ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková

2 Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Zastupující ředitelka domova: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Adresa: Tetčická 3/69, Střelice Hlavní účel: poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomocí jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Registrované sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (76635) - 4 lůžek Týdenní stacionář (234358) 8 lůžek Denní stacionář ( ) 6 míst Bankoví spojení: Komerční banka Brno venkov Číslo účtu: / IČ: 2292 DIČ: CZ 2292 Registrace: KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 24 z Kontakt a informace: Telefon: Fax: web:

3 Obsah : Úvod...str. 4 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti...str. 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti...str. 23 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření...str. 26 IV. Autoprovoz...str. 3 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem...str. 32 VI. Peněžní fondy...str. 36 VII. Kontrolní činnost...str. 38 VII. Informace o výsledku inventarizace...str. 39 Závěr...str. 4-3-

4 ÚVOD Dnem..23 je zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střelicích zřizováno na základě 4, 35 odst. 2 písm. j) zákona č.29/2 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 27 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Jihomoravským krajem, který na základě zákona č. 8/26 Sb. ke dni..27 rozhodl o změně názvu, který zní Zámeček Střelice, příspěvková organizace. Zámeček Střelice, příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení 34 zákona č. 8/26., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby: A) domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení 48 zákona o sociálních službách B) týdenního stacionáře dle ustanovení 47 zákona o sociálních službách C) denního stacionáře dle ustanovení 46 zákona o sociálních službách Organizační struktura. ředitel úsek soc. prac. úsek zdravotní úsek výchovy úsek ekonom. úsek provozní VS W ved.ek.ús. ved. prov. fyzioterap. vychovatel PAM rehabil setra PSS ref. h. spr. masér registr. setra -4-

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti I.. Sociální a výchovná péče a) týdenní stacionář - 8 míst z toho 3 místa pro ženy a 5 míst pro muže b) celoroční pobyt - 4 míst z toho 3 míst pro ženy a 9 míst pro muže c) denní pobyt 6 míst Ke konci sledovaného období byl počet klientů, z toho nezletilých. Celoroční pobyt: počet uživatelů umístěných na oddělení č. 2, 5 : počet uživatelů umístěných na oddělení č.,3,4,6,7 počet uživatelů umístěných v tréninkovém bydlení: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: Průměrný věk uživatelů k ,9 let Obložnost 98 % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2 32 Týdenní pobyt: počet uživatelů: počet příjmů: počet ukončení pobytu: počet úmrtí: 8 Průměrný věk uživatelů k ,7 let Obložnost % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2 Denní pobyt: Počet uživatelů: Počet příjmů: Počet ukončení pobytu: Počet úmrtí: 3 2 Průměrný věk uživatelů k ,9 let Obložnost % Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2-5-

6 Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: Počet uživatelů omezených na způsobilosti k právním úkonům: Soudně ustanovených opatrovníků: Žádosti o přezkoumání způsobilosti k právním úkonům: Struktura uživatelů služby k podle stupně závislosti: stupeň závislosti celkem osoby do 8 let osoby nad 8 let I. týdenní pobyt celoroční pobyt II III IV Celkem do 8 nad 8 do 8 let let let nad 8 let Úroveň poskytovaných služeb Ubytování Klienti našeho zařízení jsou ubytováni ve dvou budovách budova Zámečku se čtyřmi podlažími a administrativní budova se třemi podlažími. Od..29 byl zahájen provoz v tréninkovém bydlení ( dále jen ) v Hospodářské budově domova jedná se o 3 malometrážní byty s kapacitou vždy 2 obyvatele. V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke konci sledovaného období zde bylo ubytováno 55 klientů, z toho 4 žen. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem I.odd. 3 - II.odd. 2 - Budova Zámečku je bezbariérová. -6- III.odd. 5 - V.odd. 2

