ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1.Identifikační údaje Předkladatel výroční zprávy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod adresa školy: Suchý Důl Suchý Důl IČ: Právní forma: Příspěvková organizace, od REDIZO: tel Statutární orgán: Jméno ředitele: PaedDr. Lenka Soumarová Zřizovatel příspěvkové organizace Název zřizovatele: Obec Suchý Důl Adresa zřizovatele: Suchý Důl 145 IČ: tel Statutární orgán: Jméno starosty obce: Vítězslav Vítek 2

3 Historie obce Na počátku dějin Policka byl celý zdejší kraj pokryt pralesem. Počátkem 13.stol., kdy se zde usadil poustevník Vitališ se svými druhy, začala postupně kolonizace a zvelebování tohoto kraje. Vše bylo soustředěno nejprve kolem základu benediktinského kláštera v Broumově a později vznikaly i první vesnice v okolí. Suchý Důl byl založen okolo roku 1253 opatem Břevnovským a první písemná zmínka je z roku Býval největší obcí na Polickém klášterním panství. K založení vesnice byli povoláni lidé, kterým byla odměřena půda, a kteří byli za její obdržení povinni vrchnosti určitými platy. Z počátku to byli jen čeští osadníci. Ve druhé polovině 13. století opat Martin povolal na Broumovsko německé osadníky, kteří založili vesnici německým způsobem. Veškerá činnost se tehdy soustřeďovala na dědičný dvůr, později zvaný šolcovna, kde byla tzv. rychta. Je to unikátní budova, jediná na Policku a okolí. Výsady a povinnosti spojené se suchodolskou šolcovnou jsou vypsány na 6 pergamenových hamfeštech (privilegiích). Slavný byl založen roku 1561 opatem Janem Chotovským. K sloučení obou obcí došlo v roce V letech patřil Suchý Důl i Slavný pod město Polici n. Met. V roce 1990 se obec opět osamostatnila v jeden samosprávní celek. Suchý Důl leží v údolí potoka Ledhujka, východně od Police nad Metují. Správní území má celkovou rozlohu 1327 ha a zahrnuje rovněž místní část Slavný pod hřebenem Broumovských stěn. Obec Suchý Důl se nachází v nadmořské výšce od 490 do 548 m n.m. a Slavný v rozmezí 580 až 624 m n.m. Suchý Důl je malebná vesnice s udržovanými zděnými statky broumovského typu, roubenými podhorskými chalupami i staveními s vysokými dřevěnými štíty, které jsou typické pro oblast Slezska. Mezi ně patří i šolcovna č.p. 1 ve středu obce.. V objektu je rodinné zemědělské muzeum a majitelé jsou již desátou generací Ticháčků. Pod " Šolcovým" lesem u potoka, v lesíku zvaném "Ochozský je zděná kaple P. Marie Lurdské z roku V Ticháčkově lese byla v roce 1893 postavena křížová cesta se soudní branou a studnou. Roku 1897 byla vybudována dřevěná kaple se schodištěm jako připomínka 23 mariánských zjevení. V obci stojí řada památných křížů a soch, zděné statky broumovského typu a roubené podhorské chalupy. U č.p. 49 na "Pohoři" najdeme chráněnou, více než 300 let starou malolistou vykotlanou lípu s obvodem kmene 625 cm, nazývanou Barešova lípa, která je od 1981 vyhlášena památným stromem. Nad obcí se vypíná osamocená skalní věž nazvaná Čertova skála, ze které je krásný výhled na Suchý Důl, Slavný i Stolové hory. 3

