VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy Přehled oborů Údaje o pracovnících školy 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 35 učení 12. Předložené a školou realizované projekty financované z 36 cizích zdrojů 13. Spolupráce s odbory a dalšími partnery Základní údaje o hospodaření školy 40 3

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 IZO: IČO: Adresa: Dačice, nám. Republiky 86/V, Tel.: Fax: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Příspěvková organizace Mgr. Radek Hillay ORGANIZACE VYKONÁVÁ ČINNNOSTI: Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB Dačice, nám. Republiky 86/V ředitelství, domov mládeže, školní jídelna, výuka odborného výcviku Dačice, Jemnická 58 teoretická výuka, školní jídelna - výdejna 4

3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST vzdělávací kurzy opravárenská a servisní činnost hostinská činnost výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví svářečská škola služby v zemědělství ubytovací služby provozování autoškoly VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Hillay Radek Mgr. Doležal Jiří Mgr. Šteflová Drahoslava Štěbetáková Anna Štokrová Jarmila Běhanová Marta - ředitel - statutární zástupce, zástupce ředitele pro odborný výcvik - zástupce ředitele pro teoretickou výuku - vedoucí vychovatelka - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí školní jídelny 5

4 ŠKOLSKÁ RADA Rada Jihočeského kraje dne usnesením č. 646/2011/RK-69 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin školské rady se stanoveným počtem členů: 6 Složení školské rady ke dni : za pedagogy školy: Bc. Antonín Šálek - předseda Bc. Václav Vyhnálek - zapisovatel za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Věra Čurdová - místopředseda Martin Mareš za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován členem uvedené školské rady v souladu 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): Ing. Jan Bartošek Ing. Jan Koutný Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí k

5 2. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ a) učební obory SOU RVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP č.j /2009 Automechanik s účinností od RVP H/01 Zedník, ŠVP č.j /2009 Zedník, s účinností od RVP H/01 Zemědělec-farmář, ŠVP č.j /2010 s účinností od RVP H/01 Opravář zemědělských strojů, ŠVP č.j /2009 Opravář zemědělských strojů s účinností od RVP H/01 Opravář zemědělských strojů, ŠVP č.j /2009 Opravář zemědělských strojů s účinností od RVP H/01 Kuchař-číšník, ŠVP č.j /2009 Kuchař s účinností od ŠVP č.j /2009 Kuchař-číšník s účinností od b) učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami RVP E/02 Potravinářské práce, ŠVP č.j /2010 Pečivář-cukrovinkář s účinností od a 2. ročník RVP E/01 Opravářské práce, ŠVP č.j /2010 Opravářské práce s účinností od ročník E/002 - Opravářské práce, PD vydány MŠMT ČR dne č.j / s účinností od počínaje 1. ročníkem c) nástavbové studium RVP L/51 Gastonomie, ŠVP Gastronomie č.j /2011 s účinností od

6 POČTY ŽÁKŮ Název oboru třída začátek šk. r. konec šk. r. mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP automechanik) AZ A AZ opravář zemědělských strojů OF OZS OZ kuchař číšník ŠVP kuchař číšník KČK KČK KČK kuchař číšník ŠVP kuchař KČK KČK KČK zemědělec farmář OF FZ zedník AZ FZ AZ ŠVP opravářské práce OP OP opravářské práce OP pečivář- cukrovinkář PC PC gastronomie GN CELKEM

7 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 63 fyzických osob, přepočtených pracovníků 61,27. Na jednotlivých úsecích pracovalo: 1. Úsek teoretické výuky: fyzické přepočtené Učitelé 17 včetně ZŘTV a ředitele 17 16,9 z toho se zkráceným úvazkem 1 s VŠ bakalářské studium se SŠ 4 s odbornou způsobilostí 12 se spec. pedagogikou 2 důchodce 1 2. Úsek odborného výcviku : Učitelé odborného výcviku 22 včetně ZŘPV + VUOV 22 21,5 z toho: s VŠ bakalářské studium se SŠ 14 s vyučením 22 s DPS 19 se spec. ped. 6 VUOV 2 3. Asistent pedagoga: se SŠ 1 4. Úsek domova mládeže: Vychovatelé 4 včetně vedoucí vychovatelky 4 4 z toho: s VŠ 0 se SŠ 4 s DPS 3 se spec. ped Úsek administrativy: se SŠ 4 6. Úsek školní jídelny: 7 včetně vedoucí ŠJ 7 7 z toho: se SŠ 2 s vyučením 5 7. Úsek provozních zaměstnanců: 8 8 6,87 z toho: se SŠ 1 s vyučením 5 se ZŠ 2 9

