Výroční zpráva o činnosti školy. Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Odborného učiliště a Praktické školy, Brno, Lomená 44 za školní rok 2012/2013 dle vyhlášky MŠMT č.15/2005, podle 11 a 12, odst. 2 zákona561/2004 Sb. (školský zákon). V Brně dne Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ

2 Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Indentifikátor právnické osoby Adresa Lomená 44, Brno Telefon Fax Adresa pro dálkový přístup Ředitel školy: Ing. Ladislav Hochman Adresa: Brno, Štefáčkova 3, PSČ Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně právní forma : kraj., IČO : Adresa : Žerotínovo nám 3/ Brno Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 1. Střední škola kapacita : 448 cílová : 448 žáků IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Lomená 44, Brno 2. Moravanská 83f, Brno 3. Lomená 38, Brno

3 2. Internát kapacita : 80 cílová : 80 lůžek IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 1. Lomená 44, Brno 3. Domov mládeže kapacita : 120 cílová : 120 lůžek IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 1. Lomená 44, Brno 4. Školní jídelna kapacita : 2600 cílová : 2600 stravovaných IZO : místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 1. Lomená 44, Brno Datum zařazení do sítě škol : jako Odborné učiliště Brno, Dukelská jako Odborné učiliště a Speciální rodinná škola Brno, Dukelská jako Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Dukelská jako Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Rejstřík škol a školských zařízení: Odborné učiliště a Praktická škola,brno, Lomená 44 označení druhu školy Střední škola Školská rada ustavena dne : Zvoleni členové školské rady : za zřizovatele : Ing. Pavel Franta Ing. Zdeněk Vích, CSc. p. Petr Cajzl z řad rodičů : p. Jana Mičková p. Marcela Skácelová p. Eva Olejníčková z řad pedag.pracovníků : Mgr. Miloš Chrást Mgr. Ilona Nováková Mgr. Hana Manová

4 Obory vzdělání, které škola vyučuje v denním studiu E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ E/ C/02 Strojírenské práce Potravinářské práce Potravinářská výroba Truhlářská a čalounická výroba Knihařské práce Malířské a natěračské práce Tesařské práce Zednické práce Stravovací a ubytovací služby Pečovatelské služby Praktická škola dvouletá Okruhy doplňkové činnosti Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině č.j. 98/39 ze dne 16. června 2005 pro OU a PrŠ, Brno,Lomená 44. Zřizovatel povolil okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel zřízení OU a PrŠ, Brno,Lomená 44. Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavní činnosti OU a PrŠ, Brno, Lomená 44. Doplňková činnost je účetně vedena odděleně od hlavní činnosti. Živnostenské listy byly vystaveny dle Živnostenského zákona. Okruhy doplňkové činnosti : - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci včetně lektorské činnosti - hostinská činnost - ubytovací služby

5 Organizační schéma Odborné učiliště a Praktická škola,brno, Lomená 44 Jihomoravský kraj MŠMT Ředitel OU a PrŠ Materiálová účetní - personální Sekretariát ředitele OU a PrŠ BOZP, PO, CO Technik pro investice rekonstrukce,opravy Psycholog Speciální pedagog Úsek teoretického vyučování Úsek VMV Úsek praktického vyučování Ekonomický úsek Zástupce ředitele pro teor. vyučování Zástupce ředitele pro VMV Zástupce ředitele pro prakt.vyučování prak. Zástupce statutárního orgánu Zástupce ředitele technicko - ekonomické záležitosti Studijní oddělení Učitelé praktické školy Učitelé odborného učiliště Vychovatelé Vrátní budova Vedoucí učitelé odborného výcviku Učitelé odborného výcviku Provozní účetní Finanční účetní Mzdová účetní - personální vedoucí hospod. pracovník správa budov Údržbáři Vedoucí školní Vedoucí školní jídelny kuchyně Kuchařky Samostatná kuchařka Účetní- pokladna - fakturace Uklízečky Pomocné Pracovnice obchod. pracovnice provozu v kuchyni Vrátní budova Uklízečka

6 Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Sídlo Lomená 44, Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává Název Odborné učiliště a Praktická škola Domov mládeže Internát Školní jídelna kapacita* kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

