01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti"

Transkript

1 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s. Věřím, že tímto obnovíme nebo spíše opravdu nastartujeme tradici, která by se dle mého názoru k podobnému typu společnosti měla vázat. S nostalgií a jistým druhem závisti pohlížím vždy na časopisy ostatních firem z našeho oboru, když je pravidelně dostávám v poště a odpoledne, kdy utichne běžný provoz v kancelářích, si je pročítám. Je velmi zajímavé vidět, jak ostatní firmy popisují nejdůležitější události jejich života, chlubí se svými úspěchy, popisují a fotografiemi dokumentují realizované stavby často s aplikací našich výrobků. A to je právě ten okamžik, který ve mně vždy probudí potřebu poukázat nějak na to, že také my všichni zaměstnanci společnosti ŽPSV a.s. odvádíme dobrou práci, vytváříme hodnoty, přicházíme s nápady, inovacemi, podílíme se na mnoha a mnoha stavbách ve všech oborech stavebnictví, ale toto, bohužel, nijak neprezentujeme navenek. Věřím, že právě tomu může tento časopis pomoci. Ale nejen tomu, také pocitu hrdosti na příslušnost k takové firmě, posílení loajality zaměstnanců na všech stupních a i prosté informovanosti širokého okruhu zaměstnanců a ostatních čtenářů o dění a událostech ve firmě, o jejím stavu. Přeji při této příležitosti tomuto čtvrtletníku a všem, kteří se na jeho vytváření budou podílet, hodně úspěchů, hodně zajímavých témat a hodně spokojených pozitivně oslovených čtenářů. Vím, není to lehké najít pravidelně dostatek zajímavých témat a tato podat srozumitelně a poutavě, aby oslovila co nejvíce čtenářů a aby čtvrtletník nebyl jen potištěným papírem, ale objektivním zajímavým informačním zdrojem. Jsem rozhodně přesvědčen, že společně se nám podaří tento cíl naplnit. Je potěšující ten fakt, že tento obnovený čtvrtletník vydáváme poprvé právě v době, kdy jsme snad definitivně překonali jedno z nejhorších období existence Společnosti a nyní se nadychujeme do nové éry, která důkladně vyzkouší naše schopnosti, připravenost, odbornou i technickou úroveň, loajalitu, operativnost a celkovou zdatnost. Avizované úkoly, které vyplývají z aktuálních potřeb budování dopravní infrastruktury v ČR, jsou velmi náročné a často na samé hranici našich možností a kapacit. Obrat k takovému stavu jsme si ale v letech velmi přáli a ten nyní nastal. Pojďme společně ukázat, že náš kolektiv je schopen se s takovými úkoly beze zbytku a se ctí vypořádat, protože jen tak můžeme být v aktuálních tvrdých tržních podmínkách úspěšní! Přeji Vám všem k tomu hodně odhodlání, odvahy, chuti do práce, správných rozhodnutí a porozumění úspěch se pak jistě dostaví. Ing. Jan Spevák generální ředitel Osazený krajní nosník s konstrukcí na staveništní zábradlí. Mosty Stehelčeves, Knovíz SEMET Červený Kostelec D1 Lhotka - Velká Bíteš Buhler Žamberk Nízké protihlukové clony Výrobní závod Doloplazy představení závodu strana 2 strana 3 strana 4 strana 9

2 SOUTĚŽ Vymyslete nový název čtvrtletníku a zašlete na nejpozději do Nejlepší návrh, vybraný porotou, bude odměněn částkou 1.000,- Kč. VÝBĚR Z REALIZACE ZAKÁZEK MOSTY STEHELČEVES A KNOVÍZ Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel stavby: SDS EXMOST spol. s r. o. Projektanti: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. a Projekční kancelář Ing. Antonín Pechal, Brno Výroba: závod Litice nad Orlicí Termíny realizace: 03-09/2014 a 05/2014, 08/2014 uskutečnila v březnu a II. etapa montáže v srpnu letošního roku. Naše společnost se podílela na realizaci akce R 7 I/7 Stehelčeves most ev. č ,2 dodávkou a montáží 84 ks mostních nosníků. Nosníky byly předem předpínané v průřezu I v závodě Litice nad Orlicí. Montáž probíhala ve dvou etapách, I. etapa montáže 42 ks nosníků se Další realizací, na které jsme se podíleli, byla akce R7/ I7 Knovíz, most ev. č rekonstr. mostu. Zajišťovali jsme výrobu, dopravu a montáž 56 ks prefabrikovaných železobetonových nosníků typu MK-T včetně provedení dodatečného dopnutí kabelu spojitosti. Montáž opět proběhla ve dvou etapách z podmostní konstrukce. I. Etapa montáže 28 ks nosníků byla provedena v květnu, II. etapa v srpnu letošního roku. Nosníky na oba mosty byly vyrobeny v závodě Litice nad Orlicí. K montáži byl použit autojeřáb o nosnosti 300 t. Oba mosty, byly vyrobeny a smontovány ve vysoké kvalitě dle stanoveného harmonogramu. SEMET Červený Kostelec výrobní hala 2. etapa Objednatel: SEMET s. r. o. Projektant konstrukce: Hladík a Chalivopulos Brno Projektant fasády: ŽPSV a. s., Ing. Petr Chromek Výroba: závod Litice nad Orlicí Termín realizace: 08-10/2014 V měsíci srpnu 2014 se začala realizovat dodávka a montáž skeletové konstrukce a fasádního sendvičového pláště na akci SEMET Červený Kostelec výrobní hala 2. etapa. Předmětem dodávky je také zpracování výrobní a montážní dokumentace. Prefabrikovaná železobetonová konstrukce je vyráběna v závodě Litice nad Orlicí. strana 2

