ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková

2 Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Zastupující ředitelka domova: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Adresa: Tetčická 3/69, Střelice Hlavní účel: poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomocí jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Registrované sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (76635) - 4 lůžek Týdenní stacionář (234358) 8 lůžek Denní stacionář ( ) 6 míst Bankoví spojení: Komerční banka Brno venkov Číslo účtu: / IČ: 2292 DIČ: CZ 2292 Registrace: KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 24 z Kontakt a informace: Telefon: Fax: web:

3 Obsah : Úvod...str. 4 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti...str. 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti...str. 23 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření...str. 26 IV. Autoprovoz...str. 3 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem...str. 32 VI. Peněžní fondy...str. 36 VII. Kontrolní činnost...str. 38 VII. Informace o výsledku inventarizace...str. 39 Závěr...str. 4-3-

4 ÚVOD Dnem..23 je zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střelicích zřizováno na základě 4, 35 odst. 2 písm. j) zákona č.29/2 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 27 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravským krajem, který na základě zákona č. 8/26 Sb. ke dni..27 rozhodl o změně názvu, který zní Zámeček Střelice, příspěvková organizace. Zámeček Střelice, příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení 34 zákona č. 8/26., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby: A) domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení 48 zákona o sociálních službách B) týdenního stacionáře dle ustanovení 47 zákona o sociálních službách C) denního stacionáře dle ustanovení 46 zákona o sociálních službách Organizační struktura. ředitel úsek soc. prac. úsek zdravotní úsek výchovy úsek ekonom. úsek provozní VS W ved.ek.ús. ved. prov. fyzioterap. vychovatel PAM rehabil setra PSS ref. h. spr. masér registr. setra -4-

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti I.. Sociální a výchovná péče a) týdenní stacionář - 8 míst z toho 3 místa pro ženy a 5 míst pro muže b) celoroční pobyt - 4 míst z toho 3 míst pro ženy a 9 míst pro muže c) denní pobyt 6 míst Ke konci sledovaného období byl počet klientů, z toho nezletilých. Celoroční pobyt: počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 : počet uživatelů umístěných na oddělení č.,3,4,6,7 počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: Průměrný věk uživatelů k ,9 let Obložnost 98 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2 32 Týdenní pobyt: počet uživatelů: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: 8 Průměrný věk uživatelů k ,7 let Obložnost % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2 Denní pobyt: Počet uživatelů: Počet příjmů: Počet ukončení pobytu: Počet úmrtí: 3 2 Průměrný věk uživatelů k ,9 let Obložnost % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2-5-

6 Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Počet uživatelů omezených na způsobilosti k právním úkonům: Soudně ustanovených opatrovníků: Žádosti o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům: Struktura uživatelů služby k podle stupně závislosti: stupeň závislosti celkem osoby do 8 let osoby nad 8 let I. týdenní pobyt celoroční pobyt II III IV Celkem do 8 nad 8 do 8 let let let nad 8 let Úroveň poskytovaných služeb Ubytování Klienti našeho zařízení jsou ubytováni ve dvou budovách budova Zámečku se čtyřmi podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od..29 byl zahájen provoz v tréninkovém bydlení ( dále jen ) v Hospodářské budově domova jedná se o 3 malometrážní byty s kapacitou vždy 2 obyvatele. V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 55 klientů, z toho 4 žen. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem I.odd. 3 - II.odd. 2 - Budova Zámečku je bezbariérová. -6- III.odd. 5 - V.odd. 2

7 Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Pětilůžkový pokoj na III. oddělení vybaven lůžky, šatními skříněmi a stolem s 5 židlemi byl v rámci zahájení provozu ( tréninkové bydlení - tři malometrážní byty pro 6 osob ( byt je pro 2 osoby)) změněn na třílůžkový. jsou 2 ženy a 4 muži. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC. Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů. V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 49 míst. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem IV.odd VI.odd VII.odd. 5 - Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek, šatní skříň přímo na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost, která je vybavena sedačkami, stolky a televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC. Sumarizace Úroveň bydlení lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj počet