8 1. Vedení školy celkem 6 Mgr. Hillay Radek - ředitel, splňuje vše Mgr. Doležal Jiří - statutární zástupce, zástupce pro OV - splňuje vše Mgr. Šteflová Drahoslava - zástupce pro TV - splňuje vše Štěbetáková Anna - vedoucí vychovatelka - splňuje vše + spec. pedagogika Štokrová Jarmila - vedoucí ekonomického úseku, rozpočtář, mzdová účetní Běhanová Marta - vedoucí školní jídelny 2. Učitelé teoretické výuky celkem 16 Mgr. Bílková Věra - splňuje vše (zkrácený úvazek 0,9) Ing. Čechová Věra - splňuje vše Ing. Dědek Bohumil - splňuje vše + speciální pedagogiku Ing. Doležal Josef - splňuje vše + speciální pedagogiku Fic Josef - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání Mgr. Havlíčková Eva - splňuje vše Kulík Luboš - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání Mandát Zdeněk - nesplňuje VŠ Muselová Libuše - nesplňuje VŠ a pedagogické vzdělání Ing. Novák František - splňuje vše Ing. Ošmerová Veronika - splňuje vše Mgr. Procházková Lucie - splňuje vše Ing. Prokopiová Kateřina - splňuje vše Mgr. Stehlíková Andrea - splňuje vše Bc. Šálek Antonín - nesplňuje VŠ, splňuje pedagogické vzdělání Ing. Šimánková Hana - splňuje vše 3. Učitelé odborného výcviku celkem 21 Augsten Jan - splňuje odborně, nesplňuje pedagogické vzdělání Jakubec Jan - splňuje odborně, nesplňuje pedagogické vzdělání Kalvoda Jaroslav - splňuje vše Ing. Kolařík Jiří - splňuje vše Mgr. Kolumberská Hana - splňuje vše + spec. pedagogika Král Zdeněk - splňuje vše Lovětínský Dušan - splňuje vše Malá Radmila - splňuje vše Marková Vladimíra - splňuje vše + spec. pedagogika Bc. Matějka Pavel - splňuje vše + spec. Pedagogika Mgr. Mátl Ladislav - splňuje vše Novák Miroslav - splňuje vše Nováček Miroslav - splňuje vše Píza Josef - splňuje vše Špička Richard - splňuje odborně, nesplňuje pedagogické vzdělání Košťálová Milena - splňuje vše Bc. Štancl Bohumír - splňuje vše + spec. pedagogika Švikovský Jan - vrchní učitel OV, splňuje vše Mgr. Točíková Romana - vrchní učitel OV, splňuje vše 10

9 Urbanec Pavel - splňuje vše Bc. Vyhnálek Václav - splňuje vše + spec. pedagogika 4. Asistent pedagoga: celkem 1 Blanka Tichá - splňuje vše 5. Vychovatelé domova mládeže celkem 3 Břínek Bohumír - splňuje vše + speciální pedagogika Smažilová Zdeňka - splňuje vše Pohanková Vlasta - splňuje vše 6. Ostatní pracovníci celkem 16 Holakovská Věra Šindelář František Javůrková Anna Doležalová Eva Kacetlová Ludmila Prokopcová Jiřina Tunklová Anna Veseláková Jana Procházková Eva Zamazalová Jana Bajgl Lubomír Bajglová Jana Doležalová Věra Kolaříková Jana Dvořáková Jaroslava - sekretářka, administrativní a spisový pracovník - hospodář - rozpočtář, účetní - vedoucí kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - kuchařka - bezpečnostní pracovník - topič, školník - uklízečka - uklízečka - uklízečka, topič, školník - uklízečka 11

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení výsledky pro školní rok 2012/2013 Učební obory: I. kolo další kola CELKEM Automechanik 26/13 3/3 16 Opravář zemědělských strojů 33/23 6/6 29 Kuchař 10/7 3/3 10 Kuchař-číšník 30/17 1/1 18 Zedník 9/5 2/2 7 Zemědělec-farmář 9/3 0 0 Opravářské práce 10/8 1/1 9 Pečivář-cukrovinkář 12/10 4/4 14 Gastronomie CELKEM 166/86 21/ počet přijatých/počet odevzdaných zápisových lístků 12

