VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ , IČO Tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2006/ Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 1.7 Údaje o sdružení rodičů 2. Vzdělávací program 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Správní řád 5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce 5.2 Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 6.2 Údaje o zameškaných hodinách 6.3 Údaje o integrovaných žácích 6.4 Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů 8.2 Sportovní soutěže 8.3 Další školní a mimoškolní aktivity 9. Školní družina 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Výroční zpráva o poskytování informací 13. Závěr 2

3 1. Základní charakteristika školy 1.1 Škola Název školy: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa školy: Zahradní 10, Štěpánkovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Marie Dluhošová zástupce ředitelky: Mgr. Michael Pavlásek Kontakt: telefon: , www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Obec Štěpánkovice Adresa zřizovatele: Slezská 13, Štěpánkovice Kontakt: telefon: fax: Součásti školy maximální počet IZO Mateřská škola 100 dětí Základní škola 414 žáků Školní družina 55 dětí 2 oddělení Školní jídelna 450 jídel Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/odděl. Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet dětí/žáků na přepoč.p.ped. Mateřská škola ,25 12,97 ZŠ - 1. stupeň ,17 17,26 ZŠ 2. stupeň ,75 11,89 Školní družina ,0 30,67 Školní jídelna x 278 x x 3

4 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Budova základní školy byla původně 18-ti třídní. Vzhledem k postupnému přirozenému snižování počtu žáků, došlo i ke snížení počtu tříd a nejsou tak využity všechny kmenové třídy. Kromě kmenových tříd jsou v budově samostatné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, počítačová učebna a učebna pro doučování žáků s poruchami učení a chování. Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů, je určena počítačová učebna (momentálně 18 stanic) s připojením k internetu. Vyučující obou stupňů zde mají k dispozici bohatou nabídku výukových programů pro jednotlivé předměty. Do učebny byl pořízen dataprojektor. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně s volným přístupem k internetu. Internet je zaveden i do učeben pro výuku fyziky a chemie a přírodopisu s možností využití dalšího dataprojektoru a notebooku. Vyučující mohou dále využívat tiskárnu a kopírku umístěnou v kanceláři školy. V letošním školním roce byly novým nábytkem vybaveny další třídy, školní družina a do dvou oddělení mateřské školy byla zakoupena nová lehátka. Školní žákovská knihovna se stala součástí místní knihovny, která se nachází v budově školy. Vedoucí této knihovny úzce spolupracuje s vyučujícími a organizuje pro žáky jednotlivých ročníků různé přednášky a besedy dle právě probíraného učiva. Dle požadavků učitelů byly jednotlivé kabinety vybaveny potřebnými učebními pomůckami, učebnicemi a učebními texty pro žáky. Škola má standardně vybavené dvě tělocvičny, které využívají k pohybovým aktivitám nejen žáci v rámci vyučování, ale i široká veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Za budovou školy je školní hřiště, které v sobě zahrnuje: - travnatou plochu s oválnou 250 m dlouhou běžeckou dráhou a doskočiště - oplocený areál s umělou trávou, kde se nachází kurt pro beach volejbal, 2 tenisové kurty, univerzální hřiště pro volejbal a košíkovou a cvičná tenisová zeď Pro výuku pracovních činností slouží dílny, školní pozemek a cvičná kuchyň. Tato školní pracovní prostředí jsou vybavena potřebným nářadím a nádobím. Nezbytnou součástí pracovny výtvarné výchovy se stala keramická pec, kterou využívají žáci všech ročníků. 1.6 Údaje o školské radě Školská rada je devítičlenná a byla zřízena v březnu Ve školním roce 2006/2007 se sešla čtyřikrát. Kontakt na předsedu: tel.: Údaje o sdružení rodičů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy pomáhalo škole i letos především s organizací mnoha akcí pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost. Byly to maškarní plesy pro žáky, zábavný dětský den, společenský ples pro rodiče. Finančními prostředky získanými z těchto akcí pak sdružení částečně dotovalo lyžařský výcvik, dopravu žáků do divadla, výlet 9. tříd, dopravu dětí mateřské školy do školy v přírodě, zakoupilo vybavení do školní družiny atd. 2. Vzdělávací program Ve školním roce 2006/2007 byli všichni žáci ročníku vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 schváleného MŠMT ČR. 4

