ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)"

Transkript

1 MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

2 Použitá literatura: Repetitorium patologie (Pavel Jansa, Avicenum 1997), Obecná patologie nádorového růstu (Aleš Rejtar, Bořivoj Vojtěšek, Grada 2002), Patologie a klinika nemocí (Vladimíra Malinovská, Avicenum, 1991), Geriatrie a gerontologie (Kalvach a kolektiv, Grada 2004), Patologie (Jarmila Bártová, Karolinum 2000), Obecná patologie nádorového růstu (Aleš Rejtar, Bořivoj Vojtěšek, Grada 2002), Hygiena (Miroslav Menčík, scientia medica, 1995), Učební texty k modulům předatestační přípravy z veřejného zdravotnictví (Škola veřejného zdravotnictví, IPVZ Praha) 2

3 OBSAH - MODULY: Choroby krve.. 4 Poruchy krevního oběhu.. 8 Nemoci srdce.. 16 Nemoci dýchacích cest a hrudníku.. 20 Nemoci trávicího traktu a pobřišnice.. 25 Nemoci jater a slinivky břišní.. 36 Nemoci ledvin a močových cest.. 40 Gynekologická onemocnění.. 44 Nemoci v oblasti hlavy.. 48 Poruchy centrálního nervového systému.. 52 Poruchy inteligence, emocí a psychiky.. 59 Stárnutí, stáří, Zdravotní problémy seniorů

4 MODUL I: CHOROBY KRVE Somatologie: Krev je kapalná tkáň. Člověk má 5-6 litrů krve. Složení krve: KREVNÍ PLASMA (90% vody, 7% plasmatických bílkovin, soli a transportované látky) a KRVINKY (červené - erytrocyty, bílé - leukocyty, krevní destičky trombocyty). Krvinky se tvoří zejména v kostní dřeni, obecně se však mohou tvořit v orgánech RES (retikuklo-endotelového systému), kam patří kostní dřeň, slezina, játra a mízní uzliny. Plasmatické bílkoviny: ALBUMINY mají malou molekulu, váží na sebe vodu a udržují ji tak v cévách, přenášejí se na nich některé látky, ALFA a BETA GLOBULINY slouží především ke transportu různých látek (tuků, vitaminů, hormonů aj.), GAMA GLOBULINY jsou protilátky, které vylučují plasmatické buňky (plasmatické buňky, vznikají z B-lymfocytů po jejich kontaktu s antigenem), FIBRINOGEN se může za určitých situací (např. při poranění) srazit na FIBRIN, což je základem vzniku krevní sraženiny, která brání vykrvácení. Erytrocyty obsahují červený hemoglobin, který má schopnost vázat na sebe kyslík; čím je v prostředí menší tlak vzduchu, tím méně se může kyslík přenášet volně rozpuštěn v plasmě a tím více erytrocytů člověk potřebuje. Leukocyty se dělí na GRANULOCYTY (mají granulované jádro) a AGRANULOCYTY. Leukocyty jsou součástí imunitního systému, neboť se uplatňují při obraně organismu proti cizorodým antigenům. Granulocyty dělíme na NEUTROFILNÍ (objevují se zejména u hnisavých zánětů), EOSINOFILNÍ (zmnožují se u alergických zánětů) a BASOFILNÍ. Agranulocyty se dělí na LYMFOCYTY (existují lymfocyty typu B a T) a MONOCYTY, což jsou krevní mikrofágy. Krev má funkci TRANSPORTNÍ (přenáší kyslík, kysličník uhličitý, živiny, zplodiny, vitaminy, tuky, hormony a mnohé další látky), IMUNOLOGICKOU (podílí se na obraně organismu proti infekci) a REGULAČNÍ (přenáší hormony, které ovlivňují orgány, do kterých jsou doplaveny. Anemie Anemie je snížení počtu červených krvinek (erytrocytů) v objemové jednotce krve. Příčiny anemií mohou být rozličné: Při drobných, opakovaných ztrátách krve vzniká anemie POSTHEMORAGICKÁ. Může se jednat o drobná krvácení do trávicícho traktu (například z polypů nebo nádorů), o gynekologická krvácení a podobně. Současně dochází i ke ztrátám železa a rozvíjí se anemie mikrocytární (viz níže). Dochází-li z nějakých příčin k rozpadu erytrocytů (hemolýze) a tím k jejich úbytku, mluvíme o anemii HEMOLYTICKÉ. Příčinou může být odchylný tvar erytrocytů (srpkovitost, sférocytoza), infekce (například streptokoková sepse) a vytváření protilátek proti erytrocytům (typickým příkladem může být stav, kdy matka Rh negativní vytváří protilátky proti plodu, který je Rh pozitivní). Hemoglobin (červené krevní barvivo obsahující železo), který se po prasknutí erytrocytů dostává do oběhu, může poškodit ledviny a vychytává se v orgánech retikuloendotelového systému (orgány RES - játra, slezina, mízní uzliny, kostní dřeň), kde je přeměňován na železitý pigment hemosiderin. Zbytky rozpadlých erytrocytů pak mohou vyvolat trombozu drobných cév v různých orgánech s následným poškozením těchto orgánů nedostatkem kyslíku (ischemií). 4

5 Kostní dřeň je v případě této anemie aktivovaná, neboť organismus se snaží kompenzovat ztráty erytrocytů výraznější produkcí nových krvinek; krvetvorba se může prokázat ve všech kostech a dokonce i v orgánech RES. Tento stav se nazývá extramedulární hemopoeza, neboli tvorba krvinek mimo kostní dřeň. HYPOCHROMNÍ anemie vzniká při nedostatku železa; příčinou může být nedostatek železa v potravě, popřípadě ztráty železa při anemii posthemoragické (viz výše). Nedostatek železa v potravě však může být i relativní, například při zvýšené spotřebě po i krvácení nebo v těhotenství. Hypochromní anemie je mikrocytární, to znamená, že jsou červené krvinky menších rozměrů nežli je obvyklé. Při nedostatku vitaminu B 12 vzniká anemie PERNICIOSNÍ, při které jsou erytrocyty naopak větší, než-li normálně a mluvíme tedy o anemii makrocytární. Příčinou nedostatku vitaminu B-12 může být nedostatek vnitřního nebo zevního Castlova faktoru (viz obrázek); vitamin může být likvidován i škulovcem, což je druh tasemnice. Schéma tvorby vitaminu B-12: Příčinou APLASTICKÉ anemie je nedostatečná tvorba červených krvinek v kostní dřeni. Příčina nemusí být známa (primární plastická anemie), popřípadě se jedná o následek atrofie kostní dřeně nebo zaplavení dřeně metastazami nádoru. Útlum tvorby však nemusí postihnout pouze červené krvinky, nýbrž i bílé, popřípadě krevní destičky; proto někdy mluvíme o agranulocytoze (chybí-li bílé krvinky řady granulocytů), trombocytopenni (je-li nedostatek krevních destiček) a panmyelopatii (je-li útlum kostní dřeně celkový). Panmyelopatie je často provázena krvetvorbou mimo kostní dřeň (extramedulární hemopoezou) a může vyústit ve zvazivovatění (fibrozu) kostní dřeně v některých případech však i v leukemii, což je obecně řečeno zhoubný nádor z krvetvorných buněk kostní dřeně. Pokud je příčinou anemie zvýšená likvidace erytrocytů ve slezině, mluvíme o SPLENICKÉ anemii. 5

