Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

2 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/ PODLE 7 VYHLÁŠKY MŠMT Č. 15/2004 SB. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY (VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ) VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA R (DLE 17, PÍSM. E/ ZÁKONA Č.564/90 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ) 2

3 Základní údaje o škole a)b) Název: Základní škola a mateřská škola Sluníčko, s. r. o. Sídlo: Loučská 237, Lipník nad Bečvou, PSČ webové stránky: Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku č.j. 94/06, Školní vzdělávací program Sluníčko (1. 9. ročník) Charakteristika školy ZŠ Sluníčko je: úplná základní škola s 1. až 9. třídou škola fungující od roku 1994, výuka na 2. stupni byla zahájena v roce 2007 škola s řadou zahraničních partnerů škola využívající dvojjazyčné vyučování Základní škola nabízí: nadstandardní výuku cizích jazyků rodinný charakter školy individuální přístup ke všem žákům notebooky pro všechny žáky 2. stupně komunikaci s rodiči elektronickou formou kvalitní vybavení učeben školní družinu a zájmové kroužky svoz do školy vlastními mikrobusy možnost přijetí ke studiu v průběhu celého školního roku Výhody studia na ZŠ Sluníčko s. r. o. Uvědomujeme si, že chodit do školy není jen samozřejmost nebo nutnost. Pro nás je vzdělávání služba dětem a rodičům. Usilujeme o co nejvyšší kvalitu této služby. Naše motto: Vzdělání je to nejvzácnější, co můžete dítěti dát. 3

4 Výhody: Škola rodinného typu velice dobře se známe, umíme si pomoct Nízké počty dětí ve třídách (maximum 16). Individuální přístup ke každému žáku. Znalost potřeb každého žáka. Zaměření na výuku jazyků: Anglický jazyk od 1. třídy. Výuka vybraných předmětů na 2. stupni ZŠ v angličtině. Spolupráce s rodilými mluvčími. Francouzský jazyk jako 2. jazyk (možnost volby už od 2. třídy). Svoz žáků do školy a odvoz žáků domů vlastní mini Sluníčkobus. Zajištění celodenního pitného režimu dětí. Vlastní výdejna stravy (obědy a svačiny). Máme školní družinu. Nabízíme řadu zájmových kroužků. Škola v přírodě, lyžařské výcviky a mnoho celoškolních akcí (oslavy, výlety, bál apod.) Vztah s rodiči je podle našich průzkumů velice dobrý. Rodiče kladně hodnotí komunikaci a otevřenost školy. S rodiči se setkáváme nejen na třídních schůzkách, ale zejména při nejrůznějších tematických oslavách a neformálních setkáních. Neexistuje u nás šikana. Děti mají o přestávkách volný pohyb a možnosti odreagovat se (počítače, stavebnice a hry, míče, ping pong apod.). Možnost aktivní volby předmětů a skladby rozvrhu na 2. stupni ZŠ. Nabídka pestré škály volitelných předmětů na 2. stupni. Používáme efektivní metody výuky a moderní techniku (PC, notebooky, interaktivní tabule). Údaje o zřizovateli školy ZŠ a MŠ Sluníčko je společností s ručením omezením a je právnickou osobou vykonávající činnost školy. Zřizovateli a jednateli společnosti jsou Věra a Petr Pospíšilovi. Údaje o vedení školy do Ředitel základní školy: Ing. Jaroslav Mihal Ředitelka mateřské školy: Bc. Věra Pospíšilová Údaje o školské radě Členové školské rady (Volby do školské rady proběhly v roce 2010): Věra Pospíšilová (zvolena za zřizovatele) Marcela Richterová (zvolena za pedagogické pracovníky) Vlastimil Jurášek (zvolen za zákonné zástupce) 4

5 Přehled pedagogických pracovníků školy c) Pedagogičtí pracovníci na 1. stupni ZŠ Mgr. Daciuková Jiřina Mgr. Jochcová Jitka Mgr. Richterová Marcela Mgr. Skácelová Michaela Mgr. Zapletalová Kateřina Pedagogičtí pracovníci na 2. stupni ZŠ Ing. Mihal Jaroslav Mgr. Musil Jan Ing. Štěpánová Anežka Toman Pavel Vychovatelky ve školní družině Bařinková Eva Klementová Alena Další pracovníci školní družiny Bc. Věra Pospíšilová Petr Pospíšil Mikuláš Grieger a vedoucí zájmových kroužků pro děti (DPP) 5

