Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují nad odpovědí na tuto triviální otázku, okolní svět, především turisticky vyspělé země, masivně investují do turistické infrastruktury. Snad nejvíce mne zaráží, že v této problematice nemají zcela jasno ani lidé, kteří jsou na různých úrovních odpovědni za oblast, které se společně se službami předpovídá veliký růstový potenciál. Když pominu některé futurology, kteří avizují nedobrý konec lidské populace a nabádají k návratu k přírodě a k odmítání civilizačních vymožeností, domnívám se, že vývoj jde jiným směrem. Je nesporné, že volného času bude do budoucna spíše přibývat, že lidský věk se bude prodlužovat, a proto volnočasové aktivity, průmysl zábavy a odpočinku a takzvaný průmysl krásy a věčného mládí mají do let před námi veliký předpoklad rozvoje. Mám pocit, že lidé opravdu spíše inklinují k přírodě, jezdí do hor, k moři, ale všechny civilizační vymoženosti by si nejraději vzali s sebou nebo alespoň, podle stavu svých peněženek, raději upřednostňují místa, která skýtají větší komfort. A tady jsme u jádra problému turistiky a cestovního ruchu nejen České republiky, ale také v našich Prachaticích. Máme kvalitní produkt, v našem případě krásnou přírodu, město plné historie, relativně zdravé životní prostředí. Máme Šumavu a nenapodobitelnou jihočeskou atmosféru, ale máme také známou českou řevnivost, která zapříčinila rozdrobenost a atomizaci, které komplikují a prodražují společné postupy. To, co nám na druhou stranu snad nejvíce schází, je nezbytná infrastruktura pro cestovní ruch. Je to souhrn kvalitních služeb, informací a široké nabídky sportovního a kulturního vyžití. Prostě to, co vybídne turisty, aby strávili v našem městě více než jednu noc a měli důvod proč se k nám vracet. Cestovní ruch se v 21. století nedá dělat bez peněz a bez kvalitních lidí, kteří rozumějí oboru. V obou oblastech se máme v naší zemi hodně co zlepšovat. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Vyhlídková stezka kolem Prachatic přece jen bude! (str. 2) Díky obrazům akademického malíře Josefa Sahuly poznala řada lidí krásy Šumavy (str. 3) Výstava Otto Herberta Hajeka zahájí činnost kulturního domu (str. 4) Chválíme: Město uklízí romská firma (str. 5) Provozní doba a mapka umístění sběrného dvora (str. 6) Během Koloshow padnul kšiltovkový rekord (str. 7) Pravidla chování majitelů psů ve městě (příloha) Po roce se do Prachatic vrátí karavana soumarů se solí. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky Ve dnech 29. a 30. června se v Prachaticích uskuteční každoroční Slavnosti solné Zlaté stezky. Konání již XI. ročníku slavností je důkazem toho, že jde o celoměstskou akci, která našla pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice, o akci, jejíž charakter přerostl hranice města, a je tudíž událostí regionální i mezinárodní. Jedenáctým ročníkem slavností Zlaté stezky se bude chtít město Prachatice představit jako město plně se rozvíjející, město odpovídající dynamice začátku třetího tisíciletí. Především z tohoto pohledu se na prachatické slavnosti nelze dívat jen jako na slavnost připomínající slavnou historii, ale i jako na slavnost, kde současnost nezapomíná na minulost, ale současně se dívá i do budoucnosti, neboť tam je nutno vidět další rozvoj města a jeho potřeby. X. ročník uzavřel jednu etapu, lze říci etapu vývoje, tříbení, hledání. Předcházející ročníky ukázaly, že se občané a návštěvníci města nechtějí jít na slavnost jen podívat, ale chtějí být její součástí. Chtějí se bavit, smát, poučit se, hrát, zpívat, tančit, sportovat. Pořadatelé hodlají využít všech dosavadních zkušeností a budou vycházet z připomínek občanů, návštěvníků a účinkujících. Tomu bude přizpůsobeno i celé organizační zajištění. A tak lze říci, že XI. ročník slavností bude ročníkem, jehož dramaturgii a scénář si utvořili sami občané Prachatic. Motto Staré chválíme, ale v našich žijeme časech vyjadřuje i koncepci letošních slavností, které budou rozloženy na dvě části - část historie a část současnosti. Část historie se bude odehrávat na nově zrekonstruovaném Velkém náměstí, v přilehlých uličkách a Parkánu, tedy v městské památkové rezervaci a nabídne divákům možnost nahlédnout zpět do historie. Přiblíží tradiční lidová řemesla na historickém tržišti s krčmami, dění na tržišti oživí kejklířská, divadelní a fakírská vystoupení, střídající se s orientálními tanci, střelbou z luků a kuší. Večer se můžeme těšit na pochodňový průvod. Část současnosti bude umístěna do okolí městské památkové rezervace. Zahradní ulice se promění v tržiště, ve Štěpánčině parku si poslechneme dechovku a můžeme se občerstvit v pivovarské zahradě. V areálu letního kina předvedou své programy kulturní spolky z partnerských měst, bude se zde odehrávat Country stezka a večerní promítání pohádky pro děti. Programově budou organizátoři vycházet ze čtyř celků: Ahoj prázdniny den plný her, který se uskuteční na Parkánu, Prachatice město slavné historie, město renesance na Velkém náměstí a v městské památ kové rezervaci, Partnerská města zdraví Prachatice v areálu letního kina, Prachatice křižovatka minulosti, současnosti a budoucnosti opět na Velkém náměstí. Nedílnou součástí slavností budou doprovodné akce. Z nich namátkou jmenujme např. přehlídku rockových kapel SOUMARROCK, projekty škol na téma Prachatice a Zlatá stezka či sportovní turnaj hvězd v areálu Tatranu. Oblíbená soutěž O šumavského pivaře se uskuteční u Štěpánčina parku a děti pozveme na pohádku Princezna ze mlejna II do letního kina. Nejvýznamnějšími doprovodnými akcemi budou koncerty Dnů duchovní hudby, oslavy 190 let narození sv. Jana N. Neumanna a otevření Kulturního centra Otto Herberta Hajeka. Slavnosti se uskuteční za finanční podpory Fondu česko-německé budoucnosti, Fondu malých projektů PHARE CBC, Ministerstva kultury ČR, České centrály cestovního ruchu a řady sponzorů a přispěvovatelů. O hostovi letošních slavností prozradíme jen to, že ho známe z pohádky, která se bude promítat v letním kině. Blíže se programu věnuje článek uvnitř listu, ale víc necháme prozatím jako překvapení přijďte se na slavnosti podívat. Bc. Ivana Jeřábková

2 Více než čtvrt století uplynulo od návrhu pana učitele Aleše Záveského (letos v červnu, na Den dětí, by se dožil 75 let) vybudovat kolem našeho města vyhlídkovou trasu. Návrh po celá dlouhá léta uchovával, zpracovával a dále doplňoval jeho dlouholetý kolega, pan Bohuslav Nauš, který také vytvořil pracovní verzi průvodce vycházkové trasy. Až v tomto roce se návrh za finačního přispění fondu Phare bude realizovat, a to díky iniciativě odboru SSAŽP MěÚ v Prachaticích, který celý projekt organizuje. Dalšími realizátory projektu jsou členové komise životního prostředí, pracovníci CEV Dřípatka, Klub českých turistů a v neposlední řadě díky pochopení ing. Štěrby i Městské lesy Prachatice. Nyní se dokončuje rekognoskace průběhu celé trasy, již p. Nauš navrhl do uzavřeného okruhu. Celková délka trasy 14,5 km bude mít jedenáct zastavení s některými vyhlídkovými body opatřenými dřevěnými odpočívadly. Naučná stezka s nástupním místem na Malém náměstí vede na Skalku, kolem Centra ekologické výchovy Dřípatka, do údolí Živného potoka. Dále pod lom Kobylí hora, na Kandlův mlýn, Lázně Sv. Markéty, pod Feferský rybník přes tankovou cestu na Šibeniční vrch a kolem hřbitova zpět na Skalku. V tomto období je v plánu úprava trasy, terénní vyznačení pásovými značkami Klubem českých turistů, na jednotlivých zastaveních pak instalace informačních panelů, vybudování odpočívadel a vypracování tištěného průvodce. Do podzimu, kdy má být stezka otevřena, tedy práce ještě více než dost. Že se máme na co těšit, napovídá i citace úvodního slova Bohuslava Nauše z pracovní verze průvodce Vyhlídkové stezky kolem Prachatic: Je málo měst, jako jsou Prachatice, které si může návštěvník prohlédnout z tolika pohledů, jako z navrhované vyhlídkové stezky kolem Prachatic. Stačí, červen 2001 Radniční list Vyhlídková stezka kolem Prachatic konečně bude! aby nelitoval námahy a vyšel si kterýmkoliv směrem na vyhlídkovou stezku vedoucí po okraji prachatické kotliny a městských lesů a potěšil se pohledem na krásné panoráma města, ve kterém žije nebo je navštívil. Helena Klimešová M. Peřinková, H. Klimešová a M. Patera při pracovní procházce po vyhlídkové trase debatují na Lázních sv. Markéty Foto Václav Malina Ankety na ZŠ Národní se zaobíraly drogami a násilím Víš, co je to šikana? Šikana je tělesné a duševní ubližování slabším. Může to být vulgární nadávání i vymýšlení škaredé přezdívky.vynucené služby různého druhu. Může způsobit ztrátu sebevědomí s následky na celý život. Co bych dělala, kdybych se setkala se šikanou? Hlavní je se nebát o tom někomu říci. To je jen několik ze 104 odpovědí, jimiž se do druhé tématické ankety vyhlášené v ZŠ Národní v Prachaticích zapojili žáci. Účastníci semináře se zájmem vyslechli zkušenosti německé firmy s odpady V Radničním sále prachatické radnice se koncem dubna uskutečnil seminář k řešení problematiky životního prostředí a ochrany přírody v příhraničním regionu se zaměřením na odpady. Organizátoři akce, Město Prachatice, odbor stavebně-správní, architektury a životního prostředí za finančního přispění z fondu malých projektů PHARE, zvolili téma velmi ožehavé, ale blízké zejména starostům obcí. O tom, že tento problém trápí a zajímá většinu obcí, svědčí celkový počet účastníků, kterých bylo více než 60, a zejména množství dotazů následujících po každém referátu. Hlavní referát přednesla náměstkyně ministra životního prostředí JUDr. Dana Římanová. Přítomné seznámila s novým zákonem o odpadech, jež má vstoupit v platnost od a dalšími souvisejícími zákony (zákon o obalech). Velký úspěch sklidil se svým příspěvkem pan Christian Knopf z firmy ZAW Donau-Wald, která se zabývá odpady na německé straně hranice. Firma existuje již 25 let, jedná se o Sdružení obcí, které zajišťuje nakládání s odpady pro zhruba půl milionu obyvatel. Prvních 15 let dle slov pana Knopfa měla firma velmi snadnou pozici. Veškerý odpad ukládala na velkou skládku, kterou měla k dispozici. Pak nastala expanze v produkci odpadů, proti snaze postavit spalovnu se postavila většina občanů, proto počátkem devadesátých let začali s tříděním. Vše, co se dá zkompostovat, sbírají do nádob umístěných přímo před jednotlivými domy. Sklo a papír se nevyplatí sbírat tímto způsobem, proto je v každé obci nejméně jedna sběrna. Do vybudování sítě sběren a dvou kompostáren bylo v roce 1990 investováno pět milionů marek. V roce 1996 to bylo již 70 milionů marek. Dnes se obrátil poměr odpadu, klesá množství zbytkového odpadu ukládaného na skládku a zvýšil se podíl odpadu určeného pro druhotné zpracování. Největší podíl tvoří právě biologický odpad. Ten se kompostuje, což je finančně poměrně náročný způsob. V současnosti již existují mnohem levnější technologie, např. zpracování na bioplyn. Pan Knopf přiznal, že se jim nedaří plnit hlavní úkol, který si stanovili, a to je snižování celkové produkce odpadu. Množství sice neroste, ale ani neklesá. Za likvidaci odpadu platí každá domácnost 250 marek ročně, což je vlastně největší část příjmů firmy. Další příjmy firmy tvoří z 20% příspěvky od systému zelený bod a minimum tvoří příjmy z prodeje některých odpadů, např. železa. Na odvoz a zpracování biologického odpadu vydává firma ZAW Donau-Wald 18 milionů marek ročně, na papír 10 milionů marek, zelený odpad (tráva) 3 miliony marek a umělé