8 Úhrada pobytu platné pro rok 2 obytná místnost s jedním obyvatelem obytná místnost se dvěma obyvateli obytná místnost se třemi obyvateli obytná místnost se čtyřmi obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV 45,- Kč/den 4,- Kč/den 3,- Kč/den 2,- Kč/den 5,- Kč/den 35,- Kč/den Úhrada za ubytování byla naposledy měněna v roce 28. Stravování Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7 byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc. služeb zařazení do se stravují kromě obědů v pracovních dnech zpravidla ve svých bytech. Úhrada za stravování Druh stravy Normální z toho snídaně celkem potraviny režie potraviny režie potraviny režie Dieta: bezmléčná, celkem mléčná, šetřící z toho Diabetická celkem z toho dopolední odpolední druhá CELKEM Oběd večeře svačina svačina večeře Kč Úhrada za stravování byla naposledy změněna v roce 28. Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku. -8-

9 I.2.Činnost sociálně-výchovná. Tato činnost se skládá z výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Na tomto úseku pracovalo 55 pracovníků, z toho bylo 8 vychovatelů a 37 pracovníků v sociálních službách. Činnosti se na jednotlivých odděleních zaměřily na oblast sociálních dovedností a na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a tělesnou U všech uživatelů bylo sledováno upevňování již získaných dovedností a návyků. Využívala se speciálně vybavená učebna pro výuku uživatelů s autismem. Na odděleních s imobilními uživateli se hojně využívala bazální stimulace, která podporuje jak zlepšení komunikace, tak alespoň udržení stávajícího stavu uživatele.vzdělávání uživatelů se zaměřovalo i na speciálně upravené programy na počítačích, kterých mohli využívat jak na odděleních, ve třídě rozumové výchovy tak i v denním stacionáři. Uživatelé měli možnost navštěvovat hipoterapii, muzikoterapii a canisterapii.v rámci sociálně terapeutické práce se zabývali uživatelé Zámečku Střelice upevňováním a rozšiřováním svých manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci sociálně pracovní terapie uživatelé vypomáhali v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Při výběru sociální pracovní terapie měli uživatelé právo si vybrat činnost, kterou chtějí vykonávat a tato činnost se odvíjela od individuálního plánu uživatele šitého na míru pro terapii. Uživatelé, kteří setrvali na oddělení byli aktivování Výchovným projektem, který se zaměřoval na různé druhy činností a soutěží.plnění úkolů projektu probíhalo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Každý uživatel měl možnost si vybrat klíčového pracovníka ze zaměstnanců Zámečku Střelice. Klíčový pracovník měl omezený počet uživatelů a tudíž měl právo další žádost uživatele odmítnout. Klíčový pracovník mohl být změněn na přání uživatele, ale i na přání zákonného zástupce, pokud mu nevyhovoval. Uživatelé se podíleli dle svých možností spolu s klíčovým pracovníkem, opatrovníkem případě rodinou na tvorbě individuálních plánů, které byly průběžně hodnoceny slovně na setkání týmů nejméně x za měsíc písemnou formou a to zprávou ze setkání. A jedenkrát za půl roku jsme hodnotili výsledky plnění cíle a stanovili spolu s uživatelem cíl nový.uživatelé se měli možnost vyjádřit k poskytované službě formou dotazníků o spokojenosti.byli poučeni -9-

10 i o možnostech podávání stížností, o jejich právech i povinnostech, které z toho také vyplývají. Volný čas byl organizován vždy dle přání uživatelů, předem stanoveného ročního harmonogramu a případné aktuální nabídky akcí.a to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, jak v prostorách zařízení, tak i mimo prostory Domova. Byli jsme organizátory sportovních her v Zubří. Organizačně i v našich prostorách se uskutečnil turnaj v Bocce. Uživatelé měli možnost výuky náboženství v našem zařízení, které probíhalo každý čtvrtek v 5 hodin ve společenské místnosti Nového pavilonu. Rozumová výchova Od dubna 2 se opět rozběhla rozumová výchova, a to v prostorách nově zrekonstruované půdní vestavby Zámečku. Těžiště práce spočívalo ve výchovně - vzdělávacích činnostech zaměřených na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a návyků, uživatelé také získávali poznatky nutné k orientaci ve světě. Hlavních cílem rozumové výchovy byla aktivizace, rozvoj a udržování schopností a dovedností uživatelů sociálních služeb. Denní stacionář Denní stacionář se rozběhl od.března 2.Uživatelé denního stacionáře mohli též využívat všech prostor zařízení, ke svým aktivitám.prostory místnosti pro denní stacionář též sloužily pro činnosti ostatních uživatelů z Domova. Což je hlavně možnost počítače s přizpůsobeným programem, ke společenským hrám a relaxaci. Týdenní stacionář Uživatelé týdenního stacionáře se zapojovali převážně do práce v sociálně terapeutických dílnách, upevňovali si a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci sociálně pracovní terapie uživatelé týdenního stacionáře vypomáhat v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Ve svém volném čase využívali počítač a zapojovali se do programu oddělení. - -

