VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ , IČO Tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2006/ Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 1.7 Údaje o sdružení rodičů 2. Vzdělávací program 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Správní řád 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce 5.2 Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 6.2 Údaje o zameškaných hodinách 6.3 Údaje o integrovaných žácích 6.4 Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů 8.2 Sportovní soutěže 8.3 Další školní a mimoškolní aktivity 9. Školní družina 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Výroční zpráva o poskytování informací 13. Závěr 2

3 1. Základní charakteristika školy 1.1 Škola Název školy: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa školy: Zahradní 10, Štěpánkovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Marie Dluhošová zástupce ředitelky: Mgr. Michael Pavlásek Kontakt: telefon: , www: Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Štěpánkovice Adresa zřizovatele: Slezská 13, Štěpánkovice Kontakt: telefon: fax: Součásti školy maximální počet IZO Mateřská škola 100 dětí Základní škola 414 žáků Školní družina 55 dětí 2 oddělení Školní jídelna 450 jídel Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/odděl. Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet dětí/žáků na přepoč.p.ped. Mateřská škola ,25 12,97 ZŠ - 1. stupeň ,17 17,26 ZŠ 2. stupeň ,75 11,89 Školní družina ,0 30,67 Školní jídelna x 278 x x 3

4 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Budova základní školy byla původně 18-ti třídní. Vzhledem k postupnému přirozenému snižování počtu žáků, došlo i ke snížení počtu tříd a nejsou tak využity všechny kmenové třídy. Kromě kmenových tříd jsou v budově samostatné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, počítačová učebna a učebna pro doučování žáků s poruchami učení a chování. Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů, je určena počítačová učebna (momentálně 18 stanic) s připojením k internetu. Vyučující obou stupňů zde mají k dispozici bohatou nabídku výukových programů pro jednotlivé předměty. Do učebny byl pořízen dataprojektor. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně s volným přístupem k internetu. Internet je zaveden i do učeben pro výuku fyziky a chemie a přírodopisu s možností využití dalšího dataprojektoru a notebooku. Vyučující mohou dále využívat tiskárnu a kopírku umístěnou v kanceláři školy. V letošním školním roce byly novým nábytkem vybaveny další třídy, školní družina a do dvou oddělení mateřské školy byla zakoupena nová lehátka. Školní žákovská knihovna se stala součástí místní knihovny, která se nachází v budově školy. Vedoucí této knihovny úzce spolupracuje s vyučujícími a organizuje pro žáky jednotlivých ročníků různé přednášky a besedy dle právě probíraného učiva. Dle požadavků učitelů byly jednotlivé kabinety vybaveny potřebnými učebními pomůckami, učebnicemi a učebními texty pro žáky. Škola má standardně vybavené dvě tělocvičny, které využívají k pohybovým aktivitám nejen žáci v rámci vyučování, ale i široká veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Za budovou školy je školní hřiště, které v sobě zahrnuje: - travnatou plochu s oválnou 250 m dlouhou běžeckou dráhou a doskočiště - oplocený areál s umělou trávou, kde se nachází kurt pro beach volejbal, 2 tenisové kurty, univerzální hřiště pro volejbal a košíkovou a cvičná tenisová zeď Pro výuku pracovních činností slouží dílny, školní pozemek a cvičná kuchyň. Tato školní pracovní prostředí jsou vybavena potřebným nářadím a nádobím. Nezbytnou součástí pracovny výtvarné výchovy se stala keramická pec, kterou využívají žáci všech ročníků. 1.6 Údaje o školské radě Školská rada je devítičlenná a byla zřízena v březnu Ve školním roce 2006/2007 se sešla čtyřikrát. Kontakt na předsedu: tel.: Údaje o sdružení rodičů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy pomáhalo škole i letos především s organizací mnoha akcí pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost. Byly to maškarní plesy pro žáky, zábavný dětský den, společenský ples pro rodiče. Finančními prostředky získanými z těchto akcí pak sdružení částečně dotovalo lyžařský výcvik, dopravu žáků do divadla, výlet 9. tříd, dopravu dětí mateřské školy do školy v přírodě, zakoupilo vybavení do školní družiny atd. 2. Vzdělávací program Ve školním roce 2006/2007 byli všichni žáci ročníku vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 schváleného MŠMT ČR. 4

