Manuál pro bilanční diagnostiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro bilanční diagnostiku"

Transkript

1 Manuál pro bilanční diagnostiku Metodika pro analýzu individuálního potenciálu klientů PhDr. Eva Micková Mgr. Jenifer Kaločová Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2

3 Obsah Bilanční diagnostika Úvod... 5 Metodika... 6 Nadání... 7 Obsah... 8 Úvod... 9 Metodická část... 9 Záznamový arch Koncentrace pozornosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Znění testu Šablona k vyhodnocení Logické úlohy Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Numerické schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Obecné předpoklady Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Prostorové vidění Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Technické myšlení Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Verbální schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení RPIC-ViP s.r.o.

4 Bilanční diagnostika Přehled profesí Literatura a zdroje: Typologie MBTI Obsah Úvod Metodická část Přehled jednotlivých škál Introverze etroverze Intuice smysly Myšlení cítění...50 Usuzování vnímání Temperamenty podle MBTI Strážci (SJ) Řemeslníci (SP) Idealisté (NF) Racionalisté (NT) Charakteristiky jednotlivých typů INTP - Architekt INTJ - Stratég ENTP - Vynálezce ENTJ - Vůdce INFP - Léčitel INFJ - Rádce ENFP - Přeborník...60 ENFJ - Učitel ISFP Skladatel ISTP- Ten, co se vyzná ESFP - Účinkující ESTP - Propagátor ISTJ - Inspektor ISFJ - Ochránce ESTJ - Kontrolor ESFJ - Poskytovatel Literatura a zdroje RIASEC Obsah Úvod Hollandova typologie zájmů Metodická část Hollandův inventář zájmů RIASEC Varianta pro muže Varianta pro ženy Charakteristika jednotlivých typů R typ realistický I typ výzkumný A typ umělecký...92 S typ sociální E typ podnikavý C typ kancelářský Literatura a zdroje RPIC-ViP s.r.o. 4

5 Bilanční diagnostika Úvod Tento manuál, zpracovaný Regionální zaměstnaneckou agenturou v Ostravě v rámci projektu Equal Restart, je metodickou pomůckou pro poradce, kteří pracují s propouštěnými pracovníky i lidmi nezaměstnanými a pomáhají jim s další profesní orientací. V prai se často setkáváme s klienty, kteří se ocitli na trhu práce a z různých důvodů nejsou vyhranění při výběru profese, v níž se chtějí v budoucnu uplatnit. Z velké části to bývají mladí lidé absolventi škol, kteří před úkolem zvolit si kariéru stojí poprvé, často jde ale také o lidi, kteří ztratili práci a jejich původní profese je na trhu práce velmi málo žádaná, případně lidé, kteří ztrátu zaměstnání vnímají jako šanci začít dělat něco úplně nového. Ti všichni cítí potřebu se zorientovat a právě v tom by jim měl být poradce s podporou nástrojů z tohoto manuálu schopen pomoci. Ten mu poskytuje návod jak pro individuální práci s klientem, tak pro práci skupinovou a to např. v rámci kurzů technik hledání zaměstnání či programech pro dlouhodobě nezaměstnané. Tato metodická pomůcka poskytuje poradci strukturovaný způsob, jak vztáhnout nejrůznější klientovy předpoklady k jeho profesním příležitostem. Cílem manuálu je podpořit činnost konzultanta při zpracování individuálního akčního plánu klienta (např. jaký typ rekvalifikace je vhodný, ve kterém oboru by mohl klient nejlépe využít to, co je jim blízké apod.) Zahrnuje nejen teoretickou základnu, ale také podrobný popis aktivit, které by měl poradce s klientem nebo skupinou klientů provádět a konzultovat. Čím více toho člověk o sobě ví, tím lepší bude pravděpodobně jeho profesní volba. My zde nabízíme několik testů a dotazníků, o kterých se domníváme, že mohou klientovi nejvíce pomoci při výběru nového zaměstnání. To, zda člověk uspěje v určité profesi, je dáno mnoha faktory. Zejména to závisí na jeho talentu na tom, na co takzvaně má buňky. V manuálu najde poradce oddíl Nadání, který sestává z baterie testů pro zhodnocení výkonu klienta v různých oblastech myšlení. Dalším faktorem klíčovým pro úspěch je klientova osobnost - pro její diagnostiku jsme zvolili typologii MBTI, která je typologií osobnosti nejčastěji používanou personalisty a nám se pro nasměrování klientů osvědčila. V neposlední řadě hrají pro úspěch klienta v zaměstnání významnou roli jeho zájmy, jeho zaměření to, zda ho určitý typ práce zajímá a baví. Lidé, kteří pracují v takovém povolání, které je těší, jsou úspěšnější a výkonnější než ti, kdo dělají něco, co je nebaví. Inventář zájmů RIASEC Johna Hollanda pomůže klientům odhalit, který typ zájmů u nich převažuje. Manuál obsahuje nástroje pro vyhodnocení klientova individuálního potenciálu řadu různých cvičení a testů zaměřených na odhalení jeho silných stránek využitelných na trhu práce. Při práci s ním by však měl mít lektor neustále na paměti, že výsledky v testech a dotaznících je třeba brát spíše orientačně nikoli jako všeobecně platnou pravdu. Jejich úkolem je klienta usměrnit, podpořit a inspirovat, nikoli direktivně směřovat či odrazovat od jeho zvolené profesní kariéry. 5 RPIC-ViP s.r.o.

