DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1

2 Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na výsledek dotačního řízení z MPSV, od něhož se pak odvíjí sestavení rozpočtu a úprava plánu činnosti na konkrétní rok. Rok 2013 byl pro naši organizaci méně příznivý z hlediska získání dotace MPSV získaná dotace ve výši tis. Kč vedla k seškrtávání položek rozpočtu, aby mohl být, za pomoci příspěvku od zřizovatele ve výši tis. Kč, sestaven vyrovnaný rozpočet. Nízká dotace neumožnila přijmout plánovaný počet zaměstnanců tak, jak jsme zamýšleli. Přesto se i díky níže uvedeným opatřením podařilo ekonomickou situaci organizace v r velmi dobře zvládnout. Faktory ovlivňující fungování organizace po ekonomické stránce: - zvýšení úhrad od klientů od podání žádostí o navýšení příspěvku na péči bylo zvýšeno cca o 900 tis. Kč - navýšení výkonů zdravotní péče cca o 300 tis. Kč - získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu - získání darů na vybavení nové centrální koupelny na 7. patře - snížení nákladů na odvoz odpadů vyjednáním nižší ceny Ke zvýšení kvality poskytované péče přispělo především vybudování nové centrální koupelny na 7. patře. Oproti obdobné akci z roku 2009 se nám podařilo snížit náklady na stavební část zadáním akce malé stavební firmě a získáním darů na vybavení koupelny zvedací vanou a zvedací židlí do vany. Dále je koupelna vybavena i sprchovacím koutem, klienti si tak mohou vybrat, co jim lépe vyhovuje. Velkou investiční akcí byla instalace elektrické požární signalizace, která zvýší pocit bezpečí klientů a významně pomůže k minimalizaci rizik vzniku požáru. I tato akce má svoje místo mezi opatřeními, zvyšující kvalitu služby. Stejně tak i oprava elektroinstalace v jádrech bytových jednotek, která již svou zastaralostí byla rizikem pro vznik požáru. Od 2. pololetí jsme přijali dva nové zaměstnance, a proto již bylo možné efektivněji zorganizovat práci personálu v přímé péči tak, aby byla pružnější a rychleji reagovala na potřeby klientů, zejména tím, že byla zajištěna stálá přítomnost personálu na další sesterně na 6. podlaží a byla také na tomto podlaží zprovozněna kuchyňka s jídelnou. Tím jsme udělali pokrok v transformaci naší služby. Ke zvýšení kvality služby dále přispělo z hlediska vybavení provozu: - vybavení 11 pokojů novým seniorským nábytkem - zprovoznění kuchyňky a jídelny na 6. patře, a tím zkrácení doby výdeje a snadnější uchování požadované teploty stravy - nákup 3 ks invalidních vozíků - nákup sprchového křesla do centrální koupelny z hlediska procesního: - Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči 2

3 - Supervize týmové i mezitýmové, které vedly k vyřešení komunikačních problémů mezi úseky - Vypracování nového systému hodnocení zaměstnanců - Zavedení pravidelných porad k individuálnímu plánování a případových porad Obraz zvyšování kvality sociální služby doplňuje bohatá nabídka aktivizačních činností, společných i individuálních, prováděných na základě osobních cílů klientů, vyplývajících z individuálního plánování. Tyto aktivity nejsou zaměřeny jen na vyplnění volného času, ale hlavně na udržení současného stavu soběstačnosti nebo zvýšení míry soběstačnosti klientů, na posílení jejich dobré psychické kondice. Velkou příležitost prezentovat činnost naší organizace jsme měli v r v úzké spolupráci s odborem sociálních věcí města Hodonín. V rámci komunitního plánování byly uskutečněny Kulaté stoly v obcích, spadajících do působnosti ORP Hodonín. Celkem jsme se zúčastnili na čtyřech Kulatých stolech, a to v Hodoníně, Dubňanech, Dolních Bojanovicích a Lužicích. Občané těchto a dalších přilehlých obcí tak měli možnost se seznámit formou prezentace zařízení s jednotlivými druhy sociálních služeb. Soudě dle ohlasu, naše prezentace byla velmi pozitivně přijata. Z dalších forem prezentace uvádíme následující příležitosti. - články v Hodonínské listy a regionálním týdeníku - Webové stránky - Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb - Společenské události v zařízení: Nesportovní olympiáda zaměstnanců a klientů, kdy nás navštívila starostka Hodonína, která předala ceny vítězným týmům a byla velmi potěšena atmosférou v domově a způsobem, jakým s klienty pracujeme. - Taneční vystoupení našich klientů v kulturním domě Hodonín u příležitosti Dne seniorů Města Hodonín. - Další společenské události (ples, košt vína, vánoční jarmark), kam zveme rodinné příslušníky - Projekt včasného záchytu paměti ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Sídlo: tř. Bří Čapků 1, Hodonín IČ: Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno 3

