Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace za rok

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální péče I.1.1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci sledovaného období, obložnost v %, členění dle zdravotního stavu včetně členění na ošetřovatelská a standardní lůžka, počet příjmů a ukončení pobytu, průměrný věk klientů Kapacita zařízení 124 lůžek Počet klientů k Využití obložnosti Měsíc Počet klientů % 98,39 98,39 98,39 98,39 98,39 98,39 98,13 97,58 97,58 97,58 97,46 96,77 obložnosti Průměrná obložnost za rok 2005 je 97,95 %. Zdravotní skladba klientů Imobilní 9 Částečně imobilní 8 Inkontinence lehká 7 středně těžká 9 těžká 6 Klienti sledovaní pro diagnózu: ICHS 13 Hypertenze 25 Diabetes mel. 9 Onkologické onemocnění 5 Epilepsie 31 I.1.2 Úroveň bydlení počet pokojů a lůžek, vybavenost Členění pokojů Pokoje I. oddělení II. oddělení III. oddělení Chráněné Celkem bydlení 1. lůžkové lůžkové lůžkové Počet lůžek

3 Klienti mají na pokojích vedle základního vybavení (postele, židle, stoly, poličky) vlastní křesla, televizní přijímače, rozhlasové přijímače, magnetofony, obrázky, hračky, výrobky vyrobené v rámci pracovní terapie apod. I.1.3 Úroveň poskytovaných služeb - stravování klientů, stravovací jednotka, konzultace stravy, dodržování norem průměrných nákladů na potraviny, další poskytované služby V zařízení se poskytuje strava normální, dietní a diabetická. Druh stravy Stravovací jednotka Počet klientů normální 60,- Kč 92 dietní 61,- Kč 21 diabetická 62,- Kč 7 Složení stravy co se týče bílkovin, tuků, vitamínů apod. je kontrolováno a schvalováno praktickým lékařem MUDr. Regueyrou. Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny za rok 2005 Druh stravy Stanovená norma nákladů Hodnota skutečně Rozdíl na potraviny spotřebovaných potravin normální ,50 Kč ,82 Kč - 16,32 Kč dietní ,75 Kč ,61 Kč - 116,86 Kč diabetická ,00 Kč ,02 Kč + 1,98 Kč Celkem - 131,20 Kč Služby pro klienty Klienti pravidelně využívají služeb kadeřnice, služeb masérky, jedenkrát za měsíc přijíždí do ústavu pedikérka. Doba návštěv V pracovní dny denně: V sobotu a neděli: hodin hodin Kromě toho každá třetí neděle v měsíci je návštěvní, v ústavu je přítomen pan ředitel, vrchní sestra a sociální pracovnice k podání potřebných informací. I.1.4 Organizování a provádění volnočasových aktivit (zájmová činnost, kulturní a sportovní akce, pracovní terapie), výchovná a pedagogická činnost Volnočasové aktivity v našem zařízení jsou přizpůsobeny zájmu klientů a jejich rozhodnutí, které z aktivit se zúčastní. Naše aktivity, vyvíjené vůči klientovi, by měli být chápány jako nabídky služeb, které mohou uspokojit jen část specifických potřeb. Aktivity jsou plánovány s ohledem jak na efektivitu druhů činností, programů, tak i podle počtu účastníků (mentálně postižených, imobilních), jejich častostí a dynamiky zájmu o ně. U klientů pomalu dochází k poklesu aktivity a to hlavně důsledkem stárnutí. Proto se nejvíce činností orientuje na zachování soběstačnosti, dále na rukodělné činnosti, s cílem 3

