OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz"

Transkript

1 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: Brno DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2901 Roční zúčtování záloh na daň za zdaňovací období 2008 a změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti od Lektor: Ing. Miluše Procházková, FŘ Brno Dne: 14. ledna ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: Podmínky provedení ročního zúčtování výpočet základu daně - podmínky uplatnění nezdanitelných částek dary, příspěvky na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, odečet úroků z úvěrů na bytové potřeby - podmínky uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti - podmínky pro přiznání ročního daňového bonusu Povinnosti plátců daně, opravy nesprávného zdanění v průběhu roku 2008, upozornění na platné tiskopisy Vymezení, kdy je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od ke dni konání semináře Vložné vč.19% DPH: člen 995 Kč nečlen Kč 2902 Změny v zahraničním obchodě pro rok 2009 Modernizovaný celní kodex, novela zákona o DPH, změny ve vykazování INTRASTATu Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 21. ledna ,00 14,00 hod. Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno Obsah: 1. Modernizovaný celní kodex - definice změn, který tento předpis přinesl a jejich dopady do provádění celního řízení při dovozu a vývozu zboží - administrativní postupy sběr informací a jejich zabezpečení, rozhodnutí celních orgánů, jeho změny a opravné prostředky - vstupní souhrnné celní prohlášení - centralizované celní řízení - jednotné povolení, integrované povolení - celní prohlášení a jeho druhy, změny a zrušení celního prohlášení - celní režimy (základní a zvláštní) - prohlášení před odchodem zboží z celního území EU 2. Novela zákona o DPH změny v uplatňování DPH při provádění zahr. obchodu 3. Změny v celním sazebníku pro rok Změny v podávání výkazů pro INTRASTAT 5. Diskuse a odpovědi na dotazy Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje shrnutí témat, která jsou předmětem semináře. Vložné vč.19% DPH: člen 980 Kč nečlen Kč 2

3 2903 Mzdové aktuality - výpočty - KPV Lektor: Marie Kleskeňová, specialista na mzdy Dne: 28. ledna ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: Seminář bude věnován výkladu aktuální podoby zákonů v oblasti mezd - výpočty mezd a příplatky ke mzdě - srážky ze mzdy - výpočet nároku na dovolenou a její krácení - výpočet srážky zálohové a srážkové daně (superhrubá mzda) - výpočet zdravotního pojištění v souvislosti s minimálním a maximálním základem - výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti v r Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 990 Kč nečlen Kč 2904 Novela zákona o účetnictví č. 304/2008 Sb. - KPV Lektor: Ing. Olga Hanzlová, účetní poradce Dne: 30. ledna ,00 13,30 hod. Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno Obsah: 1. Přehled změn v zákoně o účetnictví, které jsou platné od upřesnění terminologie použité v textu zákona č. 563/1991 Sb., - vymezení skupin účetních jednotek, - souvislosti mezi dílčím účetním záznamem, účetním záznamem vzniklým seskupením a jejich identifikátorem, - změny v oceňování majetku, - úschova účetních záznamů v návaznosti na zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, - podpisový záznam v technické, listinné a smíšené podobě a jeho využití v účetní jednotce. 2. Přehled změn v zákoně, které budou platné od centrální systém účetních informací státu, - nově vymezené povinnosti účetních jednotek, - obsah prováděcích předpisů pro jednotlivé skupiny účetních jednotek, - obsah a uspořádání účetních závěrek pro jednotlivé skupiny účetních jednotek, - konsolidace účetních závěrek, - obsah ročních účetních výkazů za Českou republiku, - inventarizace majetku a závazků a inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů, - České účetní standardy a jejich používání v praxi účetních jednotek. 3. Další legislativní změny prováděcích předpisů, které mají vliv na účetnictví nevýdělečných organizací. Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 985 Kč nečlen Kč 3

4 2905 Daňové přiznání za rok 2008 daň z příjmů fyzických osob, aplikace poznatků z praxe Lektor: Ing. Jindřich Klaška, FŘ Brno Dne: 2. února ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o DPH v roce novela + nový formulář daňového přiznání - KPV Lektor: Ing. Ivana Langrerová Dne: 5. února ,00 13,30 hod. Místo konání: sál Břetislava Bakaly Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, Brno Více o akcích 2905 a 2906 ve Zpravodaji 1/2009. Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 2. PŘIPRAVUJEME Novela zákona o dani z příjmů právnických osob od Komplikované případy RÚZ 2008 a novinky 2009 Nemocenské, sociální a důchodové pojištění v roce 2009 Daňové přiznání právnických osob za rok 2008 Kurzy: Mzdová účetní v praxi Účetnictví pro podnikatele - rekvalifikační kurz 3. ODBORNÉ TÉMA Úprava finančního leasingu po 1. lednu 2009 z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty Je vhodné uvědomit si, že problematika nájmu (pronájmu, podnájmu) ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), viz 4 odst. 3 ZDPH, není totožnou daňovou kategorií, kterou prezentuje zákon o daních z příjmů. Zejména je třeba konstatovat, že základní parametry vymezení finančního leasingu, vycházející z ustanovení 24 zákona o daních z příjmů nejsou s ustanoveními ZDPH plně kompatibilní. 4

