Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě nejhoršího možného e (po dodatečném šoku vyvolaném státními dluhy) ve srovnání s 9,2 % na konci roku 2009 Erste Group Bank AG patří k těm finančním institutům, které se v roce 2010 podrobily celoevropskému zátěžovému testu pro banky, koordinovanému Výborem evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS) ve spolupráci s Evropskou centrální bankou a Rakouskou národní bankou. Tento zátěžový test doplňuje program pravidelných zátěžových testů prováděných skupinou Erste Group a Rakouskou národní bankou a jeho účelem je odhad možných dopadů negativního vývoje ekonomiky na kapitálové vybavení Erste Group. Zátěžový test byl proveden na základě ů, metod a klíčových předpokladů poskytnutých Výborem evropských orgánů bankovního dohledu CEBS, jehož kompletní zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti CEBS 2. Výše zmíněné předpoklady byly adaptovány Rakouskou národní bankou, aby realističtěji reflektovaly specifickou situaci východní části Evropské unie. Důsledkem této adaptace je, že ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 počítaný na základě parametrů CEBS by byl výrazně vyšší než ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 počítaný na základě parametrů Rakouské národní banky. Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%)by se podle nepříznivého e změnil na 8,1 % v roce 2011 oproti 9,2 % na konci roku Po dodatečném šoku vyvolaném státními dluhy by odhadovaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 klesl o dalšího 0,1 procentního bodu na 8,0 % na konci roku 2011, přičemž regulatorní minimální požadavek činí 4 %. Výsledky zátěžového testu nás velmi těší, poznamenal předseda představenstva Erste Group Andreas Treichl, zvlášť z toho důvodu, že parametry použité rakouskými bankami byly přísnější než parametry CEBS. S hodnotou ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 tak v případě nejhoršího možného e naše banka absolvovala testy s kapitálovou rezervou ve výši mil. EUR, tj. s více než dostačující rezervou ve srovnání se zákonným minimálním požadavkem ve výši 6 %, který byl stanoven jako mezní hodnota tohoto zátěžového testu. Tato skutečnost je pro Erste Group velmi důležitá, neboť jsme s ukazatelem kapitálové přiměřenosti ve výši 9,2 % na konci roku 2009 nepatřili k evropské špičce. I když de facto nemáme nic proti pořadníkům, přesto je důležité si uvědomit, že retailové banky s všeobecně podstatně vyšším podílem rizikově vážených aktiv než jiné finanční instituce zpravidla vykazují nižší hodnoty ukazatele kapitálové přiměřenosti, což však dle našeho názoru v žádném případě není indikátorem rizikovějšího obchodního modelu. Je prostě faktem, že poskytování úvěrů malým a středním podnikům v současné době vyžaduje desetinásobný objem kapitálového vybavení ve srovnání s pohledávkami vůči libovolnému státu Evropské unie. Poskytování bankovních služeb v retailovém segmentu a v segmentu malých a středních podniků východní části EU je a nadále zůstane klíčovou strategií retailového bankovnictví Erste Group. 1 Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 použitý v této tiskové zprávě je vždy vztažený k celkovému riziku včetně hybridního a podílového 2 kapitálu. Viz: Strana 1/7

