DOC DR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu."

Transkript

1 DOC DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

2 2

3 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace Bezpečnostní informace Použití informací o riziku Štítky s bezpečnostními informacemi LASER třídy Chemická a biologická bezpečnost Přehled výrobku Sekce 3 Instalace Vybalte přístroj Provozní prostředí Připojení ke zdroji napájení Připojení Kyvetové prostory, kyvetové adaptéry, stínítko a ochranný kryt Kyvetový prostor a adaptéry Instalace adaptérů pro kyvety Použití stínítka pro měření Ochranný kryt Mobilní použití přístroje DR 2800 pro provádění analýz v terénu Umístění ochranného krytu Dráha paprsku Sekce 4 Spuštění Zapnutí a vypnutí přístroje Výběr jazyka Samokontrola Sekce 5 Standardní operace Přehled Tipy pro používání dotykové obrazovky Používání alfanumerické klávesnice Hlavní nabídka Režim nastavení přístroje ID obsluhy ID vzorku Datum a čas Předvolby displeje a zvuku Řízené napájení PC a tiskárna Nastavení tiskárny Tisk dat HACH Data Trans Heslo Deaktivace hesla

4 Obsah 5.3 Uložení, vyvolání, odeslání a smazání dat Protokol dat Automatické/ruční ukládání dat Vyvolání uložených dat z protokolu dat Odeslání dat z protokolu dat Smazání uložených dat z protokolu dat Časový průběh Ukládání dat s časovým průběhem Vyvolání uložených dat z časového průběhu Odeslání dat z časového průběhu Vymazání uložených dat z časového průběhu Uložené programy Vyberte uložený test/metodu a zadejte přitom základní údaje specifické pro uživatele Možnosti uložených programů Použití programových časovačů Zadání zřeďovacího faktoru Spuštění úpravy standardem Zadání chemického vzorce Změna výchozího nastavení chemické formy Použití slepého stanovení pro činidlo Analýza vzorků Úprava/editace testů Manuální aktualizace dat testu Programování nového testu Přidání uložených programů do seznamu oblíbených programů Programy čár. kódu Provedení testu čárového kódu s 13mm kyvetou Volba rozsahu měření Výběr vzorce chemické formy výsledků Změna výchozího nastavení chemické formy Základní nastavení specifická pro test a pro vzorek Slepé stanovení pro vzorek Aktualizace/editace testů s čárovým kódem Manuální aktualizace testu s čárovým kódem Aktualizace existujícího kyvetového testu čárového kódu Programování nového testu Aktualizace softwaru přístroje Naprogramujte si pomocí LCW 906 vlastní aplikaci s čtením čárového kódu Vyhodnocení aplikace s čtením čárového kódu s LCW Editace/smazání aplikace s čtením čárového kódu

5 Obsah Sekce 6 Rozšířené operace Uživatelské programy Programování uživatelské metody Nastavení jedné vlnové délky Nastavení vícenásob. vlnové délky Nastavení kalibrace pro režim jedné vlnové délky a vícenásobné vlnové délky Uložení uživatelského programu Další uživatelem definované parametry a funkce Typ programu s volným programováním Proces měření Zadejte nový prvek měřicí sekvence Zadejte kalibrační vzorec (vyhodnocovací vzorec) Zadejte proměnné Uložte uživatelský program s volným programováním Zvolte uživatelský program Přidávání, editace a odstraňování uživatelských programů ze seznamu oblíbených položek Přidat k oblíbeným Editovat Smazat Oblíbené programy Vyvolání oblíbeného programu Smazání oblíbeného programu Přidání standardu monitorování/kontrola výsledků Provedení standardního přídavku Jedna vlnová délka (měření absorbance, koncentrace a transmitance) Nastavení režimu jedné vlnové délky Proveďte měření s jednou vlnovou délkou Režim více vlnových délek měření při více než jedné vlnové délce Nastavení režimu načítání na různých vlnových délkách Provádění měření v režimu více vlnových délek Časový průběh absorbance/transmitance Parametry nastavení časového průběhu Odečítání měřeného časového průběhu Analýza dat časového průběhu Navigace časového skenování nebo analýza časového skenování Systémové kontroly Informace o zařízení Aktualizace softwaru přístroje Optické kontroly Kontrola vlnové délky Kontrola rozptýleného světla Kontrola absorbance Sada kontrolních filtrů Kontroly výstupu Historie lampy Servis výrobce Servisní interval Backup přístrojů

