Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace za rok

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální péče I.1.1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci sledovaného období, obložnost v %, členění dle zdravotního stavu včetně členění na ošetřovatelská a standardní lůžka, počet příjmů a ukončení pobytu, průměrný věk klientů Kapacita zařízení 124 lůžek Počet klientů k Využití obložnosti Měsíc Počet klientů % 98,39 98,39 98,39 98,39 98,39 98,39 98,13 97,58 97,58 97,58 97,46 96,77 obložnosti Průměrná obložnost za rok 2005 je 97,95 %. Zdravotní skladba klientů Imobilní 9 Částečně imobilní 8 Inkontinence lehká 7 středně těžká 9 těžká 6 Klienti sledovaní pro diagnózu: ICHS 13 Hypertenze 25 Diabetes mel. 9 Onkologické onemocnění 5 Epilepsie 31 I.1.2 Úroveň bydlení počet pokojů a lůžek, vybavenost Členění pokojů Pokoje I. oddělení II. oddělení III. oddělení Chráněné Celkem bydlení 1. lůžkové lůžkové lůžkové Počet lůžek

3 Klienti mají na pokojích vedle základního vybavení (postele, židle, stoly, poličky) vlastní křesla, televizní přijímače, rozhlasové přijímače, magnetofony, obrázky, hračky, výrobky vyrobené v rámci pracovní terapie apod. I.1.3 Úroveň poskytovaných služeb - stravování klientů, stravovací jednotka, konzultace stravy, dodržování norem průměrných nákladů na potraviny, další poskytované služby V zařízení se poskytuje strava normální, dietní a diabetická. Druh stravy Stravovací jednotka Počet klientů normální 60,- Kč 92 dietní 61,- Kč 21 diabetická 62,- Kč 7 Složení stravy co se týče bílkovin, tuků, vitamínů apod. je kontrolováno a schvalováno praktickým lékařem MUDr. Regueyrou. Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny za rok 2005 Druh stravy Stanovená norma nákladů Hodnota skutečně Rozdíl na potraviny spotřebovaných potravin normální ,50 Kč ,82 Kč - 16,32 Kč dietní ,75 Kč ,61 Kč - 116,86 Kč diabetická ,00 Kč ,02 Kč + 1,98 Kč Celkem - 131,20 Kč Služby pro klienty Klienti pravidelně využívají služeb kadeřnice, služeb masérky, jedenkrát za měsíc přijíždí do ústavu pedikérka. Doba návštěv V pracovní dny denně: V sobotu a neděli: hodin hodin Kromě toho každá třetí neděle v měsíci je návštěvní, v ústavu je přítomen pan ředitel, vrchní sestra a sociální pracovnice k podání potřebných informací. I.1.4 Organizování a provádění volnočasových aktivit (zájmová činnost, kulturní a sportovní akce, pracovní terapie), výchovná a pedagogická činnost Volnočasové aktivity v našem zařízení jsou přizpůsobeny zájmu klientů a jejich rozhodnutí, které z aktivit se zúčastní. Naše aktivity, vyvíjené vůči klientovi, by měli být chápány jako nabídky služeb, které mohou uspokojit jen část specifických potřeb. Aktivity jsou plánovány s ohledem jak na efektivitu druhů činností, programů, tak i podle počtu účastníků (mentálně postižených, imobilních), jejich častostí a dynamiky zájmu o ně. U klientů pomalu dochází k poklesu aktivity a to hlavně důsledkem stárnutí. Proto se nejvíce činností orientuje na zachování soběstačnosti, dále na rukodělné činnosti, s cílem 3

