01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti"

Transkript

1 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s. Věřím, že tímto obnovíme nebo spíše opravdu nastartujeme tradici, která by se dle mého názoru k podobnému typu společnosti měla vázat. S nostalgií a jistým druhem závisti pohlížím vždy na časopisy ostatních firem z našeho oboru, když je pravidelně dostávám v poště a odpoledne, kdy utichne běžný provoz v kancelářích, si je pročítám. Je velmi zajímavé vidět, jak ostatní firmy popisují nejdůležitější události jejich života, chlubí se svými úspěchy, popisují a fotografiemi dokumentují realizované stavby často s aplikací našich výrobků. A to je právě ten okamžik, který ve mně vždy probudí potřebu poukázat nějak na to, že také my všichni zaměstnanci společnosti ŽPSV a.s. odvádíme dobrou práci, vytváříme hodnoty, přicházíme s nápady, inovacemi, podílíme se na mnoha a mnoha stavbách ve všech oborech stavebnictví, ale toto, bohužel, nijak neprezentujeme navenek. Věřím, že právě tomu může tento časopis pomoci. Ale nejen tomu, také pocitu hrdosti na příslušnost k takové firmě, posílení loajality zaměstnanců na všech stupních a i prosté informovanosti širokého okruhu zaměstnanců a ostatních čtenářů o dění a událostech ve firmě, o jejím stavu. Přeji při této příležitosti tomuto čtvrtletníku a všem, kteří se na jeho vytváření budou podílet, hodně úspěchů, hodně zajímavých témat a hodně spokojených pozitivně oslovených čtenářů. Vím, není to lehké najít pravidelně dostatek zajímavých témat a tato podat srozumitelně a poutavě, aby oslovila co nejvíce čtenářů a aby čtvrtletník nebyl jen potištěným papírem, ale objektivním zajímavým informačním zdrojem. Jsem rozhodně přesvědčen, že společně se nám podaří tento cíl naplnit. Je potěšující ten fakt, že tento obnovený čtvrtletník vydáváme poprvé právě v době, kdy jsme snad definitivně překonali jedno z nejhorších období existence Společnosti a nyní se nadychujeme do nové éry, která důkladně vyzkouší naše schopnosti, připravenost, odbornou i technickou úroveň, loajalitu, operativnost a celkovou zdatnost. Avizované úkoly, které vyplývají z aktuálních potřeb budování dopravní infrastruktury v ČR, jsou velmi náročné a často na samé hranici našich možností a kapacit. Obrat k takovému stavu jsme si ale v letech velmi přáli a ten nyní nastal. Pojďme společně ukázat, že náš kolektiv je schopen se s takovými úkoly beze zbytku a se ctí vypořádat, protože jen tak můžeme být v aktuálních tvrdých tržních podmínkách úspěšní! Přeji Vám všem k tomu hodně odhodlání, odvahy, chuti do práce, správných rozhodnutí a porozumění úspěch se pak jistě dostaví. Ing. Jan Spevák generální ředitel Osazený krajní nosník s konstrukcí na staveništní zábradlí. Mosty Stehelčeves, Knovíz SEMET Červený Kostelec D1 Lhotka - Velká Bíteš Buhler Žamberk Nízké protihlukové clony Výrobní závod Doloplazy představení závodu strana 2 strana 3 strana 4 strana 9

