Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle."

Transkript

1 Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Stavět uvědoměle.

2 Údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků, opírají se o dlouholeté zkušenosti a důkladné zkoušky. Platí společně s našimi směrnicemi pro zpracování a s technickými listy. Vzhledem k nejrůznějšímu použití a k technikám zpracování, nemůže mít tato brožura závaznou obecnou platnost. Neustále pracujeme na dalším vývoji našich systémů a výrobků a vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technických a technologických změn. Prosíme proto, abyste se o aktuálním stavu informovali na internetu nebo u obchodních poradců firmy Sto s.r.o. Při vydání nové verze pozbývá tato brožura platnost. Platí od července 2005

3 Obsah Povrchové úpravy podlah Strana 4 Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Strana 6 Podklady podkladní nátěry stupně zatížení Strana 10 Systémová řešení pro všeobecný průmysl Strana 12 Systémová řešení pro automobilový průmysl Strana 14 Systémová řešení pro elektrotechnický průmysl

4 Povrchové úpravy podlah Průmysl StoCretec: Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Povrchy průmyslových podlah musí mít vlastnosti, které splňují požadavky na použití v různých oborech. U členění systémů povrchových úprav podlah StoCretec klademe důraz na použití v oblastech všeobecného průmyslu, automobilového průmyslu a elektrotechnického průmyslu. V rámci těchto oblastí se provádí vždy další členění podle stupňů zatížení nízké,, vysoké. Nároky na podlahu při výrobě mikročipů s např. lehkým mechanickým zatížením jsou úplně jiné, než požadavky v továrně na motory. Celkem 21 systémů představuje část povrchových úprav podlah StoCretec, které mohou být použity v průmyslové a živnostenské oblasti. Další speciální řešení sestaví poradce StoCretec podle analýzy okolností a požadavků na místě. 4

5 Systémová řešení pro všeobecný průmysl V oblasti všeobecného průmyslu se každý rok provádí povrchové úpravy ploch o rozloze mnoha tisíc metrů čtverečních. Patří sem jak nová povrchová úprava, tak i oprava stávajících ploch. Právě toto odvětví průmyslu odráží rozmanité možnosti využití průmyslových podlah. Podle toho se liší profily vlastností pro povrchovou úpravu podlahy. Zejména musí v oblastech, ve kterých se skladuje, stáčí a připravuje, zohlednit působení manipulační techniky. Velkou zátěž pro podlahy představují výrobní prostory obecně. Vedle ho se zde může vyskytovat také tepelné a chemické zatížení. Systémová řešení pro automobilový průmysl Požadavky na povrchovou úpravu podlah se stále mění. Především v oboru s vysokou mírou inovací a velkým hospodářským významem, jako je automobilový průmysl, je nutno reagovat na stále se měnící požadavky. Rostoucí mobilita společnosti a vzrůstající význam vozidel ať jako užitkových vozidel nebo jako symbolů společenského postavení vyžaduje také rostoucí diverzifikaci stavebních prvků. Spolu s tím se pojí vyšší nároky na výrobní podmínky. Velké plochy, flexibilní použití a vysoká kvalita hrají u povrchových úprav podlah v tomto oboru rozhodující úlohu. Systémová řešení pro elektrotechnický průmysl Ve výrobních oblastech elektrotechnického průmyslu, například při výrobě mikročipů, je nutno dodržet zvláštní ochranná opatření. Zde platí, že je nutno chránit citlivé elektronické přístroje před elektrostatickým nábojem (electrostatical discharge = ESD). Rozhodující roli přitom hrají elektrostaticky vodivé podlahové plochy. StoCretec nabízí různé elektrostaticky vodivé systémy povrchových úprav pro výrobní prostory, operační prostory, čisté prostory a jiné účely. Pro průmyslovou oblast k tomu na následujících stránkách představíme příklady systémů. Rozdělení na nízké, a vysoké zatížení pomůže při výběru vhodného systému povrchové úpravy. 5

