Výroční zpráva o činnosti školy. Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Odborného učiliště a Praktické školy, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013 dle vyhlášky MŠMT č.15/2005, podle 11 a 12, odst. 2 zákona561/2004 Sb. (školský zákon). V Brně dne Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ

2 Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Indentifikátor právnické osoby Adresa Lomená 44, Brno Telefon Fax Adresa pro dálkový přístup Ředitel školy: Ing. Ladislav Hochman Adresa: Brno, Štefáčkova 3, PSČ Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně právní forma : kraj., IČO : Adresa : Žerotínovo nám 3/ Brno Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 1. Střední škola kapacita : 448 cílová : 448 žáků IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lomená 44, Brno 2. Moravanská 83f, Brno 3. Lomená 38, Brno

3 2. Internát kapacita : 80 cílová : 80 lůžek IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 1. Lomená 44, Brno 3. Domov mládeže kapacita : 120 cílová : 120 lůžek IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 1. Lomená 44, Brno 4. Školní jídelna kapacita : 2600 cílová : 2600 stravovaných IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 1. Lomená 44, Brno Datum zařazení do sítě škol : jako Odborné učiliště Brno, Dukelská jako Odborné učiliště a Speciální rodinná škola Brno, Dukelská jako Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Dukelská jako Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Rejstřík škol a školských zařízení: Odborné učiliště a Praktická škola,brno, Lomená 44 označení druhu školy Střední škola Školská rada ustavena dne : Zvoleni členové školské rady : za zřizovatele : Ing. Pavel Franta Ing. Zdeněk Vích, CSc. p. Petr Cajzl z řad rodičů : p. Jana Mičková p. Marcela Skácelová p. Eva Olejníčková z řad pedag.pracovníků : Mgr. Miloš Chrást Mgr. Ilona Nováková Mgr. Hana Manová

4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v denním studiu E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ C/02 Strojírenské práce Potravinářské práce Potravinářská výroba Truhlářská a čalounická výroba Knihařské práce Malířské a natěračské práce Tesařské práce Zednické práce Stravovací a ubytovací služby Pečovatelské služby Praktická škola dvouletá Okruhy doplňkové činnosti Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině č.j. 98/39 ze dne 16. června 2005 pro OU a PrŠ, Brno,Lomená 44. Zřizovatel povolil okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel zřízení OU a PrŠ, Brno,Lomená 44. Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavní činnosti OU a PrŠ, Brno, Lomená 44. Doplňková činnost je účetně vedena odděleně od hlavní činnosti. Živnostenské listy byly vystaveny dle Živnostenského zákona. Okruhy doplňkové činnosti : - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci včetně lektorské činnosti - hostinská činnost - ubytovací služby

5 Organizační schéma Odborné učiliště a Praktická škola,brno, Lomená 44 Jihomoravský kraj MŠMT Ředitel OU a PrŠ Materiálová účetní - personální Sekretariát ředitele OU a PrŠ BOZP, PO, CO Technik pro investice rekonstrukce,opravy Psycholog Speciální pedagog Úsek teoretického vyučování Úsek VMV Úsek praktického vyučování Ekonomický úsek Zástupce ředitele pro teor. vyučování Zástupce ředitele pro VMV Zástupce ředitele pro prakt.vyučování prak. Zástupce statutárního orgánu Zástupce ředitele technicko - ekonomické záležitosti Studijní oddělení Učitelé praktické školy Učitelé odborného učiliště Vychovatelé Vrátní budova Vedoucí učitelé odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Provozní účetní Finanční účetní Mzdová účetní - personální vedoucí hospod. pracovník správa budov Údržbáři Vedoucí školní Vedoucí školní jídelny kuchyně Kuchařky Samostatná kuchařka Účetní- pokladna - fakturace Uklízečky Pomocné Pracovnice obchod. pracovnice provozu v kuchyni Vrátní budova Uklízečka

6 Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Sídlo Lomená 44, Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává Název Odborné učiliště a Praktická škola Domov mládeže Internát Školní jídelna kapacita* kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

7 B1. Výsledky maturitních zkoušek Gymnázium 4leté Gymnázium 6leté Gymnázium 8leté Ostatní obory a obory denní forma konzervatoře ostatní formy denní forma Nástavbové studium ostatní formy celkem * - pouze jarní termín B2. Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků konajících zkoušku * Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce leté obory 3leté obory celkem Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce B3. Výsledky absolutorií (VOŠ) denní studium jiné formy studia celkem Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce

8 C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Zahraniční spolupráce školy: V rámci projektu "Do světa" pokračovala dlouhodobá dvoustranná spolupráce škol určených pro profesní přípravu žáků se specialními vzdělávacími potřebami. Partnerem Odborného učiliště a Praktické školy v Brně je IB Bildungszentrum Dresden, pracoviště Hirschfelde, SRN. V roce 2012 probíhala spolupráce obou partnerů dle schváleného pedagogického projektu "Technika a technické památky". Tyto aktivity se sice uskutečnily, nicméně spolupráce obou škol byla po dohodě ukončena, a to z důvodu zrušení tohoto školského zařízení. Celkově lze trvale hodnotit spolupráci s německým partnerem jako mimořádně kvalitní a velmi cennou ve všech předpokládaných oblastech, a to jak u cílové skupiny žáků se zdravotním postižením, převážně lehce mentálně postižených, případně u žáků s postižením sociálním, tak i u cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které měla výměna zkušeností při řešení problémů speciálně pedagogické práce v oblasti odborného školství značnou hodnotu. Jak bylo uvedeno, spolupráce z důvodu ukončení činnosti partnerské školy již dále nebude pokračovat. Za podpory a financování Národní agentury pro evropské vzdělávácí programy se uskutečnila ve dnech další odborná stáž 21 žáků potravinářských oborů naší školy v Itálii. Přijímající organizace: Gatteo Mare, hotel Raffaello, Hotelová škola IAL Cesenatico Stáž probíhala za osobní přítomnosti prezidenta svazu cukrářů Itálie pana Antonia Lally a dalších špičkových odborníků. To vše v rámci projektu Leonardo da Vinci - mobility - Prevence nezaměstnanosti handicapovaných žáků - řemeslo - odbornost - praxe v zahraničí. Účastníci převzali z rukou ředitele Europassy, certifikáty a osvědčení o absolvování kurzech. Ve dnech absolvovala učitelka odb. předmětů Mgr. Jitka Sedláčková v rámci programu COMENIUS odbornou stáž v cukrářských provozech v Itálii - Cavalese. Zapojení do projektů ESF jako partneři: Škola předložila zřizovateli projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jm kraji". Projekt byl schválen, naše škola je jedním z partnerů, příjemcem je Jihomoravský kraj. Celkové výdaje projektu pro naši organizaci činní tis. Kč. Zapojení do projektů jako příjemci: - V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce byl škole dne 14. února 2013 schválen projekt s názvem "Máme pro vás práci" a to v celkové výši tis. Kč. Cílovou skupinou jsou zde osoby postižené schizofrenií. - Projekt "Leonardo da Vinci", a to výzva "Prevence nezaměstnanosti handicapovaných žáků - řemeslo, odbornost, praxe v zahraničí", v celkové výši EUR Jedná se o pracovní pobyt 21 žáků a 3 doprovodných osob v Itálii v květnu 2013, praxe ve vybraných hotelových výukových pracovištích,a to v cukrářské a kuchařské profesi. - Projekt "Leonardo da Vinci" - mobilita učitelů "Inovace pro odborné vzdělávání" účast 2 pedagogů potravinářských oborů - Projekt Comenius - měsíční odborná stáž pro pedagogické pracovníky - účast 1 pedagog C2. Mimoškolní aktivity Pedagogická spolupráce s vědeckými univerzitními pracovišti: - Masarykova univerzita v Brně - fakulta speciální pedagogiky. Naše škola je "fakultní školou", jako partner je již řadu let zapojena v řadě projektů - Univerzita Palackého Olomouc - fakuklta speciální pedagogiky. Ředitel školy a další pedagogičtí pracovníci zajišťují pro potřebu tohoto vědeckého pracoviště odborné posudky,a to jak učebních textů, tak i prací posluchačů.je stálým členem zkušební komise při závěrečných státních zkouškách oboru psychopedie, jako člen je jmenován vědeckou radou PDF UP Olomouc - Mendelova univerzita Brno - na základě dlouhodobé spolupráce probíhaly na škole pedagogické praxe studentů bakalářského studia. Naše škola získala statut "Univerzitní cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně" Významné prezentace školy: veletrh škol v Břeclavi - prezentace našich oborů se konal 18. ročník veletrhu škol v Brně - Výstaviště, kterého jsme se také účastnili

