Mzdy, personalistika a pracovní právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v roce 2015 přejeme hodně štěstí. Kolektiv 1. VOX a.s.

3 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO obsah TERMÍN název kurzu STRANA ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE 2015 (BRNO) PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE V ROCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY JAK NA MZDY A PLATY V ROCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 A NOVINKY ROKU PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE, 18 ZVÝŠENÍ MOŽNÝCH POSTIHŮ BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ OD , ROČNÍ PROVĚRKA BOZP A OBČANSKÝ ZÁKONÍK KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ STÁTNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY VČETNĚ AKTUÁLNÍCH NOVEL OD VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ KARTY ZMĚNY PRO ROK ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ INTERPERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A VYJEDNÁVACÍCH METOD PRO ZAMĚSTNAVATELE CESTOVNÍ NÁHRADY POSTAVENÍ JEDNATELE PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PÍŠETE DOBŘE? PIŠTE PERFEKTNĚ ANEB PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMÁLNĚ I NEFORMÁLNĚ PERSONÁLNÍ CONTROLLING: NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI ŘÍZENÍ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ, TALENT MANAGEMENT NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTUALITY KONFLIKTNÍ TYPY A JAK JE ZVLÁDNOUT JAK PROSADIT ZMĚNU KDYŽ JE VŠECHNO PROTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ROK MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY OBTÍŽNÉ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY 35 3

4 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO TERMÍN název kurzu STRANA ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ FIRMĚ ŠKOLA ZDRAVÝCH ZAD A VLIV STRESU NA NAŠE TĚLO PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V HR A CHANGE MANAGEMENT DISKRIMINAČNÍ OTÁZKY U VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ANEB KAM AŽ MŮŽEME DOJÍT S DOTAZY NA TĚLO JAK NA ZAMĚSTNANECKOU KRIMINALITU NÁMITKY A JEJICH ZDOLÁVÁNÍ VZTAHOVÝ MANAGEMENT A BUDOVÁNÍ ZDRAVÝCH VZTAHŮ VE FIRMĚ BOZP A ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT MODERNÍ METODY NÁBORU A VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ NÁSTRAHY INTERNETU A FACEBOOKU OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDITY STATUTÁRNÍ ORGÁNY A JINÉ ORGÁNY PRÁVNICKÝCH OSOB PRÁVA, POVINNOSTI, JEDNÁNÍ POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKONÍK PRÁCE AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PERSONALISTIKA CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O HR BUSINESS PARTNERS EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PERSONALISTICE JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OUTPLACEMENT PRO PERSONALISTY EMOČNÍ INTELIGENCE ZÁKLAD JEDNÁNÍ S LIDMI TELEFONICKÁ A OVÁ KOMUNIKACE PRACOVNÍ DOBA, ROZVRHY, DOVOLENÁ OSVOJENÍ A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ MEZI LIDMI CESTOU VYJEDNÁVÁNÍ A MEDIACE ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA a MZDOVÝ AUDIT SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ ZMĚN V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA V ROCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM NA ZMĚNY 61 V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA PERSONÁLNĚPRÁVNÍ VZTAHY PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH ZÁKONÍK PRÁCE NEROVNOMĚRNÉ ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH ZÁKONÍK PRÁCE 2015 PRO ZAČÍNAJÍCÍ VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE

5 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2015 vliv minimální mzdy na daňový bonus minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění změny v dani z příjmů fyzických osob uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani DPP a autorské honoráře změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem změny u pracujících důchodců další změny v daních z příjmů od roku Změny v nemocenském pojištění nové redukční hranice pro rok 2015 další změny v nemocenském pojištění předávání dat elektronicky WREP datové schránky elektronický podpis. Změny ve zdravotním pojištění zrušení maximálního vyměřovacího základu postup u více DPP a DPČ v jednom měsíci zrušení titulu neplaceného volna a absence řešení nové právní úpravy na praktických příkladech příjmy, z nichž se nadále pojistné na zdravotní pojištění neplatí snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalid- ních důchodů pracujících v tzv. chráněných dílnách odvod pojistného u OSVČ, OZP pojištěnci státu. Změny v sociálním zabezpečení maximální vyměřovací základ odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny minimální vyměřovací základ minimální pojistné atd. sazby pojistného za zaměstnavatele příjmy, z nichž se nadále pojistné neplatí. Příprava na budoucí povolání na střední a vysoké škole studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol. Důchodové pojištění zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti evidenční povinnost zaměstnavatele 37 zákona č. 582/1991 Sb. důchodové spoření odvod pojistného další povinnosti zaměstnavatelů opravy chyb doplňkové penzijní spoření pojem předdůchod. Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v 37 zákona č. 582/1992 Sb. změny v provádění srážek ze mzdy od provádění srážek ze mzdy nezabavitelná částka pro rok 2015 pojem čistá mzda postup při insolvenci zaměstnance insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS započítávání osob zdravotně znevýhodněných vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči mimořádné prohlídky 12 vyhlášky 79/2013 Sb. vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění). Další změny platné od roku 2015 (např. zvýšení stravného) dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO leden 2015 NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE 2015 SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT INTERAKTIVNÍ FORMOU S AKTIVNÍM ZAPOJENÍM ÚČASTNÍKŮ, ŘEŠENY BUDOU PŘÍPADY Z BĚŽNÉ PRAXE b rno N ovela :00 14:00 MÍSTO BRNO (místo bude upřesněno) Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, daňovým poradcům. Na semináři se seznámíte s vybranými částmi zákona, které byly novelizovány v roce 2014 a změnami platnými k Důraz přitom bude kladen na jejich praktické dopady a využití ve firmách. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ZAMĚSTNAVATEL A ZAMĚSTNANEC Z PO- HLEDU PLATNÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: Diskriminace v pracovněprávních vztazích. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM PO- STIŽENÍM: Invalidita zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k pracovní rehabilitace chráněné pracovní místo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněné pracovní místo úhrada nákladů zdravotně postižené osoby řízení o zdravotním stavu. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRA- NIČÍ: Informační povinnosti zaměstnavatele povolení k zaměstnávání cizinců evidence občanů EU a cizinců zaměstnanecké karty nová právní úprava KONTROLNÍ ČINNOST: Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty bezpečnosti práce IBP prokazování legálního zaměstnávání k povinnosti zaměstnavatele v rámci kontrolní činnosti IBP předkládání pracovněprávních dokumentů pro účely kontrol u zaměstnavatelů k správní delikty sankce. PROBLEMATIKA NELEGÁLNÍHO ZAMĚST- NÁVÁNÍ A JEJÍ VÝVOJ DO SOUČASNOSTI: Švarcsystém. ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 leden 2015 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO :00 14:00 Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům a řídícím manažerům. Na semináři se s vámi lektor podělí o roční zkušenosti s implementací občanského zákoníku do pracovněprávních vztahů a upozorní na případy, které v praktickém životě dělají největší problémy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ OBČANSKÉHO ZÁ- KONÍKU DO PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ: Jak ovlivňuje občanský zákoník pracovněprávní vztahy písemná forma právního jednání relativní neplatnost v pracovním právu ustanovení zákoníku práce od nichž se nelze odchýlit nepříhlíží se zakazuje se problematika příslibu zaměstnání a případná odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele formy nepoctivého jednání jednání naoko, jednání za pět minut dvanáct. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: Manželé a výkon práce pro zaměstnavatele pracovní smlouva v roce 2015 zákonné náležitosti informační povinnost zaměstnavatele vstupní lékařská prohlídka zkušební doba doba určitá změny pracovního poměru dovolená pracovní doba práce přesčas noční práce přestávky v práci odpočinek mezi směnami. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, NOVÁ JUDIKATURA: Skončení dohodou výpověď z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance s přihlédnutím k praxi a judikatuře okamžité zrušení pracovního poměru zrušení ve zkušební době. POSTOUPENÍ, ZAJIŠTĚNÍ DLUHU, ZÁPOČET, ZÁSTAVNÍ PRÁVO: Zajištění dluhu zadržení movité věci postoupení pohledávky v pracovněprávních vztazích srážky ze mzdy exekuce. STATUTÁRNÍ ORGÁN VE FIRMĚ V ROCE 2015: Vývoj úpravy souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem zákon o obchodních korporacích. ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPI- SECH OD ROKU KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO leden 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků. Informace získané účastníky semináře v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně se zaměřením na zaměstnávání cizinců, zdanění příjmů ze zahraničí a sociální pojištění v EU) VÝKLAD: Nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv ve vztahu k českému právu sociálního a zdravotního pojištění vyslání zaměstnance z a do České republiky výkon práce ve více státech situace rodinných příslušníků, zaměstnaných studentů a důchodců postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, jejich použití a vztah k zákonu o dani z příjmů fyzických osob. PŘÍPADOVÉ STUDIE VĚNUJÍCÍ SE TĚMTO SI- TUACÍM: Zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence zahraniční zaměstnanec přijatý českou společností na práci v ČR a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění přijetí důchodce z EU na práci v ČR jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů další situace s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 leden 2015 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2015 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY :00 13:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA Personalistům, generalistům i dalším zájemcům, kteří v rámci své pracovní náplně připravují a vedou hodnotící pohovory. Seminář je určen pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Lektorka vás upozorní na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů personální rozsah vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad. Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců. Jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty, atd.). Diskuze otázky a odpovědi. Seznámíte se s jednotlivými etapami procesu hodnocení zaměstnanců, budete schopni propojit tento proces s ostatními navazujícími personálními procesy. Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru. Mgr. Irena Pilařová, MBA (personální manažerka a konzultantka) Význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou firmu proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.) rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou nastavení cílů příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru řešení problematických situací, které mohou nastat časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a hodnocení procesu hodnocení tvorba KPI s měření kompetencí diskuze, sdílení zkušeností. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2015 VOLNÝ CYKLUS a 2. den, 3. den 9:00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámíte se s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Součástí semináře bude řešení praktických příkladů. Bc. Jana Čemusová (VZP ČR vedoucí referátu správy registru III) Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2015 JUDr. František Vlasák Ing. Marta Ženíšková 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. Jitka Luciani Bc. Jana Čemusová 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2014 Ing. Marie Hajšmanová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH 10

11 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámíte se s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Součástí semináře bude řešení praktických příkladů. JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) 9:00 12:00 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace účast na nemocenském pojištění okruh pojištěných osob podmínky účasti na nemocenském pojištění vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP podmínky nároku na dávky NP výše dávek, jejich výpočet a výplata uplatnění nároku na dávky povinnosti zaměstnavatele v NP. Osoby samostatně výdělečně činné: Pojem OSVČ podmínky účasti na důchodovém pojištění pojistné na důchodové pojištění placení záloh a pojistného přehled o výši pojistného nemocenské pojištění OSVČ. Diskuze, odpovědi na dotazy. 13:00 16:00 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2015 Ing. Marta Ženíšková Změny od poplatníci pojistného a odvod pojistného vyměřovací základy maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren přehled o výši pojistného změny přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty odpovědi na dotazy. Seminář je součástí cyklu JAK NA MZDY A PLATY V ROCE Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 mzdy, personalistika a prac. PRÁVO leden 2015 DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Po semináři budete znát aktuální předpisy, které budete moci aplikovat v praxi. Bc. Jana Čemusová (VZP ČR vedoucí referátu správy registru III) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP ČR vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK Senovážné náměstí 978/23 Praha 1 9:00 13:00 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 14:00 16:00 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 Jitka Luciani Bc. Jana Čemusová Seminář je součástí cyklu JAK NA MZDY A PLATY V ROCE Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Tel:

13 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Pro účetní a mzdové účetní. Po semináři budete znát aktuální předpisy, které budete umět aplikovat v praxi. Ing. Marie Hajšmanová (znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.) ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČIN- NOSTI OD LEDNA 2015: Uplatňování slevy na poplatníka u starobních důchodců nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku náklady zaměstnavatele vynaložené na péči o děti zaměstnanců z pohledu daně z příjmů změny podmínek pro daňové osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem ve formě příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnanců poskytnutí bezúročné půjčky v oblasti péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky změny podmínek pro uplatnění pojistného placeného zaměstnancem na soukromé životní pojištění jako nezdanitelné části ze základu daně změny v daňovém zvýhodnění na vyživované děti podle jejich počtu náležitosti mzdových listů další změny v zákoně o daních z příjmů od ledna 2015, popřípadě na základě přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů již za rok 2014, které souvisí s příjmy ze závislé činnosti. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇO- VÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2014: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance se započtením uhrazené zvláštní sazby daně na daňovou povinnost novinka ve výpočtu roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2014 změna v povinnosti podat DP u poplatníků, u nichž byla v průběhu roku vybrána solidární přirážka k dani podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, nová sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku) soustavná příprava na budoucí povolání prokazování lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování a pro podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok Seminář je součástí cyklu JAK NA MZDY A PLATY V ROCE Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 JAK ORGANIZOVAT, PŘIPRAVOVAT A HODNOTIT JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU VÝKLAD ZÁKONA S PRAKTICKÝMI PŘÍKLADY Personálním manažerům a specialistům zabývajících se řízením a organizací jazykového i dalšího vzdělávání zaměstnanců. Seminář se zabývá cestami, které umožní odstranit nejčastější příčiny nízké efektivnosti jazykového vzdělávání. Seznamuje s hlavními předpoklady účinnosti firemního jazykového vzdělávání, upozorňuje na nedostatky při řízení jazykového vzdělávání i chyby při realizaci a kontrole výsledků jazykových kurzů. doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (ředitel poradenské společnosti, lektor, konzultant) Nejčastější příčiny nízké efektivnosti jazykového vzdělávání stanovení cílů jazykového vzdělávání metody jazykového vzdělávání a jejich úspěšnost motivace zaměstnanců k jazykovému vzdělávání a její nástroje kontrola výsledků jazykového vzdělávání šest pravidel, jak zvýšit účinnost jazykového vzdělávání nejčastější praktické otázky jazykového vzdělávání. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Seminář je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. Absolvováním semináře získáte znalosti o aktuální právní úpravě ZOK vztahující se na členy statutárních orgánů. Budete zejména upozorněni na významné změny, jejich praktické dopady pro členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát se specializací na právo veřejných zakázek, obchodních společností a cenných papírů, člen rozkladové komise předsedy ÚOHS pro oblast veřejných zakázek, odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 leden 2015 NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI PRAKTICKY V ROCE 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ A VEDENÍ POHOVORŮ, ADAPTAČNÍ PROCES N ovela :00 14:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům, podnikatelům, právníkům, daňovým poradcům. Na semináři se seznámíte s vybranými částmi zákona, které byly novelizovány v roce 2014 a změnami platnými k Důraz přitom bude kladen na jejich praktické dopady a využití ve firmách. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ZAMĚSTNAVATEL A ZAMĚSTNANEC Z PO- HLEDU PLATNÝCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: Diskriminace v pracovněprávních vztazích. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM PO- STIŽENÍM: Invalidita zdravotně znevýhodněné osoby nová úprava k pracovní rehabilitace chráněné pracovní místo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněné pracovní místo úhrada nákladů zdravotně postižené osoby řízení o zdravotním stavu. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRA- NIČÍ: Informační povinnosti zaměstnavatele povolení k zaměstnávání cizinců evidence občanů EU a cizinců zaměstnanecké karty nová právní úprava KONTROLNÍ ČINNOST: Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty bezpečnosti práce IBP prokazování legálního zaměstnávání k povinnosti zaměstnavtele v rámci kontrolní činnosti IBP a další. PROBLEMATIKA NELEGÁLNÍHO ZAMĚST- NÁVÁNÍ A JEJÍ VÝVOJ DO SOUČASNOSTI: Švarcsystém. KÓD: Všem, do jejichž náplně spadá nebo které zajímá proces výběru zaměstnanců a následné nastavení adaptačního procesu. Do obsazování volných pracovních pozic vkládáme obvykle velmi mnoho času a energie, ale i tak se někdy dostáváme do situace, že pro danou práci nenacházíme ty správné lidi. Účastníci se v průběhu tohoto semináře naučí připravit výběrové řízení, vést strukturované pohovory, získat potřebné informace a správně je vyhodnotit tak, aby dokázali vybrat vhodného uchazeče pro danou pozici. Olga Franců (poradkyně HR, lektorka, dlouholetá praxe ve vrcholových HR pozicích) Úloha personalistů při plánování lidských zdrojů návaznosti na personální strategii definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení sestavení kritérií pro výběr příprava strukturovaného pohovoru příklady vhodných otázek principy vedení pohovoru typologie praktické rady pro rozpoznání jednotlivých typů osobnosti co lze vyčíst z řeči těla hodnocení kandidátů používání testů při výběru využívání služeb personálních agentur. Adaptační proces a jeho přínosy poskytování průběžných neformálních hodnocení oboustranná očekávání sdílení firemních hodnot poskytování vedení a podpory v průběhu adaptačního procesu. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚD- ČENÍ o absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 A NOVINKY ROKU :00 13:00 Seminář je určen mzdovým účetním. Na semináři budete upozorněni na vše, co je třeba učinit po uzavření kalendářního roku. Vladislava Dvořáková, DiS. (mzdová a personální auditorka) Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2015 prohlášení poplatníka kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2014 změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění v roce 2014 a pro rok 2015 kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele za rok 2014 zpětné podepsání prohlášení poplatníka kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2014 změny v legislativě poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování mzdové listy za rok 2014 náležitosti mzdového listu archivace. Plnění ZPS který zaměstnavatel je povinen podat hlášení o plnění ZPS jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu nejpozdější termín podání změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou srážkovou daní termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření lhůty pro podání forma podání jak toto vyúčtování vyplnit. Zpracování ELDP více souběžných pracovně právních vztahů jak správně ELDP vyplnit povinnosti ke SSZ zasílání dokladů elektronicky. Změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok Dotazy a diskuze. V průběhu semináře je možno dle zájmu upozorňovat na odlišnosti zpracování v různých mzdových softwarech (například SAP, Datacentrum, Avensio). KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 leden 2015 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ JAK NAKLÁDAT S DOKUMENTY EFEKTIVNĚ A PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY K N ovela :00 13:00 Pracovníkům HR oddělení a všem ostatním, kteří ve firmách zajišťují personální agendu. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuální úpravě pracovnělékařských služeb a poskytování zdravotní péče zaměstnancům z pohledu pracovního práva a souvisejících oblastí. Získáte přehled o aktuálních otázkách v poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů dle zákona o specifických zdravotních službách a navazujících prováděcích předpisů. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Hlavní principy pracovnělékařské služby a příslušná přechodná ustanovení návod, jak smluvně zajistit pracovnělékařské služby (včetně jejich obsahu a úhrady) informace o povinných pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců význam vydaného pracovnělékařského posudku a doporučení, jak postupovat v případě, že má vady. Sankce pro zaměstnavatele za nesplnění povinnosti zajistit pracovnělékařské služby doporučení zaměstnavatelům ve věci smluv uzavíraných s poskytovateli pracovnělékařských služeb diskuze :00 14:00 Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Seznámíte se s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po poslední novele zákona o archivnictví a spisové službě. Odnesete si praktické aplikace pro práci s dokumenty v instituci. PaedDr. Bohumír Brom (archivář Národního archivu v Praze, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze) Stav aktuální legislativní úpravy správy dokumentů dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů spisová služba a její fáze příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem ochrana a využívání dokumentů specifika správy dokumentů v soukromém podnikatelském sektoru a v neziskové sféře v ČR podle platné legislativy další související otázky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO leden 2015 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE A NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE, ZVÝŠENÍ MOŽNÝCH POSTIHŮ :00 14:00 Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům a dále všem fyzickým a právnickým osobám, které zaměstnavateli jsou, nebo se zaměstnavateli stát teprve chystají. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změně a skončení pracovněprávních vztahů a to zejména z pohledu orgánů inspekce práce a ve vztahu ke změnám, které přinesl OZ. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavírat pracovněprávní vztahy, jak správně formulovat důvody při skončení pracovního poměru a jak nedělat chyby při skončení pracovního poměru. Získáte orientaci o tom, jak správně skončit pracovní poměr, ale i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Budete se umět orientovat v názorech soudů vyjádřených k těmto otázkám. Co je to závislá práce druhy základních pracovněprávních vztahů vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy a další povinnosti s tím spojené důležitost písemnosti uzavření dohoda o skončení pracovního poměru zásadní novinky z občanského zákoníku náležitosti výpovědi a její důvody okamžité zrušení pracovního poměru možný souběh více ukončovacích úkonů odstupné a náhrada mzdy při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance jak se bránit proti neplatnému skončení pracovního poměru náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinnosti vyplývající z těchto dohod způsoby skončení těchto dohod porušení zákoníku práce při vzniku, změně nebo skončení pracovněprávního vztahu jako přestupek a správní delikt připravované změny v dotčené oblasti relevantní judikatura Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) JUDr. Martin Štefko, Ph.D. (PF UK v Praze, AK Pavela Of Counsel) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 leden 2015 mzdy, personalistika a pracovní PRÁVO BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ OD , ROČNÍ PROVĚRKA BOZP A OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA AGENDU ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ DOPADÁ OD ZMĚNA (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 Sb.) :00 14:00 Vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalistům, odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik, interním auditorům, poradcům a dalším osobám, které zajišťují u zaměstnavatele problematiku BOZP. Po absolvování semináře budete znát změny v legislativě od a dále získáte informace o problematice efektivního provedení roční prověrky BOZP. Důsledně a efektivně provedená prověrka BOZP je totiž důležitým krokem při prosazování preventivního přístupu, který minimalizuje vznik úrazu a poškození zdraví zaměstnanců. Seminář bude zároveň zaměřen na dopady OZ do oblasti BOZP. Účastníkům budou předány zkušenosti získané aplikací nových právních požadavků v praxi. Informace o změnách v právních předpisech BOZP výklad ke změně v NV č. 201/2010 Sb., účinnost od 1. ledna 2015 odškodňování zaměstnanců při PÚ a nemocech z povolání v roce 2015 všeobecný úvod k prověrce BOZP právní požadavky, základní zásady neopomenutelní účastníci prověrky BOZP školení a požadovaná odborná úroveň členů hodnotícího týmu co všechno musí být prověřeno pověření zaměstnanců pro realizaci prověrky vzorový check-list pro zajištění efektivní prověrky BOZP náležitosti zprávy o prověrce všeobecný úvod ke změnám v zákoníku práce ve vazbě na OZ nové pojmy a definice s vazbou na OZ informace o změnách v oblasti BOZP vynucených OZ rozhodování soudů a judikatura soudů právní případ shodný v podstatných znacích školení zaměstnanců v BOZP očekávání rozumu průměrného člověka, neznalost zákona neomlouvá, ověřování znalostí zaměstnanců doplňující dotazy účastníků školení. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: 1. Role mzdové účetní... 3 2. Zákoník práce... 9 3. Odměňování...

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více