Krátce dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy jako centra problémů i zdroje tvořivosti Číslo Týdeníku Školství, které se vám právě dostalo do rukou, rozebírá na svých stranách mnohé skutečnosti, které v současné době hýbou školskou veřejností. A protože naše školství je velmi pestré, musí být rozmanité i informace o něm. V učňovském školství se za poslední roky nahromadilo mnoho problémů. Jde o to, že již není pro řadu žáků, ale zejména rodičů, atraktivní, přestože úbytek kvalitních řemeslníků je na trhu práce citelně znát. Možná je načase, abychom se poučili v těch zemích, kde tento neutěšený trend úspěšně zvládají. Mají přitom recept, který lze jednoduše zformulovat. Zapojit firmy a obce, nabízet atraktivní podmínky učení a jistotu zaměstnání mladým, rekvalifikovat starší. Vytvořit z odborných učilišť centra celoživotního vzdělávání je cílem, který zní mnohým jako utopie, ale jinudy zřejmě cesta nevede. O tom jsou přesvědčeni odborníci, jejichž názory si přečtete na straně tři. Současný trend slučování škol s sebou přináší mnohé aspekty, o nichž zprvu ani netušíme, že je budeme muset řešit. Jedním z nich je dodržení práv a povinností, které vyplývají z kolektivní smlouvy. Školy mohou mít totiž sjednány různé podmínky a ve sloučených subjektech se pak nacházejí pracovníci různých kategorií. Více na straně čtyři. Citlivou problematikou sociální vstřícnosti na pracovišti se zabývají autoři článků na straně pět. Jistě jste se již také někdy setkali s kantory, kteří sice umí úžasně zaujmout žáky, z výuky vytvářejí nevšední FOTO: Alena TUČÍMOVÁ zážitek, ale odpracovat něco navíc pro zajištění chodu školy, zaskočit za nemocného kolegu je pro ně naprosto nepřijatelné. A víte, že na tyto sebestředné typy pamatuje i náš právní řád? Až načerpáte informace o zmíněných úskalích našeho školství, odpočiňte si při čtení o projektu Města kolem světa, který se svými žáčky absolvovali učitelé v Prostějově. Jednoduchý nápad zeptat se dětí, jak by mělo vypadat město, v němž by chtěly žít se rozvinul do úžasné hry. V ní si žáci samostatně vyhledali informace o městě, přírodě i historii místa, kde žijí. Naučili se vyjadřovat své nápady, formulovat myšlenky, pracovat v kolektivu. Kéž by tento styl zábavného učení zapustil v našich školách své kořeny natrvalo. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Krátce dubna Na pražském magistrátu se uskutečnilo výroční setkání k Evropskému sociálnímu fondu pod názvem Vzdělávání pro konkurenceschopnost dubna Na ministerstvu školství proběhl první kulatý stůl k financování českého školství a k odměňování pracovníků škol a školských zařízení. Zúčastnil se ho nejen ministr školství O. Liška, ale také zástupci zaměstnavatelů, zřizovatelů a představitelé ČMOS pracovníků školství. 17. dubna Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících bude tématem dalšího kulatého stolu ke vzdělávací politice, který v Praze pořádá Stálá konference asociací ve vzdělávání. 18. dubna V pražském Domě odborových ýhsvazů ů se sejdou předsedové oblastních rad a předsedové republikových výborů profesních sekcí ČMOS pracovníků školství, aby projednali další postup odborového svazu v rámci kampaně roku Jejich setkání navštíví i ministr školství O. Liška. 18. dubna Studenti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace představí projekt Doba kamenná. Účastníky čekají informace o době kamenné, dějepisný kvíz a hry. Nic nepůsobí ve státě více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré. F. Bacon

2 2 Zápisník Libovolný počet přihlášek Žáci základních škol možná budou mít šanci podávat si v prvním kole přijímacího řízení na střední školu libovolný počet přihlášek. Poslancům to minulý týden doporučil školský výbor sněmovny, když schválil změnu původního návrhu novely, která počítala nejvýše se třemi přihláškami. Návrh novely, která by změnila současnou praxi, předložila sněmovně skupina poslanců v čele s předsedou školského výboru Walterem Bartošem (ODS). Místopředseda výboru Vítězslav Jandák (ČSSD) podal pozměňovací návrh, který by počet přihlášek nikterak neomezoval. čtk Internetový slovník Internetový slovník, který byl zveřejněn na a ulehčí situaci uchazečům o práci v České republice i v zahraničí. Zájemci zde najdou dovednosti a kompetence, které souvisejí s výkonem jednotlivých povolání, a to nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině, francouzštině a maďarštině. Portál, jehož spolutvůrcem je Národní ústav odborného vzdělávání, dává možnost vyhledávat a překládat popisy dovedností a kompetencí a zároveň disponuje i funkcí pro sestavení životopisu podle různých formulářů. oš Škola vyhrála počítače Základní škola v Desné má novou počítačovou učebnu. Získala ji díky vítězství v soutěži společnosti Seznam.cz Najdi, co neznáš!. Žáci 9. A vyhráli pro školu 20 nových počítačů a pro sebe získali dárky. O počítačovou učebnu bojovalo letos 3477 třídních týmů ze základních škol a víceletých gymnázií z celého Česka. S pomocí vyhledávače odpovídaly bezmála tři měsíce na Seznamu.cz na otázky z přírodních věd, kultury, zeměpisu, literatury, sportu a všeobecného přehledu. čtk Nekouknul byste se nám na to, pane Drchlík? Pořád mu vychází průměrný plat učitele na třiadvacet tisíc! Kresba: Milan KOCMÁNEK Stanovisko pražského magistrátu k letošním normativům Zahraniční odborníci mají zájem o naši školskou reformu. Potvrzují to delegace z různých zemí, které navštěvují Výzkumný ústav pedagogický v Praze. O naši školskou reformu se zajímají především ty země, kde s reformou začínají, nebo v ní chtějí pokročit dál. Jaroslav Foltýn, vedoucí oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce VÚP, říká: V poslední době to byli například odborníci z Úřadu pro vzdělávací služby z Černé Hory. V Černé Hoře už reforma proběhla, ale chystají se na další kolo, ve kterém půjde o rozvoj kurikula. Náš koncept se jim zdál zajímavý a inspirativní. Tvorba krajských normativů pro rok 2008 se odvíjela z republikových normativů, zpracovaných ministerstvem školství. Přestože schválený rozpočet regionálního školství pro rok 2008 umožnil zajistit nárůst mezd zaměstnanců základních škol celkově o 4,7 procenta, nebylo možno toto zvýšení v hlavním městě Praze zapracovat v plném rozsahu do mzdové části krajských normativů. Důvodem navýšení krajských normativů pouze o 1,5 procenta byla povinnost MHMP napravit pochybení předchozích období, které vyplynulo z kontrol provedených MŠMT, a to i na úkor nižšího navýšení mezd, než stanoví republikové normativy. Praktiky používané při rozdělování státní dotace bývalým vedením odboru školství MHMP způsobily, že uvedené navýšení