6 Polyglobulie Polyglobulie je vlastně opakem anemie, tedy zvýšené množství červených krvinek v objemové jednotce krve. Příčina polyglobulie nemusí být známa a v tomto případě mluvíme o polycytemii, při které nemocný trpí zvětšeným objemem krve, zvětšením sleziny i jiných orgánů, zbytněním srdce a dalšími symptomy. Polyglobulii však může též vyvolat dlouhodobý nedostatek kyslíku při pobytu ve vysokohorských polohách, při chronické otravě kysličníkem uhelnatým, vleklých plicních onemocnění vedoucích ke sníženému okysličování krve a podobně. Polyglobulii vyvolá i hormon erytropoetin produkovaný ledvinami; může se používat i léčebně. Někteří sportovci jej však užívají i jako doping zvýšený počet červených krvinek je zárukou lepšího okysličování tkání při sportovním výkonu. Patologicky může být erytropoetin produkován některými nádory ledvin. Leukocytoza Obecně tento pojem vyjadřuje zvýšení počtu bílých krvinek v objemové jednotce krve.; vzhledem k tomu, že existuje více druhů bílých krvinek, můžeme rozlišovat: neutrofylii (zvýšené množství neutrofilních granulocytů) je typická pro hnisavé záněty, eosinofylii (zvýšené množství eosinofilních granulocytů) je typická pro alergické reakce časného typu, lymfocytozu (zvýšené množství lymfocytů) bývá u chronických zánětů a monocytozu (zvýšené množství monocytů) například při infekční mononukleoze. Trombocytopenie Trombocytopenie je snížené množství krevních destiček; její příčiny mohou být rozličné: útlum krvetvorby v kostní dřeni postihující trombocytární složku, syndrom tak zvané disseminované intravaskulární koagulace (DIC - syndrom), což je stav, kdy se v drobných cévách prakticky všech orgánů vytvoří krevní sraženiny a tkáně i orgány jsou poškozeny nedostatkem kyslíku; tento nebezpečný syndrom, který většinou vede ke smrti, vzniká na základě aktivace systému krevní srážlivosti při sepsi, konečných stadiích šoku, embolii plodové vody (plodová voda pronikne do žilního systému ženy), generalizaci zhoubných nádorů a některých dalších stavech, léčba cytostatiky při zhoubných onemocněních (součástí léčby cytostatiky musí být proto v těchto případech i infuze s trombocyty). Krvácivé stavy Krvácivými stavy se míní sklon (diatheza) ke krvácení, neboli hemoragická diatheza. Hemoragická diatheza vzniká ze třech hlavních příčin: 1. poruchou krevní srážlivosti (koagulace); příkladem poruchy krevní srážlivosti může být typ hemofilie přenášený na pohlavním chromozomu X (viz obrázek) nebo krvácivost z nedostatku vitaminu K; vitamin K je rozpustný v tucích a k jeho vstřebávání ze střeva jsou nutné žlučové kyseliny ty mohou chybět při ucpání žlučových cest nebo při onemocněních jater, vitamin chybí a vzniká krvácivost). 2. poruchou cévní stěny (příkladem je avitaminoza C, kdy vznikají kurděje), 3. při nedostatku trombocytů (trombocytopenii). Hemofilie jako dědičné onemocnění, které se vyskytuje zejména v případech sňatků mezi blízkými příbuznými, se z generace na generaci přenáší podle následujícího schematu: 6

7 Nádory z krevních buněk Nádory z krevních buněk se obecně nazývají hemoblastozy, avšak běžně se nepřesně označují jako leukémie. Název leukémie (což lze přeložit jako zhoubná bělokrevnost ) je však velmi nepřesný. Vyjadřuje stav, kdy lze v krevním obraze najít zhoubné nádorové buňky nejen leukocytárního, ale i erytrocytárního, trombocytárního a lymfocytárního původu. Ne každý nádor z krevních buněk však nádorové buňky vyplavuje do oběhu, takže se někdy mluví o neleukemické formě leukemie, což již zní dosti nelogicky. Nejedná se tedy o jedinou chorobu, leukemiií tedy hemoblastoz je mnoho druhů a kromě výše uvedených hledisek se mohou také dělit podle rychlosti průběhu na akutní a chronické. Různé typy hemoblastoz se také liší vnímavostí na léčbu některé jsou vyléčitelné, jiné nikoliv. 7

8 Somatologie: MODUL II: PORUCHY KREVNÍHO OBĚHU Součásti oběhového systému: srdce a cévy. Anatomie srdce: Celkově se srdce dělí na bazi srdeční a hrot srdeční, na pravou a levou část (pravé srdce, levé srdce). Na povrchu srdce je blána, která se nazývá přísrdečník (epikard), samotné srdce je v osrdečníkové dutině (perikardiální dutina). Uvnitř je srdce vystláno blánou, která se nazývá endokard, ze které vybíhají srdeční chlopně. Součástí srdce: pravá síň (do ní ústí horní a dolní dutá žíla, které přivádějí odkysličenou krev z těla), pravá komora (z ní vystupuje plicnice - arteria pulmonalis, která odvání odkysličenou krev do plic), levá síň (do ní ústí plicní žíly, které přivádějí okysličenou krev z plic), levá komora (ze které vystupuje srdečnice aorta, která odvádí okysličenou krev do těla), srdeční chlopně (brání zpětnému proudění krve, krev se díky nim pohybuje pouze jedním směrem), trojcípá chlopeň (mezi pravou síní a pravou komorou), dvojcípá chlopeň (mezi levou síní a levou komorou), papilární svaly (výstupky svaloviny, na které se upínají cípy cípatých chlopní), poloměsíčité chlopně (mezi komorami a velkými tepnami plicnicí a srdečnicí), vazivové septum (mezi síněmi), svalové septum (mezi komorami), věnčité tepny (levá a pravá, odstupují ze srdečnice hned za jejím výstupem ze srdce, zásobují krví srdeční svalovinu), žilní systém srdce (ústí na různých místech do pravé síně), převodní systém srdeční (slouží v tvorbě elektrických impulsů, které předurčují srdeční stah a k jejich rozvodu po celém srdci; tyto impulsy lze sledovat na elektrokardiografu EKG). Systola je srdeční stah; při systole síní je krev vháněna přes cípaté chlopně do komor, při systole komor je krev vháněna přes poloměsíčité chlopně z komor do plicnice a srdečnice. Systolický objem je množství krve vypuzené komorami při systole, normálně činí asi 80 ml. Objem obou komor musí být stejný, rozdílnost je základem srdečního selhávání. Minutový objem srdeční je množství krve vypuzené komorou za 1 minutu (systolický objem x počet tepů za minutu). 8

