01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2014 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti"

Transkript

1 01/2014 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, dostává se Vám do rukou po delší době opět nové číslo obnoveného vydání časopisu společnosti ŽPSV a.s. Věřím, že tímto obnovíme nebo spíše opravdu nastartujeme tradici, která by se dle mého názoru k podobnému typu společnosti měla vázat. S nostalgií a jistým druhem závisti pohlížím vždy na časopisy ostatních firem z našeho oboru, když je pravidelně dostávám v poště a odpoledne, kdy utichne běžný provoz v kancelářích, si je pročítám. Je velmi zajímavé vidět, jak ostatní firmy popisují nejdůležitější události jejich života, chlubí se svými úspěchy, popisují a fotografiemi dokumentují realizované stavby často s aplikací našich výrobků. A to je právě ten okamžik, který ve mně vždy probudí potřebu poukázat nějak na to, že také my všichni zaměstnanci společnosti ŽPSV a.s. odvádíme dobrou práci, vytváříme hodnoty, přicházíme s nápady, inovacemi, podílíme se na mnoha a mnoha stavbách ve všech oborech stavebnictví, ale toto, bohužel, nijak neprezentujeme navenek. Věřím, že právě tomu může tento časopis pomoci. Ale nejen tomu, také pocitu hrdosti na příslušnost k takové firmě, posílení loajality zaměstnanců na všech stupních a i prosté informovanosti širokého okruhu zaměstnanců a ostatních čtenářů o dění a událostech ve firmě, o jejím stavu. Přeji při této příležitosti tomuto čtvrtletníku a všem, kteří se na jeho vytváření budou podílet, hodně úspěchů, hodně zajímavých témat a hodně spokojených pozitivně oslovených čtenářů. Vím, není to lehké najít pravidelně dostatek zajímavých témat a tato podat srozumitelně a poutavě, aby oslovila co nejvíce čtenářů a aby čtvrtletník nebyl jen potištěným papírem, ale objektivním zajímavým informačním zdrojem. Jsem rozhodně přesvědčen, že společně se nám podaří tento cíl naplnit. Je potěšující ten fakt, že tento obnovený čtvrtletník vydáváme poprvé právě v době, kdy jsme snad definitivně překonali jedno z nejhorších období existence Společnosti a nyní se nadychujeme do nové éry, která důkladně vyzkouší naše schopnosti, připravenost, odbornou i technickou úroveň, loajalitu, operativnost a celkovou zdatnost. Avizované úkoly, které vyplývají z aktuálních potřeb budování dopravní infrastruktury v ČR, jsou velmi náročné a často na samé hranici našich možností a kapacit. Obrat k takovému stavu jsme si ale v letech velmi přáli a ten nyní nastal. Pojďme společně ukázat, že náš kolektiv je schopen se s takovými úkoly beze zbytku a se ctí vypořádat, protože jen tak můžeme být v aktuálních tvrdých tržních podmínkách úspěšní! Přeji Vám všem k tomu hodně odhodlání, odvahy, chuti do práce, správných rozhodnutí a porozumění úspěch se pak jistě dostaví. Ing. Jan Spevák generální ředitel Osazený krajní nosník s konstrukcí na staveništní zábradlí. Mosty Stehelčeves, Knovíz SEMET Červený Kostelec D1 Lhotka - Velká Bíteš Buhler Žamberk Nízké protihlukové clony Výrobní závod Doloplazy představení závodu strana 2 strana 3 strana 4 strana 9

2 SOUTĚŽ Vymyslete nový název čtvrtletníku a zašlete na nejpozději do Nejlepší návrh, vybraný porotou, bude odměněn částkou 1.000,- Kč. VÝBĚR Z REALIZACE ZAKÁZEK MOSTY STEHELČEVES A KNOVÍZ Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Generální dodavatel stavby: SDS EXMOST spol. s r. o. Projektanti: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. a Projekční kancelář Ing. Antonín Pechal, Brno Výroba: závod Litice nad Orlicí Termíny realizace: 03-09/2014 a 05/2014, 08/2014 uskutečnila v březnu a II. etapa montáže v srpnu letošního roku. Naše společnost se podílela na realizaci akce R 7 I/7 Stehelčeves most ev. č ,2 dodávkou a montáží 84 ks mostních nosníků. Nosníky byly předem předpínané v průřezu I v závodě Litice nad Orlicí. Montáž probíhala ve dvou etapách, I. etapa montáže 42 ks nosníků se Další realizací, na které jsme se podíleli, byla akce R7/ I7 Knovíz, most ev. č rekonstr. mostu. Zajišťovali jsme výrobu, dopravu a montáž 56 ks prefabrikovaných železobetonových nosníků typu MK-T včetně provedení dodatečného dopnutí kabelu spojitosti. Montáž opět proběhla ve dvou etapách z podmostní konstrukce. I. Etapa montáže 28 ks nosníků byla provedena v květnu, II. etapa v srpnu letošního roku. Nosníky na oba mosty byly vyrobeny v závodě Litice nad Orlicí. K montáži byl použit autojeřáb o nosnosti 300 t. Oba mosty, byly vyrobeny a smontovány ve vysoké kvalitě dle stanoveného harmonogramu. SEMET Červený Kostelec výrobní hala 2. etapa Objednatel: SEMET s. r. o. Projektant konstrukce: Hladík a Chalivopulos Brno Projektant fasády: ŽPSV a. s., Ing. Petr Chromek Výroba: závod Litice nad Orlicí Termín realizace: 08-10/2014 V měsíci srpnu 2014 se začala realizovat dodávka a montáž skeletové konstrukce a fasádního sendvičového pláště na akci SEMET Červený Kostelec výrobní hala 2. etapa. Předmětem dodávky je také zpracování výrobní a montážní dokumentace. Prefabrikovaná železobetonová konstrukce je vyráběna v závodě Litice nad Orlicí. strana 2

