ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)"

Transkript

1 MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

2 Použitá literatura: Repetitorium patologie (Pavel Jansa, Avicenum 1997), Obecná patologie nádorového růstu (Aleš Rejtar, Bořivoj Vojtěšek, Grada 2002), Patologie a klinika nemocí (Vladimíra Malinovská, Avicenum, 1991), Geriatrie a gerontologie (Kalvach a kolektiv, Grada 2004), Patologie (Jarmila Bártová, Karolinum 2000), Obecná patologie nádorového růstu (Aleš Rejtar, Bořivoj Vojtěšek, Grada 2002), Hygiena (Miroslav Menčík, scientia medica, 1995), Učební texty k modulům předatestační přípravy z veřejného zdravotnictví (Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ Praha) 2

3 OBSAH - MODULY: Choroby krve.. 4 Poruchy krevního oběhu.. 8 Nemoci srdce.. 16 Nemoci dýchacích cest a hrudníku.. 20 Nemoci trávicího traktu a pobřišnice.. 25 Nemoci jater a slinivky břišní.. 36 Nemoci ledvin a močových cest.. 40 Gynekologická onemocnění.. 44 Nemoci v oblasti hlavy.. 48 Poruchy centrálního nervového systému.. 52 Poruchy inteligence, emocí a psychiky.. 59 Stárnutí, stáří, Zdravotní problémy seniorů

4 MODUL I: CHOROBY KRVE Somatologie: Krev je kapalná tkáň. Člověk má 5-6 litrů krve. Složení krve: KREVNÍ PLASMA (90% vody, 7% plasmatických bílkovin, soli a transportované látky) a KRVINKY (červené - erytrocyty, bílé - leukocyty, krevní destičky trombocyty). Krvinky se tvoří zejména v kostní dřeni, obecně se však mohou tvořit v orgánech RES (retikuklo-endotelového systému), kam patří kostní dřeň, slezina, játra a mízní uzliny. Plasmatické bílkoviny: ALBUMINY mají malou molekulu, váží na sebe vodu a udržují ji tak v cévách, přenášejí se na nich některé látky, ALFA a BETA GLOBULINY slouží především ke transportu různých látek (tuků, vitaminů, hormonů aj.), GAMA GLOBULINY jsou protilátky, které vylučují plasmatické buňky (plasmatické buňky, vznikají z B-lymfocytů po jejich kontaktu s antigenem), FIBRINOGEN se může za určitých situací (např. při poranění) srazit na FIBRIN, což je základem vzniku krevní sraženiny, která brání vykrvácení. Erytrocyty obsahují červený hemoglobin, který má schopnost vázat na sebe kyslík; čím je v prostředí menší tlak vzduchu, tím méně se může kyslík přenášet volně rozpuštěn v plasmě a tím více erytrocytů člověk potřebuje. Leukocyty se dělí na GRANULOCYTY (mají granulované jádro) a AGRANULOCYTY. Leukocyty jsou součástí imunitního systému, neboť se uplatňují při obraně organismu proti cizorodým antigenům. Granulocyty dělíme na NEUTROFILNÍ (objevují se zejména u hnisavých zánětů), EOSINOFILNÍ (zmnožují se u alergických zánětů) a BASOFILNÍ. Agranulocyty se dělí na LYMFOCYTY (existují lymfocyty typu B a T) a MONOCYTY, což jsou krevní mikrofágy. Krev má funkci TRANSPORTNÍ (přenáší kyslík, kysličník uhličitý, živiny, zplodiny, vitaminy, tuky, hormony a mnohé další látky), IMUNOLOGICKOU (podílí se na obraně organismu proti infekci) a REGULAČNÍ (přenáší hormony, které ovlivňují orgány, do kterých jsou doplaveny. Anemie Anemie je snížení počtu červených krvinek (erytrocytů) v objemové jednotce krve. Příčiny anemií mohou být rozličné: Při drobných, opakovaných ztrátách krve vzniká anemie POSTHEMORAGICKÁ. Může se jednat o drobná krvácení do trávicícho traktu (například z polypů nebo nádorů), o gynekologická krvácení a podobně. Současně dochází i ke ztrátám železa a rozvíjí se anemie mikrocytární (viz níže). Dochází-li z nějakých příčin k rozpadu erytrocytů (hemolýze) a tím k jejich úbytku, mluvíme o anemii HEMOLYTICKÉ. Příčinou může být odchylný tvar erytrocytů (srpkovitost, sférocytoza), infekce (například streptokoková sepse) a vytváření protilátek proti erytrocytům (typickým příkladem může být stav, kdy matka Rh negativní vytváří protilátky proti plodu, který je Rh pozitivní). Hemoglobin (červené krevní barvivo obsahující železo), který se po prasknutí erytrocytů dostává do oběhu, může poškodit ledviny a vychytává se v orgánech retikuloendotelového systému (orgány RES - játra, slezina, mízní uzliny, kostní dřeň), kde je přeměňován na železitý pigment hemosiderin. Zbytky rozpadlých erytrocytů pak mohou vyvolat trombozu drobných cév v různých orgánech s následným poškozením těchto orgánů nedostatkem kyslíku (ischemií). 4

5 Kostní dřeň je v případě této anemie aktivovaná, neboť organismus se snaží kompenzovat ztráty erytrocytů výraznější produkcí nových krvinek; krvetvorba se může prokázat ve všech kostech a dokonce i v orgánech RES. Tento stav se nazývá extramedulární hemopoeza, neboli tvorba krvinek mimo kostní dřeň. HYPOCHROMNÍ anemie vzniká při nedostatku železa; příčinou může být nedostatek železa v potravě, popřípadě ztráty železa při anemii posthemoragické (viz výše). Nedostatek železa v potravě však může být i relativní, například při zvýšené spotřebě po i krvácení nebo v těhotenství. Hypochromní anemie je mikrocytární, to znamená, že jsou červené krvinky menších rozměrů nežli je obvyklé. Při nedostatku vitaminu B 12 vzniká anemie PERNICIOSNÍ, při které jsou erytrocyty naopak větší, než-li normálně a mluvíme tedy o anemii makrocytární. Příčinou nedostatku vitaminu B-12 může být nedostatek vnitřního nebo zevního Castlova faktoru (viz obrázek); vitamin může být likvidován i škulovcem, což je druh tasemnice. Schéma tvorby vitaminu B-12: Příčinou APLASTICKÉ anemie je nedostatečná tvorba červených krvinek v kostní dřeni. Příčina nemusí být známa (primární plastická anemie), popřípadě se jedná o následek atrofie kostní dřeně nebo zaplavení dřeně metastazami nádoru. Útlum tvorby však nemusí postihnout pouze červené krvinky, nýbrž i bílé, popřípadě krevní destičky; proto někdy mluvíme o agranulocytoze (chybí-li bílé krvinky řady granulocytů), trombocytopenni (je-li nedostatek krevních destiček) a panmyelopatii (je-li útlum kostní dřeně celkový). Panmyelopatie je často provázena krvetvorbou mimo kostní dřeň (extramedulární hemopoezou) a může vyústit ve zvazivovatění (fibrozu) kostní dřeně v některých případech však i v leukemii, což je obecně řečeno zhoubný nádor z krvetvorných buněk kostní dřeně. Pokud je příčinou anemie zvýšená likvidace erytrocytů ve slezině, mluvíme o SPLENICKÉ anemii. 5