3 D1 MODERNIZACE úsek 21: LHOTKA VELKÁ BÍTEŠ Osazený krajní nosník s konstrukcí na staveništní zábradlí. Generální dodavatel stavby: OHL ŽS, a. s. Projektant: MDS projekt s. r. o., Vysoké Mýto Výroba: závod Litice nad Orlicí Termín realizace: , 11/2014, 05/2015 modernizace úsek 21: Lhotka Velká Bíteš. Zakázka zahrnuje celkem 4 objekty. Jedná se o dodávku a montáž předepjatých nosníků MK-T včetně vyprojektování výrobní 7 z 9 a montážní dokumentace. Dokončená montáž mostu. Montáž probíhá v několika etapách. Předpokládané dokončení posledního objektu je v květnu Novou zakázkou pro naši společnost je realizace akce D1 Ukládání nosníků MKT na pomocné nosníčky aby bylo možné vybetonovat úložný práh. V popředí elastomerové ložisko se spřažujícími trny ( čtverec modté barvy). Dostavba areálu Bühler Žamberk Investor: Bühler CZ s. r. o. Generální dodavatel stavby: Marhold a. s., Skanska a. s. Projektant: ŽPSV a. s., Ing Petr Chromek Výroba: závod Litice nad Orlicí a Čerčany Termín realizace: 08/ /2014 V průběhu výstavby bylo nutné řešit problémy s pilotovým monolitickým založením. Z tohoto důvodu došlo k přerušení montáže, demontáži části již smontované konstrukce a po provedení sanací základových konstrukcí opětovné montáži. Práce se tímto protáhly až na přelom roku Nosníky MKT se ukládají na pomocnou konstrukci, která j kotvená do opěry mostu. 3 z /2014, kdy pokračující montáž proběhla po změně generálního dodavatele stavby. Stavba byla dokončena v červenci letošního roku. V roce 2013 se naše společnost podílela na výstavbě prefabrikovaného skeletu a opěrné zdi areálu Bühler Žamberk. Jedná se o šesti lodní průmyslovou halu s administrativní pěti podlažní vestavbou. Těžká technologická zařízení byla umístěna do prvního nadzemního podlaží, což s sebou přineslo nutnost montáže prefabrikovaného stropu z nadrozměrných průvlaků o hmotnosti až 42 tun. oddělení zakázky strana 3