6 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce d) do 1. ročníku pro školní rok 2011/12 nastoupilo 16 žáků. 23 a proběhl zápis do 1. ročníku na školní rok 2012/13, zapsáno bylo 20 žáků, u 1 žáka zákonní zástupci požádali o odklad zahájení školní docházky. Počty žáků ve třídách ve školním roce 2011/12, k Ročník Počet žáků Počet žáků, kteří jsou žáky školy podle 38 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Počet žáků v ročníku celkem 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník 5* 5 7. ročník ročník ročník 5 5 Počet žáků celkem * Ivana Malá je nezvěstná. Nebyla přihlášena do žádné jiné školy. Formálně tak zůstává v 6. ročníku. Počty žáků ve třídách ve školním roce 2012/13 Ročník Počet žáků Počet žáků, kteří jsou žáky školy podle 38 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 4 4 Počet žáků celkem Počet žáků v ročníku celkem 6

7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků e) Výsledky žáků jsou pravidelně podrobovány vnitřní kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího programu a také vnější kontrole, která probíhá formou srovnávacích testů a účastí v soutěžích a olympiádách. Výsledky žáků na 1. a na 2. stupni ZŠ jsou nadprůměrné. Z nižších ročníků byla úspěšnost při přijetí na víceletá gymnázia téměř 100 %. Jeden žák nebyl přijat na Slovanské gymnázium v Olomouci. Jedna žákyně byla přijata na Gymnázium J. Škody v Přerově, tři žáci byli přijati na Gymnázium v Lipníku nad Bečvou. Z 9. ročníku odešlo 5 žáků na gymnázia a odborné střední školy (průmyslová škola, pedagogická škola). Shrnutí změny stavu žáků a hodnocení Z páté třídy se ucházelo 5 žáků o přijetí na osmiletá gymnázia. Čtyři byli přijati. 5 žáků přestoupilo na začátku nebo během školního roku na jinou základní školu. 3 žáci přestoupili během školního roku do ZŠ Sluníčko z jiné základní školy. Žádný žák nebyl hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný v žádném naukovém ani výchovném předmětu. Žádnému žákovi nebyla snížena známka z chování. Účast v olympiádách a soutěžích Olympiáda v anglické konverzaci okresní kolo: Matěj Mitaš (9.) 4. místo Games 4 English soutěž anglických prezentací, krajské kolo: Matěj Mitaš (9.) 2. místo, Pavlína Zapletalová (9.) 1. místo. Nadkrajské finále: Pavlína Zapletalová 2. místo. Pohár ve šplhu na tyči Johana Šromotová (5.) celková vítězka a držitelka poháru. Další umístění žáci: Keňo Jakub (2.) 2. místo, Grygar Tadeáš (3.) 1. místo, Gladišová Zuzana (5.) 2. místo. Koloběžkové závody Lipenské sprinty (2. místo) a Evropský pohár v koloběhu Jan Jurášek (8.) Dopravní soutěž vítězství v místním kole a účast v okresním kole: Lollek Petr, Vacula Jan, Gladišová Zuzana, Bonková Markéta (všichni 5.) Logická olympiáda krajské kolo: Jakub Štěpánek (4.) semifinalista Den bez aut, bruslařské závody - Střelecká Martina (5.) 1. místo, Gladišová Zuzana (5.) 2. místo, Šromotová Johana (5.) 3. místo, Kolajta Ondřej (5.) 2. místo, Knoppová Eliška (3.) 3. místo, Matyáš Roman (3.) 3. místo, Staněk Dominik (9.) 2. místo Celostátní internetová soutěž anglických písniček Sing a song Frankovič Jan (MŠ) 3. místo 7

