ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1.Identifikační údaje Předkladatel výroční zprávy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod adresa školy: Suchý Důl Suchý Důl IČ: Právní forma: Příspěvková organizace, od REDIZO: tel Statutární orgán: Jméno ředitele: PaedDr. Lenka Soumarová Zřizovatel příspěvkové organizace Název zřizovatele: Obec Suchý Důl Adresa zřizovatele: Suchý Důl 145 IČ: tel Statutární orgán: Jméno starosty obce: Vítězslav Vítek 2

3 Historie obce Na počátku dějin Policka byl celý zdejší kraj pokryt pralesem. Počátkem 13.stol., kdy se zde usadil poustevník Vitališ se svými druhy, začala postupně kolonizace a zvelebování tohoto kraje. Vše bylo soustředěno nejprve kolem základu benediktinského kláštera v Broumově a později vznikaly i první vesnice v okolí. Suchý Důl byl založen okolo roku 1253 opatem Břevnovským a první písemná zmínka je z roku Býval největší obcí na Polickém klášterním panství. K založení vesnice byli povoláni lidé, kterým byla odměřena půda, a kteří byli za její obdržení povinni vrchnosti určitými platy. Z počátku to byli jen čeští osadníci. Ve druhé polovině 13. století opat Martin povolal na Broumovsko německé osadníky, kteří založili vesnici německým způsobem. Veškerá činnost se tehdy soustřeďovala na dědičný dvůr, později zvaný šolcovna, kde byla tzv. rychta. Je to unikátní budova, jediná na Policku a okolí. Výsady a povinnosti spojené se suchodolskou šolcovnou jsou vypsány na 6 pergamenových hamfeštech (privilegiích). Slavný byl založen roku 1561 opatem Janem Chotovským. K sloučení obou obcí došlo v roce V letech patřil Suchý Důl i Slavný pod město Polici n. Met. V roce 1990 se obec opět osamostatnila v jeden samosprávní celek. Suchý Důl leží v údolí potoka Ledhujka, východně od Police nad Metují. Správní území má celkovou rozlohu 1327 ha a zahrnuje rovněž místní část Slavný pod hřebenem Broumovských stěn. Obec Suchý Důl se nachází v nadmořské výšce od 490 do 548 m n.m. a Slavný v rozmezí 580 až 624 m n.m. Suchý Důl je malebná vesnice s udržovanými zděnými statky broumovského typu, roubenými podhorskými chalupami i staveními s vysokými dřevěnými štíty, které jsou typické pro oblast Slezska. Mezi ně patří i šolcovna č.p. 1 ve středu obce.. V objektu je rodinné zemědělské muzeum a majitelé jsou již desátou generací Ticháčků. Pod " Šolcovým" lesem u potoka, v lesíku zvaném "Ochozský je zděná kaple P. Marie Lurdské z roku V Ticháčkově lese byla v roce 1893 postavena křížová cesta se soudní branou a studnou. Roku 1897 byla vybudována dřevěná kaple se schodištěm jako připomínka 23 mariánských zjevení. V obci stojí řada památných křížů a soch, zděné statky broumovského typu a roubené podhorské chalupy. U č.p. 49 na "Pohoři" najdeme chráněnou, více než 300 let starou malolistou vykotlanou lípu s obvodem kmene 625 cm, nazývanou Barešova lípa, která je od 1981 vyhlášena památným stromem. Nad obcí se vypíná osamocená skalní věž nazvaná Čertova skála, ze které je krásný výhled na Suchý Důl, Slavný i Stolové hory. 3

