setkání s lidmi, které poznal během pětiletého působení v úřadu. Zástupce starosty Robert Zeman setkání považuje za poctu pro město. Bez ohledu na příslušnost k té či oné politické straně jsme s panem Winantem debatovali o životě, ale také o vážných tématech, jako je dění v Makedonii. Co se týče Prachatic, hodnotil velice kladně zrod průmyslové zóny, uvedl R. Zeman. John Winant se po obědě ve vinárně Nad branou omlouval za svoji češtinu, nicméně velmi obratně odpověděl, že při návštěvách Prachatic pozoruje, jak se ekonomicky rozvíjejí a nezapomínají ani na opravy historických objektů. V předvečer semifinále mistrovství světa v hokeji odhadl šance týmů na medaile: Přál bych si finále Česká republika Spojené státy. Ale v takovém případě se mi bude těžko fandit. Přece jen bych asi víc držel palce USA, protože jsou mojí rodnou vlastí, ale Češi mají zřejmě lepší mužstvo. Na prognostika si zahrál také prachatický místostarosta, jenž věřil, že se národní tým dostane do finále. Nejhezčí by bylo, abychom v souboji o zlato vyhráli nad Američany, škádlil amerického diplomata, který momentálně působí na postu prvního tajemníka velvyslanectví USA v Bulharsku. (vam) Tarify u parkovacích automatů se změnily Městská policie informuje všechny řidiče, že se na Velkém náměstí zvýšil tarif parkovacích automatů z 10 Kč na 20 Kč za 1 parkovací hodinu.v Zahradní ulici a na Malém náměstí zůstal hodinový tarif 8 Kč. Městská policie nabízí zakoupení čipových karet, které jsou platné jen v Prachaticích. Tyto čipové karty lze zakoupit v hodnotě 225 Kč či 457 Kč. Majitelé těchto čipových karet jsou zvýhodněni na Velkém náměstí parkováním jedné hodiny navíc na Malém náměstí parkováním čtvrt hodiny navíc v Zahradní ulici parkováním půl hodiny navíc. Minimální platba zůstává 2 Kč. (tis) Starosta tančil Na Kovárně Historicky první setkání důchodců ze Starých Prachatic se starostou Janem Bauerem se setkalo s velkým zájmem a příznivou odezvou. V sále Na Kovárně se sešlo na sedm desítek účastníků, které starosta seznámil s aktivitami radnice a s perspektivou života ve městě a okolí. Z celé vsi chyběli snad jen čtyři důchodci, pochvaloval si zdejší zastupitel Václav Rosa, jenž se přišel také podívat, i když se zpožděním. Na tradici tohoto setkání bychom chtěli navázat. Je dobře, že se místní probudili, přidal jeden z hlavních pořadatelů akce René Moun, kterému s organizací pomáhal zejména jmenovec prachatického starosty - Jan Bauer. Jak potvrdil starosta, zbyl také čas na zábavu. Už dlouho jsem si tak nezatancoval, ještě jednou na dálku poděkoval staroprachatickým dámám s dovětkem, že chvílemi měl pocit, že jej utancují k smrti. (vam), Foto Růžena Buzická PŘEDSTAVUJEME: Díky obrazům prachatického malíře poznala řada lidí krásy Šumavy Josef Sahula, malíř a grafik Datum narození: 8. února 1918 v Ústí nad Orlicí Rodinný stav: ženatý Děti: tři dcery Anna, Marie, Lidmila a syn Josef Vzdělání: Obecná škola Ústí nad Orlicí, Gymnázium Vysoké Mýto, České vysoké učení technické Praha katedra architektury, kde vystudoval profesuru výtvarné výchovy (kreslení) a deskriptivní geometrie. Místa působení: Po studiích (1945) středoškolský profesor na Reálném gymnáziu v Poděbradech. Po dvou letech ho ministerstvo přeřadilo do pohraničí. Působení v Prachaticích začal na gymnáziu ( ). Po založení pedagogického gymnázia v roce 1950 (později střední pedagogická škola) se zde stal učitelem výtvarné výchovy. Po šedesátce odešel do důchodu, nicméně na pedárně vypomáhal dalších pět let. Koníčky: rybaření, zahrádka Jak jste přijal dekret, kterým jste byl z vyšší moci odeslán do Prachatic? Do Prachatic se mi vůbec nechtělo. Dekret jsem přijal, až po pohrůžce, že se mnou ministerstvo školství rozváže pracovní poměr. V Poděbradech se po válce rozvinul společenský život a já tam našel uplatnění nejen jako profesor na reálném gymnáziu a vychovatel na koleji Jiřího z Poděbrad. Pracoval jsem pro ochotnický divadelní spolek. Navrhoval jsem výpravy, scénografie mne v té době velice zaujala. Divadlo bylo zámecké divadlo a úroveň ochotníků zajisté byla dobrá, když v něm hostovali herci Národního divadla. Poděbradské krátké působení se skončilo po dvou letech. V Prachaticích jsem neuvěřitelně zakotvil narvalo od září Působil jsem na reálném gymnáziu, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii. V roce 1950 byl založen v Prachaticích nový typ školy pedagogické gymnázium, později střední pedagogická škola, pro vzdělávání učitelek mateřských škol, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu. Protože na počátku bylo málo tříd, měl jsem úvazek také na reálném gymnáziu, kde jsem vyučoval deskriptivní geometrii a matematiku. Tu jsem vyučoval také na večerní škole pro pracující. Jeden školní rok jsem jeden den v týdnu dojížděl vyučovat deskriptivní geometrii na gymnázium ve Vodňanech. Pedagogická škola se pomalu rozrůstala, můj závazek byl převážně z hodin pedagogické školy, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu a matematiku. Vyučoval jste výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a matematiku. Mají tyto předměty něco společného? Mají. Sledování skutečnosti, jak by se dala matematicky vyjádřit, přispívá k představivosti. Deskriptiva a geometrie jsou při výtvarných činnostech užitečné třeba při uplatňování perspektivy, při vyobrazování prostoru. V Prachaticích žijete přes půl století. Jak z pohledu malíře vypadalo město na začátku vaší šumavské anabáze? Přišel jsem do zanedbaného města, ale přesto mne okouzlila jeho starobylost. Tady jsem našel první náměty, které jsem začal postupně výtvarně zpracovávat. Nejprve vznikaly kresby renesančních domů zdobených sgrafity, akvarely městských zátiší, olejomalby celkových pohledů starobylých Prachatic. Později celý soubor barevných litografií s názvem Historické Prachatice, řada černobílých grafických listů a série novoročenek s náměty půvabných zákoutí starobylého města Prachatice. Město pomalu krásnělo a já jsem se do něho zamiloval. Čím je pro vás šumavská krajina jedinečná? Jedinečná je pro mne hlubokými lesy, temnými tůněmi, kamenitými cestami stoupajícími až k oblakům, opravenými kapličkami jako svědky života našich předků. A svědky jsou také venkovská stavení s bílými štíty, jež se zrcadlí v rybnících na návsích, staré štěpy schýlené za stodolami. Dokážete odhadnout, kolik kilometrů jste nachodil po Šumavě? Hodně. Nejspokojenější a nejšťastnější jsem byl, když jsem chodil pěšky kolem zurčících potoků, kolem křišťálově krásných vod při mých nevšedních houbařských zážitcích. Jak přibývala léta, byl jsem rád, když jsem se k mým oblíbeným místům mohl dopravit automobilem. Nyní jsem šťastný, když mne k nim někdo doveze. Co pro vás znamená titul čestný občan města Prachatice? Je to pro mne velká pocta, uznání města, které jsem si zamiloval a město můj citový vztah k němu poznalo. Za rozhovor poděkoval Václav Malina strana třetí červen 2001

4 červen 2001 Radniční list Výstava Otto Herberta Hajeka zahájí činnost kulturního domu V předvečer Slavností Zlaté stezky, ve středu 27. června, bude slavnostně zahájen provoz Kulturního domu Otto Herberta Hajeka v čp. 184 na Velkém náměstí (druhé patro nad obřadní síní). Tímto počinem odstartuje dlouhodobější projekt prachatické radnice, jehož cílem je postupně představovat v tomto kulturním domě umělecké osobnosti našeho města, družebních měst a dalších umělců z celé Evropy. Prachatice navazují na úspěšné akce týkající se diskusí o česko-německém soužití i kulturních akcí s mezinárodní účastí. Město se chce profilovat jako regionální centrum, kde bude neformálním způsobem probíhat vzájemné poznávání evropských národů i diskuse nad společným soužitím. První etapou projektu je zřízení stálé galerie Otto Herberta Hajeka v domě čp Jedná se o prezentaci pěti desítek obrazů, kreseb a plastik, které pan profesor věnoval městu a které tvoří průřez jeho celoživotním dílem. Bude se jednat o jedinou trvalou výstavu tohoto světoznámého umělce na světě. Zastupitele vedly k použití jména Otto Herberta Hajeka pro označení kulturního domu nejen jeho umělecké úspěchy a světová proslulost, která jistě přiláká do Prachatic řadu návštěvníků, ale také společenská angažovanost pana profesora v otázkách usmíření Čechů a Němců po 2. světové válce i následném odsunu. O významu Hajekovy výstavy, která se bude nazývat Ze země do nebes, svědčí i fakt, že nad ní převzal záštitu Dr. Richard von Weizäcker, bývalý spolkový prezident Spolkové republiky Německo (v čase uzávěrky tohoto čísla Radničního listu se jednalo o převzetí záštity s naším prezidentem Václavem Havlem). Při zahajovacím ceremoniálu bude městu Prachatice předána Cena česko-německé kulturní aliance za podporu umění. Další etapy realizace kulturního domu závisí především na postupu reformy státní správy v České republice. V souvislosti s předpokládaným zrušením okresních úřadů město počítá s přesunutím obřadní síně do prostor Staré či Nové radnice a přeměnu domu čp. 184 na výstavní prostory. Počítá se zde s presentací našich družebních měst v přízemí a v 1. patře by měly vzniknout další výstavní prostory, kde budou presentována díla významných prachatických umělců i umělců zahraničních. Uvažujeme i o využití zajímavých sklepních prostorů. Ing. Vladimír Hrabák Program letního kina obohatí Hannibal i rockoví muzikanti V červnu loňského roku bylo slavnostně otevřeno nově rekonstruované letní kino. Další úpravy byly provedeny v letošním roce. Výsledkem je areál, na který můžeme