3 D1 MODERNIZACE úsek 21: LHOTKA VELKÁ BÍTEŠ Osazený krajní nosník s konstrukcí na staveništní zábradlí. Generální dodavatel stavby: OHL ŽS, a. s. Projektant: MDS projekt s. r. o., Vysoké Mýto Výroba: závod Litice nad Orlicí Termín realizace: , 11/2014, 05/2015 modernizace úsek 21: Lhotka Velká Bíteš. Zakázka zahrnuje celkem 4 objekty. Jedná se o dodávku a montáž předepjatých nosníků MK-T včetně vyprojektování výrobní 7 z 9 a montážní dokumentace. Dokončená montáž mostu. Montáž probíhá v několika etapách. Předpokládané dokončení posledního objektu je v květnu Novou zakázkou pro naši společnost je realizace akce D1 Ukládání nosníků MKT na pomocné nosníčky aby bylo možné vybetonovat úložný práh. V popředí elastomerové ložisko se spřažujícími trny ( čtverec modté barvy). Dostavba areálu Bühler Žamberk Investor: Bühler CZ s. r. o. Generální dodavatel stavby: Marhold a. s., Skanska a. s. Projektant: ŽPSV a. s., Ing Petr Chromek Výroba: závod Litice nad Orlicí a Čerčany Termín realizace: 08/ /2014 V průběhu výstavby bylo nutné řešit problémy s pilotovým monolitickým založením. Z tohoto důvodu došlo k přerušení montáže, demontáži části již smontované konstrukce a po provedení sanací základových konstrukcí opětovné montáži. Práce se tímto protáhly až na přelom roku Nosníky MKT se ukládají na pomocnou konstrukci, která j kotvená do opěry mostu. 3 z /2014, kdy pokračující montáž proběhla po změně generálního dodavatele stavby. Stavba byla dokončena v červenci letošního roku. V roce 2013 se naše společnost podílela na výstavbě prefabrikovaného skeletu a opěrné zdi areálu Bühler Žamberk. Jedná se o šesti lodní průmyslovou halu s administrativní pěti podlažní vestavbou. Těžká technologická zařízení byla umístěna do prvního nadzemního podlaží, což s sebou přineslo nutnost montáže prefabrikovaného stropu z nadrozměrných průvlaků o hmotnosti až 42 tun. oddělení zakázky strana 3

4 NOVÉ VÝROBKY A TECHNOLOGIE NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY PRO ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ TRATĚ Problematika snižování hlukové zátěže doléhající na obyvatele podél dopravně zatížených železničních a tramvajových tratí se v posledních letech stala pro mnoho dopravních staveb neurotickými body. Nejčastěji používané vysoké protihlukové zdi různých materiálových bází sice poměrně účinně zastiňují přilehlá okolí před šířením hluku z kolejových vozidel, ale současně vytváří zcela nová stavební díla fyzicky i opticky rozdělující daná území nebo územní celky. Cílem tohoto příspěvku je seznámit širokou odbornou veřejnost se zkušenostmi získanými při vývoji a realizaci nízké protihlukové clony na tratích národního správce železniční infrastruktury České republiky - SŽDC. Stávající vysoké protihlukové stěny (dále jen PHS) jsou technicky navrženy jako soustava sloupů pevně spojených se zemí, mezi které jsou osazovány jednotlivé dílce, nejčastěji prefabrikované nebo montované panely, Obrázek 1: Zastínění na severní straně stávajících protihlukových stěn které jsou opatřeny hlukově pohltivou vrstvou nebo sendvičovými vrstvami. Konstrukční výška PHS se obvykle pohybuje v rozmezí 3,00 až 4,00 m nad okolním terénem, přičemž přiléhající nadzemní část, tzv. sokl, bývá nejčastěji bez hlukově pohltivé vrstvy. Vzdálenost těchto zdí od koleje nebývá menší jak 3,00 m. V případech, kdy PHS jsou stavěny na tratích na náspu nebo v úrovni terénu, dochází na přiléhajících pozemcích orientovaných na sever k výraznému snížení slunečního osvitu nebo až úplnému zastínění s následným vlivem na lokální vegetaci. V únoru roku 2006 byl na konferenci v Brně odborné veřejnosti představen společností PROKOP RAIL z Plzně její interní vývojový projekt směřující k návrhu nového, vlastního technického řešení protihlukových opatření pro železniční a tramvajové tratě. Poprvé zde byla představena koncepce kolejové dráhy obsahující nízkou protihlukovou clonu (dále jen NPC) a kolejové absorbéry hluku. Následně, v roce 2010, bylo na mezinárodním veletrhu drážní a kolejové techniky CZECH RAILDAYS v Ostravě Obrázek 2: Kolejový absorber hluku - CZECH RAILDAYS 2010 široké veřejnosti představeno nové řešení odhlučnění tratí pomocí kolejových absorbérů hluku pod označením BRENS. O rok později na mezinárodním veletrhu ŽELRAIL 2011 ve slovenských Vrútkách byla veřejnosti představena koncepce železniční tratě obsahující jak kolejové absorbéry hluku, tak nízkou protihlukovou clonu BRENS. Základními ideovými prvky návrhu nového technického řešení protihlukových opatření bylo: Tlumení hluku a vibrací co nejblíže jejich zdroji a vzniku; Možnost zřízení protihlukových opatření bez nutnosti zakládání a výhradně na pozemku dráhy; Jednoduchá mechanizovaná montáž a demontáž při provádění výměny železničního svršku, možnost dodatečné instalace na již provozovaných tratích; Snadná rozebíratelnost při provádění záchranných akcí, rychlá a neasistovaná evakuace cestujících z vlaku; Nižší pořizovací a provozní náklady. Společnost ŽPSV Uherský Ostroh od roku 2011 vlastní práva k těmto technickým řešením a licenční právo k ochranné známce BRENS. Nízká protihluková clona BRENS BARRIER je tvořena jednotlivými betonovými prefabrikáty sesazenými na sraz do předem navržené soustavy protihlukového opatření, přičemž její umístění ve stavbě dráhy musí být co nejtěsnější k danému průjezdnému průřezu a provozním potřebám provozovatele dráhy. Vlastní tvar prefabrikátu je navržen tak, že betonová, vzduchově neprůzvučná clona má parabolický tvar s ohniskem ve štěrkovém loži za hlavami pražce a je opatřena zvukově pohltivou vrstvou strana 4

