Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství Peníze na platy, slovní spojení, které snad zajímá každého zaměstnaného člověka. Jinak tomu není ani ve školství. Zeptali jsme se proto Ing. Vlastimila FINKEHO z ministerstva školství, jaké platy mohou zaměstnanci školství očekávat letos. Při hodnocení rozpočtu regionálního školství pro le celkem 83 miliard 231,5 gionální školství činí pro rok tošní rok je potřeba být uvážlivý. Pravda je, a to musím přinání s loňským rokem přibliž- milionu korun, což je ve srovznat, že reálná situace schváleného rozpočtu pro celé re- Projeví se úbytek jedně o jednu miliardu méně. gionální školství je podstatně né miliardy také v platech lepší, než naznačoval původní zaměstnanců? návrh rozpočtu. V parlamentu byl v posledním čtení přijat ní rozpočet a tato rozpočtová Ano, jde stále o restriktiv- pozměňovací návrh, který finanční zdroje pro odměňová- mzdových prostředků a odvo- restrikce se projeví v objemu ní zaměstnanců regionálního dů úbytkem 500 milionů korun. Ve srovnání s celkovým školství navýšil o 3,1 miliardy korun. Po tomto kroku můžeme tedy konstatovat, že dispo- připadá na platy a odvody, jde objemem (56 miliard), který nibilní finanční zdroje pro re- o celkem snesitelnou částku. Navíc, stejně jako v letošním i v příštím školním roce v důsledku poklesu výkonů (ubude zhruba 16 tisíc žáků, zejména ve středních školách) dojde k reálným úsporám počtu zaměstnanců. Takže, když chybí necelé jedno procento mzdových prostředků a zároveň ubude jedno procento žáků, dá se říci, že reálně se dá očekávat, že úroveň odměňování se ve srovnání s loňskem příliš nezmění. V podstatě zůstane zachována. Jak se to však projeví v jednotlivých školách, záleží už na každé škole. Ale tam, kde nedojde k výraznému poklesu výkonů, tam by nemělo dojít k žádným výraznějším Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka. Erasmus Rotterdamský Krátce ledna V Kaiserštejnském paláci v Praze proběhlo setkání novinářů s vítězi 11. ročníku soutěže talentovaných dětí Zlatý oříšek. 13. ledna Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky měl na programu své 37. schůze mimo jiné i novelu zákona o pedagogických pracovnících a aktuální informace o stavu příprav společné části státní maturity. 15. ledna V Praze se sejdou předsedové KROS a předsedové profesních sekcí, aby mimo jiné projednali rozpis rozpočtu regionálního školství na rok ledna Začínají zápisy do prvních ročníků základní školy pro školní rok 2010/2011. Zápisy potrvají do 15. února. změnám. Celkově tedy můžeme říci, že v regionálním školství nehrozí žádný výrazný pokles v odměňování jako celku, což je podstatné, a nehrozí ani žádné výrazné snižování zaměstnanosti (s výjimkou přirozeného úbytku vyvolaného poklesem výkonů). Dá se stejná situace očekávat i při financování tzv. ONIV? Jednoduše řečeno, bude dost peněz na učebnice, pomůcky a náhrady za nemocenskou? Bohužel ne. Rozpočtová restrikce se promítá i do oblasti, která nás bolí dlouhodobě, a to jsou ostatní neinvestiční výdaje. (Pokračování na str. 3)

2 2 Zápisník Adepti na jaře Závěry z prověrky 830 absolventů rigorózního řízení na plzeňských právech zveřejní Západočeská univerzita do dvou týdnů. Nejdříve na jaře pak škola oficiálně zveřejní konkrétní jména nestandardních absolventů fakulty, jimž se pokusí odebrat titul. čtk Rodná čísla Ministerstvo školství se zřejmě odvolá proti námitce Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby data o žácích neuchovávalo s rodnými čísly déle než tři roky. Podle O. Gabriela ale bude nejspíš třeba vyhovět požadavku ochránců soukromí na zlepšení způsobu anonymizace údajů o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. čtk Levnější ovoce Levnější ovoce a zeleninu, na které vyčlenila Evropská unie 1,28 milionu eur (zhruba 33,6 milionu Kč), by mělo v následujících třech měsících na Slovensku dostávat přes 460 škol, což je něco přes devět procent z celkového počtu mateřských a základních škol v zemi. Také čeští žáci prvních až pátých tříd základních škol budou dostávat dotované ovoce. čtk Nejsložitější jazyk Britský časopis The Economist si položil otázku, který jazyk světa je ten nejsložitější. Vítězem se stala vzácná řeč amazonských indiánů známá pod označením tuyuca. Je tvořena fonetickým systémem jednoduchých souhlásek a několika málo nosových samohlásek. Není tedy nejsložitější z hlediska výslovnosti, ale rozhodně je složitá pro chápání. Největší zajímavostí jsou jednoznačně rody, kterých je mezi 50 a 140. novinky.cz Diktát jsem očekával, ale zásadně s ním nesouhlasím. Domnívám se, že narušuje mou suverenitu a osobní integritu. Ale napsal jsem ho! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Zájem o učitelské povolání vzrostl Zájem lidí o pedagogickou profesi během podzimu výrazně narostl a samotní kantoři v době ekonomické krize považují učitelské povolání za stabilní a perspektivní. Na základě svého prosincového výzkumu mezi 127 učiteli a vedoucími pracovníky 56 středních škol to tvrdí agentura Commservis. com. Dotázaní podle něj na učitelském povolání oceňují stálou pracovní dobu, stálý plat a možnost dalšího vzdělávání. Velká většina respondentů, 94 procent, uvedla, že ve své škole zaznamenali na podzim zvýšený zájem o práci pedagoga, v regionech s vyšší nezaměstnaností se prý zájem zvýšil až osminásobně. Důležitým faktorem je ekonomická krize, která prověřila existenční a konkurenční schopnosti ekonomických subjektů. Do školství se proto stále více hlásí lidé ze soukromé sféry, kde se v současné době zvýšila nezaměstnanost, uvedl autor výzkumu Tomáš Zdechovský. Ředitelé škol zvýšený zájem o post učitele podle agentury vítají, neboť si budou moci vybírat. Dojde tak, podle jejich mínění, ke zkvalitnění výuky. čtk Nominace na Zlatého Ámose ukončeny Padesát pět přihlášek svých oblíbených učitelek a učitelů poslali žáci a studenti do 17. ročníku ankety Zlatý Ámos. Jedenáct kantorů však svou účast odmítlo. Nejvíce přihlášek přišlo z Moravskoslezského kraje, kde působí i současná Zlatá Ámoska Lucie Andělová. Sedmnáctý ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky potvrdil, že naše školství je feminizované. Ze 44 platných přihlášek je pouze šest mužů. V 15. ročníku byl poměr žen k mužům 22:18, v loňském ročníku 42:20. Překvapením je Ostrava, ale také Praha. V minulých ročnících Praha v počtu přihlášených suverénně vedla. Letos pražské děti přihlásily pouze jednu paní učitelku (Soukromá ZŠ Cesta k úspěchu). Nejvíce oblíbených pedagogů je v Ostravě (4 přihlášky) a v Moravskoslezském kraji (celkem 12 přihlášek). Také v dalších krajích Morava trumfla Čechy. Zlínský kraj má 5 nominací, Jihomoravský 4 nominace. Pouze kraj Pardubický (6 přihlášek) a Ústecký (4 přihlášky) se mohou s moravskými kraji srovnávat. Kraje Středočeský (2), Vysočina (2), Jihočeský (1), Plzeňský (1), Karlovarský (1) a další se Ámosy chlubit nemohou. DTA Dvě kategorie univerzit KDU-ČSL chce do konce volebního období prosadit rozdělení vysokých škol do dvou kategorií. Vstupenkou na univerzity vyšší kategorie by podle lidovců měla být státní maturita. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda to řekl v pořadu Partie na televizi Prima. Návrh podle něj podporuje i premiér Jan Fischer. Podle něj by se školy měly dělit na vysoké školy vědeckovýzkumné a na ostatní. Chceme, aby vysoké školy kategorie A dostaly více peněz. Musí se už konečně udělat tento radikální krok, doplnil. Rozhodnutí je podle něj možné přijmout okamžitě, protože stát vysoké školy monitoruje už dlouho a nic nového nevyzkoumáme. Vzdělání v České republice zvýšíte jenom tehdy, když vytvoříte elitní školství v dobrém slova smyslu, které bude skutečně elitní v nárocích, řekl C. Svoboda. čtk

3 Platy ve školství zhruba stejné jako loni 3 Ministerstvo školství při rozpisu finančních prostředků navýšilo také objem prostředků na náhrady za nemocenskou, a to ve srovnání s loňským rokem o 230 milionů korun. Vlastimil FINKE (Pokračování ze str. 1) Tady totiž dochází k dalšímu poklesu, a to o 270 milionů korun. Tato částka se sice jeví jako zanedbatelná, ale vzhledem k celkovému objemu tomu tak není. Jde totiž o 22-23procentní snížení. Po první restrikci, která proběhla v roce 2008, se tak jedná o další velmi krutou daň pro školství. Třebaže v základním školství by v této oblasti měly výrazně pomoci peníze z evropských strukturálních fondů (4,5 miliardy), přesto bude nutné, aby stát tento deficit v následujících letech dorovnal. Platy ve školství by neměly klesnout. V loňském roce však bylo pět miliard korun rozepsáno formou rozvojových programů, tzn. že tyto peníze byly účelově vázány. Bude tomu tak i letos? Nikoliv. Při rozpisu finančních prostředků do krajů jsme v letošním roce opět přešli k normativnímu rozpisu všech finančních prostředků. V loňském roce jsme opravdu formou rozvojových programů určených na zvýšení úrovně odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků rozepsali 5 miliard korun, a to ve dvou etapách. Letos jsou tyto plošné rozvojové programy překlopeny do republikových normativů a jejich prostřednictvím ministerstvo školství rozepisuje finanční prostředky krajským úřadům. Stejně postupujeme i u normativů soukromých a církevních škol a přímo řízených organizací. Díky tomu jsou republikové normativy i ostatní normativy stanovené MŠMT výrazně vyšší než normativy pro rok Znamená to, že jste pět miliard rozepsali rovnoměrně, všem stejně? V žádném případě. Naopak, naším cílem při navýšení normativů bylo zachovat stejný způsob rozdělení peněz, jaký byl použit v loňském roce při rozpisu účelově vázaných peněz na jednotlivé rozvojové programy. To znamená, že jsme peníze určené na obě etapy posílení odměňování pedagogů (první plošnou, druhou selektivní) tentokrát promítli do normativů, a to v odpovídající míře. Stejně jsme postupovali i u ONIV. Zde se restrikce minus procent projevila také, ale jen v první části, která je určena na pomůcky. Druhá část ONIV, která je určena na náhrady za nemoc, se nekrátí. Chci jen připomenout, že tyto peníze nejsou účelově vázány, a proto je škola, pokud jí nějaké peníze z náhrad za nemoc zbudou, může použít na pomůcky. Obráceně platí samozřejmě totéž. Rozepsali jste skutečně všechny finanční prostředky normativně? Žádný rozvojový program letos není? Hlavní princip roku 2010 je důsledný návrat k normativnímu rozpisu maxima finančních prostředků. Přesto jsme i v letošním roce zachovali rozvojový program určený na specifika kraje v závislosti na hustotě obyvatelstva. V podstatě jde o to, aby se kraje, které mají podstatně nižší počet dětí na kilometr čtvereční, než je republikový průměr, mohly s tímto problémem vyrovnat. Na tento rozvojový program je stejně jako v roce 2009 vyčleněna částka 640 milionů korun. V průměru se tak výdaje státu na žáka zvyšují o 400 korun. Nejedná se však zcela o plošné navýšení. Naopak. Jednu třetinu této částky dostanou kraje plošně, zbývající dvě třetiny pak v závislosti na hustotě obyvatelstva v kraji. Tento způsob je objektivní a zohledňuje hustotu osídlení v kraji, nikoliv skutečné počty malých škol. Tyto dva nástroje, tzn. normativní rozpis a rozvojový program určený na specifika krajů s ohledem na hustotu obyvatelstva, dohromady spotřebovávají v podstatě celé rozpočtové zdroje, tj. 83 miliard korun. O kolik peněz se navýšily republikové normativy? Ve srovnání s loňským rokem jsme, jak jsem už řekl, navýšili republikové normativy na jednoho žáka o prostředky, které byly vloni rozděleny formou rozvojových programů. V důsledku toho stouply normativní výdaje na jednoho žáka v předškolním vzdělávání meziročně o 6,3 procenta, tj. o 2362 korun, na žáka v povinné školní docházce o 5,94 procenta, tj. o 2621 korun, na studenta střední školy o 4,53 procenta, což je 2364 korun a na studenta VOŠ o 4,22 procenta, tj. o 1916 korun.. Při přepočtu na zaměstnance jde tudíž nejvíc peněz za pedagogem do základních škol. Takto vypadají republikové normativy. Upozorňuji však na to, že v pravomoci krajských úřadů je na základě republikových normativů vytvořit si vlastní krajské normativy. My bychom byli samozřejmě rádi, aby krajské normativy kopírovaly republikové, a k tomu také kraje vyzveme. Kdy budou kraje znát republikové normativy a kdy školy? Oficiálně je kraje obdrží tento týden, neoficiálně je už mají. Do 30 pracovních dnů od oficiálního převzetí svých rozpočtů mají kraje ze zákona povinnost vytvořit vlastní krajské normativy a zpřístupnit je na internetu, zjednodušeně řečeno. To znamená, že nejpozději do konce února by všechny krajské normativy měly být na webu. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Návrh novely vládního nařízení o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti, vypracovaný v souběhu s plánovaným snížením platů, jsem považoval za něco tak obludného a nesmyslného, že by to rozumně uvažujícího člověka vůbec nemohlo napadnout. Pak jsem si ale uvědomil, že by v podstatě mohlo jít o obdobnou, promyšleně připravenou situaci, jakou jsme zažívali mnohokrát v letech totality. Při oblibě televizních retro pořadů by to nakonec nebylo nic překvapivého. Retro hrátky Když mělo dojít v totalitních letech k nepopulárnímu zdražování, vždy mu předcházel plánovitý únik informací. Všichni dopředu věděli, že se bude zdražovat, vědělo se i to, co a o kolik se bude zdražovat. Když pak skutečně ke zdražení došlo, každý mohl říkat, že to přece už dávno věděl. A protože oproti původním informacím nebylo zdražení ani tak rozsáhlé, ani tak výrazné, byl svým způsobem i spokojenější. Nevyloučil bych proto, že k obdobným psychologickým hrátkám přistoupilo i ministerstvo školství. Logicky muselo předpokládat, že návrh novely vzbudí velkou nelibost. Obzvláště, když by se novela realizovala současně se snižováním platů. Proto, když od návrhu novely ustoupilo, je možné takový krok vykládat jako úspěch odborů a protestujících učitelů. Ale svůj úkol aby překryl a ochromil i případné větší protesty se snižováním platů přitom splnil. Petr KABEŠ Působnost v regionech Sociální dialog bude nadále: upevňovat klíčovou roli odborového svazu v sociálním dialogu na všech úrovních školského systému a v celé oblasti vzdělávání (krajské tripartity, spolupráce s OŠKÚ tvorba rozpočtu, optimalizace sítě škol apod.); pořádat regionální diskuzní fóra k aktuálním problémům současného školství za účasti školských pracovníků, odborníků, zástupců státní správy, poslanců a senátorů, samosprávy a sdělovacích prostředků; zajišťovat a podporovat výměnu zkušeností s realizací sociálního dialogu na regionální úrovni. Kolektivní vyjednávání bude na všech úrovních odborového svazu: poskytovat základním organizacím odborového svazu pomoc při kolektivním vyjednávání. Vnitrosvazová působnost Stabilizace členské základny bude na všech úrovních odborového svazu: pořádat odborové semináře za účelem výměny zkušeností a provádět ankety k činnosti svazu; pokračovat v diskuzi nad návrhem efektivnější struktury. FOTO: Petr MERTA Výhody členství bude dále vytvářet podmínky pro další zvýhodnění svých členů. bude: zlepšovat podmínky pro práci odborových organizací, orgánů a jejich funkcionářů; rozvíjet a podporovat aktivity EXOD; ve spolupráci s odborovými svazy na Slovensku, v Polsku a Maďarsku spoluorganizovat zvýhodněné rekreační pobyty pro členy svazu a jejich rodinné příslušníky. Vzdělávání odborových funkcionářů Cílem ČMOS pracovníků školství bude: prostřednictvím Českomoravské vzdělávací, s. r. o., nabízet pro členy finančně zvýhodněné vzdělávací aktivity, které budou pokrývat všechny základní oblasti pracovněprávní, odborové a profesní činnosti; aktivně se zapojovat do projektů podporovaných ESF a dalších rozvojových programů. Mezisvazová spolupráce ČMOS pracovníků školství bude na všech úrovních poskytovat základním organizacím odborového svazu pomoc při kolektivním vyjednávání. Program 2. část Hlavní cíle roku 2010 Kampaň za důstojné odměňování zaměstnanců školství bude zejména: pokračovat ve spolupráci s odborovými svazy, které sdružují zaměstnance odborných škol; v rámci ČMKOS spolupracovat s Mezisvazovou asociací učňovských zařízení, Radou mladých ČMKOS, Výborem pro rovnost příležitostí žen a mužů, Asociací důchodců odborářů. Mezinárodní působnost bude zejména: prohlubovat nadstandardní vztahy s Odborovým svazem pracovníků školství a vědy na Slovensku jak na centrální, tak i regionální úrovni; zapojovat se do projektů a rozvíjet spolupráci s odborovými svazy v rámci Vyšegradské 4 (zejména s Polskem, Maďarskem a se Slovenskem); spolupracovat s dalšími partnerskými organizacemi v rámci EI. Propagace odborové činnosti Pro zlepšení informační a propagační činnosti uvnitř i vně organizace ČMOS pracovníků školství: zaměří se na zkvalitnění propagačního systému svazu pravidelné zveřejňování činnosti a úspěchů ČMOS pracovníků školství na všech úrovních; rozšíří webové stránky o některé další formy diskuzní fórum; dokončí databázi (včetně ových adres) všech členů odborového svazu s cílem pružnější komunikace s nimi.

5 Alergií trpí téměř každý třetí školák Učitelé by měli vědět, jak s nimi zacházet Alergie je onemocnění imunitního systému. Projevuje se zvýšenou reaktivitou na podněty zevního prostředí, například pyly, roztoče, plísně, zvířata, hmyz, potraviny atd. V České republice je podle posledních údajů každý čtvrtý člověk alergik, každý sedmý má alergickou rýmu, každý desátý má ekzém, každý dvanáctý astma. Některou formou alergie trpí téměř každý třetí školák. Tato řeč čísel je alarmující. Podle šetření Státního zdravotního ústavu Praha došlo u dětí v průběhu 10 let k nárůstu alergických onemocnění ze 17 na 32 procenta. První projevy se objevují u více než poloviny všech alergiků do tří let věku dítěte. K nejzávažnějším chronickým onemocněním patří astma. V České republice trpí touto chorobou až 800 tisíc dětí a dospělých. Co je to astma? Jednoduše řečeno chronické zánětlivé onemocnění průdušek. Jde o neinfekční zánět, který způsobí zvýšení reaktivity průdušek, jež se vlivem vnějších podnětů zúží a pacientovi se pak špatně dýchá, cítí tlak na hrudi, slyší pískot nebo kašle. Látky, které jsou schopny vyvolat alergickou odpověď, nazýváme alerge- cvičení při nedostatečné kontrole astmatu může provokovat záchvaty hmyzí štípnutí riziko roste při konzumaci ovoce a limonád během přestávek zvířecí alergeny mohou být přinesené do tříd ve vlasech a šatech spolužáků Podrobným výzkumem dětských alergií se zabývá Státní zdravotní ústav Praha. Do jeho studie byly zařazeny čtyři věkové skupiny (5, 9, 13 a 17letých) dětí z 18 měst s různým počtem obyvatel a rozdílnou kvalitou venkovního ovzduší. Nej- žáka uvést i do ohrožení života. Při prudké reakci je nutný okamžitý zásah. Žák se ovšem nesmí ostýchat požádat o pomoc svého učitele, pokud cítí zdravotní problém. Je-li dítě alergické na některé potraviny, je problematické stravování ve školní jídelně, ale třeba i kamarádova svačina. Až 90 procent potravinových alergií je vyvoláno bílkovinami mléka, vajec, pšenice, sóji a ořechů. Tabule a křída jsou historickými symboly školství, ale právě prach z křídy patří mezi faktory vyvolávající alergickou 5 V neposlední řadě by bylo účelné oprášit ve školách klasiku, a sice Veselé pískání, zdravé dýchání od Václava Žilky. Jedná se o Školu hrou na zobcovou flétnu. Autor se léta zabýval vlivem správné dechové techniky na zlepšení dýchání u dětí zdravých i těch, které mají bronchitidu, astma, alergie apod. Rodiče by se před nástupem dítěte do školy měli spojit s učitelem a situaci s ním probrat. Ten by pak měl o potížích alergika informovat spolužáky tak, aby se postižené dítě necítilo vyřazené z kolektivu. Pokud je dítě alergické na zvířata, je nutné zamezit jejich chování ve třídách. Pozor také na školní výlety do