6 Povrchové úpravy podlah Základy Základy: Podklady podkladní nátěry stupně zatížení Požadavky na použití rozhodujícím způsobem určují výběr systému povrchové úpravy podlahy. Nesmějí být však zanedbány parametry jako jsou stav, popř. druh podkladu a výběr vhodného podkladního nátěru Podklady Výběr systému povrchové úpravy podlahy závisí nejen na budoucím zatížení každý systém musí být také v souladu se stávajícím podkladem. Pro každý pracovní prostor podle polohy, stávající staré povrchové úpravy podlahy nebo stupně používání tak mohou být k dispozici naprosto rozdílné podklady. Při prvním zjišťování stavu je proto důležité důkladně prozkoumat podklad. Na tom pak může dále stavět výběr odpovídajícího podkladního nátěru a potřebné povrchové úpravy. Podkladní nátěry Standardní skladba vrstev se skládá z podkladního nátěru, případně mezivrstvy, vlastní vrstvy a krycí vrstvy. Již při výběru podkladního nátěru musí projektant a zpracovatel učinit správné rozhodnutí: jaké máme podmínky? Je podklad vhodný? Jaké předpoklady tedy musí podkladní nátěr splňovat? Teprve poté je možno vybrat vhodný výrobek pro podkladní nátěr. Z uvedeného přehledu je zřejmé, které podkladní nátěry StoCretec lze použít pro jednotlivé podmínky a účely. Všeobecné požadavky na podkladní nátěr odolnost proti alkáliím odolnost proti vlhkosti teplotní odolnost přilnavost na vlhkém podkladu uzavírání pórů zpevnění vyrovnání nasákavosti přilnavost následných povrchových úprav Možné podklady suchý beton / cementový potěr beton / cementový potěr se zvýšenou vlhkostí beton / cementový potěr kontaminovaný olejem anhydritový / magnezitový potěr stará povrchová úprava litý asfaltový potěr Tabulky na vedlejší stránce ukazují, pro jaký stávající podklad je vhodný jaký podkladní nátěr StoCretec. 6

7 Přehled podkladních nátěrů pro speciální podklady Podklad beton / cementový potěr suchý beton / cementový potěr vlhký beton / cementový potěr zaolejovaný (podklad) anhydritový potěr magnezitový potěr stará povrchová úprava na epoxidové bázi StoPox SGM StoPox GH 300 StoPox GH 205 StoPox GF StoPox 452 EP StoPox FBS LF StoPox WG 100 StoPox WL 100 StoPox HVP O Podkladní nátěry a jejich použití Podklad Použití Vlastnosti StoPox SGM StoPox GH 205 StoPox GF StoPox 452 EP StoPox WG 100 StoPox HVP O Epoxidový podkladní nátěr pro rychlé víkendové opravy Standardní podkladní nátěr pro převážně minerální podklady Epoxidový podkladní nátěr pro minerální podklady se stykem se zemí, se spodní vlhkostí Epoxidový nátěr pro vlhké podklady Vodou emulgovatelný epoxidový podkladní nátěr pro paropropustné povrchové úpravy Epoxidový podkladní nátěr pro olejem kontaminované minerální podklady Rychlé vytvrzování i při nízkých teplotách Velmi dobrá smáčivost Velmi dobré odvzdušnění Uzavírací vrstva odolná proti alkáliím při nebezpečí vzlínání vlhkosti Velmi dobrá přilnavost dalších vrstev na vlhkých minerálních podkladech Velmi dobrá přilnavost na kov / ocel Vynikající přilnavost dalších vrstev na různých podkladech (minerální podklady, magnezitové potěry, anhydritové potěry, staré vrstvy) Po provedení speciálního čištění zabraňuje dalšímu vzlínání oleje StoPox WHG Grund Systémový podkladní nátěr Sto systémů pro ochranu vod schválených pro použití na stavbách Splňuje systémové požadavky všeobecných stavebních a kontrolních předpisů pro ochranu vod 7

