Manuál pro bilanční diagnostiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro bilanční diagnostiku"

Transkript

1 Manuál pro bilanční diagnostiku Metodika pro analýzu individuálního potenciálu klientů PhDr. Eva Micková Mgr. Jenifer Kaločová Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal a ze státního rozpočtu České republiky RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

2

3 Obsah Bilanční diagnostika Úvod... 5 Metodika... 6 Nadání... 7 Obsah... 8 Úvod... 9 Metodická část... 9 Záznamový arch Koncentrace pozornosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Znění testu Šablona k vyhodnocení Logické úlohy Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Numerické schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Obecné předpoklady Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Prostorové vidění Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Technické myšlení Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Verbální schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení RPIC-ViP s.r.o.

4 Bilanční diagnostika Přehled profesí Literatura a zdroje: Typologie MBTI Obsah Úvod Metodická část Přehled jednotlivých škál Introverze etroverze Intuice smysly Myšlení cítění...50 Usuzování vnímání Temperamenty podle MBTI Strážci (SJ) Řemeslníci (SP) Idealisté (NF) Racionalisté (NT) Charakteristiky jednotlivých typů INTP - Architekt INTJ - Stratég ENTP - Vynálezce ENTJ - Vůdce INFP - Léčitel INFJ - Rádce ENFP - Přeborník...60 ENFJ - Učitel ISFP Skladatel ISTP- Ten, co se vyzná ESFP - Účinkující ESTP - Propagátor ISTJ - Inspektor ISFJ - Ochránce ESTJ - Kontrolor ESFJ - Poskytovatel Literatura a zdroje RIASEC Obsah Úvod Hollandova typologie zájmů Metodická část Hollandův inventář zájmů RIASEC Varianta pro muže Varianta pro ženy Charakteristika jednotlivých typů R typ realistický I typ výzkumný A typ umělecký...92 S typ sociální E typ podnikavý C typ kancelářský Literatura a zdroje RPIC-ViP s.r.o. 4

5 Bilanční diagnostika Úvod Tento manuál, zpracovaný Regionální zaměstnaneckou agenturou v Ostravě v rámci projektu Equal Restart, je metodickou pomůckou pro poradce, kteří pracují s propouštěnými pracovníky i lidmi nezaměstnanými a pomáhají jim s další profesní orientací. V prai se často setkáváme s klienty, kteří se ocitli na trhu práce a z různých důvodů nejsou vyhranění při výběru profese, v níž se chtějí v budoucnu uplatnit. Z velké části to bývají mladí lidé absolventi škol, kteří před úkolem zvolit si kariéru stojí poprvé, často jde ale také o lidi, kteří ztratili práci a jejich původní profese je na trhu práce velmi málo žádaná, případně lidé, kteří ztrátu zaměstnání vnímají jako šanci začít dělat něco úplně nového. Ti všichni cítí potřebu se zorientovat a právě v tom by jim měl být poradce s podporou nástrojů z tohoto manuálu schopen pomoci. Ten mu poskytuje návod jak pro individuální práci s klientem, tak pro práci skupinovou a to např. v rámci kurzů technik hledání zaměstnání či programech pro dlouhodobě nezaměstnané. Tato metodická pomůcka poskytuje poradci strukturovaný způsob, jak vztáhnout nejrůznější klientovy předpoklady k jeho profesním příležitostem. Cílem manuálu je podpořit činnost konzultanta při zpracování individuálního akčního plánu klienta (např. jaký typ rekvalifikace je vhodný, ve kterém oboru by mohl klient nejlépe využít to, co je jim blízké apod.) Zahrnuje nejen teoretickou základnu, ale také podrobný popis aktivit, které by měl poradce s klientem nebo skupinou klientů provádět a konzultovat. Čím více toho člověk o sobě ví, tím lepší bude pravděpodobně jeho profesní volba. My zde nabízíme několik testů a dotazníků, o kterých se domníváme, že mohou klientovi nejvíce pomoci při výběru nového zaměstnání. To, zda člověk uspěje v určité profesi, je dáno mnoha faktory. Zejména to závisí na jeho talentu na tom, na co takzvaně má buňky. V manuálu najde poradce oddíl Nadání, který sestává z baterie testů pro zhodnocení výkonu klienta v různých oblastech myšlení. Dalším faktorem klíčovým pro úspěch je klientova osobnost - pro její diagnostiku jsme zvolili typologii MBTI, která je typologií osobnosti nejčastěji používanou personalisty a nám se pro nasměrování klientů osvědčila. V neposlední řadě hrají pro úspěch klienta v zaměstnání významnou roli jeho zájmy, jeho zaměření to, zda ho určitý typ práce zajímá a baví. Lidé, kteří pracují v takovém povolání, které je těší, jsou úspěšnější a výkonnější než ti, kdo dělají něco, co je nebaví. Inventář zájmů RIASEC Johna Hollanda pomůže klientům odhalit, který typ zájmů u nich převažuje. Manuál obsahuje nástroje pro vyhodnocení klientova individuálního potenciálu řadu různých cvičení a testů zaměřených na odhalení jeho silných stránek využitelných na trhu práce. Při práci s ním by však měl mít lektor neustále na paměti, že výsledky v testech a dotaznících je třeba brát spíše orientačně nikoli jako všeobecně platnou pravdu. Jejich úkolem je klienta usměrnit, podpořit a inspirovat, nikoli direktivně směřovat či odrazovat od jeho zvolené profesní kariéry. 5 RPIC-ViP s.r.o.