6 Obsah Sekce 7 Údržba Požadavky na čištění Spektrofotometr Displej Kyvety/ampulky Vložte nebo nabijte baterii Informace o používání baterie Lithiovou baterii je třeba recyklovat Optimální funkce baterií Životnost baterie Nabíjení baterie / Provozní doba Výměna lampy Sekce 8 Řešení potíží Sekce 9 Náhradní díly Sekce 10 Kontaktní informace Sekce 11 Záruka, odpovědnost a reklamace Index

7 Sekce 1 Specifikace Specifikace se mohou změnit bez oznámení. Specifikace funkční charakteristiky Provozní režim: Zdrojová lampa Rozsah vlnových délek: Přesnost vlnové délky Reprodukovatelnost vlnové délky: Rozlišení vlnové délky Kalibrace vlnové délky Výběr vlnové délky Šířka spektrálního pásu: Fotometrický měřicí rozsah Fotometrická přesnost Fotometrická linearita Rozptýlené světlo Paměť dat Uživatelské programy Propustnost (%), absorbance a koncentrace Plynem plněná, halogenová (viditelná) nm ±1,5 nm < 0,1 nm 1 nm Automatická Automatická, na základě výběru metody < 8 nm ±3,0 Abs v rozsahu vlnových délek nm 5 mabs při 0,0 0,5 Abs 1 % při 0,50 2,0 Abs < 0,5 % 2 Abs < = 1 % při > 2 Abs s neutrálním sklem při 546 nm < 0,2 % T při 340 nm s KV450/3 < 0,1 % T při 340 nm s NaNO naměřených hodnot (výsledek, datum, čas, ID vzorku, ID uživatele) 50 Fyzikální údaje a popis prostředí Šířka Výška Hloubka Hmotnost Provozní požadavky Požadavky na uskladnění 220 mm (8,6 palců) 135 mm (5,3 palců) 330 mm (12,9 palců) 4,06 kg (8,95 Iiber) bez baterie 4,38 kg (9,66 Iiber) s baterií C ( F), max. relativní vlhkost 80 % (nekondenzující) C ( F) max. relativní vlhkost 80 % (nekondenzující) Další technické údaje Připojení do sítě Rozhraní Stupeň ochrany Bezpečnostní třída 15 V- / 30 VA Napájecí síťový zdroj: ( V / Hz) Používejte jen se stíněným kabelem o délce max. 3 m. 1 x USB typ A 1 x USB typ B IP 41 se zavřeným víkem IP 42 s nasazeným ochranným krytem Bezpečnostní třída II 7

8 Specifikace 8

9 Sekce 2 Všeobecné informace 2.1 Bezpečnostní informace Před rozbalením, instalací nebo uvedením tohoto přístroje do chodu si přečtěte celou tuto příručku. Pozorně čtěte zejména všechny informace týkající se nebezpečí, varování a upozornění. Nedodržení tohoto kroku může obsluze způsobit vážná zranění nebo vybavení poškodit. Zajistěte, aby nedošlo k oslabení ochrany poskytované tímto vybavením, nepoužívejte je způsobem, který by byl v rozporu s pokyny v této příručce Použití informací o riziku Štítky s bezpečnostními informacemi NEBEZPEČÍ Označuje možnou nebo bezprostředně rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění. VAROVÁNÍ Označuje možnou nebo hrozící rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění. UPOZORNĚNÍ Označuje možnou rizikovou situaci, jež může vést k drobnému nebo mírnému zranění. Důležitá poznámka: Označuje situaci, jež může v případě, že jí nezabráníte, způsobit poškození přístroje. Informace, které potřebuje uživatel při obsluze přístroje znát. Poznámka: Další provozní informace pro uživatele. Přečtěte si všechny štítky a etikety připojené k zařízení. V případě nedodržení může dojít ke zranění nebo poškození zařízení. Symbol, pokud jej uvidíte na přístroji, bude obsažen i v oznámení o nebezpečí nebo upozornění v návodu Tento symbol, pokud je uveden na zařízení, odkazuje na provozní nebo bezpečnostní informace v uživatelské příručce. Od 12. srpna 2005 již není likvidace elektrických zařízení označených tímto symbolem prostřednictvím veřejných systémů likvidace k dispozici. V souladu s místními a vnitrostátními právními předpisy (směrnice EU 2002/96/EC) přebírá výrobce bezplatně odpovědnost za likvidaci starých zařízení. Poznámka: Chcete-li přístroj vrátit k recyklaci, obraťte se na výrobce nebo dodavatele zařízení, který vám poskytne pokyny o způsobu vrácení zařízení na konci životnosti, výrobcem dodávaného elektrického příslušenství a všech souvisejících předmětů k řádné likvidaci. LASER TŘÍDY 1 Tento symbol označuje, že přístroj obsahuje LASEROVÉ zařízení třídy 1. Data: 0.3 mw; λ = 650 nm 9