6 Bilanční diagnostika Metodika Při práci s klientem nebo skupinou klientů by měl konzultant postupovat následovně: 1. navázat kontakt s klienty a pohovořit s nimi na téma, zda sami přemýšleli o své další profesní dráze (zjištění lze poté využít také v 8. kroku) 2. před administrací testu je vhodné využít jednotlivých teoretických částí tohoto manuálu a popovídat si chvíli s klienty na téma role osobnosti, zájmů a nadání člověka pro jeho úspěch v povolání 3. vysvětlit klientům smysl semináře (cvičení): pomocí tohoto testu mohou posoudit, jaké typy zaměstnání by si mohli zvolit 4. předat záznamový arch a poučit klienty podle instrukce uvedené v metodické části jednotlivých manuálů 5. pomocí vyhodnocovacích archů, tabulek nebo počítačového programu přiložených ke každému z testů může poradce převést výsledky klienta do tištěné či grafické podoby a v této formě je klientovi předat 6. vysvětlit klientům, co výsledky znamenají např. formou prezentace 7. dát klientům možnost a dostatečný časový prostor pro samostatnou práci s katalogem profesí, případně jim vytisknout profese, které jsou vhodné pro jejich typ 8. umožnit diskusi k výsledkům RPIC-ViP s.r.o. 6

7 Nadání Manuál pro lektora Mgr. Jenifer Kaločová

8 Bilanční diagnostika Obsah Úvod... 9 Metodická část... 9 Pomůcky Postup Záznamový arch Koncentrace pozornosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Znění testu Šablona k vyhodnocení Logické úlohy Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Numerické schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Obecné předpoklady Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Prostorové vidění Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Technické myšlení Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Verbální schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Přehled profesí Literatura a zdroje: RPIC-ViP s.r.o. 8