4 Součástí obce je i Slavný - na Policku nejvýše položená, turisticky významná osada. Nachází se zde zajímavé skalní útvary, tzv. Slavenské hřiby, které vznikly zvětráváním pískovce. Méně pevný pískovec, který tvoří nohy útvarů, zvětrával rychleji, pevnější tvoří jejich hlavy. Přírodních útvarů je na Slavném a v okolí celá řada, jeden krásnější než druhý. Suchý Důl aktivně spolupracuje s polskými Vambeřicemi. Obě obce spojuje historická Vambeřická poutní cesta, která je olemována kříži a sousošími. Převládají hospodářská stavení, rodinné domky, roubené chalupy. Okolí obce je lesnaté, celé území je součástí CHKO Broumovsko. Do části obce zasahuje národní přírodní rezervace Broumovské stěny vyhledávaná turisty pro četné pískovcové útvary, vyhlídky, rokle. broumovsko.schkocr.cz nase.broumovsko.cz ceska-republika.bktour.cz/leto/broumovsko ceske-chaty.cz/broumovsko odkazy na webové stránky Vambeřic: Kulturní život i obnova vesnice byla oceněna v soutěži "Vesnice roku". V roce 2002 se Suchý Důl umístil na 1. místě v Královéhradeckém kraji a na 3. místě v ČR. V dalších letech získala obec v této soutěži jako jediná obec Královehradeckého kraje ocenění základní řady stuh: bílou za spolupráci s mládeží zelenou - za údržbu zeleně a v roce 2007 modrou stuhu za spolupráci obce se všemi složkami znaky obcí: Suchý Důl znak + obecní prapor vysvěcený Vambeřice znak obce Slavný osadní znak Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl znak + školní prapor vysvěcený

5 Ke vzniku loga školy: Na počátku školního roku 2005/2006 na společném setkávání žáků vznikla myšlenka vytvoření školního loga. A co máme malovat? Ptaly se děti. Motiv, který se vztahuje k naší malinké školičce uprostřed pěkné přírody. Obrázky od dětí se jen hrnuly. Přivítali jsme i návrhy rodičů na zanesení názvu Škola pohody. Uzávěrka dětských námětů byla do konce listopadu Děti si potom ze svých návrhů vybraly ten, který nejlépe charakterizoval suchodolskou školu. Je na místě, že symbolem se stala barevná kouzelná pastelka a památný strom, který je odrazem znaku Suchého Dolu. Za stvoření znaku děkujeme Ondrovi Sobotkovi. Toto logo škola používá pro propagaci své činnosti a v hlavičce na významné dokumenty. Vznik nového školního praporu podnítila zmínka ve starých archivních kronikách, kde se praví: Dne 14. června 1868 byl za přičinění školních dobrodinců posvěcen školní prapor z lněné látky červené a bílé. Současný školní prapor je barevnou obdobou původního historicky nedochovaného praporu. Je vyroben z červeného a bílého saténu o rozměrech 90 x 60 cm. Barevný pruh je uprostřed ozdoben pestrou výšivkou školního loga, které vzniklo na podzim roku 2005 jako dětská soutěž o nejlepší znak školy. Název a sídlo školy je vyšito zlatým tiskacím písmem. Slavnostní vysvěcení praporu u příležitosti suchodolského posvícení dne společně s modrou stuhou obce v soutěži Vesnice roku Prapor se bude používat k slavnostním příležitostem a propagaci školy na veřejnosti. 5