7 Jednolůžkové, dvoulůžkové i třílůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Pětilůžkový pokoj na III. oddělení vybaven lůžky, šatními skříněmi a stolem s 5 židlemi byl v rámci zahájení provozu ( tréninkové bydlení - tři malometrážní byty pro 6 osob ( byt je pro 2 osoby)) změněn na třílůžkový. jsou 2 ženy a 4 muži. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC. Na II. oddělení a V. oddělení jsou umístěni klienti trvale upoutaní na lůžko a uživatelé, kteří se pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků. Pokoje na těchto odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V. oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů. V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 49 míst. Členění pokojů dle počtu lůžek: lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj celkem IV.odd VI.odd VII.odd. 5 - Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční stolek, šatní skříň přímo na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost, která je vybavena sedačkami, stolky a televizí. Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC. Sumarizace Úroveň bydlení lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5 lůžkový pokoj 6 lůžkový pokoj počet

8 Úhrada pobytu platné pro rok 2 obytná místnost s jedním obyvatelem obytná místnost se dvěma obyvateli obytná místnost se třemi obyvateli obytná místnost se čtyřmi obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV 45,- Kč/den 4,- Kč/den 3,- Kč/den 2,- Kč/den 5,- Kč/den 35,- Kč/den Úhrada za ubytování byla naposledy měněna v roce 28. Stravování Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise a schvaluje dětská lékařka. Strava se podává 5x denně podle dietních požadavků uživatelů, jídelníček pro dietní stravu sestavuje dětská lékařka. Uživatelé se stravují v jídelně v budově Zámečku. Byly vytvořeny podmínky, aby ženám na 3. odd. a seniorům z odd. 7 byly podávány snídaně, desátky, svačiny a studené večeře v prostorách jejich bydlení. Uživatelé soc. služeb zařazení do se stravují kromě obědů v pracovních dnech zpravidla ve svých bytech. Úhrada za stravování Druh stravy Normální z toho snídaně celkem potraviny režie potraviny režie potraviny režie Dieta: bezmléčná, celkem mléčná, šetřící z toho Diabetická celkem z toho dopolední odpolední druhá CELKEM Oběd večeře svačina svačina večeře Kč Úhrada za stravování byla naposledy změněna v roce 28. Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči, v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku. -8-

9 I.2.Činnost sociálně-výchovná. Tato činnost se skládá z výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Na tomto úseku pracovalo 55 pracovníků, z toho bylo 8 vychovatelů a 37 pracovníků v sociálních službách. Činnosti se na jednotlivých odděleních zaměřily na oblast sociálních dovedností a na oblast rozumovou, smyslovou, hudební, výtvarnou a tělesnou U všech uživatelů bylo sledováno upevňování již získaných dovedností a návyků. Využívala se speciálně vybavená učebna pro výuku uživatelů s autismem. Na odděleních s imobilními uživateli se hojně využívala bazální stimulace, která podporuje jak zlepšení komunikace, tak alespoň udržení stávajícího stavu uživatele.vzdělávání uživatelů se zaměřovalo i na speciálně upravené programy na počítačích, kterých mohli využívat jak na odděleních, ve třídě rozumové výchovy tak i v denním stacionáři. Uživatelé měli možnost navštěvovat hipoterapii, muzikoterapii a canisterapii.v rámci sociálně terapeutické práce se zabývali uživatelé Zámečku Střelice upevňováním a rozšiřováním svých manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci sociálně pracovní terapie uživatelé vypomáhali v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Při výběru sociální pracovní terapie měli uživatelé právo si vybrat činnost, kterou chtějí vykonávat a tato činnost se odvíjela od individuálního plánu uživatele šitého na míru pro terapii. Uživatelé, kteří setrvali na oddělení byli aktivování Výchovným projektem, který se zaměřoval na různé druhy činností a soutěží.plnění úkolů projektu probíhalo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Každý uživatel měl možnost si vybrat klíčového pracovníka ze zaměstnanců Zámečku Střelice. Klíčový pracovník měl omezený počet uživatelů a tudíž měl právo další žádost uživatele odmítnout. Klíčový pracovník mohl být změněn na přání uživatele, ale i na přání zákonného zástupce, pokud mu nevyhovoval. Uživatelé se podíleli dle svých možností spolu s klíčovým pracovníkem, opatrovníkem případě rodinou na tvorbě individuálních plánů, které byly průběžně hodnoceny slovně na setkání týmů nejméně x za měsíc písemnou formou a to zprávou ze setkání. A jedenkrát za půl roku jsme hodnotili výsledky plnění cíle a stanovili spolu s uživatelem cíl nový.uživatelé se měli možnost vyjádřit k poskytované službě formou dotazníků o spokojenosti.byli poučeni -9-

