Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j.: SZ/ /2014 spisový a skartační znak: B1/A5

2 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A/ NÁZEV ŠKOLY, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, IČ, KONTAKTY Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, Zastávka tel., fax: , Od je základní škola právním subjektem s postavením příspěvkové organizace, IČ: S účinností od byla vydána nová zřizovací listina s názvem Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, Zastávka. Od se stala součástí naší školy Mateřská škola Babice. Dne byl naší příspěvkové organizaci předán do hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, budova č. p. 440 (MŠ U Školy a CCV). B/ ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatelem školy je Obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČ: C/VEDENÍ ŠKOLY Ředitelem školy byl k jmenován na základě konkurzního řízení Ing. Zdeněk Strnad. Od vykonává funkci statutárního zástupce Mgr. Petr Pečenka a funkci zástupce ředitele školy Mgr. Radka Bochníčková. D/ ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A JEHO Č. J. Základní škola ZŠ Zastávka Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek č. 3 Číslo jednací SZ/572/2007, dodatek č. 3 SZ/777/2013 V ročníku 1. až 9. E/ ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena školská rada. V roce 2008 a následně v roce 2011 se uskutečnily volby nových členů školské rady. Školská rada nyní pracuje ve složení: Petr Pospíšil (předseda školské rady), Jaroslava Baštařová, Jaroslava Zahradníková, Pavlína Pavlíkovská, Zita Hovězáková, Karel Kočí, Radka Bochníčková, Ivana Vaňková, Michal Kříž. V průběhu školního roku proběhla dvě zasedání školské rady, v jejichž průběhu školská rada schválila: Školní řád Pravidla klasifikace a hodnocení Výroční zprávu školy za rok 2012/2013 a projednala: Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Dodatek č. 3 Školská rada se také podílela na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 2

3 Část II. DRUHY A TYPY ŠKOL, KTERÉ ŠKOLA ZAHRNUJE A/ POPIS Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov je jedinou základní školou v obci a je spádovou školou i pro řadu okolních obcí. Vzhledem ke kvalitě školy v ní plnily povinnou školní docházku i děti řady dalších obcí (podrobněji v Části III.). Škola v sobě zahrnuje následující součásti: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu, výdejnu jídel a školní družinu. B/ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍCH Základní škola Zastávka Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 2013/2014 na třídu I. stupeň II. stupeň CELKEM Mateřská škola Zastávka, U Školy Školní rok Počet tříd Počet dětí Počet pedag. Prům. počet dětí Prům. počet dětí 2013/2014 pracovníků na třídu na ped. prac. Tř. standardní z toho polodenní Tř. speciální Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/ Kč u dětí s celodenní péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně. Mateřská škola Zastávka, Havířská Školní rok Počet pedag. Prům. počet dětí Prům. počet dětí Počet tříd Počet dětí 2012/2014 pracovníků na třídu na ped. prac. Tř. standardní z toho polodenní Tř. speciální Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/ Kč u dětí s celodenní péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně. Mateřská škola Babice Školní rok Počet pedag. Prům. počet dětí Prům. počet dětí Počet tříd Počet dětí 2013/2014 pracovníků na třídu na ped. prac. Tř. standardní z toho polodenní Tř. speciální Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/ Kč u dětí s celodenní péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně. Školní družina Zastávka 2013/2014 Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD Celkem Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2013/ Kč. 3

4 Školní jídelna Zastávka Počet strávníků 2013/2014 Počet žáci a děti škol. prac. ostatní Školní jídelna úplná Školní jídelna výdejna Havířská Školní jídelna výdejna Babice C/ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 36 Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 74 Ukončení docházky do MŠ 0 Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 33 Přestup dítěte z jiné základní školy 30 Snížení úplaty v MŠ 0 Odvolání 4/0 (KÚ JmK) 4