6 Polyglobulie Polyglobulie je vlastně opakem anemie, tedy zvýšené množství červených krvinek v objemové jednotce krve. Příčina polyglobulie nemusí být známa a v tomto případě mluvíme o polycytemii, při které nemocný trpí zvětšeným objemem krve, zvětšením sleziny i jiných orgánů, zbytněním srdce a dalšími symptomy. Polyglobulii však může též vyvolat dlouhodobý nedostatek kyslíku při pobytu ve vysokohorských polohách, při chronické otravě kysličníkem uhelnatým, vleklých plicních onemocnění vedoucích ke sníženému okysličování krve a podobně. Polyglobulii vyvolá i hormon erytropoetin produkovaný ledvinami; může se používat i léčebně. Někteří sportovci jej však užívají i jako doping zvýšený počet červených krvinek je zárukou lepšího okysličování tkání při sportovním výkonu. Patologicky může být erytropoetin produkován některými nádory ledvin. Leukocytoza Obecně tento pojem vyjadřuje zvýšení počtu bílých krvinek v objemové jednotce krve.; vzhledem k tomu, že existuje více druhů bílých krvinek, můžeme rozlišovat: neutrofylii (zvýšené množství neutrofilních granulocytů) je typická pro hnisavé záněty, eosinofylii (zvýšené množství eosinofilních granulocytů) je typická pro alergické reakce časného typu, lymfocytozu (zvýšené množství lymfocytů) bývá u chronických zánětů a monocytozu (zvýšené množství monocytů) například při infekční mononukleoze. Trombocytopenie Trombocytopenie je snížené množství krevních destiček; její příčiny mohou být rozličné: útlum krvetvorby v kostní dřeni postihující trombocytární složku, syndrom tak zvané disseminované intravaskulární koagulace (DIC - syndrom), což je stav, kdy se v drobných cévách prakticky všech orgánů vytvoří krevní sraženiny a tkáně i orgány jsou poškozeny nedostatkem kyslíku; tento nebezpečný syndrom, který většinou vede ke smrti, vzniká na základě aktivace systému krevní srážlivosti při sepsi, konečných stadiích šoku, embolii plodové vody (plodová voda pronikne do žilního systému ženy), generalizaci zhoubných nádorů a některých dalších stavech, léčba cytostatiky při zhoubných onemocněních (součástí léčby cytostatiky musí být proto v těchto případech i infuze s trombocyty). Krvácivé stavy Krvácivými stavy se míní sklon (diatheza) ke krvácení, neboli hemoragická diatheza. Hemoragická diatheza vzniká ze třech hlavních příčin: 1. poruchou krevní srážlivosti (koagulace); příkladem poruchy krevní srážlivosti může být typ hemofilie přenášený na pohlavním chromozomu X (viz obrázek) nebo krvácivost z nedostatku vitaminu K; vitamin K je rozpustný v tucích a k jeho vstřebávání ze střeva jsou nutné žlučové kyseliny ty mohou chybět při ucpání žlučových cest nebo při onemocněních jater, vitamin chybí a vzniká krvácivost). 2. poruchou cévní stěny (příkladem je avitaminoza C, kdy vznikají kurděje), 3. při nedostatku trombocytů (trombocytopenii). Hemofilie jako dědičné onemocnění, které se vyskytuje zejména v případech sňatků mezi blízkými příbuznými, se z generace na generaci přenáší podle následujícího schematu: 6

7 Nádory z krevních buněk Nádory z krevních buněk se obecně nazývají hemoblastozy, avšak běžně se nepřesně označují jako leukémie. Název leukémie (což lze přeložit jako zhoubná bělokrevnost ) je však velmi nepřesný. Vyjadřuje stav, kdy lze v krevním obraze najít zhoubné nádorové buňky nejen leukocytárního, ale i erytrocytárního, trombocytárního a lymfocytárního původu. Ne každý nádor z krevních buněk však nádorové buňky vyplavuje do oběhu, takže se někdy mluví o neleukemické formě leukemie, což již zní dosti nelogicky. Nejedná se tedy o jedinou chorobu, leukemiií tedy hemoblastoz je mnoho druhů a kromě výše uvedených hledisek se mohou také dělit podle rychlosti průběhu na akutní a chronické. Různé typy hemoblastoz se také liší vnímavostí na léčbu některé jsou vyléčitelné, jiné nikoliv. 7

8 Somatologie: MODUL II: PORUCHY KREVNÍHO OBĚHU Součásti oběhového systému: srdce a cévy. Anatomie srdce: Celkově se srdce dělí na bazi srdeční a hrot srdeční, na pravou a levou část (pravé srdce, levé srdce). Na povrchu srdce je blána, která se nazývá přísrdečník (epikard), samotné srdce je v osrdečníkové dutině (perikardiální dutina). Uvnitř je srdce vystláno blánou, která se nazývá endokard, ze které vybíhají srdeční chlopně. Součástí srdce: pravá síň (do ní ústí horní a dolní dutá žíla, které přivádějí odkysličenou krev z těla), pravá komora (z ní vystupuje plicnice - arteria pulmonalis, která odvání odkysličenou krev do plic), levá síň (do ní ústí plicní žíly, které přivádějí okysličenou krev z plic), levá komora (ze které vystupuje srdečnice aorta, která odvádí okysličenou krev do těla), srdeční chlopně (brání zpětnému proudění krve, krev se díky nim pohybuje pouze jedním směrem), trojcípá chlopeň (mezi pravou síní a pravou komorou), dvojcípá chlopeň (mezi levou síní a levou komorou), papilární svaly (výstupky svaloviny, na které se upínají cípy cípatých chlopní), poloměsíčité chlopně (mezi komorami a velkými tepnami plicnicí a srdečnicí), vazivové septum (mezi síněmi), svalové septum (mezi komorami), věnčité tepny (levá a pravá, odstupují ze srdečnice hned za jejím výstupem ze srdce, zásobují krví srdeční svalovinu), žilní systém srdce (ústí na různých místech do pravé síně), převodní systém srdeční (slouží v tvorbě elektrických impulsů, které předurčují srdeční stah a k jejich rozvodu po celém srdci; tyto impulsy lze sledovat na elektrokardiografu EKG). Systola je srdeční stah; při systole síní je krev vháněna přes cípaté chlopně do komor, při systole komor je krev vháněna přes poloměsíčité chlopně z komor do plicnice a srdečnice. Systolický objem je množství krve vypuzené komorami při systole, normálně činí asi 80 ml. Objem obou komor musí být stejný, rozdílnost je základem srdečního selhávání. Minutový objem srdeční je množství krve vypuzené komorou za 1 minutu (systolický objem x počet tepů za minutu). 8