6 Bilanční diagnostika Metodika Při práci s klientem nebo skupinou klientů by měl konzultant postupovat následovně: 1. navázat kontakt s klienty a pohovořit s nimi na téma, zda sami přemýšleli o své další profesní dráze (zjištění lze poté využít také v 8. kroku) 2. před administrací testu je vhodné využít jednotlivých teoretických částí tohoto manuálu a popovídat si chvíli s klienty na téma role osobnosti, zájmů a nadání člověka pro jeho úspěch v povolání 3. vysvětlit klientům smysl semináře (cvičení): pomocí tohoto testu mohou posoudit, jaké typy zaměstnání by si mohli zvolit 4. předat záznamový arch a poučit klienty podle instrukce uvedené v metodické části jednotlivých manuálů 5. pomocí vyhodnocovacích archů, tabulek nebo počítačového programu přiložených ke každému z testů může poradce převést výsledky klienta do tištěné či grafické podoby a v této formě je klientovi předat 6. vysvětlit klientům, co výsledky znamenají např. formou prezentace 7. dát klientům možnost a dostatečný časový prostor pro samostatnou práci s katalogem profesí, případně jim vytisknout profese, které jsou vhodné pro jejich typ 8. umožnit diskusi k výsledkům RPIC-ViP s.r.o. 6

7 Nadání Manuál pro lektora Mgr. Jenifer Kaločová

8 Bilanční diagnostika Obsah Úvod... 9 Metodická část... 9 Pomůcky Postup Záznamový arch Koncentrace pozornosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Znění testu Šablona k vyhodnocení Logické úlohy Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Numerické schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Obecné předpoklady Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Prostorové vidění Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení Znění testu Technické myšlení Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Znění testu Verbální schopnosti Lektorův komentář Vyhodnocení Orientační normy Interpretace Správná řešení a vysvětlení Přehled profesí Literatura a zdroje: RPIC-ViP s.r.o. 8