2 SOUTĚŽ Vymyslete nový název čtvrtletníku a zašlete na nejpozději do Nejlepší návrh, vybraný porotou, bude odměněn částkou 1.000,- Kč. VÝBĚR Z REALIZACE ZAKÁZEK MOSTY STEHELČEVES A KNOVÍZ Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel stavby: SDS EXMOST spol. s r. o. Projektanti: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. a Projekční kancelář Ing. Antonín Pechal, Brno Výroba: závod Litice nad Orlicí Termíny realizace: 03-09/2014 a 05/2014, 08/2014 uskutečnila v březnu a II. etapa montáže v srpnu letošního roku. Naše společnost se podílela na realizaci akce R 7 I/7 Stehelčeves most ev. č ,2 dodávkou a montáží 84 ks mostních nosníků. Nosníky byly předem předpínané v průřezu I v závodě Litice nad Orlicí. Montáž probíhala ve dvou etapách, I. etapa montáže 42 ks nosníků se Další realizací, na které jsme se podíleli, byla akce R7/ I7 Knovíz, most ev. č rekonstr. mostu. Zajišťovali jsme výrobu, dopravu a montáž 56 ks prefabrikovaných železobetonových nosníků typu MK-T včetně provedení dodatečného dopnutí kabelu spojitosti. Montáž opět proběhla ve dvou etapách z podmostní konstrukce. I. Etapa montáže 28 ks nosníků byla provedena v květnu, II. etapa v srpnu letošního roku. Nosníky na oba mosty byly vyrobeny v závodě Litice nad Orlicí. K montáži byl použit autojeřáb o nosnosti 300 t. Oba mosty, byly vyrobeny a smontovány ve vysoké kvalitě dle stanoveného harmonogramu. SEMET Červený Kostelec výrobní hala 2. etapa Objednatel: SEMET s. r. o. Projektant konstrukce: Hladík a Chalivopulos Brno Projektant fasády: ŽPSV a. s., Ing. Petr Chromek Výroba: závod Litice nad Orlicí Termín realizace: 08-10/2014 V měsíci srpnu 2014 se začala realizovat dodávka a montáž skeletové konstrukce a fasádního sendvičového pláště na akci SEMET Červený Kostelec výrobní hala 2. etapa. Předmětem dodávky je také zpracování výrobní a montážní dokumentace. Prefabrikovaná železobetonová konstrukce je vyráběna v závodě Litice nad Orlicí. strana 2

3 D1 MODERNIZACE úsek 21: LHOTKA VELKÁ BÍTEŠ Osazený krajní nosník s konstrukcí na staveništní zábradlí. Generální dodavatel stavby: OHL ŽS, a. s. Projektant: MDS projekt s. r. o., Vysoké Mýto Výroba: závod Litice nad Orlicí Termín realizace: , 11/2014, 05/2015 modernizace úsek 21: Lhotka Velká Bíteš. Zakázka zahrnuje celkem 4 objekty. Jedná se o dodávku a montáž předepjatých nosníků MK-T včetně vyprojektování výrobní 7 z 9 a montážní dokumentace. Dokončená montáž mostu. Montáž probíhá v několika etapách. Předpokládané dokončení posledního objektu je v květnu Novou zakázkou pro naši společnost je realizace akce D1 Ukládání nosníků MKT na pomocné nosníčky aby bylo možné vybetonovat úložný práh. V popředí elastomerové ložisko se spřažujícími trny ( čtverec modté barvy). Dostavba areálu Bühler Žamberk Investor: Bühler CZ s. r. o. Generální dodavatel stavby: Marhold a. s., Skanska a. s. Projektant: ŽPSV a. s., Ing Petr Chromek Výroba: závod Litice nad Orlicí a Čerčany Termín realizace: 08/ /2014 V průběhu výstavby bylo nutné řešit problémy s pilotovým monolitickým založením. Z tohoto důvodu došlo k přerušení montáže, demontáži části již smontované konstrukce a po provedení sanací základových konstrukcí opětovné montáži. Práce se tímto protáhly až na přelom roku Nosníky MKT se ukládají na pomocnou konstrukci, která j kotvená do opěry mostu. 3 z /2014, kdy pokračující montáž proběhla po změně generálního dodavatele stavby. Stavba byla dokončena v červenci letošního roku. V roce 2013 se naše společnost podílela na výstavbě prefabrikovaného skeletu a opěrné zdi areálu Bühler Žamberk. Jedná se o šesti lodní průmyslovou halu s administrativní pěti podlažní vestavbou. Těžká technologická zařízení byla umístěna do prvního nadzemního podlaží, což s sebou přineslo nutnost montáže prefabrikovaného stropu z nadrozměrných průvlaků o hmotnosti až 42 tun. oddělení zakázky strana 3