6 Z HISTORIE ŠKOLY: V roce 1788 byla v Suchodole založena škola, ke které byly přiškoleny obce Hlavňov a Slavný. Vyučovalo se v obecní chalupě čp.58 až do roku V této chalupě byla též světnička, která časem k zaopatření arestantův se potřebovala, takže v tom čase měli suchodolští školu a obecní šatlavu pod jednou střechou. První záznam o naší škole z roku 1809 však praví, že se učilo v čp.88, kde žil jakýsi Král. Dítek v Suchodole bylo 70,v Hlavňově 38, na Slavném 16, z nich do školy však chodilo ze Suchodola 50, z Hlavňova 3 a ze Slavného 7. V témž roce 1809 byla zavedena ve zdejší škole tzv. Kniha cti,do které jména těch žáků, který skrze své pilné do školy chodění, skrze své ve všech předmětech přičinlivé učení jakož také skrze své mravné a chvalitebné chování zasloužili do Knihy cti při Triviální Škole suchodolské zapsané býti jsou. Zápisy v této knize končily rokem května roku 1820 byl položen základní kámen k nové škole na vykoupeném pozemku Justově. a 30.října téhož roku byla škola vysvěcena. Do Hlavňova a na Slavný docházeli učitelé ze Suchodola. Hlavňov se odškolil již v roce 1817, Slavný v roce 1876, kde 5.května 1878 na pokyn c.k.školní rady bylo započato s bořením staré školy a 21.května byl položen základní kámen ke škole nové. 12.října 1879 byla nová škola posvěcena. Na 19 stránkách školní pamětnice popsal průběh slavnosti tehdejší řídící učitel Jan Stahl. Po slavnosti byla vystrojena hostina pro více jak 100 osob. ve škole na Slavném se vyučovalo až do roku Škola v Suchém Dole se do dnešních dnů zachovala v původní rozsahu. V r.1968 proběhla rozsáhlá modernizace budovy a v r.1974 nahrazeno lokální topení uhlím elektřinou akumulačními kamny došlo k uzavření základní devítileté školy a výuka započala v Polici nad Metují. V roce prošla budova školy generální opravou a znova k 1.září 1992 otevřena. Zahájení bylo slavnostní za přítomnosti starosty, školského úřadu a okresu. Vybavení na začátku bylo skromné. Ve školním roce měla škola jen 8 žáků ve 2 ročnících. V dalším školním roce výuka tří ročníku probíhala v jedné třídě. Ve školním roce byla zřízena druhá třída pro 1. až 4.ročník.Když obec získala peníze za kulturní dům, musela tuto částku investovat do veřejně prospěšného zařízení. Proto se provedla přístavba tělocvičny(herny) ke školní budově. Mateřská škola u Pášmovy chaty byla zrušena. Mateřská škola byla vybudována za podpory zemědělského družstva v lesíku mezi Suchým Dolem a Slavným v roce Od školního roku byla mateřská škola umístěna v budově školy a zařazena pod vedení základní školy. 6

7 Původní místnost pro přípravu jídel (obědy se dovážely) byla dovybavena a od se zde vaří obědy pro základní i mateřskou školu.ve školním roce byla výuka rozšířena na 5 ročníků ve dvou třídách. Celkový počet žáků byl 25. Prvním ředitelem školy byl p.lukáš a od p.hejlek Stanislav a od Lenka Formánková. Škola je od příspěvkovou organizací obce s právní subjektivitou. čerpáno z dochovaných školních kronik : první školní kronika: zápisy od roku 1855 školní kronika od roku 1876 školní kronika a kronika národní školy v Suchém Dole Současnost školy: Jsme málotřídní školou, která si přes svá historická období vytvořila důstojné místo v obci se 450 obyvateli. Školu navštěvují žáci 1.-5.roč. ve dvou třídách. Škola integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z okolí Suchého Dolu. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd, rozdělení jednotlivých ročníků se zohledňuje podle počtu žáků ( většinou roč. a spojení 3.-5.roč. ). Předškolní zařízení je umístěno v přízemí školy a tvoří propojenou vzdělávací složku pro děti ve věku 3 11 let. Celkový počet dětí v MŠ ve školním roce 2010/2011 byl omezen kapacitou zařízení na 25 dětí. Základní škola je umístěna společně s mateřskou školou v budově, která je vlastnictvím obce Suchý Důl. Provoz školy byl z podnětu Obecního úřadu obnoven po 15 letech k Nejprve vznikla škola jednotřídní s 8 žáky ve dvou ročnících. V dalším školním roce probíhala v jedné třídě výuka tří ročníků. Ve školním roce 1994/95 byla ZŠ zřízena jako dvojtřídní pro 1. až 4.ročník. Byla zahájena přístavba tělocvičny ke školní budově. Mateřská škola u Pášmovy chaty byla zrušena a od byla umístěna do budovy Základní školy a zařazena pod její vedení. Ve školním roce 1996/97 byla výuka rozšířena na 5 ročníků ve dvou třídách. Uspořádání ročníků do tříd 2011/2012: II.třída (1.-2..ročník) - 11 ( 8+3 žáci) I.třída (3.,4.,5.ročník) - 12 (4+4+4 žáků ) Celkem - 24 žáků Stav žáků na 1. st. byl pro tento školní rok těsně podlimitní a vzhledem k vysokým výdajům zřizovatele během rekonstrukce nebylo vyhověno žádosti ředitelky o dokrytí mzdových prostředků na platy učitelů. Nutné dokrytí mzdových prostředků bylo realizováno prostřednictvím schváleného dotačního titulu Peníze EU školám prioritní osa 1.4. Z těchto 7