10 i o možnostech podávání stížností, o jejich právech i povinnostech, které z toho také vyplývají. Volný čas byl organizován vždy dle přání uživatelů, předem stanoveného ročního harmonogramu a případné aktuální nabídky akcí.a to v oblasti sportu, rekreačních a rehabilitačních pobytů, návštěv kulturních, hudebních a společenských akcí, jak v prostorách zařízení, tak i mimo prostory Domova. Byli jsme organizátory sportovních her v Zubří. Organizačně i v našich prostorách se uskutečnil turnaj v Bocce. Uživatelé měli možnost výuky náboženství v našem zařízení, které probíhalo každý čtvrtek v 5 hodin ve společenské místnosti Nového pavilonu. Rozumová výchova Od dubna 2 se opět rozběhla rozumová výchova, a to v prostorách nově zrekonstruované půdní vestavby Zámečku. Těžiště práce spočívalo ve výchovně - vzdělávacích činnostech zaměřených na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a návyků, uživatelé také získávali poznatky nutné k orientaci ve světě. Hlavních cílem rozumové výchovy byla aktivizace, rozvoj a udržování schopností a dovedností uživatelů sociálních služeb. Denní stacionář Denní stacionář se rozběhl od.března 2.Uživatelé denního stacionáře mohli též využívat všech prostor zařízení, ke svým aktivitám.prostory místnosti pro denní stacionář též sloužily pro činnosti ostatních uživatelů z Domova. Což je hlavně možnost počítače s přizpůsobeným programem, ke společenským hrám a relaxaci. Týdenní stacionář Uživatelé týdenního stacionáře se zapojovali převážně do práce v sociálně terapeutických dílnách, upevňovali si a rozšiřovali své manuální dovednosti v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček, košíkářské dílně a v keramické dílně. V rámci sociálně pracovní terapie uživatelé týdenního stacionáře vypomáhat v zahradě, v prádelně, v kuchyni, při úklidu areálu a úklidových pracích v budovách Domova. Ve svém volném čase využívali počítač a zapojovali se do programu oddělení. - -

11 Tréninkové bydlení Uživatelé zvládli manipulaci se spotřebiči, úklidové práce na bytě, ovládat telefon a přivolat si pomoc,navykli si pravidelně vstát udělat si snídani a zaevidovat se v pracovních činnostech pomocí cvikací karty, nastoupit do práce v sociálně terapeutických dílnách, kde se pod vedením vychovatelů učí pracovním návykům a povinnosti. Naučili se naložit se svým volným časem, což jim zprvu dělalo nemalé potíže. Samostatně chodili nakupovat, na samostatné vycházky.cestovali bez doprovodu jak vlakem tak autobusem. Jeden uživatel jezdí sám do speciálního učiliště ve Cvrčovicích, kde se učí kuchařem. Uživatelé sociálních služeb již sami navštěvují poštu, zdravotní středisko i obecní úřad. Od měsíce září začali uživatele sami užívat léky, které jim zatím připravuje RZS na celý týden. Kromě večeří začínali vařit i nedělní obědy. Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou velice oblíbené a mnohdy pro velký zájem kapacitně nestačí. Uživatelé se zdokonalovali v keramické, arteterapeutické, košíkářské,textilní, svíčkařské a zahradnické dílně. Svými výrobky a umem reprezentovali na Dolnokounických slavnostech, BVV-Mediafair, Strunobraní ve Střelicích. Účastnili se také akce Jedličkova ústavu v Praze. Svícen - -

