Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK"

Transkript

1 Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

2 Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se řadí již dlouhá léta mezi nejúspěšnější poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Od 1. ledna 2010 se IKS stala součástí mezinárodně působící skupiny v oblasti správy aktiv Amundi Group (Amundi), která vznikla fúzí společností Société Générale Asset Management a Crédit Agricole Asset Management. Objem prostředků po správou nově vzniklé entity se k pohyboval na úrovni 670 miliard eur, což řadí Amundi mezi tři největší správce aktiv v Evropě a osm největších na světě. K obhospodařovala IKS majetek v celkové výši cca 91,5 mld. Kč (27 otevřených podílových fondů, portfolio Penzijního fondu KB a Komerční pojištěny a uzavřený investiční fond Protos). Podíl na trhu správy podílových fondů dosoval na konci roku ,6 %, čímž se společnost řadila mezi tři největší investiční společnosti v ČR. 2

3 Co Vám podílové fondy IKS nabízí Šanci dosáhnout zajímavého zhodnocení svých úspor Pestrou nabídku investičních příležitostí a inovativní přístup v každé třídě je možno vybírat minimálně ze dvou fondů Aktivní správu Vašich prostředků - fondy jsou řízeny jedním z nejzkušenějších portfolio-manažerských týmů v České republice Rychlou dostupnost vložených prostředků Kontakt Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto produktu či si jej přímo sjednat, kontaktujte svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku Potřebuji bližší informace - zavolejte mi Více informací naleznete na internetových stránkách Investiční kapitálové společnosti KB Poučení o rizicích Předchozí výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucích obdobích. Před investováním se seznamte se statutem fondu, který obsahuje kompletní informace o možných rizicích. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat 3

4 Nabídka jednotlivých fondů V této nabídce si Vám dovolujeme představit otevřené podílové fondy IKS KB. Investiční doporučení, resp. portfolio na míru jsme připraveni sestavit dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků. Pro vytvoření portfolia jsou rozhodující informace o podílníkovi typu přístup k riziku, investiční horizont apod. IKS Peněžní trh PLUS Krátkodobé zhodnocení Vašich volných peněžních prostředků IKS Peněžní trh PLUS nabízí krátkodobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem do jednoho roku. Vedle velmi konzervativních cenných papírů, jako české státní dluhopisy, najdeme v portfoliu i podnikové a strukturované dluhopisy. Oproti konzervativním dluhopisovým fondům nesou dynamické peněžní fondy o stupeň vyšší riziko, které je ale vyvažováno potenciálem dosažení vyššího výnosu v kontextu délky investice. Fond splňuje kritéria AKAT pro zařazení do skupiny peněžní fondy. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení (za 13 let) průměrného zhodnocení 3,35 % p.a (k ) od založení YtD 4,39% 5,13% 4,01% 2,06% 2,42% 1,89% 1,68% 1,34% -7,28% 2,91% 54,06 % 0,48% IKS Peněžní trh PLUS je proto vhodný pro investory, kteří chtějí zhodnotit své finanční prostředky v krátkodobém až střednědobé horizontu a jsou ochotni akceptovat možné kolísání kurzu fondu za cenu vyššího výnosu, než nabízejí konzervativní peněžní fondy. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 32, SPP 52T 6 mld 18, SPP 52T 6 mld 10,21 TELEFONICA EMISIONES VA 7,12 ST. DLUHOP. 2,55/10 5,98 GS Float 08/17/10 5, SPP 39T 6 mld 4, SPP 52T 5 mld 4,33 ČEZ 4,30/10 3, SPP 52T 6 mld 2,92 4

