Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled"

Transkript

1

2 Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Politologie a mezinárodní vztahy e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Psychologie e-kniha Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení e-kniha Kolektiv autorů Testy Všeobecný přehled e-kniha Copyright Fragment, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována bez písemného souhlasu majitelů práv.

3 OBSAH Obsah Úvod 5 České dějiny do roku KLÍČ České dějiny do roku České dějiny od roku 1526 do roku KLÍČ České dějiny od r do r České dějiny od roku KLÍČ České dějiny od roku Antika 95 KLÍČ Antika 109 Světové dějiny do roku KLÍČ Světové dějiny do r Světové dějiny od roku 1492 do roku KLÍČ Světové dějiny od r do r Světové dějiny od roku KLÍČ Světové dějiny od r Politologie 181 KLÍČ Politologie 194 Mezinárodní vztahy 205 KLÍČ Mezinárodní vztahy 214 Evropská unie 223 KLÍČ Evropská unie 240 NATO 255 KLÍČ NATO 260

4 Ekonomie 263 KLÍČ Ekonomie 276 Filozofie 283 KLÍČ Filozofie 296 Sociologie 305 KLÍČ Sociologie 315 Sociální práce 321 KLÍČ Sociální práce 330 Psychologie 345 KLÍČ Psychologie 354 Literatura 361 KLÍČ Literatura 372 Divadlo 383 KLÍČ Divadlo 387 Výtvarné umění 393 KLÍČ Výtvarné umění 398 Hudba 403 KLÍČ Hudba 409 Jednoduché klíče ke všem testům 413

5 ÚVOD Úvod Vážení čtenáři, milí studenti, Připravujete se nebo se alespoň chystáte na přípravu k přijímacím zkouškám na vysokou školu a máte pocit, že nic nevíte? Děsí vás zrádný test všeobecného přehledu, který do zkoušek zařazuje většina vysokých škol a ve kterém se může objevit cokoli? Netušíte, co od autorů můžete čekat? Nemáte představu o tom, na jaké otázky byste v testu mohli narazit a jak hluboké znalosti byste měli mít? Tato knížka vám umožní udělat si názornou představu najdete v ní tematické testy z jednotlivých oborů společenských věd, které bývají do testů všeobecných znalostí nejčastěji zařazovány, a podrobně zpracovaný klíč, ve kterém naleznete nejen správnou odpověď, ale také zdůvodnění, proč je právě ona odpověď správná. Jestliže zjistíte, že vaše vědomosti v některém z oborů pokulhávají, nezoufejte souběžně s touto knížkou vychází i publikace Témata Všeobecný přehled z edice Přijímací zkoušky na VŠ, díky níž si můžete potřebné informace doplnit, a zvládnout pak nejen testy z této knížky, ale především ty opravdové u přijímacích zkoušek. Držíme Vám palce. Vydavatelé / 5

6

7 České dějiny do roku Který z germánských kmenů se zdržoval v 1. pol. 6. století na území Moravy a odešel odtud v roce 568 do Itálie? a) Alamani b) Langobardi c) Kvádové d) Markomani 2. Který písemný pramen zachytil zmínky o Sámově říši? a) Kosmova kronika b) tzv. Geograf bavorský c) kronika tzv. Fredegara d) Legenda Kristiánova 3. Které chronologické pořadí panovníků Velké Moravy je správné? a) Rastislav Mojmír I. Svatopluk Mojmír II. b) Mojmír I. Svatopluk Rastislav Mojmír II. c) Mojmír I. Mojmír II. Rastislav Svatopluk d) Mojmír I. Rastislav Svatopluk Mojmír II. 4. Co byla bula Industriae tuae, kdy vznikla a kdo ji vydal? a) Dokument, kterým byla zrušena moravská arcidiecéze. Bulu vydal roku 880 papež Jan VII. b) Listina, kterou byla vytvořena moravská arcidiecéze a povolena slovanská liturgie. V roce 880 byla vydána papežem Janem VIII. c) Listina, která zakazovala na Velké Moravě slovanskou liturgii. V roce 890 ji vydal papež Jan VI. d) Dohoda mezi papežem Janem VIII. a knížetem Svatoplukem, která vznikla v roce 882 a týkala se zákazu činnosti Metoděje a jeho žáků na Velké Moravě. 5. Kdo byl historicky prvním doloženým příslušníkem dynastie Přemyslovců a jak se jmenovala jeho manželka? a) Bořivoj a Drahomíra b) Spytihněv a Ludmila c) Vratislav a Drahomíra d) Bořivoj a Ludmila / 7