9 NADÁNÍ Úvod Většina lidí si je vědoma svých silných a slabých stránek. Zkušenosti ukazují, že je nejen mnohem snazší, ale také vhodnější stavět spíše na těch našich dovednostech, ve kterých jsme dobří a úspěšní, než se snažit za každou cenu zdokonalit v oblastech, ve kterých jsme slabí. Tato část manuálu pro bilanční diagnostiku vychází z předpokladu, že každý z nás má určité předpoklady, které nás předurčují k tomu, abychom byli v některých oblastech studia či práce úspěšnější než v jiných. Identifikuje různé způsoby myšlení, které se uplatňují při práci v některých profesích. Vychází z předpokladu, že člověk, který má určitou formu myšlení rozvinutou, bude úspěšnější v těch povoláních, kde je právě tento způsob myšlení potřeba. Obsahuje 7 výkonových testů, které mohou poradci napomoci ve snaze nabídnout klientovi typy profesí, v nichž budou pravděpodobně úspěšní. Prostorové vidění a schopnost manipulovat v mysli trojrozměrnými předměty Obecné intelektové předpoklady schopnost vidět souvislosti mezi znaky a tvary Logické myšlení schopnost odvodit logické závěry z informací Schopnost koncentrovat pozornost vykonávat úkoly, které jsou jednotvárné, ale přitom náročné Schopnost pracovat s čísly a chápat numerické vztahy Verbální dovednosti schopnost zacházet se slovy Technické myšlení porozumění základním fyzikálním a mechanickým principům Umožní klientům přístup k informacím o nich samých a tím jim usnadní rozhodování, kterým směrem se ve své profesní kariéře nadále vydat. Svou stavbou se podobají klasickým psychologickým testům, s nimiž se mohou klienti setkat při výběrových řízeních a jako takové proto mohou sloužit také ke zmírnění hrůzy z psychologického testování. Metodická část Testy by měly být zadávány za optimálních podmínek únava či oslabení mohou ovlivnit výsledky testů, proto by se lektor před zahájením samotného testování měl ujistit, zda jsou klienti v dobré kondici vyspaní, zda se cítí zdraví, zda nejsou pod vlivem některých tlumících látek apod. Během testování je třeba zajistit klid, tak aby klienti nebyli ničím rušeni, dále dostatek světla, optimální teplotu, dobře větrané prostory. Vzhledem k tomu, že jde o testy výkonové (jsou limitovány časem a hodnotí se správnost odpovědí), doporučujeme, aby byly administrovány spíše ráno a v dopoledních hodinách, kdy je únava klientů nižší. Výhodou tohoto nástroje je, že jednotlivé subtesty jsou na sobě nezávislé a není nutné je zvládnout všechny najednou testování můžeme rozložit do několika dnů. Navíc je lze klientům zadávat v libovolném pořadí. Celá testová situace by měla být náležitě kontrolovaná, lektor by měl dbát na dodržení všech podmínek testu včetně časového limitu. Při vyhodnocování testu a zejména interpretaci jeho výsledků by měl mít lektor vždy na paměti, že jeho předpovídací hodnota pro skutečný úspěch v povolání je omezená. Úspěch v reálném životě závisí na mnoha různých faktorech, z nichž tento test sleduje pouze některé (jsou to ty oblasti myšlení, o kterých předpokládáme, že jsou významné pro výkon toho kterého povolání). Zatímco testy jsou poměrně jednoduché, pracovní oblasti jsou mnohem komplikovanější a ložiltjěší, a je proto pravděpodobné, že testy zhodnotí klientův potenciál s jistou nepřesností. Tak např. člověk, který velmi touží uspět v některé oblasti pracovního života může dosáhnout výborných výsledků díky své píli a entusiasmu spíše než díky přirozenému talentu. 9 RPIC-ViP s.r.o.

10 Bilanční diagnostika Pomůcky K vyplnění testů bude klient potřebovat zadání testu, tužku, papír na poznámky a záznamový arch. Lektor potřebuje hodinky nebo stopky k měření času. Postup 1. navázat kontakt s klienty a vysvětlit jim smysl cvičení: tyto testy vám pomohou poznat, jaký typ myšlení u vás převažuje, a umožní nám společně lépe odhadnout, pro která povolání máte talent 2. upozornit klienty, že jejich výkon v testech může být negativně ovlivněn nevyspáním, únavou či nemocí a ujistit se, zda se cítí dostatečně čerství 3. vysvětlit klientům princip testování: každý ze subtestů je časově omezený, proto byste se měli snažit pracovat co nejrychleji, zároveň je ale důležitá přesnost a pečlivost. Pokud nestihnete v daném limitu splnit všechny úkoly, vůbec nic se neděje, testy jsou konstruovány tak, aby bylo velmi těžké je stihnout dokončit 4. předat klientům záznamové archy 5. postupně předkládat klientům jednotlivé subtesty. Před zahájením testování vždy stručně vysvětlit, co test sleduje, projít úlohy označené jako příklad a ujistit se, zda všichni klienti úkolu rozumí. 6. po vyplnění všech subtestů zpracovat výsledky (pomocí tabulky Přehled profesí) a předat klientům seznam příslušných povolání odpovídajících jejich převládajícímu myšlení 7. umožnit diskusi k výsledkům testu RPIC-ViP s.r.o. 10

