METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ"

Transkript

1 METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1

2 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice (č. j.: 6853/ ), kterou přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v dubnu Cílem této Koncepce je mj. vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování kvality činnosti Informačních center pro mládež (dále ICM) a Informačních bodů pro mládež (dále IBM). K tomuto účelu se zavádí systém certifikace těchto subjektů. Cílem tohoto metodického listu, který je určen zejména potenciálním zřizovatelům a vedoucím pracovníkům ICM, je poskytnout stručný návod, jak ICM založit a provozovat, na co se zaměřit, co neopomenout, jak postupovat krok za krokem. Metodický list má rovněž pomoci budoucím informačním pracovníkům a zřizovatelům ICM orientovat se v informačním systému pro mládež v ČR. ÚVOD Právo na informace je jedním ze základních lidských práv. Právo svobodného přístupu k informacím je v nejobecnější poloze obsaženo v závazných dokumentech OSN (Všeobecná deklarace lidských práv a Úmluva o právech dítěte). V rámci základních právních předpisů ČR je pak toto právo obsaženo v Listině základních práv a svobod. Z výše uvedených všeobecně platných právních norem a z rozboru potřeb mladých lidí vychází mezinárodní (evropský) dokument, který formou závazných doporučení členským a přistupujícím státům řeší mj. také otázku práva mladých lidí ke svobodnému přístupu k informacím. Tímto strategickým dokumentem je Bílá kniha Evropské komise o politice v oblasti mládeže. Informační centra pro mládež v Evropě Historie informačních center pro mládež v Evropě začala v roce 1964 v belgickém Ghentu, kde bylo založeno první specializované informační centrum pro mládež. Během následujících dvou desetiletí se ICM rozšířila ve většině zemí západní Evropy. Dne 17. dubna 1986 byla založena ERYICA (Evropská informační a poradenská agentura pro mládež). Tento den se od roku 2008 slaví jako Evropský den informací pro mládež. ERYICA vznikla jako reakce na vzrůstající potřebu výměny zkušeností a spolupráce na poli informačních služeb pro mládež na evropské úrovni. V současné době je v síti zastoupeno více než informačních center pro mládež. V ČR je národním koordinátorem Národní informační centrum pro mládež, jedno z odborných oddělení Národního institutu dětí a mládeže (NIDM). V prosinci roku 1993 byla na 4. všeobecném shromáždění ERYICA v Bratislavě přijata Evropská charta informací pro mládež. Jedná se o zásadní dokument, který řeší právo mladých lidí na informace, charakter poskytovaných informací, způsob a formy předkládaných informací apod. Evropskou chartu informací pro mládež považují za závaznou všechny hlavní subjekty, které spolupracují na tvorbě informačního systému pro mládež v České republice. Informační systém pro mládež v ČR Mezi hlavní složky tvořícího se informačního systému pro mládež v ČR patří: Informační centra pro mládež (ICM) Informační body pro mládež (IBM) 2

3 Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM) Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže (SP DDM) Garantem vzniku a rozvoje Informačního systému pro mládež v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, resp. odbor pro mládež. Ministerstvo podporuje vznik a rozvoj informačních aktivit zaměřených na mládež a pro mládež jak ve státní, tak i nestátní sféře. Historie Informačních center pro mládež v ČR sahá do roku 1991, kdy vzniklo Národní informační centrum mládeže (NICEM), jako volné neformální sdružení několika organizací a institucí. Hlavní činnost NICEM byla zaměřena na oblast informací pro mládež a organizace pracující s mládeží. Začala se vytvářet základní struktura informačních bodů pro mládež a NICEM fungovalo jako jejich odborný garant. Činnost NICEM byla velmi úzce provázána s činností Institutu dětí a mládeže (IDM), dnešního Národního institutu dětí a mládeže (NIDM). První Informační centrum (tehdy pro nezaměstnanou) mládež v ČR vzniklo v roce 1992 a je jím dnešní Národní informační centrum pro mládež (NICM), které je součástí Národního institutu dětí a mládeže. Jednotné vystupování ICM v ČR a lepší orientace klienta jsou zabezpečeny prostřednictvím: jednotného názvu Informační centrum pro mládež, jednotné klasifikace poskytovaných informací viz Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, jednotného loga ICM (logo ke stažení vč. grafického manuálu naleznete na jednotné webové domény pro všechny weby ICM v ČR ve tvaru (jedná se pouze o přesměrování vlastních domén jednotlivých ICM), společnou propagací všech kvalitních ICM bez rozdílu, jednotnou metodikou a dodržováním Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM, dodržováním Evropské charty informací pro mládež. CO JSOU INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ ICM jsou místa, která anonymně a bezplatně poskytují komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí, na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace mají odpovídat zásadám Evropské charty informací pro mládež. I když jsou cílovou skupinou center především mladí lidé od 15 do 26 let, ICM garantují stejné možnosti přístupu k informacím všem mladým bez rozdílu. Základním úkolem ICM je sběr, třídění, archivace informací a jejich distribuce způsobem odpovídajícím požadavkům a potřebám dnešních mladých klientů, který umožní přístup k informacím co nejširšímu počtu mladých lidí. Specifika ICM spočívají především v tom, že obsah informací i způsob jejich poskytování jsou přizpůsobeny mladým, doba 3

