Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují nad odpovědí na tuto triviální otázku, okolní svět, především turisticky vyspělé země, masivně investují do turistické infrastruktury. Snad nejvíce mne zaráží, že v této problematice nemají zcela jasno ani lidé, kteří jsou na různých úrovních odpovědni za oblast, které se společně se službami předpovídá veliký růstový potenciál. Když pominu některé futurology, kteří avizují nedobrý konec lidské populace a nabádají k návratu k přírodě a k odmítání civilizačních vymožeností, domnívám se, že vývoj jde jiným směrem. Je nesporné, že volného času bude do budoucna spíše přibývat, že lidský věk se bude prodlužovat, a proto volnočasové aktivity, průmysl zábavy a odpočinku a takzvaný průmysl krásy a věčného mládí mají do let před námi veliký předpoklad rozvoje. Mám pocit, že lidé opravdu spíše inklinují k přírodě, jezdí do hor, k moři, ale všechny civilizační vymoženosti by si nejraději vzali s sebou nebo alespoň, podle stavu svých peněženek, raději upřednostňují místa, která skýtají větší komfort. A tady jsme u jádra problému turistiky a cestovního ruchu nejen České republiky, ale také v našich Prachaticích. Máme kvalitní produkt, v našem případě krásnou přírodu, město plné historie, relativně zdravé životní prostředí. Máme Šumavu a nenapodobitelnou jihočeskou atmosféru, ale máme také známou českou řevnivost, která zapříčinila rozdrobenost a atomizaci, které komplikují a prodražují společné postupy. To, co nám na druhou stranu snad nejvíce schází, je nezbytná infrastruktura pro cestovní ruch. Je to souhrn kvalitních služeb, informací a široké nabídky sportovního a kulturního vyžití. Prostě to, co vybídne turisty, aby strávili v našem městě více než jednu noc a měli důvod proč se k nám vracet. Cestovní ruch se v 21. století nedá dělat bez peněz a bez kvalitních lidí, kteří rozumějí oboru. V obou oblastech se máme v naší zemi hodně co zlepšovat. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Vyhlídková stezka kolem Prachatic přece jen bude! (str. 2) Díky obrazům akademického malíře Josefa Sahuly poznala řada lidí krásy Šumavy (str. 3) Výstava Otto Herberta Hajeka zahájí činnost kulturního domu (str. 4) Chválíme: Město uklízí romská firma (str. 5) Provozní doba a mapka umístění sběrného dvora (str. 6) Během Koloshow padnul kšiltovkový rekord (str. 7) Pravidla chování majitelů psů ve městě (příloha) Po roce se do Prachatic vrátí karavana soumarů se solí. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky Ve dnech 29. a 30. června se v Prachaticích uskuteční každoroční Slavnosti solné Zlaté stezky. Konání již XI. ročníku slavností je důkazem toho, že jde o celoměstskou akci, která našla pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice, o akci, jejíž charakter přerostl hranice města, a je tudíž událostí regionální i mezinárodní. Jedenáctým ročníkem slavností Zlaté stezky se bude chtít město Prachatice představit jako město plně se rozvíjející, město odpovídající dynamice začátku třetího tisíciletí. Především z tohoto pohledu se na prachatické slavnosti nelze dívat jen jako na slavnost připomínající slavnou historii, ale i jako na slavnost, kde současnost nezapomíná na minulost, ale současně se dívá i do budoucnosti, neboť tam je nutno vidět další rozvoj města a jeho potřeby. X. ročník uzavřel jednu etapu, lze říci etapu vývoje, tříbení, hledání. Předcházející ročníky ukázaly, že se občané a návštěvníci města nechtějí jít na slavnost jen podívat, ale chtějí být její součástí. Chtějí se bavit, smát, poučit se, hrát, zpívat, tančit, sportovat. Pořadatelé hodlají využít všech dosavadních zkušeností a budou vycházet z připomínek občanů, návštěvníků a účinkujících. Tomu bude přizpůsobeno i celé organizační zajištění. A tak lze říci, že XI. ročník slavností bude ročníkem, jehož dramaturgii a scénář si utvořili sami občané Prachatic. Motto Staré chválíme, ale v našich žijeme časech vyjadřuje i koncepci letošních slavností, které budou rozloženy na dvě části - část historie a část současnosti. Část historie se bude odehrávat na nově zrekonstruovaném Velkém náměstí, v přilehlých uličkách a Parkánu, tedy v městské památkové rezervaci a nabídne divákům možnost nahlédnout zpět do historie. Přiblíží tradiční lidová řemesla na historickém tržišti s krčmami, dění na tržišti oživí kejklířská, divadelní a fakírská vystoupení, střídající se s orientálními tanci, střelbou z luků a kuší. Večer se můžeme těšit na pochodňový průvod. Část současnosti bude umístěna do okolí městské památkové rezervace. Zahradní ulice se promění v tržiště, ve Štěpánčině parku si poslechneme dechovku a můžeme se občerstvit v pivovarské zahradě. V areálu letního kina předvedou své programy kulturní spolky z partnerských měst, bude se zde odehrávat Country stezka a večerní promítání pohádky pro děti. Programově budou organizátoři vycházet ze čtyř celků: Ahoj prázdniny den plný her, který se uskuteční na Parkánu, Prachatice město slavné historie, město renesance na Velkém náměstí a v městské památ kové rezervaci, Partnerská města zdraví Prachatice v areálu letního kina, Prachatice křižovatka minulosti, současnosti a budoucnosti opět na Velkém náměstí. Nedílnou součástí slavností budou doprovodné akce. Z nich namátkou jmenujme např. přehlídku rockových kapel SOUMARROCK, projekty škol na téma Prachatice a Zlatá stezka či sportovní turnaj hvězd v areálu Tatranu. Oblíbená soutěž O šumavského pivaře se uskuteční u Štěpánčina parku a děti pozveme na pohádku Princezna ze mlejna II do letního kina. Nejvýznamnějšími doprovodnými akcemi budou koncerty Dnů duchovní hudby, oslavy 190 let narození sv. Jana N. Neumanna a otevření Kulturního centra Otto Herberta Hajeka. Slavnosti se uskuteční za finanční podpory Fondu česko-německé budoucnosti, Fondu malých projektů PHARE CBC, Ministerstva kultury ČR, České centrály cestovního ruchu a řady sponzorů a přispěvovatelů. O hostovi letošních slavností prozradíme jen to, že ho známe z pohádky, která se bude promítat v letním kině. Blíže se programu věnuje článek uvnitř listu, ale víc necháme prozatím jako překvapení přijďte se na slavnosti podívat. Bc. Ivana Jeřábková

2 Více než čtvrt století uplynulo od návrhu pana učitele Aleše Záveského (letos v červnu, na Den dětí, by se dožil 75 let) vybudovat kolem našeho města vyhlídkovou trasu. Návrh po celá dlouhá léta uchovával, zpracovával a dále doplňoval jeho dlouholetý kolega, pan Bohuslav Nauš, který také vytvořil pracovní verzi průvodce vycházkové trasy. Až v tomto roce se návrh za finačního přispění fondu Phare bude realizovat, a to díky iniciativě odboru SSAŽP MěÚ v Prachaticích, který celý projekt organizuje. Dalšími realizátory projektu jsou členové komise životního prostředí, pracovníci CEV Dřípatka, Klub českých turistů a v neposlední řadě díky pochopení ing. Štěrby i Městské lesy Prachatice. Nyní se dokončuje rekognoskace průběhu celé trasy, již p. Nauš navrhl do uzavřeného okruhu. Celková délka trasy 14,5 km bude mít jedenáct zastavení s některými vyhlídkovými body opatřenými dřevěnými odpočívadly. Naučná stezka s nástupním místem na Malém náměstí vede na Skalku, kolem Centra ekologické výchovy Dřípatka, do údolí Živného potoka. Dále pod lom Kobylí hora, na Kandlův mlýn, Lázně Sv. Markéty, pod Feferský rybník přes tankovou cestu na Šibeniční vrch a kolem hřbitova zpět na Skalku. V tomto období je v plánu úprava trasy, terénní vyznačení pásovými značkami Klubem českých turistů, na jednotlivých zastaveních pak instalace informačních panelů, vybudování odpočívadel a vypracování tištěného průvodce. Do podzimu, kdy má být stezka otevřena, tedy práce ještě více než dost. Že se máme na co těšit, napovídá i citace úvodního slova Bohuslava Nauše z pracovní verze průvodce Vyhlídkové stezky kolem Prachatic: Je málo měst, jako jsou Prachatice, které si může návštěvník prohlédnout z tolika pohledů, jako z navrhované vyhlídkové stezky kolem Prachatic. Stačí, červen 2001 Radniční list Vyhlídková stezka kolem Prachatic konečně bude! aby nelitoval námahy a vyšel si kterýmkoliv směrem na vyhlídkovou stezku vedoucí po okraji prachatické kotliny a městských lesů a potěšil se pohledem na krásné panoráma města, ve kterém žije nebo je navštívil. Helena Klimešová M. Peřinková, H. Klimešová a M. Patera při pracovní procházce po vyhlídkové trase debatují na Lázních sv. Markéty Foto Václav Malina Ankety na ZŠ Národní se zaobíraly drogami a násilím Víš, co je to šikana? Šikana je tělesné a duševní ubližování slabším. Může to být vulgární nadávání i vymýšlení škaredé přezdívky.vynucené služby různého druhu. Může způsobit ztrátu sebevědomí s následky na celý život. Co bych dělala, kdybych se setkala se šikanou? Hlavní je se nebát o tom někomu říci. To je jen několik ze 104 odpovědí, jimiž se do druhé tématické ankety vyhlášené v ZŠ Národní v Prachaticích zapojili žáci. Účastníci semináře se zájmem vyslechli zkušenosti německé firmy s odpady V Radničním sále prachatické radnice se koncem dubna uskutečnil seminář k řešení problematiky životního prostředí a ochrany přírody v příhraničním regionu se zaměřením na odpady. Organizátoři akce, Město Prachatice, odbor stavebně-správní, architektury a životního prostředí za finančního přispění z fondu malých projektů PHARE, zvolili téma velmi ožehavé, ale blízké zejména starostům obcí. O tom, že tento problém trápí a zajímá většinu obcí, svědčí celkový počet účastníků, kterých bylo více než 60, a zejména množství dotazů následujících po každém referátu. Hlavní referát přednesla náměstkyně ministra životního prostředí JUDr. Dana Římanová. Přítomné seznámila s novým zákonem o odpadech, jež má vstoupit v platnost od a dalšími souvisejícími zákony (zákon o obalech). Velký úspěch sklidil se svým příspěvkem pan Christian Knopf z firmy ZAW Donau-Wald, která se zabývá odpady na německé straně hranice. Firma existuje již 25 let, jedná se o Sdružení obcí, které zajišťuje nakládání s odpady pro zhruba půl milionu obyvatel. Prvních 15 let dle slov pana Knopfa měla firma velmi snadnou pozici. Veškerý odpad ukládala na velkou skládku, kterou měla k dispozici. Pak nastala expanze v produkci odpadů, proti snaze postavit spalovnu se postavila většina občanů, proto počátkem devadesátých let začali s tříděním. Vše, co se dá zkompostovat, sbírají do nádob umístěných přímo před jednotlivými domy. Sklo a papír se nevyplatí sbírat tímto způsobem, proto je v každé obci nejméně jedna sběrna. Do vybudování sítě sběren a dvou kompostáren bylo v roce 1990 investováno pět milionů marek. V roce 1996 to bylo již 70 milionů marek. Dnes se obrátil poměr odpadu, klesá množství zbytkového odpadu ukládaného na skládku a zvýšil se podíl odpadu určeného pro druhotné zpracování. Největší podíl tvoří právě biologický odpad. Ten se kompostuje, což je finančně poměrně náročný způsob. V současnosti již existují mnohem levnější technologie, např. zpracování na bioplyn. Pan Knopf přiznal, že se jim nedaří plnit hlavní úkol, který si stanovili, a to je snižování celkové produkce odpadu. Množství sice neroste, ale ani neklesá. Za likvidaci odpadu platí každá domácnost 250 marek ročně, což je vlastně největší část příjmů firmy. Další příjmy firmy tvoří z 20% příspěvky od systému zelený bod a minimum tvoří příjmy z prodeje některých odpadů, např. železa. Na odvoz a zpracování biologického odpadu vydává firma ZAW Donau-Wald 18 milionů marek