8 prostředků byly financovány veškeré mzdové náklady na částečný úvazek učitelky. za rok 2010 hrubé mzdy 5 837,- Kč zák. odvody 2 099,74 Kč za rok 2011 hrubé mzdy ,- odvody ,34 dohody o provedení práce ,- celkové čerpání dotace 1.4. EU : Peníze EUškolám : Škola je starou budovou, ale v posledních letech prošla postupně generálními opravami vnějšího i vnitřního vzhledu. Došlo k navýšení kapacity předškolního zařízení( na 25 dětí), zlepšení prostředí pro děti mladšího i školního věku a obec získala sportovní prostoru, která je využívána v odpoledních a večerních hodinách i ostatními složkami a občany obce. Materiální vybavení se za poslední roky značně zlepšilo. V závěru kalendářního roku 2009 byla dovybavena mateřská škola novým nábytkem, koberci. Předškolní zařízení tak k novému vybavení ložnice získalo novou tvář herny a výtvarného koutku. Postupně během školního roku byla provedena ochranná dekorace nástěnným koberce v místech častého otěru a zvýšen počet kapacity 8

9 šatničky předškolního zařízení, která je sice k vysokému počtu dětí velmi malá, ale je nutné řešit situaci s převlékáním dětí optimálně tak, aby nebylo nutné hledat další stavební úpravy k rozšíření šatny MŠ do přilehlého skladu. Vybavování novými pomůckami je rozšířeno o pomůcky z oblasti pedagogiky Maria Montessori, který je jedním z pilířů strategie školy. Současný stav vybavenosti pomůcek Montessori čítá na 50 ks základních pomůcek hmatových, rozvíjející smysly žáků a především matematické názornosti. Rozšíření pomůcek souvisí se zapojením školy do celostátního projektu Společnosti Montessori Praha ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ, z kterého škola získává vybavení v hodnotě 40 tis. Kč. Tento zmíněný projekt realizujeme od dubna 2010 do března 2013, ve 3 cyklech pro předškolní děti a rodiče. Cyklus her, povídání a přípravy na vstup do 1.roč. si během školního roku 2010/11 získal oblibu jak mezi dětmi tak i rodiči. Do dalších cyklů se postupně hlásí i děti mimo Suchý Důl, což je pro naši školu příznivá propagace dětí před vlastním zápisem do 1.roč. Velká pozornost je věnována žákům integrovaným. Pro žáky s SPU zavedeny ve škole doplňkové hodiny zvláštní reedukační péče o žáky s dys poruchami za spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v Náchodě. Ve šk. roce 2010/2011 pracovala v 1.roč. pedagogická asistentka s dívenkou s LMP, která má upravený švp dle platné legislativy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Dle výsledků práce, zařazení dívenky do kolektivu školáků a podle ohlasů odborného pracoviště SPC Hradec Králové došlo za 1.roč. k velkému posunu v oblasti rozvoje sociálních dovedností, komunikace i výslovnosti, Zlepšil se značně grafický projev a dívka je velmi dobře hodnocena ( dle svých možností). Od května 2011 v provozu nová webová adresa: Seznam žáků SVP ve školním roce 2011/2012 INTEGROAVNÍ ŽÁCI IVP 1.roč. integrace : Návrh na vyšetření PPP Náchod dne : Jakub Vancl, dotaz T. Rutar?, ostatní prvňáci zatím soustavná péče zejména sluchová analýza a nácvik čtení s porozuměním. Ondřej Vancl+ pedagogická asistence (J:Salabová) IVP Jakub Vancl- IVP 9

