Hlavní nádraží Praha. Prague Central Station. Slavnostní otevření za účasti prezidentů Václava Klause a Giorgia Napolitana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. 4. 2011. Hlavní nádraží Praha. Prague Central Station. Slavnostní otevření za účasti prezidentů Václava Klause a Giorgia Napolitana"

Transkript

1 Hlavní nádraží Praha Slavnostní otevření za účasti prezidentů Václava Klause a Giorgia Napolitana Prague Central Station Grand Opening with the Presidents Václav Klaus and Giorgio Napolitano in attendance

2 Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o. je česká společnost, založená akciovou společností Grandi Stazioni S.p.A. v návaznosti na její úspěšnou účast ve veřejné obchodní soutěži, jejímž zadavatelem byla společnost České dráhy a která proběhla v letech 2002 až Předmětem soutěže byl výběr jednoho podnájemce, který zajistí opravy, rekonstrukci a přestavbu železničních stanic Praha hlavní nádraží, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Stávajícími společníky společnosti jsou Grandi Stazioni S.p.A. (51 %), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (39 %) a SIMEST (10 %). Revitalizace, zhodnocení a následný management 13 největších nádraží v Itálii: to je hlavní poslání společnosti Grandi Stazioni S.p.A.. Většinovým akcionářem společnosti s 60 % akcií jsou Italské státní dráhy (Ferrovie dello Stato. Zbývajících 40 % akcií patří společnosti Eurostazioni S.p.A., jejímiž společníky jsou Edizione S.r.l. (skupina Benetton), Vianni Lavori S.p.A. (skupina Caltagirone), Pirelli & C. S.p.A. (skupina Pirelli) and Sncf Participations S.A. (Société Nationale des Chemins de Fer). Evropská banka pro obnovu a rozvoj (anglická zkratka EBRD ) je mezinárodní finanční instituce, která podporuje projekty ve 29 zemích, od střední Evropy po střední Asii. Členy banky je 61 zemí, Evropské společenství a Evropská investiční banka. EBRD udržuje úzký politický dialog s vládami, orgány a institucemi k podporování svých cílů. SIMEST S.p.A. je společnost hájící zájmy italských investorů v zahraničí, založená v roce Jejím majoritním akcionářem se 76 % akcií je italská vláda. Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o. is a Czech company established by Grandi Stazioni S.p.A. following its successful participation in the public tender, organized by České dráhy, a.s. during the years for the refurbishment and subsequent management and operation of the Prague Main Railway Station as well as Mariánské Lázně and Karlovy Vary Railway Stations. The current shareholders of the Company are Grandi Stazioni S.p.A. (51%), the European Bank for Reconstruction and Development (39%) and SIMEST (10%). Upgrading, valorizing and managing Italy s 13 largest railway stations: this is the key objective of Grandi Stazioni S.p.A., 60% of which is owned by the Italian railway operator, Ferrovie dello Stato, while the remaining 40% is held by the company, Eurostazioni S.p.A., whose shareholders are Edizione S.r.l. (Benetton Group), Vianini Lavori S.p.A. (Caltagirone Group), Pirelli & C. S.p.A. (Pirelli Group) and Sncf Participations S.A. (Société Nationale des Chemins de Fer). The EBRD is an international financial institution that supports projects in 29 countries ranging from central Europe to central Asia. Owned by 61 countries and two intergovernmental institutions, the EBRD maintains a close political dialogue with governments, authorities and representatives of civil society to promote its goals. SIMEST S.p.A. is the company with a majority stake of 76% owned by the Italian Government. SIMEST S.p.A. was established in the year 1990 to promote and assist Italian investors abroad.

3 9 900 m 3 zbouráno demolished Takto to všechno začalo It all began here

4 Kč rozpočet investice Grandi Stazioni v České republice investment budget of Grandi Stazioni in the Czech Republic Od zanedbaného From neglected k opečovávanému to managed

5 2 549 m 2 nové pokladny a úschovny zavazadel new ticketing office and left-luggage areas Od odděleného From distant k přístupnému to accessible

6 m 2 zrekonstruovaných ploch refurbished premises Od náhodného From random k plánovanému to planned

7 93 nových bezpečnostních kamer new cctv cameras Od zastaralého From old style k pokrokovému to hi-tech

8 cestujících za rok passengers per year Od nepřehledného značení From disorienting k promyšlenému to clear navigation

