Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK"

Transkript

1 Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

2 Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se řadí již dlouhá léta mezi nejúspěšnější poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Od 1. ledna 2010 se IKS stala součástí mezinárodně působící skupiny v oblasti správy aktiv Amundi Group (Amundi), která vznikla fúzí společností Société Générale Asset Management a Crédit Agricole Asset Management. Objem prostředků po správou nově vzniklé entity se k pohyboval na úrovni 670 miliard eur, což řadí Amundi mezi tři největší správce aktiv v Evropě a osm největších na světě. K obhospodařovala IKS majetek v celkové výši cca 91,5 mld. Kč (27 otevřených podílových fondů, portfolio Penzijního fondu KB a Komerční pojištěny a uzavřený investiční fond Protos). Podíl na trhu správy podílových fondů dosoval na konci roku ,6 %, čímž se společnost řadila mezi tři největší investiční společnosti v ČR. 2

3 Co Vám podílové fondy IKS nabízí Šanci dosáhnout zajímavého zhodnocení svých úspor Pestrou nabídku investičních příležitostí a inovativní přístup v každé třídě je možno vybírat minimálně ze dvou fondů Aktivní správu Vašich prostředků - fondy jsou řízeny jedním z nejzkušenějších portfolio-manažerských týmů v České republice Rychlou dostupnost vložených prostředků Kontakt Máte-li zájem dozvědět se více informací o tomto produktu či si jej přímo sjednat, kontaktujte svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku Potřebuji bližší informace - zavolejte mi Více informací naleznete na internetových stránkách Investiční kapitálové společnosti KB Poučení o rizicích Předchozí výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucích obdobích. Před investováním se seznamte se statutem fondu, který obsahuje kompletní informace o možných rizicích. Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat 3

4 Nabídka jednotlivých fondů V této nabídce si Vám dovolujeme představit otevřené podílové fondy IKS KB. Investiční doporučení, resp. portfolio na míru jsme připraveni sestavit dle Vašich konkrétních potřeb a požadavků. Pro vytvoření portfolia jsou rozhodující informace o podílníkovi typu přístup k riziku, investiční horizont apod. IKS Peněžní trh PLUS Krátkodobé zhodnocení Vašich volných peněžních prostředků IKS Peněžní trh PLUS nabízí krátkodobé zhodnocení volných prostředků s investičním horizontem do jednoho roku. Vedle velmi konzervativních cenných papírů, jako české státní dluhopisy, najdeme v portfoliu i podnikové a strukturované dluhopisy. Oproti konzervativním dluhopisovým fondům nesou dynamické peněžní fondy o stupeň vyšší riziko, které je ale vyvažováno potenciálem dosažení vyššího výnosu v kontextu délky investice. Fond splňuje kritéria AKAT pro zařazení do skupiny peněžní fondy. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení (za 13 let) průměrného zhodnocení 3,35 % p.a (k ) od založení YtD 4,39% 5,13% 4,01% 2,06% 2,42% 1,89% 1,68% 1,34% -7,28% 2,91% 54,06 % 0,48% IKS Peněžní trh PLUS je proto vhodný pro investory, kteří chtějí zhodnotit své finanční prostředky v krátkodobém až střednědobé horizontu a jsou ochotni akceptovat možné kolísání kurzu fondu za cenu vyššího výnosu, než nabízejí konzervativní peněžní fondy. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 32, SPP 52T 6 mld 18, SPP 52T 6 mld 10,21 TELEFONICA EMISIONES VA 7,12 ST. DLUHOP. 2,55/10 5,98 GS Float 08/17/10 5, SPP 39T 6 mld 4, SPP 52T 5 mld 4,33 ČEZ 4,30/10 3, SPP 52T 6 mld 2,92 4

