Informační bulletin Školského komplexu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Školského komplexu"

Transkript

1

2

3 Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. 2015/2016

4 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Školský komplex... 5 Granty... 7 Nabídky studijních oborů Školského komplexu... 9 Další instituce Školského komplexu Učební plány gymnázií Střední pedagogická škola Kuchyň a školní jídelna Školní kluby na gymnáziích a na střední pedagogické škole Anglická základní škola Mateřská škola Fantazie Základní umělecká škola Pedagogicko-psychologická poradna Absolventi Školského komplexu na vysokých školách Státní maturity Hvězdy a hvězdičky naší školy Zaměstnanci Školského komplexu na Mendlově náměstí Bulletin 2015

5 Úvodní slovo Milí budoucí studenti, vážení rodiče, stojíte před důležitým rozhodnutím kterým směrem se vydat po ukončení základní školy? Při tomto rozhodování bychom Vám byli rádi nápomocni a nabídli Vám možnost studovat na některé ze středních škol Školského komplexu. Tyto školy si během téměř pětadvacetiletého působení získaly pevné místo v síti brněnského středního školství a jejich absolventi mají otevřenou cestu k vysokoškolskému studiu. Školský komplex nabízí různé typy gymnaziálního studia osmileté, šestileté a čtyřleté. Zvolit si můžete studium na Gymnáziu J. G. Mendela se všeobecným zaměřením, nebo na I. Německém zemském gymnasiu s rozšířenou výukou angličtiny a němčiny. Součástí nabídky Školského komplexu je také specializovaný studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, akreditovaný Ministerstvem školství. Přestože samotná budova Školského komplexu je již dámou v letech, my usilujeme o to, aby všechny naše školy byly moderní a progresivní. Důkazem toho jsou i nově vybudované specializované učebny biologie, zeměpisu, chemie a fyziky, které odpovídají vysokým evropským standardům, a vybavení počítačových a jazykových učeben, jež vyhovují moderním metodám výuky. V loňském roce jsme se stali partnerem Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Dlouhodobě jsme úspěšní v přípravě projektů pro přidělování grantů EU, díky kterým můžeme financovat další rozvoj našich škol i výuky. V rámci jednoho z minulých projektů například naši pedagogové vytvořili moderní dvojjazyčné učebnice občanské výchovy, dějepisu a zeměpisu. Naprostou samozřejmostí je také tvorba a využívání moderních e-learningových výukových materiálů. Vzdělávání našich studentů je pro nás pochopitelně prioritou, kromě toho jim ale chceme nabízet i možnost projevit své nadání v různých zájmových kroužcích, které přispívají k celkovému rozvoji jejich osobnosti. Další důležitou součástí péče o studenty je poskytování bezplatné služby vlastní pedagogicko-psychologické poradny. Myslíme i na bezpečnost dětí, a proto byla škola vybavena moderním zabezpečovacím systém včetně kamerového. A protože nejen vzděláním živ je člověk, je o studenty skvěle postaráno i v oblasti stravování. Škola má vlastní kuchyni s širokou a pestrou nabídkou chutných jídel a kantýnu, která zafunguje v případě zapomenuté svačinky nebo chuti na něco dobrého. Bulletin

6 Vážení přátelé, je toho opravdu mnoho, co Vám může Školský komplex nabídnout. Domnívám se, že tím nejdůležitějším, co dělá ze školy dobrou školu, je erudovaný a přitom vstřícný učitelský sbor, pedagogové s chutí pracovat s dětmi a mladými lidmi. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že právě Školský komplex je tou školou, která umí vychovat ze svých studentů suverénní, sebevědomé a vzdělané osobnosti, které budou mít otevřené dveře k úspěchu jak v dalším studiu, tak v pracovním životě. Věřím, že pokud si některou školu Školského komplexu ke studiu zvolíte, budete spokojeni stejně, jako jsou naši úspěšní absolventi, například herečka Iva Pazderková, motocyklový závodník Karel Abraham, redaktor Luboš Rosí nebo krasobruslař Michal Březina. Těším se na setkání s Vámi v některé ze škol Školského komplexu. Ing. Ivo Procházka, generální ředitel 4 Bulletin 2015

7 Školský komplex Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 3/4 v Brně a nabízí: 1. Gymnázium J. G. Mendela všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření, ale široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů. 2. I. Německé zemské gymnasium přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Týdenní dotace pro výuku každého z obou jazyků je 3 8 hodin, což výrazně převyšuje počty hodin výuky cizích jazyků na běžných gymnáziích. 3. Střední pedagogickou školu její absolventi mohou najít uplatnění nejen v mateřských školách, ale i jako vychovatelky (vychovatelé) v řadě dalších zařízení. 4. Anglickou základní školu je přátelským průvodcem dětí při jejich prvních krůčcích do světa vzdělávání. K jejím přednostem patří nejen nadstandardní materiální vybavení, ale zejména nízké počty dětí ve třídách, vlídné prostředí a individuální přístup k žákům. Výuka probíhá z velké části v anglickém jazyce (využíváme metodu CLIL, tedy Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka). Přijímáme i děti cizinců, které ještě nemluví dost dobře česky, a děti z Mateřské školy Fantazie. 5. Základní uměleckou školu vyučuje hru na hudební nástroj, zpěv, dramatickou výchovu, taneční výchovu a další obory. Výuka probíhá jednak přímo v budově na Mendlově náměstí, jednak v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná). 6. Mateřskou školu Fantazie školku pro nejmenší, která se nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici. Součástí Školského komplexu je i Pedagogicko-psychologická poradna, která pomáhá žákům při adaptaci na nové prostředí a kolektiv. Samozřejmě poskytuje také individuální poradenství pro žáky Školského komplexu přednostně. Ve všech oborech Školského komplexu se ve školním roce 2014/2015 vzdělává 1088 žáků. Co nabízí gymnázia Školského komplexu a střední pedagogická škola žákům a jejich rodičům? Nově zrekonstruovanou budovu, kvalitní didaktickou techniku (interaktivní tabule, moderní počítače, notebooky, tablety, terminály, dataprojektory, vizualizéry aj.), Bulletin

