Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok října

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o aktivitách a prezentaci školy Zprávy z činnosti odborných sekcí ve školním roce Hodnocení environmentálního vzdělávání ICT plán Hodnocení protidrogové prevence Školská rada Humanitární sbírky: Prezentace školy v tisku Základní údaje o hospodaření školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Spolupráce s odbor. org., org. zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), 10, odst. 3 a vyhlášky 15/2005 Sb. 7, zpracovala ředitelka školy Výroční zprávu o činnosti školy, Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69, za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti školy byla v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., 7, odst. 2, předložena, projednána a schválena školskou radou 14. října

3 1 Základní údaje o škole název školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 identifikátor zařízení: IČ: sídlo školy: telefon: Pivovarská 69, Vimperk (sekretariát), (DM) fax: internetová stránka: zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice vedení školy: Ing. Eva Piherová ředitelka školy Ing. Marie Roučková statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Vojtěch Huřík zástupce ředitelky pro sportovní přípravu a domov mládeže Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č. j

4 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Škola sdružuje: 1. gymnázium IZO počet žáků ve školním roce : obchodní akademie IZO počet žáků ve školním roce : 94 Ve školním roce škola sdružovala obory a zaměření podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: gymnázium: K Gymnázium K/401 gymnázium ( r.) studium denní délka studia: 4 r K/41 gymnázium (1.r.) studium denní délka studia 4.r K/801 gymnázium ( r.) studium denní délka studia: 8 r K/81 gymnázium ( r. - ŠVP) studium denní délka studia: 8 r K/405 gymnázium programování (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r K/420 gymnázium sportovní příprava (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r K/41 gymnázium se sportovní přípravou (1.r.) studium denní délka studia: 4 r. obchodní akademie: M ekonomika a podnikání M/004 obchodní akademie (2.-4.r.) studium denní délka studia: 4 r M/02 obchodní akademie (1.r.) studium denní délka studia: 4 r. Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací školou vnitřně diferencovanou, která připravuje žáky především pro studium na VŠ. Obchodní akademie je střední odborná škola poskytující úplné středoškolské vzdělání pro výkon ekonomických činností a připravuje studenty i pro vysokoškolské studium. Na gymnázium (79-41-K/41, K/41) a obchodní akademii (63-41-M/02) jsou přijímáni žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ. Součástí čtyřletého gymnázia je v ročníku vždy jedna třída nebo část třídy zaměřena na studium výpočetní techniky a programování a část třídy se zaměřením na sportovní přípravu. Ke studiu na osmileté gymnázium (79-41-K/81) jsou přijímáni žáci po 5. třídě ZŠ. Od šk. roku byla na osmiletém gymnáziu zahájena výuka podle ŠVP,,Otevřenou školou krok za krokem. Ve školním roce ve škole studovalo v průběhu roku 431 žáků v 17 třídách /průměrný počet žáků ve třídě 25,35/. Na obchodní akademii 94 žáků (21,81 %), 187 žáků (43,39 %) na gymnáziu osmiletém a 150 žáků (34,80 %) na gymnáziu čtyřletém, z toho 92(21,35%) žáků na gymnáziu všeobecném, 28(6,50%) žáků se zaměřením na programování a 30(6,96%) žáků na oboru sportovní příprava - sportovní gymnázium. 4

5 2.1 přehled učebních plánů - výchovně vzdělávací program Kód Název Č. j. a datum schvalovací doložky MŠMT ČR M/004 učební plán pro OA / , K/401 učební plán pro G všeobecné /99-22, K/ K/420 učební plán pro G programování učební plán pro G sportovní příprava /99-22, schválen MŠMT ČR , č. j / /99-22, upraven MŠMT ČR , č. j / K/801 učební plán pro G osmileté /99-22, K/ K/ K/ M/02 Školní vzdělávací program,,otevřenou školou krok za krokem. ŠVP schválen školskou radou (79-81-K/81) a (79-41-K/41, K/41, M/02). 3 Přehled pracovníků školy 3.1 věkové složení pedagogického sboru /k / do 25 let do 35 let do 45 let do 55 let do 65 let průměrný věk ,08 roků 3.2 členění zaměstnanců podle pohlaví / k / učitelé trenéři vychovatelé nepedag.prac. celkem muži 11 5 x 1 17 ženy Nemocnost: (k ) N : 288 dnů, z toho proplaceno v náhradách 224 dnů OČR : 46 dnů 5