11 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ přehled klasifikace za 1. pololetí TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr AZ ,52 KČK ,74 OF ,54 A ,74 KČK ,63 FZ ,68 OZS ,61 AZ ,66 KČK ,60 OZS ,85 OP ,45 OP ,90 OP ,27 PC ,10 PC ,10 GN ,66 CELKEM ,56 hodnocení chování: Pochvaly: třídního učitele 32 učitele odborného výcviku 18 vychovatele 0 ředitele 1 Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 53 napomenutí učitele OV 6 napomenutí vychovatele 1 důtka třídního učitele 65 důtka učitele odborného výcviku 17 důtka ředitele 18 podmíněné vyloučení 3 vyloučení 0 Klasifikace chování: 2. stupeň z chování 3 3. stupeň z chování 4 13

12 přehled klasifikace za 2. pololetí TŘÍDA Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní průměr AZ ,83 KČK ,72 OF ,55 A ,67 KČK ,63 FZ ,71 OZS ,74 AZ ,65 KČK ,72 OZS ,77 OP ,37 OP ,92 OP ,21 PC ,08 PC ,25 GN ,87 CELKEM ,60 hodnocení chování: Pochvaly: třídního učitele 40 učitele odborného výcviku 20 vychovatele 0 ředitele 5 Výchovná opatření: napomenutí třídního učitele 28 napomenutí učitele OV 3 napomenutí vychovatele 3 důtka třídního učitele 78 důtka učitele odborného výcviku 9 důtka ředitele 18 podmíněné vyloučení 1 vyloučení 0 Klasifikace chování: 2. stupeň z chování stupeň z chování 7 14

13 PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK mechanik opravář motorových vozidel ŠVP automechanik kuchař číšník ŠVP kuchař-číšník kuchař číšník ŠVP kuchař ŠVP opravář zemědělských strojů v závěrečných ročnících POČET ŽÁKŮ konajících závěrečnou zkoušku Počet žáků s celkovým hodnocením prospělo s vyznamenání m prospěl neprospěl H/ H/ H/ H/ ŠVP zedník H/ opravářské práce potravinářské práce ŠVP pečivář - cukrovinkář E/ E/ CELKEM NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Počet žáků Počet žáků s celkovým hodnocením konajících závěrečnou zkoušku prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl mechanik opravář motorových vozidel ŠVP automechanik H/ ŠVP zedník H/ kuchař číšník H/01 ŠVP kuchař- číšník kuchař číšník ŠVP kuchař H/ potravinářské práce ŠVP pečivář - cukrovinkář E/ ŠVP opravář zemědělských strojů H/ C E L K E M

14 VÝSLEDKY ZKOUŠEK ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL TŘÍDA SKUPINA BC A 3. POČET ŽÁKŮ PROSPĚLO NEPROSPĚLO PROCENTO ÚSPĚŠNOSTI Z TOHO NEPROSPĚLO PPV OUV PJ OZS 3. BC OP 3. BC OZS 2. T OP 2. T FZ 2. T DČ B,T CELKEM B 3 C 1 B 6 C 1 B 2 T 2 T 1 T 2 B DČ doplňková činnost Kurzy svařování VÝSLEDKY SVÁŘEČSKÝCH ZKOUŠEK A ODBORNÝCH KURZŮ Celkem se uskutečnilo 20 kurzů Úspěšně kurzy dokončilo 166 žáků 16

15 Metoda ZK OZS 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 25 žáků, 24 prospělo. Metoda ZK OZS 2. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 29 žáků, 25 prospělo FZ 2. - Zemědělec-farmář - zúčastnilo se 8 žáků, 8 prospělo Metoda ZK OZS 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 19 žáků, 19 prospělo A 2. - Automechanik- zúčastnilo se 23 žáků, 17 prospělo OP 3. - Opravářské práce - z 5 žáků konalo kurz 5, všichni prospěli Přezkoušení prováděla zkušební organizace č. 12, Československý Lloyd Praha Zaškolení svářečského pracovníka Metoda ZP OZS 3. - Opravář zemědělských strojů - zúčastnilo se 24 žáků, 24 prospělo Tento zaškolovací kurz se konal poprvé dle požadavku RVP. Byly vybaveny čtyři pracoviště pro pájení mědi a zaškolen instruktor. Metoda ZP A 1. - Automechanik - zúčastnilo se 20 žáků, prospělo 20 OP 2. - Opravářské práce - zúčastnilo se 13 žáků, prospělo 8 Pro tento obor se zaškolovací kurz pro řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem konal poprvé. Vzhledem k tomu, že jde o žáky se spec. vzděl. potřebami, jsou jeho výsledky dobré. Odborné kurzy Samochodná sklízecí řezačka SP8-049 OZS 3. - Opravář zemědělských strojů - kurz konalo 23 žáků, prospělo 20 17