ročně, na papír 10 milionů marek, zelený odpad (tráva) 3 miliony marek a umělé hmoty (bez obalů) přijdou firmu na 1,5 milionu marek za rok. Pan Knopf zmínil též problémy s privatizací odpadového hospodářství, kdy soukromé firmy berou finančně zajímavější druhy odpadů a firmě ZAW Donau-Wald pak chybí odpady ve zpracovatelských zařízeních. Naopak jí zůstávají odpady, které jsou První tématická anketní otázka zněla: Co s nabídnutou drogou? Na autory nejlepších odpovědí v obou případech čekala přitažlivá odměna poháry v cukrárně, bowling a pohoštění v hotelu Park a také drobné dárečky. Anketa byla součástí minimálního protidrogového programu a měla za úkol pomoci dětem najít východisko z některých složitých životních situací. Mgr. Vávrová, Mgr. Klímová nákladné na zpracování. Z tohoto důvodu dojde v brzké době ke zvýšení poplatků. Před každým domem jsou umístěny dvě nádoby. Jeden týden se odváží bioodpad a druhý týden zbytkový odpad. Na dotaz posluchačů na zápach z biodpadu v letním období pan Knopf odpověděl: Občané si museli zvyknout a postupně se naučili prokládat odpad, který páchne, jiným odpadem, např. papírem, jenž zachytí vlhkost, a dobře uzavírat nádoby. Je přesně určeno, co se smí, a naopak nesmí, do nádob na biologický odpad dávat, přesto se objevuje 3 5 % příměsí, které se musí před zkompostováním vytřídit ručně. Hotový kompost podléhá pravidelným kontrolám, zda odpovídá normě a následně je prodáván občanům 50 litrů za šest marek nebo je k dispozici zemědělcům na pole. Ve sběrných dvorech platí občané jen za uložení některých druhů odpadů (kupříkladu za televizor marek). Za trávu do objemu 1m 3 se neplatí, za větší množství jen symbolický poplatek. Stát na systém likvidace odpadů nepřispívá, podílel se jen na výstavbě zařízení. Problémy s černými skládkami byly do sedmdesátých let, kdy se každá obec starala o odpady sama. Nyní se vyskytují jen omezeně, uklízí je zejména dobrovolné organizace, které se starají o úklid jednotlivých úseků (např. lesa). Přítomní hosté ocenili zejména kultivovaný projev pana Knopfa v češtině a bezprostřední reakci na četné otázky, které po přednesení referátu následovaly. V další části semináře se přítomní seznámili s problematikou odpadů na území Národního parku Šumava a se systémem odpadového hospodářství ve dvou největších městech okresu Prachatice. O činnosti Centra ekologické výchovy Dřípatka při práci se školní mládeží referovala Mgr. Klimešová. Následně se účastníci dozvěděli i o značce zelený bod, která se pod názvem greene punkt používá i v Německu. Na závěr se rozvinula zajímavá diskuse, při které si přítomní starostové vyměňovali poznatky a zkušenosti a informovali se navzájem o problémech s odpady v jednotlivých obcích. Starosta Vlachova Březí ing. Petr Kubašta se s ostatními podělil o první zkušenosti s novým způsobem platby za odvoz odpadu formou poplatků na osobu. Součástí semináře byla i prohlídka skládky Libínské Sedlo, kterou ocenili hlavně němečtí hosté. Vyzdvihovali zejména úpravu okolí samotného tělesa skládky a zajímali se o způsob skládkování odpadu. Na jejich dotazy odpovídal provozovatel skládky František Hejtmánek. V rámci doprovodného programu zajistili organizátoři výstavu s názvem TONDA OBAL NA CESTÁCH, kterou kromě přítomných shlédli i děti ze ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá Stezka. Pro zájemce z řad veřejnosti zůstává v přízemí staré radnice výstava informující o odpadovém hospodářství v Prachaticích a o činnosti CEV Dřípatka. Dr. Marie Peřinková strana druhá

3 Radniční list Americký diplomat tipoval, jak dopadne hokejové mistrovství Někdejší první tajemník amerického velvyslanectví v České republice John Winant si vybral Prachatice jako místo setkání s lidmi, které poznal během pětiletého působení v úřadu. Zástupce starosty Robert Zeman setkání považuje za poctu pro město. Bez ohledu na příslušnost k té či oné politické straně jsme s panem Winantem debatovali o životě, ale také o vážných tématech, jako je dění v Makedonii. Co se týče Prachatic, hodnotil velice kladně zrod průmyslové zóny, uvedl R. Zeman. John Winant se po obědě ve vinárně Nad branou omlouval za svoji češtinu, nicméně velmi obratně odpověděl, že při návštěvách Prachatic pozoruje, jak se ekonomicky rozvíjejí a nezapomínají ani na opravy historických objektů. V předvečer semifinále mistrovství světa v hokeji odhadl šance týmů na medaile: Přál bych si finále Česká republika Spojené státy. Ale v takovém případě se mi bude těžko fandit. Přece jen bych asi víc držel palce USA, protože jsou mojí rodnou vlastí, ale Češi mají zřejmě lepší mužstvo. Na prognostika si zahrál také prachatický místostarosta, jenž věřil, že se národní tým dostane do finále. Nejhezčí by bylo, abychom v souboji o zlato vyhráli nad Američany, škádlil amerického diplomata, který momentálně působí na postu prvního tajemníka velvyslanectví USA v Bulharsku. (vam) Tarify u parkovacích automatů se změnily Městská policie informuje všechny řidiče, že se na Velkém náměstí zvýšil tarif parkovacích automatů z 10 Kč na 20 Kč za 1 parkovací hodinu.v Zahradní ulici a na Malém náměstí zůstal hodinový tarif 8 Kč. Městská policie nabízí zakoupení čipových karet, které jsou platné jen v Prachaticích. Tyto čipové karty lze zakoupit v hodnotě 225 Kč či 457 Kč. Majitelé těchto čipových karet jsou zvýhodněni na Velkém náměstí parkováním jedné hodiny navíc na Malém náměstí parkováním čtvrt hodiny navíc v Zahradní ulici parkováním půl hodiny navíc. Minimální platba zůstává 2 Kč. (tis) Starosta tančil Na Kovárně Historicky první setkání důchodců ze Starých Prachatic se starostou Janem Bauerem se setkalo s velkým zájmem a příznivou odezvou. V sále Na Kovárně se sešlo na sedm desítek účastníků, které starosta seznámil s aktivitami radnice a s perspektivou života ve městě a okolí. Z celé vsi chyběli snad jen čtyři důchodci, pochvaloval si zdejší zastupitel Václav Rosa, jenž se přišel také podívat, i když se zpožděním. Na tradici tohoto setkání bychom chtěli navázat. Je dobře, že se místní probudili, přidal jeden z hlavních pořadatelů akce René Moun, kterému s organizací pomáhal zejména jmenovec prachatického starosty - Jan Bauer. Jak potvrdil starosta, zbyl také čas na zábavu. Už dlouho jsem si tak nezatancoval, ještě jednou na dálku poděkoval staroprachatickým dámám s dovětkem, že chvílemi měl pocit, že jej utancují k smrti. (vam), Foto Růžena Buzická PŘEDSTAVUJEME: Díky obrazům prachatického malíře poznala řada lidí krásy Šumavy Josef Sahula, malíř a grafik Datum narození: 8. února 1918 v Ústí nad Orlicí Rodinný stav: ženatý Děti: tři dcery Anna, Marie, Lidmila a syn Josef Vzdělání: Obecná škola Ústí nad Orlicí, Gymnázium Vysoké Mýto, České vysoké učení technické Praha katedra architektury, kde vystudoval profesuru výtvarné výchovy (kreslení) a deskriptivní geometrie. Místa působení: Po studiích (1945) středoškolský profesor na Reálném gymnáziu v Poděbradech. Po dvou letech ho ministerstvo přeřadilo do pohraničí. Působení v Prachaticích začal na gymnáziu ( ). Po založení pedagogického gymnázia v roce 1950 (později střední pedagogická škola) se zde stal učitelem výtvarné výchovy. Po šedesátce odešel do důchodu, nicméně na pedárně vypomáhal dalších pět let. Koníčky: rybaření, zahrádka Jak jste přijal dekret, kterým jste byl z vyšší moci odeslán do Prachatic? Do Prachatic se mi vůbec nechtělo. Dekret jsem přijal, až po pohrůžce, že se mnou ministerstvo školství rozváže pracovní poměr. V Poděbradech se po válce rozvinul společenský život a já tam našel uplatnění nejen jako profesor na reálném gymnáziu a vychovatel na koleji Jiřího z Poděbrad. Pracoval jsem pro ochotnický divadelní spolek. Navrhoval jsem výpravy, scénografie mne v té době velice zaujala. Divadlo bylo zámecké divadlo a úroveň ochotníků zajisté byla dobrá, když v něm hostovali herci Národního divadla. Poděbradské krátké působení se skončilo po dvou letech. V Prachaticích jsem neuvěřitelně zakotvil narvalo od září Působil jsem na reálném gymnáziu, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii. V roce 1950 byl založen v Prachaticích nový typ školy pedagogické gymnázium, později střední pedagogická škola, pro vzdělávání učitelek mateřských škol, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu. Protože na počátku bylo málo tříd, měl jsem úvazek také na reálném gymnáziu, kde jsem vyučoval deskriptivní geometrii a matematiku. Tu jsem vyučoval také na večerní škole pro pracující. Jeden školní rok jsem jeden den v týdnu dojížděl vyučovat deskriptivní geometrii na gymnázium ve Vodňanech. Pedagogická škola se pomalu rozrůstala, můj závazek byl převážně z hodin pedagogické školy, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu a matematiku. Vyučoval jste výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a matematiku. Mají tyto předměty něco společného? Mají. Sledování skutečnosti, jak by se dala matematicky vyjádřit, přispívá k představivosti. Deskriptiva a geometrie jsou při výtvarných činnostech užitečné třeba při uplatňování perspektivy, při vyobrazování prostoru. V Prachaticích žijete přes půl století. Jak z pohledu malíře vypadalo město na začátku vaší šumavské anabáze? Přišel jsem do zanedbaného města, ale přesto mne okouzlila jeho starobylost. Tady jsem našel první náměty, které jsem začal postupně výtvarně zpracovávat. Nejprve vznikaly kresby renesančních domů zdobených sgrafity, akvarely městských zátiší, olejomalby celkových pohledů starobylých Prachatic. Později celý soubor barevných litografií s názvem Historické Prachatice, řada černobílých grafických listů a série novoročenek s náměty půvabných zákoutí starobylého města Prachatice. Město pomalu krásnělo a já jsem se do něho zamiloval. Čím je pro vás šumavská krajina jedinečná? Jedinečná je pro mne hlubokými lesy, temnými tůněmi, kamenitými cestami stoupajícími až k oblakům, opravenými kapličkami jako svědky života našich předků. A svědky jsou také venkovská stavení s bílými štíty, jež se zrcadlí v rybnících na návsích, staré štěpy schýlené za stodolami. Dokážete odhadnout, kolik kilometrů jste nachodil po Šumavě? Hodně. Nejspokojenější a nejšťastnější jsem byl, když jsem chodil pěšky kolem zurčících potoků, kolem křišťálově krásných vod při mých nevšedních houbařských zážitcích. Jak přibývala léta, byl jsem rád, když jsem se k mým oblíbeným místům mohl dopravit automobilem. Nyní jsem šťastný, když mne k nim někdo doveze. Co pro vás znamená titul čestný občan města Prachatice? Je to pro mne velká pocta, uznání města, které jsem si zamiloval a město můj citový vztah k němu poznalo. Za rozhovor poděkoval Václav Malina strana třetí červen 2001

