DOC DR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu."

Transkript

1 DOC DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

2 2

3 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace Bezpečnostní informace Použití informací o riziku Štítky s bezpečnostními informacemi LASER třídy Chemická a biologická bezpečnost Přehled výrobku Sekce 3 Instalace Vybalte přístroj Provozní prostředí Připojení ke zdroji napájení Připojení Kyvetové prostory, kyvetové adaptéry, stínítko a ochranný kryt Kyvetový prostor a adaptéry Instalace adaptérů pro kyvety Použití stínítka pro měření Ochranný kryt Mobilní použití přístroje DR 2800 pro provádění analýz v terénu Umístění ochranného krytu Dráha paprsku Sekce 4 Spuštění Zapnutí a vypnutí přístroje Výběr jazyka Samokontrola Sekce 5 Standardní operace Přehled Tipy pro používání dotykové obrazovky Používání alfanumerické klávesnice Hlavní nabídka Režim nastavení přístroje ID obsluhy ID vzorku Datum a čas Předvolby displeje a zvuku Řízené napájení PC a tiskárna Nastavení tiskárny Tisk dat HACH Data Trans Heslo Deaktivace hesla

4 Obsah 5.3 Uložení, vyvolání, odeslání a smazání dat Protokol dat Automatické/ruční ukládání dat Vyvolání uložených dat z protokolu dat Odeslání dat z protokolu dat Smazání uložených dat z protokolu dat Časový průběh Ukládání dat s časovým průběhem Vyvolání uložených dat z časového průběhu Odeslání dat z časového průběhu Vymazání uložených dat z časového průběhu Uložené programy Vyberte uložený test/metodu a zadejte přitom základní údaje specifické pro uživatele Možnosti uložených programů Použití programových časovačů Zadání zřeďovacího faktoru Spuštění úpravy standardem Zadání chemického vzorce Změna výchozího nastavení chemické formy Použití slepého stanovení pro činidlo Analýza vzorků Úprava/editace testů Manuální aktualizace dat testu Programování nového testu Přidání uložených programů do seznamu oblíbených programů Programy čár. kódu Provedení testu čárového kódu s 13mm kyvetou Volba rozsahu měření Výběr vzorce chemické formy výsledků Změna výchozího nastavení chemické formy Základní nastavení specifická pro test a pro vzorek Slepé stanovení pro vzorek Aktualizace/editace testů s čárovým kódem Manuální aktualizace testu s čárovým kódem Aktualizace existujícího kyvetového testu čárového kódu Programování nového testu Aktualizace softwaru přístroje Naprogramujte si pomocí LCW 906 vlastní aplikaci s čtením čárového kódu Vyhodnocení aplikace s čtením čárového kódu s LCW Editace/smazání aplikace s čtením čárového kódu

5 Obsah Sekce 6 Rozšířené operace Uživatelské programy Programování uživatelské metody Nastavení jedné vlnové délky Nastavení vícenásob. vlnové délky Nastavení kalibrace pro režim jedné vlnové délky a vícenásobné vlnové délky Uložení uživatelského programu Další uživatelem definované parametry a funkce Typ programu s volným programováním Proces měření Zadejte nový prvek měřicí sekvence Zadejte kalibrační vzorec (vyhodnocovací vzorec) Zadejte proměnné Uložte uživatelský program s volným programováním Zvolte uživatelský program Přidávání, editace a odstraňování uživatelských programů ze seznamu oblíbených položek Přidat k oblíbeným Editovat Smazat Oblíbené programy Vyvolání oblíbeného programu Smazání oblíbeného programu Přidání standardu monitorování/kontrola výsledků Provedení standardního přídavku Jedna vlnová délka (měření absorbance, koncentrace a transmitance) Nastavení režimu jedné vlnové délky Proveďte měření s jednou vlnovou délkou Režim více vlnových délek měření při více než jedné vlnové délce Nastavení režimu načítání na různých vlnových délkách Provádění měření v režimu více vlnových délek Časový průběh absorbance/transmitance Parametry nastavení časového průběhu Odečítání měřeného časového průběhu Analýza dat časového průběhu Navigace časového skenování nebo analýza časového skenování Systémové kontroly Informace o zařízení Aktualizace softwaru přístroje Optické kontroly Kontrola vlnové délky Kontrola rozptýleného světla Kontrola absorbance Sada kontrolních filtrů Kontroly výstupu Historie lampy Servis výrobce Servisní interval Backup přístrojů