být hrdí. Doufejme, že diváci do něho budou rádi přicházet.na jaké akce se mohou těšit v letošním roce? Jako každoročně plánujeme na červenec a srpen každé pondělí a čtvrtek filmová představení. V měsíci červenci jsou stanoveny začátky promítání na hodin, v srpnu se bude začínat již od hodin. Připraveny jsou filmové trháky poslední doby, jak české (Rebelové, Kytice či Svěrákův Tmavomodrý svět), tak i zahraniční (např. oscarové Tygr a drak, Čokoláda, Trosečník, či pokračování slavného Mlčení jehňátek Hannibal). Chystají se i další, hudební akce. Předposlední červnový víkend (v sobotu 23. června) se letní kino opět stane dějištěm II. ročníku Soumarrocku. Tentokrát v programu vystoupí osm kapel od místních (MPD, Pracovní Studentky probudily dětskou fantazii V letošním školním roce se prozatím uskutečnila dvě setkání studentek pedagogické školy s dětmi ze Speciální školy Prachatice. Studentky druhého ročníku oboru výchovná a humanitární činnost si pod vedením paní profesorky Věry Schulzové v rámci dramatické výchovy připravily zajímavé pásmo her, pohádek, říkadel a básní doprovázených pohybem a hudbou. U žáků s kombinovanými vadami 1. a 2. ročníku se jim podařilo rozvíjet dětskou fantazii, představivost i nová poznání. Děti při dramatizaci prožívaly příjemné citové prožitky, kamarádským přístupem získaly nové zážitky a zkušenosti. Studentkám z pedagogické školy patří naše poděkování. Vzájemná společná setkání se líbila. Všichni si slíbili, že v započaté spolupráci budou pokračovat. (bof) Poté, co kus poctivé práce odvedli řemeslníci z firmy PRACH-STAV, se do zrekonstruovaných prostor nastěhovalo výtvarné umění. Foto Václav Malina sobota) a regionálních (Ausgerechnet, Trip, He Band) po Wohnout, Bluesberry a The Rolling Stones Revival Band z Prahy. Další hudební akce je přichystána na polovinu července (sobota ), kdy v programu vystoupí pražská skupina Walk-Choc-Ice a poté mohou příznivci skupiny The Plastic People of the Universe zhlédnout dokument o historii této kapely natočený Janou Chytilovou. Na srpen se chystá již tradiční koncert Rock pro Prachatice. Příznivci tohoto žánru jistě vědí, že koncert je organizován ve spolupráci s organizátory a účastníky celorepublikových rockových kurzů na Dobré Vodě, kteří letos slibují, že oproti předchozím letům bude větší prostor věnován lektorům, příp. i jejich kapelám. V jednání je ještě další akce na září, kterou zatím do potvrzení necháme jako překvapení. (jav) Komise dopravy doporučuje zachovat parkoviště v Zahradní ulici Komise dopravy na svém jednání s konečnou platností doporučila realizaci místní úpravy silničního provozu v Zahradní ulici v Prachaticích takto: 1. Provést úpravu silničního provozu na zkušební dobu se zahájením od (plynule naváže na zvláštní užívání MK v Zahradní ulici umístění atrakcí od 6. do dopravní značení bude již ponecháno a doplněno). 2. Provést doplnění dopravního značení na křižovatkách Krumlovská, Slámova, Jánská, Zahradní a Husova zákazy odbočení, zákazy vjezdu pro nákladní vozidla do 3,5 tuny, návěstí před křižovatkami k zákazům vjezdu pro nákladní vozidla, změny ukazatelů směrových tabulí, přikázaný směr jízdy atd.). 3. Vyhodnocení dopadu dopravy na křižovatku ulic Družstevní a Pod hradbami v měsících dubnu až květnu Zajištění vybírání parkovného od zahájení zkušebního doby pomocí výběrčího. 5. Ze směru Malého náměstí instalovat jako pevnou zábranu květináče a na přechodnou dobu z obou stran parkoviště červenobílé vodorovné zábrany, a to se zahájením zkušební doby. 6. Zkušební dobu ukončit nejpozději k , provést její vyhodnocení a na základě vyhodnocení buď úpravu zachovat jako trvalou (instalace parkovacího automatu) nebo silniční provoz navrátit zpět (obousměrná jízda v ulici Zahradní), a to vše plynule se skončením zkušební doby. Usnesením č. 151/99 ze dne vzala Rada města na vědomí informaci komise dopravy o vyhodnocení dopravní situace ve městě lokalita Zahradní, Slámova, Zvolenská, výsledky dopravního průzkumu a stanovisko Okresní hygienické stanice Prachatice a odsouhlasila zřízení parkoviště v Zahradní ul. od do doby ukončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí tj. nejpozději do a s umístěním parkovacího automatu v této lokalitě s tím, že pokud nebude parkoviště v ul. Zahradní zřízeno jako trvalé, bude automat přemístěn na jiné vhodné místo. Po ukončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí se komise dopravy na svém zasedání dne opětovně zabývala touto otázkou a doporučuje městské radě zachovat parkoviště v Zahradní ulici jako trvalé. Rada města bude doporučení komise dopravy projednávat na svém zasedání v září letošního roku, kdy rozhodne o dalším využití této lokality. Bc. Ivana Jeřábková, Jiří Fidler strana čtvrtá

5 Radniční list Chválíme: Město uklízí romská firma Činnost úklidové firmy Roma Emila Laciho zřejmě zaregistrovali zejména obyvatelé centra Prachatic a návštěvníci města. Jak upřesnil majitel firmy, tři jeho zaměstnanci uklízejí střed města, kde nyní mají na starosti i zeleň. Největší svinčík bývá tradičně na náměstí a v Parkánu, zhodnotil dosavadní zkušenosti E. Laci. A taky ve Štěpánčině parku, kde se válí rozbitý flašky od piva, krabice od vína a taky papíry, doplnil prachatický Rom Ivan Biháry, jeden z pracovníků firmy. Hodně to dělají feťáci. Když hokejisti vyhráli mistrovství světa, zůstal po oslavě na náměstí bordel u kašny. Včera večer ožralové u Prioru bouchali a bouchali. Já si dám dvě piva a jdu domů spát, protože ráno za pět minut šest už musím být v práci, postěžoval si I. Biháry a dodal: Technické práce u firmy pana Laciho mě baví. Nechci se chlubit, to chraň bůh, ale svoji práci děláme výborně. Místním a turistům pak vzkázal, Pracovníci firmy Laci sekají trávu v prachatickém Parkánu. aby dodržovali čistotu a neházeli papíry na zem. Na odpadky jsou přece koše. Když někde koše chybí, ať dají vědět a my je tam dodáme. Není problém, ubezpečil. S kvalitou prací romské firmy je spokojeno vedení města. Odezva od nás z úřadu je velmi kladná. Co je ještě potěšitelnější, i odezva od široké veřejnosti. Činnost romské firmy hodnotí v naprosté většině velice pozitivně. Kromě rozměru uklízení má i rozměr společenský, což je dobře, bilancoval téměř roční působení romské party zástupce starosty Robert Zeman. Emil Laci potvrdil, že novinku v podobě úklidu města Romy přijali bez problémů občané, s nimiž se potkává. Na úklid Prachatic by bylo třeba víc lidí, ale nejsou na ně peníze. To záleží na městu, poznamenal. Text a foto Václav Malina Na slovíčko s ing. Václavem Princem, ředitelem Správy a údržby silnic Prachatice Co děláte pro to, aby se kolem silnic nepovalovala spousta odpadků? Odpadky sbíráme celý rok kromě zimního období. Předpokládáme, že také letos jarní úklid kolem silnic ukončíme v květnu. Bohužel to ale neznamená, že tady bude pořádek. Za všechno se platí, takže je výhodnější vyhodit nepořádek z auta do stoky. Lidé jsou čím dál větší bordeláři. Vyčistíme určitý úsek a vzápětí se tam odpadky objeví znova. Částka vynakládaná na úklid odpadků kolem cest se rok od roku zvyšuje. Za letošek ještě nemáme přesná čísla k dispozici, ale za rok 2000 to bylo více než 455 tisíc korun. Úklid posypu po zimě nás stál loni skoro milion korun. V případě Prachatic není rozhodně pravda, že čistíme okolí komunikací jen na apel lidí ze zdejší radnice. Mimochodem, Technické služby města vozily na skládku na Libínském Sedle ještě před několika měsíci odpadky na nekrytých vozech. Z koreb ven lítal nepořádek, za který jsme pak byli kritizováni. Po dohodě začaly náklady zakrývat sítěmi, ale odpadky se v okolí Libínského Sedla objevují stále. Ukázalo se, že na skládku vozí odpad na volné korbě jiné subjekty, jejichž zjištění je problematické. V příhraničních oblastech na Vimpersku a Volarsku nám práci přidělávají cizinci. Například na trase Strážný Vimperk jsme po letošní zimě posbírali 10 nákladních tater svinčíku. Cizinci nám pytli s odpadem ucpávají i šachty u propustí. Zabránit tomu, aby se na místech, která uklidíme, druhý den nepořádek neobjevil znovu, je prakticky nemožné, když se lidé chovají tak, jak se chovají. (vam) Pouť k sv. Janu Neumannovi zahájí mše v chrámu 19. června si každoročně připomínáme svatořečení prachatického rodáka a biskupa ve Filadelfii Jana Neumanna papežem Pavlem VI. Letošní pouť k sv. Janu Neumannovi je místní římskokatolickou církví připravována na sobotu 23. června a bude zároveň vzpomínkou na 190. výročí světcova narození. Pouť bude zahájena v chrámu sv. Jakuba v hodin slavnostní mší, která bude doplněna koncertním vystoupením. Na Parkáně bude v tento den od hodin zorganizované dětské odpoledne za účasti dětí z farností z celého okresu. (ava) Poděkování Již mnoho let pracuji jako domovník v domě, který je majetkem Městského úřadu v Prachaticích. Jako domovník plním v domě mnoho úkolů. Mezi tyto patří také odstraňování nejrůznějších drobných závad, jež se v domě vyskytnou. Často ale dojde k závažnějším poruchám, k jejichž odstranění musím pozvat odborné pracovníky. Na tomto místě chci veřejně poděkovat elektrikáři panu Václavu Hodinovi ze Správy domů a bytů v Prachaticích a také pracovníkům firmy Výtahy Schindler za velmi včasné a kvalitní opravy nahlášených závad v našem domě. Lubomír Dvořák Slavný muzikál můžete vidět na otáčivém hledišti Asi málokdo přehlédl v tisku zprávy o blížícím se zrušení známého otáčivého hlediště v Českém Krumlově, jednoho z pouhých tří na světě. Chcete-li zažít zvláštní atmosféru tohoto