12 Speciální škola Brno Ibsenova V Domově probíhala výuka třídy Speciální školy Brno Ibsenova, ve které povinnou školní docházku vykonávalo uživatelů z našeho zařízení. Od nového školního roku byla rozšířena výuka ještě o jednu třídu pro větší počet žáků, který je nyní 2. Žáci se učily podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávací programu pro základní školu speciální. Po celý rok byly umožněny studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol exkurze v zařízení, dále možnost vykonávání odborné praxe a také získávání materiálů k vypracování závěrečných bakalářských, diplomových prací i k plnění požadavků různých kurzů. Zaměstnancům úseku výchovy bylo umožněno, absolvovat povinné vzdělávání dle Zákona 8/26Sb. v platném znění.. O školení, semináře a kurzy byl veliký zájem a mnoho pracovníků výchovy zaměstnavatelem. překročilo Jedenkrát stanovený měsíčně byla počet porada povinných hodin vychovatelů vedena stanovených vedoucím vychovatelem. Na porady s pracovníky sociálních služeb byla zvána i ředitelka zařízení, ke které měli zaměstnanci možnost vznést své dotazy Pracovníci výchovy měli možnost vyplnit dotazník spokojenosti. Supervize byla objednána skupinová případová, která má za úkol pomoci pracovníkům v jejich nelehké práci s uživatelem. Canisterapie V prvním pololetí roku 2 probíhala canisterapie podle plánu dvakrát týdně pro všechny uživatele zařízení, kteří měli o činnosti se psy zájem. Ve druhém pololetí byla z časových důvodů a zabránění možného přetížení psů canisterapie omezena na jednu hodinu týdně, a to na V. oddělení. Jedná se o oddělení uživatelů s kombinovanými vadami, proto hlavním cílem canisterapie bylo přítomností psů přispívat nejen k jejich psychické pohodě, ale zároveň je celkově aktivizovat. Při různých činnostech se psy jsme procvičovali jemnou motoriku, vytrvalost při různých motorických úkonech a schopnost soustředit se na vykonávanou činnost. Pro všechny uživatele školou povinné byla canisterapie poskytována pravidelně v rámci výuky. Hipoterapie Hipoterapie probíhala opět od měsíce července dvakrát týdně v Ivančicích

13 Nabídky služby mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval zdravotní, tělesný a váhový stav. Muzikoterapie Místnost pro muzikoterapii byla hojně navštěvována převážně uživateli IV., VI., oddělení. Dále místnost využívala k relaxaci všechna oddělení dle rozvrhu. Výchovný projekt Cílem výchovného projektu je každodenní aktivizace uživatelů, kteří nemohou z různých důvodů navštěvovat sociálně terapeutické dílny a jiné aktivity a zůstávají převážně na odděleních. Výchovný projekt byl spuštěn v říjnu a zaměřuje se na oblast: hudební, sportovní, pohybovou, výtvarnou, kulturní. Každý měsíc byla vyhlášená soutěž na určité téma, které se účastnila všechna oddělení. Nejzdařilejší a nejvtipnější výrobek byl oceněn. Výrobky se využily na výzdobu oddělení a prostor zařízení.plněním úkolů projektu bylo vždy pod vedením kvalifikovaného vychovatele. Autistická třída Autistická třída byla využívána dle platného rozvrhu.výuka vycházela z program TEACCH, kde se vychovatel věnoval převážně individualitě každého jedince. SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKCE 2 LEDEN 6..Návštěva v Předklášteří..Soutěž ve stavění sněhuláků odd. III...Novoroční disco odd. III. 6..Závody na sněhu odd. III.I. 6..Návštěva DD v Předklášteří 2..Výstava Tradice zimních večerů oddělení IV,VI,VII 23..Ústavní ples v sokolovně všichni 25..Soutěž v prostorové orientaci všichni 3..Oslavy narozenin více uživatelů V. 3..Návštěva Domova v Břežanech ÚNOR - 3 -