5 IKS Dluhopisový PLUS Investice do středoevropských dluhopisů IKS Dluhopisový PLUS nabízí možnost investovat na dluhopisových trzích ve střední a východní Evropě. Hlavní část portfolia fondu je investována do státních dluhopisů nových členských zemí Evropské Unie. Především se jedná o Českou republiku, Maďarsko, Polsko. Zbylá část směřuje do podnikových dluhopisů, vydaných emitenty působících v regionu střední a východní Evropy. Aktivní řízení portfolia umožňuje okamžitě reagovat na nastalé nebo očekávané změny v ekonomické situaci v regionu (slábnoucí ekonomická aktivita, pokles inflace, strukturální změny ve veřejných financích) a zvyšovat tak potenciál fondu. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení (za 10 let) průměrného zhodnocení 2,32 % p.a (k ) od založení YtD 1,07% 4,18% 7,00% -3,17% 7,36% 1,53% 0,79% -0,23% 1,06% 3,02% 26,75 % 1,84% IKS Dluhopisový PLUS je určen pro investory, kteří hledají výnosnější alternativu k investicím do konzervativního dluhopisového fondu a akceptují možné vyšší výkyvy ve vývoji kurzu. Doporučovaný investiční horizont je proto 3 roky a více. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ST. DLUHOP. 3,75/20 9,79 ST. DLUHOP. 3,80/15 7,71 ST. DLUHOP. 6,95/16 6,71 ST. DLUHOP. 4,6/18 5,98 UNIPETROL VAR/13 5,48 ČS 3,50/12 4,77 POLGB 5,5 25/10/19 4,54 EIB 4,85 02/12/13 4,53 ČEZ 4,30/10 4,30 POLGB 5,875 02/14 3,29 5

6 IKS Balancovaný - konzervativní Konzervativní mix dluhopisů a akcií IKS Balancovaný - konzervativní kombinuje ve svém portfoliu bezpečné české státní dluhopisy, podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy a akcie, které jsou reprezentovány z velké části tituly obchodovanými na pražské burze. Převahu v portfoliu má jednoznačně dluhopisová a peněžní složka, které dle statutu fondu musí tvořit minimálně 85% portfolia fondu. Zbylá část je vyhrazena akciím, jejichž úkolem je zvyšovat výnosový potenciál fondu v období růstu akciových trhů. Historie fondu se datuje do roku Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 3,15 % p.a (k ) od založení YtD 1,65% -3,30% 0,49% 4,88% 9,88% 9,17% 2,95% 1,47% -1,14% 4,44% 35,87% 1,40% IKS Balancovaný - konzervativní je určen pro relativně konzervativní investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do dluhopisového portfolia, které je okořeněno akciemi stabilních společností obchodovaných na pražské burze. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ST. DLUHOP. 3,80/15 9,86 ST.DLUHOP. 5,00/19 8,66 ST. DLUHOP. 3,70/13 8,35 ST. DLUHOP. 2,55/10 6,05 TELEFONICA EMISIONES 5,64 ST. DLUHOP. 6,55/11 5,43 Účty v bankách 5,41 ČEZ 4,30/10 4,34 EIB 6,50/15 4,09 ST. DLUHOP. 6,95/16 3,81 6

7 IKS Balancovaný dynamický Investice do středoevropských akcií a dluhopisů IKS Balancovaný - dynamický vyhledává investiční příležitosti na dluhopisových a akciových trzích střední a východní Evropy. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. V dluhopisové složce se koncentrují jak státní dluhopisy zemí středoevropského regionu, tak i podnikové dluhopisy emitentů, které vyvíjejí aktivity napříč tímto regionem. Základ akciové složky tvoří tzv. středoevropské blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) doplněné o tituly se zajímavým výnosovým potenciálem. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 6,73 % p.a (k ) od založení YtD 1,62% -8,74% -5,42% 20,99% 30,56% 30,19% 10,66% 8,12% -26,78% 18,94% 130,13% 0,13% Fond je určen široké investorské veřejnosti, která má dílčí zkušenosti s produkty kolektivního investování. Investor by si měl být vědom rizika zvýšeného kolísání hodnoty investice spojená s investicí, byť pouze dílčí, do akcií a dodržet investiční horizont 5 let. Struktura portfolia k České dluhopisy 39% Ostatní Nástroje dluhopisy peněžního 2% trhu 4% Ruské akcie 5% České akcie 20% Polské akcie 15% Maďarské akcie 15% Top 10 titulů v portfoliu k ST.DLUHOP. 5,00/19 6,00 ST. DLUHOP. 3,80/15 5,06 TELEFONICA EMISIONES 4, 4,98 OTP BANK RT 4,41 ČEZ 4,07 MOL MAGYAR OLAJ 4,04 ERSTE GROUP BANK 3,79 ČEZ 4,30/10 3,76 TELEFÓNICA O2 C.R. 3,73 Devizové účty 3,72 7