8 specializované učebny (jazykové učebny, laboratoř fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, odborné učebny přírodovědných předmětů, počítačové učebny, multimediální učebny, učebnu výtvarné výchovy), specializovanou přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky (Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, FCE, C&G, YLE aj.) přímo ve spolupráci s mezinárodními jazykovými instituty, podporu školní výuky e-learningovou formou, používání autorských, moderně pojatých dvojjazyčných učebnic, připojení k Internetu prostřednictvím WI-FI v budově školy, samoobslužné kopírování a možnost tisku, systém SAS, kde lze během celého školního roku průběžně sledovat prospěch a absenci žáků, moderně vybavenou kuchyni se dvěma jídelnami, možnost objednávat obědy přes Internet, doplňkové občerstvení ve školní kantýně, případně z automatů, výukové a poznávací exkurze do zahraničí a výměnné pobyty s partnerskými školami, např.: Německo Mnichov (Legoland) nebo Gerabronn (výměnný pobyt), Anglie Londýn, Rakousko Vídeň aj. Jaké zaměření studia si žáci gymnázií mohou zvolit? Žáci se mohou hlásit na gymnázia po dokončení 5. třídy ZŠ (osmileté studium), po dokončení 7. třídy ZŠ (šestileté studium) nebo po dokončení 9. třídy ZŠ (čtyřleté studium). Přijímáme také na dálkové pětileté studium. Lze si volit orientaci na přírodovědné předměty (biologie, chemie, fyzika) pro budoucí studenty přírodovědných, lékařských, veterinárních, farmaceutických či pedagogických fakult, anebo se orientovat na humanitní předměty (základy společenských věd, cizí jazyky, dějepis) pro budoucí studenty filozofických a právnických fakult. Na I. NZG studují žáci angličtinu a němčinu. Dále si mohou v případě zájmu volit třetí nepovinný jazyk (ruština, španělština aj.). Na G JGM mají žáci jako první cizí jazyk angličtinu a volí si druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu. V posledních dvou ročnících studia přibývá povinně latina. Výuku cizího jazyka lze posílit také na základě mezipředmětových vztahů hodiny dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy mohou žáci studovat v integraci s německým nebo anglickým jazykem tím se naučí používat cizí jazyk nejen v běžné komunikaci, ale i v odborném kontextu. 6 Bulletin 2015

9 V maturitním ročníku (resp. už ve 3. ročníku či septimě) si žáci volí semináře podle svých zájmů a zaměření budoucího vysokoškolského oboru. Semináře tvoří podstatnou část týdenní hodinové dotace. Podle potřeby mohou žáci využívat školních klubů (za účelem rozšíření učiva nebo doplnění zameškané látky). V případě zájmu mohou žáci v odpoledních hodinách navštěvovat základní uměleckou školu nebo sportovně a výtvarně zaměřené kluby. Granty Školský komplex má bohatou zkušenost s granty. Od roku 2010 se postupně podílely jednotlivé součásti Školského komplexu na několika významných projektech. 1. V lednu 2010 získalo Gymnázium J. G. Mendela grant EU v rámci OP VK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost). Projekt jsme nazvali Modernizace výuky formou e-learningu. Během necelých dvou let se nám podařilo naplnit stanovený cíl a vytvořit e-learningový portál, na kterém jsou umístěny výukové a testové materiály osmi vyučovacích předmětů koncipované tak, aby zahrnovaly učivo obsažené ve školském vzdělávacím programu. 2. V březnu 2011 dostalo grant I. Německé zemské gymnasium. Opět se jednalo o grant EU v rámci OP VK. Jeho realizace byla úspěšně zakončena v červnu Tento projekt nesl název Integrace cizích jazyků do výuky a jeho cílem bylo zpracovat dvojjazyčné učebnice (v česko-anglické verzi a v česko-německé verzi) pro výuku dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a reálií anglicky či německy mluvících zemí. V souvislosti s výše uvedeným projektem Gymnázia J. G. Mendela jsme vytvořili také e-learningovou didaktickou podporou. 3. Ve školním roce 2012/2013 se Školský komplex zapojil v dalším projektu OP VK. Jednalo se o výzvu EU Peníze středním školám s názvem Inovace výuky prostřednictvím ICT. Učitelé středních škol a Anglické základní školy vytvořili pro žáky nové digitálně zpracované didaktické materiály v podobě prezentací v programu PowerPoint a pracovní listy související s těmito prezentacemi. 4. I. NZG a G JGM jako partneři Jihomoravského kraje v grantu OP VK Dne se I. Německé zemské gymnasium a Gymnázium J. G. Mendela staly partnerskými školami Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK. Nový projekt přináší mnohé nejen žákům naší školy. Nově vybudované laboratoře a odborné učebny fyziky, zeměpisu, chemie a biologie mohou Bulletin