4 NOVÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY PRO ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ TRATĚ Problematika snižování hlukové zátěže doléhající na obyvatele podél dopravně zatížených železničních a tramvajových tratí se v posledních letech stala pro mnoho dopravních staveb neurotickými body. Nejčastěji používané vysoké protihlukové zdi různých materiálových bází sice poměrně účinně zastiňují přilehlá okolí před šířením hluku z kolejových vozidel, ale současně vytváří zcela nová stavební díla fyzicky i opticky rozdělující daná území nebo územní celky. Cílem tohoto příspěvku je seznámit širokou odbornou veřejnost se zkušenostmi získanými při vývoji a realizaci nízké protihlukové clony na tratích národního správce železniční infrastruktury České republiky - SŽDC. Stávající vysoké protihlukové stěny (dále jen PHS) jsou technicky navrženy jako soustava sloupů pevně spojených se zemí, mezi které jsou osazovány jednotlivé dílce, nejčastěji prefabrikované nebo montované panely, Obrázek 1: Zastínění na severní straně stávajících protihlukových stěn které jsou opatřeny hlukově pohltivou vrstvou nebo sendvičovými vrstvami. Konstrukční výška PHS se obvykle pohybuje v rozmezí 3,00 až 4,00 m nad okolním terénem, přičemž přiléhající nadzemní část, tzv. sokl, bývá nejčastěji bez hlukově pohltivé vrstvy. Vzdálenost těchto zdí od koleje nebývá menší jak 3,00 m. V případech, kdy PHS jsou stavěny na tratích na náspu nebo v úrovni terénu, dochází na přiléhajících pozemcích orientovaných na sever k výraznému snížení slunečního osvitu nebo až úplnému zastínění s následným vlivem na lokální vegetaci. V únoru roku 2006 byl na konferenci v Brně odborné veřejnosti představen společností PROKOP RAIL z Plzně její interní vývojový projekt směřující k návrhu nového, vlastního technického řešení protihlukových opatření pro železniční a tramvajové tratě. Poprvé zde byla představena koncepce kolejové dráhy obsahující nízkou protihlukovou clonu (dále jen NPC) a kolejové absorbéry hluku. Následně, v roce 2010, bylo na mezinárodním veletrhu drážní a kolejové techniky CZECH RAILDAYS v Ostravě Obrázek 2: Kolejový absorber hluku - CZECH RAILDAYS 2010 široké veřejnosti představeno nové řešení odhlučnění tratí pomocí kolejových absorbérů hluku pod označením BRENS. O rok později na mezinárodním veletrhu ŽELRAIL 2011 ve slovenských Vrútkách byla veřejnosti představena koncepce železniční tratě obsahující jak kolejové absorbéry hluku, tak nízkou protihlukovou clonu BRENS. Základními ideovými prvky návrhu nového technického řešení protihlukových opatření bylo: Tlumení hluku a vibrací co nejblíže jejich zdroji a vzniku; Možnost zřízení protihlukových opatření bez nutnosti zakládání a výhradně na pozemku dráhy; Jednoduchá mechanizovaná montáž a demontáž při provádění výměny železničního svršku, možnost dodatečné instalace na již provozovaných tratích; Snadná rozebíratelnost při provádění záchranných akcí, rychlá a neasistovaná evakuace cestujících z vlaku; Nižší pořizovací a provozní náklady. Společnost ŽPSV Uherský Ostroh od roku 2011 vlastní práva k těmto technickým řešením a licenční právo k ochranné známce BRENS. Nízká protihluková clona BRENS BARRIER je tvořena jednotlivými betonovými prefabrikáty sesazenými na sraz do předem navržené soustavy protihlukového opatření, přičemž její umístění ve stavbě dráhy musí být co nejtěsnější k danému průjezdnému průřezu a provozním potřebám provozovatele dráhy. Vlastní tvar prefabrikátu je navržen tak, že betonová, vzduchově neprůzvučná clona má parabolický tvar s ohniskem ve štěrkovém loži za hlavami pražce a je opatřena zvukově pohltivou vrstvou strana 4