6 4 Údaje o přijímacím řízení obor počet přihlášených na 1. termín ( ) počet přihlášených na další termíny počet odevzdaných ZL ke OA M/02 G 4 všeobecné K/41 G 4 sport. příprava G K/ Poznámka: Na G8 bylo celkem 32 přihlášených uchazečů o studium, z toho: 1. kolo 21 uchazečů 2. kolo 7 uchazečů + 2 se nedostavili 3. kolo 2 uchazeči U G4 a OA jsou ve stavu k pouze uchazeči, u kterých jsme evidovali k tomuto datu zápisový lístek. 4.1 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., 60 a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách č. 671/2005 Sb. Ředitelka vyhlásila postupně 3 kola přijímacího řízení pro žáky z 9. a 5. tříd ZŠ. Dne 30. září 2009 zveřejnila ředitelka školy na veřejné desce ve škole a na webových stránkách školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory. Rovněž v souladu se zákonem stanovila jednotná kritéria přijímacího řízení a zveřejnila je na www stránkách školy,na vývěsce pro veřejnost a na letácích rozdávaných zájemcům o studium. Uchazeči o studium v 1. ročnících všech oborů školy byli přijati a přijímací zkoušky se nekonaly s výjimkou talentových zkoušek pro zájemce o gymnázium se sportovní přípravou. Do 1. ročníku bylo v 1. kole přijato celkem 64 uchazečů (OA 24, G 4 všeobecné - 17, G4 programování 15, G 4 sportovní příprava 8). Do primy po přijímacích zkouškách bylo přijato 21 studentů. Uchazeči o obor SP K/41 vykonali v rámci přijímacího řízení Testy obecné kondiční připravenosti (běh 50 m, běh 3000 m, hod plným míčem, skok z místa, sed-leh, shyby výdrž). Sportovní výkonnost uchazeče byla posouzena podle umístění v žebříčku ČR (běh na lyžích a cyklistika). Ve 2. a 3. kole byli přijati uchazeči na základě totožných kritérií. V průběhu měsíců říjen 2009 leden 2010 se zúčastňovali zástupci školy spolu s výchovnou poradkyni třídních schůzek rodičů ZŠ v okrese Prachatice a Strakonice. Informovali rodiče o studiu na OA a G ve Vimperku a předávali materiály o škole. Škola uspořádala pro zájemce o studium a jejich rodiče,,informační odpoledne pro uchazeče o studium a jejich rodiče a,,dny otevřených dveří. Nově se uskutečnil též Týden otevřených dveří pro ZŠ. Škola prezentovala svoji práci a zaměření na Trhu pracovních příležitostí v Prachaticích, na Burze škol ve Strakonicích a prezentovala se v denním tisku v přílohách, které se týkaly středních škol. Tento typ prezentace byl vyhodnocen jako poměrně neúčinný, je třeba se více zaměřit na prezentaci na vlastních webových stránkách školy, které jsou uchazeči o studium hojně navštěvovány. 6

7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 hodnocení prospěchu k rekapitulace za školu (G + OA) celkový počet hodnocených žáků: 431 z toho dívky: 282 hoši: počet žáků s vyznamenáním: 104, tj. 21,85 % počet žáků, kteří prospěli: 353, tj. 74,16 % počet žáků, kteří neprospěli: 16, tj. 3,36 % počet žáků, kteří byli nehodnoceni: 5, tj. 0,63 % Průměrný prospěch: 2, rekapitulace za obory školy obory G-8 G-4 OA 7941K/ K/ K/420 Celkový počet hodnocených žáků Počet žáků s vyznamenáním 63/31,82 % 25/26,88 % 1/1,72 % 5/16,67 % 10/10,10 % Počet žáků, kteří prospěli 129/65/15 % 66/70,98 % 55/94,83 % 22/73,33 % 81/81,82 % Počet žáků, kteří neprospěli 6/3,0 % 1/1,07 % 2/3,45 % /7,07 % Počet žáků, kteří byli nehodnoceni /1,07 % /10,00 % 1/1,01 % Průměrný prospěch 1,88 2,01 2,53 2,28 2, hodnocení absence k celková absence: hod. z toho omluvená: hod. neomluvená: 270 hod. průměrná absence na žáka: 67,324 hod. 7