8 Testování ve školním roce 2011/12 Žáci se zúčastnili těchto srovnávacích testů: Kalibro (3., 5., 8., 9. třída) Gepard testování informační gramotnosti (5. a 9. třída) Matematický klokan (od 2. do 9. třídy) Celoplošná generální zkouška celoplošného testování 5. a 9. tříd Výsledky srovnávacích testů Kalibro V únoru a březnu 2012 se žáci 3., 5., 8. a 9. třídy zúčastnili srovnávacího testování, které prováděla firma KALIBRO. Naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků a žáci 9. třídy se zařadili mezi špičku testovaných základních škol. 3. třída, Kalibro Český jazyk Matematika Anglický jazyk ZŠ Sluníčko, 3. třída, 14 žáků 72,2 % 81,9 % 60,9 % Základní školy 71,0 % 71,5 % 64,8 % Rozdíl +1,2 % +10,4 % -3,9 % 5. třída, Kalibro Český jazyk Přírodovědný test Matematika Anglický jazyk ZŠ Sluníčko, 5. třída, 13 žáků 67,5 % 66,1 % 55,8 % 69,2 % Základní školy 68,1 % 66,6 % 51,7 % 64,1 % Rozdíl -0,6 % -0,5 % +4,1 % +5,1 % 8. třída, Kalibro Český jazyk Přírodovědný test Matematika Anglický jazyk ZŠ Sluníčko, 8. třída, 4 žáci 56,6 % 60,2 % 56,5 % 65,7 % Základní školy 57,5 % 54,9 % 48,5 % 55,3 % Rozdíl -0,9 % +5,5 % +8,0 % +10,4 % 9. třída, Kalibro Český jazyk Přírodovědný test Matematika Anglický jazyk ZŠ Sluníčko, 9. třída, 5 žáků 67,5 % 60,1 % 75,9 % 78,6 % Základní školy 57,8 % 56,1 % 56,2 % 62,4 % Rozdíl +9,7 % +4,0 % +19,7 % +16,2 % 8

9 Výsledky generální zkoušky celoplošného testování 5. a 9. tříd, 2012 Výsledky 5. třídy ZŠ Sluníčko v českém jazyce: 71,15 % Celkové hodnocení všech škol v ČR Patříme sem Výsledky 5. třídy ZŠ Sluníčko v matematice: 65,87 % Celkové hodnocení všech škol v ČR Patříme sem Výsledky 5. třídy ZŠ Sluníčko v anglickém jazyce: 69,17 % Celkové hodnocení všech škol v ČR Patříme sem 9

10 Výsledky 9. třídy ZŠ Sluníčko v českém jazyce: 78,33 % Celkové hodnocení všech škol v ČR Patříme sem Výsledky 9. třídy ZŠ Sluníčko v matematice: 73,44 % Celkové hodnocení všech škol v ČR Patříme sem Výsledky 9. třídy ZŠ Sluníčko v anglickém jazyce: 86,96 % Celkové hodnocení všech škol v ČR Patříme sem 10

11 Testování informační gramotnosti Gepard V polovině února se žáci 5. a 9. třídy zúčastnili testování informační gramotnosti pořádané společností SCIO. Je pro nás potěšující, že se žáci opravdu ve světě informací pohybují mrštně a rychle jako gepardi. Žáci 5. třídy jsou v hodnocení 468 pátých tříd v republice na slušném 97. místě. Žáci z 9. třídy, kteří na 2. stupni už 4 roky pravidelně používají notebooky a další výpočetní techniku pro získávání a práci s informacemi dosáhli na skvělé 28. místo z 542 testovaných 9. tříd v ČR. Štěpán Macek (9. tř.) dosáhl nejvyššího hodnocení InfoProfík. Matematický klokan Žáci školy se pravidelně každý rok účastní matematické soutěže Matematický klokan v jednotlivých věkových kategoriích. V tomto školním roce se naši žáci zařadili do průměru svých vrstevníků podle krajských výsledků. Výrazně ale vyčněla Adéla Schönweitzová ze 3. třídy, která vyřešila všechny úlohy bez chyby a byla jednou ze 100 % řešitelů v kraji. Byla odměněna diplomem z Jednoty matematiků a fyziků a škola jí věnovala pěknou knihu. 11

