Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita."

Transkript

1 ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2 3 Rozhovor s Joannou Drozd, personální ředitelkou Unipetrolu str. 4 Parovody neomezí koncové odběratele, přesto ušetří miliony str. 7 Den s auditorem Zdeňkem Hůlou str » Aktualita Poděkování nejlepším za zarážku Unipetrol (ir) Slavnostní ohlédnutí za zarážkou v Unipetrolu RPA se konalo 21. února v Chemparku Záluží. Šedesát nominovaných zaměstnanců se setkalo v sálu nad hlavní kantýnou s vrcholovým vedením společností skupiny Unipetrol. O zarážce 2011 a jejích výsledcích pohovořil Piotr Chełminski, generální ředitel Unipetrolu. Upozornil zejména na to, že všichni se vrátili zdraví a celí domů ke svým rodinám. Na druhou stranu se nepodařilo zarážku dokončit včas a nestihl se ani plán produkce. Negativně to ovlivnilo výsledky skupiny za třetí i čtvrté čtvrtletí. Potíže je třeba vyřešit, proto se chce nejvyšší vedení skupiny setkávat častěji se zaměstnanci na rozličných úrovních řízení a vysvětlovat zaváděné změny. Stejně tak bude třeba udělat některá nepopulární opatření, která budou potřebovat podporu managementu, všech ostatních zaměstnanců i zástupců odborů. Jen tak nakonec bude Unipetrol silnější. Jménem jednatelů Unipetrolu RPA přítomným za angažovanost na zapokračování na str. 4» Editorial Napříč skupinou Dvacet stran březnových UNI přináší čtenářům informace napříč celou skupinou, počínaje hospodářskými výsledky přes projekt UniCRE až po rozhovory s personální ředitelkou a s předsedou asociace ČAPPO. Představuje se i tým výzkumníků Polymer Institute Brno nebo auditor z Parama. S fotoaparátem v ruce jsme sledovali, co mohou napáchat silné mrazy a prudké výkyvy klimatu v chemickém areálu. Bez povšimnutí nezůstaly ani návštěvy auditora, který na místě ověřil, že Unipetrol v Záluží vykazuje emise CO2 dle evropské legislativy. Z důvodu neustálého vylepšování podoby firemních novin naposledy otiskujeme právnické okénko a finanční poradnu. Od příště na vás čekají změny na straně 14 a 20. Až čas ukáže, jestli si svými dotazy o tyto rubriky opět řeknete. Tentokrát ještě máte vše, na co jste zvyklí. Příjemné čtení. Martin Pavlíček ředitel komunikace» Úrazy Většinový akcionář diskutoval v rafineriích Česká rafinérská (as) Specialisté Unipetrolu, většinového akcionáře České rafinérské, navštívili 7. a 8. února obě výrobní lokality. I přes mimořádně silné mrazy se skupina podrobně seznámila s provozními zařízeními litvínovské a kralupské rafinerie s úzkou vazbou na činnost M. Brejchal s odborníky Unipetrolu v kompresorovně vysokotlakých komor. Unipetrolu RPA. Přední odborníci České rafinérské diskutovali s hosty, stejně jako jednají se zástupci ostatních akcionářů, řadu aktuálních témat. Mimo jiné šlo o proces schvalování investic, strategii nákupu katalyzátorů, zajištění zimní kvality Během besedy za kulatým stolem debatují Piotr Chełmiński a Marek Świtajewski. motorové nafty, práci společných týmů v Chemparku Záluží a provozování nového hydrokraku a vysokotlakých komor. Bezpečnost práce ve skupině Společnost Počet pracovních úrazů I. II Unipetrol Unipetrol RPA Unipetrol Doprava Unipetrol Services Paramo Benzina Česká rafinérská V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí delší než tři kalendářní dny u vybraných společností skupiny Unipetrol. V únoru 2012 nebyl v rámci sedmi firem skupiny zaznamenán takto klasifikovaný úraz.

2 2 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Setkání s generálním ředitelem Unipetrol (pr) Začátkem dubna se postupně uskuteční série setkání generálního ředitele Piotra Chełmińského, segmentovými řediteli a zástupci vedení jednotlivých společností se všemi zaměstnanci podniků skupiny Unipetrol. Nová struktura vodního hospodářství Unipetrol RPA (ir) Během druhé a třetí únorové dekády byli všichni zaměstnanci výrobny vodního hospodářství Unipetrolu RPA postupně seznámeni s novou strukturou i s okolnostmi s ní spojenými. Podle vedoucího výrobny Zdeňka Kubíka reorganizace přinese zvýšení efektivity řízení, zvýšení průměrného měsíčního platu výrobny a snížení počtu zaměstnanců o 15 procent. Cílem je informovat všechny zaměstnance o stavu celé společnosti, hospodářských výsledcích a diskutovat iniciativy, kterými chce skupina jako celek nepříznivému vývoji čelit.» akcie Cena akcií Unipetrolu v únoru mírně poklesla o 1,7 % na 169 korun a zaostala tak za výkonností indexu Pražské burzy PX, který naopak posílil o 4,2 %. Dohromady se na Pražské burze v únoru zobchodovaly akcie za přibližně 31 mld. Kč, což odpovídá průměru za posledních 12 měsíců, a je to přitom o 4 mld. Kč více než v lednu. Celkový objem obchodů s akciemi Unipetrolu ,00 Kč Kurz akcií Unipetrolu k 29. únoru Pozvánky a bližší informace k připravovaným mítinkům zaměstnanci jednotlivých společností obdrží prostřednictvím interní ové komunikace a od svých nadřízených. Vývojáři změny respektují Paramo (ji) Oddělení vývoje asfaltů pardubické rafinerie reaguje na nové evropské specifikace kvality emulzí. Společnost Paramo vyvíjí a vyrábí asfaltové emulze pro hlavní údržbové technologie asfaltových vozovek v souladu s evropskými normami. V případě jejich revizí se pak včas připravuje na změny. Ty se budou podle slov vedoucího oddělení vývoje paliv a asfaltů Jiřího Plitze týkat způsobu kontroly parametru štěpitelnosti. Změní se u něj jak specifikace zkušebního kameniva, tak normované meze. Vývojáři se problematikou začali zabývat již loni. Nové řešení zajistí požadovanou vlastnost u Katebitu R65 a zároveň zlepší i stabilitu této emulze, určené pro nátěry a výspravy vozovek, při přepravě na větší vzdálenosti. typický vzhled asfaltové emulze. Do 60 procent obsahu asfaltu má viskozitu na úrovni vody, nad 75 % je již prakticky nevyrobitelná. dosáhl 232 mil. Kč, což je o 6 % méně než v lednu. Horší výkonnost akcií oproti indexu PX byla pravděpodobně způsobena finančními výsledky Unipetrolu za poslední čtvrtletí loňského roku, které byly zveřejněny 9. února. Ty byly oproti odhadům akciových analytiků slabší, jejich následné komentáře proto byly spíše negativní. Největší kurzové zisky v únoru zaznamenaly akcie rakouské bankovní skupiny Erste Group (+12,3 %), většinového vlastníka České spořitelny, a dále akcie producenta uhlí a koksu NWR (+10,5 %). Naopak největší ztráty zaznamenaly akcie technologické společnosti KIT Digital (-5,3 %) a tabákové společnosti Philip Morris ČR (-2,5 %). Cíl výrobny Ekonomicky výhodně dodávat veškeré druhy upravených vod do Chemparku Záluží, zajistit jejich ekonomické využití a následné čištění za splnění všech legislativních norem, které nám jsou uloženy veřejnoprávním orgánem pro vypouštění do řeky Bíliny, shrnul Zdeněk Kubík hlavní cíle výrobny. Napomoci by k tomu mělo optimální řízení celého procesu dodávek a čištění při využití veškerého možného potenciálu nejlepších zaměstnanců, kteří v současnosti ve výrobně pracují. V rámci toho bychom rádi zajistili dlouhodobý horizont zaměstnanosti, doplnil Zdeněk Kubík. VÚAnCh (md) Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh), který letos oslavil šedesát let od svého založení, je od roku 1997 součástí skupiny Unipetrol. Kromě výzkumu a vývoje v současnosti ústav poskytuje služby v oblasti ekologie (např. analýzy vod a odpadů) a odborného poradenství. vedoucí výrobny Zdeněk Kubík představuje současným zaměstnancům novou strukturu vodního hospodářství. Současný stav V květnu 2010 se spojily výrobny zásobování vodou a odpadní vody do jednoho celku, avšak bez toho, že by byl čas a zkušenosti pro optimalizaci řízení výrobních procesů. Jedná se o dva subjekty, působící pod jednou hlavičkou, ale de facto odděleně, upozornil též Zdeněk Kubík. Spojením obou výroben tedy vznikla stávající organizační struktura, která má 206 pozic, z toho 199 obsazených. Nová struktura Cílem novinky je zejména zvýšení efektivity řízení začleněním prvku společného řízení obou hlavních částí výrobny. Výsledkem optimalizačního procesu je pak 170 pracovních pozic. V dubnu začne výstavba výzkumného centra UniCRE Během svého šedesátiletého fungování VÚAnCh dosáhl řady úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje. V nejtěžší situaci se ústav ocitl paradoxně po revoluci v roce 1989, kdy ze dne na den přestala fungovat státní podpora výzkumu, říká Milan Petrák, ředitel ústavu. V současnosti kromě aktivit v rámci skupiny Unipetrol spolupracujeme na různých projektech Nová organizační struktura má mít čtyři úseky (zásobování vodou, odpadních vod, vodovodních rozvodů a kanalizací, technický) a oddělení řízení výroby. Oproti současné podobě se jedná o redukci 36 pracovních pozic, ze kterých je 29 obsazených, vysvětlil Zdeněk Kubík přínos a nastínil dále strukturu a počty pracovníků na jednotlivých směnách. s průmyslovými partnery z Ústeckého kraje i mimo něj. V letošním roce ústav čeká příprava na stěhování do modernějších prostor a zahájení výstavby výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE, dodává Milan Petrák. Začátek výstavby nového výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE v Chemparku Záluží je naplánován na druhou polovinu dubna. Po dokončení v roce 2013 by zde mělo vzniknout moderní pracoviště zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti rafinerských a petrochemických technologií, environmentálních technologií a procesů pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie. III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců (zaokrouhleno na celé koruny). Mariusz Kędra člen představenstva a finanční ředitel Unipetrolu po dokončení v roce 2013 by zde mělo vzniknout moderní pracoviště zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. V současné době, šedesát let od svého vzniku, lze aktivity VÚAnCh rozdělit na tři hlavní oblasti: Výzkumné a vývojové služby, technologický servis: výzkumné a vývojové práce v oblasti organických i anorganických tech-

3 číslo 3 / březen Vzhledem k tomu, že pracoviště jsou dislokována do 15 provozních staveb v celém Chemparku Záluží i v jeho okolí, počítá se se zachováním stávajícího principu čtyř pracovních směn a jedné směny střídačů. Splnění podmínek Pro realizaci projektu bylo třeba zajistit splnění několika podmínek, jako hodnocení zaměstnanců, v rámci investiční akce propojení velínu úseku zásobování vodou, stejně jako zabezpečení mobility techniků v rámci technologií po celém areálu zvýšením počtu referentských vozidel výrobny. Dále se v rámci investice nakupuje komunikační technika pro šest provozních budov úseku zásobování vodou. Chceme rovněž, aby zaměstnanci začleňovaní do nové organizační struktury absolvovali kvalitní tréninkový proces, a díky tomu se včas a dobře připravili na povinnosti plynoucí z nových pracovních pozic, dodal Zdeněk Kubík. Upozornil rovněž, že v rámci rozšíření pracovní náplně nově tvořených pracovních pozic dojde také ke zvýšení průměrné měsíční mzdy výrobny. Výběr zaměstnanců První fází výběru bude realizace interního výběrového řízení, kdy se ve spolupráci s personálním úsekem vyberou pracovníci pro klíčové pozice vedoucí sekcí a mistři III. Pak dojde na ostatní nologií, například výzkum v oblasti geopolymerů, přípravy zeolitů a jejich aplikací, nanotechnologií, rafinerského výzkumu, petrochemie či výzkumu nových polymerů a jejich aplikací. Aktivity ústavu jsou dále zaměřeny na servisní inženýrské práce, pomoc při zavádění nových výrob, technologické inovace, ověřování a dokumentace známých skutečností a jevů, případně jejich aplikace, většinou dovedených do stadia podkladů pro projekt, analytický servis včetně využití speciálních zařízení a laboratorní techniky XRD, XRF, AAS, ICP, měření velikosti částic, GC-MS, HP-LC, atd. Ekologické služby: analýzy vod, odpadů, plynných emisí, surovin, produktů a meziproduktů. Informační služby: zpracování průběžných technicko- -ekonomických informací, časových a profilových řad atd., dosud se zaměřením na anorganickou chemii, vedle spolupráce s personalisty nabídl pomoc zaměstnancům i Pavel Dvořák jménem odborové organizace. místa techniků, mistrů a operátorů. Základem hodnocení bude psychologický test, který provede nezávislá externí firma, a posudek nadřízeného. U technických pozic předpokládáme ještě pohovor a profesní zkoušku, nastínil Zdeněk Kubík proces výběru. Stejně tak upozornil, že hned na začátku mají všichni zaměstnanci dvě možnosti souhlasit, či nesouhlasit s účastí v projektu. Kdo se zapojí, dostane možnost ukázat svůj potenciál a to, jak je platný pro aktuální i novou strukturu výrobny. Všem, kteří ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů, bude nabídnut program pro podporu jejich dalšího uplatnění na trhu práce, upozornil Zdeněk Kubík. vypracování konkrétních technicko- -ekonomických a marketingových studií v rozsahu dle požadavku zákazníka, informace ze světových odborných, patentových a ekonomických databází, trendy vývoje, konzultační služby při ochraně duševního vlastnictví. V současné době ústav hledá pro pracoviště v Ústí nad Labem nové moderní prostory, které by umožnily pokračovat v úspěšné dlouholeté historii. Pro pracoviště v Chemparku Záluží bude vybudováno nové výzkumné centrum UniCRE podpořené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Věřím, že připravované rozvojové aktivity, zkušený, odborně zdatný kolektiv a jasný výzkumný profil ústavu jsou zárukou jeho fungování dalších minimálně 60 let, říká Milan Petrák. Ústav je aktivním členem Svazu chemického průmyslu a Asociace výzkumných Harmonogram Zájemce o účast v projektu vše odstartuje vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním do sběrné schránky. Na to naváže psychologicko-diagnostické testování v elektronické podobě. Hodnocení zaměstnanců zpracují jejich nadřízení. Na vyhodnocení naváže výběr vhodných osob a jejich začlenění do nové organizační struktury, k čemuž je třeba závěrečný souhlas prověřovaného zaměstnance. Od dubna by pak výrobna vodního hospodářství měla být provozována již v nové struktuře, uzavírá Zdeněk Kubík. Vlastní optimalizační kroky se plánují na konec května letošního roku. Milan Petrák, ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie organizací. Je spoluzakladatelem České technologické platformy pro využití bioložek v dopravě a chemickém průmyslu a spoluzakladatelem České technologické platformy pro udržitelnou chemii. Více informací na personální úsek Důležité aktivity Unipetrol Services (ir) Již čtrnáctý měsíc v této rubrice personalisté informují všechny zaměstnance o důležitých novinkách z oblasti lidských zdrojů (HR). Tentokrát upozorňují na daňové prohlášení, informují o vyhodnocování ročních cílů manažerů, o nových personálních aplikacích a o novele zákoníku práce. Daňová prohlášení Jednou z nejrozsáhlejších aktivit, která se týká prakticky všech zaměstnanců, je začátkem roku vyřizování daňových prohlášení. Zajišťují ji mzdové účetní z odboru zpracování mezd. Všichni zaměstnanci byli vyzváni, aby do 15. února podepsali svá daňová prohlášení za rok Je již standardem, že s vyplněním daňových prohlášení pomáhají jednotlivým zaměstnancům naše mzdové účetní, a to jak tady v Chemparku Záluží, tak v jiných lokalitách, řekla vedoucí odboru Petra Menzlová. Proto, stejně jako v předchozích letech, vyjely mzdové účetní za zaměstnanci skupiny do Kolína, Pardubic, Kralup nad Vltavou, Neratovic a do Prahy. Uvedenou akci personalisté využili i k seznámení zaměstnanců s informacemi o shromažďování a zpracování osobních údajů, což musí zajistit každý zaměstnavatel podle zákona o ochraně osobních údajů. Nyní mzdové účetní zpracovávají všechny papírové růžové formuláře a zadávají údaje do personálního systému SAP HR, aby pro zaměstnance připravily konečné vyúčtování daně z příjmu. Počítáme s tím, že případné vyrovnání bude zaměstnancům vyplaceno ve mzdě za březen, doplnila Petra Menzlová. Vyhodnocování MBO Začátkem ledna též začalo vyhodnocování MBO za rok Jedná se o formu odměňování manažerů, kterým jsou pro daný kalendářní rok stanoveny kvalitativní a kvantitativní cíle a po skončení období se vyhodnotí splnění. Systém MBO (řízení dle cílů) se uplatňuje v celé skupině Unipetrol. Personální úsek poskytuje manažerům metodickou a konzultační podporu a dohlíží na to, aby byly dodrženy všechny stanovené termíny a postupy. V době, kdy čtete tyto řádky, budeme mít pomalu za sebou fázi vyhodnocení kvalitativních cílů, následně nás čeká spolupráce s controllingem při vyhodnocení kvantitativní části, což jsou cíle s měřitelnými parametry. Zároveň pilně připravujeme procesy MBO pro rok 2012, vysvětluje vedoucí odboru ekonomiky práce Petra Pachmanová. Projekt UniShawe Personalisté zase strávili spoustu času na přípravě ročních výkazů pro státní správu a průběžně řeší běžnou administrativní agendu spojenou s nástupy, změnami pracovního zařazení a odchody zaměstnanců. Hodně času nás stojí účast v projektu UniShawe, říká vedoucí odboru personální administrativy Eva Hrubešová a pokračuje: Spolupracujeme na přípravě nových personálních aplikací, které dnes naši zákazníci používají v systému Lotus Notes. Všechny aplikace pro správu personálních procesů by měly být postupně přeneseny do nového prostředí Share Point. Po zprovoznění se k nim uživatelé dostanou z jednoho místa přes Intranet společnosti. Některé z aplikací jsou již v tuto chvíli ve zkušebním provozu pro manažery Unipetrol Services, u jiných se teprve začíná s analýzou a programováním. Novela zákoníku práce Na konci loňského roku vyšla novela zákoníku práce s platností od 1. ledna Jednou z oblastí, kde došlo ke změně, je čerpání dovolených. Dohodli jsme se proto s personální ředitelkou Joannou Drozd, že připravíme jednotnou směrnici pro společnosti, kterým personalisté Unipetrolu Services poskytují služby, a do ní změny zapracujeme. Dalším důvodem pro vydání směrnice je sjednocení procesu a nastavení interních pravidel pro určování a čerpání dovolené, vysvětlila specialistka personálního úseku Kateřina Šílová. Chystaná směrnice by v tuto chvíli měla být ve schvalovacím procesu. A jaké jsou hlavní principy? Dovolenou určuje zaměstnavatel (vedoucí) dovolená musí být zaměstnanci určena do konce daného kalendářního roku. Za čerpání dovolené odpovídá vedoucí. Z důvodů překážek na straně zaměstnance nebo z vážných provozních důvodů může být dovolená převedena do dalšího kalendářního roku, ale jen v nezbytných případech. Pokud nebude dovolená vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku, zaměstnanec již o ni nepřijde. Pokud nebude stará dovolená zaměstnanci určena vedoucím do 30. června následujícího kalendářního roku, může si ji zaměstnanec určit sám čerpání dovolené musí svému vedoucímu oznámit písemně 14 dní předem.