9 2 500 m 2 instalovaných sítí proti holubům installed nets against pigeons Od opuštěného From abandoned k přátelskému to friendly

10 18 nových výtahů, eskalátorů a travelátorů new lifts, escalators and moving walkways Od nepohodlného From unpleasant ke komfortnímu to comfortable

11 m nové kabeláže new cables Od nevábného From unappealing k elegantnímu to attractive

12 626 m 2 nových veřejných toalet new public toilets Bez komentáře no comment

13 let spojujeme Prahu a svět years of connecting Prague to the world

14 MILNÍKY ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU 14. prosince Zahájení provozu Nádraží císaře Františka Josefa I. Název Praha Hlavní nádraží nese od ledna Rekonstrukce nádraží. Staré budovy Nádraží císaře Františka Josefa I. byly strženy a místo nich byla postavena nová hlavní budova v secesním slohu. Architektonický návrh připravil Josef Fanta, podle nějž je budova pojmenována Z důvodu zvýšení kapacity přepravy byla k Fantově budově připojena nová odbavovací hala podle návrhu Josefa Dandy, Jana Bočana a Aleny a Jana Šrámkových, představující čistý styl architektury sedmdesátých let 20. století. 17. prosince 2003 České dráhy a Grandi Stazioni uzavřely na dobu 30 let od dokončení stavebních prací tři smlouvy o revitalizaci, provozu a správě Hlavního nádraží v Praze, nádraží v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Jedná se o pilotní zahraniční projekt italské firmy, která hodlá investovat v České republice více než 1,15 mld. Kč (přibližně 47 milionů Euro) Společnost Grandi Stazioni dokončila projektovou dokumentaci, založenou na nové koncepci fungování železničního nádraží. Nepřitažlivé neosobní prostory se změní v moderní centrum služeb k uspokojení každého přání a potřeb cestujících. Autorem architektonických návrhů je Patrik Kotas. Nadto společnost Grandi Stazioni zajistila všechna potřebná povolení, včetně stavebních. Důraz je kladen na bezpečnost, přehledný informační systém uvnitř nádraží a bezbariérový přístup. 17. prosince 2006 Je stavebně zahájena první etapa kompletní revitalizace Hlavního nádraží Praha a nádraží v Mariánských Lázních. Jako generální dodavatel stavby je na základě řádně uskutečněného výběrového řízení vybrána stavební společnost Metrostav. První polovina roku 2008 První etapa revitalizovaného Hlavního nádraží v Praze byla otevřena veřejnosti. Zahrnuje m 2 rekonstruovaných prostor, zejména pak m 2 nově vzniklých obchodních ploch. Současně je zahájena druhá etapa revitalizace. Červen 2009 Druhá etapa revitalizovaného Hlavního nádraží v Praze byla otevřena veřejnosti. Zahrnuje m 2 rekonstruovaných prostor, včetně m 2 nově vzniklých obchodních ploch a navíc i m 2 nového ČD Centra Českých drah, kde jsou umístěny pokladny a úschovna zavazadel. Současně je zahájena třetí etapa revitalizace. Listopad 2009 Otevření kompletně revitalizovaného nádraží v Mariánských Lázních, což představuje celkově m 2 zrekonstruovaných prostor. Prosinec 2010 Třetí etapa revitalizovaného Hlavního nádraží v Praze byla otevřena veřejnosti a tím byla i dokončena rekonstrukce celé nové odbavovací haly. To představuje celkově m 2 zrekonstruovaných prostor nové odbavovací haly, včetně m 2 nově vytvořených obchodních ploch. 14. dubna 2011 Slavnostní otevření celé zrekonstruované nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha za účastí prezidentů Italské republiky a České republiky, pana Giorgia Napolitana a pana Václava Klause. Od nynějška do konce roku 2013 Nadchází výzva k revitalizaci a k nalezení nového komerčního využití historické Fantovy budovy. MILESTONES OF A SUCCESS STORY December 1871 The opening of the Franz Josef I Railway Station, re-named the Prague Main Railway Station in January The new main building is constructed in the liberty style and is erected in place of the Franz Josef I Railway Station, which was based on the architectural plans of Josef Fanta; the building today still bears his name Following an increase in the demand for transportation, a new building is built adjacent to the Fanta Building, thus resulting in the birth of the New Hall which was based on the architectural plans of Josef Danda, Jan Bočan, Alena Šrámková and Jan Šrámek, and represents a clean archetype of 1970 s architecture. 17 December 2003 České dráhy and Grandi Stazioni conclude 3 contracts, for the duration of 30 years from the completion of the construction works, on the revitalization, management and operation of the Prague Main Railway Station, as well as for the Mariánské Lázně and Karlovy Vary Railway Stations. Such an undertaking represents the pilot foreign project of the Italian company, which intends to invest 1.15 billion CZK approximately (47 millions approximately) in the Czech Republic Grandi Stazioni realized the entire design process based on the new concept of a railway station (no longer as transient places without a soul, but rather as service centers established to satisfy every anticipated need and desire of the passenger) and the related architectural plans of Patrik Kotas. Moreover, Grandi Stazioni arranged for all relevant planning and construction approvals, including Building Permits. One of the main focuses was on security and intelligent navigation systems located inside the Railway Stations, as well as barrier-free spaces let spojujeme Prahu a svět December 2006 The first construction Phase for the complete revitalization of the Prague Main Railway Station and Mariánské Lázně Railway Stations is launched. The Metrostav construction company is selected as the General Contractor following the proper tender process. First half of 2008 Phase I of the complete revitalization of the Prague Main Railway Station opens to the public, consisting of 3,111 sqm of refurbished premises, mainly including 1,690 sqm of newly constructed commercial shop spaces. Additionally, Phase II of the revitalization is simultaneously launched. June 2009 Phase II of the Prague Main Railway Station revitalization opens to the public, consisting of 12,087 sqm of refurbished premises, including 2,666 sqm of newly constructed commercial shop spaces and 2,430 sqm of new space designated for České dráhy comprising the ticketing office and left-luggage area. Additionally, Phase III of the revitalization is simultaneously launched. November 2009 Public opening of the completely refurbished Mariánské Lázně Railway Station, consisting of 4,892 sqm in total of refurbished premises. December 2010 Phase III of the Prague Main Railway Station revitalization opens to the public, and thus the New Hall is refurbished in its entirety. Resulting in a total of 30,038 sqm of refurbished premises of the New Hall, including 9,902 sqm in total of newly constructed commercial shop spaces. 14 April 2011 Grand opening ceremony for the entirely refurbished New Hall of the Prague Main Railway Station with the Presidents of the Italian and Czech Republics, Giorgio Napolitano and Václav Klaus, in attendance. years From of present connecting until the end Prague of 2013 to the world Launch of the challenging revitalization and new commercial exploitation of the historical Fanta Building.