8 Stupně zatížení Podlahové plochy v průmyslových stavbách jsou obecně konstruovány podle druhu prováděné práce a skládají se ze dvou částí: podlahové desky s úlohou zachycovat statická a dynamická zatížení a vlastní povrchové úpravy, která chrání před fyzikálním nebo chemickým zatížením. Průmyslová podlaha může však svůj účel optimálně plnit pouze tehdy, když je již ve fázi plánování v jednotlivých případech přesně odpovídá danému profilu požadavků. Pozdější využívání (zatížení) proto ovlivňuje výběr systémů povrchových úprav. K lepšímu přiřazení slouží v tabulce sestavená řada parametrů zatížení, které jsou relevantní pro výběr vhodné povrchové úpravy: frekvence zatížení smyková síla hmota zatěžujícího objektu pevnost v tlaku kola / tlak vzduchu / tvrdost Přehled stupňů zatížení v závislosti na příkladech Charakteristika zatížení Pěší, jízdní kola, atd. Osobní automobily, vysokozdvižné vozíky se vzduchovými pneumatikami atd., paletové vozíky Nákladní automobily, vysokozdvižné vozíky s vulkolanovými (plnými) koly atd. Frekvence zatížení Smyková síla nízká vysoká Hmota zatěžujícího objektu Pevnost v tlaku kola / tlak vzduchu / tvrdost nízká nízká vysoká vysoká Celkový stupeň nízký vysoký 8

9 Pro definici různé intenzity zatížení slouží tři stupně nízký vysoký Na následujících stránkách jsou uvedena systémová řešení StoCretec pro všeobecný průmysl, automobilový průmysl a elektrotechnický průmysl. Systémy jsou uvedeny v tabulkách ve třech stupních ho nízký,, vysoký. Z obrázků lze snadno rozpoznat, jaký systém je pro jaké určen. 9

10 Povrchové úpravy podlah Všeobecný průmysl Systémy StoCretec: Řešení pro všeobecný průmysl V průmyslu jsou na povrchové úpravy podlah kladeny nejrůznější požadavky. Podle průmyslového odvětví převažují nebo chemické požadavky. Profil požadavků doplňují zákonné úpravy týkající se například ochrany vod nebo protiskluzné úpravy. Výběr možných systémů uvádí níže uvedená tabulka. nízké Vlastnosti difuzně otevřený na bázi vody, bez rozpouštědel vysoká chemická zatížitelnost jednoduché zpracování i na stěnách vysoká kryvost chemická zatížitelnost mnoho zkušebních certifikátů tlumení kročejového hluku oprava trhlin možná aplikace na litý asfalt možná vodivá varianta Podkladní nátěr StoPox WL voda do max. 20 % StoPox BI StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm Mezivrstva Vlastní vrstva StoPox BB OS a čipsy (možnost) StoPox IB 501 Krycí vrstva StoPox WL 100 barevný a StoPox WL 200 StoPox UA ve dvou vrstvách StoPox WL 100 bezbarvý nebo StoPur WV 200 bezbarvý StoPur WV 200 barevný nebo bezbarvý Ošetření nebo Sto Divers P 120 nebo StoDivers P 120 Tloušťka vrstvy <1 mm <1 mm 1,5-3 mm cca 2 mm Barevný odstín barevný vzorník RAL / StoColor systém barevný vzorník RAL Použití S příslušným speciálním podkladním nátěrem i pro vedle uvedené podklady / stavy. anhydritový potěr magnezitový potěr zaolejované podklady anhydritový potěr magnezitový potěr 10

11 vysoké vhodnost pro čisté prostory (neboť je bez výparů) nastavitelná protiskluznost difuzně otevřený barevná rozmanitost protiskluznost vysoká chemická zatížitelnost nastavitelná vodivost schválení dle 19 WHG použitelnost uvnitř a venku rychlé vytvrzování protiskluznost vysoká chemická zatížitelnost možné velké tloušťky vrstev protiskluznost vysoká mechanická zatížitelnost vhodnost pro provozy s trvalou vlhkostí a čištěním horkou parou použitelnost uvnitř budov a venku StoPox WG 100 StoPox GH 205 Posyp StoQuarz 0,3-0,8 mm StoPox WHG Grund, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,6-1,2 mm StoPox WG 100 / StoQuarz (možnost) StoPox BB OS + posyp barveným křemen. pískem StoPox WB 100 StoPox EP dicksiegel StoPox WHG Deck StoPox KU posyp StoQuarz 0,3-0,8 mm StoPox MH 105 / StoQuarz AS StoPur WV 200 bezbarvý / StoPox WL 100/200 StoPur WV 200 bezbarvý StoPox KU 601 možná povrchová úprava StoPox MH 105 / StoQuarz nebo StoDivers P 120 nebo P 120 1,5-3 mm 1,5-3 mm 1,6 mm 2-4 mm 8-20 mm barevný vzorník RAL, StoColor systém dle nabídky 7032, 7035 a další barevné odstíny RAL barevný vzorník RAL anhydritový potěr magnezitový potěr zaolejované podklady zaolejované podklady zaolejované podklady zaolejované podklady 11