zoo, do cirku- K tomu, aby jedinec na alergen reagoval, musí mít určité vrozené vlohy, tzv. atopii. Ani alergický člověk nereaguje obvykle na všechny alergeny, ale jen na ty, na které je přecitlivělý. Při styku s dalšími novými alergeny může vzniknout nová přecitlivělost. ny. Alergen je obvykle drobná částice bílkovinného původu, která umí u některých lidí vyvolat nenormální, prudkou reakci imunitního systému, tzv. alergickou reakci. Tyto alergické reakce způsobují: roztoči nejvíce jejich alergenů ve škole je v prachu a žíněnkách v tělocvičně prach z křídy mechanicky dráždí dýchací cesty a může vyvolat akutní záchvat astmatu pyl při cvičení venku v pylové sezóně plísně daří se jim v temných a vlhkých koutech vyšší výskyt alergií se projevuje u třináctiletých dětí (34,9 procenta) a nejčastěji se vyskytující diagnózou je pylová rýma (12,8 procenta). Astmatem nejvíc trpí také třináctiletí (10,1 procenta). Není-li alergie pod správnou kontrolou, zhoršuje se nejen stav dítěte, ale také jeho soustředění na výuku. Nedostatečné znalosti pracovníků škol o léčbě a prevenci akutních alergických stavů mohou reakci. Nebezpečný je zejména pro astmatiky, ale také pro děti s atopickým ekzémem, který patří k nejčastějším kožním onemocněním dětí. Tyto děti by se měly vyvarovat styku s plastelínou, a zvláště s křídou. Řešení existuje v podobě nové psací pomůcky s názvem křídník. Jedná se o výrobek z plastu s vnitřní posuvnou částí, do které se křída zasouvá. Posunem jezdce dochází k libovolnému vysunutí křídy. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ su a na chovatelské kroužky. Při potravinové alergii je nutné informovat školní jídelnu. Pokud dítě trpí život ohrožujícími alergickými reakcemi, je nutné zajistit, aby mělo vždy u sebe pohotovostní balíček s autoinjektorem adrenalinu. Je také nutné poučit učitele, jak a kdy má být použit. Učitelé tělocviku a trenéři musejí být poučeni o prvních příznacích astmatu. Jitka HNILICOVÁ

6 6 Stravování zaměstnanců organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení není možné považovat za školní stravování (viz ustanovení 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů), které vymezuje školní stravování mimo jiné jako stravování, které se uskutečňuje pro děti, žáky a studenty nikoliv pro zaměstnance. Proto, pokud se jedná o zaměstnance školy veřejného zřizovatele, jedná se o závodní stravování podle 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, respektive podle 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K financování závodního stravování zaměstnanců škol V souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci těchto příspěvkových organizací hradí pouze náklady na spotřebované suroviny. Ostatní náklady na přípravu jídel jsou hrazeny zaměstnavatelem. Na tyto výdaje lze pohlížet jako na ostatní výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů podle 160 školského zákona a lze na ně čerpat prostředky ze státního rozpočtu. U škol a školských zařízení, které jsou zřízeny jako školská právnická osoba, jsou základní zdroje příjmů školské právnické osoby finanční prostředky ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytované podle 160 až 162 školského zákona jsou poskytované pouze na hlavní činnost školské právnické osoby, kterým ale stravování zaměstnanců (dospělých) není (podle 124 odst. 1 a 135 odst. 3 školského zákona). Z tohoto důvodu je potřeba, aby doplňková činnost byla hrazena z jiných prostředků než ze státního rozpočtu, bez ohledu na to, zda se jedná o veřejného či soukromého zřizovatele. U jiného než veřejného zřizovatele je použití finančních prostředků ze státního rozpočtu odlišné. Soukromým školám je poskytována dotace za podmínek stanovených v zákoně č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tyto školy poskytují svým zaměstnancům závodní stravování v souladu s ustanovením 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je možné čerpat na tuto činnost prostředky ze státního rozpočtu, a to podle 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb.; tyto výdaje je možné označit jako výdaje související s běžným provozem školy. Jaroslav MÜLLNER, náměstek ústřední školní inspektorky FOTO: Petr MERTA Novelizovaná vyhláška K jakým změnám došlo ve vyhlášce o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři? Odkdy tyto změny platí? Ve Sbírce zákonů částce 129 rozeslané dne vání na pracovištích fyzických ci a řízení praktického vyučo- 18. listopadu 2009 je publikována vyhláška č. 400/2009 žadavky pro výkon činnosti nebo právnických osob a po- Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o střed- fyzické nebo právnické osoby pověřených zaměstnanců této ním vzdělávání a vzdělávání (dále jen instruktor.). v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. Účinmene h) tečka nahrazuje čár- 4. V 12 se na konci písnosti nabyla dnem vyhlášení, to je 18. listopadu které zní: kou a doplňuje se písmeno i), Ke změnám dochází v 12 i) ujednání o náhradě nákladů, které jiné fyzické nebo a 13 vyhlášky. Jde o tyto změny: právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají výhrad- 1. V 12 se na začátek písmene a) vkládají slova ně za účelem uskutečňování obory vzdělání a. praktického vyučování na jejím pracovišti.. 2. V 12 se na konci textu písmene g) doplňují slova a k zajištění hygienických (6) Odborný výcvik 5. V 13 odstavec 6 zní: podmínek při praktickém uskutečňovaný ve škole nebo vyučování. ve školském zařízení provádí učitel odborného výcvi- 3. V 12 písmeno h) zní: ku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzic- h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance kých nebo právnických osob právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřené- instruktorů. Instruktor vede se provádí za vedení a dozoru ho zaměstnance fyzické nebo současně nejvýše 6 žáků.. právnické osoby při organiza- Vít BERKA Kdy uzavřít pracovní poměr? Žák letos ukončí základní školu. Kdy může uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce? Chtěl by během prázdnin pracovat, školní rok ale končí až 31. srpna. Žák může uzavřít pracovní poměr již během prázdnin. Podle ustanovení 6 odst. 1 zákoníku práce způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe povinnosti vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. V 43 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) se stanoví, že žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve škol- ním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. K organizaci školního roku se v 24 odst. 1 školského zákona stanoví: Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu. Z výše uvedeného vyplývá, že žák v daném případě může uzavřít některý z pracovněprávních vztahů (pracovní poměr, případně dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce) již během prázdnin. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Zahraniční stáže otevírají našim žákům cestu do světa na zkušenou Pravidelné konání zahraničních stáží je stěžejní součástí filozofie Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou. Touto činností se škola zabývá již patnáct let, zpočátku formou jednorázových pobytů, recipročních výměn s ubytováním v rodinách až po česko-německé projekty Tandem. tomto roce škola dovršila V první desetiletí konání zahraničních stáží v rámci projektů EU Leonardo da Vinci. K desátému jubileu škola uspořádala setkání všech svých zahraničních partnerů, stážistů současných žáků i absolventů školy, kterým stáže pomohly při úspěšném startu do pracovního života. Stáže přispívají k vyšší samostatnosti žáků a získání jejich sebedůvěry. Rozvíjejí odborné dovednosti a zkušenosti, schopnost pracovat v týmu, řešit problémy, ochotu nést zodpovědnost a komunikativnost v cizím jazyce. Praktické dovednosti stážisté získávají v příslušné odbornosti v národní gastronomii, v regionálním cestovním ruchu a ve využití vlastní zemědělské produkce v rámci agroturistiky. Praktické zkušenosti Zahraniční stáže jsou v době realizace školních vzdělávacích programů nejefektivnější cestou, jak přejít od stále kritizovaného encyklopedického učení k získávání reálných předpokladů pro úspěšný profesní život. Organizace stáží vyžaduje týmovou spolupráci pracovníků školy a žáků. O tom, že jsou zahraniční stáže pro žáky nesporným přínosem, svědčí některé jejich výpovědi: Tady teprve člověk zjistí, jak je důležité umět cizí jazyky a kolik se toho ještě musí naučit. Ve škole se učím spíš pro známky, ale praxe je úplně jiná, říká žákyně učebního oboru Kuchařka servírka o bavorském Weidenu. V našem hotelu jsme obdivovali pracovní nasazení všech zaměstnanců, jejich přívětivost, ochotu komunikovat s klienty, obsluhovat je a zajistit jim komfort a co největší pohodlí, hodnotí studentka Služeb cestovního ruchu stáž v Itálii. Pozitivní motivace Cílem projektu Za zkušenostmi pro rozvoj regionálního cestovního ruchu bylo umožnit žákům školy získat zkušenosti v zahraničí. Stáží se zúčastnilo třicet žáků všech učebních oborů, tj. Služby cestovního ruchu, Cukrář, Provoz služeb a Zemědělec. V Rakousku stáž proběhla u podnikatelů v zemědělských farmách se zaměřením na vinařství a agroturistiku i v restauracích a penzionech, v Německu v smluvních pracovištích gastronomických provozů a v Itálii v restauracích a hotelech smluvních pracovištích partnerské školy. Stáží se zúčastnili i žáci s vývojovými, vzdělávacími a výchovnými poruchami, ze sociálně znevýhodněného prostředí a bez zkušeností s cestováním. Cílem jejich zapojení byla též přirozená integrace, pozitivní motivace k lepším výsledkům a uplatnění na trhu práce. Samostatnost a sebedůvěra Stáže prohloubily odborné a jazykové dovednosti, rozvinuly u žáků samostatnost, zároveň však i týmovou spolupráci, sebedůvěru, adaptabilitu a zájem o sebevzdělávání. Pozornost byla věnována i volnočasovým aktivitám. Díky předchozím zahraničním stážím našla řada absolventů školy zajímavá pracovní uplatnění i v zahraničí. Na základě poznatků z partnerských škol, sociálních a hospodářských partnerů byly získány náměty pro školní vzdělávací program a pro jejich dlouhodobou koncepci rozvoje, zejména pro nový studijní obor Služby cestovního ruchu se zaměřením na agroturistiku. Jak vybíráme žáky Vybírání účastníků stáží je dlouhodobý, zkušenostmi prověřený proces, který začíná již po návratu absolventů předchozích stáží. Ti pravidelně prezentují průběh a výsledky uplynulé stáže spolu s bohatou fotodokumentací ostatním spolužákům a odpovídají na všechny jejich otázky. Informace o stážích jsou na nástěnkách, ve vitrínách, v některých třídách, ve školním časopisu a na webových stránkách školy. Prvotním kritériem výběru je aktivní zájem žáka o účast na stáži a jeho přístup k sebevzdělávání. Ten je vyjádřen pravidelnou docházkou do 7 školy (žák s neomluvenou absencí se nemůže stáže zúčastnit), jeho přístupem ke studiu a akcím školy. Důležitým kritériem je též fyzická a psychická způsobilost pro absolvování stáže, společenské chování a vystupování žáka na veřejnosti. Studijní výsledky jsou kritériem pomocným. Je tedy možné zařadit i žáky studijně slabší s výbornými výsledky při praktickém vyučování, a tím je vhodně motivovat pro další vzdělávání. K výběru se vyjadřují učitelé teorie, praxe, třídní učitelé a učitelé cizích jazyků. Po absolvování jazykové, kulturní a pedagogické přípravy se konají motivační pohovory v příslušném jazyce, prokazující schopnost komunikovat jazykem dané země. Konečné zařazení do stáží zajišťuje realizační tým pedagogů školy pro konkrétní stát. Zahraniční partneři na stážistech z horecké školy kladně oceňují především pracovní nasazení, skromnost, odbornost, vděčnost a slušné vystupování. Dokazuje to i fakt, že řada stážistů dostává pozvání na prázdninové brigády do svých podniků v cizině. Eva MORAVOVÁ Kontakt: Horky nad Jizerou 35 Tel.: Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Rodičovská dovolená Pokud žena požádá o čerpání rodičovské dovolené do věku tří let dítěte, může se podle svého rozhodnutí vrátit na pracoviště i dříve. Je to pravda? Pokud zaměstnankyně požádá o rodičovskou dovolenou v plném rozsahu, tedy až do tří let věku dítěte, a později by chtěla nastoupit zpět do zaměstnání dříve, například v době, kdy dítě dosáhne věku dvou let, je nezbytné, aby se na této změně dohodla se zaměstnavatelem. Zaměstnankyně (a pochopitelně i zaměstnanec, pokud by čerpal rodičovskou dovolenou) sama nemůže jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou požádala a kterou již čerpá. Naopak ale může požádat o čerpání další části rodičovské dovolené, i když původně žádala o tuto dovolenou v kratším rozsahu, a to až do doby, než dítě dosáhne věku tří let. Takové žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět. To vyplývá z ustanovení 196 zákoníku práce, kde se mimo jiné stanoví, že k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Shromažďování informací Jaké údaje mohou být požadovány od osoby, která se zaměstnavatelem jedná o možnosti uzavřít pracovní poměr? Podle ustanovení 30 odst. 2 zákoníku práce smí zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Tento požadavek je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této