6 Obsah Sekce 7 Údržba Požadavky na čištění Spektrofotometr Displej Kyvety/ampulky Vložte nebo nabijte baterii Informace o používání baterie Lithiovou baterii je třeba recyklovat Optimální funkce baterií Životnost baterie Nabíjení baterie / Provozní doba Výměna lampy Sekce 8 Řešení potíží Sekce 9 Náhradní díly Sekce 10 Kontaktní informace Sekce 11 Záruka, odpovědnost a reklamace Index

7 Sekce 1 Specifikace Specifikace se mohou změnit bez oznámení. Specifikace funkční charakteristiky Provozní režim: Zdrojová lampa Rozsah vlnových délek: Přesnost vlnové délky Reprodukovatelnost vlnové délky: Rozlišení vlnové délky Kalibrace vlnové délky Výběr vlnové délky Šířka spektrálního pásu: Fotometrický měřicí rozsah Fotometrická přesnost Fotometrická linearita Rozptýlené světlo Paměť dat Uživatelské programy Propustnost (%), absorbance a koncentrace Plynem plněná, halogenová (viditelná) nm ±1,5 nm < 0,1 nm 1 nm Automatická Automatická, na základě výběru metody < 8 nm ±3,0 Abs v rozsahu vlnových délek nm 5 mabs při 0,0 0,5 Abs 1 % při 0,50 2,0 Abs < 0,5 % 2 Abs < = 1 % při > 2 Abs s neutrálním sklem při 546 nm < 0,2 % T při 340 nm s KV450/3 < 0,1 % T při 340 nm s NaNO naměřených hodnot (výsledek, datum, čas, ID vzorku, ID uživatele) 50 Fyzikální údaje a popis prostředí Šířka Výška Hloubka Hmotnost Provozní požadavky Požadavky na uskladnění 220 mm (8,6 palců) 135 mm (5,3 palců) 330 mm (12,9 palců) 4,06 kg (8,95 Iiber) bez baterie 4,38 kg (9,66 Iiber) s baterií C ( F), max. relativní vlhkost 80 % (nekondenzující) C ( F) max. relativní vlhkost 80 % (nekondenzující) Další technické údaje Připojení do sítě Rozhraní Stupeň ochrany Bezpečnostní třída 15 V- / 30 VA Napájecí síťový zdroj: ( V / Hz) Používejte jen se stíněným kabelem o délce max. 3 m. 1 x USB typ A 1 x USB typ B IP 41 se zavřeným víkem IP 42 s nasazeným ochranným krytem Bezpečnostní třída II 7

8 Specifikace 8

9 Sekce 2 Všeobecné informace 2.1 Bezpečnostní informace Před rozbalením, instalací nebo uvedením tohoto přístroje do chodu si přečtěte celou tuto příručku. Pozorně čtěte zejména všechny informace týkající se nebezpečí, varování a upozornění. Nedodržení tohoto kroku může obsluze způsobit vážná zranění nebo vybavení poškodit. Zajistěte, aby nedošlo k oslabení ochrany poskytované tímto vybavením, nepoužívejte je způsobem, který by byl v rozporu s pokyny v této příručce Použití informací o riziku Štítky s bezpečnostními informacemi NEBEZPEČÍ Označuje možnou nebo bezprostředně rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění. VAROVÁNÍ Označuje možnou nebo hrozící rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění. UPOZORNĚNÍ Označuje možnou rizikovou situaci, jež může vést k drobnému nebo mírnému zranění. Důležitá poznámka: Označuje situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, způsobit poškození přístroje. Informace, které potřebuje uživatel při obsluze přístroje znát. Poznámka: Další provozní informace pro uživatele. Přečtěte si všechny štítky a etikety připojené k zařízení. V případě nedodržení může dojít ke zranění nebo poškození zařízení. Symbol, pokud jej uvidíte na přístroji, bude obsažen i v oznámení o nebezpečí nebo upozornění v návodu Tento symbol, pokud je uveden na zařízení, odkazuje na provozní nebo bezpečnostní informace v uživatelské příručce. Od 12. srpna 2005 již není likvidace elektrických zařízení označených tímto symbolem prostřednictvím veřejných systémů likvidace k dispozici. V souladu s místními a vnitrostátními právními předpisy (směrnice EU 2002/96/EC) přebírá výrobce bezplatně odpovědnost za likvidaci starých zařízení. Poznámka: Chcete-li přístroj vrátit k recyklaci, obraťte se na výrobce nebo dodavatele zařízení, který vám poskytne pokyny o způsobu vrácení zařízení na konci životnosti, výrobcem dodávaného elektrického příslušenství a všech souvisejících předmětů k řádné likvidaci. LASER TŘÍDY 1 Tento symbol označuje, že přístroj obsahuje LASEROVÉ zařízení třídy 1. Data: 0.3 mw; λ = 650 nm 9