10 Tomáš Rutar- mimořádně nadaný žák- PPP Rychnov n/ Kn. reedukační péče 1 hod / týdně IVP - 2.roč. integrace: 3.roč. integrace: 4.roč. integrace: Klára Pitřincová- + pedagogická asistence( Z.Schirlová) IVP - Natálie Skřivánková- IVP - PPP ze den ,platnost do , reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Michal Hrnčíř IVP - PPP-vyš , plat. červen 2012, reedukační péče 1 hod / týdně IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Monika Tomanová,IVP - PPP ze dne ,platnost do , reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Dys poruchy: Michaela Kollerová, PPP ze dne reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová odchod k na ZŠ Úpice 5.roč. integrace: Pavel Skřivánek, IVP - PPP ze dne , reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Reedukace úterý+ čtvrtek Projekty a spolupráce se složkami Škola dobře spolupracuje se Suchodolskými ženami, které se snaží podporovat kulturní akce školy, pořádá společně se školou výlety a sportovní akce. Dále jsou prostory školy ( tělocvična) využity k činnosti oddílu Sokola, oddílu Sboru dobrovolných hasičů pro mládež, kroužku čtenářského a vlastivědného. Zájem dětí o tyto akce je dosti široký. Největší ohlas si zasloužily akce z oblasti environmentální výchovy. Dále škola spolupracuje s oblastní pobočkou ekovýchovy Horní Maršov, Rezekvítek Brno, a nadací TEREZA a se správou CHKO Broumovsko, s Agenturou pro rozvoj Broumovska, s Mateřským centrem MaMiNa POlice n/m. Společné akce ŠKOLA OBEC 10

11 Výčet společných česko- polských aktivit 2011/2012 1) projekt č. CZ.3.22/3.2.00/ název projektu: Rozšíření volnočasové, vzdělávací a kulturní spolupráce Radkow Suchý Důl Informace pro rodiče Ekologický závod - Radkow Termín: Program setkání žáků: Odjezd od školy ve středu v 10 hod. Po ubytování v chatkách krátké seznámení, oběd a odpoledne hra v přírodě. Celý program je koncipován na poznání okolí a úkoly přírodovědného charakteru. Ubytování- dřevěné chatky po 6 dětech se sociálním zařízením a možností vytápění. Strava na zálivu Odjezd zpět v pátek po snídani, návrat do školy kolem 11 hod. Oběd bude pro děti již zajištěn. Pro děti zapsané do ŠD pokračuje po obědě provoz družiny. Rodiče si děti s batožinami mohou vyzvednout kdykoli po obědě. Děti, které se akce neúčastní, budu spojeny do 1 třídy na běžnou výuku do 11,30 a provoz družiny do 15,00hod. AKCE JE BEZPLATNÁ 2) návštěva Městské knihovny Police n/m. 3) Dopravní hřiště Náchod 4) Posvícenecký a adventní jarmark 5) výlet zámek Nechanie a státní hřebčín Kladruby Ekologický závod radkovský záliv PL Svatováclavský pohár hasičů SD Suchodolské posvícení SD Adventní jarmark SD Vánoční výstava Stinavka Stredná PL Velikonoční stoly PL Pobyt českých i polských žáků na Janovičkách SD pobyt českých žáků ve Vambeřicích PL Soutěž hasičů Vambeřice PL svěcení kapličky-polská delegace SD 11

12 Težký projekt v rámci příhraniční spolupráce ČR PL název : Rozšíření volnočasové, kulturní a vzdělávací činnosti mezi obcemi Suchý Důl- Radkow. Žadatel: Obec Suchý Důl plánovaný rozpočet 9,2 mil Kč Cílem projektu je celková modernizace a rozšíření kapacity MŠ, vybudování nové tělocvičny a rozšíření započaté spolupráce s polským partnerem, zejména mezi školami vzájemnými výměnnými pobyty. Projekt dokončen- stavebí část červen 2010 Realizace jednotlivých vzájemných aktivit potrvá do prosince )Projekt ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska leden květen 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU: Po stopách historické stezky realizátor: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okr.- Náchod tématika vlastivědná spojená s kulturní a sportovní Cíle projektu byly v rámci realizace za dané období splněny v daných sledových jevech: 1) seznámení s historií regionu Broumovska - tématem letošního projektu bylo hledání pramenů a putování po stopách staré turistické stezky vedoucí z Hvězdy na Hejšovinu. Tématika nás oslovila při vycházkách nad Slavný, kde si děti všímaly starého značení na skalách. Padla otázka, co znamená totoznačenía písmeno H? Proto jsme pátrali ve starých kronikách brožurkách o turistickém místě Hvězda. Z publikací jsme zjistili, že již v 19 stol. zde byl založen první turistický oddíl, vůbec první v Čechách. Značení symbolizovalo profil turistické trasy našich předků z Hvězdy na Hejšovinu. Dále jsme se dočetli, že v období po válce byla trasa na několik let zapomenuta z důvodu přerušení státní hranicí. Nové zpřístupnění trasy v celé délce bylo možné až po roce