4 červen 2001 Radniční list Výstava Otto Herberta Hajeka zahájí činnost kulturního domu V předvečer Slavností Zlaté stezky, ve středu 27. června, bude slavnostně zahájen provoz Kulturního domu Otto Herberta Hajeka v čp. 184 na Velkém náměstí (druhé patro nad obřadní síní). Tímto počinem odstartuje dlouhodobější projekt prachatické radnice, jehož cílem je postupně představovat v tomto kulturním domě umělecké osobnosti našeho města, družebních měst a dalších umělců z celé Evropy. Prachatice navazují na úspěšné akce týkající se diskusí o česko-německém soužití i kulturních akcí s mezinárodní účastí. Město se chce profilovat jako regionální centrum, kde bude neformálním způsobem probíhat vzájemné poznávání evropských národů i diskuse nad společným soužitím. První etapou projektu je zřízení stálé galerie Otto Herberta Hajeka v domě čp Jedná se o prezentaci pěti desítek obrazů, kreseb a plastik, které pan profesor věnoval městu a které tvoří průřez jeho celoživotním dílem. Bude se jednat o jedinou trvalou výstavu tohoto světoznámého umělce na světě. Zastupitele vedly k použití jména Otto Herberta Hajeka pro označení kulturního domu nejen jeho umělecké úspěchy a světová proslulost, která jistě přiláká do Prachatic řadu návštěvníků, ale také společenská angažovanost pana profesora v otázkách usmíření Čechů a Němců po 2. světové válce i následném odsunu. O významu Hajekovy výstavy, která se bude nazývat Ze země do nebes, svědčí i fakt, že nad ní převzal záštitu Dr. Richard von Weizäcker, bývalý spolkový prezident Spolkové republiky Německo (v čase uzávěrky tohoto čísla Radničního listu se jednalo o převzetí záštity s naším prezidentem Václavem Havlem). Při zahajovacím ceremoniálu bude městu Prachatice předána Cena česko-německé kulturní aliance za podporu umění. Další etapy realizace kulturního domu závisí především na postupu reformy státní správy v České republice. V souvislosti s předpokládaným zrušením okresních úřadů město počítá s přesunutím obřadní síně do prostor Staré či Nové radnice a přeměnu domu čp. 184 na výstavní prostory. Počítá se zde s presentací našich družebních měst v přízemí a v 1. patře by měly vzniknout další výstavní prostory, kde budou presentována díla významných prachatických umělců i umělců zahraničních. Uvažujeme i o využití zajímavých sklepních prostorů. Ing. Vladimír Hrabák Program letního kina obohatí Hannibal i rockoví muzikanti V červnu loňského roku bylo slavnostně otevřeno nově rekonstruované letní kino. Další úpravy byly provedeny v letošním roce. Výsledkem je areál, na který můžeme být hrdí. Doufejme, že diváci do něho budou rádi přicházet.na jaké akce se mohou těšit v letošním roce? Jako každoročně plánujeme na červenec a srpen každé pondělí a čtvrtek filmová představení. V měsíci červenci jsou stanoveny začátky promítání na hodin, v srpnu se bude začínat již od hodin. Připraveny jsou filmové trháky poslední doby, jak české (Rebelové, Kytice či Svěrákův Tmavomodrý svět), tak i zahraniční (např. oscarové Tygr a drak, Čokoláda, Trosečník, či pokračování slavného Mlčení jehňátek Hannibal). Chystají se i další, hudební akce. Předposlední červnový víkend (v sobotu 23. června) se letní kino opět stane dějištěm II. ročníku Soumarrocku. Tentokrát v programu vystoupí osm kapel od místních (MPD, Pracovní Studentky probudily dětskou fantazii V letošním školním roce se prozatím uskutečnila dvě setkání studentek pedagogické školy s dětmi ze Speciální školy Prachatice. Studentky druhého ročníku oboru výchovná a humanitární činnost si pod vedením paní profesorky Věry Schulzové v rámci dramatické výchovy připravily zajímavé pásmo her, pohádek, říkadel a básní doprovázených pohybem a hudbou. U žáků s kombinovanými vadami 1. a 2. ročníku se jim podařilo rozvíjet dětskou fantazii, představivost i nová poznání. Děti při dramatizaci prožívaly příjemné citové prožitky, kamarádským přístupem získaly nové zážitky a zkušenosti. Studentkám z pedagogické školy patří naše poděkování. Vzájemná společná setkání se líbila. Všichni si slíbili, že v započaté spolupráci budou pokračovat. (bof) Poté, co kus poctivé práce odvedli řemeslníci z firmy PRACH-STAV, se do zrekonstruovaných prostor nastěhovalo výtvarné umění. Foto Václav Malina sobota) a regionálních (Ausgerechnet, Trip, He Band) po Wohnout, Bluesberry a The Rolling Stones Revival Band z Prahy. Další hudební akce je přichystána na polovinu července (sobota ), kdy v programu vystoupí pražská skupina Walk-Choc-Ice a poté mohou příznivci skupiny The Plastic People of the Universe zhlédnout dokument o historii této kapely natočený Janou Chytilovou. Na srpen se chystá již tradiční koncert Rock pro Prachatice. Příznivci tohoto žánru jistě vědí, že koncert je organizován ve spolupráci s organizátory a účastníky celorepublikových rockových kurzů na Dobré Vodě, kteří letos slibují, že oproti předchozím letům bude větší prostor věnován lektorům, příp. i jejich kapelám. V jednání je ještě další akce na září, kterou zatím do potvrzení necháme jako překvapení. (jav) Komise dopravy doporučuje zachovat parkoviště v Zahradní ulici Komise dopravy na svém jednání s konečnou platností doporučila realizaci místní úpravy silničního provozu v Zahradní ulici v Prachaticích takto: 1. Provést úpravu silničního provozu na zkušební dobu se zahájením od (plynule naváže na zvláštní užívání MK v Zahradní ulici umístění atrakcí od 6. do dopravní značení bude již ponecháno a doplněno). 2. Provést doplnění dopravního značení na křižovatkách Krumlovská, Slámova, Jánská, Zahradní a Husova zákazy odbočení, zákazy vjezdu pro nákladní vozidla do 3,5 tuny, návěstí před křižovatkami k zákazům vjezdu pro nákladní vozidla, změny ukazatelů směrových tabulí, přikázaný směr jízdy atd.). 3. Vyhodnocení dopadu dopravy na křižovatku ulic Družstevní a Pod hradbami v měsících dubnu až květnu Zajištění vybírání parkovného od zahájení zkušebního doby pomocí výběrčího. 5. Ze směru Malého náměstí instalovat jako pevnou zábranu květináče a na přechodnou dobu z obou stran parkoviště červenobílé vodorovné zábrany, a to se zahájením zkušební doby. 6. Zkušební dobu ukončit nejpozději k , provést její vyhodnocení a na základě vyhodnocení buď úpravu zachovat jako trvalou (instalace parkovacího automatu) nebo silniční provoz navrátit zpět (obousměrná jízda v ulici Zahradní), a to vše plynule se skončením zkušební doby. Usnesením č. 151/99 ze dne vzala Rada města na vědomí informaci komise dopravy o vyhodnocení dopravní situace ve městě lokalita Zahradní, Slámova, Zvolenská, výsledky dopravního průzkumu a stanovisko Okresní hygienické stanice Prachatice a odsouhlasila zřízení parkoviště v Zahradní ul. od do doby ukončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí tj. nejpozději do a s umístěním parkovacího automatu v této lokalitě s tím, že pokud nebude parkoviště v ul. Zahradní zřízeno jako trvalé, bude automat přemístěn na jiné vhodné místo. Po ukončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí se komise dopravy na svém zasedání dne opětovně zabývala touto otázkou a doporučuje městské radě zachovat parkoviště v Zahradní ulici jako trvalé. Rada města bude doporučení komise dopravy projednávat na svém zasedání v září letošního roku, kdy rozhodne o dalším využití této lokality. Bc. Ivana Jeřábková, Jiří Fidler strana čtvrtá

5 Radniční list Chválíme: Město uklízí romská firma Činnost úklidové firmy Roma Emila Laciho zřejmě zaregistrovali zejména obyvatelé centra Prachatic a návštěvníci města. Jak upřesnil majitel firmy, tři jeho zaměstnanci uklízejí střed města, kde nyní mají na starosti i zeleň. Největší svinčík bývá tradičně na náměstí a v Parkánu, zhodnotil dosavadní zkušenosti E. Laci. A taky ve Štěpánčině parku, kde se válí rozbitý flašky od piva, krabice od vína a taky papíry, doplnil prachatický Rom Ivan Biháry, jeden z pracovníků firmy. Hodně to dělají feťáci. Když hokejisti vyhráli mistrovství světa, zůstal po oslavě na náměstí bordel u kašny. Včera večer ožralové u Prioru bouchali a bouchali. Já si dám dvě piva a jdu domů spát, protože ráno za pět minut šest už musím být v práci, postěžoval si I. Biháry a dodal: Technické práce u firmy pana Laciho mě baví. Nechci se chlubit, to chraň bůh, ale svoji práci děláme výborně. Místním a turistům pak vzkázal, Pracovníci firmy Laci sekají trávu v prachatickém Parkánu. aby dodržovali čistotu a neházeli papíry na zem. Na odpadky jsou přece koše. Když někde koše chybí, ať dají vědět a my je tam dodáme. Není problém, ubezpečil. S kvalitou prací romské firmy je spokojeno vedení města. Odezva od nás z úřadu je velmi kladná. Co je ještě potěšitelnější, i odezva od široké veřejnosti. Činnost romské firmy hodnotí v naprosté většině velice pozitivně. Kromě rozměru uklízení má i rozměr společenský, což je dobře, bilancoval téměř roční působení romské party zástupce starosty Robert Zeman. Emil Laci potvrdil, že novinku v podobě úklidu města Romy přijali bez problémů občané, s nimiž se potkává. Na úklid Prachatic by bylo třeba víc lidí, ale nejsou na ně peníze. To záleží na městu, poznamenal. Text a foto Václav Malina Na slovíčko s ing. Václavem Princem, ředitelem Správy a údržby silnic Prachatice Co děláte pro to, aby se kolem silnic nepovalovala spousta odpadků? Odpadky sbíráme celý rok kromě zimního období. Předpokládáme, že také letos jarní úklid kolem silnic ukončíme v květnu. Bohužel to ale neznamená, že tady bude pořádek. Za všechno se platí, takže je výhodnější vyhodit nepořádek z auta do stoky. Lidé jsou čím dál větší bordeláři. Vyčistíme určitý úsek a vzápětí se tam odpadky objeví znova. Částka vynakládaná na úklid odpadků kolem cest se rok od roku zvyšuje. Za letošek ještě nemáme přesná čísla k dispozici, ale za rok 2000 to bylo více než 455 tisíc korun. Úklid posypu po zimě nás stál loni skoro milion korun. V případě Prachatic není rozhodně pravda, že čistíme okolí komunikací jen na apel lidí ze zdejší radnice. Mimochodem, Technické služby města vozily na skládku na Libínském Sedle ještě před několika měsíci odpadky na nekrytých vozech. Z koreb ven lítal nepořádek, za který jsme pak byli kritizováni. Po dohodě začaly náklady zakrývat sítěmi, ale odpadky se v okolí Libínského Sedla objevují stále. Ukázalo se, že na skládku vozí odpad na volné korbě jiné subjekty, jejichž zjištění je problematické. V příhraničních oblastech na Vimpersku a Volarsku nám práci přidělávají cizinci. Například na trase Strážný Vimperk jsme po letošní zimě posbírali 10 nákladních tater svinčíku. Cizinci nám pytli s odpadem ucpávají i šachty u propustí. Zabránit tomu, aby se na místech, která uklidíme, druhý den nepořádek neobjevil znovu, je prakticky nemožné, když se lidé chovají tak, jak se chovají. (vam) Pouť k sv. Janu Neumannovi zahájí mše v chrámu 19. června si každoročně připomínáme svatořečení prachatického rodáka a biskupa ve Filadelfii Jana Neumanna papežem Pavlem VI. Letošní pouť k sv. Janu Neumannovi je místní římskokatolickou církví připravována na sobotu 23. června a bude zároveň vzpomínkou na 190. výročí světcova narození. Pouť bude zahájena v chrámu sv. Jakuba v hodin slavnostní mší, která bude doplněna koncertním vystoupením. Na Parkáně bude v tento den od hodin zorganizované dětské odpoledne za účasti dětí z farností z celého okresu. (ava) Poděkování Již mnoho let pracuji jako domovník v domě, který je majetkem Městského úřadu v Prachaticích. Jako domovník plním v domě mnoho úkolů. Mezi tyto patří také odstraňování nejrůznějších drobných závad, jež se v domě vyskytnou. Často ale dojde k závažnějším poruchám, k jejichž odstranění musím pozvat odborné pracovníky. Na tomto místě chci veřejně poděkovat elektrikáři panu Václavu Hodinovi ze Správy domů a bytů v Prachaticích a také pracovníkům firmy Výtahy Schindler za velmi včasné a kvalitní opravy nahlášených závad v našem domě. Lubomír Dvořák Slavný muzikál můžete vidět na otáčivém hledišti Asi málokdo přehlédl v tisku zprávy o blížícím se zrušení známého otáčivého hlediště v Českém Krumlově, jednoho z pouhých tří na světě. Chcete-li zažít zvláštní atmosféru tohoto divadla, rozhodně návštěvu krumlovské točny neodkládejte. Kulturní