5 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 47 úvazek 42,54 Počet učitelů ZŠ 22 18, vyuč. náboženství (dohoda) Počet vychovatelů ŠD 2 1,63 Počet učitelek MŠ 8 7,48 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,41 Počet správních zaměstnanců MŠ 4 2,36 Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 5,02 Vychovatelky školní družiny a dvě učitelky mateřské školy kromě své hlavní činnosti v družině a mateřské škole plnily část pracovního úvazku ve vedlejší činnosti při výuce hudební a výtvarné výchovy. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Poř.č. Funkce Úvazek Roky pedagog. praxe Stupeň vzděl. Aprobace Zařaz.do platové třídy 1 ředitelka 1,0 nad 32 let VŠ ročník 13 2 zástupce ředitelky 1,0 do 12 VŠ Tv - Z 12 3 výchov. poradkyně 1,0 do 19 VŠ Rv - Nj 13 4 učitelka I. stupně 1,0 do 19 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 do 15 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 do 15 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 do 19 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 nad 32 VŠ r učitel I. stupně 1,0 nad 32 VŠ 1. 5.r učitelka II. stupně 1,0 do 4 VŠ Z - M učitelka II. stupně 1,0 do 4 VŠ Bc. Česká lit* učitelka II. stupně 1,0 do 19 VŠ M - Bi učitel II. stupně 1,0 do 12 VŠ Př - Ov učitel II. stupně 1,0 do 9 VŠ Tv - Tev učitelka II. stupně 1,0 do 9 VŠ Ch - Bi učitelka II. stupně 1,0 do 23 VŠ M - F učitelka II. stupně 1,0 do 23 VŠ Č - D učitelka II. stupně 1,0 do 32 VŠ Č - D vedoucí vych. ŠD 0,86 do 23 SŠ vychovatelství 9 20 vychovatelka ŠD 0,77 do 19 SŠ vychovatelství 9 21 vedoucí uč. MŠ 1,0 do 19 SŠ učitelství MŠ učitelka MŠ 1,0 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 23 učitelka MŠ 1,0 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 24 učitelka MŠ 1,0 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 25 učitelka MŠ 0,81 do 4 SŠ učitelství MŠ 9 26 učitelka MŠ 0,89 do 2 SŠ učitelství MŠ 9 5

6 27 učitelka MŠ 0,89 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 28 učitelka MŠ 0,89 do 19 SŠ učitelství MŠ 9 29 uč. náboženství dohoda do 2 SŠ učitelství MŠ - 30 uč. náboženství dohoda do 19 VŠ kněz - *Jmenovaná vystudovala v bakalářském studijním programu bez pedagogického zaměření Teorie a dějiny literatury obor Česká literatura. V současné době studuje v akreditovaném magisterském studijním programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy obor Anglický jazyk a český jazyk. V závěru školního roku 2006/2007 odešla tato učitelka angličtiny na mateřskou dovolenou. Na výuku angličtiny byla pro nedostatek vyučujících s potřebnou kvalifikací anglického jazyka přijata neaprobovaná pedagogická pracovnice. Učitelka náboženství nemá k výuce náboženství odbornou kvalifikaci. Pro školní rok 2006/2007 byla přijata ke studiu k získání odborné kvalifikace v akreditovaném magisterském programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů náboženství. Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy byli zařazeni do 12. platové třídy. Výchovná poradkyně splnila kvalifikační studium pro výchovné poradce a byla zařazena Do 13. platové třídy. Na základě 123,odst.3 ZP byla do 13. platové třídy zařazena ředitelka školy.vedoucí učitelka mateřské školy, která tvoří vzdělávací program MŠ, byla zařazena do 10. platové třídy. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I. stupně 100 Učitelé I. stupně 89,8 Učitelé II. stupně 90 Učitelé II. stupně 78,1 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100,0 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100,0 V mateřské škole i ve školní družině splňují všichni pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci získanou středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vychovatelství. Všichni třídní učitelé I. stupně základní školy splňují odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně. Neaprobovaně se na I. stupni vyučovalo 15 hodin týdně - cizí jazyk 11 hodin, tělesná výchova 4 hodiny. Tyto hodiny vyučovali pedagogičtí pracovníci II. stupně k doplnění pracovního úvazku. Na II. stupni základní školy nesplňovala odbornou kvalifikaci jedna pedagogická pracovnice, která absolvovala bakalářské studium na filosoficko-přírodovědecké fakultě bez pedagogického zaměření. Na II. stupni se vyučovalo: - zcela aprobovaně český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, přírodopis, zeměpis, občanská výchova - částečně neaprobovaně fyzika 28,57 %, dějepis 85,71 %, rodinná výchova 71,43 %, pracovní činnosti 62,5 %, tělesná výchova 50 %, volitelné předměty 75 % 6