12 Povrchové úpravy podlah Automobilový průmysl Systémy StoCretec: Řešení pro automobilový průmysl Automobilový průmysl klade vedle vysokých technických požadavků také vysoké nároky na vzhled průmyslových podlah. Dalším důležitým požadavkem je takzvaná odolnost použitých materiálů vůči lakům. Níže uvedená tabulka ukazuje výběr možných systémů z hlediska tří kritérií ho zatížení. nízké Vlastnosti lesklý povrch volná difuze bez obsahu rozpouštědel a ředitelnost vodou chemická zatížitelnost bez obsahu silikonu snadné zpracování strukturovaný, nopovaný povrch nastavitelná vodivost bez obsahu rozpouštědel Podkladní nátěr StoPox WL voda max. 20 % Vlastní vrstva StoPox GH 205 StoPox BB OS StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox KU 400 Krycí vrstva StoPox WL 100 barevný + voda max. 10 % Ošetření Tloušťka vrstvy <1 mm cca 2 mm 1,5-3 mm Barevný odstín barevný vzorník RAL / StoColor systém barevný vzorník RAL / StoColor systém Použití S příslušným speciálním podkladním nátěrem i pro vedle uvedené podklady / stavy. betonový / cementový potěr magnezitový potěr anhydritový potěr magnezitový potěr anhydritový potěr zaolejované podklady 12

13 vysoké protiskluznost nízká míra zažloutnutí hedvábně matný povrch volná difuze nastavitelná vodivost vyšší překlenutí trhlin schválení podle směrnice pro opravy DAfStb, OS 11/F, systém pro parkovací garáže protiskluznost vysoká chemická zatížitelnost rychlé vytvrzování bez obsahu silikonu nastavitelná vodivost StoPox GH 205 StoPox WG 100 StoPox GH 500 StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox BB OS StoPox WB 100 StoPur EZ 500 StoPox KU 601 StoPox EP Dicksiegel + skleněné plné kuličky Ballotini StoPox DV 500 nebo StoDivers P 120 nebo StoDivers P mm 2-4 mm 2-3 mm 2-4 mm barevný vzorník RAL / StoColor systém zaolejované podklady magnezitový potěr anhydritový potěr zaolejované podklady 13

14 Povrchové úpravy podlah Elektrotechnický průmysl Systémy StoCretec: Řešení pro elektrotechnický průmysl Výroba čipů a elektronických součástek klade vysoké nároky na elektrostatickou vodivost povrchových úprav průmyslových podlah. Platí zde mezinárodní normy a standardy, které je nutno splnit. V tabulce je uveden přehled možných systémů. nízké Vlastnosti elektrostatická vodivost dle DIN EN , ESD STM 97.2 (Walking Test) ekonomicky výhodná povrchová úprava elektrostatická vodivost dle DIN EN , ESD STM 97.2 (Walking Test) difuzně otevřený Podkladní nátěr StoPox WL 113 StoPox WG 100 Mezivrstva Vlastní vrstva StoPox WL 110 a sada pro uzemnění StoDivers LS StoPox WB 110 Krycí vrstva StoPox WL 113 StoPur WV 210 Ošetření StoDivers P 110 StoDivers P 110 Tloušťka vrstvy <1 mm 1,5-3 mm Barevný odstín vybrané barevné odstíny vybrané barevné odstíny Použití S příslušným speciálním podkladním nátěrem i pro vedle uvedené podklady / stavy. minerální podklady magnezitový potěr anhydritový potěr 14

15 POZOR KONSTRUKČNÍ PRVKY OHROŽENÉ ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM RESPEKTUJEME POKYNY K MANIPULACI vysoké matný povrch mechanická a chemická zatížitelnost redukovaný kročejový hluk lze aplikovat na litý asfalt elektrostatická vodivost dle DIN EN (ECF/DIF) elektrostatická vodivost dle DIN EN (ECF/DIF) vysoká mechanická zatížitelnost rychlé použití StoPox GH 205 StoPox 452 EP StoPox GH 205 StoPox WL 110 a sada pro uzemnění StoDivers LS StoPox WL 110 a sada pro uzemnění StoDivers LS StoPox BB OS + čipsy StoPur IB 501 / IB 511 / IB 512 StoPox KU 611 / KU 612 StoPur WV 200 bezbarvý StoDivers P 110 StoDivers P 110 1,5-3 mm 2-3 mm cca 2 mm zaolejované podklady litý asfaltový podklad cementové podklady 15

