Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace za rok

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální péče I.1.1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci sledovaného období, obložnost v %, členění dle zdravotního stavu včetně členění na ošetřovatelská a standardní lůžka, počet příjmů a ukončení pobytu, průměrný věk klientů Kapacita zařízení 124 lůžek Počet klientů k Využití obložnosti Měsíc Počet klientů % 98,39 98,39 98,39 98,39 98,39 98,39 98,13 97,58 97,58 97,58 97,46 96,77 obložnosti Průměrná obložnost za rok 2005 je 97,95 %. Zdravotní skladba klientů Imobilní 9 Částečně imobilní 8 Inkontinence lehká 7 středně těžká 9 těžká 6 Klienti sledovaní pro diagnózu: ICHS 13 Hypertenze 25 Diabetes mel. 9 Onkologické onemocnění 5 Epilepsie 31 I.1.2 Úroveň bydlení počet pokojů a lůžek, vybavenost Členění pokojů Pokoje I. oddělení II. oddělení III. oddělení Chráněné Celkem bydlení 1. lůžkové lůžkové lůžkové Počet lůžek

3 Klienti mají na pokojích vedle základního vybavení (postele, židle, stoly, poličky) vlastní křesla, televizní přijímače, rozhlasové přijímače, magnetofony, obrázky, hračky, výrobky vyrobené v rámci pracovní terapie apod. I.1.3 Úroveň poskytovaných služeb - stravování klientů, stravovací jednotka, konzultace stravy, dodržování norem průměrných nákladů na potraviny, další poskytované služby V zařízení se poskytuje strava normální, dietní a diabetická. Druh stravy Stravovací jednotka Počet klientů normální 60,- Kč 92 dietní 61,- Kč 21 diabetická 62,- Kč 7 Složení stravy co se týče bílkovin, tuků, vitamínů apod. je kontrolováno a schvalováno praktickým lékařem MUDr. Regueyrou. Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny za rok 2005 Druh stravy Stanovená norma nákladů Hodnota skutečně Rozdíl na potraviny spotřebovaných potravin normální ,50 Kč ,82 Kč - 16,32 Kč dietní ,75 Kč ,61 Kč - 116,86 Kč diabetická ,00 Kč ,02 Kč + 1,98 Kč Celkem - 131,20 Kč Služby pro klienty Klienti pravidelně využívají služeb kadeřnice, služeb masérky, jedenkrát za měsíc přijíždí do ústavu pedikérka. Doba návštěv V pracovní dny denně: V sobotu a neděli: hodin hodin Kromě toho každá třetí neděle v měsíci je návštěvní, v ústavu je přítomen pan ředitel, vrchní sestra a sociální pracovnice k podání potřebných informací. I.1.4 Organizování a provádění volnočasových aktivit (zájmová činnost, kulturní a sportovní akce, pracovní terapie), výchovná a pedagogická činnost Volnočasové aktivity v našem zařízení jsou přizpůsobeny zájmu klientů a jejich rozhodnutí, které z aktivit se zúčastní. Naše aktivity, vyvíjené vůči klientovi, by měli být chápány jako nabídky služeb, které mohou uspokojit jen část specifických potřeb. Aktivity jsou plánovány s ohledem jak na efektivitu druhů činností, programů, tak i podle počtu účastníků (mentálně postižených, imobilních), jejich častostí a dynamiky zájmu o ně. U klientů pomalu dochází k poklesu aktivity a to hlavně důsledkem stárnutí. Proto se nejvíce činností orientuje na zachování soběstačnosti, dále na rukodělné činnosti, s cílem 3