7 B1. Výsledky maturitních zkoušek Gymnázium 4leté Gymnázium 6leté Gymnázium 8leté Ostatní obory a obory denní forma konzervatoře ostatní formy denní forma Nástavbové studium ostatní formy celkem * - pouze jarní termín B2. Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků konajících zkoušku * Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce leté obory 3leté obory celkem Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce B3. Výsledky absolutorií (VOŠ) denní studium jiné formy studia celkem Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce

8 C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Zahraniční spolupráce školy: V rámci projektu "Do světa" pokračovala dlouhodobá dvoustranná spolupráce škol určených pro profesní přípravu žáků se specialními vzdělávacími potřebami. Partnerem Odborného učiliště a Praktické školy v Brně je IB Bildungszentrum Dresden, pracoviště Hirschfelde, SRN. V roce 2012 probíhala spolupráce obou partnerů dle schváleného pedagogického projektu "Technika a technické památky". Tyto aktivity se sice uskutečnily, nicméně spolupráce obou škol byla po dohodě ukončena, a to z důvodu zrušení tohoto školského zařízení. Celkově lze trvale hodnotit spolupráci s německým partnerem jako mimořádně kvalitní a velmi cennou ve všech předpokládaných oblastech, a to jak u cílové skupiny žáků se zdravotním postižením, převážně lehce mentálně postižených, případně u žáků s postižením sociálním, tak i u cílové skupiny pedagogických pracovníků, pro které měla výměna zkušeností při řešení problémů speciálně pedagogické práce v oblasti odborného školství značnou hodnotu. Jak bylo uvedeno, spolupráce z důvodu ukončení činnosti partnerské školy již dále nebude pokračovat. Za podpory a financování Národní agentury pro evropské vzdělávácí programy se uskutečnila ve dnech další odborná stáž 21 žáků potravinářských oborů naší školy v Itálii. Přijímající organizace: Gatteo Mare, hotel Raffaello, Hotelová škola IAL Cesenatico Stáž probíhala za osobní přítomnosti prezidenta svazu cukrářů Itálie pana Antonia Lally a dalších špičkových odborníků. To vše v rámci projektu Leonardo da Vinci - mobility - Prevence nezaměstnanosti handicapovaných žáků - řemeslo - odbornost - praxe v zahraničí. Účastníci převzali z rukou ředitele Europassy, certifikáty a osvědčení o absolvování kurzech. Ve dnech absolvovala učitelka odb. předmětů Mgr. Jitka Sedláčková v rámci programu COMENIUS odbornou stáž v cukrářských provozech v Itálii - Cavalese. Zapojení do projektů ESF jako partneři: Škola předložila zřizovateli projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jm kraji". Projekt byl schválen, naše škola je jedním z partnerů, příjemcem je Jihomoravský kraj. Celkové výdaje projektu pro naši organizaci činní tis. Kč. Zapojení do projektů jako příjemci: - V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce byl škole dne 14. února 2013 schválen projekt s názvem "Máme pro vás práci" a to v celkové výši tis. Kč. Cílovou skupinou jsou zde osoby postižené schizofrenií. - Projekt "Leonardo da Vinci", a to výzva "Prevence nezaměstnanosti handicapovaných žáků - řemeslo, odbornost, praxe v zahraničí", v celkové výši EUR Jedná se o pracovní pobyt 21 žáků a 3 doprovodných osob v Itálii v květnu 2013, praxe ve vybraných hotelových výukových pracovištích,a to v cukrářské a kuchařské profesi. - Projekt "Leonardo da Vinci" - mobilita učitelů "Inovace pro odborné vzdělávání" účast 2 pedagogů potravinářských oborů - Projekt Comenius - měsíční odborná stáž pro pedagogické pracovníky - účast 1 pedagog C2. Mimoškolní aktivity Pedagogická spolupráce s vědeckými univerzitními pracovišti: - Masarykova univerzita v Brně - fakulta speciální pedagogiky. Naše škola je "fakultní školou", jako partner je již řadu let zapojena v řadě projektů - Univerzita Palackého Olomouc - fakuklta speciální pedagogiky. Ředitel školy a další pedagogičtí pracovníci zajišťují pro potřebu tohoto vědeckého pracoviště odborné posudky,a to jak učebních textů, tak i prací posluchačů.je stálým členem zkušební komise při závěrečných státních zkouškách oboru psychopedie, jako člen je jmenován vědeckou radou PDF UP Olomouc - Mendelova univerzita Brno - na základě dlouhodobé spolupráce probíhaly na škole pedagogické praxe studentů bakalářského studia. Naše škola získala statut "Univerzitní cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně" Významné prezentace školy: veletrh škol v Břeclavi - prezentace našich oborů se konal 18. ročník veletrhu škol v Brně - Výstaviště, kterého jsme se také účastnili