5 ve třech možných situacích vedení dráhy. Vzhledem k charakteru a stáří stavby dráhy byla koruna náspu dráhy rozšířena gabionovým polštářem a jednotlivé dílce clony položeny do ložné vrstvy štěrkodrtě přímo Obrázek 3: Optimální umístění nízké protihlukové clony na bázi pryžových anebo syntetických recyklátů. Horní a vnější strana clony je opatřena plochami umožňující evakuaci cestujících z kolejových vozidel. Dílce jsou odlehčeny sendvičovým uspořádáním spodní části dílce, přičemž vlastní ložná plocha dílce je opatřena systémem příčných a podélných prostupů umožňující odvod srážkových vod z tělesa dráhy. Pro zvýšení příčné tuhosti soustavy dílců clon jsou styčné spáry opatřeny vybráními pro kónické pryžové spojovací čepy. V případě zásahu záchranných složek se provede vyjmutí nebo přeříznutí těchto spojovacích čepů a vytržení kteréhokoliv dílce ze soustavy pomocí lanového navijáku nebo pomocí tažného lana. Pro zajištění bezpečného pohybu pracovníků správce dráhy v koleji se provádí po cca 10 až 20 únikové otvory prostupy a to pouhým odsazením dílců nebo vložením upravených dílců. Obrázek 5: První instalace nízké protihlukové clony v Praze Hlubočepích na tyto polštáře. Hlukově pohltivá vrstva je zde tvořena deskami z pojeného pryžového recyklátu s parametry zvukové pohltivosti A3. Akustická měření a vyhodnocení efektivnosti protihlukového opatření byla provedena nezávislou akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha těsně před instalací a ihned po instalaci nízkých protihlukových clon. Následná měření po ročním zkušebním provozu dosažené hodnoty potvrdila, viz tabulka č.1. Tabulka 1: Dosažené parametry efektivnosti NPC v Praze Hlubočepích před a ihned po instalaci NPC a po jednoročním zkušebním provozu Obrázek 4: Prototypové dílce clony na vlečce ŽPSV v prosinci 2011 V prosinci 2011 byly vyrobeny prototypové dílce, které byly osazeny k provozované závodové vlečce ŽPSV v Čerčanech a následně bylo celé technické řešení představeno zainteresovaným pracovníkům ministerstva dopravy a SŽDC. V roce 2013 došlo k realizaci dvou zkušebních úseků s nízkými protihlukovými clonami. Historicky první instalace nízké protihlukové clony byla realizována v Praze Hlubočepích na trati Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun a to na vnější straně směrového oblouku v Prokopském údolí. Vlastní zkušební úsek obsahuje část trati v zářezu, odřezu a na náspu, takže zde byly ověřeny vlastnosti nízké protihlukové clony Obrázek 6: Schéma umístění měřících mikrofonů Druhou zkušební instalací nízké protihlukové clony byla realizace protihlukových opatření v obci Tetčice u Brna na trati Brno Zastávka u Brna - Jihlava. Instalaci nízké protihlukové clony předcházelo zcela zásadní odmítnutí výstavby klasické vysoké protihlukové stěny v rámci připravované investiční akce zdvoukolejnění a elektrifikace strana 5

6 trati Brno - Zastávka u Brna v obci Tetčice, ulice Sušilova. Tento odpor obce a občanů z Tetčic zcela zablokoval realizaci této stavby. Obrázek 7: Maketa dvoukolejné tratě s nízkou protihlukovou clonou na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tetčice SŽDC, Stavební správa v Olomouci společně s projektantem a dodavatelem NPC v prosinci roku 2012 představila projekt instalace nízké protihlukové clony na veřejném zasedání zastupitelstva obce s cílem přesvědčit občany Tetčic o zájmu správce dráhy nalézt oboustranně přijatelný kompromis a odblokovat tuto investiční akci. V druhé polovině roku 2013 byla stavba nízké protihlukové clony v obci Tetčice realizována. Narozdíl od první instalace v Praze Hlubočepích byly dílce BRENS BARRIER nízké protihlukové clony osazeny dále od osy koleje a to z důvodu jízd zásilek s překročenou ložnou mírou. Dílce byly osazeny na vzdálenost 2,00 m od osy koleje s výškou 0,73 m nad temenem kolejnice. Sestava NPC obsahovala dva různé typy dílců, které respektovaly místní požadavky na umístění NPC v prostoru železniční stanice a v místě kolejového větvení. Obrázek 9: Odsazení nízké protihlukové clony v místě návěstidla a přestavníku výhybky č.1 vyrovnávací vrstvy štěrkodrtě na zhutněnou zemní pláň. V místech návěstidel a přestavníku výhybky č. 1 byly dílce NPC odsazeny a tvarově upraveny podle projektu. Vzhledem k větší vzdálenosti dílců NPC od osy koleje bylo přistoupeno při realizaci k sendvičovému uspořádání hlukově pohltivých desek tvořených ze syntetického recyklátu STERED s pryžovým recyklátem na povrchu. Tabulka 2: Dosažené parametry efektivnosti NPC v Tetčicích před a ihned po instalaci NPC a po půlročním zkušebním provozu. Pro kategorii vozidel 1 a 2 - osobní vlaky a rychlíky vybavené špalíkovou, resp. špalíkovu a kotoučovou brzdou. Pro kategorii vozidel 5 - motorové jednotky. Obrázek 8: Vzorový příčný řez nízké protihlukové clony v obci Tetčice I zde byla provedena akustická měření nezávislou akreditovanou laboratoří VÚŽ Praha a to při zachování stejné metodiky měření a vyhodnocení efektivnosti protihlukového opatření. Vlastní výstavba nízké protihlukové clony probíhala po předchozí úpravě geometrické polohy koleje strojním podbitím za plného železničního provozu. Vzhledem k situaci místa a šířce koruny zemního tělesa dráhy nebylo nutné provádět její rozšíření a jednotlivé dílce byly osazeny do ložné Obě instalace nízkých protihlukových clon prokázaly srovnatelnou efektivitu s klasickými vysokými protihlukovými stěnami. Jejich výstavba byla ve srovnání s klasickými protihlukovými stěnami několikanásobně kratší, nevyžadovala žádné základové konstrukce a nezasahovala mimo pozemek dráhy. Související provozní ověřování prokazuje jejich bezproblémovou provozuschopnost v běžném železničním provozu. Obyvatelé přilehlých pozemků zaznamenali citelné snížení hluku od projíždějících vlakových souprav. Na základě všech dosavadních zkušeností a i ze zahraniční literatury lze vyvodit závěr, že nízké protihlukové clony strana 6