11 Tréninkové bydlení Uživatelé zvládli manipulaci se spotřebiči, úklidové práce na bytě, ovládat telefon a přivolat si pomoc,navykli si pravidelně vstát udělat si snídani a zaevidovat se v pracovních činnostech pomocí cvikací karty, nastoupit do práce v sociálně terapeutických dílnách, kde se pod vedením vychovatelů učí pracovním návykům a povinnosti. Naučili se naložit se svým volným časem, což jim zprvu dělalo nemalé potíže. Samostatně chodili nakupovat, na samostatné vycházky.cestovali bez doprovodu jak vlakem tak autobusem. Jeden uživatel jezdí sám do speciálního učiliště ve Cvrčovicích, kde se učí kuchařem. Uživatelé sociálních služeb již sami navštěvují poštu, zdravotní středisko i obecní úřad. Od měsíce září začali uživatele sami užívat léky, které jim zatím připravuje RZS na celý týden. Kromě večeří začínali vařit i nedělní obědy. Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou velice oblíbené a mnohdy pro velký zájem kapacitně nestačí. Uživatelé se zdokonalovali v keramické, arteterapeutické, košíkářské,textilní, svíčkařské a zahradnické dílně. Svými výrobky a umem reprezentovali na Dolnokounických slavnostech, BVV-Mediafair, Strunobraní ve Střelicích. Účastnili se také akce Jedličkova ústavu v Praze. Svícen - -

12 Speciální škola Brno Ibsenova V Domově probíhala výuka třídy Speciální školy Brno Ibsenova, ve které povinnou školní docházku vykonávalo uživatelů z našeho zařízení. Od nového školního roku byla rozšířena výuka ještě o jednu třídu pro větší počet žáků, který je nyní 2. Žáci se učily podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávací programu pro základní školu speciální. Po celý rok byly umožněny studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol exkurze v zařízení, dále možnost vykonávání odborné praxe a také získávání materiálů k vypracování závěrečných bakalářských, diplomových prací i k plnění požadavků různých kurzů. Zaměstnancům úseku výchovy bylo umožněno, absolvovat povinné vzdělávání dle Zákona 8/26Sb. v platném znění.. O školení, semináře a kurzy byl veliký zájem a mnoho pracovníků výchovy zaměstnavatelem. překročilo Jedenkrát stanovený měsíčně byla počet porada povinných hodin vychovatelů vedena stanovených vedoucím vychovatelem. Na porady s pracovníky sociálních služeb byla zvána i ředitelka zařízení, ke které měli zaměstnanci možnost vznést své dotazy Pracovníci výchovy měli možnost vyplnit dotazník spokojenosti. Supervize byla objednána skupinová případová, která má za úkol pomoci pracovníkům v jejich nelehké práci s uživatelem. Canisterapie V prvním pololetí roku 2 probíhala canisterapie podle plánu dvakrát týdně pro všechny uživatele zařízení, kteří měli o činnosti se psy zájem. Ve druhém pololetí byla z časových důvodů a zabránění možného přetížení psů canisterapie omezena na jednu hodinu týdně, a to na V. oddělení. Jedná se o oddělení uživatelů s kombinovanými vadami, proto hlavním cílem canisterapie bylo přítomností psů přispívat nejen k jejich psychické pohodě, ale zároveň je celkově aktivizovat. Při různých činnostech se psy jsme procvičovali jemnou motoriku, vytrvalost při různých motorických úkonech a schopnost soustředit se na vykonávanou činnost. Pro všechny uživatele školou povinné byla canisterapie poskytována pravidelně v rámci výuky. Hipoterapie Hipoterapie probíhala opět od měsíce července dvakrát týdně v Ivančicích