10 sdílet při vzájemných výukových programech jak žáci Školského komplexu, tak i žáci spolupracujících základních škol z Jihomoravského kraje. Díky projektu se mimo jiné prohlubuje integrace cizích jazyků v některých předmětech (fyzika, zeměpis) a vznikají např. nové digitalizované cizojazyčné slovníky a další materiály. 5. Od dubna 2014 je I. NZG partnerem Centra dopravního výzkumu v projektu OP VK. V rámci tohoto projektu mohou studenti školského komplexu navštívit řadu zajímavých seminářů a setkání s předními odborníky na problematiku dopravy a veškerých aspektů týkajících se například územního plánování nebo úlohy soudního znalce v oblasti dopravy. 6. G JGM je od října 2014 partnerskou školou firmy C SYSTÉM CZ, a. s. Díky této spolupráci jsme zaangažováni v projektu Tablety do škol, pomůcka pro pedagogy ve světě digitálního vzdělávání. V následujícím školním roce budou pedagogové vzděláváni v oblasti moderních audiovizuálních didaktických pomůcek. Své zkušenosti potom budou moci využít v moderně vybavených laboratořích a odborných učebnách a také při práci s nově získanými konvertibilní tablety. Co přináší grantové projekty žákům Školského komplexu? Moderní způsoby metodicko-didaktické práce při výuce, přístup na školský portál, kde žáci naleznou shrnutí učiva, úlohy, doplňující cvičení, rozšiřující učivo, testové úlohy aj., vybavení počítačových, multimediálních a jazykových učeben kvalitní didaktickou audiovizuální technikou, speciální jazykové učebnice v integraci s předměty: dějepis, zeměpis a občanská výchova, možnost stahovat si určité části učiva do vlastních počítačů v elektronické podobě, možnost podílet se na vytváření portfolia k určité oblasti učiva na školském portálu, pracovat s moderním výukovým softwarem, sžít se ve vyučování jakéhokoliv předmětu s informačními technologiemi a vštípit si informační gramotnost nezbytnou pro praktický život v dnešním světě. Bližší informace o všech uvedených projektech jsou dostupné na našich webových stránkách 8 Bulletin 2015

11 Nabídky studijních oborů Školského komplexu Denní osmileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela počet přijímaných uchazečů: 26 roční školné: Kč (pro primu až kvartu) termíny přijímacích zkoušek (1. kolo): 22. a 23. dubna 2015 Denní osmileté studium na I. Německém zemském gymnasiu počet přijímaných uchazečů: 26 roční školné: Kč (pro primu až kvartu) termíny přijímacích zkoušek (1. kolo): 22. a 23. dubna 2015 Denní šestileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela počet přijímaných uchazečů: 26 roční školné: Kč (pro 1. a 2. ročník) termíny přijímacích zkoušek (1. kolo): 22. a 23. dubna 2015 Denní čtyřleté studium na Gymnáziu J. G. Mendela počet přijímaných uchazečů: 13 roční školné: Kč termíny přijímacích zkoušek (1. kolo): 22. a 23. dubna 2015 Denní čtyřleté studium na I. Německém zemském gymnasiu počet přijímaných uchazečů: 13 roční školné: Kč termíny přijímacích zkoušek (1. kolo): 22. a 23. dubna 2015 Informace k přijímacímu řízení na gymnázia (denní studium): sídlo: Mendlovo nám. 3/4, Brno telefon: Bez zkoušek budou v prvním kole přijímacího řízení přijímáni uchazeči o studium s průměrným prospěchem do 1,5 za poslední tři pololetí. Ostatní budou přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek, které jsou tvořeny testem obecných studijních předpokladů. Bližší informace ke kritériím o přijímání na všechny gymnaziální obory najdete na Při podpisu Smlouvy o studiu je splatné zápisné, které je závislé na předpokládané délce studia, a to ve výši 500 Kč za každý školní rok. Termín dalšího kola příjímacího řízení pro 1. ročník osmiletého, šestiletého i čtyřletého studia plánujeme na květen Bulletin

12 Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika počet přijímaných uchazečů: 26 roční školné: Kč termíny přijímacích zkoušek (1. kolo): 22. a 23. dubna 2015 Informace k přijímacímu řízení na střední pedagogickou školu: sídlo: Mendlovo nám. 3/4, Brno telefon: Uchazeči o studium budou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, které se skládají z testu obecných studijních předpokladů a ověření talentu. Žáci s průměrným prospěchem do 1,5 za poslední tři pololetí nebudou psát test, ale zúčastní se ověření talentu, při kterém musí podle kritérií splnit minimální požadavky. Test a ověření talentu probíhá v jednom dni. Uchazeč přikládá k přijímací dokumentaci doklad o mimoškolní zájmové činnosti a o účasti, popř. o umístění v soutěžích organizovaných MŠMT, což bude v přijímacím řízení zohledněno. Nezbytnou podmínkou přijetí je potvrzení zdravotní způsobilosti a odborný posudek foniatra. Bližší informace ke kritériím o přijímání na střední pedagogickou školu najdete na Při podpisu Smlouvy o studiu je splatné zápisné, které je závislé na předpokládané délce studia, a to ve výši 500 Kč za každý školní rok. Termín dalšího kola příjímacího řízení do 1. ročníku na střední pedagogickou školu plánujeme na květen Dálkové pětileté studium na Gymnáziu J. G. Mendela počet přijímaných uchazečů: 20 termín podání přihlášky: do 28. srpna 2015 roční školné: Kč Informace k přijímacímu řízení na gymnázium (dálkové studium): sídlo: Mendlovo nám. 3/4, Brno telefon: Při podpisu Smlouvy o studiu je splatné zápisné, které je závislé na předpokládané délce studia, a to ve výši 500 Kč za každý školní rok. Nezbytným předpokladem pro přijetí do dálkového studia je ukončené základní vzdělání a podání přihlášky ve stanoveném termínu. Uchazeči, kteří již mají ukončené některé ročníky gymnázia nebo jiné střední školy, se mohou ucházet o přijetí do vyšších ročníků dálkového studia. 10 Bulletin 2015