4 NOVÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY PRO ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ TRATĚ Problematika snižování hlukové zátěže doléhající na obyvatele podél dopravně zatížených železničních a tramvajových tratí se v posledních letech stala pro mnoho dopravních staveb neurotickými body. Nejčastěji používané vysoké protihlukové zdi různých materiálových bází sice poměrně účinně zastiňují přilehlá okolí před šířením hluku z kolejových vozidel, ale současně vytváří zcela nová stavební díla fyzicky i opticky rozdělující daná území nebo územní celky. Cílem tohoto příspěvku je seznámit širokou odbornou veřejnost se zkušenostmi získanými při vývoji a realizaci nízké protihlukové clony na tratích národního správce železniční infrastruktury České republiky - SŽDC. Stávající vysoké protihlukové stěny (dále jen PHS) jsou technicky navrženy jako soustava sloupů pevně spojených se zemí, mezi které jsou osazovány jednotlivé dílce, nejčastěji prefabrikované nebo montované panely, Obrázek 1: Zastínění na severní straně stávajících protihlukových stěn které jsou opatřeny hlukově pohltivou vrstvou nebo sendvičovými vrstvami. Konstrukční výška PHS se obvykle pohybuje v rozmezí 3,00 až 4,00 m nad okolním terénem, přičemž přiléhající nadzemní část, tzv. sokl, bývá nejčastěji bez hlukově pohltivé vrstvy. Vzdálenost těchto zdí od koleje nebývá menší jak 3,00 m. V případech, kdy PHS jsou stavěny na tratích na náspu nebo v úrovni terénu, dochází na přiléhajících pozemcích orientovaných na sever k výraznému snížení slunečního osvitu nebo až úplnému zastínění s následným vlivem na lokální vegetaci. V únoru roku 2006 byl na konferenci v Brně odborné veřejnosti představen společností PROKOP RAIL z Plzně její interní vývojový projekt směřující k návrhu nového, vlastního technického řešení protihlukových opatření pro železniční a tramvajové tratě. Poprvé zde byla představena koncepce kolejové dráhy obsahující nízkou protihlukovou clonu (dále jen NPC) a kolejové absorbéry hluku. Následně, v roce 2010, bylo na mezinárodním veletrhu drážní a kolejové techniky CZECH RAILDAYS v Ostravě Obrázek 2: Kolejový absorber hluku - CZECH RAILDAYS 2010 široké veřejnosti představeno nové řešení odhlučnění tratí pomocí kolejových absorbérů hluku pod označením BRENS. O rok později na mezinárodním veletrhu ŽELRAIL 2011 ve slovenských Vrútkách byla veřejnosti představena koncepce železniční tratě obsahující jak kolejové absorbéry hluku, tak nízkou protihlukovou clonu BRENS. Základními ideovými prvky návrhu nového technického řešení protihlukových opatření bylo: Tlumení hluku a vibrací co nejblíže jejich zdroji a vzniku; Možnost zřízení protihlukových opatření bez nutnosti zakládání a výhradně na pozemku dráhy; Jednoduchá mechanizovaná montáž a demontáž při provádění výměny železničního svršku, možnost dodatečné instalace na již provozovaných tratích; Snadná rozebíratelnost při provádění záchranných akcí, rychlá a neasistovaná evakuace cestujících z vlaku; Nižší pořizovací a provozní náklady. Společnost ŽPSV Uherský Ostroh od roku 2011 vlastní práva k těmto technickým řešením a licenční právo k ochranné známce BRENS. Nízká protihluková clona BRENS BARRIER je tvořena jednotlivými betonovými prefabrikáty sesazenými na sraz do předem navržené soustavy protihlukového opatření, přičemž její umístění ve stavbě dráhy musí být co nejtěsnější k danému průjezdnému průřezu a provozním potřebám provozovatele dráhy. Vlastní tvar prefabrikátu je navržen tak, že betonová, vzduchově neprůzvučná clona má parabolický tvar s ohniskem ve štěrkovém loži za hlavami pražce a je opatřena zvukově pohltivou vrstvou strana 4

5 ve třech možných situacích vedení dráhy. Vzhledem k charakteru a stáří stavby dráhy byla koruna náspu dráhy rozšířena gabionovým polštářem a jednotlivé dílce clony položeny do ložné vrstvy štěrkodrtě přímo Obrázek 3: Optimální umístění nízké protihlukové clony na bázi pryžových anebo syntetických recyklátů. Horní a vnější strana clony je opatřena plochami umožňující evakuaci cestujících z kolejových vozidel. Dílce jsou odlehčeny sendvičovým uspořádáním spodní části dílce, přičemž vlastní ložná plocha dílce je opatřena systémem příčných a podélných prostupů umožňující odvod srážkových vod z tělesa dráhy. Pro zvýšení příčné tuhosti soustavy dílců clon jsou styčné spáry opatřeny vybráními pro kónické pryžové spojovací čepy. V případě zásahu záchranných složek se provede vyjmutí nebo přeříznutí těchto spojovacích čepů a vytržení kteréhokoliv dílce ze soustavy pomocí lanového navijáku nebo pomocí tažného lana. Pro zajištění bezpečného pohybu pracovníků správce dráhy v koleji se provádí po cca 10 až 20 únikové otvory prostupy a to pouhým odsazením dílců nebo vložením upravených dílců. Obrázek 5: První instalace nízké protihlukové clony v Praze Hlubočepích na tyto polštáře. Hlukově pohltivá vrstva je zde tvořena deskami z pojeného pryžového recyklátu s parametry zvukové pohltivosti A3. Akustická měření a vyhodnocení efektivnosti protihlukového opatření byla provedena nezávislou akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha těsně před instalací a ihned po instalaci nízkých protihlukových clon. Následná měření po ročním zkušebním provozu dosažené hodnoty potvrdila, viz tabulka č.1. Tabulka 1: Dosažené parametry efektivnosti NPC v Praze Hlubočepích před a ihned po instalaci NPC a po jednoročním zkušebním provozu Obrázek 4: Prototypové dílce clony na vlečce ŽPSV v prosinci 2011 V prosinci 2011 byly vyrobeny prototypové dílce, které byly osazeny k provozované závodové vlečce ŽPSV v Čerčanech a následně bylo celé technické řešení představeno zainteresovaným pracovníkům ministerstva dopravy a SŽDC. V roce 2013 došlo k realizaci dvou zkušebních úseků s nízkými protihlukovými clonami. Historicky první instalace nízké protihlukové clony byla realizována v Praze Hlubočepích na trati Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun a to na vnější straně směrového oblouku v Prokopském údolí. Vlastní zkušební úsek obsahuje část trati v zářezu, odřezu a na náspu, takže zde byly ověřeny vlastnosti nízké protihlukové clony Obrázek 6: Schéma umístění měřících mikrofonů Druhou zkušební instalací nízké protihlukové clony byla realizace protihlukových opatření v obci Tetčice u Brna na trati Brno Zastávka u Brna - Jihlava. Instalaci nízké protihlukové clony předcházelo zcela zásadní odmítnutí výstavby klasické vysoké protihlukové stěny v rámci připravované investiční akce zdvoukolejnění a elektrifikace strana 5