5 Část III. ŽÁCI ŠKOLY A/ SEZNAM ŽÁKŮ PO JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH (POZN: stav k ) I. A třídní vyučující Mgr. Romana Fabiánková Počet žáků: 15 Počet dívek: 8 Počet dojíždějících: 8 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. I. B třídní vyučující Mgr. Hana Palánová Počet žáků: 20 Počet dívek: 8 Počet dojíždějících: 2 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. II. A třídní vyučující Mgr. Petra Pelikánová Počet žáků: 24 Počet dívek: 8 Počet dojíždějících: 14 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. II. B třídní vyučující Mgr. Martina Vlachová Počet žáků: 25 Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 5 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. III. A třídní vyučující Mgr. Olga Dvořáková Počet žáků: 16 Počet dívek: 7 Počet dojíždějících: 4 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. III. B třídní vyučující Mgr. Iveta Lebedová Počet žáků: 19 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 10 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IV. A třídní vyučující Mgr. Ivana Machová Počet žáků: 23 Počet dívek: 13 Počet dojíždějících: 8 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. V. A třídní vyučující Mgr. Lenka Foralová Počet žáků: 20 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 11 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. V. B třídní vyučující Mgr. IvanaVaňková Počet žáků: 19 Počet dívek: 8 Počet dojíždějících: 5 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VI. A třídní vyučující Mgr. Radek Hakl Počet žáků: 20 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 10 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VI. B třídní vyučující Mgr. Lenka Smržová Počet žáků: 20 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 16 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. 5

6 VII. A třídní vyučující Mgr. Lenka Valešová Počet žáků: 17 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 11 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VII. B třídní vyučující Mgr. Václava Pečenková Počet žáků: 20 Počet dívek: 15 Počet dojíždějících: 10 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VIII. A třídní vyučující Mgr. Dana Procházková Počet žáků: 17 Počet dívek: 6 Počet dojíždějících: 8 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VIII. B třídní vyučující Mgr. Veronika Adamíková Počet žáků: 19 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 12 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IX. A třídní vyučující Mgr. Alena Blažková Počet žáků: 13 Počet dívek: 6 Počet dojíždějících: 9 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IX. B třídní vyučující Mgr. Lenka Hájková Počet žáků: 20 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 10 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. Jmenný seznam žáků viz Příloha č. 1 Školní družina Služeb školní družiny využívají pouze žáci naší školy. Školní družinu v roce 2013/2014 tvořila 4 oddělení, celkem 116 dětí. Její služby byly poskytovány za úplatu. Výše úplaty činí 150 Kč za jeden měsíc za započatou docházku v příslušném kalendářním měsíci na jednoho žáka zapsaného do ŠD. Práce žáků přispěla nejen k naplnění jejich volného času, ale zejména k získání dalších vědomostí a dovedností, které vedly také k úspěšné reprezentaci naší školy ve všech soutěžích, jichž se žáci zúčastnili. Provoz školní družiny byl v letošním školním roce zpestřen o možnost pobytu dětí v zahradě, kde bylo zbudováno z financí EU nové hřiště s herními prvky. 6

7 B/ SEZNAM OBCÍ, ZE KTERÝCH V NAŠÍ ŠKOLE PLNÍ DĚTI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU Babice u Rosic Brno Dobročkovice Hlína Ivančice Jinošov Kralice nad Oslavou Kratochvilka Křižanov Lukovany Popůvky Příbram na Moravě Rapotice Rosice Říčany Stanoviště Sudice Vysoké Popovice Zakřany Zastávka Zbraslav Zbýšov C/ MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Zastávka, U Školy Dvě celodenní třídy vyučující Jitka Bohuslavová, Miroslava Česneková, Irena Syrová, Marcela Slaninová Počet žáků: 56 Počet dívek: 24 Mateřská škola Zastávka, Havířská Celodenní třída vyučující Jana Švejdová, Ivana Horváthová Počet žáků: 28 Počet dívek: 10 Mateřská škola Babice Celodenní třída vyučující Anežka Pospíšilová, Andrea Česneková Počet žáků: 28 Počet dívek: 15 7