4 využít zbytky dovedností a mobility, cvičení paměti a oživování dlouhodobé paměti, pohybové hry a tance s fyzioterapeutickým efektem, zájmově-kulturní činnosti, domácí práce. Klientům jsou aktivity nabízeny jak formou nabídky vyvěšené na společenské nástěnce, tak i slovně, individuálně. Zájmová a kulturní činnost Je především vázána na zájem a efektivitu témat, která jsou nabízena. Největší zájem je o taneční odpoledne při dechové i jiné hudbě spojené s návštěvou obyvatelek ÚSP Šebetov nebo ÚSP Svitav. Dále jsou to různé formy společenských her, vystoupení, setkání, výstav a jiných kulturních aktivit. Od jara do podzimu využíváme ústavní park, sportovní hřiště a okolí. V zimním období pobýváme spíše na tělocvičně, na pracovnách a v jídelně. Kulturní aktivity, které nabízíme v ústavu i mimo něj jsou především přizpůsobeny zájmu a tématu oblíbenosti. Jsou to především dechové koncerty, divadelní, sportovní a filmová představení, cirkusová vystoupení a mnoho dalších akcí, které probíhají ve Velkých Opatovicích, ale i v okolí. Klientům je nabídnuta účast s ohledem na počet a náročnost akce a též na dostupnost. Pro imobilní část klientů je zajištěno podobné téma nebo jiné v prostorách ústavu. Ale i tito klienti navštěvují jimi vybrané akce mimo ústav. Sportovní činnost Nabídka skupinového cvičení u klientů je přizpůsobena věku a náročnosti cvičení. Cvičení a sport je nabízen s ohledem na zdravotní stav a je spíše rekreační a nenáročný. Velké možnosti zdokonalení hybnosti nabízí rehabilitační cvičení a procvičování jednotlivých partií individuálně pracovnicemi rehabilitace. Častost cvičení je každodenní. Na změření sil jsme pořádali sportovní hry s klientkami ÚSP Šebetov. Celoročně využíváme k pobytu venku park jak k procházkám, tak k různým pohybovým hrám s náčiním i bez něj. Na procházky chodíme i do blízkého lesa, přírody v okolí a do města. V tělocvičně se snažíme o hry a tance s fyzioterapeutickým efektem. Nabídka akcí pořádaných pro klienty v ústavu i mimo něj: 7.1. kino Velké Opatovice film Příběh žraloka vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice hudební vystoupení Písničky naší babičky Speciální škola Blansko návštěva plesu spojená s vystoupením našich klientů 5.2. masopustní merenda Mezinárodní výstava psů v Brně taneční odpoledne k příležitosti oslavy sv. Valentýna v ÚSP Šebetov 4.3. kino Velké Opatovice film Polární expres vystoupení klientů na dětském karnevalu v Borotíně velikonoční pomlázka v ÚSP Šebetov 1.4. kino Velké Opatovice film Úžasňákovi vystoupení dětí MŠ Velké Opatovice Vítáme jaro taneční vystoupení klientů na setkání důchodců v Borotíně vystoupení dechové hudby Malohanačka návštěva pouťových atrakcí ve Velkých Opatovicích výlet do obce Ořechov rekonstrukce bitvy 1., 8., koncert dechové hudby ZUŠ k příležitosti 25. výročí založení školy 3.5. Čarodějáda v ÚSP Šebetov 4

5 4.5. pěvecké vystoupení Pedagogické školy Boskovice modely trucků ve Velkých Opatovicích koncert sborového zpěvu Moravskotřebovská arkáda závody trucků v Mohelnici 2.6. účast na Mezinárodním hudebním festivalu Plumlov vystoupení dětí z MŠ Jevíčko sportovní hry v ÚSP Šebetov zahradní slavnost MŠ Velké Opatovice turnaj v kuželkách Boskovice kino Velké Opatovice film hrdinové z říše Goja Majáles vernisáž ÚSP Šebetov cirkusové představení cirkus Berousek výlet Říčanská lávka - Říčany kino Velké Opatovice film Stars Wars kino Velké Opatovice film Roboti 7.8. oslava 5. výročí ÚSP Velké Opatovice rekreace klientů v Ředkovci Světlá nad Sázavou vystoupení klientů v Rájci Jestřebí kino Velké Opatovice film Madagaskar návštěva ÚSP Šebetov taneční odpoledne pro mentálně postižené občany v Brně hudební soutěž Doremi lázeňský pobyt v lázních Skalka vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice diskotéka trucky Velké Opatovice diskotéka společně s ÚSP Svitavy kino Velké Opatovice film Kouzelný kolotoč kino Velké Opatovice film Karlík a továrna na čokoládu koncert dechových hudeb v Jevíčku návštěva ÚSP Svitavy vystoupení harmonikářů v Olešnici soutěž Doremi v ÚSP Šebetov předvánoční výstava v Jaroměřicích spojená s prodejem mikulášské odpoledne v ústavu mikulášská nadílka v ÚSP Šebetov adventní odpoledne vystoupení dětí z MŠ Velké Opatovice v kině výlet do Brna a Slavkova u Brna adventní odpoledne vánoční koledování dechové hudby Malohanačka silvestrovské odpoledne s diskotékou Mimo tuto nabídku jezdí klienti pravidelně do Agrocentra Vísky hipoterapie, navštěvují místní kuželkářskou dráhu a účastní se bohoslužeb v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích. 5