hmoty (bez obalů) přijdou firmu na 1,5 milionu marek za rok. Pan Knopf zmínil též problémy s privatizací odpadového hospodářství, kdy soukromé firmy berou finančně zajímavější druhy odpadů a firmě ZAW Donau-Wald pak chybí odpady ve zpracovatelských zařízeních. Naopak jí zůstávají odpady, které jsou První tématická anketní otázka zněla: Co s nabídnutou drogou? Na autory nejlepších odpovědí v obou případech čekala přitažlivá odměna poháry v cukrárně, bowling a pohoštění v hotelu Park a také drobné dárečky. Anketa byla součástí minimálního protidrogového programu a měla za úkol pomoci dětem najít východisko z některých složitých životních situací. Mgr. Vávrová, Mgr. Klímová nákladné na zpracování. Z tohoto důvodu dojde v brzké době ke zvýšení poplatků. Před každým domem jsou umístěny dvě nádoby. Jeden týden se odváží bioodpad a druhý týden zbytkový odpad. Na dotaz posluchačů na zápach z biodpadu v letním období pan Knopf odpověděl: Občané si museli zvyknout a postupně se naučili prokládat odpad, který páchne, jiným odpadem, např. papírem, jenž zachytí vlhkost, a dobře uzavírat nádoby. Je přesně určeno, co se smí, a naopak nesmí, do nádob na biologický odpad dávat, přesto se objevuje 3 5 % příměsí, které se musí před zkompostováním vytřídit ručně. Hotový kompost podléhá pravidelným kontrolám, zda odpovídá normě a následně je prodáván občanům 50 litrů za šest marek nebo je k dispozici zemědělcům na pole. Ve sběrných dvorech platí občané jen za uložení některých druhů odpadů (kupříkladu za televizor marek). Za trávu do objemu 1m 3 se neplatí, za větší množství jen symbolický poplatek. Stát na systém likvidace odpadů nepřispívá, podílel se jen na výstavbě zařízení. Problémy s černými skládkami byly do sedmdesátých let, kdy se každá obec starala o odpady sama. Nyní se vyskytují jen omezeně, uklízí je zejména dobrovolné organizace, které se starají o úklid jednotlivých úseků (např. lesa). Přítomní hosté ocenili zejména kultivovaný projev pana Knopfa v češtině a bezprostřední reakci na četné otázky, které po přednesení referátu následovaly. V další části semináře se přítomní seznámili s problematikou odpadů na území Národního parku Šumava a se systémem odpadového hospodářství ve dvou největších městech okresu Prachatice. O činnosti Centra ekologické výchovy Dřípatka při práci se školní mládeží referovala Mgr. Klimešová. Následně se účastníci dozvěděli i o značce zelený bod, která se pod názvem greene punkt používá i v Německu. Na závěr se rozvinula zajímavá diskuse, při které si přítomní starostové vyměňovali poznatky a zkušenosti a informovali se navzájem o problémech s odpady v jednotlivých obcích. Starosta Vlachova Březí ing. Petr Kubašta se s ostatními podělil o první zkušenosti s novým způsobem platby za odvoz odpadu formou poplatků na osobu. Součástí semináře byla i prohlídka skládky Libínské Sedlo, kterou ocenili hlavně němečtí hosté. Vyzdvihovali zejména úpravu okolí samotného tělesa skládky a zajímali se o způsob skládkování odpadu. Na jejich dotazy odpovídal provozovatel skládky František Hejtmánek. V rámci doprovodného programu zajistili organizátoři výstavu s názvem TONDA OBAL NA CESTÁCH, kterou kromě přítomných shlédli i děti ze ZŠ Vodňanská a ZŠ Zlatá Stezka. Pro zájemce z řad veřejnosti zůstává v přízemí staré radnice výstava informující o odpadovém hospodářství v Prachaticích a o činnosti CEV Dřípatka. Dr. Marie Peřinková strana druhá

3 Radniční list Americký diplomat tipoval, jak dopadne hokejové mistrovství Někdejší první tajemník amerického velvyslanectví v České republice John Winant si vybral Prachatice jako místo setkání s lidmi, které poznal během pětiletého působení v úřadu. Zástupce starosty Robert Zeman setkání považuje za poctu pro město. Bez ohledu na příslušnost k té či oné politické straně jsme s panem Winantem debatovali o životě, ale také o vážných tématech, jako je dění v Makedonii. Co se týče Prachatic, hodnotil velice kladně zrod průmyslové zóny, uvedl R. Zeman. John Winant se po obědě ve vinárně Nad branou omlouval za svoji češtinu, nicméně velmi obratně odpověděl, že při návštěvách Prachatic pozoruje, jak se ekonomicky rozvíjejí a nezapomínají ani na opravy historických objektů. V předvečer semifinále mistrovství světa v hokeji odhadl šance týmů na medaile: Přál bych si finále Česká republika Spojené státy. Ale v takovém případě se mi bude těžko fandit. Přece jen bych asi víc držel palce USA, protože jsou mojí rodnou vlastí, ale Češi mají zřejmě lepší mužstvo. Na prognostika si zahrál také prachatický místostarosta, jenž věřil, že se národní tým dostane do finále. Nejhezčí by bylo, abychom v souboji o zlato vyhráli nad Američany, škádlil amerického diplomata, který momentálně působí na postu prvního tajemníka velvyslanectví USA v Bulharsku. (vam) Tarify u parkovacích automatů se změnily Městská policie informuje všechny řidiče, že se na Velkém náměstí zvýšil tarif parkovacích automatů z 10 Kč na 20 Kč za 1 parkovací hodinu.v Zahradní ulici a na Malém náměstí zůstal hodinový tarif 8 Kč. Městská policie nabízí zakoupení čipových karet, které jsou platné jen v Prachaticích. Tyto čipové karty lze zakoupit v hodnotě 225 Kč či 457 Kč. Majitelé těchto čipových karet jsou zvýhodněni na Velkém náměstí parkováním jedné hodiny navíc na Malém náměstí parkováním čtvrt hodiny navíc v Zahradní ulici parkováním půl hodiny navíc. Minimální platba zůstává 2 Kč. (tis) Starosta tančil Na Kovárně Historicky první setkání důchodců ze Starých Prachatic se starostou Janem Bauerem se setkalo s velkým zájmem a příznivou odezvou. V sále Na Kovárně se sešlo na sedm desítek účastníků, které starosta seznámil s aktivitami radnice a s perspektivou života ve městě a okolí. Z celé vsi chyběli snad jen čtyři důchodci, pochvaloval si zdejší zastupitel Václav Rosa, jenž se přišel také podívat, i když se zpožděním. Na tradici tohoto setkání bychom chtěli navázat. Je dobře, že se místní probudili, přidal jeden z hlavních pořadatelů akce René Moun, kterému s organizací pomáhal zejména jmenovec prachatického starosty - Jan Bauer. Jak potvrdil starosta, zbyl také čas na zábavu. Už dlouho jsem si tak nezatancoval, ještě jednou na dálku poděkoval staroprachatickým dámám s dovětkem, že chvílemi měl pocit, že jej utancují k smrti. (vam), Foto Růžena Buzická PŘEDSTAVUJEME: Díky obrazům prachatického malíře poznala řada lidí krásy Šumavy Josef Sahula, malíř a grafik Datum narození: 8. února 1918 v Ústí nad Orlicí Rodinný stav: ženatý Děti: tři dcery Anna, Marie, Lidmila a syn Josef Vzdělání: Obecná škola Ústí nad Orlicí, Gymnázium Vysoké Mýto, České vysoké učení technické Praha katedra architektury, kde vystudoval profesuru výtvarné výchovy (kreslení) a deskriptivní geometrie. Místa působení: Po studiích (1945) středoškolský profesor na Reálném gymnáziu v Poděbradech. Po dvou letech ho ministerstvo přeřadilo do pohraničí. Působení v Prachaticích začal na gymnáziu ( ). Po založení pedagogického gymnázia v roce 1950 (později střední pedagogická škola) se zde stal učitelem výtvarné výchovy. Po šedesátce odešel do důchodu, nicméně na pedárně vypomáhal dalších pět let. Koníčky: rybaření, zahrádka Jak jste přijal dekret, kterým jste byl z vyšší moci odeslán do Prachatic? Do Prachatic se mi vůbec nechtělo. Dekret jsem přijal, až po pohrůžce, že se mnou ministerstvo školství rozváže pracovní poměr. V Poděbradech se po válce rozvinul společenský život a já tam našel uplatnění nejen jako profesor na reálném gymnáziu a vychovatel na koleji Jiřího z Poděbrad. Pracoval jsem pro ochotnický divadelní spolek. Navrhoval jsem výpravy, scénografie mne v té době velice zaujala. Divadlo bylo zámecké divadlo a úroveň ochotníků zajisté byla dobrá, když v něm hostovali herci Národního divadla. Poděbradské krátké působení se skončilo po dvou letech. V Prachaticích jsem neuvěřitelně zakotvil narvalo od září Působil jsem na reálném gymnáziu, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii. V roce 1950 byl založen v Prachaticích nový typ školy pedagogické gymnázium, později střední pedagogická škola, pro vzdělávání učitelek mateřských škol, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu. Protože na počátku bylo málo tříd, měl jsem úvazek také na reálném gymnáziu, kde jsem vyučoval deskriptivní geometrii a matematiku. Tu jsem vyučoval také na večerní škole pro pracující. Jeden školní rok jsem jeden den v týdnu dojížděl vyučovat deskriptivní geometrii na gymnázium ve Vodňanech. Pedagogická škola se pomalu rozrůstala, můj závazek byl převážně z hodin pedagogické školy, kde jsem vyučoval výtvarnou výchovu a matematiku. Vyučoval jste výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a matematiku. Mají tyto předměty něco společného? Mají. Sledování skutečnosti, jak by se dala matematicky vyjádřit, přispívá k představivosti. Deskriptiva a geometrie jsou při výtvarných činnostech užitečné třeba při uplatňování perspektivy, při vyobrazování prostoru. V Prachaticích žijete přes půl století. Jak z pohledu malíře vypadalo město na začátku vaší šumavské anabáze? Přišel jsem do zanedbaného města, ale přesto mne okouzlila jeho starobylost. Tady jsem našel první náměty, které jsem začal postupně výtvarně zpracovávat. Nejprve vznikaly kresby renesančních domů zdobených sgrafity, akvarely městských zátiší, olejomalby celkových pohledů starobylých Prachatic. Později celý soubor barevných litografií s názvem Historické Prachatice, řada černobílých grafických listů a série novoročenek s náměty půvabných zákoutí starobylého města Prachatice. Město pomalu krásnělo a já jsem se do něho zamiloval. Čím je pro vás šumavská krajina jedinečná? Jedinečná je pro mne hlubokými lesy, temnými tůněmi, kamenitými cestami stoupajícími až k oblakům, opravenými kapličkami jako svědky života našich předků. A svědky jsou také venkovská stavení s bílými štíty, jež se zrcadlí v rybnících na návsích, staré štěpy schýlené za stodolami. Dokážete odhadnout, kolik kilometrů jste nachodil po Šumavě? Hodně. Nejspokojenější a nejšťastnější jsem byl, když jsem chodil pěšky kolem zurčících potoků, kolem křišťálově krásných vod při mých nevšedních houbařských zážitcích. Jak přibývala léta, byl jsem rád, když jsem se k mým oblíbeným místům mohl dopravit automobilem. Nyní jsem šťastný, když mne k nim někdo doveze. Co pro vás znamená titul čestný občan města Prachatice? Je to pro mne velká pocta, uznání města, které jsem si zamiloval a město můj citový vztah k němu poznalo. Za rozhovor poděkoval Václav Malina strana třetí červen 2001