16 Samochodná sklízecí řezačka Claas Jaguar OZS 3. - Opravář zemědělských strojů - kurz konalo 14 žáků z 25, prospělo 14 Kurz se konal již třetím rokem ve spolupráci s Ing. Ivo Tomáškem, s firmy Agrall a.s. Bantice, který provedl také závěrečné školení a závěrečné přezkoušení žáků. Využívali jsme techniku a prostory zemědělského družstva Kunžak. Sklízecí mlátička E 512, 514 OZS2. - Opravář zem. strojů - kurz konalo 27 žáků, prospělo 22 OP 2. - Opravářské práce - kurz konalo 12 žáků, prospělo 12 FZ 2. - Zemědělec-farmář - kurz konalo 8 žáků, prospělo 8 Sklízecí mlátička Claas Lexion OZS 2. -Opravář zem. strojů - kurz konalo 16 žáků, 16 prospělo FZ 2. - Zemědělec-farmář - kurz konalo 8 žáků, prospělo 7 Tento odborný kurz se konal poprvé. Jeho náplň jsme tvořili ve spolupráci s Ing. Ivo Tomáškem, s firmy Agrall a.s. Bantice, který provedl také závěrečné školení o ztrátách a závěrečné přezkoušení žáků. Při kurzech byla využívána technika pana Čecha z Jemnice a zemědělské společnosti ZEMSPOL Dešná. Lešenářský kurz AZ3. - Zedník - kurz konalo 5 žáků, prospělo 5 Kurz vedl pan Jiří Plucar, majitel stavební firmy NPV. Bezpečnost školil pan Jiří Plucar koordinátor BOZP. Seminář o víně GN 1. - Nástavbové studium Gastronomie - zúčastnilo se 21 studentů Barmanský kurz KČK kuchař-číšník, kuchař - zúčastnilo se 20 žáků 18

17 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Září Říjen - pedagogická diagnostika - nabídka volnočasových aktivit, zájmová činnost - audiovizuální pořad Guatemala - Mayské poselství k roku 2012 agentura Pohodáři - Den zdraví v Dačicích výrobky zdravé výživy - Den otevřených dveří SOUzas - průzkum v oblasti návykových látek u 1. ročníků - 3. ročníky - beseda s třídními učiteli na téma Mladý člověk a droga - environmentální výchova, obnovitelné zdroje energie exkurze do Českých Budějovic Listopad - na SR rodičům vysvětlena rizika spojená s užíváním návykových látek seznámení s výsledky průzkumu - 1. a 2. ročníky- beseda s třídním učitelem Zdravotní rizika kouření, konzumace alkoholu, narkomanie - 1. ročníky - beseda s příslušníkem Policie ČR na téma Legislativa a drogy, problematika trestního postihu deliktů souvisejících se zneužíváním omamných a psychotropních látek - Burza škol Jindřichův Hradec - Gastrofest České Budějovice - třída GN 1. - beseda Finanční gramotnost GE MONEY BANK - Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji exkurze Centropen - Vzdělání a řemeslo České Budějovice Leden Únor Březen Duben - seznámení pedagogických pracovníků s výsledky průzkumu v oblasti návykových látek - beseda s příslušníkem Městské policie v Dačicích návykové látky - beseda s příslušníkem Policie ČR Negativní jevy a společnost - průzkum k problematice šikanování u 1. a 2. ročníků - pro dívky beseda se školní metodičkou prevence dospívání, hygiena, zdravý životní styl S tebou o tobě - seznámení pedagogických pracovníků s výsledky průzkumu v oblasti šikany - program o textilu environmentální výchova - Dačice zdravé město Zdeněk Kotrba GN ročníky beseda s příslušníkem Policie ČR na téma Kriminalita mládeže související s výkonem budoucího povolání 19