12 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů f) ZŠ a MŠ Sluníčko, s. r. o. zpracovává pro každý školní rok tzv. minimální preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené na prevenci rizikového chování. S tímto programem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a postupují podle něho. Kromě tohoto programu je řada preventivních akcí pořádána v rámci naplňování průřezových témat. Analýza naplnění cílů Minimálního preventivního programu roku 2011/2012 Realizace MPP probíhala ve stanovených vyučovacích předmětech i při tradičních akcích a dalších aktivitách pořádaných školou. Byla zařazována témata související se zdravým životním stylem (denní režim, zdravá výživa, sport jako součást života, projekt Zdravé zuby), důraz byl kladen na škodlivost kouření a požívání alkoholu. Formou besedy s odborníky byli žáci seznámeni s problematikou poruch příjmu potravy (bulimie, mentální anorexie) a také s projevy dospívání (základy sexuální výchovy). Ve zřízené schránce důvěry na hlavní budově se dosud neobjevily žádné podměty svědčící o šikaně či jiném problému žáků. Pedagogové se snažili včas podchytit nevhodné chování a bezprostředně řešit drobné konflikty mezi dětmi. K prevenci patologických jevů přispěl bohatý výběr volnočasových aktivit nabízených školou: sportovní hry, počítačový kroužek, taneční kroužek, keramický kroužek, canisterapie,, kroužek francouzského jazyka a hra na flétnu a na klávesy, sborový zpěv. Žáci se aktivně účastnili společenských a kulturních akcí pořádaných městem (Slavnosti vodníka Kašňáka, pasování čtenářů, Den bez aut apod.), na mnoha aktivně účinkovali v pěveckém sboru nebo např. s nastudovaným divadelním vystoupením (4. tř.). Velmi přínosná byla spolupráce s instruktorem dopravní výchovy panem Petrem Butkovičem, který v průběhu roku uspořádal několik lekcí zaměřených na bezpečný pohyb dětí v silničním provozu (chodci i cyklisté). Získané dovednosti pak žáci prakticky uplatnili při cyklistických výletech i vycházkách ve městě. Důležitou součástí výchovného procesu je příprava na budoucí povolání, i letos žáci formou exkurzí poznali řadu zajímavých profesí a možných budoucích pracovišť (exkurze do Komerční banky, do Delikanu, do Čistírny odpadních vod v Lipníku, návštěvy středních škol, do Vojenských lesů apod.). V rámci Dne otevřených dveří si děti prohlédly prostory HZS a seznámily se s prací hasičů. V městské knihovně jsme besedovali se spisovateli o jejich tvorbě. Ke kulturnímu a evropskému rozhledu žáků přispěla účast v projektu Comenius zaměřená na sdílení kulturních výtvorů a také celoroční přítomnost zahraničního asistenta ve škole. K rozšíření všeobecného přehledu žáků přispěly výlety, které v tomto školním roce učitelé zorganizovali. Kromě školy v přírodě šlo o vycházky a cyklistické vyjížďky seznamující děti s naším regionem, ale i celou řadu výletů spojených s prohlídkou vzdálenějších měst a návštěvou muzeí (např. výlet do Olomouce, do Přerova, do Prahy či do Štramberka). Pro zájemce naše škola uspořádala ozdravný pobyt na horách (Ramzová v Jeseníkách) a u moře (Chorvatsko), v letních měsících také školní tábor. 12

13 STRATEGIE A METODY PREVENCE Vztah učitel žák Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Skupinová práce Žáci velkou část vyučování spolupracují: ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky. Projektové vyučování a celoškolní projekty V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším. Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace a vyzývají rodiče, aby tuto možnost využívali. Rodiče mají možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole. Pedagogická diagnostika Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.) 13