7 - zcela neaprobovaně hudební výchova, výtvarná výchova 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let důchod.věk celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ZŠ MŠ ŠD celkem Pedagogický sbor v mateřské škole tvoří samé ženy. Rovněž pedagogický sbor základní školy tvoří 75 % žen. Nejvíce pedagogických pracovníků spadá do věkové kategorie do 45 let. Údaje o nepedagogických pracovnících Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Zařaz.do plat.tř. 1 školník 1,0 SOU 5 topič (školník) 0, účetní 0,75 SŠ (zástup za MD) 10 3 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 4 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 5 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 6 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 7 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 8 školnice MŠ 1,0 základní 3 9 uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, vedoucí ŠJ 0,88 SŠ 8 14 vedoucí kuchařka 0,88 základní+kurz 6 15 kuchařka 0,88 SOU 4 16 pomocná kuchařka 0,88 základní+ kurz 4 17 pomocná kuchařka 0,88 základní+ kurz 4 Nepedagogickým pracovníkům byl vzhledem k výši přiděleného normativního rozpisu snížen pracovní úvazek. Celý úvazek byl ponechán pouze školníkovi základní školy a školnici mateřské školy. 7

8 4. Správní řízení Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí k předškolnímu vzdělávání 39 0 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 0 Přijetí k základnímu vzdělávání 42 0 Odklad povinné školní docházky 6 0 Povolení vzdělávání podle individuálního 15 0 vzdělávacího plánu - 18 školského zákona Přestup žáka z jiné školy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd ve šk.r. 2007/2008 Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí starších 6ti let ( nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2006/ K zápisu do 1. třídy se v daném termínu dostavilo 47 dětí se svým zákonným zástupcem. Zákonný zástupce 1 žáka požádal o zápis k plnění povinné školní docházky dodatečně. Na základě žádostí zákonných zástupců bylo rozhodnutím ředitelky školy podle správního řádu přijato 42 žáků. Zákonní zástupci šesti žáků podali žádost o odklad povinné školní docházky. Na základě této žádosti, posudku pedagogicko - psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře bylo správním rozhodnutím ředitelky školy všem žádostem vyhověno. 5.2 Výsledky přijímacího řízení a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku ( v 8. ) 32 1 Dvěma žákům, kteří opakovali ročník, splnili povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání, bylo podle 52 odst. 6 a 55 odst. 1 školského zákona povoleno pokračovat v základním vzdělávání. 8

9 b) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Obě žákyně byly přijaty na Mendelovo gymnázium v Opavě v prvním kole přijímacího řízení. c) na SŠ a SOU ukončeny maturitní zkouškou bylo z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy s maturitou střední školy s výučním listem celkem d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků z nižších ročníků - - Po prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 31 z celkového počtu 33 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku. Zbývající dva žáci byli přijati v následujících kolech. 9

10 6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled o hodnocení prospěchu třída počet žáků celk. chl dí prospělo s vyznamenáním z toho se samými jedničkami prospělo neprospělo I II III IV V.A V.B celkem na I. st VI VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem na II.st celkem na ZŠ Na konci školního roku neprospělo celkem 8 žáků. Z těchto 8 neprospívajících žáků je jedna žákyně 8. ročníku, která již opakovala ročník, ukončila povinnou školní docházku a nekonala opravné zkoušky a jeden žák 6. ročníku, který již rovněž opakoval ročník, a proto nekonal opravné zkoušky. Zbývajících 6 žáků konalo opravné zkoušky 2 žáci ze dvou předmětů, 4 žáci z jednoho předmětu. Přehled počtu neprospívajících žáků podle ročníku a předmětu: Český jaz. Anglický jaz. matematika přírodopis zeměpis dějepis 6. roč roč roč. 1- nekoná 3 1 nekoná 1 opr.zk opr. zk. 9. roč