8 Část IV. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Kolektiv pedagogů v naší škole je poměrně stabilizovaný a pedagogičtí pracovníci mají zájem o práci s dětmi, stejně jako o svůj další pedagogický a odborný růst. Přestože díky systematickému přístupu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dosáhli téměř všichni pedagogové odpovídající odborné kvalifikace, tak jako v mnoha dalších školách se i v naší škole objevují u některých předmětů problémy s aprobovaností. Ve školním roce 2013/2014 byly přijaty na zkrácené úvazky dvě pedagogické pracovnice, které pracovaly ve funkci asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny. Dále byl na zkrácený úvazek přijat jeden učitel pro druhý stupeň s aprobací matematika zeměpis. Vedení školy pracovalo v tomto školním roce v nezměněném složení. Z hlediska věkového složení pedagogického sboru byla nejvíce zastoupena skupina pedagogických pracovníků s více jak 20 letou praxí ve věku 40 až 50 let. Z tohoto pohledu lze pedagogický sbor považovat za zkušený. Přes změnu charakteru azylových zařízení v Zastávce si naše škola uchovává svůj multikulturní charakter především díky vzdělávání dětí romské národnosti. V této souvislosti je třeba u vyučujících ocenit jejich ochotu spolupodílet se na vytváření mnohdy originálních postupů a výukových materiálů, které jsou ke zvládnutí problémů spojených s integračním a vzdělávacím procesem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nezbytné. Jako velmi přínosné se ukázalo zřízení funkce školního psychologa, které přinesla realizace v tomto školním roce dokončovaného projektu Inovace vzdělávání financovaného z evropských sociálních fondů. Zejména jeho práce s žáky s poruchami chování nebo poruchami učení, stejně jako s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí významně přispěla k jejich větší úspěšnosti. Jeho působení se osvědčilo i při skupinové práci s třídními kolektivy a v pomoci při profesní orientaci žáků končících povinnou devítiletou docházku. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli jeho služeb pravidelně využívat i po skončení zmiňovaného projektu. Také kolektiv správních zaměstnanců zůstal v daném školním roce stabilní a beze změn. Zkušenosti správních zaměstnanců byly předpokladem pro kvalitní chod školy z hlediska provozu, správy a administrativy a zaměstnanci tak vytvářeli dobré podmínky pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost školy. A/ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY Součást školy Pedagogičtí pracovníci Přepočtení pedagog. pracovníci Správní pracovníci Přepočtení správní pracovníci Základní škola 26 24, Mateřská škola 8 8,00 3 3,50 Školní družina 5 3,06 1 0,75 Školní jídelna Celkem 39 35, ,25 8

9 B1/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Jméno a příjmení Funkce Aprobace Vyučované předměty Ing. Zdeněk Strnad ředitel školy Ov Ch, Ov Mgr. Petr Pečenka učitel, statut. zást. řed. školy ZSV, Ov Pc, Mv Mgr. Radka Bochníčková učitelka, zást. řed. školy M, Bi M Mgr. Veronika Adamíková učitelka ZŠ Bi, Z Bi,Z Mgr. Alena Blažková učitelka ZŠ Ch, Bi, Aj Aj, Ch Mgr. Petra Pelikánová učitelka ZŠ NS NS Mgr. Olga Dvořáková učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Romana Fabiánková učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Lenka Foralová učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Lenka Hájková učitelka ZŠ Čj, Rj Čj, Mv, Vkz, D Mgr. Monika Hubičková učitelka ZŠ Ov D, Ov, Nj, Pkc Mgr. Lenka Smržová učitelka ZŠ NŠ, Hv,Vv, Z Hv, Z, Vv Mgr. Michal Kříž učitel ZŠ M, Tv Tv Mgr. Ivana Machová učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Alžběta Lukasová výchovná poradkyně NŠ, Spec. pedagogika, Aj Mgr. Iveta Lebedová učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Hana Palánová učitelka ZŠ NŠ NŠ RNDr. Petr Pospíšil učitel ZŠ M, Ch M Mgr. Václava Pečenková učitelka ZŠ Čj, D Čj, D Ing. Lenka Valešová učitelka ZŠ F F, Př, Pkc Mgr. Ivana Vaňková učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Martina Vlachová učitelka ZŠ NŠ NŠ Ivana Radová Jiřina Švihálková Aneta Růžičková Michaela Kučerová Lucie Pavlíkovská Romana Fabiánková Anežka Pospíšilová Andrea Česneková Ivana Horváthová Jana Švejdová Jitka Bohuslavová Miroslava Česneková Irena Syrová Marcela Slaninová vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga vychovatelka ŠD asistentka pedagoga vychovatelka ŠD vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ vedoucí učitelka MŠ vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ Aj 9

10 B2/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY SEZNAM SPRÁVNÍCH PRACOVNÍKŮ Jméno a příjmení Funkce Pracoviště Hana Čechová účetní ZŠ Zastávka Renata Gährová mzdová účetní, hospodářka školy ZŠ Zastávka Milan Sýkora školník ZŠ Zastávka Hana Gajdošová uklízečka ZŠ Zastávka Mirka Čičmancová uklízečka ZŠ Zastávka Pavlína Danielová uklízečka ZŠ Zastávka Božena Klusáková školnice MŠ Zastávka, U Školy Věra Foralová školnice MŠ Zastávka, Babice Jana Čechovská uklízečka MŠ Zastávka, Havířská Pavlína Pavlíkovská uklízečka ZŠ, MŠ Zastávka Věra Šrámková vedoucí kuchyně ŠJ Zastávka Petra Wenzelová kuchařka ŠJ Zastávka Martina Svobodová pomocná kuchařka ŠJ Zastávka 10