11 NADÁNÍ Záznamový arch 11 RPIC-ViP s.r.o.

12

13 Koncentrace pozornosti Lektorův komentář Tento test měří to, nakolik se dokážete soustředit na detaily, nakolik dokážete dlouhodobě koncentrovat pozornost na jednu věc. Vašim úkolem je sledovat znaky v následující tabulce a přeškrtnout všechny znaky, které tam máte uvedené ( a ). Můžete si to vyzkoušet na třech řádcích, které máte uvedeny jako příklad. U tohoto úkolu pište přímo do archu, který máte před sebou. Poté, co klienti společně zkontrolují řešení příkladu (měli by mít přeškrtnutých 12 znaků), vyzve je lektor, aby pracovali co nejrychleji a nejpřesněji, sleduje se nejen počet správně označených znaků, ale také ty, které byly označeny navíc. Sloupců napravo si klienti prozatím nemusejí všímat. Potom může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 5 minut. Po dokončení testu si klienti nebo lektor podle šablony zkontrolují svá řešení. Do sloupce Správně se vpisuje počet správně označených znaků. Do sloupce Navíc patří počet znaků, které klient označil omylem, navíc, nesprávně. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správně označených mínus počet navíc označených (plus 5 bodů, pokud klient neměl žádnou chybu). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 30 bodů bodů bodů 101 a více bodů Interpretace Tento test hodnotí, zda je klient schopen se delší dobu plně soustředit. Pozornost je důležitá u profesí, kde se vyžaduje plná pozornost, smysl pro detail a pečlivost, kde musí člověk dělat úkoly, které jsou nudné, ale zároveň náročné. Tato schopnost je nesmírně důležitá u všech profesí, kde je třeba se soustředit na detaily. Typickým představitelem takovýchto profesí je profese účetního či výstupního kontrolora, jsou to ale také různé pozice v administrativě, při vkládání dat do počítače apod.

14 Bilanční diagnostika Znění testu RPIC-ViP s.r.o. 14

15 NADÁNÍ Šablona k vyhodnocení 15 RPIC-ViP s.r.o.

16 Bilanční diagnostika Logické úlohy K tomuto úkolu budou klienti pravděpodobně potřebovat volný papír a tužku na poznámky, lektor proto musí všem rozdat papíry. Lektorův komentář Z tohoto testu se dozvíte, nakolik dokážete odvodit logické závěry z informací, které máte. Vašim úkolem je přečíst si informace a vybrat správnou odpověď na otázku. U každé otázky budete mít dostatek informací k jejímu zodpovězení vždy je možné dospět ke správnému výsledku. Je užitečné mít po ruce tužku a papír a dělat si poznámky. Způsob řešení si můžeme ukázat na následujících příkladech: A) Mirek je vyšší než Jiří. Rudolf je vyšší než Mirek. Kdo z nich je nejvyšší? a) Jiří b) Rudolf c) Mirek Správná odpověď je b Vysvětlení: Jiří to být nemůže, protože Mirek je vyšší, ale Mirek je menší než Rudolf, proto to musí být Rudolf B) Novákovi, Horákovi a Sovákovi mají vždy po dvou autech. Pouze jedni z nich nemají Škodu. Horákovi jsou jediní, kdo mají Peugeota. Sovákovi mají Škodu. Novákovi a Horákovi mají Volkswagen. Kdo z nich má Mazdu? a) Novákovi b) Horákovi c) Sovákovi Správná odpověď je c Vysvětlení: Novákovi mají Škodu a Volkswagen. Horákovi mají Peugeota a Volkswagen. Sovákovi mají Škodu a Mazdu Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady, vyzve je lektor, aby si připravili tužku a papír na poznámky, a aby odpovídali pokud možno přesně a správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 15 minut. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus tři body, pokud klient pracoval bezchybně). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 5 bodů 6 10 bodů bodů 16 a více bodů Interpretace Tento test sleduje, nakolik dokáže klient analyzovat údaje, které má k dispozici, jak dovede vyvodit závěry z fragmentů informací, které dostane. K úspěchu v tomto testu je třeba umět rozlišit podstatné od podružného, skládat informace dohromady a zachovat klid. Podobný styl myšlení je důležitý v profesích, které zahrnují práci s lidmi, ale také v některých technických profesích. Správná řešení 1B 2A 3D 4C 5C 6C 7C 8C 9B 10C 11A 12D 13B 14D 15A 16D 17A 18C 19C 20A 21B 22C RPIC-ViP s.r.o. 16