5 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 47 úvazek 42,54 Počet učitelů ZŠ 22 18, vyuč. náboženství (dohoda) Počet vychovatelů ŠD 2 1,63 Počet učitelek MŠ 8 7,48 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,41 Počet správních zaměstnanců MŠ 4 2,36 Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 5,02 Vychovatelky školní družiny a dvě učitelky mateřské školy kromě své hlavní činnosti v družině a mateřské škole plnily část pracovního úvazku ve vedlejší činnosti při výuce hudební a výtvarné výchovy. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Poř.č. Funkce Úvazek Roky pedagog. praxe Stupeň vzděl. Aprobace Zařaz.do platové třídy 1 ředitelka 1,0 nad 32 let VŠ ročník 13 2 zástupce ředitelky 1,0 do 12 VŠ Tv - Z 12 3 výchov. poradkyně 1,0 do 19 VŠ Rv - Nj 13 4 učitelka I. stupně 1,0 do 19 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 do 15 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 do 15 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 do 19 VŠ r učitelka I. stupně 1,0 nad 32 VŠ r učitel I. stupně 1,0 nad 32 VŠ 1. 5.r učitelka II. stupně 1,0 do 4 VŠ Z - M učitelka II. stupně 1,0 do 4 VŠ Bc. Česká lit* učitelka II. stupně 1,0 do 19 VŠ M - Bi učitel II. stupně 1,0 do 12 VŠ Př - Ov učitel II. stupně 1,0 do 9 VŠ Tv - Tev učitelka II. stupně 1,0 do 9 VŠ Ch - Bi učitelka II. stupně 1,0 do 23 VŠ M - F učitelka II. stupně 1,0 do 23 VŠ Č - D učitelka II. stupně 1,0 do 32 VŠ Č - D vedoucí vych. ŠD 0,86 do 23 SŠ vychovatelství 9 20 vychovatelka ŠD 0,77 do 19 SŠ vychovatelství 9 21 vedoucí uč. MŠ 1,0 do 19 SŠ učitelství MŠ učitelka MŠ 1,0 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 23 učitelka MŠ 1,0 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 24 učitelka MŠ 1,0 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 25 učitelka MŠ 0,81 do 4 SŠ učitelství MŠ 9 26 učitelka MŠ 0,89 do 2 SŠ učitelství MŠ 9 5

6 27 učitelka MŠ 0,89 do 27 SŠ učitelství MŠ 9 28 učitelka MŠ 0,89 do 19 SŠ učitelství MŠ 9 29 uč. náboženství dohoda do 2 SŠ učitelství MŠ - 30 uč. náboženství dohoda do 19 VŠ kněz - *Jmenovaná vystudovala v bakalářském studijním programu bez pedagogického zaměření Teorie a dějiny literatury obor Česká literatura. V současné době studuje v akreditovaném magisterském studijním programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy obor Anglický jazyk a český jazyk. V závěru školního roku 2006/2007 odešla tato učitelka angličtiny na mateřskou dovolenou. Na výuku angličtiny byla pro nedostatek vyučujících s potřebnou kvalifikací anglického jazyka přijata neaprobovaná pedagogická pracovnice. Učitelka náboženství nemá k výuce náboženství odbornou kvalifikaci. Pro školní rok 2006/2007 byla přijata ke studiu k získání odborné kvalifikace v akreditovaném magisterském programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů náboženství. Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy byli zařazeni do 12. platové třídy. Výchovná poradkyně splnila kvalifikační studium pro výchovné poradce a byla zařazena Do 13. platové třídy. Na základě 123,odst.3 ZP byla do 13. platové třídy zařazena ředitelka školy.vedoucí učitelka mateřské školy, která tvoří vzdělávací program MŠ, byla zařazena do 10. platové třídy. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I. stupně 100 Učitelé I. stupně 89,8 Učitelé II. stupně 90 Učitelé II. stupně 78,1 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100,0 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100,0 V mateřské škole i ve školní družině splňují všichni pedagogičtí pracovníci odbornou kvalifikaci získanou středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vychovatelství. Všichni třídní učitelé I. stupně základní školy splňují odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně. Neaprobovaně se na I. stupni vyučovalo 15 hodin týdně - cizí jazyk 11 hodin, tělesná výchova 4 hodiny. Tyto hodiny vyučovali pedagogičtí pracovníci II. stupně k doplnění pracovního úvazku. Na II. stupni základní školy nesplňovala odbornou kvalifikaci jedna pedagogická pracovnice, která absolvovala bakalářské studium na filosoficko-přírodovědecké fakultě bez pedagogického zaměření. Na II. stupni se vyučovalo: - zcela aprobovaně český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, přírodopis, zeměpis, občanská výchova - částečně neaprobovaně fyzika 28,57 %, dějepis 85,71 %, rodinná výchova 71,43 %, pracovní činnosti 62,5 %, tělesná výchova 50 %, volitelné předměty 75 % 6