4 využít zbytky dovedností a mobility, cvičení paměti a oživování dlouhodobé paměti, pohybové hry a tance s fyzioterapeutickým efektem, zájmově-kulturní činnosti, domácí práce. Klientům jsou aktivity nabízeny jak formou nabídky vyvěšené na společenské nástěnce, tak i slovně, individuálně. Zájmová a kulturní činnost Je především vázána na zájem a efektivitu témat, která jsou nabízena. Největší zájem je o taneční odpoledne při dechové i jiné hudbě spojené s návštěvou obyvatelek ÚSP Šebetov nebo ÚSP Svitav. Dále jsou to různé formy společenských her, vystoupení, setkání, výstav a jiných kulturních aktivit. Od jara do podzimu využíváme ústavní park, sportovní hřiště a okolí. V zimním období pobýváme spíše na tělocvičně, na pracovnách a v jídelně. Kulturní aktivity, které nabízíme v ústavu i mimo něj jsou především přizpůsobeny zájmu a tématu oblíbenosti. Jsou to především dechové koncerty, divadelní, sportovní a filmová představení, cirkusová vystoupení a mnoho dalších akcí, které probíhají ve Velkých Opatovicích, ale i v okolí. Klientům je nabídnuta účast s ohledem na počet a náročnost akce a též na dostupnost. Pro imobilní část klientů je zajištěno podobné téma nebo jiné v prostorách ústavu. Ale i tito klienti navštěvují jimi vybrané akce mimo ústav. Sportovní činnost Nabídka skupinového cvičení u klientů je přizpůsobena věku a náročnosti cvičení. Cvičení a sport je nabízen s ohledem na zdravotní stav a je spíše rekreační a nenáročný. Velké možnosti zdokonalení hybnosti nabízí rehabilitační cvičení a procvičování jednotlivých partií individuálně pracovnicemi rehabilitace. Častost cvičení je každodenní. Na změření sil jsme pořádali sportovní hry s klientkami ÚSP Šebetov. Celoročně využíváme k pobytu venku park jak k procházkám, tak k různým pohybovým hrám s náčiním i bez něj. Na procházky chodíme i do blízkého lesa, přírody v okolí a do města. V tělocvičně se snažíme o hry a tance s fyzioterapeutickým efektem. Nabídka akcí pořádaných pro klienty v ústavu i mimo něj: 7.1. kino Velké Opatovice film Příběh žraloka vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice hudební vystoupení Písničky naší babičky Speciální škola Blansko návštěva plesu spojená s vystoupením našich klientů 5.2. masopustní merenda Mezinárodní výstava psů v Brně taneční odpoledne k příležitosti oslavy sv. Valentýna v ÚSP Šebetov 4.3. kino Velké Opatovice film Polární expres vystoupení klientů na dětském karnevalu v Borotíně velikonoční pomlázka v ÚSP Šebetov 1.4. kino Velké Opatovice film Úžasňákovi vystoupení dětí MŠ Velké Opatovice Vítáme jaro taneční vystoupení klientů na setkání důchodců v Borotíně vystoupení dechové hudby Malohanačka návštěva pouťových atrakcí ve Velkých Opatovicích výlet do obce Ořechov rekonstrukce bitvy 1., 8., koncert dechové hudby ZUŠ k příležitosti 25. výročí založení školy 3.5. Čarodějáda v ÚSP Šebetov 4

5 4.5. pěvecké vystoupení Pedagogické školy Boskovice modely trucků ve Velkých Opatovicích koncert sborového zpěvu Moravskotřebovská arkáda závody trucků v Mohelnici 2.6. účast na Mezinárodním hudebním festivalu Plumlov vystoupení dětí z MŠ Jevíčko sportovní hry v ÚSP Šebetov zahradní slavnost MŠ Velké Opatovice turnaj v kuželkách Boskovice kino Velké Opatovice film hrdinové z říše Goja Majáles vernisáž ÚSP Šebetov cirkusové představení cirkus Berousek výlet Říčanská lávka - Říčany kino Velké Opatovice film Stars Wars kino Velké Opatovice film Roboti 7.8. oslava 5. výročí ÚSP Velké Opatovice rekreace klientů v Ředkovci Světlá nad Sázavou vystoupení klientů v Rájci Jestřebí kino Velké Opatovice film Madagaskar návštěva ÚSP Šebetov taneční odpoledne pro mentálně postižené občany v Brně hudební soutěž Doremi lázeňský pobyt v lázních Skalka vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice diskotéka trucky Velké Opatovice diskotéka společně s ÚSP Svitavy kino Velké Opatovice film Kouzelný kolotoč kino Velké Opatovice film Karlík a továrna na čokoládu koncert dechových hudeb v Jevíčku návštěva ÚSP Svitavy vystoupení harmonikářů v Olešnici soutěž Doremi v ÚSP Šebetov předvánoční výstava v Jaroměřicích spojená s prodejem mikulášské odpoledne v ústavu mikulášská nadílka v ÚSP Šebetov adventní odpoledne vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice v kině výlet do Brna a Slavkova u Brna adventní odpoledne vánoční koledování dechové hudby Malohanačka silvestrovské odpoledne s diskotékou Mimo tuto nabídku jezdí klienti pravidelně do Agrocentra Vísky hipoterapie, navštěvují místní kuželkářskou dráhu a účastní se bohoslužeb v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích. 5

