Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle."

Transkript

1 Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Stavět uvědoměle.

2 Údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků, opírají se o dlouholeté zkušenosti a důkladné zkoušky. Platí společně s našimi směrnicemi pro zpracování a s technickými listy. Vzhledem k nejrůznějšímu použití a k technikám zpracování, nemůže mít tato brožura závaznou obecnou platnost. Neustále pracujeme na dalším vývoji našich systémů a výrobků a vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technických a technologických změn. Prosíme proto, abyste se o aktuálním stavu informovali na internetu nebo u obchodních poradců firmy Sto s.r.o. Při vydání nové verze pozbývá tato brožura platnost. Platí od července 2005

3 Obsah Povrchové úpravy podlah Strana 4 Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Strana 6 Podklady podkladní nátěry stupně zatížení Strana 10 Systémová řešení pro všeobecný průmysl Strana 12 Systémová řešení pro automobilový průmysl Strana 14 Systémová řešení pro elektrotechnický průmysl

4 Povrchové úpravy podlah Průmysl StoCretec: Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Povrchy průmyslových podlah musí mít vlastnosti, které splňují požadavky na použití v různých oborech. U členění systémů povrchových úprav podlah StoCretec klademe důraz na použití v oblastech všeobecného průmyslu, automobilového průmyslu a elektrotechnického průmyslu. V rámci těchto oblastí se provádí vždy další členění podle stupňů zatížení nízké,, vysoké. Nároky na podlahu při výrobě mikročipů s např. lehkým mechanickým zatížením jsou úplně jiné, než požadavky v továrně na motory. Celkem 21 systémů představuje část povrchových úprav podlah StoCretec, které mohou být použity v průmyslové a živnostenské oblasti. Další speciální řešení sestaví poradce StoCretec podle analýzy okolností a požadavků na místě. 4

5 Systémová řešení pro všeobecný průmysl V oblasti všeobecného průmyslu se každý rok provádí povrchové úpravy ploch o rozloze mnoha tisíc metrů čtverečních. Patří sem jak nová povrchová úprava, tak i oprava stávajících ploch. Právě toto odvětví průmyslu odráží rozmanité možnosti využití průmyslových podlah. Podle toho se liší profily vlastností pro povrchovou úpravu podlahy. Zejména musí v oblastech, ve kterých se skladuje, stáčí a připravuje, zohlednit působení manipulační techniky. Velkou zátěž pro podlahy představují výrobní prostory obecně. Vedle ho se zde může vyskytovat také tepelné a chemické zatížení. Systémová řešení pro automobilový průmysl Požadavky na povrchovou úpravu podlah se stále mění. Především v oboru s vysokou mírou inovací a velkým hospodářským významem, jako je automobilový průmysl, je nutno reagovat na stále se měnící požadavky. Rostoucí mobilita společnosti a vzrůstající význam vozidel ať jako užitkových vozidel nebo jako symbolů společenského postavení vyžaduje také rostoucí diverzifikaci stavebních prvků. Spolu s tím se pojí vyšší nároky na výrobní podmínky. Velké plochy, flexibilní použití a vysoká kvalita hrají u povrchových úprav podlah v tomto oboru rozhodující úlohu. Systémová řešení pro elektrotechnický průmysl Ve výrobních oblastech elektrotechnického průmyslu, například při výrobě mikročipů, je nutno dodržet zvláštní ochranná opatření. Zde platí, že je nutno chránit citlivé elektronické přístroje před elektrostatickým nábojem (electrostatical discharge = ESD). Rozhodující roli přitom hrají elektrostaticky vodivé podlahové plochy. StoCretec nabízí různé elektrostaticky vodivé systémy povrchových úprav pro výrobní prostory, operační prostory, čisté prostory a jiné účely. Pro průmyslovou oblast k tomu na následujících stránkách představíme příklady systémů. Rozdělení na nízké, a vysoké zatížení pomůže při výběru vhodného systému povrchové úpravy. 5