8 5.3 další doplnění výsledků vzdělávání a/ během školního roku žákům oboru sportovní příprava ředitelka školy po projednání s trenéry odlišně upravila organizaci vzdělávání (školský zákon č. 561/2004 Sb., 17, odst. 2). Žáci měli v průběhu školního roku celkem 583 hod. konzultací. b/ ředitelka školy ve školním roce zcela uvolnila ze zdravotních důvodů z TEV 32 žáků. c/ ve školním roce studovalo ve škole celkem 18 žáků se specifickými vzdělávacími problémy a poruchami chování, z toho 5 z nich bylo třídními učiteli a výchovným poradcem doporučeno opětovně k psychologickému šetření do PPP Prachatice. Se závěry těchto šetření a příslušným doporučením seznamovala výchovná poradkyně vyučující na poradách. Ve škole byli 3 studenti integrováni se specifickými vzdělávacími potřebami diagnostikována LMD nerovnoměrné vyzrávání CNS, porucha koncentrace pozornosti, zvýšená unavitelnost CNS, dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Stupeň, závažnost a rozsah postižení je takového charakteru, že jej opravňuje podle Směrnice MŠMT ČR č. j / ze dne a Metodického pokynu č / ze dne k integraci v běžné třídě. PPP doporučila vytvoření IVP v CJL, ANJ, NEJ a individuální péči v dalších výukových předmětech. Dále zrakově postižený student, stupeň, závažnost a rozsah postižení je takového charakteru, že jej opravňuje podle Směrnice MŠMT ČR č. j / ze dne a Metodického pokynu č / ze dne k integraci v běžné třídě. Speciálně pedagogické centrum při speciální ZŠ pro zrakově postižené v Praze doporučilo zvýšit toleranci při úpravě písma, dbát na dostatečnou velikost písma čteného textu (14, 16), tolerovat delší časové limity a větší unavitelnost při zrakové práci. Všichni vyučující přihlíželi ke specifickým pracovním podmínkám a na pedagogických radách se pravidelně problematika projednávala. Závěr: studentovi s poruchou zraku úspěšně odmaturoval bude ze strany VP věnována náležitá pozornost budou znovu v PPP Prachatice vyšetřeni z důvodu doporučení zohlednění při vzdělávání. d/ vyhodnocení talentů roku 2009 Při hodnocení talentů roku 2009 okresu Prachatice bylo nominováno ze školy 13 úspěšných žáků v kategoriích humanitní, sportovní, umělecké technické a přírodovědné. 5.4 hodnocení chování Ve školním roce 2008/09 bylo hodnoceno ve 2. pololetí 8 žáků sníženým stupněm z chování. Důvodem bylo opakované porušování školního řádu. V průběhu roku bylo uděleno celkem 312 výchovných opatření: 79 žákům udělila ředitelka školy pochvalu, 100 žákům udělili pochvaly třídní učitelé. Za porušování školního řádu bylo uděleno 14 ředitelských důtek, 48 důtek a 67 napomenutí třídních učitelů. Během školního roku bylo uděleno 4 x podmíněné vyloučení žáků ze školy za vážné porušení školního řádu. 8