18 - v rámci SR seznámení rodičů s výsledky průzkumu v oblasti šikanování - beseda se sestrou Klárou (Karmelitánský řád) na téma Práce v zahraničí, nucená prostituce, obchodování s lidmi Květen Červen - ukázka techniky a zásahu Sboru dobrovolných hasičů Dačice - exkurze na skládku do Jindřichova Hradce - exkurze do pivovaru v Pardubicích - ukázka techniky dobrovolných hasičů Dačice pochodové cvičení, branný den Díky celkové příznivé atmosféře ve škole k žádným závažným přestupkům během školního roku nedošlo. V zápisech výchovného poradce celkem 22 zápisů, ve schránce důvěry 7 vzkazů osobní problémy žáků. Vše bylo řešeno ve spolupráci s vedením školy, rodiči, sociálním odborem, dětskou lékařkou, doporučena návštěva PPP. 20

19 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ PRACOVNÍKŮ Úsek teoretické výuky Kurz anglického jazyka Ing. Čechová Gymnázium Dačice Německý jazyk pro střední školy Mgr. Havlíčková Masarykova univerzita Brno Hodnotitel ústní zkoušky z CJL Mgr. Šteflová Jihlava (Cermat) Ing. Prokopiová České Budějovice (Cermat) Hodnotitel ústní zkoušky z NEJ Mgr. Stehlíková České Budějovice (Cermat) Porady školních metodiků prevence Muselová Jindřichův Hradec, Dačice Školení lektorů Mgr. Stehlíková Fraus Plzeň Komisař maturitních zkoušek Ing. Ošmerová České Budějovice (Cermat) Bc. Šálek České Budějovice (Cermat) FLEXI AUTOR Mgr. Havlíčková FRAUS Plzeň (SOUzas Dačice) Mandát Ing. Ošmerová Mgr. Procházková Mgr. Šteflová Ideální DUM Ing. Ošmerová FRAUS Plzeň (SOUzas Dačice) Bc. Šálek Ing. Prokopiová Ing. Novák Zadavatel maturitních zkoušek Ing. Doležal e- learning (Cermat) Odborný seminář Ing. Doležal GARNEA Neplachov Doškolovací seminář pro koordinátory Ing. Šimánková Občanské sdružení Plzeň environmentálního vzdělávání Školení výchovných poradců Muselová Jindřichův Hradec 21

20 Seminář učitelů tělesné výchovy Ing. Ošmerová Jindřichův Hradec Šrámkova Sobotka Ing. Prokopiová Sobotka Seminář pro učitele TEV Fic Asociace Jindřichův Hradec Úsek odborného výcviku Seminář Sushi Mgr. Točíková Brno Košťálová Seminář Studené kuchyně Urbanec Brno Seminář o víně Mgr. Točíková, Dačice Košťálová, Urbanec Seminář pro svářečské techniky Švikovský CLPR Praha Kurz pájení mědi Lovětínský Kunžak Semináře k fondům EU, 1.5 Mgr. Doležal České Budějovice Seminář k úpravám silničního zákona Kalvoda Jihlava Školení obsluhy a údržby sklízecí mlátičky Špička Agrall a.s. Bantice Odborný seminář Přenos výkonu u moderní Špička, Nováček, GARNEA a.s. zemědělské techniky (IQ Industry) Bc. Vyhnálek, Mgr. Doležal Odborný seminář Nové technologie dělení, Píza, Lovětínský, Agrostroj Pelhřimov a.s. ohraňování a svařování mat.(iq Industry) Švikovský, Bc. Matějka Mgr. Doležal Odborný seminář Diagnostika vznětových Král, Novák SOME Jindř. Hradec s.r.o. a zážehových motorů; nové elektronické systémy osobních automobilů (IQ Industry) Školení zakládání staveb Jakubec Heluz (stavba Hříšice) Desetidenní odborná praxe, (IQ Industry) Augsten, Agrostroj Pelhřimov a.s. Bc. Matějka 22

21 Desetidenní odborná praxe, (IQ Industry) Král SOME Jindř. Hradec s.r.o Úsek administrativy Nová maturita Hillay Praha, České Budějovice Pokladna Holakovská Jihlava Školení osoby odborně způsobilé Šindelář České Budějovice Nemocenské pojištění v roce 2012 Štokrová J. Hradec Spisová a archivní služba Holakovská Jihlava Aktuality v účetnictví Javůrková Jihlava Elektronická spisová služba Holakovská Č. Budějovice Změny v účetnictví Javůrková Jihlava 23