4 poskytování informací, prostory i kontakt jsou pro mladé návštěvníky přijatelné a příjemné a nevytvářejí bariéry ani psychické ani jiné. Většina informačních center spravuje webové stránky a publikuje na nich aktuální a zajímavé informace. ICM v ČR jsou většinou zřizována nestátními neziskovými organizacemi (NNO) a středisky volného času (SVČ). V ICM pracují ve většině případů 1 2 pracovníci a několik dobrovolníků. Jsou připraveni přijmout a zodpovědět dotazy klientů osobně, telefonicky nebo mailem. Všechna informační centra mají otevřeno v pracovních dnech minimálně 5 hodin denně. Mezi hlavní oblasti informací, které ICM poskytují, patří: Vzdělávání v ČR a v zahraničí Práce v ČR a v zahraničí Cestování v ČR a v zahraničí Volný čas Sociálně patologické jevy Občan a společnost Mládež a EU Informace z regionu Mezi ostatní, doplňkové, většinou zpoplatněné služby, které některá ICM rovněž poskytují, patří: kopírování, skenování, tisk, prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, VŠ, prodej studentských slevových karet ISIC, Alive a ITIC, prodej publikací, map vstupenek na kulturní a sportovní akce, poradenství v oblasti profesní diagnostiky COMDI (computerová diagnostika) pro žáky ZŠ a pro studenty a absolventy SŠ. PRVNÍ KROKY K ZALOŽENÍ ICM Uvažujete-li o založení ICM ve vašem městě, je nutné si předem ujasnit několik věcí a absolvovat několik kroků. Vaším prvním krokem by měla být návštěva některého, nejlépe certifikovaného ICM v ČR, ať víte, co vás čeká a nemine. Rozhodnete-li se pro vznik ICM, je dobré zmapovat okolí a odpovědět si na několik otázek: Je ve vaší lokalitě nějaká organizace, která poskytuje mládeži informace? Je ve vaší lokalitě dostatek mladých lidí, které můžete oslovit? Kolik je v lokalitě škol je zde alespoň jedna ZŠ a jedna SŠ? Je nutné založit ICM nebo postačí Informační bod pro mládež (IBM)? Kde je ve vaší lokalitě nejlepší místo, kde se mládež přirozeně setkává? Je možné zde zřídit ICM? Máte možnost uskutečnit šetření, kterým zjistíte, jaké služby by mladí ve vašem ICM chtěli využívat, jaké mají potřeby a zájmy? Je ve vašich silách jim tyto služby poskytovat? Máte možnost získat silného partnera, který vám poskytne dostatečnou finanční či jinou podporu (např. městský či obecní úřad apod.)? Jaká další organizace v oblasti poskytování informací pro mladé ve vaší lokalitě pracuje a jaké informace poskytuje? Je možné navázat spolupráci? 4