7 jsou plnohodnotnou náhradou klasických vysokých protihlukových stěn jednokolejných a dvoukolejných tratí zejména v místech, kde železniční trať je vedena na náspech nebo mostech, případně v úrovni terénu. Jejich stavba nemá rušivý dopad na krajinotvorbu a urbanistická členění sídelních celků. Pilotní aplikace NPC v obci Tetčice získala v červnu 2014 v soutěži Dopravní stavba, dopravní technologie 2013 cenu poroty. Veřejností i cestujícími jsou obě aplikace kladně přijímány a proto další rozvoj těchto protihlukových opatření nyní závisí zejména na správcích tratí a projektantech uvést tato opatření do každodenní praxe. Jan Eisenreich vedoucí oddělení techniky a technologie REALIZACE ZAHRANIČNÍCH ZAKÁZEK Co se týče úspěchů společnosti v zahraničí, musíme konstatovat, že za uplynulé tři čtvrtletí roku 2014 jsme se opět posunuli v naší tržní síle dopředu. V rámci železničního dopravního stavitelství jsme již tradičně zaznamenali úspěch na Slovensku, kde mimo standardních dodávek žlabů, příkopových tvárnic apod. jsme nově dodali 2 typy nástupišť. Jednalo se o dodávky nástupišť typů H95 s pohltivou vrstvou a L75 s lomenými konzolovými deskami (viz. foto z realizace - nástupištní hrany H95) na zakázky modernizace tratě Púchov - Žilina pro rychlost do 160 km/ hod. pro stavební společnosti OHL ŽS, a.s., TSS GRADE a.s. Právě v oblasti dodávek výhybkových pražců naše společnost opět v tomto roce prokázala, že je schopna velmi účinně exportovat tyto pražce do zahraniční. Díky dobrým vztahům s výrobcem výhybek VOSSLOH Min AD Niš jsme dodali naše výhybkové pražce např. do Srbska či Slovinska. Do Slovinska se jednalo o referenční ale z dlouhodobého horizontu o důležitou zakázku. Tato země je zvyklá své výhybkové konstrukce montovat na dřevěné pražce a do budoucna chce významně rozšířit portfolio výhybek právě na betonových pražcích. Již v tuto chvíli připravujeme kontrakt na další výhybkové konstrukce právě do Slovinska. V závěru roku 2014 a zač budeme také realizovat dodávky výhybkových pražců na další 2 zajímavé projekty financované v Srbsku z Kuvajtských a Ruských zdrojů. Připravujeme se také na kontrakt do Řecka. Vedle a BÖGL a KRÝSL, k.s. Minimálně jeden z těchto typů nástupišť bychom rádi uvedli nejpozději v příštím roce také v České republice. Dále na Slovensko směřovali dodávky prefabrikovaných desek Porr pro pevnou jízdní dráhu (Bratislavský tunel, Viamont DSP a.s.) či dodávky rámových propustků pro OHL ŽS SK, a.s. Další skupinou produkce vyvážené na Slovensko byly protihlukové stěny. Tato velmi zajímavá komodita ze sortimentu ŽPSV se povedla uplatnit poprvé na slovenském trhu minulý rok. Tento rok jsme tedy již potvrdili naši schopnost zobchodovat a bezchybně dodat i sortiment protihlukových stěn. Již standardním produktem exportovaným na Slovensko našemu dlouholetému obchodnímu partnerovi, společnosti DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o., byly výhybkové pražce. dodávek na výše uvedené trhy jsme dále exportovali výhybkové pražce pro bulharskou společnost voestalpine VAE SOFIA LTD a také pokračovali v dodávkách pro naši společnost ve skupině tureckou OHL ZS A.T., kde plníme kontrakt na dodávku 170 sad výhybkových pražců pro projekt Marmaray (spojení Evropské a Asijské části). Zde došlo také ke spolupráci s rakouským výrobcem voestalpine VAE SOFIA LTD, kdy výhybky z provenience VAE jsou montovány na naše výhybkové pražce. Do Turecka jsme také získali kontrakt na dodávku atypických pražců s přídržnicemi, který ač nevelkým objemem dodávek strana 7