14 6.2.Zábavná soutěž Videostopů odd. III 6.2.2Sportovní hala Střelice-volejbal 3.2.Výlet Nové Bránice 9.2.Valentýnská maškarní diskotéka v tělocvičně - všichni 2.2.Koncert skupiny IBATAC 2.2.Účast na pohřbu pana faráře ze Střelic-všechna oddělení, Turnaj ve stolním tenise Kyjov odd. IV,VI Vycházka po areálu spojená se sportovním odpolednem v tělocvičně-všichni BŘEZEN 6.3. Maškarní ples Chrlice,odd.IV,VI Výlet Brno 7.3. Po stopách Yettiho odd. II Dovoz dýnek pro šicí dílnu dílny 9.3. Pepíkovský turnaj odd. VI,IV,III Výlet do Střelic odd.v Vítání jara odd. III Nákup v Brně 23.3.Soutěž o nejlepšího malíře.cyklostezka- odd.iii. DUBEN 2.4. Smuteční rozloučení s panem Rusňákem- odd. IV.,VI. 5.4.Velikonoční pomlázka v Domově všichni 6.4.Koncert Vítání jara v Brně 7.4.Návštěva zámku v Náměšti nad Oslavou odd. III..4.Soutěž o nejlepšího skládače puzzle odd. III. 6.4.Návštěva bazénu odd. III,IV,VI 7.4.Kuželky Sokol Husovice 9.4.Návštěva bazénu 2.4.Výstava stupavských výtvarníků,odd. IV,VI. odd. III,IV,VI dílny 22.4.Přijímací pohovor Cvrčovice s p.lakatošem Výlet do Ivančic odd. III 28.4.VII.ročník jarních závodů v plavání odd. III,IV,VI 28.4.vyřizování pasu v Brně - 4 -

15 2.4.Výstava Stupavských výtvarníků dílny Výlet do Ivančic odd. III Pálení čarodějnic a opékání buřtů všichni KVĚTEN 2.5.Pouť na Hostýně,odd. VI,IV. 5.5.Výlet do Rosic odd.iii 8.5.Návštěva v Nebovidech u Pikolů 8.5.Návštěva ZOO Brno odd. III,VI,IV..5.Návštěva ZOO Jihlava odd.ii. 2.5.Den otevřených dveří v Chrlicích odd. IV.,VI. 4.5.Výlet do okolí Zámečku, malba v přírodě dílny 5.5.Prodej výrobků v Praze, prohlídka města dílny Rekreační pobyt v Janských Lázních všechna oddělení Dětský den s historickým vlakem oddělení odd.vi,,iii 24.5.Výlet do okolí Střelic malování v přírodě dílny 25.5.ZOO Jihlava oddělení odd.v SENI CUP 2 Havlíčkův Brod,odd. VI Modní přehlídka ve Cvrčovicích odd. III Chystání sportoviště Zubří SH SMPM Zubří u Nového Města na Moravě všechna oddělení ČERVEN 2.6. SH Zubří- jednodenní pobyt odd. V., 5.6. Dětský den v zařízení všichni Ozdravný pobyt Újezd u Černé Hory oddělení odd. V Trénink v Bocce odd.v..6. Hra světel Aukce a výstava 2.6.Střelické Strunkobraní dílny 3.6. Návštěva DD v Předklášteří 3.6. Velehrad Rekreační pobyt pod Temprštýnem odd. III,IV,VI Vycházka do Střelic-posezení na nádraží FIMFÁRUM Olomouc - odd.v. dílny - 5 -