6 trati Brno - Zastávka u Brna v obci Tetčice, ulice Sušilova. Tento odpor obce a občanů z Tetčic zcela zablokoval realizaci této stavby. Obrázek 7: Maketa dvoukolejné tratě s nízkou protihlukovou clonou na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tetčice SŽDC, Stavební správa v Olomouci společně s projektantem a dodavatelem NPC v prosinci roku 2012 představila projekt instalace nízké protihlukové clony na veřejném zasedání zastupitelstva obce s cílem přesvědčit občany Tetčic o zájmu správce dráhy nalézt oboustranně přijatelný kompromis a odblokovat tuto investiční akci. V druhé polovině roku 2013 byla stavba nízké protihlukové clony v obci Tetčice realizována. Narozdíl od první instalace v Praze Hlubočepích byly dílce BRENS BARRIER nízké protihlukové clony osazeny dále od osy koleje a to z důvodu jízd zásilek s překročenou ložnou mírou. Dílce byly osazeny na vzdálenost 2,00 m od osy koleje s výškou 0,73 m nad temenem kolejnice. Sestava NPC obsahovala dva různé typy dílců, které respektovaly místní požadavky na umístění NPC v prostoru železniční stanice a v místě kolejového větvení. Obrázek 9: Odsazení nízké protihlukové clony v místě návěstidla a přestavníku výhybky č.1 vyrovnávací vrstvy štěrkodrtě na zhutněnou zemní pláň. V místech návěstidel a přestavníku výhybky č. 1 byly dílce NPC odsazeny a tvarově upraveny podle projektu. Vzhledem k větší vzdálenosti dílců NPC od osy koleje bylo přistoupeno při realizaci k sendvičovému uspořádání hlukově pohltivých desek tvořených ze syntetického recyklátu STERED s pryžovým recyklátem na povrchu. Tabulka 2: Dosažené parametry efektivnosti NPC v Tetčicích před a ihned po instalaci NPC a po půlročním zkušebním provozu. Pro kategorii vozidel 1 a 2 - osobní vlaky a rychlíky vybavené špalíkovou, resp. špalíkovu a kotoučovou brzdou. Pro kategorii vozidel 5 - motorové jednotky. Obrázek 8: Vzorový příčný řez nízké protihlukové clony v obci Tetčice I zde byla provedena akustická měření nezávislou akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha a to při zachování stejné metodiky měření a vyhodnocení efektivnosti protihlukového opatření. Vlastní výstavba nízké protihlukové clony probíhala po předchozí úpravě geometrické polohy koleje strojním podbitím za plného železničního provozu. Vzhledem k situaci místa a šířce koruny zemního tělesa dráhy nebylo nutné provádět její rozšíření a jednotlivé dílce byly osazeny do ložné Obě instalace nízkých protihlukových clon prokázaly srovnatelnou efektivitu s klasickými vysokými protihlukovými stěnami. Jejich výstavba byla ve srovnání s klasickými protihlukovými stěnami několikanásobně kratší, nevyžadovala žádné základové konstrukce a nezasahovala mimo pozemek dráhy. Související provozní ověřování prokazuje jejich bezproblémovou provozuschopnost v běžném železničním provozu. Obyvatelé přilehlých pozemků zaznamenali citelné snížení hluku od projíždějících vlakových souprav. Na základě všech dosavadních zkušeností a i ze zahraniční literatury lze vyvodit závěr, že nízké protihlukové clony strana 6