8 okolo pražců, dosáhl u naší dceřiné společnosti ŽPSV Ltd. Bulharsko velmi solidní ziskovosti. Přes našeho dlouholetého partnera, společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., jsme dodali výhybkové sady také do Norska, kde se jednalo o již druhou dodávku. Vedle exportu výhybkových pražců jsme započali s dodávkami na polský trh a to konkrétně atypickým nástupištěm. Jedná se o první vlaštovku v rámci železničního segmentu v Polsku. Pevně věříme, že ne poslední. V souvislosti s naším exportem je nutno se zmínit také o dodávkách (bez montáže) prefabrikovaných stěn pro stavbu obytného a obchodního komplexu vč. vídeňského mrakodrapu Citygate pro firmy Franz Seidl+Sohn mbh resp. Voitl & Co. Jednalo se celkem o výrobu cca m 2 stěn ze závodu Nové Hrady. Tato zakázka také představuje jednu z významných referencí naší skupiny Pozemních staveb v průběhu r Co říci na závěr? V tomto roce vedle slibně rozvíjejícího se trhu v České Republice, dokážeme být úspěšní také v zahraničí. To do jisté míry značí o efektivitě výroby a řízení společnosti, jelikož není jednoduché vyvážet betonové výrobky díky přepravním nákladům na velké vzdálenosti. Doufejme, že v letech příštích budeme min. stejně úspěšní. Ing. Tomáš Opletal, MBA obchodní ředitel REALIZACE ZAKÁZEK NA ŽELEZNICÍCH V ČR Oblast dodávek našeho zboží na stavby a rekonstrukce železničních tratí v ČR zaznamenala v tomto roce výrazný nárůst. Do staveb železnic směřují významné finanční prostředky z dotací Operačního programu doprava. H 130, patkové trouby a celá řada dalších námi vyráběných prefabrikátů. Snahou pracovníků obchodního úseku je zachytit všechny nové stavby a z těchto staveb zajistit pro naši společnost co nejvíce zakázek. V součinnosti s úsekem výroby se nám to vcelku již od prvních měsíců tohoto roku daří a zdárně vytěžujeme výrobní kapacity našich závodů. V současnosti nejvíce na závodech cítí, jaký enormní tlak je ze strany obchodu vyvíjen na výrobu prefabrikátů. V druhém pololetí se zvyšuje počet soutěžených zakázek, především rekonstrukcí nástupišť, propustků a prakticky se zkracují i termíny výstavby, kdy od vyhlášení vítěze Dopad na nás to má takový, že kromě dlouhodobých zakázek na stavby koridorů se objevila celkem nenadále řada nových staveb a tím pro nás zakázek, které ve svém objemu tyto koridorové stavby překračují. Výrazně se přitom projevuje tlak na rychlost staveb a tím i na nás co do rychlosti zabezpečit výrobu a zboží co nejrychleji na stavby dodat. S tímto se musíme především ve výrobě vypořádat. Obdobná situace je i u dalších výrobků, jako jsou nástupiště Sudop, nástupištní hrany strana 8

9 soutěže a odevzdáním hotového díla jsou i jen dva měsíce. Znovu se potvrzuje, že hlavním tahounem letošního roku jsou dodávky našich výrobků pro stavby a rekonstrukce železnic a naše společnost je v tomto ohledu úspěšná především proto, že ji minulé velmi špatné roky stavebního trhu neoslabily a mohla tak rychle reagovat na tuto změnu posílením svých výrobních kapacit. Ing. Jaroslav Doubrava produktový manažer PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU ZÁVOD DOLOPLAZY Závod Doloplazy se nachází v Olomouckém kraji (okres Prostějov), poblíž městyse Nezamyslice. Rozprostírá se na ploše m2. V současné době má závod 187 zaměstnanců a je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v rámci regionu. Současně jej lze označit za největší a nejvýznamnější závod společnosti. nástupištní prvky, odvodňovací žlaby, kabelové žlaby apod. Část produkce je vyráběna vibrolisováním na lince Schlosser. Jde především o různé druhy zámkové dlažby, obrubníky, příkopové tvárnice či poklopy. Nezanedbatelnou součást výroby posledních let pak představují prefabrikáty související s instalací představených lodžií bytových domů, využívané především při revitalizacích panelových domů v České republice i na Slovensku. Určitou doplňkovou činností závodu je také dodávka transport betonu vlastním auto-domíchávačem. V souvislosti se zvýšenými požadavky na dodávky betonových pražců, určených pro železniční stavby v ČR, došlo v letošním roce v rámci výrobní linky B 91 S k realizaci přestavby zracích komor s novým zavážením a vyvážením výrobních forem do těchto komor. Tato investice, jež proběhla v neuvěřitelně krátkém čase (během jednoho měsíce), přinesla závodu možnost navýšit kapacitu výroby Nosným programem závodu je výroba příčných železničních pražců B 91 S z předpjatého betonu s aplikací upevnění Vossloh a dále výroba předpjatých betonových výhybkových pražců. Tyto základní produkty mají své zákazníky nejen v rámci České republiky, ale také v zahraničí. Další, neméně významnou složku výrobního programu závodu tvoří široká paleta prefabrikátů určených pro budování dopravních - železničních staveb, jako jsou pražců o 100%. Zajištění výroby a expedice potřebného množství pražců v návaznosti na rozsah poptávky má zásadní význam pro celou akciovou společnost. Současně s modernizací výrobního zařízení se závod Doloplazy aktuálně zaměřuje na pořízení nových výrobních forem, úspory spotřeby energií a pohonných hmot či vybudování skladových prostor. Co se týká výhledu do budoucnosti V nejbližších letech bude závod pokračovat v zajišťování výroby v rozsahu výše uvedeného výrobního programu. Nicméně v návaznosti strana 9