22 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ V letošním školním roce pracovalo na domově mládeže při SOU zas Dačice šest zájmových útvarů. Z toho tři sportovní : florbal jezdecký odbíjená Tři zájmové útvary technického a estetického zaměření : diagnostika automobilů dovedné ruce umělecké kování Do zájmových útvarů se přihlásilo 66 žáků školy a vedlo je 6 pedagogických pracovníků. Z toho : 3 učitelé odborného výcviku 1 učitel 2 vychovatelé SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ AZ 3. - Automechanik datum konání: MÍSTNÍ KOLA 24

23 počet zúčastněných: 13 žáků z 20 soutěžní úkoly: - demontáž, montáž, vyvážení kola osobního automobilu - zapojení sedmipólové zástrčky - 30 testových otázek teorie umístění: 1. Rod Martin 2. Chalupa Tomáš 3. Čech Petr OZS 3. - Opravář zemědělských strojů datum konání: počet zúčastněných: 23 žáků z 24 soutěžní úkoly: - jízda zručnosti - údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení - zapojení sedmipólové zástrčky umístění: 1. Rod Radek 2. Kott David 3. Kravar Jan OP 3. - Opravářské práce datum konání: počet zúčastněných: 5 žáků soutěžní úkoly: - jízda zručnosti - údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení umístění: 1. Kleidus Jan 2. Cudziš František 3. Krivenský Ondřej KČK 3. Kuchař - číšník, kuchař datum konání: počet zúčastněných: 6 žáků z 27 soutěžní úkoly: - normování - příprava zadaného menu umístění: 1. Kateřina Klusáčková 2. Miluše Kočová 3. Aneta Staňková PCP 2. Pečivá - cukrovinkář datum konání: počet zúčastněných: 6 žáků z 8 soutěžní úkoly - příprava kynutých moravských koláčů umístění: 1. Kamila Novotná 2. Vendula Zelená 3. Jana Bláhová V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. 25

24 REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE JÍZDA ZRUČNOSTI 2012 místo konání: SOU Blatná, účast: OZS3 Rod Radek, OZS2 Macálka Jan, Bureš Jiří umístění: 27. Rod Radek 23. Macálka Jan 14. Bureš Jiří AUTOMECHANIK- JUNIOR 2012 místo konání: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. Budějovice účast: AZ 3. Vytrhlík Michal umístění: 4. místo (první tři místa obsadili domácí soutěžící) CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE NÁRODNÍ KOLO OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ místo konání: SOU, Praha-Radotín, Pod Koalicí 11/15 účast: OZS 3. Rod Radek umístění:19. místo CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ SLAVNOSTNÍCH TABULÍ NA VÝSTAVĚ VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO místo konání: České Budějovice, účast: Markéta Táborská, Aneta Puklická - GN1 umístnění: 3. místo GASTROŠTAFETA místo konání: Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, účast: KČK1 Marek Šimon, GN1 Veronika Kvašná umístění: 1. místo JUNIOR JOGGING místo konání: Hotelová škola Třebíč, účast: KČK1 Marek Šimon, GN1 Veronika Kvašná, Lucie Homolková - KČK3 umístnění: 3. místo MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 26

25 ZLATÝ POHÁR LINDE 16. ročník místo konání: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek Místek, účast: A 2. Záhumenský Ondřej OZS 2. Munka Michal OZS 3. Heide Vladimír umístění - metoda ZK , Munka Michal - 5. místo národní soutěž, 6. mezinárodní - metoda ZK , Heide Vladimír - 8. místo metoda ZK , Záhumenský Ondřej - 3. místo 4. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE CORNY CUP v atletice družstev dívky: 2. místo okresní kolo AŠSK ČR chlapci: 3. místo Stolní tenis, ZŠ J. H., AŠSK ČR dívky: 2. místo chlapci: 7. místo Stolní tenis, SOUzas, AŠSK ČR dívky: 4. místo chlapci: 2. místo Stolní tenis, Mikulášský turnaj dívky: 3. místo SOU Dačice chlapci: 1. místo Odbíjená, O hrnec zlaťáků dívky: 5. místo Basketbal, J. Hradec, ministr školství chlapci: 5. místo Futsal, SŠTO Dačice, AŠSK ČR chlapci: 5. místo Florbal, J. Hradec, AŠSK ČR dívky: 5. místo Odbíjená, J. Hradec, AŠSK ČR chlapci: 4. místo Odbíjená, J. Hradec, AŠSK ČR dívky: 4. místo Florbal, J. Hradec, AŠSK ČR chlapci: 4. místo