9 Základní stavební schéma krevního řečiště: Krevní řečiště se rozděluje na tepennou část (skládá se z tepen arterií a tepének arteriol), vlásečnicovou - kapilární část (zde probíhá vlastní výměna plynů a látek mezi krví a tkáněmi) a žilní - venosní část. Velké tepny (srdečnice, plicnice a z nich odstupující velké kmeny pro hlavu, končetiny a párové i nepárové břišní orgány jsou elastické, takže se během systoly poněkud roztáhnou a během diastoly opět smrští. Tomuto jevu říkáme pružníkový systém; díky němu není rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem tak velký. Krevním tlakem obvykle rozumíme tepenný tlak, i když také krev v žilách a kapilárách proudí pod určitým tlakem, který je však řádově nižší. Krevní tlak závisí na výkonu srdce, na odporu cévního řečiště (průsvitu cév a jejich pružnosti) a na množství cirkulující krve. Krevní tlak dělíme na systolický (při srdečním stahu, normálně činí 120 mm rtuťového sloupce) a diastolický (mimo srdeční stah, 80 mm rtuťového sloupce). Krevní tlak se měří přístroji, které se nazývají tonometry. Střední tepny a tépénky již nejsou tak elastické, v jejich stěně je vrstva hladké svaloviny; tyto svalové (muskulární) tepny zodpovídají za velikost diastolického tlaku, který je přímo úměrný napětí (stahu) jejich svaloviny. Rozlišujeme malý (plicní) a velký (tělní) krevní oběh. Malý plicní oběh je mezi srdcem a plícemi. Odkysličená krev proudí do plic tepnami a okysličená krev z plic do srdce proudí žilami. Velký tělní oběh je mezi srdcem a tělem. Obecně je tepenná krev díky okysličení světle červená oproti žilní krvi, která je tmavá. Poruchy krevního oběhu mohou být místní nebo celkové. Místní poruchy postihující jen určité oblasti těla. Patří sem hyperemie (překrvení), ischemie (nedokrvení), vaskulární nekroza (odúmrť tkáně díky poruše cévního zásobení), haemorrhagie (krvácení), tromboza, embolie a metastaza. Mezi celkové poruchy pak patří krvácení, šok, hypertenze (vysoký krevní tlak) a hypotenze (nízký krevní tlak). Hyperemie Hyperémie, nebo-li překrvení může nastat ze třech základních příčin: Tepenná (arteriální) hyperémie vzniká tehdy, jestliže se rozšíří drobné tepénky a příslušný okrsek tkáně, který zásobuje se překrví. Fyziologicky se tak děje například ve svalu při práci, nebo v žaludeční sliznici po příjmu potravy; patologicky může tepenná hyperémie vzniknout například při zničení nervového zásobení svaloviny drobných tepen. Při arteriální hyperemii je příslušná oblast světle červená a teplá; pokud by překrvení trvalo delší dobu, pak zvýšeně prokrvená tkáň zbytní tento efekt využívají například kulturisti, kteří si soustavným tréninkem přivodí překrvení doprovázené i zvýšením cévního zásobení svalstva. Žilní (venosní) hyperémie vzniká při městnání krve v žilním systému. Příčnou tohoto městnání může být například zúžení nebo ucpání velké žíly (krevní sraženinou, nádorem) nebo selhávání pravého srdce, kdy se krev městná ve velkém oběhu v žilním systému. Městnání krve v žilách dolních končetin může způsobit i hydrostatický tlak - vznikají žilní městky křečové žíly (varixy). Zpomalení toku krve v žilním systému a městnání krve v žilách má rozličné následky: vzniká cyanoza, neboli zmodrání oblasti, a to v důsledku většího odkysličení stagnující krve (odkysličená krev je modročervená), vznikají otoky v oblasti, kde se krev městná (při selhávání pravého srdce jsou tyto otoky typicky kolem kotníků), pokud se jedná o ucpání žíly, snaží se krev tuto překážku obejít a mohou vznikat nové žíly přemosťující ucpanou část, pod překážkou, samozřejmě, vznikají žilní městky, tedy varixy, při vystupňovaném městnání může dojít k odumření (nekroze) tkáně, která je nedostatečně zásobena kyslíkem; tato nekroza je díky městnání prostoupena krví (hemoragií) a mluvíme proto o hemoragické nekroze. 9