4 VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: , , kl Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: , kl Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: , kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: , kl. 105 Sociální pracovnice: Mgr. Hana Maňáková Vedoucí úseku sociální péče Mgr. Alena Pavlíčková Tel.: , kl. 106 Tel , kl Účetní Hana Bujáková Tel , kl Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. 4

5 Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. 4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. Zásady poskytování služby - respektování práv klienta to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. - respektování svobodné volby klienta to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. - pružnost v poskytování služeb to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. 5

6 - respektování individuálních potřeb to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů. I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA 107 POČET KLIENTŮ K PŘIJETÍ 10 ÚMRTÍ 11 UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST 1 OBLOŽNOST V % 99,43% VĚKOVÁ STRUKTURA let let let 39 nad 95 let 2 Průměrný věk 83,95 Ke konci sledovaného období jsme měli v pořadníku žadatelů 594 žádostí. Jen v roce 2013 bylo přijato 48 žádostí, kterým nemohlo být vyhověno z kapacitních důvodů a10 žadatelům byla žádost zamítnuta z důvodů zdravotních ( 91 odst. 3 písm. c). O přijetí a zaevidování žádostí zasíláme žadatelům potvrzení, ve kterém je současně žádáme o oznámení nově vzniklých skutečností, majících vliv na přijetí. Žádosti jsou průběžně aktualizovány. V roce 2013 jsme se zájemců písemně dotazovali, zda trvá jejich zájem o přijetí do domova. Stejné šetření bude realizováno v roce Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z celkové kapacity Stupeň č.i 800,- Kč 9 8,41 Stupeň č. II ,- Kč 35 32,71 Stupeň č III. 8000,- Kč 28 26,17 Stupeň č. IV 12000,- Kč 12 11,21 Bez příspěvku 23 21,50 Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 6

7 2. stravování : domov poskytuje celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek 7. počítač Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (např. mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke 7

8 stravě adresovat přímo vedoucí kuchařce, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem. Kulturní a společenský život Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. V roce 2013 si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti a jednorázové měsíční aktivizační činnosti. Veškeré pravidelné aktivizační činnosti poskytujeme jak skupinově, tak i individuálně na pokojích klientů. O nabídce jsou klienti informováni předem, prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Koncem každého roku vyhodnocujeme zájem klientů o naši nabídku. Na základě zjištěných údajů upravujeme na další rok pravidelné denní aktivity a sestavujeme plán jednorázových měsíčních aktivit. Přehled akcí za rok 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Turnaj paměti Posezení při koblihu Beseda Fašaňk a masopust Vzpomínkové dopoledne foto akcí 2012 Čepicový ples Pečeme milosti a malé posezení Křeslo pro hosta - kněz Malování a prodej vajíček Bramboráková kavárna Hudební odpoledne hudba 50 a 60 léta Vzpomínkové dopoledne první zaměstnání Košt vína a taneční vystoupení klientů Výstava miniflóra 8

9 Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Beseda jak se chránit proti slunci, pitný režim Nesportovní olympiáda Barevný týden Vystoupení k Dni matek Vzpomínkové dopoledne můj první dort Výstava fotografií dortů Návštěva zoo Hudební odpoledne - country Vítání léta - grilování Beseda Cyril a Metoděj Posezení při dortu Turnaj v křížovkách Loučení s létem grilování Vzpomínkové dopoledne foto akcí 2013 Návštěva ZOO Křeslo pro hosta - lékař Turnaj ve hře Člověče, nezlob se Beseda kožní nemoci Vystoupení klientů na Dni seniorů Vzpomínkové dopoledne hračky našeho dětství Divadelní představení Výstava naše dětství (foto a hračky) Ples ke Dni seniorů Beseda bolesti zad, masáže a RHB Vánoční jarmark Hudební odpoledne - dechovka Vzpomínkové dopoledne mé dětství a vánoce Pečeme vánočky a malé posezení Mikulášská kavárna - topinková Mikulášská nadílka Vánoční vystoupení dětí Zpívání u vánočního stromečku Domov pro seniory Bažantnice během roku 2013 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zúčastnili jsme se aktivně Kulatých stolů, které pořádal sociální odbor města Hodonína pro seznámení občanů Hodonínska s typy a druhy poskytovaných služeb. Zapojili jsme se do projektu Gerontologické a organizační supervize, zajišťovaný zřizovatelem, ve kterém je zabezpečováno vzdělání pracovníků přímé péče v oblasti péče o klienty 9