9 5.5 výsledky maturitních zkoušek Ve školním roce 2009/2010 proběhly maturitní zkoušky ve třídách: 4.OA, 4.A, 4.B a 8.G podle platných právních předpisů - vyhlášky MŠMT o ukončování studia na SŠ č. 442/1991 Sb. a vyhl. č. 672/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se MZ konaly v termínech písemná zkouška z CJL (8.G, 4.A, 4.B, 4.OA), praktická zkouška z odborných předmětů ( 4.OA) a ústní MZ (4.OA a 4.A), (4.B a 8.G) (písemná část) a (ústní část) se konal náhradní a opravný termín. Písemná část z českého jazyka a literatury se konala 7. dubna Témata písemné práce navrhli členové odborné sekce CJL a ředitelka školy v souladu s vyhl. 672/2004 Sb., 9, odst. 11 vybrala z předložených témat čtyři. Opravný termín písemné části z českého jazyka a literatury se nekonal. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ve třídě 4.OA byla tradičně dvoudenní. Zkouška se skládala ze 2 částí: 1/ účetnictví, ekonomika, výpočetní technika 2/ obchodní korespondence česká a cizojazyčná. Témata zkoušky: UCE Souvislý příklad účtování a ekonomických výpočtů v podniku PEK Zpracování písemností v podniku V účetnictví studenti řešili souvislý příklad zaměřený na prověření znalostí a dovedností získaných v ekonomických předmětech, hlavně ekonomice, účetnictví a výpočetní technice. Ve druhé části zpracovávali úkoly z oblasti písemností dodavatelsko-odběratelských, vnitropodnikových a personálních. Témata obsahovala úkoly v českém jazyce, v angličtině nebo němčině (pozvánka, objednávka, osobní dopis, ukončení pracovního poměru, zápis z porady, upomínka, tabulka, poptávka, nabídka). Návrhy témat zpracovaly učitelky z odborné sekce ekonomických předmětů a ředitelka školy z nich 1 vybrala. Obtížnost a náročnost obou částí praktické maturitní zkoušky byly zvoleny tak, aby studenti mohli prokázat v určeném časovém limitu (2 x 7 hod.) nabyté vědomosti a dovednosti ze všech odborných předmětů a výpočetní techniky. Ústní maturitní zkoušky na G a SOŠe Vimperk: třída 4. OA předsedkyně maturitní komise: Ing. Dana Křížová Gymnázium Strakonice třída 4.A předsedkyně maturitní komise: Mgr. Jana Kučerová Gymnázium Prachatice : třída 4.B předsedkyně maturitní komise: Mgr. Eva Čechová Gymnázium Český Krumlov : třída 8.G předkyně maturitní komise: Ing. Jitka Matějíková Gymnázium Prachatice 9

10 5.6 přihlášky na VŠ a VOŠ, vyhodnocení úspěšnosti Statistika umístění žáků G a SOŠe Vimperk na vysokých školách v roce G Celkem žáků 19 Celkem přihlášek 50 Přihlášených žáků 17 Umístěných žáků 14 Počet přihlášek na jednoho žáka 2,63 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 2,94 Přihlášení z celkového počtu 89,47 % Přijatých z celkového počtu 73,68 % Přijatých z počtu přihlášených 82,35 % 4.B Celkem žáků 20 Celkem přihlášek 65 Přihlášených žáků 20 Umístěných žáků 18 Počet přihlášek na celkový počet žáků 3,25 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 3,25 Přihlášení z celkového počtu 100,00 % Přijatých z celkového počtu 90,00 % Přijatých z počtu přihlášených 90,00 % 4.A Celkem žáků 33 Celkem přihlášek 78 Přihlášených žáků 26 Umístěných žáků 23 Počet přihlášek na celkový počet žáků 2,36 Počet přihlášek na počet přihlášených žáků 3,00 Přihlášení z celkového počtu 78,79 % Přijatých z celkového počtu 69,70 % Přijatých z počtu přihlášených 88,46 % 10

11 5.7 Uplatnění absolventů obchodní akademie (rok ukončení studia 2010) Z celkového počtu 25 studentů: - 15 VŠ (z toho 4 neekonomický obor), tj. 60 % - 2 VOŠ (neekonomické obory), tj. 8 % - 3 jazykové školy, tj. 12 % - 5 žádné studium, 3 pracují, tj. 12 %, 2 hledají práci, tj. 8 % Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce ( k ) Příjmení, jméno, titul Piherová Eva, Ing. Roučková Marie, Ing. Huřík Vojtěch, Mgr. Přehled témat vzdělávacích akcí Konference ředitelů gymnázií Seminář k zákoníku práce (Euridica Praha) Study Visit for Education Specialist ( KU-JČ) Seminář MAG (maturita G) (CERMAT) Novela zákona o PP (ag. Pavel Zeman) Právo ve škole (VCVSCR Č.B.) Seminář MAG ( maturita G)( CERMAT) Novela zákona o PP (ag. Zeman) Havlíčková Martina, Mgr. Daněk Tomáš, Mgr. Doubková Iva, Mgr. Duspivová Eva,Ing. Chválová Věra, Mgr. Frnochová Dana, Ing. Frühaufová Petra, Mgr. Hajník Roman, Mgr. Harantová Dagmar, Mgr. Heřta Jan Hrdinková Jaroslava, Mgr. Huříková Vendulka, Mgr. Chrstošová Anna, Ing. Jandová Ludmila, Ing. RATER matematika (CERMAT) Výuka MAT nevidomých žáků (G.Radlická 115, Pha 5) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Využití ICT - 4.využití e-learningu při distančním vzdělání(všers Č.B.) 11. On line testování znalosti žáků ( VŠČRS Č.B.) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) The Key to Perfection ( Oxford University) Legislativa výchovného poradenství a standardní činnost VP(a g.lila) Kyberterorizmus internetová kriminalita (VCČR Č.B) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) RATER matematika (CERMAT) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Novinky v daňovém systému ČR (FF VŠE Pha) Finanční gramotnost (svaz prům.a dopr. ČR) 11