13 Nabídky služby mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní, tělesný a váhový stav. Muzikoterapie Místnost pro muzikoterapii byla hojně navštěvována převážně uživateli IV., VI., oddělení. Dále místnost využívala k relaxaci všechna oddělení dle rozvrhu. Výchovný projekt Cílem výchovného projektu je každodenní aktivizace uživatelů, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat sociálně terapeutické dílny a jiné aktivity a zůstávají převážně na odděleních. Výchovný projekt byl spuštěn v říjnu a zaměřuje se na oblast: hudební, sportovní, pohybovou, výtvarnou, kulturní. Každý měsíc byla vyhlášená soutěž na určité téma, které se účastnila všechna oddělení. Nejzdařilejší a nejvtipnější výrobek byl oceněn. Výrobky se využily na výzdobu oddělení a prostor zařízení.plněním úkolů projektu bylo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Autistická třída Autistická třída byla využívána dle platného rozvrhu.výuka vycházela z program TEACCH, kde se vychovatel věnoval převážně individualitě každého jedince. SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE 2 LEDEN 6..Návštěva v Předklášteří..Soutěž ve stavění sněhuláků odd. III...Novoroční disco odd. III. 6..Závody na sněhu odd. III.I. 6..Návštěva DD v Předklášteří 2..Výstava Tradice zimních večerů oddělení IV,VI,VII 23..Ústavní ples v sokolovně všichni 25..Soutěž v prostorové orientaci všichni 3..Oslavy narozenin více uživatelů V. 3..Návštěva Domova v Břežanech ÚNOR - 3 -

14 6.2.Zábavná soutěž Videostopů odd. III 6.2.2Sportovní hala Střelice-volejbal 3.2.Výlet Nové Bránice 9.2.Valentýnská maškarní diskotéka v tělocvičně - všichni 2.2.Koncert skupiny IBATAC 2.2.Účast na pohřbu pana faráře ze Střelic-všechna oddělení, Turnaj ve stolním tenise Kyjov odd. IV,VI Vycházka po areálu spojená se sportovním odpolednem v tělocvičně-všichni BŘEZEN 6.3. Maškarní ples Chrlice,odd.IV,VI Výlet Brno 7.3. Po stopách Yettiho odd. II Dovoz dýnek pro šicí dílnu dílny 9.3. Pepíkovský turnaj odd. VI,IV,III Výlet do Střelic odd.v Vítání jara odd. III Nákup v Brně 23.3.Soutěž o nejlepšího malíře.cyklostezka- odd.iii. DUBEN 2.4. Smuteční rozloučení s panem Rusňákem- odd. IV.,VI. 5.4.Velikonoční pomlázka v Domově všichni 6.4.Koncert Vítání jara v Brně 7.4.Návštěva zámku v Náměšti nad Oslavou odd. III..4.Soutěž o nejlepšího skládače puzzle odd. III. 6.4.Návštěva bazénu odd. III,IV,VI 7.4.Kuželky Sokol Husovice 9.4.Návštěva bazénu 2.4.Výstava stupavských výtvarníků,odd. IV,VI. odd. III,IV,VI dílny 22.4.Přijímací pohovor Cvrčovice s p.lakatošem Výlet do Ivančic odd. III 28.4.VII.ročník jarních závodů v plavání odd. III,IV,VI 28.4.vyřizování pasu v Brně - 4 -