9 NADÁNÍ Úvod Většina lidí si je vědoma svých silných a slabých stránek. Zkušenosti ukazují, že je nejen mnohem snazší, ale také vhodnější stavět spíše na těch našich dovednostech, ve kterých jsme dobří a úspěšní, než se snažit za každou cenu zdokonalit v oblastech, ve kterých jsme slabí. Tato část manuálu pro bilanční diagnostiku vychází z předpokladu, že každý z nás má určité předpoklady, které nás předurčují k tomu, abychom byli v některých oblastech studia či práce úspěšnější než v jiných. Identifikuje různé způsoby myšlení, které se uplatňují při práci v některých profesích. Vychází z předpokladu, že člověk, který má určitou formu myšlení rozvinutou, bude úspěšnější v těch povoláních, kde je právě tento způsob myšlení potřeba. Obsahuje 7 výkonových testů, které mohou poradci napomoci ve snaze nabídnout klientovi typy profesí, v nichž budou pravděpodobně úspěšní. Prostorové vidění a schopnost manipulovat v mysli trojrozměrnými předměty Obecné intelektové předpoklady schopnost vidět souvislosti mezi znaky a tvary Logické myšlení schopnost odvodit logické závěry z informací Schopnost koncentrovat pozornost vykonávat úkoly, které jsou jednotvárné, ale přitom náročné Schopnost pracovat s čísly a chápat numerické vztahy Verbální dovednosti schopnost zacházet se slovy Technické myšlení porozumění základním fyzikálním a mechanickým principům Umožní klientům přístup k informacím o nich samých a tím jim usnadní rozhodování, kterým směrem se ve své profesní kariéře nadále vydat. Svou stavbou se podobají klasickým psychologickým testům, s nimiž se mohou klienti setkat při výběrových řízeních a jako takové proto mohou sloužit také ke zmírnění hrůzy z psychologického testování. Metodická část Testy by měly být zadávány za optimálních podmínek únava či oslabení mohou ovlivnit výsledky testů, proto by se lektor před zahájením samotného testování měl ujistit, zda jsou klienti v dobré kondici vyspaní, zda se cítí zdraví, zda nejsou pod vlivem některých tlumících látek apod. Během testování je třeba zajistit klid, tak aby klienti nebyli ničím rušeni, dále dostatek světla, optimální teplotu, dobře větrané prostory. Vzhledem k tomu, že jde o testy výkonové (jsou limitovány časem a hodnotí se správnost odpovědí), doporučujeme, aby byly administrovány spíše ráno a v dopoledních hodinách, kdy je únava klientů nižší. Výhodou tohoto nástroje je, že jednotlivé subtesty jsou na sobě nezávislé a není nutné je zvládnout všechny najednou testování můžeme rozložit do několika dnů. Navíc je lze klientům zadávat v libovolném pořadí. Celá testová situace by měla být náležitě kontrolovaná, lektor by měl dbát na dodržení všech podmínek testu včetně časového limitu. Při vyhodnocování testu a zejména interpretaci jeho výsledků by měl mít lektor vždy na paměti, že jeho předpovídací hodnota pro skutečný úspěch v povolání je omezená. Úspěch v reálném životě závisí na mnoha různých faktorech, z nichž tento test sleduje pouze některé (jsou to ty oblasti myšlení, o kterých předpokládáme, že jsou významné pro výkon toho kterého povolání). Zatímco testy jsou poměrně jednoduché, pracovní oblasti jsou mnohem komplikovanější a ložiltjěší, a je proto pravděpodobné, že testy zhodnotí klientův potenciál s jistou nepřesností. Tak např. člověk, který velmi touží uspět v některé oblasti pracovního života může dosáhnout výborných výsledků díky své píli a entusiasmu spíše než díky přirozenému talentu. 9 RPIC-ViP s.r.o.

10 Bilanční diagnostika Pomůcky K vyplnění testů bude klient potřebovat zadání testu, tužku, papír na poznámky a záznamový arch. Lektor potřebuje hodinky nebo stopky k měření času. Postup 1. navázat kontakt s klienty a vysvětlit jim smysl cvičení: tyto testy vám pomohou poznat, jaký typ myšlení u vás převažuje, a umožní nám společně lépe odhadnout, pro která povolání máte talent 2. upozornit klienty, že jejich výkon v testech může být negativně ovlivněn nevyspáním, únavou či nemocí a ujistit se, zda se cítí dostatečně čerství 3. vysvětlit klientům princip testování: každý ze subtestů je časově omezený, proto byste se měli snažit pracovat co nejrychleji, zároveň je ale důležitá přesnost a pečlivost. Pokud nestihnete v daném limitu splnit všechny úkoly, vůbec nic se neděje, testy jsou konstruovány tak, aby bylo velmi těžké je stihnout dokončit 4. předat klientům záznamové archy 5. postupně předkládat klientům jednotlivé subtesty. Před zahájením testování vždy stručně vysvětlit, co test sleduje, projít úlohy označené jako příklad a ujistit se, zda všichni klienti úkolu rozumí. 6. po vyplnění všech subtestů zpracovat výsledky (pomocí tabulky Přehled profesí) a předat klientům seznam příslušných povolání odpovídajících jejich převládajícímu myšlení 7. umožnit diskusi k výsledkům testu RPIC-ViP s.r.o. 10

