UKÁZKA TESTŮ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU. k přijímacím zkouškám na SVŠE Znojmo. pro kombinovanou formu studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UKÁZKA TESTŮ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU. k přijímacím zkouškám na SVŠE Znojmo. pro kombinovanou formu studia"

Transkript

1 UKÁZKA TESTŮ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ A VŠEOBECNÉHO PŘEHLEDU k přijímacím zkouškám na SVŠE Znojmo pro kombinovanou formu studia v akademickém roce 2006/2007

2 1. část VERBÁLNÍ MYŠLENÍ 1. Vyberte synonymem slova legální a) zákonitý b) právnický c) zákonný d) protiprávní 2. K úsloví Kdo seje vítr, sklízí bouři se významem nejvíce blíží úsloví: a) Moudřejší ustoupí b) Jak si kdo ustele, tak si lehne c) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne d) Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá 3. Vyberte antonymum (opak) ke slovu marnotratnost: a) rozhazovačnost b) spořivost c) štědrost d) velkorysost 4. Nejblíže slovu konkurence má slovo: a) spolupráce b) konkurz c) soutěžení d) smíření 5. Nejblíže slovu loajální má slovo: a) citlivý b) subtilní c) dobrý d) věrný 2

3 6. Které přísloví nejlépe vystihuje význam výrazu přelétavý a) Kdo se bojí, nesmí do lesa b) Každý pes, jiná ves c) Kam vítr, tam plášť d) Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše 7. Která dvojice má k sobě podobný vztah jako dvojice Turín Ravena a) Francie Paříž b) Praha Bratislava c) Anglie Skotsko d) Ostrava Havířov 8. Které slovo se svým významem nejvíce blíží slovu subvence : a) podpora b) pomoc c) odvaha d) vyrovnání 3

4 2. část NUMERICKÉ MYŠLENÍ 1. Který ze zlomků je největší? a) 27 / 14 b) 5 / 3 c) 17 / 9 d) 1 / 8 2. Který ze zlomků je nejmenší? a) 3 / 5 b) 2 / 4 c) 77 / 12 d) 9 / Které číslo je největší a nejmenší: -5/10, 5/10, -9/28, 9/28, -28/9, 28/9 a) -28/9, 28/9 b) -5/10, 9/28 c) -5/10, 28/9 d) 9/28, 28/9 4. Doplňte číslo namísto otazníku: 28, 22,?, 13, 10 a) 14 b) 15 c) 16 d) Doplňte číselnou řadu: 311, 295, 280, 266,? a) 255 b) 256 c) 253 d) 243 4

5 6. Které číslo nepatří mezi ostatní? 26, 44, 16, 60 a) 26 b) 44 c) 16 d) Doplňte čísla namísto otazníků: ? ? a) 3, 15 b) 2, 19 c) 3, 18 d) 4, Doplňte čísla namísto otazníků: ?? a) 35, 39 b) 39, 55 c) 23, 31 d) 47, 63 5

6 3. část ÚSUDKY 1. Na tenisovém turnaji se hrají poslední dvě utkání, a to na dva vítězné sety. K dispozici je jediný tenisový dvorec. Jeden set trvá maximálně 60 minut. Za kolik hodin nejpozději skončí turnaj? a) 2 b) 6 c) 4 d) 5 2. V přehradě je 24 kaprů a 6 sumců. 40 % ryb z přehrady jsou štiky. Jiné ryby v přehradě nežijí. Kolik je v přehradě celkem ryb? a) 46 b) 50 c) 30 d) Mělnický expres vychází pravidelně každý den od pondělí do pátku. V pondělí stojí 10 korun, v pátek 13 korun, jinak 8 korun. Pan Svoboda kupuje Mělnický expres vždy v pondělí, v úterý a v pátek. Každých 14 dní i ve čtvrtek. Kolik zaplatí za tři týdny? a) 93 b) 103 c) 98 d) nelze rozhodnout 4. V cyklistickém etapovém závodě byla pondělní etapa dlouhá 125 km, čtvrteční 149 km. Každý den od pondělí do pátku se délka etapy zvýšila o stejný počet kilometrů. Kolik kilometrů měli cyklisté za sebou po pondělní a úterní etapě? a) 125 b) 274 c) 260 d) 258 6