10 Všeobecné informace LASER třídy Chemická a biologická bezpečnost V tomto přístroji je vestavěn LASER třídy 1. LASERY třídy 1 jsou produkty, u kterých je síla vyzařování přístupného laserového paprsku (přístupné záření) vždy pod hodnotou maximálního přípustného vystavení. Z tohoto důvodu je výstupní výkon laseru třídy 1 nižší než úroveň, která je považována za mezní pro poškození zraku. Vystavení laserovému paprsku třídy 1 nezpůsobuje poškození zraku. Díky tomu lze laser třídy 1 považovat za bezpečený. Laserové produkty třídy 1 mohou přesto obsahovat laserové systémy vyšší třídy. Tyto produkty jsou však opatřeny odpovídajícími průmyslovými kontrolními mechanismy, které zajišťují, aby nebyl přístup k paprsku v přiměřené míře možný. Příkladem takových výrobků mohou být laserové tiskárny a přehrávače kompaktních disků. Přístupové číslo CDRH Data: 0.3 mw; vlnová délka = 650 nm VAROVÁNÍ Potenciální nebezpečí vystavení chemicko-biologickým rizikům Manipulace s chemickými vzorky, standardy a činidly může být nebezpečná. Uživatelům tohoto výrobku doporučujeme, aby se seznámili s bezpečnostními postupy a správným používáním chemikálií a aby si pečlivě přečetli všechny příslušné bezpečnostní listy materiálu. 2.2 Přehled výrobku Běžný provoz tohoto přístroje může zahrnovat používání nebezpečných chemikálií nebo biologicky škodlivých vzorků. Uživatel musí před použitím dodržet všechny bezpečnostní informace vytištěné na původních obalech roztoků a v bezpečnostních listech. Veškeré nepotřebné roztoky je nutno zlikvidovat v souladu s místními a národními zákony. Podle koncentrace a objemu nebezpečné látky na konkrétním pracovišti je nutno zvolit typ ochranného zařízení. Spektrofotometr DR 2800 je spektrofotometr VIS s rozsahem vlnové délky 340 až 900 nm. Přístroj se dodává s úplnou sadou aplikačních programů a vícejazyčnou podporou. Spektrofotometr 2800 obsahuje tyto režimy aplikace: Uložené programy (předinstalované testy), Programy s čárovým kódem, Uživatelské programy, Oblíbené programy, Režim jedné vlnové délky, Režim vícenásobné vlnové délky a Režim časového průběhu. Spektrometr DR 2800 poskytuje digitální odečty v přímých jednotkách koncentrace, absorbanci nebo procentech transmitance. Je-li vybrána uživatelem vytvořená nebo naprogramovaná metoda během testu, uživatele vedou nabídky a výzvy na obrazovce. Tento systém nabídek může také generovat zprávy, statistická vyhodnocení generovaných kalibračních křivek a oznamovat diagnostické kontroly přístroje. 10