8 IKS Akciový PLUS Investice do vysoce kvalitních akcií obchodovaných na trzích střední a východní Evropy IKS Akciový PLUS kombinuje ve svém portfoliu nejkvalitnější emise, které jsou obchodovány na středoevropských a východoevropských akciových trzích, s nově umístěnými tituly v rámci primární emise akcií v tomto regionu. Většina titulů v portfoliu je charakterizována pravidelnou výplatou dividend., které jsou znovu investovány do majetku fondu. Významně jsou v portfoliu zastoupeny tato odvětví: energie, těžařský průmysl, telekomunikace, média. Vedle těchto titulů v portfoliu najdeme i řadu emisí, které byly na trh umístěny v rámci primární či sezónní emise akcií (tzv. IPO). Minimální podíl akciové složky je dán hranicí 66 %. Portfolio-manažer tak může upravovat podíl akciové složky v závislosti na výhledu/aktuální situaci na trhu. Historie fondu se datuje do roku Současná investiční strategie fondu platí od roku od založení YtD -10,57% -22,23% -33,10% 11,76% -4,58% 16,47% 2,51% -0,72% -52,93% 38,44% -62,85% -3,05% IKS Akciový PLUS je určen je určen těm investorům, kteří mají víceleté zkušenosti s produkty kolektivního investování. Investor by si měl být vědom rizika zvýšeného kolísání hodnoty investice spojená s investicí do akcií a dodržet investiční horizont minimálně 5 let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k LUKOIL ADR 7,44 GAZPROM OAO - ADR 7,12 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 6,00 NEW WORLD RESOURCES N.V 4,08 NETIA SA 3,79 OTP BANK RT 3,77 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 3,76 ERSTE GROUP BANK 3,55 ROSNEFT GDR 3,55 KOMERČNÍ BANKA 3,14 8

9 KB Peněžní trh Konzervativní krátkodobé zhodnocení Vašich prostředků KB Peněžní trh se svým zaměřením řadí mezi nejvíce konzervativní peněžní fondy nabízené v České republice. Portfolio fondu je složeno výhradně z nejméně rizikových krátkodobých domácích cenných papírů (státních pokladničních poukázek a státních dluhopisů) a bankovních vkladů. Nízké riziko fondu (úrokové a kreditní riziko), vyplývající z velmi konzervativního složení portfolia, se odráží v téměř nulovém kolísání výnosu fondu. KB Peněžní trh je vhodný nejen jako likvidní rezerva (např. na neočekávané výdaje či dočasné uložení volných prostředků), ale i jako základní stavební kámen Vašeho investičního portfolia. Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 1,87 % p.a (k ) od založení YtD 1,48% 2,93% 1,58% 6,47% 0,35% KB Peněžní trh, fond s vysoce bezpečnou a konzervativní investiční strategií, je určený především pro nejkonzervativnější investory, kteří chtějí investovat v krátkodobém horizontu (cca do 6 měsíců) a nejsou ochotni akceptovat ani krátkodobé kolísání kurzu fondu. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 45, SPP 52T 6 mld 15,66 ST. DLUHOP. 6,55/11 6,41 ST. DLUHOP. 2,55/10 6, SPP 39T 6 mld 5, SPP 52T 6 mld 5,9 ST.DLUHOP. 4,10/11 4, SPP 52T 35 mld 2, SPP 26T 6 mld 1,96 Účty v bankách 45,25 9