10 Kapilární (peristaltická) hyperemie vzniká rozšířením a zvýšenou propustností kapilár, a to zejména při zánětech. Je příčinou zánětlivého otoku (zánětlivého tumoru). Ischémie Ischémie je nedostatek kyslíku ve tkáni; různé tkáně mají různou citlivost k nedostatku kyslíku, nejvíce citlivá je mozková kůra. Obecně může ischémie vzniknout uzávěrem přívodné tepny nebo při městnání krve v žilním řečišti, tedy při vystupňované venosní hyperemii. Následky ischémie jsou různé; záleží na jejím stupni a rychlosti jejího nástupu: Mírná ischémie může vést pouze ke ztukovatění (steatoze) tkáně, těžká ischémie vede k odumření tkáně (nekroze); nekrozu následkem ischémie nazáváme infarkt. Pomalu vznikající ischémie vede k zániku jednotlivých buněk a ke zmenšení orgánu nebo tkáně tedy k atrofii; zaniklé buňky mohou být nahrazovány vazivem nebo vazivově tukovou tkání. Nejčastější příčiny uzávěru tepen jsou: komprese tepny zvenčí (nádorem, otokem, škrtidlem), dále uzávěr průsvitu tepny (ateroskleroza, tromboza, embolie), popřípadě spasmus tepny (chlad, šok, komoce, sympaticus). Rozsah poškození tkáně nebo orgánu uzávěrem přívodné tepny závisí na mnoha faktorech: rychlosti uzávěru, možnosti kolaterálního oběhu, citlivosti tkáně k nedostatku kyslíku, funkčním stavu orgánů (předchozích změnách), celkovém stavu cirkulace (celkové poruchy zesilují účinek poruch místních), kalibru postižené tepny. Nekroza z důvodu uzávěru přívodné tepny může být: totální, kdy nekroza postihla veškeré struktury pak mluvíme o infarktu, nebo parciální, kdy nekroza postihla pouze funkční struktury, ale vazivové stroma přežilo mluvíme o malacii, a ta se zhojí jizvou. Selhávání srdce na podkladě ischemického poškození tedy nemusí být pouze na základě infarktu, nýbrž i na podkladě vzniku mnohočetných drobných jizviček po malaciích. Někdy je infarktové ložisko prokrváceno a mluvíme o infarktu červeném; k tomuto jevu dochází: vznikne-li infarkt na základě žilního (venosního) městnání (například při znemožnění odtoku žilní krve z orgánu nebo jeho části), nebo jde-li o infarkt při tepenném ucpání, ale v orgánu s bohatým a větveným krevním zásobením (slezina, plíce). Ve většině orgánu je infarkt způsobený uzávěrem tepny bílý ; příkladem bílých infarktů jsou infarkty srdeční a mozkové mrtvice z uzávěru mozkových tepen, kdy vzniká tak zvané bílé změknutí mozku (bílá encefalomalacie). Osud infarktového ložiska je různý: může se rozpadnout (zkolikvovat) příkladem je právě výše uvedené bílé změknutí mozku, po kterém v mozkové tkáni zůstane dutina vyplněná tekutinou (postmalatická pseudocyta); tato dutina se však může nasáváním další tekutiny zvětšovat a utlačovat okolní mozkovou tkáň (projevuje se tedy stejně jako nezhoubný nádor v dutině lební), může vyschnout a opouzdřit se vazivem, do kterého se s oblibou ukládají vápenné soli. 10

11 Hemoragie Hemoragie je výstup krve z cévy; pro některé případy existují specifické názvy: hematemeza (zvracení krve), hemoptoe (chrlení krve z plic), metroragie (krvácení z dělohy), epistaxe (krvácení z nosu), hematurie (močení krve), purpura (tečkovité krvácení), hematom (ložisko krvácení ve tkáni), apoplexie (mohutné prokrvácení), melena (zelená stolice hemoglobin se ve střevě mění ve verdoglobin, který je zelený), enteroragie (krvácení do střev), gastroragie (krvácení do žaludku). Existují i výrazy pro krvácení do dutin: hemoperikard (krvácení do osrdečníku), hemothorax (krvácení do dutiny hrudní), hemartroz (krvácení do kloubu), hemocefalus (krvácení do mozkových komor), hematomyelie (krvácení do míchy), hemoperitoneum (krvácení do dutiny břišní). Ke krvácení může dojít přímým poraněním cévy, nahlodáním cévy například nádorem, nebo prostupem krve cévní stěnou kapilár při jejich chorobném postižení zánětem, toxickými látkami, městnáním krve a podobně. Osud krvácení může být v zásadě trojího typu: rezorbce (úplné odstranění krevní sraženiny vstřebáním), zvazivovatění (krevní sraženina obsahuje fibrinovou síť, která je předpokladem vzniku vazivové tkáně, neboť po vláknech fibrinu šplhají vazivové buňky a kapiláry) a kolikvace tedy rozbřednutí a zkapalnění, důsledkem je vznik pseudocysty podobných vlastností jako byly popsány výše u pseudocysty postencefalomalatické; i tato pseudocysta se může chovat jako benigní nádor a svým zvětšováním odtlačovat okolní struktury. 11

12 Krvácení můžeme rozdělovat různých hledisek: Dle směru krvácení na zevní (z ran, z tělesných otvorů) a vnitřní. Vnitřní krvácení může směřovat do traktů (trávicí trakt, močové cesty, žlučové cesty, dýchací cesty, střední ucho), do tělních dutin (lební, hrudní, břišní, osrdečníková), do likvorových cest (míšní kanál, subarachnoideální prostor, mozkové komory, do oční komory), pod tvrdé tkáně (nad tvrdou plenu mozkovou - epidurálně, pod periost - subperiostálně) viz příčný řez v oblasti temene uvedený níže, do tkání (hematomy, purpury). Podle původu je pak krvácení tepenné (světlá krev), žilní (tmavomodrá krev), vlásečnicové a smíšené. Dle rychlosti: smrt nastává při rychlé ztrátě poloviny objemu krve nebo při pomalejší ztrátě 2/3 objemu krve. Podle příčiny můžeme krvácení dělit na úrazové a neúrazové; příkladem neúrazového krvácení může být například krvácení z nádoru nebo z jícnových varixů při jaterní cirhóze. V praxi je často důležité odlišit krvácení v oblasti mozkových plen: Epidurální krvácení je totiž většinou ohraničené, neboť tvrdá plena lne k periostu poměrně pevně. Subdurální krvácení je krvácení do lební dutiny a bývá rozsáhlejší, neboť mezi tvrdou plenou a pavoučnicí je volný, vlhký prostor. Subarachnoideální krvácení, tedy krvácení mezi pavučnici a omozečnici, je krvácením do prostoru, ve kterém teče mozkomíšní mok; krvácení se tedy může odplavit poměrně daleko. Příčný řez v oblasti temene hlavy: 12