12 Jelínková Květoslava, Mgr. ČSR v období totalitní vlády KSČ /DEJ (ASUD)/ ČSR po roce 1948 a v 50. letech /DEJ/ (ASUD) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NIDV) Kovářová Jitka, Mgr. Krišková Jana, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (NEJ ) (NIDV) ČSR v období totalitní vlády KSČ /DEJ/ (ASUD) ČSR po roce 1948 a v 50. letech /DEJ/ (ASUD) Soualmia Olena Kyselková Růžena, Ing. Lutovský Jiří Nová Hana, Mgr. Oulická Eva, MVDr. Pavlásek Zbyněk, Mgr. Přibylová Jitka, Mgr. Rinke Ondřej, Mgr. Skolková Olga, Mgr. Rozšiřující studium ANJ - 3. ročník Současná ruština a její proměny (Descartes) Gramar?No dread!no drill! (ANJ) (Descartes Účetní a daňové specifikace společnosti (VS Štohl) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (NEJ) (NIDV) The Key to Perfection ( Oxford University) Hodnotitel ústních zkoušek (ANJ) (NIDV) Globální problémy a ochrana životního prostředí (Bio) (VŠERS Č.B.) Interaktivní tabule ACTIV Board (Zvas Č.B.) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ANJ) (NIDV) Sobčiaková Lenka, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ANJ) (NIDV) The Key to Perfection (Oxford University) Staňková Irena, Ing. Aktuality ve výuce ekonomiky 2010 Seminář pro předkladatele projektů a výzev GG OP VK (Ku-Jč) Slepičková Vendula, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Tláskalová Jana, Mgr. Samcová Helena, Mgr. Tomášková Miroslava, Ing. Vančura Milan, Ing. Zámečníková Zdeňka, Mgr. Žižková Jarmila, Mgr. Hodnotitel ústních maturitních zkoušek (ČJ) (NIDV) Účetní a daňová specifikace společnosti s.r.o.(vs Štohl) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (ANJ) (NIDV) Interaktivní tabula ACTIV Board (Zvas Č.B.) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky (NEJ, ČJ) (NIDV) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky NEJ) (NIDV) 12

13 6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 6.1 a) Kalendárium školního roku Září zahájení školního roku písemná maturitní zkouška z CJL náhradní a opravný termín veřejná sbírka Světluška slavnostní otevření boulderingové stěny v TEL dny otevřených památek ve Vimperku adaptační kurzy 1. ročníků na Chatě Mládí Zadov exkurze tříd 5.G a 6.G do JE Temelín Srdíčkový den, náhradní a opravný termín ústních maturitních zkoušek návštěvní týden pro žáky ZŠ, filmový festival NaturVision CORNY atletický pohár okresní přebor v Prachaticích exkurze třídy 3.G Kulturní památky Českých Budějovic okresní kolo přespolního běhu areál Vodník Říjen CORNY atletický pohár krajský přebor v Táboře anglické divadlo v Českých Budějovicích (dopolední) divadelní představení ve Stavovském divadle v Praze (večerní) divadelní představení v Divadle v Dlouhé v Praze (večerní) divadelní představení v Divadle na Vinohradech v Praze (večerní) krajské kolo přespolního běhu v Jindřichově Hradci exkurze třídy 2.G Kulturní památka Prachatic beseda pro dívky S tebou o tobě exkurze třídy 1.G Kulturní památky Vimperka slavnostní zahájení hostovacího školního roku v Bavorsku - MěKS Vimperk republikové finále přespolního běhu ve Žďáru n. Sázavou okresní přebor ve fotbalu v Prachaticích podzimní prázdniny 13