10 KB Dluhopisový Investice do českých státních dluhopisů Fond KB Dluhopisový reprezentuje konzervativnější dluhopisové fondy nabízené v ČR. Hlavní část prostředků fondu je investována do českých státních korunových dluhopisů. Portfolio fondu je vhodně doplněno o dluhopisy českých měst a domácích podniků, čímž se zvyšuje výnosový potenciál portfolia fondu. Riziko (úrokové riziko) možné ztráty plynoucí z investování je diverzifikováno prostřednictvím odlišné doby splatnosti dluhopisů v portfoliu fondu. Stejně tak jako u ostatních dluhopisových fondů je doporučen pro investování střednědobý investiční horizont (2 3 roky). Fond byl založen v roce Fond dosáhl od svého založení průměrného zhodnocení 3,75% p.a (k ) od založení YtD -2,03% 3,28% 6,27% 13,29% 3,22% KB Dluhopisový je vhodný jak pro konzervativní investory, kteří chtějí investovat ve střednědobém investičním horizontu (2-3 roky), tak i pro investory dynamické, kteří chtějí snížit riziko svého dynamického portfolia prostřednictvím investice do konzervativnějších cenných papírů. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ST. DLUHOP. 3,75/20 16,00 ST.DLUHOP. 5,00/19 12,65 ST.DLUHOP. 5,70/24 10,13 ST.DLUHOP. 4,70/22 9,60 ST. DLUHOP. 3,55/12 7,63 ST. DLUHOP. 3,80/15 7,55 ST. DLUHOP. 2,55/10 6,44 ST. DLUHOP. 4,6/18 5,95 ST.DLUHOP. 2,80/13 5,53 ST.DLUHOP. 4,00/17 4,66 10

11 KB Realitních společností Investice do akcií a dluhopisů realitních společností ze střední a východní Evropy KB Realitních společností nabízí možnost investovat do akcií a dluhopisů nemovitostních společností ze střední a východní Evropy. Ačkoliv se může zdát, že vrchol tohoto trhu je již za námi, v dlouhodobém horizontu představují akcie developerů působících v nejrychleji se rozvíjejícím regionu Evropy stále zajímavou investiční příležitost. Poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou je dán statutem fondu, přičemž akciová složka musí tvořit vždy minimálně 30 % portfolia a podíl dluhopisové složky nesmí přesáhnout hranici 70 %. S ohledem na stávající/očekávanou ekonomickou situaci dominuje v portfoliu vždy ta složka, pro niž jsou okolností příznivější. Portfoliomanažer tak má k dispozici manévrovací prostor pro optimalizaci investičních příležitostí v sektoru realitních společností. Fond byl založen v roce od založení YtD -25,63% -64,70% 45,64% -63,43% -4,34% Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do portfolia akcií nemovitostních a developerských společností ve střední a východní Evropě a jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů a stejného regionu. Doporučovaný investiční horizont fondu je 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 32,60 Devizové účty 28,53 Atrium European Real Es 8,24 IMMFINANZ AG 7,38 SPARKASSEN IMMOB.AG 6,53 DOM DEVELOPMENT S.A. 5,24 ECHO INVESTMENT S.A. 4,66 GLOBE TRADE CENTRE S.A. 3,43 CA IMMOBILIEN INTERNATI 2,47 IMPACT SA 0,57 11

12 KB Akciový Investice do českých akcií KB Akciový přináší možnost investovat do akcií, které jsou obchodovány na pražské burze. Do portfolia fondu jsou zařazovány nejvíce obchodované tituly s růstovým potenciálem z hlavního akciového indexu burzy PX. Cílem fondu však není tento index kopírovat, ale překonávat ho v dlouhodobém horizontu. Aktivní správa portfolia umožňuje investovat více do titulů, které představují větší ziskový potenciál, a naopak vyřazovat tituly s nepříliš optimistickým výhledem. Vzhledem k nízkému počtu emisí obchodovaných na pražské burze je portfolio doplněno o blue-chips akcie (nejkvalitnější, často obchodované akciové tituly) z polského a maďarského akciového trhu. Fond byl založen v roce od založení YtD 9,27% -41,63% 21,76% -20,39% 2,51% Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do portfolia akcií, které jsou převážně obchodovány na pražské burze, a jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do stejného druhu investičních nástrojů a stejného regionu. Doporučovaný investiční horizont fondu je 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k ČEZ 16,80 ERSTE GROUP BANK 14,26 KOMERČNÍ BANKA 14,14 TELEFÓNICA O2 C.R. 13,64 Devizové účty - TV 8,49 Účty v bankách 8,25 NEW WORLD RESOURCES N.V 6,21 PHILIP MORRIS ČR 4,63 UNIPETROL 2,96 VIENNA INSURANCE GROUP 2,77 12