13 Tromboza Tromboza je intravitální sražení krve v cévě; existují základní tři příčiny vzniku trombozy: a) zpomalení krevního proudu (městky, výdutě, selhávání srdce), kdy výstelka cévy trpí nedostatkem kyslíku a mohou na ní vzniknout defekty, které sražení krve vyprovokují), b) porucha cévní stěny (dystrofie, zánět, trauma), c) vniknutí látek podporujících sražení krve do oběhu (tromboplastické látky), v tomto případě vzniká již výše uvedený DIC syndrom, který končívá smrtí. Klinicky rozeznáváme formu stenickou, kdy trombóza vzniká za plného zdraví po určité zátěži, kterou může být operace nebo porod a astenickou u osob nemocných, zejména při selhávání srdce a při malignitách. Dle rozsahu může být tromboza nástěnná (parietální), kdy nedochází k blokaci celého průsvitu cévy a úplná (obturační). Podle toho, je-li před vznikem trombozy přítomen v cévě zánět mluvíme o flebotromboze (nebyl přítomen zánět, vzniká zejména v hlubokých žilách dolních končetin a pánevních orgánů a bývá častým zdrojem embolizace plicnice) a tromboflebitidě, která postihuje především povrchové žíly (zejména žíly křečové ) a zánět je zde vyvolávající příčinou. Tromby mohou být červené (krev se srazila při zpomalení proudu), bílé (v rychle proudící krvi, neobsahují červené krvinky, pouze fibrin a destičky), smíšené (korálovité) a hyalinní (v kapilárách při DIC syndromu. Osud trombozy je rozličný: embolizace, čili odtržení a zanesení trombu proudem krve na místo, kde se cévní řečitě přirozeně zužuje (nečastěji se jedná o embolizaci plicnice), zvazivovatění trombu, po určité době ale dojde k pozvolné rekanalizace (obnoví se průchodnost cévy), rezorbce trombu (týká se spíše malých trombů), kalcifikace a vznik útvaru podobného kameni (označuje se jako flebolit ů zkapalnění (kolikvace) centra trombu, což se týká zejména trombů větších jedná se tedy o osud podobný osudu krevní sraženiny, rozpuštění trombu léčebně podanými látkami, například streptokinázou. Embolie Embolie je zavlečení pohyblivého předmětu krevním proudem na místo, kde zúžení brání dalšímu pohybu. Druhy embolů: TROMBOTICKÁ EMBOLIE je embolie krevní sraženiny, tedy trombozy; jedná se o nejčastější typ embolie, zejména se vyskytuje embolizace plicnice jako důsledek flebotrombozy žil dolních končetin a pánve. Ohroženy jsou zejména osoby upoutané na lůžko a osoby s poruchami krevní srážlivosti nebo krevního oběhu. Prevencí je časná rehabilitace po operacích a užívání léčiv snižujících krevní srážlivost. Příznaky embolizace plicnice mohou být typické (náhlá smrt, dušnost, cyanoza, bolest na hrudi, vykašlávání krve), popřípadě netypické imitující například infarkt myokardu. Embolie však vzácněji postihuje i velký oběh, zde se může jednat o krevní sraženinu z výdutě v levém srdci, sraženinu ze srdeční chlopně popřípadě jde o tak zvanou paradoxní embolii, kdy se sraženina krve dostala z prava doleva otvorem mezi srdečními síněmi (viz vrozené srdeční vady). TUKOVÁ EMBOLIE je vmetení tukových kapének do oběhu, například při zlomeninách kostí, úrazech z rozdrcením tukové tkáně a popáleninách); tuk může projít kapilárami plic a zachytit se ve velkém oběhu, kde poškodí zejména mozek. 13

14 VZDUCHOVÁ EMBOLIE, tedy vniknutí vzduchových bublin do oběhu může nastat při úrazech a operacích v oblasti krku, vniknutím vzduchu do děložních žil po porodu, iatrogenně (injekce se vzduchem) a při Kesonově nemoci. Větší vzduchová embolie vede ke smrti, například selháním srdce, které pracuje jakoby naprázdno (stlačuje vzduch a nevypuzuje krev). Mezi VZÁCNÉ TYPY EMBOLIÍ paří embolie plodové vody, ateromových hmot, nádorových buněk, orgánové embolie (embolie kostní dřeně), parazitární embolie (příkladem může být larva škrkavky) a embolie cizích těles (jehla, kulka). Metastáza Metastáza je vznik druhotného ložiska nemoci. Metastázy mohou být neživé hmoty, mikroorganismy a nádorové buňky. Příkladem metastazy neživé hmoty je antrakotický pigment, který po vdechnutí do plicních sklípků metastazuje mízními cestami do uzlin plicní branky a dále. Při provalení takovéto, na pohled černé uzliny do cévního řečiště se mohou metastazy pigmentu nalézt i ve vzdálených orgánech. Za metastazu neživé hmoty lze považovat i metastatickou kalcifikaci, která byla popsána v rámci obecné patologie; při zvýšené hladině vápníku (popřípadě při zvýšeném přívodu vápníku) se vápník usazuje v orgánech, které navenek vylučují kyselé metabolity a uvnitř nichž je z tohoto důvodu zásadité prostředí vhodné pro usazování vápníku formou nerozpustných solí. Jedná se o žaludek vylučující HCl, ledviny vylučující kyselou moč a plíce vylučující kyselinu uhličitou (H 2 O + CO 2 ). Při metástaze mikroorganismů mohou například vznikat dceřiné hnisabé hlízy (abscesy) v různých orgánech a tkáních. Pojmem metastáza se však nejčastěji označují metastázy nádorů; šíření nádorů je obsahem jiné kapitoly. Šok Definice: Šok je soubor patofyziologických změn způsobených selháním periferního krevního oběhu. Rozvoj patofyziologických změn při šoku: Příčina šoku vyvolá nepoměr mezi náplní a kapacitou cévního řečiště, což se projeví snížením krevního tlaku. Na pokles tlaku zareagují čidla (receptory) sledující krevní tlak (baroreceptory) a objem krevního řečiště (volumoreceptory). Čidla vyšlou signály do centrálního nervového systému, který v zájmu zachování potřebného prokrvení mozku, prostřednictvím sympatiku a adrenalinu ze dřeně nadledvin, omezí přívod krve k periferním (šokovým) orgánům (končetiny, ledviny, játra aj) Dojde tedy k periferní vazokonstrikci a redistribuci krve k životně důležitým orgánům avšak za cenu hypoxie šokových orgánů (ledviny, plíce, játra). Dojde k poškození mikrocirkulace v šokových orgánech a k vyplavování látek aktivujících intravaskulární hemokoagulaci v celém těle. Vznikne disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC syndrom), mikrotromby poškodí veškerých orgánů, SMRT. Stupeň rozvoje šokových změn závisí na: a) délce působení vyvolávající příčiny, b) stupni poklesu krevního tlaku, c) účinnosti protišokových opatření. Fáze šoku: Patologicky: reversibilní (návrat k normálu je ještě možný), ireversibilní (končí smrtí). 14