4 využít zbytky dovedností a mobility, cvičení paměti a oživování dlouhodobé paměti, pohybové hry a tance s fyzioterapeutickým efektem, zájmově-kulturní činnosti, domácí práce. Klientům jsou aktivity nabízeny jak formou nabídky vyvěšené na společenské nástěnce, tak i slovně, individuálně. Zájmová a kulturní činnost Je především vázána na zájem a efektivitu témat, která jsou nabízena. Největší zájem je o taneční odpoledne při dechové i jiné hudbě spojené s návštěvou obyvatelek ÚSP Šebetov nebo ÚSP Svitav. Dále jsou to různé formy společenských her, vystoupení, setkání, výstav a jiných kulturních aktivit. Od jara do podzimu využíváme ústavní park, sportovní hřiště a okolí. V zimním období pobýváme spíše na tělocvičně, na pracovnách a v jídelně. Kulturní aktivity, které nabízíme v ústavu i mimo něj jsou především přizpůsobeny zájmu a tématu oblíbenosti. Jsou to především dechové koncerty, divadelní, sportovní a filmová představení, cirkusová vystoupení a mnoho dalších akcí, které probíhají ve Velkých Opatovicích, ale i v okolí. Klientům je nabídnuta účast s ohledem na počet a náročnost akce a též na dostupnost. Pro imobilní část klientů je zajištěno podobné téma nebo jiné v prostorách ústavu. Ale i tito klienti navštěvují jimi vybrané akce mimo ústav. Sportovní činnost Nabídka skupinového cvičení u klientů je přizpůsobena věku a náročnosti cvičení. Cvičení a sport je nabízen s ohledem na zdravotní stav a je spíše rekreační a nenáročný. Velké možnosti zdokonalení hybnosti nabízí rehabilitační cvičení a procvičování jednotlivých partií individuálně pracovnicemi rehabilitace. Častost cvičení je každodenní. Na změření sil jsme pořádali sportovní hry s klientkami ÚSP Šebetov. Celoročně využíváme k pobytu venku park jak k procházkám, tak k různým pohybovým hrám s náčiním i bez něj. Na procházky chodíme i do blízkého lesa, přírody v okolí a do města. V tělocvičně se snažíme o hry a tance s fyzioterapeutickým efektem. Nabídka akcí pořádaných pro klienty v ústavu i mimo něj: 7.1. kino Velké Opatovice film Příběh žraloka vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice hudební vystoupení Písničky naší babičky Speciální škola Blansko návštěva plesu spojená s vystoupením našich klientů 5.2. masopustní merenda Mezinárodní výstava psů v Brně taneční odpoledne k příležitosti oslavy sv. Valentýna v ÚSP Šebetov 4.3. kino Velké Opatovice film Polární expres vystoupení klientů na dětském karnevalu v Borotíně velikonoční pomlázka v ÚSP Šebetov 1.4. kino Velké Opatovice film Úžasňákovi vystoupení dětí MŠ Velké Opatovice Vítáme jaro taneční vystoupení klientů na setkání důchodců v Borotíně vystoupení dechové hudby Malohanačka návštěva pouťových atrakcí ve Velkých Opatovicích výlet do obce Ořechov rekonstrukce bitvy 1., 8., koncert dechové hudby ZUŠ k příležitosti 25. výročí založení školy 3.5. Čarodějáda v ÚSP Šebetov 4

5 4.5. pěvecké vystoupení Pedagogické školy Boskovice modely trucků ve Velkých Opatovicích koncert sborového zpěvu Moravskotřebovská arkáda závody trucků v Mohelnici 2.6. účast na Mezinárodním hudebním festivalu Plumlov vystoupení dětí z MŠ Jevíčko sportovní hry v ÚSP Šebetov zahradní slavnost MŠ Velké Opatovice turnaj v kuželkách Boskovice kino Velké Opatovice film hrdinové z říše Goja Majáles vernisáž ÚSP Šebetov cirkusové představení cirkus Berousek výlet Říčanská lávka - Říčany kino Velké Opatovice film Stars Wars kino Velké Opatovice film Roboti 7.8. oslava 5. výročí ÚSP Velké Opatovice rekreace klientů v Ředkovci Světlá nad Sázavou vystoupení klientů v Rájci Jestřebí kino Velké Opatovice film Madagaskar návštěva ÚSP Šebetov taneční odpoledne pro mentálně postižené občany v Brně hudební soutěž Doremi lázeňský pobyt v lázních Skalka vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice diskotéka trucky Velké Opatovice diskotéka společně s ÚSP Svitavy kino Velké Opatovice film Kouzelný kolotoč kino Velké Opatovice film Karlík a továrna na čokoládu koncert dechových hudeb v Jevíčku návštěva ÚSP Svitavy vystoupení harmonikářů v Olešnici soutěž Doremi v ÚSP Šebetov předvánoční výstava v Jaroměřicích spojená s prodejem mikulášské odpoledne v ústavu mikulášská nadílka v ÚSP Šebetov adventní odpoledne vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice v kině výlet do Brna a Slavkova u Brna adventní odpoledne vánoční koledování dechové hudby Malohanačka silvestrovské odpoledne s diskotékou Mimo tuto nabídku jezdí klienti pravidelně do Agrocentra Vísky hipoterapie, navštěvují místní kuželkářskou dráhu a účastní se bohoslužeb v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích. 5

