Mzdy, personalistika a pracovní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v roce 2015 přejeme hodně štěstí. Kolektiv 1. VOX a.s.

3 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO obsah TERMÍN název kurzu STRANA ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE 2015 (BRNO) PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE V ROCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY JAK NA MZDY A PLATY V ROCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 A NOVINKY ROKU PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE, 18 ZVÝŠENÍ MOŽNÝCH POSTIHŮ BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ OD , ROČNÍ PROVĚRKA BOZP A OBČANSKÝ ZÁKONÍK KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ STÁTNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY VČETNĚ AKTUÁLNÍCH NOVEL OD VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ KARTY ZMĚNY PRO ROK ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A VYJEDNÁVACÍCH METOD PRO ZAMĚSTNAVATELE CESTOVNÍ NÁHRADY POSTAVENÍ JEDNATELE PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTUALITY KONFLIKTNÍ TYPY A JAK JE ZVLÁDNOUT JAK PROSADIT ZMĚNU KDYŽ JE VŠECHNO PROTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ROK MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY OBTÍŽNÉ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY 35 3

4 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO TERMÍN název kurzu STRANA ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ FIRMĚ ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD A VLIV STRESU NA NAŠE TĚLO PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V HR A CHANGE MANAGEMENT DISKRIMINAČNÍ OTÁZKY U VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ANEB KAM AŽ MŮŽEME DOJÍT S DOTAZY NA TĚLO JAK NA ZAMĚSTNANECKOU KRIMINALITU NÁMITKY A JEJICH ZDOLÁVÁNÍ VZTAHOVÝ MANAGEMENT A BUDOVÁNÍ ZDRAVÝCH VZTAHŮ VE FIRMĚ BOZP A ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT MODERNÍ METODY NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ NÁSTRAHY INTERNETU A FACEBOOKU OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY STATUTÁRNÍ ORGÁNY A JINÉ ORGÁNY PRÁVNICKÝCH OSOB PRÁVA, POVINNOSTI, JEDNÁNÍ POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKONÍK PRÁCE AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PERSONALISTIKA CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O HR BUSINESS PARTNERS EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OUTPLACEMENT PRO PERSONALISTY EMOČNÍ INTELIGENCE ZÁKLAD JEDNÁNÍ S LIDMI TELEFONICKÁ A OVÁ KOMUNIKACE PRACOVNÍ DOBA, ROZVRHY, DOVOLENÁ OSVOJENÍ A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI LIDMI CESTOU VYJEDNÁVÁNÍ A MEDIACE ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA a MZDOVÝ AUDIT SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ ZMĚN V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA V ROCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM NA ZMĚNY 61 V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA PERSONÁLNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH ZÁKONÍK PRÁCE NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH ZÁKONÍK PRÁCE 2015 PRO ZAČÍNAJÍCÍ VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE

5 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2015 vliv minimální mzdy na daňový bonus minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění změny v dani z příjmů fyzických osob uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani DPP a autorské honoráře změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem změny u pracujících důchodců další změny v daních z příjmů od roku Změny v nemocenském pojištění nové redukční hranice pro rok 2015 další změny v nemocenském pojištění předávání dat elektronicky WREP datové schránky elektronický podpis. Změny ve zdravotním pojištění zrušení maximálního vyměřovacího základu postup u více DPP a DPČ v jednom měsíci zrušení titulu neplaceného volna a absence řešení nové právní úpravy na praktických příkladech příjmy, z nichž se nadále pojistné na zdravotní pojištění neplatí snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalid- ních důchodů pracujících v tzv. chráněných dílnách odvod pojistného u OSVČ, OZP pojištěnci státu. Změny v sociálním zabezpečení maximální vyměřovací základ odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny minimální vyměřovací základ minimální pojistné atd. sazby pojistného za zaměstnavatele příjmy, z nichž se nadále pojistné neplatí. Příprava na budoucí povolání na střední a vysoké škole studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol. Důchodové pojištění zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti evidenční povinnost zaměstnavatele 37 zákona č. 582/1991 Sb. důchodové spoření odvod pojistného další povinnosti zaměstnavatelů opravy chyb doplňkové penzijní spoření pojem předdůchod. Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v 37 zákona č. 582/1992 Sb. změny v provádění srážek ze mzdy od provádění srážek ze mzdy nezabavitelná částka pro rok 2015 pojem čistá mzda postup při insolvenci zaměstnance insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS započítávání osob zdravotně znevýhodněných vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči mimořádné prohlídky 12 vyhlášky 79/2013 Sb. vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění). Další změny platné od roku 2015 (např. zvýšení stravného) dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO leden 2015 NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE 2015 SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT INTERAKTIVNÍ FORMOU S AKTIVNÍM ZAPOJENÍM ÚČASTNÍKŮ, ŘEŠENY BUDOU PŘÍPADY Z BĚŽNÉ PRAXE b rno N ovela :00 14:00 MÍSTO BRNO (místo bude upřesněno) Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, daňovým poradcům. Na semináři se seznámíte s vybranými částmi zákona, které byly novelizovány v roce 2014 a změnami platnými k Důraz přitom bude kladen na jejich praktické dopady a využití ve firmách. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ZAMĚSTNAVATEL A ZAMĚSTNANEC Z PO- HLEDU PLATNÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: Diskriminace v pracovněprávních vztazích. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM PO- STIŽENÍM: Invalidita zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k pracovní rehabilitace chráněné pracovní místo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněné pracovní místo úhrada nákladů zdravotně postižené osoby řízení o zdravotním stavu. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRA- NIČÍ: Informační povinnosti zaměstnavatele povolení k zaměstnávání cizinců evidence občanů EU a cizinců zaměstnanecké karty nová právní úprava KONTROLNÍ ČINNOST: Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty bezpečnosti práce IBP prokazování legálního zaměstnávání k povinnosti zaměstnavatele v rámci kontrolní činnosti IBP předkládání pracovněprávních dokumentů pro účely kontrol u zaměstnavatelů k správní delikty sankce. PROBLEMATIKA NELEGÁLNÍHO ZAMĚST- NÁVÁNÍ A JEJÍ VÝVOJ DO SOUČASNOSTI: Švarcsystém. ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 leden 2015 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO :00 14:00 Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům a řídícím manažerům. Na semináři se s vámi lektor podělí o roční zkušenosti s implementací občanského zákoníku do pracovněprávních vztahů a upozorní na případy, které v praktickém životě dělají největší problémy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ OBČANSKÉHO ZÁ- KONÍKU DO PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ: Jak ovlivňuje občanský zákoník pracovněprávní vztahy písemná forma právního jednání relativní neplatnost v pracovním právu ustanovení zákoníku práce od nichž se nelze odchýlit nepříhlíží se zakazuje se problematika příslibu zaměstnání a případná odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele formy nepoctivého jednání jednání naoko, jednání za pět minut dvanáct. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: Manželé a výkon práce pro zaměstnavatele pracovní smlouva v roce 2015 zákonné náležitosti informační povinnost zaměstnavatele vstupní lékařská prohlídka zkušební doba doba určitá změny pracovního poměru dovolená pracovní doba práce přesčas noční práce přestávky v práci odpočinek mezi směnami. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, NOVÁ JUDIKATURA: Skončení dohodou výpověď z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance s přihlédnutím k praxi a judikatuře okamžité zrušení pracovního poměru zrušení ve zkušební době. POSTOUPENÍ, ZAJIŠTĚNÍ DLUHU, ZÁPOČET, ZÁSTAVNÍ PRÁVO: Zajištění dluhu zadržení movité věci postoupení pohledávky v pracovněprávních vztazích srážky ze mzdy exekuce. STATUTÁRNÍ ORGÁN VE FIRMĚ V ROCE 2015: Vývoj úpravy souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem zákon o obchodních korporacích. ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPI- SECH OD ROKU KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO leden 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků. Informace získané účastníky semináře v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně se zaměřením na zaměstnávání cizinců, zdanění příjmů ze zahraničí a sociální pojištění v EU) VÝKLAD: Nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv ve vztahu k českému právu sociálního a zdravotního pojištění vyslání zaměstnance z a do České republiky výkon práce ve více státech situace rodinných příslušníků, zaměstnaných studentů a důchodců postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, jejich použití a vztah k zákonu o dani z příjmů fyzických osob. PŘÍPADOVÉ STUDIE VĚNUJÍCÍ SE TĚMTO SI- TUACÍM: Zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence zahraniční zaměstnanec přijatý českou společností na práci v ČR a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění přijetí důchodce z EU na práci v ČR jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů další situace s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 leden 2015 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2015 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY :00 13:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA Personalistům, generalistům i dalším zájemcům, kteří v rámci své pracovní náplně připravují a vedou hodnotící pohovory. Seminář je určen pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Lektorka vás upozorní na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů personální rozsah vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad. Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců. Jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty, atd.). Diskuze otázky a odpovědi. Seznámíte se s jednotlivými etapami procesu hodnocení zaměstnanců, budete schopni propojit tento proces s ostatními navazujícími personálními procesy. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru. Mgr. Irena Pilařová, MBA (personální manažerka a konzultantka) Význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou firmu proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.) rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou nastavení cílů příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru řešení problematických situací, které mohou nastat časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a hodnocení procesu hodnocení tvorba KPI s měření kompetencí diskuze, sdílení zkušeností. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2015 VOLNÝ CYKLUS a 2. den, 3. den 9:00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámíte se s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Součástí semináře bude řešení praktických příkladů. Bc. Jana Čemusová (VZP ČR vedoucí referátu správy registru III) Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2015 JUDr. František Vlasák Ing. Marta Ženíšková 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. Jitka Luciani Bc. Jana Čemusová 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2014 Ing. Marie Hajšmanová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH 10

11 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámíte se s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Součástí semináře bude řešení praktických příkladů. JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) 9:00 12:00 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace účast na nemocenském pojištění okruh pojištěných osob podmínky účasti na nemocenském pojištění vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP podmínky nároku na dávky NP výše dávek, jejich výpočet a výplata uplatnění nároku na dávky povinnosti zaměstnavatele v NP. Osoby samostatně výdělečně činné: Pojem OSVČ podmínky účasti na důchodovém pojištění pojistné na důchodové pojištění placení záloh a pojistného přehled o výši pojistného nemocenské pojištění OSVČ. Diskuze, odpovědi na dotazy. 13:00 16:00 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2015 Ing. Marta Ženíšková Změny od poplatníci pojistného a odvod pojistného vyměřovací základy maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren přehled o výši pojistného změny přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty odpovědi na dotazy. Seminář je součástí cyklu JAK NA MZDY A PLATY V ROCE Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO leden 2015 DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Po semináři budete znát aktuální předpisy, které budete moci aplikovat v praxi. Bc. Jana Čemusová (VZP ČR vedoucí referátu správy registru III) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK Senovážné náměstí 978/23 Praha 1 9:00 13:00 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 14:00 16:00 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 Jitka Luciani Bc. Jana Čemusová Seminář je součástí cyklu JAK NA MZDY A PLATY V ROCE Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Tel:

13 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Pro účetní a mzdové účetní. Po semináři budete znát aktuální předpisy, které budete umět aplikovat v praxi. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČIN- NOSTI OD LEDNA 2015: Uplatňování slevy na poplatníka u starobních důchodců nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku náklady zaměstnavatele vynaložené na péči o děti zaměstnanců z pohledu daně z příjmů změny podmínek pro daňové osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem ve formě příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnanců poskytnutí bezúročné půjčky v oblasti péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky změny podmínek pro uplatnění pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění jako nezdanitelné části ze základu daně změny v daňovém zvýhodnění na vyživované děti podle jejich počtu náležitosti mzdových listů další změny v zákoně o daních z příjmů od ledna 2015, popřípadě na základě přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů již za rok 2014, které souvisí s příjmy ze závislé činnosti. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇO- VÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2014: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance se započtením uhrazené zvláštní sazby daně na daňovou povinnost novinka ve výpočtu roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2014 změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, nová sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku) soustavná příprava na budoucí povolání prokazování lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok Seminář je součástí cyklu JAK NA MZDY A PLATY V ROCE Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU VÝKLAD ZÁKONA S PRAKTICKÝMI PŘÍKLADY Personálním manažerům a specialistům zabývajících se řízením a organizací jazykového i dalšího vzdělávání zaměstnanců. Seminář se zabývá cestami, které umožní odstranit nejčastější příčiny nízké efektivnosti jazykového vzdělávání. Seznamuje s hlavními předpoklady účinnosti firemního jazykového vzdělávání, upozorňuje na nedostatky při řízení jazykového vzdělávání i chyby při realizaci a kontrole výsledků jazykových kurzů. doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant) Nejčastější příčiny nízké efektivnosti jazykového vzdělávání stanovení cílů jazykového vzdělávání metody jazykového vzdělávání a jejich úspěšnost motivace zaměstnanců k jazykovému vzdělávání a její nástroje kontrola výsledků jazykového vzdělávání šest pravidel, jak zvýšit účinnost jazykového vzdělávání nejčastější praktické otázky jazykového vzdělávání. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Seminář je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. Absolvováním semináře získáte znalosti o aktuální právní úpravě ZOK vztahující se na členy statutárních orgánů. Budete zejména upozorněni na významné změny, jejich praktické dopady pro členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát se specializací na právo veřejných zakázek, obchodních společností a cenných papírů, člen rozkladové komise předsedy ÚOHS pro oblast veřejných zakázek, odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 leden 2015 NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES N ovela :00 14:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, daňovým poradcům. Na semináři se seznámíte s vybranými částmi zákona, které byly novelizovány v roce 2014 a změnami platnými k Důraz přitom bude kladen na jejich praktické dopady a využití ve firmách. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ZAMĚSTNAVATEL A ZAMĚSTNANEC Z PO- HLEDU PLATNÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: Diskriminace v pracovněprávních vztazích. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM PO- STIŽENÍM: Invalidita zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k pracovní rehabilitace chráněné pracovní místo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněné pracovní místo úhrada nákladů zdravotně postižené osoby řízení o zdravotním stavu. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRA- NIČÍ: Informační povinnosti zaměstnavatele povolení k zaměstnávání cizinců evidence občanů EU a cizinců zaměstnanecké karty nová právní úprava KONTROLNÍ ČINNOST: Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty bezpečnosti práce IBP prokazování legálního zaměstnávání k povinnosti zaměstnavtele v rámci kontrolní činnosti IBP a další. PROBLEMATIKA NELEGÁLNÍHO ZAMĚST- NÁVÁNÍ A JEJÍ VÝVOJ DO SOUČASNOSTI: Švarcsystém. KÓD: Všem, do jejichž náplně spadá nebo které zajímá proces výběru zaměstnanců a následné nastavení adaptačního procesu. Do obsazování volných pracovních pozic vkládáme obvykle velmi mnoho času a energie, ale i tak se někdy dostáváme do situace, že pro danou práci nenacházíme ty správné lidi. Účastníci se v průběhu tohoto semináře naučí připravit výběrové řízení, vést strukturované pohovory, získat potřebné informace a správně je vyhodnotit tak, aby dokázali vybrat vhodného uchazeče pro danou pozici. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) Úloha personalistů při plánování lidských zdrojů návaznosti na personální strategii definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení sestavení kritérií pro výběr příprava strukturovaného pohovoru příklady vhodných otázek principy vedení pohovoru typologie praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti co lze vyčíst z řeči těla hodnocení kandidátů používání testů při výběru využívání služeb personálních agentur. Adaptační proces a jeho přínosy poskytování průběžných neformálních hodnocení oboustranná očekávání sdílení firemních hodnot poskytování vedení a podpory v průběhu adaptačního procesu. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ o absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 A NOVINKY ROKU :00 13:00 Seminář je určen mzdovým účetním. Na semináři budete upozorněni na vše, co je třeba učinit po uzavření kalendářního roku. Vladislava Dvořáková, DiS. (mzdová a personální auditorka) Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2015 prohlášení poplatníka kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2014 změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2014 a pro rok 2015 kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2014 zpětné podepsání prohlášení poplatníka kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2014 změny v legislativě poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování mzdové listy za rok 2014 náležitosti mzdového listu archivace. Plnění ZPS který zaměstnavatel je povinen podat hlášení o plnění ZPS jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu nejpozdější termín podání změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou srážkovou daní termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření lhůty pro podání forma podání jak toto vyúčtování vyplnit. Zpracování ELDP více souběžných pracovně právních vztahů jak správně ELDP vyplnit povinnosti ke SSZ zasílání dokladů elektronicky. Změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok Dotazy a diskuze. V průběhu semináře je možno dle zájmu upozorňovat na odlišnosti zpracování v různých mzdových softwarech (například SAP, Datacentrum, Avensio). KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 leden 2015 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ JAK NAKLÁDAT S DOKUMENTY EFEKTIVNĚ A PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY K N ovela :00 13:00 Pracovníkům HR oddělení a všem ostatním, kteří ve firmách zajišťují personální agendu. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuální úpravě pracovnělékařských služeb a poskytování zdravotní péče zaměstnancům z pohledu pracovního práva a souvisejících oblastí. Získáte přehled o aktuálních otázkách v poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů dle zákona o specifických zdravotních službách a navazujících prováděcích předpisů. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Hlavní principy pracovnělékařské služby a příslušná přechodná ustanovení návod, jak smluvně zajistit pracovnělékařské služby (včetně jejich obsahu a úhrady) informace o povinných pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců význam vydaného pracovnělékařského posudku a doporučení, jak postupovat v případě, že má vady. Sankce pro zaměstnavatele za nesplnění povinnosti zajistit pracovnělékařské služby doporučení zaměstnavatelům ve věci smluv uzavíraných s poskytovateli pracovnělékařských služeb diskuze :00 14:00 Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Seznámíte se s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po poslední novele zákona o archivnictví a spisové službě. Odnesete si praktické aplikace pro práci s dokumenty v instituci. PaedDr. Bohumír Brom (archivář Národního archivu v Praze, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze) Stav aktuální legislativní úpravy správy dokumentů dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů spisová služba a její fáze příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem ochrana a využívání dokumentů specifika správy dokumentů v soukromém podnikatelském sektoru a v neziskové sféře v ČR podle platné legislativy další související otázky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE, ZVÝŠENÍ MOŽNÝCH POSTIHŮ :00 14:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou, nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změně a skončení pracovněprávních vztahů a to zejména z pohledu orgánů inspekce práce a ve vztahu ke změnám, které přinesl OZ. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavírat pracovněprávní vztahy, jak správně formulovat důvody při skončení pracovního poměru a jak nedělat chyby při skončení pracovního poměru. Získáte orientaci o tom, jak správně skončit pracovní poměr, ale i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Budete se umět orientovat v názorech soudů vyjádřených k těmto otázkám. Co je to závislá práce druhy základních pracovněprávních vztahů vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy a další povinnosti s tím spojené důležitost písemnosti uzavření dohoda o skončení pracovního poměru zásadní novinky z občanského zákoníku náležitosti výpovědi a její důvody okamžité zrušení pracovního poměru možný souběh více ukončovacích úkonů odstupné a náhrada mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance jak se bránit proti neplatnému skončení pracovního poměru náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinnosti vyplývající z těchto dohod způsoby skončení těchto dohod porušení zákoníku práce při vzniku, změně nebo skončení pracovněprávního vztahu jako přestupek a správní delikt připravované změny v dotčené oblasti relevantní judikatura Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) JUDr. Martin Štefko, Ph.D. (PF UK v Praze, AK Pavela Of Counsel) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ OD , ROČNÍ PROVĚRKA BOZP A OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA AGENDU ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ DOPADÁ OD ZMĚNA (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 Sb.) :00 14:00 Vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalistům, odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik, interním auditorům, poradcům a dalším osobám, které zajišťují u zaměstnavatele problematiku BOZP. Po absolvování semináře budete znát změny v legislativě od a dále získáte informace o problematice efektivního provedení roční prověrky BOZP. Důsledně a efektivně provedená prověrka BOZP je totiž důležitým krokem při prosazování preventivního přístupu, který minimalizuje vznik úrazu a poškození zdraví zaměstnanců. Seminář bude zároveň zaměřen na dopady OZ do oblasti BOZP. Účastníkům budou předány zkušenosti získané aplikací nových právních požadavků v praxi. Informace o změnách v právních předpisech BOZP výklad ke změně v NV č. 201/2010 Sb., účinnost od 1. ledna 2015 odškodňování zaměstnanců při PÚ a nemocech z povolání v roce 2015 všeobecný úvod k prověrce BOZP právní požadavky, základní zásady neopomenutelní účastníci prověrky BOZP školení a požadovaná odborná úroveň členů hodnotícího týmu co všechno musí být prověřeno pověření zaměstnanců pro realizaci prověrky vzorový check-list pro zajištění efektivní prověrky BOZP náležitosti zprávy o prověrce všeobecný úvod ke změnám v zákoníku práce ve vazbě na OZ nové pojmy a definice s vazbou na OZ informace o změnách v oblasti BOZP vynucených OZ rozhodování soudů a judikatura soudů právní případ shodný v podstatných znacích školení zaměstnanců v BOZP očekávání rozumu průměrného člověka, neznalost zákona neomlouvá, ověřování znalostí zaměstnanců doplňující dotazy účastníků školení. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více