4 Součástí obce je i Slavný - na Policku nejvýše položená, turisticky významná osada. Nachází se zde zajímavé skalní útvary, tzv. Slavenské hřiby, které vznikly zvětráváním pískovce. Méně pevný pískovec, který tvoří nohy útvarů, zvětrával rychleji, pevnější tvoří jejich hlavy. Přírodních útvarů je na Slavném a v okolí celá řada, jeden krásnější než druhý. Suchý Důl aktivně spolupracuje s polskými Vambeřicemi. Obě obce spojuje historická Vambeřická poutní cesta, která je olemována kříži a sousošími. Převládají hospodářská stavení, rodinné domky, roubené chalupy. Okolí obce je lesnaté, celé území je součástí CHKO Broumovsko. Do části obce zasahuje národní přírodní rezervace Broumovské stěny vyhledávaná turisty pro četné pískovcové útvary, vyhlídky, rokle. broumovsko.schkocr.cz nase.broumovsko.cz ceska-republika.bktour.cz/leto/broumovsko ceske-chaty.cz/broumovsko odkazy na webové stránky Vambeřic: Kulturní život i obnova vesnice byla oceněna v soutěži "Vesnice roku". V roce 2002 se Suchý Důl umístil na 1. místě v Královéhradeckém kraji a na 3. místě v ČR. V dalších letech získala obec v této soutěži jako jediná obec Královehradeckého kraje ocenění základní řady stuh: bílou za spolupráci s mládeží zelenou - za údržbu zeleně a v roce 2007 modrou stuhu za spolupráci obce se všemi složkami znaky obcí: Suchý Důl znak + obecní prapor vysvěcený Vambeřice znak obce Slavný osadní znak Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl znak + školní prapor vysvěcený

5 Ke vzniku loga školy: Na počátku školního roku 2005/2006 na společném setkávání žáků vznikla myšlenka vytvoření školního loga. A co máme malovat? Ptaly se děti. Motiv, který se vztahuje k naší malinké školičce uprostřed pěkné přírody. Obrázky od dětí se jen hrnuly. Přivítali jsme i návrhy rodičů na zanesení názvu Škola pohody. Uzávěrka dětských námětů byla do konce listopadu Děti si potom ze svých návrhů vybraly ten, který nejlépe charakterizoval suchodolskou školu. Je na místě, že symbolem se stala barevná kouzelná pastelka a památný strom, který je odrazem znaku Suchého Dolu. Za stvoření znaku děkujeme Ondrovi Sobotkovi. Toto logo škola používá pro propagaci své činnosti a v hlavičce na významné dokumenty. Vznik nového školního praporu podnítila zmínka ve starých archivních kronikách, kde se praví: Dne 14. června 1868 byl za přičinění školních dobrodinců posvěcen školní prapor z lněné látky červené a bílé. Současný školní prapor je barevnou obdobou původního historicky nedochovaného praporu. Je vyroben z červeného a bílého saténu o rozměrech 90 x 60 cm. Barevný pruh je uprostřed ozdoben pestrou výšivkou školního loga, které vzniklo na podzim roku 2005 jako dětská soutěž o nejlepší znak školy. Název a sídlo školy je vyšito zlatým tiskacím písmem. Slavnostní vysvěcení praporu u příležitosti suchodolského posvícení dne společně s modrou stuhou obce v soutěži Vesnice roku Prapor se bude používat k slavnostním příležitostem a propagaci školy na veřejnosti. 5