6 Pracovní terapie Rukodělné činnosti jsou přizpůsobeny zájmu a náročnosti jednotlivých prací. Pracovny, které jsou tématicky zaměřeny, nabízejí klientům práci s textilem, papírem, dřevem, přírodninami, práci na tkalcovském stavu, malbu a jiné činnosti s tím spojené. Pod dohledem personálu pomáhají klienti při domácích pracích, které nejsou náročné úklid, mytí nádobí, stolování, manipulace s prádlem. Od jara do podzimu se zapojují do údržby parku i celého areálu ústavu. V zimním období se podílí na úklidu sněhu. Jednotlivé úkony jsou dobrovolné a nepřímo se dotýkají každodenního života. Psychoterapie Snažíme se využívat terapeutické metody podle využívaných prostředků: je to terapie hrou (sportovní, společenské), pracovní terapie, psychomotorická terapie (tanec, pohybové hry, relaxace), expresivní terapie (muzikoterapie, biblioterapie, alteterapie), terapie s účastí zvířete (hipoterapie Agrocentrum Vísky). Výchovná činnost V našem ústavu je zaměřena na komunikaci a kooperaci. Vedeme klienty ke kladným vztahům (oslovování, respektování). Snažíme se o oživování společenského chování při kulturních a společenských akcích. Snažíme se o zlepšení hygienických návyků. Cvičíme paměť a oživujeme dlouhodobou říkadly, popěvky, všeobecnými znalostmi a procvičováním čtení, psaní a počítání. Učíme se manipulovat s věcmi denní potřeby (klíče, peníze). Tyto procesy jsou dlouhodobé a u každého klienta individuální. Všechny tyto návyky jsou pak zúročeny při pobytu u rodinných příslušníků, na zájezdech, rekreacích a dalších společenských setkáních. Na všech nabízených činnostech se podílí pracovníci sociální péče, zdravotničtí pracovníci i ostatní personál ústavu. I.1.5 Standardy kvality sociální péče Na písemném zpracování a zavádění standardů do praxe zaměstnanci zařízení intenzivně pracují. Nápomocné k práci jsou různá školení a semináře, která problematiku standardů pomáhají pochopit. S vypracovaným nebo diskutovaným standardem se snaží pracovníci seznamovat klienty zařízení a jejich opatrovníky. Proces zavádění standardů je dlouhodobý, ale již nyní v určitých oblastech poznáváme, že došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem zařízení. 2. Zdravotní péče I.2.1 Zajištění lékařské péče, hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních Lékařská péče V roce 2005 zajišťoval lékařskou službu v ústavu MUDr. Regueyra s ordinací zdravotního střediska ve Velkých Opatovicích. Ordinační hodiny lékaře pro veřejnost jsou stejné jako pro klienty ÚSP Velké Opatovice. Klienti lékaře navštěvují převážně v ordinaci zdravotního střediska. Do ústavu lékař dochází podle potřeby (akutní stavy, imobilita klientů, administrativní práce). 6