7 5. Měsíční nájem pana Sudy je Kč. V měsíci září stoupla jeho spotřeba elektřiny oproti předchozímu měsíci o 80 Kč, naproti tomu spotřeba plynu klesla o 140 Kč. V srpnu platil za elektřinu 100 Kč a za plyn 700 Kč. Kolik peněz utratil pan Suda za zaplacení nájmu, spotřebu elektřiny a plynu v měsících srpnu a září celkem? a) b) c) d) Určete dvojici čísel, jejichž součet je dělitelný třemi a rozdíl dělitelný devíti: a) 26, 13 b) 27, 12 c) 42, 3 d) 54, Doplňte řadu čísel a písmen: D 5 F G 8 CH 10 11? a) 13 b) A c) 12 d) I 8. Starý Klapzuba má šest vnuků. Boris byl mladší než Martin. Josef byl starší než Oskar. Oskar byl starší než Martin. Lojza byl starší než Daniel. Josef byl starší než Lojza. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé? a) Josef byl druhý nejstarší b) Lojza byl starší než Martin c) Martin byl starší než Daniel d) Oskar byl starší než Boris 7

8 4. část ČESKÉ A SVĚTOVÉ DĚJINY (od r. 1918) 1. Mnichovskou dohodu podepsali zástupci: a) Německa, Itálie, Francie a Velké Británie b) Německa, Itálie, Francie a Československa c) Německa, Francie, Velké Británie a Československa d) Francie, Velké Británie, Itálie a Československa 2. Termín normalizace označuje: a) likvidaci výsledků demokratizačního procesu Pražského jara b) vpád sovětských vojsk v srpnu 1968 do Československa c) zavádění demokratických reforem po roce 1989 d) poválečnou obnovu Československa 3. Česká republika byla přijata za člena EU: a) v roce 1990 b) není členem EU c) d) 1. ledna Kdy se dostal v Německu k moci Hitler a jeho NSDAP? a) 1933 b) 1939 c) 1942 d) Co bylo příčinou vzniku tzv. karibské krize v roce 1962? a) komunistický převrat na Kubě b) snaha USA vojensky svrhnout Castrův režim c) námořní blokáda Kuby ze strany USA d) rozmístění sovětských jaderných raket na Kubě 8

9 6. Jaký byl hlavní účel Berlínské zdi? a) měla zamezit šíření tiskovin ze Západního Berlína do NDR b) byla přípravou na vojenské obsazení Západního Berlína c) měla zamezit emigraci obyvatel NDR do SRN přes Západní Berlín d) měla jasně vymezit hranice mezi Západním Berlínem a Bonnem 7. Co to byla polská Solidarita? a) humanitární organizace b) nezávislý odborový svaz, který vedl Lech Walesa c) fotbalový klub d) církevní spolek 8. Jaká byla bezprostřední příčina vstupu USA do 2. světové války? a) byly ohroženy jejich zájmy v Tichomoří b) zájem nenechat padnout Británii c) Japonsko napadlo americkou základu na Havajských ostrovech d) zájem o podíl na územních ziscích 9

10 5. část ZEMĚPIS 1. Vyberte správnou dvojici: a) Krušné hory Ještěd b) České středohoří Klínovec c) Hrubý Jeseník Milešovka d) Šumava - Plechý 2. Měřítko mapy 1 : znamená, že 1 cm na mapě je ve skutečnosti: a) 400 km b) 40 km c) 4 km d) 400 m 3. Atomová elektrárna v Temelíně leží: a) u Třebíče b) na jižní Moravě c) na Ostravsku d) v jižních Čechách 4. Nejvyšším pohořím v Evropě jsou: a) Alpy b) Krkonoše c) Pyreneje d) Apeniny 5. Který hrad leží na Moravě? a) Křivoklát b) Buchlov c) Kost d) Karlštejn 10

11 6. Do kterého moře ústí Dunaj? a) do Černého moře b) do Kaspického moře c) do Baltského moře d) do Severního moře 7. Na Skandinávském poloostrově neleží: a) Švédsko b) Finsko c) Norsko d) Dánsko 8. Viktoriiny vodopády jsou na řece: a) Kongo b) Zambezi c) Colorado d) Nil 11

12 6. část POLITOLOGIE 1. Stoupenci myšlenky absolutní lidské svobody se nazývají: a) environmentalisté b) nacionalisté c) liberálové d) komunisté 2. Občanské fórum se v roce 1991 rozdělilo na: a) ODS a Občanské hnutí b) ODS a Sociální demokracie c) ODS a Křesťansko demokratická strana d) ODS a Strana národně socialistická 3. Způsob hlasování veřejným vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se nazývá: a) preference b) agitace c) aklamace d) manifestace 4. Jaké je v ČR kvótám pro politickou stranu nutné pro získání mandátu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a) 1 % b) 3 % c) 5 % d) 10 % 5. Manifest Dva tisíce slov (vyberte správné tvrzení): a) vznikl v r a požadoval propuštění politických vězňů, autorem byl V. Havel b) vznikl v r a požadoval urychlení reformního procesu tzv. Pražského jara, autorem byl L. Vaculík c) vznikl v r.1989 a vyjadřoval zákaz působení církví v ČR, autorem byl V. Havel d) vznikl v r a požadoval, aby prezidentem ČSSR byl Václav Havel, autorem manifestu byl L. Vaculík 12