9 Další významné spolupráce: - IQ Roma servis - Drom - romské středisko - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - Poradenské centrum pro drogové závislosti - Centrum sociální prevence - pedagogicko psychologické poradny - PPP Brno-Zachova, Kohoutova Hybešova, Sládkova, Ivančice, Židlochovice, Hlinky - PPP Blansko, Vyškov, Boskovice, Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Žďár n.s., Třebíč, Kroměříž, Znojmo, Kyjov - spec. ped. centrum - SPC Brno - Ibsenova, Sekaninova, Kamenomlýnská, Kociánka, Integra - SPC Blansko, Kyjov, Žďár n. S, Vel. Meziříčí, Kroměříž Další mimoškolní aktivity: Mendelova univerzita Brno - připomenutí 190 let od narození G.J. Mendela - představit žákům vědu netradiční formou -účast PV1,2 SUS2,3 Líšeňský kulturní podzim - účast na přípravě rautu k příležitosti slavnostní vernisáže - účast SUS3 Výroba narozeninového dortu pro postižené děti z domova Lila, Otnice - žáci PV1 Fiala Brno - ukázky a seznámení žáků s nejnovějšími cukrářskými pomůckami - účast PV1,2 Exkurze - cukrárny Brna - účast PV1,2,3 Výstava vánočních perníčků - perníčky vyráběli žáci PV2, účast na výstavě PV, PP, SUS Veletrh vzdělávací nabídky středních škol Břeclav - prezentace výrobků žáků potavinářských oborů, účast na náborů žáků. Veletrh středních škol Brno - prezentace výrobků žáků potavinářských oborů, účast na náborů žáků. Vánoční Brno - výstavy, betlémy, zvyky a tradice vánoc - účast žáků PV, SUS, PS, SP, KnP, PP Exkurze Jarmark Rajhrad u Brna - účast SUS, PP, PV, KnP, PS Den otevřených dveří Záchranné stanice FN Brno Bohunice - účast PS 2, ZDR 3 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno - účast SP1, SP2, AP3, KnP 1,2,3, Letohrádek Mitrovských - výstava Origami - účast KnP1,2,3 a PS 1, ZDR3 Exkurze - Domov seniorů Sokolnice - účast PS1 a ZDR 3 Exkurze - DS Kociánka - účast PS1 a ZDR 3 Památník Bible Kralické - exkurze - účast KnP 1,2,3 Vánoční výstava ZŠ Rajhrad u Brna- účast PS 1, KnP, PrŠ 1,2 Exkurze Rosice u Brna - účast PP, SUS, PV Exkurze - Výstava Dietrichsteinský palác - účast SUS, PV, PP, KnP Exkurze pekárny Hepek - účast PP Exkurze Akátová věž - využití bylinek v potravinářství - účast PP, PV Exkurze Veselý kopec - skanzen - účast PV, PP, SUS Exkurze kavárna Práh - účast SUS Exkurze - Domov pro seniory Bystrc - účast PS Exkurze - Kojenecký ústav Hajánek - účast PS Exkurze - památky města Brna - účast PS Exkurze - LDN Milosrdných Bratří - účast PS Exkurze Psychiatrická léčebna Brno - účast PS Exkurze Památník Bible Kralické - Rajhrad U Brna - účast KnP 1, 2, 3 Předprofesní příprava žáků na OU a PrŠ, Lomená - ZŠ Sekaninova, ZŠ Lidická - září - prosinec Veletrh škol na BVV - účast OU a PrŠ, termín - listopad 2012 Enviromentální výchova - beseda o problematice potravinářských obalů - břeten