15 Klinicky: erektická (zrychlený puls, bledost pokožky, potivost, neklid, nevolnost, zvracení), apatická (spavost, netečnost, pocit žízně, slabost). Hodnocení šoku: TĚŽKÝ = systolický tlak pod 80 mm, puls /min, apatie, ztráta vědomí, popelavě šedá pokožka. Vyvolávající příčiny šoku PRIMÁRNÍ ŠOK (mluví se o KOLAPSU) přímým podrážděním receptorů sledujících objem krve a vnitřní poměry (volumoreceptory, presoreceptory): - kolaps po rychlém vypuštění výpotku v tělní dutině, nebo rychlém odstranění většího nádoru, - mikční kolaps, - ortostatický kolaps. SEKUNDÁRNÍ ŠOK (vlastní ŠOK) sekundárním podrážděním receptorů při rozličných stavech, které vedou k nepoměru mezi objemem krve a objemem krevního řečiště: Hypovolemický šok, tedy vzniká při zmenšení objemu kolující krve, které může nastat po krvácení (POSTHEMORAGICKÝ ŠOK), po ztrátě plasmy (např. POPÁLENINOVÝ ŠOK) a po ztrátě vody a elektrolytů při průjmech, zvracení, pocení, nedostatku antidiuretického hormonu, či nedostatečném příjmu tekutin (DEHYDRATAČNÍ ŠOK) Pozn.: antidiuretický hormon (ADH) je vylučován zadním lalokem podvěsku mozkového (neurohypofýzou) a působí ne ledviny, ve kterých zvyšuje zpětné vstřebávání vody; pokud chybí, vylučuje pacient až 20 l moči denně a trpí nemocí označovanou jako žíznivka. Normovolemický šok vzniká při náhlém rozšíření (dilataci) cévního řečiště, které může být způsobeno celou řadou faktorů, která determinují název určitého typu šoku: anafylaktický šok (vyplavení vasodilatačních látek při alergické reakci), septický šok (toxiny mikroorganismů způsobí dilataci krevního řečiště), kardiogenní šok (selhání srdce jako pumpy), obstrukční šok (akutní uzávěr velké cévy, např. při embolizaci plicnice), neurogenní šok (selhání vasomotorických reflexů - např. při míšním šoku), traumatický šok (útlumem mozkové kůry jejím nefyziologickým přetížením, jehož důsledkem je nekoordinovaný rozvoj nižších řídících mechanismů oběhu), smíšený šok - kombinací předchozích (příklad: popáleninový šok - únik plasmy, infekce, trauma). Hypertenze Hypertenze je zvýšení krevního tlaku nad fyziologickou mez; může postihovat oběh malý i velký. HYPERTENZE V MALÉM OBĚHU, tedy zvýšení tlaku v plicním řečišti může být náhlé (nejčastěji při embolizaci plicnice) nebo dlouhotrvající (při chorobách plic snižujících objem plicního řečiště, popřípadě při některých srdečních vadách). HYPERTENZE VE VELKÉM OBĚHU je poměrně časté onemocnění, které je potřeba zavčasu léčit. Může být: 15

16 přechodná či trvalá, esenciální (příčina není přesně známa) nebo symptomatická (je známa příčina vzniku hypertenze). Esenciální (primární) hypertenze je nejčastější typ hypertenze, příčina není známá popřípadě není jednoznačná spíše multifaktoriální. Uvádí se, že se na vzniku esenciální hypertenze mohou uplatňovat faktory genetické, regulační (porušení koordinace kory a nižších regulačních mechanismů) a dále zvýšená citlivost na presorické látky (látky zvyšující krevní tlak), zvýšená dráždivost čidel (presoreceptorů) a opakované dráždění kory, například stresem. Symptomatická hypertenze je taková, jejíž příčinu známe; jedná se zejména o hypertenzi při postižení ledvin (ledviny zejména při nedokrevnosti vylučují hormon renin, který způsobuje hypertenzi), hypertenzi při hyperprodukci některých hormonů (adrenalinu dření nadledvin nebo tyroxinu při hyperthyreoze - hyperprodukci hormonů štítné žlázy), hypertenzi při některých vrozených srdečních vadách (například při zúžení srdečnice), hypertenzi při poškození mozku. Hypertenze má tři stadia; pokud je léčba zahájena ve stadiu prvém, má to rozhodující význam pro osud pacienta. Stadia hypertenze: 1. FUNKČNÍ = pouze zvýšený KT, žádné další patologické změny, 2. KARDIOVASKULÁRNÍ ZMĚNY (zbytnění srdce, rozvoj aterosklerozy), 3. ORGÁNOVÉ ZMĚNY (zejména z poškození cév vlivem aterosklerozy). Hypotenze I hypotenze může být esenciální (někteří jedinci mají sklon k nízkému tlaku) a symptomatická (například při Addisonově chorobě, tedy při selhávání funkce kory nadledvin). Nemoci osrdečníku (perikardu) MODUL III: NEMOCI SRDCE Osrdečník je blanitý vak (dutina), ve kterém spočívá srdce krytá na povrchu přísrdečníkem (epikardem). V osrdečníku se mohou hromadit různé tekutiny a hmoty, pohyby srdce jsou pak znesnadněny až znemožněny a stav může končit srdečním selháním: HEMOPERIKARD je nahromadění krve v osrdečníku, může dojít až k TAMPONÁDĚ SRDCE končící smrtí; příčinou tamponády bývá ruptura srdeční svaloviny po infarktu, úrazy ale i krvácení z nádorů nebo zánětu osrdečníku. EMPYEM PERIKARDU je nahromadění hnisu při hnisavých zánětech postihujících osrdečník nebo i na osrdečník naléhající plicní tkáň. HYDROPERIKARD je nahromadění vodnatého sekretu v osrdečníkovém vaku, např. při městnání krve, může být spojen s hydrothoraxem nahromaděním sekretu v dutině hrudní. Osrdečník může být ovšem postižen i dalšími způsoby a pohyby srdce jsou i v tomto případě značně znesnadněny: 16