7 jsou plnohodnotnou náhradou klasických vysokých protihlukových stěn jednokolejných a dvoukolejných tratí zejména v místech, kde železniční trať je vedena na náspech nebo mostech, případně v úrovni terénu. Jejich stavba nemá rušivý dopad na krajinotvorbu a urbanistická členění sídelních celků. Pilotní aplikace NPC v obci Tetčice získala v červnu 2014 v soutěži Dopravní stavba, dopravní technologie 2013 cenu poroty. Veřejností i cestujícími jsou obě aplikace kladně přijímány a proto další rozvoj těchto protihlukových opatření nyní závisí zejména na správcích tratí a projektantech uvést tato opatření do každodenní praxe. Jan Eisenreich vedoucí oddělení techniky a technologie REALIZACE ZAHRANIČNÍCH ZAKÁZEK Co se týče úspěchů společnosti v zahraničí, musíme konstatovat, že za uplynulé tři čtvrtletí roku 2014 jsme se opět posunuli v naší tržní síle dopředu. V rámci železničního dopravního stavitelství jsme již tradičně zaznamenali úspěch na Slovensku, kde mimo standardních dodávek žlabů, příkopových tvárnic apod. jsme nově dodali 2 typy nástupišť. Jednalo se o dodávky nástupišť typů H95 s pohltivou vrstvou a L75 s lomenými konzolovými deskami (viz. foto z realizace - nástupištní hrany H95) na zakázky modernizace tratě Púchov - Žilina pro rychlost do 160 km/ hod. pro stavební společnosti OHL ŽS, a.s., TSS GRADE a.s. Právě v oblasti dodávek výhybkových pražců naše společnost opět v tomto roce prokázala, že je schopna velmi účinně exportovat tyto pražce do zahraniční. Díky dobrým vztahům s výrobcem výhybek VOSSLOH Min AD Niš jsme dodali naše výhybkové pražce např. do Srbska či Slovinska. Do Slovinska se jednalo o referenční ale z dlouhodobého horizontu o důležitou zakázku. Tato země je zvyklá své výhybkové konstrukce montovat na dřevěné pražce a do budoucna chce významně rozšířit portfolio výhybek právě na betonových pražcích. Již v tuto chvíli připravujeme kontrakt na další výhybkové konstrukce právě do Slovinska. V závěru roku 2014 a zač budeme také realizovat dodávky výhybkových pražců na další 2 zajímavé projekty financované v Srbsku z Kuvajtských a Ruských zdrojů. Připravujeme se také na kontrakt do Řecka. Vedle a BÖGL a KRÝSL, k.s. Minimálně jeden z těchto typů nástupišť bychom rádi uvedli nejpozději v příštím roce také v České republice. Dále na Slovensko směřovali dodávky prefabrikovaných desek Porr pro pevnou jízdní dráhu (Bratislavský tunel, Viamont DSP a.s.) či dodávky rámových propustků pro OHL ŽS SK, a.s. Další skupinou produkce vyvážené na Slovensko byly protihlukové stěny. Tato velmi zajímavá komodita ze sortimentu ŽPSV se povedla uplatnit poprvé na slovenském trhu minulý rok. Tento rok jsme tedy již potvrdili naši schopnost zobchodovat a bezchybně dodat i sortiment protihlukových stěn. Již standardním produktem exportovaným na Slovensko našemu dlouholetému obchodnímu partnerovi, společnosti DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o., byly výhybkové pražce. dodávek na výše uvedené trhy jsme dále exportovali výhybkové pražce pro bulharskou společnost voestalpine VAE SOFIA LTD a také pokračovali v dodávkách pro naši společnost ve skupině tureckou OHL ZS A.T., kde plníme kontrakt na dodávku 170 sad výhybkových pražců pro projekt Marmaray (spojení Evropské a Asijské části). Zde došlo také ke spolupráci s rakouským výrobcem voestalpine VAE SOFIA LTD, kdy výhybky z provenience VAE jsou montovány na naše výhybkové pražce. Do Turecka jsme také získali kontrakt na dodávku atypických pražců s přídržnicemi, který ač nevelkým objemem dodávek strana 7