13 Další instituce Školského komplexu Anglická základní škola počet přijímaných uchazečů: 2 třídy po maximálně 16 žácích školné: Kč měsíčně (krát 12 měsíců) Informace k přijímání prvňáčků: sídlo: Mendlovo nám. 3/4, Brno telefon: nebo Talentové zkoušky na Anglickou základní školu proběhnou na Mendlově náměstí 3/4 v Brně v sobotu 10. ledna 2015 od 9.00 do hodin a v neděli 11. ledna 2015 od 9.00 do hodin. Mateřská škola Fantazie počet míst k dispozici: 16 dětí sídlo: Voroněžská 5, Brno telefon: Základní umělecká škola termíny přijímacího řízení: od do obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický sídla: Mendlovo nám. 3/4, Brno, telefon: (vrátnice) Ježkova 9, Brno, telefon: , (kancelář) Poznámka k základní umělecké škole: Přijímací řízení se koná na ZUŠ Ježkova 9, Brno po domluvě i na Mendlově nám. 3/4, Brno (termíny budou vyvěšeny na webu školy). Pedagogicko-psychologická poradna sídlo: Voroněžská 5, Brno telefon: , Školní kluby sídlo: Mendlovo nám. 3/4, Brno telefon: Školní jídelna sídlo: Mendlovo nám. 3/4, Brno telefon: Bulletin

14 Lyžařský a snowboardový Sportovněturistický Praha Adaptační Profesního zaměření Učební plány gymnázií Gymnázium J. G. Mendela čtyřleté studium Týdenní Název vyučovacího předmětu hodinová dotace Σ Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 (AJ) Cizí jazyk 2 (NJ, ŠJ, FJ, RJ) Latina Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková týdenní dotace Kurzy exkurze Výběrový lyžařský a snowboardový Volitelné předměty (semináře): Konverzace z jazyka (anglického, německého, španělského, francouzského) Seminář ze základů společenských věd Seminář z latiny Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář z biologie Deskriptivní geometrie Literární seminář Programování Dějiny umění 12 Bulletin 2015

15 Lyžařský a snowboardový Sportovněturistický Praha Adaptační Profesního zaměření I. Německé zemské gymnasium čtyřleté studium Týdenní Název vyučovacího předmětu hodinová dotace Σ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Základy společenských věd Dějepis Estetická výchova Tělesná výchova Informační a výpočetní technika Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková týdenní dotace Kurzy exkurze Výběrový lyžařský a snowboardový Volitelné předměty (semináře): Seminář z fyziky Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář ze základů společenských věd Seminář z informatiky Seminář z biologie Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z estetické výchovy Bulletin

16 Lyžařský a snowboardový Lyžařský a snowboardový Sportovněturistický Sportovněturistický Praha Adaptační Adaptační Profesního zaměření Gymnázium J. G. Mendela šestileté studium Název vyučovacího předmětu Týdenní hodinová dotace I. II. Σ III. IV. V. VI. Σ Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 (AJ) Cizí jazyk 2 (NJ, ŠJ, FJ, RJ) Latina Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková týdenní dotace Kurzy exkurze Výběrový lyžařský a snowboardový Volitelné předměty (semináře): Konverzace z jazyka (anglického, německého, španělského, francouzského) Seminář ze základů společenských věd Seminář z latiny Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář z biologie Deskriptivní geometrie Literární seminář Programování Dějiny umění 14 Bulletin 2015

17 Plavání Lyžařský a snowboardový Lyžařský a snowboardový Sportovněturistický Sportovněturistický Praha Adaptační Adaptační Profesního zaměření I. Německé zemské gymnasium osmileté studium Název vyučovacího předmětu Týdenní hodinová dotace PR SE TE KV Σ QA SX SP OK Σ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova Tělesná výchova Informatika a výpočetní technika Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková týdenní dotace Kurzy exkurze Výběrový lyžařský a snowboardový Volitelné předměty (semináře): Seminář z fyziky Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář ze základů společenských věd Seminář z informatiky Seminář z biologie Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z estetické výchovy Bulletin

18 Plavání Lyžařský a snowboardový Lyžařský a snowboardový Sportovněturistický Sportovněturistický Praha Adaptační Adaptační Profesního zaměření Název vyučovacího předmětu Gymnázium J. G. Mendela osmileté studium Týdenní hodinová dotace PR SE TE KV Σ QA SX SP OK Σ Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 (AJ) Cizí jazyk 2 (NJ, ŠJ, FJ, RJ) Latina Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková týdenní dotace Kurzy exkurze Výběrový lyžařský a snowboardový Volitelné předměty (semináře): Konverzace z jazyka (anglického, německého, španělského, francouzského) Seminář ze základů společenských věd Seminář z latiny Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář z biologie Deskriptivní geometrie Literární seminář Programování Dějiny umění 16 Bulletin 2015

19 Gymnázium J. G. Mendela dálkové studium Název vyučovacího předmětu Počet hodin v ročníku Σ Český jazyk a literatura Cizí jazyk 1 (AJ, NJ) Cizí jazyk 2 (NJ, AJ, FJ, RJ) Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková roční dotace Volitelné předměty (semináře): Literární seminář Seminář ze zeměpisu Seminář z fyziky Seminář z biologie Seminář z informatiky a výpočetní techniky Seminář ze společenských věd Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z dějepisu Bulletin