16 Hlavní sídlo firmy Sto s.r.o. Radlická Praha 5 Tel /190 Fax Prodejní centra: Brno Sto s.r.o. Hněvkovského 65 a Brno Tel Fax Mobil Kopřivnice Sto s.r.o. Lubina Kopřivnice Tel Fax Mobil Obchodní zastoupení: Česká republika Brno Mobil České Budějovice Mobil Hradec Králové Mobil Cheb Mobil Kopřivnice Mobil Liberec Mobil Ostrava Mobil Stavět uvědoměle. Tech.číslo: Rev.č. 01/07/2005 Vytištěno v České republice

StoCretec. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah. Stavět uvědoměle.

StoCretec. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah. Stavět uvědoměle. StoCretec Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy elektrostaticky vodivých povrchových úprav podlah StoCretec Stavět uvědoměle. Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků,

Více

Podlahové systémy Sto Cretec

Podlahové systémy Sto Cretec Podlahové systémy Sto Cretec Podlahové systémy Sto Cretec Vezměte to od podlahy. Podlahové systémy Sto Cretec Donedávna byly polymerní podlahy využívány převážně v průmyslové oblasti ve skladech, provozovnách,

Více

Výrobní program Povrchové úpravy podlah

Výrobní program Povrchové úpravy podlah Legenda Volba barevných odstínů úplný výběr barev. odstínů systému StoColor resp. RAL omezený výběr barev. odstínů systému StoColor resp. RAL bílá / přírodní barev. odstín transparentní Zpracování válečkem

Více

Sto s.r.o. Interiéry. Pro každého správná barva: sortiment vnitřních barev Sto. Stavět uvědoměle.

Sto s.r.o. Interiéry. Pro každého správná barva: sortiment vnitřních barev Sto. Stavět uvědoměle. Interiéry Pro každého správná barva: sortiment vnitřních barev Sto Stavět uvědoměle. NOVINKA! VYLEPŠENÁ KVALITA StoColor Supra. První volba pro vyšší nároky. Nyní ještě lepší kvalita a zpracování! StoColor

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Beton Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách.

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy Nátěry podlah pro lehké zatížení Vodou ředitelné Vlastnosti: lehké pochozí a pracovní zatížení v dílnách a skladech. Silně savé Normální podlahy BÜCHNER ELG- Aqua - dobře se

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ!

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! ZARUČENÁ KVALITA VÝROBKU EVROPSKY Nové pneumatiky Sebring jsou vyráběny v továrně na výrobu pneumatik v Evropě jedním z předních světových výrobců pneumatik. KVALITNĚ Zajištění

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ 57631 a násl. Ochranná impregnace na dřevo na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití. Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood DSL HighRes a Aquawood

Více

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy 59198 a násl. Silnovrstvá lazura na bázi vody s hedvábným leskem na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood TIG a Aquawood

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

SYSTÉMY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH. Systémy s trvalou kvalitou

SYSTÉMY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH. Systémy s trvalou kvalitou SYSTÉMY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH Systémy s trvalou kvalitou Obsah S námi můžete dobře odstartovat 6 Kvalita systémů Remmers pro spolehlivou práci 8 Systémy podlah Remmers 8 Mechanicky vysoce zatížitelné systémy

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic Systém překlenující trhliny na parkoviště a mosty Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 Sikafloor -350 Elastic Druh Sikafloor 350 Elastic je vysoce elastický, 2 - komponentní polyuretanový

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1-komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům,

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014 průmysl design komfort krajina

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014 průmysl design komfort krajina PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2014.průmysl design.komfort krajina 1 Barrikade EW vodouředitelný epoxidový nátěr 1. vrstva EW Pigment 2. vrstva EW Pigme nt EW klar PRODUKT ltr/m2 Kč/ltr Kč/m2 penetrace Barr. EW klar

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Třívrstvé dřevěné podlahy program Basic