14 Listopad trh studijních příležitostí v Prachaticích beseda se státní zástupkyní Odpovědnost mládeže za protiprávní jednání 4.G, 5.G, 1.OA okresní přebor v plavání v Prachaticích den otevřených dveří pro uchazeče o studium projekt Jeden svět na školách 4.A, 8.G testování KEA 4.G pedagogická rada hodnocení 1. čtvrtletí školního roku zrušení výuky z důvodu chřipkové epidemie Talent okresu Prachatice slavnostní vyhlášení v MěKS třídní schůzky pro rodiče Prosinec veřejná sbírka při příležitostí Světového dne boje proti AIDS školní kolo dějepisné olympiády Srdíčkový den krajské finále SŠ ve volejbalu v Č. Budějovicích exkurze 3.OA do Prahy nákupní centra, letiště (Ohs, Scr) den otevřených dveří pro uchazeče o studium školní kolo konverzační soutěže v NEJ besedy s Policíí ČR prevence soc. patol. Jevů 3. OA, 4.OA, 3.A, 7.G vánoční představení divadla Mimotaurus: Zatracený děcko ředitelské volno pro žáky školy vánoční prázdniny Leden talentové zkoušky pro uchazeče o studium oboru sportovní příprava školní kolo konverzační soutěže v NEJ talentové zkoušky pro uchazeče o studium oboru sportovní příprava opravný termín praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů informační odpoledne pro rodiče besedy Škádlení nebo šikana 1.G, 1.A pedagogická rada hodnocení 1. pololetí školního roku den otevřených dveří pro uchazeče o studium okresní kolo dějepisné olympiády v Prachaticích 14

15 okresní kolo v basketbalu ve Vimperku okresní a krajský závod školní mládeže v běhu na lyžích areál Vodník besedy Nerazítkuj, poznávej 6.G, 2.A hodnocení 1. pololetí, vydávání vysvědčení pololetní prázdniny Únor školní kolo konverzační soutěže v ANJ - G8n besedy s Úřadem práce v Prachaticích 4.A, 4.B, 4.OA, 8.G školní kolo konverzační soutěže v ANJ SŠ školní kolo soutěže v psaní na klávesnici školní kolo biologické olympiády, kat. D školní kolo zeměpisné olympiády G8n školní kolo biologické olympiády, kat. C školní kolo zeměpisné olympiády SŠ okresní kolo konverzační soutěže v NEJ v Prachaticích beseda Třída plná pohody 1.A krajské finále ve snowboardingu na Zadově maturitní ples 4.A jarní prázdniny maturitní ples 8.G školní kolo biologické olympiády, kat. B návštěva partnerské školy G Waldkirchen 6.G besedy Mezilidská tolerance 4.G, 5.G okresní kolo konverzační soutěže v ANJ v Prachaticích Jihočeský přebor v obřím slalomu ZŠ a SŠ Jč. kraje Hochficht, Smrčina maturitní ples 4.OA maturitní ples 4.B Březen školní kolo soutěže v recitaci okresní kolo v basketbalu SŠ ve Vimperku krajské kolo konverzační soutěže v NEJ v Č. Budějovicích lyžařský kurz 1.A, 5.G v Peci p. Sněžkou lyžařský kurz 2.G, 1.OA v Peci p. Sněžkou 15