11 Sekce 3 Instalace VAROVÁNÍ Elektrická a požární rizika. Používejte pouze dodaný zdroj napájení. Činnosti uvedené v této kapitole smí provádět pouze dostatečně kvalifikovaný personál. 3.1 Vybalte přístroj 3.2 Provozní prostředí Spektrofotometr DR 2800 se dodává v balení obsahujícím následující položky: Spektrofotometr DR 2800 Elektrický zdroj včetně 4 adaptérů pro EU, VB, USA, Austrálii/Čínu Kryt proti prachu 3 různé adaptéry pro kyvety (A, B a C) Stínítko patří ke standardnímu vybavení přístroje DR 2800 Ochranný kryt Uživatelská příručka k přístroji DR 2800 CD-ROM obsahující postupy HACH a HACH LANGE Stručný návod k přístroji Poznámka: Pokud nějaké věci chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte ihned výrobce nebo vašeho obchodního zástupce. K zajištění správného provozu přístroje a přesných výsledků jsou nezbytné následující podmínky: Umístěte přístroj stabilně na rovný povrch. Nepodkládejte přístroj žádnými předměty. Pro správnou činnost přístroje dodržujte okolní teplotu 10 až 40 C (50 až 104 F). Relativní vlhkost by měla být nižší než 80%; na zařízení by se neměla srážet vlhkost. Chcete-li předejít přehřátí elektrických součástí, ponechejte nad horní částí a kolem všech postranních částí mezeru alespoň 15 cm (6 palců) pro cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na extrémně prašném, vlhkém nebo mokrém místě. Udržujte povrch přístroje, kyvetový prostor a veškeré příslušenství po celou dobu čisté a suché. Vystříklou nebo rozlitou kapalinu v přístroji je nutno ihned očistit (viz sekce 7.1 na str. 109). Důležitá poznámka: Chraňte přístroj před tepelnými extrémy včetně ohřívačů, přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla. 11

12 Instalace 3.3 Připojení ke zdroji napájení Zasuňte správny zástrčkový adaptér (Obr. 1) do externího zdroje napájení, dokud nezapadne. Pokud je montáž provedena správně, kryt zdroje a zástrčka jsou zarovnané. Zastrčte šňůru externího zdroje napájení do konektoru na zadním panelu přístroje a poté zastrčte zdroj do elektrické zásuvky ( V~ / Hz). Stisknutím spínače na zadní straně přístroje zapněte napájení. (Obr. 2 na str. 13). Obr. 1 Napájecí adaptér 1 Zdroj s nainstalovanou zástrčkou adaptéru EU 3 Zástrčka adaptéru USA 2 Zástrčka adaptéru VB 4 Zástrčka adaptéru Austrálie/Čína 12

13 Instalace 3.4 Připojení Přístroj DR 2800 obsahuje standardně dvě rozhraní USB. Naleznete je na zadní straně zařízení (Obr. 2). Rozhraní USB typu A se používá ke komunikaci s tiskárnou, paměťovým médiem USB, snímačem čárového kódu nebo klávesnicí. USB Flash disk se používá k aktualizaci softwaru přístroje. Rozhraní USB typu B se používá ke komunikaci s počítačem. Pro tento způsob využití musí být v počítači nainstalován doplňkový software Hach Data Trans (viz sekce na str. 33). K připojení několika příslušenství současně lze použít rozbočovač USB. Poznámka: Kabely USB nesmí být delší než 3 metry (10 stop). Tato rozhraní USB umožňují, aby data a grafika mohly být výstupem pro tiskárnu, počítač, a také aktualizaci softwaru přístroje (viz sekce na str. 98). Obr. 2 Rozhraní 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí 4 Konektor napájení 2 USB typu B 5 USB typu A 3 Zapojení zdroje 13

14 Instalace 3.5 Kyvetové prostory, kyvetové adaptéry, stínítko a ochranný kryt Kyvetový prostor a adaptéry Přístroj DR 2800 má dva kyvetové prostory (Obr. 3). K měření v daném okamžiku lze použít pouze jeden typ kyvety. Kyvetový prostor č mm kulaté kyvety/ampule Poznámka: Kyvetový prostor č. 1 obsahuje čtečku čárových kódů pro kyvety/ampule. Kyvetový prostor č. 2 Kyvetový prostor č. 2 používá adaptéry k pojmutí různých typů kyvet se vzorky. 1palcové nebo 50 mm hranaté kyvety (lze je vložit přímo do kyvetového prostoru bez použití adaptéru). Adaptér A: 10 mm hranaté kyvety Adaptér B: Průtokové kyvety (viz pokyny dodávané s průtokovou kyvetou) a kyvety s více drahami Poznámka: Průtokovou kyvetu je nutno používat s adaptérem B, nikoli s adaptérem C. Adaptér C: Jednopalcové kulaté kyvety a ampule AccuVac Poznámka: Jednopalcové kulaté kyvety a ampule AccuVac je nutno používat s adaptérem C, nikoli s adaptérem B. Obr. 3 Kyvetové prostory 1 Kyvetový prostor č. 1 2 Kyvetový prostor č. 2 14