7 - zcela neaprobovaně hudební výchova, výtvarná výchova 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let důchod.věk celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ZŠ MŠ ŠD celkem Pedagogický sbor v mateřské škole tvoří samé ženy. Rovněž pedagogický sbor základní školy tvoří 75 % žen. Nejvíce pedagogických pracovníků spadá do věkové kategorie do 45 let. Údaje o nepedagogických pracovnících Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Zařaz.do plat.tř. 1 školník 1,0 SOU 5 topič (školník) 0, účetní 0,75 SŠ (zástup za MD) 10 3 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 4 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 5 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 6 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 7 uklízečka ZŠ 0,88 základní 2 8 školnice MŠ 1,0 základní 3 9 uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, uklízečka MŠ 0,34 základní 2 výdej stravy 0, vedoucí ŠJ 0,88 SŠ 8 14 vedoucí kuchařka 0,88 základní+kurz 6 15 kuchařka 0,88 SOU 4 16 pomocná kuchařka 0,88 základní+ kurz 4 17 pomocná kuchařka 0,88 základní+ kurz 4 Nepedagogickým pracovníkům byl vzhledem k výši přiděleného normativního rozpisu snížen pracovní úvazek. Celý úvazek byl ponechán pouze školníkovi základní školy a školnici mateřské školy. 7

8 4. Správní řízení Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí k předškolnímu vzdělávání 39 0 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 0 Přijetí k základnímu vzdělávání 42 0 Odklad povinné školní docházky 6 0 Povolení vzdělávání podle individuálního 15 0 vzdělávacího plánu - 18 školského zákona Přestup žáka z jiné školy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd ve šk.r. 2007/2008 Počet zapsaných dětí Z toho počet dětí starších 6ti let ( nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2006/ K zápisu do 1. třídy se v daném termínu dostavilo 47 dětí se svým zákonným zástupcem. Zákonný zástupce 1 žáka požádal o zápis k plnění povinné školní docházky dodatečně. Na základě žádostí zákonných zástupců bylo rozhodnutím ředitelky školy podle správního řádu přijato 42 žáků. Zákonní zástupci šesti žáků podali žádost o odklad povinné školní docházky. Na základě této žádosti, posudku pedagogicko - psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře bylo správním rozhodnutím ředitelky školy všem žádostem vyhověno. 5.2 Výsledky přijímacího řízení a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku ( v 8. ) 32 1 Dvěma žákům, kteří opakovali ročník, splnili povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání, bylo podle 52 odst. 6 a 55 odst. 1 školského zákona povoleno pokračovat v základním vzdělávání. 8

9 b) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Obě žákyně byly přijaty na Mendelovo gymnázium v Opavě v prvním kole přijímacího řízení. c) na SŠ a SOU ukončeny maturitní zkouškou bylo z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy s maturitou střední školy s výučním listem celkem d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z devátých ročníků z nižších ročníků - - Po prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 31 z celkového počtu 33 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku. Zbývající dva žáci byli přijati v následujících kolech. 9

10 6. Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled o hodnocení prospěchu třída počet žáků celk. chl dí prospělo s vyznamenáním z toho se samými jedničkami prospělo neprospělo I II III IV V.A V.B celkem na I. st VI VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem na II.st celkem na ZŠ Na konci školního roku neprospělo celkem 8 žáků. Z těchto 8 neprospívajících žáků je jedna žákyně 8. ročníku, která již opakovala ročník, ukončila povinnou školní docházku a nekonala opravné zkoušky a jeden žák 6. ročníku, který již rovněž opakoval ročník, a proto nekonal opravné zkoušky. Zbývajících 6 žáků konalo opravné zkoušky 2 žáci ze dvou předmětů, 4 žáci z jednoho předmětu. Přehled počtu neprospívajících žáků podle ročníku a předmětu: Český jaz. Anglický jaz. matematika přírodopis zeměpis dějepis 6. roč roč roč. 1- nekoná 3 1 nekoná 1 opr.zk opr. zk. 9. roč