5 Odpovědi na tyto otázky je důležité znát předem, než vůbec začnete s přípravnými pracemi k založení ICM. Jsou důležité i vzhledem k požadavkům na budoucí personální obsazení ICM. Předejdete tím také případnému rozčarování z toho, že vaše ICM není využíváno tak, jak jste si představovali. Je také velmi důležité oslovit přímo mladé lidi s otázkami, jaké služby by v ICM přivítali, jaká je jejich představa o ICM, na čem by se sami chtěli podílet, co jim v oblasti informací chybí atd. (Viz otázka č. 5) Po domluvě se školou je možné rozeslat studentům dotazníky či vytvořit anketu na webových stránkách. Klient je tím, komu musíme podřídit své představy, úvahy, realizační kroky a na jehož spokojenosti a využívaní služeb bude závislá další existence vašeho ICM. ČÍM ZAČÍT? NĚCO MUSÍTE SAMI, V NĚČEM VÁM POMOHOU OSTATNÍ ICM. Co musíte sami: Zajistěte si prostory k realizaci ICM nejlépe v centru města nebo tam, kde se scházejí mladí. Obraťte se na městský či obecní úřad, poradí vám, kde najít prostory za nekomerční nájemné. Možná vám pomohou pořídit i základní vybavení ICM. Získejte pracovníka nebo dobrovolníka na zajištění provozu ICM minimálně 25 hodin týdně a na tvorbu a pravidelnou aktualizaci vašeho webu. Zajistěte si podporu příslušného městského úřadu či kraje na zabezpečení financování provozu ICM. Přesvědčte je o vašem záměru provozovat ICM. Ve financování ICM musíte počítat s více zdroji, nespoléhat se pouze na dotace MŠMT. Je vhodné využít grantů kraje, města, nadací, ESF. Seznamte se se vším potřebným projděte si Koncepci rozvoje ISM v ČR a Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM v ČR. Veškeré informace najdete na webu Informujte Národní informační centrum pro mládež o založení ICM. Budete zařazeni do databáze ICM a IBM v ČR, získáte potřebné informace a materiály. Pracovníci NICM se stanou vašimi pomocníky. V čem umí pomoci NICM: Poradí vám v rámci vlastního projektu Krok za krokem se založením ICM. Umožní vám jedno či vícedenní stáž v NICM. Naučí vás sbírat, třídit, archivovat a distribuovat informace dle jednotné klasifikace oblastí informací, která je závazná pro všechna ICM v ČR. Věnuje vám veškeré dostupné materiály, dokumenty, propagační materiály, publikace. Prostřednictvím NICM získáte základní nabídku bezplatných informací nejen národního charakteru, ale také elektronický katalog informací (adresáře organizací) z vašeho okresu. Umožní vám a pracovníkům vašeho centra absolvovat základní školení, povinné pro začínající pracovníky. Poskytne vám bezplatně jednotné logo ICM. Také vám zajistí přesměrování vašeho webu na jednotnou webovou doménu pro všechny weby ICM v ČR ve tvaru Bude vás propagovat, tak jako ostatní ICM, při všech možných příležitostech. Budete zváni na všechna školení pro ICM. Seznámí vás s NKSK a s procesem Národní certifikace ICM. 5