9 Další významné spolupráce: - IQ Roma servis - Drom - romské středisko - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - Poradenské centrum pro drogové závislosti - Centrum sociální prevence - pedagogicko psychologické poradny - PPP Brno-Zachova, Kohoutova Hybešova, Sládkova, Ivančice, Židlochovice, Hlinky - PPP Blansko, Vyškov, Boskovice, Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Žďár n.s., Třebíč, Kroměříž, Znojmo, Kyjov - spec. ped. centrum - SPC Brno - Ibsenova, Sekaninova, Kamenomlýnská, Kociánka, Integra - SPC Blansko, Kyjov, Žďár n. S, Vel. Meziříčí, Kroměříž Další mimoškolní aktivity: Mendelova univerzita Brno - připomenutí 190 let od narození G.J. Mendela - představit žákům vědu netradiční formou -účast PV1,2 SUS2,3 Líšeňský kulturní podzim - účast na přípravě rautu k příležitosti slavnostní vernisáže - účast SUS3 Výroba narozeninového dortu pro postižené děti z domova Lila, Otnice - žáci PV1 Fiala Brno - ukázky a seznámení žáků s nejnovějšími cukrářskými pomůckami - účast PV1,2 Exkurze - cukrárny Brna - účast PV1,2,3 Výstava vánočních perníčků - perníčky vyráběli žáci PV2, účast na výstavě PV, PP, SUS Veletrh vzdělávací nabídky středních škol Břeclav - prezentace výrobků žáků potavinářských oborů, účast na náborů žáků. Veletrh středních škol Brno - prezentace výrobků žáků potavinářských oborů, účast na náborů žáků. Vánoční Brno - výstavy, betlémy, zvyky a tradice vánoc - účast žáků PV, SUS, PS, SP, KnP, PP Exkurze Jarmark Rajhrad u Brna - účast SUS, PP, PV, KnP, PS Den otevřených dveří Záchranné stanice FN Brno Bohunice - účast PS 2, ZDR 3 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno - účast SP1, SP2, AP3, KnP 1,2,3, Letohrádek Mitrovských - výstava Origami - účast KnP1,2,3 a PS 1, ZDR3 Exkurze - Domov seniorů Sokolnice - účast PS1 a ZDR 3 Exkurze - DS Kociánka - účast PS1 a ZDR 3 Památník Bible Kralické - exkurze - účast KnP 1,2,3 Vánoční výstava ZŠ Rajhrad u Brna- účast PS 1, KnP, PrŠ 1,2 Exkurze Rosice u Brna - účast PP, SUS, PV Exkurze - Výstava Dietrichsteinský palác - účast SUS, PV, PP, KnP Exkurze pekárny Hepek - účast PP Exkurze Akátová věž - využití bylinek v potravinářství - účast PP, PV Exkurze Veselý kopec - skanzen - účast PV, PP, SUS Exkurze kavárna Práh - účast SUS Exkurze - Domov pro seniory Bystrc - účast PS Exkurze - Kojenecký ústav Hajánek - účast PS Exkurze - památky města Brna - účast PS Exkurze - LDN Milosrdných Bratří - účast PS Exkurze Psychiatrická léčebna Brno - účast PS Exkurze Památník Bible Kralické - Rajhrad U Brna - účast KnP 1, 2, 3 Předprofesní příprava žáků na OU a PrŠ, Lomená - ZŠ Sekaninova, ZŠ Lidická - září - prosinec Veletrh škol na BVV - účast OU a PrŠ, termín - listopad 2012 Enviromentální výchova - beseda o problematice potravinářských obalů - břeten