5 ve třech možných situacích vedení dráhy. Vzhledem k charakteru a stáří stavby dráhy byla koruna náspu dráhy rozšířena gabionovým polštářem a jednotlivé dílce clony položeny do ložné vrstvy štěrkodrtě přímo Obrázek 3: Optimální umístění nízké protihlukové clony na bázi pryžových anebo syntetických recyklátů. Horní a vnější strana clony je opatřena plochami umožňující evakuaci cestujících z kolejových vozidel. Dílce jsou odlehčeny sendvičovým uspořádáním spodní části dílce, přičemž vlastní ložná plocha dílce je opatřena systémem příčných a podélných prostupů umožňující odvod srážkových vod z tělesa dráhy. Pro zvýšení příčné tuhosti soustavy dílců clon jsou styčné spáry opatřeny vybráními pro kónické pryžové spojovací čepy. V případě zásahu záchranných složek se provede vyjmutí nebo přeříznutí těchto spojovacích čepů a vytržení kteréhokoliv dílce ze soustavy pomocí lanového navijáku nebo pomocí tažného lana. Pro zajištění bezpečného pohybu pracovníků správce dráhy v koleji se provádí po cca 10 až 20 únikové otvory prostupy a to pouhým odsazením dílců nebo vložením upravených dílců. Obrázek 5: První instalace nízké protihlukové clony v Praze Hlubočepích na tyto polštáře. Hlukově pohltivá vrstva je zde tvořena deskami z pojeného pryžového recyklátu s parametry zvukové pohltivosti A3. Akustická měření a vyhodnocení efektivnosti protihlukového opatření byla provedena nezávislou akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha těsně před instalací a ihned po instalaci nízkých protihlukových clon. Následná měření po ročním zkušebním provozu dosažené hodnoty potvrdila, viz tabulka č.1. Tabulka 1: Dosažené parametry efektivnosti NPC v Praze Hlubočepích před a ihned po instalaci NPC a po jednoročním zkušebním provozu Obrázek 4: Prototypové dílce clony na vlečce ŽPSV v prosinci 2011 V prosinci 2011 byly vyrobeny prototypové dílce, které byly osazeny k provozované závodové vlečce ŽPSV v Čerčanech a následně bylo celé technické řešení představeno zainteresovaným pracovníkům ministerstva dopravy a SŽDC. V roce 2013 došlo k realizaci dvou zkušebních úseků s nízkými protihlukovými clonami. Historicky první instalace nízké protihlukové clony byla realizována v Praze Hlubočepích na trati Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun a to na vnější straně směrového oblouku v Prokopském údolí. Vlastní zkušební úsek obsahuje část trati v zářezu, odřezu a na náspu, takže zde byly ověřeny vlastnosti nízké protihlukové clony Obrázek 6: Schéma umístění měřících mikrofonů Druhou zkušební instalací nízké protihlukové clony byla realizace protihlukových opatření v obci Tetčice u Brna na trati Brno Zastávka u Brna - Jihlava. Instalaci nízké protihlukové clony předcházelo zcela zásadní odmítnutí výstavby klasické vysoké protihlukové stěny v rámci připravované investiční akce zdvoukolejnění a elektrifikace strana 5

6 trati Brno - Zastávka u Brna v obci Tetčice, ulice Sušilova. Tento odpor obce a občanů z Tetčic zcela zablokoval realizaci této stavby. Obrázek 7: Maketa dvoukolejné tratě s nízkou protihlukovou clonou na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tetčice SŽDC, Stavební správa v Olomouci společně s projektantem a dodavatelem NPC v prosinci roku 2012 představila projekt instalace nízké protihlukové clony na veřejném zasedání zastupitelstva obce s cílem přesvědčit občany Tetčic o zájmu správce dráhy nalézt oboustranně přijatelný kompromis a odblokovat tuto investiční akci. V druhé polovině roku 2013 byla stavba nízké protihlukové clony v obci Tetčice realizována. Narozdíl od první instalace v Praze Hlubočepích byly dílce BRENS BARRIER nízké protihlukové clony osazeny dále od osy koleje a to z důvodu jízd zásilek s překročenou ložnou mírou. Dílce byly osazeny na vzdálenost 2,00 m od osy koleje s výškou 0,73 m nad temenem kolejnice. Sestava NPC obsahovala dva různé typy dílců, které respektovaly místní požadavky na umístění NPC v prostoru železniční stanice a v místě kolejového větvení. Obrázek 9: Odsazení nízké protihlukové clony v místě návěstidla a přestavníku výhybky č.1 vyrovnávací vrstvy štěrkodrtě na zhutněnou zemní pláň. V místech návěstidel a přestavníku výhybky č. 1 byly dílce NPC odsazeny a tvarově upraveny podle projektu. Vzhledem k větší vzdálenosti dílců NPC od osy koleje bylo přistoupeno při realizaci k sendvičovému uspořádání hlukově pohltivých desek tvořených ze syntetického recyklátu STERED s pryžovým recyklátem na povrchu. Tabulka 2: Dosažené parametry efektivnosti NPC v Tetčicích před a ihned po instalaci NPC a po půlročním zkušebním provozu. Pro kategorii vozidel 1 a 2 - osobní vlaky a rychlíky vybavené špalíkovou, resp. špalíkovu a kotoučovou brzdou. Pro kategorii vozidel 5 - motorové jednotky. Obrázek 8: Vzorový příčný řez nízké protihlukové clony v obci Tetčice I zde byla provedena akustická měření nezávislou akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha a to při zachování stejné metodiky měření a vyhodnocení efektivnosti protihlukového opatření. Vlastní výstavba nízké protihlukové clony probíhala po předchozí úpravě geometrické polohy koleje strojním podbitím za plného železničního provozu. Vzhledem k situaci místa a šířce koruny zemního tělesa dráhy nebylo nutné provádět její rozšíření a jednotlivé dílce byly osazeny do ložné Obě instalace nízkých protihlukových clon prokázaly srovnatelnou efektivitu s klasickými vysokými protihlukovými stěnami. Jejich výstavba byla ve srovnání s klasickými protihlukovými stěnami několikanásobně kratší, nevyžadovala žádné základové konstrukce a nezasahovala mimo pozemek dráhy. Související provozní ověřování prokazuje jejich bezproblémovou provozuschopnost v běžném železničním provozu. Obyvatelé přilehlých pozemků zaznamenali citelné snížení hluku od projíždějících vlakových souprav. Na základě všech dosavadních zkušeností a i ze zahraniční literatury lze vyvodit závěr, že nízké protihlukové clony strana 6