11 NADÁNÍ Záznamový arch 11 RPIC-ViP s.r.o.

12

13 Koncentrace pozornosti Lektorův komentář Tento test měří to, nakolik se dokážete soustředit na detaily, nakolik dokážete dlouhodobě koncentrovat pozornost na jednu věc. Vašim úkolem je sledovat znaky v následující tabulce a přeškrtnout všechny znaky, které tam máte uvedené ( a ). Můžete si to vyzkoušet na třech řádcích, které máte uvedeny jako příklad. U tohoto úkolu pište přímo do archu, který máte před sebou. Poté, co klienti společně zkontrolují řešení příkladu (měli by mít přeškrtnutých 12 znaků), vyzve je lektor, aby pracovali co nejrychleji a nejpřesněji, sleduje se nejen počet správně označených znaků, ale také ty, které byly označeny navíc. Sloupců napravo si klienti prozatím nemusejí všímat. Potom může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 5 minut. Po dokončení testu si klienti nebo lektor podle šablony zkontrolují svá řešení. Do sloupce Správně se vpisuje počet správně označených znaků. Do sloupce Navíc patří počet znaků, které klient označil omylem, navíc, nesprávně. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správně označených mínus počet navíc označených (plus 5 bodů, pokud klient neměl žádnou chybu). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 30 bodů bodů bodů 101 a více bodů Interpretace Tento test hodnotí, zda je klient schopen se delší dobu plně soustředit. Pozornost je důležitá u profesí, kde se vyžaduje plná pozornost, smysl pro detail a pečlivost, kde musí člověk dělat úkoly, které jsou nudné, ale zároveň náročné. Tato schopnost je nesmírně důležitá u všech profesí, kde je třeba se soustředit na detaily. Typickým představitelem takovýchto profesí je profese účetního či výstupního kontrolora, jsou to ale také různé pozice v administrativě, při vkládání dat do počítače apod.

14 Bilanční diagnostika Znění testu RPIC-ViP s.r.o. 14

15 NADÁNÍ Šablona k vyhodnocení 15 RPIC-ViP s.r.o.

16 Bilanční diagnostika Logické úlohy K tomuto úkolu budou klienti pravděpodobně potřebovat volný papír a tužku na poznámky, lektor proto musí všem rozdat papíry. Lektorův komentář Z tohoto testu se dozvíte, nakolik dokážete odvodit logické závěry z informací, které máte. Vašim úkolem je přečíst si informace a vybrat správnou odpověď na otázku. U každé otázky budete mít dostatek informací k jejímu zodpovězení vždy je možné dospět ke správnému výsledku. Je užitečné mít po ruce tužku a papír a dělat si poznámky. Způsob řešení si můžeme ukázat na následujících příkladech: A) Mirek je vyšší než Jiří. Rudolf je vyšší než Mirek. Kdo z nich je nejvyšší? a) Jiří b) Rudolf c) Mirek Správná odpověď je b Vysvětlení: Jiří to být nemůže, protože Mirek je vyšší, ale Mirek je menší než Rudolf, proto to musí být Rudolf B) Novákovi, Horákovi a Sovákovi mají vždy po dvou autech. Pouze jedni z nich nemají Škodu. Horákovi jsou jediní, kdo mají Peugeota. Sovákovi mají Škodu. Novákovi a Horákovi mají Volkswagen. Kdo z nich má Mazdu? a) Novákovi b) Horákovi c) Sovákovi Správná odpověď je c Vysvětlení: Novákovi mají Škodu a Volkswagen. Horákovi mají Peugeota a Volkswagen. Sovákovi mají Škodu a Mazdu Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady, vyzve je lektor, aby si připravili tužku a papír na poznámky, a aby odpovídali pokud možno přesně a správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 15 minut. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus tři body, pokud klient pracoval bezchybně). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 5 bodů 6 10 bodů bodů 16 a více bodů Interpretace Tento test sleduje, nakolik dokáže klient analyzovat údaje, které má k dispozici, jak dovede vyvodit závěry z fragmentů informací, které dostane. K úspěchu v tomto testu je třeba umět rozlišit podstatné od podružného, skládat informace dohromady a zachovat klid. Podobný styl myšlení je důležitý v profesích, které zahrnují práci s lidmi, ale také v některých technických profesích. Správná řešení 1B 2A 3D 4C 5C 6C 7C 8C 9B 10C 11A 12D 13B 14D 15A 16D 17A 18C 19C 20A 21B 22C RPIC-ViP s.r.o. 16