17 NADÁNÍ Znění testu 17 RPIC-ViP s.r.o.

18

19 NADÁNÍ Numerické schopnosti K tomuto úkolu budou klienti pravděpodobně potřebovat volný papír a tužku na poznámky a výpočty, lektor proto musí všem rozdat papíry. Lektorův komentář Tento test sleduje vaši schopnost pracovat s čísly a chápat numerické vztahy. Máte vždy zadanou řadu čísel, vašim úkolem bude najít mezi nimi vztah a odhadnout, které číslo bude následovat. Odpověď můžete najít mezi 4 možnými, které máte v nabídce. Princip testu si můžeme ukázat na dvou příkladech, které máte před sebou: 1) ? a) 11 b) 20 c)12 d) 23 Správná odpověď je c) Čísla jsou násobky dvou 2) 17 14,5 12 9,5 7? a) 5 b) 4,5 c)1,5 d) 6 Správná odpověď je b) Každé číslo je o 2,5 menší než číslo předchozí. 7 2,5 = 4,5 Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady, vyzve je lektor, aby si připravili tužku a papír na poznámky, a aby odpovídali pokud možno přesně a správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus dva body, pokud klient pracoval bezchybně). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0-5 bodů 6-8 bodů 9-12 bodů bodů Interpretace Pro úspěch v tomto testu nestačí pouhá schopnost provádět matematické operace, mnohem důležitější je porozumění vztahům mezi čísly jde o to přijít na to, jak spolu čísla v jednotlivých řadách souvisejí. Klient, kterému bychom dali k dispozici kalkulačku, by v tomto testu pravděpodobně nebyl o mnoho úspěšnější než bez ní. Jde vlastně o cvičení z logiky za pomocí matematiky. Tento typ myšlení je velmi důležitý v matematických vědách, a všude tam, kde je kladen důraz na práci s přesnými technickými údaji a kvantifikaci. Jedná se především o nejrůznější technické profese, pozice ve výzkumu nebo statistice. Správná řešení a vysvětlení 1b 2d 3d 4c 5b 6b 7c 8c 9d 10b 11c 12b 13b 14d 15c 16d 17c 18b 19a 20b Ad 1) Jde o násobky tří. 36 = 18 Ad 2) Každé číslo je součinem dvou čísel předchozích = 1944 Ad 3) Každé číslo se zvýší o další mocninu = 67 Ad 4) Čísla se ob jedno vždy snižují o dvě a zvyšují o tři =18 Ad 5) Čísla se zvyšují vždy o = RPIC-ViP s.r.o.

20 Bilanční diagnostika Ad 6) Každé číslo je součtem dvou čísel předchozích = 26 Ad 7) Jde o řadu prvočísel Ad 8) Rozdíl mezi sousedními čísly je vždy o polovinu nižší. Začíná od 120, pak 60, 30, 15 poslední číslo by tedy mělo být o 7,5 nižší než číslo předchozí. 55-7,5 = 47,5 Ad 9) Každé číslo je rozdílem dvou čísel předchozích = 76 Ad 10) Střídá se vždy násobení a sčítání sousedních čísel = 12 Ad 11) Je to vždycky plus dvě, plus tři, plus čtyři 16+6 = 22 Ad 12) Postupně se přičítá 2 a odečítá = 6 Ad 13) Střídá se děleno dvěma, krát tři. Ad 14) K prvnímu číslu přičítám 6, pak vždy dvojnásobek předchozího přičteného čísla. Skoky jsou tedy 6,12,24,48 a poslední musí tedy být =194 Ad 15) 66 = 36 Ad 16) Přičítají se postupně násobky tří = 47 Ad 17) 13, 24, 35, 46, = 48 Ad 18) Přičítá se postupně vždy dvojnásobek předchozího přičteného čísla. 2+1 =3+2 = 5+4=9+8=17+16=33 Ad 19) Postupně se přičítá 2, 22, 222, 7+8=15 Ad 20) Ke každému z čísel se přičítá vždy dvojnásobek čísla předchozího. 2*11=22+21=43 RPIC-ViP s.r.o. 20