16 okresní kolo soutěže v recitaci v Prachaticích besedy O kouření 1.G, 2.G návštěva partnerské školy G Waldkirechen ve Vimperku lyžařský kurz Šumava s denní docházkou okresní kolo olympiády v programování na G a SOŠe Vimperk okresní kolo olympiády v CJL v Prachaticích okresní kolo zeměpisné olympiády v Prachaticích finále celostátní soutěže Ekonomický tým na OA Hodoním matematická soutěž Klokan krajské kolo konverzační soutěže v ANJ v Č. Budějovicích besedy Vztahy, sex, AIDS 2.A, 2.OA, 3.A, 7.G sbírka pro Rebeccu adopce na dálku okrskové kolo a okresní finále v basketbalu ve Vimperku přijímací zkoušky do primy nanečisto test Scio krajské kolo matematické olympiády v Č. Budějovicích krajská soutěž v psaní na klávesnici v Č. Budějovicích okresní kolo fyzikální olympiády kat. E, F na G a SOŠe Vimperk Duben velikonoční prázdniny konkurz na roční studijní pobyt na bavorských gymnáziích 2010/ písemná maturitní zkouška z CJL filmové představení Farma zvířat 1. ročníky, 5.G, 2.G, 3.G, 4.G beseda Himaláj 1.A, 5.G, 7.G, 2.A, 6.G okresní kolo matematické olympiády Z6, Z7, Z8 v Prachaticích divadelní představení Kytice v Jč. Divadle Č. Budějovice (večerní) pedagogická rada hodnocení 3. čtvrtletí školního roku krajské kolo dějepisné olympiády v Č. Budějovicích beseda Šikana 1.OA krajské kolo zeměpisné olympiády v Č. Budějovicích okresní kolo biologické olympiády, kat. C v Prachaticích kulturně vzdělávací exkurze do Polska výběr žáků školy okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 3.OA, 4.OA třídní schůzky pro rodiče 16

17 krajské kolo v basketbalu v Jindřichově Hradci mezinárodní kolo v přespolním běhu v Liptovském Mikuláši okresní kolo biologické olympiády, kat. D v Prachaticích praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 4.OA výukový program v MěKS vývoj divadla Srdíčkový den dějepisná exkurze do Terezína 4.G, 7.G projekt z CHE úpravna vody, ČOV, zpracování a zhodnocení 4.G filmové představení Na východ od ráje kolo přijímacích zkoušek do primy G hokejbal proti drogám v Prachaticích Svátek s Emilem veřejná sbírka poznávací zájezd do Anglie a Paříže výběr žáků školy exkurze do Parlamentu a Senátu ČR do Prahy 6.G Květen pedagogická rada hodnocení maturitních tříd 4.A a 4.OA krajské kolo olympiády v CJL, II. kat. v Č. Budějovicích majáles organizuje 7.G, celá škola krajské kolo olympiády v CJL, I. kat. v Č. Budějovicích týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.A týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.OA týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 8.G týdenní volno k přípravě na maturitní zkoušku 4.B ústní maturitní zkoušky 4.A, 4.OA, 8.G, 4.B odborná praxe v podnicích 2.OA, 3.OA besedy Vztahy, Mezilidská tolerance 1.A, 1.OA okresní kolo Pythagoriády ve Vimperku Červen dětský den na kole i bez kola informativní schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků G atletická soutěž II. st. ZŠ a víceletých G v Prachaticích informativní schůzky pro budoucí 1. ročníky 1.OA, prima národní kolo soutěže Evropa ve škole v Táboře 17

18 sportovně turistický kurz Lipno 3.A, 3.OA, 7.G hudebně literární odpoledne účinkují vítězové pěveckých a literárních soutěží a pěvecký sbor Canto exkurzně vzdělávací týden pro 2. ročníky Jižní Morava zájezd na divadelní představení na otáčivém hledišti v Č. Krumlově Sluha dvou pánů 1.G, 2.G,3.G, 4.G exkurze 2.OA pivovar Strakonice, Šmidingerova knihovna Strakonice, elektrárna Lipno, papírny Větřní, klášter Zlatá Koruna pedagogická rada hodnocení 2. pololetí školního roku zasedání školské rady a rady rodičů exkurze 3.G Prachovské skály, Český Ráj Zátopkova štafeta celá škola dějepisná exkurze 5.G na Klatovsko ukončení školního roku, vydávání vysvědčení 7 Zprávy z činnosti odborných sekcí ve školním roce sekce CJL, HUV, VYV Plnění osnov, tematických plánů Učivo ve všech předmětech bylo probráno v souladu s učebními osnovami, tematické plány byly splněny. Přehled počtu odučených hodin v jednotlivých třídách: Český jazyk a literatura Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G G G G G G 97 dokončit lit. modernu 7.G G A A A dělená134 hoši/137 dívky 4.A B OA OA 98 3.OA OA 83 18