10 Všeobecné informace LASER třídy Chemická a biologická bezpečnost V tomto přístroji je vestavěn LASER třídy 1. LASERY třídy 1 jsou produkty, u kterých je síla vyzařování přístupného laserového paprsku (přístupné záření) vždy pod hodnotou maximálního přípustného vystavení. Z tohoto důvodu je výstupní výkon laseru třídy 1 nižší než úroveň, která je považována za mezní pro poškození zraku. Vystavení laserovému paprsku třídy 1 nezpůsobuje poškození zraku. Díky tomu lze laser třídy 1 považovat za bezpečený. Laserové produkty třídy 1 mohou přesto obsahovat laserové systémy vyšší třídy. Tyto produkty jsou však opatřeny odpovídajícími průmyslovými kontrolními mechanismy, které zajišťují, aby nebyl přístup k paprsku v přiměřené míře možný. Příkladem takových výrobků mohou být laserové tiskárny a přehrávače kompaktních disků. Přístupové číslo CDRH Data: 0.3 mw; vlnová délka = 650 nm VAROVÁNÍ Potenciální nebezpečí vystavení chemicko-biologickým rizikům Manipulace s chemickými vzorky, standardy a činidly může být nebezpečná. Uživatelům tohoto výrobku doporučujeme, aby se seznámili s bezpečnostními postupy a správným používáním chemikálií a aby si pečlivě přečetli všechny příslušné bezpečnostní listy materiálu. 2.2 Přehled výrobku Běžný provoz tohoto přístroje může zahrnovat používání nebezpečných chemikálií nebo biologicky škodlivých vzorků. Uživatel musí před použitím dodržet všechny bezpečnostní informace vytištěné na původních obalech roztoků a v bezpečnostních listech. Veškeré nepotřebné roztoky je nutno zlikvidovat v souladu s místními a národními zákony. Podle koncentrace a objemu nebezpečné látky na konkrétním pracovišti je nutno zvolit typ ochranného zařízení. Spektrofotometr DR 2800 je spektrofotometr VIS s rozsahem vlnové délky 340 až 900 nm. Přístroj se dodává s úplnou sadou aplikačních programů a vícejazyčnou podporou. Spektrofotometr 2800 obsahuje tyto režimy aplikace: Uložené programy (předinstalované testy), Programy s čárovým kódem, Uživatelské programy, Oblíbené programy, Režim jedné vlnové délky, Režim vícenásobné vlnové délky a Režim časového průběhu. Spektrometr DR 2800 poskytuje digitální odečty v přímých jednotkách koncentrace, absorbanci nebo procentech transmitance. Je-li vybrána uživatelem vytvořená nebo naprogramovaná metoda během testu, uživatele vedou nabídky a výzvy na obrazovce. Tento systém nabídek může také generovat zprávy, statistická vyhodnocení generovaných kalibračních křivek a oznamovat diagnostické kontroly přístroje. 10

11 Sekce 3 Instalace VAROVÁNÍ Elektrická a požární rizika. Používejte pouze dodaný zdroj napájení. Činnosti uvedené v této kapitole smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál. 3.1 Vybalte přístroj 3.2 Provozní prostředí Spektrofotometr DR 2800 se dodává v balení obsahujícím následující položky: Spektrofotometr DR 2800 Elektrický zdroj včetně 4 adaptérů pro EU, VB, USA, Austrálii/Čínu Kryt proti prachu 3 různé adaptéry pro kyvety (A, B a C) Stínítko patří ke standardnímu vybavení přístroje DR 2800 Ochranný kryt Uživatelská příručka k přístroji DR 2800 CD-ROM obsahující postupy HACH a HACH LANGE Stručný návod k přístroji Poznámka: Pokud nějaké věci chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte ihned výrobce nebo vašeho obchodního zástupce. K zajištění správného provozu přístroje a přesných výsledků jsou nezbytné následující podmínky: Umístěte přístroj stabilně na rovný povrch. Nepodkládejte přístroj žádnými předměty. Pro správnou činnost přístroje dodržujte okolní teplotu 10 až 40 C (50 až 104 F). Relativní vlhkost by měla být nižší než 80%; na zařízení by se neměla srážet vlhkost. Chcete-li předejít přehřátí elektrických součástí, ponechejte nad horní částí a kolem všech postranních částí mezeru alespoň 15 cm (6 palců) pro cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na extrémně prašném, vlhkém nebo mokrém místě. Udržujte povrch přístroje, kyvetový prostor a veškeré příslušenství po celou dobu čisté a suché. Vystříklou nebo rozlitou kapalinu v přístroji je nutno ihned očistit (viz sekce 7.1 na str. 109). Důležitá poznámka: Chraňte přístroj před tepelnými extrémy včetně ohřívačů, přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla. 11