11 Část V. ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY Termín zápisu: 4. a 5. února 2014 Počet dětí přihlášených k zápisu: 41 Počet zapsaných dětí: 32 Počet odkladů povinné školní docházky: 9 A/ ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZASTÁVKA Seznam budoucích prvňáčků: Bartoš Dominik, Bednářová Soňa, Bořil Martin, Buton Natalia Ludmila, Dvořák Miroslav, Gregor Tomáš, Hájková Andrea, Haráková Valerie, Chmelíčková Gabriela, Chvastek František, Ištoková Tereza, Janzová Lucie, Jůzl Dominik, Klapal Vít, Klimešová Veronika, Kocianová Tereza, Křížová Adéla, Lacko Dušan, Macháčková Dominika, Muchová Tereza, Ondráček David, Prokop Tomáš, Příhodová Lucie, Reichová Vanessa, Rozínková Barbora, Rozprým Lukáš, Svačinová Markéta, Šalda Radek, Ševčík Michal, Ševela Jan, Šilhan Miroslav, Vrbová Kateřina. Ve školním roce 2014/15 otevřeme dvě první třídy, k zapsaným žákům přibudou ještě další žáci. Jedna žákyně bude opakovat první třídu a jeden chlapec přestoupil z jiné školy. Z počtu 32 zapsaných dětí však možná nenastoupí všichni, neboť zákonní zástupci mohli přivést dítě k zápisu i na jiné škole. Zda si zvolí naši školu pro plnění povinné školní docházky, zjistíme až po 1. září B/ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZASTÁVKA Zápis dětí do mateřských škol probíhal ve všech předškolních zařízeních (MŠ Zastávka U Školy, MŠ Zastávka Havířská, MŠ Babice) od do Pro školní rok 20143/2015 bylo do mateřských škol zapsáno 34 nových dětí. Kapacita mateřských škol bude v následujícím školním roce plně využita. Přesto nebylo možné vyhovět 73 žádostem o umístění dětí do předškolního vzdělávání (MŠ U: 26, MŠ H: 29, MŠ B: 18, některé žádosti se samozřejmě v jednotlivých školkách opakovaly, celkem neúspěšných ze Zastávky a Babic bylo 35). Po dohodě se zřizovateli bude během hlavních prázdnin provedena rekonstrukce v MŠ Babice a dojde k otevření další třídy pro 20 dětí. Plánované otevření třídy je v podzimních měsících roku

12 Část VI. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A/ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES V ZŠ ZASTÁVKA Třída Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli/ neprospěli Snížený st. chování (druhý/třetí) Počet zam. hodin Počet neoml. hodin I. A /0 0/ I. B /1 0/ II. A /0 0/ II. B /0 0/ III. A /0 0/ III. B /1 0/ IV. A /1 0/ V. A /0 0/ V. B /0 0/ VI. A /0 0/ VI. B /1 1/ VII. A /1 0/ VII. B /1 0/ VIII. A /0 0/ VIII. B /2 1/ IX. A /0 0/ IX. B /0 0/ CELKEM /10 2/ C/ ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ PO SPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY nižší než devátý ročník Jméno a příjmení Třída Obor Škola Přijetí v kole Karel Švajda 7. A Mechanik opr. mot. voz. ISŠA Křižíkova, Brno 2. Jiří Pospíšil 8. A Mechanik opr. mot. voz. SŠDOaS Moravský Krumlov 1. Dalibor Fryščok 8. B Mechanik opr. mot. voz. ISŠA Křižíkova, Brno 1. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 67 %. 12