a informační služby města nabízejí v pátek 20. července zájezd na slavný muzikál Divotvorný hrnec autorů Y. Harburga, F. Saidyho a B. Lanea, v němž v Čechách nejslavnější roli vodníka Čochtana vytvořil nezapomenutelný Jan Werich. Přihlášky a bližší podrobnosti získáte osobně v divadle nebo na tel (paní Vlčková). (jav) Jednou větou Město Prachatice lákalo investory formou informačních letáků v prezentačním stánku Jihočeského kraje v rámci Česko-francouzských obchodních dnů, jež se konaly května v Praze. (tis) Regenerace 2001: Oprava střechy renesančního domu přijde skoro na půl milionu Dalším domem na Velkém náměstí, jehož částečná obnova proběhne v letošním roce (pravděpodobně v září), je dům čp. 12 majitelky Vladimíry Čapkové. Renesanční dům ze třetí čtvrtiny 16. století na úzké gotické parcele byl částečně přestavěn v 19. století. Dům (na snímku) byl původně jednopatrový s patrem předsazeným na kamenných konzolách. Konzoly byly stejně jako u jiných domů v Prachaticích dodatečně podezděny a dům byl zvýšen o druhé patro. Kamenné konzoly ukazující na vysazení prvního patra byly objeveny v polovině devadesátých let 20. století při obnově omítek. Bohužel nebylo možné realizovat ubourání dodatečného zesílení zdi v přízemí (tak, jak se to například podařilo u čp. 36 U sv. Kryštofa), a proto jsou kamenné konzoly pouze obnaženy odstraněním omítky. Jsou patrné při pohledu z boku na předsazenou čelní stěnu domu čp. 12. K opravě střešní krytiny, původně plánované na loňský rok, dojde v letošním roce. Vzhledem k významné poloze objektu na náměstí musí vlastník zachovat současný tvar vikýřů (dojde pouze k jejich mírnému zvětšení). Celkový náklad opravy střechy dosáhne 498 tisíc korun, přičemž 200 tisíc by měl tvořit příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Text a foto Ing. Vladimír Hrabák strana pátá červen 2001

6 Nákladem 1500 kusů vydal Okresní úřad Prachatice publikaci Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Prachatice. Byla vydána z iniciativy Československé obce legionářské a měla by připomenout osudy legionářů na ruské, italské a francouzské frontě v letech Publikace má několik částí. Úvodním slovem ji přestavuje RNDr. Karel Škácha, CSc., přednosta Okresního úřadu v Prachaticích. V první části nazvané Vojáci z Prachaticka ve Velké válce je popisován Prachatický politický okres v daném období, kdy zde bylo smíšené obyvatelstvo, většinou však Němci. Druhá kapitola je již přímo věnovaná československým dobrovolníkům za 1. světové války (označení legionáři se vžilo až po válce), kteří na počátku války vstupovali dobrovolně do francouzské a ruské armády a aktivním bojem na straně spojeneckých armád hájili národní svobodu. Hned za touto obsáhlejší kapitolou následuje přehled Organizace československých vojsk v 1. světové válce v Rusku, Francii, Srbsku a Itálii doplněný mapami z východní fronty v roce 1915, západní fronty v roce 1918, italského válčiště a Brusilovovy ofenzívy roku Následuje Seznam legionářů na okrese Prachatice dle místní příslušnosti a seznam abecední, obsahující informace o 791 legionářích. Seznam legionářů rodáků a občanů okresu Prachatice vznikl na základě rozboru evidenčních pomůcek Kanceláře československých legií z 2. poloviny 20. let (Českoslovenští legionáři ve Francii, Českoslovenští legionáři v Itálii) a tištěného Seznamu sibiřské armády. Další údaje poskytly zápisy v městských a obecních kronikách okresu a spisy legionářských obcí, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Prachatice. Řada legionářů byla dále doplněna využitím informací z databáze legionářů, které poskytl Vojenský historický archiv v Praze. Zásadním hlediskem pro zařazení vojáka do soupisu byl jeho vztah k okresu Prachatice (v územním rozsahu k roku 1992). V seznamu jsou tak zahrnuti příslušníci legií, kteří Radniční list O československých legionářích rodácích a občanech okresu Prachatice pojednává nová publikace Najde se vhodný název pro někdejší cvičiště? Někdejší prachatická kasárna dnes dobře slouží, a to ke spokojenosti jak podnikatelů, tak mnoha občanů, kteří zde mimo jiné získali nové byty. Vzniká tu nová čtvrť s desítkami užitečných služeb, a ta postupně splývá s městem. V místech, kde ještě před dvanácti roky bývaly různé objekty s nejvyšším stupněm utajení, se dnes pro snazší orientaci nacházejí ulice pojmenované vesměs po významných historických osobnostech (Vokova, Břežanova, Rudolfova atd.) Je tomu moc dobře! Dík za to patří i iniciativě městského úřadu. Areál bývalých kasáren má i své přirozené centrum a je jen otázkou času, kdy se z něj stane v pořadí už páté prachatické náměstí. Jedná se o někdejší cvičiště, jemuž dodnes zůstala z předlistopadových dob dost ošklivá přezdívka buzerák. Myslím, že nejsem sám, komu se takové pojmenování nelíbí. Jedná se o vysloveně slangové - to je nespisovné slovo, které sice svého času dost výstižně charakterizovalo způsob zde prováděné přípravy vojáků, jenže tohle slovo se ani trochu nesnáší se jmény nepochybně ctihodných osobností, připomínajících v názvech sousedních ulic někdejší Karatisté se prali v domácím prostředí se narodili, žili či měli domovskou příslušnost na území okresu Prachatice. Pracovníci archivu se dále pokusili ověřit osobní údaje (data narození) pomocí matričních zápisů. Pro jednoduchou orientaci autoři zpracovali seznam dle místní příslušnosti a seznam abecední. Seznam řazený dle míst (tj. obcí či jejich částí) obsahuje záznam v pořadí: příjmení, jméno, datum narození. Seznam padlých a zemřelých legionářů okresu Prachatice byl zpracován s použitím Seznamů zjištěných případů úmrtí účastníků světové války , jehož kopii laskavě poskytla Československá obec legionářská v Praze. Další informace o padlých byly nalezeny v zápisech obecních a městských kronik, ve spisech Československé obce legionářské místní jednoty Netolice a v jednom případě v publikovaných vzpomínkách na bojové události. Velice zajímavou kapitolou jsou Životy a osudy věnované konkrétním osobám legionářů okresu Prachatice. Tato část mohla být sestavena jen díky pomoci rodinných příslušníků legionářů, kteří státnímu okresnímu archivu zapůjčili fotografie, rukopisné poznámky a řadu dokumentů. Pozoruhodné a hodnotné jsou vzpomínky Jana Faláře, uvedené v kapitole Ruská anabáze doplněné o zajímavé fotografie. Podle poznámek tohoto ruského legionáře je sestaven Seznam transportovaných lodí. V samém závěru publikace je kapitola Cesta domů sestavená dle rukopisných zápisků z cesty lodí ruského legionáře Jana Hejla. Autory textů a edic dokumentů jsou Petr Havel, Pavel Hofman a Jana Krejčová. Na přípravě dokumentace se dále podíleli Kamila Hrabáková, Jan Antonín Mager, Ladislav Rathovský, Karel Škácha a pracovníci Státního okresního archivu v Prachaticích. Publikaci, která zahrnuje rovněž přehled legionářů z Prachatic, je možné získat na referátu kultury Okresního úřadu v Prachaticích a v Prachatickém muzeu. Kamila Hrabáková slávu Zlaté stezky! Navíc nezasvěceného návštěvníka Prachatic pojmenování buzerák spíš vyleká, než zorientuje. Považte, že by občan, který tam bydlí, zval kohosi z Prahy na návštěvu slovy: Až přijedeš do Prachatic, ptej se, kde je Buzerák, tam bydlím Ne, na žádném plánku města to nenajdeš. Budu tě tam čekat. Nicméně, jak jsem si povšimnul, pojmenování buzerák je mezi prachatickými občany živé. Setkal jsem se s ním i v psané podobě dokonce v titulku novinového článku a nedávno jsem ho zaregistroval dokonce v jednom úředním zápisu městského úřadu. Myslím, že je na čase, abychom pro ono bývalé vojenské shromaždiště našli vhodný stručný a výstižný název. Mně osobně by se líbilo např. Nové náměstí, které by se stalo centrem čtvrti pojmenované Na kasárnách. Návrhů může být ovšem mnohem víc a městský úřad v tom směru zajisté rád uvítá iniciativu občanů. Z nich pak názvoslovná komise spolu se zastupiteli vybere ty nejvhodnější. Vratislav Francl Druhou květnovou sobotu se v Prachaticích poprali karatisté. V rámci třetího kola krajské ligy se prezentovalo 110 startujících z 11 oddílů. Jak dopadli reprezentanti Prachatic? V kategorii kata: Lucie Červinková (starší žákyně) 2. místo, Ondřej Šrámek (junioři a muži) 3. místo. V kategorii kumite: Lucie Červinková (starší žákyně, kg) 3. místo, Štefan Krajcík (starší žáci, 45 kg) 1. místo, Tomáš Pavlík (starší žáci, + 50 kg) 1. místo, Tomáš Červinka (dorostenci, kg) 1. místo, Ondřej Ludl (dorostenci, kg) 3. místo, Ondřej Šrámek (junioři a muži, 65 kg) 3. místo. Borci Prachatic obsadili 6. místo a celkově jsou v tabulce sedmí z 19 oddílů. (vuč, vam) Kde najdete sběrný dvůr odpadu? Jaká je jeho provozní doba? Kde: Mlýnská ulice, poblíž čistírny odpadních vod (viz přiložená mapka) Kdy: pondělí, úterý, čtvrtek sobota Co: televizory, lednice, baterie, olej, zbytky barev a chemikálií, železo, velkoobjemový odpad Za kolik: pro občany Prachatic zdarma (map) červen 2001 strana šestá

7 Radniční list Jubilea v červnu 2001 (75 let a více) Bauer Karel Brabec Jan Faifrová Marie Formánek Zdeněk Hromíř Stanislav Jakšová Božena Jiroušková Aloisie Kovářová Božena Lang Adolf Langová Olga Linhartová Marie Ludačková Marie Marek Augustin Martínková Božena Martíšek Václav Maun Petr Minařík Josef Nachlingerová Pavla Nováková Marie Oliva Jan Paroubková Marie Pešková Marie Pernekrová Marie Pokorná Věra Rothbauerová Anna Simandl Jan Sýkora Adolf Šísl Adolf Šrámková Anežka Toušek Jan Záveská Ludmila Děti narozené od do Souček Luboš Wagner Richard Kalinová Tereza Čertík Milan Bártíková Barbora Kübelbecková Beata Vobořilová Kateřina Lukačová Linda Vincíková Petra Prášek Tomáš KOLOSHOW zahájila zvesela hlavní turistickou sezónu O posledním dubnovém pátku se rekonstruované Velké náměstí v Prachaticích stalo za neuvěřitelně krásného počasí dějištěm již VI. ročníku Koloshow aneb Slavnosti všeho, co má kola. Se svými spolupracovníky, ke kterým letos patřily SVIS MŠMT, Sport shop a Asociace školních sportovních klubů Prachatice, ji uspořádaly Kulturní a informační služby města. Bezmála čtyřhodinová show přinesla pro téměř čtyři stovky malých i větších účastníků především dobrou zábavu i příležitost prohnat po jaru kolo při prvních závodech, vyhrát krásnou keramickou medaili nebo zdobenou skleničku a vystoupit s nimi na bednu, totiž stupně vítězů před Starou radnicí. Pro mnohé caparty to byly vůbec první závody v životě a nejeden z nich je absolvoval také například v nákupním košíku pilotovaném po hladkém dláždění maminkou či tatínkem. Na úvod pestrého pořadu cyklistických závodů střídaných s doprovodnými akcemi společně pokřtili starožitné kolo, které hodně pamatuje, přednosta Okresního úřadu v Prachaticích Karel Škácha a zástupce starosty města Prachatic Robert Zeman. Pak oba nasedli na lepší kola a v čele prvního jarního pelotonu objeli s doprovodem mladých cyklistů kolečko kolem Velkého náměstí. Za sponzory se přidal také Jan Richter ml., zástupce firmy Beton Těšovice. Srdce účastníků si rozhodně získal mistr světa ve skoku do výšky na trialovém kole Michal Matys svými až neuvěřitelnými kousky, které předváděl při skotačení na obří špulce od kabelů, štosu dřevěných palet nebo při přeskoku ležících figurantů. V náborových cyklistických závodech si nejlépe vedli mladí prachatičtí závodníci ze ZŠ Zlatá stezka, na druhém místě skončila ZŠ Vodňanská a třetí byla MŠ Zahradní. Do programu příjemného podvečera se vešla i tisková konference