7 Lékařská péče mimo pracovní dobu je zajištěna pohotovostní službou ve stanoveném rozsahu. V případě akutních ohrožujících stavů je přímo ve Velkých Opatovicích rychlá záchranná služba. Do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně psychiatr MUDr. Bránská, podle potřeby psycholog Mgr. Moučková a kožní lékař MUDr. Krejčířová. Většina vyšetření klientů se ale provádí v ordinacích těchto lékařů. Předpisy léků vybavují lékaři, kteří lék klientovi doporučili. Léky předepisují na různou dobu 1 až 3 měsíce. Problémem je časová náročnost sledovat a zajišťovat léky. Hospitalizace klientů Odborné oddělení a zdravotnické zařízení Počet klientů Počet dnů Ortopedie Boskovice 2 36 Interní Boskovice 6 58 Chirurgie Boskovice 6 92 Kožní Blansko 2 45 Psychiatrie Brno Oční Brno 1 3 Čelistní chirurgie Brno 1 4 Celkem I.2.2 Prevence dekubitů, vybavenost antidekubitálními pomůckami Za posledních 5 let nedošlo díky důsledné prevenci u klientů ke vzniku dekubitu. V péči o inkontinentní, ležící, vážně nemocné klienty využívá personál k ošetřovatelským činnostem ošetřovatelské standardy, ošetřovatelský proces. Z pomůcek se uplatňují antidekubitní matrace, podložky, podkládací pomůcky, polohovací lůžka, sprchová lůžka, masážní techniky, kosmetika určená pro prevenci dekubitů. Hodnocení rizika vzniku dekubitu polohování pacienta. I.2.3 Hygienický standard Hygienický standard u klientů je zaměřen k zachování soběstačnosti nebo k podpoře a pomoci s hygienickými úkony podle individuálních potřeb klientů. K hygieně jsou určeny místnosti koupelny, umývárny, sprchová lůžka při úkonech jsou respektována práva klientů na soukromí. U inkontinentních klientů jsou předepisovány lékařem podle stupně inkontinence pomůcky pro inkontinenci (absorpční kalhotky), používají se kosmetické přípravky, nácvikové techniky, dodržuje se důsledná hygiena. Protiepidemická opatření, zakotvená v provozním řádu, kontrolují pracovníci hygienické služby, dílčí úkoly (např. očkování, dodržování hygieny, práce s infekčním materiálem atd.) kontroluje pravidelně v zařízení vedoucí ošetřovatelského útvaru. I.2.4 Rehabilitace Rehabilitaci v zařízení zajišťují 2 proškolené pracovnice, se kterými spolupracuje ústavní lékař a rehabilitační lékař. 7

8 Rehabilitace je zaměřena na úkony, které mohou pracovnice vykonávat: vodoléčba, individuální a skupinová cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky soběstačnosti chůze, používání masážních přístrojů, rotopedů, míčů, stuh, kruhů, chodítek. Ergoterapeutická cvičení se zaměřují na získání dovedností s úkony zamykání klíčem, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, které povedou k větší soběstačnosti klientů. Některé přístroje, které na rehabilitaci jsou, nemohou být pro nedostatečnou kvalifikaci pracovnic používány. I.2.5 Vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů Imobilní klienti mohou být do našeho zařízení přijímáni zařízení je bezbariérové, vybavené výtahem, vozíky, zvedacími zařízeními. I.2.6 Restriktivní opatření Síťové lůžko bylo demontováno v roce 2004, na oddělení bylo nahrazeno klasickým lůžkem. V roce 2005 nebylo použito. II. Plnění úkolů v personální oblasti II.1 Struktura a počty zaměstnanců (dle jednotlivých funkcí) ke konci sledovaného období Funkce Počet zaměstnanců Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Účetní 1 Sociální pracovnice 1 PSP pracovní terapie 5 Vedoucí ošetřovatelské péče 1 Sestra 11 Ošetřovatelka 1 PSP přímá obslužná péče 14 Vedoucí stravování 1 Směnová kuchařka 4 Kuchařka 5 Vedoucí údržby 1 Údržbář řidič 1 Údržbář 2 Krejčí, pradlena 5 Uklízečka 5 Vrátný 3 Celkem 64 8