21 NADÁNÍ Znění testu 21 RPIC-ViP s.r.o.

22

23 NADÁNÍ Obecné předpoklady Lektorův komentář V tomto testu se dovíte, nakolik dokážete rozumět vztahům mezi znaky a tvary, nakolik dokážete uvažovat logicky bez použití slov nebo čísel. Na následujících dvou příkladech si můžeme princip testu ukázat. Princip testu lze ukázat na dvou příkladech, které mají klienti na úvodní straně. Správná řešení: příklad A d příklad B - c Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady a vysvětlí si správné řešení, vyzve je lektor, aby odpovídali správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v testu se vypočítá jako počet správných odpovědí (plus tři, pokud klient pracoval bezchybně) Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0-7 bodů 8 10 bodů bodů více než 14 bodů Interpretace Tento subtest asi nejvíce ze všech podchycuje základní intelektové předpoklady, které jsou nezávislé na dosaženém vzdělání či kulturním kontetu. Správné řešení vyžaduje dobré analyticko-syntetické myšlení schopnost vnímat detaily a vztahovat je k celku. Tento typ myšlení je nezbytný v nejrůznějších vědeckých disciplínách a dále všude tam, kde je nutno abstrahovat informace z jednotlivých detailů. Správná řešení 1b 2d 3d 4c 5d 6b 7b 8a 9d 10b 11a 12d 13a 14c 15b 23 RPIC-ViP s.r.o.

24 Bilanční diagnostika Znění testu RPIC-ViP s.r.o. 24

25 NADÁNÍ Prostorové vidění Lektorův komentář Tento test vám ukáže, nakolik dokážete v mysli manipulovat trojrozměrnými předměty měří vaši schopnost prostorového vidění. U každého úkolu je dána krychle. Vašim úkolem je určit, která ze čtyř krychlí znázorněných pod ním je shodná (krychle jsou vždy rotované a pouze jedna z nich je shodná s originální krychlí). Způsob řešení a princip testu vidíte na následujícím příkladu. Poté, co klienti společně vyřeší vzorové příklady a vysvětlí si správné řešení, vyzve je lektor, aby odpovídali přesně a snažili se pracovat rychle. Ještě jednou zdůrazní, že krychle může být různě rotovaná, ale musí být shodná s originálem. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v testu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus 4 body, pokud klient neměl žádnou chybu) Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 6 bodů 7-9 bodů bodů bodů Interpretace Tento subtest hodnotí úroveň prostorového vidění klienta jeho schopnost udržet v mysli trojrozměrný předmět a rotovat jím. Tato schopnost je nezbytná v profesích, které vyžadují cit pro tvary a jejich změny. Jedná se o nejrůznější technické a inženýrské pozice, design apod. Správná řešení 1A 2B 3D 4C 5A 6D 7B 8C 9A 10C 11C 12D 13D 14A 15D 16C 25 RPIC-ViP s.r.o.

