Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Projednáno s odborovou organizací ano Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

2 Obecná ustanovení Platový předpis je vnitřním předpisem Základní školy Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov a obsahuje v souladu se zákoníkem práce 262/2006Sb., školským zákonem 561/2004Sb. a nařízením vlády 564/2006Sb., o platových poměrech a nařízením vlády 75/2005Sb. tato ustanovení: 1. kvalifikační předpoklady pro zařazení zaměstnanců do platové třídy, 2. zařazení zaměstnanců do platových tříd, 3. zařazení zaměstnanců do platových stupňů, 4. zvláštní příplatky (třídnictví), 5. nenárokové složky, 6. příplatky za vedení, 7. příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Čl. 1 Kvalifikační předpoklady pro zařazení zaměstnance Pro níže uvedené zaměstnance jsou stanoveny tyto kvalifikační předpoklady (NV 2 564/2006Sb.): a) uklízečka základní vzdělání b) školník údržbář střední vzdělání s výučním listem se zaměřením na některý z oborů uvedených v závorce (kovo, elektro, strojní, dřevo) c) kuchařka střední vzdělání s výučním listem d) ekonomka, vedoucí školní jídelny úplné střední odborné vzdělání příslušného zaměření, případně vysokoškolské ekonomického směru e) vychovatel(ka) úplné střední odborné vzdělání příslušného zaměření, případně vysokoškolské vzdělání v souladu se zákonem 563/2004Sb., zákon o pedagogických pracovnících f) učitel(ka) vysokoškolské vzdělání v souladu se zákonem 563/2004Sb., zákon o pedagogických pracovnících Čl. 2 Zařazení zaměstnance do platové třídy Zaměstnanci budou zařazeni do platové třídy dle 123 odst. 2 zákoníku práce 262/2006 a podle 3 odst.1 nařízení vlády č. 564/2006Sb., v platném znění, podle nejnáročnější práce uvedené v katalogu prací 469/02Sb, ve znění pozdějších předpisů na základě pracovní náplně a dosažené kvalifikace. Podle nařízení vlády 564/2006Sb., odst.3 může zaměstnavatel učinit výjimku při zařazení zaměstnance do platové třídy. Nesplnění podmínky, na jejímž základě byl zaměstnanec zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, je důvodem k rozvázání pracovního poměru.

3 Pedagogičtí zaměstnanci 9. platová třída V 9. platové třídě budou zařazeny vychovatelky školní družiny a) splňují podmínku pedagogické a odborné způsobilosti b) vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části vychovatel 9. platová třída 11. platová třída V 11. platové třídě budou zařazeni učitelé, kteří: c) jsou absolventi splňující podmínku odborné a pedagogické způsobilosti (za absolventa je považován pracovník do dvou let praxe v oboru) d) vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části učitel 11. platová třída 12. platová třída Ve 12. platové třídě budou zařazeni učitelé, kteří: a) splňují podmínku pedagogické a odborné způsobilosti nebo jejich praxe v oboru je delší než 15let a jsou starší 50-ti let b) vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části učitel 12. platová třída 13. platová třída Ve 13. platové třídě budou zařazeni učitelé, kteří: a) splňují podmínku pedagogické a odborné způsobilosti a absolvovali vzdělání požadované vyhláškou č. 317/2005Sb. b) vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části pedagog-metodolog 13. platová třída Nepedagogičtí zaměstnanci 2. platová třída Ve 2. platové třídě budou zařazeny uklízečky, které vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části uklízeč 4. platová třída Ve 4. platové třídě budou zařazeny kuchařky, které vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části kuchař. 5. platová třída V 5. platové třídě budou zařazeny kuchařky, který vykonávají práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části kuchař. 5. platová třída V 5. platové třídě bude zařazen školník údržbář, který vykonává práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části , , , Z uvedených částí bude vykonávat práce určené mu náplní práce. 8. platová třída V 8. platové třídě bude zařazena vedoucí školní jídelny, která vykonává práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb., kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části provozář.