10 na rozhodnutí vedení společnosti o vybudování nové linky na výrobu inovovaných příčných pražců B 91 T a pražců pro rychlodráhy BC 12 v rámci výrobního závodu Uherský Ostroh (její dokončení a zprovoznění se předpokládá v příštím roce), vyvstává pro závod Doloplazy otázka případného zavedení náhradního výrobního programu. Varianty možného řešení v tomto směru jsou a do budoucna jistě budou předmětem diskuzí a jednání v rámci vedení společnosti i samotného závodu. Ing. Jindřich Vlč ředitel závodu PERSONÁLNÍ STRATEGIE SPOLEČNOSTI PRO ROKY Výrok dne: Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot. Winston Churchill (alias V. Š.) 1) Co je cílem: Hlavním cílem personální strategie ŽPSV a.s. pro roky je udržení a získávání kvalitních, kvalifikovaných zaměstnanců tak, abychom společně udrželi konkurenceschopnost a tržní pozici firmy na současném složitém stavebním trhu v České republice! 2) Co požadujeme: zaměstnance, kteří jsou loajální a motivovaní pro práci; zaměstnance, kteří musí být schopni zvládat stále vyšší nároky na klesající vývoj stavebního trhu z hlediska obchodního, technologického, ekonomického a v neposlední řadě také z hlediska finanční stability firmy; zaměstnance, kteří musí umět včas reagovat na vývoj trhu, na požadavky zákazníků a na potřeby inovací!; zaměstnance, jejichž kvalifikační profil odpovídá požadavkům na dané pracovní místo; zaměstnance, kteří jsou schopni a ochotni dále se vzdělávat a rozvíjet a získané znalosti a zkušenosti uplatňovat při výkonu práce; zaměstnance, kteří zodpovědně a v požadované kvalitě plní zadané úkoly a jsou schopni pracovat v týmu; na pozicích THP preferujeme znalost jazyků. Personální strategie je dílem celého vedení podniku (na jejím vytváření se podílejí všichni manažeři a útvary). Nízká kvalifikace pracovníků odčerpává kapitál, s kvalifikací pracovní síly narůstá síla podniku na trhu. V neposlední řadě klademe veliký důraz na schopnost všech zaměstnanců vypořádat se s důsledky neočekávaných výkyvů ve výrobě a snažíme se vytvářet takové podmínky, abychom společně udrželi konkurenceschopnost a tržní pozici firmy. 3) Co nabízíme: zázemí nadnárodní firmy se zahraničním vlastníkem významně se profilující v železničním stavebním sektoru a také v sektoru pozemních staveb, kde se snažíme o stále se vylepšující pozici na trhu se silným finančním zázemím; práci v kolektivu profesionálů s bohatými zkušenostmi s možností zapojit se do mezinárodních projektů; dbáme na zvyšování, prohlubování a udržování potřebné kvalifikace zaměstnanců; v souladu s potřebami firmy organizujeme a realizujeme profesní rozvoj zaměstnanců; čerpáme finanční prostředky z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců; seberealizaci a kreativní prostor pro uplatnění znalostí, zkušeností a dovedností; dbáme o bezpečnost práce a kultivované pracovní prostředí na všech pracovištích; komunikaci a umění naslouchat. 4) Kde máme rezervy: v produktivitě práce napříč všemi úseky; střední kádr řídících pracovníků především na úrovni mistrů; vzdělanostní úroveň, jazykové vybavení; komunikativnost, ochota týmové práce; získávání kvalitních zaměstnanců; spolupráce se školami. 5) Naše Benefity: poskytnutí mobilního telefonu, popř. notebooku; uzavřená kolektivní smlouva na rok 2014; příspěvek na penzijní připojištění; tvorba sociálního fondu, příspěvek na stravu, příspěvek odborové organizaci; poskytování bezúročných půjček; zapůjčení strojů případně jiného výrobního zařízení; prodej materiálu či výrobků se slevou; zdravotní péče; bezpečnost práce a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; 13. mzda a odměny dle výkonu; firemní vzdělávání. strana 10

11 7) Závěr Co říci závěrem? V současné době se na nás valí takové množství práce, že po letech útlumu a těžké krize zažíváme pravý opak a to velmi rychlý růst. Tento extrém sebou přináší také nejen pozitiva v podobě nabírání nových zaměstnanců, což jistě výrazně přispěje ke snížení nezaměstnanosti ve všech regionech, kde naše firma působí, ale především posílení naší pozice na poli výroby betonových výrobků, což je jistě velmi potěšující. Jsem si ale také vědom toho, že to přináší i spoustu negativ, jako je zaškolování nových zaměstnanců, větší organizační zátěž pro všechny řídící pracovníky i ostatní zaměstnance, stres z náporu množství práce atd. Závěrem jsem ale přesvědčený, že je lepší mít hodně práce, než nemít práci žádnou!!! Přeji všem zaměstnancům hlavně zdraví, pevné odhodlání a touhu porvat se se současnou extrémní situací rychlého růstu naší společnosti. Ing. Vlastimil Štefánek ekonomický ředitel ŽPSV a.s. Chtěl bych ubezpečit všechny zaměstnance, že chceme, abychom i toto velmi rychlé růstové období přežili s nejlepším vědomím a svědomím toho, že jsme proto všichni udělali maximum. Vedení společnosti je také připraveno posílit všechny články organizace, pokud by už někdo někde nezvládal nápor práce, je třeba diskutovat a komunikovat o tomto problému se svým nejbližším řídícím pracovníkem a nadřízeným. Tento rychlý růst také změnil naši vizi z hlediska přechodu k centralizovanému zpracování mzdové a personální agendy, neboť současná doba je diametrálně odlišná od doby, kdy jsme o této změně rozhodli. Tato myšlenka se tedy zatím odsouvá na neurčito. PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ NOVÁ PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ Jmenuji se Iva Novotná a od pracuji ve společnosti ŽPSV a.s. jako referent personalistiky a mezd. Mým úkolem zde je sjednotit veškeré činnosti z oblasti personální i mzdové do jednoho celku tak, aby vše na sebe navazovalo a správně fungovalo. Dovolte, abych napsala několik vět o sobě. Pocházím z Vracova, kde doposud žiji. Po vystudování gymnázia ve Strážnici jsem nastoupila do společnosti ČSAO Brno v Kyjově, kde jsem pracovala jako účetní a mzdová účetní. Později tato společnost přešla pod nového majitele, který založil společnost Falcon, s.r.o. Tato se zabývala prodejem a servisem vozů Škoda, stavební činností a údržbou města Kyjova a Brna. Zde jsem pracovala v kumulované funkci jako personalista, mzdová účetní a zároveň hlavní účetní firmy. Při práci jsem vystudovala obor Finance a daně, následně obor Personální management na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka v Trenčíně. Jsem nekonfliktní, společenská, mám ráda pravidla a pořádek. Těším se na dlouhodobou spolupráci se všemi zaměstnanci ŽPSV a.s. Ing. Iva Novotná referent personalistiky strana 11