8 6. Kdy a kde byl zavražděn kníže Václav? a) 28. září 935, ve Staré Boleslavi b) 28. září 934, ve Staré Boleslavi c) 28. října 934, ve Staré Boleslavi d) 26. září 935, ve Staré Kouřimi 7. Které arcidiecézi podléhalo pražské biskupství a kdo se stal jeho prvním biskupem? a) Pražské biskupství podléhalo arcidiecézi v Mohuči a první biskupem byl zvolen Dětmar. b) Pražské biskupství spadalo pod arcidiecézi v Magdeburku a prvním biskupem byl Slavníkovec Vojtěch. c) Biskupství v Praze nepodléhalo žádné arcidiecézi a bylo podřízeno přímo papeži. Prvním biskupem byl zvolen Božetěch. d) Pražské biskupství bylo podřízeno arcibiskupství v Hnězdně a prvním biskupem se stal Slavníkovec Vojtěch. 8. Kde sídlili Slavníkovci a který přemyslovský kníže zorganizoval jejich vyvraždění? a) Slavníkovci sídlili v Libici nad Cidlinou a jejich vyvraždění zorganizoval Boleslav Chrabrý. b) Slavníkovci sídlili v Roudnici nad Labem a byli povražděni na popud knížete Boleslava I. c) Slavníkovci sídlili v Libici nad Cidlinou a byli vyvražděni na popud knížete Boleslava II. d) Slavníkovci sídlili na Levém Hradci a dal je vyvraždit Boleslav III. 9. Který z panovníků požádal římského krále, aby mu udělil Čechy v léno? a) Boleslav II. b) Boleslav III. c) Vladivoj d) Václav 8 \

9 10. Břetislav I. vydal krátce před svou smrtí stařešinský řád, seniorát. V čem spočíval jeho princip? a) Stařešina rodu, který dosáhl určitého věku, se musí vzdát trůnu ve prospěch mladších uchazečů. b) Podle stařešinského řádu se novým panovníkem měl vždy stát nejstarší člen rodu. c) Novým panovníkem se stává vždy nejstarší syn vládnoucího knížete. d) Šlechta si vymohla na knížeti vytvoření rady starších seniorů, která měla dohlížet na výkon panovníkovy moci. 11. Co označuje termín hradská soustava a kdo stál v čele jednotlivých hradů? a) Hradská soustava představovala základní systém správy území v raně středověkém státě. V čele stál hradský správce, kastelán nebo župan. b) Hradská soustava byla systémem hradů, který sloužil k zajištění obživy knížecí rodiny. V čele hradů stáli hejtmani. c) Hradská soustava byla neuskutečněný projekt opevnění, které mělo bránit hranice přemyslovského státu. Hrady měly podléhat šlechtickým rodům. d) Hradská soustava byla skupina hradů kolem hlavních obchodních cest. V jejich čele stály skupiny obchodníků a kupců. 12. Který český panovník získal jako první královskou korunu a proč? a) Spytihněv II., za pomoc papeži Řehoři VII. v boji proti Jindřichovi IV. b) Vratislav I., za podporu římského krále Jindřicha II. v jeho sporu s papežem Řehořem VIII. c) Vladislav II., za podporu Fridricha Barbarossy při tažení do Milána. d) Vratislav II., za pomoc římskému králi Jindřichovi IV. v boji o investituru s papežem Řehořem VII. 13. Morava byla rozdělena Břetislavem I. na údělná knížectví. Byly to: a) Olomoucko a Brněnsko, z něhož se později oddělil ještě úděl znojemský. b) Olomoucko a Znojemsko, z něhož se později oddělil ještě úděl brněnský. c) Znojemsko, Olomoucko, Břeclavsko. d) Brněnsko a Olomoucko, z něhož se později oddělil ještě úděl znojemský. / 9