10 Enviromentální výchova - příprava jídla na otevřeném ohni - červen - účast SUS 1, 2, 3 Kurz modelování - modelovací hmotou a čokoládou - účast pedagogové a žáci PV Technické muzeum Brno- SP1 Gotika v Brně- MN3 Ferona Brno-profilový a strojírenský materiál-sp2 BVV -řemeslné a rukodělné práce, SP2 Autoservis Motorcity-AP,SP -diagnostika motorů JUB Brno - předváděcí akce - fasádní barvy, techniky nanášení Autoservis KEY-Vinohrady,diagnostika vozů Škoda Fllueger Brno-stříkací technika - předváděcí akce C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Organizace soutěží: březen až duben oborové soutěže všech oborů na OU a PrŠ a IX. ročník celostátní soutěže odborných dovedností oboru malířské a natěračské práce "Talent roku 2013", pod záštitou hejtmana Jm kraje Mgr. Michala Haška a Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a Asociace výrobců nátěrových hmot ČR - 3.místo V. ročník přehlídky oboru Potravinářská práce - Voňavé pečení - čestné uznání Přehlídka pečovatelských dovedností na OU a PrŠ - čestné uznání Kurz modelování - modelovací hmotou a čokoládou - pedagogové a žáci PV Účast v dalších soutěžích: roč. SUS - přehlídka kuchařského umu v SOU Olešnice - získali čestné uznání soutěž odborných dovedností oboru zednické a tesařské práce v SOU Kyjov - 4.místo roč.ap - Mezinárodní soutěž odborných dovedností v SOU Kyjov - 4.místo SUS 2-7.ročník celost. soutěže ve studené kuchyni-gastrománes v SOU Kroměříž - 4. místo soutěž oborů PV Sladké opojení - SOU Kroměříž - 4. místo Hodnocení sportovních aktivit: Září Jermak - Organizátor: ZŠ, OU a DD Račice - Pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří - Výsledková listina: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44-2.místo Prosinec Basketbal - Organizátor: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří - Výsledková listina: ZP2-1.místo SUS 2A - 2.místo TrP3-3.místo Únor Turnaj ve stolním tenise (školní kolo) - Organizátor: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří, Mgr. Neklapilová Barbora - Výsledková listina - TP2,Zdr3-1.místo - ZP2,Zdr3-2.místo - SUS 2B,Zdr3-3.místo Duben Velikonoční turnaj ve florbalu - Organizátor: OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Pověřená osoba: Mgr. Doležel Jiří, Mgr. Neklapilová Barbora - Výsledková listina: - TP2-1.místo - SUS 2A,2B - 2.místo - SUS 1B - 3.místo

11 C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty Stavební obory: - pila Tetčice - žáci zde vykonávají odbornou praxi - oboru Tesařské práce - Kros - stav a.s. Brno - žáci zde vykonávají individuální odbornou praxi - obor Zednické práce - Reehap - splupráce s chráněnou dílnou - praxi zde vykonávají žáci oboru Zednické práce pod vedením učitele OV - GABON Brno - žáci zde vykonávají individuální praxi - obor - Truhlářské a čalounická výroba Potravinářské obory: - Globus Brno - pod vedením učitelky OV zde vykonávají odbornou praxi žáci oboru stravovací a ubytovací služby a potravinářská výroba - Cukrárna Chlubný - žákyně oboru potravinářská výroba zde vykonávají individuální praxi - Pekárny United Bakeries - zde pracuje pod vedením učitele OV skupina žáků oboru Potravinářské práce - ŠJ Horníkova, Brno - žáci oboru stravovaci a ubytovací služby zde vykonávají odbornou individuální praxi - Interspar - odbornou praxi zde vykonávají žáci oboru stravovaci a ubytovací služby pod vedením učitelky OV - Brněnské veletrhy - restaurace EXPO - odbornou praxi zde vykonávají žáci oboru stravovaci a ubytovací služby pod vedením učitelky OV - Cukrárna Pusinka - individuální praxe žáků oboru Potravinířská výroba - Spolupráce s asociací kuchařů a pekařů - obory SUS, PV - Restaurace Máj - vykonávají obornou praxi žáci oboru stravovaci a ubytovací služby pod vedením učitelky OV Strojírenská výroba: - Světluška - individuální odborná praxe žáků oboru Automontážní práce pod vedením instruktora LKL Brno - Autoservis Oldřich Duchoň Brno - individuální odborná praxe žáků oboru Automontážní práce pod vedením instruktora OV Stálá spolupráce s firmami - knihařské práce: - Diakonie seniorů - krabice pro autisty - Dostálová Alice - galerie skleněnka - Rezekvítek s.r.o. eko výchova - obaly - Kulturní a informační centrum Radnická - Brněnská 16 / kazety a desky na ceny/ - V růžovém sadu o.s. a speciální školy Ořechov - krabice pro chráněnou dílnu - Jiří Grégr, Velká Bíteš - obaly, krabice - Společenstvo českých knihařů - účast na semináři v Plzni - červen CYBA, společnost českých knihařů Pečovatelské služby: - Dům seniorů - Věstonická 1, Brno - žáci zde vykonávají praxi oboru Pečovatelské služby pod vedením 2 učitelek OV - Spolupráce s nemocnicí - s nemocnicí U milosrdných bratří - žáci zde s klienty vykonávají ergoterapii - Celoroční spolupráce s firmou Reehap s.r.o. Železniční - Celoroční spolupráce - MuDr. Marie Orlická, MuDr. Ilona Kneblová - Celeroční spolupráce s firmou OHL - ŽS Brno - praní prádla Malířské a natěračské práce: - Celeroční spolupráce - na převáděcích akcích - seznamování s novýni technologiemi a materiály -pod patronací Cechu malířů, natěračů a lakýrníků ČR - výrobci v oboru:oikos, PAULÍN, COLOR Expert, SPOKAR, Dům Barev Brno, CAPAROL,Tollens C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje

12 Typ vzdělávání (příp. název kurzu) celková délka (dní) počet vyškolených osob

13 Z P R Á V A o konání a průběhu sportovně turistického kurzu Termín: Místo: Areál školícího střediska české pošty, Moravec u Křižanova Vedoucí: Mgr. Rudolf Doležel /odpovídá za soutěže: 60 m běh, skok z místa, hod granátem, fotbal, nohejbal, přetahování lanem/ Pedagogické vedení: Mgr. Barbora Neklapilová zdravotník, učitelka Tv /odpovídá za soutěže: obruč, ringo, přehazovaná, brannball, nejdelší odpal, člunkový běh, skok z místa, cyklistika, volejbal, vybíjená/ Mgr. Jiří Doležel učitel Tv /odpovídá za soutěže: zapůjčil vlastní sportovní vybavení kubb, melkky, indiaca, dále: vytlačování z kruhu, sebeobrana, Moravský kolek, základy kanoistiky/ Počet účastníků z řad žáků: 19 Doprava: společná přeprava autobusem, hrazená ze sponzorských darů našeho učiliště. Průběh kurzu: - akce proběhla podle plánu a v souladu s výukovým programem naší školy. - plán soustředění (program, denní řád, materiální zajištění a seznamy účastníků) byl předložen zástupci ředitele ke schválení před odjezdem: Při zahájení kurzu byli studenti řádně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla chování byla stanovena denním řádem. Žáci školy podepsali při zahájení kurzu záznam o poučení, který je přiložen společně se závěrečnou hodnotící zprávou o konání kurzu. Odborně byl zaměřen na sportovní a pohybové aktivity rekreačních sportů a činností spojených s pobytem a orientací v přírodě. Kromě sportovních aktivit byly do programu kurzu zařazeny ve večerních hodinách odborné přednášky (BOZP a BESIP, zásady pobytu v přírodě, přežití ve volné přírodě) a (přednáška zdravotníka první pomoc, různé situace ohrožení života). Vyvrcholením kurzu bylo předání diplomů a cen za sportovní soutěže výše uvedené. Soutěží se zúčastnili všichni přihlášení na kurz (i se zdravotním handicapem). Byly rozdány ceny za 3000,- Kč z fondu Dar škole. Celkem 40 umístění v těchto disciplínách: - turnaj v KUBB - turnaj v RINGO - běh 60m - hod granátem - skok z místa - běh člunkový - Moravecký kolek - turnaj v PŘEHAZOVANÉ - turnaj v NOHEJBALU - turnaj v BRANNBALLU - nejdelší odpal - ostatní disciplíny odměněny individuálně (nejlepší cyklista, pořádek v chatkách, největší nasazení, nejuumluvenější žák kurzu.