6 Pracovní terapie Rukodělné činnosti jsou přizpůsobeny zájmu a náročnosti jednotlivých prací. Pracovny, které jsou tématicky zaměřeny, nabízejí klientům práci s textilem, papírem, dřevem, přírodninami, práci na tkalcovském stavu, malbu a jiné činnosti s tím spojené. Pod dohledem personálu pomáhají klienti při domácích pracích, které nejsou náročné úklid, mytí nádobí, stolování, manipulace s prádlem. Od jara do podzimu se zapojují do údržby parku i celého areálu ústavu. V zimním období se podílí na úklidu sněhu. Jednotlivé úkony jsou dobrovolné a nepřímo se dotýkají každodenního života. Psychoterapie Snažíme se využívat terapeutické metody podle využívaných prostředků: je to terapie hrou (sportovní, společenské), pracovní terapie, psychomotorická terapie (tanec, pohybové hry, relaxace), expresivní terapie (muzikoterapie, biblioterapie, alteterapie), terapie s účastí zvířete (hipoterapie Agrocentrum Vísky). Výchovná činnost V našem ústavu je zaměřena na komunikaci a kooperaci. Vedeme klienty ke kladným vztahům (oslovování, respektování). Snažíme se o oživování společenského chování při kulturních a společenských akcích. Snažíme se o zlepšení hygienických návyků. Cvičíme paměť a oživujeme dlouhodobou říkadly, popěvky, všeobecnými znalostmi a procvičováním čtení, psaní a počítání. Učíme se manipulovat s věcmi denní potřeby (klíče, peníze). Tyto procesy jsou dlouhodobé a u každého klienta individuální. Všechny tyto návyky jsou pak zúročeny při pobytu u rodinných příslušníků, na zájezdech, rekreacích a dalších společenských setkáních. Na všech nabízených činnostech se podílí pracovníci sociální péče, zdravotničtí pracovníci i ostatní personál ústavu. I.1.5 Standardy kvality sociální péče Na písemném zpracování a zavádění standardů do praxe zaměstnanci zařízení intenzivně pracují. Nápomocné k práci jsou různá školení a semináře, která problematiku standardů pomáhají pochopit. S vypracovaným nebo diskutovaným standardem se snaží pracovníci seznamovat klienty zařízení a jejich opatrovníky. Proces zavádění standardů je dlouhodobý, ale již nyní v určitých oblastech poznáváme, že došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem zařízení. 2. Zdravotní péče I.2.1 Zajištění lékařské péče, hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních Lékařská péče V roce 2005 zajišťoval lékařskou službu v ústavu MUDr. Regueyra s ordinací zdravotního střediska ve Velkých Opatovicích. Ordinační hodiny lékaře pro veřejnost jsou stejné jako pro klienty ÚSP Velké Opatovice. Klienti lékaře navštěvují převážně v ordinaci zdravotního střediska. Do ústavu lékař dochází podle potřeby (akutní stavy, imobilita klientů, administrativní práce). 6