6 Později, po založení ICM, vám pomůže se splněním NKSK. Splněním NKSK získáte certifikát kvalitního ICM, a tím se vám otevřou dveře k možnosti žádat o dotace MŠMT. Povede vás cestou k úspěšnému ICM. Bude vám odborným rádcem ve všech vašich krocích na poli ISM. V čem pomohou ostatní: Umožní vám navštívit jejich IBM či ICM. Poskytnou vám cenné informace materiály a kontakty. Předají vám zkušenosti, rady, tipy a mnoho dalšího. ZÁKLADNÍ STANDARDY A POŽADAVKY PRO ČINNOST A PROVOZ KVALITNÍHO ICM Struktura řízení ICM Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování, rozvoj i provoz. Zřizovatel ICM má vytvořeny potřebné dokumenty a postupuje podle nich. Jedná se zejména o zřizovací listinu, roční plán hlavních úkolů, rozpočet, organizační řád, výroční zprávu. Vedení ICM je odpovědné za dodržování NKSK a principů Evropské charty informací pro mládež. Prokazatelně s nimi seznámí pracovníky ICM. Je doporučeno, vystavit v prostorách ICM oba zmíněné dokumenty. Provozní podmínky ICM je umístěno na vhodném a mládeži dostupném místě (dostupnost z hlediska dopravy a z hlediska koncentrace dalších zařízení pro mládež školy, nestátní neziskové organizace, sportoviště, kino apod.). V místě by měla být alespoň jedna ZŠ a jedna SŠ. Je zabezpečena bezbariérovost ICM, tedy volný přístup mladých lidí do ICM bez nutnosti přezouvání, evidence, objednávání se dopředu apod. a zároveň bez přístupových bariér. Jednotný název je Informační centrum pro mládež. Označení ICM je jasně identifikovatelné a je viditelné z ulice. ICM používá jednotné logo. Prostředí ICM je přehledně uspořádané a umožňuje snadné poskytování informačních služeb. V prostorách ICM jsou vystaveny - provozní řád a ceník služeb, jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Šanony jsou řádně označeny a volně přístupné klientům. Prostory jsou adekvátní poskytování informací a služeb v ICM (je oddělena část pro klienty a pro zaměstnance) a ICM disponují základním vybavením (židle, stoly, police se šanony, PC, tiskárna, telefon, kancelářské potřeby apod.). Časová dostupnost služeb je pevně stanovena otevírací dobou minimálně 5 hodin každý všední den, především v odpoledních hodinách. Je vhodné, aby otevírací doba byla viditelně zveřejněna. Nedoporučuje se rovněž příliš často ji měnit. 6

7 Informační a poradenské služby V ICM jsou poskytovány minimálně základní služby: informační a poradenský servis, pomoc s vyhledáním informací, přístup na internet a využití výpočetní techniky. Je na vás a potřebách klientů, zdali budete poskytovat i doplňkové služby, např. kopírování, skenování, tisk, prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, VŠ, prodej studentských slevových karet ISIC, Alive a ITIC, prodej publikací, map, vstupenek na kulturní a sportovní akce, profesní diagnostiku COMDI (computerová diagnostika) pro žáky ZŠ a pro studenty a absolventy SŠ. Je zavedena, dodržována a ve všech bodech naplněna jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Jedná se o oblasti, které zajímají mládež. Informace jsou podle této klasifikace tříděny na webu jednotlivých ICM; v šanonech ICM jsou především informace regionálního charakteru ze základních, níže uvedených oblastí informací. Pracovníci ICM mají v těchto oblastech dostatečné znalosti a přehled. Vzdělávání Práce Cestování Volný čas Sociálně patologické jevy Občan a společnost Mládež a EU Informační potřeby mládeže jsou průběžně monitorovány a analyzovány (například formou hodnotícího dotazníku klienta, anketou na webu apod.) a výsledky šetření jsou využity při zkvalitnění služeb ICM. Poskytované informace jsou přesné, kompletní, aktuální, relevantní a dostupné. Dokumenty na webu i v šanonech jsou označené datem, zdrojem a jménem pracovníka, který dokument zpracoval. Uvedené informace jsou aktuální. Je podporována participace mladých lidí na činnostech ICM a jsou podporovány jejich aktivity a iniciativy. K tomuto standardu (Informační a poradenské služby) patří také pravidelné (tzn. alespoň 1x týdně) zasílání aktuálních regionálních informací, které jsou poté zveřejňovány na společném webu Předávání informací ICM dodržuje hlavní zásady poskytování informací v ICM (nezávislost, nestrannost, bezplatnost, anonymita). Informace z oblastí dle závazné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR jsou v šanonech a na webu nezávislé a nestranné. Jsou podávány zdarma a anonymně. Informace jsou předávány osobně, telefonicky, mailem, korespondenčně. Je doporučeno, aby ICM získávalo od svých klientů zpětnou vazbu nejen formou šetření jejich požadavků či přání, ale také formou statistik návštěvnosti ICM či akcí, které ICM pořádá, dotazů zodpovězených prostřednictvím u, telefonicky a osobně. 7