mezd bylo pražským školám v podstatě realizováno z důvodu chybného postupu již v minulých letech, neboť šesti právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných HMP nebyly na činnost poskytovány prostředky ze státního rozpočtu, ale z rozpočtu HMP. O státní dotaci původně určenou pro tyto školy byly v minulých letech navýšeny normativy ostatních škol a školských zařízení. Současné vedení bylo povinno uvést neoprávněné nakládání s prostředky ze státního rozpočtu do souladu se závaznými postupy MŠMT, což se samozřejmě projevilo v rámci rozdělování státní dotace pro rok Závěrem si Vás dovoluji informovat o svém záměru zabezpečit v roce 2008 nezávislou firmu za účelem provedení kompletní analýzy jak tvorby normativů, tak i vyhodnocení počtu žáků na jednoho pedagoga u škol a školských zařízení zřízených HMP i MČ. Mým záměrem je vyjít ze získaných poznatků při stanovování krajských normativů pro rok Zdena JAVORNICKÁ zástupce ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pověřená řízením odboru rozpočtu Zahraniční odborníci mají zájem o českou školskou reformu O stejná témata projevily zájem i delegace z Bosny a Hercegoviny, ze Šlesvicka-Holštýnska (Spolkové republiky Německo), z Ukrajiny a z Běloruska nebo také Izraelci, kteří se chtěli seznámit zejména s částí rámcového vzdělávacího programu, která se zabývá klíčovými kompetencemi. Zahraniční delegace zajímají především české zkušenosti s reformou, její principy, harmonogram a doprovodné metodické materiály. Pozitivně hodnotí nejen Metodický portál, ale i volnost, kterou mají naši učitelé při tvorbě ŠVP, to, že mohou například dotvářet obsah jednotlivých předmětů. Zuzana FOJTÍKOVÁ

3 Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Jakou cestu zvolíme pro učňovské školství? 3 Trhu pracovních sil i učňovským školám by pomohlo také vzdělávání cizinců. Ať už by se jednalo o ověřování jejich znalostí, či o jejich rekvalifikace. Od 90. let minulého století se hovoří o krizi učňovského školství. Bohužel stále jen hovoří a situace se dále zhoršuje. Samotnému zlepšení nenapovídají ani demografické studie. Ministerstvo školství si je vědomo vlivů, které působí na vzdělávání. Jen pro upřesnění: V České republice je v průmyslu zaměstnána jedna třetina obyvatel, zatímco v Evropské unii je to přibližně jedna pětina. Z toho jasně plyne, že české hospodářství je extrémně náročné na kvalifikované profese. Od počátku 90. let však docházelo k restrukturalizaci českých podniků, ke krachu mnohých velkých závodů, k růstu nezaměstnanosti a ke zvyšování sociální nejistoty. Jedním z důsledků je i snaha rodičů posílat své děti do středních škol, říká Martin Mach, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT. A dodává, že tento trend nemohou ovlivnit žádná směrná čísla, že řešením je vtáhnout do celé problematiky všechny rezorty, potažmo stát. Každý může udělat něco. Ministerstvo se snaží zachovat širokou škálu vzdělávacích oborů, stát však musí hledat další nástroje, upozorňuje M. Mach. Patří sem například daňové úlevy pro podnikatele, kteří Máme zaměřeno na... se podílejí na vzdělávání žáků, stipendia pro žáky, možnosti rekvalifikace, zlepšování podmínek BOZP a další. Přesto upozorňuje: Vzdělávací nabídka, třebaže je to asi kacířská myšlenka, se nikdy nemůže přizpůsobit trhu práce. Změny, které se v ní udělají dnes, se promítnou za 5 až 10 let, ale trh práce bude už úplně někde jinde. Výsledkem pak mohou být větší problémy než nyní. Proto podle něj není dobré žádat změny ve struktuře vzdělávací nabídky, ale naopak požadovat i po zaměstnavatelích, aby se i oni snažili přizpůsobit svou nabídku převisu zaměstnanců. V podstatě se jedná o to, aby zaměstnavatelé byli ochotni nabízet volná pracovní místa i lidem starším a umožňovali jim rekvalifikaci. Ta by se měla odehrávat tam, kde tomu nejlépe rozumějí, kde to umějí ve středních odborných učilištích. Využít potenciál škol pro celoživotní vzdělávání, zapojit školy do procesu ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a opatření, která obsahuje návrh novely školského zákona, nejsou jediné cesty, jak lépe motivovat žáky, FOTO: Stanislav JUGA a především jejich rodiče, pro učební obory. Například Svaz podnikatelů ve stavebnictví připravil podle Libuše Zochové, členky republikového výboru profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství za Jihočeský kraj, materiál, který se situací v učňovském školství realisticky zabývá. Věnuje pozornost nejen zdroji pracovních sil, struktuře a připravenosti učilišť, ale srovnává i zabezpečení výchovy učňů v zahraničí. Z této analýzy vyplývá, že každý stát má své ověřené metody vzdělávání a řízení, ale mnohé mají společné, a to spolupodílení se na financování firmou, podnikem, regionem a státem, říká L. Zochová a dodává: Podobným modelem se ubírá i Svaz podnikatelů. Navrhuje vyučení zdarma, bezplatné stravování, bydlení v internátech, knihy a doplňkové kurzy, pravidelná měsíční stipendia, plat za praxi, který by neměl klesnout pod 60 procent běžného měsíčního platu v oboru. První učiliště v této podobě by chtěly otevřít velké stavební firmy Skanska a Metrostav. Myšlenka poskytovat budoucím učňům řadu výhod je bezpochyby dobrá, pro mnohé rodiče bude pak více než atraktivní. Otevírat ale nová učiliště je podle Jaroslava Müllnera z České školní inspekce nadbytečné. Česká učiliště mají nejen volné kapacity, ale hlavně odborníky, kteří jsou schopni své žáky na požadovaný obor dobře připravit. Není přece rozhodující, zda se učni pro Metrostav připravují v Praze nebo v Českých Budějovicích. Důležitá je kvalita. A pokud žáci budou vědět, že se učí pro určitý podnik a že u něj budou mít zaručeno i zaměstnání, bezpochyby tuto nabídku využijí. A domnívám se, že na vybraný obor budou i hrdí. Jako hlavní problém českého vzdělávání, a to nejen učňovského, vidí Zdeněk Vlasák, odborný učitel SOŠ a SOU Dubno, kvalitu výuky, kvalitu závěrečných či maturitních zkoušek a kvalitu absolventů. A protože se vše, podle jeho názoru, odvíjí od studijních schopností a volních vlastností absolventů základních škol, nabízí i určité řešení: změnit organizaci výuky a certifikovat ověřování výsledků po menších částech. A zároveň doporučuje: Stačí se podívat, jak byl problém vyřešen jinde, nalezené nejlepší funkční řešení aplikovat a ještě, pokud možno, vylepšit. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Přestože minulost každým dnem stárne, doslova se rozpouští v přítomnosti a současných problémech, nikdo se neubrání tomu, aby se čas od času ohlédl a zavzpomínal, jaké to dříve bylo. A protože paměť k nám bývá obvykle laskavá, logicky si vybavujeme věci spíše příjemné. Ty nepříjemné buď už zcela zapomínáme, nebo je vidíme jinak, zkresleně, lépe. Vzpomínky na minulost Mnohdy je v takovém ohlížení zpátky i jistá nostalgie. Už v letech reálného socialismu byly pohledy do nepříliš šťastných padesátých let provázeny nostalgickým konstatováním, že plzeňský Prazdroj tehdy stál 2,20 Kčs a Husák byl zavřený... Dnes už jsou dávnou minulostí i počátky devadesátých let odešlého století. Byla to doba, kdy jsme si až příliš sebevědomě představovali, jak se všechno změní. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že i v nové době se budeme muset potýkat se starými problémy a navíc že k nim přibudou i problémy nové. Nebyli jsme ochotni si připustit, že ani podstatná změna politického systému ještě nijak nemusí změnit charakter lidí. A že ani ti žáčci, kteří se narodí až po takové změně a ve zcela odlišných poměrech, začnou chodit do školy, nebudou jen chtiví vzdělání. Dnes si občas přiznáváme, že nás to všechno trochu zaskočilo. A někdy jsme proto dokonce rádi, že lidská paměť je tak laskavá. Petr KABEŠ Jaká je platnost kolektivní smlouvy při slučování škol a přechodu zaměstnanců Jak je to s platností a působností kolektivní smlouvy v případě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů? Jde o případy, kdy se například škola, v níž je uzavřena kolektivní smlouva, slučuje s jinou školou, a zaměstnanci přecházejí k novému zaměstnavateli. Podle 25 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), je kolektivní smlouva závazná pro zaměstnance, za které uzavřela kolektivní smlouvu odborová organizace nebo odborové organizace. Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni ( 24 odst. 1 ZP). Podle ustanovení 25 odst. 4 ZP práva, která vznikla z kolektivní smlouvy jednotlivým zaměstnancům, se uplatňují a uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců z pracovního poměru. V případě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí podle ustanovení 338 odst. 2 ZP všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu, tzn. včetně smluvních závazků, na přejímajícího zaměstnavatele. Není tudíž pochyb o tom, že na přejímajícího zaměstnavatele přecházejí ke dni přechodu i práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy platné u dosavadního zaměstnavatele, popřípadě z platných vnitřních předpisů. S ohledem na výše citovanou právní úpravu se však převzatá kolektivní smlouva bude vztahovat pouze na zaměstnance, kteří jí byli původně pokryti, tzn. na zaměstnance právního předchůdce přejímajícího zaměstnavatele. V důsledku těchto podmínek samozřejmě může nastat situace, že po dobu účinnosti převzaté kolektivní smlouvy budou u přejímajícího zaměstnavatele existovat různé kategorie zaměstnanců, u nichž však vždy musí být respektována příslušná práva jim náležející. To znamená, že pro převzaté zaměstnance přejímajícího zaměstnavatele platí i nadále stejná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jaká měli u svého původního zaměstnavatele. V tomto případě různého zacházení se nejedná o diskriminaci, neboť k přechodu práv a povinností došlo přímo ze zákona na základě objektivní skutečnosti a o různém zacházení nerozhodl nebo ho v kolektivní smlouvě nesjednal sám zaměstnavatel. Odborová organizace, která působí či působila u původního zaměstnavatele, jehož zaměstnanci přešli k přejímajícímu zaměstnavateli, je zástupcem těchto zaměstnanců, kteří jsou jejími členy, i u přejímajícího zaměstnavatele, tzn. že působí i u přejímajícího zaměstnavatele. Pokud u přejímajícího zaměstnavatele nepůsobí jiná odborová organizace, stává se odborová organizace působící u původního zaměstnavatele dnem přechodu práv a povinností zástupcem všech zaměstnanců přejímajícího zaměstnavatele. S přejímajícím zaměstnavatelem může tato odborová organizace, která je smluvní stranou původní kolektivní smlouvy, uzavřít rovněž dodatek k této smlouvě, popřípadě zcela novou kolektivní smlouvu. Tímto způsobem by se například dala rozšířit osobní působnost přebírané kolektivní smlouvy i na původní zaměstnance přejímajícího zaměstnavatele, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Pokud by však smluvní strany přistoupily ke změně přebírané kolektivní smlouvy, musí být vždy respektovány nároky, které na jejím základě přebíraným zaměstnancům již vznikly. Pokud u přejímajícího zaměstnavatele v důsledku přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nezačala působit odborová organizace, která je smluvní stranou kolektivní smlouvy, je pro tohoto zaměstnavatele ve vztahu k převzatým zaměstnancům tato kolektivní smlouva, která za ně byla uzavřena u původního zaměstnavatele, závazná a nezměnitelná. Přejímající zaměstnavatel je povinen respektovat takovou kolektivní smlouvu až do uplynutí data její účinnosti v podobě účinné ke dni přechodu. Kolektivní smlouvu uzavírá zaměstnavatel a odborová organizace nebo více odborových organizací, které u něj působí, tzn. které u něj mají alespoň jednoho svého člena. Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance zaměstnavatele, u kterého působí, i když někteří nejsou odborově organizováni. Odborová organizace působící u původního zaměstnavatele tedy může s původním zaměstnavatelem změnit účinnost původní kolektivní smlouvy, popřípadě uzavřít novou kolektivní smlouvu, avšak pokud se tak stalo až po převedení části zaměstnanců k novému zaměstnavateli a s tím spojeným přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nemá tato změna kolektivní smlouvy u původního zaměstnavatele na platnost a závaznost původní kolektivní smlouvy pro přejímajícího zaměstnavatele ve vztahu k převzatým zaměstnancům žádný vliv. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Ze stanoviska Legislativní rady ČMKOS