20 Střední pedagogická škola Od jsme na Mendlově náměstí 3/4 nově otevřeli střední pedagogickou školu s oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika. Pro školní rok 2015/2016 otevřeme jednu třídu s maximálním počtem 26 žáků. Charakteristika přípravy v oboru Žáci jsou vedeni k výchovné a vzdělávací práci s dětmi a mládeží a k organizaci jejich zájmových činností. Naučí se, jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zejména v oblasti rozumové, citové, tělesné a sociální. Budoucí učitelky mateřských škol se dozvědí, jak dětem rozumět a jak s nimi komunikovat. Ke své práci s dětmi a mládeží potřebují mít znalosti a dovednosti nejen z oblasti pedagogiky, psychologie nebo biologie, ale také musí umět rozvíjet dítě po stránce výtvarné, dramatické, tělesné a hudební. Mimo to se naši budoucí absolventi učí proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy školské legislativy. Své teoreticky nabyté poznatky se žáci budou učit aplikovat v pedagogickém procesu, a to přímo na svém domovském Školském komplexu. V mateřské školce Fantazie a také v družině Anglické základní školy si budoucí učitelé vyzkouší pod vedením zkušených pedagogů přípravu projektů určených k výchově a vzdělávání dětí, tedy naplánovat a připravit činnosti pro děti a pak je organizovat a řídit. Jaký je profil absolventa střední pedagogické školy na Školském komplexu? Orientuje se v současných trendech výchovy u nás i ve světě, má odborné vědomosti a dovednosti nezbytné pro pedagogickou práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku, respektuje jejich práva a potřeby, je schopen samostatně aplikovat teoretické poznatky z pedagogiky a psychologie při řešení konkrétních výchovně-vzdělávacích situací; dovede podněcovat a rozvíjet základní lidské činnosti hru, učení, práci, má výstižný a kultivovaný projev v mateřském jazyce, umí taktně jednat s lidmi, dovede stimulovat mluvený projev dětí, orientuje se ve slovesném umění včetně literatury pro děti tak, aby ji správně využil pro jednotlivé věkové kategorie, dokáže komunikovat v jednom cizím jazyce, má vytvořeny profesionální i etické vlastnosti požadované u výchovného pracovníka a je schopen uplatňovat je v pracovní činnosti (empatie, kooperace, komunikace, asertivita, akceptace), má osvojeny základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka, 18 Bulletin 2015

21 umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá zásady racionální výživy se zřetelem k věku a zdravotnímu stavu svých svěřenců, má vytvořeny odpovídající znalosti a návyky z oblasti hygieny výživy a hygieny prostředí, umí vytvářet podmínky k dětským činnostem a odpočinku ve výchovných institucích, rodinném prostředí i v náhradní péči, umí hrát na hudební nástroj, zazpívat intonačně a rytmicky správně jednohlasou píseň, má rozvinuté improvizační a interpretační dovednosti i estetickopohybové cítění a umí využívat hudbu při práci s dětmi a mládeží, ovládá prakticky i teoreticky základy výtvarných činností a umí je využívat v praxi, má základní dovednosti a návyky týmové práce a kooperace, umí používat osobní počítače, dokáže zpracovávat informace s použitím výpočetní techniky, je schopen doplňovat a rozvíjet své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky praxe. Bulletin

22 Lyžařský a snowboardový Sportovněturistický Praha Adaptační Profesního zaměření Učební plán střední pedagogické školy Střední pedagogická škola obor Předškolní a mimoškolní pedagogika Název vyučovacího předmětu Týdenní hodinová dotace Σ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Péče o zdraví Zeměpis Základy společenských věd Dějepis Výtvarná výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Informatika a výpočetní technika Pedagogika Psychologie Hudební výchova s metodikou Dramatická výchova s metodikou Pohybová výchova Hra na hudební nástroj Literární a jazykové praktikum Učební pedagogická praxe Volitelný předmět Volitelný předmět Celková týdenní dotace Kurzy exkurze Výběrový lyžařský a snowboardový Volitelné předměty (semináře): Seminář z výtvarné výchovy Seminář z dramatické výchovy Seminář z tělesné výchovy Seminář z hudební výchovy Konverzace v anglickém jazyce Seminář z matematiky 20 Bulletin 2015

23

24 JUDr. Sáša Navrátilová, MBA Zatloukalova 35, Brno Telefon: www. snadvok.cz O kanceláři Advokátní kancelář Sáši Navrátilové poskytuje prostřednictvím zkušeného týmu právní služby více než 17 let, zejména obchodním společnostem, ale i jednotlivcům, a to nejen z ČR. Přístup ke klientům Základním krédem advokátní kanceláře je rychlost poskytování právních služeb. Naší samozřejmostí je kvalita a zcela individuální přístup ke každému klientovi. Specializace Obchodní právo Vymáhání pohledávek Pracovní právo Ochrana osobních údajů Občanské právo Další činnosti po dohodě s klienty Vytváření a připomínkování (např. zakládání společností, převody interních norem a předpisů nemovitostí atd.) Přednášková činnost

25

26

27 Kuchyň a školní jídelna Stravování žáků je zajištěno přímo v budově Školského komplexu na Mendlově náměstí. Školní jídelna má svou vlastní kuchyni. Žáci si mohou denně vybírat ze dvou až tří druhů hlavních jídel, která si objednávají na terminálu čipovými kartami nebo přes Internet. Cena za jedno jídlo je pro žáky 35 Kč. Doplňkové občerstvení zajišťuje školní kantýna, případně automaty umístěné na každém podlaží, a to včetně studených a teplých nápojů. Školní kluby na gymnáziích a na střední pedagogické škole Smyslem školních klubů je zajišťovat využití volného času žáků obou gymnázií, a to především formou zájmového vzdělávání. Tím školní klub nabývá jedinečného postavení v rámci vzdělávání jak na gymnáziích, tak i na střední pedagogické škole a významně přispívá k dalšímu rozvoji intelektuálních, morálních a pohybových dovedností a schopností žáků. Prostřednictvím školních klubů realizujeme: Individuální péči o žáky formou konzultací je žákům umožněno prohloubit a rozšířit si znalosti v daném předmětu nad obvyklou úroveň, ujasnit si a pochopit obtížné pasáže učiva. Doučování v případě, že žák požádá učitele o vysvětlení zameškaného učiva nebo učiva, které nezvládl během běžné výuky. V klubech je též možné procvičovat a opakovat látku před testem, resp. dopisovat zmeškané testy. Pravidelnou zájmovou činnost zaměřenou na sport, kulturu nebo jiné aktivity jedná se ve své podstatě o zájmové kroužky (např. volejbal, keramika, dějiny umění, angličtina s rodilým mluvčím, příprava na mezinárodní jazykový certifikát aj.). Zabezpečení mimoškolní činnosti, jako např. výměnné zahraniční pobyty žáků, branné kurzy, vícedenní poznávací zájezdy do zahraničí a další mimoškolní aktivity. Vedení klubů zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy, případně externí odborníci (učitelé ZUŠ) nebo lektoři ze zahraničí (rodilí mluvčí). Bulletin