5 IKS Dluhopisový PLUS Investice do středoevropských dluhopisů IKS Dluhopisový PLUS nabízí možnost investovat na dluhopisových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavní část portfolia fondu je investována do státních dluhopisů nových členských zemí Evropské Unie. Především se jedná o Českou republiku, Maďarsko, Polsko. Zbylá část směřuje do podnikových dluhopisů, vydaných emitenty působících v regionu střední a východní Evropy. Aktivní řízení portfolia umožňuje okamžitě reagovat na nastalé nebo očekávané změny v ekonomické situaci v regionu (slábnoucí ekonomická aktivita, pokles inflace, strukturální změny ve veřejných financích) a zvyšovat tak potenciál fondu. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení (za 10 let) průměrného zhodnocení 2,32 % p.a (k ) od založení YtD 1,07% 4,18% 7,00% -3,17% 7,36% 1,53% 0,79% -0,23% 1,06% 3,02% 26,75 % 1,84% IKS Dluhopisový PLUS je určen pro investory, kteří hledají výnosnější alternativu k investicím do konzervativního dluhopisového fondu a akceptují možné vyšší výkyvy ve vývoji kurzu. Doporučovaný investiční horizont je proto 3 roky a více. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ST. DLUHOP. 3,75/20 9,79 ST. DLUHOP. 3,80/15 7,71 ST. DLUHOP. 6,95/16 6,71 ST. DLUHOP. 4,6/18 5,98 UNIPETROL VAR/13 5,48 ČS 3,50/12 4,77 POLGB 5,5 25/10/19 4,54 EIB 4,85 02/12/13 4,53 ČEZ 4,30/10 4,30 POLGB 5,875 02/14 3,29 5

6 IKS Balancovaný - konzervativní Konzervativní mix dluhopisů a akcií IKS Balancovaný - konzervativní kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. Převahu v portfoliu má jednoznačně dluhopisová a peněžní složka, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85% portfolia fondu. Zbylá část je vyhrazena akciím, jejichž úkolem je zvyšovat výnosový potenciál fondu v období růstu akciových trhů. Historie fondu se datuje do roku Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 3,15 % p.a (k ) od založení YtD 1,65% -3,30% 0,49% 4,88% 9,88% 9,17% 2,95% 1,47% -1,14% 4,44% 35,87% 1,40% IKS Balancovaný - konzervativní je určen pro relativně konzervativní investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do dluhopisového portfolia, které je okořeněno akciemi stabilních společností obchodovaných na pražské burze. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ST. DLUHOP. 3,80/15 9,86 ST.DLUHOP. 5,00/19 8,66 ST. DLUHOP. 3,70/13 8,35 ST. DLUHOP. 2,55/10 6,05 TELEFONICA EMISIONES 5,64 ST. DLUHOP. 6,55/11 5,43 Účty v bankách 5,41 ČEZ 4,30/10 4,34 EIB 6,50/15 4,09 ST. DLUHOP. 6,95/16 3,81 6

7 IKS Balancovaný dynamický Investice do středoevropských akcií a dluhopisů IKS Balancovaný - dynamický vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. V dluhopisové složce se koncentrují jak státní dluhopisy zemí středoevropského regionu, tak i podnikové dluhopisy emitentů, které vyvíjejí aktivity napříč tímto regionem. Základ akciové složky tvoří tzv. středoevropské blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) doplněné o tituly se zajímavým výnosovým potenciálem. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 6,73 % p.a (k ) od založení YtD 1,62% -8,74% -5,42% 20,99% 30,56% 30,19% 10,66% 8,12% -26,78% 18,94% 130,13% 0,13% Fond je určen široké investorské veřejnosti, která má dílčí zkušenosti s produkty kolektivního investování. Investor by si měl být vědom rizika zvýšeného kolísání hodnoty investice spojená s investicí, byť pouze dílčí, do akcií a dodržet investiční horizont 5 let. Struktura portfolia k České dluhopisy 39% Ostatní Nástroje dluhopisy peněžního 2% trhu 4% Ruské akcie 5% České akcie 20% Polské akcie 15% Maďarské akcie 15% Top 10 titulů v portfoliu k ST.DLUHOP. 5,00/19 6,00 ST. DLUHOP. 3,80/15 5,06 TELEFONICA EMISIONES 4, 4,98 OTP BANK RT 4,41 ČEZ 4,07 MOL MAGYAR OLAJ 4,04 ERSTE GROUP BANK 3,79 ČEZ 4,30/10 3,76 TELEFÓNICA O2 C.R. 3,73 Devizové účty 3,72 7