divadla, rozhodně návštěvu krumlovské točny neodkládejte. Kulturní a informační služby města nabízejí v pátek 20. července zájezd na slavný muzikál Divotvorný hrnec autorů Y. Harburga, F. Saidyho a B. Lanea, v němž v Čechách nejslavnější roli vodníka Čochtana vytvořil nezapomenutelný Jan Werich. Přihlášky a bližší podrobnosti získáte osobně v divadle nebo na tel (paní Vlčková). (jav) Jednou větou Město Prachatice lákalo investory formou informačních letáků v prezentačním stánku Jihočeského kraje v rámci Česko-francouzských obchodních dnů, jež se konaly května v Praze. (tis) Regenerace 2001: Oprava střechy renesančního domu přijde skoro na půl milionu Dalším domem na Velkém náměstí, jehož částečná obnova proběhne v letošním roce (pravděpodobně v září), je dům čp. 12 majitelky Vladimíry Čapkové. Renesanční dům ze třetí čtvrtiny 16. století na úzké gotické parcele byl částečně přestavěn v 19. století. Dům (na snímku) byl původně jednopatrový s patrem předsazeným na kamenných konzolách. Konzoly byly stejně jako u jiných domů v Prachaticích dodatečně podezděny a dům byl zvýšen o druhé patro. Kamenné konzoly ukazující na vysazení prvního patra byly objeveny v polovině devadesátých let 20. století při obnově omítek. Bohužel nebylo možné realizovat ubourání dodatečného zesílení zdi v přízemí (tak, jak se to například podařilo u čp. 36 U sv. Kryštofa), a proto jsou kamenné konzoly pouze obnaženy odstraněním omítky. Jsou patrné při pohledu z boku na předsazenou čelní stěnu domu čp. 12. K opravě střešní krytiny, původně plánované na loňský rok, dojde v letošním roce. Vzhledem k významné poloze objektu na náměstí musí vlastník zachovat současný tvar vikýřů (dojde pouze k jejich mírnému zvětšení). Celkový náklad opravy střechy dosáhne 498 tisíc korun, přičemž 200 tisíc by měl tvořit příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Text a foto Ing. Vladimír Hrabák strana pátá červen 2001

6 Nákladem 1500 kusů vydal Okresní úřad Prachatice publikaci Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Prachatice. Byla vydána z iniciativy Československé obce legionářské a měla by připomenout osudy legionářů na ruské, italské a francouzské frontě v letech Publikace má několik částí. Úvodním slovem ji přestavuje RNDr. Karel Škácha, CSc., přednosta Okresního úřadu v Prachaticích. V první části nazvané Vojáci z Prachaticka ve Velké válce je popisován Prachatický politický okres v daném období, kdy zde bylo smíšené obyvatelstvo, většinou však Němci. Druhá kapitola je již přímo věnovaná československým dobrovolníkům za 1. světové války (označení legionáři se vžilo až po válce), kteří na počátku války vstupovali dobrovolně do francouzské a ruské armády a aktivním bojem na straně spojeneckých armád hájili národní svobodu. Hned za touto obsáhlejší kapitolou následuje přehled Organizace československých vojsk v 1. světové válce v Rusku, Francii, Srbsku a Itálii doplněný mapami z východní fronty v roce 1915, západní fronty v roce 1918, italského válčiště a Brusilovovy ofenzívy roku Následuje Seznam legionářů na okrese Prachatice dle místní příslušnosti a seznam abecední, obsahující informace o 791 legionářích. Seznam legionářů rodáků a občanů okresu Prachatice vznikl na základě rozboru evidenčních pomůcek Kanceláře československých legií z 2. poloviny 20. let (Českoslovenští legionáři ve Francii, Českoslovenští legionáři v Itálii) a tištěného Seznamu sibiřské armády. Další údaje poskytly zápisy v městských a obecních kronikách okresu a spisy legionářských obcí, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Prachatice. Řada legionářů byla dále doplněna využitím informací z databáze legionářů, které poskytl Vojenský historický archiv v Praze. Zásadním hlediskem pro zařazení vojáka do soupisu byl jeho vztah k okresu Prachatice (v územním rozsahu k roku 1992). V seznamu jsou tak zahrnuti příslušníci legií, kteří Radniční list O československých legionářích rodácích a občanech okresu Prachatice pojednává nová publikace Najde se vhodný název pro někdejší cvičiště? Někdejší prachatická kasárna dnes dobře slouží, a to ke spokojenosti jak podnikatelů, tak mnoha občanů, kteří zde mimo jiné získali nové byty. Vzniká tu nová čtvrť s desítkami užitečných služeb, a ta postupně splývá s městem. V místech, kde ještě před dvanácti roky bývaly různé objekty s nejvyšším stupněm utajení, se dnes pro snazší orientaci nacházejí ulice pojmenované vesměs po významných historických osobnostech (Vokova, Břežanova, Rudolfova atd.) Je tomu moc dobře! Dík za to patří i iniciativě městského úřadu. Areál bývalých kasáren má i své přirozené centrum a je jen otázkou času, kdy se z něj stane v pořadí už páté prachatické náměstí. Jedná se o někdejší cvičiště, jemuž dodnes zůstala z předlistopadových dob dost ošklivá přezdívka buzerák. Myslím, že nejsem sám, komu se takové pojmenování nelíbí. Jedná se o vysloveně slangové - to je nespisovné slovo, které sice svého času dost výstižně charakterizovalo způsob zde prováděné přípravy vojáků, jenže tohle slovo se ani trochu nesnáší se jmény nepochybně ctihodných osobností, připomínajících v názvech sousedních ulic někdejší Karatisté se prali v domácím prostředí se narodili, žili či měli domovskou příslušnost na území okresu Prachatice. Pracovníci archivu se dále pokusili ověřit osobní údaje (data narození) pomocí matričních zápisů. Pro jednoduchou orientaci autoři zpracovali seznam dle místní příslušnosti a seznam abecední. Seznam řazený dle míst (tj. obcí či jejich částí) obsahuje záznam v pořadí: příjmení, jméno, datum narození. Seznam padlých a zemřelých legionářů okresu Prachatice byl zpracován s použitím Seznamů zjištěných případů úmrtí účastníků světové války , jehož kopii laskavě poskytla Československá obec legionářská v Praze. Další informace o padlých byly nalezeny v zápisech obecních a městských kronik, ve spisech Československé obce legionářské místní jednoty Netolice a v jednom případě v publikovaných vzpomínkách na bojové události. Velice zajímavou kapitolou jsou Životy a osudy věnované konkrétním osobám legionářů okresu Prachatice. Tato část mohla být sestavena jen díky pomoci rodinných příslušníků legionářů, kteří státnímu okresnímu archivu zapůjčili fotografie, rukopisné poznámky a řadu dokumentů. Pozoruhodné a hodnotné jsou vzpomínky Jana Faláře, uvedené v kapitole Ruská anabáze doplněné o zajímavé fotografie. Podle poznámek tohoto ruského legionáře je sestaven Seznam transportovaných lodí. V samém závěru publikace je kapitola Cesta domů sestavená dle rukopisných zápisků z cesty lodí ruského legionáře Jana Hejla. Autory textů a edic dokumentů jsou Petr Havel, Pavel Hofman a Jana Krejčová. Na přípravě dokumentace se dále podíleli Kamila Hrabáková, Jan Antonín Mager, Ladislav Rathovský, Karel Škácha a pracovníci Státního okresního archivu v Prachaticích. Publikaci, která zahrnuje rovněž přehled legionářů z Prachatic, je možné získat na referátu kultury Okresního úřadu v Prachaticích a v Prachatickém muzeu. Kamila Hrabáková slávu Zlaté stezky! Navíc nezasvěceného návštěvníka Prachatic pojmenování buzerák spíš vyleká, než zorientuje. Považte, že by občan, který tam bydlí, zval kohosi z Prahy na návštěvu slovy: Až přijedeš do Prachatic, ptej se, kde je Buzerák, tam bydlím Ne, na žádném plánku města to nenajdeš. Budu tě tam čekat. Nicméně, jak jsem si povšimnul, pojmenování buzerák je mezi prachatickými občany živé. Setkal jsem se s ním i v psané podobě dokonce v titulku novinového článku a nedávno jsem ho zaregistroval dokonce v jednom úředním zápisu městského úřadu. Myslím, že je na čase, abychom pro ono bývalé vojenské shromaždiště našli vhodný stručný a výstižný název. Mně osobně by se líbilo např. Nové náměstí, které by se stalo centrem čtvrti pojmenované Na kasárnách. Návrhů může být ovšem mnohem víc a městský úřad v tom směru zajisté rád uvítá iniciativu občanů. Z nich pak názvoslovná komise spolu se zastupiteli vybere ty nejvhodnější. Vratislav Francl Druhou květnovou sobotu se v Prachaticích poprali karatisté. V rámci třetího kola krajské ligy se prezentovalo 110 startujících z 11 oddílů. Jak dopadli reprezentanti Prachatic? V kategorii kata: Lucie Červinková (starší žákyně) 2. místo, Ondřej Šrámek (junioři a muži) 3. místo. V kategorii kumite: Lucie Červinková (starší žákyně, kg) 3. místo, Štefan Krajcík (starší žáci, 45 kg) 1. místo, Tomáš Pavlík (starší žáci, + 50 kg) 1. místo, Tomáš Červinka (dorostenci, kg) 1. místo, Ondřej Ludl (dorostenci, kg) 3. místo, Ondřej Šrámek (junioři a muži, 65 kg) 3. místo. Borci Prachatic obsadili 6. místo a celkově jsou v tabulce sedmí z 19 oddílů. (vuč, vam) Kde najdete sběrný dvůr odpadu? Jaká je jeho provozní doba? Kde: Mlýnská ulice, poblíž čistírny odpadních vod (viz přiložená mapka) Kdy: pondělí, úterý, čtvrtek sobota Co: televizory, lednice, baterie, olej, zbytky barev a chemikálií, železo, velkoobjemový odpad Za kolik: pro občany Prachatic zdarma (map) červen 2001 strana šestá