11 b) Výsledek opravných zkoušek Opravné zkoušky se konaly: zeměpis 3 žáci matematika 3 žáci - český jazyk 1 žák - přírodopis 1 žákyně Všech šest žáků, kteří měli konat opravné zkoušky, se ke zkouškám dostavilo. Jedna žákyně osmého ročníku u zkoušek z matematiky neprospěla a bude opakovat osmý ročník. Ostatní žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku. c) Hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání všech žáků ročníku bylo na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm (klasifikací). Při klasifikaci vycházeli vyučující z klasifikačního řádu školy. Žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku a žákům, kteří se hlásili na víceletá gymnázia bylo vydáno výstupní hodnocení. Žáci 9. ročníku absolvovali i v tomto školním roce srovnávací SCIO testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. Jejich výsledky byly velmi dobré. d) Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování I II III IV V.A V.B celkem na I. st VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem na II. st celkem na ZŠ Pochvaly třídního učitele či ředitelky školy obdrželi žáci za aktivitu při plnění svých školních povinností, aktivní účast v mimoškolních činnostech, účast v soutěžích a 11

12 olympiádách, pomoc spolužákům, práci pro třídu, pomoc při organizování a realizaci maškarních plesů nebo dětského dne. Kromě pochval třídního učitele a ředitelky školy obdrželo 10 žáků ročníku ještě knižní odměnu za vzornou reprezentaci školy a práci pro třídu. Kárná opatření napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy - byla udělena žákům za časté zapomínání školních potřeb, neplnění zadaných úkolů a dalšího porušování vnitřního řádu školy. Druhým stupněm z chování byli klasifikováni dva žáci vyššího stupně za opakovanou nekázeň, naprostý nezájem o výuku, vyrušování, nevhodné chování vůči spolužákům. Třetí stupeň z chování byl udělen jednomu žákovi šestého ročníku za 19 neomluvených hodin, nerespektování školního řádu, podvody a opakované fyzické napadení spolužáků. Rodiče všech problémových žáků byli o chování svých dětí i o jeho hodnocení vždy včas informováni. Vzhledem k závažnosti výchovných problémů byla rodičům těchto žáků nabídnuta spolupráce se speciálním pedagogem Střediska volného času v Opavě. Žák, jehož chování bylo ohodnoceno 3. stupněm, byl několik týdnů na diagnostickém pozorování na speciální škole v Opavě. Po návratu se jeho chování na čas zlepšilo, ale v závěru školního roku se choval stejně jako před nástupem na diagnostický pobyt. 6.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin celkem Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin na žáka I. stupeň , II. stupeň ,6 30 0,22 Celkem , ,11 Ve srovnání s minulým školním rokem je omluvená absence nižší především na II. stupni. Loni bylo zameškáno celkem hodin a průměr na žáka činil 47,30 hodiny. Zvýšil se ale počet neomluvených hodin. Tyto hodiny zameškal jeden žák šestého ročníku. Neomluvená absence byla probrána s žákem i jeho matkou a rovněž byla nahlášena na odbor sociálních věcí v Kravařích. 6.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Z toho dívky S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem

13 Tito žáci mají dle odborného posudku pedagogicko-psychologické poradny nárok na individuální přístup a jsou integrováni v běžné třídě. S integrovanými žáky pracují čtyři pedagogické pracovnice ( absolventky kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a chování ) v hodinách dyslektické nápravy, které probíhají v kmenové třídě, v dyslektické učebně nebo v počítačové učebně, kde mají tito žáci k dispozici speciální výukové programy. 6.4 Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu a) Učební plán hodinové dotace v ročníku I. II. III. IV. V.A V.B celkem Český jazyk Cizí jazyk - - Aj Aj Aj NJ Aj Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem Učební plán v jednotlivých ročnících vycházel z učebních dokumentů Základní škola, č.j.: /96-2. K navýšení počtu hodin došlo ve 5. ročníku vzhledem k dělení cizího jazyka na tři skupiny. Z nepovinných předmětů se na I. stupni vyučovalo pět hodin náboženství. Na I. stupni byl rozvrh hodin organizován především v dopoledních hodinách. Odpoledne se vyučovaly praktické činnosti v pátém ročníku a náboženství. Rovněž probíhaly různé kroužky (viz kapitola 8.3 Další mimoškolní aktivity). b) Učební plán hodinové dotace v ročníku VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Český jazyk Cizí jazyk Aj N 3+ 3 Aj Aj Nj 4 Aj +Aj Nj 3 Aj 3 Nj Matematika Chemie