6 Povrchové úpravy podlah Základy Základy: Podklady podkladní nátěry stupně zatížení Požadavky na použití rozhodujícím způsobem určují výběr systému povrchové úpravy podlahy. Nesmějí být však zanedbány parametry jako jsou stav, popř. druh podkladu a výběr vhodného podkladního nátěru Podklady Výběr systému povrchové úpravy podlahy závisí nejen na budoucím zatížení každý systém musí být také v souladu se stávajícím podkladem. Pro každý pracovní prostor podle polohy, stávající staré povrchové úpravy podlahy nebo stupně používání tak mohou být k dispozici naprosto rozdílné podklady. Při prvním zjišťování stavu je proto důležité důkladně prozkoumat podklad. Na tom pak může dále stavět výběr odpovídajícího podkladního nátěru a potřebné povrchové úpravy. Podkladní nátěry Standardní skladba vrstev se skládá z podkladního nátěru, případně mezivrstvy, vlastní vrstvy a krycí vrstvy. Již při výběru podkladního nátěru musí projektant a zpracovatel učinit správné rozhodnutí: jaké máme podmínky? Je podklad vhodný? Jaké předpoklady tedy musí podkladní nátěr splňovat? Teprve poté je možno vybrat vhodný výrobek pro podkladní nátěr. Z uvedeného přehledu je zřejmé, které podkladní nátěry StoCretec lze použít pro jednotlivé podmínky a účely. Všeobecné požadavky na podkladní nátěr odolnost proti alkáliím odolnost proti vlhkosti teplotní odolnost přilnavost na vlhkém podkladu uzavírání pórů zpevnění vyrovnání nasákavosti přilnavost následných povrchových úprav Možné podklady suchý beton / cementový potěr beton / cementový potěr se zvýšenou vlhkostí beton / cementový potěr kontaminovaný olejem anhydritový / magnezitový potěr stará povrchová úprava litý asfaltový potěr Tabulky na vedlejší stránce ukazují, pro jaký stávající podklad je vhodný jaký podkladní nátěr StoCretec. 6

7 Přehled podkladních nátěrů pro speciální podklady Podklad beton / cementový potěr suchý beton / cementový potěr vlhký beton / cementový potěr zaolejovaný (podklad) anhydritový potěr magnezitový potěr stará povrchová úprava na epoxidové bázi StoPox SGM StoPox GH 300 StoPox GH 205 StoPox GF StoPox 452 EP StoPox FBS LF StoPox WG 100 StoPox WL 100 StoPox HVP O Podkladní nátěry a jejich použití Podklad Použití Vlastnosti StoPox SGM StoPox GH 205 StoPox GF StoPox 452 EP StoPox WG 100 StoPox HVP O Epoxidový podkladní nátěr pro rychlé víkendové opravy Standardní podkladní nátěr pro převážně minerální podklady Epoxidový podkladní nátěr pro minerální podklady se stykem se zemí, se spodní vlhkostí Epoxidový nátěr pro vlhké podklady Vodou emulgovatelný epoxidový podkladní nátěr pro paropropustné povrchové úpravy Epoxidový podkladní nátěr pro olejem kontaminované minerální podklady Rychlé vytvrzování i při nízkých teplotách Velmi dobrá smáčivost Velmi dobré odvzdušnění Uzavírací vrstva odolná proti alkáliím při nebezpečí vzlínání vlhkosti Velmi dobrá přilnavost dalších vrstev na vlhkých minerálních podkladech Velmi dobrá přilnavost na kov / ocel Vynikající přilnavost dalších vrstev na různých podkladech (minerální podklady, magnezitové potěry, anhydritové potěry, staré vrstvy) Po provedení speciálního čištění zabraňuje dalšímu vzlínání oleje StoPox WHG Grund Systémový podkladní nátěr Sto systémů pro ochranu vod schválených pro použití na stavbách Splňuje systémové požadavky všeobecných stavebních a kontrolních předpisů pro ochranu vod 7