8 okolo pražců, dosáhl u naší dceřiné společnosti ŽPSV Ltd. Bulharsko velmi solidní ziskovosti. Přes našeho dlouholetého partnera, společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., jsme dodali výhybkové sady také do Norska, kde se jednalo o již druhou dodávku. Vedle exportu výhybkových pražců jsme započali s dodávkami na polský trh a to konkrétně atypickým nástupištěm. Jedná se o první vlaštovku v rámci železničního segmentu v Polsku. Pevně věříme, že ne poslední. V souvislosti s naším exportem je nutno se zmínit také o dodávkách (bez montáže) prefabrikovaných stěn pro stavbu obytného a obchodního komplexu vč. vídeňského mrakodrapu Citygate pro firmy Franz Seidl+Sohn mbh resp. Voitl & Co. Jednalo se celkem o výrobu cca m 2 stěn ze závodu Nové Hrady. Tato zakázka také představuje jednu z významných referencí naší skupiny Pozemních staveb v průběhu r Co říci na závěr? V tomto roce vedle slibně rozvíjejícího se trhu v České Republice, dokážeme být úspěšní také v zahraničí. To do jisté míry značí o efektivitě výroby a řízení společnosti, jelikož není jednoduché vyvážet betonové výrobky díky přepravním nákladům na velké vzdálenosti. Doufejme, že v letech příštích budeme min. stejně úspěšní. Ing. Tomáš Opletal, MBA obchodní ředitel REALIZACE ZAKÁZEK NA ŽELEZNICÍCH V ČR Oblast dodávek našeho zboží na stavby a rekonstrukce železničních tratí v ČR zaznamenala v tomto roce výrazný nárůst. Do staveb železnic směřují významné finanční prostředky z dotací Operačního programu doprava. H 130, patkové trouby a celá řada dalších námi vyráběných prefabrikátů. Snahou pracovníků obchodního úseku je zachytit všechny nové stavby a z těchto staveb zajistit pro naši společnost co nejvíce zakázek. V součinnosti s úsekem výroby se nám to vcelku již od prvních měsíců tohoto roku daří a zdárně vytěžujeme výrobní kapacity našich závodů. V současnosti nejvíce na závodech cítí, jaký enormní tlak je ze strany obchodu vyvíjen na výrobu prefabrikátů. V druhém pololetí se zvyšuje počet soutěžených zakázek, především rekonstrukcí nástupišť, propustků a prakticky se zkracují i termíny výstavby, kdy od vyhlášení vítěze Dopad na nás to má takový, že kromě dlouhodobých zakázek na stavby koridorů se objevila celkem nenadále řada nových staveb a tím pro nás zakázek, které ve svém objemu tyto koridorové stavby překračují. Výrazně se přitom projevuje tlak na rychlost staveb a tím i na nás co do rychlosti zabezpečit výrobu a zboží co nejrychleji na stavby dodat. S tímto se musíme především ve výrobě vypořádat. Obdobná situace je i u dalších výrobků, jako jsou nástupiště Sudop, nástupištní hrany strana 8

9 soutěže a odevzdáním hotového díla jsou i jen dva měsíce. Znovu se potvrzuje, že hlavním tahounem letošního roku jsou dodávky našich výrobků pro stavby a rekonstrukce železnic a naše společnost je v tomto ohledu úspěšná především proto, že ji minulé velmi špatné roky stavebního trhu neoslabily a mohla tak rychle reagovat na tuto změnu posílením svých výrobních kapacit. Ing. Jaroslav Doubrava produktový manažer PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU ZÁVOD DOLOPLAZY Závod Doloplazy se nachází v Olomouckém kraji (okres Prostějov), poblíž městyse Nezamyslice. Rozprostírá se na ploše m2. V současné době má závod 187 zaměstnanců a je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v rámci regionu. Současně jej lze označit za největší a nejvýznamnější závod společnosti. nástupištní prvky, odvodňovací žlaby, kabelové žlaby apod. Část produkce je vyráběna vibrolisováním na lince Schlosser. Jde především o různé druhy zámkové dlažby, obrubníky, příkopové tvárnice či poklopy. Nezanedbatelnou součást výroby posledních let pak představují prefabrikáty související s instalací představených lodžií bytových domů, využívané především při revitalizacích panelových domů v České republice i na Slovensku. Určitou doplňkovou činností závodu je také dodávka transport betonu vlastním auto-domíchávačem. V souvislosti se zvýšenými požadavky na dodávky betonových pražců, určených pro železniční stavby v ČR, došlo v letošním roce v rámci výrobní linky B 91 S k realizaci přestavby zracích komor s novým zavážením a vyvážením výrobních forem do těchto komor. Tato investice, jež proběhla v neuvěřitelně krátkém čase (během jednoho měsíce), přinesla závodu možnost navýšit kapacitu výroby Nosným programem závodu je výroba příčných železničních pražců B 91 S z předpjatého betonu s aplikací upevnění Vossloh a dále výroba předpjatých betonových výhybkových pražců. Tyto základní produkty mají své zákazníky nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Další, neméně významnou složku výrobního programu závodu tvoří široká paleta prefabrikátů určených pro budování dopravních - železničních staveb, jako jsou pražců o 100%. Zajištění výroby a expedice potřebného množství pražců v návaznosti na rozsah poptávky má zásadní význam pro celou akciovou společnost. Současně s modernizací výrobního zařízení se závod Doloplazy aktuálně zaměřuje na pořízení nových výrobních forem, úspory spotřeby energií a pohonných hmot či vybudování skladových prostor. Co se týká výhledu do budoucnosti V nejbližších letech bude závod pokračovat v zajišťování výroby v rozsahu výše uvedeného výrobního programu. Nicméně v návaznosti strana 9