7 jsou plnohodnotnou náhradou klasických vysokých protihlukových stěn jednokolejných a dvoukolejných tratí zejména v místech, kde železniční trať je vedena na náspech nebo mostech, případně v úrovni terénu. Jejich stavba nemá rušivý dopad na krajinotvorbu a urbanistická členění sídelních celků. Pilotní aplikace NPC v obci Tetčice získala v červnu 2014 v soutěži Dopravní stavba, dopravní technologie 2013 cenu poroty. Veřejností i cestujícími jsou obě aplikace kladně přijímány a proto další rozvoj těchto protihlukových opatření nyní závisí zejména na správcích tratí a projektantech uvést tato opatření do každodenní praxe. Jan Eisenreich vedoucí oddělení techniky a technologie REALIZACE ZAHRANIČNÍCH ZAKÁZEK Co se týče úspěchů společnosti v zahraničí, musíme konstatovat, že za uplynulé tři čtvrtletí roku 2014 jsme se opět posunuli v naší tržní síle dopředu. V rámci železničního dopravního stavitelství jsme již tradičně zaznamenali úspěch na Slovensku, kde mimo standardních dodávek žlabů, příkopových tvárnic apod. jsme nově dodali 2 typy nástupišť. Jednalo se o dodávky nástupišť typů H95 s pohltivou vrstvou a L75 s lomenými konzolovými deskami (viz. foto z realizace - nástupištní hrany H95) na zakázky modernizace tratě Púchov - Žilina pro rychlost do 160 km/ hod. pro stavební společnosti OHL ŽS, a.s., TSS GRADE a.s. Právě v oblasti dodávek výhybkových pražců naše společnost opět v tomto roce prokázala, že je schopna velmi účinně exportovat tyto pražce do zahraniční. Díky dobrým vztahům s výrobcem výhybek VOSSLOH Min AD Niš jsme dodali naše výhybkové pražce např. do Srbska či Slovinska. Do Slovinska se jednalo o referenční ale z dlouhodobého horizontu o důležitou zakázku. Tato země je zvyklá své výhybkové konstrukce montovat na dřevěné pražce a do budoucna chce významně rozšířit portfolio výhybek právě na betonových pražcích. Již v tuto chvíli připravujeme kontrakt na další výhybkové konstrukce právě do Slovinska. V závěru roku 2014 a zač budeme také realizovat dodávky výhybkových pražců na další 2 zajímavé projekty financované v Srbsku z Kuvajtských a Ruských zdrojů. Připravujeme se také na kontrakt do Řecka. Vedle a BÖGL a KRÝSL, k.s. Minimálně jeden z těchto typů nástupišť bychom rádi uvedli nejpozději v příštím roce také v České republice. Dále na Slovensko směřovali dodávky prefabrikovaných desek Porr pro pevnou jízdní dráhu (Bratislavský tunel, Viamont DSP a.s.) či dodávky rámových propustků pro OHL ŽS SK, a.s. Další skupinou produkce vyvážené na Slovensko byly protihlukové stěny. Tato velmi zajímavá komodita ze sortimentu ŽPSV se povedla uplatnit poprvé na slovenském trhu minulý rok. Tento rok jsme tedy již potvrdili naši schopnost zobchodovat a bezchybně dodat i sortiment protihlukových stěn. Již standardním produktem exportovaným na Slovensko našemu dlouholetému obchodnímu partnerovi, společnosti DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o., byly výhybkové pražce. dodávek na výše uvedené trhy jsme dále exportovali výhybkové pražce pro bulharskou společnost voestalpine VAE SOFIA LTD a také pokračovali v dodávkách pro naši společnost ve skupině tureckou OHL ZS A.T., kde plníme kontrakt na dodávku 170 sad výhybkových pražců pro projekt Marmaray (spojení Evropské a Asijské části). Zde došlo také ke spolupráci s rakouským výrobcem voestalpine VAE SOFIA LTD, kdy výhybky z provenience VAE jsou montovány na naše výhybkové pražce. Do Turecka jsme také získali kontrakt na dodávku atypických pražců s přídržnicemi, který ač nevelkým objemem dodávek strana 7