17 FIBROSNÍ PERIKARDITIS je vazivové ztluštění perikardu nebo i epikardu, například po vleklém zánětu; srdce je sevřeno a selhává. PANCÉŘOVÉ SRDCE vzniká kalcifikací vaziva ztluštělého perikardu; někdy mluvím e pancéřovaném srdci NÁDOROVÁ PERIKARDITIS je obrůstání srdce nádorem a jeho útlak nádorovými masami. Vrozené srdeční vady Vrozených srdeční vad je velké množství; obecně je možné rozdělit je do základních tří skupin: vady se zkratem (s míšením aortální a pulmonální krve): vady stenozující (před stenozou vzniká zbytnění srdeční svaloviny), vady kombinované. Vady s levo-pravým zkratem Tyto vady jsou charakteristické přestupem okysličené krve z levého srdce či aorty do pravého srdce či plicnice; v pravém srdci a plicnici vniká tedy hypertenze, dochází ke zbytnění pravého srdce a v jistém okamžiku se díky tomuto zbytnění změní L P zkrat na P L v tom okamžiku vznikne cyanoza (zmodrání), neboť se do velkého oběhu dostává odkysličená krev. Jedná se tedy o vady pozdně cyanotizující. Příčinou L P zkratu může být: otvor mezi pravou a levou síní srdeční (foramen ovale), otevřená botalská dučej tedy spojka mezi aortou a plicnicí, která se po porodu normálně uzavře (před porodem, kdy ještě nejsou rozvinuty plíce se krev plicím vyhýbá právě touto dučejí a také přes foramen ovale), patologickým otvorem mezi levou a pravou komorou. 17

18 Vady s pravo-levým zkratem Jedná se o vady časně cyanotizující, neboť odkysličená krev uniká zkratem doleva ihned po porodu; patří sem například Falotova tetralogie (defekt septa komor, aorta nasedající na defekt, stenoza plicnice, hypertrofie pravé komory) a transpozice velkých cév (plicnice vystupuje z LK, aorta z PK). Mezi vady stenozující patří vrozená zúžení chlopní, stenoza aorty a stenoza plicnice. Ischemická choroba srdeční Ischemická choroba srdeční (ICHS) je jedním z nejčastějších onemocnění a bohužel též jednou z nejčastějších příčin smrti. Podstatou této choroby je jak již vyplývá z jejího názvu, nedostatečné zásobení srdeční svaloviny kyslíkem. Mechanismy nedostatečného okysličení svaloviny mohou být různé: myokard potřebuje více kyslíku, kyslíku v krvi je méně, koronární tepny jsou zúženy aterosklerozou. Nejčastějším mechanismem je samozřejmě skleroza (ateroskleroza) věnčitých tepen; její podstatou je skutečnost, že se ve stěně tepny hromadí látky tukové povahy, které se opouzdřují vazivem, do něhož se začnou ukládat soli vápníku. Proces postupně uzavírá průsvit tepny a stav se může náhle zhoršit tím, že se nad plátem vytvoří krevní sraženina. Osud pacienta záleží na rychlosti uzávěru, kalibru postižené tepny, stavu srdeční svaloviny (jedná-li se o prvý či opakovaný infarkt, má-li pacient srdeční sval postižen pomyelomalatickými jizvami) a na stavu řečiště (může-li krev překážku obtéci jiným spojem na tom je založena i léčba pomocí překlenujících spojů bypassů). ICHS má základní tři projevy: 1) angina pectoris, což jsou záchvatovité bolesti, zprvu po námaze, později i klidové, což se dá považovat za předinfarktový stav, 2) myomalacie, o kterých byla zmínka již v kapitole ischémie jedná se o zánik svalových vláken, nikoli pojiva; následkem myomalacie je vazivová jizva, v případě mnohočetných jizev však dochází k srdečnímu selhávání, 3) infarkt myokardu (jinými slovy též zahať srdeční svaloviny ), což je nekroza (odumření) svaloviny i pojiva. Osud pacienta s infarktem může být různý, a to v důsledku patologických změn i účinnosti léčby, které je podroben; pokud nedojde k okamžité smrti selháním srdce, mohou pacienta ohrozit následující komplikace: ruptura srdce v místě infarktu s krvácením do osrdečníku (tamponáda srdce vede též ke smrti), přetržení papilárního svalu a vznik akutní insuficience cípaté chlopně, porušení převodního systému zástava srdce, arytmie, perforace septa komor vedoucí k přetížení levé komory, nástěnná tromboza nad infarktem - embolizace periferie, chronická výduť srdeční komory v jizvě po infarktu, které přispívá k selhávání srdce a v níž se může vytvořit trombus, ze kterého se mohou uvolňovat drobné i větší emboly, vývoj excentrické hypertrofie srdce vedoucí k srdečnímu selhání v určitém časovém intervalu od vzniku infarktu. Záněty postihující srdce Záněty mohou obecně postihnout epikard, srdeční svalovinu (myokard), výstelku srdce (endokard) a srdeční chlopně. 18

19 EPIKARDITIS zánět povrchové blány pokrývající srdce bývá součástí zánětu celé osrdečníkové dutiny. MYOKARDITIS zánět srdeční svaloviny, dnes nejčastěji virového původu; srdeční svalovina může být poškozena i toxickými látkami a bakteriálními toxiny (například při záškrtu). BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIS bakteriální zánět srdečních chlopní, může devastovat chlopeň a způsobit srdeční nedostatečnost; může však být i zdrojem centrální pyémie do perifermích orgánů metastazují hnisavé částice a způsobí metastatická hnisání. REVMATICKÁ ENDOKARDITIS následkem streptokokové infekce (streptokokové anginy) docházelo u osob, které nebyly léčeny antibiotiky k v vleklému zánětu chlopní levého srdce, nejčastěji mitrální (dvojcípé) chlopně. Stav pozvolna progredoval až do stadia srdečního selhávání. Srdeční selhávání a selhání Podstatou srdečního selhání je skutečnost, že některá ze srdečních dutin vypuzuje menší než-li potřebné množství krve; příčiny mohou být značně různorodé, prakticky každé onemocnění kardiovaskulárního systému může vest k srdečnímu selhávání a selhání. Srdeční selhání může být náhlé (při embolizaci plicnice, úrazech, zánětech srdeční svaloviny, devastaci chlopně bakteriálním zánětem a podobných akutních stavech) a vleklé (při dlouhodobých a postupně se rozvíjejících chorobách). Náhlé srdeční selhání je doprovázeno rozšířením srdečních komor (například při embolizaci plicnice je rozšířena komora pravá, neboť je embolem ucpaná plicnice) V případě vleklých procesů, které nevedou k bezprostřednímu selhání, se zpočátku srdce snaží zvýšené nároky kompenzovat zbytněním svaloviny a vzniká koncentrická hypertrofie. V jistém okamžiku však již prosté zbytnění nestačí a srdce se zvolna začne rozšiřovat (dilatovat) mluvíme o excentrické hypertrofii, která pokud vyvolávající příčina přetrvává, končí srdečním selháním a smrtí. Některá stavy se označují podle vyvolávající příčiny; například zbytnění srdce následkem hypertense označujeme jako cor hypertonicum (hypertensní srdce), zbytnění pravé komory při chorobách plicních je cor pulmonale chronicum (vleklé plicní srdce), prosté rozšíření (dilataci) pravé komory při náhlých chorobách plic označujeme jako cor pulmonale acutum (náhlé plicní srdce). Existuje i termín mnichovské srdce, který označuje zbytnění a selhání srdce, jehož příčinou je nadměrná a dlouhodobá zátěž oběhového systému konzumací velkého množství piva. Příčiny selhávání a selhání lze rozdělit na příčiny srdeční a mimo srdeční. Mezi choroby srdce, které vedou k selhávání patří zejména ischemická choroba srdeční (ICHS), dále pak veškerá onemocnění postihující srdeční chlopně, postižení převodního systému srdečního, vrozené vývojové vady srdce, postižení srdce nádorovým bujením a některé další stavy. Mezi mimosrdeční příčiny selhávání patří hypertenze, zúžení plicnice nebo srdečnice, nemoci osrdečníkové dutiny omezující srdeční stahy a podobně. Selhávání levého srdce vede k městnání krve v plicích, popřípadě ke vzniku smrtícícho plicního otoku; selhávání pravého srdce vede ke chronickému (vleklému) překrvení orgánů, k cyanoze, k orgánovým změnám z vleklého nedostatku kyslíku a k otokům zejména kolem kotníků (kromě selhávání srdce se uplatňuje i gravitace). Nádory srdce Primární nádory srdce jsou poměrně vzácné; srdce bývá častěji postiženo metastazami, například z oblasti plic. Nádor pak může srdeční sval souvisle obrůstat a vést k selhávání a selhání. 19