12 Instalace 3.3 Připojení ke zdroji napájení Zasuňte správny zástrčkový adaptér (Obr. 1) do externího zdroje napájení, dokud nezapadne. Pokud je montáž provedena správně, kryt zdroje a zástrčka jsou zarovnané. Zastrčte šňůru externího zdroje napájení do konektoru na zadním panelu přístroje a poté zastrčte zdroj do elektrické zásuvky ( V~ / Hz). Stisknutím spínače na zadní straně přístroje zapněte napájení. (Obr. 2 na str. 13). Obr. 1 Napájecí adaptér 1 Zdroj s nainstalovanou zástrčkou adaptéru EU 3 Zástrčka adaptéru USA 2 Zástrčka adaptéru VB 4 Zástrčka adaptéru Austrálie/Čína 12

13 Instalace 3.4 Připojení Přístroj DR 2800 obsahuje standardně dvě rozhraní USB. Naleznete je na zadní straně zařízení (Obr. 2). Rozhraní USB typu A se používá ke komunikaci s tiskárnou, paměťovým médiem USB, snímačem čárového kódu nebo klávesnicí. USB Flash disk se používá k aktualizaci softwaru přístroje. Rozhraní USB typu B se používá ke komunikaci s počítačem. Pro tento způsob využití musí být v počítači nainstalován doplňkový software Hach Data Trans (viz sekce na str. 33). K připojení několika příslušenství současně lze použít rozbočovač USB. Poznámka: Kabely USB nesmí být delší než 3 metry (10 stop). Tato rozhraní USB umožňují, aby data a grafika mohly být výstupem pro tiskárnu, počítač, a také aktualizaci softwaru přístroje (viz sekce na str. 98). Obr. 2 Rozhraní 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí 4 Konektor napájení 2 USB typu B 5 USB typu A 3 Zapojení zdroje 13

14 Instalace 3.5 Kyvetové prostory, kyvetové adaptéry, stínítko a ochranný kryt Kyvetový prostor a adaptéry Přístroj DR 2800 má dva kyvetové prostory (Obr. 3). K měření v daném okamžiku lze použít pouze jeden typ kyvety. Kyvetový prostor č mm kulaté kyvety/ampule Poznámka: Kyvetový prostor č. 1 obsahuje čtečku čárových kódů pro kyvety/ampule. Kyvetový prostor č. 2 Kyvetový prostor č. 2 používá adaptéry k pojmutí různých typů kyvet se vzorky. 1palcové nebo 50 mm hranaté kyvety (lze je vložit přímo do kyvetového prostoru bez použití adaptéru). Adaptér A: 10 mm hranaté kyvety Adaptér B: Průtokové kyvety (viz pokyny dodávané s průtokovou kyvetou) a kyvety s více drahami Poznámka: Průtokovou kyvetu je nutno používat s adaptérem B, nikoli s adaptérem C. Adaptér C: Jednopalcové kulaté kyvety a ampule AccuVac Poznámka: Jednopalcové kulaté kyvety a ampule AccuVac je nutno používat s adaptérem C, nikoli s adaptérem B. Obr. 3 Kyvetové prostory 1 Kyvetový prostor č. 1 2 Kyvetový prostor č. 2 14