8 okolo pražců, dosáhl u naší dceřiné společnosti ŽPSV Ltd. Bulharsko velmi solidní ziskovosti. Přes našeho dlouholetého partnera, společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., jsme dodali výhybkové sady také do Norska, kde se jednalo o již druhou dodávku. Vedle exportu výhybkových pražců jsme započali s dodávkami na polský trh a to konkrétně atypickým nástupištěm. Jedná se o první vlaštovku v rámci železničního segmentu v Polsku. Pevně věříme, že ne poslední. V souvislosti s naším exportem je nutno se zmínit také o dodávkách (bez montáže) prefabrikovaných stěn pro stavbu obytného a obchodního komplexu vč. vídeňského mrakodrapu Citygate pro firmy Franz Seidl+Sohn mbh resp. Voitl & Co. Jednalo se celkem o výrobu cca m 2 stěn ze závodu Nové Hrady. Tato zakázka také představuje jednu z významných referencí naší skupiny Pozemních staveb v průběhu r Co říci na závěr? V tomto roce vedle slibně rozvíjejícího se trhu v České Republice, dokážeme být úspěšní také v zahraničí. To do jisté míry značí o efektivitě výroby a řízení společnosti, jelikož není jednoduché vyvážet betonové výrobky díky přepravním nákladům na velké vzdálenosti. Doufejme, že v letech příštích budeme min. stejně úspěšní. Ing. Tomáš Opletal, MBA obchodní ředitel REALIZACE ZAKÁZEK NA ŽELEZNICÍCH V ČR Oblast dodávek našeho zboží na stavby a rekonstrukce železničních tratí v ČR zaznamenala v tomto roce výrazný nárůst. Do staveb železnic směřují významné finanční prostředky z dotací Operačního programu doprava. H 130, patkové trouby a celá řada dalších námi vyráběných prefabrikátů. Snahou pracovníků obchodního úseku je zachytit všechny nové stavby a z těchto staveb zajistit pro naši společnost co nejvíce zakázek. V součinnosti s úsekem výroby se nám to vcelku již od prvních měsíců tohoto roku daří a zdárně vytěžujeme výrobní kapacity našich závodů. V současnosti nejvíce na závodech cítí, jaký enormní tlak je ze strany obchodu vyvíjen na výrobu prefabrikátů. V druhém pololetí se zvyšuje počet soutěžených zakázek, především rekonstrukcí nástupišť, propustků a prakticky se zkracují i termíny výstavby, kdy od vyhlášení vítěze Dopad na nás to má takový, že kromě dlouhodobých zakázek na stavby koridorů se objevila celkem nenadále řada nových staveb a tím pro nás zakázek, které ve svém objemu tyto koridorové stavby překračují. Výrazně se přitom projevuje tlak na rychlost staveb a tím i na nás co do rychlosti zabezpečit výrobu a zboží co nejrychleji na stavby dodat. S tímto se musíme především ve výrobě vypořádat. Obdobná situace je i u dalších výrobků, jako jsou nástupiště Sudop, nástupištní hrany strana 8