26 Florbal, SOUzas Dačice chlapci: 1. místo Nohejbal, J. Hradec, AŠSK ČR chlapci: 1. místo Stolní fotbal, školní turnaj 17. družstev ODBORNÉ EXKURZE Třídy: AZ 1. - Agrozet Pelhřimov výroba zemědělských strojů - Stavební veletrh Brno OF.1. - Techagro Brno mezinárodní výstava zemědělské techniky - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšice - Polní den v Jiřicích, AGRALL Bantice a ZEMSPOL Dešná OP 1. - Den Zemědělce Kámen u Pelhřimova - Techagro Brno mezinárodní výstava zemědělské techniky KČK 1.- Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků PC 1. - Gastro Velké Meziříčí výstava gastronomických výrobků A 2. - Škoda Auto Ml. Boleslav výroba a montáž osobních automobilů OZS 2.- Den Zemědělce Kámen u Pelhřimova - výstava zemědělské techniky prodejce AGZS LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšice - Techagro Brno mezinárodní výstava zemědělské techniky - Polní den v Jiřicích, AGRALL Bantice a ZEMSPOL Dešná FZ 2. - Techagro Brno mezinárodní výstava zemědělské techniky - Stavební veletrh Brno, nejnovější trendy ve stavebnictví - Den Zemědělce Kámen u Pelhřimova OP 2. - Den Zemědělce Kámen u Pelhřimova - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšice - Techagro Brno mezinárodní výstava zemědělské techniky - Polní den v Jiřicích, AGRALL Bantice a ZEMSPOL Dešná PC 2. - Gastrohradec Hradec Králové výstava gastronomických výrobků AZ 3. - Škoda Auto Ml. Boleslav výroba a montáž osobních automobilů OZS 3.- Den Zemědělce Kámen u Pelhřimova - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšice OP 3. - Den Zemědělce Kámen u Pelhřimova 28

27 - výstava zemědělské techniky prodejce AGCZ LAVIČKY ve spolupráci s ZD Hříšice - Techagro Brno mezinárodní výstava zemědělské techniky KČK 2.- Gastrohradec Hr. Králové výstava gastronomických výrobků, Pivovar Pardubice KČK 3. - Salima Brno DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Dny otevřených dveří výstava zemědělské techniky a zahrádkářských výpěstků prezentace školy, flambování palačinek, diagnostika brzd pro veřejnost výstava slavnostních tabulí, studené kuchyně a cukrářských výrobků v rámci závěrečných zkoušek oborů kuchař číšník, kuchař a cukrovinkářské a pečivářské práce Výstava Vzdělávání a řemeslo Č. Budějovice prezentace školy, flambování palačinek účast v soutěži slavnostních tabulí prezentace spolupráce s firmami Příprava a zajištění rautů, studené kuchyně, občerstvení dětské dny základní škola Český Rudolec, mateřská škola Hříšice - pečení cukroví den zdraví prezentace výrobků Gastrofest Č. Budějovice provozování kavárny zajištění rautu při vyhlašování sportovce roku 2011 Jindřichohradecka zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky v Hříšici zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky v Hospřízi zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky Garnea Neplachov zajištění občerstvení na předváděcí akci zemědělské techniky Zhoř u Jihlavy zajištění občerstvení na předváděcí akci AZ-Centrum předváděcí den - Jemnice zajištění rautu pro podnikatelské fórum Dačice, JHK zajištění občerstvení na Plese TRW DAS Dačice v Hříšici novoroční přípitek členů JHK a zástupců města Dačice zajištění rautu při setkání starostů Jindřichohradecka zajištěni občerstvení na archeologický kongres ve Weitrě pro MU Brno, katedru archeologie. pomoc při výdeji občerstvení na předváděcí akci firmy Agrall a.s. Bantice a Zemspol Dešná Akce pro město a jiné organizace příprava a oprava podia pro MěKS na kulturní vystoupení pomoc při sklizňových pracích na zemědělských farmách a závodech péče o městskou zeleň v okolí areálu školy výpomoc Městské knihovně odvoz větví spolupráce s BESIPem na pořádání oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů výstava zahrádkářských výpěstků a výrobků žáků SOU zas Dačice 29