9 Základní stavební schéma krevního řečiště: Krevní řečiště se rozděluje na tepennou část (skládá se z tepen arterií a tepének arteriol), vlásečnicovou - kapilární část (zde probíhá vlastní výměna plynů a látek mezi krví a tkáněmi) a žilní - venosní část. Velké tepny (srdečnice, plicnice a z nich odstupující velké kmeny pro hlavu, končetiny a párové i nepárové břišní orgány jsou elastické, takže se během systoly poněkud roztáhnou a během diastoly opět smrští. Tomuto jevu říkáme pružníkový systém; díky němu není rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem tak velký. Krevním tlakem obvykle rozumíme tepenný tlak, i když také krev v žilách a kapilárách proudí pod určitým tlakem, který je však řádově nižší. Krevní tlak závisí na výkonu srdce, na odporu cévního řečiště (průsvitu cév a jejich pružnosti) a na množství cirkulující krve. Krevní tlak dělíme na systolický (při srdečním stahu, normálně činí 120 mm rtuťového sloupce) a diastolický (mimo srdeční stah, 80 mm rtuťového sloupce). Krevní tlak se měří přístroji, které se nazývají tonometry. Střední tepny a tépénky již nejsou tak elastické, v jejich stěně je vrstva hladké svaloviny; tyto svalové (muskulární) tepny zodpovídají za velikost diastolického tlaku, který je přímo úměrný napětí (stahu) jejich svaloviny. Rozlišujeme malý (plicní) a velký (tělní) krevní oběh. Malý plicní oběh je mezi srdcem a plícemi. Odkysličená krev proudí do plic tepnami a okysličená krev z plic do srdce proudí žilami. Velký tělní oběh je mezi srdcem a tělem. Obecně je tepenná krev díky okysličení světle červená oproti žilní krvi, která je tmavá. Poruchy krevního oběhu mohou být místní nebo celkové. Místní poruchy postihující jen určité oblasti těla. Patří sem hyperemie (překrvení), ischemie (nedokrvení), vaskulární nekroza (odúmrť tkáně díky poruše cévního zásobení), haemorrhagie (krvácení), tromboza, embolie a metastaza. Mezi celkové poruchy pak patří krvácení, šok, hypertenze (vysoký krevní tlak) a hypotenze (nízký krevní tlak). Hyperemie Hyperémie, nebo-li překrvení může nastat ze třech základních příčin: Tepenná (arteriální) hyperémie vzniká tehdy, jestliže se rozšíří drobné tepénky a příslušný okrsek tkáně, který zásobuje se překrví. Fyziologicky se tak děje například ve svalu při práci, nebo v žaludeční sliznici po příjmu potravy; patologicky může tepenná hyperémie vzniknout například při zničení nervového zásobení svaloviny drobných tepen. Při arteriální hyperemii je příslušná oblast světle červená a teplá; pokud by překrvení trvalo delší dobu, pak zvýšeně prokrvená tkáň zbytní tento efekt využívají například kulturisti, kteří si soustavným tréninkem přivodí překrvení doprovázené i zvýšením cévního zásobení svalstva. Žilní (venosní) hyperémie vzniká při městnání krve v žilním systému. Příčnou tohoto městnání může být například zúžení nebo ucpání velké žíly (krevní sraženinou, nádorem) nebo selhávání pravého srdce, kdy se krev městná ve velkém oběhu v žilním systému. Městnání krve v žilách dolních končetin může způsobit i hydrostatický tlak - vznikají žilní městky křečové žíly (varixy). Zpomalení toku krve v žilním systému a městnání krve v žilách má rozličné následky: vzniká cyanoza, neboli zmodrání oblasti, a to v důsledku většího odkysličení stagnující krve (odkysličená krev je modročervená), vznikají otoky v oblasti, kde se krev městná (při selhávání pravého srdce jsou tyto otoky typicky kolem kotníků), pokud se jedná o ucpání žíly, snaží se krev tuto překážku obejít a mohou vznikat nové žíly přemosťující ucpanou část, pod překážkou, samozřejmě, vznikají žilní městky, tedy varixy, při vystupňovaném městnání může dojít k odumření (nekroze) tkáně, která je nedostatečně zásobena kyslíkem; tato nekroza je díky městnání prostoupena krví (hemoragií) a mluvíme proto o hemoragické nekroze. 9

10 Kapilární (peristaltická) hyperemie vzniká rozšířením a zvýšenou propustností kapilár, a to zejména při zánětech. Je příčinou zánětlivého otoku (zánětlivého tumoru). Ischémie Ischémie je nedostatek kyslíku ve tkáni; různé tkáně mají různou citlivost k nedostatku kyslíku, nejvíce citlivá je mozková kůra. Obecně může ischémie vzniknout uzávěrem přívodné tepny nebo při městnání krve v žilním řečišti, tedy při vystupňované venosní hyperemii. Následky ischémie jsou různé; záleží na jejím stupni a rychlosti jejího nástupu: Mírná ischémie může vést pouze ke ztukovatění (steatoze) tkáně, těžká ischémie vede k odumření tkáně (nekroze); nekrozu následkem ischémie nazáváme infarkt. Pomalu vznikající ischémie vede k zániku jednotlivých buněk a ke zmenšení orgánu nebo tkáně tedy k atrofii; zaniklé buňky mohou být nahrazovány vazivem nebo vazivově tukovou tkání. Nejčastější příčiny uzávěru tepen jsou: komprese tepny zvenčí (nádorem, otokem, škrtidlem), dále uzávěr průsvitu tepny (ateroskleroza, tromboza, embolie), popřípadě spasmus tepny (chlad, šok, komoce, sympaticus). Rozsah poškození tkáně nebo orgánu uzávěrem přívodné tepny závisí na mnoha faktorech: rychlosti uzávěru, možnosti kolaterálního oběhu, citlivosti tkáně k nedostatku kyslíku, funkčním stavu orgánů (předchozích změnách), celkovém stavu cirkulace (celkové poruchy zesilují účinek poruch místních), kalibru postižené tepny. Nekroza z důvodu uzávěru přívodné tepny může být: totální, kdy nekroza postihla veškeré struktury pak mluvíme o infarktu, nebo parciální, kdy nekroza postihla pouze funkční struktury, ale vazivové stroma přežilo mluvíme o malacii, a ta se zhojí jizvou. Selhávání srdce na podkladě ischemického poškození tedy nemusí být pouze na základě infarktu, nýbrž i na podkladě vzniku mnohočetných drobných jizviček po malaciích. Někdy je infarktové ložisko prokrváceno a mluvíme o infarktu červeném; k tomuto jevu dochází: vznikne-li infarkt na základě žilního (venosního) městnání (například při znemožnění odtoku žilní krve z orgánu nebo jeho části), nebo jde-li o infarkt při tepenném ucpání, ale v orgánu s bohatým a větveným krevním zásobením (slezina, plíce). Ve většině orgánu je infarkt způsobený uzávěrem tepny bílý ; příkladem bílých infarktů jsou infarkty srdeční a mozkové mrtvice z uzávěru mozkových tepen, kdy vzniká tak zvané bílé změknutí mozku (bílá encefalomalacie). Osud infarktového ložiska je různý: může se rozpadnout (zkolikvovat) příkladem je právě výše uvedené bílé změknutí mozku, po kterém v mozkové tkáni zůstane dutina vyplněná tekutinou (postmalatická pseudocyta); tato dutina se však může nasáváním další tekutiny zvětšovat a utlačovat okolní mozkovou tkáň (projevuje se tedy stejně jako nezhoubný nádor v dutině lební), může vyschnout a opouzdřit se vazivem, do kterého se s oblibou ukládají vápenné soli. 10