Třívrstvé dřevěné podlahy program Basic program Basic Velká ofenziva Basic 2015: Nové, přesvědčivé, přirozené Parador Velká ofenziva Basic 2015 Osvědčená prémiová kvalita tvoří základ sortimentu Basic. S mnoha novými položkami s různou úpravou

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

arturo Technický list výrobku

arturo Technický list výrobku arturo Technický list výrobku UNIQUE FLOORING Popis výrobku: Arturo Mörtelboden je 3 komponentní podlahová maltová směs na bázi epoxidových pryskyřic s minerálním plnivem, bez rozpouštědel, v tloušťce

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Vzdělávací zařízení Sortiment. Téma Vzdělávací zařízení

Vzdělávací zařízení Sortiment. Téma Vzdělávací zařízení Vzdělávací zařízení Sortiment Téma Vzdělávací zařízení Fotodokumentace a technické údaje v této brožuře mají informativní charakter a obsahují pouze základní popis výrobků. Nenahrazují stavební ani montážní

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU Rešení pro ochranu majetku SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Prední svetový dodavatel zabezpecení a ochrany v interiéru Skladování & ochrana majetku

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

www.kraiburg-retreading.com Version 2014 PROTEKTOROVÁNÍ ZA HORKA Procesní a údaji o výrobku

www.kraiburg-retreading.com Version 2014 PROTEKTOROVÁNÍ ZA HORKA Procesní a údaji o výrobku Version 2014 Procesní a údaji o výrobku Metoda výhody nevýhody Materiály METODA RUBRIKY ot obnova je forma vulkanizaci obnovené pneumatiky, při teplotě okolo 150 C, běhoun a boční stěny pneumatiky se skládají

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

MaxiFlex. prorange TM. Ultimate TM. MaxiFlex Ultimate

MaxiFlex. prorange TM. Ultimate TM. MaxiFlex Ultimate Ultimate TM MaxiFlex Ultimate Rukavice MaxiFlex Ultimate jsou navrženy a vyvinuty jako prodyšné a staly měřítkem pro precizní manipulaci v suchých prostředích. Řada MaxiFlex Ultimate je dostupná v 7 velikostech

Více

PRACOVNÍ PROTIÚNAVOVÉ ERGONOMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ROHOŽE ERGOLASTEC

PRACOVNÍ PROTIÚNAVOVÉ ERGONOMICKÉ BEZPEČNOSTNÍ ROHOŽE ERGOLASTEC Stav 01/2012 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Telefon (+420)371724652 Telefax (+420)371723005 interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.pracovnirohoze.cz www.ergolastec.at

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1

obchodně-technické školení www.spolchemie.cz 1 www.spolchemie.cz 1 stavební chemie poměrně široký pojem z výroby SPOLCHEMIE nabízíme: penetrační a impregnační materiály, adhezní můstky průmyslové nátěrové hmoty podlahové systémy pojiva pro polymermalty,

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie

Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy. HADALAN PUR tekuté fólie Balkony a terasy Izolace a povrchové dekorativní úpravy HADALAN PUR tekuté fólie Nekonečná problematika balkonů a teras řešením jsou systémy HADALAN PUR tekuté fólie Výtok vápenného sedimentu z cementových

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Produkty Sika Hlavní směry použití

Produkty Sika Hlavní směry použití Produkty Sika Hlavní směry použití 6 Lepení 8 Zalévání 1 Výroba betonu 2 Úprava povrchu 3 Oprava 1 Výroba betonu 7 Kotvení 6 Lepení 3 Oprava 8 2 4 Ochrana 5 Tmelení 7 Kotvení 6 Lepení 4 Ochrana 8 Zalévání

Více

EKOLOGIE & BEZPEČNOST. Vysoký standard požární ochrany. REI 120 od firmy DENIOS. Partner pro životní prostředí

EKOLOGIE & BEZPEČNOST. Vysoký standard požární ochrany. REI 120 od firmy DENIOS. Partner pro životní prostředí EKOLOGIE & BEZPEČNOST Vysoký standard požární ochrany REI 120 od firmy DENIOS Člověk nemá čas když si neudělá čas, aby ho měl,. Ladislav Boros Požární ochrana dnes a zítra DENIOS pro Vás zdokonalil požární

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více