14 Kurzu nepřálo počasí. Kurz proběhl v příjemné pracovní atmosféře a všechny plánované aktivity byly splněny. Podle reakcí a vyjádření žáků po skončení kurzu lze konstatovat jejich celkovou spokojenost s programem i průběhem sportovního soustředění (byly zde připomínky: chybělo připojení k internetu a více přestávek na kouření). Všeobecně převládal pozitivní přístup ke všem pohybovým aktivitám a ostatním činnostem. Chování žáků bylo, až na drobné výjimky bezproblémové, v průběhu kurzu nebylo nutné činit žádná výchovná opatření. Jako velice pozitivní lze hodnotit uspořádání kurzu z hlediska vzájemného poznání a porozumění, navázání komunikace a vytváření přátelských kontaktů mezi žáky jednotlivých oborů a také mezi žáky a učiteli. V průběhu konání kurzu nedošlo k vážnějšímu poranění. Mgr. Rudolf Doležel hlavní vedoucí kurzu

15 Poradenský tým OU ve školním roce 2012/13: po boku žáků jejich rádci, pomocníky i oporami Činnost Poradenského týmu OU (PT) ve školním roce 2012/13 vycházela z dobrých zkušeností předchozích let, ale současně bylo nezbytné ji průběžně obohacovat. Stalo se tak jednak na základě nezbytnosti adekvátně reagovat na legislativní úpravy, tak s cílem ještě více se přiblížit potřebám žáků. Poradenský tým opět působil ve složení psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce. Díky ještě pevnějšímu zakotvení existence PT v povědomí žáků a detailní analýze předchozích zkušeností se dařilo řešit obsáhlou problematiku výukových, výchovných a adaptačních potíží žáků na škole. Je potěšitelné, že žáci se na členy týmu stále častěji spontánně obracejí rovněž se svými soukromými problémy /domácí násilí, stav hmotné nouze, vztahová problematika apod./. Ku prospěchu věci je stále se prohlubující úzká spolupráce zejména s rodiči žáků, PPP, SPC, odbornými lékaři, Úřady práce, Policií ČR, OSPOD, IQ ROMA servis atd. Jak je dobrým zvykem, vyhledávali pomoc členů Poradenského týmu OU rovněž žáci, hledající své další optimální pracovní či studijní začlenění po absolvování našeho učiliště. Při jednáních výchovné komise, či řešení složitých případů (krizové intervence, projevy šikany či abusu drog) výše zmínění pedagogičtí pracovníci své síly účinně spojují a pracují týmově se všemi výhodami, které to bezesporu přináší. Samozřejmě, řadu aktivit provádějí v rámci své odborné kompetence zcela samostatně, případně s oporou možné konzultace. Činnost školního psychologa PhDr. Miloslava Šiškeho V jednotlivých úsecích školního roku existovaly tyto dominanty aktivit v práci psychologa: V průběhu září a začátku října 2012 členové Poradenského týmu osobně navštívili všechny třídy OU a Prš. Ve druhých a třetích ročnících se jednalo především o detailnější připomenutí některých zásad vzájemné spolupráce a sdělení informací o možnostech dalšího studia po absolvování OU, včetně možnosti pokračovat na jiném oboru naší školy. Nezastupitelnou roli pak má tradičně zhruba hodinu trvající kontakt se žáky prvních ročníků. Pracovníci Poradenského týmu seznámili zcela konkrétní a názornou formou nové žáky, v čem jim mohou být nápomocni, i čeho se mají na OU především vyvarovat (diskusní formou probírány otázky absence, šikany, kuřáctví, alkoholismu a jiných drogových závislostí, gamblerství a dalších asociálních projevů). Už v prvních měsících školního roku 2012/13 řešil psycholog ve spolupráci s dalšími členy Poradenského týmu problémy žáků, kteří hůře zvládali náročný přechod ze základního školství do výrazně odlišných podmínek střední školy. Jednalo se zejména o komplexní