6 Pracovní terapie Rukodělné činnosti jsou přizpůsobeny zájmu a náročnosti jednotlivých prací. Pracovny, které jsou tématicky zaměřeny, nabízejí klientům práci s textilem, papírem, dřevem, přírodninami, práci na tkalcovském stavu, malbu a jiné činnosti s tím spojené. Pod dohledem personálu pomáhají klienti při domácích pracích, které nejsou náročné úklid, mytí nádobí, stolování, manipulace s prádlem. Od jara do podzimu se zapojují do údržby parku i celého areálu ústavu. V zimním období se podílí na úklidu sněhu. Jednotlivé úkony jsou dobrovolné a nepřímo se dotýkají každodenního života. Psychoterapie Snažíme se využívat terapeutické metody podle využívaných prostředků: je to terapie hrou (sportovní, společenské), pracovní terapie, psychomotorická terapie (tanec, pohybové hry, relaxace), expresivní terapie (muzikoterapie, biblioterapie, alteterapie), terapie s účastí zvířete (hipoterapie Agrocentrum Vísky). Výchovná činnost V našem ústavu je zaměřena na komunikaci a kooperaci. Vedeme klienty ke kladným vztahům (oslovování, respektování). Snažíme se o oživování společenského chování při kulturních a společenských akcích. Snažíme se o zlepšení hygienických návyků. Cvičíme paměť a oživujeme dlouhodobou říkadly, popěvky, všeobecnými znalostmi a procvičováním čtení, psaní a počítání. Učíme se manipulovat s věcmi denní potřeby (klíče, peníze). Tyto procesy jsou dlouhodobé a u každého klienta individuální. Všechny tyto návyky jsou pak zúročeny při pobytu u rodinných příslušníků, na zájezdech, rekreacích a dalších společenských setkáních. Na všech nabízených činnostech se podílí pracovníci sociální péče, zdravotničtí pracovníci i ostatní personál ústavu. I.1.5 Standardy kvality sociální péče Na písemném zpracování a zavádění standardů do praxe zaměstnanci zařízení intenzivně pracují. Nápomocné k práci jsou různá školení a semináře, která problematiku standardů pomáhají pochopit. S vypracovaným nebo diskutovaným standardem se snaží pracovníci seznamovat klienty zařízení a jejich opatrovníky. Proces zavádění standardů je dlouhodobý, ale již nyní v určitých oblastech poznáváme, že došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem zařízení. 2. Zdravotní péče I.2.1 Zajištění lékařské péče, hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních Lékařská péče V roce 2005 zajišťoval lékařskou službu v ústavu MUDr. Regueyra s ordinací zdravotního střediska ve Velkých Opatovicích. Ordinační hodiny lékaře pro veřejnost jsou stejné jako pro klienty ÚSP Velké Opatovice. Klienti lékaře navštěvují převážně v ordinaci zdravotního střediska. Do ústavu lékař dochází podle potřeby (akutní stavy, imobilita klientů, administrativní práce). 6