26 Bilanční diagnostika Znění testu RPIC-ViP s.r.o. 26

27 NADÁNÍ Technické myšlení Lektorův komentář Tato část testu ukazuje vaše porozumění základním zákonům fyziky. Ukazuje, nakolik chápete mechanické a jiné fyzikální principy, napovídá něco o vašem technickém myšlení. Vašim úkolem je odpovídat na otázky (k některým patří i schéma). Vyberte správnou odpověď z předložených alternativ a zapište ji do záznamového archu. Způsob řešení si můžeme ukázat na příkladu, který vidíte před sebou. Pod jakým úhlem by měl sportovec hodit oštěpem, aby doletěl co nejdále? Poté, co klienti společně vyřeší vzorový příklad, vyzve je lektor, aby odpovídali pokud možno přesně a správně a snažili se pracovat rychle. Poté může dát pokyn, aby otočili list a začali pracovat. Na řešení mají klienti 10 minut. Vyhodnocení Skóre v tomto subtestu se vypočte jako počet správných odpovědí (plus dva body, pokud klient pracoval bezchybně). Orientační normy Slabý výkon Průměrný výkon Nadprůměrný výkon Vynikající výkon 0 7 bodů 8 14 bodů bodů více než 22 bodů Interpretace Tento subtest neměří pouze teoretické znalosti fyziky. Lidé, kteří mají přirozený talent rozumět mechanickým a fyzikálním vztahům v něm budou úspěšní také na základě svých zkušeností a porozumění dané tématice. Úkoly jsou převážně analytického charakteru. Podobný styl myšlení se uplatní zejména v technických profesích, například ve strojírenství, a také u všech profesí, které něco vyrábějí nebo opravují. Tam je třeba kombinace technického myšlení a manuální zručnosti, kterou však tento test neměří. Správná řešení a vysvětlení 1B 2D 3A 4C 5C 6D 7B 8A 9B 10A 11B 12C 13C 14A 15C 16C 17A 18E 19C 20A 21C 22B 23B 24D 25C 26C 27B 28B 29A 30A 31C 32B 33B 34A 35C 36B 37C 38B příklad 1: Poloměr kola C je r. Je-li kolo C 4 menší než kolo A, pak poloměr kola A = 4r. Obvod kola C = 2πr, pak obvod kola A = 2π4r. Je tedy zjevné, že obvod kola A je 4 větší. příklad 2: Síly působící na páku jsou vyrovnané. Platí tedy, že 1? = 210? = 20 příklad 3: Bernard používá větší páku než Arnošt, proto nemusí na pohánění kolotoče vynakládat tolik síly. příklad 4: Aby kláda nezměnila polohu, musí být úchyty za těžištěm. Tuto podmínku splňují úchyty A, B a D, správná odpověď je proto c) 27 RPIC-ViP s.r.o.

28 Bilanční diagnostika příklad 5: jedná se o spojnou optickou čočku, která lomí paprsky směrem k ose příklad 6: Gravitační síla působí na Zemi všude, proto působí na jablko v polohách 1, 2 i 3 příklad 7: Světla rozhodně není více, je-li svítilna dále od stěny - je méně intenzivní, část se ho navíc rozptýlí do okolí. příklad 8: větší povrch větší vypařování příklad 9: zvuk je vlnění. Ve vakuu nejsou žádné částice, které by se vlnily, proto se zvuk nešíří. příklad 10: nejmenší páka nejrychleji kmitá (má nejmenší moment) příklad 11: poloměr jednoho kužele světla je 5m, průměr je tedy 10 metrů. K osvícení 50m chodníku je třeba minimálně 5 lamp příklad 12: káva bude setrvačností pokračovat v pohybu ve směru jízdy a přelije se přes okraj 2 příklad 13: Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu správně je varianta C příklad 14: Dva hektary vyčistí stroj B se spotřebou 1 litr benzínu, stroj A se spotřebou 0,75l účinnější je tedy stroj A. příklad 15: rychlost mouchy se sčítá s rychlostí autobusu a odečítá od rychlosti cyklisty, který ji dohání příklad 16: 100 otáček za minutu znamená, že kolo ujede za minutu stonásobek svého obvodu. Kolo s největším obvodem (C) tedy ujede největší vzdálenost, nehledě na materiál, ze kterého je vyrobeno příklad 17: Ano, každé hmotné těleso působí gravitační silou na ostatní tělesa. příklad 18: e obě síly působí na rameni ve stejném směru kolem čepu. Jinak jdou síly proti sobě a jsou vyrovnané nebo působí ve směru, kde tyč neroztočí. příklad 19: Každý z pásů se pohybuje jinou rychlostí, proto jsou všechny osoby stojící na různých pásech vůči sobě v pohybu (neplatí tedy, že Jiří, Věra a Tom jsou vůči sobě v klidu). Jana a Jirka stojí na stejném pásu, proto Jana nemůže Jirku dohánět. Tom a Radim jsou skutečně v pohybu (není uvedeno, že by měli být v pohybu vůči sobě). Radim se pohybuje na pásu jedoucím 15 km/h, této rychlosti člověk při běžné chůzi rozhodně nedosahuje. příklad 20: kov je ze všech tří uvedených materiálů nejlépe vodivý, proto se kovová lžíce nejrychleji zahřeje RPIC-ViP s.r.o. 28