8 IKS Akciový PLUS Investice do vysoce kvalitních akcií obchodovaných na trzích střední a východní Evropy IKS Akciový PLUS kombinuje ve svém portfoliu nejkvalitnější emise, které jsou obchodovány na středoevropských a východoevropských akciových trzích, s nově umístěnými tituly v rámci primární emise akcií v tomto regionu. Většina titulů v portfoliu je charakterizována pravidelnou výplatou dividend., které jsou znovu investovány do majetku fondu. Významně jsou v portfoliu zastoupeny tato odvětví: energie, těžařský průmysl, telekomunikace, média. Vedle těchto titulů v portfoliu najdeme i řadu emisí, které byly na trh umístěny v rámci primární či sezónní emise akcií (tzv. IPO). Minimální podíl akciové složky je dán hranicí 66 %. Portfolio-manažer tak může upravovat podíl akciové složky v závislosti na výhledu/aktuální situaci na trhu. Historie fondu se datuje do roku Současná investiční strategie fondu platí od roku od založení YtD -10,57% -22,23% -33,10% 11,76% -4,58% 16,47% 2,51% -0,72% -52,93% 38,44% -62,85% -3,05% IKS Akciový PLUS je určen je určen těm investorům, kteří mají víceleté zkušenosti s produkty kolektivního investování. Investor by si měl být vědom rizika zvýšeného kolísání hodnoty investice spojená s investicí do akcií a dodržet investiční horizont minimálně 5 let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k LUKOIL ADR 7,44 GAZPROM OAO - ADR 7,12 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 6,00 NEW WORLD RESOURCES N.V 4,08 NETIA SA 3,79 OTP BANK RT 3,77 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 3,76 ERSTE GROUP BANK 3,55 ROSNEFT GDR 3,55 KOMERČNÍ BANKA 3,14 8

9 KB Peněžní trh Konzervativní krátkodobé zhodnocení Vašich prostředků KB Peněžní trh se svým zaměřením řadí mezi nejvíce konzervativní peněžní fondy nabízené v České republice. Portfolio fondu je složeno výhradně z nejméně rizikových krátkodobých domácích cenných papírů (státních pokladničních poukázek a státních dluhopisů) a bankovních vkladů. Nízké riziko fondu (úrokové a kreditní riziko), vyplývající z velmi konzervativního složení portfolia, se odráží v téměř nulovém kolísání výnosu fondu. KB Peněžní trh je vhodný nejen jako likvidní rezerva (např. na neočekávané výdaje či dočasné uložení volných prostředků), ale i jako základní stavební kámen Vašeho investičního portfolia. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 1,87 % p.a (k ) od založení YtD 1,48% 2,93% 1,58% 6,47% 0,35% KB Peněžní trh, fond s vysoce bezpečnou a konzervativní investiční strategií, je určený především pro nejkonzervativnější investory, kteří chtějí investovat v krátkodobém horizontu (cca do 6 měsíců) a nejsou ochotni akceptovat ani krátkodobé kolísání kurzu fondu. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 45, SPP 52T 6 mld 15,66 ST. DLUHOP. 6,55/11 6,41 ST. DLUHOP. 2,55/10 6, SPP 39T 6 mld 5, SPP 52T 6 mld 5,9 ST.DLUHOP. 4,10/11 4, SPP 52T 35 mld 2, SPP 26T 6 mld 1,96 Účty v bankách 45,25 9

10 KB Dluhopisový Investice do českých státních dluhopisů Fond KB Dluhopisový reprezentuje konzervativnější dluhopisové fondy nabízené v ČR. Hlavní část prostředků fondu je investována do českých státních korunových dluhopisů. Portfolio fondu je vhodně doplněno o dluhopisy českých měst a domácích podniků, čímž se zvyšuje výnosový potenciál portfolia fondu. Riziko (úrokové riziko) možné ztráty plynoucí z investování je diverzifikováno prostřednictvím odlišné doby splatnosti dluhopisů v portfoliu fondu. Stejně tak jako u ostatních dluhopisových fondů je doporučen pro investování střednědobý investiční horizont (2 3 roky). Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 3,75% p.a (k ) od založení YtD -2,03% 3,28% 6,27% 13,29% 3,22% KB Dluhopisový je vhodný jak pro konzervativní investory, kteří chtějí investovat ve střednědobém investičním horizontu (2-3 roky), tak i pro investory dynamické, kteří chtějí snížit riziko svého dynamického portfolia prostřednictvím investice do konzervativnějších cenných papírů. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ST. DLUHOP. 3,75/20 16,00 ST.DLUHOP. 5,00/19 12,65 ST.DLUHOP. 5,70/24 10,13 ST.DLUHOP. 4,70/22 9,60 ST. DLUHOP. 3,55/12 7,63 ST. DLUHOP. 3,80/15 7,55 ST. DLUHOP. 2,55/10 6,44 ST. DLUHOP. 4,6/18 5,95 ST.DLUHOP. 2,80/13 5,53 ST.DLUHOP. 4,00/17 4,66 10