10 Enviromentální výchova - příprava jídla na otevřeném ohni - červen - účast SUS 1, 2, 3 Kurz modelování - modelovací hmotou a čokoládou - účast pedagogové a žáci PV Technické muzeum Brno- SP1 Gotika v Brně- MN3 Ferona Brno-profilový a strojírenský materiál-sp2 BVV -řemeslné a rukodělné práce, SP2 Autoservis Motorcity-AP,SP -diagnostika motorů JUB Brno - předváděcí akce - fasádní barvy, techniky nanášení Autoservis KEY-Vinohrady,diagnostika vozů Škoda Fllueger Brno-stříkací technika - předváděcí akce C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Organizace soutěží: březen až duben oborové soutěže všech oborů na OU a PrŠ a IX. ročník celostátní soutěže odborných dovedností oboru malířské a natěračské práce "Talent roku 2013", pod záštitou hejtmana Jm kraje Mgr. Michala Haška a Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a Asociace výrobců nátěrových hmot ČR - 3.místo V. ročník přehlídky oboru Potravinářská práce - Voňavé pečení - čestné uznání Přehlídka pečovatelských dovedností na OU a PrŠ - čestné uznání Kurz modelování - modelovací hmotou a čokoládou - pedagogové a žáci PV Účast v dalších soutěžích: roč. SUS - přehlídka kuchařského umu v SOU Olešnice - získali čestné uznání soutěž odborných dovedností oboru zednické a tesařské práce v SOU Kyjov - 4.místo roč.ap - Mezinárodní soutěž odborných dovedností v SOU Kyjov - 4.místo SUS 2-7.ročník celost. soutěže ve studené kuchyni-gastrománes v SOU Kroměříž - 4. místo soutěž oborů PV Sladké opojení - SOU Kroměříž - 4. místo Hodnocení sportovních aktivit: Září Jermak - Organizátor: ZŠ, OU a DD Račice - Pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří - Výsledková listina: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44-2.místo Prosinec Basketbal - Organizátor: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří - Výsledková listina: ZP2-1.místo SUS 2A - 2.místo TrP3-3.místo Únor Turnaj ve stolním tenise (školní kolo) - Organizátor: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří, Mgr. Neklapilová Barbora - Výsledková listina - TP2,Zdr3-1.místo - ZP2,Zdr3-2.místo - SUS 2B,Zdr3-3.místo Duben Velikonoční turnaj ve florbalu - Organizátor: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří, Mgr. Neklapilová Barbora - Výsledková listina: - TP2-1.místo - SUS 2A,2B - 2.místo - SUS 1B - 3.místo

11 C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty Stavební obory: - pila Tetčice - žáci zde vykonávají odbornou praxi - oboru Tesařské práce - Kros - stav a.s. Brno - žáci zde vykonávají individuální odbornou praxi - obor Zednické práce - Reehap - splupráce s chráněnou dílnou - praxi zde vykonávají žáci oboru Zednické práce pod vedením učitele OV - GABON Brno - žáci zde vykonávají individuální praxi - obor - Truhlářské a čalounická výroba Potravinářské obory: - Globus Brno - pod vedením učitelky OV zde vykonávají odbornou praxi žáci oboru stravovací a ubytovací služby a potravinářská výroba - Cukrárna Chlubný - žákyně oboru potravinářská výroba zde vykonávají individuální praxi - Pekárny United Bakeries - zde pracuje pod vedením učitele OV skupina žáků oboru Potravinářské práce - ŠJ Horníkova, Brno - žáci oboru stravovaci a ubytovací služby zde vykonávají odbornou individuální praxi - Interspar - odbornou praxi zde vykonávají žáci oboru stravovaci a ubytovací služby pod vedením učitelky OV - Brněnské veletrhy - restaurace EXPO - odbornou praxi zde vykonávají žáci oboru stravovaci a ubytovací služby pod vedením učitelky OV - Cukrárna Pusinka - individuální praxe žáků oboru Potravinířská výroba - Spolupráce s asociací kuchařů a pekařů - obory SUS, PV - Restaurace Máj - vykonávají obornou praxi žáci oboru stravovaci a ubytovací služby pod vedením učitelky OV Strojírenská výroba: - Světluška - individuální odborná praxe žáků oboru Automontážní práce pod vedením instruktora LKL Brno - Autoservis Oldřich Duchoň Brno - individuální odborná praxe žáků oboru Automontážní práce pod vedením instruktora OV Stálá spolupráce s firmami - knihařské práce: - Diakonie seniorů - krabice pro autisty - Dostálová Alice - galerie skleněnka - Rezekvítek s.r.o. eko výchova - obaly - Kulturní a informační centrum Radnická - Brněnská 16 / kazety a desky na ceny/ - V růžovém sadu o.s. a speciální školy Ořechov - krabice pro chráněnou dílnu - Jiří Grégr, Velká Bíteš - obaly, krabice - Společenstvo českých knihařů - účast na semináři v Plzni - červen CYBA, společnost českých knihařů Pečovatelské služby: - Dům seniorů - Věstonická 1, Brno - žáci zde vykonávají praxi oboru Pečovatelské služby pod vedením 2 učitelek OV - Spolupráce s nemocnicí - s nemocnicí U milosrdných bratří - žáci zde s klienty vykonávají ergoterapii - Celoroční spolupráce s firmou Reehap s.r.o. Železniční - Celoroční spolupráce - MuDr. Marie Orlická, MuDr. Ilona Kneblová - Celeroční spolupráce s firmou OHL - ŽS Brno - praní prádla Malířské a natěračské práce: - Celeroční spolupráce - na převáděcích akcích - seznamování s novýni technologiemi a materiály -pod patronací Cechu malířů, natěračů a lakýrníků ČR - výrobci v oboru:oikos, PAULÍN, COLOR Expert, SPOKAR, Dům Barev Brno, CAPAROL,Tollens C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje

12 Typ vzdělávání (příp. název kurzu) celková délka (dní) počet vyškolených osob

13 Z P R Á V A o konání a průběhu sportovně turistického kurzu Termín: Místo: Areál školícího střediska české pošty, Moravec u Křižanova Vedoucí: Mgr. Rudolf Doležel /odpovídá za soutěže: 60 m běh, skok z místa, hod granátem, fotbal, nohejbal, přetahování lanem/ Pedagogické vedení: Mgr. Barbora Neklapilová zdravotník, učitelka Tv /odpovídá za soutěže: obruč, ringo, přehazovaná, brannball, nejdelší odpal, člunkový běh, skok z místa, cyklistika, volejbal, vybíjená/ Mgr. Jiří Doležel učitel Tv /odpovídá za soutěže: zapůjčil vlastní sportovní vybavení kubb, melkky, indiaca, dále: vytlačování z kruhu, sebeobrana, Moravský kolek, základy kanoistiky/ Počet účastníků z řad žáků: 19 Doprava: společná přeprava autobusem, hrazená ze sponzorských darů našeho učiliště. Průběh kurzu: - akce proběhla podle plánu a v souladu s výukovým programem naší školy. - plán soustředění (program, denní řád, materiální zajištění a seznamy účastníků) byl předložen zástupci ředitele ke schválení před odjezdem: Při zahájení kurzu byli studenti řádně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla chování byla stanovena denním řádem. Žáci školy podepsali při zahájení kurzu záznam o poučení, který je přiložen společně se závěrečnou hodnotící zprávou o konání kurzu. Odborně byl zaměřen na sportovní a pohybové aktivity rekreačních sportů a činností spojených s pobytem a orientací v přírodě. Kromě sportovních aktivit byly do programu kurzu zařazeny ve večerních hodinách odborné přednášky (BOZP a BESIP, zásady pobytu v přírodě, přežití ve volné přírodě) a (přednáška zdravotníka první pomoc, různé situace ohrožení života). Vyvrcholením kurzu bylo předání diplomů a cen za sportovní soutěže výše uvedené. Soutěží se zúčastnili všichni přihlášení na kurz (i se zdravotním handicapem). Byly rozdány ceny za 3000,- Kč z fondu Dar škole. Celkem 40 umístění v těchto disciplínách: - turnaj v KUBB - turnaj v RINGO - běh 60m - hod granátem - skok z místa - běh člunkový - Moravecký kolek - turnaj v PŘEHAZOVANÉ - turnaj v NOHEJBALU - turnaj v BRANNBALLU - nejdelší odpal - ostatní disciplíny odměněny individuálně (nejlepší cyklista, pořádek v chatkách, největší nasazení, nejuumluvenější žák kurzu.