2 Přehled předpokladů a průběhu zátěžového testu Všeobecně slouží zátěžové testy k simulaci různých drastických a vzácných jevů. Makroekonomické předpoklady: Rakouská národní banka modifikovala předpoklady růstu HDP pro region CEE, jehož důsledkem je konzervativnější přístup ve srovnání s původními parametry CEBS. Meziroční růst HDP Rakouská národní banka Benchmarkový Nepříznivý Benchmarkový CEBS Nepříznivý Česká republika 1,3% 2,6% -0,2% -2,8% 1,4% 1,8% 0,9% 0,6% Chorvatsko -0,1% 1,8% -1,6% -3,6% 4,4%* 4,8%* 3,6%* 3,5%* Maďarsko -0,2% 2,5% -2,2% -3,9% 0,9% 3,2% -0,2% 1,6% Rumunsko 0,8% 3,1% -1,2% -3,3% -0,7% 3,6% -1,8% 2,1% Slovensko 4,1% 4,5% 2,8% -0,1% 1,9% 2,6% 0,8% -0,6% Srbsko 2,0% 3,0% -0,1% -3,4% 4,4%* 4,8%* 3,6%* 3,5%* Ukrajina 3,7% 4,1% 1,7% -2,3% 4,4%* 4,8%* 3,6%* 3,5%* * byly zahrnuty do kategorie Ostatní země Přepoklady pro Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu: Veškeré propočty jsou založeny na skutečných hodnotách dosažených ke konci roku Oba e, jak benchmarkový tak nepříznivý pro roky , jsou založeny na řadě běžných klíčových předpokladů a poskytnutých makroekonomických ů. Například nebyl v našich klíčových obchodních segmentech předpokládán žádný růst objemů s výjimkou obnovení splácených úvěrů. Provozní výnosy byly negativně ovlivněny poklesem čistého úrokového výnosu v důsledku tlaku na marže, absencíe nových obchodů, přetrvávajících nízkých úroků a splatnosti vysoce úročených aktiv. Negativní vliv na provozní výnosy by měl také předpokládaný pokles čistých příjmů z poplatků a provizí v důsledku nižšího objemu transakcí a předpokládané nižší hodnoty čistého zisku z obchodních operací. Předpokládá se sice, že se podaří udržet náklady pod kontrolou, další úsporná opatření se ale v tomto ohledu neplánují. Systematicky uplatňované významné posuny skutečných pravděpodobností nesplácení aktiv v bankovním portfoliu vedly ke zvýšení rizikových nákladů, které v nepříznivém scénaři následně snížily kapitálovou základnu. Dodatečným efektem s dopadem na výsledek bylo výrazné zvýšení rizikově vážených aktiv, způsobené především konzervativním přístupem Erste Group, který vedl k akumulaci velkého objemu aktiv do nejhorší ratingové třídy. Předpoklady pro dodatečného šoku vyvolaného státními dluhy: Na základě vysoké úrovně státních dluhů v roce 2010 byl celý bankovní sektor podroben dodatečnému zátěžovému testu, v jehož rámci byly zohledněny další negativní dopady vysokého státního dluhu na ekonomickou situaci v zemích EU, které nebyly obsaženy v původním i zátěžového testu. V tomto Strana 2/7

3 i byly proto aplikovány dodatečné srážky hodnot státních dluhopisů obsažených v obchodním portfoliu, a to ve výši mezi 4,7 % (u německých státních dluhopisů) a 23,1 % (u řeckých státních dluhopisů), což vedlo k dalším ztrátám. Předpokládaná srážka pro Rakousko činila 5,6 %. I když státní dluhopisy zahrnuté v bankovním portfoliu nebyly předmětem srážek, zbytek bankovního portfolia podstoupil zátěžové testy zohledňujíc další zhoršení makroekonomického prostředí. Definice: o Bankovní portfolio obsahuje položky rozvahy jako jsou úvěry finančním institucím, úvěry klientům a všechny tři položky finančních aktiv (aktiva v reálné hodnotě, aktiva na prodej a aktiva držená do splatnosti), zatímco obchodní portfolio je do značné míry identické s položkou rozvahy Aktiva k obchodování. o Angažovanost vůči jednotlivým státům obsahuje veškeré položky rozvahy včetně cenných papírů, úvěrů a půjček vůči státům Evropské unie (t.j. ústřední a místní vládní orgány včetně měst a obcí), s výjimkou centrálních bank. Strana 3/7