8 Základní filozofií poradenství v ICM je poskytnout mládeži informace a rady tak, aby se mohli samostatně rozhodnout a nést sami zodpovědnost za své jednání. Pracovník ICM by měl nabídnout klientovi možné varianty řešení situace a poskytnout popř. kontakty na další instituce. Tímto svým přístupem vyjadřuje člověku, který se přišel poradit, plnou důvěru v jeho schopnosti. Pracovníci ICM by měli při předávání informací klientům dbát na dodržování těchto principů: principu nezávislosti - pracovník postupuje při jednání s klientem nezávisle na svých postojích a názorech v oblasti politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta apod. a také nehodnotí postoje a názory klientů principu nestrannosti - ICM vždy uplatňují politiku rovných příležitostí a své služby poskytují každému bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru a náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnost, etnický nebo sociální původ. Pracovník ICM může odmítnout klienta pouze v případě, že ohrožuje jeho bezpečnost. Pracovník ICM poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti, bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky. princip anonymity a diskrétnosti - považuje všechna sdělení klientů za důvěrná a respektuje požadavek klienta, aby rozhovor probíhal mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z ICM, či jakékoli jiné osoby. Klient nesděluje pracovníkům ICM svoje jméno ani nic bližšího o své osobě, pokud to nevyžaduje např. dotazník pro vydání ISIC karty. princip bezplatnosti - informace v ICM jsou pro klienty bezplatné, pracovník proto od klientů nepožaduje úhradu těchto služeb, rovněž nenárokuje od klientů peníze nebo věcné dary pro svoji potřebu. Výjimku tvoří další služby v ICM poskytované za úhradu, např. kopírování či skenování. Velmi důležitá je přímá komunikace s klientem. Pracovník ICM musí především pochopit otázku. Dlouholetá praxe ukazuje, že tazatel není vždy schopen srozumitelně formulovat svůj dotaz a pracovník by měl umět přivést klienta nenásilnou formou k přesnému vyjádření. Musí být schopen rychle se orientovat v informačních oblastech, tzn. že musí znát vlastní databáze a adresáře. V případě, že dotaz nelze v místě vyřídit, musí mít přehled a logicky umět posoudit, kam je nejvhodnější tazatele odkázat. Pracovník musí také umět obsahově správnou informaci podat vhodným způsobem. Musí dbát na kulturu projevu, nesmí se nechat ovlivnit emocemi, zachovat vždy slušnost a rozvahu, projevit ochotu a snahu odpovědět na každý dotaz. Snažit se o to, aby se tazatel cítil uspokojen správnou a vhodně podanou informací a s důvěrou se na ICM opět obrátil. Pracovníci by měli využívat veškeré možné způsoby a zdroje shromažďování informací: sběr a selekce tištěných informací z informačních materiálů, denního tisku, reklamního tisku, běžných periodik, CD-romů, knih, časopisů, brožur a jiných neperiodických publikací ostatní média - rádio, televize, internet telefonický nebo písemný dotaz u příslušných organizací, institucí, firem apod. návštěva tiskových konferencí, vernisáží, výstav, kulturních a společenských akcí apod. Personální zabezpečení 8