právní úpravy je ještě před vznikem pracovního poměru zamezit nadbytečnému shromažďování osobních údajů o budoucím zaměstnanci a zabránit jejich možnému zneužití. V návaznosti na toto pravidlo pak zákoník práce v 316 odst. 4 obsahuje demonstrativní výčet informací, které zaměstnavatel od zaměstnance vyžadovat nesmí. Všeobecný zákaz shromažďování informací je však prolomen v případě, že zaměstnavatel má k získání některých informací o zaměstnanci věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a pokud je takový požadavek přiměřený, nebo stanoví-li zákoník práce nebo zvláštní právní předpis. Takovým Postup při výpovědi Rozvázání pracovního poměru výpovědí upravuje 50 a násl. zákoníku práce. Výpověď je jednostranným právním úkonem a tímto způsobem může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná ( 50 odst. 1 zákoníku práce). Účinnosti nabývá výpověď dnem jejího doručení. Výpovědní doba pak začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po jejím doručení, a končí posledním dnem měsíce, v němž doběhne výpovědní doba. Účinky podání výpovědi vyplývají přímo ze zákona a zaměstnanec ani zaměstnavatel nepotvrzují, že Dopřejte si misku přebraného tisku V rámci zápisů, jež začínají tento měsíc, mohou být letos do první třídy přijímány už i pětileté děti, pokud se prokáže, že jsou mimořádně nadané. Podezřelých studentů na Plzeňských právech je 219. Kolik z nich bylo mimořádně nadaných, agenturní zprávy neuvádějí. Nejstarší sklářské škole na světě, Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, hrozí zánik. Liberecký kraj nemá na její provozování peníze. Ministryně školství požádala premiéra Jana Fischera o odklad termínu pro předložení závěrečné zprávy o MS v klasickém lyžování v Liberci Zatím se nicméně zdá, MEDIÁLNÍ VÝVAR že prestižní podnik, na němž se Liberecký kraj finančně spolupodílel, skončil ztrátou přes 80 milionů. Vysoké školství vzkvétá. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně má solární elektrárnu a vlastní tým mažoretek. Ministryně školství Miroslava Kopicová nejezdí na snowboardu, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová ano. MŠMT má zájem na zvýšení podílu dospělých v dalším vzdělávání. Projekt, který by měl dosažení tohoto cíle napomoci, se oficiálně jmenuje PIVO. Téměř čtvrtina českých dívek a žen ve věku let nepoužívá při prvním pohlavním styku antikoncepci. Napravit to mají učitelé za pomoci metodického pokynu MŠMT k sexuální výchově. V řadě evropských zemí přitom začíná sexuální výchova už v mateřských školách; děti si při ní zkoušejí různé modelové situace. Máme se co učit. Třináct procent učitelů v regionálním školství je bez potřebné kvalifikace. Novela zákona o pedagogických pracovnících to hodlá řešit blíže nedefinovaným zkráceným studiem. Příkla- důvodem je například vyžádání si od fyzické osoby ucházející se o zaměstnání pedagogického pracovníka výpisu z evidence Rejstříku trestů. Zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, tento požadavek výslovně stanoví v 3 odst. 3. Zaměstnanec podal písemnou žádost o ukončení pracovního poměru výpovědí. Je povinností zaměstnavatele zaměstnanci písemně sdělit, že výpověď přijímá a že jeho pracovní poměr končí k určitému dni? výpověď přijali. V případě, že by účastník pracovního poměru, který dal výpověď, ji chtěl odvolat, mohl by tak učinit pouze s písemným souhlasem druhého účastníka. K tomu, že zaměstnanec podal žádost o ukončení pracovního poměru výpovědí, lze uvést, že není správné výpověď formulovat jako žádost. Jak bylo uvedeno, výpověď je jednostranným právním úkonem a její účinky nastávají bez ohledu na to, zda s ní druhá strana souhlasí či nesouhlasí. Nejde tedy o situaci, že by adresát výpovědi měl či neměl vyhovovat nějaké žádosti. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA dy táhnou. V rámci propagace operačních programů ESF vypsalo vloni MŠMT zakázku mimo jiné na 300 multifunkčních stolních hodin s měřičem teploty a tisíc antistresových kostek. Celkem bude v letech na propagaci operačních programů v gesci MŠMT vydáno přes 300 milionů Kč. Finalistka soutěže Miss aerobik 2009 na otázku: Kolik jde trpaslíků, když jde jeden za druhým?, odpověděla: sedum. Zhoršení našich žáků v matematice bylo v posledním mezinárodním výzkumu TIMMS třetí největší ze všech zemí OECD. Mateřinku ve Vsetíně obsadili andělé. Petr KUKAL

9 Vánoce debrujárů Už tradičně se koncem roku scházejí v Praze šikovní žáci a jejich vedoucí z klubů malých debrujárů, aby se zde mohli pochlubit svou celoroční prací a také si prohlédnout předvánoční Prahu. Tentokrát proběhl již devatenáctý ročník. V Základní škole Břečťanová poskytli debrujárům po dobu pobytu příjemné zázemí, a tak se mohli hned první večer Děti dětem pro radost V prosinci minulého roku se opět uskutečnila vzájemná spolupráce v rámci tradičního projektu Děti dětem mezi Základní školou A. Hrdličky 1638 v Ostravě Porubě a mateřskými školami U Školky a Šoupala. Žáci naší školy připravili společně s vyučujícími cizích jazyků Renátou Holkovou a Petrou Trunkátovou programy pro předškoláčky s vánoční tematikou, jimiž se snažili děti nejen pobavit, ale také jim předvést, co se sami naučili. Samozřejmě jim také ukázali, jak zábavné může být učení se angličtiny. Projekt, který začal v minulém školním roce, má velký úspěch a samy děti se na jeho pochlubit tím, co umí. Na prezentaci se přišel podívat i vzácný host, Azmi Kozak z univerzity v Istanbulu, se kterou debrujáři navázali spolupráci. Moc se mu práce dětí líbila a nestačil vše zajímavé ani fotografovat. Druhý den byla na programu návštěva odborných pracovišť a laboratoří ČVUT, návštěva planetária, prostor Národního divadla, Stavovského divadla. Všechny zaujala i prezentace pokusů na MFF UK, které byly velice inspirativní právě i pro další práci klubů. Žádný klub nezapomněl zavítat ani do Muzea hlavního města Prahy, které s debrujáry pravidelně spolupracuje. Třídenní setkání rychle uteklo a již nyní se těšíme, že se za rok sejdeme v Praze znovu. A kdo by si chtěl společné chvíle připomenout, stačí se podívat na www. debrujáři.cz. Alena TUČÍMOVÁ přípravě velkou měrou podílí. Těší se také, jak budou předškoláky učit jednoduché písničky, říkanky a hrát s nimi hry. Projekt tak rozvíjí tvůrčí schopnosti dětí, pozitivní vztah k našim tradicím, učí je respektovat jiné, komunikovat s lidmi, rozvíjí jejich řečové schopnosti jak v českém jazyce, tak i v jazyce anglickém. V neposlední řadě má i silnou motivační funkci, neboť nenásilnou formou učí děti zcela nezištně udělat něco pro druhé. Petra TRUNKÁTOVÁ Zajímavosti