20 MODUL IV: NEMOCI DÝCHACÍCH CEST A HRUDNÍKU Somatologie: Rozdělení hrudníku: levá a pravá dutina hrudní, osrdečník, mezihrudí (mezi pravou a levou dutinou hrudní). Dutina hrudní obsahuje plíce. Dutina je vystlána pohrudnicí. Na povrchu plic je poplicnice. Mezi pohrudnicí a poplicnicí je podtlak, který udržuje plíce v rozepjatém stavu; plíce pasivně kopíruje velikost dutiny hrudní, která se mění vlivem dýchacích pohybů. Dýchací pohyby jsou umožněny dýchacími svaly. Mezi hlavní dýchací svaly patří mezižeberní svaly a bránice. Řízení dýchání: V prodloužené míše je dechové centrum, které reaguje zejména na zvýšenou koncentraci CO 2 v krvi vzniká dušnost a nádech. Plíce se dělí na laloky (loby), segmenty a lalůčky (lobuly). Levá plíce má dva laloky, pravá plíce má tři laloky. Místo, kde do plic vstupují cévy a průdušky se nazývá plicní branka (hilus). Krevní oběh plicní se nazývá malý krevní oběh; plicnice odstupující z pravé komory se rozděluje na pravou a levou větev a tyto vstupují do plic, kde se dále dělí na menší větve. Jednotlivé lalůčky jsou obklopeny sítí kapilár, které se pak sbíhají do žil. Žíly odvádějící okysličenou krev, končí v levé srdeční síni. Dýchací cesty se rozděluji na horní a dolní. K horním dýchacím cestám počítáme dutinu nosní - cavum nasi (zde se vdechovaný vzduch čistí, ohřívá a zvlhčuje čichový aparát varuje před vdechnutím nebezpečných látek), nosohltan - nasopharynx (obsahuje bohatou mízní tkáň mandle, která slouží k zachycení vdechovaných antigenů a vytváří tak barieru proti infekci), hltan - pharynx (část společná pro dýchací a trávicí trakt, je obklopen polykacími svaly), hrtan larynx (od hltanu jej odděluje příklopka hrtanová bránící průniku potravy do dýchacích cest, kostru hrtanu tvoří velké chrupavky, jsou zde hlasivky, jejíž chvěním vzniká zvuk), průdušnice trachea (její kostru tvoří podkovovité chrupavky otevřené směrem dozadu, k jícnu který probíhá mezi ní a páteří), v oblasti plicních branek se průdušnice rozděluje na průdušky (vstupuji do plic, kde se dělí na menší větve). Výstelka dýchacích cest: Dýchací cesty (vyjma hltanu) jsou vystlány respiračním epitelem obsahujícím mimo jiné i hlenotvorné a řasinkové buňky. Částice na 5 mikro se zachytí v hlenu dýchacích cest a jsou řasinkami dopravovány vzhůru dojde k jejich vykašlání. Částice pod 5 mikro se dostávají až do plicních sklípků, odkud jsou odplavovány mízním systémem. Výstelka plicních sklípků: Sklípky jsou vystlány plochým epitelem, který umožňuje, aby docházelo k výměně plynů mezi krví a vzduchem ve sklípcích této výměně říkáme zevní dýchání. Na povrchu sklípků je zvláštní lipoproteinová látka - surfantant, která způsobuje stejnoměrné rozepínání všech plicních sklípků. Mezihrudí (mediastinum) je tvořeno vazivově tukovou tkání, ve které probíhají velké cévy (dolní dutá žíla, aorta), jícen (před páteří), hrudní mízovod (při páteři) a průdušnice. Mezihrudí také obsahuje mízní uzliny a v horní části brzlík (thymus), ve které dochází ke zrání T-lymfocytů a který v dospělosti zaniká. Dušnost Dušnost může být způsobena: centrálně (podrážděním dechového centra v prodloužené míše zejména zvýšenou hladinou CO 2 ) nebo periferně (znemožněním či znesnadněním zevního dýchání); příčinou periferní dušnosti mohou být prakticky veškerá plicní onemocnění, patologický obsah dutiny hrudní, poruchy dýchacích svalů a jejich nervového zásobení, bolestivost dýchacích pohybů a podobně. 20

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE

7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2 )

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pneumologie symptomatologie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové TUSSIS KAŠEL (tussis) 1 Nejčastější příznak onemocnění DC Reflexní děj výbavnost podrážděním tusigenní zóny V DC hrtan, bifurkace trachey,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci dýchací soustavy Označení materiálu:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA Srdce hmotnost 230 340 g má tvar

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

PATOLOGIE. Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent. TÍíleté vy55í odborné studium

PATOLOGIE. Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent. TÍíleté vy55í odborné studium Ministerstvo Skolství, mlideie a tètovfchovy Òeské republiky Uóební osnova Piedmètu PATOLOGIE Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent TÍíleté vy55í odborné studium vydalo Ministerstvo Skolství,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

5. progresivní změny

5. progresivní změny 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více