4 9. platová třída V 9. platové třídě bude zařazena ekonomka mzdová účetní, která vykonává práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb. kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části personalista, mzdová účetní, pokladník. Dále v této třídě bude zařazena ekonomka účetní, která vykonává práce uvedené v katalogu prací účetní, rozpočtář, finanční referent, po dobu zapracování. Z uvedených částí budou vykonávat práce určené jim náplní práce. 10. platová třída V 10. platové třídě bude zařazena ekonomka účetní, která vykonává práce dané nařízením vlády č. 469/2002Sb. kterým se stanoví katalog prací ve znění pozdějších předpisů, uvedených v části účetní, rozpočtář, finanční referent, po zapracování. Z uvedených částí bude vykonávat práce určené jí náplní práce. Čl. 3 Zařazení zaměstnance do platového stupně Zaměstnanec bude zařazen dle 4 (kvalifikační předpoklady) nařízení vlády č.564/2006sb., v platném znění. Pro zařazení do platového stupně je rozhodující odpracovaná doba započtená zaměstnanci v souladu se zákonem 262/2006Sb., zákoník práce v platném znění. Čl. 4 Platový tarif Zaměstnanci přísluší platový tarif, který je dán stupnicí platových tarifů uvedených v příloze č.1 nařízení vlády č.564/2006sb., v platném znění ( 5 odst.1). Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, přísluší platový tarif uvedený v příloze č.2 nařízení vlády č.564/2006sb., v platném znění ( 5 odst.2). Čl. 5 Příplatky Za rozdělenou směnu Zaměstnanci přísluší tento příplatek dle 130 zákona 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Za práci třídního učitele Zaměstnanci, který soustavně vykonává práci třídního učitele, přísluší příplatek v souladu s 8 nařízení vlády č.564/2006sb. Výši tohoto příplatku určuje počet žáků ve třídě a kvalita odváděné práce. počet žáků ve třídě příplatek v Kč do ,-- do ,-- do ,-- do ,-- Za výkon práce třídního učitele v prvním ročníku náleží měsíční příplatek o 50,--Kč vyšší. Za kvalitně odváděnou práci může být příplatek zvýšen až o 300,--Kč. Kvalitu posuzuje příslušná zástupkyně ředitele. Do kvality práce se promítá nejen vedení příslušné agendy a péče o prostředí učebny, ale i personální práce třídního učitele. Za specializované činnosti Zaměstnanci přísluší tento příplatek dle 133 zákona 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů v souladu s 2 zákona 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících.

5 Čl. 6 Nenárokové složky Osobní příplatky Zaměstnanci, který splňuje podmínky pro přiznání osobního příplatku dle 131 zákona 262/2006Sb., zákoník práce, a splňuje podmínky pro přiznání osobního příplatku daného vnitřním předpisem školy, který je přílohou tohoto předpisu Kritéria pro hodnocení pracovníků, v platném znění, poskytne ředitel školy osobní příplatek. Odměny Jsou vypláceny na základě zákona 134 zákona 262/2006Sb., zákoník práce a na základě Kritéria pro hodnocení pracovníků, v platném znění, která jsou přílohou tohoto předpisu. Čl. 7 Příplatky za vedení V souladu s organizačním řádem školy jsou určení tito vedoucí pracovníci: a) ředitel školy statutární orgán b) zástupce ředitele pro I.stupeň zástupce statutárního orgánu c) zástupce ředitele pro II.stupeň d) vedoucí vychovatelka školní družiny e) vedoucí školní jídelny Ředitel školy je zařazen ve 3. stupni řízení podle 124 zákona 262/2006Sb. Ředitel školy přímo řídí, zástupce ředitele, ekonomky, vedoucí školní jídelny, správce haly a koordinátory. Zástupce ředitele pro I. stupeň je zařazen ve 2. stupni řízení podle 124 zákona 262/2006Sb. a řídí práci vedoucí vychovatelky školní družiny, pedagogických pracovníků učících na I. stupni, školníků a uklízeček. Zástupce ředitele pro II. stupeň je zařazen v 1. stupni řízení podle 124 zákona 262/2006Sb. a řídí práci pedagogických pracovníků školy učících na II. stupni, výchovných poradců a zdravotníků. Vedoucí vychovatelka je zařazena v 1. stupni řízení podle 124 zákona 262/2006Sb. a řídí práci vychovatelky školní družiny. Vedoucí školní jídelny je zařazena v 1. stupni řízení podle 124 zákona 262/2006Sb. a řídí práci vedoucí kuchařky a kuchařek. Vedoucí kuchařka řídí, organizuje a kontroluje práci ostatních kuchařek. V případě potřeby zastupuje vedoucí školní jídelny a proto jí přísluší příplatek za vedení podle 124 zákona 262/2006Sb., odst. 4. Čl. 8 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah Příplatek stanovuje 132 zákona 262/2006Sb., zákoník práce, 23 zákona 563/2004Sb a nařízení vlády 75/2005 Sb. (dále jen přespočetné hodiny). Za přespočetné hodiny nelze čerpat náhradní volno. Skutečný počet všech odučených hodin (úvazek + pravidelné + nepravidelné přespočetné) bude dále evidován ve výkaze Evidence pracovní doby. Pravidelné přespočetné hodiny Jejich počet je uveden v úvazkovém listu a jsou nad rámec stanovený nařízením vlády č. 75/2005 Sb. Ty se budou proplácet jen tehdy, pokud míra vyučovací povinnosti v daném týdnu překročí 22 odučených hodin. Vykazovat se budou hodiny, které jsou v rozvrhu jako poslední nad 22 hodin. To znamená, že u většiny učitelů se bude jednat o páteční hodiny.