11 KB Realitních společností Investice do akcií a dluhopisů realitních společností ze střední a východní Evropy KB Realitních společností nabízí možnost investovat do akcií a dluhopisů nemovitostních společností ze střední a východní Evropy. Ačkoliv se může zdát, že vrchol tohoto trhu je již za námi, v dlouhodobém horizontu představují akcie developerů působících v nejrychleji se rozvíjejícím regionu Evropy stále zajímavou investiční příležitost. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Portfoliomanažer tak má k dispozici manévrovací prostor pro optimalizaci investičních příležitostí v sektoru realitních společností. Fond byl založen v roce od založení YtD -25,63% -64,70% 45,64% -63,43% -4,34% Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do portfolia akcií nemovitostních a developerských společností ve střední a východní Evropě a jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů a stejného regionu. Doporučovaný investiční horizont fondu je 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 32,60 Devizové účty 28,53 Atrium European Real Es 8,24 IMMFINANZ AG 7,38 SPARKASSEN IMMOB.AG 6,53 DOM DEVELOPMENT S.A. 5,24 ECHO INVESTMENT S.A. 4,66 GLOBE TRADE CENTRE S.A. 3,43 CA IMMOBILIEN INTERNATI 2,47 IMPACT SA 0,57 11

12 KB Akciový Investice do českých akcií KB Akciový přináší možnost investovat do akcií, které jsou obchodovány na pražské burze. Do portfolia fondu jsou zařazovány nejvíce obchodované tituly s růstovým potenciálem z hlavního akciového indexu burzy PX. Cílem fondu však není tento index kopírovat, ale překonávat ho v dlouhodobém horizontu. Aktivní správa portfolia umožňuje investovat více do titulů, které představují větší ziskový potenciál, a naopak vyřazovat tituly s nepříliš optimistickým výhledem. Vzhledem k nízkému počtu emisí obchodovaných na pražské burze je portfolio doplněno o blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) z polského a maďarského akciového trhu. Fond byl založen v roce od založení YtD 9,27% -41,63% 21,76% -20,39% 2,51% Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do portfolia akcií, které jsou převážně obchodovány na pražské burze, a jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů a stejného regionu. Doporučovaný investiční horizont fondu je 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ČEZ 16,80 ERSTE GROUP BANK 14,26 KOMERČNÍ BANKA 14,14 TELEFÓNICA O2 C.R. 13,64 Devizové účty - TV 8,49 Účty v bankách 8,25 NEW WORLD RESOURCES N.V 6,21 PHILIP MORRIS ČR 4,63 UNIPETROL 2,96 VIENNA INSURANCE GROUP 2,77 12

13 Fénix konzervativní Konzervativně laděná strategie Konzervativní strategie fondu se opírá, jak již název fondu napovídá, o pevné a stabilní základy. Ty jsou tvořeny dluhopisovými a peněžními fondy. V portfoliích těchto fondů najdeme především státní a podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy. Doplňkově jsou do portfolia zařazeny i zahraniční dluhopisové fondy, které vyhledávají investiční příležitosti na vyspělých dluhopisových trzích (USA, eurozóna). Prostřednictvím smíšených fondů jsou v portfoliu fondu nepatrně zastoupeny i akcie. Jejich vliv na celkovou výkonnost je však velmi omezený, vzhledem k jejich nízké váze na celkové hodnotě portfolia. Vzájemný poměr mezi jednotlivými fondy není pevný a mění se v rámci daných parametrů dle aktuální situace na trhu. Nemusíte tak vybírat jaké a kolik fondů zvolit a jejich poměr neustále měnit, vše za Vás udělá zkušený portfolio manažer. Cílem fondu je dosahovat ve střednědobém horizontu vyššího zhodnocení než nabízejí fondy peněžního trhu. Fond byl založen v roce od založení YtD -0,28% 0,88% -0,22% -0,84% 4,69% 5,81% 1,55% Fénix konzervativní je vhodný pro investory, kteří chtějí konzervativně rozložit investované prostředky především mezi dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Investiční horizont 2 roky a více. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 25,00 IKS Peněžní trh PLUS 16,65 IKS Dluhopisový PLUS 16,17 KB Dluhopisový 15,49 SGAM FD-BONDS US OPPORT 9,41 IKS Balancovaný-konzerv 8,71 SGAM FUND-BONDS EURO-JC 7,65 SGAM FD-BONDS EUR HI YL 0,69 13