4 červen 2001 Radniční list Výstava Otto Herberta Hajeka zahájí činnost kulturního domu V předvečer Slavností Zlaté stezky, ve středu 27. června, bude slavnostně zahájen provoz Kulturního domu Otto Herberta Hajeka v čp. 184 na Velkém náměstí (druhé patro nad obřadní síní). Tímto počinem odstartuje dlouhodobější projekt prachatické radnice, jehož cílem je postupně představovat v tomto kulturním domě umělecké osobnosti našeho města, družebních měst a dalších umělců z celé Evropy. Prachatice navazují na úspěšné akce týkající se diskusí o česko-německém soužití i kulturních akcí s mezinárodní účastí. Město se chce profilovat jako regionální centrum, kde bude neformálním způsobem probíhat vzájemné poznávání evropských národů i diskuse nad společným soužitím. První etapou projektu je zřízení stálé galerie Otto Herberta Hajeka v domě čp Jedná se o prezentaci pěti desítek obrazů, kreseb a plastik, které pan profesor věnoval městu a které tvoří průřez jeho celoživotním dílem. Bude se jednat o jedinou trvalou výstavu tohoto světoznámého umělce na světě. Zastupitele vedly k použití jména Otto Herberta Hajeka pro označení kulturního domu nejen jeho umělecké úspěchy a světová proslulost, která jistě přiláká do Prachatic řadu návštěvníků, ale také společenská angažovanost pana profesora v otázkách usmíření Čechů a Němců po 2. světové válce i následném odsunu. O významu Hajekovy výstavy, která se bude nazývat Ze země do nebes, svědčí i fakt, že nad ní převzal záštitu Dr. Richard von Weizäcker, bývalý spolkový prezident Spolkové republiky Německo (v čase uzávěrky tohoto čísla Radničního listu se jednalo o převzetí záštity s naším prezidentem Václavem Havlem). Při zahajovacím ceremoniálu bude městu Prachatice předána Cena česko-německé kulturní aliance za podporu umění. Další etapy realizace kulturního domu závisí především na postupu reformy státní správy v České republice. V souvislosti s předpokládaným zrušením okresních úřadů město počítá s přesunutím obřadní síně do prostor Staré či Nové radnice a přeměnu domu čp. 184 na výstavní prostory. Počítá se zde s presentací našich družebních měst v přízemí a v 1. patře by měly vzniknout další výstavní prostory, kde budou presentována díla významných prachatických umělců i umělců zahraničních. Uvažujeme i o využití zajímavých sklepních prostorů. Ing. Vladimír Hrabák Program letního kina obohatí Hannibal i rockoví muzikanti V červnu loňského roku bylo slavnostně otevřeno nově rekonstruované letní kino. Další úpravy byly provedeny v letošním roce. Výsledkem je areál, na který můžeme být hrdí. Doufejme, že diváci do něho budou rádi přicházet.na jaké akce se mohou těšit v letošním roce? Jako každoročně plánujeme na červenec a srpen každé pondělí a čtvrtek filmová představení. V měsíci červenci jsou stanoveny začátky promítání na hodin, v srpnu se bude začínat již od hodin. Připraveny jsou filmové trháky poslední doby, jak české (Rebelové, Kytice či Svěrákův Tmavomodrý svět), tak i zahraniční (např. oscarové Tygr a drak, Čokoláda, Trosečník, či pokračování slavného Mlčení jehňátek Hannibal). Chystají se i další, hudební akce. Předposlední červnový víkend (v sobotu 23. června) se letní kino opět stane dějištěm II. ročníku Soumarrocku. Tentokrát v programu vystoupí osm kapel od místních (MPD, Pracovní Studentky probudily dětskou fantazii V letošním školním roce se prozatím uskutečnila dvě setkání studentek pedagogické školy s dětmi ze Speciální školy Prachatice. Studentky druhého ročníku oboru výchovná a humanitární činnost si pod vedením paní profesorky Věry Schulzové v rámci dramatické výchovy připravily zajímavé pásmo her, pohádek, říkadel a básní doprovázených pohybem a hudbou. U žáků s kombinovanými vadami 1. a 2. ročníku se jim podařilo rozvíjet dětskou fantazii, představivost i nová poznání. Děti při dramatizaci prožívaly příjemné citové prožitky, kamarádským přístupem získaly nové zážitky a zkušenosti. Studentkám z pedagogické školy patří naše poděkování. Vzájemná společná setkání se líbila. Všichni si slíbili, že v započaté spolupráci budou pokračovat. (bof) Poté, co kus poctivé práce odvedli řemeslníci z firmy PRACH-STAV, se do zrekonstruovaných prostor nastěhovalo výtvarné umění. Foto Václav Malina sobota) a regionálních (Ausgerechnet, Trip, He Band) po Wohnout, Bluesberry a The Rolling Stones Revival Band z Prahy. Další hudební akce je přichystána na polovinu července (sobota ), kdy v programu vystoupí pražská skupina Walk-Choc-Ice a poté mohou příznivci skupiny The Plastic People of the Universe zhlédnout dokument o historii této kapely natočený Janou Chytilovou. Na srpen se chystá již tradiční koncert Rock pro Prachatice. Příznivci tohoto žánru jistě vědí, že koncert je organizován ve spolupráci s organizátory a účastníky celorepublikových rockových kurzů na Dobré Vodě, kteří letos slibují, že oproti předchozím letům bude větší prostor věnován lektorům, příp. i jejich kapelám. V jednání je ještě další akce na září, kterou zatím do potvrzení necháme jako překvapení. (jav) Komise dopravy doporučuje zachovat parkoviště v Zahradní ulici Komise dopravy na svém jednání s konečnou platností doporučila realizaci místní úpravy silničního provozu v Zahradní ulici v Prachaticích takto: 1. Provést úpravu silničního provozu na zkušební dobu se zahájením od (plynule naváže na zvláštní užívání MK v Zahradní ulici umístění atrakcí od 6. do dopravní značení bude již ponecháno a doplněno). 2. Provést doplnění dopravního značení na křižovatkách Krumlovská, Slámova, Jánská, Zahradní a Husova zákazy odbočení, zákazy vjezdu pro nákladní vozidla do 3,5 tuny, návěstí před křižovatkami k zákazům vjezdu pro nákladní vozidla, změny ukazatelů směrových tabulí, přikázaný směr jízdy atd.). 3. Vyhodnocení dopadu dopravy na křižovatku ulic Družstevní a Pod hradbami v měsících dubnu až květnu Zajištění vybírání parkovného od zahájení zkušebního doby pomocí výběrčího. 5. Ze směru Malého náměstí instalovat jako pevnou zábranu květináče a na přechodnou dobu z obou stran parkoviště červenobílé vodorovné zábrany, a to se zahájením zkušební doby. 6. Zkušební dobu ukončit nejpozději k , provést její vyhodnocení a na základě vyhodnocení buď úpravu zachovat jako trvalou (instalace parkovacího automatu) nebo silniční provoz navrátit zpět (obousměrná jízda v ulici Zahradní), a to vše plynule se skončením zkušební doby. Usnesením č. 151/99 ze dne vzala Rada města na vědomí informaci komise dopravy o vyhodnocení dopravní situace ve městě lokalita Zahradní, Slámova, Zvolenská, výsledky dopravního průzkumu a stanovisko Okresní hygienické stanice Prachatice a odsouhlasila zřízení parkoviště v Zahradní ul. od do doby ukončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí tj. nejpozději do a s umístěním parkovacího automatu v této lokalitě s tím, že pokud nebude parkoviště v ul. Zahradní zřízeno jako trvalé, bude automat přemístěn na jiné vhodné místo. Po ukončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí se komise dopravy na svém zasedání dne opětovně zabývala touto otázkou a doporučuje městské radě zachovat parkoviště v Zahradní ulici jako trvalé. Rada města bude doporučení komise dopravy projednávat na svém zasedání v září letošního roku, kdy rozhodne o dalším využití této lokality. Bc. Ivana Jeřábková, Jiří Fidler strana čtvrtá

5 Radniční list Chválíme: Město uklízí romská firma Činnost úklidové firmy Roma Emila Laciho zřejmě zaregistrovali zejména obyvatelé centra Prachatic a návštěvníci města. Jak upřesnil majitel firmy, tři jeho zaměstnanci uklízejí střed města, kde nyní mají na starosti i zeleň. Největší svinčík bývá tradičně na náměstí a v Parkánu, zhodnotil dosavadní zkušenosti E. Laci. A taky ve Štěpánčině parku, kde se válí rozbitý flašky od piva, krabice od vína a taky papíry, doplnil prachatický Rom Ivan Biháry, jeden z pracovníků firmy. Hodně to dělají feťáci. Když hokejisti vyhráli mistrovství světa, zůstal po oslavě na náměstí bordel u kašny. Včera večer ožralové u Prioru bouchali a bouchali. Já si dám dvě piva a jdu domů spát, protože ráno za pět minut šest už musím být v práci, postěžoval si I. Biháry a dodal: Technické práce u firmy pana Laciho mě baví. Nechci se chlubit, to chraň bůh, ale svoji práci děláme výborně. Místním a turistům pak vzkázal, Pracovníci firmy Laci sekají trávu v prachatickém Parkánu. aby dodržovali čistotu a neházeli papíry na zem. Na odpadky jsou přece koše. Když někde koše chybí, ať dají vědět a my je tam dodáme. Není problém, ubezpečil. S kvalitou prací romské firmy je spokojeno vedení města. Odezva od nás z úřadu je velmi kladná. Co je ještě potěšitelnější, i odezva od široké veřejnosti. Činnost romské firmy hodnotí v naprosté většině velice pozitivně. Kromě rozměru uklízení má i rozměr společenský, což je dobře, bilancoval téměř roční působení romské party zástupce starosty Robert Zeman. Emil Laci potvrdil, že novinku v podobě úklidu města Romy přijali bez problémů občané, s nimiž se potkává. Na úklid Prachatic by bylo třeba víc lidí, ale nejsou na ně peníze. To záleží na městu, poznamenal. Text a foto Václav Malina Na slovíčko s ing. Václavem Princem, ředitelem Správy a údržby silnic Prachatice Co děláte pro to, aby se kolem silnic nepovalovala spousta odpadků? Odpadky sbíráme celý rok kromě zimního období. Předpokládáme, že také letos jarní úklid kolem silnic ukončíme v květnu. Bohužel to ale neznamená, že tady bude pořádek. Za všechno se platí, takže je výhodnější vyhodit nepořádek z auta do stoky. Lidé jsou čím dál větší bordeláři. Vyčistíme určitý úsek a vzápětí se tam odpadky objeví znova. Částka vynakládaná na úklid odpadků kolem cest se rok od roku zvyšuje. Za letošek ještě nemáme přesná čísla k dispozici, ale za rok 2000 to bylo více než 455 tisíc korun. Úklid posypu po zimě nás stál loni skoro milion korun. V případě Prachatic není rozhodně pravda, že čistíme okolí komunikací jen na apel lidí ze zdejší radnice. Mimochodem, Technické služby města vozily na skládku na Libínském Sedle ještě před několika měsíci odpadky na nekrytých vozech. Z koreb ven lítal nepořádek, za který jsme pak byli kritizováni. Po dohodě začaly náklady zakrývat sítěmi, ale odpadky se v okolí Libínského Sedla objevují stále. Ukázalo se, že na skládku vozí odpad na volné korbě jiné subjekty, jejichž zjištění je problematické. V příhraničních oblastech na Vimpersku a Volarsku nám práci přidělávají cizinci. Například na trase Strážný Vimperk jsme po letošní zimě posbírali 10 nákladních tater svinčíku. Cizinci nám pytli s odpadem ucpávají i šachty u propustí. Zabránit tomu, aby se na místech, která uklidíme, druhý den nepořádek neobjevil znovu, je prakticky nemožné, když se lidé chovají tak, jak se chovají. (vam) Pouť k sv. Janu Neumannovi zahájí mše v chrámu 19. června si každoročně připomínáme svatořečení prachatického rodáka a biskupa ve Filadelfii Jana Neumanna papežem Pavlem VI. Letošní pouť k sv. Janu Neumannovi je místní římskokatolickou církví připravována na sobotu 23. června a bude zároveň vzpomínkou na 190. výročí světcova narození. Pouť bude zahájena v chrámu sv. Jakuba v hodin slavnostní mší, která bude doplněna koncertním vystoupením. Na Parkáně bude v tento den od hodin zorganizované dětské odpoledne za účasti dětí z farností z celého okresu. (ava) Poděkování Již mnoho let pracuji jako domovník v domě, který je majetkem Městského úřadu v Prachaticích. Jako domovník plním v domě mnoho úkolů. Mezi tyto patří také odstraňování nejrůznějších drobných závad, jež se v domě vyskytnou. Často ale dojde k závažnějším poruchám, k jejichž odstranění musím pozvat odborné pracovníky. Na tomto místě chci veřejně poděkovat elektrikáři panu Václavu Hodinovi ze Správy domů a bytů v Prachaticích a také pracovníkům firmy Výtahy Schindler za velmi včasné a kvalitní opravy nahlášených závad v našem domě. Lubomír Dvořák Slavný muzikál můžete vidět na otáčivém hledišti Asi málokdo přehlédl v tisku zprávy o blížícím se zrušení známého otáčivého hlediště v Českém Krumlově, jednoho z pouhých tří na světě. Chcete-li zažít zvláštní atmosféru tohoto divadla, rozhodně návštěvu krumlovské točny neodkládejte. Kulturní a informační služby města nabízejí v pátek 20. července zájezd na slavný muzikál Divotvorný hrnec autorů Y. Harburga, F. Saidyho a B. Lanea, v němž v Čechách nejslavnější roli vodníka Čochtana vytvořil nezapomenutelný Jan Werich. Přihlášky a bližší podrobnosti získáte osobně v divadle nebo na tel (paní Vlčková). (jav) Jednou větou Město Prachatice lákalo investory formou informačních letáků v prezentačním stánku Jihočeského kraje v rámci Česko-francouzských obchodních dnů, jež se konaly května v Praze. (tis) Regenerace 2001: Oprava střechy renesančního domu přijde skoro na půl milionu Dalším domem na Velkém náměstí, jehož částečná obnova proběhne v letošním roce (pravděpodobně v září), je dům čp. 12 majitelky Vladimíry Čapkové. Renesanční dům ze třetí čtvrtiny 16. století na úzké gotické parcele byl částečně přestavěn v 19. století. Dům (na snímku) byl původně jednopatrový s patrem předsazeným na kamenných konzolách. Konzoly byly stejně jako u jiných domů v Prachaticích dodatečně podezděny a dům byl zvýšen o druhé patro. Kamenné konzoly ukazující na vysazení prvního patra byly objeveny v polovině devadesátých let 20. století při obnově omítek. Bohužel nebylo možné realizovat ubourání dodatečného zesílení zdi v přízemí (tak, jak se to například podařilo u čp. 36 U sv. Kryštofa), a proto jsou kamenné konzoly pouze obnaženy odstraněním omítky. Jsou patrné při pohledu z boku na předsazenou čelní stěnu domu čp. 12. K opravě střešní krytiny, původně plánované na loňský rok, dojde v letošním roce. Vzhledem k významné poloze objektu na náměstí musí vlastník zachovat současný tvar vikýřů (dojde pouze k jejich mírnému zvětšení). Celkový náklad opravy střechy dosáhne 498 tisíc korun, přičemž 200 tisíc by měl tvořit příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Text a foto Ing. Vladimír Hrabák strana pátá červen 2001