4 4 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» rozhovor Pro stárnoucí firmu je třeba zajistit dobrý program zastupitelnosti Unipetrol (pr) Na straně 4 jsme v minulém čísle odstartovali rubriku, ve které se top manažeři skupiny postupně ohlížejí do minulosti a sdělují své výhledy do budoucna. Po generálním řediteli tentokrát přinášíme rozhovor s personální ředitelkou Joannou Drozd. Během posledních devíti měsíců jste řídila ve skupině oblast lidských zdrojů (HR). Jaké jsou dosud hlavní milníky vaší práce? Uplynulé měsíce nám umožnily přeskupit a lépe zorganizovat naši práci, takže můžeme být výkonnější a efektivnější. První krok zahrnoval reorganizaci našeho týmu, ale také posílení rolí a funkcí některých lidí. Druhým krokem byla implementace určitých klíčových projektů. Pečlivě jsme plánovali a připravovali plán nástupnictví pro klíčové manažerské pozice ve všech hlavních Joanna Drozd, personální ředitelka Unipetrolu společnostech, který zajistí efektivní kontinuitu řízení. Také jsme zahájili program přezkoumávání systému vedení a rozpoznávání talentů, který nám umožnil posuzovat mladé manažery, z nichž někteří již byli povýšeni na vyšší manažerské pozice. S počátkem tohoto roku jsme připravili několik změn v systému MBO, jejichž implementaci letos plánujeme. Jaké jsou podle vás v současné době hlavní potřeby společnosti, co se týče oddělení HR a jeho procesů? Protože role našeho oddělení musí odpovídat potřebám společnosti, je v současné době naší prioritou hodnocení výkonnosti zaměstnanců na základě kompetencí. Chtěli bychom se vrátit k modelu kompetencí, přezkoumat jej a vybrat, které z nich letos v Unipetrolu potřebujeme. Jaký je nyní váš pohled na koncept HR skupiny Unipetrol v porovnání se stavem před nástupem do funkce? Skupina Unipetrol čelí obtížné situaci. Za těchto okolností se musíme považovat za strategického partnera pro celou společnost. Rolí našeho oddělení bude přispívat k rozvoji a splnění obchodního plánu a cílů naší společnosti. Současně budeme i nadále fungovat jako partner a poradce pro manažery. V neposlední řadě budeme nadále vystupovat jako zástupci zaměstnanců pro vytvoření pracovního prostředí, v němž budou lidé pokračovat ve svém úsilí být úspěšní a přispívat. V čem vidíte největší výzvy a prostor pro zlepšení? Bohužel stále fungujeme v nejednotném prostředí. Musíme intenzivně pracovat na zdokonalování a rozvoji našich procesů a integrovat je do jednoho systému, který podstatně zlepší organizaci a efektivitu práce. Musíme více podporovat náš obchod, manažery a zaměstnance. Jakým hlavním výzvám či hrozbám bude muset čelit HR skupiny Unipetrol? Největší výzvou je fakt, že jsme stárnoucí společnost a měli bychom vytvořit důkladný plán nástupnictví, abychom zajistili kontinuitu řízení. Je velmi důležité zajistit hladký přechod odpovědností, který společnosti umožní neustálý postup kupředu. Tento proces bude zahrnovat vyhodnocení zkušeností lidí a určení těch, kteří mají potenciál postoupit na vyšší pozice s větší odpovědností. Prostřednictvím projektů, jako je tento, chceme podporovat rozvoj našich zaměstnanců a dokázat jim, že to s jejich rozvojem myslíme vážně. Věřím, že tento program přispěje ke kontinuitě a pomůže uskutečnit současné plány a strategie naší společnosti. Jaká je to zkušenost vést tým HR celé skupiny? Organizování týmu odborníků může být někdy výzvou, ale z manažerského pohledu to může být také velmi zajímavá zkušenost. Musím však přiznat, že nejsme integrováni ve všech oblastech a někdy je obtížné, aby každý myslel a fungoval v rámci skupiny tedy pracoval co nejlépe pro co nejvíce lidí. Současně víme, že to, co bude prospěšné pro celou skupinu, nemusí nezbytně platit pro každou společnost. Přesto nesmíme zapomínat, že to je způsob, jakým korporace fungují. Z pohledu HR je nutné vybudovat jednu platformu pro komunikaci a být schopen sdílet hodnoty a připraven ke kompromisům. Ve vašem prvním rozhovoru pro UNI noviny jste se zmínila, že byste se chtěla naučit česky, abyste mohla hovořit se všemi zaměstnanci. Jak to vypadá? Myslím, že mé jazykové znalosti by lépe posoudili moji čeští kolegové. Chci zdůraznit, že všechny schůzky našeho týmu HR probíhají v češtině, což mi také umožňuje lépe se seznamovat se složitostmi jazyka. Je pro mě velmi důležité dobře komunikovat s odbory naším sociálním partnerem. Nedávno jsem zvládla setkání bez podpory tlumočníka. Doufám, že to znamená, že dělám pokroky. Kromě vedení celého týmu HR ve skupině vedete také personalisty Unipetrolu Services. Jak tyto dvě funkce kombinujete? Stejně jako u jakékoli práce začátky jsou nejobtížnější. Ale praxe člověka zdokonaluje to znamená, čím více pracuji se svým týmem, tím snadnější to je. Dívám se na tuto zkušenost jako na provozní a strategický management. Tedy, čím více jsme schopni zlepšovat naše procesy a efektivněji organizovat práci, tím méně se musí manažer následně zapojovat. Jak jste spokojena se svým týmem? Mám velmi dobrý tým zanícených a talentovaných lidí. Někteří z nich jsou mladí a jiní s mnohaletými zkušenostmi. Myslím, že různorodost je jejich velkou přidanou hodnotou. Zvládli jsme i naše začlenění, vypracovali si i sdílené hodnoty, k nimž patří důvěra, respekt a komunikace. Znamená to hodně. Podělíte se o své plány v blízké budoucnosti? Jedním z nejdůležitějších projektů je mzdová strategie pro celou skupinu Unipetrol. Nejde jen o velkou část nákladů společnosti, ale také o hodnotu práce každého jednotlivce. Abychom mohli dále pokračovat s tímto projektem, musíme mít připravený systém kompenzací s pravidly a procedurami. K dalším připravovaným projektům, které jsem již zmiňovala, patří systém hodnocení výkonnosti zaměstnanců na základě kompetencí, proces propagace značky zaměstnavatele a budování základny budoucích kandidátů. Plánujeme také implementaci plánu nástupnictví pro manažery a klíčové pozice ve skupině a program hodnocení a rozvoje talentů. Poslední otázka se týká vyjednávání s odbory. Proslýchá se něco o rušení odstupného, jaký je stav v této chvíli? Vyjednávání jsou velmi důležitá; proto vždy budou vzbuzovat emoce a způsobovat šíření fám. Odbory a zaměstnavatel jsou partnery, kteří se navzájem ctí a nemohou zveřejňovat žádné informace před ukončením vyjednávání. Co však můžeme říci, je to, že všichni víme, jak vypadají výsledky našich společností z konce roku. Současně musíme posoudit, co máme v kolektivních smlouvách, včetně odstupného jako jednoho z benefitů. V tuto chvíli mohu pouze říci, že vše přezkoumáváme. Poděkování nejlepším za zarážku pokračování ze str. 1 rážce poděkoval generální jednatel Artur Paździor. Nepodařilo se sice všechny cíle realizovat z důvodu jedné události, ale nemělo by to mít vliv na ocenění těch, kteří firmě odevzdali maximální výsledky. Účastníky setkání Artur Paździor označil za hrdiny zarážky, kteří si zasluhují srdečné poděkování vedení skupiny. Vloni bylo třeba, aby všichni zkoncentrovali síly směrem k zarážce, a letos se zaměří na optimalizační projekty. Artur Paździor si je jist, že pokud se všichni pustí do optimalizace stejně jako loni do zarážky, těžké podmínky se podaří zvládnout. Ještě jednou všem srdečně děkuji a držím palce do roku 2012, uzavřel Artur Paździor. Poděkování přítomným zaměstnancům za jejich obětavou a přínosnou práci při realizaci nejvýznamnější akce loňského roku kulminovalo předáním věcného daru třem nejlepším Petru Kupkovi, Jiřímu Stádníkovi (na snímku na 1. straně) a Michalu Vostrému. Ostatní nominovaní zaměstnanci při této příležitosti obdrželi diplom z rukou technického ředitele Unipetrolu RPA. Ocenění pracovníci byli navrženi v kategoriích za mimořádný pracovní výkon a příspěvek k úspěšnému zvládnutí zarážky 2011, dále za výraznou angažovanost v oblasti bezpečnosti práce a za mimořádné plnění bezpečnostních požadavků v souvislosti s úspěšnou realizací loňské odstávky. Šedesát nominovaných zaměstnanců se setkalo 21. února v sálu nad hlavní kantýnou s vrcholovým vedením společností skupiny Unipetrol.

5 číslo 3 / březen » téma měsíce Skupina Unipetrol se stále potýká s obtížemi Unipetrol (pr) V pražské centrále skupiny se 9. února krátce před polednem konala tisková konference, na které Unipetrol prezentoval výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál roku Přítomni byli zástupci předních českých médií a rovněž analytici významných finančních institucí. Účastníci konference se tak dozvěděli, že ve 4. čtvrtletí loňského roku byly výsledky skupiny Unipetrol ovlivněny přetrvávající nepříznivou situací vnějšího ekonomického prostředí, jednorázovým zaúčtováním snížení hodnoty fixních aktiv dceřiné společnosti Paramo v hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun a výpadkem produkce způsobeným pravidelnou odstávkou v Chemparku Záluží. Společnost zaznamenala provozní výsledek (EBIT) -2,55 mld. Kč při obratu 24,327 mld. Kč (meziroční nárůst +11 %). Čistá ztráta ve stejném období dosáhla hodnoty 3,14 miliardy Kč. Skupině Unipetrol se podařilo splnit jednu z priorit v podobě snižování fixních nákladů. Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla úspora fixních nákladů více než 200 milionů korun. Maloobchodní segment vytvořil provozní zisk 64 mil. Kč. V rámci rafinerského segmentu došlo meziročně k poklesu objemu zpracované ropy o 11 % a v petrochemickém segmentu poklesl prodej produkce o 15 %.» číslo měsíce Motoristům vyhovuje palivo s nadstandardní zimní aditivací Unipetrol (ir) Společnost Benzina za únor letošního roku zvýšila prodej na 150 procent u nafty VERVA diesel. Paradoxně pozitivní vliv na prodeje měly silné mrazy, které motivovaly řadu řidičů aut s dieselovým motorem natankovat posílenou zimní kvalitu u některé z čerpacích stanic Benzina. Na 150 % narostl prodej paliva VERVA diesel. Prémiová nafta byla v nabídce na 208 čerpacích stanicích. Motoristé dali svým zájmem jednoznačně najevo, že jim vyhovuje prémiové dieselové palivo z Benziny ošetřené nadstandardní zimní aditivací. Navíc na vybraných čerpacích stanicích, zejména v horských oblastech, pak Benzina dodávala arktickou naftu třídy 2, která má filtrovatelnost -32 C. Jejich seznam měli řidiči k dispozici na webu Benziny. na dotazy novinářů a analytiků v rámci tiskové konference odpovídal zejména generální ředitel Piotr Chełmiński, ale i ostatní členové vedení Unipetrolu. Výsledky za čtvrtý kvartál a celý rok 2011 silně ovlivnily nevyhnutelné vnější faktory. Zároveň jsme udělali vše, co bylo v našich silách včetně snížení fixních nákladů o více než 200 milionů korun abychom snížili vliv špatného ekonomického prostředí, obratu a jednorázového snížení hodnoty společnosti Paramo. Cílem těchto opatření je dostat se co možná nejdříve zpátky do černých čísel. Poslední čtvrtletí roku 2011 bylo pro náš sektor mimořádně obtížným obdobím. Ukázalo nám, jak velice jsme ohroženi vnějším prostředím. Mimořádně špatná situace na trhu spolu s jednorázovým snížením hodnoty dlouhodobého majetku a pravidelnou odstávkou v Litvínově byly příčinami prudkého poklesu klíčových finančních výsledků. Navzdory těmto obtížím jsme však neztratili Jak to vidí generální ředitel Piotr Chełmiński svůj směr a dosáhli úspěchů, které by neměly být opomenuty. Pojďme se rychle podívat na naše tři segmenty: maloobchod, petrochemický průmysl a rafinerie. Našemu maloobchodnímu segmentu se podařilo vytvořit zisk. Přestože byl dosažený celkový zisk nižší než ve stejném období roku 2010, věřím, že jde stále o velmi dobrý výsledek, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že spotřeba pohonných hmot klesá a naše prodeje utrpěly kvůli nižším cenám v sousedních zemích. Podařilo se nám prodat větší množství zboží v rámci nepalivového segmentu než v předešlém roce a také jsme na podporu vyššího zisku snížili své výdaje (fixní náklady). Společnost Benzina v roce 2011 rovněž prokázala, že je jedničkou na trhu v inovacích, a otevřela první plně samoobslužnou čerpací stanici v České republice nazvanou Expres 24, která na konci roku získala prestižní ocenění Petrol Awards. Ostatní segmenty dopadly ve 4. čtvrtletí mnohem hůře. V petrochemii se nám podařilo snížit fixní náklady, ovšem tento úspěch silně převážily negativní dopady odstávky v Chemparku Záluží a nižší poptávka po našich produktech a službách v důsledku obav ze zpomalení ekonomického růstu. Výsledkem toho byl pokles prodejů, zejména polymerů a agro produktů, a náš výsledek skončil v minusových číslech. Finanční výsledky rafinerského segmentu silně negativně ovlivnily dvě události, kterým jsme nemohli předejít. Museli jsme snížit účetní hodnotu našeho majetku v podniku Paramo o 1,2 miliardy korun a v podniku Chempark Záluží jsme museli projít pravidelnou odstávkou. Nestabilní ekonomická situace navíc narušila naše prodeje. Kombinace všech těchto faktorů způsobila, že rafinerský segment utrpěl ze všech našich obchodních sektorů nejvíce. Na závěr je třeba říci, že současná hospodářská situace, která ovlivňuje naši obchodní činnost, pro nás představuje velkou výzvu. Na podobných výzvách je ovšem pozitivní, že nás nutí přemýšlet o tom, jak můžeme své výsledky zlepšit. Věřím, že management spolu s ostatními zaměstnanci najde cestu k silnější inovaci a lepší efektivitě.» dotazy čtenářů Razantnější úbytek fosilních paliv se očekává po roce 2030 Unipetrol (ir) V této rubrice zprostředkováváme odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se nás jeden zaměstnanec zeptal: Hovoří se stále o tom, že zásoby ropy se jednou vyčerpají a do té doby se musí najít alternativní zdroje. Jaký je výhled pro automobilový průmysl na nejbližších deset až patnáct let? V současné době je hlavním zdrojem energie pro dopravu ropa, která se v rafineriích zpracovává na motorová paliva a další výrobky. Samostatnou skupinu tvoří plynná paliva. Původ plynných paliv je fosilní (jako CNG stlačený zemní plyn nebo LPG plyn získávaný z ropy), popřípadě mohou být vyrobena chemickou cestou. Sem patří například vodík nebo bioplyn. Spotřeba LPG pro pohon má stagnovat a po roce 2020 klesat. Podle odborných studií má být podíl vodíku jako plynného paliva do roku 2020 zanedbatelný. Jeho spotřeba v dopravě by se mohla ve větší míře rozšířit ve vzdálenější perspektivě, a to po roce Využití vodíku v dopravě je principiálně možné u všech druhů doprav, ale největší pozornost je věnována osobním vozidlům a autobusům. Jeho širší uplatnění bude záviset na vyřešení výroby a hlavně ceny v konkurenčním prostředí dalších paliv. V návaznosti na obnovu autoparku bude následovat i nástup hybridních vozidel. Co se celosvětového měřítka týče, kolem roku 2030 mají začít ztrácet dominanci motorová paliva z ropy. Odborníci odhadují pokles ze současných více než 95 % na 78 %. Uvolněný prostor zaplní alternativní paliva. Spotřeba plynných se oproti současnosti zvýší šestkrát a elektrická energie pro dopravu má vzrůst čtyřikrát. Více informací o palivech najdete i na straně 8. Podíl jednotlivých druhů energie pro dopravu v procentech Motorová paliva z ropy 96,1 95,5 92,0 78,0 Plynná paliva 1,7 2,3 5,6 13,0 Elektrická energie 2,2 2,2 2,4 9,0 Své dotazy posílejte na adresu