16 činnosti v rámci diagnostiky a posléze případně nápravy výukových a maladaptačních potíží (zejména u žáků prvních ročníků). Od cca listopadu 2012 se zásadně zintenzivnila péče o žáky, kteří po absolvování OU zvažovali další studium v rámci OU, SOU - výjimečně dokonce i formou nástavbového maturitního studia. Tato situace je brána jako výzva směrem k aktivitám Poradenského tým je nezbytné, aby ti nejlepší a nejsnaživější žáci vzali variantu dalšího studia za svou od prvního dne působení na naši škole. V neposlední řadě to vyžaduje, aby zvládli na patřičné úrovni studium cizího jazyka, který je v rámci obdobného studia brán jako samozřejmost. Tato činnost prolínala takřka celým druhým pololetím. Jako vždy, také v celém průběhu školního roku 2012/13 byly zcela běžné vstupy v rámci tzv. krizových intervencí, kdy žáci přicházeli (či byli přiváděni pedagogy) bez jakéhokoliv objednání poté, co se nedokázali adekvátně vyrovnat s náhle vzniklými problémy. Příčin bylo mnoho často měly kořeny zejména ve výrazně disharmonickém a nefunkčním rodinném prostředí (např. se jednalo o těžké konflikty s otčímem, projevy domácího násilí, nepřiměřenou žárliveckou reakci, zklamání z nezdaru v rámci dalšího studia u bývalého žáka školy atd). Dalšími zdroji frustrace byly vztahové problémy (nevhodný výběr partnera, rozchod s partnerem), depresivní stavy či osobnostně podložená špatná adaptace na neznámé prostředí včetně nutnosti vybudovat si adekvátní pozici v societě nové třídy. Neodmyslitelnou součástí práce psychologa je již řadu let dlouhodobé psychoterapeutické vedení mnoha žáků OU, a to v průběhu celého školního roku. Je potěšitelným faktem, že u řady z nich lze pozorovat pozitivní změny (odpovědnější náhled na partnerské vztahy, zvýšené sebehodnocení, zlepšení přístupu k povinnostem), jejichž navození a udržení je jedním z psychoterapeutických cílů psychologa OU. Psycholog se rovněž v průběhu celého šk. roku 2012/13 nadále aktivně podílel na činnosti výchovné komise a propagoval OU v rámci medií.

17 Činnost spec. pedagoga Mgr. Soni Řehůřkové ve šk. roce 12/13 Veškerá činnost spec. pedagoga probíhala za úzké spolupráce zejména s psychologem, případně s výchovným poradcem. Mimo aktivit probíhajících v rámci školy OU a PrŠ Lomená 44 se všichni průběžně zúčastňovali vzdělávacích a konzultačních akcí ( odborné semináře, konference apod.). Semináře a školení Centrum pro drogové závislosti Průběžné vzdělávání učitelů Rovné příležitosti Odborné semináře Střediska služeb školám Konzultace v PPP a SPC Mezinárodní konference MUNI Konzultace a spolupráce s IQ ROMA servisem Brno Činnost v oblasti speciálně pedagogické péče o žáky se vzdělávacími obtížemi: (v průběhu celého školního roku) Za spolupráce třídních učitelů a na základě dokumentace z předchozích zařízení - vytipování problémových žáků především z 1. ročníků OU a PrŠ. Depistážní činnost, stanovení dalších kroků v péči o žáky se vzdělávacími obtížemi. Individuální kontakt s těmito žáky, primární speciálně pedagogická diagnostika. Nadále dle potřeby individuální speciálně pedagogická péče. Konzultační činnost s ostatními pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli problémových žáků. Průběžně intervenční činnost, dle aktuální potřeby. Dokumentace poradenské činnosti Oblast kariérového poradenství: V rámci kariérového poradenství individuální psychologická a spec. pg. diagnostika (zejména v oblasti specifických poruch učení). Poradenská a konzultační činnost směřující k volbě dalšího studia. Vytýčení možností či úskalí při studiu jednotlivých žáků, náznak perspektivy průběhu dalšího studia. Poradenská spolupráce s centrem pro romskou mládež IQ Roma servis. Dokumentace činnosti. Výchovné komise: Spolupráce s výchovným poradcem Mgr. Šebelovou a psychologem PhDr. Šiškem, případně s jednotlivými třídními učiteli v rámci výchovných komisí organizovaných VP. Tyto se týkaly převážně řešení a sankcionování kázeňských přestupků. Probíhaly většinou za přítomnosti žáka i zákonného zástupce.