11 b) Výsledek opravných zkoušek Opravné zkoušky se konaly: zeměpis 3 žáci matematika 3 žáci - český jazyk 1 žák - přírodopis 1 žákyně Všech šest žáků, kteří měli konat opravné zkoušky, se ke zkouškám dostavilo. Jedna žákyně osmého ročníku u zkoušek z matematiky neprospěla a bude opakovat osmý ročník. Ostatní žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku. c) Hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání všech žáků ročníku bylo na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm (klasifikací). Při klasifikaci vycházeli vyučující z klasifikačního řádu školy. Žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku a žákům, kteří se hlásili na víceletá gymnázia bylo vydáno výstupní hodnocení. Žáci 9. ročníku absolvovali i v tomto školním roce srovnávací SCIO testy z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. Jejich výsledky byly velmi dobré. d) Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování I II III IV V.A V.B celkem na I. st VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem na II. st celkem na ZŠ Pochvaly třídního učitele či ředitelky školy obdrželi žáci za aktivitu při plnění svých školních povinností, aktivní účast v mimoškolních činnostech, účast v soutěžích a 11

12 olympiádách, pomoc spolužákům, práci pro třídu, pomoc při organizování a realizaci maškarních plesů nebo dětského dne. Kromě pochval třídního učitele a ředitelky školy obdrželo 10 žáků ročníku ještě knižní odměnu za vzornou reprezentaci školy a práci pro třídu. Kárná opatření napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy - byla udělena žákům za časté zapomínání školních potřeb, neplnění zadaných úkolů a dalšího porušování vnitřního řádu školy. Druhým stupněm z chování byli klasifikováni dva žáci vyššího stupně za opakovanou nekázeň, naprostý nezájem o výuku, vyrušování, nevhodné chování vůči spolužákům. Třetí stupeň z chování byl udělen jednomu žákovi šestého ročníku za 19 neomluvených hodin, nerespektování školního řádu, podvody a opakované fyzické napadení spolužáků. Rodiče všech problémových žáků byli o chování svých dětí i o jeho hodnocení vždy včas informováni. Vzhledem k závažnosti výchovných problémů byla rodičům těchto žáků nabídnuta spolupráce se speciálním pedagogem Střediska volného času v Opavě. Žák, jehož chování bylo ohodnoceno 3. stupněm, byl několik týdnů na diagnostickém pozorování na speciální škole v Opavě. Po návratu se jeho chování na čas zlepšilo, ale v závěru školního roku se choval stejně jako před nástupem na diagnostický pobyt. 6.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin celkem Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin celkem Počet neomluvených hodin na žáka I. stupeň , II. stupeň ,6 30 0,22 Celkem , ,11 Ve srovnání s minulým školním rokem je omluvená absence nižší především na II. stupni. Loni bylo zameškáno celkem hodin a průměr na žáka činil 47,30 hodiny. Zvýšil se ale počet neomluvených hodin. Tyto hodiny zameškal jeden žák šestého ročníku. Neomluvená absence byla probrána s žákem i jeho matkou a rovněž byla nahlášena na odbor sociálních věcí v Kravařích. 6.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Z toho dívky S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem

13 Tito žáci mají dle odborného posudku pedagogicko-psychologické poradny nárok na individuální přístup a jsou integrováni v běžné třídě. S integrovanými žáky pracují čtyři pedagogické pracovnice ( absolventky kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a chování ) v hodinách dyslektické nápravy, které probíhají v kmenové třídě, v dyslektické učebně nebo v počítačové učebně, kde mají tito žáci k dispozici speciální výukové programy. 6.4 Další údaje o výchovně vzdělávacím procesu a) Učební plán hodinové dotace v ročníku I. II. III. IV. V.A V.B celkem Český jazyk Cizí jazyk - - Aj Aj Aj NJ Aj Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem Učební plán v jednotlivých ročnících vycházel z učebních dokumentů Základní škola, č.j.: /96-2. K navýšení počtu hodin došlo ve 5. ročníku vzhledem k dělení cizího jazyka na tři skupiny. Z nepovinných předmětů se na I. stupni vyučovalo pět hodin náboženství. Na I. stupni byl rozvrh hodin organizován především v dopoledních hodinách. Odpoledne se vyučovaly praktické činnosti v pátém ročníku a náboženství. Rovněž probíhaly různé kroužky (viz kapitola 8.3 Další mimoškolní aktivity). b) Učební plán hodinové dotace v ročníku VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Český jazyk Cizí jazyk Aj N 3+ 3 Aj Aj Nj 4 Aj +Aj Nj 3 Aj 3 Nj Matematika Chemie

