Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24"

Transkript

1 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Plán činnosti na rok 2014

2 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. 1.2 Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 108 míst, z toho 29 mužů. 1.3 Počet a struktura zaměstnanců: V přehledu je uveden počet fyzických osob, v závorce jsou přepočtené stavy zaměstnanců. Proti předchozímu roku dochází ke zvýšení celkově o 0,145 úvazku (ergoterapeut, nutriční terapeut, ale snížení fyzioterapeut). Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86 je však nenaplněn. Profese Počet zaměstnanců Sociální pracovník 5 (5,0) Pracovník v sociálních službách 38 (38,0) Sestra 9 (8,25) Ergoterapeut 2 (2,0) Fyzioterapeut 2 (1,075) Nutriční terapeut 1 (1,0) Správa organizace 5 (3,85) Provozní dělnické profese (kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice) 25 (23,5) celkem 87 (82,675) Bližší údaje viz přiložené organizační schéma. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Financování provozu Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2013: Položka Částka (tis. Kč) Náklady osobní ostatní odpisy movitý majetek svěřený 87 odpisy nemovitý majetek 426 Vlastní výnosy úhrady pobyt a strava úhrady za péči úhrady od zdrav. pojišťoven ostatní 260 odpisy 426 Neinvestiční příspěvek SMO na provoz Příspěvek SMO na odpisy 87 Domov podal žádost o státní dotaci ve výši tis. Kč. Rozhodnutí o dotaci dosud nedoručeno, ale dle webových informací MPSV činí státní dotace požadovaných tis. Kč. 2.2 Úprava interiérů velké jídelny Podlahová krytina byla naposledy opravována při přístavbě jídelny (2001), je velmi poškrábaná a již se nedá udržovat v čistém stavu. Bude provedena celková výměna. Židle byly pořízeny po záplavách (1997), v současnosti je již mnoho nepoužitelných. Bude provedena úplná výměna. Odhadované celkové náklady 260 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace, popřípadě z externích zdrojů.

3 2.3 Doplnění stacionárních zástěn V loňském roce jsme měli v plánu doplnit jen stacionární zástěny v pokojích klientů. Postupem doby se ukázalo, že bude třeba doplnit také mobilní zástěny, takže máme v plánu pořízení asi 8 stacionárních zástěn a 5 ks mobilních zástěn. Odhadované náklady 210 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace, popřípadě z externích zdrojů.. T.: Stavební úpravy koupelen Ve dvou společných koupelnách jsou ještě zabudované vany, které již klienti nepoužívají a překážejí. Vany v koupelnách budou vybourány a obklady budou doplněny či zcela vyměněny. Odhadované náklady 30 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: Stavební úpravy WC V roce 2007 jsme na dvou odděleních stavebně upravili WC tak, aby vznikl prostor pro vozíčkáře. V letošním roce provedeme úpravy na zbylých dvou odděleních. Odhadované náklady 130 tis. budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: Úprava prosklení bočních schodišť křídel A a B Kovové konstrukce prosklení jsou prorezivělé a skleněné výplně jsou přístupné jen z plošiny. Zásadním nedostatkem jsou velké tepelné ztráty. Úprava bude provedena po konzultaci s projektantem tak, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, ale přirozené osvětlení bylo zachováno. Odhadované náklady 140 tis. Kč budou hrazeny z IF organizace, popřípadě z externích zdrojů Opravy omítek stěn Stěny bočních schodišť A a B v 1. NP byly při malování běžným způsobem opravovány, ale stále se projevují následky záplav Po dobré zkušenosti s opravou sanační omítkou ve stravovacím provozu 2012 budou také zde provedeny sanační omítky. Odhadované náklady 15 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: Naplňování hlavních cílů organizace 3.1 Řešení intimity klientů na pokojích Koncepčním řešením je realizace přístavby, která je v plánu již několik let. Podstatou je změna třílůžkových pokojů na dvoulůžkové, čímž dojde ke zvětšení prostoru pro ošetřování imobilních klientů při zachování dostatečné intimity. V přístavbě by byly jen jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Projektová dokumentace je zpracována, zadavatelem byl investiční odbor MMO. Pro rok 2014 je ve schváleném rozpočtu OI MMO vyčleněno jen tis. Kč, ale pro roky již pro realizaci nejsou prostředky vyčleněny žádné Postupné snižování počtu lůžek ve třílůžkových pokojích Bydlení klientů ve třílůžkových pokojích je stále problematičtější z různých důvodů, např. menší tolerance vůči spolubydlícím a větší nároky na intimitu či zhoršování fyzických stavů klientů, vyžadující přístup k lůžku z obou stran. Prostory pokojů (22 m2) umožňují umístění do prostoru jen jednoho lůžka v pokoji, což je mnohdy nedostatečné. Situaci není možné řešit ani případným stěhováním. Výhledově je počítáno při přístavbě se snížením kapacity o 8 klientů a po konzultacích s odvětvovým odborem bylo dohodnuto postupné snižování kapacity podle potřeby již v letošním roce. Vývoj se musí řídit nejen fyzickými stavy klientů (viz výše), ale také vývojem příjmů z úhrad, kdy u nově přijímaných klientů zdaleka neplatí, že nejvyšší potřebnost péče se rovná nejvyšší platba. Výpadek příjmů od klientů z důvodů snížení