14 KONKRÉTNÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCI Primární prevence v jednotlivých vyučovacích předmětech Na 1. stupni zejména v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné a tělesné výchově a při práci s výpočetní a komunikační technikou. Očekávané výstupy: Žák - má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy - se umí vhodně pohybovat na ulici a v silničním provozu - zná základní dopravní značky - zvládá zapojit se do kolektivu - chová se vhodně v krizových situacích - chrání své zdraví - umí vhodně komunikovat se spolužáky a dospělými - umí požávat o radu a pomoc - zná základní informace o alkoholu a tabáku a jejich vlivu na zdraví člověka - zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek - umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva Na 2. stupni zejména v předmětech občanská výchova, dějepis, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví, rodinná výchova a společenské chování a při realizaci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova) také v ostatních předmětech, např. v českém a cizím jazyce, hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchově, pracovních činnostech a při práci s výpočetní a komunikační technikou. Očekávané výstupy: Žák - má základní informace o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka - zná zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog - umí odmítat - zná důležitá telefonní čísla - ví, kde získat důležité informace a odbornou pomoc - dělat správná rozhodnutí - zvládá řešit konflikty v kolektivu - má základní informace o sexuálním životě a o riziku s ním spojeným - ví, jak se správně chovat ve společnosti - má základní informace o rasismu a sektách - je seznámen se s riziky, která přinášejí poruchy příjmu potravy - zaměřuje se na zdravý životní styl - umí vhodně komunikovat a spolupracovat s vrstevníky Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích - Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí - Škola v přírodě - Lyžařský výcvikový kurz - Školní výlety - Pobyt u moře - Letní tábor - Kulturní programy (kina, divadla, výstavy, literární procházky) - Výchovné koncerty 14

15 - Besedy v knihovně - Umělecké soutěže (výtvarné, pěvecké, literární) - Exkurze - Besedy s lidmi z různých oborů a o různých povoláních - Besedy s farářem o významných svátcích během roku - Beseda s policisty - Přednášky o zdravovědě - Přednášky o e-bezpečí - Spaní ve škole - Nabídka kroužků - Tvorba školního časopisu - Tvorba třídních webových stránek - Dramatizace a divadelní představení žáků - Projektové dny (den jazyků, den knihy, den Země, podzimní slavnost apod.) - Vystoupení na přehlídkách (Vánoční jarmark, Vodník Kašňák apod.) - Vystoupení na školních akcích (Den dětí, Countrybál) - Mezinárodní výměnné pobyty Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy - Společné zahájení školního roku - Podzimní slavnost - Mikulášská nadílka - Country bál - Den dětí - Slavnostní zakončení školního roku Akce zaměřené na rodiče - Třídní schůzky - Konzultační dny - Schůze Klubu rodičů a přátel Sluníčka - Webové stránky, ový informační bulletin, nástěnky ve škole 15

16 ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE Výchovný poradce Pracovník: Mgr. Jiřina Daciuková Výchovný poradce aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě výskytu agresivního chování ve třídě signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) náhlých i trvalých neúspěchů v učení obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči porušování pravidel soužití ve škole žákem Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc, linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona. Aktualizuje nástěnku výchovného poradce a vyhodnocuje příspěvky ve schránce důvěry. Třídní učitel a učitelé Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v souladu s cíli tohoto minimálního preventivního programu. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace ( , mobil). Ředitel školy Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy. Další spolupracující organizace a odborná pracoviště V oblasti prevence škola spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci (projekt E-bezpečí), s vojenskou posádkou v Lipníku nad Bečvou, s farností v Lipníku nad Bečvou, s Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou, se Střediskem volného času v Lipníku nad Bečvou, s Městským úřadem v Lipníku nad Bečvou a Krajským úřadem Olomouckého kraje. V případě potřeby se škola obrací na odborná pracoviště - PPP, centra psycho-sociální pomoci, diagnostické ústavy, sociální odbory, policii ČR a městskou policii. 16

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Učitel nositel kvalitního vzdělávání osobnost učitele anglického jazyka. Metodické náměty pro výuku AJ na 1. stupni ZŠ. (Richterová, Daciuková) Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku? (Jochcová, Skácelová) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. Řekni mi, co čteš. (Richterová, Zapletalová) CLIL Essentials. E-learningový kurz o metodice CLIL. (Mihal). Listopad a prosinec Jak učit učivo Atomy a záření. (Štěpánová) Celoroční kurz anglického jazyka: Brána jazyků otevřená anglický jazyk A2 (60 hod). (Daciuková, Hrbáčková (MŠ), Jochcová, Richterová, Skácelová, Štěpánová). Září 2011 až červen Celoroční interní kurz anglického jazyka pro začátečníky. (Bařinková, Klementová, Musil, Nepustilová, Zapletalová). Říjen 2011 až červen