14 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem Také učební plán jednotlivých ročníků II. stupně vycházel z učebního programu Základní škola, č.j.: /96-2. K navýšení hodin došlo u dělení cizího jazyka v 6.,7., a 8. ročníku o 10 hodin. Dále pak došlo také k navýšení jedné hodiny českého jazyka, jedné hodiny matematiky a jedné hodiny praktických činností v 6. ročníku, který je početný a jsou v něm integrováni čtyři žáci s poruchou učení a dva žáci, kteří opakují ročník Z nepovinných předmětů se na II. stupni vyučovaly tři hodiny náboženství v ročníku a jedna hodina zdravotní tělesná výchovy, kterou navštěvovali pediatrem doporučení žáci. Náboženství žáků 9. ročníku probíhalo na faře jako kroužek. Na II. stupni probíhalo vyučování v dopoledních a odpoledních hodinách. Na odpolední vyučování byly zařazeny předměty výtvarná výchova, pracovní činnosti, sportovní výchova a informatika. Také žáci II. stupně mohli navštěvovat různé kroužky. c) Rozdělení disponibilních hodin Ve školním roce 2006/2007 byly přidělené disponibilní hodiny využity následně: - na I. stupni byla výuka cizího jazyka zahájena od 3. ročníku a zvýšena časová dotace ve 4. a 5. ročníku o jednu hodinu - došlo k úpravě snížení - časové dotace v českém jazyku ve 3. ročníku - 6. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu český jazyk o 1 hodinu - 7. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu dějepis o 1 hodinu - 7. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu cizí jazyk o 1 hodinu - 8. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu matematika o 1 hodinu - 9. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu český jazyk o 1 hodinu d) Přehled povinně volitelných předmětů v jednotlivých ročnících 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova chlapci Sportovní výchova chlapci Sportovní výchova chlapci Sportovní výchova dívky Sportovní výchova dívky Sportovní výchova dívky Informatika Informatika Informatika Základy administrativy Základy administrativy Základy administrativy 14

15 e) Výuka jazyků Třída Počet žáků Počet žáků Počet skupin Počet žáků Počet skupin celkem anglického j. anglického j. německého j. německého j. III IV V.A,B VI VII. A, B VIII. A,B IX. A IX. B celkem Ve školním roce 2006/2007 se na škole vyučovaly povinně dva cizí jazyky anglický a německý.větší zájem projevovali žáci o výuku jazyka anglického. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu školy. a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník instituce - ke zvýšení odborné kvalifikace 1 pedagog VŠ - studium pro ředitele škol ředitelka vzdělávací stř. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace - koordinátor pro tvorbu ŠVP ( školní 1 pedagog vzdělávací stř. vzdělávací program ) - vzdělávací akce k tvorbě ŠVP 11 pedagogů vzdělávací stř. - další vzdělávací akce 6 pedagogů vzdělávací stř. Pro splnění podmínky dané 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů využila ředitelka školy nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání ( NIDV ) a přihlásila se do programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení a ukončila studium a splnila podmínku danou zákonem. Učitelé využívali nejvíce vzdělávací akce organizované vzdělávacím střediskem KVIC. Byly to akce zaměřené především na tvorbu ŠVP, akce týkající se výchovného poradenství, vzdělávací akce pro jednotlivé předměty. Celkem 11 pedagogických pracovníků základní školy se absolvovalo 24 vzdělávacích akcí. 15