7 Lékařská péče mimo pracovní dobu je zajištěna pohotovostní službou ve stanoveném rozsahu. V případě akutních ohrožujících stavů je přímo ve Velkých Opatovicích rychlá záchranná služba. Do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně psychiatr MUDr. Bránská, podle potřeby psycholog Mgr. Moučková a kožní lékař MUDr. Krejčířová. Většina vyšetření klientů se ale provádí v ordinacích těchto lékařů. Předpisy léků vybavují lékaři, kteří lék klientovi doporučili. Léky předepisují na různou dobu 1 až 3 měsíce. Problémem je časová náročnost sledovat a zajišťovat léky. Hospitalizace klientů Odborné oddělení a zdravotnické zařízení Počet klientů Počet dnů Ortopedie Boskovice 2 36 Interní Boskovice 6 58 Chirurgie Boskovice 6 92 Kožní Blansko 2 45 Psychiatrie Brno Oční Brno 1 3 Čelistní chirurgie Brno 1 4 Celkem I.2.2 Prevence dekubitů, vybavenost antidekubitálními pomůckami Za posledních 5 let nedošlo díky důsledné prevenci u klientů ke vzniku dekubitu. V péči o inkontinentní, ležící, vážně nemocné klienty využívá personál k ošetřovatelským činnostem ošetřovatelské standardy, ošetřovatelský proces. Z pomůcek se uplatňují antidekubitní matrace, podložky, podkládací pomůcky, polohovací lůžka, sprchová lůžka, masážní techniky, kosmetika určená pro prevenci dekubitů. Hodnocení rizika vzniku dekubitu polohování pacienta. I.2.3 Hygienický standard Hygienický standard u klientů je zaměřen k zachování soběstačnosti nebo k podpoře a pomoci s hygienickými úkony podle individuálních potřeb klientů. K hygieně jsou určeny místnosti koupelny, umývárny, sprchová lůžka při úkonech jsou respektována práva klientů na soukromí. U inkontinentních klientů jsou předepisovány lékařem podle stupně inkontinence pomůcky pro inkontinenci (absorpční kalhotky), používají se kosmetické přípravky, nácvikové techniky, dodržuje se důsledná hygiena. Protiepidemická opatření, zakotvená v provozním řádu, kontrolují pracovníci hygienické služby, dílčí úkoly (např. očkování, dodržování hygieny, práce s infekčním materiálem atd.) kontroluje pravidelně v zařízení vedoucí ošetřovatelského útvaru. I.2.4 Rehabilitace Rehabilitaci v zařízení zajišťují 2 proškolené pracovnice, se kterými spolupracuje ústavní lékař a rehabilitační lékař. 7

8 Rehabilitace je zaměřena na úkony, které mohou pracovnice vykonávat: vodoléčba, individuální a skupinová cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky soběstačnosti chůze, používání masážních přístrojů, rotopedů, míčů, stuh, kruhů, chodítek. Ergoterapeutická cvičení se zaměřují na získání dovedností s úkony zamykání klíčem, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, které povedou k větší soběstačnosti klientů. Některé přístroje, které na rehabilitaci jsou, nemohou být pro nedostatečnou kvalifikaci pracovnic používány. I.2.5 Vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů Imobilní klienti mohou být do našeho zařízení přijímáni zařízení je bezbariérové, vybavené výtahem, vozíky, zvedacími zařízeními. I.2.6 Restriktivní opatření Síťové lůžko bylo demontováno v roce 2004, na oddělení bylo nahrazeno klasickým lůžkem. V roce 2005 nebylo použito. II. Plnění úkolů v personální oblasti II.1 Struktura a počty zaměstnanců (dle jednotlivých funkcí) ke konci sledovaného období Funkce Počet zaměstnanců Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Účetní 1 Sociální pracovnice 1 PSP pracovní terapie 5 Vedoucí ošetřovatelské péče 1 Sestra 11 Ošetřovatelka 1 PSP přímá obslužná péče 14 Vedoucí stravování 1 Směnová kuchařka 4 Kuchařka 5 Vedoucí údržby 1 Údržbář řidič 1 Údržbář 2 Krejčí, pradlena 5 Uklízečka 5 Vrátný 3 Celkem 64 8