28 charitativní akce prodej srdíček, magnetek výpomoc Městské lesy Dačice AKTIVITY A PREZENTACE DOMOVA MLÁDEŽE Září Návštěva v Městské knihovně v Dačicích spojená s besedou s knihovnicí, prohlídka knihovny, možnosti členství, práce s internetem. Cílem akce byla podpora zájmu žáků o četbu. Malování květináčů ubrousková technika dílna DM Malování na sklo dílna DM Vyřezávání do okrasných dýní a výroba figurek na výstavu -dílna DM Beseda Rozkoš bez rizika - zajištěna ve spolupráci s nízko prahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého Města pod Landštejnem účast dívky DM Cílem akce byla prevence rizikového chování žáků. Návštěva plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci účast 12 žáků 3x turistické vycházky do přírody v okolí města Dačice. / Toužín,Hradišťko, Kostelní Vydří / - vycházka byla spojená s vyprávěním pověstí, které se vázaly k různým historickým objektům apod., Výroba stromečků z korálků dílna DM Výroba obrázků voskovou technikou dílna DM Říjen Turnaj v kulečníku Návštěva požární stanice v Dačicích setkání s profesionálními hasiči, beseda, ukázka historické a dnešní požární techniky, zajímavé vyprávění o výjezdech k požárům a pod. Vyřezávání do okrasných dýní, výroba figurek dílna DM Vyřezávání z překližky výroba chaloupek dílna DM Úprava prostranství před DM zametáních chodníků, úprava záhonů, hrabání listí Prezentace výrobků žáků na Dni zdraví v MěKS Dačice Příprava na Den otevřených dveří aranžování výstavy ovoce a zeleniny a prezentace výrobků žáků Výroba růží z listí dílna DM Malování obrázků - enkaustika Turnaj v šipkách Výroba disko míče dílna DM Listopad 30

29 Beseda Rozkoš bez rizika zajištěna ve spolupráci s nízko prahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého Města pod Landštejnem Diskotéka v tělocvičně Malování na sklo Vyřezávání květin z březových proutků Zájezd do vodního ráje Jihlava Člověk mezi lidmi - beseda o základech a zásadách společenského chování - použita videokazeta Prosinec Turnaj ve florbalu Malování obrázků - enkaustika Výroba vánoční dekorace na setkání důchodců Návštěva vánoční výstavy v městském muzeu v Dačicích Výroba vánoční výzdoby adventní věnce, svícny, zdobení vánočního stromečku dílna DM Pečení a zdobení vánočních perníčků dílna DM, zapůjčena kuchyň OV Výroba Betlému na DM při akci panovala velmi dobrá tvůrčí nálada. Betlém již tradičně oslovil všechny žáky DM, přispěl k dobré předvánoční atmosféře. Vánoční posezení u Betlému poslech vánočních koled, příjemné posezení při čaji a cukroví, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích. Návštěva plaveckého bazénu- AQUAPARKU v Jihlavě Leden Turnaj ve stolní kopané Výroba sněhuláků z láhví od Activie, pletení čepic dílna DM Malování na sklo, výroba Kofoláků dílna DM Poslechová diskotéka Zájezd do bazénu v Jindřichově Hradci Výroba stromečků z korálků dílna DM Návštěva kulturní akce Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 2011 okresu J. Hradec, účast 15 žáků Únor Turnaj v kulečníku Návštěva vodního ráje Jihlava Soutěžní večer v tělocvičně míčové hry Výroba Kofoláků - dílna DM Beseda se žáky na téma,, Drogy a společnost Kusudama výroba koulí z papírových květů dílna DM Přednáška na téma Tetování, zajištěna nízko prahovým centrem pro děti a mládež SÍŤ ze Starého Města pod Landštejnem a tetovacím studiem TATTOO HATUMOA Josefa Devatera z Tábora 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4. 2. Přehled oborů 7. 3. Údaje o pracovnících školy 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 OBSAH: 1. Charakteristika školy 4 2. Přehled oborů 7 3. Údaje o pracovnících školy 9 4. Přijímací řízení 12 5. Výsledky vzdělávání 13 6. Prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok 2009-2010. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok 2009-2010. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec. VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok 2009-2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec Školní rok sestavená za školní rok 2009

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1 O B S A H : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Mgr. Pavel Veselý, ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47 Stránka 1 z 47 Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr.

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008 2009. V Nejdku, dne 8. října 2009. Ing. Ivana Schwarzová. Mgr. Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2008 2009 I. Základní údaje o škole II. Přehled učebních dokumentů III. Přehled pracovníků školy IV. Vzdělávací výsledky školy V. Výsledky inspekční činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2009 2010. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009 2010 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2009-2010 Vypracoval: Mgr. Zbyněk Rek, ředitel školy Mgr. Irena

Více