6 Nákladem 1500 kusů vydal Okresní úřad Prachatice publikaci Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Prachatice. Byla vydána z iniciativy Československé obce legionářské a měla by připomenout osudy legionářů na ruské, italské a francouzské frontě v letech Publikace má několik částí. Úvodním slovem ji přestavuje RNDr. Karel Škácha, CSc., přednosta Okresního úřadu v Prachaticích. V první části nazvané Vojáci z Prachaticka ve Velké válce je popisován Prachatický politický okres v daném období, kdy zde bylo smíšené obyvatelstvo, většinou však Němci. Druhá kapitola je již přímo věnovaná československým dobrovolníkům za 1. světové války (označení legionáři se vžilo až po válce), kteří na počátku války vstupovali dobrovolně do francouzské a ruské armády a aktivním bojem na straně spojeneckých armád hájili národní svobodu. Hned za touto obsáhlejší kapitolou následuje přehled Organizace československých vojsk v 1. světové válce v Rusku, Francii, Srbsku a Itálii doplněný mapami z východní fronty v roce 1915, západní fronty v roce 1918, italského válčiště a Brusilovovy ofenzívy roku Následuje Seznam legionářů na okrese Prachatice dle místní příslušnosti a seznam abecední, obsahující informace o 791 legionářích. Seznam legionářů rodáků a občanů okresu Prachatice vznikl na základě rozboru evidenčních pomůcek Kanceláře československých legií z 2. poloviny 20. let (Českoslovenští legionáři ve Francii, Českoslovenští legionáři v Itálii) a tištěného Seznamu sibiřské armády. Další údaje poskytly zápisy v městských a obecních kronikách okresu a spisy legionářských obcí, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Prachatice. Řada legionářů byla dále doplněna využitím informací z databáze legionářů, které poskytl Vojenský historický archiv v Praze. Zásadním hlediskem pro zařazení vojáka do soupisu byl jeho vztah k okresu Prachatice (v územním rozsahu k roku 1992). V seznamu jsou tak zahrnuti příslušníci legií, kteří Radniční list O československých legionářích rodácích a občanech okresu Prachatice pojednává nová publikace Najde se vhodný název pro někdejší cvičiště? Někdejší prachatická kasárna dnes dobře slouží, a to ke spokojenosti jak podnikatelů, tak mnoha občanů, kteří zde mimo jiné získali nové byty. Vzniká tu nová čtvrť s desítkami užitečných služeb, a ta postupně splývá s městem. V místech, kde ještě před dvanácti roky bývaly různé objekty s nejvyšším stupněm utajení, se dnes pro snazší orientaci nacházejí ulice pojmenované vesměs po významných historických osobnostech (Vokova, Břežanova, Rudolfova atd.) Je tomu moc dobře! Dík za to patří i iniciativě městského úřadu. Areál bývalých kasáren má i své přirozené centrum a je jen otázkou času, kdy se z něj stane v pořadí už páté prachatické náměstí. Jedná se o někdejší cvičiště, jemuž dodnes zůstala z předlistopadových dob dost ošklivá přezdívka buzerák. Myslím, že nejsem sám, komu se takové pojmenování nelíbí. Jedná se o vysloveně slangové - to je nespisovné slovo, které sice svého času dost výstižně charakterizovalo způsob zde prováděné přípravy vojáků, jenže tohle slovo se ani trochu nesnáší se jmény nepochybně ctihodných osobností, připomínajících v názvech sousedních ulic někdejší Karatisté se prali v domácím prostředí se narodili, žili či měli domovskou příslušnost na území okresu Prachatice. Pracovníci archivu se dále pokusili ověřit osobní údaje (data narození) pomocí matričních zápisů. Pro jednoduchou orientaci autoři zpracovali seznam dle místní příslušnosti a seznam abecední. Seznam řazený dle míst (tj. obcí či jejich částí) obsahuje záznam v pořadí: příjmení, jméno, datum narození. Seznam padlých a zemřelých legionářů okresu Prachatice byl zpracován s použitím Seznamů zjištěných případů úmrtí účastníků světové války , jehož kopii laskavě poskytla Československá obec legionářská v Praze. Další informace o padlých byly nalezeny v zápisech obecních a městských kronik, ve spisech Československé obce legionářské místní jednoty Netolice a v jednom případě v publikovaných vzpomínkách na bojové události. Velice zajímavou kapitolou jsou Životy a osudy věnované konkrétním osobám legionářů okresu Prachatice. Tato část mohla být sestavena jen díky pomoci rodinných příslušníků legionářů, kteří státnímu okresnímu archivu zapůjčili fotografie, rukopisné poznámky a řadu dokumentů. Pozoruhodné a hodnotné jsou vzpomínky Jana Faláře, uvedené v kapitole Ruská anabáze doplněné o zajímavé fotografie. Podle poznámek tohoto ruského legionáře je sestaven Seznam transportovaných lodí. V samém závěru publikace je kapitola Cesta domů sestavená dle rukopisných zápisků z cesty lodí ruského legionáře Jana Hejla. Autory textů a edic dokumentů jsou Petr Havel, Pavel Hofman a Jana Krejčová. Na přípravě dokumentace se dále podíleli Kamila Hrabáková, Jan Antonín Mager, Ladislav Rathovský, Karel Škácha a pracovníci Státního okresního archivu v Prachaticích. Publikaci, která zahrnuje rovněž přehled legionářů z Prachatic, je možné získat na referátu kultury Okresního úřadu v Prachaticích a v Prachatickém muzeu. Kamila Hrabáková slávu Zlaté stezky! Navíc nezasvěceného návštěvníka Prachatic pojmenování buzerák spíš vyleká, než zorientuje. Považte, že by občan, který tam bydlí, zval kohosi z Prahy na návštěvu slovy: Až přijedeš do Prachatic, ptej se, kde je Buzerák, tam bydlím Ne, na žádném plánku města to nenajdeš. Budu tě tam čekat. Nicméně, jak jsem si povšimnul, pojmenování buzerák je mezi prachatickými občany živé. Setkal jsem se s ním i v psané podobě dokonce v titulku novinového článku a nedávno jsem ho zaregistroval dokonce v jednom úředním zápisu městského úřadu. Myslím, že je na čase, abychom pro ono bývalé vojenské shromaždiště našli vhodný stručný a výstižný název. Mně osobně by se líbilo např. Nové náměstí, které by se stalo centrem čtvrti pojmenované Na kasárnách. Návrhů může být ovšem mnohem víc a městský úřad v tom směru zajisté rád uvítá iniciativu občanů. Z nich pak názvoslovná komise spolu se zastupiteli vybere ty nejvhodnější. Vratislav Francl Druhou květnovou sobotu se v Prachaticích poprali karatisté. V rámci třetího kola krajské ligy se prezentovalo 110 startujících z 11 oddílů. Jak dopadli reprezentanti Prachatic? V kategorii kata: Lucie Červinková (starší žákyně) 2. místo, Ondřej Šrámek (junioři a muži) 3. místo. V kategorii kumite: Lucie Červinková (starší žákyně, kg) 3. místo, Štefan Krajcík (starší žáci, 45 kg) 1. místo, Tomáš Pavlík (starší žáci, + 50 kg) 1. místo, Tomáš Červinka (dorostenci, kg) 1. místo, Ondřej Ludl (dorostenci, kg) 3. místo, Ondřej Šrámek (junioři a muži, 65 kg) 3. místo. Borci Prachatic obsadili 6. místo a celkově jsou v tabulce sedmí z 19 oddílů. (vuč, vam) Kde najdete sběrný dvůr odpadu? Jaká je jeho provozní doba? Kde: Mlýnská ulice, poblíž čistírny odpadních vod (viz přiložená mapka) Kdy: pondělí, úterý, čtvrtek sobota Co: televizory, lednice, baterie, olej, zbytky barev a chemikálií, železo, velkoobjemový odpad Za kolik: pro občany Prachatic zdarma (map) červen 2001 strana šestá

7 Radniční list Jubilea v červnu 2001 (75 let a více) Bauer Karel Brabec Jan Faifrová Marie Formánek Zdeněk Hromíř Stanislav Jakšová Božena Jiroušková Aloisie Kovářová Božena Lang Adolf Langová Olga Linhartová Marie Ludačková Marie Marek Augustin Martínková Božena Martíšek Václav Maun Petr Minařík Josef Nachlingerová Pavla Nováková Marie Oliva Jan Paroubková Marie Pešková Marie Pernekrová Marie Pokorná Věra Rothbauerová Anna Simandl Jan Sýkora Adolf Šísl Adolf Šrámková Anežka Toušek Jan Záveská Ludmila Děti narozené od do Souček Luboš Wagner Richard Kalinová Tereza Čertík Milan Bártíková Barbora Kübelbecková Beata Vobořilová Kateřina Lukačová Linda Vincíková Petra Prášek Tomáš KOLOSHOW zahájila zvesela hlavní turistickou sezónu O posledním dubnovém pátku se rekonstruované Velké náměstí v Prachaticích stalo za neuvěřitelně krásného počasí dějištěm již VI. ročníku Koloshow aneb Slavnosti všeho, co má kola. Se svými spolupracovníky, ke kterým letos patřily SVIS MŠMT, Sport shop a Asociace školních sportovních klubů Prachatice, ji uspořádaly Kulturní a informační služby města. Bezmála čtyřhodinová show přinesla pro téměř čtyři stovky malých i větších účastníků především dobrou zábavu i příležitost prohnat po jaru kolo při prvních závodech, vyhrát krásnou keramickou medaili nebo zdobenou skleničku a vystoupit s nimi na bednu, totiž stupně vítězů před Starou radnicí. Pro mnohé caparty to byly vůbec první závody v životě a nejeden z nich je absolvoval také například v nákupním košíku pilotovaném po hladkém dláždění maminkou či tatínkem. Na úvod pestrého pořadu cyklistických závodů střídaných s doprovodnými akcemi společně pokřtili starožitné kolo, které hodně pamatuje, přednosta Okresního úřadu v Prachaticích Karel Škácha a zástupce starosty města Prachatic Robert Zeman. Pak oba nasedli na lepší kola a v čele prvního jarního pelotonu objeli s doprovodem mladých cyklistů kolečko kolem Velkého náměstí. Za sponzory se přidal také Jan Richter ml., zástupce firmy Beton Těšovice. Srdce účastníků si rozhodně získal mistr světa ve skoku do výšky na trialovém kole Michal Matys svými až neuvěřitelnými kousky, které předváděl při skotačení na obří špulce od kabelů, štosu dřevěných palet nebo při přeskoku ležících figurantů. V náborových cyklistických závodech si nejlépe vedli mladí prachatičtí závodníci ze ZŠ Zlatá stezka, na druhém místě skončila ZŠ Vodňanská a třetí byla MŠ Zahradní. Do programu příjemného podvečera se vešla i tisková konference v Radničním sále. Debata se na ní točila hlavně kolem zahájení hlavní turistické sezóny v Prachaticích i na Šumavě. Představitelé města i okresu Prachatice svorně ocenili, že Koloshow patří jednoznačně k dobrých akcím pořádaným pro mládež. Ředitelka Kulturních a informačních služeb města Alena Vandlíčková seznámila novináře s chystaným vydáním nové cyklomapy