11 Hemoragie Hemoragie je výstup krve z cévy; pro některé případy existují specifické názvy: hematemeza (zvracení krve), hemoptoe (chrlení krve z plic), metroragie (krvácení z dělohy), epistaxe (krvácení z nosu), hematurie (močení krve), purpura (tečkovité krvácení), hematom (ložisko krvácení ve tkáni), apoplexie (mohutné prokrvácení), melena (zelená stolice hemoglobin se ve střevě mění ve verdoglobin, který je zelený), enteroragie (krvácení do střev), gastroragie (krvácení do žaludku). Existují i výrazy pro krvácení do dutin: hemoperikard (krvácení do osrdečníku), hemothorax (krvácení do dutiny hrudní), hemartroz (krvácení do kloubu), hemocefalus (krvácení do mozkových komor), hematomyelie (krvácení do míchy), hemoperitoneum (krvácení do dutiny břišní). Ke krvácení může dojít přímým poraněním cévy, nahlodáním cévy například nádorem, nebo prostupem krve cévní stěnou kapilár při jejich chorobném postižení zánětem, toxickými látkami, městnáním krve a podobně. Osud krvácení může být v zásadě trojího typu: rezorbce (úplné odstranění krevní sraženiny vstřebáním), zvazivovatění (krevní sraženina obsahuje fibrinovou síť, která je předpokladem vzniku vazivové tkáně, neboť po vláknech fibrinu šplhají vazivové buňky a kapiláry) a kolikvace tedy rozbřednutí a zkapalnění, důsledkem je vznik pseudocysty podobných vlastností jako byly popsány výše u pseudocysty postencefalomalatické; i tato pseudocysta se může chovat jako benigní nádor a svým zvětšováním odtlačovat okolní struktury. 11

12 Krvácení můžeme rozdělovat různých hledisek: Dle směru krvácení na zevní (z ran, z tělesných otvorů) a vnitřní. Vnitřní krvácení může směřovat do traktů (trávicí trakt, močové cesty, žlučové cesty, dýchací cesty, střední ucho), do tělních dutin (lební, hrudní, břišní, osrdečníková), do likvorových cest (míšní kanál, subarachnoideální prostor, mozkové komory, do oční komory), pod tvrdé tkáně (nad tvrdou plenu mozkovou - epidurálně, pod periost - subperiostálně) viz příčný řez v oblasti temene uvedený níže, do tkání (hematomy, purpury). Podle původu je pak krvácení tepenné (světlá krev), žilní (tmavomodrá krev), vlásečnicové a smíšené. Dle rychlosti: smrt nastává při rychlé ztrátě poloviny objemu krve nebo při pomalejší ztrátě 2/3 objemu krve. Podle příčiny můžeme krvácení dělit na úrazové a neúrazové; příkladem neúrazového krvácení může být například krvácení z nádoru nebo z jícnových varixů při jaterní cirhóze. V praxi je často důležité odlišit krvácení v oblasti mozkových plen: Epidurální krvácení je totiž většinou ohraničené, neboť tvrdá plena lne k periostu poměrně pevně. Subdurální krvácení je krvácení do lební dutiny a bývá rozsáhlejší, neboť mezi tvrdou plenou a pavoučnicí je volný, vlhký prostor. Subarachnoideální krvácení, tedy krvácení mezi pavučnici a omozečnici, je krvácením do prostoru, ve kterém teče mozkomíšní mok; krvácení se tedy může odplavit poměrně daleko. Příčný řez v oblasti temene hlavy: 12

13 Tromboza Tromboza je intravitální sražení krve v cévě; existují základní tři příčiny vzniku trombozy: a) zpomalení krevního proudu (městky, výdutě, selhávání srdce), kdy výstelka cévy trpí nedostatkem kyslíku a mohou na ní vzniknout defekty, které sražení krve vyprovokují), b) porucha cévní stěny (dystrofie, zánět, trauma), c) vniknutí látek podporujících sražení krve do oběhu (tromboplastické látky), v tomto případě vzniká již výše uvedený DIC syndrom, který končívá smrtí. Klinicky rozeznáváme formu stenickou, kdy trombóza vzniká za plného zdraví po určité zátěži, kterou může být operace nebo porod a astenickou u osob nemocných, zejména při selhávání srdce a při malignitách. Dle rozsahu může být tromboza nástěnná (parietální), kdy nedochází k blokaci celého průsvitu cévy a úplná (obturační). Podle toho, je-li před vznikem trombozy přítomen v cévě zánět mluvíme o flebotromboze (nebyl přítomen zánět, vzniká zejména v hlubokých žilách dolních končetin a pánevních orgánů a bývá častým zdrojem embolizace plicnice) a tromboflebitidě, která postihuje především povrchové žíly (zejména žíly křečové ) a zánět je zde vyvolávající příčinou. Tromby mohou být červené (krev se srazila při zpomalení proudu), bílé (v rychle proudící krvi, neobsahují červené krvinky, pouze fibrin a destičky), smíšené (korálovité) a hyalinní (v kapilárách při DIC syndromu. Osud trombozy je rozličný: embolizace, čili odtržení a zanesení trombu proudem krve na místo, kde se cévní řečitě přirozeně zužuje (nečastěji se jedná o embolizaci plicnice), zvazivovatění trombu, po určité době ale dojde k pozvolné rekanalizace (obnoví se průchodnost cévy), rezorbce trombu (týká se spíše malých trombů), kalcifikace a vznik útvaru podobného kameni (označuje se jako flebolit ů zkapalnění (kolikvace) centra trombu, což se týká zejména trombů větších jedná se tedy o osud podobný osudu krevní sraženiny, rozpuštění trombu léčebně podanými látkami, například streptokinázou. Embolie Embolie je zavlečení pohyblivého předmětu krevním proudem na místo, kde zúžení brání dalšímu pohybu. Druhy embolů: TROMBOTICKÁ EMBOLIE je embolie krevní sraženiny, tedy trombozy; jedná se o nejčastější typ embolie, zejména se vyskytuje embolizace plicnice jako důsledek flebotrombozy žil dolních končetin a pánve. Ohroženy jsou zejména osoby upoutané na lůžko a osoby s poruchami krevní srážlivosti nebo krevního oběhu. Prevencí je časná rehabilitace po operacích a užívání léčiv snižujících krevní srážlivost. Příznaky embolizace plicnice mohou být typické (náhlá smrt, dušnost, cyanoza, bolest na hrudi, vykašlávání krve), popřípadě netypické imitující například infarkt myokardu. Embolie však vzácněji postihuje i velký oběh, zde se může jednat o krevní sraženinu z výdutě v levém srdci, sraženinu ze srdeční chlopně popřípadě jde o tak zvanou paradoxní embolii, kdy se sraženina krve dostala z prava doleva otvorem mezi srdečními síněmi (viz vrozené srdeční vady). TUKOVÁ EMBOLIE je vmetení tukových kapének do oběhu, například při zlomeninách kostí, úrazech z rozdrcením tukové tkáně a popáleninách); tuk může projít kapilárami plic a zachytit se ve velkém oběhu, kde poškodí zejména mozek. 13