13 Fénix konzervativní Konzervativně laděná strategie Konzervativní strategie fondu se opírá, jak již název fondu napovídá, o pevné a stabilní základy. Ty jsou tvořeny dluhopisovými a peněžními fondy. V portfoliích těchto fondů najdeme především státní a podnikové dluhopisy emitentů ze střední a východní Evropy. Doplňkově jsou do portfolia zařazeny i zahraniční dluhopisové fondy, které vyhledávají investiční příležitosti na vyspělých dluhopisových trzích (USA, eurozóna). Prostřednictvím smíšených fondů jsou v portfoliu fondu nepatrně zastoupeny i akcie. Jejich vliv na celkovou výkonnost je však velmi omezený, vzhledem k jejich nízké váze na celkové hodnotě portfolia. Vzájemný poměr mezi jednotlivými fondy není pevný a mění se v rámci daných parametrů dle aktuální situace na trhu. Nemusíte tak vybírat jaké a kolik fondů zvolit a jejich poměr neustále měnit, vše za Vás udělá zkušený portfolio manažer. Cílem fondu je dosahovat ve střednědobém horizontu vyššího zhodnocení než nabízejí fondy peněžního trhu. Fond byl založen v roce od založení YtD -0,28% 0,88% -0,22% -0,84% 4,69% 5,81% 1,55% Fénix konzervativní je vhodný pro investory, kteří chtějí konzervativně rozložit investované prostředky především mezi dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Investiční horizont 2 roky a více. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k Účty v bankách 25,00 IKS Peněžní trh PLUS 16,65 IKS Dluhopisový PLUS 16,17 KB Dluhopisový 15,49 SGAM FD-BONDS US OPPORT 9,41 IKS Balancovaný-konzerv 8,71 SGAM FUND-BONDS EURO-JC 7,65 SGAM FD-BONDS EUR HI YL 0,69 13

14 Fénix smíšený Investice do dluhopisových a akciových fondů Rovnoměrné rozložení mezi hlavní třídy aktiv je základem vyvážené strategie fondu Fénix smíšený. Díky aktivní správě fondu jsou v převaze v portfoliu vždy ty fondy, pro které je současná situace na kapitálových trzích nejpříznivější. Jak akciové, tak dluhopisové fondy jsou orientovány v převážné míře na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu se nachází i fondy zaměřené na hlavní světové akciové a dluhopisové trhy. Do Fénixe smíšeného míří nejčastěji investoři, kteří se nepovažují ani za výrazně opatrné, ale ani nechtějí podstupovat kolísání své investice v desítkách procent. Zároveň je jejich cílem dosáhnout výnosu nad úroveň dluhopisových fondů. Fond byl založen v roce od založení YtD 3,02% 3,81% 1,40% -16,75% 10,23% -1,91% -1,41% Fénix smíšený je vhodný pro investory, kteří chtějí rozložit investované prostředky mezi dluhopisové a akciové fondy, zaměřené povětšinou na region střední a východní Evropy. Investiční horizont 3 roky a více. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k IKS Dluhopisový PLUS 21,45 IKS Balancovaný-konzerv 19,29 IKS Balancovaný-dynamic 19,09 IKS Peněžní trh PLUS 15,25 SGAM FD-EQUITIES EUROLA 5,33 IKS Akciový PLUS 4,36 KB Akciový 3,10 SGAM FUND EQUITIES US R 2,88 KB Dluhopisový 1,97 SGAM FUND EQUITIES EURO 1,63 14

15 Fénix dynamický Investice pokrývající akcie a dluhopisy Fénix dynamický přináší možnost prostřednictvím jedné investice investovat do celého spektra akciových fondů, zaměřených jak na hlavní světové trhy (Evropa, Japonsko, USA), tak i na rozvíjející akciové trhy střední a východní Evropy. Fond je zároveň vhodně doplněn o dluhopisové fondy, které představují stabilizační část, jež zmírňuje vliv přirozeného kolísání akcií, a bezpečnější přistav v období pro akcie nepříznivé. Typická váha akcií v portfoliu fondu je 65 %, nicméně tento poměr není pevně dán a mění se podle tržní situace. Fond je vhodným nástrojem pro dlouhodobé pravidelné investování. Oblibu si fond našel především mezi zkušenějšími investory. Fond byl založen v roce od založení YtD -0,24% 1,48% -22,05% 19,41% -18,53% -2,49% Fénix dynamický je vhodný pro zkušenější dynamické investory, jež mají zájem investovat do širokého spektra akciových fondů doplněných vhodně o dluhopisové. Doporučovaný investiční horizont u tohoto fondu proto činí 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k IKS Akciový PLUS 27,62 IKS Dluhopisový PLUS 14,01 IKS Balancovaný-dynamic 13,13 KB Akciový 12,62 KB Dluhopisový 9,70 Účty v bankách 7,41 SGAM FD-EQUITIES EUROLA 4,80 SGAM FUND EQUITIES US R 2,53 IKS Balancovaný-konzerv 1,76 SGAM FUND EQUITIES EURO 1,46 15