9 Všichni pracovníci ICM mají stanovené pracovní náplně a smlouvy dle platných právních předpisů. Pracovníci centra jsou těmi, kteří pracují s informacemi a se zdroji informací, kterými mohou být odborné instituce či organizace, odborná veřejnost, literatura, denní tisk, internet apod. a zabezpečují každodenní styk s klienty. Pracovníci mají min. SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Pracovníci absolvují základní kurz pro pracovníky ICM nebo mají více než tříletou praxi v ICM. Kurz MBTC (Minimum Basic Training Course) certifikovaný mezinárodní organizací ERYICA pořádá NIDM. MBTC je několikadenní školení určené a svým obsahem zaměřené na začínající pracovníky v oblasti informací pro mládež. Kurz na základě zkušeností informačních pracovníků z členských zemí ERYICY vytvořila právě tato organizace, která rovněž pořádá školení a přípravu školitelů tohoto kurzu. Kurz může pořádat pouze školitel certifikovaný právě organizací ERYICA. V současné době je připraven obnovený model kurzu MBTC nazvaný YIntro Stepping into Youth Information, který zohledňuje nové nároky kladené na informační pracovníky, a to zejména v oblasti informačních technologií. Pracovníci absolvují další školení a kurzy, které zvyšují jejich profesní úroveň. Na informačního pracovníka jsou kladeny nároky, které vyžadují především tyto schopnosti a vlastnosti: empatie, vstřícnost, schopnost naslouchat, schopnost rychlé orientace v problému, schopnost analýzy, do jisté míry také přizpůsobivost, flexibilita, v neposlední řadě také umět a chtít pomoci. Požadována je také: znalost informačních zdrojů, nástrojů a prostředků, které jsou v činnosti využívány (internet, sociální sítě, média atd.), schopnost rozšifrovat otázku (problém, sdělení), vystihnout její podstatu a znovuinterpretovat ji s ohledem na adresáta, schopnost analýzy a syntézy při zpracování a vytváření informací, tj. umět zobecnit a přeformulovat informaci s ohledem na adresáta a se zachováním přesnosti obsahu podané informace, určitá technická dovednost, ovládání různého softwaru, schopnost pohybu a vyhledávání na internetu, umění využívání zdrojů z internetu, Eryica, NICM, Eurodesku atd., znát obsah oblastí, ze kterých mládež požaduje informace, dobře znát obsah jednotlivých zdrojů informací, vytipovat si relevantní zdroje, na které se při své práci mohou spolehnout, umění distribuovat, šířit, propagovat a prezentovat obsah oblastí informací, např. prostřednictvím internetu, v tisku, publikacích, letácích, přímé i nepřímé poskytování informací mládeži a širší veřejnosti. Personální obsazení ICM: zřizovatel nebo zástupce zřizovatele, jehož hlavní povinností je směrování činnosti centra, vytváření strategického dlouhodobého plánu a plánu práce, vytyčování zásadních aktivit, akcí a služeb centra, zajištění finančních zdrojů a zpracovávání závazného a jasně daného rozpočtu vedoucí pracovník centra aplikuje rozhodnutí zřizovatele do každodenní činnosti, vede centrum, tzn. tým pracovníků, kteří jeho provoz zajišťují, garantuje hospodaření s rozpočtem a koordinuje realizaci všech akcí, aktivit a služeb 9

10 řadoví pracovníci, kteří zajišťují chod centra dobrovolní pracovníci zejména z řad středoškolské a vysokoškolské mládeže Finance ICM využívá vícezdrojové financování. Předpokládá se, že ICM je schopno zajistit si soběstačnost využitím různých zdrojů financí. Kromě MŠMT lze využít také dotačních programů jiných ministerstev, různých nadací a fondů v rámci ČR, ale také ESF apod. Finanční podporu je možné získat také ze strany obce, města či kraje. Finanční požadavky je možné rozdělit na pokrytí především 3 základních oblastí: materiálně technické vybavení, jakým je nábytek, výpočetní technika, zavedení telefonických linek apod. provozní náklady, kterými jsou hlavně nájemné, platby za energie a vodu a spotřeba materiálu mzdové prostředky Publicita ICM provozuje vlastní aktuální webové stránky, jejichž obsahem jsou aktuální informace z jednotné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR. Je vhodné, aby webová stránka ICM byla jednoznačně identifikovatelná, a aby bylo zajištěno prolinkování stránky na adresu ve tvaru (obraťte se se žádostí o prolinkování na NICM). Web by měl obsahovat aktuální informace ze všech oblastí jednotné klasifikace a umožňovat snadnou orientaci. Uvedené informace by měly být přehledné a jednoznačné. Je rovněž doporučeno vést statistiku návštěvnosti (unikátní přístupy). Tuto službu je možné zdarma získat na webu či ICM zvyšuje povědomí o své činnosti v médiích, na veletrzích, výstavách, ve školách apod. Na těchto akcích lze získat výbornou zpětnou vazbu. Pořiďte si fotodokumentaci, rozešlete tiskové zprávy a vytvořte propagační materiály k jednotlivým akcím. Co ve vašem ICM ještě upotřebíte. ZÁVĚREM Důležité dokumenty ke stažení na Koncepce rozvoje informačního systému v České republice (Koncepce ISM) Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM (viz kap Koncepce ISM) Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK (viz příloha č. 2 Koncepce ISM) Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR (viz příloha č. 5 Koncepce ISM) Metodika certifikace Informačních center pro mládež v České republice Evropská charta informací pro mládež Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace Užitečné odkazy 10