18 Oblast prevence sociálně patologických jevů: Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Sládkova 45, Brno. Organizace preventivních a intervenčních programů pro 1. ročníky ve spolupráci s centrem. V průběhu školního roku se žáci naší školy zúčastnily besed na téma problematika užívání návykových látek Mudr. Douda, Kyberšikana, Poruchy příjmu potravy atd. Mimo jiné v rámci intenzivní spolupráce s IQ Roma servisem Brno byly pravidelně realizovány lekce v občanských výchovách se zaměřením na finanční gramotnost, extremismus, vztahy ve třídě, šikana apod. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v oblasti prevence Spolupráce s rodinou směrem k výchově ke zdravému životnímu stylu formou: třídních schůzek individuálních pohovorů s rodiči Podpora mimoškolních aktivit a to jak prostřednictvím Domova mládeže, tak i mimo něj: - Tělovýchovné a sportovní aktivity - Estetické výtvarné, hudební a dramatické alternativní periodické i jednorázové akce V konkrétních případech probíhala individuální jednání, která měla za cíl řešení jednotlivých případů z oblasti sociálně patologických jevů (přítomni obvykle byli školní metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, psycholog, žák a zákonný zástupce) Byly řešeny i poměrně závažné případy, kdy se žáci přímo ocitli ve složité sociální životní situaci. V těchto případech byly kontaktovány příslušné orgány sociální péče. Další vzdělávání školního speciálního pedagoga a metodika prevence : Pravidelné semináře a školení pořádané Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Autoevaluace školy Podpora školní úspěšnosti rizikových skupin dětí a mládeže Právo v sociálních službách Specifické poruchy učení Oblast tvorby školních vzdělávacích programů V průběhu šk. roku 12/13 již všechny obory OU včetně PrŠ realizují výuku dle nových ŠVP.

19 MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: Vyplňte, prosím, přesný evidovaný počet. ŠKOLA OU a PrŠ Loemná 44, Brno: Střední odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění měkké drogy reálná zjištění (marihuana) tvrdé drogy reálná zjištění (ostatní) Šikana vyloučení jednotlivce z psychická kolektivušikana fyzická šikana lynčování Záškoláctví do 10 neoml.hodin Kriminalita (činy jinak označované za trestné) nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneužívání dítěte reálná zjištění Zanedbávání dítěte reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění 0 0 0

20 Kvalitativní hodnocení školního roku 2012/2013 pro ŠMP 1. Co se nám během roku dařilo? Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Sládkova 45, Brno. Organizace preventivních a intervenčních programů pro 1. ročníky ve spolupráci s centrem. V průběhu školního roku se téměř všechny třídy naší školy zúčastnily preventivních programů realizovaných v poradenském centru PPP Sládkova Brno. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v oblasti prevence. Spolupráce s rodinou směrem k výchově ke zdravému životnímu stylu formou: třídních schůzek individuálních pohovorů s rodiči Podpora mimoškolních aktivit a to jak prostřednictvím Domova mládeže, tak i mimo něj: Tělovýchovné a sportovní aktivity Sportovní kurz pro žáky 1. a 2. ročníků Estetické výtvarné, hudební a dramatické alternativní periodické i jednorázové akce V konkrétních případech probíhala individuální jednání, která měla za cíl řešení jednotlivých případů z oblasti sociálně patologických jevů (přítomni obvykle byli školní metodik prevence, třídní učitel, výchovný poradce, psycholog,žák a zákonný zástupce) Další vzdělávání školního metodika prevence : Pravidelné semináře a školení pořádané Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. V rámci projektu ESF byly vytvořeny metodiky se zaměřením na rovné příležitosti ve vzdělávání a eliminaci patologických jevů ve škole. Průběžně je pedagogy využíváno ve výuce těchto 10 metodik v jednotlivých obecných i odborných vyučovacích předmětech: Tělesná výchova s handicapem Tělesná výchova bez hranic Jsou mezi námi Multikulturní kuchařka I Multikulturní kuchařka II Občanská výchova klima třídy Občanská výchova vztahy ve třídě Češtinou k lidskosti Řemeslo bez hranic Společně ve třídě a v tělocvičně Ve spolupráci výchovného poradce, školního psychologa a školního metodika prevence jsme včas reagovali na jakékoliv projevy šikany, nezdravé vztahy ve třídách, kouření žáků apod. Navázali jsme kontakt s policií ČR a MP Brno s příslibem preventivních akcí zaměřených na specifika naší cílové skupiny.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1 O B S A H : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více