Prachatic a okolí. Světlo světa spatří do poloviny května a bude na ní vyznačeno celkem devatenáct více či méně náročných a různě dlouhých stezek navazujících na dálkové trasy. Mladý trialový mág Michal Matys se zase vyznal ze svého zatím nesplněného přání projet se jednou normálně také po šumavských cyklostezkách. Obecná shoda panovala v Po pauze běželi na Libín Na startu 6. ročníku obnoveného závodu v běhu do vrchu z prachatického Velkého náměstí na vrchol Libína se 29. dubna sešlo 19 závodníků. Z odvážných žen převýšení mezi prachatickým náměstím (572 metry nad mořem) a Libínem (1096 metrů n. m.) zvládla nejrychleji učitelka ZŠ Vodňanská Šárka Grabmüllerová (na snímku). (vam) názoru, že cyklistika je a stále více bude největším fenoménem, který hýbe Šumavou. Přitom je však možné vhodně doplňovat sportování a turistiku na čerstvém povětří s řadou kulturních programů, které jsou připraveny v Prachaticích od jara do zimy. A nebyla by to ani Koloshow v Prachaticích, kdyby při ní nešlo o rekord. Po obřím klubíčku motaném z barevných bavlnek a dlouhém řetězu přátelství ze spínacích špendlíků, které jsou již uloženy mezi podivuhodnostmi v Muzeu rekordů v Pelhřimově, se pořadatelé tentokrát vrátili k vylepšení vlastního prachatického a českého rekordu v počtu osob s kšiltovkou na hlavně na jednom místě. Podařilo se jej pod dohledem Pavla Hájka z pelhřimovské agentury Dobrý den opět zlepšit: nový rekord má hodnotu 200 hlav s čepicemi a bude zapsán do českého vydání Guinessovy knihy rekordů. Pořadatelé akce děkují všem, kteří akci věcně či finančně podpořili a zůstali jí věrni již po šesté, a také těm, kteří s nimi do její organizace vstoupili poprvé. Poděkování patří : generálnímu sponzorovi Platanu Protivín s. r. o., mediálnímu sponzorovi Rádiu Faktor Č. Budějovice, ostatním sponzorům: Auto Donda Prachatice, Beton Těšovice s. r. o., Beer Potraviny Prachatice, Duha studio s. r. o. Prachatice, Jihotrans CK Č. Budějovice, Katel s. r. o. Prachatice, Keramika Reindl Netolice, MIX Majka Prachatice, MS Kart Prachatice, MIKO Michal Kočan, NO-JI-CO pneuservis Prachatice, Raiffeisen stavební spořitelna Prachatice, RENO Šumava Prachatice, Uzenářství Strnad Vodňany, TELTO s. r. o. Prachatice, VAK JČ a. s. Č. Budějovice. Poháry věnovala Sklárna SCHOTT Zwiesel Husinec. Zdeněk Přibyl, Jana Vítková Ohlédnutí kronikáře: V roce 1921 žily v samotných Prachaticích čtyři tisícovky lidí Nebude dlouho trvat a budeme se moci seznámit s oficiálními výsledky sčítání obyvatel, které proběhlo v letošním roce. Pro srovnání se podívejme na údaje staré 80 let ze sčítání provedeného k 15. únoru Místní obec Prachatice se rozkládala na katastru velkém 2038 ha a ve 448 domech žilo 4309 obyvatel (2021 žen a 2288 mužů). Z tohoto počtu uvedlo 1684 obyvatel národnost československou, 2395 německou, dále zde bylo 173 cizozemců, 19 židů a 38 jiných. Z pohledu vyznání zde bylo 4041 římských katolíků, 51 evangelíků, 93 příslušníků církve československé, 38 israelitů, 7 jinověrců a 81 občanů uvedlo, že je bez vyznání. Ve vlastním městě bylo uvedeno 171 domů, na předměstí 277. Zajímavý je pohled na místní části Prachatic (jsou uváděny v tehdejších názvech a číslo v závorce označuje počet domů v lokalitě): Bräubartl (1), Dvůr Irův (1), Dvůr Kroupův (1), Dvůr Strachotínský (1), Dvůr U lípy (2),Fackenberg(1), Hájovna Cvrčkovská (1), Chalupa Ksandrova (1), Kazimour (1), Lázně sv. Markety (12), Mlýn Bernkopfův (3), Mlýn Feitlův (1), Mlýn Kandlův (4), Mlýn Kosmatův (2), Obecní (2), Mlýn Rumpálův (2), Mlýn Slepý (2), Mlýn Velišův (4), Na Kovárně (1). Staré Prachatice, Oseky, Fefry a Volovice byly tehdy samostatnými obcemi a situace tam byla následující: Místní obec Prachatice Staré: kat. výměra 345 ha, 49 domů, 276 obyvatel z toho 262 národnosti československé, 13 německé a 1 cizozemské. Všech 276 obyvatel bylo římskokatolického vyznání. Místní části tvořily: víska Lhotka Městská (7), ves Ostrov (20) a ves Prachatice Staré (18). Na katastru se navíc nacházely samoty U Sedleckého (1), U Cestářů(1), U Bertla (1) a U Krejčího (1). Místní obec Oseky: kat. výměra 338 ha, 63 domů, 297 obyvatel, kteří až na osm Němců se hlásili k národnosti československé. Rovněž zde byli všichni obyvatelé římskými katolíky. Místní části tvořily: ves Kahov (13), ves Oseky (32), ves Podolí (18). Místní obec Fefry: kat. výměra 736 ha, 91 domů, 395 obyvatel, toho 17 Čechů. Až na jednoho obyvatele hlásícího se k evangelické církvi, byli všichni zbylí obyvatelé římskými katolíky. Místní části tvořily: ves Fefry (69) a ves Perlovice (22) Místní obec Volovice: kat. výměra 576 ha, 35 domů, 205 obyvatel, z nichž čtyři uvedli národnost československou, 199 německou a dva cizozemskou. Všichni obyvatelé byli římskokatolického vyznání. Místní části tvořily: samota Cvrčkov (3), víska Kamýk (6), víska Křeplice (5), samota Sedlmín (6), víska Stádla (3), samota Třemšín (2) a ves Volovice (10). Na katastru se dále nacházely samoty Esselhof (1) a Rybářské domky (2). Připravil Pavel Fencl strana sedmá červen 2001

8 Kulturní a společenský servis na červen 2001 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA (tel. 0338/ ) 5. 6., úterý , čtvrtek TOULKY JIŘÍHO RYVOLY Výstava olejů a kreseb svět kolem nás očima Jiřího Ryvoly. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy a grafika: J. Sahula, L. Vošmiková, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, J. Bruckmüller, I. Šavel, Vl. Šavel, Vl. Šavel jr., B. Mánková, B. Kyšková, J. Skořepa, M. Mencl, M. Petřík, M. Synecká, K. Oberthor, Z. Oberthorová-Popelková, V. Komárek, J. Kábrt, P. Řitička Keramika: J. Dudycha, J. Pošva, M. Špaček, J. Tesárková, J. Kabelková, Vl. Lačná, B. Klavíková, M. Michalová, M. Tomášková Otevřeno: Po Pá So KOSTEL SV. JAKUBA 5. 6., úterý hod. II. KONCERT DNŮ DUCHOVNÍ HUDBY Varhanní koncert. Účinkují: prof. Jitka Chaloupková varhany, Jana Dvořáková soprán. Vstupné 50,- Kč MĚSTSKÉ DIVADLO 6. 6., stř hod. ŠKOLA TROCHU JINAK Přehlídka souborů zájmové umělecké činnosti při Základní škole Vodňanská Prachatice. Vstupné dobrovolné , úterý hodin III. KONCERT DNŮ DUCHOVNÍ HUDBY Varhanní koncert W. A. Mozart: Chrámové sonáty. Účinkují: Stanislava Dřevíkovská varhany, Lenka Němečková housle, Marie Češková housle, Josef Klíč violoncello. Vstupné 50,- Kč , středa hodin ALJAŠKA Beseda s diapozitivy organizovaná MO Svazu důchodců. Lektor: J. Šarbach. Vstupné 5,- Kč. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 6. 6., středa hodin VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Ukázka práce žáků nově vzniklého oddělení ZUŠ Prachatice v baletním sále ZUŠ , středa hodin ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ , úterý hodin KONCERT NA DVORKU Jarní koncert žáků a učitelů ZUŠ Prachatice v prostorách Základní umělecké školy , středa hodin VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Ukázka práce žáků nově vzniklého oddělení ZUŠ Prachatice v baletním sále ZUŠ. RADNIČNÍ SÁL , úterý hod. Sv. JAN NEUMANN Přednáška prof. Petra Piťhy o životní pouti slavného prachatického rodáka. Pořádá farnost římskokatolické církve , čtvrtek od do hodin SVÁTEK HUDBY V den slunovratu bude i v našem městě oslaven Evropský svátek hudby. Na improvizovaných pódiích u Prioru vystoupí saxofonový kvintet a žesťový kvintet ZUŠ Prachatice, před obřadní síní předvedou hudební program žáci flétnového a houslového oddělení ZUŠ Prachatice. Od 18ti hodin zahrají na arkádách staré radnice Ivan Boreš a Kateřina Nagyová. Sledujte zvláštní plakáty! LETNÍ KINO , sobota hodin SOUMARROCK II. ročník rockové přehlídky organizované jako doprovodná akce Slavností Zlaté stezky, na které se v letošním roce představí kapely Mohorovičova plocha diskontinuity (Prachatice), Pracovní sobota (Prachatice), My Dry Willow (Č. Budějovice), Trip (Kaplice), He Band (České Budějovice), The Rolling Stones Revival Band (Praha), Wohnout (Praha), Bluesberry (Praha). Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Vstupné 80,- Kč. Sledujte zvláštní plakáty! CENTRUM MĚSTA A OKOLÍ 29. a , pátek, sobota SLAVNOSTI SOLNÉ ZLATÉ STEZKY Historické trhy, kulturní programy zajištěny na Velkém náměstí, Kostelním náměstí, Štěpánčině parku, Parkáně a v letním kině. Sledujte zvláštní plakáty! PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC Muzikál Divotvorný hrnec zájezd do Č. Krumlova na otáčivé hlediště Dny Staré hudby Rockový koncert Walk-Choc-Ice Filmový dokument The Plastic People of the Universe INFOCENTRUM Velké nám. l (budova Staré radnice), Prachatice Otevřeno: Po Pá od 8.00 do hodin tel , (i fax) Široký výběr průvodců, map turistických i cykloturistických Šumavy a jižních Čech. KINOKAVÁRNA HOTELU PARK Začátky představení: dne dvě představení od a hodin (Rebelové), dětské představení v (Pokémon) a večerní ve (Slečna drsňák), ostatní začátky představení vždy ve hodin LÉTO ZTRACENÝCH POLIBKŮ (USA) 7. 6., čtvrtek TYGR A DRAK (USA) , pondělí PARALELNÍ SVĚTY (ČR) PEREM MARKÝZE DE SADE (USA) a REBELOVÉ (ČR) , čtvrtek SLEDUJE TĚ VRAH (USA) S MILENCEM MÉ MATKY (N/Fr./Isl.) , čtvrtek POKÉMON (USA) SLEČNA DRSŇÁK (USA) OKRESNÍ KNIHOVNA Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, studovna: Pondělí zavřeno Úterý až pátek denně Oddělení pro děti: Pondělí zavřeno Úterý až pátek denně Pobočka Národní: Úterý a čtvrtek I v roce 2001 nabízí knihovna školkám a školám literární besedy a exkurze. Témata připravených besed jsou k dispozici v OK. Možnost dohody i o dalších tématech. PRACHATICKÉ MUZEUM Otevřeno: denně (mimo pondělí) hodin, sobota, neděle hodin Výstavy: ZŮSTANEME VOJÁKY SVOBODY Legionáři Prachaticka ŠUMAVA NA SKLONKU TISÍCI- LETÍ Max Maier fotografie JAPONSKÉ LIDOVÉ HRAČKY ze sbírky Vlasty Winkelhöferové. Vernisáž: v 16 hodin KOUZLO STARÝCH MLÝNKŮ A VAH Desítky zajímavých exponátů ze sbírek Prachatického muzea. Ve stálé expozici uvidíte nově instalovanou část věnovanou pravěku a výsledky nejnovějších výzkumů Zlaté stezky. Přednášky: 5. 6., úterý hodin KŘESŤANÉ V EGYPTĚ Radniční sál, přednáší Ing. Michal Balík, Csc , úterý hodin CESTY ZA JAPONSKÝM LIDOVÝM UMĚNÍM Doprovodná přednáška dr. Vlasty Winkelhöferové k výstavě japonských hraček. V případě zájmu bude přednáška zopakována i v dopoledních hodinách. MUZEUM KRAJKY Otevřeno: Út pá So Ne KATOLICKÁ CÍRKEV Chrám sv. Jakuba ( výběr z programu) Út biblická hodina (výklady bible) 18 h So 18 h mše pro děti a mládež, Ne 7.30 a 18 h mše sv. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách Společenství pro každého St 19 h + první neděle v měsíci 19 h Mládež Pá h Nemocnice Úterý 14 h bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá 9 16 h, ve vážnějších případech i mimo tuto dobu Farní knihovna na faře (1600 svazků) Úterý h Čtvrtek h Neděle po bohoslužbách v 8.30 a 19 h Mimořádné akce přednáška Tajemství bible první kapitoly o stvoření Pavel Šimák, zač. v v pedagog. škole Odkaz Jana Neumanna dnešní době, přednáška prof. Petra Piťhy, zač. v 18 h v Radničním sále Oslavy sv. Jana Neumanna: 10 h mše sv. v kostele sv. Jakuba 14 h dětské odpoledne na Parkánu dětská mše v kostele h poutní mše sv. na hřbitově MO SVAZU DŮCHODCŮ ČR 6. 