5 Jak na člověka, který je dobrým odborníkem, ale na pracovišti problémovým kolegou? Dotazy jsme předali právničce. Ta celou situaci velmi podrobně rozebrala: Problémy uvedené v dotaze nelze podle mého názoru vyřešit jen domluvou. Posoudíme-li jednání paní učitelky z právního hlediska, jde o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. Neplnění povinností může být důvodem ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nebo k jiným sankcím, například odejmutí nebo snížení osobního příplatku. Nyní k jednotlivým otázkám: Obě učitelky konaly přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (tzv. přespočetné hodiny ). U učitelky č. 2 šlo o 10 minut přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah. Za přespočetné hodiny (část hodiny) jí náleží příplatek podle 132 zákoníku práce. Povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci alikvotní část příplatku vyplývá z ustanovení 141 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého plat a jeho jednotlivé složky za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval. O rozvržení pracovní doby, Asi jsem neschopná ředitelka, ale nevím si rady s kolegyní, která myslí jen na svoje zájmy, začíná svoje líčení ředitelka mateřské školy. Popíšu jeden příklad za všechny: Učitelka č. 1 dostala ode mne za úkol vystřídat učitelku č. 2, protože učitelka č. 3, která ji měla střídat, musela akutně z vážných důvodů opustit pracoviště. Obě učitelky č. 1 i 2 byly v mateřské škole od 6,30 hodin. Když se však č. 1 zdržela v důležitém jednání s maminkou dítěte a přišla o 10 minut později, bylo jí oznámeno učitelkou č. 2, že zítra proto přijde do práce o 10 minut později. A následuje řada dotazů: Která učitelka by měla v tomto případě nárok na příplatek za přespočetnou hodinu? Skládají se přespočetné hodiny po minutách? Nárok na přesčas neměla žádná, protože na pracovišti ještě nebyly osm hodin. Jaké máte zkušenosti s tím, jak takovému jednání zamezit? Co má ředitel dělat s kolegyní, se kterou nechce být nikdo ve třídě? Přitom ona má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, a protože si hledí jen svého a nic víc po ní nikdo nemůže chtít, dosahuje při práci s dětmi úspěchů a u rodičů je oblíbená. Jen s kolegyněmi nechce začátku a konci směn včetně rozvržení přímé pedagogické činnosti rozhoduje zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže svévolně měnit rozvržení pracovní doby. Pokud paní učitelka nastoupila k výkonu přímé pedagogické činnosti o 10 minut později, aniž jí v tom bránila překážka v práci, šlo o porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru, zejména 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, 81 zákoníku práce a 301 písm. b) zákoníku práce. Pedagogičtí pracovníci mohou práce související s přímou pedagogickou činností vykonávat na jiném dohodnutém místě ( 2 odst. 4 zákoníku práce a 3 odst. 2 vyhl. č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení). Ředitel školy by měl určit, kolik hodin z pracovní doby připadající na práce související s přímou pedagogickou činností může pedagogický pracovník vykonávat na jiném dohodnutém Co na to psycholog? Jednoduchý recept na takto formulovaný problém není ledaže by paní ředitelka i zmíněná učitelka navštívily pracoviště psychologa nebo i mediá tora. Je možné, že účast nezávislého vyjednavače by přece jen pomohla. Stojí to ale na dobrovolné spolupráci zmíněné učitelky, a ta ji může odmítnout. Psychologicky lze v tomto případě působit tak, že problematická kolegyně bude poslední na řadě tam, kde se jedná o výhody nebo slušnou domluvu. Přece i ona potřebuje občas zastoupit, vyhovět? Tvrdíte, že sama je dobrou odbornicí, práce ji baví, má výsledky. Nemůže to být tak, že má pocit, že musí donekonečna zaskakovat za méně schopné kolegyně? Zamyslete se nad tím, co by nám tato učitelka řekla jako vysvětlení. Obecně lze říci, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou více Nevíte si rady? Co na to právník? FOTO: Petr MERTA egocentričtí, méně vcítiví. Většinou se dokážou dobře postarat sami o sebe, zároveň se považují za citlivé jenomže hlavně jen sami k sobě. Bohužel je nepředěláme. Nereagují sami od sebe vstřícně, žádná domluva opravdu nepomůže. Tady se paní ředitelka nemusí obviňovat z neschopnosti. Je tedy nutné, aby povinnosti spojené s výkonem povolání učitelky v mateřské škole byly formulovány i se zřetelem 5 spolupracovat ani komunikovat. Vím, že v přímé souvislosti se svou prací si tato učitelka vyrábí pomůcky doma. Věnuje se však jenom tomu, co ji zajímá a co dělá ráda, jiné úkoly odmítá plnit. Mnohými ji ani nemůžu pověřit, protože by je nezvládla. Kdyby takto pracoval každý, provoz by vůbec nefungoval. Jak na člověka, který je dobrým odborníkem, ale problémovým člověkem? končí řadu dotazů ředitelka. místě, a současně vymezit případy, kdy se vyžaduje přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti. Tím by se předešlo případům, které uvádíte, že paní učitelka odchází z pracoviště po sedmi hodinách a zaměstnavatel jí v případě potřeby nemůže přidělit práce související, které je třeba vykonat na pracovišti. Spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky patří do prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, které je pedagogický pracovník povinen v rámci stanovené týdenní pracovní doby vykonávat ( 3 odst. 1 písm. a) pracovního řádu). Zároveň je spolupráce s ostatními zaměstnanci jednou ze základních povinností zaměstnanců ( 301 písm. a) zákoníku práce). Odmítání plnění úkolů vyplývajících ze sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě je rovněž porušením povinností vyplývajících z pracovního poměru ( 38 odst. 1 písm. b) a 301 písm. a) zákoníku práce). Z výše uvedeného vyplývá, že paní učitelka opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z pracovního po měru. JUDr. Zdeňka KRÁMSKÁ na spoluodpovědnost za chod zařízení a spolupráci mezi kolegyněmi. Ve většině firem je dnes kladen důraz na spolupráci a pocit sounáležitosti s firmou, a to i u profesí, kde se vůbec nepracuje s lidmi. Je možné, že školství zaspalo a má co dohánět. Pak by měla zaznít výzva, ke které by se určitě přidaly další školky a školy, neboť se potýkají nepochybně se stejným problémem. PhDr. Daria NETÍKOVÁ

6 6 Vzdělávání cizinců v českých školách Jak je obecně známo, Česká školní inspekce shromažďuje cenné informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání v našem školském systému. Jedním z nesmírně zajímavých a rok od roku aktuálnějších témat je i vzdělávání cizinců. Česká školní inspekce nejen zjišťuje zastoupení žáků cizinců v českých školách, postupy škol při jejich zařazování do vzdělávání a předpoklady škol ke vzdělávání žáků cizinců, ale také hodnotí průběh a výsledky jejich vzdělávání. Ve školním roce 2006/2007 jsme vybrali 31 základních škol, 11 středních a dvě základní umělecké školy, v nichž se vzdělávalo 1188 cizinců z 41 zemí. Je to zhruba o 280 více než v podobné skupině žáků cizinců v předcházejícím školním roce. Největší zastoupení jsme zjistili ve školách v Praze a v Karlovarském kraji. Převažují žáci cizinci ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, nejčastěji se jedná o Vietnam, Ukrajinu a Rusko. Nejpočetnější skupinou ze zemí EU byli Slováci. Co je zajímavé, podstatná část cizinců, až 95 procent, ovládá při přijetí do škol český jazyk na úrovni, která jim umožňuje téměř bezproblémové zařazení do výuky. Většina cizinců je tak umísťována do běžných tříd, jen výjimečně, v případě výraznějších jazykových obtíží, do nižšího ročníku. Podmínky