10 s demencí, a to jak formou vzdělávacích seminářů, tak i konzultací přímo v našem zařízení. Projekt GOS Pracovníci přímé péče a vedení zařízení se aktivně zapojovali do projektu Gerontologické a organizační supervize (GOS), organizované Jihomoravským krajem, ČALS a fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. V roce 2013 pokračovalo vzdělávání v oblasti paliativní péče a detekce a léčby bolesti u lidí s demencí. Projekt pro domovy pro seniory byl ukončen závěrečnou konferencí v prosinci Účastnili jsme se těchto vzdělávacích a konzultačních aktivit: - seminář Druhy demence, detekce a léčba bolesti - kazuistický seminář Druhy demence, detekce a léčba bolesti - profesní setkání ELNEC k paliativní péči - konzultace a kazuistické semináře k péči o klienty s demencí - konzultace a kazuistický seminář paliativní péče konference Bon appetit v Brně setkání k zajišťování a kvalitě zdravotní péče, hodnocení spolupráce v projektu GOS II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: provozně- ekonomický mzdová účetní zdravotní péče vrchní sestra stravovací - vedoucí kuchařka sociální péče sociální pracovnice přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese Počet Průměrná platová třída THP (ředitel, účetní, 4 10 personalista) Sociální pracovnice 2 9 Všeobecné sestry 6 10 Pracovníci sociální péče 26 5 Kuchaři 5 5 Skladnice 1 5 Údržba 2 5 Pradleny

11 Uklízečky 6 2 Vrátná 2 2 Nemocnost v roce ,44 % Pracovní úrazy v Vzdělávání zaměstnanců se v roce 2013 týkalo těchto profesí: Pracovníci v sociálních službách Všeobecné sestry Sociální pracovnice Účetní Mzdová účetní a personalistka Pokladní Pracovníci v sociálních službách: Celkový počet hodin na vzdělávání k naplněno Sociální pracovníci Celkový počet hodin na vzdělávání k naplněno 560/rok 663 hodin 48h/rok 97 hodin Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků: Účetní se zúčastnila školení týkajících se účetních souvztažností, dlouhodobého majetku, archivace. Mzdová účetní se účastnila školení týkajících se změn v zákonech, odměňování zaměstnanců a personalistiky. Pokladní se účastnila školení o používání nové verze programového vybavení agendy úhrad. Plány vzdělávání se stanovují při hodnocení zaměstnanců vždy na další rok. Při hodnocení je zároveň zhodnoceno naplňování tohoto plánu za předchozí období. II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Bydlení Strava Celkem Jednolůžkový + celodenní strava 4890,- 3600,- 8490,- Jednolůžkový+dia celodenní strava 4890,- 3930,- 8820,- Dvoulůžkový + celodenní strava 4470,- 3600,- 8070,- Dvoulůžkový+dia celodenní strava 4470,- 3930,- 8400,- 11

12 II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem ,439 tis. Kč, oproti roku 2012 byly vyšší o 7,02% zejména v důsledku navýšení počtu zaměstnanců. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 50,03%, další významnou nákladovou položkou byla spotřeba materiálu, kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek, dále spotřeba energií a vody (24,31%). Celkové výnosy domova pro seniory byly ,209 tis. Kč, což je o 6,74% více jak v roce 2012, dotace na provoz se podílely na výnosech 32,50%, klienti se na financování provozu podíleli 62,10%, což znamená mírný nárůst oproti roku 2012 (o 1,27%). Došlo k mírnému navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových výnosech podílejí 3,48%. Bylo to způsobeno navýšením počtu výkonů a dále proplácením výkonů v plné výši dle objemu péče za rok 2011, který byl z hlediska příjmů od zdravotních pojišťoven velmi příznivý. Hospodaření organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč, což bylo dáno zejména šetřením nákladů a příznivým vývojem v příjmech za péči (příspěvek na péči). Přehled sponzorských darů Účel daru/dotace Výše Od daru/dotace Zdravotnický materiál ,- Josef Hatoň, Zábřeh Zvedací vana ,- Kimberly Clark Zvedací židle ,- Kimberly Clark Věcné dary 2.300,- Kooperativa-zaměstnan. 12

13 Struktura některých nákladových položek za rok 2013 (v Kč) Spotřeba materiálu čistící, dezinfekční Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby Spotřeba materiálu na ergoterapii Spotřeba materiálu na údržbu Spotřeba potravin Spotřeba ochranných pomůcek, prádla Spotřeba materiálu nádobí, nářadí do kuchyně Spotřeba DDHM do 3000, Spotřeba DDHM do , Spotřeba pohonných hmot Spotřeba knihy, časopisy, tisk Spotřeba elektrické energie Spotřeba plynu, tepla Spotřeba vody - vodné Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

14 Náklady 2013 Náklady (Kč) % Náklady celkem Mzdové náklady ,03 Odvody soc. a zdravotní ,1 Spotřeba mat. a energie ,31 Opravy a údržba ,84 Náklady na služby ,73 Odpisy ,07 Ostatní náklady ,92 Výnosy 2013 Výnosy % (Kč) Celkové výnosy Tržby z úhrad za bydlení ,34 Tržba za stravu ,77 Tržby příspěvek na péči Tržby zdravotní pojišť ,48 Dotace MPSV ,21 Příspěvek - zřizovatel ,89 Jiné výnosy ,31 Rozvaha 2013 Výkaz zisku a ztráty Viz příloha V Hodoníně dne Zpracovala : Vladimíra Křížková 14

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více