5., středa SETKÁNÍ SENIORŮ Restaurace Hubertus , středa ALJAŠKA Beseda s diapozitivy. Městské divadlo , středa POLODENNÍ VÝLET Křišťanovice Hlásná Lhota Záblatí Odjezd z Malého náměstí ve hodin. Jízdné 35,- Kč. Autobusem nad Křišťanovice, pěšky do Hlásné Lhoty, poté pěšky nebo autobusem do Záblatí, po občerstvení autobusem do Prachatic SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE Restaurace Hubertus ČAJOVNA U HRUŠKY , sobota hodin O ČAJI Beseda s věhlasným českým čajeznalcem Zdeňkem Prachařem. PLAVECKÝ BAZÉN Pondělí pátek Sobota Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník III., číslo 6. Uzávěrka 15. května Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor Vojtěch Toman (tel ). Rediguje Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrační číslo /3/99. Sazba Petr Čech. Tisk Herbiaprint, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Podmínky chování psů ve městě Prachatice řeší obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 4/91 K udržování veřejného pořádku a čistoty ve městě a obecně závazná vyhláška Města Prachatice č. 1/97 O místních poplatcích. Pokud si občan Prachatic pořídí psa, je povinen je povinen do 15 dnů podat hlášení o skutečnosti, že se stal vlastníkem psa. Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce Prachatice, a to ze psů starších 6 měsíců. Sazby poplatků činí ročně: za prvního psa za každého dalšího psa a) za psa chovaného v rodinném domku 400,- Kč 1 000,- Kč b) Za psa chovaného v obytných domech s více byty 1 000,- Kč 1 500,- Kč c) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního či vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 200,- Kč 300,- Kč d) za psa chovaného v osadách a předměstích 50,- Kč 100,- Kč e) za služebního psa, jehož majitel je členem mysliveckého sdružení, kynologického svazu, pro chov dobytka umístěných ve speciálních zařízeních mimo město a za psa převzatého z útulku po roce držení atd. 50 % sazby uvedené v odstavcích a) až d) Poplatek se neplatí ze psů, jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem), případně ze psů, doporučených jako součást psychické terapie. Městský úřad vydá vlastníkům, a to i těm, kteří byli od poplatku ze psů osvobozeni, za náhradu známky pro psy s vyznačením jména města a evidenčního čísla. Vlastíci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku nosili. Radniční list Pravidla pro chování majitelů psů ve městě Prachatice Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů. Výkon správy poplatků ze psů provádí finanční odbor. Po splnění těchto povinností si majitel psa dojde na městskou policii vyzvednout sáčky na exkrementy svého psa. Pokud je pes na veřejném prostranství ve městě Prachatice musí majitel zajistit, aby byly splněny a dodrženy následující podmínky: 1. Je zakázáno nechat psy, kočky a jiná domácí zvířata volně pobíhat a znečišťovat veřejná prostranství. 2. Psi se mohou pohybovat po městě jen v doprovodu osoby starší 10ti let, musí být uvázáni na vodítku a obojek musí být opatřen známkou od 6ti měsíců věku psa. Pokud pes bude bez dohledu osoby starší 10ti let, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k obtěžování druhých osob, případně k ohrožení jejich zdraví. 3. Venčení psů, koček a jiných zvířat je zakázáno v místech určených pro hry dětí a k rekreaci a odpočinku. Případné výkaly na veřejném prostranství je osoba zvíře doprovázející povinna ihned uklidit. 4. Je zakázáno vstupovat se psy, kočkami a jinými zvířaty na tato veřejná prostranství: Parkán, areál Domu dětí a mládeže, areál Tatranu, dětské hřiště u čp. 464, dopravní hřiště, areál dětských hřišť na Mírové ulici za čp , areál dětských hřišť na Národní ulici za čp , areál dětských hřišť na Italské ulici za čp a každé veřejné prostranství označené informativní značkou Zákaz vstupu psů. Pokud odpovědná osoba nedodrží některou z výše uvedených podmínek, dopouští se přestupku podle 48 přestupkového zákona a tento přestupek může být vyřešen namístě blokovou pokutou až 1000,- Kč, anebo ve správním řízení pokutou až 1000,- Kč plus náklady řízení. Ing. Ivo Novotný, ředitel Městské policie Prachatice Město Prachatice je spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. Zastupitelstvo města Prachatice je složeno z 21 členů zastupitelstva. Starosta a místostarosta jsou členy městského zastupitelstva a jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Ostatní členové zastupitelstva (19) jsou neuvolněnými členy. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města,ve věcech patřících do přenesené působnosti (výkon státní správy), jen pokud tak stanoví zvláštní zákony. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Radu města Prachatice tvoří 7 členů starosta, místostarosta, 5 dalších členů zastupitelstva. Rada města je výkonným orgánem města. Schází se 1 za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Starosta města Ing. Jan Bauer zastupuje město Prachatice navenek. Plní úkoly stanovené mu zákonem o obcích a zvláštními zákony. Starostu zastupuje místostarosta Ing. Robert Zeman. Městský úřad řídí a úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům městského úřadu plní tajemník Ing.Vojtěch Toman. Zastupitelstvo města Prachatice zřídilo jako své kontrolní orgány výbory: kontrolní předseda: RNDr. Jana Krejsová Které komise zřídila rada města? finanční předseda: Mgr. Jaroslav Černý Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo města,ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu města. Provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontrolu dodržování právních předpisů městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Rada města Prachatice zřídila jako své poradní orgány komise: sociální předseda: MUDr. Helena Sternová školská předseda: Mgr. Hana Weissová bytová předseda: Ing. Jan Beran životního prostředí předseda: Mgr. Helena Klimešová územní plánování předseda: Stanislav Rosa názvoslovná předseda: Mgr. Pavel Fencl dopravy předseda: Zdeněk Kollar povodňová předseda: Ing. Robert Zeman Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě města, jsou ze své činnosti odpovědny radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti jsou podřízeny okresnímu úřadu. Zastupitelstvo města Prachatice zřídilo v částech města Staré Prachatice, Libínské Sedlo a Oseky osadní výbory. Osadní výbory jsou oprávněny předkládat návrhy, připomínky a podněty zastupitelstvu města, radě města a výborům. Ing. Hana Princová Zlatá stezka pojedenácté: rada odsouhlasila nové pojetí slavností Tradičně poslední červnový víkend patří Slavnostem Zlaté stezky. Po úspěšném vzdušném desátém ročníku schválila rada Města na návrh organizačního štábu nové pojetí slavností. Kromě historického programu na Velkém náměstí budou připraveny zajímavé programy také na Parkáně (tam bude soumarské ležení z Grainetu), Pivovarská zahrada bude umístěna u Štěpánčina parku a programy zahraničních souborů a Country stezka se letos odehrají na letním kině. Zahájení slavností je plánováno na pátek 29. června v 16 hodin na Velkém náměstí, kdy současný starosta předá právo nad městem historické postavě. Po příjezdu soumarské karavany se v průvodu přes Velké náměstí až na letní kino představí kulturní spolky partnerských měst. Nebudou chybět ani koncerty oblíbených hudebních skupin Beltiny a Cinku, překvapením bude jistě divadlo Kvelb s programem Můj bestiář a vyvrcholením bude opět pochodňový průvod a historický program až do samé půlnoci. U soumarského ležení na Parkáně budou vyhrávat Libín S a Libínka, v Pivovarské zahradě zase Borovanka, na Kostelním náměstí potěší malé děti pouliční Malé divadélko a program Jak se hrálo před sto lety potěší snad všechny. Také na arkádách Staré radnice bude živo. Humorné renesanční aktovky v podání prachatického ŠOSu jistě zaujmou milovníky divadla. Letní kino bude celé pozdní odpoledne patřit kulturním souborům partnerských měst a již dnes víme, že se návštěvník může těšit na soubory ze Zvolena, Mauthausenu, Ignaliny či Inprunety. Druhý den slavností bude tradičně zahájen průvodem všech účinkujících. Do dvanácté hodiny bude Velké náměstí patřit renesančním programům. V pravé poledne převezme starosta zpět rychtářské právo města a opět se svými programy vystoupí zahraniční soubory. Na Velkém náměstí bude slavnost ukončena koncertem dívčí dechovky České buchty. Obdobně jako v pátek jsou připraveny bohaté kulturní programy v Pivovarské zahradě, na arkádách a na Parkáně. Živo bude i v letním kině, kam se na rozdíl od předchozích let přesouvá každoroční Country stezka, na kterou večer naváže česká pohádka Princezna ze mlejna II. Nezapomněli jsme ani na příznivce sportovních srandamačů. Na hřišti TJ Tatran sehraje fotbalový tým osobností Mužstvo snů zápas s prachatickými staršími pány. Za Mužstvo snů se například předvedou Pavel Nový, Roman Skamene, Kamil Emanuel Gott, Karel Kahovec, Viktor Sodoma a další známé osobnosti. Pro úplnou informaci pořadatelé oznamují, že vstupné činí pouhých 50 korun na oba dva dny a ti, kdo si zakoupí vstupenky v předprodeji ušetří ještě dalších 20 korun, protože v Infocentru budou od 1. do 26. června vstupenky k mání za 30 Kč. Těm, kteří chtějí rozšířit historické průvody v renesančních kostýmech nabízíme, aby svůj zájem ohlásili v kanceláři divadla. (ava) příloha i červen 2001

10 červen 2001 Radniční list Ze zápisu z jednání rady města 11. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování bere na vědomí rozbor hospodaření Města Prachatice za rok 2000, závěrečný účet města a návrh na rozdělení hospodářského výsledku města za rok doporučuje Zastupitelstvu města Prachatice schválit závěrečný účet města včetně rozdělení hospodářského výsledku. schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Prachatice o koeficientu růstu nájemného Ki platného pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 pro stanovení maximálního základního nájemného za 1m 2 podlahové plochy bytu na celém území obce nezvýšení nájemného pro období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 u bytů v majetku Města Prachatice, u kterých bylo stanoveno počáteční nájemné jako věcně usměrňované. schvaluje podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku, pro nájemce obecních bytů uvedených v důvodové zprávě. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, požádat právního zástupce města na úseku bytového hospodářství o podání návrhu k soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro nájemce dle důvodové zprávy. schvaluje změnu smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu a prodeji bytu A26 a garáže č v objektu č. 12 (III. etapa) v areálu bývalých horních kasáren s tím, že bude sepsána s Mgr. Růženou Buzickou a Mgr. Josefem Štemberkem. schvaluje přidělování holobytů v Domě s prostory pro dočasné ubytování v tomto pořadí: 1. Štěpánka Vohradská 2. Marta a Pavel Kurucovi 3. Petra Zimmelová schvaluje budoucího nájemce bytu B1 v čp ul. Vilémova v Prachaticích v následujícím pořadí: 1. Ježek Ladislav a Michaela Košková 2. Brojír Vlastimil a Ing. Bursová Eva 3. MUDr. Bunda David ruší část usnesení o přidělení garáže č v obytném objektu č. 13 II. etapa, v areálu bývalých horních kasáren v Prachaticích panu Ing. Karlu Zemanovi (usnesení č. 42/2001 ze dne 14. března 2001). schvaluje přidělení garáže č. 4 v obytném objektu č. 14 I. etapa, v areálu bývalých horních kasáren v Prachaticích Ing. Zemanovi. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH: zaslat Ing. Karlu Zemanovi sdělení o jeho zařazení do seznamu budoucích nájemců garáží v obytném objektu č. 14, zveřejnit informaci o možnosti pronájmu garáže č v obytném objektu č. 13 II. etapa. schvaluje předložený materiál Koncepce a organizační zajištění XI. ročníku Slavností solné Zlaté stezky. Jmenuje organizační štáb slavností ve složení uvedeném v předloženém materiálu. Z přílohy k zápisu z jednání rady města 11. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí s pronájmem kanceláře po firmě EKOBIO Šumava s. r. o. pro firmu INTERTECH s. r. o. za stávající cenu. Žádá: EKOBIO Šumava s.r.o., Družstevní 92, Prachatice Intertech s. r. o., Těšovice, Husinec doporučuje zastupitelstvu města pozastavení usnesení ZM č. 13 ze dne , kterým byl schválen prodej parcely KN číslo 219/3 k. ú. Libínské Sedlo do doby než budou dořešeny pozemkové úpravy v k. ú. Libínské Sedlo. Žádá: Jan a Marie Furišovi, Libínské Sedlo 56, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu poloviny půdního prostoru v domě čp. 368 Na Vyhlídce, Prachatice za podmínek stanovených RM za účelem výstavby bytu. Žádá: Tomáš Čoudek, Libínské Sedlo 23, Prachatice souhlasí s krátkodobým pronájmem části Velkého náměstí, Prachatice prostor firmě Omnitech s. r. o. České Budějovice na prezentaci svých automobilů. Cena 1000,- Kč/den. Termíny a koordinace bude provedena odborem SVH. Rada pověřuje FO uzavřením smlouvy na krátkodobý pronájem. Žádá: Omnitech České Budějovice s. r. o., Lucie Rozkošná, Krčínova 1408, České Budějovice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu na stavební parcele KN číslo 881 (537 m 2 ) k. ú. Prachatice, Nádražní ul. č. 10 Prachatice s tím, že ukládá MSDB Prachatice, s. r. o., provést nezbytné opravy pláště budovy. Žádá: NEUK s. r. o., Ivana Neubergerová, Nádražní 10, Prachatice souhlasí s přistoupením k nájemní smlouvě tak, že nájemci nebytových prostor v Nemocniční 204, Prachatice, které užívá pan Vyletěl budou pan Vyletěl společně s paní Větrovcovou. Žádají: Dagmar Větrovcová, Lázně sv. Markéty 402, Prachatice Karel Vyletěl, Česká 669, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města převzít bezplatně zkolaudované inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, VO, komunikace, chodníky, veřejnou zeleň) na parcelách GP číslo 860/1 (majetek Města Prachatice) a na parcelách GP číslo 848/1 a na parcelách KN číslo 842/99, 842/108, 842/139 k. ú. Prachatice včetně parcel pod komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení (majetek Ing. Jaromíra Vilímka s předkupním právem Tribase Arch s. r. o.). Navrhuje: Tribase Arch s. r. o., Prachatice 1162 souhlasí se stanovením nájemného pro Okresní úřad Prachatice v objektech v majetku Města Prachatice na Velkém náměstí v čp. 2, 3, 4, za cenu obvyklou tj. 760,- Kč/m 2 /rok ode dne podepsání dodatku k nájemní smlouvě. Ze zápisu z jednání rady města 25. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování schvaluje snížení počtu členů povodňové komise podle přiloženého návrhu. ukládá pí Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, na dalším jednání seznámit povodňovou komisi se snížením počtu členů komise a iniciovat volbu nového místopředsedy komise. schvaluje žádost pracovníka MěÚ Prachatice o poskytnutí půjčky na koupi bytového zařízení v celkové výši ,- Kč v souladu se schválenou Směrnicí pro užívání prostředků sociálního fondu (Marie Petrová). souhlasí s předloženou studií Štodvínu, zhotovitelem je firma DOMUS, Ing. Zdeněk Černý. pověřuje starostu Ing. Jana Bauera k jednání s Českými drahami ohledně sociálního zařízení na železniční stanici v Prachaticích. pověřuje starostu Ing. Jana Bauera svoláním mimořádné valné hromady Sportovního zařízení Města Prachatic s. r. o. Z přílohy k zápisu z jednání rady města 25. dubna 2001 Rada po projednání a hlasování souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu parcely KN číslo 1090/3 k. ú. Prachatice a doporučuje zastupitelstvu města schválit předkupní právo Žádají: manželé Kociánovi, Lázeňská 319, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru o prodeji pozemku č.p. 1049/1 o výměře m 2 k. ú. Prachatice. Žádá: František Mareš, Kaštanová 293, Prachatice souhlasí s povolením repronájmu půdního prostoru části nemovitosti č. st k. ú. Prachatice dle navržené nájemní smlouvy. Žádá: Petr Fidler, Slámova 269, Prachatice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zabezpečení akcí požadovaných Nadačním fondem Lucie Hanušové v roce 2001 ve výši ,- Kč s tím, že město Prachatice bude ve všech materiálech uváděno jako spolufinancující subjekt. Žádá: Nadační fond Lucie Hanušové, Helena Hanušová, Kaštanová 819, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji parcely 1011/4 a částí parcel 963/1, 216 k. ú. Libínské Sedlo. Žádají: manželé Beranovi, Malebná 1059, Praha 4, PSČ souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části parcely KN číslo 1047/5 k. ú. Prachatice na zahrádku. Žádá: Václav Pravda, Kaštanová 819, Prachatice příloha ii

11 Radniční list Ze zápisu z jednání zastupitelstva města 23. dubna Majetkové a finanční otázky Blok majetkových a finančních otázek předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. 2. Závěrečný účet města za rok 2000 Závěrečný účet města za rok 2001 předložil vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. František Štěpán. Účet byl schválen včetně přídělů jednotlivým fondům. 3. Návrh rozpočtových opatření 4. Návrh na poskytnutí půjček z fondu bydlení 5. Zaměření činnosti finančního výboru na rok 2001 S návrhem na zaměření kontrolní činnosti finančního výboru pro rok 2001 vystoupil předseda finančního výboru Mgr. Jaroslav Černý. Návrh byl schválen. 6. Příspěvek z Programu regenerace MPR Návrh na poskytnutí příspěvku města v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace předložil vedoucí odboru SSAŽP MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Příspěvek je určen na obnovu kulturní nemovité památky čp. 49, Velké náměstí, Prachatice. Návrh byl schválen. 7. Návrh na umístění sochy připomínající totalitní režimy Návrh na umístění sochy připomínající totalitní režimy předložil vedoucí odboru SSAŽP Ing.Vladimír Hrabák. V rozpravě bylo dohodnuto, že Ing. Hrabák předloží na příštím jednání zastupitelstva města detailně rozpracované návrhy předložených variant 1 a 2. Usnesení jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. Z usnesení zastupitelstva města 23. dubna 2001 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s opravou usnesení ZM ze dne bod č. 1 a souhlasí s prodejem celé parcely KN číslo 608/3 k. ú. Prachatice. Za cenu: 100,- Kč/m 2. Žadatel: Petr Vachfeitl, Na Sadech 644, Prachatice souhlasí s prodejem parcel GP číslo 1225/2 (720 m 2 ) a 1222/2 (131 m 2 ) k. ú. Prachatice, za podmínek stanovených ZM dne bod č. 5. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcel GP číslo 1228/2 (400 m 2 ), 1224/2 (235 m 2 ), k. ú. Prachatice (průmyslová zóna Prachatice) firmě M-Technika s. r. o. Za cenu 110,- Kč/m 2. Žádá: M-Technika s. r. o., Homole 198, České Budějovice Upřesnění smlouvy schválené ZM dne s firmou M-Technika s. r. o. (průmyslová zóna Prachatice). Na základě jednání dne konané v kanceláři starosty města se zástupci firmy M-Technika s. r. o. bylo dohodnuto, že bude předloženo zastupitelstvu města k projednání následující upřesnění smlouvy schválené ZM dne : A/ rozšíření území na výstavbu závodu o 100m (viz přiložená situace bude řešeno dodatkem ke smlouvě) B/ uhrazení kupní ceny do 10ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (původně bylo do 10ti dnů od podpisu kupní smlouvy) C/ snížení kupní ceny na 10,- Kč/m 2 v prostoru odvodňovacího kanálu (jedná se o pozemek cca 257 m 2 m. Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí: B/ s uhrazením kupní ceny do 10ti dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, C/ se snížením kupní ceny na 10,- Kč/m 2 v prostoru odvodňovacího kanálu (jedná se o pozemek cca 257 m 2 m). souhlasí se zrušením uvedených převodů nemovitostí dle přílohy, které nebyly realizovány. souhlasí s pozastavením usnesení ZM č. 13 ze dne , kterým byl schválen prodej parcely KN číslo 219/3 k. ú. Libínské Sedlo do doby, než budou dořešeny pozemkové úpravy v k. ú. Libínské Sedlo. Žádá: Jan a Marie Furišovi, Libínské Sedlo 56, Prachatice souhlasí s bezplatným převzetím zkolaudovaných inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, VO, komunikace, chodníky, veřejnou zeleň) na parcelách GP číslo 860/1 (majetek Města Prachatice) a na parcelách GP číslo 848/1 a na parcelách KN číslo 842/99, 842/108, 842/139 k. ú. Prachatice vybudované firmou Tribase Arch s. r. o., včetně parcel pod komunikacemi, chodníky a veřejnou zelení (majetek Ing. Jaromíra Vilímka s předkupním právem Tribase Arch s. r. o.). Navrhuje: Tribase Arch s. r. o., Prachatice 1162 nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu na stavební parcele KN číslo 881 (537 m 2 ) k. ú. Prachatice, Nádražní ul. č. 10 Prachatice s tím, že ukládá MSDB s.r.o. provést nezbytné opravy pláště budovy. Žádá: NEUK s. r. o., Ivana Neubergerová, Nádražní 10, Prachatice souhlasí dle zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 84, odst. 2, písmeno f) s úhradou ,- Kč základního jmění, tj. podílu společníka pana Runda Dalibora, a tím navýšení účasti města na společnosti Městské lesy Prachatice, s. r. o. tak, že se město stává jediným společníkem s celkovým vkladem ,- Kč. pověřuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 118 odst. 1 finanční výbor zaměřením kontrolní činnosti pro rok 2001 v navrženém rozsahu (viz zápis z jednání finančního výboru ze dne ). Návrh plánu činnosti finančního výboru: 1) Kontrola dodržování předpisů při prodeji nemovitého majetku města 2) Spolupráce při sestavování rozpočtu 3) Kontrola čerpání rozpočtu a rozpočtové kázně 4) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva o podmínkách pronájmu a prodeje majetku 5) Kontrola cestovních výdajů 6) Kontrola náležitostí poskytovaných sociálních dávek v součinnosti s vedoucím odboru vnitřních věcí schvaluje příspěvek na obnovu kulturní nemovité památky čp. 49, Velké náměstí, Prachatice v rámci Programu regenerace MPR ve výši ,- Kč, pokud bude objekt v majetku pana Václava Jirouška. ukládá Ing. Vladimíru Hrabákovi, vedoucímu odboru SSAŽP, detailně dopracovat variantu 1 a 2 o umístění sochy připomínající totalitní režimy. Přehled akcí, které zajišťuje odbor investic a odbor SVH v roce 2001 Propojovací schody a cesta v Budovatelské ulici (600 tisíc Kč) realizováno v březnu 2001 zhotovitel fa HUKO spol. s r. o.prachatice Rekonstrukce ulice Na Vyhlídce včetně veřejného osvětlení, kanalizace a vody (3600 tisíc Kč) předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce schodiště v ulici Národní (500 tisíc Kč) realizováno v dubnu 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Opravy schodišťových vstupů do obytných domů (200 tisíc Kč) realizováno v březnu 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Rekonstrukce ulic Smrková, Větrná, Pod Cvrčkovem a U Studánky (5500 tisíc Kč) Zahájení prací květen 2001, dokončení červenec 2001, zhotovitel Balcar s. r. o. Kájov Rekonstrukce ulice U Zastávky (700 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Frézování místních komunikací (1500 tisíc Kč) Zahájení a realizace květen červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Přeložka chodníku v ulici Slámova (400 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen 2001, zhotovitel Strabag a. s. Prachatice (zhotovitel i oprav st. sil. II/143) Parkoviště bývalý areál polikliniky (300 tisíc Kč) Realizováno březen 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r.o. Prachatice Oprava autobusové zastávky L. Sedlo (40 tisíc Kč) V současné době realizováno dokončení květen 2001, fa ATOZ Funda, Újezdec Oprava chodníku v Kasárenské ulici (100 tisíc Kč) Zpracovává se projektová dokumentace, realizace červen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Výstavba parkoviště před objektem VZP (400 tisíc Kč) Zahájení a realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cenových nabídek Oprava schodů v ulici Skalka (170 tisíc Kč) Realizováno březen 2001, zhotovitel fa HUKO spol. s r. o. Prachatice Rekonstrukce č. p. 120 (600 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce střechy na MŠ Zahradní (480 tisíc Kč) Ve fázi realizace, provádí fa Josef Kovačík, termín dokončení květen 2001 Rekonstrukce topení v MŠ Česká (300 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Oprava střechy v MŠ Skalka (200 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červenec 2001, zhotovitel fa IZO- PLAST České Budějovice Přístavba šaten v ZŠ Vodňanská (5900 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen listopad 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením příloha iii červen 2001