8 Stupně zatížení Podlahové plochy v průmyslových stavbách jsou obecně konstruovány podle druhu prováděné práce a skládají se ze dvou částí: podlahové desky s úlohou zachycovat statická a dynamická zatížení a vlastní povrchové úpravy, která chrání před fyzikálním nebo chemickým zatížením. Průmyslová podlaha může však svůj účel optimálně plnit pouze tehdy, když je již ve fázi plánování v jednotlivých případech přesně odpovídá danému profilu požadavků. Pozdější využívání (zatížení) proto ovlivňuje výběr systémů povrchových úprav. K lepšímu přiřazení slouží v tabulce sestavená řada parametrů zatížení, které jsou relevantní pro výběr vhodné povrchové úpravy: frekvence zatížení smyková síla hmota zatěžujícího objektu pevnost v tlaku kola / tlak vzduchu / tvrdost Přehled stupňů zatížení v závislosti na příkladech Charakteristika zatížení Pěší, jízdní kola, atd. Osobní automobily, vysokozdvižné vozíky se vzduchovými pneumatikami atd., paletové vozíky Nákladní automobily, vysokozdvižné vozíky s vulkolanovými (plnými) koly atd. Frekvence zatížení Smyková síla nízká vysoká Hmota zatěžujícího objektu Pevnost v tlaku kola / tlak vzduchu / tvrdost nízká nízká vysoká vysoká Celkový stupeň nízký vysoký 8

9 Pro definici různé intenzity zatížení slouží tři stupně nízký vysoký Na následujících stránkách jsou uvedena systémová řešení StoCretec pro všeobecný průmysl, automobilový průmysl a elektrotechnický průmysl. Systémy jsou uvedeny v tabulkách ve třech stupních ho nízký,, vysoký. Z obrázků lze snadno rozpoznat, jaký systém je pro jaké určen. 9

10 Povrchové úpravy podlah Všeobecný průmysl Systémy StoCretec: Řešení pro všeobecný průmysl V průmyslu jsou na povrchové úpravy podlah kladeny nejrůznější požadavky. Podle průmyslového odvětví převažují nebo chemické požadavky. Profil požadavků doplňují zákonné úpravy týkající se například ochrany vod nebo protiskluzné úpravy. Výběr možných systémů uvádí níže uvedená tabulka. nízké Vlastnosti difuzně otevřený na bázi vody, bez rozpouštědel vysoká chemická zatížitelnost jednoduché zpracování i na stěnách vysoká kryvost chemická zatížitelnost mnoho zkušebních certifikátů tlumení kročejového hluku oprava trhlin možná aplikace na litý asfalt možná vodivá varianta Podkladní nátěr StoPox WL voda do max. 20 % StoPox BI StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm Mezivrstva Vlastní vrstva StoPox BB OS a čipsy (možnost) StoPox IB 501 Krycí vrstva StoPox WL 100 barevný a StoPox WL 200 StoPox UA ve dvou vrstvách StoPox WL 100 bezbarvý nebo StoPur WV 200 bezbarvý StoPur WV 200 barevný nebo bezbarvý Ošetření nebo Sto Divers P 120 nebo StoDivers P 120 Tloušťka vrstvy <1 mm <1 mm 1,5-3 mm cca 2 mm Barevný odstín barevný vzorník RAL / StoColor systém barevný vzorník RAL Použití S příslušným speciálním podkladním nátěrem i pro vedle uvedené podklady / stavy. anhydritový potěr magnezitový potěr zaolejované podklady anhydritový potěr magnezitový potěr 10