7 Radniční list Jubilea v červnu 2001 (75 let a více) Bauer Karel Brabec Jan Faifrová Marie Formánek Zdeněk Hromíř Stanislav Jakšová Božena Jiroušková Aloisie Kovářová Božena Lang Adolf Langová Olga Linhartová Marie Ludačková Marie Marek Augustin Martínková Božena Martíšek Václav Maun Petr Minařík Josef Nachlingerová Pavla Nováková Marie Oliva Jan Paroubková Marie Pešková Marie Pernekrová Marie Pokorná Věra Rothbauerová Anna Simandl Jan Sýkora Adolf Šísl Adolf Šrámková Anežka Toušek Jan Záveská Ludmila Děti narozené od do Souček Luboš Wagner Richard Kalinová Tereza Čertík Milan Bártíková Barbora Kübelbecková Beata Vobořilová Kateřina Lukačová Linda Vincíková Petra Prášek Tomáš KOLOSHOW zahájila zvesela hlavní turistickou sezónu O posledním dubnovém pátku se rekonstruované Velké náměstí v Prachaticích stalo za neuvěřitelně krásného počasí dějištěm již VI. ročníku Koloshow aneb Slavnosti všeho, co má kola. Se svými spolupracovníky, ke kterým letos patřily SVIS MŠMT, Sport shop a Asociace školních sportovních klubů Prachatice, ji uspořádaly Kulturní a informační služby města. Bezmála čtyřhodinová show přinesla pro téměř čtyři stovky malých i větších účastníků především dobrou zábavu i příležitost prohnat po jaru kolo při prvních závodech, vyhrát krásnou keramickou medaili nebo zdobenou skleničku a vystoupit s nimi na bednu, totiž stupně vítězů před Starou radnicí. Pro mnohé caparty to byly vůbec první závody v životě a nejeden z nich je absolvoval také například v nákupním košíku pilotovaném po hladkém dláždění maminkou či tatínkem. Na úvod pestrého pořadu cyklistických závodů střídaných s doprovodnými akcemi společně pokřtili starožitné kolo, které hodně pamatuje, přednosta Okresního úřadu v Prachaticích Karel Škácha a zástupce starosty města Prachatic Robert Zeman. Pak oba nasedli na lepší kola a v čele prvního jarního pelotonu objeli s doprovodem mladých cyklistů kolečko kolem Velkého náměstí. Za sponzory se přidal také Jan Richter ml., zástupce firmy Beton Těšovice. Srdce účastníků si rozhodně získal mistr světa ve skoku do výšky na trialovém kole Michal Matys svými až neuvěřitelnými kousky, které předváděl při skotačení na obří špulce od kabelů, štosu dřevěných palet nebo při přeskoku ležících figurantů. V náborových cyklistických závodech si nejlépe vedli mladí prachatičtí závodníci ze ZŠ Zlatá stezka, na druhém místě skončila ZŠ Vodňanská a třetí byla MŠ Zahradní. Do programu příjemného podvečera se vešla i tisková konference v Radničním sále. Debata se na ní točila hlavně kolem zahájení hlavní turistické sezóny v Prachaticích i na Šumavě. Představitelé města i okresu Prachatice svorně ocenili, že Koloshow patří jednoznačně k dobrých akcím pořádaným pro mládež. Ředitelka Kulturních a informačních služeb města Alena Vandlíčková seznámila novináře s chystaným vydáním nové cyklomapy Prachatic a okolí. Světlo světa spatří do poloviny května a bude na ní vyznačeno celkem devatenáct více či méně náročných a různě dlouhých stezek navazujících na dálkové trasy. Mladý trialový mág Michal Matys se zase vyznal ze svého zatím nesplněného přání projet se jednou normálně také po šumavských cyklostezkách. Obecná shoda panovala v Po pauze běželi na Libín Na startu 6. ročníku obnoveného závodu v běhu do vrchu z prachatického Velkého náměstí na vrchol Libína se 29. dubna sešlo 19 závodníků. Z odvážných žen převýšení mezi prachatickým náměstím (572 metry nad mořem) a Libínem (1096 metrů n. m.) zvládla nejrychleji učitelka ZŠ Vodňanská Šárka Grabmüllerová (na snímku). (vam) názoru, že cyklistika je a stále více bude největším fenoménem, který hýbe Šumavou. Přitom je však možné vhodně doplňovat sportování a turistiku na čerstvém povětří s řadou kulturních programů, které jsou připraveny v Prachaticích od jara do zimy. A nebyla by to ani Koloshow v Prachaticích, kdyby při ní nešlo o rekord. Po obřím klubíčku motaném z barevných bavlnek a dlouhém řetězu přátelství ze spínacích špendlíků, které jsou již uloženy mezi podivuhodnostmi v Muzeu rekordů v Pelhřimově, se pořadatelé tentokrát vrátili k vylepšení vlastního prachatického a českého rekordu v počtu osob s kšiltovkou na hlavně na jednom místě. Podařilo se jej pod dohledem Pavla Hájka z pelhřimovské agentury Dobrý den opět zlepšit: nový rekord má hodnotu 200 hlav s čepicemi a bude zapsán do českého vydání Guinessovy knihy rekordů. Pořadatelé akce děkují všem, kteří akci věcně či finančně podpořili a zůstali jí věrni již po šesté, a také těm, kteří s nimi do její organizace vstoupili poprvé. Poděkování patří : generálnímu sponzorovi Platanu Protivín s. r. o., mediálnímu sponzorovi Rádiu Faktor Č. Budějovice, ostatním sponzorům: Auto Donda Prachatice, Beton Těšovice s. r. o., Beer Potraviny Prachatice, Duha studio s. r. o. Prachatice, Jihotrans CK Č. Budějovice, Katel s. r. o. Prachatice, Keramika Reindl Netolice, MIX Majka Prachatice, MS Kart Prachatice, MIKO Michal Kočan, NO-JI-CO pneuservis Prachatice, Raiffeisen stavební spořitelna Prachatice, RENO Šumava Prachatice, Uzenářství Strnad Vodňany, TELTO s. r. o. Prachatice, VAK JČ a. s. Č. Budějovice. Poháry věnovala Sklárna SCHOTT Zwiesel Husinec. Zdeněk Přibyl, Jana Vítková Ohlédnutí kronikáře: V roce 1921 žily v samotných Prachaticích čtyři tisícovky lidí Nebude dlouho trvat a budeme se moci seznámit s oficiálními výsledky sčítání obyvatel, které proběhlo v letošním roce. Pro srovnání se podívejme na údaje staré 80 let ze sčítání provedeného k 15. únoru Místní obec Prachatice se rozkládala na katastru velkém 2038 ha a ve 448 domech žilo 4309 obyvatel (2021 žen a 2288 mužů). Z tohoto počtu uvedlo 1684 obyvatel národnost československou, 2395 německou, dále zde bylo 173 cizozemců, 19 židů a 38 jiných. Z pohledu vyznání zde bylo 4041 římských katolíků, 51 evangelíků, 93 příslušníků církve československé, 38 israelitů, 7 jinověrců a 81 občanů uvedlo, že je bez vyznání. Ve vlastním městě bylo uvedeno 171 domů, na předměstí 277. Zajímavý je pohled na místní části Prachatic (jsou uváděny v tehdejších názvech a číslo v závorce označuje počet domů v lokalitě): Bräubartl (1), Dvůr Irův (1), Dvůr Kroupův (1), Dvůr Strachotínský (1), Dvůr U lípy (2),Fackenberg(1), Hájovna Cvrčkovská (1), Chalupa Ksandrova (1), Kazimour (1), Lázně sv. Markety (12), Mlýn Bernkopfův (3), Mlýn Feitlův (1), Mlýn Kandlův (4), Mlýn Kosmatův (2), Obecní (2), Mlýn Rumpálův (2), Mlýn Slepý (2), Mlýn Velišův (4), Na Kovárně (1). Staré Prachatice, Oseky, Fefry a Volovice byly tehdy samostatnými obcemi a situace tam byla následující: Místní obec Prachatice Staré: kat. výměra 345 ha, 49 domů, 276 obyvatel z toho 262 národnosti československé, 13 německé a 1 cizozemské. Všech 276 obyvatel bylo římskokatolického vyznání. Místní části tvořily: víska Lhotka Městská (7), ves Ostrov (20) a ves Prachatice Staré (18). Na katastru se navíc nacházely samoty U Sedleckého (1), U Cestářů(1), U Bertla (1) a U Krejčího (1). Místní obec Oseky: kat. výměra 338 ha, 63 domů, 297 obyvatel, kteří až na osm Němců se hlásili k národnosti československé. Rovněž zde byli všichni obyvatelé římskými katolíky. Místní části tvořily: ves Kahov (13), ves Oseky (32), ves Podolí (18). Místní obec Fefry: kat. výměra 736 ha, 91 domů, 395 obyvatel, toho 17 Čechů. Až na jednoho obyvatele hlásícího se k evangelické církvi, byli všichni zbylí obyvatelé římskými katolíky. Místní části tvořily: ves Fefry (69) a ves Perlovice (22) Místní obec Volovice: kat. výměra 576 ha, 35 domů, 205 obyvatel, z nichž čtyři uvedli národnost československou, 199 německou a dva cizozemskou. Všichni obyvatelé byli římskokatolického vyznání. Místní části tvořily: samota Cvrčkov (3), víska Kamýk (6), víska Křeplice (5), samota Sedlmín (6), víska Stádla (3), samota Třemšín (2) a ves Volovice (10). Na katastru se dále nacházely samoty Esselhof (1) a Rybářské domky (2). Připravil Pavel Fencl strana sedmá červen 2001

8 Kulturní a společenský servis na červen 2001 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA (tel. 0338/ ) 5. 6., úterý , čtvrtek TOULKY JIŘÍHO RYVOLY Výstava olejů a kreseb svět kolem nás očima Jiřího Ryvoly. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, L. Vošmiková, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, J. Bruckmüller, I. Šavel, Vl. Šavel, Vl. Šavel jr., B. Mánková, B. Kyšková, J. Skořepa, M. Mencl, M. Petřík, M. Synecká, K. Oberthor, Z. Oberthorová-Popelková, V. Komárek, J. Kábrt, P. Řitička Keramika: J. Dudycha, J. Pošva, M. Špaček, J. Tesárková, J. Kabelková, Vl. Lačná, B. Klavíková, M. Michalová, M. Tomášková Otevřeno: Po Pá So KOSTEL SV. JAKUBA 5. 6., úterý hod. II. KONCERT DNŮ DUCHOVNÍ HUDBY Varhanní koncert. Účinkují: prof. Jitka Chaloupková varhany, Jana Dvořáková soprán. Vstupné 50,- Kč MĚSTSKÉ DIVADLO 6. 6., stř hod. ŠKOLA TROCHU JINAK Přehlídka souborů zájmové umělecké činnosti při Základní škole Vodňanská Prachatice. Vstupné dobrovolné , úterý hodin III. KONCERT DNŮ DUCHOVNÍ HUDBY Varhanní koncert W. A. Mozart: Chrámové sonáty. Účinkují: Stanislava Dřevíkovská varhany, Lenka Němečková housle, Marie Češková housle, Josef Klíč violoncello. Vstupné 50,- Kč , středa hodin ALJAŠKA Beseda s diapozitivy organizovaná MO Svazu důchodců. Lektor: J. Šarbach. Vstupné 5,- Kč. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 6. 6., středa hodin VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Ukázka práce žáků nově vzniklého oddělení ZUŠ Prachatice v baletním sále ZUŠ , středa hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ , úterý hodin KONCERT NA DVORKU Jarní koncert žáků a učitelů ZUŠ Prachatice v prostorách Základní umělecké školy , středa hodin VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Ukázka práce žáků nově vzniklého oddělení ZUŠ Prachatice v baletním sále ZUŠ. RADNIČNÍ SÁL , úterý hod. Sv. JAN NEUMANN Přednáška prof. Petra Piťhy o životní pouti slavného prachatického rodáka. Pořádá farnost římskokatolické církve , čtvrtek od do hodin SVÁTEK HUDBY V den slunovratu bude i v našem městě oslaven Evropský svátek hudby. Na improvizovaných pódiích u Prioru vystoupí saxofonový kvintet a žesťový kvintet ZUŠ Prachatice, před obřadní síní předvedou hudební program žáci flétnového a houslového oddělení ZUŠ Prachatice. Od 18ti hodin zahrají na arkádách staré radnice Ivan Boreš a Kateřina Nagyová. Sledujte zvláštní plakáty! LETNÍ KINO , sobota hodin SOUMARROCK II. ročník rockové přehlídky organizované jako doprovodná akce Slavností Zlaté stezky, na které se v letošním roce představí kapely Mohorovičova plocha diskontinuity (Prachatice), Pracovní sobota (Prachatice), My Dry Willow (Č. Budějovice), Trip (Kaplice), He Band (České Budějovice), The Rolling Stones Revival Band (Praha), Wohnout (Praha), Bluesberry (Praha). Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Vstupné 80,- Kč. Sledujte zvláštní plakáty! CENTRUM MĚSTA A OKOLÍ 29. a , pátek, sobota SLAVNOSTI SOLNÉ ZLATÉ STEZKY Historické trhy, kulturní programy zajištěny na Velkém náměstí, Kostelním náměstí, Štěpánčině parku, Parkáně a v letním kině. Sledujte zvláštní plakáty! PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC Muzikál Divotvorný hrnec zájezd do Č. Krumlova na otáčivé hlediště Dny Staré hudby Rockový koncert Walk-Choc-Ice Filmový dokument The Plastic People of the Universe INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice), Prachatice Otevřeno: Po Pá od 8.00 do hodin tel , (i fax) Široký výběr průvodců, map turistických i cykloturistických Šumavy a jižních Čech. KINOKAVÁRNA HOTELU PARK Začátky představení: dne dvě představení od a hodin (Rebelové), dětské představení v (Pokémon) a večerní ve (Slečna drsňák), ostatní začátky představení vždy ve hodin LÉTO ZTRACENÝCH POLIBKŮ (USA) 7. 6., čtvrtek TYGR A DRAK (USA) , pondělí PARALELNÍ SVĚTY (ČR) PEREM MARKÝZE DE SADE (USA) a REBELOVÉ (ČR) , čtvrtek SLEDUJE TĚ VRAH (USA) S MILENCEM MÉ MATKY (N/Fr./Isl.) , čtvrtek POKÉMON (USA) SLEČNA DRSŇÁK (USA) OKRESNÍ KNIHOVNA Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, studovna: Pondělí zavřeno Úterý až pátek denně Oddělení pro děti: Pondělí zavřeno Úterý až pátek denně Pobočka Národní: Úterý a čtvrtek I v roce 2001 nabízí knihovna školkám a školám literární besedy a exkurze. Témata připravených besed jsou k dispozici v OK. Možnost dohody i o dalších tématech. PRACHATICKÉ MUZEUM Otevřeno: denně (mimo pondělí) hodin, sobota, neděle hodin Výstavy: ZŮSTANEME VOJÁKY SVOBODY Legionáři Prachaticka ŠUMAVA NA SKLONKU TISÍCI- LETÍ Max Maier fotografie JAPONSKÉ LIDOVÉ HRAČKY ze sbírky Vlasty Winkelhöferové. Vernisáž: v 16 hodin KOUZLO STARÝCH MLÝNKŮ A VAH Desítky zajímavých exponátů ze sbírek Prachatického muzea. Ve stálé expozici uvidíte nově instalovanou část věnovanou pravěku a výsledky nejnovějších výzkumů Zlaté stezky. Přednášky: 5. 6., úterý hodin KŘESŤANÉ V EGYPTĚ Radniční sál, přednáší Ing. Michal Balík, Csc , úterý hodin CESTY ZA JAPONSKÝM LIDOVÝM UMĚNÍM Doprovodná přednáška dr. Vlasty Winkelhöferové k výstavě japonských hraček. V případě zájmu bude přednáška zopakována i v dopoledních hodinách. MUZEUM KRAJKY Otevřeno: Út pá So Ne KATOLICKÁ CÍRKEV Chrám sv. Jakuba ( výběr z programu) Út biblická hodina (výklady bible) 18 h So 18 h mše pro děti a mládež, Ne 7.30 a 18 h mše sv. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách Společenství pro každého St 19 h + první neděle v měsíci 19 h Mládež Pá h Nemocnice Úterý 14 h bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá 9 16 h, ve vážnějších případech i mimo tuto dobu Farní knihovna na faře (1600 svazků) Úterý h Čtvrtek h Neděle po bohoslužbách v 8.30 a 19 h Mimořádné akce přednáška Tajemství bible první kapitoly o stvoření Pavel Šimák, zač. v v pedagog. škole Odkaz Jana Neumanna dnešní době, přednáška prof. Petra Piťhy, zač. v 18 h v Radničním sále Oslavy sv. Jana Neumanna: 10 h mše sv. v kostele sv. Jakuba 14 h dětské odpoledne na Parkánu dětská mše v kostele h poutní mše sv. na hřbitově MO SVAZU DŮCHODCŮ ČR 6. 5., středa SETKÁNÍ SENIORŮ Restaurace Hubertus , středa ALJAŠKA Beseda s diapozitivy. Městské divadlo , středa POLODENNÍ VÝLET Křišťanovice Hlásná Lhota Záblatí Odjezd z Malého náměstí ve hodin. Jízdné 35,- Kč. Autobusem nad Křišťanovice, pěšky do Hlásné Lhoty, poté pěšky nebo autobusem do Záblatí, po občerstvení autobusem do Prachatic SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE Restaurace Hubertus ČAJOVNA U HRUŠKY , sobota hodin O ČAJI Beseda s věhlasným českým čajeznalcem Zdeňkem Prachařem. PLAVECKÝ BAZÉN Pondělí pátek Sobota Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník III., číslo 6. Uzávěrka 15. května Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor Vojtěch Toman (tel ). Rediguje Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrační číslo /3/99. Sazba Petr Čech. Tisk Herbiaprint, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Podmínky chování psů ve městě Prachatice řeší obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 4/91 K udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě a obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 1/97 O místních poplatcích. Pokud si občan Prachatic pořídí psa, je povinen je povinen do 15 dnů podat hlášení o skutečnosti, že se stal vlastníkem psa. Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce Prachatice, a to ze psů starších 6 měsíců. Sazby poplatků činí ročně: za prvního psa za každého dalšího psa a) za psa chovaného v rodinném domku 400,- Kč 1 000,- Kč b) Za psa chovaného v obytných domech s více byty 1 000,- Kč 1 500,- Kč c) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního či vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 200,- Kč 300,- Kč d) za psa chovaného v osadách a předměstích 50,- Kč 100,- Kč e) za služebního psa, jehož majitel je členem mysliveckého sdružení, kynologického svazu, pro chov dobytka umístěných ve speciálních zařízeních mimo město a za psa převzatého z útulku po roce držení atd. 50 % sazby uvedené v odstavcích a) až d) Poplatek se neplatí ze psů, jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), případně ze psů, doporučených jako součást psychické terapie. Městský úřad vydá vlastníkům, a to i těm, kteří byli od poplatku ze psů osvobozeni, za náhradu známky pro psy s vyznačením jména města a evidenčního čísla. Vlastíci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku nosili. Radniční list Pravidla pro chování majitelů psů ve městě Prachatice Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. Výkon správy poplatků ze psů provádí finanční odbor. Po splnění těchto povinností si majitel psa dojde na městskou policii vyzvednout sáčky na exkrementy svého psa. Pokud je pes na veřejném prostranství ve městě Prachatice musí majitel zajistit, aby byly splněny a dodrženy následující podmínky: 1. Je zakázáno nechat psy, kočky a jiná domácí zvířata volně pobíhat a znečišťovat veřejná prostranství. 2. Psi se mohou pohybovat po městě jen v doprovodu osoby starší 10ti let, musí být uvázáni na vodítku a obojek musí být opatřen známkou od 6ti měsíců věku psa. Pokud pes bude bez dohledu osoby starší 10ti let, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k obtěžování druhých osob, případně k ohrožení jejich zdraví. 3. Venčení psů, koček a jiných zvířat je zakázáno v místech určených pro hry dětí a k rekreaci a odpočinku. Případné výkaly na veřejném prostranství je osoba zvíře doprovázející povinna ihned uklidit. 4. Je zakázáno vstupovat se psy, kočkami a jinými zvířaty na tato veřejná prostranství: Parkán, areál Domu dětí a mládeže, areál Tatranu, dětské hřiště u čp. 464, dopravní hřiště, areál dětských hřišť na Mírové ulici za čp , areál dětských hřišť na Národní ulici za čp , areál dětských hřišť na Italské ulici za čp a každé veřejné prostranství označené informativní značkou Zákaz vstupu psů. Pokud odpovědná osoba nedodrží některou z výše uvedených podmínek, dopouští se přestupku podle 48 přestupkového zákona a tento přestupek může být vyřešen namístě blokovou pokutou až 1000,- Kč, anebo ve správním řízení pokutou až 1000,- Kč plus náklady řízení. Ing. Ivo Novotný, ředitel Městské policie Prachatice Město Prachatice je spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. Zastupitelstvo města Prachatice je složeno z 21 členů zastupitelstva. Starosta a místostarosta jsou členy městského zastupitelstva a jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Ostatní členové zastupitelstva (19) jsou neuvolněnými členy. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města,ve věcech patřících do přenesené působnosti (výkon státní správy), jen pokud tak stanoví zvláštní zákony. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Radu města Prachatice tvoří 7 členů starosta, místostarosta, 5 dalších členů zastupitelstva. Rada města je výkonným orgánem města. Schází se 1 za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Starosta města Ing. Jan Bauer zastupuje město Prachatice navenek. Plní úkoly stanovené mu zákonem o obcích a zvláštními zákony. Starostu zastupuje místostarosta Ing. Robert Zeman. Městský úřad řídí a úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům městského úřadu plní tajemník Ing.Vojtěch Toman. Zastupitelstvo města Prachatice zřídilo jako své kontrolní orgány výbory: kontrolní předseda: RNDr. Jana Krejsová Které komise zřídila rada města? finanční předseda: Mgr. Jaroslav Černý Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo města,ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu města. Provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontrolu dodržování právních předpisů městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Rada města Prachatice zřídila jako své poradní orgány komise: sociální předseda: MUDr. Helena Sternová školská předseda: Mgr. Hana Weissová bytová předseda: Ing. Jan Beran životního prostředí předseda: Mgr. Helena Klimešová územní plánování předseda: Stanislav Rosa názvoslovná předseda: Mgr. Pavel Fencl dopravy předseda: Zdeněk Kollar povodňová předseda: Ing. Robert Zeman Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě města, jsou ze své činnosti odpovědny radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti jsou podřízeny okresnímu úřadu. Zastupitelstvo města Prachatice zřídilo v částech města Staré Prachatice, Libínské Sedlo a Oseky osadní výbory. Osadní výbory jsou oprávněny předkládat návrhy, připomínky a podněty zastupitelstvu města, radě města a výborům. Ing. Hana Princová Zlatá stezka pojedenácté: rada odsouhlasila nové pojetí slavností Tradičně poslední červnový víkend patří Slavnostem Zlaté stezky. Po úspěšném vzdušném desátém ročníku schválila rada Města na návrh organizačního štábu nové pojetí slavností. Kromě historického programu na Velkém náměstí budou připraveny zajímavé programy také na Parkáně (tam bude soumarské ležení z Grainetu), Pivovarská zahrada bude umístěna u Štěpánčina parku a programy zahraničních souborů a Country stezka se letos odehrají na letním kině. Zahájení slavností je plánováno na pátek 29. června v 16 hodin na Velkém náměstí, kdy současný starosta předá právo nad městem historické postavě. Po příjezdu soumarské karavany se v průvodu přes Velké náměstí až na letní kino představí kulturní spolky partnerských měst. Nebudou chybět ani koncerty oblíbených hudebních skupin Beltiny a Cinku, překvapením bude jistě divadlo Kvelb s programem Můj bestiář a vyvrcholením bude opět pochodňový průvod a historický program až do samé půlnoci. U soumarského ležení na Parkáně budou vyhrávat Libín S a Libínka, v Pivovarské zahradě zase Borovanka, na Kostelním náměstí potěší malé děti pouliční Malé divadélko a program Jak se hrálo před sto lety potěší snad všechny. Také na arkádách Staré radnice bude živo. Humorné renesanční aktovky v podání prachatického ŠOSu jistě zaujmou milovníky divadla. Letní kino bude celé pozdní odpoledne patřit kulturním souborům partnerských měst a již dnes víme, že se návštěvník může těšit na soubory ze Zvolena, Mauthausenu, Ignaliny či Inprunety. Druhý den slavností bude tradičně zahájen průvodem všech účinkujících. Do dvanácté hodiny bude Velké náměstí patřit renesančním programům. V pravé poledne převezme starosta zpět rychtářské právo města a opět se svými programy vystoupí zahraniční soubory. Na Velkém náměstí bude slavnost ukončena koncertem dívčí dechovky České buchty. Obdobně jako v pátek jsou připraveny bohaté kulturní programy v Pivovarské zahradě, na arkádách a na Parkáně. Živo bude i v letním kině, kam se na rozdíl od předchozích let přesouvá každoroční Country stezka, na kterou večer naváže česká pohádka Princezna ze mlejna II. Nezapomněli jsme ani na příznivce sportovních srandamačů. Na hřišti TJ Tatran sehraje fotbalový tým osobností Mužstvo snů zápas s prachatickými staršími pány. Za Mužstvo snů se například předvedou Pavel Nový, Roman Skamene, Kamil Emanuel Gott, Karel Kahovec, Viktor Sodoma a další známé osobnosti. Pro úplnou informaci pořadatelé oznamují, že vstupné činí pouhých 50 korun na oba dva dny a ti, kdo si zakoupí vstupenky v předprodeji ušetří ještě dalších 20 korun, protože v Infocentru budou od 1. do 26. června vstupenky k mání za 30 Kč. Těm, kteří chtějí rozšířit historické průvody v renesančních kostýmech nabízíme, aby svůj zájem ohlásili v kanceláři divadla. (ava) příloha i červen 2001

10 červen 2001 Radniční list Ze zápisu z jednání rady města 11. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování bere na vědomí rozbor hospodaření Města Prachatice za rok 2000, závěrečný účet města a návrh na rozdělení hospodářského výsledku města za rok doporučuje Zastupitelstvu města Prachatice schválit závěrečný účet města včetně rozdělení hospodářského výsledku. schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Prachatice o koeficientu růstu nájemného Ki platného pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 pro stanovení maximálního základního nájemného za 1m 2 podlahové plochy bytu na celém území obce nezvýšení nájemného pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 u bytů v majetku Města Prachatice, u kterých bylo stanoveno počáteční nájemné jako věcně usměrňované. schvaluje podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku, pro nájemce obecních bytů uvedených v důvodové zprávě. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, požádat právního zástupce města na úseku bytového hospodářství o podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro nájemce dle důvodové zprávy. schvaluje změnu smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu a prodeji bytu A26 a garáže č v objektu č. 12 (III. etapa) v areálu bývalých horních kasáren s tím, že bude sepsána s Mgr. Růženou Buzickou a Mgr. Josefem Štemberkem. schvaluje přidělování holobytů v Domě s prostory pro dočasné ubytování v tomto pořadí: 1. Štěpánka Vohradská 2. Marta a Pavel Kurucovi 3. Petra Zimmelová schvaluje budoucího nájemce bytu B1 v čp ul. Vilémova v Prachaticích v následujícím pořadí: 1. Ježek Ladislav a Michaela Košková 2. Brojír Vlastimil a Ing. Bursová Eva 3. MUDr. Bunda David ruší část usnesení o přidělení garáže č v obytném objektu č. 13 II. etapa, v areálu bývalých horních kasáren v Prachaticích panu Ing. Karlu Zemanovi (usnesení č. 42/2001 ze dne 14. března 2001). schvaluje přidělení garáže č. 4 v obytném objektu č. 14 I. etapa, v areálu bývalých horních kasáren v Prachaticích Ing. Zemanovi. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH: zaslat Ing. Karlu Zemanovi sdělení o jeho zařazení do seznamu budoucích nájemců garáží v obytném objektu č. 14, zveřejnit informaci o možnosti pronájmu garáže č v obytném objektu č. 13 II. etapa. schvaluje předložený materiál Koncepce a organizační zajištění XI. ročníku Slavností solné Zlaté stezky. Jmenuje organizační štáb slavností ve složení uvedeném v předloženém materiálu. Z přílohy k zápisu z jednání rady města 11. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem kanceláře po firmě EKOBIO Šumava s. r. o. pro firmu INTERTECH s. r. o. za stávající cenu. Žádá: EKOBIO Šumava s.r.o., Družstevní 92, Prachatice Intertech s. r. o., Těšovice, Husinec doporučuje zastupitelstvu města pozastavení usnesení ZM č. 13 ze dne , kterým byl schválen prodej parcely KN číslo 219/3 k. ú. Libínské Sedlo do doby než budou dořešeny pozemkové úpravy v k. ú. Libínské Sedlo. Žádá: Jan a Marie Furišovi, Libínské Sedlo 56, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu poloviny půdního prostoru v domě čp. 368 Na Vyhlídce, Prachatice za podmínek stanovených RM za účelem výstavby bytu. Žádá: Tomáš Čoudek, Libínské Sedlo 23, Prachatice souhlasí s krátkodobým pronájmem části Velkého náměstí, Prachatice prostor firmě Omnitech s. r. o. České Budějovice na prezentaci svých automobilů. Cena 1000,- Kč/den. Termíny a koordinace bude provedena odborem SVH. Rada pověřuje FO uzavřením smlouvy na krátkodobý pronájem. Žádá: Omnitech České Budějovice s. r. o., Lucie Rozkošná, Krčínova 1408, České Budějovice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu na stavební parcele KN číslo 881 (537 m 2 ) k. ú. Prachatice, Nádražní ul. č. 10 Prachatice s tím, že ukládá MSDB Prachatice, s. r. o., provést nezbytné opravy pláště budovy. Žádá: NEUK s. r. o., Ivana Neubergerová, Nádražní 10, Prachatice souhlasí s přistoupením k nájemní smlouvě tak, že nájemci nebytových prostor v Nemocniční 204, Prachatice, které užívá pan Vyletěl budou pan Vyletěl společně s paní Větrovcovou. Žádají: Dagmar Větrovcová, Lázně sv. Markéty 402, Prachatice Karel Vyletěl, Česká 669, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města převzít bezplatně zkolaudované inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, VO, komunikace, chodníky, veřejnou zeleň) na parcelách GP číslo 860/1 (majetek Města Prachatice) a na parcelách GP číslo 848/1 a na parcelách KN číslo 842/99, 842/108, 842/139 k. ú. Prachatice včetně parcel pod komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení (majetek Ing. Jaromíra Vilímka s předkupním právem Tribase Arch s. r. o.). Navrhuje: Tribase Arch s. r. o., Prachatice 1162 souhlasí se stanovením nájemného pro Okresní úřad Prachatice v objektech v majetku Města Prachatice na Velkém náměstí v čp. 2, 3, 4, za cenu obvyklou tj. 760,- Kč/m 2 /rok ode dne podepsání dodatku k nájemní smlouvě. Ze zápisu z jednání rady města 25. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování schvaluje snížení počtu členů povodňové komise podle přiloženého návrhu. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, na dalším jednání seznámit povodňovou komisi se snížením počtu členů komise a iniciovat volbu nového místopředsedy komise. schvaluje žádost pracovníka MěÚ Prachatice o poskytnutí půjčky na koupi bytového zařízení v celkové výši ,- Kč v souladu se schválenou Směrnicí pro užívání prostředků sociálního fondu (Marie Petrová). souhlasí s předloženou studií Štodvínu, zhotovitelem je firma DOMUS, Ing. Zdeněk Černý. pověřuje starostu Ing. Jana Bauera k jednání s Českými drahami ohledně sociálního zařízení na železniční stanici v Prachaticích. pověřuje starostu Ing. Jana Bauera svoláním mimořádné valné hromady Sportovního zařízení Města Prachatic s. r. o. Z přílohy k zápisu z jednání rady města 25. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu parcely KN číslo 1090/3 k. ú. Prachatice a doporučuje zastupitelstvu města schválit předkupní právo Žádají: manželé Kociánovi, Lázeňská 319, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru o prodeji pozemku č.p. 1049/1 o výměře m 2 k. ú. Prachatice. Žádá: František Mareš, Kaštanová 293, Prachatice souhlasí s povolením repronájmu půdního prostoru části nemovitosti č. st k. ú. Prachatice dle navržené nájemní smlouvy. Žádá: Petr Fidler, Slámova 269, Prachatice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zabezpečení akcí požadovaných Nadačním fondem Lucie Hanušové v roce 2001 ve výši ,- Kč s tím, že město Prachatice bude ve všech materiálech uváděno jako spolufinancující subjekt. Žádá: Nadační fond Lucie Hanušové, Helena Hanušová, Kaštanová 819, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji parcely 1011/4 a částí parcel 963/1, 216 k. ú. Libínské Sedlo. Žádají: manželé Beranovi, Malebná 1059, Praha 4, PSČ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části parcely KN číslo 1047/5 k. ú. Prachatice na zahrádku. Žádá: Václav Pravda, Kaštanová 819, Prachatice příloha ii