5 Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 302/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009 mj. nově upravuje pravidla pro zdanění finančního leasingu movitých věcí (zboží) a nemovitostí. Za finanční leasing považuje jen takové případy, kdy má nájemce povinnost předmět pronájmu odkoupit, resp. nabýt. Lze obecně připomenout, že do konce roku 2008 platí pravidla, která částečně respektují zásady zákona o daních z příjmů, nemusí se však sledovat zákonem vymezená délka doby nájmu. Z hlediska ZDPH je třeba mít na zřeteli: - charakter zdanitelného plnění, - určení dne zdanitelného plnění, - základu daně a výši daně. V tomto smyslu je třeba respektovat významnou pojmovou změnu, neboť ve smyslu ustanovení ZDPH se u finančního leasingu jedná v roce 2008 o poskytnutí služby, naproti tomu v roce 2009 se bude jednat o dodání zboží (viz 13 odst. 3 písm. d) novely ZDPH. Z hlediska určení dne uskutečnění zdanitelného plnění, se do konce roku 2008 jedná standardně o den poskytnutí služby, resp. dílčí plnění. Od 1. ledna 2009 se tímto dnem, rozumí den vzniku práva užívat najaté zboží nebo nemovitost. Z toho vyplývá skutečnost, že u finančního leasingu musí být daň na výstupu od 1. ledna 2009 přiznána jednorázově k výše uvedenému okamžiku. Nikoliv jako dosud ve vazbě na sjednaná dílčí plnění (viz splátkový kalendář). Podle přechodného ustanovení novely ZDPH se však bude u smluv o finančním leasingu uzavřených do , pokud bude do tohoto data i předán předmět leasingu, postupovat podle dosud platných předpisů i v roce Příkladem si můžeme navodit zjednodušenou situaci, kdy si nájemce v prosinci 2008 najme automobil na finanční leasing ve smyslu ZDPH v ceně 700 tis. Kč (základ DPH); délka trvání leasingu bude 60 měsíců a bude mít sjednány následující splátky: 1 jednorázovou splátku ve výši ,- Kč, další běžné (2. až 60.) splátky ve výši ,- Kč bez DPH. Pokud bude automobil prokazatelně převzat nájemcem do konce roku 2008, bude DPH na výstupu k činit ,- Kč, dále pak v jednotlivých měsících od 1/2009 až 11/2013 vždy 1 900,- Kč. Pokud však bude auto převzato až v pátek, 2. ledna 2009, popř. v pozdějším termínu, bude nájemci vyúčtována daň z přidané hodnoty jednorázově ve výši ,- Kč. Na závěr lze konstatovat, že způsob zdanění nájmu, který nesplňuje podmínky pro finanční leasing, tedy tzv. operativní leasing, se ve smyslu ZDPH pro rok 2009 nemění. 4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členské příspěvky v roce 2009 pokyny k úhradě 1) Individuální členové a) variabilní symbol: čtyři poslední číslice z členského čísla (tj. bez předčíslí 659) b) výše příspěvku: Kč 330,- Kč 60,- důchodci nad 65 roků Kč 60,- studenti po předložení potvrzení o studiu c) termín zaplacení: nejpozději do d) způsob úhrady: - hotově - příkazem k úhradě na účet č / složenkou typu C 5

6 2) Kolektivní členové a) variabilní symbol: členské číslo na Dohodě o spolupráci b) výše příspěvku: Kč 1 200,- c) termín zaplacení: nejpozději do d) způsob úhrady: příkazem k úhradě na účet č /0100 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Upozorňujeme naše členy, kteří jsou pojištěni prostřednictvím Svazu účetních u pojišťovny Kooperativa a. s., na nutnost úhrady pojistné částky Kč 300,- spolu s členským příspěvkem do 31. ledna Individuální člen při bezhotovostní platbě doplní za VS (viz bod 1a) číslici 1. Kolektivní členové platící za svoje zaměstnance si vyžádají VS na sekretariátě. Nebudou-li tyto platby uhrazeny včas, bude zpětně od 1. ledna 2009 vypovězena smlouva o pojištění. Členská schůze Připomínáme, že členská schůze s volbou výboru a revizní komise naší ZO se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna Nově přihlášeným členům pozvánku zašleme obratem. Přihlášky očekáváme do Provozní doba V období od 29. prosince 2008 do 2. ledna 2009 bude sekretariát uzavřen. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2009! Zpravodaj č. 12/2008 připravili: Odborné téma - Ing. Rostislav Chalupa, auditor, daňový poradce, lektor SÚ Brno, prosinec 2008 Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda 6

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více