9 II.2 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Odborné služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně proškolení zaměstnanců zajišťuje p. Milan Švancara, Újezd u Kunštátu 1. Ve sledovaném období se v organizaci nestal žádný pracovní úraz. II.3 Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období Funkce Kalendářní dny nemoci Procento nemocnosti Sociální pracovnice 7 1,91 PSP pracovní terapie 160 9,22 Sestra 67 1,79 Ošetřovatelka ,60 Vedoucí stravování 10 2,73 Směnová kuchařka 119 7,99 Kuchařka 48 2,63 Údržbář ,38 Pradlena 51 2,79 Uklízečka 146 8,00 Vrátný 9 0,96 Celkem za organizaci 864 3,77 II.4 Vzdělávání zaměstnanců Během roku se zaměstnanci jednotlivých úseků zúčastňují různých seminářů konaných v organizaci i mimo ni: Úsek Druh semináře ředitel zavádění standardů sociální péče ekonomka aktualizace účetních předpisů, zavádění standardů sociální péče mzdová účetní změny v daňovém zákoně, důchodové a nemocenské pojištění, zavádění standardů sociální péče provozní účetní spisová a archivní služba sociální pracovnice právní úprava sociálních služeb a ústavní sociální služba, zavádění standardů sociální péče stravovací provoz požadavky vyplývající z nařízení EU k hygieně potravin a pokrmů vedoucí ošetřovatelské péče nové trendy léčby schizofrenie, jednání se svízelnými typy klientů, zavádění standardů sociální péče 9

10 sestry, ošetřovatelky, PSP přímá obslužná péče, PSP pracovní terapie sestry, ošetřovatelky, PSP přímá obslužná péče, PSP pracovní terapie, zástupci ostatních úseků aktivizace mentálně postižených osob v ústavní péči, individuální plány, předlékařská první pomoc zavádění standardů sociální péče, komunikace s problémovými typy klientů III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1 Výnosy III.1.1. Rozbor plných úhrad za pobyt, příjem za bezmocnost Denně Měsíčně 1.lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 78,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 204, ,00 2. lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 65,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 191, ,00 3.lůžkový pokoj stravovací jednotka 60,00 bydlení 56,00 nezbytné služby 66,00 Celkem 182, ,00 III.1.2. Počet klientů, kterým byla přiznána bezmocnost a jaký druh bezmocnosti Druh bezmocnosti Částka bezmocnosti Počet klientů Částečná 472,- 64 Převážná 944,- 33 Úplná 1 770,- 3 Celkový počet klientů 100 III.1.3. Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od klientů za sledované období Průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt v roce 2005 je 12,25. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt klientů v roce 2005 činí 4 414,- Kč. 10

11 III.2 Náklady III.2.1. Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu Druh odpadu Množství Cena za odvoz a likvidaci odpadu směsný komunální odpad 8,72 t 2 500,- Kč/t zdravotnický odpad 120 l 8,93 Kč/l III.3 Dotace a příspěvky III.3.1. Rozpis příspěvků přijatých z rozpočtu zřizovatele Účel tis. Kč čerpání příspěvek na provoz bez účelového určení zcela vyčerpán příspěvek na provoz účelově určený na nákup pomůcek pro imobilní klienty 54 invalidní vozíky, klozetové křeslo, chodítko čtyřkolové, toaletní vozík (viz. bod V.1 účet 028) III.4 Investice V roce 2005 se uskutečnily následující investiční akce: - zhotovení venkovních okenních žaluzií na rehabilitaci - vybavení části budovy elektronickým přístupovým systémem - výstavba pergoly v parku - nákup řídícího serveru (umožnění zapojení všech osobních počítačů) III.5 Doplňková činnost V organizaci jsou povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti: - hostinská činnost příležitostný prodej stravy firmám provádějícím v ústavu různé práce - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - specializovaný maloobchod prodej výrobků vyrobených v rámci pracovní terapie U všech okruhů doplňkové činnosti je zajištěno oddělené účtování a žádný okruh není ztrátový. III.6 Přehled o přijatých darech a jejich použití Peněžní dar Dárce Kč Účel Josef Vrbas Olešnice 4 000,- nákup občerstvení pro klienty na silvestrovské posezení 11