6 Z HISTORIE ŠKOLY: V roce 1788 byla v Suchodole založena škola, ke které byly přiškoleny obce Hlavňov a Slavný. Vyučovalo se v obecní chalupě čp.58 až do roku V této chalupě byla též světnička, která časem k zaopatření arestantův se potřebovala, takže v tom čase měli suchodolští školu a obecní šatlavu pod jednou střechou. První záznam o naší škole z roku 1809 však praví, že se učilo v čp.88, kde žil jakýsi Král. Dítek v Suchodole bylo 70,v Hlavňově 38, na Slavném 16, z nich do školy však chodilo ze Suchodola 50, z Hlavňova 3 a ze Slavného 7. V témž roce 1809 byla zavedena ve zdejší škole tzv. Kniha cti,do které jména těch žáků, který skrze své pilné do školy chodění, skrze své ve všech předmětech přičinlivé učení jakož také skrze své mravné a chvalitebné chování zasloužili do Knihy cti při Triviální Škole suchodolské zapsané býti jsou. Zápisy v této knize končily rokem května roku 1820 byl položen základní kámen k nové škole na vykoupeném pozemku Justově. a 30.října téhož roku byla škola vysvěcena. Do Hlavňova a na Slavný docházeli učitelé ze Suchodola. Hlavňov se odškolil již v roce 1817, Slavný v roce 1876, kde 5.května 1878 na pokyn c.k.školní rady bylo započato s bořením staré školy a 21.května byl položen základní kámen ke škole nové. 12.října 1879 byla nová škola posvěcena. Na 19 stránkách školní pamětnice popsal průběh slavnosti tehdejší řídící učitel Jan Stahl. Po slavnosti byla vystrojena hostina pro více jak 100 osob. ve škole na Slavném se vyučovalo až do roku Škola v Suchém Dole se do dnešních dnů zachovala v původní rozsahu. V r.1968 proběhla rozsáhlá modernizace budovy a v r.1974 nahrazeno lokální topení uhlím elektřinou akumulačními kamny došlo k uzavření základní devítileté školy a výuka započala v Polici nad Metují. V roce prošla budova školy generální opravou a znova k 1.září 1992 otevřena. Zahájení bylo slavnostní za přítomnosti starosty, školského úřadu a okresu. Vybavení na začátku bylo skromné. Ve školním roce měla škola jen 8 žáků ve 2 ročnících. V dalším školním roce výuka tří ročníku probíhala v jedné třídě. Ve školním roce byla zřízena druhá třída pro 1. až 4.ročník.Když obec získala peníze za kulturní dům, musela tuto částku investovat do veřejně prospěšného zařízení. Proto se provedla přístavba tělocvičny(herny) ke školní budově. Mateřská škola u Pášmovy chaty byla zrušena. Mateřská škola byla vybudována za podpory zemědělského družstva v lesíku mezi Suchým Dolem a Slavným v roce Od školního roku byla mateřská škola umístěna v budově školy a zařazena pod vedení základní školy. 6

7 Původní místnost pro přípravu jídel (obědy se dovážely) byla dovybavena a od se zde vaří obědy pro základní i mateřskou školu.ve školním roce byla výuka rozšířena na 5 ročníků ve dvou třídách. Celkový počet žáků byl 25. Prvním ředitelem školy byl p.lukáš a od p.hejlek Stanislav a od Lenka Formánková. Škola je od příspěvkovou organizací obce s právní subjektivitou. čerpáno z dochovaných školních kronik : první školní kronika: zápisy od roku 1855 školní kronika od roku 1876 školní kronika a kronika národní školy v Suchém Dole Současnost školy: Jsme málotřídní školou, která si přes svá historická období vytvořila důstojné místo v obci se 450 obyvateli. Školu navštěvují žáci 1.-5.roč. ve dvou třídách. Škola integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z okolí Suchého Dolu. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd, rozdělení jednotlivých ročníků se zohledňuje podle počtu žáků ( většinou roč. a spojení 3.-5.roč. ). Předškolní zařízení je umístěno v přízemí školy a tvoří propojenou vzdělávací složku pro děti ve věku 3 11 let. Celkový počet dětí v MŠ ve školním roce 2010/2011 byl omezen kapacitou zařízení na 25 dětí. Základní škola je umístěna společně s mateřskou školou v budově, která je vlastnictvím obce Suchý Důl. Provoz školy byl z podnětu Obecního úřadu obnoven po 15 letech k Nejprve vznikla škola jednotřídní s 8 žáky ve dvou ročnících. V dalším školním roce probíhala v jedné třídě výuka tří ročníků. Ve školním roce 1994/95 byla ZŠ zřízena jako dvojtřídní pro 1. až 4.ročník. Byla zahájena přístavba tělocvičny ke školní budově. Mateřská škola u Pášmovy chaty byla zrušena a od byla umístěna do budovy Základní školy a zařazena pod její vedení. Ve školním roce 1996/97 byla výuka rozšířena na 5 ročníků ve dvou třídách. Uspořádání ročníků do tříd 2011/2012: II.třída (1.-2..ročník) - 11 ( 8+3 žáci) I.třída (3.,4.,5.ročník) - 12 (4+4+4 žáků ) Celkem - 24 žáků Stav žáků na 1. st. byl pro tento školní rok těsně podlimitní a vzhledem k vysokým výdajům zřizovatele během rekonstrukce nebylo vyhověno žádosti ředitelky o dokrytí mzdových prostředků na platy učitelů. Nutné dokrytí mzdových prostředků bylo realizováno prostřednictvím schváleného dotačního titulu Peníze EU školám prioritní osa 1.4. Z těchto 7