škol pro vzdělávání dětí cizinců jsou vesměs dobré, řada pedagogických pracovníků zvládá alespoň v elementární rovině komunikaci s žáky z jiných zemí v některém z cizích jazyků, většinou v angličtině, ruštině nebo němčině. Přibližně čtvrtina z nich se zúčastňuje nějaké formy dalšího vzdělávání právě v cizích jazycích. Avšak jen relativně nízký počet pedagogických pracovníků se v dalším vzdělávání věnuje multikulturní výchově. Většina žáků cizinců se úspěšně začleňuje do života školy a ve výuce dosahuje dobrých výsledků. Zajímavé je, že jejich mateřský jazyk zpravidla vyučován není, především proto, že cizinci tuto výuku nepožadují. Přesto školy podporují zájem a rozšiřování znalostí dětí o historii a kultuře zemí jejich původu. Rád konstatuji, že ve všech školách měly děti cizinců zajištěno rovné postavení vzhledem k ostatním žákům školy a většina škol pro ně dokázala vytvořit příznivé klima. Jaroslav MÜLLNER, Česká školní inspekce Právo kontroly pro odbory Podle rozhodnutí Ústavního soudu bylo údajně omezeno oprávnění odborové organizace provádět kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele. Odkdy začne toto rozhodnutí působit, a jaká je tedy platná právní úprava? Nálezem Ústavního soudu České republiky ze dne kladů od zaměstnavatele, podání potřebných informací a pod- 12. března 2008 č. PL ÚS 82/06 ní zprávy, jaká opatření byla přijata k odstranění zjištěných zá- bylo mimo jiné zrušeno ustanovení 321 odst. 2 až 4 zákoníku práce o odborové kontrole nemá. To se netýká práva kontvad) již odborová organizace dodržování pracovněprávních roly nad stavem BOZP. předpisů. Po provedené změně Je nesporné, že Ústavní má 321 zákoníku práce toto soud svým rozhodnutím odňal znění: odborům významné nástroje, Odborové organizace dbají které byly ve prospěch zaměstnanců. To je však již hodnocení o dodržování tohoto zákona, zákona o zaměstnanosti, právních spíše politické, nikoliv právní. předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních novení zákoníku práce na- Účinky zrušených usta- pracovněprávních předpisů. stanou dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbír- Další dosud přiznaná práva (například vstup na pracoviště zaměstnavatele, právo na předá- Vít ce zákonů. BERKA Neplatná pracovní smlouva? V zákoníku práce je v 34 stanoveno, že pracovní smlouvu je nutno ve všech případech uzavírat písemně, jinak nepůjde o smlouvu platnou. Znamená to, že když zaměstnanec nastoupí do práce a bude pracovat, aniž má písemnou smlouvu, je celý pracovní poměr neplatný? V případě uvedeném v dotaze se jedná o výklad 34 odst. 3 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), kde se stanoví, že zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Povinnost uzavírat pracovní smlouvu písemně se tedy týká všech pracovních poměrů, a to i pracovních poměrů uzavíraných na dobu kratší než jeden měsíc. Tato změna však nemá v žádném případě důsledky, jichž se zřejmě tazatel obává. Náklady na ceny vleků Učitelé předkládají při ukončení lyžařského výcviku doklady o nákladech na ceny vleků. Měli k tomu určeny limity ty ale nikdo nedočerpal. Máme proplácet jen skutečně prokázaný výdaj, nebo celý limit? Povinnost zaměstnavatele uzavřít pracovní smlouvu písemně ve všech případech totiž není postižena sankcí neplatnosti. To znamená, že platná je i pracovní smlouva uzavřená jinak než písemnou formou, což vyplývalo i z předchozího zákoníku práce. Zavedení sankce neplatnosti pracovní smlouvy v případě nedodržení písemné formy by vedlo k výraznému zhoršení postavení zaměstnance. Vít BERKA FOTO: Alena TUČÍMOVÁ V daném případě jde nesporně o náhradu určitých vedlejších výdajů podle 164 zákoníku práce, kde se stanoví: Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, poskytne mu zaměstnavatel náhradu odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty. Maximální částka vámi stanoveného limitu by byla vyplacena pouze v případě, kdyby zaměstnanec prokázal náklady vyšší. Pokud skutečné výdaje této částky nedosahují, proplatí se zaměstnanci to, co skutečně vynaložil. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Děti z Prostějova navrhovaly město svých snů v mezinárodní soutěži Koncem minulého roku jsme se přihlásili do mezinárodní soutěže Města kolem světa, kterou pořádá společnost Veolia Environnement pro třídní kolektivy pro děti ve věku od 8 do 11 let. Tato soutěž probíhá ve více než dvaceti zemích na pěti kontinentech. Ú kolem soutěže bylo vytvořit dva obrázky na jednom zachytit město, ve kterém sídlí příslušná škola, jak ho děti vnímají, a na druhém obrázku mělo být zobrazeno, jak by mělo město vypadat v budoucnosti. Druhým úkolem soutěže bylo sepsání krátkého příběhu, v němž žáci promluví jménem svého města, které se tak vyjádří ke svým potřebám. Škola jako muchomůrka Do projektu se přihlásily dvě třídy. Třetí třída si vybrala projekt Naše město a žáci pátého ročníku zpracovali projekt nové školy s názvem Muchomůrka, která by byla postavena na ostrově a žáci by do ní jezdili na lodičkách. Oba dva projekty reprezentovaly nejen naši školu, ale i město v regionálním kole ve Zlíně, kde své projekty představilo 22 soutěžních skupin z celé Moravy. Překvapením pro nás bylo, když porota vyhodnotila projekt 3. ročníku jako nejlepší a navrhla jej na postup do národního kola. A 10. dubna jsme na celostátní soutěži v Praze obsadili 3. místo. Obrázky města Předtím, než porota rozhodla, měly však děti mnoho úkolů. Vytvářely obrázky města a připravovaly příběh o tom, jak si představují město svých snů. Vlastní myšlenky zobrazily celou škálou barev, protože život v našem městě není podle dětí jednotvárný, ale pestrý. Nápaditými výtvarnými technikami vyjádřily, že si přejí, aby byla ve městě rozmanitá příroda, žilo zde mnoho zvířátek a aby se lidé snažili udržovat město čisté. Se soutěží bylo spojeno mnoho zajímavých činností. Děti se vypravily do města, kde zjišťovaly jména ulic, náměstí, soch, stáří památek, i to, co má naše město, a jiná města nemají. Dostaly také možnost prohlédnout si radnici, účastnit se jednání zastupitelstva města, besedovat s panem místostarostou, zúčastnit se debaty o historických památkách s významnou osobností, seznámit se s tříděním a likvidací odpadů anebo si zahrát na reportéry a zjišťovat informace za přítomnosti kamery přímo od místních obyvatel. Žákovský zápisník Další zajímavosti nalezly děti v žákovském zápisníku, který obdržely od pořadatelů soutěže. Informace o životě ve městě mohly porovnávat s různými městy světa. Samy si potom ještě vymýšlely aktivity, při kterých získaly co nejvíce nových poznatků potřebných k soutěži. Hovořily se svými