15 2.4.Výstava Stupavských výtvarníků dílny Výlet do Ivančic odd. III Pálení čarodějnic a opékání buřtů všichni KVĚTEN 2.5.Pouť na Hostýně,odd. VI,IV. 5.5.Výlet do Rosic odd.iii 8.5.Návštěva v Nebovidech u Pikolů 8.5.Návštěva ZOO Brno odd. III,VI,IV..5.Návštěva ZOO Jihlava odd.ii. 2.5.Den otevřených dveří v Chrlicích odd. IV.,VI. 4.5.Výlet do okolí Zámečku, malba v přírodě dílny 5.5.Prodej výrobků v Praze, prohlídka města dílny Rekreační pobyt v Janských Lázních všechna oddělení Dětský den s historickým vlakem oddělení odd.vi,,iii 24.5.Výlet do okolí Střelic malování v přírodě dílny 25.5.ZOO Jihlava oddělení odd.v SENI CUP 2 Havlíčkův Brod,odd. VI Modní přehlídka ve Cvrčovicích odd. III Chystání sportoviště Zubří SH SMPM Zubří u Nového Města na Moravě všechna oddělení ČERVEN 2.6. SH Zubří- jednodenní pobyt odd. V., 5.6. Dětský den v zařízení všichni Ozdravný pobyt Újezd u Černé Hory oddělení odd. V Trénink v Bocce odd.v..6. Hra světel Aukce a výstava 2.6.Střelické Strunkobraní dílny 3.6. Návštěva DD v Předklášteří 3.6. Velehrad Rekreační pobyt pod Temprštýnem odd. III,IV,VI Vycházka do Střelic-posezení na nádraží FIMFÁRUM Olomouc - odd.v. dílny - 5 -

16 24.6.Návštěva Olympie a hradu Špilberk odd.iii.,vi.,iv Rekreace v Šibeníku všechna oddělení, ČERVENEC 3.7. Pobyt na hřišti a tréning Bocce odd.v Pobyt na hřišti a tréning odd.v. 3.7.Hipoterapie odd.iv.,vi 8.7. Oslava narozenin na odd.iii. 2.7.Vycházka na nádraží do Střelic odd.v. 22,7. Hipoterapie odd.iv.,vi Hipoterapie odd.iv.,vi Náměšť nad Oslavou-prohlídka města 3.7. Brno město památek SRPEN 9.8.Dvouoborový koncert Dixielandu v Ivančicích 2.8. Vycházka do střelického tunelu odd.v Tenisový turnaj osobností Farma Bolka Polívky odd.v., IV ZOO Jihlava odd. VI.,IV., III Stanový tábor pod lesem odd.iv,vi Hipoterapie odd.iv.,vi Celodenní výlet na farmu Bolka Polívky odd.v. ZÁŘÍ 4.9. Slavnosti Dolních Kounic dílny, 6-.9 Ozdravný pobyt Újezd u Černé Hory odd.v.,i..9. Oslavanské slavnosti.9.trénink v Bocce na hřišti šechna oddělení 2.9. Soutěž ve hře Člověče nezlob se odd.iii. 8.9.Návštěva u Fraňku 2.9.Památky města Brna Špilberk odd.3.odd 25.9.Kino Palace Cinemas Olympia centrum Dovoz materiálu z Ořechova - dílny - 6 -

17 ŘÍJEN 7.. XX. ročník Turnaje v kopané v Kyjově odd.iv.,vi...vycházka do přírody, sběr podzimních plodů odd.v. 3.. Žarošice-poutní slavnosti odd. IV.,VI Rehaprotex -Hospimedica 2,BVV všichni 2.. Beseda u kulatého stolu BVV, 2. Hospimedica celodenní výlet odd.,v. 3. Soutěž o nejkrásnějšího draka s diskotékou- všichni LISTOPAD..Návštěva hřbitova ve Střelicích odd.iv., 4..Chrlický slavík odd. IV,III. 5..Hudební vystoupení Pavla Nováka v Radosticích odd.v. 28..Soutěž o nejkrásnější dýni a ježka s diskotékou- všichni 3.. Soutěž o nejhezčího ježka s diskotékou všichni PROSINEC ročník mikulášského turnaje v Břežanech odd. IV. a VII Hrátkování všichni 5.2. Skupina Liduš všichni 6.2. Mikulášská nadílka všichni 7.2. Adventní koncert na Kociáne, odd.v., VI Aukce výtvarných děl dílny,, 2.2. Vánoční koncert v Dolních Kounicích odd.vi.,iv Vánoční besídka Ostrovačice odd. VI.,IV Návštěva v Předklášteří Štědrý večer v Domově všichni 3.2. Oslava Silvestra všichni Zaměření vychovatelů na oblast výchovy v roce 2 JMÉNO A PŘÍJMENÍ OBLAST VÝCHOVY - 7 -