11 Teď už nezbývá, než vám popřát hodně štěstí při realizaci vašeho ICM a následně také řadu spokojených klientů! 11

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Struktura řízení ICM.. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování,

Více

Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK

Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK ; Hodnotící dotazník pro posouzení splnění NKSK ICM v.. Struktura řízení ICM.. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování, rozvoj, provoz. Zřizovatel ICM

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Činnost ICM.. ICM má definováno jaké služby, v jakém rozsahu, v jaké podobě a za jakých podmínek služby poskytuje. V ICM jsou poskytovány minimálně základní služby: informační a poradenský

Více

Metodika certifikace Informačních center pro mládež

Metodika certifikace Informačních center pro mládež Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 9530/2010-51 Metodika certifikace Informačních center pro mládež I. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) přijalo v dubnu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež (dále jen ICM ) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, který

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Jilemnice Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM Jilemnice 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice (doručovací adresa: Michal Lalik, V Lipkách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Prachatice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Prachatice Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM Prachatice 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice IČ:

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

Metodika certifikace Informačních center pro mládež

Metodika certifikace Informačních center pro mládež Metodika certifikace Informačních center pro mládež. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) přijalo v dubnu 8 Koncepci rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008 ICM TEPLICE 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Teplice 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Český Brod Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Český Brod 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Název organizace ICM města Český Brod IČ / DIČ 00235334/ CZ00235334 Forma právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Jilemnice 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice zřizovatelem je CMJ o.s. (IČ 22909052), Roztocká 500,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zpráva o činnosti ICM Turnov wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui v roce

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zpráva o činnosti Oddělení informací a Informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. za rok 2006

Zpráva o činnosti Oddělení informací a Informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT. za rok 2006 1 Zpráva o činnosti Oddělení informací a Informačního centra pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT za rok 2006 Zpracovala: Mgr. Šárka Kušková, únor 2007 2 Obsah: Str. I. Základní informace..3

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM IVANČICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM IVANČICE Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2012 ICM IVANČICE 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež v Ivančicích, Kounická 70, 66491 Ivančice Středisko

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT

O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT PARTNERSKÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A ROZVOJI PROJEKTU SENIORPOINT 1. Smluvní strany Jihočeský kraj název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu: Jihočeský kraj zastoupený a Město.. název: sídlo: IČ: DIČ: číslo účtu:

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM IVANČICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM IVANČICE Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM IVANČICE 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež v Ivančicích, Zemědělská 619/2, 66491 Ivančice Středisko

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod. odbor tajemníka PR a kultura

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod. odbor tajemníka PR a kultura KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod odbor tajemníka PR a kultura Cíle komunikace vzájemné sdělování poskytování a předávání informací veřejnosti předávání informací uvnitř MěÚ propagace města a městského

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010 ICM Teplice 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště - Adresa ICM- Masarykovo nám. 21 Uherské Hradiště 686 01 - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Renáta Polišenská - Vedoucí ICM- Klub přátel ICM, z.s.

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Český Brod

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Český Brod Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Český Brod 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Název organizace ICM města Český Brod IČ / DIČ 00235334/ CZ00235334 Forma právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zpráva o činnosti ICM Turnov wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui v roce

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN. Operační program Rozvoj lidských zdrojů KOMUNIKAČNÍ AKČNÍ PLÁN Operační program Rozvoj lidských zdrojů VERZE 1.2 ČERVEN 2005 17. 6. 2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 12 z 14 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY... 5 2.1 Cíle...

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Terénní službě Rebel PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Terénní službě Rebel Vytvořili: Martin Paĺov pracovník v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Martina Petrová koordinátorka dobrovolníků Schválila: Mgr.

Více

Struktura a financování informačních služeb pro mládež a. klasifikace informací ve vybraných zemích

Struktura a financování informačních služeb pro mládež a. klasifikace informací ve vybraných zemích Struktura a financování informačních služeb pro mládež a klasifikace informací ve vybraných zemích Dokument vychází z údajů, jež poskytli členové a spolupracovníci ERYICA Březen 2008 Zpracovatel: Informační

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více