9 II.2 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Odborné služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně proškolení zaměstnanců zajišťuje p. Milan Švancara, Újezd u Kunštátu 1. Ve sledovaném období se v organizaci nestal žádný pracovní úraz. II.3 Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období Funkce Kalendářní dny nemoci Procento nemocnosti Sociální pracovnice 7 1,91 PSP pracovní terapie 160 9,22 Sestra 67 1,79 Ošetřovatelka ,60 Vedoucí stravování 10 2,73 Směnová kuchařka 119 7,99 Kuchařka 48 2,63 Údržbář ,38 Pradlena 51 2,79 Uklízečka 146 8,00 Vrátný 9 0,96 Celkem za organizaci 864 3,77 II.4 Vzdělávání zaměstnanců Během roku se zaměstnanci jednotlivých úseků zúčastňují různých seminářů konaných v organizaci i mimo ni: Úsek Druh semináře ředitel zavádění standardů sociální péče ekonomka aktualizace účetních předpisů, zavádění standardů sociální péče mzdová účetní změny v daňovém zákoně, důchodové a nemocenské pojištění, zavádění standardů sociální péče provozní účetní spisová a archivní služba sociální pracovnice právní úprava sociálních služeb a ústavní sociální služba, zavádění standardů sociální péče stravovací provoz požadavky vyplývající z nařízení EU k hygieně potravin a pokrmů vedoucí ošetřovatelské péče nové trendy léčby schizofrenie, jednání se svízelnými typy klientů, zavádění standardů sociální péče 9

10 sestry, ošetřovatelky, PSP přímá obslužná péče, PSP pracovní terapie sestry, ošetřovatelky, PSP přímá obslužná péče, PSP pracovní terapie, zástupci ostatních úseků aktivizace mentálně postižených osob v ústavní péči, individuální plány, předlékařská první pomoc zavádění standardů sociální péče, komunikace s problémovými typy klientů III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1 Výnosy III.1.1. Rozbor plných úhrad za pobyt, příjem za bezmocnost Denně Měsíčně 1.lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 78,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 204, ,00 2. lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 65,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 191, ,00 3.lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 56,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 182, ,00 III.1.2. Počet klientů, kterým byla přiznána bezmocnost a jaký druh bezmocnosti Druh bezmocnosti Částka bezmocnosti Počet klientů Částečná 472,- 64 Převážná 944,- 33 Úplná 1 770,- 3 Celkový počet klientů 100 III.1.3. Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od klientů za sledované období Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt v roce 2005 je 12,25. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt klientů v roce 2005 činí 4 414,- Kč. 10

11 III.2 Náklady III.2.1. Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu Druh odpadu Množství Cena za odvoz a likvidaci odpadu směsný komunální odpad 8,72 t 2 500,- Kč/t zdravotnický odpad 120 l 8,93 Kč/l III.3 Dotace a příspěvky III.3.1. Rozpis příspěvků přijatých z rozpočtu zřizovatele Účel tis. Kč čerpání příspěvek na provoz bez účelového určení zcela vyčerpán příspěvek na provoz účelově určený na nákup pomůcek pro imobilní klienty 54 invalidní vozíky, klozetové křeslo, chodítko čtyřkolové, toaletní vozík (viz. bod V.1 účet 028) III.4 Investice V roce 2005 se uskutečnily následující investiční akce: - zhotovení venkovních okenních žaluzií na rehabilitaci - vybavení části budovy elektronickým přístupovým systémem - výstavba pergoly v parku - nákup řídícího serveru (umožnění zapojení všech osobních počítačů) III.5 Doplňková činnost V organizaci jsou povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti: - hostinská činnost příležitostný prodej stravy firmám provádějícím v ústavu různé práce - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - specializovaný maloobchod prodej výrobků vyrobených v rámci pracovní terapie U všech okruhů doplňkové činnosti je zajištěno oddělené účtování a žádný okruh není ztrátový. III.6 Přehled o přijatých darech a jejich použití Peněžní dar Dárce Kč Účel Josef Vrbas Olešnice 4 000,- nákup občerstvení pro klienty na silvestrovské posezení 11