11 vysoké vhodnost pro čisté prostory (neboť je bez výparů) nastavitelná protiskluznost difuzně otevřený barevná rozmanitost protiskluznost vysoká chemická zatížitelnost nastavitelná vodivost schválení dle 19 WHG použitelnost uvnitř a venku rychlé vytvrzování protiskluznost vysoká chemická zatížitelnost možné velké tloušťky vrstev protiskluznost vysoká mechanická zatížitelnost vhodnost pro provozy s trvalou vlhkostí a čištěním horkou parou použitelnost uvnitř budov a venku StoPox WG 100 StoPox GH 205 Posyp StoQuarz 0,3-0,8 mm StoPox WHG Grund, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,6-1,2 mm StoPox WG 100 / StoQuarz (možnost) StoPox BB OS + posyp barveným křemen. pískem StoPox WB 100 StoPox EP dicksiegel StoPox WHG Deck StoPox KU posyp StoQuarz 0,3-0,8 mm StoPox MH 105 / StoQuarz AS StoPur WV 200 bezbarvý / StoPox WL 100/200 StoPur WV 200 bezbarvý StoPox KU 601 možná povrchová úprava StoPox MH 105 / StoQuarz nebo StoDivers P 120 nebo P 120 1,5-3 mm 1,5-3 mm 1,6 mm 2-4 mm 8-20 mm barevný vzorník RAL, StoColor systém dle nabídky 7032, 7035 a další barevné odstíny RAL barevný vzorník RAL anhydritový potěr magnezitový potěr zaolejované podklady zaolejované podklady zaolejované podklady zaolejované podklady 11

12 Povrchové úpravy podlah Automobilový průmysl Systémy StoCretec: Řešení pro automobilový průmysl Automobilový průmysl klade vedle vysokých technických požadavků také vysoké nároky na vzhled průmyslových podlah. Dalším důležitým požadavkem je takzvaná odolnost použitých materiálů vůči lakům. Níže uvedená tabulka ukazuje výběr možných systémů z hlediska tří kritérií ho zatížení. nízké Vlastnosti lesklý povrch volná difuze bez obsahu rozpouštědel a ředitelnost vodou chemická zatížitelnost bez obsahu silikonu snadné zpracování strukturovaný, nopovaný povrch nastavitelná vodivost bez obsahu rozpouštědel Podkladní nátěr StoPox WL voda max. 20 % Vlastní vrstva StoPox GH 205 StoPox BB OS StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox KU 400 Krycí vrstva StoPox WL 100 barevný + voda max. 10 % Ošetření Tloušťka vrstvy <1 mm cca 2 mm 1,5-3 mm Barevný odstín barevný vzorník RAL / StoColor systém barevný vzorník RAL / StoColor systém Použití S příslušným speciálním podkladním nátěrem i pro vedle uvedené podklady / stavy. betonový / cementový potěr magnezitový potěr anhydritový potěr magnezitový potěr anhydritový potěr zaolejované podklady 12

13 vysoké protiskluznost nízká míra zažloutnutí hedvábně matný povrch volná difuze nastavitelná vodivost vyšší překlenutí trhlin schválení podle směrnice pro opravy DAfStb, OS 11/F, systém pro parkovací garáže protiskluznost vysoká chemická zatížitelnost rychlé vytvrzování bez obsahu silikonu nastavitelná vodivost StoPox GH 205 StoPox WG 100 StoPox GH 500 StoPox GH 205, posyp StoQuarz 0,1-0,5 mm StoPox BB OS StoPox WB 100 StoPur EZ 500 StoPox KU 601 StoPox EP Dicksiegel + skleněné plné kuličky Ballotini StoPox DV 500 nebo StoDivers P 120 nebo StoDivers P mm 2-4 mm 2-3 mm 2-4 mm barevný vzorník RAL / StoColor systém zaolejované podklady magnezitový potěr anhydritový potěr zaolejované podklady 13