19 Čtyřhodinová dotace ve třetích a zvláště pak ve čtvrtých ročnících gymnázia poskytuje prostor pro práci s texty a k procvičování mluvnických a jazykových dovedností. Můžeme konstatovat, že se navýšení hodin skutečně pozitivně projevilo i v závěrečných výstupech gymnaziálních ročníků, neboť většina žáků podala u maturitní zkoušky velmi pěkné výkony. Hudební výchova a Umění a kultura hudební výchova Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G 66/67 2.G 34 3.G 32 4.G 36/35 1.A 60 5.G 60 2.A 75/75 6.G 72 Výtvarná výchova a Umění a kultura výtvarná výchova Třída Celkový počet oduč. hodin Přesuny učiva 1.G 59/66 2.G 60 3.G 56 4.G 34/32 1.A 62/65 5.G 62/65 2.A 75 6.G 73/ Plnění výchovných a vzdělávacích cílů V rámci sekce byly hlavní úkoly na školní rok 2009/10 v oblasti vzdělávací, výchovné i v oblasti prezentace školy na veřejnosti splněny. Některé připomínky a postřehy: oblast vzdělávací Výuka CJL V mluvnické části jsou studenti vedeni k neustálému upevňování pravopisu a k samostatné práci. Ve slohové výuce je kladen důraz na mluvený projev a jeho rozvoj formou řečových cvičení a dále na písemné vyjadřování a grafickou úpravu písemností. V rámci literární výchovy se snažíme klást důraz na četbu, uvědomování si literárně historických souvislostí. Žáci se učí interpretaci díla a jeho analýze. Byl aktualizován seznam děl k maturitní zkoušce a je k dispozici na webových stránkách školy. Naším úkolem je samozřejmě kvalitní příprava studentů na státní maturitní zkoušku. Studenti reprezentovali školu v předmětových soutěžích a olympiádách /viz níže/. Jako doplnění k učivu zhlédli divadelní představení, která korespondují s probíranou látkou. Shrnutí: Stálým úkolem do budoucna je neustálá motivace žáků ke studiu, kladení důrazu na rozvoj písemného a ústního projevu a dále na četbu. 19

20 oblast výchovná Znovu opakujeme potřebu všímat si toho, jak se žáci chovají k sobě navzájem, jaká atmosféra ve třídě panuje, hovořit s nimi o jejich problémech již od jejich vstupu do školy. I když je to mnohdy složité, je nutné zapojit i rodiče a maximálně s nimi spolupracovat. Z hlediska výchovného a vzdělávacího se neustále snažíme o posílení vztahů ve třídě jako kolektivu, pěstování sociálního cítění, o toleranci a respektování ostatních, o neustálé vštěpování zásad slušného chování a smyslu pro správné hodnoty, o formování pozitivního vztahu ke kultuře a životnímu prostředí, o pěstování pozitivních studijních návyků a motivaci studentů o obor Výsledky maturitních zkoušek Český jazyk a literatura Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 24 1,83 4.B 17 2,71 4.A 30 2,90 4.OA 19 2,84 Podzimní termín MZ z českého jazyka a literatury: 8.G 1 student ze zdravot. důvodů 4.OA 5 studentů z důvodu špatného prospěchu 4.B 2 studenti z důvodu špatného prospěchu Hudební výchova Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 1 2,00 Výtvarná výchova Třída Celkový počet Průměrná známka 8.G 1 1, Praktické formy výuky Práce ve skupinách, v kruhu (zvláště při výuce slohu odstranění bariér, sebepoznání, osobnostní rozvoj). Samostudium listy s domácími přípravami, doplňkové texty; žáci mohou též najít materiály a zadání úloh v příslušném souboru v počítači Projekty 1) Studenti čtou a píší noviny (druhé ročníky G a SOŠe) projekt v rámci slohové výuky ve spolupráci s MF Dnes, konal se již třetím rokem. Řada prací byla uveřejněna v deníku MF Dnes. Vyučující hodnotí tento projekt velmi pozitivně, zejména pro praktické ověřování znalostí z oblasti publicistického stylu. 2) Kulturní památky města Vimperk exkurze třídy 1.G po vimperských kulturních památkách; projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 3) Kulturní památky města Prachatice třída 2.G a exkurze z hlediska historie i současnosti města, projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 4) Historie a současnost města České Budějovice celodenní exkurze třídy 3.G do krajského města; projekt v rámci českého jazyka a dějepisu a nového ŠVP. 20

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a) Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: 600008584

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium a SOŠe, Vimperk, Pivovarská 69 Pivovarská 69, 385 01 Vimperk Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více