15 Instalace Obr. 4 Adaptéry pro kyvety 1 10 mm hranatá kyveta / adaptér pro kyvetu (A) 3 Adaptér pro 1 palcové kulaté kyvety (C) 2 1 palcový průtokový adaptér (B) Instalace adaptérů pro kyvety 1. Otevřete kyvetový prostor. 2. Vyberte správný adaptér pro měřicí kyvetu. 3. Adaptér vložte tak, aby jeho šipka směřovala doleva (Obr. 5 na str. 16) a aby orientační výstupek zapadl do drážky v otvoru prostoru. Vyražený typ kyvety pro vzorky na adaptéru musí být čitelný (Obr. 4). Poznámka: Šipka na adaptéru indikuje směr dráhy paprsku. 15

16 Instalace Obr. 5 Instalace adaptéru pro kyvety Použití stínítka pro měření Stínítko (Obr. 6 na str. 17) brání průniku rušivého světla při použití 13 mm kyvetových testů s čárovým kódem a musí být nainstalováno na své místo, aby bylo možno provést měření v kyvetovém prostoru č. 1. Stínítko je nutné pouze při použití 13 mm testů s čárovým kódem. 16

17 Instalace Přístroj DR 2800 se dodává s nainstalovaným stínítkem. Před použitím kyvetového prostoru č. 2 stínítko odstraňte. Stínítko lze uložit do ochranného krytu (Obr. 8 na str. 18). Obr. 6 Stínítko Instalace stínítka 1. Otevřete kyvetový prostor. 2. Stínítko vložte tak, aby jeho šipka směřovala doleva a aby orientační výstupek zapadl do drážky v otvoru prostoru (Obr. 7). 1 Stínítko Obr. 7 Stínítko na svém místě 17

18 Instalace Ochranný kryt Obr. 8 Ochranný kryt 1 Ochranný kryt 3 Ochranný kryt s vloženým adaptérem pro kyvety A 2 Ochranný kryt (pohled dovnitř) v poloze A. Vnitřek ochranného krytu je určen k umístění adaptérů pro kyvety. Prohlubně pro zavedení adaptérů pro kyvety jsou označeny odpovídajícími písmeny. 18

19 3.6 Mobilní použití přístroje DR 2800 pro provádění analýz v terénu Instalace Pokud jsou spektometry DR 2800 používány pro provádění analýz v terénu, bude možná nezbytné provést více měření, z důvodu kompenzace proměnných okolních světelných podmínek. Pokud se po provedeném měření zobrazí následující varování, je třeba podniknout opatření popsaná níže: Chyba: Příliš silné okolní světlo! Přesuňte zařízení do stínu nebo zavřete víčko! Obecné opatření: Zastiňte přístroj před sluncem tak, že se postavíte takovým způsobem, aby na něj dopadal váš stín a znovu opakujte měření. Pokud se varování zobrazí znovu, podnikněte následující opatření. Opatření: Měření v 10 ml kulaté kyvetě, hranaté kyvetě nebo ampulích AccuVac Zavřete víčko kyvetového prostoru a proveďte měření. Měření v 13 mm kulaté kyvetě nebo 25 ml hranaté kyvetě Abyste dosáhli konzistentních podmínek měření za všech povětrnostních podmínek, na otevřený kyvetový prostor umístěte ochranný kryt (viz Obr. 9 Umístění ochranného krytu na str. 20) a proveďte měření. Důležitá poznámka: Pokud provádíte měření ve 25ml hranatých kyvetách, dejte pozor, aby v ochranném krytu nebyl žádný adaptér. Stupeň ochrany fotometru se zvýší z IP41 na IP42, když bude nasazen ochranný kryt. 19