14 Kurzu nepřálo počasí. Kurz proběhl v příjemné pracovní atmosféře a všechny plánované aktivity byly splněny. Podle reakcí a vyjádření žáků po skončení kurzu lze konstatovat jejich celkovou spokojenost s programem i průběhem sportovního soustředění (byly zde připomínky: chybělo připojení k internetu a více přestávek na kouření). Všeobecně převládal pozitivní přístup ke všem pohybovým aktivitám a ostatním činnostem. Chování žáků bylo, až na drobné výjimky bezproblémové, v průběhu kurzu nebylo nutné činit žádná výchovná opatření. Jako velice pozitivní lze hodnotit uspořádání kurzu z hlediska vzájemného poznání a porozumění, navázání komunikace a vytváření přátelských kontaktů mezi žáky jednotlivých oborů a také mezi žáky a učiteli. V průběhu konání kurzu nedošlo k vážnějšímu poranění. Mgr. Rudolf Doležel hlavní vedoucí kurzu

15 Poradenský tým OU ve školním roce 2012/13: po boku žáků jejich rádci, pomocníky i oporami Činnost Poradenského týmu OU (PT) ve školním roce 2012/13 vycházela z dobrých zkušeností předchozích let, ale současně bylo nezbytné ji průběžně obohacovat. Stalo se tak jednak na základě nezbytnosti adekvátně reagovat na legislativní úpravy, tak s cílem ještě více se přiblížit potřebám žáků. Poradenský tým opět působil ve složení psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce. Díky ještě pevnějšímu zakotvení existence PT v povědomí žáků a detailní analýze předchozích zkušeností se dařilo řešit obsáhlou problematiku výukových, výchovných a adaptačních potíží žáků na škole. Je potěšitelné, že žáci se na členy týmu stále častěji spontánně obracejí rovněž se svými soukromými problémy /domácí násilí, stav hmotné nouze, vztahová problematika apod./. Ku prospěchu věci je stále se prohlubující úzká spolupráce zejména s rodiči žáků, PPP, SPC, odbornými lékaři, Úřady práce, Policií ČR, OSPOD, IQ ROMA servis atd. Jak je dobrým zvykem, vyhledávali pomoc členů Poradenského týmu OU rovněž žáci, hledající své další optimální pracovní či studijní začlenění po absolvování našeho učiliště. Při jednáních výchovné komise, či řešení složitých případů (krizové intervence, projevy šikany či abusu drog) výše zmínění pedagogičtí pracovníci své síly účinně spojují a pracují týmově se všemi výhodami, které to bezesporu přináší. Samozřejmě, řadu aktivit provádějí v rámci své odborné kompetence zcela samostatně, případně s oporou možné konzultace. Činnost školního psychologa PhDr. Miloslava Šiškeho V jednotlivých úsecích školního roku existovaly tyto dominanty aktivit v práci psychologa: V průběhu září a začátku října 2012 členové Poradenského týmu osobně navštívili všechny třídy OU a Prš. Ve druhých a třetích ročnících se jednalo především o detailnější připomenutí některých zásad vzájemné spolupráce a sdělení informací o možnostech dalšího studia po absolvování OU, včetně možnosti pokračovat na jiném oboru naší školy. Nezastupitelnou roli pak má tradičně zhruba hodinu trvající kontakt se žáky prvních ročníků. Pracovníci Poradenského týmu seznámili zcela konkrétní a názornou formou nové žáky, v čem jim mohou být nápomocni, i čeho se mají na OU především vyvarovat (diskusní formou probírány otázky absence, šikany, kuřáctví, alkoholismu a jiných drogových závislostí, gamblerství a dalších asociálních projevů). Už v prvních měsících školního roku 2012/13 řešil psycholog ve spolupráci s dalšími členy Poradenského týmu problémy žáků, kteří hůře zvládali náročný přechod ze základního školství do výrazně odlišných podmínek střední školy. Jednalo se zejména o komplexní