z dějin školství u nás Výtvarná soutěž Desátý ročník celostátní dětské výtvarné soutěže Příroda kolem nás vyhlásil Dům dětí a mládeže v Šumné na Znojemsku ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí. Soutěž má za úkol zachytit zážitky dětí, které získaly návštěvou chráněných území, a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání, a to libovolnou výtvarnou formou. Uzávěrka odevzdání soutěžních prací je 31. ledna Práce je třeba předat nebo zaslat na adresu Dům dětí a mládeže, Šumná. Více na sis.znojmo.cz/ddmsumna. Znáte je? Pedagogická encyklopedie JAN PRŮCHA (ed.) Nakladatelství Portál vydalo obsáhlou encyklopedii, která představuje první soubornou práci v češtině v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Toto reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsobech a produktech edukace, o populaci žáků, studentů a učitelů atd. Objasňuje aktuální problémy vzdělávacího systému a zabývá se pedagogickou vědou, výzkumem a jejich vztahy k praxi. Proto by tato encyklopedie neměla chybět v žádné pedagogické knihovně. Obohacení jazyka Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, byl i autorem českého tělocvičného a šermířského názvosloví. Asi 450 výrazů převzal z Jungmannova slovníku a dalších asi 300 samostatně vytvořil. Tyršova odborná terminologie je do dnešních dnů trvalým obohacením českého jazyka. Odborná způsobilost Od roku 1914 působily v mateřských školách, po absolvování dvouletého kurzu, pěstounky. V roce 1934 bylo oficiálně změněno jejich označení na učitelky. Absolventky učitelských ústavů či gymnázií mohly získat způsobilost pro mateřské školy doplňující zkouškou. Toto řešení se uplatňovalo při obsazování zvláště významných míst, u nichž bylo žádoucí získat síly s vyšší obecnou kvalifikací. Členové Ústřední spolek českých profesorů měl v roce svého založení (1883) celkem 186 členů (z celkového počtu 900 profesorů). Počet členů postupně narůstal a ve školním roce 1936/1937 měl již 5036 členů (z celkového počtu 7150 profesorů). Výchovné týdny V předválečném školství byl reformními školami hojně realizován z Ameriky převzatý systém výchovy pomocí tzv. výchovných týdnů. Školy pak realizovaly týden čistoty, týden slušného zdravení, týden tichého zavírání dveří apod. Proti týdnům se ozvaly četné námitky. Konstatovaly, že jde o příliš mechanický prostředek, který není vhodný ani pro společenskou či mravní výchovu, a že dobré zvyky musí vyplývat z celého výchovného vedení školy, jež se nemá dělit na malé a nesouvislé úseky. Zahájení První sjezdy českých středoškolských profesorů se konaly v Praze (1886), Litomyšli (1887), Plzni (1890), Brně (1894) a opět v Praze (1902). Již na prvním sjezdu diskutovali účastníci o jednotné střední škole. František MORKES 9

10 10 V souvislosti s omezováním veřejných rozpočtů, globalizací a demografickými změnami probíhá na evropské úrovni již několik let debata o potřebě efektivních investic do vzdělávání, a to i malých dětí, tzn. dětí, které ještě věkem neodpovídají zařazení do povinné školní docházky. Zároveň je nutno řešit i otázku spravedlivého přístupu ke vzdělávání. Často se objevuje názor, že tyto dva cíle dosažení účinnosti a spravedlnosti si vzájemně odporují a že jednoho lze dosáhnout pouze na úkor druhého. Zajímavá je v této souvislosti srovnávací studie Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností zpracovaná evropskou informační sítí o vzdělávání Eurydice. Zahrnuje členské státy Evropské unie, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Referenčním rokem studie je školní rok 2006/2007. Informace z databáze Eurostat se vztahují převážně ke školnímu roku 2005/2006. Studie zkoumá národní politiky 30 zemí a sleduje, jak jsou preprimární vzdělávání a raná péče v Evropě organizovány, jaké jsou výhody jednotlivých systémů a co je potřeba k tomu, aby vzdělávání a péče o nejmenší děti byly co neúčinnější. Studie analyzuje výhradně instituce poskytující akreditované a dotované služby v této oblasti, což zahrnuje veřejné a polosoukromé služby pro děti od narození až po dosažení věku pro zahájení povinné školní docházky. Některou z forem programů pro předškolní děti poskytují všechny zkoumané země. Mezi jednotlivými zeměmi nebo dokonce regiony však existují velké rozdíly ve věku dětí vstupujících do těchto programů, v míře účasti a v typu dostupného vzdělávání nebo péče. Jednotlivé modely V Evropě existují v současnosti dva hlavní organizační modely preprimárního vzdělávání a péče. V rámci prvního, tzv. integrovaného, modelu poskytuje péči pro všechny děti předškolního věku (tj. 0 6 let) jedna a táž instituce. Pedagogičtí pracovníci zde mají stejnou kvalifikaci a platové zařazení bez ohledu na věk dětí, s nimiž pracují. Tento model převládá ve Finsku, na Islandu, v Lotyšsku, Norsku, Slovinsku a ve Švédsku. V rámci druhého modelu, který je v Evropě nejrozšířenější, je preprimární vzdělávání uspořádáno podle věku dětí (běžně pro děti ve věku do 3 let a pro děti ve věku od 3 do 6 let). Kvalifikace pracovníků, požadavky na kvalitu a financování se mezi oběma úrovněmi liší. V několika zemích (Dánsko, Kypr, Litva, Řecko a Španělsko) existují oba modely souběžně. Přijímání dětí V zemích, kde je zaveden integrovaný model, se všem dětem garantuje místo ve vzdělávacím zařízení od nejútlejšího věku. V zemích, kde dostupnost takovéhoto dotovaného zařízení garantována není, jsou místa přidělována na základě různých pravidel. Zaměstnanecký status rodičů je obvykle hlavním (či dokonce jediným) kritériem pro přijetí dětí mladších 2 let, což svědčí o tom, že převažující funkcí je péče o děti související se zaměstnaností rodičů. Dalším kritériem, které určuje přednostní přijetí do preprimárního vzdělávacího zařízení, je místo bydliště. Obecně nejdůležitějším kritériem pro přijetí je věk. Ve většině zemí jsou funkce preprimárního zařízení na věku jasně závislé. Funkce péče o děti Ve vzdělávání a péči o nejmenší děti stále převažuje funkce pečovatelská. Mnoho zemí dokonce ani nemá centrální doporučení či směrnice pro vzdělávání nejmenších dětí. Naproti tomu u dětí ve věku 3 6 let představuje preprimární vzdělávání první stupeň na vzdělávacím žebříčku. Na této úrovni je již vzdělávací úloha nejen jasně stanovena, ale je nadřazena úloze pečovatelské. Ve všech zemích je hlavním cílem stimulace kognitivního a sociálně-kulturního vývoje a příprava dětí na učení základních dovedností (čtení, psaní a počítání). Navíc pracovníci na této vzdělávací úrovni mají odborné pedagogické vzdělání. Věk dítěte Věk pro zahájení docházky do preprimárních zařízení