14 Fénix smíšený Investice do dluhopisových a akciových fondů Rovnoměrné rozložení mezi hlavní třídy aktiv je základem vyvážené strategie fondu Fénix smíšený. Díky aktivní správě fondu jsou v převaze v portfoliu vždy ty fondy, pro které je současná situace na kapitálových trzích nejpříznivější. Jak akciové, tak dluhopisové fondy jsou orientovány v převážné míře na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu se nachází i fondy zaměřené na hlavní světové akciové a dluhopisové trhy. Do Fénixe smíšeného míří nejčastěji investoři, kteří se nepovažují ani za výrazně opatrné, ale ani nechtějí podstupovat kolísání své investice v desítkách procent. Zároveň je jejich cílem dosáhnout výnosu nad úroveň dluhopisových fondů. Fond byl založen v roce od založení YtD 3,02% 3,81% 1,40% -16,75% 10,23% -1,91% -1,41% Fénix smíšený je vhodný pro investory, kteří chtějí rozložit investované prostředky mezi dluhopisové a akciové fondy, zaměřené povětšinou na region střední a východní Evropy. Investiční horizont 3 roky a více. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k IKS Dluhopisový PLUS 21,45 IKS Balancovaný-konzerv 19,29 IKS Balancovaný-dynamic 19,09 IKS Peněžní trh PLUS 15,25 SGAM FD-EQUITIES EUROLA 5,33 IKS Akciový PLUS 4,36 KB Akciový 3,10 SGAM FUND EQUITIES US R 2,88 KB Dluhopisový 1,97 SGAM FUND EQUITIES EURO 1,63 14

15 Fénix dynamický Investice pokrývající akcie a dluhopisy Fénix dynamický přináší možnost prostřednictvím jedné investice investovat do celého spektra akciových fondů, zaměřených jak na hlavní světové trhy (Evropa, Japonsko, USA), tak i na rozvíjející akciové trhy střední a východní Evropy. Fond je zároveň vhodně doplněn o dluhopisové fondy, které představují stabilizační část, jež zmírňuje vliv přirozeného kolísání akcií, a bezpečnější přistav v období pro akcie nepříznivé. Typická váha akcií v portfoliu fondu je 65 %, nicméně tento poměr není pevně dán a mění se podle tržní situace. Fond je vhodným nástrojem pro dlouhodobé pravidelné investování. Oblibu si fond našel především mezi zkušenějšími investory. Fond byl založen v roce od založení YtD -0,24% 1,48% -22,05% 19,41% -18,53% -2,49% Fénix dynamický je vhodný pro zkušenější dynamické investory, jež mají zájem investovat do širokého spektra akciových fondů doplněných vhodně o dluhopisové. Doporučovaný investiční horizont u tohoto fondu proto činí 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k IKS Akciový PLUS 27,62 IKS Dluhopisový PLUS 14,01 IKS Balancovaný-dynamic 13,13 KB Akciový 12,62 KB Dluhopisový 9,70 Účty v bankách 7,41 SGAM FD-EQUITIES EUROLA 4,80 SGAM FUND EQUITIES US R 2,53 IKS Balancovaný-konzerv 1,76 SGAM FUND EQUITIES EURO 1,46 15