6 6 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» IT Na internetu bezpečněji Unipetrol (ir) V minulých týdnech jsme udělali další krok ve sjednocování pravidel platných napříč celou kapitálovou skupinou PKN Orlen. Tentokrát se věnujeme internetu, který se v průběhu posledních let stal neodmyslitelnou součástí našeho života. Počet českých uživatelů celosvětové sítě všech sítí se vyšplhal ve druhé polovině roku 2011 na šest milionů. Nelze se divit, že rostoucí popularita internetu jde ruku v ruce s nárůstem trestné činnosti páchané skrze toto médium, upozorňuje Tomáš Grznár, specialista IT bezpečnosti. Pro zvýšení bezpečnosti při používání internetu se proto zavede filtrování obsahu. Jedná se o technologické řešení, které umožňuje potenciálně nebezpečné stránky nebo stránky s nevhodným obsahem zablokovat. Nastavení pravidel pro to, které stránky jsou vhodné a které jsou naopak považovány za potenciálně nebezpečné, vychází z požadavků PKN Orlen a jsou platné pro celou kapitálovou skupinu, dodal Tomáš Grznár. Jednotlivé zakázané stránky je možné rozdělit do tří kategorií: Nelegální zakázané zákonem. Zde platí, že pokud je něco považováno za nelegální v konkrétní zemi, kde působí některá z firem holdingu, automaticky se na to pohlíží jako nelegální v rámci celé kapitálové skupiny PKN. Škodlivý obsah, který může způsobit škodu IT infrastruktuře nebo obchodní značce Unipetrol a PKN. Pobuřující/nechtěný obsah, který je nepřijatelný z hlediska etického kodexu, kodexu chování, firemní kultury, filosofie a základních hodnot uznávaných ve skupině Unipetrol a skupině PKN. Rozlišení toho, do které kategorie ta která konkrétní stránka spadá, vychází z veřejných databází, které jsou tvořeny renomovanými firmami v oboru. Naším cílem je zvýšení bezpečnosti a snížení rizik, které plynou z rozmachu internetu. Samozřejmě se snažíme, aby veškeré naše aktivity měly co možná nejmenší dopad na pracovní povinnosti zaměstnanců. Proto stránky, které využíváte k plnění svých pracovních úkolů, by i nadále měly být normálně přístupné, uzavřel Tomáš Grznár. Tomáš Grznár specialista IT bezpečnosti tel.: mob.: Ivan Ottis opět zvolen do čela České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Unipetrol (ir) Ivan Ottis není většině zaměstnanců firem skupiny neznámý. Je členem představenstva Unipetrolu, řídí úsek rafinerie ve skupině se zodpovědností i za BOZP, vykonává funkci předsedy dozorčí rady Parama a je i jednatelem Unipetrolu RPA. Podstatně méně lidí již možná ví, že se angažuje například i v České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Požádali jsme ho proto o rozhovor. Co asociace ČAPPO je a k čemu slouží? V devadesátém roce, kdy došlo na postupné přejímání zvyků vyspělé části světa, začaly v republice vznikat i různá profesionální sdružení subjekty se shodným zájmem, které se snaží kulturními a legitimními prostředky prosadit ve společnosti. Stejně tak vzniklo i v roce 1992 ČAPPO, které v té době prakticky sdružovalo všechny firmy podnikající v oblasti zpracování ropy a její přepravy. Cíl byl jasný prosazovat oprávněné zájmy svých členů. Jak toho chce asociace dosáhnout? Naše činnost se řídí zákony, vyhláškami a nařízeními, které se musí plnit, a ty někdy firmě pomáhají, jindy nikoli. Chceme, aby zákonné prostředky byly formulované a schvalované tak, aby představovaly především dobrý kompromis mezi zájmy státu, okolí a zájmy našich členských firem. Můžete čtenářům nastínit nějaký případ? Asi nejznámější bylo zavádění biopaliv. Někteří lobbisté totiž využili doporučení EU k zavádění alternativních paliv a měli pro parlament připravený zákon, v němž bylo zakotveno, že od začátku roku 2005 se bude povinně míchat 5 % etanolu do benzinu a stejné množství metylesteru do motorové nafty. Nám pak dalo hodně práce přesvědčit ministerstva zemědělství, životního prostředí a průmyslu, že v rafineriích ani jinde není zařízení na dávkování a stejně tak nejsou připravené kvalitativní normy pro paliva. Výsledkem bylo o tři roky pomalejší zavádění s tím, že dnes je 4,1 % biosložek v benzinu a 6 % v naftě, což je poměrně mil. Kč daleko od původních doporučení. Rovněž se prokázalo, že biosložky jsou daleko dražší než fosilní paliva, ale přitom se nárůst cen nedaří promítnout do koncových cen zákazníkům. V konečném efektu jsme tak ušetřili miliony korun. Dalším případem jsou daňové úniky na mazacích olejích na Moravě, kdy zejména ty formovací či antikorozní mají složení podobné motorové naftě. Dají se s ní míchat a používat v autech, která nejsou moc citlivá na kvalitu paliva. Poslanci, poučeni z lehkých topných olejů, uvalili proto na všechny oleje vratnou spotřební daň, kterou platil každý zákazník a teprve, když prokázal, že použil olej k původním účelům, dostal daň zpět. Nejen, že to znamenalo finanční zatížení výrobců a distributorů o odvedenou daň, ale šlo to i do takových absurdit, že se danila i plastická maziva, která se jako palivo použít nedají. I v tomto případě nás to stálo zhruba půl roku přesvědčování, že nebyla zvolena správná cesta. Příkladů je za téměř dvacetiletou historii ČAPPO dost a projevilo se to ve finančních přínosech pro členské firmy. Jak se vlastně ČAPPO snaží řešit situaci? Možná je pro nás trochu ke škodě, že jsme nikdy nevystupovali demagogicky, jak to občas vidíme u jiných zájmových sdružení, která bez ohledu na dopady na okolí tvrdošíjně trvají na svém. My se snažíme jít cestou kompromisu a rozumného vysvětlení. Naše současné angažování v otázce daňových úniků s PHM hájí vedle zájmů členských firem ČAPPO i státní rozpočet. Proto máme shodný názor se státními orgány, nesešli jsme se naopak Kalkulované přínosy z činnosti ČAPPO ve prospěch členských firem 1995/ / / /2010 ivan Ottis, člen představenstva Unipetrolu se subjekty, které na současné situaci profitují, což není takový problém jako v případě zavádění biosložek do pohonných hmot. Další velký prostor pro naši činnost nabízí aplikace bruselské legislativy do prostředí ČR. U norem hlídáme zejména, aby čeští předkladatelé a zaváděči nestanovovali svévolně přísnější limity a náročnější podmínky. Stejně tak mnohdy s odborníky debatujeme o tom, jak kdo rozumí cizojazyčným materiálům z EU. Rovněž musíme být ve střehu, když se někdo odvolává na Brusel, a kontrolujeme, zda má pravdu. Dočkáme se doby, kdy existence asociace nebude potřeba? Stále co dělat budou mít i naši nástupci. Ať se jedná o povolenky CO2, o stále náročnější integrované povolení na provozování zařízení nebo různé environmentální záležitosti. Stále bude co řešit. Co asociace zájemcům nabízí? Členům nabízíme zastupování a lobbistickou činnost. Vzhledem k tomu, že profesionální aparát naší asociace tvoří generální sekretář a jeho odborná asistentka, fungujeme na základě pracovních skupin. Ty tvoří experti jednotlivých členských firem, kteří připravují stanoviska k již zmíněným událostem. V parlamentu nebo na ministerstvech názor vysvětlují a snaží se prosadit členové představenstva ČAPPO. V současnosti má ČAPPO tuším 14 členů. Dá se říci, kdo z nich je nejdůležitější a proč? Konkrétně máme 12 členů a dva v sekci maziva. Každého člena považujeme za stejně důležitého, proto má každý hlas stejnou váhu. V minulosti se v rámci kreativity také objevily názory, že by hlas mohl mít váhu podle velikosti členského příspěvku. Pravdou je, že v oblasti ekonomiky a společenského dění má větší firma formálně i morálně větší váhu. Což donedávna byla Česká rafinérská, která z této pozice ustoupila poté, co přešla do přepracovacího režimu a přestala obchodovat s ropou a pohonnými hmotami. Největším hráčem na trhu je ČEPRO, pak to je třeba Shell. Význam firmy v asociaci se neodvíjí od počtu zaměstnanců, ale od schopností experta, který ji reprezentuje v té které pracovní skupině. Záleží na tom, kolik toho dotyčný umí a jak je obratný. Díky specialistům na oleje svého času hrálo významnou roli Paramo. Směrem k zákonodárcům a státním úředníkům má stále větší váhu sdružení třeba i menších firem než jedna velká, která si řeší své interní záležitosti a své lepší hospodaření. Nezastíráme, že hájíme své zájmy. Svá řešení však doprovázíme argumenty, které dokládají jeho výhodnost i pro ostatní účastníky a fakt, že nejsou jen účelová. Bohužel náš postoj vede k tomu, že některé menší firmy nechtějí do naší asociace vstoupit, protože vyjednáváme i v jejich prospěch, bez ohledu na členství. ČAPPO si v listopadu připomene 20 let od založení. Chystáte k tomu nějaké akce, a pokud ano, jaké? K dané události vydáme určitě tiskové informace v rozšířeném znění. Největší změnou pro letošek je posílení lobbistické činnosti. Zřídíme pozici výkonného ředitele a dosavadní výkonný orgán představenstvo se stane opravdu správní radou, která bude stanovovat strategii a rámec činností. V technické oblasti se zaměříme na řešení emisí skleníkových plynů ze spalování motorových paliv a budoucí vývoj petrolejářského průmyslu v ČR během příštích dvaceti let. Více na

7 číslo 3 / březen Parovody neomezí koncové odběratele, přesto ušetří miliony Unipetrol RPA (ir) Kdo šetří má za tři, toto staré české přísloví má v současné době mimořádný význam především v oblasti snižování energetické náročnosti výroby nebo, chcete-li, absolutních úspor energií. otakar Soukup, vedoucí výrobny komprese a distribuce plynů, upozorňuje například na navrhované snížení tlaku dusíku pro výrobnu čpavku a z toho plynoucí úspory elektřiny. V minulých UNI novinách jsme představili základní oblasti, na kterých pracuje tým zaměstnanců Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services pod vedením Tomáše Herinka, ředitele úseku rozvoje, technologií a efektivity, a které mají za cíl snížit náklady na energie a emise CO2. Jedna z oblastí, které se věnuje velká pozornost, je distribuce tepelné energie po Chemparku Záluží a s tím související optimalizace provozu centrální parovodní sítě. Otázkou pak je, co lze na parním potrubí optimalizovat, když na jedné straně z teplárny do potrubí pára vstupuje a na straně druhé u odběratele vystupuje. Přesto se i zde najde prostor pro optimalizaci. Vše začíná výstupními parametry páry z teplárny, kde na jedné straně je třeba splnit požadavky koncových odběratelů, na straně druhé požadavek, aby parametry páry nebyly zbytečně vysoké, ale přesto umožňovaly maximální využití energie v ní obsažené pro výrobu elektřiny na turbínách, upozorňuje Michael Krupička ze sekce procesního inženýrství. Optimalizace provozu parovodních sítí nabývá na významu i v návaznosti na trvale se snižující dodávky páry do chemických provozů z důvodu útlumu výroby a odstavování starých technologií, stejně jako kvůli provozování zařízení s nižší energetickou náročností. S nižší spotřebou páry dochází k předimenzování některých částí potrubní sítě, a proto uvažujeme o jejich nahrazení parovody s menší dimenzí a nižšími tepelnými ztrátami, pokračuje dále Michael Krupička. Výsledky A co konkrétního se v oblasti optimalizace parovodní sítě udělalo? Vloni byly odstaveny do takzvané studené zálohy potrubní větve páry 2,4 MPa s vykázanou úsporou korun za rok. Jednalo se o potrubí o průměru 150, 200 a 250 milimetrů, celkové délce metrů a předpokládané tepelné ztrátě GJ za rok. A to není všechno. V nejbližším období, až se oteplí, se předpokládá další odstavení parovodů páry 2,4 MPa s přínosem dokonce korun. V tomto případě se odstaví potrubí o průměru 250 a 300 milimetrů a celkové délce metrů. Předpokládaná tepelná ztráta je GJ za rok. Je potřeba podotknout, že s odstávkami potrubí se nepojí žádné, nebo jen velmi malé finanční náklady. Při optimalizaci provozu parní sítě se samozřejmě postupuje tak, aby nebyla ohrožena spolehlivost a bezpečnost dodávek našim odběratelům, dodává Vlastislav Fanta, vedoucí technického útvaru energetiky Unipetrolu RPA (JES). Další úspory Velmi významné úspory pracovníci týmu spatřují rovněž v okamžitém doplnění chybějících izolací parovodů, snímatelných izolací velkých hraničních armatur, přírubových spojů a kompletní výměně izolací parovodů, které jsou v nejhorším technickém stavu. V přípravě je program s očekávanou úsporou provozních nákladů ve výši cca 10 milionů korun za rok. Přitom jednorázové provozní náklady na výměnu a doplnění izolací se pohybují ve výši cca Kč, upozorňuje Michael Krupička. Přitom je potřeba si uvědomit a trvale připomínat, že tepelné ztráty neizolovaného potrubí mohou být až 20tinásobné proti zaizolovanému potrubí. Na příkladu nezaizolovaného jednoho metru potrubí o průměru 350 milimetrů páry 2,4 MPa je možno stanovit tepelnou ztrátu 150 GJ za rok, respektive v provozních nákladech ztrátu Kč za rok, upozorňuje na výsledek testu Vlastislav Fanta. K rozhodování o skutečném stavu parovodů se využívá moderních diagnostických prostředků, jako je například termovizní měření, které zajišťují zaměstnanci z úseku technické revize. Značná pozornost je soustředěna na centrální parovod o tlaku 0,7 MPa, jehož provoz je v současné době po odstavení teplárny T200 již značně neefektivní z důvodu vysokých tepelných ztrát na jednotku přepraveného tepla. Připravuje se proto jeho útlum, vyžadující několik dílčích opatření, která se neobejdou bez potřeby investičních prostředků, dodal Vlastislav Fanta. Pracovní tým kolem Tomáše Herinka hledá i další opatření, která mohou významně snížit dosavadní tepelné ztráty. Dosažení cíle však vyžaduje řádnou přípravu, mnohdy s partnery např. z České rafinérské, potřebu investičních prostředků a další podmínky k vlastní realizaci, jako například odstávku souvisejícího zařízení. O dalším postupu a vývoji v těchto iniciativách vás budeme průběžně informovat. Velké poděkování patří všem, kteří se na výše uvedených operacích podílejí či podílet budou. Přední odborníci určují směr UniCRE VÚAnCh (vs) Již potřetí zasedaly vrcholné orgány výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE, aby zhodnotily dosavadní práci na projektu a pomohly určit další směr vývoje. Zasedání výborů UniCRE se koná každým rokem vždy v prvním čtvrtletí za účasti členů vrcholných a poradních orgánů i dalších klíčových pracovníků, podílejících se na projektu. Vrcholným orgánem je řídicí výbor složený z managementu a zaměstnanců VÚAnCh, a.s. V kontrolním výboru zasedají tuzemští akademici i odborníci z praxe. Vědecký poradní výbor tvoří zahraniční experti, kteří zkoumají postup a odborné zaměření centra v kontextu mezinárodních zkušeností a zvyklostí. A v neposlední řadě jde o tým pro realizaci výsledků výzkumu, jemuž předsedá Tomáš Herink z Unipetrolu RPA. Společné zasedání uvedených výborů má dva hlavní cíle. Zaprvé shrnout a prezentovat dosavadní práci výzkumníků a administrativy centra. Zadruhé zhodnotit vývoj výzkumných projektů, definovat dílčí cíle, kterých má UniCRE dosáhnout, a přijmout opatření, která k těmto cílům povedou. V rámci diskusí se též hodnotila spolupráce centra s dalšími subjekty. Dmitry Yu. Murzin (Abo akademi, Turku, Finsko) chválí spolupráci s vedením akademických institucí v ČR. Naopak v kontaktech s ostatními institucemi vidí rezervy, které nejsou běžné u podobných center v Evropě a USA. Velký prostor byl věnován otázce výběru mladých spolupracovníků. V ČR je vzhledem k velkému množství nově vzniklých výzkumných center velký hlad po kvalitních doktorandech. Je třeba klást důraz na získávání studentů ze zahraničí, řekl zástupce Univerzity Pardubice. Podle Agustína Martíneze z Institutu chemických technologií (ITQ) ve španělské Valencii je lepší podchycovat studenty již v magisterských programech, aby bylo více času na jejich formování a na přípravu konkrétních témat v následném doktorandském stupni. Debatovalo se i o motivaci studentů ke spolupráci s UniCRE. Podle D. Yu. Murzina se studenti chtějí vzdělávat a pracovat tam, kde je to pro ně atraktivní. Motivace penězi není vše. Hlavní roli hrají zkušenosti a možnost pracovat s kvalitními výzkumníky a špičkovým vybavením, uvedl J. Petrů, jeden z doktorandů. Zasedání bylo pro realizátory projektu velkým přínosem a vedoucí výzkumných programů již začali zapracovávat doporučená opatření do plánů výzkumných aktivit. Úspěšnost se zhodnotí v březnu zasedání centra UniCRE se za mezinárodní účasti konalo 15. února v ústeckém kongresovém hotelu Clarion.