16 činnosti v rámci diagnostiky a posléze případně nápravy výukových a maladaptačních potíží (zejména u žáků prvních ročníků). Od cca listopadu 2012 se zásadně zintenzivnila péče o žáky, kteří po absolvování OU zvažovali další studium v rámci OU, SOU - výjimečně dokonce i formou nástavbového maturitního studia. Tato situace je brána jako výzva směrem k aktivitám Poradenského tým je nezbytné, aby ti nejlepší a nejsnaživější žáci vzali variantu dalšího studia za svou od prvního dne působení na naši škole. V neposlední řadě to vyžaduje, aby zvládli na patřičné úrovni studium cizího jazyka, který je v rámci obdobného studia brán jako samozřejmost. Tato činnost prolínala takřka celým druhým pololetím. Jako vždy, také v celém průběhu školního roku 2012/13 byly zcela běžné vstupy v rámci tzv. krizových intervencí, kdy žáci přicházeli (či byli přiváděni pedagogy) bez jakéhokoliv objednání poté, co se nedokázali adekvátně vyrovnat s náhle vzniklými problémy. Příčin bylo mnoho často měly kořeny zejména ve výrazně disharmonickém a nefunkčním rodinném prostředí (např. se jednalo o těžké konflikty s otčímem, projevy domácího násilí, nepřiměřenou žárliveckou reakci, zklamání z nezdaru v rámci dalšího studia u bývalého žáka školy atd). Dalšími zdroji frustrace byly vztahové problémy (nevhodný výběr partnera, rozchod s partnerem), depresivní stavy či osobnostně podložená špatná adaptace na neznámé prostředí včetně nutnosti vybudovat si adekvátní pozici v societě nové třídy. Neodmyslitelnou součástí práce psychologa je již řadu let dlouhodobé psychoterapeutické vedení mnoha žáků OU, a to v průběhu celého školního roku. Je potěšitelným faktem, že u řady z nich lze pozorovat pozitivní změny (odpovědnější náhled na partnerské vztahy, zvýšené sebehodnocení, zlepšení přístupu k povinnostem), jejichž navození a udržení je jedním z psychoterapeutických cílů psychologa OU. Psycholog se rovněž v průběhu celého šk. roku 2012/13 nadále aktivně podílel na činnosti výchovné komise a propagoval OU v rámci medií.

17 Činnost spec. pedagoga Mgr. Soni Řehůřkové ve šk. roce 12/13 Veškerá činnost spec. pedagoga probíhala za úzké spolupráce zejména s psychologem, případně s výchovným poradcem. Mimo aktivit probíhajících v rámci školy OU a PrŠ Lomená 44 se všichni průběžně zúčastňovali vzdělávacích a konzultačních akcí ( odborné semináře, konference apod.). Semináře a školení Centrum pro drogové závislosti Průběžné vzdělávání učitelů Rovné příležitosti Odborné semináře Střediska služeb školám Konzultace v PPP a SPC Mezinárodní konference MUNI Konzultace a spolupráce s IQ ROMA servisem Brno Činnost v oblasti speciálně pedagogické péče o žáky se vzdělávacími obtížemi: (v průběhu celého školního roku) Za spolupráce třídních učitelů a na základě dokumentace z předchozích zařízení - vytipování problémových žáků především z 1. ročníků OU a PrŠ. Depistážní činnost, stanovení dalších kroků v péči o žáky se vzdělávacími obtížemi. Individuální kontakt s těmito žáky, primární speciálně pedagogická diagnostika. Nadále dle potřeby individuální speciálně pedagogická péče. Konzultační činnost s ostatními pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli problémových žáků. Průběžně intervenční činnost, dle aktuální potřeby. Dokumentace poradenské činnosti Oblast kariérového poradenství: V rámci kariérového poradenství individuální psychologická a spec. pg. diagnostika (zejména v oblasti specifických poruch učení). Poradenská a konzultační činnost směřující k volbě dalšího studia. Vytýčení možností či úskalí při studiu jednotlivých žáků, náznak perspektivy průběhu dalšího studia. Poradenská spolupráce s centrem pro romskou mládež IQ Roma servis. Dokumentace činnosti. Výchovné komise: Spolupráce s výchovným poradcem Mgr. Šebelovou a psychologem PhDr. Šiškem, případně s jednotlivými třídními učiteli v rámci výchovných komisí organizovaných VP. Tyto se týkaly převážně řešení a sankcionování kázeňských přestupků. Probíhaly většinou za přítomnosti žáka i zákonného zástupce.