4 kapacity by musel být sanován úsporou provozních nákladů nebo zvýšením vlastních příjmů. Podle naší úvahy by se jednalo jen o dvě, maximálně čtyři lůžka. 3.3 Revize zbývajících SQ V roce 2013 pokračovala revize nejvýznamnějších SQ. V letošním roce bude dokončena revize všech SQ (čč. 11, 12, 13 a 15) za odborné spolupráce dosavadního konzultanta. 3.4 Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na mírné zvýšení důchodů budou znovu přepočteny snížené úhrady ze zákona jednotlivým klientům a budou vypracovány nové dodatky. Jedná se asi o třetinu klientů. T.: Příprava nového sazebníku úhrad za služby Během února bude provedena analýza dopadů zvýšení úhrad na příjmové možnosti klientů a rozvaha, ve kterých oblastech bude zvýšení realizováno. Poté bude zvýšení úhrad projednáno s klienty, nebo jejich zákonnými zástupci a v případě souhlasu budou vypracovány dodatky ke smlouvám. T.: Dobrovolnictví Domov dlouhodobě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Systém je velmi dobře zavedený a bude pokračovat. Smlouva je uzavřena, každoročně probíhá závěrečné hodnocení spolupráce, školení a supervize dobrovolníků přímo v organizaci. T.: průběžně, Změny v organizaci péče Pro zlepšení kvality služby budou provedeny tři organizační úpravy: - posunutí pracovní doby volnočasových aktivit a ergoterapie do odpoledních hodin, - posílení ranních směn pracovníků v přímé péči v SO, NE a SV o 1 zaměstnance a posunutí začátku nočních 12 - ti hodinových směn na 18 hodin, - upřesnění pokladních hodin a vymezení hodin pro jednání se zájemci o službu a jejich zveřejnění. T.: Spolupráce s veřejnou knihovnou Ve spolupráci s knihovnou města Ostravy budeme pokračovat také letos. Předběžně jsou domluveny tři besedy. 3.9 Navázání spolupráce s gymnáziem Iuventas Úspěšný předvánoční program studentů pro klienty přinesl oboustranné potěšení a byla dohodnuta spolupráce pro tento rok, kdy uspořádáme pro klienty tři setkání se studenty (vystoupení, besedy) Historie hudebních nástrojů Naučný cyklus o historii hudebních nástrojů bude pro naše klienty připravovat Dr. Macků.