8 8 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» pro řidiče Benzina ještě rozšířila bohatou škálu nabízených paliv Společnost Benzina ve spolupráci s RWE dále rozšířila bohatou kolekci standardně aditivovaných a prémiových paliv o plynné palivo CNG (stlačený zemní plyn). Od 3. února začal prodej CNG v čerpací stanici Benzina Plus Brno Slatina. V souladu s ekologickými trendy (zpřísnění hranice vypouštěných emisí) se počítá, že spotřeba CNG v dopravě do roku 2020 poroste ze současných 10 mil. m³ až na 800 milionů kubíků. Z celkové spotřeby energie na dopravu budou vedle dominantních kapalných paliv (92 %) další významný podíl tvořit právě plynná paliva, v roce 2020 dosáhnou asi 6 %. Nyní je v České republice registrováno vozidel na CNG a zatím 33 veřejných stanic na toto plynné palivo. V každém případě nás čeká symbióza s alternativními druhy paliv, a pokud chceme získat i tyto nové zákazníky, je potřeba ve spolupráci se silnými hráči na trhu CNG umět toto palivo nabídnout, uvedl Václav Loula, ředitel kvality společnosti Benzina.» z historie od 3. února začal prodej CNG v čerpací stanici Benzina Plus Brno Slatina. U této plynné alternativy kapalných PHM je samozřejmě velkým plusem daňová úleva a rozšiřující se nabídka CNG vozidel. Ruku v ruce s tím roste zájem spotřebitelů v oblasti veřejné autobusové i osobní dopravy. Benzina plánuje ve spolupráci se společností E.ON v letošním roce ještě rozšířit nabídku CNG na další stanice. CNG, tedy stlačený zemní plyn, je nejoblíbenějším alternativním palivem v Německu. Hlavní výhodou je levný provoz vozidel (přibližně o 30 % levnější oproti běžným palivům), který je současně i ekologický (20 25% potenciál snížení emisí CO2). Důležité je, že vozidla s pohonem na CNG vyrábí přímo automobilky a vozy jsou tedy uživatelsky komfortní stejně jako ty, které využívají konvenční paliva (zavazadlový prostor, parkování v podzemních garážích či dojezd). Vozidla na zemní plyn vyrábí Fiat, Mercedes Benz, Opel, Volkswagen a podle dostupných informací se v průběhu roku má připojit také Audi, a především Škoda. Obsluha čerpacích stanic včera a dnes Konec arktických mrazů Na základě vývoje klimatických podmínek v celé České republice se v závěru osmého kalendářního týdne pro Benzinu zastavily postupy a zimní úpravy nízkoteplotních vlastností motorových naft. Vzhledem k výsledkům dosavadních kontrol filtrovatelnosti (až -30 C) a dlouhodobému oteplení se zastavila doplňková aditivace VERVA Cool a na vybraných stanicích se rovněž ukončil závoz arktické nafty třídy 2, uvedl Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. Do konce února se dodávala z České rafinérské dál nafta třídy F s filtrovatelností -20 C. Samozřejmě tento povinný parametr platil pro Diesel TOP Q i pro prémiovou VERVU Diesel. V době poslední korektury březnového čísla UNI novin se již dovážela přechodová kvalita nafty třídy D s filtrovatelností -10 C. Opět to platí pro oba druhy dieselových paliv, upozornil řidiče Václav Loula. Během letošního roku plánuje E.ON vystavět v České republice tři nové plnicí CNG stanice. Zaznělo to na konferenci Českého plynárenského svazu o perspektivách rozvoje a využití CNG v dopravě z úst místopředsedy představenstva E.ON Energie Jiřího Šimka. vzorek arktické nafty před rozborem Podle evropské legislativy se standardně na český trh čerpacích stanic dodává od poloviny listopadu do konce února nafta třídy F označovaná jako zimní pro mírné klima. U ní je povinným kvalitativním parametrem filtrovatelnost. Znamená to, že limit pro protečení nafty filtrem je -20 C. Spolupráce Benziny a společnosti E.ON Stanice by měly stát v Humpolci, Písku a v Brně. Firma je bude provozovat ve spolupráci s Benzinou. V budoucnu pak společnost E.ON plánuje vytipovat lokality pro další CNG stanice. Podmínkou dalšího rozvoje bude rentabilita investice.» zajímavost Prodejní doba u čerpacích stanic Historický snímek zachycuje situaci na čerpací stanici Fanto, která patřila Fantovým závodům Pardubice (předchůdce Parama). Vedle pak současný personál v obchodu. Čerpací stanice mají v naší republice historii dlouhou jako postupně se rozvíjející motorismus a automobilismus. To chápe každý, víme ale, jak se kupříkladu měnila otevírací doba? Značkové čerpací stanice obsluhovali zřízenci v uniformě již ve 30. letech minulého století. Personál firmy Bratří Zikmundů například pracoval ve žlutých pláštích s červeným límcem. (Tato firma se považuje za matku Benziny.) Žlutým kabátem s modrým límcem a brigadýrkou se znakem BZ byla zase vybavena obsluha stanic Fanto. Nedílnou součástí byla takzvaná kasírtaška k výběru hotovosti a různých druhů poukázek k odběru benzinů a nafty od podnikových řidičů. Do standardních činností personálu čerpacích stanic tehdy patřilo tankování paliva a utření hrdla nádrže, samozřejmě čištění skel, dále pak kontrola a doplnění oleje. Nabízel se i olejářský sortiment značkových tuků či vazelín. V 50. letech se pro potřebu míchání olejů instalovaly stojany, takzvané Jerry konvice nebo také Jerry kabinety. Uniforma zůstala i dnes, ale samozřejmě kopíruje módní trendy a svými vlastnostmi zajišťuje obsluhujícímu personálu pohodlí. A co se povinností týče, převážnou část pracovní doby pracovníci Benziny tráví v prodejně, nicméně nároky jsou vysoké. Dnešní profesionální zdatnost je spojena s mnohem širšími znalostmi o palivech a o širokém sortimentu zboží v shopu a v gastronomii. Nezbytná je i řada dalších dovedností. Václav Loula V ČSR v roce 1949 dostala distribuční síť čerpacích stanic jméno Benzinol a o devět let později se na nich poprvé objevuje název Benzina. V té době, tedy v roce 1958, byla zavedena u čtvrtiny československých čerpacích stanic otevírací doba od 6.00 do hodin, v sobotu a v neděli bylo obvykle zavřeno. V 70. letech minulého století takto fungovala již polovina všech stanic a jen šest procent mělo nepřetržitou službu. V současnosti v České republice najdete téměř čerpacích stanic, je veřejných, přičemž nejrozsáhlejší síť (338 ČS) provozuje společnost Benzina. 23 % 40 % 37 % Otevírací doba čerpacích stanic Benzina NONSTOP hodin hodin

9 číslo 3 / březen » představení týmu Intenzivní kontakt výzkumu se zpracovateli polyolefinů přináší zpětnou vazbu a nové impulsy pro budoucí obchodní a výrobní strategii Polymer Institute Brno (ir) Oddělení materiálového výzkumu v Polymer Institute Brno (PIB) vzniklo během postupných organizačních změn, které byly důsledkem privatizace jeho předchůdce Výzkumného ústavu makromolekulární chemie (VÚMCH). Došlo k ní v roce Podle dostupných informací kromě vysokých škol není v České republice jiná instituce, která by měla více než šedesátiletou tradici výzkumu polymerních materiálů. Současným vedoucím oddělení je Jiří Pác, kterého jsme požádali o představení jeho týmu. Ohlédnutí V dřívějším VÚMCH byl materiálový výzkum rozptýlen do několika výzkumných týmů existovala oddělení mechanické modifikace polymerů, oddělení chemické modifikace polymerů a oddělení stabilizace polymerů. Významné místo mělo i oddělení chemické syntézy aditiv a pomocných látek. Díky spolupráci těchto skupin pak vznikly i průmyslové realizace originálních aditiv, například Antioxidant AO 49 a Dastib 945, upozornil Jiří Pác. Úsilím pracovníků oddělení mechanické modifikace polymerů byla již před rokem 1990 vyvinuta a průmyslově realizována (v podniku SILON v Plané nad Lužnicí) výroba plněných a elastomery modifikovaných polypropylénů TABOREN. Pro tehdejší Chemopetrol byl vyvinut a zaveden do výroby elastomerem modifikovaný polypropylén Mosten pro automobilové nárazníky. Oddělení chemické modifikace polymerů navrhlo již před rokem 1990 sérii polypropylénových materiálů s řízenou reologií pro vlákna, vstřikování a fólie. Tyto typy byly úspěšně zavedeny do výroby v Chemopetrolu a staly se žádanými mnoha zákazníky. Podařilo se vyvinout typy pro rychlé vstřikování tenkostěnných obalů a typy s antistatickou aditivací. Popisovaný vývoj by nebyl možný bez aktivní spolupráce s pracovníky zálužské výrobny polypropylénu, z nichž lze jmenovat mimo jiné Jiřího Ottise a Zdeňka Šulce. Společně také bylo vytvořeno několik vynálezů. Významných úspor materiálových nákladů bylo dosaženo optimalizací původních licenčních stabilizačních receptur pro polypropylén a vysokohustotní polyetylén, dodal Jiří Pác. Koncem 90. let se pracovníci oddělení materiálového výzkumu zapojili do výběru technologií pro nové výrobny polypropylénu a vysokohustotního polyetylénu. Zvláště u polypropylénu bylo nutno rozsáhle testovat licenční typy, protože ty byly původně určeny pro jiný trh (USA). Tato činnost probíhala v úzké součinnosti s odděleními technologie polypropylénu a akreditované zkušebny PIB. Licenční Laborantka Jarmila Janská připravuje vzorky polypropylénu Mosten pro zkoušky mechanických vlastností. pracovníci oddělení materiálového výzkumu (zleva) stojí: Jaroslav Kužel, Ladislav Pospíšil, Jiří Pác, Zdeněk Kaláb a Květoslav Kaláb; sedí: Hana Mašková, Veronika Habrová, Jarmila Janská a Petra Zbořilová. typy tak byly úspěšně modifikovány pro potřeby náročných středoevropských zákazníků. Vývoj vlastních typů se týkal jak úprav polymeračního procesu, tak aditivačních receptur. Podle Jiřího Páce právě v úzké spolupráci několika pracovišť (průzkum trhu, syntéza polymerů, materiálový výzkum, vlastní výroba) je možno generovat nové poznatky a přicházet s unikátními řešeními, jež přinášejí spokojenost zákazníků a finanční přínosy pro Unipetrol RPA. Současnost V současnosti činnost oddělení tvoří tři hlavní pracovní bloky. Nejdůležitějším z nich jsou práce pro Unipetrol RPA. Týkají se především udržení prodejů Mostenů a Litenů stávajícím odběratelům a jejich prosazení u zákazníků nových. Proto se připravují menší množství materiálů (až do kg) pro poloprovozní a provozní zkoušky. Podle dosažených vlastností materiálů upravujeme, případně vyvíjíme nové typy Mostenů a Litenů. Velkou výzvou posledních let jsou projekty zvyšování kvality produktů a snižování výrobních nákladů. V souladu s obchodní strategií Unipetrolu RPA jsou prioritou vývoj a zavádění nových typů polyolefinů s vyšší užitnou hodnotou a vyšší obchodní marží, vysvětluje Jiří Pác. Druhou důležitou skupinou výzkumných aktivit oddělení je práce na projektech částečně hrazených z veřejných rozpočtů, konkrétně Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. I zde je pochopitelně snaha maximálně využít výsledky ku prospěchu Unipetrolu RPA. Další možností je realizace v jiných tuzemských či zahraničních podnicích, dodává Jiří Pác. V těchto případech jsou významnými partnery výrobci polypropylénových i polyetylénových trubek a desek, fólií i automobilových dílů. K těmto činnostem je oddělení vybaveno kontinuálními hnětáky, jedno i dvojšnekovými extrudéry o kapacitě 1 až 100 kg/hod. a řadou laboratorních extrudérů s variabilním příslušenstvím. Tyto projekty přinášejí dodatečné finanční zdroje a umožňují provádět i základní materiálový výzkum, jehož výsledky lze provádět v dlouhodobém časovém horizontu. Třetí, leč nikoli nevýznamnou činností, je spolupráce s odděleními technického servisu a prodeje Mostenů a Litenů Unipetrolu RPA při řešení technických potíží u zákazníků a jejich stížnostech či reklamacích. Ve všech třech výše uvedených hlavních činnostech spolupracuje oddělení materiálového výzkumu s odděleními technologie polypropylénu a akreditované zkušebny. Příkladem budiž vývoj nových typů houževnatého (impakt) kopolymeru propylénu s etylénem či vývoj trubkového Mostenu EH 801. Vývoj unikátního způsobu nukleace polypropylénu dokonce vedl k podání patentové přihlášky v tuzemsku i v zahraničí, pokračoval Jiří Pác. Pro celý PIB oddělení připravuje zkušební tělesa, například v podobě trubek, desek, fólií a vláken. Jsme jediným podnikem v tuzemsku, který provozuje laboratorní zvlákňovací linku s možnostmi jak mechanického, tak pneumatického odtahu vláken. Nyní je využívána hlavně k dolaďování barevných koncentrátů pro vláknařské aplikace Mostenů a Litenů, říká Jiří Pác. Některé zkoušky se nedělají v PIB, ale uskutečňují se hlavně ve spolupráci s Unipetrolem RPA (např. vyfukování nádob, výroba trubek o větším průměru, poloprovozní výroba polyetylénových fólií), jiné pak u konkrétních zpracovatelů, zpravidla současných, případně potenciálních zákazníků Unipetrolu. Oddělení materiálového výzkumu zodpovídá i za vývoj a realizaci většiny aditivních koncentrátů vyráběných v oddělení malotonážní výroby v PIB (obchodní značky Makroplus, Makropore, Makroclean, Makrokor, Makrofil, Makroelax, Makroflam, Makrostab atd.). V Polymer Institute Brno se aktivně využívá synergie spočívající v úzké spolupráci odborníků z různých oborů s výrobními subjekty. Znamená to, že vývoj nových typů polypropylénu a polyetylénu lze zahájit v laboratorním měřítku, pokračovat ve zpracovatelských a aplikačních testech včetně optimalizace aditivační receptury a finalizovat zavedením do velkotonážní výroby v Unipetrolu RPA. Intenzivní kontakt pracovníků materiálového výzkumu se zpracovateli polyolefinů pak přináší zpětnou vazbu a nové impulsy pro budoucí obchodní a výrobní strategii Unipetrolu, uzavřel Jiří Pác.