14 VZDUCHOVÁ EMBOLIE, tedy vniknutí vzduchových bublin do oběhu může nastat při úrazech a operacích v oblasti krku, vniknutím vzduchu do děložních žil po porodu, iatrogenně (injekce se vzduchem) a při Kesonově nemoci. Větší vzduchová embolie vede ke smrti, například selháním srdce, které pracuje jakoby naprázdno (stlačuje vzduch a nevypuzuje krev). Mezi VZÁCNÉ TYPY EMBOLIÍ paří embolie plodové vody, ateromových hmot, nádorových buněk, orgánové embolie (embolie kostní dřeně), parazitární embolie (příkladem může být larva škrkavky) a embolie cizích těles (jehla, kulka). Metastáza Metastáza je vznik druhotného ložiska nemoci. Metastázy mohou být neživé hmoty, mikroorganismy a nádorové buňky. Příkladem metastazy neživé hmoty je antrakotický pigment, který po vdechnutí do plicních sklípků metastazuje mízními cestami do uzlin plicní branky a dále. Při provalení takovéto, na pohled černé uzliny do cévního řečiště se mohou metastazy pigmentu nalézt i ve vzdálených orgánech. Za metastazu neživé hmoty lze považovat i metastatickou kalcifikaci, která byla popsána v rámci obecné patologie; při zvýšené hladině vápníku (popřípadě při zvýšeném přívodu vápníku) se vápník usazuje v orgánech, které navenek vylučují kyselé metabolity a uvnitř nichž je z tohoto důvodu zásadité prostředí vhodné pro usazování vápníku formou nerozpustných solí. Jedná se o žaludek vylučující HCl, ledviny vylučující kyselou moč a plíce vylučující kyselinu uhličitou (H 2 O + CO 2 ). Při metástaze mikroorganismů mohou například vznikat dceřiné hnisabé hlízy (abscesy) v různých orgánech a tkáních. Pojmem metastáza se však nejčastěji označují metastázy nádorů; šíření nádorů je obsahem jiné kapitoly. Šok Definice: Šok je soubor patofyziologických změn způsobených selháním periferního krevního oběhu. Rozvoj patofyziologických změn při šoku: Příčina šoku vyvolá nepoměr mezi náplní a kapacitou cévního řečiště, což se projeví snížením krevního tlaku. Na pokles tlaku zareagují čidla (receptory) sledující krevní tlak (baroreceptory) a objem krevního řečiště (volumoreceptory). Čidla vyšlou signály do centrálního nervového systému, který v zájmu zachování potřebného prokrvení mozku, prostřednictvím sympatiku a adrenalinu ze dřeně nadledvin, omezí přívod krve k periferním (šokovým) orgánům (končetiny, ledviny, játra aj) Dojde tedy k periferní vazokonstrikci a redistribuci krve k životně důležitým orgánům avšak za cenu hypoxie šokových orgánů (ledviny, plíce, játra). Dojde k poškození mikrocirkulace v šokových orgánech a k vyplavování látek aktivujících intravaskulární hemokoagulaci v celém těle. Vznikne disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC syndrom), mikrotromby poškodí veškerých orgánů, SMRT. Stupeň rozvoje šokových změn závisí na: a) délce působení vyvolávající příčiny, b) stupni poklesu krevního tlaku, c) účinnosti protišokových opatření. Fáze šoku: Patologicky: reversibilní (návrat k normálu je ještě možný), ireversibilní (končí smrtí). 14

15 Klinicky: erektická (zrychlený puls, bledost pokožky, potivost, neklid, nevolnost, zvracení), apatická (spavost, netečnost, pocit žízně, slabost). Hodnocení šoku: TĚŽKÝ = systolický tlak pod 80 mm, puls /min, apatie, ztráta vědomí, popelavě šedá pokožka. Vyvolávající příčiny šoku PRIMÁRNÍ ŠOK (mluví se o KOLAPSU) přímým podrážděním receptorů sledujících objem krve a vnitřní poměry (volumoreceptory, presoreceptory): - kolaps po rychlém vypuštění výpotku v tělní dutině, nebo rychlém odstranění většího nádoru, - mikční kolaps, - ortostatický kolaps. SEKUNDÁRNÍ ŠOK (vlastní ŠOK) sekundárním podrážděním receptorů při rozličných stavech, které vedou k nepoměru mezi objemem krve a objemem krevního řečiště: Hypovolemický šok, tedy vzniká při zmenšení objemu kolující krve, které může nastat po krvácení (POSTHEMORAGICKÝ ŠOK), po ztrátě plasmy (např. POPÁLENINOVÝ ŠOK) a po ztrátě vody a elektrolytů při průjmech, zvracení, pocení, nedostatku antidiuretického hormonu, či nedostatečném příjmu tekutin (DEHYDRATAČNÍ ŠOK) Pozn.: antidiuretický hormon (ADH) je vylučován zadním lalokem podvěsku mozkového (neurohypofýzou) a působí ne ledviny, ve kterých zvyšuje zpětné vstřebávání vody; pokud chybí, vylučuje pacient až 20 l moči denně a trpí nemocí označovanou jako žíznivka. Normovolemický šok vzniká při náhlém rozšíření (dilataci) cévního řečiště, které může být způsobeno celou řadou faktorů, která determinují název určitého typu šoku: anafylaktický šok (vyplavení vasodilatačních látek při alergické reakci), septický šok (toxiny mikroorganismů způsobí dilataci krevního řečiště), kardiogenní šok (selhání srdce jako pumpy), obstrukční šok (akutní uzávěr velké cévy, např. při embolizaci plicnice), neurogenní šok (selhání vasomotorických reflexů - např. při míšním šoku), traumatický šok (útlumem mozkové kůry jejím nefyziologickým přetížením, jehož důsledkem je nekoordinovaný rozvoj nižších řídících mechanismů oběhu), smíšený šok - kombinací předchozích (příklad: popáleninový šok - únik plasmy, infekce, trauma). Hypertenze Hypertenze je zvýšení krevního tlaku nad fyziologickou mez; může postihovat oběh malý i velký. HYPERTENZE V MALÉM OBĚHU, tedy zvýšení tlaku v plicním řečišti může být náhlé (nejčastěji při embolizaci plicnice) nebo dlouhotrvající (při chorobách plic snižujících objem plicního řečiště, popřípadě při některých srdečních vadách). HYPERTENZE VE VELKÉM OBĚHU je poměrně časté onemocnění, které je potřeba zavčasu léčit. Může být: 15