15 Instalace Obr. 4 Adaptéry pro kyvety 1 10 mm hranatá kyveta / adaptér pro kyvetu (A) 3 Adaptér pro 1 palcové kulaté kyvety (C) 2 1 palcový průtokový adaptér (B) Instalace adaptérů pro kyvety 1. Otevřete kyvetový prostor. 2. Vyberte správný adaptér pro měřicí kyvetu. 3. Adaptér vložte tak, aby jeho šipka směřovala doleva (Obr. 5 na str. 16) a aby orientační výstupek zapadl do drážky v otvoru prostoru. Vyražený typ kyvety pro vzorky na adaptéru musí být čitelný (Obr. 4). Poznámka: Šipka na adaptéru indikuje směr dráhy paprsku. 15

16 Instalace Obr. 5 Instalace adaptéru pro kyvety Použití stínítka pro měření Stínítko (Obr. 6 na str. 17) brání průniku rušivého světla při použití 13 mm kyvetových testů s čárovým kódem a musí být nainstalováno na své místo, aby bylo možno provést měření v kyvetovém prostoru č. 1. Stínítko je nutné pouze při použití 13 mm testů s čárovým kódem. 16

17 Instalace Přístroj DR 2800 se dodává s nainstalovaným stínítkem. Před použitím kyvetového prostoru č. 2 stínítko odstraňte. Stínítko lze uložit do ochranného krytu (Obr. 8 na str. 18). Obr. 6 Stínítko Instalace stínítka 1. Otevřete kyvetový prostor. 2. Stínítko vložte tak, aby jeho šipka směřovala doleva a aby orientační výstupek zapadl do drážky v otvoru prostoru (Obr. 7). 1 Stínítko Obr. 7 Stínítko na svém místě 17

18 Instalace Ochranný kryt Obr. 8 Ochranný kryt 1 Ochranný kryt 3 Ochranný kryt s vloženým adaptérem pro kyvety A 2 Ochranný kryt (pohled dovnitř) v poloze A. Vnitřek ochranného krytu je určen k umístění adaptérů pro kyvety. Prohlubně pro zavedení adaptérů pro kyvety jsou označeny odpovídajícími písmeny. 18

19 3.6 Mobilní použití přístroje DR 2800 pro provádění analýz v terénu Instalace Pokud jsou spektometry DR 2800 používány pro provádění analýz v terénu, bude možná nezbytné provést více měření, z důvodu kompenzace proměnných okolních světelných podmínek. Pokud se po provedeném měření zobrazí následující varování, je třeba podniknout opatření popsaná níže: Chyba: Příliš silné okolní světlo! Přesuňte zařízení do stínu nebo zavřete víčko! Obecné opatření: Zastiňte přístroj před sluncem tak, že se postavíte takovým způsobem, aby na něj dopadal váš stín a znovu opakujte měření. Pokud se varování zobrazí znovu, podnikněte následující opatření. Opatření: Měření v 10 ml kulaté kyvetě, hranaté kyvetě nebo ampulích AccuVac Zavřete víčko kyvetového prostoru a proveďte měření. Měření v 13 mm kulaté kyvetě nebo 25 ml hranaté kyvetě Abyste dosáhli konzistentních podmínek měření za všech povětrnostních podmínek, na otevřený kyvetový prostor umístěte ochranný kryt (viz Obr. 9 Umístění ochranného krytu na str. 20) a proveďte měření. Důležitá poznámka: Pokud provádíte měření ve 25ml hranatých kyvetách, dejte pozor, aby v ochranném krytu nebyl žádný adaptér. Stupeň ochrany fotometru se zvýší z IP41 na IP42, když bude nasazen ochranný kryt. 19

20 Instalace Umístění ochranného krytu Obr. 9 Umístění ochranného krytu 1. Po vložení kyvety se slepým vzorkem nebo kyvety se vzorkem umístěte ochranný kryt přes kyvetový prostor. Nápis "Protective Cover" musí být čitelný od strany přístroje s displejem. 2. Ochranný kryt lehce zatlačte do správné polohy tak, aby kyvetový prostor byl úplně zakryt a přitom ochranný kryt nemohl vyklouznout. 3. Proveďte měření. Poznámka: Ochranný kryt lze použít současně k uskladnění různých kyvetových adaptérů. Osazení v ochranném krytu pro kyvetové adaptéry jsou označena příslušnými písmeny a šipkami na adaptérech. Šipky na ochranném krytu a na adaptérech označují směr vkládání. 20