10 10 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Den s...» Den s Auditor Zdeněk Hůla: Důležité je naučit lidi Paramo (ji) Zdeněk Hůla sehrál důležitou roli při zavádění integrovaných systémů a nastavení pravidel interního auditu ve společnosti Paramo. Je jedním z těch lidí, u kterých se nemůžete ubránit pocitu, že vše musí být perfektní. Vždy se snaží podat objektivní vysvětlení. Uznává, že zmýlit se může každý, a jedním dechem dodává, že chyba se nesmí opakovat. 7:15 S každým se dá domluvit a pro mne je při interním auditu zásadní otevřenost lidí. Je špatné, pokud jsou takzvaně v zákopech. Řešení problému může přesahovat leckdy i jejich možnosti, pomoci ale může vedení firmy. Pokud na pracovišti něco nefunguje, vyjde to dříve či později stejně najevo. A je vždy lepší, pokud se to nestane při externím auditu či externích kontrolách, říká Zdeněk Hůla, vedoucí odboru integrovaných systémů a interního auditu Parama, který v podniku působí již 35 let. Od roku 1993 se podílí na budování funkčních systémů řízení, které zavádějí pořádek do firmy s jednoznačnou odpovědností a stanovují pravidla pro provádění jednotlivých činností. Systém je integrován do hospodářských středisek Parama, tedy v Kolíně, Pardubicích i distribučních skladech. A z tohoto důvodu má Zdeněk Hůla diář zaplněný mimo jiné cestami mezi oběma středisky a sklady. Den pro něho obvykle začíná vyřízením ové pošty, řeší operativu v rámci pracovních schůzek s kolegy z jiných útvarů a na odpoledne si nechává práci, která vyžaduje plné soustředění. Připravuje se na plánované audity, zpracovává výsledky z auditů atd. Konstatuje, že těžiště jeho současné práce spočívá v interním auditování i ve spolupráci s interním auditem Unipetrolu, což pro někoho může být nezáživné. Ve prospěch efektivnosti a funkčnosti integrovaného systému vystupuje v roli koordinátora, spolupracuje s odborem vývoje a kontroly jakosti, odborem HSE (zdraví, bezpečnost a životní prostředí), technologie a dalšími vedoucími provozů i vedoucími odborů. V čase našeho setkání připravoval za loňský rok pro vedení zprávu o přezkoumání integrovaného systému managementu (IMS) včetně návrhů na zlepšení. Leden je vždy měsícem, ve kterém se více než kdykoliv jindy věnuji vyhodnocení uplynulého roku, připravuji program interních auditů v novém roce, dělám korekce zaměření a dbám na to, aby nedocházelo v auditech k duplicitě s Unipetrolem. Útvarem vývoje a kontroly jakosti bývám přizván k řešení neshod/reklamací, odborem bezpečnosti, životního prostředí či provozy k řešení nehod, mimořádných událostí a přijímání účinných systémových opatření. Snažím se dostat i na provozy, abych prověřil chování našich i externích pracovníků, a dle potřeby odboru nákupu se účastním výběrových řízení a zajišťuji audit u dodavatelů, vyjmenovává Zdeněk Hůla jen některé z činností, které jeho pracovní dny vyplňují. Nicméně oceňuje, že zaměstnanci Parama audit neberou tak, že je někdo kontroluje, ale vnímají ho coby nástroj prevence vzniku mimořádných událostí z důvodu selhání. V době zeštíhlování útvarů, kumulování funkcí a vyčleňování útvarů je úkolem auditu ověřit, zda jsou všechny odpovědnosti za činnosti jednoznačně přiřazené, připomíná Zdeněk Hůla s dovětkem, že doladění odpovídající dokumentace s odpovědným pracovníkem dá někdy dost práce. Zajímá mě, jak se vlastně chemický inženýr s praxí technologa a zkušenostmi řízení technického rozvoje dostal k systému řízení jakosti. Nabídku vybudovat systém řízení jakosti a připravit podnik k certifikaci jsem dostal před rokem 1994 v Koramu Kolín, kde jsem působil od roku Byla to pro mne výzva stejně jako pro mé spolupracovníky v týmu. Systémy, pokud jsou certifikovány renomovanou firmou, zvyšují důvěru zákazníků, dávají záruku, že činnosti ve firmě probíhají standardními postupy, říká Zdeněk Hůla. Jeho zápal pro novou věc byl korunován úspěchem. Podnik, tehdy ještě Koramo Kolín, získal již v roce 1994 certifikát podle normy ISO Posléze sehrál Zdeněk Hůla důležitou roli při sjednocení systému v Paramu. Konkrétně v roce 2003 po fúzi Korama s Paramem vedl pracovní tým ke sjednocení dokumentace obou středisek s cílem budování funkčního a efektivního integrovaného systému. Z tohoto pohledu se mu ve spolupráci s kolegy podařilo systém managementu jakosti podle normy ČSN ISO 9001:2008 rozšířit o certifikát environmentálního řízení EN ISO 14001:2004 v roce 2002 a bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007 v roce Zdeněk Hůla nicméně zdůrazňuje, že získáním certifikátů práce nekončí. Důležité je naučit lidi poznání, co funguje a co ne a co je třeba zlepšit. A co je možná ještě důležitější aby certifikovaný integrovaný systém pracovníkům pomáhal při práci a vytvořil pro naše obchodní a jiné partnery důvěryhodné prostředí. A také je podstatné přesvědčit certifikující firmu o našich schopnostech a neustálém zlepšování při ročních kontrolních auditech IMS a uspět při tříletém obnovovacím certifikačním auditu tří subsystémů. Na obhajobu u renomované certifikační společnosti Lloyd s Register Quality Assurance se Paramo chystá právě letos. Pokud si vytvoříme prostředí, které nám vyhovuje, máme lepší podmínky pro výkon své činnosti. S tímto tvrzením se Zdeněk Hůla ztotožňuje. Nemám problém kohokoliv auditovat. Snažím se být vždy objektivní, přitom se ale dokážu odpoutat od mezilidských vazeb. Při auditu jde především o prověření funkčnosti a efektivnosti daného procesu, nikoliv o prezentaci pracovních či osobních sporů. Moje pozice je nezávislá, nic nezametám pod koberec. Například v případě významnější reklamace výrobků, případně při uplatnění pokuty státními orgány, jsem pověřován vedením společnosti zjištěním míry osobního zavinění zaměstnance. Snažím se podat objektivní vysvětlení a zároveň pomoci spolu s pracovním týmem přijmout potřebná opatření k minimalizaci škod a zabránit opakování chyb. Nikdo není neomylný, ale pochybení by se nemělo opakovat. Svědomitost a důslednost je Zdeňkovi Hůlovi vlastní. O své práci hovoří se zápalem a důrazem na nezbytnou registraci jakýchkoliv změn v podniku. Ty se musí okamžitě promítnout do organizačního řádu, jinak uniknou pozornosti. Kupříkladu se z Parama vyčlenil odbor prodeje asfaltů do společnosti Paramo Asfalt. Snažil jsem se tudíž hlídat, aby se tyto změny řádně promítly do systémových dokumentů. Mohu uvést i další příklad. Zpracovatelé dokumentace mají minimálně jednou za tři roky provést její prověrku a zjistit, zda nevyžaduje aktualizaci. I tuto záležitost můj odbor hlídá a odpovědným pracovníkům tuto povinnost připomíná. Zkrátka, úkolů je hodně a sám bych je nezvládl. Měl jsem a mám ale štěstí na dobré týmy lidí. Stoprocentně spolehnout se Zdeněk Hůla může, kromě jiných, na Ladislavu Víchovou. Uznávají stejné pracovní hodnoty, a tak není divu, že se jim podařilo spolu s ostatními odpovědnými pracovníky podniku zaktualizovat veškerou řídicí a výrobkovou dokumentaci, včetně technologické i požární, a umístit ji ve spolupráci s odborem IT na intranet a internet. Pro představu lze uvést, že jednotlivých dokumentů IMS je cca 500 druhů a jen bezpečnostních listů je 700 variant. V tomto množství nejsou započítány jejich anglické, německé, slovenské a polské mutace, což je v současné době těžiště práce Ladislavy Víchové. Od pracovních povinností si Zdeněk Hůla nejlépe odpočine na zahradě. Bydlí v obci Křečkov u Poděbrad, kam, jak říká, přesadil i manželku pocházející z Luhačovic. Včelaří, rád jezdí na kole a v zimě lyžuje. těžiště současné práce Zdeňka Hůly spočívá v interním auditování i ve spolupráci s interním auditem Unipetrolu. K vidění je tudíž dost často při obchůzkách v areálu podniku. 7:45 k pracovním povinnostem Zdeňka Hůly patří i namátkové kontroly řidičů při výdeji paliv dle požadavků ADR (přeprava nebezpečných věcí). 9:00 při kontrolním auditu v dílně externí klempířské firmy, která se nachází na území rafinerie, probíral podrobnosti Zdeněk Hůla s Rudolfem Kloudou.

11 číslo 3 / březen poznání co funguje, co ne a co je třeba zlepšit 10:20 11:00 v odboru integrovaných systémů a interního auditu se Zdeněk Hůla může stoprocentně spolehnout na kolegyni Ladislavu Víchovou, která se stará o veškerou řídicí a výrobkovou dokumentaci. na interním auditu v odboru skladového hospodářství a nákupu specialit Zdeněk Hůla hovořil s Tomášem Smolíkem (na snímku vlevo) a Milošem Medveděm. 12:50 počátkem nového roku se Zdeněk Hůla více než kdykoliv jindy věnuje vyhodnocení uplynulého období, připravuje program interních auditů apod. Pro vedení společnosti připravuje i zprávu o přezkoumání integrovaného systému managementu (IMS) včetně návrhů na zlepšení.

12 12 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» bezpečnost práce Bezpečnostní desatero Všichni zaměstnanci jsou povinni při výkonu veškerých pracovních činností a aktivit s nimi souvisejících, jako například přípravné práce, pohyb v areálu, chůze po chodbách a schodištích budov, dbát vždy zvýšené opatrnosti a věnovat jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bez- 32 pečnost i zdraví, ale též informačního systému či kupříkladu o upozornění šířené bezpečnost a zdraví jiných osob. Zaměstnanci prostřednictvím jednotlivých jsou proto povinni respektovat například bezpečnostní informační systém platný v areálu Chempark Záluží (jde o informační a bezpečnostní značky, signály, vysílání havarijního relací Studia Reflex). Tuto problematiku obšírně řeší zákoník práce, jehož pravidla a nařízení jsou zapracována do všech směrnic s interní či externí působností. Na co se letos zaměří kontroloři oblastních inspektorátů práce Unipetrol Services (ir) Na základě zveřejněného plánu kontrolních aktivit Státního úřadu inspekce práce pro rok 2012 upozorňujeme na vybrané oblasti, na které se inspektoři práce zaměří při svých kontrolních aktivitách. Uvádíme pouze oblasti, které se mohou přímo dotknout jednotlivých společností skupiny Unipetrol, řekl David Marek z odboru bezpečnosti a ochrany zdraví Unipetrolu Services. To přece nebudeme obcházet. Co se může stát??? To je hrůza, proč je ta chodba mokrá?!? Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Cílem je prošetřit všechny přijaté podněty ke kontrole, a tím pozitivně působit na dodržování pracovněprávních předpisu u zaměstnavatelů. Týká se to oblasti pracovních vztahů a podmínek, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti zaměstnanosti. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem V tomto případě půjde o kontrolu plnění povinností zaměstnavatele vyhledávat a vyhodnocovat rizika a přijímat opatření jako součást prevence rizik z hlediska bezpečnosti práce u elektrických zařízení. Stejně tak jde o organizování práce, o stanovování a zavádění pracovních postupů, o seznamování zaměstnanců s těmito postupy a o kontroly jejich dodržování. Ověřit u zaměstnavatelů, zda a jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření a pracovní postupy pro činnosti na elektrických zařízeních. Kontrola plnění úkolu zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi Cílem je kontrola plnění povinností zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi. Obdobně jde o kontroly, zda zadavatelé stavby plní podmínky dané zákonem a zda koordinátoři pracují v souladu s předpisy. Bezpečnost práce na pracovišti V této oblasti půjde především o kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních a jiných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce. Kontroly budou zaměřeny zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích. Nebuďme lhostejní k rizikovým stavům a skoronehodám (I.) klimatické podmínky Unipetrol Services (ir) Měnící se klimatické podmínky mohou znamenat zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Během chvilky se může zcela bezpečné zařízení nebo prostor změnit ve velmi rizikové prostředí. Problémy nejčastěji zapříčiní vítr, teplotní změny, mlha, sněžení či déšť. Vítr se může negativně projevit na technickém stavu dočasných stavebních konstrukcí lešení, zabezpečení pracovišť pomocí ochranné pásky, zabezpečení nebezpečných prostorů či výkopů, uvedl David Marek, specialista HSE&Q Unipetrolu Services. Zábrany mohou být větrem poničeny nebo se může snížit stabilita lešenářských konstrukcí. Osoby odpovědné za tyto konstrukce jsou pak povinny překontrolovat stav ochranných zařízení a v případě potřeby bezodkladně zajistit nápravu. Vítr může mít negativní dopad také na práci ve výškách a při používání konstrukcí pro zvyšování místa práce. Teplotní změny pak mohou způsobit námrazu bez ohledu na to, zda se jedná o horizontální či vertikální rovinu. Zaměstnance tak ohrožuje zejména náledí na chodnících a komunikacích, ale i na žebřících, poškozený větrný rukáv komplikace při úniku z nebezpečného prostoru. nebezpečná námraza na výstupním žebříku na potrubní most hrozí zranění.