18 PhDr. Jan Rohan Mgr.Dana Vostrejšová Mgr.Anna Nešpůrková sl. Eva Barančíková pí. Zdeňka Šromová pí Svatava Haluzová pí Ludmila Klinčúchová pí Kamila Bartončíková Mgr Vladimíra Bučková pí Dana Janská pí Jana Rozsívalová pan Jaroslav Měsíc pí Olga Kazdová pí Lenka Soukupová Mgr. Jana Kalužíková pí Dana Brychtová pí Anna Chmelková Vedoucí výchovy Rozumová výchova, nácvik pro práci s počítačem, upraveným pro osoby se zdravotním postižením Zástupce vedoucího výchovy, kulturní a společenské akce, individuální plány uživatelů a individuální vzdělávací plány pracovníků, organizační práce denního stacionáře,vedení výchovného projektu,klíčový pracovník,spolupráce s panem Lattenbergem, spolupráce s Organizační práce na III. oddělení, kultura, ruční práce, turistika, smyslová výchova,sportovní výchova,výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na I.oddělení, kronika, výtvarné práce, Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie,výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na V. oddělení, muzikoterapie, smyslová výchova,bazální stimulace, výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na II. oddělení, knihovna, výtvarná výchova, smyslová výchova, výzdoba oddělení,bazální stimulace,výchovný projekt,klíčový pracovník, Kultura, výtvarná a smyslová výchova, muzikoterapie,bazální stimulace,výchovný projekt,klíčový pracovník, Sport, hipoterapie, výtvarná výchova, výzdoba oddělení, muzikoterapie, smyslová výchova,výchovný projekt,klíčový pracovník Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie, estetická výchova, kultura, smyslová výchova, Organizační práce treninkového bydlení,klíčový pracovník Organizační práce na IV. a VI,oddělení, společenská výchova,kultura,výchovný projekt, klíčový pracovník Sport, turistika, kultura, muzikoterapie, smyslová výchova,bazální stimulace, klíčový pracovník Muzikoterapie, výzdoba oddělení, kultura, výtvarná výchova,bazální stimulace, klíčový pracovník, Sociálně terapeutická činnost: keramické práce, výtvarná a estetická výchova, pořádání výstav,výroba propagačních materiálů,spolupráce s MÚ. Sociálně terapeutická činnost: košíkářské práce, smyslová výchova Sociálně terapeutická činnost: šicí práce, výroba svíček, smyslová výchova Pracovníci sociálních služeb pověřeni vedením, prací klíčového pracovníka a sociálně terapeutickou činností. pí Renata Smutná pí.petra Reichlová pí.ludmila Šimková Organizační činnost na VII.odd. vedení v zařízení,klíčový pracovník,sport,výtvarná činnost Klíčový pracovník,výzdoba oddělení Klíčový pracovník, výzdoba oddělení, knihovny

19 pí. Lada Hoklová pan Karel Lattenberg Zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici.klíčový pracovník,autistická třída Sociálně terapeutická činnost, zahradnické práce,výzdoba areálu I.2. Plnění povinného vzdělávání zaměstnanců rok Bolest jako ošetřovatelský problém, Tena započteno 4 hodiny, proškoleno : 25 pracovníků sociálních služeb Zákon o sociálních službách (Standard SS č.9 a ) Regionpartner započteno 6 hodin, proškoleni:2 vychovatelé.2.2smlouva o poskytování sociální služby (IRVS Olomouc) započteno 6 hodin, proškolena:vychovatelka Vybrané kapitoly ze zákoníku práce a zákon 8/26 Zámeček Střelice, přednášející PhDr.Jan Rohan započteno 4 hodiny, proškoleno:23 pracovníků sociálních služeb Standard č.2 a č.5 Zámeček Střelice,přednášející PhDr.Jan Rohan, započteno 4 hodiny, proškoleno:25 pracovníků sociálních služeb Individuální plánování sociálních služeb-curatio garant PhDr. Marie Hermanová, započteno 8 hodin proškoleno: 6 vychovatelů-klíčových pracovníků.4.2 Od omezení k možnostem-konference Kutná Hora,započteno 8 hodin, proškoleni: 2 vychovatelé Vzdělávání pracovníků v SS v problematice v práci s klientem s rizikem v chování přednášející PhDr.Květa Šoupalová započteno 6 hodin, proškoleno:2 pracovníků sociálních služeb, 6 vychovatelů Šikana v zařízení SP Curacio Mgr.Černý, započteno 8 hodin proškoleno: 27 pracovníků sociálních služeb, 8 vychovatelů Rehabilitační ošetřovatelství- Curatio garant PhDr. Marie Hermanová, započteno 8 hodin, proškoleno:2pracovníků sociálních služeb, vychovatelů Dezinfekce-dezinfekční řád Ing Klocková započteno 2 hodiny, proškoleno:5 pracovníků sociálních služeb, vychovatelů Zákon 8/26 o soc.službách (standardy 3,5,)Regionpartner- započteno 8 hodin, proškoleni: 2 vychovatelé - 9 -