21 Instalace 3.7 Dráha paprsku Obr. 10 ukazuje dráhu paprsku přístroje DR 2800: Obr. 10 Dráha paprsku 1 Halogenová lampa 8 Zrcadlo rozdělovače 2 Vstupní štěrbina 9 Referenční detektor 3 Ochranné sklo proti teplu 10 Kyvetový prostor č. 2 4 Mřížka 11 Čočky 5 Výstupní štěrbina 12 Měřicí detektor 6 Čočky 13 Kyvetový prostor č. 1 7 Kolečko filtrů 14 Diody LED 21

22 Instalace 22

23 Sekce 4 Spuštění 4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje 1. Připojte přístroj k napájecímu zdroji (laboratorní analýza) nebo vložte baterii (provozní analýza). 2. Tlačítkem na zadní straně přístroj zapnete (držte po dobu 1 sekundy) a vypnete (držte po dobu 3 až 5 sekund). Akustický signál potvrdí, že se přístroj vypnul. Poznámka: Zařízení v rychlém sledu nevypínejte a nezapínejte. Před opětovným zapnutím přístroje vždy vyčkejte přibližně 20 sekund, v opačném případě můžete poškodit elektronické a mechanické systémy. 4.2 Výběr jazyka Software spektrofotometru obsahuje několik jazykových verzí. Při prvním zapnutí přístroje se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. 1. Vyberte požadovaný jazyk. 2. Stiskněte OK pro potvrzení zvoleného jazyka. Automaticky se spustí samočinná kontrola. Změna nastavení jazyka Přístroj pracuje ve vybraném jazyce, dokud se volba nezmění. 1. Při zapínání přístroje se v libovolném místě dotkněte obrazovky, dokud se nezobrazí seznam dostupných jazyků (asi 30 sekund). 2. Vyberte požadovaný jazyk. 3. Akci potvrďte tlačítkem OK. Testovací program se pak spustí automaticky. 4.3 Samokontrola Při každém spuštění přístroje se v zájmu ověření provozu hlavních součástí systému automaticky provádí řada diagnostických testů. Tato procedura s přibližnou délkou trvání dvě minuty zkontroluje systém, lampu, kalibraci vlnové délky, nastavení filtru a vstupní napětí. Každá správně fungující oblast bude potvrzena odškrtnutím. Po dokončení diagnostiky při spuštění se zobrazí hlavní nabídka. 23

24 Spuštění Pokud přístroj zjistí jakoukoli odchylku od poslední kalibrace, bude třeba provést kontrolu systému. 1. Z prostoru pro kyvety vyjměte kyvetu a zavřete víčko. 2. Potom stiskněte tlačítko Start. Proběhne kontrola systému (trvá asi 6 minut). Poznámka: Další chybové zprávy během samokontroly najdete v tématu Sekce 8 na str

25 Sekce 5 Standardní operace 5.1 Přehled Tipy pro používání dotykové obrazovky Používání alfanumerické klávesnice Celá obrazovka se aktivuje dotykem ( dotyková obrazovka ). Chcete-li provést výběr, dotkněte se obrazovky nehtem prstu, špičkou prstu, gumou tužky nebo dotykovým hrotem. Obrazovky se nedotýkejte ostrými předměty, například hrotem kuličkového pera! Na povrch obrazovky nepokládejte žádné předměty, mohli byste ji poškrábat! Tlačítka, slova nebo ikony vyberete dotykem. Chcete-li se v dlouhých seznamech rychle pohybovat směrem nahoru nebo dolů, použijte posuvníky vpravo. Dotkněte se posuvníku a posouváním se pohybujte v seznamu nahoru nebo dolů. Jedním dotykem položku v seznamu zvýrazníte. Po úspěšném výběru položky se její text zobrazí inverzně (světlý text na tmavém pozadí). Tento displej se používá pro zápis písmen, čísel a znaků dle potřeby při programování přístroje. Nedostupné možnosti jsou zakázány (světle šedá). Ikony v pravé a levé části obrazovky jsou popsány v tématu Tabulka 1. Klávesnice uprostřed se mění podle zvoleného režimu zadávání. Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak. Mezeru lze zadat pomocí podtržítka na tlačítku YZ_. Poznámka: K zadávání lze použít klávesnici USB (s rozložením kláves US) nebo ruční snímač čárového kódu USB (viz Sekce 9 na str. 119). Ikona/tlačítko Popis Funkce Tabulka 1 Alfanumerická klávesnice ABC/abc # % 123 CE Šipka vlevo Šipka vpravo Abecední Znaky Numerická Vymazání zápisu Návrat Posun vpřed Při zadávání abecedních znaků (kromě jednotek zadávaných uživatelem) umožňuje tato položka přepínat mezi malými a velkými písmeny. Můžete zapisovat interpunkci, znaky a číselný horní nebo dolní index. Pro zadávání obvyklých čísel. Vymažte záznam. Přejde zpět o jednu pozici. Tím odstraníte dříve zadaný znak do poslední pozice. Posune na další místo v zápisu, pokud se na stejném tlačítku vyskytují dva sousední znaky. 25