16 24.6.Návštěva Olympie a hradu Špilberk odd.iii.,vi.,iv Rekreace v Šibeníku všechna oddělení, ČERVENEC 3.7. Pobyt na hřišti a tréning Bocce odd.v Pobyt na hřišti a tréning odd.v. 3.7.Hipoterapie odd.iv.,vi 8.7. Oslava narozenin na odd.iii. 2.7.Vycházka na nádraží do Střelic odd.v. 22,7. Hipoterapie odd.iv.,vi Hipoterapie odd.iv.,vi Náměšť nad Oslavou-prohlídka města 3.7. Brno město památek SRPEN 9.8.Dvouoborový koncert Dixielandu v Ivančicích 2.8. Vycházka do střelického tunelu odd.v Tenisový turnaj osobností Farma Bolka Polívky odd.v., IV ZOO Jihlava odd. VI.,IV., III Stanový tábor pod lesem odd.iv,vi Hipoterapie odd.iv.,vi Celodenní výlet na farmu Bolka Polívky odd.v. ZÁŘÍ 4.9. Slavnosti Dolních Kounic dílny, 6-.9 Ozdravný pobyt Újezd u Černé Hory odd.v.,i..9. Oslavanské slavnosti.9.trénink v Bocce na hřišti šechna oddělení 2.9. Soutěž ve hře Člověče nezlob se odd.iii. 8.9.Návštěva u Fraňku 2.9.Památky města Brna Špilberk odd.3.odd 25.9.Kino Palace Cinemas Olympia centrum Dovoz materiálu z Ořechova - dílny - 6 -

17 ŘÍJEN 7.. XX. ročník Turnaje v kopané v Kyjově odd.iv.,vi...vycházka do přírody, sběr podzimních plodů odd.v. 3.. Žarošice-poutní slavnosti odd. IV.,VI Rehaprotex -Hospimedica 2,BVV všichni 2.. Beseda u kulatého stolu BVV, 2. Hospimedica celodenní výlet odd.,v. 3. Soutěž o nejkrásnějšího draka s diskotékou- všichni LISTOPAD..Návštěva hřbitova ve Střelicích odd.iv., 4..Chrlický slavík odd. IV,III. 5..Hudební vystoupení Pavla Nováka v Radosticích odd.v. 28..Soutěž o nejkrásnější dýni a ježka s diskotékou- všichni 3.. Soutěž o nejhezčího ježka s diskotékou všichni PROSINEC ročník mikulášského turnaje v Břežanech odd. IV. a VII Hrátkování všichni 5.2. Skupina Liduš všichni 6.2. Mikulášská nadílka všichni 7.2. Adventní koncert na Kociáne, odd.v., VI Aukce výtvarných děl dílny,, 2.2. Vánoční koncert v Dolních Kounicích odd.vi.,iv Vánoční besídka Ostrovačice odd. VI.,IV Návštěva v Předklášteří Štědrý večer v Domově všichni 3.2. Oslava Silvestra všichni Zaměření vychovatelů na oblast výchovy v roce 2 JMÉNO A PŘÍJMENÍ OBLAST VÝCHOVY - 7 -