12 červen 2001 Radniční list Přehled akcí, které zajišťuje odbor investic a odbor SVH v roce 2001 pokračování Stavební úpravy v ZŠ Národní rekonstrukce střešní krytiny (600 tisíc Kč), předpokládaný termín realizace červenec srpen 2001, zhotovitel fa IZOPLAST České Budějovice Rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách knihovny (700 tisíc Kč) Termín realizace bude upřesněn Zabezpečení práce na hradbách (500 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa Václav Jiroušek, dokončení květen 2001 Vybudování galerie prof. O. H. Hajeka (2000 tisíc Kč) Ve fázi realizace, provádí fa PRACH-STAV Prachatice, termín dokončení květen 2001 Restaurátorské práce na Národním domě (400 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červenec říjen 2001, zhotovitel akademický malíř Jiří Čech Rekonstrukce kaple Patriarcha (200 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa REKOINSTA Volary, dokončení srpen 2001 Opravy kapliček v Osekách a Kahově (100 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen červenec 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rekonstrukce strojovny v plaveckém bazénu (2000 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen srpen 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Výstavba 45 b. j. v bývalých kasárnách ( tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa PRIMA a. s. Strakonice, termín dokončení červen 2001 Oprava střech a fasád v MPR (1000 tisíc Kč) Výměna střešní krytiny č. p. 154 termín realizace červen 2001, zhotovitel fa FAMAX spol. s r. o. Husinec Oprava fasády č. p. 116 v Dlouhé a Poštovní ulici termín realizace červen 2001, zhotovitel fa KT-ROS Prachatice Oprava fasády č. p. 116 v Dlouhé ulici termín realizace září 2001, zhotovitel fa LUBRYCO Prachatice Článků a pořadů o drogách máme téměř všichni plné zuby. O drogách se píše, učí, mluví, diskutuje kdekoliv, kdykoliv a kdokoliv. Pohybujeme se v extrémech, poněvadž můžeme slyšet volání po větších restriktivních opatřeních vůči feťákům z úst politiků na straně jedné, na straně druhé odborníci požadují více peněz na léčbu a prevenci. V televizi i ve filmech sledujeme příběhy lidí na konci své drogové kariéry a vzápětí nato se dozvídáme z novin, že situace není až tak zlá. Co s tím? Jak to tedy doopravdy je? Co si mám jako řadový rodič myslet a jaký mám tedy zaujmout postoj? Mám chránit svoje děti a jak, nebo tomu mám nechat volný průběh, protože mne a mých dětí se to v žádném případě netýká? Jako ve většině těchto případů je pravda někde uprostřed. Drogy tady jsou a budou, ohrožují naše dospívající děti, ale ne všechny jim podlehnou. Experimentování s riziky je dokonce typickým projevem dospívání, většinou je přechodného rázu a nepřekračuje hranici, která z něj činí problémové chování. Jen si vzpomeňme na svoje mladá léta. Je však nesporné, že za posledních let došlo k největším změnám právě v této oblasti, a to v takové míře, že se dokonce mluví o nové morbiditě mládeže (morbidní = vymykající se normalitě, nezdravé, patologické), kdy stále větší část mládeže přijímá rizikový způsob života za vlastní a pokračuje v něm i posléze. Z tohoto důvodu stanovila světová zdravotnická organizace dospívající jako samostatnou rizikovou populační skupinu a zdraví dorostu je definováno kromě jiného jako nepřítomnost rizikového problémového chování. Zneužívání návykových látek (počínaje nikotinem přes alkohol, drogy z konopí až k dalším nelegálním drogám) je jedno ze tří hlavních oblastí rizikového chování v dospívání. Druhou oblastí jsou negativní jevy psychosociálního charakteru - sem patří poruchy chování, agresivita, delikvence a kriminalita dětí a mladistvých. Třetí oblastí je potom rizikové chování v oblasti reprodukční (předčasné zahájení pohlavního života, střídání partnerů, pohlavní nemoci nebo nechtěná těhotenství u nezletilých). I v naší republice obdobně jako ve světě byly zaznamenány tyto nepříznivé trendy. K nejnápadnějším změnám však bezesporu došlo právě v oblasti zneužívání návykových látek. Konzumace těchto látek se posouvá do stále nižšího věku a stále více se týká i dívčí populace. Vzhledem ke snadné dostupnosti začínají naše děti stále ve větším rozsahu experimentovat i s ilegálními drogami, kdy na začátku se objevuje především marihuana. Ani prachatický okres není v tomto směru výjimkou. Zkušenosti Kontaktního centra v Prachaticích potvrzují celostátní statistiky co do výskytu, počtu, způsobu užití a typu psychotropních a omamných látek.v uplynulém roce 2000 navštívili naše zařízení celkem 93 klienti, z toho 35 žen a 58 mužů. V terénu bylo kontaktováno 30 osob (8 žen a 22 muži). Přes 550 návštěv během 12 měsíců jistě není zanedbatelné číslo a snad vyvrátí jeden z mýtů, že drogy k Prachaticím nepatří nebo že se týkají pouze velmi malého okruhu lidí. Nejpočetnější skupinu naší klientely tvoří mladí ve věku let. Hned za nimi následuje skupina 18 20tiletých. Třetí místo zaujímají klienti ve věku let. V porovnání s posledními lety se však objevila zcela nová skupina klientů mladší osmnácti let která Odstranění panelových vad zateplování objektů v Italské ulici (9990 tisíc Kč), předpokládaný termín realizace červen září 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Rozšíření veřejného osvětlení na Skalce (650 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa TS spol. s r. o. Prachatice, termín dokončení květen 2001 Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Starokasárenská, Kasárenská, Slepá, Za Baštou (700 tisíc Kč). Předpokládaný termín realizace květen 2001, zhotovitel bude vybrán na základě předložených cen. nabídek Přestavba výměníkové stanice č. IV (2500 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa ODYS spol. s r. o. Prachatice termín dokončení srpen 2001 Dostavba sběrného dvora (250 tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa ROSA Prachatice dokončení duben 2001 Oprava slunečních hodin (53 tisíc Kč) Předpokládaný termín realizace červen září 2001, zhotovitel bude určen výběrovým řízením Zajištění dokumentace bytového domu Mírová, Národní Prachatice (SVH) Ve fázi realizace provádí MIKO PLUS ing. Kovářík Prachatice termín dokončení prosinec 2001 Zajištění dokumentace bytového domu ulice Zlatá stezka ŠTODVÍN Prachatice (SVH) Ve fázi realizace provádí DOMUS spol. s r. o. Prachatice termín dokončení prosinec 2001 Realizace přestavby hotelu GARNET Prachatice na bytové jednotky ( tisíc Kč) Ve fázi realizace provádí fa LUBRYCO spol. s r.o. Prachatice termín dokončení říjen 2001 Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic a údržby Jiří Fidler, pracovník odboru SVH Pozor: Prachaticko není ve výskytu drogové závislosti výjimkou! převážně užívá marihuanu, léky a halucinogeny (LSD, extáze), a to velmi často v kombinaci s alkoholem. Bohužel i v této věkové kategorii jsou nezletilí, kteří si aplikují drogu nitrožilně. Žádný z těchto našich klientů nezačal s užíváním nelegálních drog v uvedených letech. Většina z nich uvádí začátek své drogové kariéry kolem patnáctého roku. S alkoholem a cigaretami se někteří z nich seznámili důvěrně už v posledních ročnících základní školy. Nejčastěji užívanou drogou mezi našimi klienty je pervitin (přibližně třetina klientely), stejné zastoupení má heroin. Pětina klientů kouří marihuanu, alkohol v kombinaci s léky užívá zhruba 12% uživatelů. Halucinogeny si oblíbila necelá tři procenta. V souvislosti s uvedenými údaji je zapotřebí podotknout, že se týkají pouze uživatelů, kteří navštívili naše zařízení. Jinak je téměř nemožné zmapovat situaci experimentátorů a tzv. víkendových uživatelů, kterým droga přináší prozatím jen příjemné zážitky a ještě nic nebere, takže nemají v podstatě důvod vyhledávat naše zařízení. V každé sedmičce a osmičce, o deváté třídě nemluvě však najdeme žáky či žákyně, kteří otevřeně přiznají experimentování s marihuanou. Nebezpečí marihuany je mládeží značně podceňováno, zatímco alkohol máme tendenci podceňovat my rodiče. Je běžně tolerováno nalévat dětem alkohol při nejrůznějších oslavách. Neuvědomujeme si však přitom, že právě alkohol je spouštěcí drogou a přechodem na cestě k tvrdým drogám. Nechceme nikoho strašit ani vyvolávat zbytečnou paniku. Spíše nám šlo o zdokumentování situace v okrese Prachatice. Drogy se bohužel stávají jedním z běžným fenoménů současné doby, ať už se nám to líbí či nikoli. A nevyhýbají se nikomu z nás. Jedním z mýtů, že drogy berou pouze děti z problematických či sociálně slabých rodin popírají důvody, kvůli kterým začínají děti experimentovat. Na prvním místě není špatné rodinné zázemí, ale zvědavost, nuda a parta. To všechno je silně aktuální právě ve věku -náctiletých. A už vůbec nikdo nám nezaručí, že naše dcera nebo syn zůstanou pouze u experimentování nebo rekreačního užívání, že nebudou patřit mezi nešťastných 3 7 %, kteří dospějí do posledního stádia drogové kariéry závislosti, kdy prvním a posledním v jejich životě je droga Dr. Dagmar Hrubá, Kontaktní centrum Prachatice Krizové a kontaktní centrum Prachatice, U Stadionu Prachatice, tel. 0338/ Provozní hodiny: Po a Pá: hod. Út, Stř a Čt: hod. Služby bezplatné a anonymní: pomoc v krizi a těžkých životních situacích informace a poradenství při řešení problémů (výukových, výchovných, partnerských, rodinných, osobnostních, drog a závislostí, apod.) výměnný program pro nitrožilní uživatele drog zprostředkování léčby drogové závislosti a příprava na ni testy na zjištění drog v moči informace a poradenství i po telefonu (0338/ v provozních hodinách) příloha iv

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech TISKOVÁ ZPRÁVA Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech Historicky první Světový pohár v triatlonu budou 3. září hostit Karlovy Vary. Triatlonový víkend a akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary nabídne

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc Post bellum a Bolevecká základní škola, náměstí Odboje 18, Plzeň Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc školní rok 2013/2014 Zpracovala skupina pod vedením pana učitele Zdeňka Diviše se žáky Adame

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích. č. 3/2014, ČÁST I.

Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích. č. 3/2014, ČÁST I. Obecně závazná vyhláška Města Prachatice o místních poplatcích č. 3/2014, Zastupitelstvo Města Prachatice se na svém zasedání dne 16.12.2014 usnesením č.26/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více