11 Radniční list Ze zápisu z jednání zastupitelstva města 23. dubna Majetkové a finanční otázky Blok majetkových a finančních otázek předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. 2. Závěrečný účet města za rok 2000 Závěrečný účet města za rok 2001 předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. Účet byl schválen včetně přídělů jednotlivým fondům. 3. Návrh rozpočtových opatření 4. Návrh na poskytnutí půjček z fondu bydlení 5. Zaměření činnosti finančního výboru na rok 2001 S návrhem na zaměření kontrolní činnosti finančního výboru pro rok 2001 vystoupil předseda finančního výboru Mgr. Jaroslav Černý. Návrh byl schválen. 6. Příspěvek z Programu regenerace MPR Návrh na poskytnutí příspěvku města v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace předložil vedoucí odboru SSAŽP MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Příspěvek je určen na obnovu kulturní nemovité památky čp. 49, Velké náměstí, Prachatice. Návrh byl schválen. 7. Návrh na umístění sochy připomínající totalitní režimy Návrh na umístění sochy připomínající totalitní režimy předložil vedoucí odboru SSAŽP Ing.Vladimír Hrabák. V rozpravě bylo dohodnuto, že Ing. Hrabák předloží na příštím jednání zastupitelstva města detailně rozpracované návrhy předložených variant 1 a 2. Usnesení jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. Z usnesení zastupitelstva města 23. dubna 2001 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s opravou usnesení ZM ze dne bod č. 1 a souhlasí s prodejem celé parcely KN číslo 608/3 k. ú. Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m 2. Žadatel: Petr Vachfeitl, Na Sadech 644, Prachatice souhlasí s prodejem parcel GP číslo 1225/2 (720 m 2 ) a 1222/2 (131 m 2 ) k. ú. Prachatice, za podmínek stanovených ZM dne bod č. 5. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcel GP číslo 1228/2 (400 m 2 ), 1224/2 (235 m 2 ), k. ú. Prachatice (průmyslová zóna Prachatice) firmě M-Technika s. r. o. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice Upřesnění smlouvy schválené ZM dne s firmou M-Technika s. r. o. (průmyslová zóna Prachatice). Na základě jednání dne konané v kanceláři starosty města se zástupci firmy M-Technika s. r. o. bylo dohodnuto, že bude předloženo zastupitelstvu města k projednání následující upřesnění smlouvy schválené ZM dne : A/ rozšíření území na výstavbu závodu o 100m (viz přiložená situace bude řešeno dodatkem ke smlouvě) B/ uhrazení kupní ceny do 10ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (původně bylo do 10ti dnů od podpisu kupní smlouvy) C/ snížení kupní ceny na 10,- Kč/m 2 v prostoru odvodňovacího kanálu (jedná se o pozemek cca 257 m 2 m. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí: B/ s uhrazením kupní ceny do 10ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, C/ se snížením kupní ceny na 10,- Kč/m 2 v prostoru odvodňovacího kanálu (jedná se o pozemek cca 257 m 2 m). souhlasí se zrušením uvedených převodů nemovitostí dle přílohy, které nebyly realizovány. souhlasí s pozastavením usnesení ZM č. 13 ze dne , kterým byl schválen prodej parcely KN číslo 219/3 k. ú. Libínské Sedlo do doby, než budou dořešeny pozemkové úpravy v k. ú. Libínské Sedlo. Žádá: Jan a Marie Furišovi, Libínské Sedlo 56, Prachatice souhlasí s bezplatným převzetím zkolaudovaných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, VO, komunikace, chodníky, veřejnou zeleň) na parcelách GP číslo 860/1 (majetek Města Prachatice) a na parcelách GP číslo 848/1 a na parcelách KN číslo 842/99, 842/108, 842/139 k. ú. Prachatice vybudované firmou Tribase Arch s. r. o., včetně parcel pod komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení (majetek Ing. Jaromíra Vilímka s předkupním právem Tribase Arch s. r. o.). Navrhuje: Tribase Arch s. r. o., Prachatice 1162 nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu na stavební parcele KN číslo 881 (537 m 2 ) k. ú. Prachatice, Nádražní ul. č. 10 Prachatice s tím, že ukládá MSDB s.r.o. provést nezbytné opravy pláště budovy. Žádá: NEUK s. r. o., Ivana Neubergerová, Nádražní 10, Prachatice souhlasí dle zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písmeno f) s úhradou ,- Kč základního jmění, tj. podílu společníka pana Runda Dalibora, a tím navýšení účasti města na společnosti Městské lesy Prachatice, s. r. o. tak, že se město stává jediným společníkem s celkovým vkladem ,- Kč. pověřuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 118 odst. 1 finanční výbor zaměřením kontrolní činnosti pro rok 2001 v navrženém rozsahu (viz zápis z jednání finančního výboru ze dne ). Návrh plánu činnosti finančního výboru: 1) Kontrola dodržování předpisů při prodeji nemovitého majetku města 2) Spolupráce při sestavování rozpočtu 3) Kontrola čerpání rozpočtu a rozpočtové kázně 4) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva o podmínkách pronájmu a prodeje majetku 5) Kontrola cestovních výdajů 6) Kontrola náležitostí poskytovaných sociálních dávek v součinnosti s vedoucím odboru vnitřních věcí schvaluje příspěvek na obnovu kulturní nemovité památky čp. 49, Velké náměstí, Prachatice v rámci Programu regenerace MPR ve výši ,- Kč, pokud bude objekt v majetku pana Václava Jirouška. ukládá Ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru SSAŽP, detailně dopracovat variantu 1 a 2 o umístění sochy připomínající totalitní režimy. Přehled akcí, které zajišťuje odbor investic a odbor SVH v roce 2001 Propojovací schody a cesta v Budovatelské ulici (600 tisíc Kč) realizováno v březnu 2001 zhotovitel fa HUKO spol. s r. o.prachatice Rekonstrukce ulice Na Vyhlídce včetně veřejného osvětlení, kanalizace a vody (3600 tisíc Kč) předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce schodiště v ulici Národní (500 tisíc Kč) realizováno v dubnu 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Opravy schodišťových vstupů do obytných domů (200 tisíc Kč) realizováno v březnu 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Rekonstrukce ulic Smrková, Větrná, Pod Cvrčkovem a U Studánky (5500 tisíc Kč) Zahájení prací květen 2001, dokončení červenec 2001, zhotovitel Balcar s. r. o. Kájov Rekonstrukce ulice U Zastávky (700 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Frézování místních komunikací (1500 tisíc Kč) Zahájení a realizace květen červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Přeložka chodníku v ulici Slámova (400 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen 2001, zhotovitel Strabag a. s. Prachatice (zhotovitel i oprav st. sil. II/143) Parkoviště bývalý areál polikliniky (300 tisíc Kč) Realizováno březen 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r.o. Prachatice Oprava autobusové zastávky L. Sedlo (40 tisíc Kč) V současné době realizováno dokončení květen 2001, fa ATOZ Funda, Újezdec Oprava chodníku v Kasárenské ulici (100 tisíc Kč) Zpracovává se projektová dokumentace, realizace červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Výstavba parkoviště před objektem VZP (400 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Oprava schodů v ulici Skalka (170 tisíc Kč) Realizováno březen 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Rekonstrukce č. p. 120 (600 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce střechy na MŠ Zahradní (480 tisíc Kč) Ve fázi realizace, provádí fa Josef Kovačík, termín dokončení květen 2001 Rekonstrukce topení v MŠ Česká (300 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Oprava střechy v MŠ Skalka (200 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červenec 2001, zhotovitel fa IZO- PLAST České Budějovice Přístavba šaten v ZŠ Vodňanská (5900 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen listopad 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením příloha iii červen 2001