9 soutěže a odevzdáním hotového díla jsou i jen dva měsíce. Znovu se potvrzuje, že hlavním tahounem letošního roku jsou dodávky našich výrobků pro stavby a rekonstrukce železnic a naše společnost je v tomto ohledu úspěšná především proto, že ji minulé velmi špatné roky stavebního trhu neoslabily a mohla tak rychle reagovat na tuto změnu posílením svých výrobních kapacit. Ing. Jaroslav Doubrava produktový manažer PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU ZÁVOD DOLOPLAZY Závod Doloplazy se nachází v Olomouckém kraji (okres Prostějov), poblíž městyse Nezamyslice. Rozprostírá se na ploše m2. V současné době má závod 187 zaměstnanců a je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v rámci regionu. Současně jej lze označit za největší a nejvýznamnější závod společnosti. nástupištní prvky, odvodňovací žlaby, kabelové žlaby apod. Část produkce je vyráběna vibrolisováním na lince Schlosser. Jde především o různé druhy zámkové dlažby, obrubníky, příkopové tvárnice či poklopy. Nezanedbatelnou součást výroby posledních let pak představují prefabrikáty související s instalací představených lodžií bytových domů, využívané především při revitalizacích panelových domů v České republice i na Slovensku. Určitou doplňkovou činností závodu je také dodávka transport betonu vlastním auto-domíchávačem. V souvislosti se zvýšenými požadavky na dodávky betonových pražců, určených pro železniční stavby v ČR, došlo v letošním roce v rámci výrobní linky B 91 S k realizaci přestavby zracích komor s novým zavážením a vyvážením výrobních forem do těchto komor. Tato investice, jež proběhla v neuvěřitelně krátkém čase (během jednoho měsíce), přinesla závodu možnost navýšit kapacitu výroby Nosným programem závodu je výroba příčných železničních pražců B 91 S z předpjatého betonu s aplikací upevnění Vossloh a dále výroba předpjatých betonových výhybkových pražců. Tyto základní produkty mají své zákazníky nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Další, neméně významnou složku výrobního programu závodu tvoří široká paleta prefabrikátů určených pro budování dopravních - železničních staveb, jako jsou pražců o 100%. Zajištění výroby a expedice potřebného množství pražců v návaznosti na rozsah poptávky má zásadní význam pro celou akciovou společnost. Současně s modernizací výrobního zařízení se závod Doloplazy aktuálně zaměřuje na pořízení nových výrobních forem, úspory spotřeby energií a pohonných hmot či vybudování skladových prostor. Co se týká výhledu do budoucnosti V nejbližších letech bude závod pokračovat v zajišťování výroby v rozsahu výše uvedeného výrobního programu. Nicméně v návaznosti strana 9

10 na rozhodnutí vedení společnosti o vybudování nové linky na výrobu inovovaných příčných pražců B 91 T a pražců pro rychlodráhy BC 12 v rámci výrobního závodu Uherský Ostroh (její dokončení a zprovoznění se předpokládá v příštím roce), vyvstává pro závod Doloplazy otázka případného zavedení náhradního výrobního programu. Varianty možného řešení v tomto směru jsou a do budoucna jistě budou předmětem diskuzí a jednání v rámci vedení společnosti i samotného závodu. Ing. Jindřich Vlč ředitel závodu PERSONÁLNÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI PRO ROKY Výrok dne: Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot. Winston Churchill (alias V. Š.) 1) Co je cílem: Hlavním cílem personální strategie ŽPSV a.s. pro roky je udržení a získávání kvalitních, kvalifikovaných zaměstnanců tak, abychom společně udrželi konkurenceschopnost a tržní pozici firmy na současném složitém stavebním trhu v České republice! 2) Co požadujeme: zaměstnance, kteří jsou loajální a motivovaní pro práci; zaměstnance, kteří musí být schopni zvládat stále vyšší nároky na klesající vývoj stavebního trhu z hlediska obchodního, technologického, ekonomického a v neposlední řadě také z hlediska finanční stability firmy; zaměstnance, kteří musí umět včas reagovat na vývoj trhu, na požadavky zákazníků a na potřeby inovací!; zaměstnance, jejichž kvalifikační profil odpovídá požadavkům na dané pracovní místo; zaměstnance, kteří jsou schopni a ochotni dále se vzdělávat a rozvíjet a získané znalosti a zkušenosti uplatňovat při výkonu práce; zaměstnance, kteří zodpovědně a v požadované kvalitě plní zadané úkoly a jsou schopni pracovat v týmu; na pozicích THP preferujeme znalost jazyků. Personální strategie je dílem celého vedení podniku (na jejím vytváření se podílejí všichni manažeři a útvary). Nízká kvalifikace pracovníků odčerpává kapitál, s kvalifikací pracovní síly narůstá síla podniku na trhu. V neposlední řadě klademe veliký důraz na schopnost všech zaměstnanců vypořádat se s důsledky neočekávaných výkyvů ve výrobě a snažíme se vytvářet takové podmínky, abychom společně udrželi konkurenceschopnost a tržní pozici firmy. 3) Co nabízíme: zázemí nadnárodní firmy se zahraničním vlastníkem významně se profilující v železničním stavebním sektoru a také v sektoru pozemních staveb, kde se snažíme o stále se vylepšující pozici na trhu se silným finančním zázemím; práci v kolektivu profesionálů s bohatými zkušenostmi s možností zapojit se do mezinárodních projektů; dbáme na zvyšování, prohlubování a udržování potřebné kvalifikace zaměstnanců; v souladu s potřebami firmy organizujeme a realizujeme profesní rozvoj zaměstnanců; čerpáme finanční prostředky z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců; seberealizaci a kreativní prostor pro uplatnění znalostí, zkušeností a dovedností; dbáme o bezpečnost práce a kultivované pracovní prostředí na všech pracovištích; komunikaci a umění naslouchat. 4) Kde máme rezervy: v produktivitě práce napříč všemi úseky; střední kádr řídících pracovníků především na úrovni mistrů; vzdělanostní úroveň, jazykové vybavení; komunikativnost, ochota týmové práce; získávání kvalitních zaměstnanců; spolupráce se školami. 5) Naše Benefity: poskytnutí mobilního telefonu, popř. notebooku; uzavřená kolektivní smlouva na rok 2014; příspěvek na penzijní připojištění; tvorba sociálního fondu, příspěvek na stravu, příspěvek odborové organizaci; poskytování bezúročných půjček; zapůjčení strojů případně jiného výrobního zařízení; prodej materiálu či výrobků se slevou; zdravotní péče; bezpečnost práce a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; 13. mzda a odměny dle výkonu; firemní vzdělávání. strana 10