18 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti h) Září slavnostní nástup vojenské jednotky na náměstí 90. výročí založení posádky v Lipníku (2., 3., 5. třída) Škola v přírodě, Nový Hrozenkov (celá škola) Beseda s hasiči (2. třída) Výstava ke vzniku Vojenské posádky v Lipníku Galerie Konírna ( třída) Minigolf (3. a 4. třída) Vycházka do zámeckého parku (1. třída) Den bez aut (2. stupeň) Závody na kolečkových bruslích (2., 3., 5. třída, 2. stupeň ZŠ) Vycházka Lipníkem s průvodcem (3. třída) Říjen Velké říjnové společné čtení, K. J. Erben (5. třída) Vycházka k Bečvě (1. třída) Den jablíček projektový den (1. třída) Den zvířat projektový den (5. třída) Natáčení České televize soutěž Nejlepší česká škola Beseda se spisovatelem M. Kratochvílem (2. a 3. třída) Podzimní zahradní slavnost (celá škola) Vycházka do parku poznávaní stromů (2. třída) Poprvé v knihovně úvodní beseda, výstava v Domečku k soutěži Nejlepší logo Městské knihovny (1. třída) Vycházka městem (4. třída) Akce Řekni drogám ne! (2. stupeň) Turistický výlet k Valšovickým jezírkům a na Maleník (4. a 5. třída) Beseda s knihovnicí, J. Polka (3. třída) Pohádka Jak se krotí princezna ( třída) Základní kolo Bible a my (2. stupeň) Beseda v knihovně Luisa a Lotka (4. třída) Beseda o Slovinsku se zahraničním studentem (postupně všichni žáci školy) Exkurze Olomouc, zkoušky anglický jazyk (9. třída) Listopad Dušičky prohlídka hřbitova Projekt Comenius: Scanování obrázků z přírodnin (2. třída a MŠ) Vycházka k rybníku Piskáč (2. třída) Beseda o pohádkách, knihovnická lekce (2. třída) Výstava hraček Kdo si hraje, nezlobí ( třída) let Obchodní akademie v Přerově exkurze (2. stupeň ZŠ) Výlet do Přerova na výstavu o historii železniční dopravy (akce ŠD) Výstava fotografií o Lipníku (5. třída) Ukázkové čtení z knihy Teta to plete (1. a 2. třída) 18

19 Scholaris Přerov, přehled SŠ (2. stupeň ZŠ) Návštěva pošty, Dopis Ježíškovi (2. a 3. třída) Land art (2. a 3. třída) Den slabikáře návštěva dětí z MŠ (1. třída) Muzikál My se vlka nebojíme v divadle v Olomouci ( třída) Soutěž Bible a my (2. stupeň ZŠ) Soutěž Nejlepší česká škola živé vysílání v Českém rozhlase (2. stupeň ZŠ) Výstava: Představujeme země EU - Slovensko Prosinec Mikulášská nadílka (2. stupeň pro všechny žáky ZŠ a MŠ) Den čertíků (1. třída) Vystoupení pěveckého sboru na vánočním jarmarku města Hodina kreslení s kreslířem L. Dostálem (MŠ a 1. třída) Přírodopisná exkurze (2. stupeň ZŠ) Jozífek a Maruška mají děťátko ( třída) Tvořivé vánoční dílny v mateřské škole (2. stupeň ZŠ) beseda o adventu s paní knihovnicí (1. a 2. třída) vánoční výstava v domečku (1. až 5. třída) Jumping drums představení (2. stupeň ZŠ) společné zpívání koled, vánoční besídky ve třídách (celá škola) zpívání pro děti z MŠ vánoční koledy (5. třída) Vánoční besídka zpívání u stromku (2. stupeň ZŠ) Leden Tříkrálová koleda vystoupení žáků 5. třídy pro ostatní, Vzpomínkové vystoupení k uctění památky Václava Havla Výlet do Přerova, Bios program O zvířatech se zvířátky (1. a 2. třída) Ukázková hodina pro předškoláky z MŠ (1. třída) Ozdravný pobyt na horách, lyžařský výcvikový kurz (celá škola) Zimní vycházka do Týna s plněním úkolů (celá škola) Pohádka O zlé královně (1. 3. třída) Projektový týden Kočičárny (1. třída) testy Kalibro ČJ, M, AJ, Př (5. třída) Únor Exkurze na vojenské letiště v Bochoři (akce ŠD) Beseda v knihovně, E. Kastner (3. třída) Karneval ve třídě (1. a 2. třída) Beseda s knihovnicí A. Lingrenová (4. třída) Soutěž ve šplhu ( třída) Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině (9. třída) Březen Exkurze do ekologického centra Sluňákov (4. a 5. třída) Projektový týden Kniha mého srdce, beseda s rodiči, výstava čtenářských deníků dětí i rodičů (celá škola) 19