17 NADÁNÍ Znění testu 17 RPIC-ViP s.r.o.

18

19 NADÁNÍ Numerické schopnosti K tomuto úkolu budou klienti pravděpodobně potřebovat volný papír a tužku na poznámky a výpočty, lektor proto musí všem rozdat papíry. Lektorův komentář Tento test sleduje vaši schopnost pracovat s čísly a chápat numerické vztahy. Máte vždy zadanou řadu čísel, vašim úkolem bude najít mezi nimi vztah a odhadnout, které číslo bude následovat. Odpověď můžete najít mezi 4 možnými, které máte v nabídce. Princip testu si můžeme ukázat na dvou příkladech, které máte před sebou: 1) ? a) 11 b) 20 c)12 d) 23 Správná odpověď je c) Čísla jsou násobky dvou 2) 17 14,5 12 9,5 7? a) 5 b) 4,5 c)1,5 d) 6 Správná odpověď je b) Každé číslo je o 2,5 menší než číslo předchozí. 7 2,5 = 4,5 Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady, vyzve je lektor, aby si připravili tužku a papír na poznámky, a aby odpovídali pokud možno přesně a správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus dva body, pokud klient pracoval bezchybně). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0-5 bodů 6-8 bodů 9-12 bodů bodů Interpretace Pro úspěch v tomto testu nestačí pouhá schopnost provádět matematické operace, mnohem důležitější je porozumění vztahům mezi čísly jde o to přijít na to, jak spolu čísla v jednotlivých řadách souvisejí. Klient, kterému bychom dali k dispozici kalkulačku, by v tomto testu pravděpodobně nebyl o mnoho úspěšnější než bez ní. Jde vlastně o cvičení z logiky za pomocí matematiky. Tento typ myšlení je velmi důležitý v matematických vědách, a všude tam, kde je kladen důraz na práci s přesnými technickými údaji a kvantifikaci. Jedná se především o nejrůznější technické profese, pozice ve výzkumu nebo statistice. Správná řešení a vysvětlení 1b 2d 3d 4c 5b 6b 7c 8c 9d 10b 11c 12b 13b 14d 15c 16d 17c 18b 19a 20b Ad 1) Jde o násobky tří. 36 = 18 Ad 2) Každé číslo je součinem dvou čísel předchozích = 1944 Ad 3) Každé číslo se zvýší o další mocninu = 67 Ad 4) Čísla se ob jedno vždy snižují o dvě a zvyšují o tři =18 Ad 5) Čísla se zvyšují vždy o = RPIC-ViP s.r.o.

20 Bilanční diagnostika Ad 6) Každé číslo je součtem dvou čísel předchozích = 26 Ad 7) Jde o řadu prvočísel Ad 8) Rozdíl mezi sousedními čísly je vždy o polovinu nižší. Začíná od 120, pak 60, 30, 15 poslední číslo by tedy mělo být o 7,5 nižší než číslo předchozí. 55-7,5 = 47,5 Ad 9) Každé číslo je rozdílem dvou čísel předchozích = 76 Ad 10) Střídá se vždy násobení a sčítání sousedních čísel = 12 Ad 11) Je to vždycky plus dvě, plus tři, plus čtyři 16+6 = 22 Ad 12) Postupně se přičítá 2 a odečítá = 6 Ad 13) Střídá se děleno dvěma, krát tři. Ad 14) K prvnímu číslu přičítám 6, pak vždy dvojnásobek předchozího přičteného čísla. Skoky jsou tedy 6,12,24,48 a poslední musí tedy být =194 Ad 15) 66 = 36 Ad 16) Přičítají se postupně násobky tří = 47 Ad 17) 13, 24, 35, 46, = 48 Ad 18) Přičítá se postupně vždy dvojnásobek předchozího přičteného čísla. 2+1 =3+2 = 5+4=9+8=17+16=33 Ad 19) Postupně se přičítá 2, 22, 222, 7+8=15 Ad 20) Ke každému z čísel se přičítá vždy dvojnásobek čísla předchozího. 2*11=22+21=43 RPIC-ViP s.r.o. 20