28 Anglická základní škola Kvalitní a nadstandardní vzdělání můžete svým dětem dopřát již od první třídy ve Školském komplexu na Mendlově náměstí. Právě první roky školní docházky rozhodnou o tom, zda vaše dítě bude školu považovat za bránu ke svému dalšímu rozvoji, za místo, kam se bude rádo vracet. Náš individuální přístup ke každému žákovi přináší i nadstandardní výsledky. Budeme rádi, pokud se k nám přijdete osobně podívat a sami se přesvědčíte o kvalitě výuky i zázemí školy. Proč byste měli pro své dítě vybrat Anglickou základní školu na Mendlově náměstí? Zahajujeme výuku v 8.55 hodin. Bezpečí vašich dětí je pro nás nejvyšší prioritou. Prostor vrátnice je monitorován kamerami a příchody i odchody žáků jsou zaznamenávány do systému isas. Jsme školou rodinného typu. Máme malé počty žáků ve třídě (16 dětí). Vždy volíme individuální přístup ke každému žákovi. Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu začíná již v 1. ročníku. Nabízíme možnost výuky nepovinného předmětu anglické cvičení v 1. a 2. ročníku a lekce anglické konverzace s rodilým mluvčím jsou již od 1. ročníku zařazeny do dopoledního vyučování. Nabízíme dětem možnost zpívat ve školním sboru. Předměty pracovní činnosti a výtvarná výchova jsou od 1. ročníku vyučovány česko-anglicky (metodou CLIL Content and Language Integrated Learning). Nabízíme žákům možnost složit Cambridgeské zkoušky YLE (Movers, Flyers) za zvýhodněných podmínek a v prostorách naší školy. Ve školní družině je každý den veden blok v anglickém jazyce. Nejnovější interaktivní tabule s dataprojektorem jsou nainstalovány v každé třídě. Ve všech ročnících a vyučovacích předmětech používáme interaktivní učebnice, tzv. iučebnice. Od školního roku 2013/14 oblékají všichni žáci i pedagogové moderní školní uniformy. Od 3. ročníku nabízíme možnost výuky nepovinného předmětu německý jazyk nebo španělský jazyk. Nabízíme možnost docházky do ranní družiny od 6.45 hodin. Odpolední školní družina je v provozu do hodin. 22 Bulletin 2015

29 Dále nabízíme: nadstandardně vybavenou výtvarnou a keramickou dílnu, výuku plavání a bruslení, školní lyžařské kurzy a školy v přírodě již od 1. ročníku, moderně vybavené odborné a počítačové učebny, poradenství školního psychologa a speciálního pedagoga, školní zahradu a hřiště, školní kuchyni s prostornou jídelnou a výběrem ze tří jídel, ranní a odpolední školní družinu s mnoha zájmovými kroužky vedenými i v angličtině, odpolední kurzy ZUŠ v budově Školského komplexu (např. hra na hudební nástroj, keramický kurz, dramatický kurz aj.), parkoviště pro auta rodičů hned vedle školy. Díky nízkému počtu dětí ve třídách se naše paní učitelky mohou lépe věnovat každému žákovi, nalézt a rozvíjet jeho schopnosti a vlohy. Již od první třídy tak v dětech probouzíme nové zájmy a rozvíjíme komunikační dovednosti. Naším cílem je dát žákům zábavnou formou dobrý základ nejen pro další vzdělávání, ale i pro život. Anglická základní škola školní vzdělávací program Přes jazyky do světa Název vyučovacího předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk I (AJ) Anglické cvičení Cizí jazyk II (NJ, ŠJ) Matematika Informační a výpočetní technika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova + AJ Pracovní činnosti + AJ Tělesná výchova Celková týdenní dotace Bulletin

30 Anglická základní škola školní vzdělávací program Přes jazyky do světa Název vyučovacího předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce Cizí jazyk Cvičení z cizího jazyka Informační a výpočetní technika + AJ Hudební výchova + AJ Výtvarná výchova + AJ Pracovní činnosti + AJ Český jazyk a literatura Matematika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Tělesná výchova Celková týdenní dotace Rozvrh zvonění Hodina od do My začínáme až druhou! Ranní družina od 6.45 hod; odpolední družina do hod. Soukromá základní škola otevírá dvě první třídy talentové zkoušky na Anglickou základní školu proběhnou na Mendlově náměstí 3/4 v Brně v sobotu 10. ledna 2015 od 9.00 do hodin a v neděli 11. ledna 2015 od 9.00 do hodin. V případě zájmu se informujte telefonicky na čísle u zástupkyně ředitelky ZŠ Mgr. Magdalény Staré. webové stránky Anglické základní školy: 24 Bulletin 2015