10 14. Který výrok o kronikáři Kosmovi je pravdivý? a) Rozdělil svoji kroniku do čtyř částí, z nichž poslední končí smrtí knížete Vladislava II. b) Kroniku napsal latinsky. c) Kosmas zemřel v roce d) Ve své kronice se opíral o dílo tzv. Kanovníka vyšehradského. 15. Kníže Soběslav svedl v roce 1126 vítěznou bitvu s jedním římským panovníkem. O jakou bitvu se jednalo a koho v ní český kníže porazil? a) Jednalo se o bitvu u Chrudimi a Soběslav v ní porazil římského krále Lothara. b) Soběslav porazil v bitvě u Chlumce římského krále Jindřicha II. c) Vítěznou bitvu svedl Soběslav I. u Chlumce a porazil římského krále Lothara. d) Český kníže porazil v bitvě u Loděnic římského krále Lothara. 16. Kdo byl v letech 1126 až 1150 olomouckým biskupem? a) Jindřich ze Zdic b) Jiří Zdík c) Vladislav Jindřich d) Jindřich Zdík 17. Jak se od sebe liší vnitřní a vnější kolonizace? a) Při vnitřní kolonizaci se přesouvalo obyvatelstvo z pohraničních oblastí do vnitrozemí a při vnější tomu bylo naopak. b) Vnitřní kolonizaci uskutečnili převážně cizinci, zatímco při vnější expandovalo české obyvatelstvo hlavně za hranice státu. c) Vnitřní kolonizace probíhala převážně ve 12. století a obyvatelstvo se přesouvalo z vnitrozemí do pohraničních oblastí. Při vnější kolonizaci osidlovalo české území převážně obyvatelstvo z cizích zemí. d) Vnější kolonizace předcházela vnitřní a prováděli ji převážně cizinci z německy mluvících zemí. 18. Které tvrzení o Vladislavovi II. není pravdivé? a) V roce 1158 byl Fridrichem Barbarossou korunován na krále. b) Zúčastnil se třetí křížové výpravy. 10 \

11 c) V roce 1172 abdikoval ve prospěch svého syna Bedřicha. d) V zahraniční politice spolupracoval s představiteli štaufské dynastie. 19. Mezi města, která vznikla tzv. na zeleném drnu, patří: a) Polička, České Budějovice b) Žatec, Znojmo c) Olomouc, České Budějovice d) České Budějovice, Žatec 20. Proč má Zlatá bula vydaná Fridrichem II. v roce 1212 Přemyslu Otakarovi I. přídomek sicilská? a) Přemysl Otakar I. ji získal na Sicílii za pomoc Fridrichovi II. v bojích s papežem. b) Fridrich II. při jejím vydání nedisponoval ještě pečetí římských králů, a proto použil pečeť krále sicilského. c) Pečeť krále sicilského byla nadřazena pečeti římských králů. d) Bula upravovala vzájemné vztahy mezi českým a sicilským králem. 21. Které pořadí následujících událostí je chronologicky správné? a) vydání tzv. velkého privilegia pro českou církev, vydání Zlaté buly sicilské, smrt nejstaršího syna Václava I. Vladislava b) vydání Zlaté buly sicilské, uznání královského titulu Přemysla Otakara I. papežem, smrt nejstaršího syna Václava I. Vladislava c) vydání Zlaté buly sicilské, uznání královského titulu Přemysla Otakara I. papežem, vydání tzv. velkého privilegia pro českou církev d) uznání královského titulu Přemysla Otakara I. papežem, vydání Zlaté buly sicilské, vydání tzv. velkého privilegia pro českou církev 22. Ke kterým událostem nedošlo za vlády krále Václava I.? a) Václav I. usiloval o ovládnutí sousedního Rakouska a Štýrska. b) Přemysl Otakar II. vedl proti svému otci Václavovi I. odboj a byl načas uvězněn. c) Přemysl Otakar byl zvolen rakouským vévodou. d) Václav I. získal Chebsko. / 11