29 NADÁNÍ příklad 21: Směr síly (v místě, kde kulička opustí žlábek) je v tečně ke keružnici, po které kulička běžela. příklad 22: tělesa mají tendenci zůstávat v klidové poloze tehdy, mají-li těžiště co nejníže, což je případ B příklad 23: Svítilna bez reflektoru více světla rozptýlí do prostoru Stelina svítilna proto směřuje více světla přímo na stěnu. příklad 24: obvod kruhu = 2πr. Nejmenší kolečko se proto musí točit nejrychleji (správná odpověď je D) příklad 25: ozubená kola se vůči sobě pohybují opačně. Vzhledem k tomu, že jich je v systému lichý počet, systém nefunguje příklad 26: v prostředí s nízkým tlakem nikdy nedosáhne bod varu vody 100 C, což je teplota, při níž si Britové zalévají černý čaj příklad 27: příklad 28: Hustota ledu je nižší než hustota vody. Tekutina ve skleničce proto po rozpuštění ledu změní svůj objem. Hmotnost však zůstane stejná (jde o variantu hádanky, zda je těžší kilo železa nebo kilo peří). příklad 29: Pokud jsou prkna umístěna naplocho, mohou se vůči sobě při ohýbání pohybovat a síla potřebná k jejich prohnutí je tedy pouze desetkrát větší než síla potřebná ke stejnému prohnutí jediného prkna. Prkna umístěná nastojato se chovají při zatěžování jako jednolitý trám o desetkrát větší výšce než je 29 RPIC-ViP s.r.o.

30 Bilanční diagnostika výška jednoho prkna a síla potřebná k jejich prohnutí by tedy byla tisíckrát větší než u jednoho prkna. Výsledkem tedy je, že nastojato umístěná prkna jsou v našem případě při ohybu stokrát pevnější než prkna naskládaná na sobě. příklad 30: hmotnost tělesa je dána jeho hustotou a objemem, nikoli gravitačním zrychlením. Na oběžné dráze Země se nijak nemění velikost ani hustota kapaliny, proto její hmotnost zůstává konstantní příklad 31: V opticky hustším prostředí se světlo láme směrem k ose. Ryba se tedy volavce bude zdát blíže, než ve skutečnosti je. příklad 32: část energie se přemění v teplo, proto světelná energie vydávaná lampou bude menší než elektrická energie, která lampu napájí příklad 33: pouze ocel a měď jsou vodiče příklad 34: Na první pohled by se mohlo zdát, že nosník uložený ve tvaru písmene H se bude ohýbat hůře než I nosník, protože se zde musí ohýbat nastojato dvě vzpěry, kdežto u I nosníku jen jedna. Ve skutečnosti je však výrazně pevnější nosník uložený ve tvaru I. Je to způsobeno tím, že při ohýbání nosníku záleží nejvíce na hmotě, která je rozmístěna na výšku nosníku co nejdále od sebe. Tato hmota se totiž musí při ohybu natahovat nebo smršťovat. V případě průřezu tvaru I je v maimální vzdálenosti od sebe (na výšku nosníku) více materiálu než u stejně velkého čtvercového průřezu tvaru H. Jinými slovy, záleží na rozměru znázorněném červenými šipkami příklad 35: kdybychom si představili, že 300g závaží dopadne na zem, bylo by to snáz pochopitelné (300 g zde nehraje roli, 200 g závaží stoupá a 600 g klesá, protože protiváhu tvoří pouze kladka s menším závažím) příklad 36: díky otáčení Země kolem vlastní osy se střídá den a noc (jednotlivé polokoule se natáčejí střídavě ke Slunci a od Slunce) a hvězdy a Měsíc se pohybují během noci po obloze. Ustalo by tedy A a C. Rychlost otáčení Země na rovníku je asi 460 m/s. Kdyby otáčení náhle ustalo, všechny předměty (včetně lidí, zvířat, rostlin) by pokračovaly v pohybu touto rychlostí díky setrvačnosti. Pro porovnání: rychlost broku vystřeleného ze vzduchovky je asi 600 m/s. Je vysoce pravděpodobné, že by lidstvo vyhynulo (D). Střídání ročních období je dáno otáčením Země kolem Slunce, proto by neustalo. příklad 37: magnety jsou udržovány v konstantní vzdálenosti vzájemnou odpudivou silou příklad 38: dojde k rozkladu sil do lana a závaží K bude stoupat RPIC-ViP s.r.o. 30

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Viktor Hejna Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více