18 PhDr. Jan Rohan Mgr.Dana Vostrejšová Mgr.Anna Nešpůrková sl. Eva Barančíková pí. Zdeňka Šromová pí Svatava Haluzová pí Ludmila Klinčúchová pí Kamila Bartončíková Mgr Vladimíra Bučková pí Dana Janská pí Jana Rozsívalová pan Jaroslav Měsíc pí Olga Kazdová pí Lenka Soukupová Mgr. Jana Kalužíková pí Dana Brychtová pí Anna Chmelková Vedoucí výchovy Rozumová výchova, nácvik pro práci s počítačem, upraveným pro osoby se zdravotním postižením Zástupce vedoucího výchovy, kulturní a společenské akce, individuální plány uživatelů a individuální vzdělávací plány pracovníků, organizační práce denního stacionáře,vedení výchovného projektu,klíčový pracovník,spolupráce s panem Lattenbergem, spolupráce s Organizační práce na III. oddělení, kultura, ruční práce, turistika, smyslová výchova,sportovní výchova,výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na I.oddělení, kronika, výtvarné práce, Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie,výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na V. oddělení, muzikoterapie, smyslová výchova,bazální stimulace, výchovný projekt, klíčový pracovník Organizační práce na II. oddělení, knihovna, výtvarná výchova, smyslová výchova, výzdoba oddělení,bazální stimulace,výchovný projekt,klíčový pracovník, Kultura, výtvarná a smyslová výchova, muzikoterapie,bazální stimulace,výchovný projekt,klíčový pracovník, Sport, hipoterapie, výtvarná výchova, výzdoba oddělení, muzikoterapie, smyslová výchova,výchovný projekt,klíčový pracovník Výzdoba oddělení, práce s uživateli s autismem, muzikoterapie, estetická výchova, kultura, smyslová výchova, Organizační práce treninkového bydlení,klíčový pracovník Organizační práce na IV. a VI,oddělení, společenská výchova,kultura,výchovný projekt, klíčový pracovník Sport, turistika, kultura, muzikoterapie, smyslová výchova,bazální stimulace, klíčový pracovník Muzikoterapie, výzdoba oddělení, kultura, výtvarná výchova,bazální stimulace, klíčový pracovník, Sociálně terapeutická činnost: keramické práce, výtvarná a estetická výchova, pořádání výstav,výroba propagačních materiálů,spolupráce s MÚ. Sociálně terapeutická činnost: košíkářské práce, smyslová výchova Sociálně terapeutická činnost: šicí práce, výroba svíček, smyslová výchova Pracovníci sociálních služeb pověřeni vedením, prací klíčového pracovníka a sociálně terapeutickou činností. pí Renata Smutná pí.petra Reichlová pí.ludmila Šimková Organizační činnost na VII.odd. vedení v zařízení,klíčový pracovník,sport,výtvarná činnost Klíčový pracovník,výzdoba oddělení Klíčový pracovník, výzdoba oddělení, knihovny

19 pí. Lada Hoklová pan Karel Lattenberg Zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici.klíčový pracovník,autistická třída Sociálně terapeutická činnost, zahradnické práce,výzdoba areálu I.2. Plnění povinného vzdělávání zaměstnanců rok Bolest jako ošetřovatelský problém, Tena započteno 4 hodiny, proškoleno : 25 pracovníků sociálních služeb Zákon o sociálních službách (Standard SS č.9 a ) Regionpartner započteno 6 hodin, proškoleni:2 vychovatelé.2.2smlouva o poskytování sociální služby (IRVS Olomouc) započteno 6 hodin, proškolena:vychovatelka Vybrané kapitoly ze zákoníku práce a zákon 8/26 Zámeček Střelice, přednášející PhDr.Jan Rohan započteno 4 hodiny, proškoleno:23 pracovníků sociálních služeb Standard č.2 a č.5 Zámeček Střelice,přednášející PhDr.Jan Rohan, započteno 4 hodiny, proškoleno:25 pracovníků sociálních služeb Individuální plánování sociálních služeb-curatio garant PhDr. Marie Hermanová, započteno 8 hodin proškoleno: 6 vychovatelů-klíčových pracovníků.4.2 Od omezení k možnostem-konference Kutná Hora,započteno 8 hodin, proškoleni: 2 vychovatelé Vzdělávání pracovníků v SS v problematice v práci s klientem s rizikem v chování přednášející PhDr.Květa Šoupalová započteno 6 hodin, proškoleno:2 pracovníků sociálních služeb, 6 vychovatelů Šikana v zařízení SP Curacio Mgr.Černý, započteno 8 hodin proškoleno: 27 pracovníků sociálních služeb, 8 vychovatelů Rehabilitační ošetřovatelství- Curatio garant PhDr. Marie Hermanová, započteno 8 hodin, proškoleno:2pracovníků sociálních služeb, vychovatelů Dezinfekce-dezinfekční řád Ing Klocková započteno 2 hodiny, proškoleno:5 pracovníků sociálních služeb, vychovatelů Zákon 8/26 o soc.službách (standardy 3,5,)Regionpartner- započteno 8 hodin, proškoleni: 2 vychovatelé - 9 -