20 Instalace Umístění ochranného krytu Obr. 9 Umístění ochranného krytu 1. Po vložení kyvety se slepým vzorkem nebo kyvety se vzorkem umístěte ochranný kryt přes kyvetový prostor. Nápis "Protective Cover" musí být čitelný od strany přístroje s displejem. 2. Ochranný kryt lehce zatlačte do správné polohy tak, aby kyvetový prostor byl úplně zakryt a přitom ochranný kryt nemohl vyklouznout. 3. Proveďte měření. Poznámka: Ochranný kryt lze použít současně k uskladnění různých kyvetových adaptérů. Osazení v ochranném krytu pro kyvetové adaptéry jsou označena příslušnými písmeny a šipkami na adaptérech. Šipky na ochranném krytu a na adaptérech označují směr vkládání. 20

21 Instalace 3.7 Dráha paprsku Obr. 10 ukazuje dráhu paprsku přístroje DR 2800: Obr. 10 Dráha paprsku 1 Halogenová lampa 8 Zrcadlo rozdělovače 2 Vstupní štěrbina 9 Referenční detektor 3 Ochranné sklo proti teplu 10 Kyvetový prostor č. 2 4 Mřížka 11 Čočky 5 Výstupní štěrbina 12 Měřicí detektor 6 Čočky 13 Kyvetový prostor č. 1 7 Kolečko filtrů 14 Diody LED 21

22 Instalace 22

23 Sekce 4 Spuštění 4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje 1. Připojte přístroj k napájecímu zdroji (laboratorní analýza) nebo vložte baterii (provozní analýza). 2. Tlačítkem na zadní straně přístroj zapnete (držte po dobu 1 sekundy) a vypnete (držte po dobu 3 až 5 sekund). Akustický signál potvrdí, že se přístroj vypnul. Poznámka: Zařízení v rychlém sledu nevypínejte a nezapínejte. Před opětovným zapnutím přístroje vždy vyčkejte přibližně 20 sekund, v opačném případě můžete poškodit elektronické a mechanické systémy. 4.2 Výběr jazyka Software spektrofotometru obsahuje několik jazykových verzí. Při prvním zapnutí přístroje se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. 1. Vyberte požadovaný jazyk. 2. Stiskněte OK pro potvrzení zvoleného jazyka. Automaticky se spustí samočinná kontrola. Změna nastavení jazyka Přístroj pracuje ve vybraném jazyce, dokud se volba nezmění. 1. Při zapínání přístroje se v libovolném místě dotkněte obrazovky, dokud se nezobrazí seznam dostupných jazyků (asi 30 sekund). 2. Vyberte požadovaný jazyk. 3. Akci potvrďte tlačítkem OK. Testovací program se pak spustí automaticky. 4.3 Samokontrola Při každém spuštění přístroje se v zájmu ověření provozu hlavních součástí systému automaticky provádí řada diagnostických testů. Tato procedura s přibližnou délkou trvání dvě minuty zkontroluje systém, lampu, kalibraci vlnové délky, nastavení filtru a vstupní napětí. Každá správně fungující oblast bude potvrzena odškrtnutím. Po dokončení diagnostiky při spuštění se zobrazí hlavní nabídka. 23

24 Spuštění Pokud přístroj zjistí jakoukoli odchylku od poslední kalibrace, bude třeba provést kontrolu systému. 1. Z prostoru pro kyvety vyjměte kyvetu a zavřete víčko. 2. Potom stiskněte tlačítko Start. Proběhne kontrola systému (trvá asi 6 minut). Poznámka: Další chybové zprávy během samokontroly najdete v tématu Sekce 8 na str