21 NADÁNÍ Znění testu 21 RPIC-ViP s.r.o.

22

23 NADÁNÍ Obecné předpoklady Lektorův komentář V tomto testu se dovíte, nakolik dokážete rozumět vztahům mezi znaky a tvary, nakolik dokážete uvažovat logicky bez použití slov nebo čísel. Na následujících dvou příkladech si můžeme princip testu ukázat. Princip testu lze ukázat na dvou příkladech, které mají klienti na úvodní straně. Správná řešení: příklad A d příklad B - c Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady a vysvětlí si správné řešení, vyzve je lektor, aby odpovídali správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v testu se vypočítá jako počet správných odpovědí (plus tři, pokud klient pracoval bezchybně) Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0-7 bodů 8 10 bodů bodů více než 14 bodů Interpretace Tento subtest asi nejvíce ze všech podchycuje základní intelektové předpoklady, které jsou nezávislé na dosaženém vzdělání či kulturním kontetu. Správné řešení vyžaduje dobré analyticko-syntetické myšlení schopnost vnímat detaily a vztahovat je k celku. Tento typ myšlení je nezbytný v nejrůznějších vědeckých disciplínách a dále všude tam, kde je nutno abstrahovat informace z jednotlivých detailů. Správná řešení 1b 2d 3d 4c 5d 6b 7b 8a 9d 10b 11a 12d 13a 14c 15b 23 RPIC-ViP s.r.o.

24 Bilanční diagnostika Znění testu RPIC-ViP s.r.o. 24

25 NADÁNÍ Prostorové vidění Lektorův komentář Tento test vám ukáže, nakolik dokážete v mysli manipulovat trojrozměrnými předměty měří vaši schopnost prostorového vidění. U každého úkolu je dána krychle. Vašim úkolem je určit, která ze čtyř krychlí znázorněných pod ním je shodná (krychle jsou vždy rotované a pouze jedna z nich je shodná s originální krychlí). Způsob řešení a princip testu vidíte na následujícím příkladu. Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady a vysvětlí si správné řešení, vyzve je lektor, aby odpovídali přesně a snažili se pracovat rychle. Ještě jednou zdůrazní, že krychle může být různě rotovaná, ale musí být shodná s originálem. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v testu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus 4 body, pokud klient neměl žádnou chybu) Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 6 bodů 7-9 bodů bodů bodů Interpretace Tento subtest hodnotí úroveň prostorového vidění klienta jeho schopnost udržet v mysli trojrozměrný předmět a rotovat jím. Tato schopnost je nezbytná v profesích, které vyžadují cit pro tvary a jejich změny. Jedná se o nejrůznější technické a inženýrské pozice, design apod. Správná řešení 1A 2B 3D 4C 5A 6D 7B 8C 9A 10C 11C 12D 13D 14A 15D 16C 25 RPIC-ViP s.r.o.

26 Bilanční diagnostika Znění testu RPIC-ViP s.r.o. 26

27 NADÁNÍ Technické myšlení Lektorův komentář Tato část testu ukazuje vaše porozumění základním zákonům fyziky. Ukazuje, nakolik chápete mechanické a jiné fyzikální principy, napovídá něco o vašem technickém myšlení. Vašim úkolem je odpovídat na otázky (k některým patří i schéma). Vyberte správnou odpověď z předložených alternativ a zapište ji do záznamového archu. Způsob řešení si můžeme ukázat na příkladu, který vidíte před sebou. Pod jakým úhlem by měl sportovec hodit oštěpem, aby doletěl co nejdále? Poté, co klienti společně vyřeší vzorový příklad, vyzve je lektor, aby odpovídali pokud možno přesně a správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus dva body, pokud klient pracoval bezchybně). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 7 bodů 8 14 bodů bodů více než 22 bodů Interpretace Tento subtest neměří pouze teoretické znalosti fyziky. Lidé, kteří mají přirozený talent rozumět mechanickým a fyzikálním vztahům v něm budou úspěšní také na základě svých zkušeností a porozumění dané tématice. Úkoly jsou převážně analytického charakteru. Podobný styl myšlení se uplatní zejména v technických profesích, například ve strojírenství, a také u všech profesí, které něco vyrábějí nebo opravují. Tam je třeba kombinace technického myšlení a manuální zručnosti, kterou však tento test neměří. Správná řešení a vysvětlení 1B 2D 3A 4C 5C 6D 7B 8A 9B 10A 11B 12C 13C 14A 15C 16C 17A 18E 19C 20A 21C 22B 23B 24D 25C 26C 27B 28B 29A 30A 31C 32B 33B 34A 35C 36B 37C 38B příklad 1: Poloměr kola C je r. Je-li kolo C 4 menší než kolo A, pak poloměr kola A = 4r. Obvod kola C = 2πr, pak obvod kola A = 2π4r. Je tedy zjevné, že obvod kola A je 4 větší. příklad 2: Síly působící na páku jsou vyrovnané. Platí tedy, že 1? = 210? = 20 příklad 3: Bernard používá větší páku než Arnošt, proto nemusí na pohánění kolotoče vynakládat tolik síly. příklad 4: Aby kláda nezměnila polohu, musí být úchyty za těžištěm. Tuto podmínku splňují úchyty A, B a D, správná odpověď je proto c) 27 RPIC-ViP s.r.o.