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Efektivita nových typů Rostislav Kolmačka, DiS. kolmackar@cdvuz.cz HLUK PROBLÉM? ANO!!! ČASY SE MĚNÍ MĚNÍ... Stará a hlučná vozidla dosluhují. Zlepšuje se stav tratí. Aktivněřešíme

Více

Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER

Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích Jan Eisenreich, předseda představenstva PROKOP RAIL, a.s., Plzeň Současná železniční doprava

Více

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ. 2013/2014 výběr produkce

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ. 2013/2014 výběr produkce PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 2013/2014 výběr produkce TYPY PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ SILENT zvukově pohltivé obklady zdící zvukově pohltivé tvárnice protihlukové stěny jednostranné a oboustranné mobilní protihlukové

Více

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha CESTI Workshop 2013 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 WT 2 Drážní svršek 2_3 Pevná jízdní dráha Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

ZÁCHRANNÉ A PŘÍSTUPOVÉ PLOCHY

ZÁCHRANNÉ A PŘÍSTUPOVÉ PLOCHY ZÁCHRANNÉ A PŘÍSTUPOVÉ PLOCHY Záchranné plochy jsou neveřejné a veřejnosti nepřístupné plochy pro zajištění přístupu vozidel záchranných složek k drážním inženýrským stavbám nebo pro zajištění nouzového

Více

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu

Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Nové trendy v oblasti betonových konstrukcí a prvků pro železniční infrastrukturu Ing. Mojmír Nejezchleb, technický ředitel, ŽPSV a.s. Společnost ŽPSV a.s. je výrobcem betonových výrobků s více než padesátiletou

Více

Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC

Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC Ing. arch. Pavel Andršt ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2014 České Budějovice, 8.-10. dubna 2014 Základní legislativa Zákon č. 266/1994

Více

INOVACE VÝROBKŮ PRO ŽELEZNICI PŘÍČNÉ PRAŽCE, NÁSTUPIŠTĚ A PŘEJEZDY

INOVACE VÝROBKŮ PRO ŽELEZNICI PŘÍČNÉ PRAŽCE, NÁSTUPIŠTĚ A PŘEJEZDY INOVACE VÝROBKŮ PRO ŽELEZNICI PŘÍČNÉ PRAŽCE, NÁSTUPIŠTĚ A PŘEJEZDY Jan Eisenreich ŽPSV a.s., Uherský Ostroh 1. ÚVOD Železnice České republiky prochází kvalitativní změnou, která předznamenává, pro udržitelný

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

03/2015 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

03/2015 VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti 03/2015 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÍ SPOLUPRACOVNÍCI, KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ, při pohledu do kalendáře se jistě stejně jako já pozastavujete nad tím, jak hrozně

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020. ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015

DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020. ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Lp (db) DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Nízké protihlukové clony a kolejové absorbéry hluku BRENS - environmentální odpovědnost za stavbu

Více

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ Seminář Možnosti řešení hlukové zátěže na železniční infrastruktuře prostřednictvím kolejnicových absorbérů hluku Poděbrady 25. února 2010 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI

Více

APLIKACE NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN U SŽDC

APLIKACE NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN U SŽDC ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNI CESTA 2014 8. - 10. dubna 2014 APLIKACE NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH STĚN U SŽDC Ing. arch. Pavel Andršt SŽDC, Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb, Praha 1. ÚVOD Provozovatel dráhy,

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

14.11.2011. alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích. Jan Eisenreich ODBORNÁ KONFERENCE - PRAHA 10.

14.11.2011. alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích. Jan Eisenreich ODBORNÁ KONFERENCE - PRAHA 10. Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích 1 Kolejový absorbér hluku BRENS ABSORBER Zahájení projektu BBA -06/2004 Firemní mítink ke

Více

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY. 1. Úvod. 2. Stav techniky, definice a zadání

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY. 1. Úvod. 2. Stav techniky, definice a zadání KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU A SMĚROVÉ CLONY Jan Eisenreich ředitel společnosti a předseda představenstva PROKOP RAIL, a.s. 1. Úvod Hluk a vibrace - civilizační produkt, který svojí každodenní přítomností

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE SYSTÉM ÚRTŘ A BRENS

PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE SYSTÉM ÚRTŘ A BRENS PŘEJEZDOVÁ KONSTRUKCE SYSTÉM ÚRTŘ A BRENS Vzorová sestava přejezdu ÚRTŘ v délce 6 m s vnitřními i vnějšími panely s ocelovými opěrkami v úseku trati v přímé Sestava přejezdu obsahuje: Název výrobku MJ

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda 1 Obsah Tady bude obsah 2 1. Úvod 1.1 Zásady pro vypracování Železniční stanice Studenec leží na trati

Více

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz

PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY. www.zpsv.cz PŘEDEPJATÉ BETONOVÉ PRAŽCE TRAMVAJOVÉ PANELY www.zpsv.cz PRAŽEC B 03 značka Pražec B 03 APP 80-19 Výroba a dodávka betonových předepjatých pražců typu B 03 s pružným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ České dráhy, a. s., www.cd.cz Technická ústředna Českých drah, www.tucd.cz Oddělení železničního svršku a spodku Přínos nové konstrukce železničního svršku a spodku

Více

NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY

NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY řešeno v rámci projektu NOVIBRAIL - Projekt je řešen s finanční podporou TAČR HLUK PROBLÉM? ANO!!! 2 ČASY SE MĚNÍ Stará a hlučná vozidla dosluhují. Zlepšuje se stav tratí. Aktivně

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

2. Měření vnitřního hluku na jednotkách Regionova ve zkušebním provozu s nekovovými brzdovými špalíky

2. Měření vnitřního hluku na jednotkách Regionova ve zkušebním provozu s nekovovými brzdovými špalíky Posouzení vybraných druhů protihlukových opatření na železnici Lukáš Hejzlar i Abstract: The contribution deals with evaluation of effectiveness of selected noise reduction measures on railway infrastructure

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

03/2010. Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí. Stavby protihlukových stěn. Poděkování jubilantům