14 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Celkem Také učební plán jednotlivých ročníků II. stupně vycházel z učebního programu Základní škola, č.j.: /96-2. K navýšení hodin došlo u dělení cizího jazyka v 6.,7., a 8. ročníku o 10 hodin. Dále pak došlo také k navýšení jedné hodiny českého jazyka, jedné hodiny matematiky a jedné hodiny praktických činností v 6. ročníku, který je početný a jsou v něm integrováni čtyři žáci s poruchou učení a dva žáci, kteří opakují ročník Z nepovinných předmětů se na II. stupni vyučovaly tři hodiny náboženství v ročníku a jedna hodina zdravotní tělesná výchovy, kterou navštěvovali pediatrem doporučení žáci. Náboženství žáků 9. ročníku probíhalo na faře jako kroužek. Na II. stupni probíhalo vyučování v dopoledních a odpoledních hodinách. Na odpolední vyučování byly zařazeny předměty výtvarná výchova, pracovní činnosti, sportovní výchova a informatika. Také žáci II. stupně mohli navštěvovat různé kroužky. c) Rozdělení disponibilních hodin Ve školním roce 2006/2007 byly přidělené disponibilní hodiny využity následně: - na I. stupni byla výuka cizího jazyka zahájena od 3. ročníku a zvýšena časová dotace ve 4. a 5. ročníku o jednu hodinu - došlo k úpravě snížení - časové dotace v českém jazyku ve 3. ročníku - 6. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu český jazyk o 1 hodinu - 7. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu dějepis o 1 hodinu - 7. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu cizí jazyk o 1 hodinu - 8. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu matematika o 1 hodinu - 9. roč. zvýšení hodinové dotace povinného předmětu český jazyk o 1 hodinu d) Přehled povinně volitelných předmětů v jednotlivých ročnících 7. ročník 8. ročník 9. ročník Sportovní výchova chlapci Sportovní výchova chlapci Sportovní výchova chlapci Sportovní výchova dívky Sportovní výchova dívky Sportovní výchova dívky Informatika Informatika Informatika Základy administrativy Základy administrativy Základy administrativy 14

15 e) Výuka jazyků Třída Počet žáků Počet žáků Počet skupin Počet žáků Počet skupin celkem anglického j. anglického j. německého j. německého j. III IV V.A,B VI VII. A, B VIII. A,B IX. A IX. B celkem Ve školním roce 2006/2007 se na škole vyučovaly povinně dva cizí jazyky anglický a německý.větší zájem projevovali žáci o výuku jazyka anglického. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu školy. a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník instituce - ke zvýšení odborné kvalifikace 1 pedagog VŠ - studium pro ředitele škol ředitelka vzdělávací stř. b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace - koordinátor pro tvorbu ŠVP ( školní 1 pedagog vzdělávací stř. vzdělávací program ) - vzdělávací akce k tvorbě ŠVP 11 pedagogů vzdělávací stř. - další vzdělávací akce 6 pedagogů vzdělávací stř. Pro splnění podmínky dané 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů využila ředitelka školy nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání ( NIDV ) a přihlásila se do programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení a ukončila studium a splnila podmínku danou zákonem. Učitelé využívali nejvíce vzdělávací akce organizované vzdělávacím střediskem KVIC. Byly to akce zaměřené především na tvorbu ŠVP, akce týkající se výchovného poradenství, vzdělávací akce pro jednotlivé předměty. Celkem 11 pedagogických pracovníků základní školy se absolvovalo 24 vzdělávacích akcí. 15