13 číslo 3 / březen » bezpečnost Ověřeno, emise CO2 vykazujeme dle evropské legislativy Unipetrol RPA, Unipetrol Services (ir) Hned dvakrát během ledna a února do Chemparku Záluží zavítal auditor společnosti Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA). Nejednalo se o prověrku integrovaného systému řízení, jak by možná někdo očekával, ale o ověření emisí skleníkových plynů, konkrétně CO2 ve společnosti Unipetrol RPA a Unipetrol Services. Jiří Kočí z T700 ukazuje Ing. Novotnému prostory odstavené T200. Ilja Novotný z LRQA je osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) k úkonům, které se provádí každoročně na základě požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady EU i platné legislativy ČR. Od roku 2005 auditor pravidelně ověřuje systém zjišťování a vykazování emisí CO2 ze dvou zařízení společnosti Unipetrol RPA, která spadají do 1. a 2. obchodovacího období s emisními povolenkami. V závodu energetika se jedná o teplárnu T700 a T200, v závodu chemických výrob pak o energoblok etylénové jednotky, vysvětlil Jan Lobo, specialista odboru systému řízení Unipetrolu Services. První etapa ověřování vykazovaného množství emisí skleníkových plynů za rok 2011 se uskutečnila 19. ledna ve společnosti Unipetrol Services. Tehdy zástupci úseku HSE&Q prezentovali auditorovi vývoj a změny v roce 2011 a předali mu složku zákonných dokladů. Společně pak s Iljou Novotným posoudili soulad s legislativou, povolením a monitorovacím plánem, provedli strategickou a rizikovou analýzu, sestavili plán ověřování a plán výběru vzorků. Vedle toho provedli procesní analýzu (konkrétně šlo o stanovení výhřevnosti, emisního a oxidačního faktoru pro hnědé uhlí z protokolů z akreditované laboratoře VÚHU Most) a nakonec prověřili funkčnost nového intranetu, co se týče vyhledávání některých dokumentů a záznamů. Druhá etapa se 9. února zaměřila na fyzickou prověrku sledovaných zařízení. Nejprve se auditor sešel se zástupcem výrobny T700, aby si z úst Jiřího Kočího vyslechl historii odstavování teplárny T200 v průběhu roku 2011, a poté si ji společně prošli. Ilja Novotný se tak na vlastní oči ujistil, že zařízení je trvale odstavené a neprovozuschopné, dodal Jan Lobo, další účastník prohlídky. V teplárně T700 auditor prověřil systém sběru a zpracování dat topného plynu a hnědého uhlí. V rámci prověření systému vzorkování uhlí si též osobně prohlédl místo odběru, stejně jako evidování a uchovávání vzorků. Dopolední program zakončil na úseku nákupu společnosti Unipetrol Services, kde si u Anny Veselé ověřil měsíční i roční data od dodavatele uhlí. Odpolední prověrka pokračovala na etylénové jednotce, kde mu Karel Fingr nejprve doložil sběr, zpracování a archivaci dat z energobloku EJ a poté si Ilja Novotný osobně prohlédl toto zařízení. Auditor se soustředil zejména na měřidla, na jejich provozní stav a metrologické označení. Před ukončením návštěvy EJ si prohlédl místo s instalovaným novým měřením topného plynu, aby uzavřel svou připomínku z roku Ilja Novotný kontrolní den zakončil v úseku HSE&Q Unipetrolu Services, kde mu nejprve Jan Lobo doložil záznamy dokladující způsobilost všech měřidel v obou zařízeních a poté s Janou Jenčíkovou provedl kontrolu výpočtů, prověřil úrovně nezkreslenosti a přezkoumal roční výkaz o emisích CO2, který bude zaslán na Ministerstvo životního prostředí ČR. Při závěrečném hodnocení s ředitelem úseku HSE&Q Pavlem Slámou auditor zhodnotil oba dny, potvrdil soulad povolení MŽP se zpracovanými a schválenými monitorovacími plány a odsouhlasil hodnotu emisí CO2 za rok Ilja Novotný na závěr připomněl nutnost zabývat se při své příští návštěvě zpracováním plánu pro ověřování emisí CO2 podle nové legislativy, která má letos vejít v platnost, a podle požadavků pro 3. obchodovací období. Znamená to rozšíření z teplárny T700 a energobloku EJ na všechna zařízení Unipetrolu RPA, která emitují CO2. ních konstrukcí, plechů či tašek. Může se negativně podepsat i na korozí napadených částech zařízení, u kterých pak hrozí nebezpečí pádu nebo zřícení. Dalším potenciálním nebezpečím je i padající omítka a zdiva, upozorňuje David Marek na další důsledky větrných poryvů. Klimatické jevy mohou způsobit řadu rizikových stavů a skoronehod, jejichž stručný popis jsme vám prostřednictvím tohoto článku přiblížili. Pro získání lepšího povědomí o těchto specifických situacích uvádíme snímky konkrétních rizikových stavů, se kterými se můžete při pohybu Chemparkem Záluží potkat, uzavírá David Marek a připomíná, že byste měli tyto stavy ohlašovat. Jen to je cesta k nápravě a zvýšení míry bezpečnosti. tvorba námrazy v průjezdním profilu nebezpečná překážka. tvorba námrazy na silnici a chodníku nebezpečí smyku aut a pádu osob. lávkách, plošinách, zábradlích a jiných technických zařízeních, dodal David Marek. V těchto prostorech pak hrozí reálné riziko uklouznutí s následným pádem pro chodce a nebezpečí smyku v případě řízení vozidel. Nebezpečná je rovněž námraza nad komunikacemi a nad místy, kde se vykonává pracovní činnost. Utržený rampouch může zasažené osobě způsobit závažné poškození zdraví, a to i v případě, kdy je použita ochranná přilba, upozorňuje David Marek. Problémy může přinést také tvorba námrazy v kolejišti, kde může dojít i k ohrožení bezpečnosti drážní dopravy. Mlha, sněžení a déšť snižují viditelnost a v kombinaci s větrem se mohou také negativně projevit na technickém stavu zařízení. Silný vítr má často za následek utržení části izolací nebo jejich krytů na potrubních mostech, ničí i části střeš- uvolněná část izolace na potrubním mostě nebezpečí pádu. poškozené bezpečnostní značení.

14 14 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» Právnické okénko Otec dítěte by se měl postavit čelem ke svým povinnostem Unipetrol (ir) V březnových UNI novinách odpovídá Aleš Ťoupalík z právního odboru Unipetrolu na následující dotaz zaměstnance: Jsem s přítelkyní několik let, zhruba před čtrnácti dny jsme se po delších neshodách rozešli. Dnes jsem se dověděl, že je těhotná. Dítě si chce nechat a vychovat ho sama. Já si to dítě nepřeji. Mohu udělat nějaké kroky k tomu, abych neměl vyživovací povinnost? Bohužel v tomto případě přichází čtenář s pověstným křížkem po funuse, neboť se nad tímto tématem měl zamyslet mnohem dříve. Nemohu nevzpomenout starý vtip, který s nadsázkou praví, že otec má z dítěte největší radost devět měsíců před jeho narozením. V tu chvíli si opravdu mnohý člověk neuvědomí všechny právní následky svého jednání. Ptá-li se tedy čtenář otec dítěte, jaké kroky má udělat k tomu, aby neměl vyživovací povinnost, lze jen konstatovat, že případné kroky měly být učiněny již dříve a žádný z nich nebyl právního charakteru, upozorňuje Aleš Ťoupalík. Nejenže rodiče mají ze zákona vyživovací povinnost vůči dítěti, nýbrž i v případě, kdy spolu rodiče dítěte nejsou v manželském svazku (a nota bene spolu ani nežijí), má neprovdaná matka nárok na další plnění od otce dítěte (a to i od pravděpodobného otce dítěte). Výživné dítěte V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o rodině musíme čtenáře upozornit na skutečnost, že k výživnému vůči dítěti je povinován až do doby, kdy je dítě schopno živit se samo. Do té doby se vyživovací povinnosti zbavit» Finanční poradna Chcete se jen pojistit? Nejjednodušší variantou životního pojištění je rizikové životní pojištění. Jeho základem je pravidelné placení pojistného pojišťovně, která naopak vyplácí pojistné plnění v případě, že se pojištěné osobě stane pojistná událost. Pojistnou událostí může být úmrtí pojištěného v důsledku úrazu, úraz, hospitalizace, pracovní neschopnost, nebo třeba trvalé zdravotní následky, které způsobí, že pojištěný skončí v invalidním důchodu a nemůže vykonávat pracovní poměr, říká Lenka Jakubcová. nelze. Výjimkou je pouze situace, kdy by dítě bylo osvojeno jiným mužem, čímž by veškerá práva a povinnosti biologického otce k dítěti zanikla, dodává Aleš Ťoupalík. Oba rodiče mají povinnost přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Vážený tazateli, pojďme se podívat podrobněji na to, co vás čeká. Pojem výživné není zákonem výslovně definován. Literatura i soudní praxe na výživné pohlížejí jako na zabezpečování potřeb mezi subjekty rodinně-právního vztahu, nejen tedy jako na uhrazování výživy ve vlastním slova smyslu, ale i jako na uspokojování ostatních hmotných potřeb (šaty, obuv) a kulturních potřeb (prostředky na rozšiřování a prohlubování vzdělání, na rozvoj zájmů a zálib). Výživným pro dítě je míněno uspokojování všech životních potřeb pro jeho všestranný rozvoj po stránce fyzické a duševní. Z toho vyplývá, že rizikové pojištění je především určeno těm klientům, kteří chtějí chránit svou rodinu pro případ, že ji již nebudou moci sami živit. Veškeré zaplacené pojistné jde na krytí pojistných rizik, proto může být pojistná částka v poměru k výši placeného pojistného velmi vysoká. Podle Lenky Jakubcové je rizikové životní pojištění také často uzavíráno ve spojení s hypotékami. Pro banku totiž představuje jistotu splacení úvěru i pro případ, že dlužník nebude schopen splácet ze stálého příjmu. Výživné může být plněno zásadně poskytováním pravidelně se opakujících peněžních dávek, může spočívat v poskytování určitých naturálních plnění (např. bydlení) a zejména také v zabezpečování osobní péče o dítě a o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti je dán možnostmi, schopnostmi a majetkovými poměry povinného rodiče a odůvodněnými potřebami oprávněného dítěte. Zákonný rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem je dán kritériem stejné životní úrovně. Zákon preferuje dobrovolnost plnění, avšak není-li plněno dobrovolně, řádně a včas, rozhodne o výši výživného soud, zdůrazňuje Aleš Ťoupalík. Co dále náleží matce dítěte? Zákon o rodině zohledňuje specifickou situaci těhotné ženy tak, že ukládá (a to i pravděpodobnému) otci, aby přispíval: a) na výživu pro ženu po dobu dvou let; b) na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím; c) pravděpodobnému otci nadto může být uloženo, aby poskytl částku na výživné pro dítě po dobu, po kterou by zaměstnankyni náležela mateřská dovolená. Částka na výživu pro ženu a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím by měla být určena tak, aby těhotná mohla pokrýt v přiměřeném rozsahu všechny své odůvodněné potřeby. A to jak po dobu těhotenství, tak potřeby, které budou pravděpodobně spojeny s porodem. Životní pojištění má mnoho podob Unipetrol (ogil) Životní pojištění je velmi tradiční produkt, jehož počátky můžeme vysledovat až v antickém Římě. Moderní životní pojištění má ale tolik podob, že je pro laika někdy obtížné určit, která je pro něj nejlepší. Proto Lenka Jakubcová, produktová manažerka AXA životní pojišťovny, vysvětlí, které je nejlepší pro vás. Aleš Ťoupalík, právní odbor Unipetrolu Závěrem Domnívám se, že pokud si je tazatel jist, že je otcem dítěte, měl by se postavit čelem k výše nastíněným povinnostem, s nimiž jsou samozřejmě spojena i práva rodiče, doporučuje Aleš Ťoupalík. V případě, že si svým otcovstvím jist není, může se chytit pověstného stébla a zkusit své otcovství soudně popřít. Nicméně, jak jsem uvedl výše, neprovdaná matka může Chcete zároveň i spořit? Pokud chcete zabezpečit sebe a svou rodinu pro nenadálé situace a zároveň zajistit, aby se vám vložené finanční prostředky zhodnocovaly a bylo je možné v budoucnosti využít, tak zvolte kapitálové nebo investiční životní pojištění. Fungují jednoduše. Část zaplaceného pojistného se používá na krytí pojistné ochrany, zbývající prostředky spoříte či investujete. V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena zvolená pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního podílového účtu, popřípadě obojí, dodává Lenka Jakubcová. požadovat určitá plnění i od pravděpodobného otce dítěte s tím, že se vše samozřejmě urovná po zjištění pravého otce. Je také třeba pro úplnost dodat, že v případě neúspěšného popření otcovství ponese čtenář náklady soudního řízení, uzavřel dnešní poradnu Aleš Ťoupalík. Dotazy do naší poradny posílejte na: Upozornění! Dovolujeme si upozornit, že informace uvedené na této dvoustraně nejsou vyčerpávající právní ani finanční analýzou předmětné problematiky. Autoři doporučují konzultovat konkrétní případy s právníkem či finančním poradcem a nenesou odpovědnost za případné škody nebo ztráty způsobené nevhodným použitím informací obsažených v článcích UNI novin. Na rozdíl od rizikového pojištění dostanete v případě kapitálového či investičního pojištění peníze, i když se neodehraje žádná pojistná událost. Jde právě o onu naspořenou či investovanou část pojistného, navíc navýšenou o příslušné zhodnocení. Protože však všechny vaše peníze nejdou na krytí pojistného rizika, je poměr pojistné částky a placeného pojistného nižší než u rizikového pojištění, upozorňuje Lenka Jakubcová. U kapitálového pojištění se vaše naspořené prostředky zhodnocují předem danou sazbou podobně jako například u termínovaného vkladu. U investičního pojištění si vyberete z nabídky několika investičních fondů, které se liší předpokládaným výnosem a podstupovanou mírou rizika. Kdo chce hrát na jistotu, zvolí fond konzervativnější nebo

15 číslo 3 / březen » napsali o nás Napsali o nás Začátkem měsíce skupina Unipetrol na tiskové konferenci zveřejnila své hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí roku Hned v prvním únorovém týdnu Mostecký deník připomenul šedesáté výročí založení Mrazy trápí i auta. Arktická nafta mizí Metro I Auta s dieselovými motory mají v mrazech problémy. Řidiči se shánějí po arktické naftě. Pomůžou i speciální aditiva nebo upravené palivo. Řidiči, jejichž auto má dieselový motor, berou v posledních dnech útokem benzinky, které nabízejí arktickou či jinou speciálně upravenou naftu. Ta totiž ani v těchto mrazech netuhne. Poptávka se zvýšila asi o 150 %, potvrzuje ředitel jakosti společnosti Benzina Václav Loula. Zatímco zimní naftu třídy F, která by měla vydržet do minus 20 C, musejí nabízet všechny čerpací stanice, arktickou naftu, která vydrží teploty až minus 30 C, mohou řidiči načerpat jen na několika místech v zemi. Výzkumný ústav anorganické chemie oslavil šedesát let od svého založení Mostecký deník I Litvínov Výzkumný ústav anorganické chemie letošní rok oslavil šedesát let od svého založení. Kromě výzkumu a vývoje v současnosti ústav poskytuje služby v oblasti ekologie, například analýzy vod a odpadů a odborného Nová CNG plnicí stanice v Brně Prosperita I Výzkumného ústavu anorganické chemie v Litvínově. V letošním roce čeká na Ústav příprava stěhování do modernějších prostor a výstavba nového vzdělávacího centra UniCRE v areálu Chemparku Záluží. S příchodem arktické zimy se v únoru velkým mediálním tématem stala mimo jiné arktická nafta a její vlastnosti. Václav Loula ze společnosti Benzina v deníku Metro potvrdil rostoucí zájem o tento typ paliv. Média taktéž referovala o probíhající odstávce ve společnosti Paramo a výhledu na znovuobnovení výroby. Jak informoval měsíčník Prosperita, v Brně Slatině v březnu zahájí provoz CNG plnicí stanice, která je umístěna na čerpací stanici Benzina. poradenství. V letošním roce ústav čeká příprava na stěhování do modernějších prostor a zahájení výstavby výzkumného a vzdělávacího centra. Začátek výstavby nového výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE v areálu Chemparku Záluží je naplánován na druhou polovinu dubna RWE Plynoprojekt zahájí provoz nové CNG plnicí stanice v Brně Slatině. Moderní plnicí technologie zde byla integrována do stávající čerpací stanice společnosti Benzina. V České republice tak nyní funguje 36 veřejných plnicích stanic na CNG.» víte, že již ve starověké Mezopotámii ženy vstávaly o hodinu dříve, aby se stihly nalíčit? Své rty si začaly krášlit rudou barvou už před pěti tisíci lety. Složení historických rtěnek je z dnešního hlediska úsměvné, jednalo se například o rybí šupiny dodávající lesk či rozdrcené drahé kameny dodávající barvu. Během renesance si získaly masovou oblibu, ta se později ještě prohloubila díky vzoru královny Alžběty I. Během 18. století však byly rtěnky v Anglii zakázány a ženy, které sváděly muže jejich pomocí, mohly být prohlášeny za čarodějnice.» exkurze Na úvod byla pro studenty připravena v zasedací místnosti Otty Wichterleho prezentace o historii rafinerie a přednáška zaměřená na technologii rafinerských procesů. Následovala návštěva centrálního velínu a laboratoří včetně odborného výkladu. Během projížďky areálem se mladí chemici Aby rtěnka držela tvar a snadno se nanášela, je zapotřebí vosk a rozličné oleje. V současnosti se mimo jiné používají minerální oleje Parama, které jsou jedním z produktů frakční destilace ropy. Aby mohly být použity v kosmetickém průmyslu, musí splňovat přísné normy a být schváleny příslušnými orgány. Navíc procházejí mnoha testy nezávislých výzkumných institucí. Především ale tyto látky úspěšně podstoupily zkoušku nejdůležitější desítky let, během nichž přispívají ke kráse a dobré náladě žen na celém světě. Studenti v kralupské rafinerii Česká rafinérská (lp) Studenti chemie ekonomického lycea v Obchodní akademii Praha 1 navštívili 27. ledna kralupskou část České rafinérské. seznámili s jednotkami výrobní části rafinerie Kralupy. Exkurzi zajistili pracovníci technologické sekce, sekce komunikace a sekce lidských zdrojů. Poděkování patří zejména průvodcům senior technologovi Jiřímu Horskému a Jarmile Pešákové, vedoucí laboratoře Kralupy. Unipetrol byl loni ve ztrátě, mateřský PKN Orlen vydělal E15.cz I Petrochemický holding Unipetrol se loni propadl do ztráty 2,806 miliardy korun po předloňském zisku 937 milionů korun. Dnes zveřejněné údaje jsou ještě horší, než analytici očekávali. I přes negativní výsledky firmě stouply tržby na 97,4 miliardy korun z 85,97 miliardy korun v roce Vlastník Unipetrolu, polský PKN Orlen, vytvořil ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk 1,44 miliardy zlotých (zhruba 8,5 miliardy korun). studenty chemie provádí Jarmila Pešáková.» názor studenta garantovaný, milovníci riskování s vidinou vyššího výnosu zvolí fond agresivnější. Rozložení peněz mezi fondy můžete u moderních investičních životních pojištění měnit i v průběhu trvání smlouvy, stejně tak můžete měnit i poměr mezi rizikovou a investiční složkou. Některá pojištění na trhu navíc nabízejí bonus, který se automaticky zvyšuje s dobou trvání smlouvy, vysvětluje Lenka Jakubcová. Chcete vložit velkou částku naráz? Zvláštním typem investičního životního pojištění jsou jednorázově placená pojištění. U těch zaplatíte hned na začátku vyšší obnos (řádově několik desítek tisíc korun), který se poté každým rokem zvyšuje o výnosy. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna zpravidla aktuální hodnotu investice. Lenka Jakubcová, produktová manažerka AXA životní pojišťovny Známe vůni černého zlata Naše třída 2. D měla několikrát štěstí navštívit některá zajímavá místa, ale tam, kde v trubkách tečou peníze, se ještě nepodívala. Což jsme se rozhodli napravit, a proto jsme se vydali do jedné z nejvýznamnějších společností ČR, která se zabývá rafinací ropy České rafinérské. Zde nás uvítali milí průvodci a společnými silami všechny seznámili se zajímavým procesem zpracování ropy. Hned na začátku každý z nás zhlédl film o společnosti a bezpečnostních pravidlech. Jelikož rafinerie není hřiště k pobíhání, nemohli jsme si prohlédnout výrobní jednotky, i tak se nám exkurze líbila. Zasvěcení zaměstnanci nám vysvětlili možnosti zpracování ropy od atmosférické destilace až po FCC (pro nás známé jako krakování) a probrali s námi jednotlivé složky získávané z výše zmíněných procesů. Někteří si také mohli prohlédnout ropu (někdy nazývanou jako černé zlato) a přičichnout si k ní. Je o ní známo, že voní penězi. Také jsme si prohlédli srdce celé rafinerie velín, odkud je řízena veškerá činnost. Dalším překvapením pro nás byla návštěva tamní laboratoře, kde se zpracovávají veškeré vzorky ropy, které musí být zkontrolovány. Na závěr naší exkurze autobus projel celým komplexem, který je protkán trubkami a rourami. Nejvelkolepější částí se pak pro nás stalo zařízení, ve kterém probíhá FCC (krakování). O naší cestě tak můžeme mluvit jen v superlativech, jediné co nám ji trochu znepříjemnilo, byl třeskutý mráz, ale ani ten nám nezabránil, abychom si exkurzi vychutnali. Za děkující studenty 2. D a 1. D z OA Dušní 7, Praha 1 Helena Taubmannová