10 na rozhodnutí vedení společnosti o vybudování nové linky na výrobu inovovaných příčných pražců B 91 T a pražců pro rychlodráhy BC 12 v rámci výrobního závodu Uherský Ostroh (její dokončení a zprovoznění se předpokládá v příštím roce), vyvstává pro závod Doloplazy otázka případného zavedení náhradního výrobního programu. Varianty možného řešení v tomto směru jsou a do budoucna jistě budou předmětem diskuzí a jednání v rámci vedení společnosti i samotného závodu. Ing. Jindřich Vlč ředitel závodu PERSONÁLNÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI PRO ROKY Výrok dne: Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot. Winston Churchill (alias V. Š.) 1) Co je cílem: Hlavním cílem personální strategie ŽPSV a.s. pro roky je udržení a získávání kvalitních, kvalifikovaných zaměstnanců tak, abychom společně udrželi konkurenceschopnost a tržní pozici firmy na současném složitém stavebním trhu v České republice! 2) Co požadujeme: zaměstnance, kteří jsou loajální a motivovaní pro práci; zaměstnance, kteří musí být schopni zvládat stále vyšší nároky na klesající vývoj stavebního trhu z hlediska obchodního, technologického, ekonomického a v neposlední řadě také z hlediska finanční stability firmy; zaměstnance, kteří musí umět včas reagovat na vývoj trhu, na požadavky zákazníků a na potřeby inovací!; zaměstnance, jejichž kvalifikační profil odpovídá požadavkům na dané pracovní místo; zaměstnance, kteří jsou schopni a ochotni dále se vzdělávat a rozvíjet a získané znalosti a zkušenosti uplatňovat při výkonu práce; zaměstnance, kteří zodpovědně a v požadované kvalitě plní zadané úkoly a jsou schopni pracovat v týmu; na pozicích THP preferujeme znalost jazyků. Personální strategie je dílem celého vedení podniku (na jejím vytváření se podílejí všichni manažeři a útvary). Nízká kvalifikace pracovníků odčerpává kapitál, s kvalifikací pracovní síly narůstá síla podniku na trhu. V neposlední řadě klademe veliký důraz na schopnost všech zaměstnanců vypořádat se s důsledky neočekávaných výkyvů ve výrobě a snažíme se vytvářet takové podmínky, abychom společně udrželi konkurenceschopnost a tržní pozici firmy. 3) Co nabízíme: zázemí nadnárodní firmy se zahraničním vlastníkem významně se profilující v železničním stavebním sektoru a také v sektoru pozemních staveb, kde se snažíme o stále se vylepšující pozici na trhu se silným finančním zázemím; práci v kolektivu profesionálů s bohatými zkušenostmi s možností zapojit se do mezinárodních projektů; dbáme na zvyšování, prohlubování a udržování potřebné kvalifikace zaměstnanců; v souladu s potřebami firmy organizujeme a realizujeme profesní rozvoj zaměstnanců; čerpáme finanční prostředky z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců; seberealizaci a kreativní prostor pro uplatnění znalostí, zkušeností a dovedností; dbáme o bezpečnost práce a kultivované pracovní prostředí na všech pracovištích; komunikaci a umění naslouchat. 4) Kde máme rezervy: v produktivitě práce napříč všemi úseky; střední kádr řídících pracovníků především na úrovni mistrů; vzdělanostní úroveň, jazykové vybavení; komunikativnost, ochota týmové práce; získávání kvalitních zaměstnanců; spolupráce se školami. 5) Naše Benefity: poskytnutí mobilního telefonu, popř. notebooku; uzavřená kolektivní smlouva na rok 2014; příspěvek na penzijní připojištění; tvorba sociálního fondu, příspěvek na stravu, příspěvek odborové organizaci; poskytování bezúročných půjček; zapůjčení strojů případně jiného výrobního zařízení; prodej materiálu či výrobků se slevou; zdravotní péče; bezpečnost práce a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; 13. mzda a odměny dle výkonu; firemní vzdělávání. strana 10