7 Lékařská péče mimo pracovní dobu je zajištěna pohotovostní službou ve stanoveném rozsahu. V případě akutních ohrožujících stavů je přímo ve Velkých Opatovicích rychlá záchranná služba. Do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně psychiatr MUDr. Bránská, podle potřeby psycholog Mgr. Moučková a kožní lékař MUDr. Krejčířová. Většina vyšetření klientů se ale provádí v ordinacích těchto lékařů. Předpisy léků vybavují lékaři, kteří lék klientovi doporučili. Léky předepisují na různou dobu 1 až 3 měsíce. Problémem je časová náročnost sledovat a zajišťovat léky. Hospitalizace klientů Odborné oddělení a zdravotnické zařízení Počet klientů Počet dnů Ortopedie Boskovice 2 36 Interní Boskovice 6 58 Chirurgie Boskovice 6 92 Kožní Blansko 2 45 Psychiatrie Brno Oční Brno 1 3 Čelistní chirurgie Brno 1 4 Celkem I.2.2 Prevence dekubitů, vybavenost antidekubitálními pomůckami Za posledních 5 let nedošlo díky důsledné prevenci u klientů ke vzniku dekubitu. V péči o inkontinentní, ležící, vážně nemocné klienty využívá personál k ošetřovatelským činnostem ošetřovatelské standardy, ošetřovatelský proces. Z pomůcek se uplatňují antidekubitní matrace, podložky, podkládací pomůcky, polohovací lůžka, sprchová lůžka, masážní techniky, kosmetika určená pro prevenci dekubitů. Hodnocení rizika vzniku dekubitu polohování pacienta. I.2.3 Hygienický standard Hygienický standard u klientů je zaměřen k zachování soběstačnosti nebo k podpoře a pomoci s hygienickými úkony podle individuálních potřeb klientů. K hygieně jsou určeny místnosti koupelny, umývárny, sprchová lůžka při úkonech jsou respektována práva klientů na soukromí. U inkontinentních klientů jsou předepisovány lékařem podle stupně inkontinence pomůcky pro inkontinenci (absorpční kalhotky), používají se kosmetické přípravky, nácvikové techniky, dodržuje se důsledná hygiena. Protiepidemická opatření, zakotvená v provozním řádu, kontrolují pracovníci hygienické služby, dílčí úkoly (např. očkování, dodržování hygieny, práce s infekčním materiálem atd.) kontroluje pravidelně v zařízení vedoucí ošetřovatelského útvaru. I.2.4 Rehabilitace Rehabilitaci v zařízení zajišťují 2 proškolené pracovnice, se kterými spolupracuje ústavní lékař a rehabilitační lékař. 7

8 Rehabilitace je zaměřena na úkony, které mohou pracovnice vykonávat: vodoléčba, individuální a skupinová cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky soběstačnosti chůze, používání masážních přístrojů, rotopedů, míčů, stuh, kruhů, chodítek. Ergoterapeutická cvičení se zaměřují na získání dovedností s úkony zamykání klíčem, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, které povedou k větší soběstačnosti klientů. Některé přístroje, které na rehabilitaci jsou, nemohou být pro nedostatečnou kvalifikaci pracovnic používány. I.2.5 Vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů Imobilní klienti mohou být do našeho zařízení přijímáni zařízení je bezbariérové, vybavené výtahem, vozíky, zvedacími zařízeními. I.2.6 Restriktivní opatření Síťové lůžko bylo demontováno v roce 2004, na oddělení bylo nahrazeno klasickým lůžkem. V roce 2005 nebylo použito. II. Plnění úkolů v personální oblasti II.1 Struktura a počty zaměstnanců (dle jednotlivých funkcí) ke konci sledovaného období Funkce Počet zaměstnanců Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Účetní 1 Sociální pracovnice 1 PSP pracovní terapie 5 Vedoucí ošetřovatelské péče 1 Sestra 11 Ošetřovatelka 1 PSP přímá obslužná péče 14 Vedoucí stravování 1 Směnová kuchařka 4 Kuchařka 5 Vedoucí údržby 1 Údržbář řidič 1 Údržbář 2 Krejčí, pradlena 5 Uklízečka 5 Vrátný 3 Celkem 64 8