03/2010. Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí. Stavby protihlukových stěn. Poděkování jubilantům Vydává: Ředitelství společnosti ŽPSV a.s. 03/2010 Čtvrtletník zaměstnanců tradičního dodavatele betonových výrobků Most přes trať Hulín Valašské Meziříčí Stavby protihlukových stěn Poděkování jubilantům

Více

01/2015 VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti

01/2015 VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV. Vydává: Ředitelství společnosti 01/2015 Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV Vydává: Ředitelství společnosti VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, sešli jsme se opět po relativně dlouhé době příjemného lenošivého

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015

VINCI CONSTRUCTION. v České Republice. v roce 2015 VINCI CONSTRUCTION v České Republice v roce 2015 VINCI ve světě VINCI je globálním společností v oblasti koncesí a stavebnictví, která zaměstnává více než 185.000 lidí ve 100 zemích. VINCI má dostatečné

Více

NÁSTUPIŠTĚ VÝBĚR PRODUKCE CZ/SK 2014

NÁSTUPIŠTĚ VÝBĚR PRODUKCE CZ/SK 2014 NÁSTUPIŠTĚ VÝBĚR PRODUKCE CZ/SK 2014 Betonový nástupištní přístřešek PRVKY PRO NÁSTUPIŠTĚ mimoúrovňová nástupiště jednostranná - výška hrany 0,55 m mimoúrovňová nástupiště ostrovní - výška hrany 0,55 m

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil

Zajišťování provozuschopnosti dráhy. Ing. Bohuslav Navrátil Zajišťování provozuschopnosti dráhy Ing. Bohuslav Navrátil Železniční dopravní cesta 2014 9. dubna 2014 Zajišťování provozuschopnosti Správcovská činnost (evidence majetku, nakládání s majetkem) Dohlédací

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT v Praze Fakulta dopravní Téma č. 7 Anotace: základní terminologie zabezpečení žel. přejezdů umístění žel. přejezdů přejezdové konstrukce úrovňové

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: Ve středu 14. května 2014 vybrala odborná porota soutěžní projekty, které jsou NOMINOVÁNY NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR: CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované

Více

Připravenost DT na dodávky výhybek pro VRT

Připravenost DT na dodávky výhybek pro VRT DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 7. 11. 2016 Ing. Marek Smolka, generální

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Vzorové listy ZEKAPR Návrh detailů odvodnění

Vzorové listy ZEKAPR Návrh detailů odvodnění Vzorové listy ZEKAPR Návrh detailů odvodnění Projekt: FR-TI3/513 Tento dokument obsahuje návrhy možných variant detailů odvodnění na styku akumulační oblasti ZEKAPR a železniční dopravní cesty. Soudíme,

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

ACRI Akademie. CTN ACRI v procesu tvorby norem pro kolejová vozidla a železniční svršek. Praha 4. května Ing. Jan Lutrýn

ACRI Akademie. CTN ACRI v procesu tvorby norem pro kolejová vozidla a železniční svršek. Praha 4. května Ing. Jan Lutrýn ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI v procesu tvorby norem pro kolejová vozidla a železniční svršek Ing. Jan Lutrýn Úkoly CTN v oblasti norem pro kolejová vozidla a železniční svršek (141) Zajištění

Více

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2

OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 ZAK. Č.: 08 063 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva...2 201 Most na sil. I/43 přes Mozovský potok, polní cestu a biokoridor...3 202

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj.: PPR-26528-47/ČJ-2014-990656 Protokol o posouzení kvalifikace Praha 18. prosince 2014 Počet listů: 6 ve věci

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ POZEMNÍ STAVBY VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Protihlukové

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

a) zářez s ochranným a udržovacím prostorem

a) zářez s ochranným a udržovacím prostorem pokryvné vrstvy vegetační vrstva původní terén skrývka ornice pokryvná vrstva vegetační vrstva min.1,50 5% min.1,50 Nezvětrávající hornina 3:1-5:1 a) zářez s ochranným a udržovacím prostorem ochranný a

Více

15 km, cena 42,- Kč / km. 2 hod, cena 90,- Kč za 1/4 hod. 4 hodiny jeřábování, 820,- Kč / hod. 3 dělnící 4 hodiny, 95,- Kč / hod

15 km, cena 42,- Kč / km. 2 hod, cena 90,- Kč za 1/4 hod. 4 hodiny jeřábování, 820,- Kč / hod. 3 dělnící 4 hodiny, 95,- Kč / hod Rozpočtujeme s Callidou 12. ročník Zadání Domovní jímka DYWIDAG Domovní jímka Dodávka Dodávka jímky Domovní jímka kruhová celistvá DJ 2000/2500 ks 1 Těsnění pod víko průměr 2 000 mm ks 1 Vyrovnávací prstence

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A PROTIHLUKOVÝCH STĚN NA IV. KORIDORU

REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A PROTIHLUKOVÝCH STĚN NA IV. KORIDORU 17. KONFERENCE 2012 27. 29. března 2012 REALIZACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU A PROTIHLUKOVÝCH STĚN NA IV. KORIDORU Radomír Barták EUROVIA CS, a.s., Praha 1. ÚVOD K 1. 5. 2004 se Česká republika stala členem Evropské

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA České Budějovice 8. 10. 4. 2014 Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Josef Hendrych OŘ Plzeň V obvodu Oblastního ředitelství Plzeň se nachází

Více

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček Zajištění absolutní polohy koleje Radomír Havlíček Zlín, 27.- 29.března 2007 Vysvětlení pojmů Prostorová poloha koleje je množinou bodů osy koleje jednoznačně určených v projektu polohopisnými souřadnicemi

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

F. 1. zhotovitele (DVZ) Synthesia, a.s. Tractebel Engineering a.s. Pernerova 168, Pardubice. METROPROJEKT Praha a.s.

F. 1. zhotovitele (DVZ) Synthesia, a.s. Tractebel Engineering a.s. Pernerova 168, Pardubice. METROPROJEKT Praha a.s. Synthesia, a.s. Semtín čp. 103, 532 17 Pardubice METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více