8 prostředků byly financovány veškeré mzdové náklady na částečný úvazek učitelky. za rok 2010 hrubé mzdy 5 837,- Kč zák. odvody 2 099,74 Kč za rok 2011 hrubé mzdy ,- odvody ,34 dohody o provedení práce ,- celkové čerpání dotace 1.4. EU : Peníze EUškolám : Škola je starou budovou, ale v posledních letech prošla postupně generálními opravami vnějšího i vnitřního vzhledu. Došlo k navýšení kapacity předškolního zařízení( na 25 dětí), zlepšení prostředí pro děti mladšího i školního věku a obec získala sportovní prostoru, která je využívána v odpoledních a večerních hodinách i ostatními složkami a občany obce. Materiální vybavení se za poslední roky značně zlepšilo. V závěru kalendářního roku 2009 byla dovybavena mateřská škola novým nábytkem, koberci. Předškolní zařízení tak k novému vybavení ložnice získalo novou tvář herny a výtvarného koutku. Postupně během školního roku byla provedena ochranná dekorace nástěnným koberce v místech častého otěru a zvýšen počet kapacity 8

9 šatničky předškolního zařízení, která je sice k vysokému počtu dětí velmi malá, ale je nutné řešit situaci s převlékáním dětí optimálně tak, aby nebylo nutné hledat další stavební úpravy k rozšíření šatny MŠ do přilehlého skladu. Vybavování novými pomůckami je rozšířeno o pomůcky z oblasti pedagogiky Maria Montessori, který je jedním z pilířů strategie školy. Současný stav vybavenosti pomůcek Montessori čítá na 50 ks základních pomůcek hmatových, rozvíjející smysly žáků a především matematické názornosti. Rozšíření pomůcek souvisí se zapojením školy do celostátního projektu Společnosti Montessori Praha ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ, z kterého škola získává vybavení v hodnotě 40 tis. Kč. Tento zmíněný projekt realizujeme od dubna 2010 do března 2013, ve 3 cyklech pro předškolní děti a rodiče. Cyklus her, povídání a přípravy na vstup do 1.roč. si během školního roku 2010/11 získal oblibu jak mezi dětmi tak i rodiči. Do dalších cyklů se postupně hlásí i děti mimo Suchý Důl, což je pro naši školu příznivá propagace dětí před vlastním zápisem do 1.roč. Velká pozornost je věnována žákům integrovaným. Pro žáky s SPU zavedeny ve škole doplňkové hodiny zvláštní reedukační péče o žáky s dys poruchami za spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v Náchodě. Ve šk. roce 2010/2011 pracovala v 1.roč. pedagogická asistentka s dívenkou s LMP, která má upravený švp dle platné legislativy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Dle výsledků práce, zařazení dívenky do kolektivu školáků a podle ohlasů odborného pracoviště SPC Hradec Králové došlo za 1.roč. k velkému posunu v oblasti rozvoje sociálních dovedností, komunikace i výslovnosti, Zlepšil se značně grafický projev a dívka je velmi dobře hodnocena ( dle svých možností). Od května 2011 v provozu nová webová adresa: Seznam žáků SVP ve školním roce 2011/2012 INTEGROAVNÍ ŽÁCI IVP 1.roč. integrace : Návrh na vyšetření PPP Náchod dne : Jakub Vancl, dotaz T. Rutar?, ostatní prvňáci zatím soustavná péče zejména sluchová analýza a nácvik čtení s porozuměním. Ondřej Vancl+ pedagogická asistence (J:Salabová) IVP Jakub Vancl- IVP 9