12 23. Přemysl Otakar II. podnikl do sousedních Prus dvě křížové výpravy. Které město zde založil? a) Královec b) Karlovec c) Kalingrad d) Nižnij Kaligrad 24. Který panovník bojoval proti Přemyslu Otakarovi II. v bitvě na Moravském poli? a) Alfons X. Kastilský b) Richard Cornwallský c) Rudolf I. Habsburský d) Fridrich Habsburský 25. Kdo se ujal poručnické vlády nad mladým Václavem II. po smrti jeho otce? a) Ota Brabantský b) Otakar Bratranský c) Ota Braniborský d) Ota Bavorský 26. Václav II. měl za manželku: a) Anežku Pyskatou b) Gutu Habsburskou c) Alžbětu Šílenou d) Elišku Rajčinou 27. Král Václav II. prováděl úspěšnou zahraniční politiku. Podařilo se mu ovládnout: a) Korutansko, Kraňsko, Horní Sasko b) Chebsko, Kladsko, Štýrsko c) Krakovsko, Chebsko, Horní Slezsko d) Sandoměřsko, Horní Rakousy, Krakovsko 12 \

13 28. Hlavním autorem Zbraslavské kroniky byl: a) Petr Žitavský b) tzv. Mnich zbraslavský c) Petr Přerovský, zvaný Žabka d) Petr z Aspeltu 29. Jak se jmenoval poslední mužský příslušník přemyslovské dynastie, kdy a kde zahynul? a) Václav IV., v roce 1306 byl zavražděn v Olomouci. b) Václav III., v roce 1305 spáchal ve Znojmě sebevraždu. c) Václav II., v roce 1304 zemřel v Olomouci. d) Václav III., v roce 1306 byl zavražděn v Olomouci. 30. Které z těchto osobností žily ve stejné době? a) Jindřich Korutanský, Eliška Přemyslovna, Guta Habsburská, Václav IV. b) Rudolf Habsburský, Eliška Přemyslovna, Václav III., Jindřich z Lipé c) Přemysl Otakar II., Eliška Přemyslovna, Václav II., Václav III. d) Petr z Aspeltu, Jindřich VII. Lucemburský, Petr Žitavský, Přemysl Otakar I. 31. Čeho se týkaly tzv. inaugurační diplomy Jana Lucemburského z roku 1310? a) Povolovaly obsazování domácích úřadů cizinci a králi bylo umožněno vybírat berně bez souhlasu zemského sněmu. b) Omezovaly moc šlechty na úkor panovníka. c) Král se v nich zavázal, že bude zemskou berni vybírat pouze ve zvlášť určených případech (korunovace, věno pro dcery). d) Domácí šlechtici byli povinni podporovat panovníka v jeho vojenských taženích za hranice země. 32. Se kterým papežem spolupracoval Karel IV.? a) Klimentem VI. b) Klimentem VII. c) Klimentem V. d) Klimentem IV. / 13