13 2) Seznámení s významnými turistickými místy trasy Měsíční celoškolní projektové dny zaměřené na besedy a hledání v naučných publikacích, v knihovně, z fotografií, beseda s občanem Suchého Dolu a CHKO Broumovsko. Vymezili jsme si nejvýznamnější místa, z fotografií vyrobili společně s dětmi obrazový didaktický materiál- kdy žáci formou přiřazování názvů poznávali tato turistická místa. Potom v měsíci květnu 2012 při společném pobytu dětí partnerské školy z polských Vambeřic na Janovičkách byla ideální příležitost dozvědět se blíže i o polské straně trasy. Žáci z Vambeřic nám představili část Stolových hor se Včelincem. Děti poté libovolnou výtvarnou technikou zobrazovaly tato místa a vytvořily interaktivní pás turistické cesty, byly použity kresby : Hvězda, kaple, restaurace Supí koš, Bumbrlíček Koruna kamenná brána Junácká vyhlídka Lucifer Pánův kříž Čertova skála Velký včelinec skála Opice skála Kuří noha 13

14 Četba knihy A.Jirásek, E.Koudelková staré pověsti z okolí ( 3.-5.r.) zpracování žákovských slohových témat, formou pracovních listů 14

15 Realizace ztvárnění trasy v dramatickém kroužku, - dramatizace historické hry byla realizována v kroužku- Jak jsme točili film ve spolupráci s p.uč. Beranem. zachycení turistické trasy ze společného díla českých a polských žáků v prostředí školy bylo dotočeno vyprávění o tvorbě turistické mapy. ( červen 2012 z časových důvodů garanta Závěr projektu byl věnován odpolednímu výletu na Slavný a hledání skutečných značek turistické trasy. Jaké metody práce jsme během realizace projektu využili: Četba z knih Beseda s občany Návštěva knihovny Kresba a popis příběhů jednotlivých pověstí- vytvoření žákovského deníčku pověstí Zfilmování jak jsme tvořili film Hvězda - Hejšovina společná práce českých a polských žáků na Janovičkách- interaktivní mapa HVĚZDA HEJŠOVINA- vystavena při příležitosti APRB. Podle harmonogramu projektu bylo dosaženo všech dílčích výstupů: Seznámení s významem turistické trasy a historie Hvězdy zařazeno do vyučovacího předmětu vlastivěda+ prvouka propojení do ostatních předmětů český jazyk jazyková spolupráce s polskými žáky Počet zúčastněných osob: Žáci naší školy 22 Děti předškolního zařízení 20 Pedagogové naší školy 5 Žáci z Vambečic 20 Pedagogové z Vambeřic 4 Celkem podpořeno : 71 osob Finanční zdroje byly použity na úhradu nákladů na společnou práci žáků česko polské výtvarné koláže MAPA HVĚZDA HEJŠOVINA ( spoluúčast školy) nákup výtvarných materiálů 15

16 Akce byla pedagogy naší i polské školy a zřizovatelem hodnocena velmi kladně a byla obohacením učebních plánů naší školy. Výstup interaktivní mapa použita ve výstavní síni informačního centra měst Police n /M. červenec srpen Plány činnosti vzájemné spolupráce s ostatními složkami: Pedagogové si společně stanovují měsíční projekty, do kterých jsou děti zainteresovány aktivním přístupem při práci s výukovými pomůckami různých dalších vzdělávacích subjektů. Z řad kulturních a sportovních akcí školy se výtěžky používají na další akce pro děti, které si školní parlament sám navrhne a odsouhlasí. Dobrá spolupráce v příhraniční oblasti se základní školou na polské straně ve Vambeřicích - vzájemné výletní akce, školní sportovní zápolení jednotlivých škol, výtvarná výstava, návštěva na lidových oslavách obou obcí. Poznávání zvláštností a zvyků země, rozvoj jazykové komunikace. V rámci grantů a projektových schémat kraje a evropských sociálních fondů získávány pro obec a školu další finanční prostředky, sloužící k modernizaci a vybavení školy, uspořádání kulturních a sportovních akcí a výměnných pobytových akcí s partnerskou obcí Vambeřice ( Polsko) v rámci fondu ESF. Spolupráce se složkami v obci: Suchodolské ženy Sbor hasičů TJ Sokol Spolek divadelníků SPONA tyto organizace spolupracují a zajišťují některé z celoročních akcí pro děti: Adventní jarmark, maškarní bál, rej čarodejnic, branný závod, lanové centrum, přebor atletika a míčových her, atd.. Výchovné a vzdělávací strategie školy Vychází z definice cílů základního vzdělávání daného RVP ZV. Zásadní pohled na změnu přístupu k žákovi a stanovení preferencí ve výuce: Pohoda prostředí 16