16 Vzhledem k tomu, že stát neposkytnul další finanční prostředky na vzdělávání pedagogů v rámci SIPVZ ( Státní informační politika ve vzdělávání ), další proškolování pedagogických pracovníků v ovládání výpočetní techniky ve druhém pololetí tohoto školního roku nepokračovalo. V tomto školním roce má ukončeno : Stupeň počet pedagogů Z ( základní ) 3 P ( pokročilí ) z toho P0 7 P1 8 P1+P2 2 Dvě pedagogické pracovnice (zástup za mateřskou dovolenou) neabsolvovaly ani základní kurz. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Olympiády a soutěže jednotlivých předmětů Název soutěže Školní kolo - počet žáků / Okresní kolo počet žáků/ ročník umístění Olympiáda z českého jaz. 8/ 8. roč., 12/ 9. roč. 1 / ze 48 Recitační soutěž I. kat.- 6/ roč. II. kat. 9/ roč. III. kat. - 5/ 6.-7.roč. IV. kat. 4/ 8.-9.roč. 1/ bez umístění 1 / 4. z 12 1/ bez umístění 1/ bez umístění Olympiáda z anglického jaz. Olympiáda z německého jaz. Opavský skřivan Pěvecký sbor I. kat. 5/ 7.roč. II. kat. 3/ 9.roč. I. kat. 3/ 1.roč. II. kat. 6/ roč. III. kat. 8/ 4.-5.roč. IV. kat. 2/ 6.roč. Umístění ve stříbrném pásmu v přehlídce sborů v Orlové 1 / 8. ze 14 1/ 24. z / postup do finále - Dějepisná olympiáda 9/ roč. 1/ 35. ze 46 Matemat. olymp. OM Z5 4 / 5. roč. 1 / ze 48 OM Z6 2 / ze 48 OM Z7 1 / z 37 1/ z 37 OM Z8 1 / 50. z 52 Pythagoriáda Klokan 2007 Klokánek Benjamin Kadet 15 / 6. roč. 17/ 7. roč. 15/ roč. 16/ roč. 13/ roč

17 Fyzikální olympiáda 1 / 9. roč. 1/ 17. z 19 Zeměpisná olympiáda 3/ 6. roč. 8/ 7. roč. 9/ roč. 1/ 22. z 24 1/ 4. z 25 1/ 7. z 28 Biologická olympiáda 27 / roč. 22/ roč. - - Chemická olympiáda neuskutečnila se Eurorebus této zeměpisné soutěže se zúčastnili žáci ročníku. - krajské kolo proběhlo v Opavě umístění: - kat tř. třídy: - 1.m. 7.B - 7.m. 7.A - jednotlivci: 1/ 1. m., 1/ 2. m., 1/ 3. m., 1/ 4. m. - kat tř. - třídy: - 7. m. 9.B m. 9.A m. 8.B m. 8.A - jednotlivci: 1/ 2. m. - celostátní finále proběhlo v Praze umístění: - škola 24.m. v republice ( loni 46.m.) - třídy - 7.B m. v republice ( loni 31.m) - jednotlivci kat. ZŠ01 1/27.m., 1/29.m., 1/50.m., 1/ 58.m. - kat. ZŠ02-1/ 60. m. 8.2 Sportovní soutěže Název soutěže Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Vybíjená chl. 5. roč. 2. místo - - Vybíjená dí. 5. roč. 2. místo - - Vybíjená chl. 6. roč. 3. místo - - Vybíjená dí 6. roč. 3. místo - - Florbal chl. 3. místo - - Florbal dí. 3. místo - - Turnaje pořádané v rámci školy: Volejbalový turnaj žáků roč. a učitelů Vybíjená mezi třídami roč. 8.3 Další školní a mimoškolní aktivity a) Kroužky: název počet žáků název počet žáků Jazyk německý roč. 16 Hra na flétnu - 2.tř. 9 17