10 Tomáš Rutar- mimořádně nadaný žák- PPP Rychnov n/ Kn. reedukační péče 1 hod / týdně IVP - 2.roč. integrace: 3.roč. integrace: 4.roč. integrace: Klára Pitřincová- + pedagogická asistence( Z.Schirlová) IVP - Natálie Skřivánková- IVP - PPP ze den ,platnost do , reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Michal Hrnčíř IVP - PPP-vyš , plat. červen 2012, reedukační péče 1 hod / týdně IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Monika Tomanová,IVP - PPP ze dne ,platnost do , reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Dys poruchy: Michaela Kollerová, PPP ze dne reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová odchod k na ZŠ Úpice 5.roč. integrace: Pavel Skřivánek, IVP - PPP ze dne , reedukační péče 1 hod / týdně, IVP - vypracuje Vašová opakované vyšetř. Reedukace úterý+ čtvrtek Projekty a spolupráce se složkami Škola dobře spolupracuje se Suchodolskými ženami, které se snaží podporovat kulturní akce školy, pořádá společně se školou výlety a sportovní akce. Dále jsou prostory školy ( tělocvična) využity k činnosti oddílu Sokola, oddílu Sboru dobrovolných hasičů pro mládež, kroužku čtenářského a vlastivědného. Zájem dětí o tyto akce je dosti široký. Největší ohlas si zasloužily akce z oblasti environmentální výchovy. Dále škola spolupracuje s oblastní pobočkou ekovýchovy Horní Maršov, Rezekvítek Brno, a nadací TEREZA a se správou CHKO Broumovsko, s Agenturou pro rozvoj Broumovska, s Mateřským centrem MaMiNa POlice n/m. Společné akce ŠKOLA OBEC 10

11 Výčet společných česko- polských aktivit 2011/2012 1) projekt č. CZ.3.22/3.2.00/ název projektu: Rozšíření volnočasové, vzdělávací a kulturní spolupráce Radkow Suchý Důl Informace pro rodiče Ekologický závod - Radkow Termín: Program setkání žáků: Odjezd od školy ve středu v 10 hod. Po ubytování v chatkách krátké seznámení, oběd a odpoledne hra v přírodě. Celý program je koncipován na poznání okolí a úkoly přírodovědného charakteru. Ubytování- dřevěné chatky po 6 dětech se sociálním zařízením a možností vytápění. Strava na zálivu Odjezd zpět v pátek po snídani, návrat do školy kolem 11 hod. Oběd bude pro děti již zajištěn. Pro děti zapsané do ŠD pokračuje po obědě provoz družiny. Rodiče si děti s batožinami mohou vyzvednout kdykoli po obědě. Děti, které se akce neúčastní, budu spojeny do 1 třídy na běžnou výuku do 11,30 a provoz družiny do 15,00hod. AKCE JE BEZPLATNÁ 2) návštěva Městské knihovny Police n/m. 3) Dopravní hřiště Náchod 4) Posvícenecký a adventní jarmark 5) výlet zámek Nechanie a státní hřebčín Kladruby Ekologický závod radkovský záliv PL Svatováclavský pohár hasičů SD Suchodolské posvícení SD Adventní jarmark SD Vánoční výstava Stinavka Stredná PL Velikonoční stoly PL Pobyt českých i polských žáků na Janovičkách SD pobyt českých žáků ve Vambeřicích PL Soutěž hasičů Vambeřice PL svěcení kapličky-polská delegace SD 11

12 Težký projekt v rámci příhraniční spolupráce ČR PL název : Rozšíření volnočasové, kulturní a vzdělávací činnosti mezi obcemi Suchý Důl- Radkow. Žadatel: Obec Suchý Důl plánovaný rozpočet 9,2 mil Kč Cílem projektu je celková modernizace a rozšíření kapacity MŠ, vybudování nové tělocvičny a rozšíření započaté spolupráce s polským partnerem, zejména mezi školami vzájemnými výměnnými pobyty. Projekt dokončen- stavebí část červen 2010 Realizace jednotlivých vzájemných aktivit potrvá do prosince )Projekt ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska leden květen 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU: Po stopách historické stezky realizátor: Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okr.- Náchod tématika vlastivědná spojená s kulturní a sportovní Cíle projektu byly v rámci realizace za dané období splněny v daných sledových jevech: 1) seznámení s historií regionu Broumovska - tématem letošního projektu bylo hledání pramenů a putování po stopách staré turistické stezky vedoucí z Hvězdy na Hejšovinu. Tématika nás oslovila při vycházkách nad Slavný, kde si děti všímaly starého značení na skalách. Padla otázka, co znamená totoznačenía písmeno H? Proto jsme pátrali ve starých kronikách brožurkách o turistickém místě Hvězda. Z publikací jsme zjistili, že již v 19 stol. zde byl založen první turistický oddíl, vůbec první v Čechách. Značení symbolizovalo profil turistické trasy našich předků z Hvězdy na Hejšovinu. Dále jsme se dočetli, že v období po válce byla trasa na několik let zapomenuta z důvodu přerušení státní hranicí. Nové zpřístupnění trasy v celé délce bylo možné až po roce