25 Sekce 5 Standardní operace 5.1 Přehled Tipy pro používání dotykové obrazovky Používání alfanumerické klávesnice Celá obrazovka se aktivuje dotykem ( dotyková obrazovka ). Chcete-li provést výběr, dotkněte se obrazovky nehtem prstu, špičkou prstu, gumou tužky nebo dotykovým hrotem. Obrazovky se nedotýkejte ostrými předměty, například hrotem kuličkového pera! Na povrch obrazovky nepokládejte žádné předměty, mohli byste ji poškrábat! Tlačítka, slova nebo ikony vyberete dotykem. Chcete-li se v dlouhých seznamech rychle pohybovat směrem nahoru nebo dolů, použijte posuvníky vpravo. Dotkněte se posuvníku a posouváním se pohybujte v seznamu nahoru nebo dolů. Jedním dotykem položku v seznamu zvýrazníte. Po úspěšném výběru položky se její text zobrazí inverzně (světlý text na tmavém pozadí). Tento displej se používá pro zápis písmen, čísel a znaků dle potřeby při programování přístroje. Nedostupné možnosti jsou zakázány (světle šedá). Ikony v pravé a levé části obrazovky jsou popsány v tématu Tabulka 1. Klávesnice uprostřed se mění podle zvoleného režimu zadávání. Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak. Mezeru lze zadat pomocí podtržítka na tlačítku YZ_. Poznámka: K zadávání lze použít klávesnici USB (s rozložením kláves US) nebo ruční snímač čárového kódu USB (viz Sekce 9 na str. 119). Ikona/tlačítko Popis Funkce Tabulka 1 Alfanumerická klávesnice ABC/abc # % 123 CE Šipka vlevo Šipka vpravo Abecední Znaky Numerická Vymazání zápisu Návrat Posun vpřed Při zadávání abecedních znaků (kromě jednotek zadávaných uživatelem) umožňuje tato položka přepínat mezi malými a velkými písmeny. Můžete zapisovat interpunkci, znaky a číselný horní nebo dolní index. Pro zadávání obvyklých čísel. Vymažte záznam. Přejde zpět o jednu pozici. Tím odstraníte dříve zadaný znak do poslední pozice. Posune na další místo v zápisu, pokud se na stejném tlačítku vyskytují dva sousední znaky. 25

26 Standardní operace Hlavní nabídka V nabídce Hlavní nabídka lze vybírat různé režimy. Následující tabulka obsahuje stručný popis jednotlivých možností nabídky. Tabulka 2 Možnosti Hlavní nabídka DR 2800 Možnost Uložené programy / Programy čár. kódu (programy HACH LANGE) Uživatelské programy Oblíbené programy Jedna vlnová délka Vícenásob. vlnová délka Časový průběh (pouze DR 2800) Systémové testy Vyvolání dat Nastavení přístroje Funkce Uložené programy jsou předprogramované metody, které využívají činidel HACH a kyvetových a pipetových testů LANGE. Příručka k postupům zařízení DR 2800 obsahuje ilustrované postupy krok za krokem pro analýzy používající programy HACH. Pracovní postupy pro testy LANGE jsou zahrnuty do testovacích balíčků. Uživatelské programy zpřístupňují možnost použití metod vytvořených na míru: - Umožňuje uživatelům programovat své vytvořené metody. - Stávající metody HACH a LANGE lze uložit jako uživatelské programy. Testy LANGE lze upravit tak, aby odpovídaly požadavkům uživatele. Uživatel si může vytvořit seznam metod/testů vyhovující jeho vlastním požadavkům. Jedna vlnová délka se používá u následujících měření: Měření absorbance: Měří se světlo pohlcené vzorkem v jednotkách absorbance. Měření transmitace (%): Měří se procentuální hodnota světla, které prochází vzorkem a zasahuje detektor. Měření koncentrace: Umožňuje zadáním koeficientu koncentrace převést naměřené hodnoty absorbance na hodnoty koncentrace. V režimu více vlnových délek se pomocí až čtyř vlnových délek měří absorbance (Abs) nebo procentuální hodnota transmitace (%T) a vypočítává rozdíl absorbance a vztahy absorbance. Umožňuje také jednoduchý převod na koncentraci. Časové skenování zaznamenává absorbanci nebo procentuální míru transmitace v rámci definovaného času vlnové délky. Nabídka kontrol systému obsahuje několik možností včetně optické kontroly, kontroly výstupu, historie lampy, aktualizace zařízení a backupu přístrojů. Umožňuje vyvolat, filtrovat, přenášet a odstraňovat uložená data. V tomto režimu lze zadat nastavení specifické pro metodu nebo uživatele: ID obsluhy, ID vzorku, Datum a čas, Displej a zvuk, Ovládání lampy, Heslo a Počítač a tiskárna. 26