15 Poznejte nový rozměr cestování Discover a new dimension of travelling More than travel

16 64 nových obchodů new shops Víc než móda More than fashion

17 9 902 m 2 nových obchodních ploch new commercial areas Víc než občerstvení More than dining

18 1 270 m 2 nové knihkupectví new bookstore Víc než dárky More than gifts

19 2 350 nových sprinklerových hlavic new sprinkler heads Víc než služby More than services

20 m 2 instalovaných podhledů installed suspended ceilings Víc než kosmetika More than cosmetics

21 m 2 povrchů rozvodů klimatizace surfaces of the air-conditioning ducts Víc než delikatesy More than delights

22 4 800 m 2 zasklení včetně nové fasády glazing including the new facade Víc než komfort More than comfort

23 6 244 m 2 nových technických ploch new technical areas Víc než technologie More than technologies

24 707 vlaků denně trains daily Víc než nádraží! More than station!

25

26 Rozzářili jsme Hlavní nádraží Praha Lights are Turned on in the Prague Central Station Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o. tel.: Hlavní nádraží Praha Slavnostní otevření za účasti prezidentů Václava Klause a Giorgia Napolitana Prague Central Station Grand Opening with the Presidents Václav Klaus and Giorgio Napolitano in attendance

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

company profile firemní profil

company profile firemní profil company profile 2012 firemní profil management Martina Blahová General Director blahova@studentagency.cz Lenka Holoubková Financial Director holoubkova@studentagency.cz Přemysl Vícha Business and marketing

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

V centru pozornosti The Centre of Attention

V centru pozornosti The Centre of Attention V centru pozornosti The Centre of Attention Havlíčkova Plaza shopping & offi ce center Havlíčkova Plaza shopping & office center Obsah Content Popis projektu / About the project... 5 Lokalita / Location...

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

www.theorchard.cz www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix

www.theorchard.cz www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix www.theorchard.cz Developer: Letting Agents: www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix contemporary vibrant high-quality Red Group is delighted to present

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více