14 33. Ve kterém roce byl Karel IV. korunován v Římě císařem? 14 \ a) 1355 b) 1346 c) 1358 d) Kdy bylo založeno pražské arcibiskupství a která biskupství mu podléhala? a) V roce 1344 a podléhala mu biskupství v Brně, Olomouci a Litomyšli. b) V roce 1443 a spadala pod něj biskupství v Olomouci a Litomyšli. c) V roce 1347 a podléhala mu biskupství v Olomouci a Litoměřicích. d) V roce 1344 a spadala pod něj biskupství v Olomouci a Litomyšli. 35. Jaké měla při svém založení pražská univerzita fakulty a kdo vykonával funkci kancléře univerzity? a) Univerzita měla při založení dvě fakulty, teologickou a právnickou. Funkci kancléře vykonával pražský biskup. b) Univerzita měla čtyři fakulty, teologickou, artistickou, právnickou a lékařskou. Funkci kancléře vykonával pražský arcibiskup. c) Pražská univerzita měla tři fakulty, teologickou, lékařskou a artistickou. Funkci kancléře vykonával její rektor. d) Univerzita měla čtyři fakulty, teologickou, artistickou, právnickou a lékařskou. Funkci kancléře vykonával panovník. 36. Co bylo podstatou konfliktu Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna? a) Arcibiskup protestoval proti prodeji odpustků. b) Václav IV. kritizoval postoj Jana z Jenštejna v otázce papežského schizmatu. c) Jan z Jenštejna nebyl spokojen s neutrálním postojem krále Václava IV. v otázce papežského schizmatu. d) Arcibiskup protestoval proti králově politice v otázce obsazování královských úřadů. 37. Kdy byl vydán tzv. Dekret kutnohorský a čeho se týkal? a) V roce 1408, týkal se povolení působení mistra Jana Husa na univerzitě. b) V roce 1409, upravoval počet hlasů jednotlivých univerzitních národů, český národ dostal hlasy dva a cizinci jeden.

15 c) V roce 1409 a upravoval počet hlasů jednotlivých univerzitních národů, český národ dostal hlasy tři a cizinci dohromady pouze jeden. d) V roce 1410 a upravoval počet hlasů jednotlivých univerzitních národů, český národ dostal hlasy tři a cizinci dohromady pouze jeden. 38. Kdo to byl Konrád Waldhauser? a) Reformní kazatel, který působil v Praze na žádost Karla IV. b) Fanatický náboženský reformátor, člen sekty adamitů (naháčů), který byl upálen z podnětu Jana Žižky. c) Náboženský kazatel, který navázal na učení Jana Husa. d) Druhý pražský arcibiskup, který nastoupil do úřadu po smrti Arnošta z Pardubic. 39. Který výrok o Janu Husovi není pravdivý? a) V roce 1400 byl vysvěcen a v letech 1402 až 1412 kázal v Betlémské kapli. b) Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka na něj uvalil klatbu. c) Ve svých názorech se opíral o učení švýcarského reformátora Jana Viklefa. d) Pobýval na Kozím Hrádku a hradě Krakovci. 40. Co byly čtyři artikuly pražské a kdy byly vyhlášeny? a) Hlavní ideový program husitské revoluce uznávaný všemi směry husitského hnutí. Vyhlášeny byly v roce b) Protest české šlechty a pražské univerzity proti upálení Jana Husa. Vyhlášeny byly v roce c) Hlavní ideový program husitské revoluce uznávaný všemi směry husitského hnutí. Vyhlášeny byly v roce d) Dohoda mezi českou šlechtou a husity na společném postupu proti králi Zikmundovi. Vyhlášeny byly v roce Které chronologické pořadí husitských vítězství nad křížovými výpravami je správné? a) bitva na Vítkově u Ústí nad Labem u Tachova u Do mažlic b) bitva na Vítkově u Tachova u Ústí nad Labem u Domažlic / 15

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon

Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon Francie, Svatá říše římská a Itálie Dánsko Drang nach Osten Saské vév. Magdeburg Polsko Kolín Flandry Koruna králů a císařů Svaté říše římské Cáchy Frankfurt n. M. Přemyslovský stát Normandské vév. Champagne

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

700. v ý r o č í s ň a t k u

700. v ý r o č í s ň a t k u 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 700. v ý r o č í s ň a t k u Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou U příležitosti emise stříbrné pamětní mince k 700. výročí sňatku Jana

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více