16 16 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» Z PKN ORLEN Expedice na Krásnou horu Orlen Ekspres PKN ORLEN podporuje jako generální sponzor polskou expedici ve složení Artur Hajzer, Janusz Gołąb, Adam Bielecki a Agnieszka Bielecka, která se pokusí o historicky první zimní výstup na pákistánský metrů vysoký vrchol Gasherbrum I v pohoří Karakorumu. Další průzkumný vrt Orlen Ekspres Pracovníci společnosti ORLEN Upstream pokračují v průzkumu ložisek zemního plynu v oblasti kolem Lublinu. Pokud budou výsledky průzkumu dobré, během několika měsíců se zahájí horizontální vrty. Názvy vrcholů ze skupiny Gasherbrum pochází od slov rgasha brum, což v jazyce tamějších obyvatel znamená Krásná hora nebo Zářící stěna. Panují tu obtížnější podmínky než v Himálajích, poněvadž pohoří je položené severněji. Pocity chladu navíc zesilují hurikány, výsledkem je pocitová teplota na úrovni až -70 C. Rychlá taktika má být klíčem k úspěchu malé skupiny. Znamená to, že z postupového tábora je potřeba rychle vyjít, tedy spíše vyběhnout na vrchol a vrátit se během několika hodin, vysvětlil Artur Hajzer, zkušený vedoucí výpravy, která by se měla vrátit 26. března. Výprava je organizována v rámci programu Polský zimní himalaismus Jedním z cílů projektu je výchova mladé generace himalaistů, kteří budou schopni dobýt zbývající čtyři osmitisícovky, které zatím nebyly v zimě zdolány. Úspěch při hledání plynu by byl šancí nejen pro obec, ale pro celé vojvodství, komentoval vývoj událostí Andrzej Chrząstowski, starosta obce Wierzbica. Společnost ORLEN Upstream vlastní celkem osm koncesí na hledání ropy o středisko Lublinského a zemního plynu v Polsku. Tyto koncese vojvodství, se týkají jak suroviny z konvenčních zdrojů, tak z nekonvenčních včetně břidličného plynu. ve kterém žije kolem obyvatel. zařízení vrtu sloužícího k průzkumu ložisek zemního plynu Více čisté síry Orlen Ekspres ORLEN Lietuva v rámci ochrany životního prostředí zahájil rozsáhlý projekt modernizace zařízení na získávání a granulaci síry v Możejkách. Lublin je historické město ležící ve východním Polsku mezi Varšavou a hranicí s Ukrajinou. Jedná se předpokládaná trasa postupu polské expedice Ukončení výstavby nových automatizovaných zařízení na odplynění, granulaci a uskladnění síry je plánováno na 1. října Investice má dosáhnout 15 milionů dolarů. V současné době rafinerie produkuje kolem 250 tun síry denně. Po modernizaci vzroste denní výroba na 350 tun s možností navýšení až na 450 tun. Do základů zařízení byla umístěna schránka s dopisem budoucím generacím. Zařízení na odplynění síry sníží obsah sirovodíku v kapalné síře. Díky tomu se na trh dostane nový ekologický a bezpečný výrobek splňující mezinárodní standardy. Zmodernizované zařízení rovněž zajistí vyšší bezpečnost práce pro zaměstnance oddělení produkce síry.» ping-pong Konkurence je teď tvrdší a početnější Unipetrol (ogil) Od dubna 2007 v této rubrice létá pomyslný pingpongový míček ve skupině Unipetrol z firmy do firmy a vždy trefí zajímavou osobnost, která pak odpovídá na zvídavé dotazy svého pingpongového kolegy z předchozího čísla. Tentokrát pět otázek ze zálužské rafinerie dolétlo až do jižních Čech, kde působí obchodní zástupce Benziny Jaroslav Tourek. Jak vypadá váš běžný pracovní den? Jako obchodní zástupce trávím pracovní dny na cestách, nepotřebuji ani vlastní kancelář. Náplní mojí práce jsou hlavně schůzky se současnými i potenciálními zákazníky. Nabízím jim využívání platebních karet Benzina, spojených s množstevní slevou, a s těmi, kteří už tuto kartu mají, řeším jejich případné požadavky. Z domova vyjíždím mezi osmou a devátou hodinou a vracím se obvykle do páté hodiny odpoledne. Během dne stihnu v průměru tak tři schůzky. Kolik kilometrů denně najezdíte a kde? Asi tak kolem dvou set kilometrů. Mým regionem jsou především jižní Čechy, ale jezdím i za jejich hranice, nejdále až do Havlíčkova Brodu. Přibližně jednou týdně také zamířím do Prahy na centrálu vyřizovat administrativní záležitosti. Pavla Neumanová, Česká rafinérská Jaroslav Tourek, Benzina Co vás na vaší práci nejvíce baví? Baví mě, že jsem mezi lidmi, že se s nimi můžu setkávat a poznávat je. Je to pestrá práce, protože každý z mých více než pěti stovek zákazníků je individualita a potřebuje trochu jiný přístup. Některé z nich vídám celkem pravidelně, jiné třeba jen jednou ročně, to záleží na jejich požadavcích. Ale se všemi se setkávám rád. Jak dlouho svoji práci děláte? Máte pocit, že za tu dobu došlo na trhu ke změnám? Na této pozici pracuji již šest let. Změnu na trhu cítím, konkurence je teď mnohem tvrdší a také početnější, protože své platební karty nabízí čím dál více společností a čerpacích stanic. Co rád děláte ve svém volném čase? Nejraději aktivně odpočívám při práci kolem domu. A pak také pasivně při sledování fotbalu, hokeje, tenisu a ostatních sportů.

17 číslo 3 / březen » Soutěž Dobrá zpráva pro školy i pro zaměstnavatele Paramo (ji) V dramatickém a napínavém soutěžním klání zvítězila sympatická dívka, a stala se tak pomyslnou královnou mladých chemiků. Do Pardubic si až ze Základní školy Červená Voda přijela pro titul Nejlepší mladá chemička Michaela Filková. Ta neskrývala na slavnostním vyhlášení 5. ročníku soutěže své překvapení. Já mám to štěstí, že se do chemie nemusím nutit ona mě prostě baví. Také díky panu učiteli Fojtíkovi, který ji umí krásně vysvětlit, za což mu děkuji. Bez něj bych to nedokázala. Chemii bych se na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže nechyběli ani studenti Střední průmyslové školy chemické Pardubice, která akci pořádala. chtěla věnovat i do budoucna, uvažuji o studiu na SPŠCH v Pardubicích, uvedla královna mladých chemiků. O druhé a třetí místo se podělili Šimon Kašecký ze ZŠ Červená Voda a Jana Marečková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Soutěž, které se zúčastnilo žáků osmých a devátých tříd základních škol Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje, probíhala ve třech kategoriích. Kromě soutěže jednotlivců se vyhlašoval Nejlepší projekt. Letošní zadání Potraviny a chemie se pokusilo originálně uchopit a poutavě zpracovat hned 14 třídních kolektivů. Nejzdařilejší projekt s názvem Výživa sportovců vytvořili žáci ZŠ Cerekvice nad Loučnou. I když je chemie věda spíš racionální, snažím se ji učit srdcem. Možná proto se mi daří děti pro chemii nadchnout, svěřila se učitelka vítězného kolektivu Dagmar Víšková. Kategorii Nejlepší učitel již tradičně vyhrál Petr Císař ze ZŠ Npor. Eliáše v Pardubicích. vítězka letošního klání Michaela Filková převzala diplom a hodnotné ceny od Miroslava Pavlaty, zástupce ředitelky ŠPŠCH a Jany Pernicové, členky Rady Pardubického kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách ABC Klubu Na Olšinkách moderoval ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník a předávání cen se ujali členové vedení SPŠCH a významní hosté z řad partnerů soutěže, mezi kterými ani tentokrát nechybělo Paramo. Jsem potěšen, jak velkou popularitu získává chemie u mladých lidí. To je dobrá zpráva nejen pro školy, ale i pro zaměstnavatele. Moc gratuluji vítězům k jejich umístění a děkuji také jejich učitelům, kteří dokázali dětem chemii ukázat jako zábavný předmět. Můj dík patří také agentuře Czech Marketing, která soutěž bezchybně organizovala a které se podařilo soutěž oproti předešlým ročníkům téměř zdvojnásobit v počtu účastníků, konstatoval Miroslav Pavlata, zástupce ředitele SPŠCH Pardubice, která soutěž pořádala.» soutěž pro zaměstnance Potřetí soutěž o nejhezčí kraslici Unipetrol Services (ir) Jak se nám potvrdilo během prvního i druhého ročníku soutěže o nejhezčí vlastnoručně vyrobenou kraslici, máme mezi sebou velmi šikovné kolegyně a kolegy. A to známe jistě jen pomyslnou špičku ledovce. Proto chceme i letos podpořit před Velikonocemi tvůrčího ducha a vyhlašujeme opět soutěž pro všechny zaměstnance podniků skupiny Unipetrol, ale i pro všechny čtenáře UNI novin. Je nám jasné, že 15. kalendářní týden je ještě relativně daleko, přesto se řada z vás již jistě pozvolna připravuje na svátky jara, tak proč nespojit užitečné s příjemným. Vždyť možná právě váš zaslaný výtvor zaujme porotu a budete odměněni. Fantazii neklaďte žádné překážky (inspirací jsou vítězné kraslice a jarní aranžmá z minulého ročníku) a své výtvory doručte nejpozději do pondělí 23. dubna do redakce UNI novin v Chemparku Záluží (administrativní budova Unipetrolu RPA, 7. patro, kancelář 732) nebo do PR útvarů v Paramu, Benzině, České rafinérské či v centrále Unipetrolu v Praze. Kolegové z interní či externí komunikace se postarají o doručení. Nejlepší se mohou těšit na odměnu. inspirací jsou vítězné kraslice a jarní aranžmá z v pořadí druhého ročníku. Soutěž pokračuje 2. kolem Unipetrol Services (ir) Mezinárodní rok chemie, jehož byl v České republice Unipetrol generálním partnerem, v prosinci sice skončil, pokračuje však spolupráce chemičky ze Záluží s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří (ECM). V návaznosti na Vánoční chemickou soutěž, uspořádanou ECM za podpory Unipetrolu RPA, se organizátoři rozhodli v aktivitě pokračovat. Proto v úvodu druhé únorové dekády na webu centra v UNI novinách a na Unipetrolem spuštěných zábavně vzdělávacích stránkách začala další soutěž. V jejím rámci budou každý měsíc ve shodnou dobu uveřejněny tři soutěžní otázky. Kdo bude chtít vyhrát cenu od Unipetrolu, měl by nejpozději do 14 dní od uveřejnění zaslat na některý z uvedených zdrojů své odpovědi. Pro čtenáře UNI platí ová adresa: Správné odpovědi z UNI 02/2012 1) Na kluzištích se v chladicím systému používá například amoniak. 2) Zimní motorová nafta pro mírné klima odolá teplotě do -20 C. 3) Bonboniéry se namísto tradičního celofánu balí do polypropylénové folie. Cenu za správné odpovědi si v redakci UNI novin může vyzvednout Petr Schmidt z Unipetrolu RPA, a to po předchozí domluvě na telefonu 47616/4303. Tři březnové otázky Řidiči si letos museli zvyknout na to, že bez zimních pneumatik se neobejdou. Zákon totiž jasně stanovil situace, kdy je zcela nezbytné mít na autě zimní pneu. Tato povinnost platí do konce března tehdy, je-li na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. Zimní pneumatiky jsou dále potřeba ve chvíli, kdy se dá očekávat, že se během jízdy může sníh či námraza na silnici objevit. V konečném důsledku to znamená, že kdo v těchto měsících jezdí bez zimních pneu, má zaděláno na pokutu nebo nehodu. Za chvíli se přiblíží období přezouvání pneumatik. Který z produktů Unipetrolu se používá k jejich výrobě? a) C4 frakce b) močovina c) síra Čtvrtek 22. března je Světovým dnem vody. Přibližně kolikrát více vody než ropy proteče Chemparkem Záluží? a) ½ b) 3x c) 8x Někteří z nás už pomalu začnou opět pracovat na svých zahrádkách. Bude třeba upravit půdu, zasít, zalít a pohnojit Co je účinnou látkou při hnojení močovinou? a) dusík b) kyselina dusičná c) oxid uhličitý