16 přechodná či trvalá, esenciální (příčina není přesně známa) nebo symptomatická (je známa příčina vzniku hypertenze). Esenciální (primární) hypertenze je nejčastější typ hypertenze, příčina není známá popřípadě není jednoznačná spíše multifaktoriální. Uvádí se, že se na vzniku esenciální hypertenze mohou uplatňovat faktory genetické, regulační (porušení koordinace kory a nižších regulačních mechanismů) a dále zvýšená citlivost na presorické látky (látky zvyšující krevní tlak), zvýšená dráždivost čidel (presoreceptorů) a opakované dráždění kory, například stresem. Symptomatická hypertenze je taková, jejíž příčinu známe; jedná se zejména o hypertenzi při postižení ledvin (ledviny zejména při nedokrevnosti vylučují hormon renin, který způsobuje hypertenzi), hypertenzi při hyperprodukci některých hormonů (adrenalinu dření nadledvin nebo tyroxinu při hyperthyreoze - hyperprodukci hormonů štítné žlázy), hypertenzi při některých vrozených srdečních vadách (například při zúžení srdečnice), hypertenzi při poškození mozku. Hypertenze má tři stadia; pokud je léčba zahájena ve stadiu prvém, má to rozhodující význam pro osud pacienta. Stadia hypertenze: 1. FUNKČNÍ = pouze zvýšený KT, žádné další patologické změny, 2. KARDIOVASKULÁRNÍ ZMĚNY (zbytnění srdce, rozvoj aterosklerozy), 3. ORGÁNOVÉ ZMĚNY (zejména z poškození cév vlivem aterosklerozy). Hypotenze I hypotenze může být esenciální (někteří jedinci mají sklon k nízkému tlaku) a symptomatická (například při Addisonově chorobě, tedy při selhávání funkce kory nadledvin). Nemoci osrdečníku (perikardu) MODUL III: NEMOCI SRDCE Osrdečník je blanitý vak (dutina), ve kterém spočívá srdce krytá na povrchu přísrdečníkem (epikardem). V osrdečníku se mohou hromadit různé tekutiny a hmoty, pohyby srdce jsou pak znesnadněny až znemožněny a stav může končit srdečním selháním: HEMOPERIKARD je nahromadění krve v osrdečníku, může dojít až k TAMPONÁDĚ SRDCE končící smrtí; příčinou tamponády bývá ruptura srdeční svaloviny po infarktu, úrazy ale i krvácení z nádorů nebo zánětu osrdečníku. EMPYEM PERIKARDU je nahromadění hnisu při hnisavých zánětech postihujících osrdečník nebo i na osrdečník naléhající plicní tkáň. HYDROPERIKARD je nahromadění vodnatého sekretu v osrdečníkovém vaku, např. při městnání krve, může být spojen s hydrothoraxem nahromaděním sekretu v dutině hrudní. Osrdečník může být ovšem postižen i dalšími způsoby a pohyby srdce jsou i v tomto případě značně znesnadněny: 16

17 FIBROSNÍ PERIKARDITIS je vazivové ztluštění perikardu nebo i epikardu, například po vleklém zánětu; srdce je sevřeno a selhává. PANCÉŘOVÉ SRDCE vzniká kalcifikací vaziva ztluštělého perikardu; někdy mluvím e pancéřovaném srdci NÁDOROVÁ PERIKARDITIS je obrůstání srdce nádorem a jeho útlak nádorovými masami. Vrozené srdeční vady Vrozených srdeční vad je velké množství; obecně je možné rozdělit je do základních tří skupin: vady se zkratem (s míšením aortální a pulmonální krve): vady stenozující (před stenozou vzniká zbytnění srdeční svaloviny), vady kombinované. Vady s levo-pravým zkratem Tyto vady jsou charakteristické přestupem okysličené krve z levého srdce či aorty do pravého srdce či plicnice; v pravém srdci a plicnici vniká tedy hypertenze, dochází ke zbytnění pravého srdce a v jistém okamžiku se díky tomuto zbytnění změní L P zkrat na P L v tom okamžiku vznikne cyanoza (zmodrání), neboť se do velkého oběhu dostává odkysličená krev. Jedná se tedy o vady pozdně cyanotizující. Příčinou L P zkratu může být: otvor mezi pravou a levou síní srdeční (foramen ovale), otevřená botalská dučej tedy spojka mezi aortou a plicnicí, která se po porodu normálně uzavře (před porodem, kdy ještě nejsou rozvinuty plíce se krev plicím vyhýbá právě touto dučejí a také přes foramen ovale), patologickým otvorem mezi levou a pravou komorou. 17