učiteli, rodiči, sousedy, vyhledávaly zajímavosti na internetu, v tisku, v knihách, shromažďovaly pohlednice a fotografie. Ve škole besedovaly o tom, jak naše město funguje, co lidé potřebují (vodu, energii, úklid, dopravu), učily se, proč je ve městě důležitá zeleň, na vycházce zaznamenávaly stromy, zvířata a ptáky v blízkém okolí. Povídaly si o tom, co by mohly udělat pro to, aby se jejich město cítilo co nejlépe. Město promlouvá Na základě bohaté diskuze vytvářely děti společnými silami text, ve kterém se snažily vyjádřit názor svého města. To promlouvá o svých touhách a potřebách, aby žilo v harmonickém souladu s planetou a aby jeho obyvatelé byli šťastní. Při sestavování textu mezi sebou děti vzájemně spolupracovaly. Vybíraly a vymýšlely vhodná slova, která město nejlépe vystihují. Vyjadřovaly své myšlenky, postřehy a nápady. Z poznatků vyplynulo, že jejich město je hlučné, příjemné, s charakteristickými znaky. Má stejně jako člověk svůj charakter a bydlí v něm různé osobnosti. Veškeré informace si děti zapisovaly, doplňovaly vlastními kresbami a vkládaly je do igelitových složek. A tak si každý vytvořil portfólio města Prostějova. Malování obrázků 7 Na jednom obrázku děti malovaly město současnosti, na druhém vlastní projekt. První obrázek vytvořily mačkáním průklepového papíru. Zmačkaly ho do kuličky a potom jej rukou narovnaly a uhladily. Na takto připravený podklad nanášely pomocí štětce pestré barvy. Z celé skupiny vybraly čtyři papíry podobných barev a lepidlem je přilepily na výkres. Poté na ně děti namalovaly radnici, protože je nejkrásnější budovou, skvostem našeho města. Na druhém obrázku realizovaly projekt se změnami, které vyjadřují, jak by měla vypadat nejen radnice, ale i její okolí. Celý obrázek září pestrými barvami. Je poset symboly planety Země. Ve městě žije plno zvířátek, všude kolem jsou milí lidé. Nad nimi svítí slunce a usmívá se mráček. Všude roste plno rozkvetlých kytek a na radnici se scházejí na důležitá jednání jen lidé moudří, rozumní, odvážní a usměvaví. Zapojením do soutěže Města kolem světa jsme získali mnoho vědomostí, zkušeností, dovedností. Prožili jsme společně něco neobvyklého a krásného, plnili jsme úkoly, které vedou k zamyšlení, poznání a učení. Naděžda KALÁBOVÁ, vychovatelka školní družiny Kontakt: ZŠ Majakovského 131/1 Prostějov Vrahovice Tel.: Stranu připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Nárok na dovolenou Nastoupil jsem pracovní poměr na dobu neurčitou u nového zaměstnavatele od 1. března letošního roku. Z rodinných důvodů jsem potřeboval čerpat začátkem dubna týden dovolené. Zaměstnavatel mi to však neumožnil s poukazem na to, že jsem dosud neodpracoval 60 dnů, a nemám proto nárok na čerpání dovolené. V ustanovení 217 odst. 2 zákoníku práce je výslovně uvedeno, že zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na ni, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Ve vašem případě byl uvedený předpoklad splněn. Zaměstnavatel vám tedy mohl čerpání dovolené umožnit, pokud mu v tom nebránily provozní důvody, podle 217 odst. 1 zákoníku práce. Tak tomu ale zřejmě nebylo, když vám zaměstnavatel poskytl pracovní volno bez náhrady platu. Zaměstnavatel postupoval chybně, protože má při určení doby čerpání dovolené přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Převedení na jinou práci Technickou novelou zákoníku práce mělo od 1. ledna 2008 dojít i ke změnám v poskytování platu při výkonu jiné práce. Na různých školeních jsme se setkávali s námitkami k ustanovení 139 zákoníku práce. Technickou novelou zákoníku práce došlo mimo jiné i ke změnám v ustanovení 139, který pro případ převedení zaměstnance na jinou práci právně upravuje doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před převedením. Novela zrušuje poskytování doplatku zaměstnanci, který byl převeden na jinou práci, protože dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost ke konání dosavadní práce. Příčiny ztráty zdravotní způsobilosti totiž mnohdy nemají žádnou souvislost s vykonávanou prací (nejsou následkem úrazu ani ohrožení nemocí z povolání), a proto není věcně opodstatněné, aby byl v těchto případech zaměstnavatel zatěžován povinností poskytovat doplatek. Poskytování doplatku se zrušuje ovšem i v případech, kdy ke ztrátě zdravotní způsobilosti došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Vyrovnání výdělku zaměstnanců převedených na jinou práci u těchto důvodů je totiž zajištěno mechanismy úrazového pojištění (úrazová renta). Není zde tedy nutné, aby doplatek do průměrného výdělku duplicitně poskytoval také zaměstnavatel. Doplatek nebude nadále poskytován ani v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu, došlo-li k jejímu převedení na základě toho, že konala práci, kterou nesmí být těhotné zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství. V těchto případech totiž na dorovnání jejich dosavadního průměrného výdělku pamatují předpisy o nemocenském pojištění úpravou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Příplatek do dříve dosahovaného výdělku bude naopak nově příslušet při převedení na jinou práci v důsledku prostoje nebo přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy ve smyslu 41 odst. 5 zákoníku práce. V ustanovení 139 došlo dále ke zrušení odstavce 2. Podle jeho dosavadního znění příslušel doplatek poskytovaný zaměstnanci převedenému na jinou práci z důvodů uvedených v 41 odst. 1 písm. b) i tehdy, jestliže ukončil pracovní poměr a nastoupil práci v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele, protože dosavadní zaměstnavatel pro něj nemá vhodnou práci. Toto ustanovení bylo považováno za velice rozporuplné. Z jeho dikce nebylo zřejmé, zda má být doplatek poskytován pouze zaměstnancům, kteří byli převedeni na jinou práci a až poté ukončili pracovní poměr, nebo i těm, kteří na jinou práci převedeni nebyli, ukončili pracovní poměr a nastoupili práci v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele. Dále bylo nejisté, který zaměstnavatel má tento doplatek vyplácet. Podle některých výkladů by to měl být nový zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru. Aplikace tohoto výkladu by ovšem způsobila silně nevýhodné postavení dotčeného zaměstnance. Vzhledem k jeho zatížení tímto doplatkem by totiž byl fakticky nezaměstnatelný. Dalším problémem 139 odst. 2 bylo, že jeho konstrukce fakticky vylučovala, aby dotčeným zaměstnancům vznikl nárok na úrazovou rentu podle příslušných ustanovení zákona o úrazovém pojištění, protože v jejich případě nedojde ke zhoršení výdělku v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Již ve střednědobém výhledu by tak tito zaměstnanci byli silně znevýhodněni, protože doplatek do průměrného výdělku na rozdíl od úrazové renty nepodléhá valorizaci. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Umějí žáci napsat esej a fejeton? Do kabinetu vstoupila němčinářka Hartungová. Ráda vyhledává svého kolegu Hromádku. Od doby, kdy ve škole působí nový češtinář Výborný, otevírá dveře ještě raději. Nedávno jsem v novinách četl podivný článek. Psalo se v něm o připravovaných maturitách. Jeden ministerský úředník v něm sebevědomě tvrdil, že nová maturitní zkouška z češtiny už nebude vycházet ze strukturované práce, ale jejím základem by se měla stát esej, začíná přestávkovou úvahu Hromádka. Hodně, opravdu hodně jsem se podivil. Za svého působení v gymnáziu jsem se často setkal s názorem, že máme se svými žáky psát fejetony. Kdo z nás umí napsat skutečný fejeton? Jeho mistrovství ovládali Heine nebo u nás Neruda, Čapek, Křesťan. Vždy jsem měl pocit, že ten, kdo zadává fejeton jako žánr maturitní písemné práce, sám dost dobře ani neví, jak má opravdový fejeton vypadat, nahlas zapřemýšlí Výborný. No vidíš a teď piš esej. Nejdříve nás tvůrci nových maturit nanečisto přesvědčovali o potřebě psát několikařádkovou strukturální práci. Nyní se (ne)směle prosazuje názor, že v nových maturitách by žáčci měli psát esej. Chudáci! Od mantinelu k mantinelu. Vždyť jde o druh umělecké prózy, pojednávající o otázkách kultury, filozofie, o aktuálních společenských problémech. Navíc duchaplně a na vysoké (umělecké) úrovni, rozpovídá se Hromádka. Sama bych si netroufla napsat pořádnou esej. Nechápu, jak to vůbec mohlo někoho napadnout. Vždyť naši žáci dovedou snad výstižně popsat svůj erotický zážitek z letních prázdnin. Ale jak by mohli napsat esej, to opravdu netuším, posteskne si Hartungová. Doporučil bych úředníkům a ostatním odborníkům na školství, aby se na pár měsíců vrátili do školních lavic. Možná by se tuze divili, jakýže tvrdý život v nich pulzuje. Možná by byli překvapeni, kdyby spatřili žáčky bez jakéhokoli zájmu o poznání a vzdělání, s hrubým a vyprahlým slovníkem, s cynickými poznámkami na jazyku. Kdyby jen nesměle nahlédli do jejich poznámkových sešitů, které zvesela kvetou hrubkami a nevšednostmi všeho druhu. Dozajista by záhy poznali, že psát eseje nebo fejetony je pouze přání z říše oblíbených pohádek, odmlčí se Hromádka. Roman KANTOR

9 Naše kresby soutěžily v Japonsku Znáte je? Můj první slovník českého jazyka FRAUS 9 Hrajeme pro své děti byl název 1. ročníku turnaje rodičů v beachvolejbale, který na krytých kurtech uspořádalo Sdružení rodičů a vedení Základní školy Dělnická v Karviné- Novém Městě. Postavilo se při něm 17 družstev tvořených rodiči, sourozenci i třídními učiteli a ti bojovali za svou třídu. Celkem bylo sehráno 39 utkání. Do zápolení se zapojilo i družstvo tvořené zaměstnanci Magistrátu města Karviná. Vítězné družstvo získalo pro svou třídu jeden den bez školního vyučování. Toto dopoledne stráví žáci v Městském Protože tělesná výchova ještě nebyla na vysokých školách studijním oborem, byly v letech první republiky pro přípravu středoškolských učitelů tělocviku zřízeny speciální tříleté kurzy. Zatímco vysoké školy běžně přijímaly studenty pouze na podkladě maturitního vysvědčení, do kurzů pro budoucí učitele tělocviku se konaly praktické přijímací zkoušky. Jejich součástí byla také zdravotní prohlídka. V minulém školním roce byla Základní škola Mírová z Ústí nad Labem oslovena velvyslanectvím České republiky v Japonsku. Ředitel školy dostal velmi lákavou nabídku obeslat významnou mezinárodní soutěžní výstavu 20 kresbami dětí naší školy. Nabídky jsme s radostí využili a před koncem školního roku odeslali zásilku do japonského města Narita. Ke každému obrázku byla přiložena fotografie se jménem soutěžícího. Kresby dávaly představu dětem v Japonsku o způsobu života českých dětí, o našem městě, přírodě, která je obklopuje, hrách, při kterých tráví volný čas. V minulých dnech nás čekala radostná událost, obdrželi jsme výsledky soutěže. Žákyně 9. třídy Lucie Polívková získala Zlatý certifikát, všichni ostatní soutěžící obdrželi Certifikát o účasti na 10. mezinárodní soutěžní výstavě v japonském městě Narita a hezký dárek. Od ředitele organizačního výboru této soutěže pana Tatsuo Shinomiya byl velmi milý jeho osobní dopis s poděkováním za úspěšnou účast a podporu této velmi užitečné výtvarné soutěže, která má sblížit prostřednictvím umění děti celého světa. Potěšila nás jeho nabídka zúčastnit se dalšího ročníku. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme i našim dětem přiblížit svět a jejich kamarády různých ras, barev pleti, rozdílných kultur, a přispět tak k jejich lepší orientaci v životě a snaze učit se cizím jazykům. Petr SAMEC Hrajeme pro své děti, ale také vzděláváme domě kultury a zhlédnou filmové představení dle vlastního výběru. Náměstek primátora jako překvapení vylosoval ještě jednu třídu, které věnoval za odměnu návštěvu ostravské zoo. Naše škola ale nežije jen zábavou. Naopak, hlavní činností je vzdělávání. Proto jsme moc rádi, že v tomto měsíci k nám přijede návštěva z Anglie, Severního Irska, Francie a Turecka. Společně budeme jednat o jarní schůzce garantů projektu Let s play pěti spřátelených škol. Naše škola se zapojila do vzdělávacího programu Sokrates Comenius. Jeho smyslem je navázání vzájemné spolupráce s partnerskými školami v Evropské unii, kdy žáci pracují se svými zahraničními partnery na společných tématech a přitom lépe poznávají země a zvyklosti nových přátel. Hlavní náplní našeho projektu bude objevování a poznávání různých kultur prostřednictvím dětských her, a to jak sportovních, jevištních, tak i kulturních. Věříme, že tak zároveň probudíme u dětí větší zájem o cizí jazyk. Jiří KOTAŠKA, Šárka OBRACAJOVÁ Příprava učitelů tělocviku Pro přijímací zkoušky byly ministerstvem stanoveny zkušební disciplíny, které se bodovaly v rozmezí 0 10 bodů. Zkoušky měly ověřit rychlost, tělesnou sílu a obratnost uchazeče. V žádné části zkoušky, která byla rozdělena do tří částí, nesměl uchazeč získat méně něž 30 procent možných bodů. Například v běhu na 100 metrů získával uchazeč maximální počet bodů za čas 12,2, žádné body za čas 15,0 (ženy běžely 60 metrů a měly časové rozpětí 9,0 12,0). Ve skoku do výšky měli uchazeči bodové rozpětí 160 cm 125 cm (ženy 120 cm 80 cm). Uchazeči o studium dále šplhali na čas po laně, dělali záklony se vztyčenými pažemi při sedu na lavičce, házeli míčkem na cíl a měli zacvičit předepsané jednoduché cviky na různém nářadí. Při sportovní hře (mohli si vybrat mezi kopanou, košíkovou, odbíjenou a házenou) měli prokázat celkovou pohotovost a bodovala se jak jejich technika, tak Nakladatelství Fraus vydalo slovník, který je svého druhu u nás ojedinělý. Podporuje výuku českého jazyka v ročnících základní školy. Vedle tematického a abecedního slovníku obsahuje i praktickou přílohu a řadu jazykových her. Slovník může pomoci nejen při výuce českého jazyka, vhodný je i k mimoškolním činnostem, či pro práci doma. Pomáhá totiž jak rozšiřovat slovní zásobu menších dětí, tak je učí i hledat a třídit informace a procvičovat čtení a psaní. Jeho součástí je i CD- ROM. i smysl pro souhru. Po přijetí a absolvování kurzu však měli stále jen částečnou kvalifikaci pro výuku na středních školách. Plnou aprobaci, nutnou pro jmenování profesorem, získali až po zkouškách z druhého aprobačního předmětu. Ten si nemohli volně zvolit, ale pouze vybrat z některého cizího jazyka, matematiky, zeměpisu, přírodopisu nebo chemie. František MORKES