20 Smlouva o poskytování služby Zámeček Střelice, Mgr Lenka Matušková, započteno 3 hodiny proškoleno: pracovníků soc. služby,5 vychovatelů Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením započteno 5hodinproškolen : vychovatel.7.2 Ambulantní služby,asociace poskytovatelů Praha- započteno 4 hodiny proškoleno:4 vychovatelé Certifikovaný kurz Bazální stimulace, NCO NZO v Brně započteno 24 hodin proškoleno: vychovatelka 3..2 Dozvuky Afo 2 v Brně PdF MU- započteno : 6 hodin proškoleno 3 vychovatelé 9..2 První pomoc a uzavírací ventile Zámeček Střelice, paní Iva Kratochvílová, pan Hokl. započteno : 2 hod proškoleno 55 pracovníků 8..2 Demence Tena započteno 4 hod. proškoleno 5 výchovného úseku Multikulturní problematika v sociálních službách, Praha započteno:4 hodiny proškolena vychovatelka Nemocné stáří Tena započteno 4hodiny proškoleno 3 pracovníci výchovného úseku Tragická triáda logoterapie Pražská sociální škola psychologických studii započteno 6.hodin, proškolena: vychovatelka Problematika stáří- Zámeček, Mgr.Nešpůrková započteno 2 hod. proškoleno 6 pracovník výchovného úseku. V roce 2 splnili všichni zaměstnanci 24 hodin povinného vzdělávání dle novelizace zákona 8/ Zdravotní péče a rehabilitace Ošetřovatelská péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou ošetřovatelského procesu registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává nemocného nejen po stránce medicínské, ale i osobní a sociální. Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ). Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře zapojuje i samotného uživatele. Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo v zařízení a to: - praktická lékařka pro dospělé MUDr. M.Nováková - 2 -

21 ordinační hodiny: pondělí od hodin - dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová ordinační hodiny: čtvrtek.3 2. hodin Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána LSPP, RZP. Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři : - psychiatr MUDr. E. Matoušková x měsíčně - neurolog pro dospělé MUDr. J. Puldová x ročně - stomatolog MUDr. T.Novák 2 x ročně - sexuolog MUDr. H. Reguli 4 x ročně K ostatním odborným lékařům jsou mobilní uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JMK. Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují revizní lékaři ZP. V roce 27 došlo k uzavření smlouvy s VZP a ZPMV odbornost 93 poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém zařízení sociálních služeb revize VZP v našem zařízení proběhla 6..29,kontrola ZPMV v září 2 Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních : FN Brno interní odd. FN Brno neurologické odd. FN Brno - infekční odd. FN Brno popáleniny FN Brno chirurgické odd. FN Brno plícní odd. PL Brno Černovice Nemocnice Brno Polní- chirurgické odd. FDN Brno ortopedie 23 dnů 2 dny 4 dny 27 dnů 4 dny 6 dnů 5 dnů 5 dnů 6 dnů Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici 3 antidekubitních matrací. V Zámečku Střelice máme 54 polohovacích lůžek, 67 ks pomůcek včetně polohovacích kočárků a invalidních vozíků. Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn z mobility. Na tomto úseku pracuje: fyzioterapeutka 2 hod./ týdně registrovaná sestra masérka. V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme : - kondiční cvičení - 2 -

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více