6 Pokud nastane situace, že hodiny odpadnou, pak se přistoupí k následujícímu řešení: Když nastane změna rozvrhu na základě požadavku vedení školy (olympiáda, projektový den, DVPP, apod.), tak se v daný den zapíše do Evidence pracovní doby počet hodin, které by podle rozvrhu učitel(ka) normálně učil(a) a ve výkaze pravidelných přespočetných hodin se vykáží poslední skutečně učené hodiny jako přespočetné. Když v daném týdnu nastanou prázdniny, tak v řádku odučené hodiny se vypíše nula a ten týden nejsou k proplacení pravidelné přespočetné hodiny (pokud nenastala situace, že by se v podařilo odučit více než 22 hodin). Když půjde učitel(ka) k lékaři, tak vykáže skutečný počet odučených hodin (ne ty, co má v rozvrhu). Pokud neodučí ten den nic, vykáže nula hodin. Ve státní svátek, který připadne na pracovní den bude vykázán počet hodin, který by se normálně učil, neboť ve svátek se plat nekrátí. Zastupování Bude propláceno vždy jako nepravidelné přespočetné hodiny, pokud tyto hodiny budou označeny zástupkyní v rozpisu zastupování k proplácení. Nebere se ohled na 22 hodin za týden. Zástupkyně posoudí, zda-li daný vyučující bude konat přímou vyučovací činnost a nebo zda-li půjde pouze o dozor nad žáky. V případě, že zástup bude označen jako dozor nad žáky, bude veden ve zvláštní evidenci dozorových hodin. Tyto pak budou proplaceny ve výplatě formou odměny vždy v prosinci a v červnu. Zástup za nemocné učitele bude proplácen vždy. Laboratorní práce Laboratorní práce, které budou vyžadovat rozdělení žáků na více skupin, projedná příslušný vyučující se zástupkyní ředitele předem. Tyto hodiny pak budou vykázány a proplaceny formou odměny. Čl. 9 Společná ustanovení Ředitel školy seznámí všechny pracovníky s platovým předpisem a umožní jim jeho prostudování včetně zákonů, vyhlášek a nařízení vlády s ním související. Příloha: kritéria pro přiznávání nenárokových složek platu a hodnocení kvality práce třídního učitele Tento předpis nabývá účinnosti dne s výjimkou článku 5, za práci třídního učitele, který vstupuje v platnost Mgr. Vladimír Soukop ředitel školy

7

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Skartační znak ZSMSL/ 66 /2012 A 10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. srpna 2012 Mgr. Ivana Molková, ředitelka školy

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Základní škola a mateřská škola Liběchov, okr. Mělník ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SM/4 /2013/ŠPE Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Mgr. Karel

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více