16 Fénix dynamický PLUS Investice pokrývající hlavní světové akciové trhy Akciově laděná strategie přináší podílníkům možnost investovat prostřednictvím jednoho fondu na nejvýznamnějších světových akciových trzích. Základ portfolia tvoří zahraniční fondy, které vyhledávají investiční příležitosti na asijských, evropských a amerických akciových trzích. Doplňkově jsou do portfolia zařazeny středoevropské akciové fondy. Typická váha akcií v portfoliu fondu je 95 %, nicméně tento poměr není pevně dán a mění se podle tržní situace, tj. v případě že akciové trhy budou vykazovat vysokou kolísavost, portfolio-manažer sníží podíl akciové složky na minimální statutem přípustnou mez (80 %). Fond je vhodným nástrojem pro dlouhodobé pravidelné investování. Fond byl založen v roce od založení YtD -22,03% -26,82% 10,02% -3,14% 19,51% 0,95% -3,96% -42,87% 26,66-51,98% -1,88% Fond přináší možnost investovat na všech významných světových akciových trzích. Fond je tak určen především pro velmi zkušené investory. Doporučovaný investiční horizont je u tohoto fondu 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k KB Akciový 18,42 IKS Akciový PLUS 18,38 Účty v bankách 15,55 SGAM FUND/EQUITIES CONC 7,49 MERRILL L. IIF US OPP F 5,29 JPM FUNDS-JF ASIA PACIF 5,11 HSBC GLOB.INV. FD-PAN E 4,67 SOGELUX EQUITIES US REL 4,67 FRANK TEMP INVEST EUROP 4,61 ABERDEEN GL - JAPANESE 4,33 16

17 SGAM Fund Equities Euroland Value CZK Riziko 5 Investice do západoevropských společností se střední a velkou tržní kapitalizací Fond se zaměřuje v rámci eurozóny na investice do společností s velkou a střední tržní kapitalizací, které jsou identifikovány manažery fondu jako podhodnocené tj. akcie, jejichž kurz neodráží vnitřní hodnotu. Tyto akcie tak vykazují značný potenciál pro zhodnocení. Měnové riziko je zajišťováno, tzn. že investor není vystaven možným ztrátám plynoucím z posílení české koruny proti euru. Cílem fondu SGAM Fund Equities Euroland Value je překonávat výkonnost indexu Dow Jones Euro Stoxx TMI Value (ND). Prostřednictvím procesu zdola nahoru vytváří manažerský tým portfolio společností, které je založeno na: (i) kritériích zhodnocení - ziskovost, růst, solventnost, výnosy a poměr zadlužení. (ii) kvalitativních kritériích - kvalita řízení a strategie, kvalita produktu, tržní podíl, ziskové marže, finanční stabilita a jakékoliv potenciální změny v postavení YtD -44,19% 21,91% -9,07% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do akcií společností se sídlem nebo významným podílem činností v rámci eurozóny, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Investiční horizont: 5 let a déle Složení portfolia podle zemí k TOP 10 titulů v portfoliu k

18 SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value CZK Riziko 5 Investice do akcií japonských společností se silným růstovým potenciálem Fond SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic do vybraného spektra akcií, které jsou z fundamentálního hlediska v porovnání s jejich zisky trhem podhodnocené. Do portfolia fondu jsou zařazeny pouze akcie společností, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část svých aktivit v Japonsku a jsou obchodovány na uznávaném japonském regulovaném trhu. Měnové riziko je zajišťováno, tzn. že investor není vystaven možným ztrátám plynoucím z posílení české koruny proti japonskému jenu. Cílem fondu je překonat výkonnost indexu tokijské burzy TOPIX YtD -53,30% 0,63% -10,63% Tento fond je vhodný pro investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje japonských společností, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Investiční horizont: 5 let a déle Složení portfolia podle odvětví k TOP 15 titulů v portfoliu k

19 SGAM Fund Equities US Relative Value CZK Riziko 5 Investice do diverzifikovaného portfolia amerických akcií Fond se zaměřuje na investice do akcií amerických společností s tržní kapitalizací zpravidla přesahující 1 mld. USD, u kterých je zřejmé podhodnocení kurzu akcií. Management fondu tak vytváří portfolio se silným růstovým potenciálem při omezeném riziku. Měnové riziko je zajišťováno, tzn. že investor není vystaven možným ztrátám plynoucím z posílení české koruny proti americkému dolaru. Cílem fondu je překonat výkonnost amerického akciového indexu S&P YtD -47,65% 27,45% -6,57% Fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do amerických společností, jejichž hodnota je podle manažera fondu podhodnocená, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Investiční horizont: 5 let a déle Složení portfolia podle odvětví k TOP 15 titulů v portfoliu k V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince , nebo 19

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více