11 7) Závěr Co říci závěrem? V současné době se na nás valí takové množství práce, že po letech útlumu a těžké krize zažíváme pravý opak a to velmi rychlý růst. Tento extrém sebou přináší také nejen pozitiva v podobě nabírání nových zaměstnanců, což jistě výrazně přispěje ke snížení nezaměstnanosti ve všech regionech, kde naše firma působí, ale především posílení naší pozice na poli výroby betonových výrobků, což je jistě velmi potěšující. Jsem si ale také vědom toho, že to přináší i spoustu negativ, jako je zaškolování nových zaměstnanců, větší organizační zátěž pro všechny řídící pracovníky i ostatní zaměstnance, stres z náporu množství práce atd. Závěrem jsem ale přesvědčený, že je lepší mít hodně práce, než nemít práci žádnou!!! Přeji všem zaměstnancům hlavně zdraví, pevné odhodlání a touhu porvat se se současnou extrémní situací rychlého růstu naší společnosti. Ing. Vlastimil Štefánek ekonomický ředitel ŽPSV a.s. Chtěl bych ubezpečit všechny zaměstnance, že chceme, abychom i toto velmi rychlé růstové období přežili s nejlepším vědomím a svědomím toho, že jsme proto všichni udělali maximum. Vedení společnosti je také připraveno posílit všechny články organizace, pokud by už někdo někde nezvládal nápor práce, je třeba diskutovat a komunikovat o tomto problému se svým nejbližším řídícím pracovníkem a nadřízeným. Tento rychlý růst také změnil naši vizi z hlediska přechodu k centralizovanému zpracování mzdové a personální agendy, neboť současná doba je diametrálně odlišná od doby, kdy jsme o této změně rozhodli. Tato myšlenka se tedy zatím odsouvá na neurčito. PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ NOVÁ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ Jmenuji se Iva Novotná a od pracuji ve společnosti ŽPSV a.s. jako referent personalistiky a mezd. Mým úkolem zde je sjednotit veškeré činnosti z oblasti personální i mzdové do jednoho celku tak, aby vše na sebe navazovalo a správně fungovalo. Dovolte, abych napsala několik vět o sobě. Pocházím z Vracova, kde doposud žiji. Po vystudování gymnázia ve Strážnici jsem nastoupila do společnosti ČSAO Brno v Kyjově, kde jsem pracovala jako účetní a mzdová účetní. Později tato společnost přešla pod nového majitele, který založil společnost Falcon, s.r.o. Tato se zabývala prodejem a servisem vozů Škoda, stavební činností a údržbou města Kyjova a Brna. Zde jsem pracovala v kumulované funkci jako personalista, mzdová účetní a zároveň hlavní účetní firmy. Při práci jsem vystudovala obor Finance a daně, následně obor Personální management na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíně. Jsem nekonfliktní, společenská, mám ráda pravidla a pořádek. Těším se na dlouhodobou spolupráci se všemi zaměstnanci ŽPSV a.s. Ing. Iva Novotná referent personalistiky strana 11

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

01/2010. Štěstí a zdraví po celý rok 2010. Úvodní slovo. Kolektivní smlouva. přejeme všem svým zaměstnancům i jejich nejbližším!

01/2010. Štěstí a zdraví po celý rok 2010. Úvodní slovo. Kolektivní smlouva. přejeme všem svým zaměstnancům i jejich nejbližším! Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 01/2010 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Kolektivní smlouva na rok 2010 Vzdělávání

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Zpráva představenstva

Zpráva představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2014 Akcie společnosti ŽPSV a.s. jsou veřejně obchodovatelným cenným papírem. Základní kapitál Společnosti nebyl poslední

Více

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 02/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Výroba pro železniční infrastrukturu Referenční stavby realizované v roce 2008 Výrobní

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

čtvrtletník ŽPSV a.s.

čtvrtletník ŽPSV a.s. čtvrtletník ŽPSV a.s. ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh Nástupiště SUDOP Železniční most MK-T Výhybkové pražce Protihluková stěna SILENT Pevná jízdní dráha ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 01 a 03 0100 0300 0301 0302 0304 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 04 0400 0401 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 97 a 99 9700 9900

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PREFABRIKOVANÉ STAVEBNICOVÉ LODŽIE

PREFABRIKOVANÉ STAVEBNICOVÉ LODŽIE PREFABRIKOVANÉ STAVEBNICOVÉ LODŽIE LODŽIE LODŽIE MÍSTO OCELOVÝCH BALKONŮ LODŽIE KDE NIC NEBYLO ZVĚTŠENÍ STÁVAJÍCÍCH LODŽIÍ V České republice bylo v uplynulých desetiletích postaveno velké množství obytných

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21

Nabídka... 4-5. Infrastruktura a ekologické stavby... 15. Rodinné domy... 19. Stavby občanské vybavenosti... 20-21 STAVÍME PRO VÁS Oslovení ředitele................................. 1 Informace o firmě................................ 2 Jakost......................................... 3 Nabídka.....................................

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště

Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Zjištění tepelných mostů obvodového pláště Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 E-Mail: projekce@stanion.cz Přístroj testo 875-2

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více