16 Fénix dynamický PLUS Investice pokrývající hlavní světové akciové trhy Akciově laděná strategie přináší podílníkům možnost investovat prostřednictvím jednoho fondu na nejvýznamnějších světových akciových trzích. Základ portfolia tvoří zahraniční fondy, které vyhledávají investiční příležitosti na asijských, evropských a amerických akciových trzích. Doplňkově jsou do portfolia zařazeny středoevropské akciové fondy. Typická váha akcií v portfoliu fondu je 95 %, nicméně tento poměr není pevně dán a mění se podle tržní situace, tj. v případě že akciové trhy budou vykazovat vysokou kolísavost, portfolio-manažer sníží podíl akciové složky na minimální statutem přípustnou mez (80 %). Fond je vhodným nástrojem pro dlouhodobé pravidelné investování. Fond byl založen v roce od založení YtD -22,03% -26,82% 10,02% -3,14% 19,51% 0,95% -3,96% -42,87% 26,66-51,98% -1,88% Fond přináší možnost investovat na všech významných světových akciových trzích. Fond je tak určen především pro velmi zkušené investory. Doporučovaný investiční horizont je u tohoto fondu 5 a více let. Struktura portfolia k Top 10 titulů v portfoliu k KB Akciový 18,42 IKS Akciový PLUS 18,38 Účty v bankách 15,55 SGAM FUND/EQUITIES CONC 7,49 MERRILL L. IIF US OPP F 5,29 JPM FUNDS-JF ASIA PACIF 5,11 HSBC GLOB.INV. FD-PAN E 4,67 SOGELUX EQUITIES US REL 4,67 FRANK TEMP INVEST EUROP 4,61 ABERDEEN GL - JAPANESE 4,33 16

17 SGAM Fund Equities Euroland Value CZK Riziko 5 Investice do západoevropských společností se střední a velkou tržní kapitalizací Fond se zaměřuje v rámci eurozóny na investice do společností s velkou a střední tržní kapitalizací, které jsou identifikovány manažery fondu jako podhodnocené tj. akcie, jejichž kurz neodráží vnitřní hodnotu. Tyto akcie tak vykazují značný potenciál pro zhodnocení. Měnové riziko je zajišťováno, tzn. že investor není vystaven možným ztrátám plynoucím z posílení české koruny proti euru. Cílem fondu SGAM Fund Equities Euroland Value je překonávat výkonnost indexu Dow Jones Euro Stoxx TMI Value (ND). Prostřednictvím procesu zdola nahoru vytváří manažerský tým portfolio společností, které je založeno na: (i) kritériích zhodnocení - ziskovost, růst, solventnost, výnosy a poměr zadlužení. (ii) kvalitativních kritériích - kvalita řízení a strategie, kvalita produktu, tržní podíl, ziskové marže, finanční stabilita a jakékoliv potenciální změny v postavení YtD -44,19% 21,91% -9,07% Tento fond je určen pro zkušenější investory, kteří chtějí prostřednictvím fondu investovat do akcií společností se sídlem nebo významným podílem činností v rámci eurozóny, kteří investují v dlouhodobém investičním horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Investiční horizont: 5 let a déle Složení portfolia podle zemí k TOP 10 titulů v portfoliu k