31 Mateřská škola Fantazie Česko-anglická mateřská škola, která má platně udělenou akreditaci MŠMT, je určena dětem od dvou a půl do sedmi let. Mateřská škola Fantazie se nachází v prostorném zrekonstruovaném objektu v Brně-Žabovřeskách na ulici Voroněžská 5. Moderní mateřská škola s vlastními nadstandardně vybavenými třídami a zahradou o rozloze 4000 m 2 nabízí dětem bezpečné místo pro vzdělávání, zkoumání, tvoření, hraní a rozvíjení všech dovedností. Základním prostředkem vzdělávání dětí je hra a otevřená komunikace. Provozní doba naší mateřské školy je každý pracovní den od 7 do 17 hod. Mateřská škola Fantazie nabízí: speciální vzdělávací program pro budoucí prvňáčky třídy jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi se vzdělávacími programy, stejně jako v navazující Anglické ZŠ, vzdělávací programy pro předškoláky přímo v naší Anglické ZŠ, tzv. Kouzelná škola a každý den celodenní česko-anglický program, vzdělávací program rodilého mluvčího Football with English, logopedickou a pedagogicko-psychologickou poradnu zdarma přímo v prostorách mateřské školky dle individuálních potřeb dítěte, příjemné a přátelské prostředí pro děti z rodin cizinců, pestrý program aktivit přímo v prostorách mateřské školy, dramatickou výchovu vedenou odborníky, spolupracujeme s JAMU, odpolední zájmové kroužky taneční kroužek Stonožky, keramické tvoření Hlíňáček, cvičení pro děti a širokou nabídku mimoškolních aktivit plavání, cvičení zdravého stylu Cvičeníčko, návštěvy divadel, hvězdárny, knihovny, kina a dalších kulturních akcí, vlastní zahradu plnou zeleně, tělocvičnu a keramickou dílnu, rozjíždějící se projekt Živá zahrada, zcela nově vybavené prostory školy, které splňují přísné normy MŠMT, individuální přístup k dětem (maximální počet v jedné skupině je osmnáct dětí na dvě pedagogické pracovnice), zdravé stravovací návyky a pitný režim po celý den, pojištění dětí úzkou spolupráci s rodiči, výhody pro rodiče jsme součástí společnosti Edenred. Zavolejte nám a přijďte se osobně přesvědčit o našich kvalitách! Pro více informací kontaktujte Mgr. Janu Svobodovou telefonicky na čísle Bulletin

32 Základní umělecká škola Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce Má čtyři obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Výuka na ZUŠ probíhá dle školního vzdělávacího programu od školního roku 2012/2013, který je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři provozu ZUŠ na Ježkově 9 v Brně a na studijním oddělení Školského komplexu na Mendlově náměstí 3/4 v Brně. ZUŠ pořádá pravidelné koncerty svých žáků i pedagogů, školní divadelní představení a výstavy výtvarných žákovských prací, čímž jednak umožňuje uměleckou praxi a zároveň podporuje sociální začlenění dětí a žáků do života lidské společnosti a současně aktivně přispívá ke kulturnímu životu v regionu, kde působí. Vyučování probíhá v budově ZUŠ Ježkova 9 (Brno-Lesná) a na Školském komplexu na Mendlově náměstí 3/4 (Brno-střed). 1. Hudební obor Výuka probíhá dvakrát týdně, z toho jednu vyučovací hodinu věnujeme hře na hudební nástroj nebo sólovému zpěvu a jednu hodinu hudební nauce, která je vyučována do 5. roč./i. stupně základního uměleckého vzdělávání. Nedílnou součástí výuky hudebního oboru je ve vyšších ročnících navýšení o 1 vyučovací hodinu pro kolektivní interpretaci (komorní hra nebo souborová hra, komorní zpěv nebo sborový zpěv). - přípravná hudební výchova pro žáky od 5 do 7 let o hromadná výuka hudební nauky o hra na hudební nástroj nebo sólový zpěv (skupinová výuka dvou až tří žáků nebo individuálně dle dispozic žáka) - výuka hry na hudební nástroj a sólový zpěv I. i II. stupně pro žáky od 7 let o hra na hudební nástroj nebo sólový zpěv o hromadná výuka hudební nauky (1. 5. roč./i. stupně) o kolektivní interpretace komorní hra, komorní zpěv, souborová hra (dle platného ŠVP jednotlivých zaměření, tedy hudebních nástrojů a sólového zpěvu) Výuka hry na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu o klavír, keyboard, kytara, cimbál o housle, viola, violoncello, kontrabas 26 Bulletin 2015

33 o zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, lesní roh, trubka, saxofon o sólový zpěv O kvalitě výuky na ZUŠ svědčí výborné výsledky v soutěžích pořádaných MŠMT ČR a živý ohlas posluchačů školních koncertů ve veřejných koncertních sálech. 2. Taneční obor - přípravná taneční výchova pro žáky od 5 let; - I. stupeň a II. stupeň základního studia pro žáky od 7 let. Cílem je vypěstovat u dětí elementární tělesnou citlivost, pružnost, správné držení těla, prostorovou orientaci a základy rytmického cítění v těsném sepětí s hudebním doprovodem. Důležitou součástí hodin je rozvíjení pohybové improvizace, pohybové paměti a fantazie. 3. Výtvarný obor a keramika - přípravná výtvarná výchova pro děti od 5 let - I. stupeň a II. stupeň základního studia od 7 let Žáci zpracovávají výtvarná témata různými technikami a materiály. Výuka se zaměřuje především na kresbu, malbu, grafiku, modelování, keramiku a moderní výtvarné postupy. Všeobecné výtvarné vzdělání dětí spočívá v rozvoji výtvarné hravosti, tvořivosti a fantazie. Rozvíjí aktivní vztah k výtvarnému umění a k vlastnímu projevu. Výtvarný obor usiluje o to, aby žák na základě svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Nadaným žákům zprostředkuje další znalosti a dovednosti a připraví je k talentovým zkouškám na školy s výtvarným zaměřením. Výtvarné práce našich žáků jsou pravidelně prezentovány ve veřejných výstavních prostorách a setkávají se s velkým ohlasem. 4. Literárně-dramatický obor - přípravná dramatická výchova pro žáky mladší 7 let - I. stupeň a II. stupeň základního studia pro žáky od 7 let Literárně-dramatický obor chce vychovávat citlivého, vnímavého a poučeného čtenáře a diváka, zároveň dává prostor pro praktické získávání komunikativních dovedností, rétoriky a vystupování na veřejnosti při divadelních představeních. Bulletin