18 Vady s pravo-levým zkratem Jedná se o vady časně cyanotizující, neboť odkysličená krev uniká zkratem doleva ihned po porodu; patří sem například Falotova tetralogie (defekt septa komor, aorta nasedající na defekt, stenoza plicnice, hypertrofie pravé komory) a transpozice velkých cév (plicnice vystupuje z LK, aorta z PK). Mezi vady stenozující patří vrozená zúžení chlopní, stenoza aorty a stenoza plicnice. Ischemická choroba srdeční Ischemická choroba srdeční (ICHS) je jedním z nejčastějších onemocnění a bohužel též jednou z nejčastějších příčin smrti. Podstatou této choroby je jak již vyplývá z jejího názvu, nedostatečné zásobení srdeční svaloviny kyslíkem. Mechanismy nedostatečného okysličení svaloviny mohou být různé: myokard potřebuje více kyslíku, kyslíku v krvi je méně, koronární tepny jsou zúženy aterosklerozou. Nejčastějším mechanismem je samozřejmě skleroza (ateroskleroza) věnčitých tepen; její podstatou je skutečnost, že se ve stěně tepny hromadí látky tukové povahy, které se opouzdřují vazivem, do něhož se začnou ukládat soli vápníku. Proces postupně uzavírá průsvit tepny a stav se může náhle zhoršit tím, že se nad plátem vytvoří krevní sraženina. Osud pacienta záleží na rychlosti uzávěru, kalibru postižené tepny, stavu srdeční svaloviny (jedná-li se o prvý či opakovaný infarkt, má-li pacient srdeční sval postižen pomyelomalatickými jizvami) a na stavu řečiště (může-li krev překážku obtéci jiným spojem na tom je založena i léčba pomocí překlenujících spojů bypassů). ICHS má základní tři projevy: 1) angina pectoris, což jsou záchvatovité bolesti, zprvu po námaze, později i klidové, což se dá považovat za předinfarktový stav, 2) myomalacie, o kterých byla zmínka již v kapitole ischémie jedná se o zánik svalových vláken, nikoli pojiva; následkem myomalacie je vazivová jizva, v případě mnohočetných jizev však dochází k srdečnímu selhávání, 3) infarkt myokardu (jinými slovy též zahať srdeční svaloviny ), což je nekroza (odumření) svaloviny i pojiva. Osud pacienta s infarktem může být různý, a to v důsledku patologických změn i účinnosti léčby, které je podroben; pokud nedojde k okamžité smrti selháním srdce, mohou pacienta ohrozit následující komplikace: ruptura srdce v místě infarktu s krvácením do osrdečníku (tamponáda srdce vede též ke smrti), přetržení papilárního svalu a vznik akutní insuficience cípaté chlopně, porušení převodního systému zástava srdce, arytmie, perforace septa komor vedoucí k přetížení levé komory, nástěnná tromboza nad infarktem - embolizace periferie, chronická výduť srdeční komory v jizvě po infarktu, které přispívá k selhávání srdce a v níž se může vytvořit trombus, ze kterého se mohou uvolňovat drobné i větší emboly, vývoj excentrické hypertrofie srdce vedoucí k srdečnímu selhání v určitém časovém intervalu od vzniku infarktu. Záněty postihující srdce Záněty mohou obecně postihnout epikard, srdeční svalovinu (myokard), výstelku srdce (endokard) a srdeční chlopně. 18

19 EPIKARDITIS zánět povrchové blány pokrývající srdce bývá součástí zánětu celé osrdečníkové dutiny. MYOKARDITIS zánět srdeční svaloviny, dnes nejčastěji virového původu; srdeční svalovina může být poškozena i toxickými látkami a bakteriálními toxiny (například při záškrtu). BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIS bakteriální zánět srdečních chlopní, může devastovat chlopeň a způsobit srdeční nedostatečnost; může však být i zdrojem centrální pyémie do perifermích orgánů metastazují hnisavé částice a způsobí metastatická hnisání. REVMATICKÁ ENDOKARDITIS následkem streptokokové infekce (streptokokové anginy) docházelo u osob, které nebyly léčeny antibiotiky k v vleklému zánětu chlopní levého srdce, nejčastěji mitrální (dvojcípé) chlopně. Stav pozvolna progredoval až do stadia srdečního selhávání. Srdeční selhávání a selhání Podstatou srdečního selhání je skutečnost, že některá ze srdečních dutin vypuzuje menší než-li potřebné množství krve; příčiny mohou být značně různorodé, prakticky každé onemocnění kardiovaskulárního systému může vest k srdečnímu selhávání a selhání. Srdeční selhání může být náhlé (při embolizaci plicnice, úrazech, zánětech srdeční svaloviny, devastaci chlopně bakteriálním zánětem a podobných akutních stavech) a vleklé (při dlouhodobých a postupně se rozvíjejících chorobách). Náhlé srdeční selhání je doprovázeno rozšířením srdečních komor (například při embolizaci plicnice je rozšířena komora pravá, neboť je embolem ucpaná plicnice) V případě vleklých procesů, které nevedou k bezprostřednímu selhání, se zpočátku srdce snaží zvýšené nároky kompenzovat zbytněním svaloviny a vzniká koncentrická hypertrofie. V jistém okamžiku však již prosté zbytnění nestačí a srdce se zvolna začne rozšiřovat (dilatovat) mluvíme o excentrické hypertrofii, která pokud vyvolávající příčina přetrvává, končí srdečním selháním a smrtí. Některá stavy se označují podle vyvolávající příčiny; například zbytnění srdce následkem hypertense označujeme jako cor hypertonicum (hypertensní srdce), zbytnění pravé komory při chorobách plicních je cor pulmonale chronicum (vleklé plicní srdce), prosté rozšíření (dilataci) pravé komory při náhlých chorobách plic označujeme jako cor pulmonale acutum (náhlé plicní srdce). Existuje i termín mnichovské srdce, který označuje zbytnění a selhání srdce, jehož příčinou je nadměrná a dlouhodobá zátěž oběhového systému konzumací velkého množství piva. Příčiny selhávání a selhání lze rozdělit na příčiny srdeční a mimo srdeční. Mezi choroby srdce, které vedou k selhávání patří zejména ischemická choroba srdeční (ICHS), dále pak veškerá onemocnění postihující srdeční chlopně, postižení převodního systému srdečního, vrozené vývojové vady srdce, postižení srdce nádorovým bujením a některé další stavy. Mezi mimosrdeční příčiny selhávání patří hypertenze, zúžení plicnice nebo srdečnice, nemoci osrdečníkové dutiny omezující srdeční stahy a podobně. Selhávání levého srdce vede k městnání krve v plicích, popřípadě ke vzniku smrtícícho plicního otoku; selhávání pravého srdce vede ke chronickému (vleklému) překrvení orgánů, k cyanoze, k orgánovým změnám z vleklého nedostatku kyslíku a k otokům zejména kolem kotníků (kromě selhávání srdce se uplatňuje i gravitace). Nádory srdce Primární nádory srdce jsou poměrně vzácné; srdce bývá častěji postiženo metastazami, například z oblasti plic. Nádor pak může srdeční sval souvisle obrůstat a vést k selhávání a selhání. 19