18 SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value CZK Riziko 5 Investice do akcií japonských společností se silným růstovým potenciálem Fond SGAM Fund Equities Japan Concentrated Value usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic do vybraného spektra akcií, které jsou z fundamentálního hlediska v porovnání s jejich zisky trhem podhodnocené. Do portfolia fondu jsou zařazeny pouze akcie společností, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část svých aktivit v Japonsku a jsou obchodovány na uznávaném japonském regulovaném trhu. Měnové riziko je zajišťováno, tzn. že investor není vystaven možným ztrátám plynoucím z posílení české koruny proti japonskému jenu. Cílem fondu je překonat výkonnost indexu tokijské burzy TOPIX YtD -53,30% 0,63% -10,63% Tento fond je vhodný pro investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do vývoje japonských společností, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Investiční horizont: 5 let a déle Složení portfolia podle odvětví k TOP 15 titulů v portfoliu k

19 SGAM Fund Equities US Relative Value CZK Riziko 5 Investice do diverzifikovaného portfolia amerických akcií Fond se zaměřuje na investice do akcií amerických společností s tržní kapitalizací zpravidla přesahující 1 mld. USD, u kterých je zřejmé podhodnocení kurzu akcií. Management fondu tak vytváří portfolio se silným růstovým potenciálem při omezeném riziku. Měnové riziko je zajišťováno, tzn. že investor není vystaven možným ztrátám plynoucím z posílení české koruny proti americkému dolaru. Cílem fondu je překonat výkonnost amerického akciového indexu S&P YtD -47,65% 27,45% -6,57% Fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří prostřednictvím fondu chtějí investovat do amerických společností, jejichž hodnota je podle manažera fondu podhodnocená, investují v dlouhodobém investičním horizontu a jsou ochotni akceptovat riziko kolísání hodnoty investice a tolerovat krátkodobé výkyvy kurzu fondu. Investiční horizont: 5 let a déle Složení portfolia podle odvětví k TOP 15 titulů v portfoliu k V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původně investované částky. Úplné názvy podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů. Bližší informace získáte na bezplatné informační lince , nebo 19

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB v CZK. (Aktualizováno k datu 28.2.

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB v CZK. (Aktualizováno k datu 28.2. Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB v CZK (Aktualizováno k datu 28.2.2011) Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s.,

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým KB Profilové fondy Představujeme KB Profilové fondy představují jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory. Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Nové trendy v investování

Nové trendy v investování AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Jan Lembas Ústecký kraj

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2011 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2011. Pololetní zpráva obsahuje

Více

Proč investovat do globálního akciového fondu?

Proč investovat do globálního akciového fondu? Proč investovat do globálního akciového fondu? V tomto článku, který byl původně uveřejněn v AKRO Bulletinu zima 2011, se podíváme podrobněji na relativní výhody a úskalí investování do diverzifikovaného

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 30/04/2016 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Central European Equity Investment Fund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Central European Equity Investment

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110. GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn

Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn Otevřené podílové fondy IKS KB / Amundi Týdenní komentář, 9. týden 2015 další týdenní komentář bude zveřejněn 9.3.2015 Shrnutí pro jednotlivé kategorie fondů: Krátkodobé investice Měnové investice se staly

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Trh podílových fondů. pro Hospodářské noviny

Trh podílových fondů. pro Hospodářské noviny pro Hospodářské noviny 24.08.2017 Základní rozdělení kapitol Trh podílových fondů I. Agregovaná data a vývoj trhu II. Největší fondy III. Investování do podílových fondů a jejich výkonnost Agregovaná data

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

IKS Plus bondový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

IKS Plus bondový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva kolektivního investování IKS Plus bondový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. - k 30.6.2005 popisná část 1. Základní informace o Název Typ Zakladatel a obhospodařovatel

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

I N V E S T I C E A S P O Ř E N Í KB PRIVÁTNÍ

I N V E S T I C E A S P O Ř E N Í KB PRIVÁTNÍ I N V E S T I C E A S P O Ř E N Í KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV PŘEDSTAVUJEME KB Privátní správa aktiv představuje prémiové investiční řešení v nabídce Komerční banky. Hlavními charakteristikami

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční akademie Typologie podílových fondů

Investiční akademie Typologie podílových fondů Investiční akademie Typologie podílových fondů Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 9. březen 2017 Agenda dnešního online webináře Typologie podílových fondů trochu jinak 1. Kdo by o investici do podílových

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více