v Radničním sále. Debata se na ní točila hlavně kolem zahájení hlavní turistické sezóny v Prachaticích i na Šumavě. Představitelé města i okresu Prachatice svorně ocenili, že Koloshow patří jednoznačně k dobrých akcím pořádaným pro mládež. Ředitelka Kulturních a informačních služeb města Alena Vandlíčková seznámila novináře s chystaným vydáním nové cyklomapy Prachatic a okolí. Světlo světa spatří do poloviny května a bude na ní vyznačeno celkem devatenáct více či méně náročných a různě dlouhých stezek navazujících na dálkové trasy. Mladý trialový mág Michal Matys se zase vyznal ze svého zatím nesplněného přání projet se jednou normálně také po šumavských cyklostezkách. Obecná shoda panovala v Po pauze běželi na Libín Na startu 6. ročníku obnoveného závodu v běhu do vrchu z prachatického Velkého náměstí na vrchol Libína se 29. dubna sešlo 19 závodníků. Z odvážných žen převýšení mezi prachatickým náměstím (572 metry nad mořem) a Libínem (1096 metrů n. m.) zvládla nejrychleji učitelka ZŠ Vodňanská Šárka Grabmüllerová (na snímku). (vam) názoru, že cyklistika je a stále více bude největším fenoménem, který hýbe Šumavou. Přitom je však možné vhodně doplňovat sportování a turistiku na čerstvém povětří s řadou kulturních programů, které jsou připraveny v Prachaticích od jara do zimy. A nebyla by to ani Koloshow v Prachaticích, kdyby při ní nešlo o rekord. Po obřím klubíčku motaném z barevných bavlnek a dlouhém řetězu přátelství ze spínacích špendlíků, které jsou již uloženy mezi podivuhodnostmi v Muzeu rekordů v Pelhřimově, se pořadatelé tentokrát vrátili k vylepšení vlastního prachatického a českého rekordu v počtu osob s kšiltovkou na hlavně na jednom místě. Podařilo se jej pod dohledem Pavla Hájka z pelhřimovské agentury Dobrý den opět zlepšit: nový rekord má hodnotu 200 hlav s čepicemi a bude zapsán do českého vydání Guinessovy knihy rekordů. Pořadatelé akce děkují všem, kteří akci věcně či finančně podpořili a zůstali jí věrni již po šesté, a také těm, kteří s nimi do její organizace vstoupili poprvé. Poděkování patří : generálnímu sponzorovi Platanu Protivín s. r. o., mediálnímu sponzorovi Rádiu Faktor Č. Budějovice, ostatním sponzorům: Auto Donda Prachatice, Beton Těšovice s. r. o., Beer Potraviny Prachatice, Duha studio s. r. o. Prachatice, Jihotrans CK Č. Budějovice, Katel s. r. o. Prachatice, Keramika Reindl Netolice, MIX Majka Prachatice, MS Kart Prachatice, MIKO Michal Kočan, NO-JI-CO pneuservis Prachatice, Raiffeisen stavební spořitelna Prachatice, RENO Šumava Prachatice, Uzenářství Strnad Vodňany, TELTO s. r. o. Prachatice, VAK JČ a. s. Č. Budějovice. Poháry věnovala Sklárna SCHOTT Zwiesel Husinec. Zdeněk Přibyl, Jana Vítková Ohlédnutí kronikáře: V roce 1921 žily v samotných Prachaticích čtyři tisícovky lidí Nebude dlouho trvat a budeme se moci seznámit s oficiálními výsledky sčítání obyvatel, které proběhlo v letošním roce. Pro srovnání se podívejme na údaje staré 80 let ze sčítání provedeného k 15. únoru Místní obec Prachatice se rozkládala na katastru velkém 2038 ha a ve 448 domech žilo 4309 obyvatel (2021 žen a 2288 mužů). Z tohoto počtu uvedlo 1684 obyvatel národnost československou, 2395 německou, dále zde bylo 173 cizozemců, 19 židů a 38 jiných. Z pohledu vyznání zde bylo 4041 římských katolíků, 51 evangelíků, 93 příslušníků církve československé, 38 israelitů, 7 jinověrců a 81 občanů uvedlo, že je bez vyznání. Ve vlastním městě bylo uvedeno 171 domů, na předměstí 277. Zajímavý je pohled na místní části Prachatic (jsou uváděny v tehdejších názvech a číslo v závorce označuje počet domů v lokalitě): Bräubartl (1), Dvůr Irův (1), Dvůr Kroupův (1), Dvůr Strachotínský (1), Dvůr U lípy (2),Fackenberg(1), Hájovna Cvrčkovská (1), Chalupa Ksandrova (1), Kazimour (1), Lázně sv. Markety (12), Mlýn Bernkopfův (3), Mlýn Feitlův (1), Mlýn Kandlův (4), Mlýn Kosmatův (2), Obecní (2), Mlýn Rumpálův (2), Mlýn Slepý (2), Mlýn Velišův (4), Na Kovárně (1). Staré Prachatice, Oseky, Fefry a Volovice byly tehdy samostatnými obcemi a situace tam byla následující: Místní obec Prachatice Staré: kat. výměra 345 ha, 49 domů, 276 obyvatel z toho 262 národnosti československé, 13 německé a 1 cizozemské. Všech 276 obyvatel bylo římskokatolického vyznání. Místní části tvořily: víska Lhotka Městská (7), ves Ostrov (20) a ves Prachatice Staré (18). Na katastru se navíc nacházely samoty U Sedleckého (1), U Cestářů(1), U Bertla (1) a U Krejčího (1). Místní obec Oseky: kat. výměra 338 ha, 63 domů, 297 obyvatel, kteří až na osm Němců se hlásili k národnosti československé. Rovněž zde byli všichni obyvatelé římskými katolíky. Místní části tvořily: ves Kahov (13), ves Oseky (32), ves Podolí (18). Místní obec Fefry: kat. výměra 736 ha, 91 domů, 395 obyvatel, toho 17 Čechů. Až na jednoho obyvatele hlásícího se k evangelické církvi, byli všichni zbylí obyvatelé římskými katolíky. Místní části tvořily: ves Fefry (69) a ves Perlovice (22) Místní obec Volovice: kat. výměra 576 ha, 35 domů, 205 obyvatel, z nichž čtyři uvedli národnost československou, 199 německou a dva cizozemskou. Všichni obyvatelé byli římskokatolického vyznání. Místní části tvořily: samota Cvrčkov (3), víska Kamýk (6), víska Křeplice (5), samota Sedlmín (6), víska Stádla (3), samota Třemšín (2) a ves Volovice (10). Na katastru se dále nacházely samoty Esselhof (1) a Rybářské domky (2). Připravil Pavel Fencl strana sedmá červen 2001

8 Kulturní a společenský servis na červen 2001 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA (tel. 0338/ ) 5. 6., úterý , čtvrtek TOULKY JIŘÍHO RYVOLY Výstava olejů a kreseb svět kolem nás očima Jiřího Ryvoly. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, L. Vošmiková, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, J. Bruckmüller, I. Šavel, Vl. Šavel, Vl. Šavel jr., B. Mánková, B. Kyšková, J. Skořepa, M. Mencl, M. Petřík, M. Synecká, K. Oberthor, Z. Oberthorová-Popelková, V. Komárek, J. Kábrt, P. Řitička Keramika: J. Dudycha, J. Pošva, M. Špaček, J. Tesárková, J. Kabelková, Vl. Lačná, B. Klavíková, M. Michalová, M. Tomášková Otevřeno: Po Pá So KOSTEL SV. JAKUBA 5. 6., úterý hod. II. KONCERT DNŮ DUCHOVNÍ HUDBY Varhanní koncert. Účinkují: prof. Jitka Chaloupková varhany, Jana Dvořáková soprán. Vstupné 50,- Kč MĚSTSKÉ DIVADLO 6. 6., stř hod. ŠKOLA TROCHU JINAK Přehlídka souborů zájmové umělecké činnosti při Základní škole Vodňanská Prachatice. Vstupné dobrovolné , úterý hodin III. KONCERT DNŮ DUCHOVNÍ HUDBY Varhanní koncert W. A. Mozart: Chrámové sonáty. Účinkují: Stanislava Dřevíkovská varhany, Lenka Němečková housle, Marie Češková housle, Josef Klíč violoncello. Vstupné 50,- Kč , středa hodin ALJAŠKA Beseda s diapozitivy organizovaná MO Svazu důchodců. Lektor: J. Šarbach. Vstupné 5,- Kč. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 6. 6., středa hodin VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Ukázka práce žáků nově vzniklého oddělení ZUŠ Prachatice v baletním sále ZUŠ , středa hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ , úterý hodin KONCERT NA DVORKU Jarní koncert žáků a učitelů ZUŠ Prachatice v prostorách Základní umělecké školy , středa hodin VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Ukázka práce žáků nově vzniklého oddělení ZUŠ Prachatice v baletním sále ZUŠ. RADNIČNÍ SÁL , úterý hod. Sv. JAN NEUMANN Přednáška prof. Petra Piťhy o životní pouti slavného prachatického rodáka. Pořádá farnost římskokatolické církve , čtvrtek od do hodin SVÁTEK HUDBY V den slunovratu bude i v našem městě oslaven Evropský svátek hudby. Na improvizovaných pódiích u Prioru vystoupí saxofonový kvintet a žesťový kvintet ZUŠ Prachatice, před obřadní síní předvedou hudební program žáci flétnového a houslového oddělení ZUŠ Prachatice. Od 18ti hodin zahrají na arkádách staré radnice Ivan Boreš a Kateřina Nagyová. Sledujte zvláštní plakáty! LETNÍ KINO , sobota hodin SOUMARROCK II. ročník rockové přehlídky organizované jako doprovodná akce Slavností Zlaté stezky, na které se v letošním roce představí kapely Mohorovičova plocha diskontinuity (Prachatice), Pracovní sobota (Prachatice), My Dry Willow (Č. Budějovice), Trip (Kaplice), He Band (České Budějovice), The Rolling Stones Revival Band (Praha), Wohnout (Praha), Bluesberry (Praha). Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Vstupné 80,- Kč. Sledujte zvláštní plakáty! CENTRUM MĚSTA A OKOLÍ 29. a , pátek, sobota SLAVNOSTI SOLNÉ ZLATÉ STEZKY Historické trhy, kulturní programy zajištěny na Velkém náměstí, Kostelním náměstí, Štěpánčině parku, Parkáně a v letním kině. Sledujte zvláštní plakáty! PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC Muzikál Divotvorný hrnec zájezd do Č. Krumlova na otáčivé hlediště Dny Staré hudby Rockový koncert Walk-Choc-Ice Filmový dokument The Plastic People of the Universe INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice), Prachatice Otevřeno: Po Pá od 8.00 do hodin tel , (i fax) Široký výběr průvodců, map turistických i cykloturistických Šumavy a jižních Čech. KINOKAVÁRNA HOTELU PARK Začátky představení: dne dvě představení od a hodin (Rebelové), dětské představení v (Pokémon) a večerní ve (Slečna drsňák), ostatní začátky představení vždy ve hodin LÉTO ZTRACENÝCH POLIBKŮ (USA) 7. 6., čtvrtek TYGR A DRAK (USA) , pondělí PARALELNÍ SVĚTY (ČR) PEREM MARKÝZE DE SADE (USA) a REBELOVÉ (ČR) , čtvrtek SLEDUJE TĚ VRAH (USA) S MILENCEM MÉ MATKY (N/Fr./Isl.) , čtvrtek POKÉMON (USA) SLEČNA DRSŇÁK (USA) OKRESNÍ KNIHOVNA Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, studovna: Pondělí zavřeno Úterý až pátek denně Oddělení pro děti: Pondělí zavřeno Úterý až pátek denně Pobočka Národní: Úterý a čtvrtek I v roce 2001 nabízí knihovna školkám a školám literární besedy a exkurze. Témata připravených besed jsou k dispozici v OK. Možnost dohody i o dalších tématech. PRACHATICKÉ MUZEUM Otevřeno: denně (mimo pondělí) hodin, sobota, neděle hodin Výstavy: ZŮSTANEME VOJÁKY SVOBODY Legionáři Prachaticka ŠUMAVA NA SKLONKU TISÍCI- LETÍ Max Maier fotografie JAPONSKÉ LIDOVÉ HRAČKY ze sbírky Vlasty Winkelhöferové. Vernisáž: v 16 hodin KOUZLO STARÝCH MLÝNKŮ A VAH Desítky zajímavých exponátů ze sbírek Prachatického muzea. Ve stálé expozici uvidíte nově instalovanou část věnovanou pravěku a výsledky nejnovějších výzkumů Zlaté stezky. Přednášky: 5. 6., úterý hodin KŘESŤANÉ V EGYPTĚ Radniční sál, přednáší Ing. Michal Balík, Csc , úterý hodin CESTY ZA JAPONSKÝM LIDOVÝM UMĚNÍM Doprovodná přednáška dr. Vlasty Winkelhöferové k výstavě japonských hraček. V případě zájmu bude přednáška zopakována i v dopoledních hodinách. MUZEUM KRAJKY Otevřeno: Út pá So Ne KATOLICKÁ CÍRKEV Chrám sv. Jakuba ( výběr z programu) Út biblická hodina (výklady bible) 18 h So 18 h mše pro děti a mládež, Ne 7.30 a 18 h mše sv. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách Společenství pro každého St 19 h + první neděle v měsíci 19 h Mládež Pá h Nemocnice Úterý 14 h bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá 9 16 h, ve vážnějších případech i mimo tuto dobu Farní knihovna na faře (1600 svazků) Úterý h Čtvrtek h Neděle po bohoslužbách v 8.30 a 19 h Mimořádné akce přednáška Tajemství bible první kapitoly o stvoření Pavel Šimák, zač. v v pedagog. škole Odkaz Jana Neumanna dnešní době, přednáška prof. Petra Piťhy, zač. v 18 h v Radničním sále Oslavy sv. Jana Neumanna: 10 h mše sv. v kostele sv. Jakuba 14 h dětské odpoledne na Parkánu dětská mše v kostele h poutní mše sv. na hřbitově MO SVAZU DŮCHODCŮ ČR 6. 