13 2) Seznámení s významnými turistickými místy trasy Měsíční celoškolní projektové dny zaměřené na besedy a hledání v naučných publikacích, v knihovně, z fotografií, beseda s občanem Suchého Dolu a CHKO Broumovsko. Vymezili jsme si nejvýznamnější místa, z fotografií vyrobili společně s dětmi obrazový didaktický materiál- kdy žáci formou přiřazování názvů poznávali tato turistická místa. Potom v měsíci květnu 2012 při společném pobytu dětí partnerské školy z polských Vambeřic na Janovičkách byla ideální příležitost dozvědět se blíže i o polské straně trasy. Žáci z Vambeřic nám představili část Stolových hor se Včelincem. Děti poté libovolnou výtvarnou technikou zobrazovaly tato místa a vytvořily interaktivní pás turistické cesty, byly použity kresby : Hvězda, kaple, restaurace Supí koš, Bumbrlíček Koruna kamenná brána Junácká vyhlídka Lucifer Pánův kříž Čertova skála Velký včelinec skála Opice skála Kuří noha 13

14 Četba knihy A.Jirásek, E.Koudelková staré pověsti z okolí ( 3.-5.r.) zpracování žákovských slohových témat, formou pracovních listů 14

15 Realizace ztvárnění trasy v dramatickém kroužku, - dramatizace historické hry byla realizována v kroužku- Jak jsme točili film ve spolupráci s p.uč. Beranem. zachycení turistické trasy ze společného díla českých a polských žáků v prostředí školy bylo dotočeno vyprávění o tvorbě turistické mapy. ( červen 2012 z časových důvodů garanta Závěr projektu byl věnován odpolednímu výletu na Slavný a hledání skutečných značek turistické trasy. Jaké metody práce jsme během realizace projektu využili: Četba z knih Beseda s občany Návštěva knihovny Kresba a popis příběhů jednotlivých pověstí- vytvoření žákovského deníčku pověstí Zfilmování jak jsme tvořili film Hvězda - Hejšovina společná práce českých a polských žáků na Janovičkách- interaktivní mapa HVĚZDA HEJŠOVINA- vystavena při příležitosti APRB. Podle harmonogramu projektu bylo dosaženo všech dílčích výstupů: Seznámení s významem turistické trasy a historie Hvězdy zařazeno do vyučovacího předmětu vlastivěda+ prvouka propojení do ostatních předmětů český jazyk jazyková spolupráce s polskými žáky Počet zúčastněných osob: Žáci naší školy 22 Děti předškolního zařízení 20 Pedagogové naší školy 5 Žáci z Vambečic 20 Pedagogové z Vambeřic 4 Celkem podpořeno : 71 osob Finanční zdroje byly použity na úhradu nákladů na společnou práci žáků česko polské výtvarné koláže MAPA HVĚZDA HEJŠOVINA ( spoluúčast školy) nákup výtvarných materiálů 15