16 Vzhledem k tomu, že stát neposkytnul další finanční prostředky na vzdělávání pedagogů v rámci SIPVZ ( Státní informační politika ve vzdělávání ), další proškolování pedagogických pracovníků v ovládání výpočetní techniky ve druhém pololetí tohoto školního roku nepokračovalo. V tomto školním roce má ukončeno : Stupeň počet pedagogů Z ( základní ) 3 P ( pokročilí ) z toho P0 7 P1 8 P1+P2 2 Dvě pedagogické pracovnice (zástup za mateřskou dovolenou) neabsolvovaly ani základní kurz. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů Název soutěže Školní kolo - počet žáků / Okresní kolo počet žáků/ ročník umístění Olympiáda z českého jaz. 8/ 8. roč., 12/ 9. roč. 1 / ze 48 Recitační soutěž I. kat.- 6/ roč. II. kat. 9/ roč. III. kat. - 5/ 6.-7.roč. IV. kat. 4/ 8.-9.roč. 1/ bez umístění 1 / 4. z 12 1/ bez umístění 1/ bez umístění Olympiáda z anglického jaz. Olympiáda z německého jaz. Opavský skřivan Pěvecký sbor I. kat. 5/ 7.roč. II. kat. 3/ 9.roč. I. kat. 3/ 1.roč. II. kat. 6/ roč. III. kat. 8/ 4.-5.roč. IV. kat. 2/ 6.roč. Umístění ve stříbrném pásmu v přehlídce sborů v Orlové 1 / 8. ze 14 1/ 24. z / postup do finále - Dějepisná olympiáda 9/ roč. 1/ 35. ze 46 Matemat. olymp. OM Z5 4 / 5. roč. 1 / ze 48 OM Z6 2 / ze 48 OM Z7 1 / z 37 1/ z 37 OM Z8 1 / 50. z 52 Pythagoriáda Klokan 2007 Klokánek Benjamin Kadet 15 / 6. roč. 17/ 7. roč. 15/ roč. 16/ roč. 13/ roč

17 Fyzikální olympiáda 1 / 9. roč. 1/ 17. z 19 Zeměpisná olympiáda 3/ 6. roč. 8/ 7. roč. 9/ roč. 1/ 22. z 24 1/ 4. z 25 1/ 7. z 28 Biologická olympiáda 27 / roč. 22/ roč. - - Chemická olympiáda neuskutečnila se Eurorebus této zeměpisné soutěže se zúčastnili žáci ročníku. - krajské kolo proběhlo v Opavě umístění: - kat tř. třídy: - 1.m. 7.B - 7.m. 7.A - jednotlivci: 1/ 1. m., 1/ 2. m., 1/ 3. m., 1/ 4. m. - kat tř. - třídy: - 7. m. 9.B m. 9.A m. 8.B m. 8.A - jednotlivci: 1/ 2. m. - celostátní finále proběhlo v Praze umístění: - škola 24.m. v republice ( loni 46.m.) - třídy - 7.B m. v republice ( loni 31.m) - jednotlivci kat. ZŠ01 1/27.m., 1/29.m., 1/50.m., 1/ 58.m. - kat. ZŠ02-1/ 60. m. 8.2 Sportovní soutěže Název soutěže Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Vybíjená chl. 5. roč. 2. místo - - Vybíjená dí. 5. roč. 2. místo - - Vybíjená chl. 6. roč. 3. místo - - Vybíjená dí 6. roč. 3. místo - - Florbal chl. 3. místo - - Florbal dí. 3. místo - - Turnaje pořádané v rámci školy: Volejbalový turnaj žáků roč. a učitelů Vybíjená mezi třídami roč. 8.3 Další školní a mimoškolní aktivity a) Kroužky: název počet žáků název počet žáků Jazyk německý roč. 16 Hra na flétnu - 2.tř. 9 17