18 Jazyk německý 6. roč. 6 Hra na flétnu I 9 Dramatický kroužek 14 Hra na flétnu II 13 Keramický kroužek I 14 Hra na kytaru 17 Keramický kroužek II 14 Pěvecký kroužek 30 Keramický kroužek - 1.tř. 17 Florbal dí roč. 10 Florbal chl roč. 14 Volejbal roč. 23 Kromě výše jmenovaných kroužku pracoval ještě kroužek přírodopisný, sportovní a eurorebus. Tyto kroužky probíhaly nepravidelně. Někteří žáci navštěvovali také kroužky organizované místními organizacemi - TJ Sokol, SDH Hasiči, Stolní tenis, folklorní soubor Srubeček. Kroužky vedli členové těchto organizací ( nepedagogičtí pracovníci ), s nimiž byla škola v úzkém kontaktu. Kroužky organizované školou a vedené pedagogickými pracovníky probíhaly v ranních i odpoledních hodinách. Žáci v jednotlivých kroužcích se aktivně zapojovali do veřejných vystoupení. Pěvecký sbor měl v tomto školním roce tyto aktivity: - hudební koncert v Minoritském klášteře v Opavě, - vystoupení ke Dni matek v tělocvičně školy - vánoční koncert v kostele ve Štěpánkovicích - spoluúčinkování na vánočním koncertě Petra Kotvalda - přehlídka sborů v Orlové umístění ve stříbrném pásmu - natáčení CD Dramatický kroužek děti účinkovaly při vítání občánků do života b) Akce pořádané školou pro veřejnost: - Večer kouzelných světýlek - vánoční koncert uspořádaný v místním kostele sv. Kateřiny - koncert ke Dni matek organizovaný ve spolupráci se ZUŠ v Kravařích - maškarní plesy ve spolupráci se Sdružením rodičů - Den dětí radostné nedělní odpoledne pro děti a rodiče Program vystoupení žáků připravili učitelé - výstavka žákovských prací, atrakce pro děti - společenský ples pro rodiče organizovaný ve spolupráci se Sdružením rodičů - společenský večer s hudbou a tancem u příležitosti oslav Dne učitelů pro zaměstnance školy a jejich rodinné příslušníky c) Ostatní školní aktivity - návštěva Slezského divadla v Opavě: roč. Mach a Šebestová roč. Čert Všudybyl a princezna Zlobilka roč. Sugar - návštěva Divadla loutek v Ostravě: roč. Pejsek a kočička roč. Ze starých pověstí českých - divadelní představení Kouzelná školka v kině Mír v Opavě pro 1. roč. - účast žáků 9. roč. v soutěžní hře Bludiště, v němž sice nezvítězili, ale získali další cenné 18

19 zkušenosti z natáčení v televizi - soutěž v pouštění draků Drakiáda pro žáky ročníku - Večer kouzelných světýlek pro žáky roč. a předškolní děti průvod s lampiony přes obec ke škole - stezka odvahy v areálu školy - pěvecká soutěž Carusoshow v tělocvičně - ukázka práce s dravými ptáky hřiště školy - fotografování tříd do školní kroniky - pravidelné vysílání školního rozhlasu aktuality ze života školy - Škobránek - školní výlety proběhly jednodenní výlety, pouze žáci 9. roč. měli výlet dvoudenní - výlet žáků II. stupně do polského Krakowa cílem výletu bylo seznámit žáky s kulturou a životem našeho severního souseda, navštívit památná místa koncentrační tábor Osvětim a Auschwitz- Birkenau, shlédnout pamětihodnosti historického města Krakowa a navštívit solné doly ve Wieliczce - škola u moře v Chorvatsku - této pobytové akce u moře s výukou angličtiny a němčiny se zúčastnilo 25 žáků vyššího stupně. Kromě výuky jazyků jim tento pobyt umožnil rekreaci u moře, ke kterému se mnozí s rodiči nedostanou. - celoškolní shromáždění - hodnocení výsledků prospěchu a chování žáků za jednotlivá pololetí, předání vysvědčení žákům 9. ročníku starostou obce - beseda žáků 9. ročníku se starostou obce - škola v přírodě pro žáky 5. ročníku - prázdninové brigády žáků na školním pozemku - sběr papíru i letos byla na škole zorganizována soutěž ve sběru starého papíru. Do této akce se zapojili především žáci I. stupně. Celkem se nasbíralo okolo 6 tun. Umístění: třídy - 1. m. 1. třída 966 kg 2. m. 2. třída 594,5 kg 3. m. 3. třída 354 kg 4. m. 5.B třída 332 kg jednotlivci - 1. m. žák 1. tř. 257 kg - 2. m. žákyně 2. tř. 231,5 kg - 3. m. žák 3. tř. 218 kg - zdravá výživa pitný režim prostřednictvím školní jídelny byl i v tomto školním roce pro žáky zajištěn pitný režim. Podle zájmu si mohou žáci předplatit čaj, který mají k dispozici během 1. přestávky. Dvakrát týdně mohou také odebírat dotované mléko v tetrapakových obalech a müsli tyčinky. Celkem bylo odebráno 4980 kusů mléka a 1851 kusů tyčinek. Průměrně odebíralo mléko 99 žáků a tyčinky 74 žáci. d) Projektové vyučování Projektové vyučování se řadí mezi alternativní metody práce s dětmi. Na naší škole jsme v tomto školním roce projektové vyučování realizovali třikrát. Na podzim byl na I.stupni uskutečněn projekt Výchova ke zdraví. Poslední den před Vánoci se žáci II. stupně seznamovali s různými vánočními tradicemi. Na jaře proběhla na obou stupních školy projektová výuka Dopravní výchovy. Tyto projekty jsou začleněny do nového školního vzdělávacího programu. e) Volba povolání Volba povolání byla i v tomto školním roce součástí rodinné výchovy, občanské výchovy a pracovních činností. V oblasti volby povolání proběhly následující aktivity : 19