13 6. Prvním ministrem zahraničních věcí Československa byl: a) C. Svoboda b) J. Dienstbier c) J. Zieleniec d) J. Kavan 7. Kdo je autorem teorie revizionismu: a) Eduard Bernstein b) Václav Klaus c) Jan Hus d) Rosa Luxemburková 8. Které země mají parlamentní systém? (Vyberte vhodnou skupinu států) a) USA, Francie, Maďarsko, Velká Británie b) Itálie, Polsko, Česká republika, USA c) Maďarsko, Česká republika, Velká Británie, SRN d) Itálie, Francie, Česká republika, USA 13

14 7. část EKONOMIE 1. Inflace znamená: a) znehodnocení peněz jako důsledek růstu cenové hladiny b) pokles cenové hladiny o 5 % ročně c) identický pojem jako deflace d) nezaměstnanost větší než 5 % 2. Míra inflace se měří např. prostřednictvím: a) indexu cen v průmyslu b) indexu spotřebitelských cen c) indexu cen výrobců ve stavebnictví d) indexu cen v pohostinstvích 3. Míra nezaměstnanosti je: a) procentní oddíl nezaměstnaných osob k celkovému počtu obyvatel státu b) procentní podíl nezaměstnaných osob k ekonomicky aktivním osobám c) procentní podíl nezaměstnaných k počtu obyvatel v důchodovém věku d) procentní podíl nezaměstnaných k počtu středoškoláků a vysokoškoláků 4. Devalvace znamená: a) zhodnocení měny o více než 5 % b) zhodnocení měny o více než 20 % c) zhodnocení měny o více než 50 % d) znehodnocení měny 5. Mezi výdaje státního rozpočtu nepatří: a) výdaje na školství b) daň z příjmů fyzických a právnických osob c) výdaje na zdravotnictví d) dotace soukromým i veřejným podnikům 14

15 6. Daň z přidané hodnoty je: a) nepřímá daň, která se platí z výrobků a služeb b) nepřímá daň, která se platí z osobních automobilů c) přímá daň, která se platí ze zisku podnikatelů d) přímá daň, která se platí z tabákových výrobků a alkoholických nápojů 7. Úkolem účetnictví je: a) zjištění příjmů a výdajů státního rozpočtu b) stanovení plánu výroby podniku c) vyčíslení platební bilance státu d) zobrazení pravdivého hospodaření podniku 8. Hrubý národní produkt: a) je výsledkem činnosti ekonomických subjektů dané země b) je výsledek hospodaření účetní jednotky c) představuje přímé zahraniční investice d) představuje investice do cenných papírů 15

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vydání druhé (elektronické), Praha, 2014 Aktualizováno

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3

O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3 O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3 Rozhodnutí MPSV o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně... str. 6 Možnost

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní.

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní. 2 /2010 Očekávaná velká novela zákona o veřejných zakázkách Evropské mezinárodní právo soukromé epravo.cz magazine 2/2010 Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap Insolvenční zákon k některým aktuálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

MLADÍ A RODINA SPOLU, S DĚTMI, ALE BEZ ODDACÍHO LISTU 22 PRIORITNÍ ÚKOLY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 4 EKONOMIKU ZVEDLY HLAVNĚ INVESTICE 26

MLADÍ A RODINA SPOLU, S DĚTMI, ALE BEZ ODDACÍHO LISTU 22 PRIORITNÍ ÚKOLY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 4 EKONOMIKU ZVEDLY HLAVNĚ INVESTICE 26 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 01/2015 ROČNÍK 5 TÉMA MLADÍ A RODINA 17 SPOLU, S DĚTMI, ALE BEZ ODDACÍHO LISTU 22 PRIORITNÍ ÚKOLY ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 4 EKONOMIKU ZVEDLY HLAVNĚ INVESTICE 26

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Havrlant a spol. usilují o e-shop CZC

Havrlant a spol. usilují o e-shop CZC deník úterý 26. 5. 2015 číslo 1875 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Vadné airbagy v Česku Servisem bude muset projít několik tisíc automobilů českých motoristů byznys str. 4 Tragická smrt génia

Více

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více