20 MODUL IV: NEMOCI DÝCHACÍCH CEST A HRUDNÍKU Somatologie: Rozdělení hrudníku: levá a pravá dutina hrudní, osrdečník, mezihrudí (mezi pravou a levou dutinou hrudní). Dutina hrudní obsahuje plíce. Dutina je vystlána pohrudnicí. Na povrchu plic je poplicnice. Mezi pohrudnicí a poplicnicí je podtlak, který udržuje plíce v rozepjatém stavu; plíce pasivně kopíruje velikost dutiny hrudní, která se mění vlivem dýchacích pohybů. Dýchací pohyby jsou umožněny dýchacími svaly. Mezi hlavní dýchací svaly patří mezižeberní svaly a bránice. Řízení dýchání: V prodloužené míše je dechové centrum, které reaguje zejména na zvýšenou koncentraci CO 2 v krvi vzniká dušnost a nádech. Plíce se dělí na laloky (loby), segmenty a lalůčky (lobuly). Levá plíce má dva laloky, pravá plíce má tři laloky. Místo, kde do plic vstupují cévy a průdušky se nazývá plicní branka (hilus). Krevní oběh plicní se nazývá malý krevní oběh; plicnice odstupující z pravé komory se rozděluje na pravou a levou větev a tyto vstupují do plic, kde se dále dělí na menší větve. Jednotlivé lalůčky jsou obklopeny sítí kapilár, které se pak sbíhají do žil. Žíly odvádějící okysličenou krev, končí v levé srdeční síni. Dýchací cesty se rozděluji na horní a dolní. K horním dýchacím cestám počítáme dutinu nosní - cavum nasi (zde se vdechovaný vzduch čistí, ohřívá a zvlhčuje čichový aparát varuje před vdechnutím nebezpečných látek), nosohltan - nasopharynx (obsahuje bohatou mízní tkáň mandle, která slouží k zachycení vdechovaných antigenů a vytváří tak barieru proti infekci), hltan - pharynx (část společná pro dýchací a trávicí trakt, je obklopen polykacími svaly), hrtan larynx (od hltanu jej odděluje příklopka hrtanová bránící průniku potravy do dýchacích cest, kostru hrtanu tvoří velké chrupavky, jsou zde hlasivky, jejíž chvěním vzniká zvuk), průdušnice trachea (její kostru tvoří podkovovité chrupavky otevřené směrem dozadu, k jícnu který probíhá mezi ní a páteří), v oblasti plicních branek se průdušnice rozděluje na průdušky (vstupuji do plic, kde se dělí na menší větve). Výstelka dýchacích cest: Dýchací cesty (vyjma hltanu) jsou vystlány respiračním epitelem obsahujícím mimo jiné i hlenotvorné a řasinkové buňky. Částice na 5 mikro se zachytí v hlenu dýchacích cest a jsou řasinkami dopravovány vzhůru dojde k jejich vykašlání. Částice pod 5 mikro se dostávají až do plicních sklípků, odkud jsou odplavovány mízním systémem. Výstelka plicních sklípků: Sklípky jsou vystlány plochým epitelem, který umožňuje, aby docházelo k výměně plynů mezi krví a vzduchem ve sklípcích této výměně říkáme zevní dýchání. Na povrchu sklípků je zvláštní lipoproteinová látka - surfantant, která způsobuje stejnoměrné rozepínání všech plicních sklípků. Mezihrudí (mediastinum) je tvořeno vazivově tukovou tkání, ve které probíhají velké cévy (dolní dutá žíla, aorta), jícen (před páteří), hrudní mízovod (při páteři) a průdušnice. Mezihrudí také obsahuje mízní uzliny a v horní části brzlík (thymus), ve které dochází ke zrání T-lymfocytů a který v dospělosti zaniká. Dušnost Dušnost může být způsobena: centrálně (podrážděním dechového centra v prodloužené míše zejména zvýšenou hladinou CO 2 ) nebo periferně (znemožněním či znesnadněním zevního dýchání); příčinou periferní dušnosti mohou být prakticky veškerá plicní onemocnění, patologický obsah dutiny hrudní, poruchy dýchacích svalů a jejich nervového zásobení, bolestivost dýchacích pohybů a podobně. 20

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Poruchy cirkulace krve a lymfy. Z. Kolář

Poruchy cirkulace krve a lymfy. Z. Kolář a lymfy Z. Kolář a lymfy Obsah 1. Poruchy cirkulace krve a) Celkové (oběhová nedostatečnost městnání, venostáza, cyanóza, edém, indurace, šok) Šok (příčiny, dělení, morfologické změny) b) Místní (trombóza,

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 www.accessexcellence.org 2 Stavba žilní stěny relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve, vazivová vrstva (elastická i

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci oběhové soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Úvod do trombofilie. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.

Úvod do trombofilie. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Úvod do trombofilie MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Dýchací systém - úvod

Dýchací systém - úvod Dýchací systém - úvod Pro metabolismus tkání je nutný přísun kyslíku. Při metabolismu vzniká ve tkáních oxid uhličitý a voda, tyto látky se z organismu vylučují dýchacím ústrojím. Správná funkce dýchacího

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM a možnost jeho detoxikace 1 SRDCE dutý svalový orgán, ústřední orgán krevního oběhu: přečerpává okysličenou krev z plic do tělního (velkého) oběhu přečerpává neokysličenou krev

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické procesy v dýchacím traktu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Fyziologie dýchání

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Poruchy krevního oběhu

Poruchy krevního oběhu Poruchy krevního oběhu Krevní oběh srdce + cévy + krev porucha jedné složky => selhávání systému srdce (cor) 300 400 g uloženo v osrdečníkovém vaku (perikard) 4 oddíly: pravá síň (ústí do ní horní a dolní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Kardiochirurgie I anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 PhDr. Markéta Bednářová

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Dýchací soustava lov

Dýchací soustava lov Dýchací soustava člověka Vnější dýchání výměna plynů mezi krví a okolím (vzduchem) kyslík se dostává dýchacími pohyby vdechovaným vzduchem do plicních alveol (plicní ventilace) a odtud difúzí do krevního

Více

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Hrudní chirurgie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie Hrudník (thorax) 12 hrudních obratlů hrudní

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky KREVNÍ BUŇKY Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky 4,5 až 5 mil./mm3 Bezjaderné, ploché okrouhlé buňky, piškotovitý tvar, uprostřed

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška Mgr. Martina Pokorná Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu Ve tkáních dochází k oxidaci organických

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY obr. č. 1 TĚLNÍ TEKUTINY tkáňový mok, krev a míza = tekutá tkáň funkce: zajišťují stálost vnitřního prostředí úprava koncentrace rozpuštěných látek, ph, teploty TĚLNÍ TEKUTINY

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Poruchy respiračního systému Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Patofyziologické nálezy - obecně Změny objemů a kapacit Poruchy plicní poddajnosti Změny odporu dýchacích cest Zvýšení dechové

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Funkce dýchacího ústrojí Je to systém zabezpečující dodávku kyslíku do organismu a vyloučení oxidu uhličitého z organismu ven. Dýchání (respirace)

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Úmrtí udušením. Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá

Úmrtí udušením. Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá Úmrtí udušením Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá Dušení neboli sufokace je stav, k němuž dochází z nedostatku kyslíku nebo nahromaděním oxidu uhličitého v krvi. Rozlišují se 2 formy

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT

Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT Téma č. 4 TRÁVICÍ TRAKT Součásti trávicího traktu Trávicí trakt se dělí na dutinu ústní (cavum oris), hltan (pharynx), jícen (esofagus), žaludek (ventrikulus, gaster), tenké střevo (intestinum tenue),

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Patologie dýchacího systému

Patologie dýchacího systému Patologie dýchacího systému dělení dýchací cesty x plíce Dýchací systém ventilace přívod vzduchu do plic a výdech vzduchu ochuzeného o O 2 a obohaceného o CO 2 difúze pasivní prostup (po koncentračním

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930

Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 1930 Tab. F.15. Zemřelí podle příčiny úmrtí, věku a pohlaví v roce 193 1-4 5-14 15-24 25-39 4-49 5-64 65+ lékař 4 254 4 88 1 654 1 315 52 514 226 212 222 248 285 369 147 199 451 449 749 782 nelékař 2 511 2

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více