10 10 Co skutečně ovlivňuje výsledky žáků Poslední díl seriálu o přírodovědné gramotnosti, který vycházel z mezinárodního šetření PISA 2006, se věnuje aspektům ovlivňujícím výsledky patnáctiletých žáků. Z žákovských dotazníků a výsledků žáků PISA 2006 vyplývá, že možných veličin, které mohou působit na míru přírodovědných dovedností, je celá řada: od druhu školy, vzdělanostní aspirace či pohlaví až po různé aspekty rodinného zázemí, region či velikost bydliště. Protože tyto veličiny bývají mezi sebou provázány, je třeba použít speciální statistické postupy, jež zjistí, které z možných faktorů působí nejsilněji a které jsou zastupitelné ostatními faktory, případně jejich zdánlivý vliv je jen zprostředkovaný. V grafech jsou uvedeny takto zjištěné skutečné vlivy některých faktorů. Druh školy Na výsledek žáka nejsilněji působí druh školy, kterou navštěvuje. Samotná docházka do gymnázia zvyšuje očekávaný výsledek žáka o bodů oproti docházce do jiných maturitních oborů a o oproti nematuritním oborům. Dalším výrazně se projevujícím faktorem je aspirace na dosažené vzdělání. U žáků usilujících o dosažení terciárního vzdělání je očekávaný výsledek o 40 bodů vyšší než u těch, kteří se spokojí s maturitou. Vliv pohlaví je po očištění od vzájemných vlivů faktorů mnohem menší, i když je stále statisticky významný (rozdíl očekávaných výsledků mezi chlapcem a dívkou činí přibližně 20 bodů). Vliv vzdělání matky je ještě nižší. Potvrzuje se, že na výsledek v testu, a tím i na míru dovedností žáka, má větší význam jeho aspirace než vzdělání rodičů. Čistý vliv (odchylka od průměru, body) Čistý vliv (odchylka od průměru, body) Výsledek v testu přírodovědné gramotnosti (body) Čistý vliv druhu školy, pohlaví, vzdělanostní aspirace a vzdělání matky na výsledek v testu přírodovědné gramotnosti ZŠ <3 tis. G víceleté 3-15 tis. G 4leté SOŠ, SOU s mat. SOŠ, SOU bez mat. Spec. škola Dívka Čistý vliv velikosti sídla školy a kraje na výsledek v testu přírodovědné gramotnosti tis. >100 tis. Velikost sídla Jako možné ovlivňující faktory byly zkoumány i velikost sídla školy a kraj. Z těchto dvou veličin je o něco významnější vliv kraje, speciálně se to projevuje v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Pokud bychom měli dva žáky stejného pohlaví, se stejnou vzdělanostní aspirací a s podobným rodinným zázemím, docházející do školy stejného druhu, avšak jedna z těchto škol by byla v Ústeckém či Moravskoslezském kraji a druhá v jiném kraji, velmi pravděpodobně by se výsledky žáků v testu významně lišily, a to v neprospěch Ústeckého či Moravskoslezského kraje. Vliv zaměstnání rodičů Dále uvádíme graf znázorňující souvislost statusu zaměstnání rodičů a výsledku v testu. Status zaměstnání je číslo mezi 16 a 90, které vyjadřuje společenskou významnost a obtížnost jednotlivých profesí (pomocné dělnické profese mají status nízký, kdežto významné vědecké či vedoucí profese mají status vysoký). Právě status zaměstnání se ukázal být ze všech veličin popisujících rodinné zázemí žáka tou nejvýznamnější. V grafu je uveden vyšší ze statusu zaměstnání rodičů a výsledek v testu pro 100 náhodně vybraných žáků. Trend souvislosti statusu zaměstnání a výsledku vyjadřuje přímka. Výsledek žáka v testu tedy skutečně ovlivňuje nejvíce škola, kterou navštěvuje, aspirace na dosažené vzdělání a z rodinného zázemí nejvýrazněji zaměstnání rodičů. JČ LI Chlapec ZL STČ PHA VY bez mat. PA SŠ s mat. HK KV VŠ, VOŠ OL PL bez mat. Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a nejvyššího statusu zaměstnání rodičů JM SŠ s mat. VŠ. VOŠ ÚS MSL Nejvyšší status zaměstnání rodičů Více informací naleznete v publikaci Motivace, aspirace, učení II, Hodnocení úrovně vzdělávání v ČR s ohledem na krajovou diferenciaci, ÚIV, Praha Jan HUČÍN

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 Kolektivní pracovněprávní vztahy ve školství Autor Jiří Valenta REVIZNÍ PROHLÍDKY Revizní prohlídky, montáže, opravy tělocvičného nářadí herních prvků v zahradách mateřských škol a posiloven Tanečně sportovní léto Agentury 7 letní dětský tábor provádí Jiří Němec, Rokycanova 30, Praha 3 Tel.: , záznamník Roztančené léto v rytmu několika tanečních stylů! V nádherném beskydském prostředí chatkového tábora, se zaměřením na moderní tance, latinu, aerobic, se spoustou sportovních aktivit včetně plavání, základy herectví a jako doplněk výuka 5 světových jazyků, je určen pro děti 7-16 let. Dopravu našich účastníků zajišťujeme z Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové, Olomouce a Bratislavy. Kontakt: Agentura 7, 7 club s.r.o., Tř. Spojenců 7 Olomouc, tel.: DROBNÉ OPRAVY ve školách i domácnostech Příznivé ceny spolehlivost Praha a okolí Kontakt:

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Dejte své nápady na papír a my vám je pomůžeme uskutečnit! Společnost OKD pomáhá prostřednictvím nově založené Nadace OKD realizovat projekty zaměřené na zlepšení života obyvatel, a to zejména v moravskoslezském regionu. Nadace podporuje projekty ve čtyřech základních programech: zdravotním a sociálním, vzdělání a společnosti, rozvoje regionu a v programu Pro Evropu určeném neziskovým organizacím. Více informací najdete na Uvědomujeme si svůj díl odpovědnosti za region, v němž působíme. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Beck, předseda představenstva a generální ředitel OKD předplatné týdeníku školství Inz OKD Nadace_Tydenik_skolstvi_ :35:19 Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. FRAUS Můj první slovník českého jazyka První slovník svého druhu pro žáky ročníku základní školy vložený CD-ROM Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... slovniky.fraus.cz ISBN str. 249 Kč TÝDENÍK Číslo dubna 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více