20 Pasování prvňáčků na čtenáře, vystoupení žáků 4. třídy s pohádkou Návštěva knihovny dobrodružná literatura (5. třída) Matematická soutěž Klokan (2. 9. třída) Pohádka O perníkovém dědkovi (1. 3. třída) Beseda v knihovně V. Čtvrtek (2. třída) Exkurze do čističky odpadních vod v Lipníku k Mezinárodnímu dni vody Velikonoční výstava v Domečku (1. až 5. třída) Velikonoční dílničky (1. a 2. třída) Velikonoční dílny (5. třída a 2. stupeň ZŠ) Vycházka k Bečvě (4. třída) Velikonoční dílničky (3. a 4. třída) Narozeninová country party k 20. výročí založení Sluníčka (celá škola) Duben Výstava k 100. výročí narození lipenského malíře L. Dvořáčka, Jiří Jurda ml. - kované plastiky v galerii Konírna (5. třída) Exkurze do knihovny knihy o zvířatech (1. třída) Velikonoční výstava v Domečku, velikonoční jarmark (2. stupeň ZŠ) Exkurze Přerov, Městská knihovna v Přerově, Muzeum (2. stupeň ZŠ) Výstavy v Muzeu Přerov: Expozice Titanic, J.A.Komenský - Schola ludus (2. stupeň ZŠ) Den otevřených dveří u hasičů (1. třída) Plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy Lektorský program Schola ludus muzeum J. A. Komenského Přerov (5. třída) Exkurze k pramenu Odry (2. stupeň ZŠ) Divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda v podání žáků 4. třídy pro ostatní třídy a MŠ Květen Okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista (5. třída) Školní výlet do Prahy (5. třída) Vycházka do přírodní rezervace Škrabalka, koně Přednáška GUATEMALA kino Svět (2. stupeň ZŠ) Pohádka Pinochio (1. a 2. třída) Lekce dopravní výchovy na dopravním hřišti (5. třída) Lekce dopravní výchovy na dopravním hřišti (3. třída) Cyklistický výlet do Přerova na Lagunu (5. třída) Cyklistický výlet do Hranic a Teplic nad Bečvou (4. třída) Fotografování ZŠ Sluníčko (celá škola) Červen Den dětí ve Sluníčku celoškolní dopolední akce Putování za pohádkou Slavnosti vodníka Kašňáka vystoupení pěveckého sboru, pohádka Lotrando a Zubejda, knížka pro prvňáčka, masky postav ze Záhoří Branný den v Dukelských kasárnách (2. stupeň ZŠ) Lekce dopravní výchovy (4. třída) Císař Karel IV. na Helfštýně, opékání špekáčků a spaní ve škole (3. až 5. třída) Vědomostní soutěž Riskuj (1. až 5. třída) Ozdravný pobyt u moře (celoškolní akce ŠD) Lekce dopravní výchovy (1. třída) Beseda v knihovně Knížka na prázdniny (1. třída) 20

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více