18 18 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» zajímavost Oblíbená místa tradičně doplňují novinky Volný čas (ir) Před týdnem začal v pořadí již devátý ročník příměstské rekreace, kterou zejména pro své členy a jejich rodiny pořádá Základní odborová organizace Chemopetrol a. s. spolu s odbory České rafinérské a s odbory dceřiných společností. Pro letošní ročník je naplánováno deset akcí, pravidelné stálice doplňují novinky. Co je pro účastníky příměstské rekreace připraveno tentokrát, na to jsme se zeptali hlavní organizátorky akcí Martiny Lošťákové. V návrhu nechybí místa Přehled dalších akcí příměstské rekreace Datum Místo Praha Lipsko (D) Ostrá nad Labem Litoměřice, Ústí nad Labem Cheb Bad Schandau (D) listopad 2012 Dětenice Drážďany (D) Praha Podrobnější informace o zájezdech získáte na telefonu 47616/2778 u Martiny Lošťákové nebo v odborové pokladně (47616/4117, 47616/4355). oblíbená z předchozích let, jako Tropical Islands v Německu, kam se vloni vydaly za teplem a dobrodružstvím hned dva plné autobusy. Tímto zájezdem 2. března letošní seriál začal. Zachovány jsou i plně obsazované zájezdy do Prahy a Drážďan s atmosférou vánočních trhů a stejně tak oblíbený jarní výjezd do našeho hlavního města, který tentokrát nabízí zajížďku k nedávno zrekonstruovanému Technickému muzeu. Zájemci mohou opět využít i pozvání do Divadla Radka Brzobohatého na odpolední představení za zvýhodněné vstupné. Velkým lákadlem pro malé i velké bude určitě květnový výlet do ZOO v Lipsku, kde byla loni otevřena největší expozice deštného pralesa v Evropě, odhaduje Martina Lošťáková. Hodně zážitků a medových lahůdek návštěvníkům slibuje další květnový zájezd» objektivem čtenářů Galerie vašich fotografií do skanzenu Botanicus v Ostré nad Labem se zastávkou v hájence proslavené filmem Slavnosti sněženek. Těsně před prázdninami je letos poprvé zařazen výlet, jenž nabízí nejen jízdu autobusem, ale také lodí. Jedná se o plavbu po Labi krásami Českého středohoří na výletní lodi Porta Bohemica, která vyplouvá ráno z Litoměřic a po poledni dorazí do přístavu v Ústí nad Labem Vaňově. Druhou část dne si mohou výletníci zpestřit návštěvou ústecké ZOO či prohlídkou gotického hradu Střekov. Za pěkného počasí se může výlet prodloužit i o výhledy na krajské město z výletního zámečku Větruše. Zářijová akce umožní výletníkům poznat historické památky a největší zajímavosti západočeského Chebu, ale také dochované hrázděné stavby v jeho okolí. Odreagování se v termálních lázních i ráj pro obdivovatele přírody a podzimní turistiky nabízí říjnový cíl Bad Schandau. Zhruba na polovinu listopadu se chystá mimořádný dvoudenní zájezd do Dětenic s večerním historickým programem v krčmě, staročeskými pochoutkami a noclehem v unikátním Středověkém hotelu, 1 velký zájem je tradičně o cestu do Drážďan a sváteční atmosféru vánočních trhů. kde na hosty čeká nejedno překvapení včetně strašení. Nevšední zážitky z podzimního výletu zajistí i nedaleký čarodějný zámek Staré Hrady. Tipů na zajímavá místa se sešlo za uplynulý rok hodně, a proto se omlouváme těm, na jejichž návrh se v tomto roce nedostalo. Určitě si je však ponecháme v zásobě a třeba se na ně dostane v příštích letech, slíbila Martina Lošťáková. Může dojít i k tomu, že bude o některý zájezd menší zájem, než se očekává, a pak může letošní nabídku zpestřit i nějaký alternativní výlet. Vše záleží na zájmu lidí, ale i na vývoji cen u našich autodopravců. Ceny jízdného zatím zůstávají stejné jako v minulém roce, nezměnily se ani podmínky rezervace a distribuce jízdenek. O všech případných změnách budou příznivci příměstské rekreace během roku informováni, uzavřela Martina Lošťáková. V rámci osmého ročníku příměstské rekreace se celkem uskutečnilo 10 zájezdů a vypravilo 16 autobusů pro 804 zájemců. Během roku 2010 se konalo 11 akcí, 15 autobusů na ně odvezlo 668 osob. Své fotografie posílejte na adresu LEGENDA K FOTOGRAFIÍM 1 Kousek od Ústí nad Labem na Podlešínském potoce najdeme Vaňovský vodopád. Jedná se o jeden z nejvyšších a také nejznámějších v Českém středohoří. Obrázek 14metrového ledopádu zaslala Lenka Belingerová, vedoucí sekce řízení cash flow, Unipetrol Services, a detail horolezce přidal Jiří Bartoš z Ústí nad Labem. Cena za I. místo je k vyzvednutí v redakci. 2 Zavzpomínat na podzim a pořádný hřib můžeme spolu s Marianem Svobodou, pracovníkem Petrochemie Unipetrolu RPA. 3 To Zdeněk Lipčej z Unipetrolu RPA poslal 7. února ráno do redakce zimní foto Bílého potoka v Litvínově. Cena za II. místo je k vyzvednutí v redakci. 4 Sýkorku koňadru v polovině ledna zastihnul Vladimír Matyáš, operátor sekce energoblok Unipetrolu RPA, poblíž Horní Vsi a Českého Jiřetína. 5 O tom, že začátek roku byl v podstatě teplý, svědčí aranžmá Evy Sedlákové z Unipetrolu RPA, která se takto pochlubila čerstvým houbařským úlovkem i tím, že opravdu na Tři krále měla dobrou smaženici. Cena za III. místo je k vyzvednutí v redakci.

19 číslo 3 / březen » inzerce Opravím veškeré šicí stroje. Inf. tel » do důchodu Rozloučení (pr) V závěru února odešla do starobního důchodu: Jana Jelínková, referentka přepravy odboru přepravy a reklamací, Unipetrol Doprava.» sport HC VERVU čekají nejdůležitější zápasy sezony Sport (ir) Po čtyřech letech účasti v play off bude tentokrát HC VERVA Litvínov bojovat ve skupině o 11. až 14. místo. Domácí zápasy HC Verva ve skupině o 11. až 14. místo 9. března 3. kolo 17:30 HC VERVA Litvínov HC Energie Karlovy Vary 11. března 4. kolo 17:30 HC VERVA Litvínov HC Slavia Praha 16. března 5. kolo 17:30 HC VERVA Litvínov BK Mladá Boleslav 30. března 9. kolo 17:30 HC VERVA Litvínov HC Energie Karlovy Vary 1. dubna 10. kolo 17:30 HC VERVA Litvínov HC Slavia Praha 6. dubna 11. kolo 17:30 HC VERVA Litvínov BK Mladá Boleslav» Vzpomínka Dne 21. února uplynulo již 11 let od smrti pana Jaroslava Herzána, dlouholetého zaměstnance teplárny T 700 v tehdejším Chemopetrolu. Kdo jste ho znali, zavzpomínejte spolu s námi. Děkuje manželka Marie, děti a vnoučata. Jedním z litvínovských juniorů, kteří pravidelně dostávají šanci v týmu Vervy v Tipsport extralize, je talentovaný útočník Jakub Šrámek. Litvínovští po porážkách na Spartě a v Pardubicích skončili v základní části třináctí se 64 body. Utkají se tak s Karlovými Vary, pražskou Slavií a Mladou Boleslaví o konečné umístění. Čtrnáctý extraligový tým pak absolvuje baráž s vítězem play off první ligy. Vzhledem k tomu, že HC VERVU čekají nejdůležitější zápasy sezony, rozhodlo se vedení klubu vytvořit svému týmu co nejdomáčtější prostředí. Aby zvýšili návštěvnost, zlevnili funkcionáři o více než 50 procent vstupenky k sezení i k stání na Zimní stadión Ivana Hlinky (na 60 a 40 Kč). Všichni držitelé permanentek mají vstup zdarma. Na všechny zápasy venku vypravuje litvínovský Fanclub ve spolupráci s klubem zájezdy zdarma, jen za cenu vstupenky. Je třeba, aby fanoušci povzbudili svůj tým doma i venku v co nejhojnějším počtu!» křížovka Části povozů Pohřební hostina Iniciály herce Kaisera Přístavní hráze Vidina ve spánku Název římské padesátky Druh masa Doslovný překlad Plošná výměra pozemku Značka spotřební elektroniky Jednotka informace Elektricky nabitá částice Druh vítězství v boxu 4. díl tajenky Vysokohorská pastvina Otázka 6. pádu Úder sekerou Kobka Model Fordu Starověké počítadlo Osobní zájmeno 3. díl tajenky Název značky poloměru Jméno spisovatele Pavla Zemina na kořenech 2. díl tajenky Textilní rostlina Žal Hladiti Koupací nádoba Jasnovidci Bezhrbý velbloud Polní plošná míra Snížený tón Biograf Chemická značka platiny Ohrazený les 60 kusů Fáze měsíce Český literát (Jindřich Šimon) Chemická značka bismutu Knedlíček Značka pracího prášku Trupy Staré vztažné zájmeno Počítačový symbol Letadlo Lahodný božský pokrm Korejská automobilka Druh pepře Tropické šílenství Chemická značka americia Tělovědec Lihovina z rýže Na pět vylosovaných výherců čeká dárek knížka s podpisem autora Dovednost Dámský klobouček Hýkavec Iniciály spisovatele Kiplinga Hudební značka Primát Antoušek Ruská řeka Uzenka Doupě Společenský večírek Obec na Šumavě Domácky Samuel Roční období Ruský souhlas Snad Umělecké páry Značka atmosféry Nadezdívka nad římsou Značka žehliček Termoláhev Solmizační slabika Tvůrkyně Jméno pěvkyně Destinové Osobní zájmeno Sumerské město Cizopasné houby Symetrála Již Jméno spisovatele McBaina Uhelné sklady (zkratka) Spojka Heyerdahlův vor Ve svém bytě Předložka 1. díl tajenky Označení našich letadel Osahání Chemická značka hliníku Velký papoušek Latinská zkratka pro léta Páně Nápověda: AD, Akai, Ed, Kama, Omo, RK, Srní, Ur Správné znění tajenky z minulého čísla tentokrát bylo: Bez ohledu na teplé klima prodáváme zimní naftu o patřičných parametrech. Většina z těch, kteří nám své odpovědi zaslali, ji vyluštila správně a z nich jsme vylosovali pět výherců, kteří získají dárky od společnosti Unipetrol: Eva Bláhová (Česká rafinérská), František Dekař (Unipetrol RPA), Renata Härtelová (Unipetrol RPA), Lubomír Kramář (Unipetrol Doprava), Iveta Šatná (Česká rafinérská). Chcete-li také vyhrát, pošlete nám tajenku této křížovky na e mail: nebo ji vložte do sběrných schránek ve vašich společnostech. Přejeme vám štěstí při losování. Uzávěrka je již 27. března Ceny pro výherce z litvínovského areálu jsou k vyzvednutí do 13. dubna 2012 v redakci UNI novin v Chemparku Záluží, kancelář AB 732, ostatním výhercům budou po předchozí domluvě zaslány poštou.

20 20 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» ocenění Hana Pacltová: Jsem reprezentantkou odboru finančního účetnictví Unipetrol (ir) V únorových UNI novinách jsme na poslední stránce začali postupně podrobněji představovat zaměstnance skupiny Unipetrol, kteří znamenají pro firmu výjimečný přínos. Druhá z devíti generálním ředitelem oceněných je Bc. Hana Pacltová ze společnosti Unipetrol Services. V roce 2011 jste získala cenu generálního ředitele Unipetrolu za svůj aktivní přístup k práci, spolehlivost a inovativní přínos finančnímu týmu. Co všechno máte na starosti? Odbor finančního účetnictví Unipetrolu Services zpracovává kompletní účetnictví a výkaznictví významné části firem našeho holdingu. Postupně přibývají další firmy. Vzhledem k tomu, že skupina Unipetrol i PKN ORLEN, jehož jsme součástí, reportují na burzu, dnes asi nejvýznamnější částí naší práce je právě příprava těchto výkazů. Já v současnosti účtuji bankovní a s nimi související účetní operace u dodavatelů a odběratelů (pro nás účtaře to jsou saldokonta) a připravuji reporty za Unipetrol RPA. Co si laik má představit pod prací účetní ve finanční účtárně? Práce účetní, jak ji mnozí znají z minula, se velmi změnila. Když jsem nastoupila, mojí hlavní pracovní pomůckou byly tužka a pravítko. Proškrtávali jsme velké papírové plachty plné tabulek. Pak přišel náš první účetní systém SCALA, práce se přesunula z papírových plachet do počítače. S nástupem SAPu je to zase významný posun v automatizaci celého procesu. Účetnictví je dnes vlastně navíc i výkaznictví, příprava výkazů pro uživatele externí (burza) i interní (sledují se závazky a pohledávky), zvláště pohledávky po splatnosti, tvoří se k nim opravné položky. Dověděli jsme se něco o vaší práci. Nyní se již rovnou zeptám, co pro vás znamená cena generálního ředitele? Určitě jsem byla tímto oceněním potěšená. Beru to však ve skutečnosti jako ocenění celého našeho kolektivu. V žádném případě nejsem sólový hráč. Jednoznačně se považuji za reprezentanta celého týmu odboru finančního účetnictví, z něhož by na toto významné ocenění mohlo dosáhnout více spolupracovníků. Jak jste zareagovala, když jste se dozvěděla, že si pojedete do Prahy pro ocenění? Když mi zazvonil na telefonu meziměstský hovor a ozval se někdo z Unipetrolu, automaticky jsem měla připravenou tužku a papír, abych si mohla zaznamenat dotaz. Pozvání jsem nejdříve považovala za něčí žertík, postupně mi však došlo, že je to pravda. No a pak už jsem řešila takové záležitosti, jako třeba jak se tam dostanu a co na sebe. Pokud vás nadřízení navrhli na cenu generálního ředitele, určitě pro to měli pádný důvod. Když se ohlédnete, která svá rozhodnutí považujete za klíčová a proč? V účtárně jsem zažila již řadu změn a vždy se vše zvládlo. Mí nadřízení asi oceňují, že se nehroutím, když nějaké nové změny přijdou. V tomhle složení již nějakou dobu pracujeme a funguje nám to. Zvládáme i audity finančních výkazů, což je vždy nejvíce časově náročné. A klíčové události? Třeba, když se z tehdejšího Chemopetrolu oddělil UNIRAF, pak se zase firmy slučovaly nebo se odčleňovala společnost Unipetrol Services. Není lehké udělat z jednoho výkazu dva a naopak. Stálo to mnoho času i o víkendech, a přitom se podle někoho jednalo jen o čísla. Cenu jsem možná dostala i proto, že jsem byla při všech modernizacích účtařiny ve firmě. Do zálužské chemičky jste nastoupila v roce 1986 do finančního úseku. Jaké byly vaše začátky? Měla jsem štěstí na specialisty ve svém oboru, takže od nich jsem se určitě naučila spoustu věcí, které mě provázejí celou dosavadní kariérou. S vděčností vzpomínám třeba na Marii Hellerovou a Hanu Stejskalovou. Pokud četly UNI noviny, ve kterých jsem vyhodnocená, snad si samy uvědomily, že toto moje ocenění patří trochu i jim. Na snímku Hana Pacltová z odboru finančního účetnictví Unipetrolu Services. výrazně se změnila technika, kterou používám. Pocházíte z Litvínova a stále v něm žijete. Jako účetní byste jistě našla uplatnění i jinde. Co vás v regionu drží? V chemičce pracovala maminka i otec, stejně tak rodiče mých kamarádů. Zálužskou továrnu jsem znala z letních brigád a viděla ji pokaždé, když jsem jela z Litvínova do Mostu a zpět. Stejně tak, když člověk řekl, odkud pochází, každému se především vybavila velká chemická fabrika. V porovnání s tímto komplexem se mi již ve studentských letech zdály při exkurzích či brigádách jiné továrny malé, zastaralé. Určitě jsem byla hrdá na to, odkud pocházím. A ať chci, nebo nechci, chemička se mi zaryla pod kůži a já k ní patřím. Práce s čísly je jistě psychicky náročná, stejně jako myšlenka, že si člověk nesmí dovolit udělat chybu, protože ta pak může mít nedozírné následky. Jak se odreagováváte a jak čerpáte síly do další práce? Vzhledem k tomu, že moje práce je opravdu psychicky náročná, pomáhá mi k odreagování fyzická aktivita. Snažím se pravidelně chodit na spinning, do posilovny, a když čas dovolí a je pěkné počasí, vyrazím do blízkého lesa s trekkingovými holemi. Občas v televizi sleduji historické filmy a dokumenty. V létě ráda trávím volno na zahrádce u domu. Těší mě, že i v Litvínově vzniklo několik nových Wellness center, kde mohou ženy relaxovat při nejrůznějších ozdravných procedurách, například masážích. I tam si odpočinu. Hana Pacltová při poradě se svými kolegy. Co se za uplynulých 26 let kolem vás změnilo a jak? Investice do ekologie se vyplatily, v zimě už není černý sníh, a i když z oken domu koukám na komíny chemičky, nevadí mi to. Ba naopak, od mala je vidím a bez nich bych si připadala tak nějak ochuzená. Každý, kdo dnes přijde do Chemparku Záluží a byl tady někdy v minulosti, musí na první pohled poznat změny k lepšímu. Vezmu-li to více osobně, tak se kolem mne vystřídalo mnoho zaměstnanců, společná fotografie všech devíti oceněných zaměstnanců skupiny s generálním ředitelem Piotrem Chełmińskim a personální ředitelkou Joannou Drozd. UNI, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Neprodejné. Číslo 3/2012. Vychází 11x ročně, po 10. dni v měsíci v nákladu ks. Vydavatel UNIPETROL, a.s., Na Pankráci 127, Praha 4, PSČ , Česká republika. IČ: Předseda redakční rady: Martin Pavlíček. Odpovědný redaktor: Miroslav Mertl (tel.: ). Kontakt na redakci: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., DS 732, Litvínov, Záluží č. p. 1, PSČ , internet: Fotografie: archiv skupiny Unipetrol, PKN Orlen, Jiří Novák, Miroslav Mertl. Design, editace a produkce: ENTRE s.r.o. Registrace MK ČR E ISSN X. UNI, Všechna práva vyhrazena.

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Prezentace studie Vize silniční dopravy do roku 2030 Část Energie, životní prostředí, zdroje Seminář 18. 8. 2010 1 Obsah prezentace: 1. Představení pracovní skupiny.

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

o obnovitelných zdrojích energie v ČR Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Ing. Ivan Ottis,, předseda p představenstvap Ing. Miloš Podrazil, generáln lní sekretář Česká asociace petrolejářsk U trati 42,

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategie systémov mové spolupráce veřejných ejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole Opatření 4.1 Společné aktivity

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Naplňování Národního akčního plánu čisté mobility ze strany MD

Naplňování Národního akčního plánu čisté mobility ze strany MD Naplňování Národního akčního plánu čisté mobility ze strany MD Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Chytrá a čistá mobilita Prahy, 19.9. 2016, Staroměstská radnice, Praha

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2.

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ČERVNA 2015 UNIPETROL, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více