5., středa SETKÁNÍ SENIORŮ Restaurace Hubertus , středa ALJAŠKA Beseda s diapozitivy. Městské divadlo , středa POLODENNÍ VÝLET Křišťanovice Hlásná Lhota Záblatí Odjezd z Malého náměstí ve hodin. Jízdné 35,- Kč. Autobusem nad Křišťanovice, pěšky do Hlásné Lhoty, poté pěšky nebo autobusem do Záblatí, po občerstvení autobusem do Prachatic SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE Restaurace Hubertus ČAJOVNA U HRUŠKY , sobota hodin O ČAJI Beseda s věhlasným českým čajeznalcem Zdeňkem Prachařem. PLAVECKÝ BAZÉN Pondělí pátek Sobota Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník III., číslo 6. Uzávěrka 15. května Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor Vojtěch Toman (tel ). Rediguje Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrační číslo /3/99. Sazba Petr Čech. Tisk Herbiaprint, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Podmínky chování psů ve městě Prachatice řeší obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 4/91 K udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě a obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 1/97 O místních poplatcích. Pokud si občan Prachatic pořídí psa, je povinen je povinen do 15 dnů podat hlášení o skutečnosti, že se stal vlastníkem psa. Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce Prachatice, a to ze psů starších 6 měsíců. Sazby poplatků činí ročně: za prvního psa za každého dalšího psa a) za psa chovaného v rodinném domku 400,- Kč 1 000,- Kč b) Za psa chovaného v obytných domech s více byty 1 000,- Kč 1 500,- Kč c) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního či vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 200,- Kč 300,- Kč d) za psa chovaného v osadách a předměstích 50,- Kč 100,- Kč e) za služebního psa, jehož majitel je členem mysliveckého sdružení, kynologického svazu, pro chov dobytka umístěných ve speciálních zařízeních mimo město a za psa převzatého z útulku po roce držení atd. 50 % sazby uvedené v odstavcích a) až d) Poplatek se neplatí ze psů, jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), případně ze psů, doporučených jako součást psychické terapie. Městský úřad vydá vlastníkům, a to i těm, kteří byli od poplatku ze psů osvobozeni, za náhradu známky pro psy s vyznačením jména města a evidenčního čísla. Vlastíci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku nosili. Radniční list Pravidla pro chování majitelů psů ve městě Prachatice Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. Výkon správy poplatků ze psů provádí finanční odbor. Po splnění těchto povinností si majitel psa dojde na městskou policii vyzvednout sáčky na exkrementy svého psa. Pokud je pes na veřejném prostranství ve městě Prachatice musí majitel zajistit, aby byly splněny a dodrženy následující podmínky: 1. Je zakázáno nechat psy, kočky a jiná domácí zvířata volně pobíhat a znečišťovat veřejná prostranství. 2. Psi se mohou pohybovat po městě jen v doprovodu osoby starší 10ti let, musí být uvázáni na vodítku a obojek musí být opatřen známkou od 6ti měsíců věku psa. Pokud pes bude bez dohledu osoby starší 10ti let, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k obtěžování druhých osob, případně k ohrožení jejich zdraví. 3. Venčení psů, koček a jiných zvířat je zakázáno v místech určených pro hry dětí a k rekreaci a odpočinku. Případné výkaly na veřejném prostranství je osoba zvíře doprovázející povinna ihned uklidit. 4. Je zakázáno vstupovat se psy, kočkami a jinými zvířaty na tato veřejná prostranství: Parkán, areál Domu dětí a mládeže, areál Tatranu, dětské hřiště u čp. 464, dopravní hřiště, areál dětských hřišť na Mírové ulici za čp , areál dětských hřišť na Národní ulici za čp , areál dětských hřišť na Italské ulici za čp a každé veřejné prostranství označené informativní značkou Zákaz vstupu psů. Pokud odpovědná osoba nedodrží některou z výše uvedených podmínek, dopouští se přestupku podle 48 přestupkového zákona a tento přestupek může být vyřešen namístě blokovou pokutou až 1000,- Kč, anebo ve správním řízení pokutou až 1000,- Kč plus náklady řízení. Ing. Ivo Novotný, ředitel Městské policie Prachatice Město Prachatice je spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. Zastupitelstvo města Prachatice je složeno z 21 členů zastupitelstva. Starosta a místostarosta jsou členy městského zastupitelstva a jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Ostatní členové zastupitelstva (19) jsou neuvolněnými členy. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města,ve věcech patřících do přenesené působnosti (výkon státní správy), jen pokud tak stanoví zvláštní zákony. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Radu města Prachatice tvoří 7 členů starosta, místostarosta, 5 dalších členů zastupitelstva. Rada města je výkonným orgánem města. Schází se 1 za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Starosta města Ing. Jan Bauer zastupuje město Prachatice navenek. Plní úkoly stanovené mu zákonem o obcích a zvláštními zákony. Starostu zastupuje místostarosta Ing. Robert Zeman. Městský úřad řídí a úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům městského úřadu plní tajemník Ing.Vojtěch Toman. Zastupitelstvo města Prachatice zřídilo jako své kontrolní orgány výbory: kontrolní předseda: RNDr. Jana Krejsová Které komise zřídila rada města? finanční předseda: Mgr. Jaroslav Černý Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo města,ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu města. Provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontrolu dodržování právních předpisů městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Rada města Prachatice zřídila jako své poradní orgány komise: sociální předseda: MUDr. Helena Sternová školská předseda: Mgr. Hana Weissová bytová předseda: Ing. Jan Beran životního prostředí předseda: Mgr. Helena Klimešová územní plánování předseda: Stanislav Rosa názvoslovná předseda: Mgr. Pavel Fencl dopravy předseda: Zdeněk Kollar povodňová předseda: Ing. Robert Zeman Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě města, jsou ze své činnosti odpovědny radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti jsou podřízeny okresnímu úřadu. Zastupitelstvo města Prachatice zřídilo v částech města Staré Prachatice, Libínské Sedlo a Oseky osadní výbory. Osadní výbory jsou oprávněny předkládat návrhy, připomínky a podněty zastupitelstvu města, radě města a výborům. Ing. Hana Princová Zlatá stezka pojedenácté: rada odsouhlasila nové pojetí slavností Tradičně poslední červnový víkend patří Slavnostem Zlaté stezky. Po úspěšném vzdušném desátém ročníku schválila rada Města na návrh organizačního štábu nové pojetí slavností. Kromě historického programu na Velkém náměstí budou připraveny zajímavé programy také na Parkáně (tam bude soumarské ležení z Grainetu), Pivovarská zahrada bude umístěna u Štěpánčina parku a programy zahraničních souborů a Country stezka se letos odehrají na letním kině. Zahájení slavností je plánováno na pátek 29. června v 16 hodin na Velkém náměstí, kdy současný starosta předá právo nad městem historické postavě. Po příjezdu soumarské karavany se v průvodu přes Velké náměstí až na letní kino představí kulturní spolky partnerských měst. Nebudou chybět ani koncerty oblíbených hudebních skupin Beltiny a Cinku, překvapením bude jistě divadlo Kvelb s programem Můj bestiář a vyvrcholením bude opět pochodňový průvod a historický program až do samé půlnoci. U soumarského ležení na Parkáně budou vyhrávat Libín S a Libínka, v Pivovarské zahradě zase Borovanka, na Kostelním náměstí potěší malé děti pouliční Malé divadélko a program Jak se hrálo před sto lety potěší snad všechny. Také na arkádách Staré radnice bude živo. Humorné renesanční aktovky v podání prachatického ŠOSu jistě zaujmou milovníky divadla. Letní kino bude celé pozdní odpoledne patřit kulturním souborům partnerských měst a již dnes víme, že se návštěvník může těšit na soubory ze Zvolena, Mauthausenu, Ignaliny či Inprunety. Druhý den slavností bude tradičně zahájen průvodem všech účinkujících. Do dvanácté hodiny bude Velké náměstí patřit renesančním programům. V pravé poledne převezme starosta zpět rychtářské právo města a opět se svými programy vystoupí zahraniční soubory. Na Velkém náměstí bude slavnost ukončena koncertem dívčí dechovky České buchty. Obdobně jako v pátek jsou připraveny bohaté kulturní programy v Pivovarské zahradě, na arkádách a na Parkáně. Živo bude i v letním kině, kam se na rozdíl od předchozích let přesouvá každoroční Country stezka, na kterou večer naváže česká pohádka Princezna ze mlejna II. Nezapomněli jsme ani na příznivce sportovních srandamačů. Na hřišti TJ Tatran sehraje fotbalový tým osobností Mužstvo snů zápas s prachatickými staršími pány. Za Mužstvo snů se například předvedou Pavel Nový, Roman Skamene, Kamil Emanuel Gott, Karel Kahovec, Viktor Sodoma a další známé osobnosti. Pro úplnou informaci pořadatelé oznamují, že vstupné činí pouhých 50 korun na oba dva dny a ti, kdo si zakoupí vstupenky v předprodeji ušetří ještě dalších 20 korun, protože v Infocentru budou od 1. do 26. června vstupenky k mání za 30 Kč. Těm, kteří chtějí rozšířit historické průvody v renesančních kostýmech nabízíme, aby svůj zájem ohlásili v kanceláři divadla. (ava) příloha i červen 2001

10 červen 2001 Radniční list Ze zápisu z jednání rady města 11. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování bere na vědomí rozbor hospodaření Města Prachatice za rok 2000, závěrečný účet města a návrh na rozdělení hospodářského výsledku města za rok doporučuje Zastupitelstvu města Prachatice schválit závěrečný účet města včetně rozdělení hospodářského výsledku. schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Prachatice o koeficientu růstu nájemného Ki platného pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 pro stanovení maximálního základního nájemného za 1m 2 podlahové plochy bytu na celém území obce nezvýšení nájemného pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 u bytů v majetku Města Prachatice, u kterých bylo stanoveno počáteční nájemné jako věcně usměrňované. schvaluje podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku, pro nájemce obecních bytů uvedených v důvodové zprávě. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, požádat právního zástupce města na úseku bytového hospodářství o podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro nájemce dle důvodové zprávy. schvaluje změnu smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu a prodeji bytu A26 a garáže č v objektu č. 12 (III. etapa) v areálu bývalých horních kasáren s tím, že bude sepsána s Mgr. Růženou Buzickou a Mgr. Josefem Štemberkem. schvaluje přidělování holobytů v Domě s prostory pro dočasné ubytování v tomto pořadí: 1. Štěpánka Vohradská 2. Marta a Pavel Kurucovi 3. Petra Zimmelová schvaluje budoucího nájemce bytu B1 v čp ul. Vilémova v Prachaticích v následujícím pořadí: 1. Ježek Ladislav a Michaela Košková 2. Brojír Vlastimil a Ing. Bursová Eva 3. MUDr. Bunda David ruší část usnesení o přidělení garáže č v obytném objektu č. 13 II. etapa, v areálu bývalých horních kasáren v Prachaticích panu Ing. Karlu Zemanovi (usnesení č. 42/2001 ze dne 14. března 2001). schvaluje přidělení garáže č. 4 v obytném objektu č. 14 I. etapa, v areálu bývalých horních kasáren v Prachaticích Ing. Zemanovi. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH: zaslat Ing. Karlu Zemanovi sdělení o jeho zařazení do seznamu budoucích nájemců garáží v obytném objektu č. 14, zveřejnit informaci o možnosti pronájmu garáže č v obytném objektu č. 13 II. etapa. schvaluje předložený materiál Koncepce a organizační zajištění XI. ročníku Slavností solné Zlaté stezky. Jmenuje organizační štáb slavností ve složení uvedeném v předloženém materiálu. Z přílohy k zápisu z jednání rady města 11. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem kanceláře po firmě EKOBIO Šumava s. r. o. pro firmu INTERTECH s. r. o. za stávající cenu. Žádá: EKOBIO Šumava s.r.o., Družstevní 92, Prachatice Intertech s. r. o., Těšovice, Husinec doporučuje zastupitelstvu města pozastavení usnesení ZM č. 13 ze dne , kterým byl schválen prodej parcely KN číslo 219/3 k. ú. Libínské Sedlo do doby než budou dořešeny pozemkové úpravy v k. ú. Libínské Sedlo. Žádá: Jan a Marie Furišovi, Libínské Sedlo 56, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu poloviny půdního prostoru v domě čp. 368 Na Vyhlídce, Prachatice za podmínek stanovených RM za účelem výstavby bytu. Žádá: Tomáš Čoudek, Libínské Sedlo 23, Prachatice souhlasí s krátkodobým pronájmem části Velkého náměstí, Prachatice prostor firmě Omnitech s. r. o. České Budějovice na prezentaci svých automobilů. Cena 1000,- Kč/den. Termíny a koordinace bude provedena odborem SVH. Rada pověřuje FO uzavřením smlouvy na krátkodobý pronájem. Žádá: Omnitech České Budějovice s. r. o., Lucie Rozkošná, Krčínova 1408, České Budějovice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu na stavební parcele KN číslo 881 (537 m 2 ) k. ú. Prachatice, Nádražní ul. č. 10 Prachatice s tím, že ukládá MSDB Prachatice, s. r. o., provést nezbytné opravy pláště budovy. Žádá: NEUK s. r. o., Ivana Neubergerová, Nádražní 10, Prachatice souhlasí s přistoupením k nájemní smlouvě tak, že nájemci nebytových prostor v Nemocniční 204, Prachatice, které užívá pan Vyletěl budou pan Vyletěl společně s paní Větrovcovou. Žádají: Dagmar Větrovcová, Lázně sv. Markéty 402, Prachatice Karel Vyletěl, Česká 669, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města převzít bezplatně zkolaudované inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, VO, komunikace, chodníky, veřejnou zeleň) na parcelách GP číslo 860/1 (majetek Města Prachatice) a na parcelách GP číslo 848/1 a na parcelách KN číslo 842/99, 842/108, 842/139 k. ú. Prachatice včetně parcel pod komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení (majetek Ing. Jaromíra Vilímka s předkupním právem Tribase Arch s. r. o.). Navrhuje: Tribase Arch s. r. o., Prachatice 1162 souhlasí se stanovením nájemného pro Okresní úřad Prachatice v objektech v majetku Města Prachatice na Velkém náměstí v čp. 2, 3, 4, za cenu obvyklou tj. 760,- Kč/m 2 /rok ode dne podepsání dodatku k nájemní smlouvě. Ze zápisu z jednání rady města 25. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování schvaluje snížení počtu členů povodňové komise podle přiloženého návrhu. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, na dalším jednání seznámit povodňovou komisi se snížením počtu členů komise a iniciovat volbu nového místopředsedy komise. schvaluje žádost pracovníka MěÚ Prachatice o poskytnutí půjčky na koupi bytového zařízení v celkové výši ,- Kč v souladu se schválenou Směrnicí pro užívání prostředků sociálního fondu (Marie Petrová). souhlasí s předloženou studií Štodvínu, zhotovitelem je firma DOMUS, Ing. Zdeněk Černý. pověřuje starostu Ing. Jana Bauera k jednání s Českými drahami ohledně sociálního zařízení na železniční stanici v Prachaticích. pověřuje starostu Ing. Jana Bauera svoláním mimořádné valné hromady Sportovního zařízení Města Prachatic s. r. o. Z přílohy k zápisu z jednání rady města 25. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu parcely KN číslo 1090/3 k. ú. Prachatice a doporučuje zastupitelstvu města schválit předkupní právo Žádají: manželé Kociánovi, Lázeňská 319, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru o prodeji pozemku č.p. 1049/1 o výměře m 2 k. ú. Prachatice. Žádá: František Mareš, Kaštanová 293, Prachatice souhlasí s povolením repronájmu půdního prostoru části nemovitosti č. st k. ú. Prachatice dle navržené nájemní smlouvy. Žádá: Petr Fidler, Slámova 269, Prachatice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zabezpečení akcí požadovaných Nadačním fondem Lucie Hanušové v roce 2001 ve výši ,- Kč s tím, že město Prachatice bude ve všech materiálech uváděno jako spolufinancující subjekt. Žádá: Nadační fond Lucie Hanušové, Helena Hanušová, Kaštanová 819, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji parcely 1011/4 a částí parcel 963/1, 216 k. ú. Libínské Sedlo. Žádají: manželé Beranovi, Malebná 1059, Praha 4, PSČ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části parcely KN číslo 1047/5 k. ú. Prachatice na zahrádku. Žádá: Václav Pravda, Kaštanová 819, Prachatice příloha ii

11 Radniční list Ze zápisu z jednání zastupitelstva města 23. dubna Majetkové a finanční otázky Blok majetkových a finančních otázek předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. 2. Závěrečný účet města za rok 2000 Závěrečný účet města za rok 2001 předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. Účet byl schválen včetně přídělů jednotlivým fondům. 3. Návrh rozpočtových opatření 4. Návrh na poskytnutí půjček z fondu bydlení 5. Zaměření činnosti finančního výboru na rok 2001 S návrhem na zaměření kontrolní činnosti finančního výboru pro rok 2001 vystoupil předseda finančního výboru Mgr. Jaroslav Černý. Návrh byl schválen. 6. Příspěvek z Programu regenerace MPR Návrh na poskytnutí příspěvku města v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace předložil vedoucí odboru SSAŽP MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Příspěvek je určen na obnovu kulturní nemovité památky čp. 49, Velké náměstí, Prachatice. Návrh byl schválen. 7. Návrh na umístění sochy připomínající totalitní režimy Návrh na umístění sochy připomínající totalitní režimy předložil vedoucí odboru SSAŽP Ing.Vladimír Hrabák. V rozpravě bylo dohodnuto, že Ing. Hrabák předloží na příštím jednání zastupitelstva města detailně rozpracované návrhy předložených variant 1 a 2. Usnesení jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. Z usnesení zastupitelstva města 23. dubna 2001 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s opravou usnesení ZM ze dne bod č. 1 a souhlasí s prodejem celé parcely KN číslo 608/3 k. ú. Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m 2. Žadatel: Petr Vachfeitl, Na Sadech 644, Prachatice souhlasí s prodejem parcel GP číslo 1225/2 (720 m 2 ) a 1222/2 (131 m 2 ) k. ú. Prachatice, za podmínek stanovených ZM dne bod č. 5. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcel GP číslo 1228/2 (400 m 2 ), 1224/2 (235 m 2 ), k. ú. Prachatice (průmyslová zóna Prachatice) firmě M-Technika s. r. o. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice Upřesnění smlouvy schválené ZM dne s firmou M-Technika s. r. o. (průmyslová zóna Prachatice). Na základě jednání dne konané v kanceláři starosty města se zástupci firmy M-Technika s. r. o. bylo dohodnuto, že bude předloženo zastupitelstvu města k projednání následující upřesnění smlouvy schválené ZM dne : A/ rozšíření území na výstavbu závodu o 100m (viz přiložená situace bude řešeno dodatkem ke smlouvě) B/ uhrazení kupní ceny do 10ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (původně bylo do 10ti dnů od podpisu kupní smlouvy) C/ snížení kupní ceny na 10,- Kč/m 2 v prostoru odvodňovacího kanálu (jedná se o pozemek cca 257 m 2 m. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí: B/ s uhrazením kupní ceny do 10ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, C/ se snížením kupní ceny na 10,- Kč/m 2 v prostoru odvodňovacího kanálu (jedná se o pozemek cca 257 m 2 m). souhlasí se zrušením uvedených převodů nemovitostí dle přílohy, které nebyly realizovány. souhlasí s pozastavením usnesení ZM č. 13 ze dne , kterým byl schválen prodej parcely KN číslo 219/3 k. ú. Libínské Sedlo do doby, než budou dořešeny pozemkové úpravy v k. ú. Libínské Sedlo. Žádá: Jan a Marie Furišovi, Libínské Sedlo 56, Prachatice souhlasí s bezplatným převzetím zkolaudovaných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, VO, komunikace, chodníky, veřejnou zeleň) na parcelách GP číslo 860/1 (majetek Města Prachatice) a na parcelách GP číslo 848/1 a na parcelách KN číslo 842/99, 842/108, 842/139 k. ú. Prachatice vybudované firmou Tribase Arch s. r. o., včetně parcel pod komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení (majetek Ing. Jaromíra Vilímka s předkupním právem Tribase Arch s. r. o.). Navrhuje: Tribase Arch s. r. o., Prachatice 1162 nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu na stavební parcele KN číslo 881 (537 m 2 ) k. ú. Prachatice, Nádražní ul. č. 10 Prachatice s tím, že ukládá MSDB s.r.o. provést nezbytné opravy pláště budovy. Žádá: NEUK s. r. o., Ivana Neubergerová, Nádražní 10, Prachatice souhlasí dle zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písmeno f) s úhradou ,- Kč základního jmění, tj. podílu společníka pana Runda Dalibora, a tím navýšení účasti města na společnosti Městské lesy Prachatice, s. r. o. tak, že se město stává jediným společníkem s celkovým vkladem ,- Kč. pověřuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 118 odst. 1 finanční výbor zaměřením kontrolní činnosti pro rok 2001 v navrženém rozsahu (viz zápis z jednání finančního výboru ze dne ). Návrh plánu činnosti finančního výboru: 1) Kontrola dodržování předpisů při prodeji nemovitého majetku města 2) Spolupráce při sestavování rozpočtu 3) Kontrola čerpání rozpočtu a rozpočtové kázně 4) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva o podmínkách pronájmu a prodeje majetku 5) Kontrola cestovních výdajů 6) Kontrola náležitostí poskytovaných sociálních dávek v součinnosti s vedoucím odboru vnitřních věcí schvaluje příspěvek na obnovu kulturní nemovité památky čp. 49, Velké náměstí, Prachatice v rámci Programu regenerace MPR ve výši ,- Kč, pokud bude objekt v majetku pana Václava Jirouška. ukládá Ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru SSAŽP, detailně dopracovat variantu 1 a 2 o umístění sochy připomínající totalitní režimy. Přehled akcí, které zajišťuje odbor investic a odbor SVH v roce 2001 Propojovací schody a cesta v Budovatelské ulici (600 tisíc Kč) realizováno v březnu 2001 zhotovitel fa HUKO spol. s r. o.prachatice Rekonstrukce ulice Na Vyhlídce včetně veřejného osvětlení, kanalizace a vody (3600 tisíc Kč) předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce schodiště v ulici Národní (500 tisíc Kč) realizováno v dubnu 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Opravy schodišťových vstupů do obytných domů (200 tisíc Kč) realizováno v březnu 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Rekonstrukce ulic Smrková, Větrná, Pod Cvrčkovem a U Studánky (5500 tisíc Kč) Zahájení prací květen 2001, dokončení červenec 2001, zhotovitel Balcar s. r. o. Kájov Rekonstrukce ulice U Zastávky (700 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Frézování místních komunikací (1500 tisíc Kč) Zahájení a realizace květen červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Přeložka chodníku v ulici Slámova (400 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen 2001, zhotovitel Strabag a. s. Prachatice (zhotovitel i oprav st. sil. II/143) Parkoviště bývalý areál polikliniky (300 tisíc Kč) Realizováno březen 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r.o. Prachatice Oprava autobusové zastávky L. Sedlo (40 tisíc Kč) V současné době realizováno dokončení květen 2001, fa ATOZ Funda, Újezdec Oprava chodníku v Kasárenské ulici (100 tisíc Kč) Zpracovává se projektová dokumentace, realizace červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Výstavba parkoviště před objektem VZP (400 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Oprava schodů v ulici Skalka (170 tisíc Kč) Realizováno březen 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Rekonstrukce č. p. 120 (600 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce střechy na MŠ Zahradní (480 tisíc Kč) Ve fázi realizace, provádí fa Josef Kovačík, termín dokončení květen 2001 Rekonstrukce topení v MŠ Česká (300 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Oprava střechy v MŠ Skalka (200 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červenec 2001, zhotovitel fa IZO- PLAST České Budějovice Přístavba šaten v ZŠ Vodňanská (5900 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen listopad 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením příloha iii červen 2001