12 Věcné dary Dárce Hodnota Specifikace a účel daru v Kč Nadace Charty 77 Praha 8 330,- počítačové sestavy podpora vzdělávání klientů DAVO TRADING spol. s r.o. 370,- potraviny na Mikuláše pro klienty Drnovice DEUTSCH-DOST s.r.o. Konice 6 559,- potraviny na mikulášské a silvestrovské posezení pro klienty APRO DELTA s.r.o. Brno 2 436,- vlasové šampony pro klienty Superkancelář s.r.o. Kolín 2 500,- materiál na pracovní terapii klientů Josef Kopřiva V. Opatovice 300,- chladnička přechodné uložení nebezpečného odpadu Lubomír Klimeš Uhřice 2 000,- materiál na pracovní terapii klientů Ladislav Pospíšil V. Opatovice 1 000,- potraviny na silvestrovské posezení pro klienty IV. Kontrolní činnost IV.1 Plán kontrolní činnosti Zaměření Termín Zajišťuje dodržování termínů splatnosti pohledávek a závazků měsíčně ekonomka nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a čtvrtletně ředitel, ekonomka ceninami vkladní knížky obyvatel pololetně ekonomka, mzdová účetní hospodaření s depozity obyvatel, KF obyvatel pololetně ekonomka, mzdová účetní kontrola účetních dokladů před zaúčtováním měsíčně ekonomka autoprovoz prvotní evidence čtvrtletně ekonomka kontrola záručních lhůt potravin čtvrtletně vedoucí stravování kontrola zásob potravin, uložení potravin ve skladech čtvrtletně vedoucí stravování kontrola nákupů pro obyvatele, šatní lístky čtvrtletně sociální pracovnice kontrola hospodaření s el. energií, zem. plynem, čtvrtletně ředitel, vedoucí údržby vodou kontrola správnosti záznamů o úhradách a vratkách měsíčně ekonomka za pobyt klientů zdravotní péče ubytování, hygiena klientů měsíčně vedoucí ošetřov. péče kontrola služeb zdravot. úseku čtvrtletně vedoucí ošetřov. péče kontrola hygien. norem ve stravovacím provoze, pololetně vedoucí stravování technologické postupy IV.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Schvalovacími postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního se zajišťuje předběžná kontrola operací. Ředitelem organizace je stanoven plán kontrolní činnosti, který obsahuje zaměření kontroly, určení 12

13 pracovníka odpovědného za provedení kontroly a četnost kontrol. Provedené kontroly se zapisují do deníku kontrol s uvedením, zda se jedná o kontrolu průběžnou nebo následnou. Z výsledků finančních kontrol za rok 2005 vyplývá, že v organizaci nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. IV.3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány Datum Kontrolní orgán Kontrolované místo Kontrolní zjištění Krajská hygienická stanice stravovací provoz nápravná opatření Jm. kraje nebyla uložena OSSZ Blansko kontrola pojistného, provádění nápravná opatření nemocen. pojištění a plnění nebyla uložena úkolů v důchod. pojištění 3.8. Odbor kontroly Jm. kraje realizace nápravných opatření nápravná opatření 8.9. Krajská hygienická stanice Jm. kraje přijatých k výsledkům kontroly stravovací provoz byla realizována nápravná opatření nebyla uložena V. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků řeší Směrnice č. 24, Příkaz ředitele č. 1/2005. Jsou stanoveny dílčí inventarizační komise, které provedou inventuru skutečných stavů majetku a závazků, sestaví inventarizační zápisy a předají je hlavní inventarizační komisi k posouzení a sepsání zápisu hlavní inventarizační komise. Z výsledků inventarizace za rok 2005 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Velké Opatovice Ing. Zdeněk Cápal ředitel ÚSP Velké Opatovice 13

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče Velké Opatovice, příspěvkové organizace za rok 2006 1 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1. Sociální a výchovná péče I.1.1 Kapacita zařízení, počet

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice. Výroční zpráva

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice. Výroční zpráva Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Výroční zpráva za rok 2007 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice. Výroční zpráva

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice. Výroční zpráva Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Výroční zpráva za rok 2008 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Výroční zpráva za rok 2009 IČ: 00 838 420 Telefon: 516 478 444 E-mail: reditel@uspvo.net Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Cápal, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Tel.: 565 383 096 IČ: 00511897 Bankovní spojení: KB Pelhřimov Fax: 565 442 295 DIČ: CZ511897 Č. účtu: 15639261/0100

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice. Výroční zpráva

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice. Výroční zpráva Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Výroční zpráva za rok 2013 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná péče

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY. Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu, nebo emailem

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více