12 červen 2001 Radniční list Přehled akcí, které zajišťuje odbor investic a odbor SVH v roce 2001 pokračování Stavební úpravy v ZŠ Národní rekonstrukce střešní krytiny (600 tisíc Kč), předpokládaný termín realizace červenec srpen 2001, zhotovitel fa IZOPLAST České Budějovice Rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách knihovny (700 tisíc Kč) Termín realizace bude upřesněn Zabezpečení práce na hradbách (500 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa Václav Jiroušek, dokončení květen 2001 Vybudování galerie prof. O. H. Hajeka (2000 tisíc Kč) Ve fázi realizace, provádí fa PRACH-STAV Prachatice, termín dokončení květen 2001 Restaurátorské práce na Národním domě (400 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červenec říjen 2001, zhotovitel akademický malíř Jiří Čech Rekonstrukce kaple Patriarcha (200 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa REKOINSTA Volary, dokončení srpen 2001 Opravy kapliček v Osekách a Kahově (100 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce strojovny v plaveckém bazénu (2000 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen srpen 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Výstavba 45 b. j. v bývalých kasárnách ( tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa PRIMA a. s. Strakonice, termín dokončení červen 2001 Oprava střech a fasád v MPR (1000 tisíc Kč) Výměna střešní krytiny č. p. 154 termín realizace červen 2001, zhotovitel fa FAMAX spol. s r. o. Husinec Oprava fasády č. p. 116 v Dlouhé a Poštovní ulici termín realizace červen 2001, zhotovitel fa KT-ROS Prachatice Oprava fasády č. p. 116 v Dlouhé ulici termín realizace září 2001, zhotovitel fa LUBRYCO Prachatice Článků a pořadů o drogách máme téměř všichni plné zuby. O drogách se píše, učí, mluví, diskutuje kdekoliv, kdykoliv a kdokoliv. Pohybujeme se v extrémech, poněvadž můžeme slyšet volání po větších restriktivních opatřeních vůči feťákům z úst politiků na straně jedné, na straně druhé odborníci požadují více peněz na léčbu a prevenci. V televizi i ve filmech sledujeme příběhy lidí na konci své drogové kariéry a vzápětí nato se dozvídáme z novin, že situace není až tak zlá. Co s tím? Jak to tedy doopravdy je? Co si mám jako řadový rodič myslet a jaký mám tedy zaujmout postoj? Mám chránit svoje děti a jak, nebo tomu mám nechat volný průběh, protože mne a mých dětí se to v žádném případě netýká? Jako ve většině těchto případů je pravda někde uprostřed. Drogy tady jsou a budou, ohrožují naše dospívající děti, ale ne všechny jim podlehnou. Experimentování s riziky je dokonce typickým projevem dospívání, většinou je přechodného rázu a nepřekračuje hranici, která z něj činí problémové chování. Jen si vzpomeňme na svoje mladá léta. Je však nesporné, že za posledních let došlo k největším změnám právě v této oblasti, a to v takové míře, že se dokonce mluví o nové morbiditě mládeže (morbidní = vymykající se normalitě, nezdravé, patologické), kdy stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob života za vlastní a pokračuje v něm i posléze. Z tohoto důvodu stanovila světová zdravotnická organizace dospívající jako samostatnou rizikovou populační skupinu a zdraví dorostu je definováno kromě jiného jako nepřítomnost rizikového problémového chování. Zneužívání návykových látek (počínaje nikotinem přes alkohol, drogy z konopí až k dalším nelegálním drogám) je jedno ze tří hlavních oblastí rizikového chování v dospívání. Druhou oblastí jsou negativní jevy psychosociálního charakteru - sem patří poruchy chování, agresivita, delikvence a kriminalita dětí a mladistvých. Třetí oblastí je potom rizikové chování v oblasti reprodukční (předčasné zahájení pohlavního života, střídání partnerů, pohlavní nemoci nebo nechtěná těhotenství u nezletilých). I v naší republice obdobně jako ve světě byly zaznamenány tyto nepříznivé trendy. K nejnápadnějším změnám však bezesporu došlo právě v oblasti zneužívání návykových látek. Konzumace těchto látek se posouvá do stále nižšího věku a stále více se týká i dívčí populace. Vzhledem ke snadné dostupnosti začínají naše děti stále ve větším rozsahu experimentovat i s ilegálními drogami, kdy na začátku se objevuje především marihuana. Ani prachatický okres není v tomto směru výjimkou. Zkušenosti Kontaktního centra v Prachaticích potvrzují celostátní statistiky co do výskytu, počtu, způsobu užití a typu psychotropních a omamných látek.v uplynulém roce 2000 navštívili naše zařízení celkem 93 klienti, z toho 35 žen a 58 mužů. V terénu bylo kontaktováno 30 osob (8 žen a 22 muži). Přes 550 návštěv během 12 měsíců jistě není zanedbatelné číslo a snad vyvrátí jeden z mýtů, že drogy k Prachaticím nepatří nebo že se týkají pouze velmi malého okruhu lidí. Nejpočetnější skupinu naší klientely tvoří mladí ve věku let. Hned za nimi následuje skupina 18 20tiletých. Třetí místo zaujímají klienti ve věku let. V porovnání s posledními lety se však objevila zcela nová skupina klientů mladší osmnácti let která Odstranění panelových vad zateplování objektů v Italské ulici (9990 tisíc Kč), předpokládaný termín realizace červen září 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rozšíření veřejného osvětlení na Skalce (650 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa TS spol. s r. o. Prachatice, termín dokončení květen 2001 Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Starokasárenská, Kasárenská, Slepá, Za Baštou (700 tisíc Kč). Předpokládaný termín realizace květen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cen. nabídek Přestavba výměníkové stanice č. IV (2500 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa ODYS spol. s r. o. Prachatice termín dokončení srpen 2001 Dostavba sběrného dvora (250 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa ROSA Prachatice dokončení duben 2001 Oprava slunečních hodin (53 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen září 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Zajištění dokumentace bytového domu Mírová, Národní Prachatice (SVH) Ve fázi realizace provádí MIKO PLUS ing. Kovářík Prachatice termín dokončení prosinec 2001 Zajištění dokumentace bytového domu ulice Zlatá stezka ŠTODVÍN Prachatice (SVH) Ve fázi realizace provádí DOMUS spol. s r. o. Prachatice termín dokončení prosinec 2001 Realizace přestavby hotelu GARNET Prachatice na bytové jednotky ( tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa LUBRYCO spol. s r.o. Prachatice termín dokončení říjen 2001 Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic a údržby Jiří Fidler, pracovník odboru SVH Pozor: Prachaticko není ve výskytu drogové závislosti výjimkou! převážně užívá marihuanu, léky a halucinogeny (LSD, extáze), a to velmi často v kombinaci s alkoholem. Bohužel i v této věkové kategorii jsou nezletilí, kteří si aplikují drogu nitrožilně. Žádný z těchto našich klientů nezačal s užíváním nelegálních drog v uvedených letech. Většina z nich uvádí začátek své drogové kariéry kolem patnáctého roku. S alkoholem a cigaretami se někteří z nich seznámili důvěrně už v posledních ročnících základní školy. Nejčastěji užívanou drogou mezi našimi klienty je pervitin (přibližně třetina klientely), stejné zastoupení má heroin. Pětina klientů kouří marihuanu, alkohol v kombinaci s léky užívá zhruba 12% uživatelů. Halucinogeny si oblíbila necelá tři procenta. V souvislosti s uvedenými údaji je zapotřebí podotknout, že se týkají pouze uživatelů, kteří navštívili naše zařízení. Jinak je téměř nemožné zmapovat situaci experimentátorů a tzv. víkendových uživatelů, kterým droga přináší prozatím jen příjemné zážitky a ještě nic nebere, takže nemají v podstatě důvod vyhledávat naše zařízení. V každé sedmičce a osmičce, o deváté třídě nemluvě však najdeme žáky či žákyně, kteří otevřeně přiznají experimentování s marihuanou. Nebezpečí marihuany je mládeží značně podceňováno, zatímco alkohol máme tendenci podceňovat my rodiče. Je běžně tolerováno nalévat dětem alkohol při nejrůznějších oslavách. Neuvědomujeme si však přitom, že právě alkohol je spouštěcí drogou a přechodem na cestě k tvrdým drogám. Nechceme nikoho strašit ani vyvolávat zbytečnou paniku. Spíše nám šlo o zdokumentování situace v okrese Prachatice. Drogy se bohužel stávají jedním z běžným fenoménů současné doby, ať už se nám to líbí či nikoli. A nevyhýbají se nikomu z nás. Jedním z mýtů, že drogy berou pouze děti z problematických či sociálně slabých rodin popírají důvody, kvůli kterým začínají děti experimentovat. Na prvním místě není špatné rodinné zázemí, ale zvědavost, nuda a parta. To všechno je silně aktuální právě ve věku -náctiletých. A už vůbec nikdo nám nezaručí, že naše dcera nebo syn zůstanou pouze u experimentování nebo rekreačního užívání, že nebudou patřit mezi nešťastných 3 7 %, kteří dospějí do posledního stádia drogové kariéry závislosti, kdy prvním a posledním v jejich životě je droga Dr. Dagmar Hrubá, Kontaktní centrum Prachatice Krizové a kontaktní centrum Prachatice, U Stadionu Prachatice, tel. 0338/ Provozní hodiny: Po a Pá: hod. Út, Stř a Čt: hod. Služby bezplatné a anonymní: pomoc v krizi a těžkých životních situacích informace a poradenství při řešení problémů (výukových, výchovných, partnerských, rodinných, osobnostních, drog a závislostí, apod.) výměnný program pro nitrožilní uživatele drog zprostředkování léčby drogové závislosti a příprava na ni testy na zjištění drog v moči informace a poradenství i po telefonu (0338/ v provozních hodinách) příloha iv

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ

Trail running / Singltrek CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ CENTRUM CHUCHELSKÝ HÁJ 1. Záměr Trail running / Singltrek centrum v Chuchelském háji je určeno pro sportovce všech věkových kategorií se zaměřením na běh, cyklistiku a běh na lyžích. Cílem tohoto centra

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více