34 Přijímání žáků na ZUŠ Přijímací řízení talentové zkoušky pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v termínu od do v budově ZUŠ Ježkova 9 a po domluvě též v budově Školského komplexu na Mendlově nám. 3/4. V případě volných míst budou dodatečně přijímáni uchazeči i mimo uvedený termín přijímacího řízení. Školné na ZUŠ Pro školní rok 2015/2016 je roční školné v jednotlivých oborech ZUŠ stanoveno takto: Hudební obor Individuální výuka hudebního nástroje nebo zpěvu 3800 Kč Přípravná hudební výchova (skupinová výuka) 1900 Kč Výuka ve skupině 2 3 žáků (1 vyuč. hod.) 1900 Kč Taneční obor 1600 Kč Výtvarný obor a keramika 2800 Kč Literárně-dramatický obor 2000 Kč Jednorázové zápisné ve výši 200 Kč je splatné při podpisu smlouvy. Zápisné platí jen nově přijatí žáci ZUŠ. Obnovené zápisné činí 100 Kč (žák výuku ukončil a po určité době znovu zahájil). Bližší informace podává Mgr. Jaromír Brych (zástupce ředitele) telefon: nebo kancelář ZUŠ na Ježkově 9, Brno telefon: Bulletin 2015

35 Pedagogicko-psychologická poradna Subjektem Školského komplexu je také pedagogicko-psychologická poradna, akreditované školské poradenské pracoviště, jejíž sídlo je na Voroněžské ul. č. 5 v Brně Žabovřeskách. Poradna poskytuje odborné psychologické a speciální pedagogické služby nejen žákům našich zařízení, ale i dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům z ostatních brněnských i mimobrněnských škol. Standardní služby poskytované poradnou: vypracování a vystavení odborného posudku pro žáky a studenty, kteří potřebují podporu a pomoc při vzdělávání, konzultace, odborná pomoc a podpora pro rodiče a pedagogy při řešení výukových a výchovných problémů, kariérové poradenství, podpora nadaných dětí, nápravy specifických poruch učení, grafomotorický kurz, podpora předškoláků formou edukačně-stimulačního kurzu, logopedické konzultace, krizová intervence pro klienty, jejich rodiče, zákonné zástupce, dlouhodobé psychokorektivní vedení klienta a jeho rodiny při řešení osobních, rodinných, vztahových problémů, podpora a pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech, programy v rámci prevence sociálně patologických jevů, přednášky pro pedagogy. Žákům Školského komplexu jsou poradenské služby poskytovány zdarma. Hrazené nebo nehrazené služby ostatním klientům se řídí příslušnou vyhláškou. Do poradny se lze objednat přímo, není třeba doporučení jiných odborníků. Žákům gymnázií je věnována odborná poradenská péče: Noví žáci mají možnost v počátku studia zúčastnit se třídenního výjezdového pobytu. V jeho průběhu se formou řízených her vedených psychologem rychleji a snadněji zapojí do nového kolektivu. Součásti pobytu je seminář o efektivním učení, o sebevzdělávacích strategiích. V druhém a ve třetím ročníku (sextě, septimě) mohou žáci využít služby kariérového poradenství. Psychologové organizují a vedou po dohodě s pedagogy programy cíleně zaměřené na aktuální problémy v třídním kolektivu. Pro žáky Anglické základní školy nabízíme možnost depistáže specifických poruch učení ve 2. ročníku. Bulletin

36 V případě studijních potíží má žák možnost využít konzultace se speciálním pedagogem. Rodiče jsou informováni o aktivitách poradny určených žákům gymnázií na webových stránkách školy. Rodiče i žáci se mohou na poradnu kdykoliv obrátit. Informace sdělené psychologům jsou informace důvěrné a jejich případné předání pedagogům gymnázií je vždy nejdříve konzultováno s rodiči. Ke službě poskytované nezletilému žákovi je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce. Poradnu lze kontaktovat na telefonu nebo , Mgr. Barbora Dusová (zástupkyně ředitele). 30 Bulletin 2015

37 Absolventi Školského komplexu na vysokých školách Nejen úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek, ale také další studium na vysokých školách je pro žáky Gymnázia J. G. Mendela a I. Německého zemského gymnasia hlavním motivačním faktorem. Níže je uvedena procentuální úspěšnost žáků-maturantů ze Školského komplexu na Mendlově náměstí ve školním roce 2013/2014, rozděleno podle jednotlivých gymnázií. Státní maturity 2014 Ve školním roce 2013/2014 opět proběhla státní maturitní zkouška. Všichni maturanti museli projít společnou částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a dále si volili buď cizí jazyk, nebo matematiku. Úspěšnost žáků u této povinné společné části znázorňují níže uvedené grafy (zvlášť pro Gymnázium J. G. Mendela a zvlášť pro I. Německé zemské gymnasium). Bulletin

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, obecně prospěšná

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

INFORMACE O ŠKOLE. Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice. okres Praha východ. Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice. okres Praha východ

INFORMACE O ŠKOLE. Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice. okres Praha východ. Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice. okres Praha východ Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ www.zsmnichovice.cz Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. a 9. 1. 2017 INFORMACE O ŠKOLE Naše hlavní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více