9 II.2 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Odborné služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně proškolení zaměstnanců zajišťuje p. Milan Švancara, Újezd u Kunštátu 1. Ve sledovaném období se v organizaci nestal žádný pracovní úraz. II.3 Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období Funkce Kalendářní dny nemoci Procento nemocnosti Sociální pracovnice 7 1,91 PSP pracovní terapie 160 9,22 Sestra 67 1,79 Ošetřovatelka ,60 Vedoucí stravování 10 2,73 Směnová kuchařka 119 7,99 Kuchařka 48 2,63 Údržbář ,38 Pradlena 51 2,79 Uklízečka 146 8,00 Vrátný 9 0,96 Celkem za organizaci 864 3,77 II.4 Vzdělávání zaměstnanců Během roku se zaměstnanci jednotlivých úseků zúčastňují různých seminářů konaných v organizaci i mimo ni: Úsek Druh semináře ředitel zavádění standardů sociální péče ekonomka aktualizace účetních předpisů, zavádění standardů sociální péče mzdová účetní změny v daňovém zákoně, důchodové a nemocenské pojištění, zavádění standardů sociální péče provozní účetní spisová a archivní služba sociální pracovnice právní úprava sociálních služeb a ústavní sociální služba, zavádění standardů sociální péče stravovací provoz požadavky vyplývající z nařízení EU k hygieně potravin a pokrmů vedoucí ošetřovatelské péče nové trendy léčby schizofrenie, jednání se svízelnými typy klientů, zavádění standardů sociální péče 9

10 sestry, ošetřovatelky, PSP přímá obslužná péče, PSP pracovní terapie sestry, ošetřovatelky, PSP přímá obslužná péče, PSP pracovní terapie, zástupci ostatních úseků aktivizace mentálně postižených osob v ústavní péči, individuální plány, předlékařská první pomoc zavádění standardů sociální péče, komunikace s problémovými typy klientů III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1 Výnosy III.1.1. Rozbor plných úhrad za pobyt, příjem za bezmocnost Denně Měsíčně 1.lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 78,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 204, ,00 2. lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 65,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 191, ,00 3.lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 56,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 182, ,00 III.1.2. Počet klientů, kterým byla přiznána bezmocnost a jaký druh bezmocnosti Druh bezmocnosti Částka bezmocnosti Počet klientů Částečná 472,- 64 Převážná 944,- 33 Úplná 1 770,- 3 Celkový počet klientů 100 III.1.3. Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od klientů za sledované období Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt v roce 2005 je 12,25. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt klientů v roce 2005 činí 4 414,- Kč. 10

11 III.2 Náklady III.2.1. Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu Druh odpadu Množství Cena za odvoz a likvidaci odpadu směsný komunální odpad 8,72 t 2 500,- Kč/t zdravotnický odpad 120 l 8,93 Kč/l III.3 Dotace a příspěvky III.3.1. Rozpis příspěvků přijatých z rozpočtu zřizovatele Účel tis. Kč čerpání příspěvek na provoz bez účelového určení zcela vyčerpán příspěvek na provoz účelově určený na nákup pomůcek pro imobilní klienty 54 invalidní vozíky, klozetové křeslo, chodítko čtyřkolové, toaletní vozík (viz. bod V.1 účet 028) III.4 Investice V roce 2005 se uskutečnily následující investiční akce: - zhotovení venkovních okenních žaluzií na rehabilitaci - vybavení části budovy elektronickým přístupovým systémem - výstavba pergoly v parku - nákup řídícího serveru (umožnění zapojení všech osobních počítačů) III.5 Doplňková činnost V organizaci jsou povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti: - hostinská činnost příležitostný prodej stravy firmám provádějícím v ústavu různé práce - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - specializovaný maloobchod prodej výrobků vyrobených v rámci pracovní terapie U všech okruhů doplňkové činnosti je zajištěno oddělené účtování a žádný okruh není ztrátový. III.6 Přehled o přijatých darech a jejich použití Peněžní dar Dárce Kč Účel Josef Vrbas Olešnice 4 000,- nákup občerstvení pro klienty na silvestrovské posezení 11