27 Standardní operace 5.2 Režim nastavení přístroje 1. V hlavní nabídce vyberte položku Nastavení přístroje. Zobrazí se volba funkce, aby bylo možno provést konfiguraci funkcí přístroje ID obsluhy Pomocí této možnosti můžete do zařízení zadat až 30 sad iniciál obsluhy (až 5 znaků pro každý záznam). ID obsluhy lze přiřadit měření z obrazovky měření nebo z nabídky ID obsluhy. 1. V položce Nastavení přístroje stiskněte tlačítko ID obsluhy. 2. Stiskněte Nová pro zadání identifikace nového ID obsluhy. 3. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte nové ID obsluhy. 4. Stisknutím OK potvrďte. 5. Na displeji se zobrazí zvolené ID obsluhy. 6. Stiskněte OK. Zařízení se vrátí do obrazovky Nastavení přístroje a zobrazí vybraný identifikátor obsluhy. 7. Vybrané ID obsluhy se aktivuje. Poznámka: Stisknutím tlačítka Smazat odstraníte ID obsluhy ze seznamu. Poznámka: Alternativně zadejte či změňte ID obsluhy v režimu měření. Na obrazovce výsledků zvolte položku Možnosti>Další>Nastavení přístroje nebo, pokud je ID obsluhy již přiděleno, vyberte symbol ID obsluhy přímo na obrazovce výsledků. 27

28 Standardní operace ID vzorku Pomocí této možnosti můžete do přístroje zadat až 100 identifikačních označení vzorků (až 13 znaků pro každý vzorek). ID vzorků lze použít k určení umístění vzorku nebo jiné specifické informace o vzorku. 1. V položce Nastavení přistroje stiskněte tlačítko ID vzorku. 2. Stisknutím položky Nová zadejte nové ID vzorku. 3. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte nové ID vzorku. Poznámka: Je-li připojen ruční snímač čárového kódu přes USB (viz téma Sekce 9 na str. 119), ID vzorku lze snadno naskenovat. ID vzorku lze také zadat pomocí klávesnice USB. 4. Stisknutím OK potvrďte. 5. Chcete-li číslovat ID vzorků postupně (například Přítok (01 atd.)), zvolte položku Přidat číslo. Pomocí šipek zadejte první číslo sekvence. Pomocí tlačítka mezi šipkami zadejte první číslo sekvence přímo pomocí alfanumerické klávesnice. 6. Stisknutím tlačítka OK se vrat te do nabídky Nastavení přístroje. 7. Bude aktivováno ID vzorku. Každé ID vzorku je po měření automaticky číslováno ve vzestupném pořadí. Číslo se zobrazí v závorkách za ID vzorku. Poznámka: Zvýrazněním ID a stisknutím tlačítka Smazat ID vzorku odstraníte. Poznámka: Podobně můžete zadat nebo změnit ID vzorku v režimu měření. Na obrazovce výsledků zvolte položku Možnosti>Další>Nastavení přístroje. Je-li ID vzorku již přiděleno, vyberte symbol ID vzorku na obrazovce výsledků. 28

29 Standardní operace Datum a čas 1. Zvolte položku Datum a čas v nabídce Nastavení přístroje. 2. Datum a čas bude rozdělen na několik polí. Stiskněte příslušné pole a pomocí šipek změňte hodnotu. 3. Stisknutím OK potvrďte. Přístroj se vrátí do obrazovky Nastavení přístroje Předvolby displeje a zvuku 1. Zvolte položku Displej a zvuk v nabídce Nastavení přístroje. Zobrazí se čtyři možnosti: Kontrast displeje Upravuje jas displeje tak, aby odpovídal podmínkám osvětlení. Dotyková obrazovka Aktivuje/deaktivuje krátký zvukový signál při každém dotyku obrazovky (výchozí nastavení: vyp.). Načítání ukončeno Aktivuje/deaktivuje po dokončení odečtu zvukový signál (výchozí nastavení: krátký zvukový signál po dokončení každého odečtu). Časovač Nastavuje délku zvuku časovače. Zvolte položku Krátký nebo Dlouhý. Pro hlučné prostředí se doporučuje dlouhý zvukový signál. 2. Stisknutím OK potvrďte. Přístroj se vrátí na obrazovku Nastavení přístroje Řízené napájení Zařízení DR 2800 lze provozovat připojené k síti nebo napájené baterií. Poznámka: Baterie není součástí standardní dodávky. 1. V nabídce Nastavení přístroje vyberte Řízené napájení. Symbol baterie označuje stav nabití baterie v %. Poznámka: Nastavení časových spínačů v nabídce Řízené napájení jsou aktivní jen, pokud je přístroj napájen z baterie. 29

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více