se v jednotlivých zemích významně liší. Ve většině zemí jsou tato zařízení k dispozici od narození Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě (1. část) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 EU-27 HU (v praxi přibližně od 3 měsíců). V několika zemích (Česká republika, Irsko, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Polsko, Řecko a Spojené království) je nabídka veřejně financovaných služeb pro děti mladší 3 let velmi limitovaná nebo žádná a míra účasti v dotovaných zařízeních je velmi nízká. Kromě zemí, které zavedly všeobecné právo na preprimární vzdělávání a péči Celkové veřejné výdaje na preprimární vzdělávání (ISCED 0) a na vzdělávání nespecifikované úrovní ISCED jako procento HDP, BE MT BG NL CZ AT DK PL DE PT EE RO IE SI EL SK 2001 ES FI FR SE 2002 IT UK CY 2003 LV IS LT NO (Dánsko, Finsko, Norsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko), je kapacita pro umístění nejmenších dětí v Evropě velmi nedostatečná. Dostupnost, alespoň pokud jde o rozsah nabídky, je v celé Evropě v zásadě vyřešena pro pětileté děti. Nedostatečnost nabídky je celkově obzvláště závažná v zemědělských oblastech. Jana HALAMOVÁ POZNÁMKA: Tato publikace je dostupná v elektronické formě v několika jazykových verzích na internetových stránkách Eurydice (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php); zanedlouho zde bude k dispozici i český překlad. LI 2004 LU

11 11 Knihy z Mladé fronty své čtenáře nezklamou Medvídek KUMA MARTINA SKALA Nevšední putování na severní pól tak zní podtitul této knihy, která je určena malým čtenářům. Ti při její četbě zažijí spolu s medvídkem Kumou a jeho kamarády, vzácnou liškou a psem, mnohá podivuhodná dobrodružství. Společně s nimi budou hledat tátu ledního medvěda a zkoumat, zda si on obrovský, silný a mocný poradí se zlou příšerou. Něco na bolest PAUL AUSTIN Zákulisí povolání, v němž si život každodenně podává ruku se smrtí, je námětem autobiografické knihy amerického pohotovostního lékaře Paula Austina. V mnoha ohledech přesahuje vše, na co jsme v tomto žánru byli dosud zvyklí. Soubor krátkých autentických příběhů ze života, studia a praxe doktora Austina svou poutavou formou zaujme a přispěje k pohodě každého čtenáře. Lego Brickmasters Castle Stavebnice LEGO s více než 140 dílky, dvěma postavičkami a knížkou s návodem, díky níž si dítě může samo vytvořit 13 různých dobrodružství odehrávajících se na hradě a v jeho okolí. Mimo jiné tu najde součástky ke stavbě několika hradů, hradního vězení či pozorovatelny a k zinscenování boje o hrad. Budovat středověká dobrodružství může samostatně, s rodiči, ale i kamarády ve školní družině geniálních soch Tato kniha představuje sbírku od starověku až po dvacáté století a je vskutku originálním pohledem na západní umění. Čtenáři, milovníci umění, ale i učitelé výtvarné výchovy a studenti uměleckých oborů zde najdou nejen smyslná a harmonická, ale i provokativní a minimalistická díla. Společně s řadou odkazů, komentářů a biografií umělců umožní kniha čtenáři objevovat umělecké dědictví západního světa. Tajemství saténových klobouků PHILIPS REEVE Neobyčejný Artur Mumby nemá o neobyčejné zážitky nouzi. Tentokrát se bude muset on i jeho přátelé utkat s nepřítelem snad ještě zákeřnějším, než byli velcí pavouci s vysokými pánskými Klobouky. Jejich síla spočívá v tom, že pokud se někomu usadí na hlavě Co se stane, zjistí dětští čtenáři sami. Kniha je jistě zaujme, a proto by neměla v žádné žákovské knihovně chybět. KDO JE TO? Moje první encyklopedie Larousse Kdo jsou přízraky? Kdo gladiátoři? Světci? Piráti a korzáři? Králové a královny? Dobrodruzi a mnozí další? To se dovědí děti v této knize. Tato encyklopedie z nakladatelství Mladá fronta navazuje na dvě předešlé, Co je to a Jak se co dělá, a opět srozumitelnou formou doplněnou pěknými ilustracemi odpovídá malým dětem na více než dvě stě otázek. Stopy strachu KOLEKTIV AUTORŮ Zamkněte dveře. Rozsviťte. Neberte telefon. Otevřete knihu, a pokud si troufnete, začtěte se. Sedmnáct hororových povídek o zlu, temnotě a bestiích, o upírech, kteří večer co večer navštěvují osamocené dívky, o zombiích tvářících se jako jedni z nás, o nadpřirozených bytostech, které zasahují do našich životů. Povídky pocházejí od nejlepších současných světových autorů a ve studentské knihovně mohou být vyhledávanou četbou. Alli dieta Váš pomocník pro úspěšné hubnutí s pilulkou Alli, tak zní podtitul této knihy, kterou mnozí uvítají, zvláště po vánočních svátcích. Je asi čas začít s bojem s nadváhou, a to novým způsobem. Alli je první pilulka na hubnutí v Evropské unii bez předpisu. Je klinicky prokázáno, že používáním této pilulky se daří snížit hmotnost až o 50 procent. Kniha je prostředkem k dosažení kýženého efektu.

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Komenského 25, Žďár nad Sázavou nabízí vzdělávací cyklus Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování Brno SŠ informatiky a spojů, Čichnova , , Hradec Králové Adalbertinum, tř. ČSA , , Ostrava DK AKORD, náměstí SNP , , Více informací na Dobøí holubi se možná vracejí. Dobøe odeslaný se vám nevrátí nikdy. V kurzech ALTUS Training Center Vás naučíme víc než jen odesílat y. Přesvědčte se sami! Každý má silnou stránku. OdhAL TU Svou s námi. Českomoravská vzdělávací, s. r. o., Vás srdečně zve na semináře: FKSP (tvorba a použití fondu v konkrétních podmínkách škol po platných legislativních úpravách) Termín: 3. února 2010 Jak správně napsat projekt (zpracování projektu, jeho plánování, rozpočet projektu) Termín: 4. února 2010 Bližší informace a přihlášky najdete na nebo mailem Přihlášky zašlete nejpozději do 31. ledna 2010 Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , TÝDENÍK Číslo ledna 2010 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1020 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 841/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 192 ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 146 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 528/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Dodatek č. 1 k vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ ČMOS PŠ v souladu se svým posláním trvale usiluje o zlepšování podmínek pro vzdělávání, především v regionálním školství. Velmi důležitou oblastí zájmu je problematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chotoviny, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V7. ÚPLATA V MATEŘSKÉ ŠKOLE č.j.: ZSCHOTO 371/2013 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A5 Účinnost od: 1. 9. 2013 Vypracoval:

Více