11 7) Závěr Co říci závěrem? V současné době se na nás valí takové množství práce, že po letech útlumu a těžké krize zažíváme pravý opak a to velmi rychlý růst. Tento extrém sebou přináší také nejen pozitiva v podobě nabírání nových zaměstnanců, což jistě výrazně přispěje ke snížení nezaměstnanosti ve všech regionech, kde naše firma působí, ale především posílení naší pozice na poli výroby betonových výrobků, což je jistě velmi potěšující. Jsem si ale také vědom toho, že to přináší i spoustu negativ, jako je zaškolování nových zaměstnanců, větší organizační zátěž pro všechny řídící pracovníky i ostatní zaměstnance, stres z náporu množství práce atd. Závěrem jsem ale přesvědčený, že je lepší mít hodně práce, než nemít práci žádnou!!! Přeji všem zaměstnancům hlavně zdraví, pevné odhodlání a touhu porvat se se současnou extrémní situací rychlého růstu naší společnosti. Ing. Vlastimil Štefánek ekonomický ředitel ŽPSV a.s. Chtěl bych ubezpečit všechny zaměstnance, že chceme, abychom i toto velmi rychlé růstové období přežili s nejlepším vědomím a svědomím toho, že jsme proto všichni udělali maximum. Vedení společnosti je také připraveno posílit všechny články organizace, pokud by už někdo někde nezvládal nápor práce, je třeba diskutovat a komunikovat o tomto problému se svým nejbližším řídícím pracovníkem a nadřízeným. Tento rychlý růst také změnil naši vizi z hlediska přechodu k centralizovanému zpracování mzdové a personální agendy, neboť současná doba je diametrálně odlišná od doby, kdy jsme o této změně rozhodli. Tato myšlenka se tedy zatím odsouvá na neurčito. PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ NOVÁ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ Jmenuji se Iva Novotná a od pracuji ve společnosti ŽPSV a.s. jako referent personalistiky a mezd. Mým úkolem zde je sjednotit veškeré činnosti z oblasti personální i mzdové do jednoho celku tak, aby vše na sebe navazovalo a správně fungovalo. Dovolte, abych napsala několik vět o sobě. Pocházím z Vracova, kde doposud žiji. Po vystudování gymnázia ve Strážnici jsem nastoupila do společnosti ČSAO Brno v Kyjově, kde jsem pracovala jako účetní a mzdová účetní. Později tato společnost přešla pod nového majitele, který založil společnost Falcon, s.r.o. Tato se zabývala prodejem a servisem vozů Škoda, stavební činností a údržbou města Kyjova a Brna. Zde jsem pracovala v kumulované funkci jako personalista, mzdová účetní a zároveň hlavní účetní firmy. Při práci jsem vystudovala obor Finance a daně, následně obor Personální management na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíně. Jsem nekonfliktní, společenská, mám ráda pravidla a pořádek. Těším se na dlouhodobou spolupráci se všemi zaměstnanci ŽPSV a.s. Ing. Iva Novotná referent personalistiky strana 11

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod

02/2009. Výroba. Referenční stavby. Doloplazy. pro železniční infrastrukturu. realizované v roce 2008 Výrobní závod Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 02/2009 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Výroba pro železniční infrastrukturu Referenční stavby realizované v roce 2008 Výrobní

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více