18 Oblast prevence sociálně patologických jevů: Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Sládkova 45, Brno. Organizace preventivních a intervenčních programů pro 1. ročníky ve spolupráci s centrem. V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnily besed na téma problematika užívání návykových látek Mudr. Douda, Kyberšikana, Poruchy příjmu potravy atd. Mimo jiné v rámci intenzivní spolupráce s IQ Roma servisem Brno byly pravidelně realizovány lekce v občanských výchovách se zaměřením na finanční gramotnost, extremismus, vztahy ve třídě, šikana apod. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v oblasti prevence Spolupráce s rodinou směrem k výchově ke zdravému životnímu stylu formou: třídních schůzek individuálních pohovorů s rodiči Podpora mimoškolních aktivit a to jak prostřednictvím Domova mládeže, tak i mimo něj: - Tělovýchovné a sportovní aktivity - Estetické výtvarné, hudební a dramatické alternativní periodické i jednorázové akce V konkrétních případech probíhala individuální jednání, která měla za cíl řešení jednotlivých případů z oblasti sociálně patologických jevů (přítomni obvykle byli školní metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, psycholog, žák a zákonný zástupce) Byly řešeny i poměrně závažné případy, kdy se žáci přímo ocitli ve složité sociální životní situaci. V těchto případech byly kontaktovány příslušné orgány sociální péče. Další vzdělávání školního speciálního pedagoga a metodika prevence : Pravidelné semináře a školení pořádané Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Autoevaluace školy Podpora školní úspěšnosti rizikových skupin dětí a mládeže Právo v sociálních službách Specifické poruchy učení Oblast tvorby školních vzdělávacích programů V průběhu šk. roku 12/13 již všechny obory OU včetně PrŠ realizují výuku dle nových ŠVP.

19 MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: Vyplňte, prosím, přesný evidovaný počet. ŠKOLA OU a PrŠ Loemná 44, Brno: Střední odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění měkké drogy reálná zjištění (marihuana) tvrdé drogy reálná zjištění (ostatní) Šikana vyloučení jednotlivce z psychická kolektivušikana fyzická šikana lynčování Záškoláctví do 10 neoml.hodin Kriminalita (činy jinak označované za trestné) nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneužívání dítěte reálná zjištění Zanedbávání dítěte reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění 0 0 0

20 Kvalitativní hodnocení školního roku 2012/2013 pro ŠMP 1. Co se nám během roku dařilo? Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Sládkova 45, Brno. Organizace preventivních a intervenčních programů pro 1. ročníky ve spolupráci s centrem. V průběhu školního roku se téměř všechny třídy naší školy zúčastnily preventivních programů realizovaných v poradenském centru PPP Sládkova Brno. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v oblasti prevence. Spolupráce s rodinou směrem k výchově ke zdravému životnímu stylu formou: třídních schůzek individuálních pohovorů s rodiči Podpora mimoškolních aktivit a to jak prostřednictvím Domova mládeže, tak i mimo něj: Tělovýchovné a sportovní aktivity Sportovní kurz pro žáky 1. a 2. ročníků Estetické výtvarné, hudební a dramatické alternativní periodické i jednorázové akce V konkrétních případech probíhala individuální jednání, která měla za cíl řešení jednotlivých případů z oblasti sociálně patologických jevů (přítomni obvykle byli školní metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, psycholog,žák a zákonný zástupce) Další vzdělávání školního metodika prevence : Pravidelné semináře a školení pořádané Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. V rámci projektu ESF byly vytvořeny metodiky se zaměřením na rovné příležitosti ve vzdělávání a eliminaci patologických jevů ve škole. Průběžně je pedagogy využíváno ve výuce těchto 10 metodik v jednotlivých obecných i odborných vyučovacích předmětech: Tělesná výchova s handicapem Tělesná výchova bez hranic Jsou mezi námi Multikulturní kuchařka I Multikulturní kuchařka II Občanská výchova klima třídy Občanská výchova vztahy ve třídě Češtinou k lidskosti Řemeslo bez hranic Společně ve třídě a v tělocvičně Ve spolupráci výchovného poradce, školního psychologa a školního metodika prevence jsme včas reagovali na jakékoliv projevy šikany, nezdravé vztahy ve třídách, kouření žáků apod. Navázali jsme kontakt s policií ČR a MP Brno s příslibem preventivních akcí zaměřených na specifika naší cílové skupiny.

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Odborné učiliště a Praktická škola Lomená 44 617 00 Brno KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: A. Základní identifikační údaje školy B. Koncepce rozvoje V Brně dne: 17.9. 2012 Ing. Ladislav Hochman Štefáčkova

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé.

5. Způsob zabezpečení organizačního a odborného vedení a dohledu: Z naší strany byli vysláni postupně tři učitelé odborného výcviku a dva učitelé. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE : PROJEKT EVROPSKÝCH ODBORNÝCH STÁŽÍ LET S GO-06 Číslo projektu podpořeného agenturou Leonardo da Vinci je CZ/06/A/PL/134 153 vysílající organizace : název: Klub rodičů

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více