17 Zdravé učení- možnost výběru, přiměřenost nároků, individuální přístup, spolupráce žák-žák, žák-učitel, učitel-žák-rodič Otevřené partnerství - škola je partnerem pro další vzdělávací a kulturní složky v obci Učitele z pozice rádce a pozorovatele Umět vidět očima dítěte Porozumění a vnitřní klid, koncentrace a význam ticha Cvičení ticha a soustředěnosti na elipse Poučení z chyb Pro výuku na málotřídní škole je ideální možností propojení a začlenění alternativních pedagogických směrů do ŠVP. Pestrá nabídka vzdělávacích směrů a metod práce nabízí dítěti aktivnější zapojení do školní práce, je motivujícím faktorem a vede k vytvoření pohodového výukového prostředí s respektem na možnosti a potřeby každého žáka. Do konkrétní práce s dětmi jsou zařazovány prvky těchto pedagogických směrů: Začít spolu vytvoření pracovního plánu ve spolupráci s dítětem, činnost podle výběru možností, práce ve skupině. Otevřené vyučování začlenění učiva do každodenního života, utváření sebedůvěry, příprava na život v modelových situacích. Integrovaná tématická výuka projektová výuka formou motivace seznámení s řešením problému či tématu, na kterém je vhodně skloubeno základní učivo českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu do konkrétní podoby. Výstupem z daného problému mohou být plakáty, žákova kniha, portfolio. Pedagogika Marie Montessori základním rysem zavedení prvků Montessori do výuky je především zklidnění dítěte a jeho koncentrace na práci. Význam má i svobodný výběr činnosti při volné práci, kdy si žák má možnost z nabízených aktivit opakovacích, manuálních, i nově rozšiřujících poznání vybrat podle vlastního uvážení. Nejtěžším úkolem je naučit žáky vnímat zodpovědnost své vlastní práce a činnosti. Představení osobnosti M. Montessori Italská lékařka Maria Montessori, ( ) se začala ihned po studiu medicíny zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost nikoli proto, že ho to dospělí učí. V roce 1896 byla jako první žena v Itálii promována doktorkou medicíny. Poté začala pracovat jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí (specializovala se na studium dětských nervových nemocí). Ve své praxi dále pokračovala jako dětská lékařka, zabývala se vzděláváním lékařů pedagogů, vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě. V roce 1908 opustila práci aktivní lékařky a začala se věnovat 17

18 pedagogické činnosti. 6. ledna 1907 otevřela Dům dětí určený pro děti předškolního věku z chudého předměstí San Lorenzo v Římě. Rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. Zaměstnávala děti praktickými činnostmi. V Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, které nesly název Opera Montessori. Své poznatky týkající se života a výchovy dětí zaznamenala do svých knih. Práce Marie Montessori není založena na teorii, její síla spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Převážnou část jejich prací tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických přístupů. Vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie a praxe. Zásady metody: Připravené prostředí Senzitivní fáze Trojstupňová výuka Volba činnosti Ticho, klid, soustředění na práci Praktické činnosti- hmat, sluch,.. Oblasti výchovy: Praktický život Smyslová výchova Jazyková výchova Matematika Kosmická výchova Estetická výchova Do výuky je postupně podle finančních možností zařazováno jedinečné pomůckové vybavení podle originálních pomůcek italské pedagožky a doktorky Maria Montessori, které jsou používány po celém světě. Tyto pomůcky dnes světově dodává holandská firma Nienhuis. Naše škola již vlastní některé základní pomůcky pro smyslovou výchovu a pro matematiku. 18