18 Jazyk německý 6. roč. 6 Hra na flétnu I 9 Dramatický kroužek 14 Hra na flétnu II 13 Keramický kroužek I 14 Hra na kytaru 17 Keramický kroužek II 14 Pěvecký kroužek 30 Keramický kroužek - 1.tř. 17 Florbal dí roč. 10 Florbal chl roč. 14 Volejbal roč. 23 Kromě výše jmenovaných kroužku pracoval ještě kroužek přírodopisný, sportovní a eurorebus. Tyto kroužky probíhaly nepravidelně. Někteří žáci navštěvovali také kroužky organizované místními organizacemi - TJ Sokol, SDH Hasiči, Stolní tenis, folklorní soubor Srubeček. Kroužky vedli členové těchto organizací ( nepedagogičtí pracovníci ), s nimiž byla škola v úzkém kontaktu. Kroužky organizované školou a vedené pedagogickými pracovníky probíhaly v ranních i odpoledních hodinách. Žáci v jednotlivých kroužcích se aktivně zapojovali do veřejných vystoupení. Pěvecký sbor měl v tomto školním roce tyto aktivity: - hudební koncert v Minoritském klášteře v Opavě, - vystoupení ke Dni matek v tělocvičně školy - vánoční koncert v kostele ve Štěpánkovicích - spoluúčinkování na vánočním koncertě Petra Kotvalda - přehlídka sborů v Orlové umístění ve stříbrném pásmu - natáčení CD Dramatický kroužek děti účinkovaly při vítání občánků do života b) Akce pořádané školou pro veřejnost: - Večer kouzelných světýlek - vánoční koncert uspořádaný v místním kostele sv. Kateřiny - koncert ke Dni matek organizovaný ve spolupráci se ZUŠ v Kravařích - maškarní plesy ve spolupráci se Sdružením rodičů - Den dětí radostné nedělní odpoledne pro děti a rodiče Program vystoupení žáků připravili učitelé - výstavka žákovských prací, atrakce pro děti - společenský ples pro rodiče organizovaný ve spolupráci se Sdružením rodičů - společenský večer s hudbou a tancem u příležitosti oslav Dne učitelů pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky c) Ostatní školní aktivity - návštěva Slezského divadla v Opavě: roč. Mach a Šebestová roč. Čert Všudybyl a princezna Zlobilka roč. Sugar - návštěva Divadla loutek v Ostravě: roč. Pejsek a kočička roč. Ze starých pověstí českých - divadelní představení Kouzelná školka v kině Mír v Opavě pro 1. roč. - účast žáků 9. roč. v soutěžní hře Bludiště, v němž sice nezvítězili, ale získali další cenné 18

19 zkušenosti z natáčení v televizi - soutěž v pouštění draků Drakiáda pro žáky ročníku - Večer kouzelných světýlek pro žáky roč. a předškolní děti průvod s lampiony přes obec ke škole - stezka odvahy v areálu školy - pěvecká soutěž Carusoshow v tělocvičně - ukázka práce s dravými ptáky hřiště školy - fotografování tříd do školní kroniky - pravidelné vysílání školního rozhlasu aktuality ze života školy - Škobránek - školní výlety proběhly jednodenní výlety, pouze žáci 9. roč. měli výlet dvoudenní - výlet žáků II. stupně do polského Krakowa cílem výletu bylo seznámit žáky s kulturou a životem našeho severního souseda, navštívit památná místa koncentrační tábor Osvětim a Auschwitz- Birkenau, shlédnout pamětihodnosti historického města Krakowa a navštívit solné doly ve Wieliczce - škola u moře v Chorvatsku - této pobytové akce u moře s výukou angličtiny a němčiny se zúčastnilo 25 žáků vyššího stupně. Kromě výuky jazyků jim tento pobyt umožnil rekreaci u moře, ke kterému se mnozí s rodiči nedostanou. - celoškolní shromáždění - hodnocení výsledků prospěchu a chování žáků za jednotlivá pololetí, předání vysvědčení žákům 9. ročníku starostou obce - beseda žáků 9. ročníku se starostou obce - škola v přírodě pro žáky 5. ročníku - prázdninové brigády žáků na školním pozemku - sběr papíru i letos byla na škole zorganizována soutěž ve sběru starého papíru. Do této akce se zapojili především žáci I. stupně. Celkem se nasbíralo okolo 6 tun. Umístění: třídy - 1. m. 1. třída 966 kg 2. m. 2. třída 594,5 kg 3. m. 3. třída 354 kg 4. m. 5.B třída 332 kg jednotlivci - 1. m. žák 1. tř. 257 kg - 2. m. žákyně 2. tř. 231,5 kg - 3. m. žák 3. tř. 218 kg - zdravá výživa pitný režim prostřednictvím školní jídelny byl i v tomto školním roce pro žáky zajištěn pitný režim. Podle zájmu si mohou žáci předplatit čaj, který mají k dispozici během 1. přestávky. Dvakrát týdně mohou také odebírat dotované mléko v tetrapakových obalech a müsli tyčinky. Celkem bylo odebráno 4980 kusů mléka a 1851 kusů tyčinek. Průměrně odebíralo mléko 99 žáků a tyčinky 74 žáci. d) Projektové vyučování Projektové vyučování se řadí mezi alternativní metody práce s dětmi. Na naší škole jsme v tomto školním roce projektové vyučování realizovali třikrát. Na podzim byl na I.stupni uskutečněn projekt Výchova ke zdraví. Poslední den před Vánoci se žáci II. stupně seznamovali s různými vánočními tradicemi. Na jaře proběhla na obou stupních školy projektová výuka Dopravní výchovy. Tyto projekty jsou začleněny do nového školního vzdělávacího programu. e) Volba povolání Volba povolání byla i v tomto školním roce součástí rodinné výchovy, občanské výchovy a pracovních činností. V oblasti volby povolání proběhly následující aktivity : 19