4 Výsledek zátěžového testu v detailu: Skutečné výsledky K 31. prosinci 2009 Tier 1 kapitál celkem Regulatorní kapitál celkem Rizikově vážená aktiva celkem Zisk před tvorbou opravných položek (vč. provozních nákladů) Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv v bankovním portfoliu Roční míra ztráty z úvěrové angažovanosti korporátních klientů (%) 1 1,2% Roční míra ztráty z úvěrové angažovanosti retailových klientů (%) 1 2,1% Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) 9,2% Výsledky zátěžových testů v detailu Zátěžový test proběhl na základě několika klíčových zjednodušujících předpokladů (např. konstantní výše rozvahy, jednotné zacházení se sekuritizovanými pohledávkami). Z tohoto důvodu jsou informace týkající se benchmarkových ů poskytovány pouze pro účely srovnání. Ani benchmarkový ani nepříznivý nelze v žádném případě pokládat za prognózu. Základní k 31. prosinci Tier 1 kapitál celkem podle benchmarkového e Regulatorní kapitál celkem podle benchmarkového e Rizikově vážená aktiva celkem podle benchmarkového e Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) podle benchmarkového e 10,4 % Nepříznivý k 31. prosinci Tier 1 kapitál celkem podle nepříznivého e Regulatorní kapitál celkem podle nepříznivého e Rizikově vážená aktiva celkem podle nepříznivého e Úhrnný provozní zisk za dva roky před tvorbou opravných položek podle nepříznivého e Úhrnné ztráty za dva roky ze snížení hodnoty finančních aktiv v bankovním portfoliu 2 podle nepříznivého e Úhrnné ztráty za dva roky z obchodního portfolia 2 podle nepříznivého e -116 Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti korporátních klientů (%) 1, 2 3,07% Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti retailových klientů (%) 1, 2 4,78% Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) podle nepříznivého e 8,1 % Dodatečný šok vyvolaný státními dluhy na základě nepříznivého e k 31. prosinci 2011 Dodatečné ztráty ze snížení hodnoty aktiv v bankovním portfoliu Dodatečná ztráta z angažovanosti do státních cenných papírů v obchodním portfoliu Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti korporátních klientů (%) 1, 2 3,21% Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti retailových klientů (%) 1, 2 4,90% Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) podle nepříznivého e a po dodatečném šoku vyvolaném státními dluhy 8,0 % Strana 4/7

5 Dodatkový kapitál potřebný k dosažení 6% ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 v případě nepříznivého e a dodatečného šoku vyvolaného státními dluhy na konci roku Ztráty ze snížení hodnoty jako % úvěrové angažovanosti korporátních/retailových klientů v portfoliu cenných papírů na prodej (AFS), držených do splatnosti (HTM) a v portfoliu úvěrů a pohledávek 2. Kumulativní pro roky 2010 a Na základě ztrát odhadovaných podle nepříznivého e a po dodatečném šoku vyvolaném státními dluhopisy Strana 5/7

6 Přehled angažovanosti vůči jednotlivým státům k 31. březnu 2010 V mil. EUR Hrubá angažovanost (po snížení hodnoty) z toho bankovní portfolio z toho obchodní portfolio Čistá angažovanost (po snížení hodnoty) Rakousko 5,795 5, ,348 Belgie Bulharsko Česká republika 5,334 4,156 1,179 5,230 Dánsko Estonsko Island Irsko Itálie 1,223 1, ,223 Finsko Francie Kypr Lotyšsko Lichtenštejnsko Litva Luxemburg Maďarsko 2,864 2, ,732 Malta Německo 1,142 1, ,141 Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko 2,492 1, ,488 Řecko Slovensko 3,880 2, ,878 Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie CELKEM 26,129 22,394 3,736 25,434 Strana 6/7

7 Případné dotazy směřujte na: Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vídeň, Fax: + 43 (0) Gabriele Werzer, Tel. +43 (0) linka 11286, Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0) linka 17326, Peter Makray, Tel. +43 (0) linka 16878, Tento text najdete na naší homepage: v sekci Investor Relations News. Strana 7/7

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: +420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 mail@volksbank.cz www.volksbank.cz 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002 OBSAH VÝROČNÍ

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více