28 Bilanční diagnostika příklad 5: jedná se o spojnou optickou čočku, která lomí paprsky směrem k ose příklad 6: Gravitační síla působí na Zemi všude, proto působí na jablko v polohách 1, 2 i 3 příklad 7: Světla rozhodně není více, je-li svítilna dále od stěny - je méně intenzivní, část se ho navíc rozptýlí do okolí. příklad 8: větší povrch větší vypařování příklad 9: zvuk je vlnění. Ve vakuu nejsou žádné částice, které by se vlnily, proto se zvuk nešíří. příklad 10: nejmenší páka nejrychleji kmitá (má nejmenší moment) příklad 11: poloměr jednoho kužele světla je 5m, průměr je tedy 10 metrů. K osvícení 50m chodníku je třeba minimálně 5 lamp příklad 12: káva bude setrvačností pokračovat v pohybu ve směru jízdy a přelije se přes okraj 2 příklad 13: Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu správně je varianta C příklad 14: Dva hektary vyčistí stroj B se spotřebou 1 litr benzínu, stroj A se spotřebou 0,75l účinnější je tedy stroj A. příklad 15: rychlost mouchy se sčítá s rychlostí autobusu a odečítá od rychlosti cyklisty, který ji dohání příklad 16: 100 otáček za minutu znamená, že kolo ujede za minutu stonásobek svého obvodu. Kolo s největším obvodem (C) tedy ujede největší vzdálenost, nehledě na materiál, ze kterého je vyrobeno příklad 17: Ano, každé hmotné těleso působí gravitační silou na ostatní tělesa. příklad 18: e obě síly působí na rameni ve stejném směru kolem čepu. Jinak jdou síly proti sobě a jsou vyrovnané nebo působí ve směru, kde tyč neroztočí. příklad 19: Každý z pásů se pohybuje jinou rychlostí, proto jsou všechny osoby stojící na různých pásech vůči sobě v pohybu (neplatí tedy, že Jiří, Věra a Tom jsou vůči sobě v klidu). Jana a Jirka stojí na stejném pásu, proto Jana nemůže Jirku dohánět. Tom a Radim jsou skutečně v pohybu (není uvedeno, že by měli být v pohybu vůči sobě). Radim se pohybuje na pásu jedoucím 15 km/h, této rychlosti člověk při běžné chůzi rozhodně nedosahuje. příklad 20: kov je ze všech tří uvedených materiálů nejlépe vodivý, proto se kovová lžíce nejrychleji zahřeje RPIC-ViP s.r.o. 28

29 NADÁNÍ příklad 21: Směr síly (v místě, kde kulička opustí žlábek) je v tečně ke keružnici, po které kulička běžela. příklad 22: tělesa mají tendenci zůstávat v klidové poloze tehdy, mají-li těžiště co nejníže, což je případ B příklad 23: Svítilna bez reflektoru více světla rozptýlí do prostoru Stelina svítilna proto směřuje více světla přímo na stěnu. příklad 24: obvod kruhu = 2πr. Nejmenší kolečko se proto musí točit nejrychleji (správná odpověď je D) příklad 25: ozubená kola se vůči sobě pohybují opačně. Vzhledem k tomu, že jich je v systému lichý počet, systém nefunguje příklad 26: v prostředí s nízkým tlakem nikdy nedosáhne bod varu vody 100 C, což je teplota, při níž si Britové zalévají černý čaj příklad 27: příklad 28: Hustota ledu je nižší než hustota vody. Tekutina ve skleničce proto po rozpuštění ledu změní svůj objem. Hmotnost však zůstane stejná (jde o variantu hádanky, zda je těžší kilo železa nebo kilo peří). příklad 29: Pokud jsou prkna umístěna naplocho, mohou se vůči sobě při ohýbání pohybovat a síla potřebná k jejich prohnutí je tedy pouze desetkrát větší než síla potřebná ke stejnému prohnutí jediného prkna. Prkna umístěná nastojato se chovají při zatěžování jako jednolitý trám o desetkrát větší výšce než je 29 RPIC-ViP s.r.o.