16 Akce byla pedagogy naší i polské školy a zřizovatelem hodnocena velmi kladně a byla obohacením učebních plánů naší školy. Výstup interaktivní mapa použita ve výstavní síni informačního centra měst Police n /M. červenec srpen Plány činnosti vzájemné spolupráce s ostatními složkami: Pedagogové si společně stanovují měsíční projekty, do kterých jsou děti zainteresovány aktivním přístupem při práci s výukovými pomůckami různých dalších vzdělávacích subjektů. Z řad kulturních a sportovních akcí školy se výtěžky používají na další akce pro děti, které si školní parlament sám navrhne a odsouhlasí. Dobrá spolupráce v příhraniční oblasti se základní školou na polské straně ve Vambeřicích - vzájemné výletní akce, školní sportovní zápolení jednotlivých škol, výtvarná výstava, návštěva na lidových oslavách obou obcí. Poznávání zvláštností a zvyků země, rozvoj jazykové komunikace. V rámci grantů a projektových schémat kraje a evropských sociálních fondů získávány pro obec a školu další finanční prostředky, sloužící k modernizaci a vybavení školy, uspořádání kulturních a sportovních akcí a výměnných pobytových akcí s partnerskou obcí Vambeřice ( Polsko) v rámci fondu ESF. Spolupráce se složkami v obci: Suchodolské ženy Sbor hasičů TJ Sokol Spolek divadelníků SPONA tyto organizace spolupracují a zajišťují některé z celoročních akcí pro děti: Adventní jarmark, maškarní bál, rej čarodejnic, branný závod, lanové centrum, přebor atletika a míčových her, atd.. Výchovné a vzdělávací strategie školy Vychází z definice cílů základního vzdělávání daného RVP ZV. Zásadní pohled na změnu přístupu k žákovi a stanovení preferencí ve výuce: Pohoda prostředí 16

17 Zdravé učení- možnost výběru, přiměřenost nároků, individuální přístup, spolupráce žák-žák, žák-učitel, učitel-žák-rodič Otevřené partnerství - škola je partnerem pro další vzdělávací a kulturní složky v obci Učitele z pozice rádce a pozorovatele Umět vidět očima dítěte Porozumění a vnitřní klid, koncentrace a význam ticha Cvičení ticha a soustředěnosti na elipse Poučení z chyb Pro výuku na málotřídní škole je ideální možností propojení a začlenění alternativních pedagogických směrů do ŠVP. Pestrá nabídka vzdělávacích směrů a metod práce nabízí dítěti aktivnější zapojení do školní práce, je motivujícím faktorem a vede k vytvoření pohodového výukového prostředí s respektem na možnosti a potřeby každého žáka. Do konkrétní práce s dětmi jsou zařazovány prvky těchto pedagogických směrů: Začít spolu vytvoření pracovního plánu ve spolupráci s dítětem, činnost podle výběru možností, práce ve skupině. Otevřené vyučování začlenění učiva do každodenního života, utváření sebedůvěry, příprava na život v modelových situacích. Integrovaná tématická výuka projektová výuka formou motivace seznámení s řešením problému či tématu, na kterém je vhodně skloubeno základní učivo českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu do konkrétní podoby. Výstupem z daného problému mohou být plakáty, žákova kniha, portfolio. Pedagogika Marie Montessori základním rysem zavedení prvků Montessori do výuky je především zklidnění dítěte a jeho koncentrace na práci. Význam má i svobodný výběr činnosti při volné práci, kdy si žák má možnost z nabízených aktivit opakovacích, manuálních, i nově rozšiřujících poznání vybrat podle vlastního uvážení. Nejtěžším úkolem je naučit žáky vnímat zodpovědnost své vlastní práce a činnosti. Představení osobnosti M. Montessori Italská lékařka Maria Montessori, ( ) se začala ihned po studiu medicíny zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost nikoli proto, že ho to dospělí učí. V roce 1896 byla jako první žena v Itálii promována doktorkou medicíny. Poté začala pracovat jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí (specializovala se na studium dětských nervových nemocí). Ve své praxi dále pokračovala jako dětská lékařka, zabývala se vzděláváním lékařů pedagogů, vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě. V roce 1908 opustila práci aktivní lékařky a začala se věnovat 17

18 pedagogické činnosti. 6. ledna 1907 otevřela Dům dětí určený pro děti předškolního věku z chudého předměstí San Lorenzo v Římě. Rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. Zaměstnávala děti praktickými činnostmi. V Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, které nesly název Opera Montessori. Své poznatky týkající se života a výchovy dětí zaznamenala do svých knih. Práce Marie Montessori není založena na teorii, její síla spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Převážnou část jejich prací tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických přístupů. Vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie a praxe. Zásady metody: Připravené prostředí Senzitivní fáze Trojstupňová výuka Volba činnosti Ticho, klid, soustředění na práci Praktické činnosti- hmat, sluch,.. Oblasti výchovy: Praktický život Smyslová výchova Jazyková výchova Matematika Kosmická výchova Estetická výchova Do výuky je postupně podle finančních možností zařazováno jedinečné pomůckové vybavení podle originálních pomůcek italské pedagožky a doktorky Maria Montessori, které jsou používány po celém světě. Tyto pomůcky dnes světově dodává holandská firma Nienhuis. Naše škola již vlastní některé základní pomůcky pro smyslovou výchovu a pro matematiku. 18