26 Standardní operace Hlavní nabídka V nabídce Hlavní nabídka lze vybírat různé režimy. Následující tabulka obsahuje stručný popis jednotlivých možností nabídky. Tabulka 2 Možnosti Hlavní nabídka DR 2800 Možnost Uložené programy / Programy čár. kódu (programy HACH LANGE) Uživatelské programy Oblíbené programy Jedna vlnová délka Vícenásob. vlnová délka Časový průběh (pouze DR 2800) Systémové testy Vyvolání dat Nastavení přístroje Funkce Uložené programy jsou předprogramované metody, které využívají činidel HACH a kyvetových a pipetových testů LANGE. Příručka k postupům zařízení DR 2800 obsahuje ilustrované postupy krok za krokem pro analýzy používající programy HACH. Pracovní postupy pro testy LANGE jsou zahrnuty do testovacích balíčků. Uživatelské programy zpřístupňují možnost použití metod vytvořených na míru: - Umožňuje uživatelům programovat své vytvořené metody. - Stávající metody HACH a LANGE lze uložit jako uživatelské programy. Testy LANGE lze upravit tak, aby odpovídaly požadavkům uživatele. Uživatel si může vytvořit seznam metod/testů vyhovující jeho vlastním požadavkům. Jedna vlnová délka se používá u následujících měření: Měření absorbance: Měří se světlo pohlcené vzorkem v jednotkách absorbance. Měření transmitace (%): Měří se procentuální hodnota světla, které prochází vzorkem a zasahuje detektor. Měření koncentrace: Umožňuje zadáním koeficientu koncentrace převést naměřené hodnoty absorbance na hodnoty koncentrace. V režimu více vlnových délek se pomocí až čtyř vlnových délek měří absorbance (Abs) nebo procentuální hodnota transmitace (%T) a vypočítává rozdíl absorbance a vztahy absorbance. Umožňuje také jednoduchý převod na koncentraci. Časové skenování zaznamenává absorbanci nebo procentuální míru transmitace v rámci definovaného času vlnové délky. Nabídka kontrol systému obsahuje několik možností včetně optické kontroly, kontroly výstupu, historie lampy, aktualizace zařízení a backupu přístrojů. Umožňuje vyvolat, filtrovat, přenášet a odstraňovat uložená data. V tomto režimu lze zadat nastavení specifické pro metodu nebo uživatele: ID obsluhy, ID vzorku, Datum a čas, Displej a zvuk, Ovládání lampy, Heslo a Počítač a tiskárna. 26

27 Standardní operace 5.2 Režim nastavení přístroje 1. V hlavní nabídce vyberte položku Nastavení přístroje. Zobrazí se volba funkce, aby bylo možno provést konfiguraci funkcí přístroje ID obsluhy Pomocí této možnosti můžete do zařízení zadat až 30 sad iniciál obsluhy (až 5 znaků pro každý záznam). ID obsluhy lze přiřadit měření z obrazovky měření nebo z nabídky ID obsluhy. 1. V položce Nastavení přístroje stiskněte tlačítko ID obsluhy. 2. Stiskněte Nová pro zadání identifikace nového ID obsluhy. 3. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte nové ID obsluhy. 4. Stisknutím OK potvrďte. 5. Na displeji se zobrazí zvolené ID obsluhy. 6. Stiskněte OK. Zařízení se vrátí do obrazovky Nastavení přístroje a zobrazí vybraný identifikátor obsluhy. 7. Vybrané ID obsluhy se aktivuje. Poznámka: Stisknutím tlačítka Smazat odstraníte ID obsluhy ze seznamu. Poznámka: Alternativně zadejte či změňte ID obsluhy v režimu měření. Na obrazovce výsledků zvolte položku Možnosti>Další>Nastavení přístroje nebo, pokud je ID obsluhy již přiděleno, vyberte symbol ID obsluhy přímo na obrazovce výsledků. 27