14 Povrchové úpravy podlah Elektrotechnický průmysl Systémy StoCretec: Řešení pro elektrotechnický průmysl Výroba čipů a elektronických součástek klade vysoké nároky na elektrostatickou vodivost povrchových úprav průmyslových podlah. Platí zde mezinárodní normy a standardy, které je nutno splnit. V tabulce je uveden přehled možných systémů. nízké Vlastnosti elektrostatická vodivost dle DIN EN , ESD STM 97.2 (Walking Test) ekonomicky výhodná povrchová úprava elektrostatická vodivost dle DIN EN , ESD STM 97.2 (Walking Test) difuzně otevřený Podkladní nátěr StoPox WL 113 StoPox WG 100 Mezivrstva Vlastní vrstva StoPox WL 110 a sada pro uzemnění StoDivers LS StoPox WB 110 Krycí vrstva StoPox WL 113 StoPur WV 210 Ošetření StoDivers P 110 StoDivers P 110 Tloušťka vrstvy <1 mm 1,5-3 mm Barevný odstín vybrané barevné odstíny vybrané barevné odstíny Použití S příslušným speciálním podkladním nátěrem i pro vedle uvedené podklady / stavy. minerální podklady magnezitový potěr anhydritový potěr 14

15 POZOR KONSTRUKČNÍ PRVKY OHROŽENÉ ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM RESPEKTUJEME POKYNY K MANIPULACI vysoké matný povrch mechanická a chemická zatížitelnost redukovaný kročejový hluk lze aplikovat na litý asfalt elektrostatická vodivost dle DIN EN (ECF/DIF) elektrostatická vodivost dle DIN EN (ECF/DIF) vysoká mechanická zatížitelnost rychlé použití StoPox GH 205 StoPox 452 EP StoPox GH 205 StoPox WL 110 a sada pro uzemnění StoDivers LS StoPox WL 110 a sada pro uzemnění StoDivers LS StoPox BB OS + čipsy StoPur IB 501 / IB 511 / IB 512 StoPox KU 611 / KU 612 StoPur WV 200 bezbarvý StoDivers P 110 StoDivers P 110 1,5-3 mm 2-3 mm cca 2 mm zaolejované podklady litý asfaltový podklad cementové podklady 15

16 Hlavní sídlo firmy Sto s.r.o. Radlická Praha 5 Tel /190 Fax Prodejní centra: Brno Sto s.r.o. Hněvkovského 65 a Brno Tel Fax Mobil Kopřivnice Sto s.r.o. Lubina Kopřivnice Tel Fax Mobil Obchodní zastoupení: Česká republika Brno Mobil České Budějovice Mobil Hradec Králové Mobil Cheb Mobil Kopřivnice Mobil Liberec Mobil Ostrava Mobil Stavět uvědoměle. Tech.číslo: Rev.č. 01/07/2005 Vytištěno v České republice

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Beton Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách.

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Obsah Penetrační nátěry... 1 Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Epoxidový penetrační nátěr VG 7 Rychlý epoxidový

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT

Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT I zo l a ce Druhé vydání Duben 0 Izolační desky pro ploché střechy a spádový střešní systém TT VYOCE ÚČINNÁ A ODOLNÁ TUHÁ URETANOVÁ IZOLACE PRO PLOCHÉ TŘECHY Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz 12 důvodů proč používat BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz ASOCIACE VÝROBCŮ PRO BETONOVÉ KANALIZACE CÍLE ASOCIACE Uplatňování betonových a železobetonových dílců při výstavbě kanalizačních sítí.

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Kögel Zajištění nákladu

Kögel Zajištění nákladu Kögel Zajištění nákladu Obrázky mohou obsahovat mimořádnou výbavu / výrobky podléhají neustálým technickým změnám Ilustrační obrázek / může obsahovat mimořádnou výbavu Proč se vlastně hovoří o inženýrském

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

4. Kritéria k výběru dřevěných podlah

4. Kritéria k výběru dřevěných podlah 4. Kritéria k výběru dřevěných podlah V této kapitole vám pomůžeme s výběrem správné dřevěné podlahy. Neboť doplňkově k optickým kritériím je třeba zohlednit i aplikační kritéria. Z krátkého tabulkového

Více

line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP

line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP line mladfkj line mladfkj TEÓRIA ROZVOJ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ A ZRUČNOSTÍ M2 - DEKORÁCIE DESIGN INTERIÉRU MARKETINGOVÉ STRATEGIE 2010 Sdružení hliněného stavitelství a KTP Hliněné omítky Předmluva Hlína

Více

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více