19 Šance pro vaše dítě Informace pro rodiče Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt pro přípravu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ. V rámci projektu bude vytvořen Program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori. Program budou se skupinami dětí a jejich rodičů ověřovat pilotní střediska (MC, MŠ, ZŠ), která mají zkušenosti s prací dětí v systému Montessori. Komu je program určen? DĚTEM A JEJICH RODIČŮM. Program je zaměřen na děti, které mají v předškolní přípravě specifické potřeby pro některý z důvodů: - odložená školní docházka nebo nástup do školy před 6.rokem věku - potřeba dostatečné vytíženosti (nadané dítě) - oslabení oblasti v některé ze sledovaných dovedností potřebných pro učení čtení, psaní a matematiku - sociokulturní znevýhodnění - dítě nenavštěvuje mateřskou školu ani rok před nástupem do školy Zdůvodnění zapojení dítěte do projektu bude popsáno v přihlašovacím formuláři, potvrzeno např: odborným popisem, diagnostikou PPP, rozhodnutím o odkladu školní docházky apod. Co získají rodiče? náměty a návod pro práci s dítětem doma posílení spolupráce se svým dítětem, náměty jak pomáhat k samostatné práci pro pomoc a dohled v přípravě dítěte na školní práci, nové zkušenosti v přípravě svého dítěte na školu další poznání a vedení k respektování individuality svého dítěte (školní připravenost, zaměření dítěte na určité oblasti, vyrovnávání se s neúspěchem, práce v kolektivu dalších dětí) pravidelnost práce s dítětem příkladové situace pro vzor v komunikaci s dítětem sdílení s ostatními rodiči ve skupině 19

20 ŠKOLNÍ CHARAKTERISTIKA 2011/2012 Charakteristika žáků: Školu navštěvují děti přímo ze Suchého Dolu, Slavného a Hlavňova, a z Červeného Kostelce. Začátek a konec vyučování je limitován autobusovým spojením. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků SPU i tělesně postižených. Do budoucna je snahou školy rozvoj individuálního přístupu od MŠ a zachování počtu žáků. Sled vyučovacích hodin 2011/2012 Ranní kruh od 7,50 1.blok 8,00 8,45 svačina do 9,00 2.blok 9,00 9,45 3.blok 9,55 10,40 4.blok 10,45 11,25 oběd 11,30 12,00 5.blok odpolední výuka 12,00 12,45 6.blok do 13,30 bez přestávky mezi Vv ukončení vyučování 2011/2012 : 1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. PO 11,25 11,25 12,45 12,45 13,30 ÚT 11,25 11,25 11,40 11,40 11,40 ST 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 PÁ 11,25 11,25 12,45 12,45 12,45 20

21 PO ÚT ST ČT PÁ třída Č M M Čps/Čt šd-tv ŠD 3. Č M Čt Čs Př 4. Č M Čt Čs AJ 12,45-15,00 5. Č M Čt Čs AJ AJ Č M Vv MČ/A2* ŠD 3. Č M Hi AJ 4. Č M Hi Př 5. Č M Hi Př reed Č M Kv Tv 11,30-15,00 11,30-15,00 3. Č M AJ Inf/Čt Vv Vv 4. Č M Inf/Čt AJ Vv Vv 5. Č M Inf/Čt AJ Vv Vv Č Pž Kv Pč Ps1/2 ŠD 3. Č M AJ Tv Hv 4. Č M AJ Tv Hv 12,45-15,00 5. Č M AJ Tv Hv reed Č M Inf/Čt Hv ŠD 3. Č M Ze Tv Pč 4. Č M Ze Tv Pč 5. Č M Ze Tv Pč 11,30-15,00 OMEZENÍ INTEGROVNÍ ŽÁCI S ASISTENCÍ bez cizí.jazyk MČ/A2* Malované čtení 1 roč.schirlová, Aj 2.roč. Vašová 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více