12 Věcné dary Dárce Hodnota Specifikace a účel daru v Kč Nadace Charty 77 Praha 8 330,- počítačové sestavy podpora vzdělávání klientů DAVO TRADING spol. s r.o. 370,- potraviny na Mikuláše pro klienty Drnovice DEUTSCH-DOST s.r.o. Konice 6 559,- potraviny na mikulášské a silvestrovské posezení pro klienty APRO DELTA s.r.o. Brno 2 436,- vlasové šampony pro klienty Superkancelář s.r.o. Kolín 2 500,- materiál na pracovní terapii klientů Josef Kopřiva V. Opatovice 300,- chladnička přechodné uložení nebezpečného odpadu Lubomír Klimeš Uhřice 2 000,- materiál na pracovní terapii klientů Ladislav Pospíšil V. Opatovice 1 000,- potraviny na silvestrovské posezení pro klienty IV. Kontrolní činnost IV.1 Plán kontrolní činnosti Zaměření Termín Zajišťuje dodržování termínů splatnosti pohledávek a závazků měsíčně ekonomka nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a čtvrtletně ředitel, ekonomka ceninami vkladní knížky obyvatel pololetně ekonomka, mzdová účetní hospodaření s depozity obyvatel, KF obyvatel pololetně ekonomka, mzdová účetní kontrola účetních dokladů před zaúčtováním měsíčně ekonomka autoprovoz prvotní evidence čtvrtletně ekonomka kontrola záručních lhůt potravin čtvrtletně vedoucí stravování kontrola zásob potravin, uložení potravin ve skladech čtvrtletně vedoucí stravování kontrola nákupů pro obyvatele, šatní lístky čtvrtletně sociální pracovnice kontrola hospodaření s el. energií, zem. plynem, čtvrtletně ředitel, vedoucí údržby vodou kontrola správnosti záznamů o úhradách a vratkách měsíčně ekonomka za pobyt klientů zdravotní péče ubytování, hygiena klientů měsíčně vedoucí ošetřov. péče kontrola služeb zdravot. úseku čtvrtletně vedoucí ošetřov. péče kontrola hygien. norem ve stravovacím provoze, pololetně vedoucí stravování technologické postupy IV.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Schvalovacími postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního se zajišťuje předběžná kontrola operací. Ředitelem organizace je stanoven plán kontrolní činnosti, který obsahuje zaměření kontroly, určení 12

13 pracovníka odpovědného za provedení kontroly a četnost kontrol. Provedené kontroly se zapisují do deníku kontrol s uvedením, zda se jedná o kontrolu průběžnou nebo následnou. Z výsledků finančních kontrol za rok 2005 vyplývá, že v organizaci nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. IV.3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány Datum Kontrolní orgán Kontrolované místo Kontrolní zjištění Krajská hygienická stanice stravovací provoz nápravná opatření Jm. kraje nebyla uložena OSSZ Blansko kontrola pojistného, provádění nápravná opatření nemocen. pojištění a plnění nebyla uložena úkolů v důchod. pojištění 3.8. Odbor kontroly Jm. kraje realizace nápravných opatření nápravná opatření 8.9. Krajská hygienická stanice Jm. kraje přijatých k výsledkům kontroly stravovací provoz byla realizována nápravná opatření nebyla uložena V. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků řeší Směrnice č. 24, Příkaz ředitele č. 1/2005. Jsou stanoveny dílčí inventarizační komise, které provedou inventuru skutečných stavů majetku a závazků, sestaví inventarizační zápisy a předají je hlavní inventarizační komisi k posouzení a sepsání zápisu hlavní inventarizační komise. Z výsledků inventarizace za rok 2005 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Velké Opatovice Ing. Zdeněk Cápal ředitel ÚSP Velké Opatovice 13

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací obce Víceměřice, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více