20 Smlouva o poskytování služby Zámeček Střelice, Mgr Lenka Matušková, započteno 3 hodiny proškoleno: pracovníků soc. služby,5 vychovatelů Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením započteno 5hodinproškolen : vychovatel.7.2 Ambulantní služby,asociace poskytovatelů Praha- započteno 4 hodiny proškoleno:4 vychovatelé Certifikovaný kurz Bazální stimulace, NCO NZO v Brně započteno 24 hodin proškoleno: vychovatelka 3..2 Dozvuky Afo 2 v Brně PdF MU- započteno : 6 hodin proškoleno 3 vychovatelé 9..2 První pomoc a uzavírací ventile Zámeček Střelice, paní Iva Kratochvílová, pan Hokl. započteno : 2 hod proškoleno 55 pracovníků 8..2 Demence Tena započteno 4 hod. proškoleno 5 výchovného úseku Multikulturní problematika v sociálních službách, Praha započteno:4 hodiny proškolena vychovatelka Nemocné stáří Tena započteno 4hodiny proškoleno 3 pracovníci výchovného úseku Tragická triáda logoterapie Pražská sociální škola psychologických studii započteno 6.hodin, proškolena: vychovatelka Problematika stáří- Zámeček, Mgr.Nešpůrková započteno 2 hod. proškoleno 6 pracovník výchovného úseku. V roce 2 splnili všichni zaměstnanci 24 hodin povinného vzdělávání dle novelizace zákona 8/ Zdravotní péče a rehabilitace Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského procesu registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po stránce medicínské, ale i osobní a sociální. Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ). Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře zapojuje i samotného uživatele. Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo v zařízení a to: - praktická lékařka pro dospělé MUDr. M.Nováková - 2 -

21 ordinační hodiny: pondělí od hodin - dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová ordinační hodiny: čtvrtek.3 2. hodin Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána LSPP, RZP. Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři : - psychiatr MUDr. E. Matoušková x měsíčně - neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová x ročně - stomatolog MUDr. T.Novák 2 x ročně - sexuolog MUDr. H. Reguli 4 x ročně K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK. Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují revizní lékaři ZP. V roce 27 došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV odbornost 93 poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb revize VZP v našem zařízení proběhla 6..29,kontrola ZPMV v září 2 Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních : FN Brno interní odd. FN Brno neurologické odd. FN Brno - infekční odd. FN Brno popáleniny FN Brno chirurgické odd. FN Brno plícní odd. PL Brno Černovice Nemocnice Brno Polní- chirurgické odd. FDN Brno ortopedie 23 dnů 2 dny 4 dny 27 dnů 4 dny 6 dnů 5 dnů 5 dnů 6 dnů Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici 3 antidekubitních matrací. V Zámečku Střelice máme 54 polohovacích lůžek, 67 ks pomůcek včetně polohovacích kočárků a invalidních vozíků. Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn z mobility. Na tomto úseku pracuje: fyzioterapeutka 2 hod./ týdně registrovaná sestra masérka. V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme : - kondiční cvičení - 2 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Zastupující ředitelka domova:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více