30 Bilanční diagnostika výška jednoho prkna a síla potřebná k jejich prohnutí by tedy byla tisíckrát větší než u jednoho prkna. Výsledkem tedy je, že nastojato umístěná prkna jsou v našem případě při ohybu stokrát pevnější než prkna naskládaná na sobě. příklad 30: hmotnost tělesa je dána jeho hustotou a objemem, nikoli gravitačním zrychlením. Na oběžné dráze Země se nijak nemění velikost ani hustota kapaliny, proto její hmotnost zůstává konstantní příklad 31: V opticky hustším prostředí se světlo láme směrem k ose. Ryba se tedy volavce bude zdát blíže, než ve skutečnosti je. příklad 32: část energie se přemění v teplo, proto světelná energie vydávaná lampou bude menší než elektrická energie, která lampu napájí příklad 33: pouze ocel a měď jsou vodiče příklad 34: Na první pohled by se mohlo zdát, že nosník uložený ve tvaru písmene H se bude ohýbat hůře než I nosník, protože se zde musí ohýbat nastojato dvě vzpěry, kdežto u I nosníku jen jedna. Ve skutečnosti je však výrazně pevnější nosník uložený ve tvaru I. Je to způsobeno tím, že při ohýbání nosníku záleží nejvíce na hmotě, která je rozmístěna na výšku nosníku co nejdále od sebe. Tato hmota se totiž musí při ohybu natahovat nebo smršťovat. V případě průřezu tvaru I je v maimální vzdálenosti od sebe (na výšku nosníku) více materiálu než u stejně velkého čtvercového průřezu tvaru H. Jinými slovy, záleží na rozměru znázorněném červenými šipkami příklad 35: kdybychom si představili, že 300g závaží dopadne na zem, bylo by to snáz pochopitelné (300 g zde nehraje roli, 200 g závaží stoupá a 600 g klesá, protože protiváhu tvoří pouze kladka s menším závažím) příklad 36: díky otáčení Země kolem vlastní osy se střídá den a noc (jednotlivé polokoule se natáčejí střídavě ke Slunci a od Slunce) a hvězdy a Měsíc se pohybují během noci po obloze. Ustalo by tedy A a C. Rychlost otáčení Země na rovníku je asi 460 m/s. Kdyby otáčení náhle ustalo, všechny předměty (včetně lidí, zvířat, rostlin) by pokračovaly v pohybu touto rychlostí díky setrvačnosti. Pro porovnání: rychlost broku vystřeleného ze vzduchovky je asi 600 m/s. Je vysoce pravděpodobné, že by lidstvo vyhynulo (D). Střídání ročních období je dáno otáčením Země kolem Slunce, proto by neustalo. příklad 37: magnety jsou udržovány v konstantní vzdálenosti vzájemnou odpudivou silou příklad 38: dojde k rozkladu sil do lana a závaží K bude stoupat RPIC-ViP s.r.o. 30

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY

DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY DOTAZNÍK VOLBY POVOLÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ PROFESNÍ KARIÉRY AUTOR RECENZE: Hana Svobodová datum vzniku recenze 10. 10. 2014 1.1 název nástroje zkrácený název Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vzájemné působení těles Silové působení je vždy vzájemné! 1.Působení při dotyku 2.Působení na dálku prostřednictvím polí gravitační pole

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

F - Mechanika tuhého tělesa

F - Mechanika tuhého tělesa F - Mechanika tuhého tělesa Učební text pro studenty dálkového studia a shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Tisková informace. srpen 2009 PI 6589 PT MS

Tisková informace. srpen 2009 PI 6589 PT MS Tisková informace Nový laserový měřič vzdálenosti pro venkovní použití: Měřič GLM 250 VF Professional od firmy Bosch měří vzdálenost přesně až do 250 metrů Měření těch největších vzdáleností i za nepříznivých

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Učitelská profese. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Učitelská profese. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Učitelská profese Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Učitelská profese, prestiž učitele Učitelství jako nemožné

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Pracovní úkoly. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou reverzního kyvadla. 2. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou matematického kyvadla. 3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

1.1.24 Skaláry a vektory

1.1.24 Skaláry a vektory 1.1.4 Skaláry a vektory Předpoklady: 113 Př. 1: Vyřeš následující příklady: a) Na stole je položeno závaží o hmotnosti kg. Na závaží působí gravitační síla Země o velikosti 0 N a tlaková síla od stolu

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více