28 Standardní operace ID vzorku Pomocí této možnosti můžete do přístroje zadat až 100 identifikačních označení vzorků (až 13 znaků pro každý vzorek). ID vzorků lze použít k určení umístění vzorku nebo jiné specifické informace o vzorku. 1. V položce Nastavení přistroje stiskněte tlačítko ID vzorku. 2. Stisknutím položky Nová zadejte nové ID vzorku. 3. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte nové ID vzorku. Poznámka: Je-li připojen ruční snímač čárového kódu přes USB (viz téma Sekce 9 na str. 119), ID vzorku lze snadno naskenovat. ID vzorku lze také zadat pomocí klávesnice USB. 4. Stisknutím OK potvrďte. 5. Chcete-li číslovat ID vzorků postupně (například Přítok (01 atd.)), zvolte položku Přidat číslo. Pomocí šipek zadejte první číslo sekvence. Pomocí tlačítka mezi šipkami zadejte první číslo sekvence přímo pomocí alfanumerické klávesnice. 6. Stisknutím tlačítka OK se vrat te do nabídky Nastavení přístroje. 7. Bude aktivováno ID vzorku. Každé ID vzorku je po měření automaticky číslováno ve vzestupném pořadí. Číslo se zobrazí v závorkách za ID vzorku. Poznámka: Zvýrazněním ID a stisknutím tlačítka Smazat ID vzorku odstraníte. Poznámka: Podobně můžete zadat nebo změnit ID vzorku v režimu měření. Na obrazovce výsledků zvolte položku Možnosti>Další>Nastavení přístroje. Je-li ID vzorku již přiděleno, vyberte symbol ID vzorku na obrazovce výsledků. 28

29 Standardní operace Datum a čas 1. Zvolte položku Datum a čas v nabídce Nastavení přístroje. 2. Datum a čas bude rozdělen na několik polí. Stiskněte příslušné pole a pomocí šipek změňte hodnotu. 3. Stisknutím OK potvrďte. Přístroj se vrátí do obrazovky Nastavení přístroje Předvolby displeje a zvuku 1. Zvolte položku Displej a zvuk v nabídce Nastavení přístroje. Zobrazí se čtyři možnosti: Kontrast displeje Upravuje jas displeje tak, aby odpovídal podmínkám osvětlení. Dotyková obrazovka Aktivuje/deaktivuje krátký zvukový signál při každém dotyku obrazovky (výchozí nastavení: vyp.). Načítání ukončeno Aktivuje/deaktivuje po dokončení odečtu zvukový signál (výchozí nastavení: krátký zvukový signál po dokončení každého odečtu). Časovač Nastavuje délku zvuku časovače. Zvolte položku Krátký nebo Dlouhý. Pro hlučné prostředí se doporučuje dlouhý zvukový signál. 2. Stisknutím OK potvrďte. Přístroj se vrátí na obrazovku Nastavení přístroje Řízené napájení Zařízení DR 2800 lze provozovat připojené k síti nebo napájené baterií. Poznámka: Baterie není součástí standardní dodávky. 1. V nabídce Nastavení přístroje vyberte Řízené napájení. Symbol baterie označuje stav nabití baterie v %. Poznámka: Nastavení časových spínačů v nabídce Řízené napájení jsou aktivní jen, pokud je přístroj napájen z baterie. 29

DOC DR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 08/2013, Vydání 6A. HACH LANGE, , Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC DR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 08/2013, Vydání 6A. HACH LANGE, , Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 08/2013, Vydání 6A HACH LANGE, 2007 2009, 2013. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace...

Více

DOC DR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA červenec vydání. Hach Lange GmbH, Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC DR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA červenec vydání. Hach Lange GmbH, Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00782 DR 3800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA červenec 2007 1. vydání Hach Lange GmbH, 2007. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. sd/sk 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

DS-11 Spektrofotometr. Stručný Manuál

DS-11 Spektrofotometr. Stručný Manuál DS-11 Spektrofotometr Stručný Manuál Rev Oct 14, 2013 1 Vlastnosti přístroje DS-11 Spektrofotometr je kompaktní přístroj s vestavěným procesorem a dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením. Software s

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

DOC022.85.00654 DR 5000. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 3. Hach Lange GmbH, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00654 DR 5000. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 3. Hach Lange GmbH, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00654 DR 5000 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 3 Hach Lange GmbH, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více