20 - průzkum zájmu žáků o výběr své budoucí profese a poskytování informací výchovnou poradkyní k volbě profesí a možnostem dalšího studia na středních školách a učilištích - prezentace jednotlivých středních škol a učilišť na naší škole Soukromá obchodní akademie Opava, Obchodní akademie Opava, Církevní varhanická škola, Slezské gymnázium Opava, Střední škola technická Opava, Masarykova střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské Opava, Střední škola Klimkovice - exkurze žáků Ostroj Opava, Integrovaná střední škola Opava,Informa v Opavě, Úřad práce v Opavě - středisko volby povolání - zajištění brožur s přehledem středních škol a učilišť - spolupráce s pediatrem a pedagogicko-psychologickou poradnou - individuální návštěvy středních škol a učilišť v rámci Dnů otevřených dveří - vyplnění, kontrola a odeslání přihlášek na jednotlivé střední školy a odborná učiliště - pomoc s odvoláním nepřijatých žáků f) Zapojení do projektu I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu, který jsme nazvali Sport nás baví a sbližuje spolufinancovaného z programu Evropské unie Interreg IIIA ČR-PR. Navázali jsme novou spolupráci, tentokrát se základní školou v polské vesnici Pilszcz. V rámci tohoto projektu byly pro žáky obou škol organizovány 2 akce Škola v přírodě v Mokřinkách pro žáky 5. ročníku a Netradiční olympiáda pro všechny žáky obou spřátelených škol. Tento projekt umožnil žákům i pedagogickým pracovníkům poznat činnosti, zájmy a tradice na obou stranách hranice, umožnil navázat nová přátelství a kamarádské vztahy. Projekt byl ukončen v červnu. f) Spolupráce s dalšími subjekty Obec Štěpánkovice zřizovatel, úzká spolupráce s představiteli obce, radou a zastupitelstvem - beseda žáků 9. tříd se starostou obce - předávání vysvědčení žákům 9. tříd starostou obce Spolupráce se složkami v obci TJ Sokol, SDH Štěpánkovice, Svaz zahrádkářů, DDM Kravaře, Opava poskytují škole nabídky různých akcí, které mohou žáci navštěvovat ZUŠ Kravaře-Dvořisko má ve škole elokované pracoviště pro výuku hry na klavír PPP Opava, SPC Srdce v Opavě - vyšetření školní zralosti žáků - pedagogicko - psychologické vyšetření žáků - poskytnutí diagnostických podkladů žákům s vývojovými poruchami učení chování - pomoc při sestavování individuálních učebních plánů Plavecká škola zajištění kurzu plavání SVP pro děti a mládež v Opavě besedy pro žáky - individuální a skupinové terapie pro žáky a rodiče Spolupráce s oblastní kurátorkou besedy pro žáky Policie ČR besedy pro žáky SKI MSA Dolní Benešov zajištění lyžařského výcviku Spolupráce s pediatrem a stomatologem ZŠ Štrba na Slovensku dlouholetá družba ZŠ Pilszcz v Polsku vzájemná spolupráce v rámci projektu Sport nás baví a sbližuje 20

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více