5 3.11 Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům Předběžná dohoda s DTO a Střediskem vzdělávání umožní zajištění praktické části rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách. Počet bude upřesněn Studentské stáže Na základě rámcových smluv bude v roce 2014 umožněno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, OU a Opavské univerzity absolvování praxe. Počet bude upřesněn. 4. Lidské zdroje vzdělávání 4.1 Cestovní náhrady Odborconzult Ostrava. Účast pokladní. T.: Tvorba a čerpání FKSP Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast ekonom. T.: Aktualizace zákona o sociálních službách Výběr dle lektora a místa (nejlépe JUDr. Rážová, VC Morava). Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková. 4.4 Vedení personální agendy Výběr dle lektora a místa. Účast personalista a VSZÚ. T.: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách Dr. Tyrlč, VC Morava, Ostrava. Účast ředitel. T.: Pracovněprávní předpisy Seminář s problematikou, související s NOZ. Účast VSZÚ. T.: Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Školitel Jídelny.cz, účast minimálně vedoucí kuchařka. T.: Změny v účetnictví Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast hlavní účetní. 4.9 Mzdová problematika Pravidelný odborný seminář Alfa software v Klatovech. Účast mzdová účetní Zajištění supervize Na základě výborné spolupráce, zájmu zaměstnanců a uzavřené smlouvy proběhne celkem dvanáct skupinových supervizí ve dvou skupinách (Mgr. Pavelková).

6 4.11 Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty DT Ostrava, tradiční odborná konference, účast dvě ergoterapeutky Kvalita sociálních služeb Výběr dle lektora a místa. Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková STEPS základy správného sezení a stání NCO NZO, Brno (MUDr. Vašíčková), účast 2 ergoterapeutky. Dle předpokladů bude v letošním roce v programu, překládáno již od roku Výměnné stáže v jiných zařízeních Na základě smlouvy budou pokračovat stáže v DS Kamenec. Již z roku 2013 jsou předjednány stáže v Hospici sv. Lukáše a Charitního domu Sv.Alžběty. Určeno pro sociální pracovnice a PSS Gerontologické dny Ostrava Akce se zúčastní pět zaměstnanců, výběr bude proveden podle aktuálních témat. T.: Semináře SCA Hygiene Products V rámci dlouhodobé spolupráce budou uspořádány dva akreditované semináře přímo v organizaci. Semináře povede osvědčený lektor Bc. Veřmiřovská, záznam o účasti bude pořízen, započítává se do celoživotního vzdělávání Smyslová aktivizace Mezinárodní konference Praha. Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková. T.: Význam pracovní terapie - muzikoterapie Organizace se zapojila do projektu Eduka Centrum Krnov Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v kraji MSK a JM (dále jen projekt Eduko). Seminář pro PSS přímo v organizaci Manipulace s imobilním klientem Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci. T.: Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci. T.: Kurz individualizace soc. služeb pro pracovníky, řídící proces změny Projekt Eduko, seminář pro vedoucí zaměstnance v hotelu Harmony. T.:

7 4.22 Komunikace s nemotivovaným klientem Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci. T.: Výcvik v individuálním plánování Projekt Eduko, seminář pro sociální pracovníky v hotelu Harmony Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v sociálních službách Projekt Eduko, seminář pro sociální pracovníky v hotelu Harmony. T.: Práva klientů při poskytování sociální služby Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci Výcvik v individuálním plánování Projekt Eduko, pokračovací seminář pro sociální pracovníky v hotelu Harmony. T.: Základní kurz bazální stimulace V roce 2013 jsme pro velký zájem nebyli zařazeni, zájem však stále trvá Nástavbový kurz bazální stimulace V organizaci působí jedna sestra, která nástavbový kurz absolvovala, o kurz má stále zájem p. Gebauerová Odborné konference APSS Z nabídky APSS budou vybrány alespoň dvě konference, kterých se zúčastní dva vedoucí zaměstnanci. Zástupce organizace či ředitel se zúčastní Valné hromady APSS, případně Kongresu poskytovatelů v Táboře. T: Regionální porady APSS Porad se zúčastní ředitel, data a počet bude upřesněn. T: Vnitřní kontrolní systém 5.1 Směrnice Směrnice pro provádění interních kontrol (int. předpis č.2/09) stanovuje způsob provádění kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je písemně dokumentována v kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra). Kontrolní činností se rovněž zabývá SQ č. 15. T.: průběžně, Řídící kontroly Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn podle interní směrnice č.2/09 na formuláři Schvalovací postup účetní doklad, který podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. T.: průběžně,