20 - průzkum zájmu žáků o výběr své budoucí profese a poskytování informací výchovnou poradkyní k volbě profesí a možnostem dalšího studia na středních školách a učilištích - prezentace jednotlivých středních škol a učilišť na naší škole Soukromá obchodní akademie Opava, Obchodní akademie Opava, Církevní varhanická škola, Slezské gymnázium Opava, Střední škola technická Opava, Masarykova střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské Opava, Střední škola Klimkovice - exkurze žáků Ostroj Opava, Integrovaná střední škola Opava,Informa v Opavě, Úřad práce v Opavě - středisko volby povolání - zajištění brožur s přehledem středních škol a učilišť - spolupráce s pediatrem a pedagogicko-psychologickou poradnou - individuální návštěvy středních škol a učilišť v rámci Dnů otevřených dveří - vyplnění, kontrola a odeslání přihlášek na jednotlivé střední školy a odborná učiliště - pomoc s odvoláním nepřijatých žáků f) Zapojení do projektu I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu, který jsme nazvali Sport nás baví a sbližuje spolufinancovaného z programu Evropské unie Interreg IIIA ČR-PR. Navázali jsme novou spolupráci, tentokrát se základní školou v polské vesnici Pilszcz. V rámci tohoto projektu byly pro žáky obou škol organizovány 2 akce Škola v přírodě v Mokřinkách pro žáky 5. ročníku a Netradiční olympiáda pro všechny žáky obou spřátelených škol. Tento projekt umožnil žákům i pedagogickým pracovníkům poznat činnosti, zájmy a tradice na obou stranách hranice, umožnil navázat nová přátelství a kamarádské vztahy. Projekt byl ukončen v červnu. f) Spolupráce s dalšími subjekty Obec Štěpánkovice zřizovatel, úzká spolupráce s představiteli obce, radou a zastupitelstvem - beseda žáků 9. tříd se starostou obce - předávání vysvědčení žákům 9. tříd starostou obce Spolupráce se složkami v obci TJ Sokol, SDH Štěpánkovice, Svaz zahrádkářů, DDM Kravaře, Opava poskytují škole nabídky různých akcí, které mohou žáci navštěvovat ZUŠ Kravaře-Dvořisko má ve škole elokované pracoviště pro výuku hry na klavír PPP Opava, SPC Srdce v Opavě - vyšetření školní zralosti žáků - pedagogicko - psychologické vyšetření žáků - poskytnutí diagnostických podkladů žákům s vývojovými poruchami učení chování - pomoc při sestavování individuálních učebních plánů Plavecká škola zajištění kurzu plavání SVP pro děti a mládež v Opavě besedy pro žáky - individuální a skupinové terapie pro žáky a rodiče Spolupráce s oblastní kurátorkou besedy pro žáky Policie ČR besedy pro žáky SKI MSA Dolní Benešov zajištění lyžařského výcviku Spolupráce s pediatrem a stomatologem ZŠ Štrba na Slovensku dlouholetá družba ZŠ Pilszcz v Polsku vzájemná spolupráce v rámci projektu Sport nás baví a sbližuje 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více