12 červen 2001 Radniční list Přehled akcí, které zajišťuje odbor investic a odbor SVH v roce 2001 pokračování Stavební úpravy v ZŠ Národní rekonstrukce střešní krytiny (600 tisíc Kč), předpokládaný termín realizace červenec srpen 2001, zhotovitel fa IZOPLAST České Budějovice Rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách knihovny (700 tisíc Kč) Termín realizace bude upřesněn Zabezpečení práce na hradbách (500 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa Václav Jiroušek, dokončení květen 2001 Vybudování galerie prof. O. H. Hajeka (2000 tisíc Kč) Ve fázi realizace, provádí fa PRACH-STAV Prachatice, termín dokončení květen 2001 Restaurátorské práce na Národním domě (400 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červenec říjen 2001, zhotovitel akademický malíř Jiří Čech Rekonstrukce kaple Patriarcha (200 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa REKOINSTA Volary, dokončení srpen 2001 Opravy kapliček v Osekách a Kahově (100 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce strojovny v plaveckém bazénu (2000 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen srpen 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Výstavba 45 b. j. v bývalých kasárnách ( tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa PRIMA a. s. Strakonice, termín dokončení červen 2001 Oprava střech a fasád v MPR (1000 tisíc Kč) Výměna střešní krytiny č. p. 154 termín realizace červen 2001, zhotovitel fa FAMAX spol. s r. o. Husinec Oprava fasády č. p. 116 v Dlouhé a Poštovní ulici termín realizace červen 2001, zhotovitel fa KT-ROS Prachatice Oprava fasády č. p. 116 v Dlouhé ulici termín realizace září 2001, zhotovitel fa LUBRYCO Prachatice Článků a pořadů o drogách máme téměř všichni plné zuby. O drogách se píše, učí, mluví, diskutuje kdekoliv, kdykoliv a kdokoliv. Pohybujeme se v extrémech, poněvadž můžeme slyšet volání po větších restriktivních opatřeních vůči feťákům z úst politiků na straně jedné, na straně druhé odborníci požadují více peněz na léčbu a prevenci. V televizi i ve filmech sledujeme příběhy lidí na konci své drogové kariéry a vzápětí nato se dozvídáme z novin, že situace není až tak zlá. Co s tím? Jak to tedy doopravdy je? Co si mám jako řadový rodič myslet a jaký mám tedy zaujmout postoj? Mám chránit svoje děti a jak, nebo tomu mám nechat volný průběh, protože mne a mých dětí se to v žádném případě netýká? Jako ve většině těchto případů je pravda někde uprostřed. Drogy tady jsou a budou, ohrožují naše dospívající děti, ale ne všechny jim podlehnou. Experimentování s riziky je dokonce typickým projevem dospívání, většinou je přechodného rázu a nepřekračuje hranici, která z něj činí problémové chování. Jen si vzpomeňme na svoje mladá léta. Je však nesporné, že za posledních let došlo k největším změnám právě v této oblasti, a to v takové míře, že se dokonce mluví o nové morbiditě mládeže (morbidní = vymykající se normalitě, nezdravé, patologické), kdy stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob života za vlastní a pokračuje v něm i posléze. Z tohoto důvodu stanovila světová zdravotnická organizace dospívající jako samostatnou rizikovou populační skupinu a zdraví dorostu je definováno kromě jiného jako nepřítomnost rizikového problémového chování. Zneužívání návykových látek (počínaje nikotinem přes alkohol, drogy z konopí až k dalším nelegálním drogám) je jedno ze tří hlavních oblastí rizikového chování v dospívání. Druhou oblastí jsou negativní jevy psychosociálního charakteru - sem patří poruchy chování, agresivita, delikvence a kriminalita dětí a mladistvých. Třetí oblastí je potom rizikové chování v oblasti reprodukční (předčasné zahájení pohlavního života, střídání partnerů, pohlavní nemoci nebo nechtěná těhotenství u nezletilých). I v naší republice obdobně jako ve světě byly zaznamenány tyto nepříznivé trendy. K nejnápadnějším změnám však bezesporu došlo právě v oblasti zneužívání návykových látek. Konzumace těchto látek se posouvá do stále nižšího věku a stále více se týká i dívčí populace. Vzhledem ke snadné dostupnosti začínají naše děti stále ve větším rozsahu experimentovat i s ilegálními drogami, kdy na začátku se objevuje především marihuana. Ani prachatický okres není v tomto směru výjimkou. Zkušenosti Kontaktního centra v Prachaticích potvrzují celostátní statistiky co do výskytu, počtu, způsobu užití a typu psychotropních a omamných látek.v uplynulém roce 2000 navštívili naše zařízení celkem 93 klienti, z toho 35 žen a 58 mužů. V terénu bylo kontaktováno 30 osob (8 žen a 22 muži). Přes 550 návštěv během 12 měsíců jistě není zanedbatelné číslo a snad vyvrátí jeden z mýtů, že drogy k Prachaticím nepatří nebo že se týkají pouze velmi malého okruhu lidí. Nejpočetnější skupinu naší klientely tvoří mladí ve věku let. Hned za nimi následuje skupina 18 20tiletých. Třetí místo zaujímají klienti ve věku let. V porovnání s posledními lety se však objevila zcela nová skupina klientů mladší osmnácti let která Odstranění panelových vad zateplování objektů v Italské ulici (9990 tisíc Kč), předpokládaný termín realizace červen září 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rozšíření veřejného osvětlení na Skalce (650 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa TS spol. s r. o. Prachatice, termín dokončení květen 2001 Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Starokasárenská, Kasárenská, Slepá, Za Baštou (700 tisíc Kč). Předpokládaný termín realizace květen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cen. nabídek Přestavba výměníkové stanice č. IV (2500 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa ODYS spol. s r. o. Prachatice termín dokončení srpen 2001 Dostavba sběrného dvora (250 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa ROSA Prachatice dokončení duben 2001 Oprava slunečních hodin (53 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen září 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Zajištění dokumentace bytového domu Mírová, Národní Prachatice (SVH) Ve fázi realizace provádí MIKO PLUS ing. Kovářík Prachatice termín dokončení prosinec 2001 Zajištění dokumentace bytového domu ulice Zlatá stezka ŠTODVÍN Prachatice (SVH) Ve fázi realizace provádí DOMUS spol. s r. o. Prachatice termín dokončení prosinec 2001 Realizace přestavby hotelu GARNET Prachatice na bytové jednotky ( tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa LUBRYCO spol. s r.o. Prachatice termín dokončení říjen 2001 Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic a údržby Jiří Fidler, pracovník odboru SVH Pozor: Prachaticko není ve výskytu drogové závislosti výjimkou! převážně užívá marihuanu, léky a halucinogeny (LSD, extáze), a to velmi často v kombinaci s alkoholem. Bohužel i v této věkové kategorii jsou nezletilí, kteří si aplikují drogu nitrožilně. Žádný z těchto našich klientů nezačal s užíváním nelegálních drog v uvedených letech. Většina z nich uvádí začátek své drogové kariéry kolem patnáctého roku. S alkoholem a cigaretami se někteří z nich seznámili důvěrně už v posledních ročnících základní školy. Nejčastěji užívanou drogou mezi našimi klienty je pervitin (přibližně třetina klientely), stejné zastoupení má heroin. Pětina klientů kouří marihuanu, alkohol v kombinaci s léky užívá zhruba 12% uživatelů. Halucinogeny si oblíbila necelá tři procenta. V souvislosti s uvedenými údaji je zapotřebí podotknout, že se týkají pouze uživatelů, kteří navštívili naše zařízení. Jinak je téměř nemožné zmapovat situaci experimentátorů a tzv. víkendových uživatelů, kterým droga přináší prozatím jen příjemné zážitky a ještě nic nebere, takže nemají v podstatě důvod vyhledávat naše zařízení. V každé sedmičce a osmičce, o deváté třídě nemluvě však najdeme žáky či žákyně, kteří otevřeně přiznají experimentování s marihuanou. Nebezpečí marihuany je mládeží značně podceňováno, zatímco alkohol máme tendenci podceňovat my rodiče. Je běžně tolerováno nalévat dětem alkohol při nejrůznějších oslavách. Neuvědomujeme si však přitom, že právě alkohol je spouštěcí drogou a přechodem na cestě k tvrdým drogám. Nechceme nikoho strašit ani vyvolávat zbytečnou paniku. Spíše nám šlo o zdokumentování situace v okrese Prachatice. Drogy se bohužel stávají jedním z běžným fenoménů současné doby, ať už se nám to líbí či nikoli. A nevyhýbají se nikomu z nás. Jedním z mýtů, že drogy berou pouze děti z problematických či sociálně slabých rodin popírají důvody, kvůli kterým začínají děti experimentovat. Na prvním místě není špatné rodinné zázemí, ale zvědavost, nuda a parta. To všechno je silně aktuální právě ve věku -náctiletých. A už vůbec nikdo nám nezaručí, že naše dcera nebo syn zůstanou pouze u experimentování nebo rekreačního užívání, že nebudou patřit mezi nešťastných 3 7 %, kteří dospějí do posledního stádia drogové kariéry závislosti, kdy prvním a posledním v jejich životě je droga Dr. Dagmar Hrubá, Kontaktní centrum Prachatice Krizové a kontaktní centrum Prachatice, U Stadionu Prachatice, tel. 0338/ Provozní hodiny: Po a Pá: hod. Út, Stř a Čt: hod. Služby bezplatné a anonymní: pomoc v krizi a těžkých životních situacích informace a poradenství při řešení problémů (výukových, výchovných, partnerských, rodinných, osobnostních, drog a závislostí, apod.) výměnný program pro nitrožilní uživatele drog zprostředkování léčby drogové závislosti a příprava na ni testy na zjištění drog v moči informace a poradenství i po telefonu (0338/ v provozních hodinách) příloha iv

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se Číslo 13 Ročník XVI Zdarma 18. července 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války.

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války. První máj v Radonicích... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 20. května 28. května... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXV. č.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více