8 6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 6.1 Přístavba objektu Přístavba umožní změnu třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední řadě zlepší požární bezpečnost (evakuační výtahy). Projektová dokumentace je zpracována, zadavatelem byl investiční odbor MMO. Pro rok 2014 je ve schváleném rozpočtu OI MMO vyčleněno jen tis. Kč, ale pro roky již pro realizaci nejsou prostředky vyčleněny žádné. Organizace bude požadavek na zařazení akce do kapitálového rozpočtu zřizovatele uplatňovat nadále i v dalších letech. Kromě toho se od března 2010 Domov také uchází o dotaci MPSV na přístavbu, ovšem bez jakékoliv odezvy. T.: 12/ Dovybavení pokojů v nové přístavbě Současné vybavení pokojů klientů pochází většinou z roku 1995 a pohledově je přiměřeně zachovalé. Je však otázkou, zda se při stěhování neobjeví neopravitelná poškození např. skříní a proto je nutno počítat alespoň s částečnou (cca 15 ks) výměnou. Provádíme postupnou obměnu postelí klientů, kdy jsou pořizovány elektricky polohovatelné. Dosud je vyměněna větší polovina, tj. 66 postelí. Rovněž současné množství křesel je nedostatečné. Stanovení výše nákladů je v současnosti nereálné, ale je pravděpodobné, že o uhrazení části nákladů bude organizace žádat zřizovatele a druhou část bude schopna hradit ze svých fondů. T.: 12/ Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2016 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 08/ Zakoupení služebního auta výměna Používané vozidlo Škoda Fabia Combi je z roku 2004, má najeto km a podle dřívějších zkušeností by bez problémů mělo ještě vydržet v provozu. Cena nového vozu kombi by neměla přesáhnout 500 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok T.: 12/ Obnova manipulační techniky Některé zvedáky jsme již obnovili, v roce 2011 jsme sice pořídili dva nové sprchové zvedáky, ale obnova dvou zvedáků Sarita je stále nutná. Odhadované náklady (v současných cenách) činí asi 260 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok T.: 12/ Zahradní úpravy Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální, ale s ohledem na plánovanou přístavbu se odkládá do roku T.: 12/16 Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden 2014

9 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu (interní předpis č. 1/13) SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD Vyhláškou stanovené úhrady 1.1 Vyhláška č. 391/2011 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 200,- Kč denně a za stravování na 160,- Kč denně. 1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 115, , ,- dvoulůžkový pokoj 125, , ,- jednolůžkový pokoj 135, ,- 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů strava normální, šetřící a diabetická 143, , ,- Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 77,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 19,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 21,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 258, , ,- dvoulůžkový pokoj 268, , ,- jednolůžkový pokoj 278, , ,-

10 2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 50,- Kč 50,- Kč/hodina 2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 20,- Kč 50,- Kč 2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.6 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A4 2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. Ostrava RNDr. Oldřich Šeremek ředitel

11 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD Vyhláškou stanovené úhrady 1.3 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně. 1.4 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 120, , ,- dvoulůžkový pokoj 130, , ,- jednolůžkový pokoj 140, , ,- 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů strava normální, šetřící a diabetická 150, , ,- Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 80,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 270, , ,- dvoulůžkový pokoj 280, , ,- jednolůžkový pokoj 290, , ,-

12 2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.9 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.10 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 2.11 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 50,- Kč 50,- Kč/hodina 20,- Kč 50,- Kč 2.12 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.13 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.14 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.15 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. 3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna. Ostrava RNDr. Oldřich Šeremek ředitel

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2015 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2016 1 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2014 1 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2013 1 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2015 1 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2011 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2013 1 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2010 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2012 Obsah: Popis služby, počet

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 206 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2013 Obsah: Popis služby, počet

Více

Plán činnosti pro rok 2012

Plán činnosti pro rok 2012 Plán činnosti pro rok 2012 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2012 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 700

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2015 1 Obsah: Popis služby,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2016 1 Obsah: Popis služby,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 205 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Platné od 1.1.2017 Služby: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením Typ pokoje

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 A. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 55 661 Dodatek č. 3 Ke SMĚRNICI č. 3/2014 DOMÁCÍ ŘÁD Obsah: ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 - ZMĚNA ČL. 12 BOD 2)

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Český Brod 7.3.2011 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46 DNE: 20.7.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 711/2016/POSSM NÁZEV: Změna přehledů úhrad ANOTACE: Schválení nových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

Směrnice ředitele č. 3/16

Směrnice ředitele č. 3/16 Směrnice ředitele č. 3/16 Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více