19 Šance pro vaše dítě Informace pro rodiče Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt pro přípravu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ. V rámci projektu bude vytvořen Program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori. Program budou se skupinami dětí a jejich rodičů ověřovat pilotní střediska (MC, MŠ, ZŠ), která mají zkušenosti s prací dětí v systému Montessori. Komu je program určen? DĚTEM A JEJICH RODIČŮM. Program je zaměřen na děti, které mají v předškolní přípravě specifické potřeby pro některý z důvodů: - odložená školní docházka nebo nástup do školy před 6.rokem věku - potřeba dostatečné vytíženosti (nadané dítě) - oslabení oblasti v některé ze sledovaných dovedností potřebných pro učení čtení, psaní a matematiku - sociokulturní znevýhodnění - dítě nenavštěvuje mateřskou školu ani rok před nástupem do školy Zdůvodnění zapojení dítěte do projektu bude popsáno v přihlašovacím formuláři, potvrzeno např: odborným popisem, diagnostikou PPP, rozhodnutím o odkladu školní docházky apod. Co získají rodiče? náměty a návod pro práci s dítětem doma posílení spolupráce se svým dítětem, náměty jak pomáhat k samostatné práci pro pomoc a dohled v přípravě dítěte na školní práci, nové zkušenosti v přípravě svého dítěte na školu další poznání a vedení k respektování individuality svého dítěte (školní připravenost, zaměření dítěte na určité oblasti, vyrovnávání se s neúspěchem, práce v kolektivu dalších dětí) pravidelnost práce s dítětem příkladové situace pro vzor v komunikaci s dítětem sdílení s ostatními rodiči ve skupině 19

20 ŠKOLNÍ CHARAKTERISTIKA 2011/2012 Charakteristika žáků: Školu navštěvují děti přímo ze Suchého Dolu, Slavného a Hlavňova, a z Červeného Kostelce. Začátek a konec vyučování je limitován autobusovým spojením. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků SPU i tělesně postižených. Do budoucna je snahou školy rozvoj individuálního přístupu od MŠ a zachování počtu žáků. Sled vyučovacích hodin 2011/2012 Ranní kruh od 7,50 1.blok 8,00 8,45 svačina do 9,00 2.blok 9,00 9,45 3.blok 9,55 10,40 4.blok 10,45 11,25 oběd 11,30 12,00 5.blok odpolední výuka 12,00 12,45 6.blok do 13,30 bez přestávky mezi Vv ukončení vyučování 2011/2012 : 1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. PO 11,25 11,25 12,45 12,45 13,30 ÚT 11,25 11,25 11,40 11,40 11,40 ST 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 PÁ 11,25 11,25 12,45 12,45 12,45 20

21 PO ÚT ST ČT PÁ třída Č M M Čps/Čt šd-tv ŠD 3. Č M Čt Čs Př 4. Č M Čt Čs AJ 12,45-15,00 5. Č M Čt Čs AJ AJ Č M Vv MČ/A2* ŠD 3. Č M Hi AJ 4. Č M Hi Př 5. Č M Hi Př reed Č M Kv Tv 11,30-15,00 11,30-15,00 3. Č M AJ Inf/Čt Vv Vv 4. Č M Inf/Čt AJ Vv Vv 5. Č M Inf/Čt AJ Vv Vv Č Pž Kv Pč Ps1/2 ŠD 3. Č M AJ Tv Hv 4. Č M AJ Tv Hv 12,45-15,00 5. Č M AJ Tv Hv reed Č M Inf/Čt Hv ŠD 3. Č M Ze Tv Pč 4. Č M Ze Tv Pč 5. Č M Ze Tv Pč 11,30-15,00 OMEZENÍ INTEGROVNÍ ŽÁCI S ASISTENCÍ bez cizí.jazyk MČ/A2* Malované čtení 1 roč.schirlová, Aj 2.roč. Vašová 21

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1.Identifikační údaje Předkladatel výroční zprávy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více