12 Věcné dary Dárce Hodnota Specifikace a účel daru v Kč Nadace Charty 77 Praha 8 330,- počítačové sestavy podpora vzdělávání klientů DAVO TRADING spol. s r.o. 370,- potraviny na Mikuláše pro klienty Drnovice DEUTSCH-DOST s.r.o. Konice 6 559,- potraviny na mikulášské a silvestrovské posezení pro klienty APRO DELTA s.r.o. Brno 2 436,- vlasové šampony pro klienty Superkancelář s.r.o. Kolín 2 500,- materiál na pracovní terapii klientů Josef Kopřiva V. Opatovice 300,- chladnička přechodné uložení nebezpečného odpadu Lubomír Klimeš Uhřice 2 000,- materiál na pracovní terapii klientů Ladislav Pospíšil V. Opatovice 1 000,- potraviny na silvestrovské posezení pro klienty IV. Kontrolní činnost IV.1 Plán kontrolní činnosti Zaměření Termín Zajišťuje dodržování termínů splatnosti pohledávek a závazků měsíčně ekonomka nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a čtvrtletně ředitel, ekonomka ceninami vkladní knížky obyvatel pololetně ekonomka, mzdová účetní hospodaření s depozity obyvatel, KF obyvatel pololetně ekonomka, mzdová účetní kontrola účetních dokladů před zaúčtováním měsíčně ekonomka autoprovoz prvotní evidence čtvrtletně ekonomka kontrola záručních lhůt potravin čtvrtletně vedoucí stravování kontrola zásob potravin, uložení potravin ve skladech čtvrtletně vedoucí stravování kontrola nákupů pro obyvatele, šatní lístky čtvrtletně sociální pracovnice kontrola hospodaření s el. energií, zem. plynem, čtvrtletně ředitel, vedoucí údržby vodou kontrola správnosti záznamů o úhradách a vratkách měsíčně ekonomka za pobyt klientů zdravotní péče ubytování, hygiena klientů měsíčně vedoucí ošetřov. péče kontrola služeb zdravot. úseku čtvrtletně vedoucí ošetřov. péče kontrola hygien. norem ve stravovacím provoze, pololetně vedoucí stravování technologické postupy IV.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Schvalovacími postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního se zajišťuje předběžná kontrola operací. Ředitelem organizace je stanoven plán kontrolní činnosti, který obsahuje zaměření kontroly, určení 12

13 pracovníka odpovědného za provedení kontroly a četnost kontrol. Provedené kontroly se zapisují do deníku kontrol s uvedením, zda se jedná o kontrolu průběžnou nebo následnou. Z výsledků finančních kontrol za rok 2005 vyplývá, že v organizaci nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. IV.3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány Datum Kontrolní orgán Kontrolované místo Kontrolní zjištění Krajská hygienická stanice stravovací provoz nápravná opatření Jm. kraje nebyla uložena OSSZ Blansko kontrola pojistného, provádění nápravná opatření nemocen. pojištění a plnění nebyla uložena úkolů v důchod. pojištění 3.8. Odbor kontroly Jm. kraje realizace nápravných opatření nápravná opatření 8.9. Krajská hygienická stanice Jm. kraje přijatých k výsledkům kontroly stravovací provoz byla realizována nápravná opatření nebyla uložena V. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků řeší Směrnice č. 24, Příkaz ředitele č. 1/2005. Jsou stanoveny dílčí inventarizační komise, které provedou inventuru skutečných stavů majetku a závazků, sestaví inventarizační zápisy a předají je hlavní inventarizační komisi k posouzení a sepsání zápisu hlavní inventarizační komise. Z výsledků inventarizace za rok 2005 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Velké Opatovice Ing. Zdeněk Cápal ředitel ÚSP Velké Opatovice 13

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Základní údaje o

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu, nebo emailem

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 Základní údaje o organizaci: Název: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Sídlo: Soběsuky

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST... 3 1.1 CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2008... 3 1.2 POSLÁNÍ... 5 1.3 NAŠE

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. Masarykova 542 742 58 Příbor tel: 556 722 250 (ústředna) mobil:604 236 518 socialni@ddpribor.cz www.domovpribor.cz

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2014 Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice: I. Základní údaje o organizaci

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

1. Profil organizace 2. Sociální péče a služby 3. Zájmová a podpůrná činnost 4. Přehled sportovních a kulturních akcí 5. Zdravotní péče a rehabilitace 6. Personální oblast 7. Ekonomické údaje 8. Kontakty

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více