13 IX. A Jméno a příjmení Obor Škola Přijetí v kole Eva Burianová Nutriční asistent SZŠaVOŠZ Merhautova, Brno 2. Martin Cimrman Mechanik opr. mot. voz. ISŠA Křižíkova, Brno 1. David Fukan Obráběč kovů SŠTaE Olomoucká, Brno 1. Michal Hasil Mechanik elektrotechnik SŠSaE Trnkova, Brno 1. Veronika Hlávková Pedagogické lyceum CM GaSOŠP Lerchova, Brno 1. Michal Hort Stavebnictví SPŠS Kudelova, Brno 1. Jana Kamenická Pedagogické lyceum OA Eldo, Brno 2. Nikola Košařová Kuchař-číšník SŠPaS Charbulova, Brno 1. Natálie Pokorná Aplikovaná chemie SPŠCh Vranovská, Brno 1. Marie Poláková Kuchař-číšník SŠPaS Charbulova, Brno 1. Jindřich Trávníček Obráběč kovů SŠTaE Olomoucká, Brno 1. Radek Vojta Agropodnikání VOŠaSŠVZaZ Třebíč 1. Jan Zábrša Instalatér SŠSŘ, Bosonohy 1. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 85 % IX. B Jméno a příjmení Obor Škola Přijetí v kole Veronika Čechová Zdravotnické lyceum Církevní SZŠ Grohova, Brno 1. Tomáš Čermák Gymnázium G TGM Zastávka 1. Kateřina Fabiánková Gymnázium G TGM Zastávka 1. Vraja Filip Grafický design SŠPU Hodonín 1. Denisa Filová Ekonomické lyceum OA Kotlářská, Brno 1. Iva Frýbortová Gymnázium G TGM Zastávka 1. Filip Holomek Kuchař-číšník SOŠ J. Tiraye, V. Bíteš 1. Adéla Jeřábková Hotelnictví, cest. ruch HLT Retz, Rakousko 1. Dominik Klusák Strojní mechanik SŠL Kunovice 1. Adam Novák Multimediální tvorba SŠU Táborská, Brno 1. Ondřej Odehnal Gymnázium G TGM Zastávka 1. Tomáš Pavlíkovský Obráběč kovů SOŠ J. Tiraye, V. Bíteš 1. Zuzana Pokorná Gymnázium G TGM Zastávka 1. Monika Pouchlá Gymnázium G TGM Zastávka 1. Markéta Suchá Bezpeč. právní činnost BPA Zoubkova, Brno 1. Martin Syrovátka Mechanik seřizovač SŠTaE Olomoucká, Brno 1. Michal Šmarda Obráběč kovů SOŠ J. Tiraye, V. Bíteš 1. Drahoslava Šmídová Ošetřovatel Církevní SZŠ Grohova, Brno 1. Tereza Šoupalová Gymnázium G TGM Zastávka 1. Vendula Štěpničková Zdravotnické lyceum Církevní SZŠ Grohova, Brno 1. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 100 % 13

14 D/ SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU NA VÍCELETÉM GYMNÁZIU nižší než devátý ročník Jméno a příjmení Třída Obor Škola Přijetí v kole Adam Mynář 5. B gymnázium 8leté NZG Mendlovo nám., Brno 1. Sabina Popovyčová 5. B gymnázium 8leté G JGM Mendlovo nám., Brno 1. Adéla Janzová 7. A gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Adéla Oujezská 7. A gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Šárka Poláková 7. A gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Danylo Popovyč 7. A gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Veronika Antošová 7. B gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Natálie Burešová 7. B gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Anežka Kašíková 7. B gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 1. Kristina Nazarjanová 7. B gymnázium 6leté Gymnázium T.G.M., Zastávka 2. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 90 %. 14

15 E/ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Trvalou součástí naší příspěvkové organizace je i mateřská škola, jejíž celková kapacita je 145 dětí. Naše předškolní zařízení tvoří 3 detašovaná pracoviště Havířská 145 s jednou třídou, Babice 205 s jednou třídou a U Školy 440 se dvěma třídami. Všechny třídy jsou z hlediska rozsahu provozu celodenní. Při přijímacím řízení, které proběhlo ve dnech 13. a 14. května 2014, se tato kapacita opět ukázala vzhledem k silně převyšující poptávce po umístění dětí do mateřské školy jako nedostatečná (viz část V. ZÁPIS DO ŠKOL). Řešením vzniklé situace se zabývalo vedení školy se zřizovatelem a obcí Babice. Bylo přijato rozhodnutí připravit a otevřít ve druhé polovině roku 2014 další třídu mateřské školy v detašovaném pracovišti Babice 205. Tímto opatřením by mělo být uspokojeno dalších 20 žádostí o umístění dětí v předškolním zařízení, které nebyly přijaty při přijímacím řízení. Činnost mateřské školy byla zajišťována 8 pedagogickými a 3 nepedagogickými pracovnicemi. Jedna z pedagogických pracovnic v mateřské škole nesplňovala kvalifikační předpoklady pro práci ve funkci učitelky mateřské školy. Úplata za předškolní vzdělávání činila v tomto školním roce 350 Kč za měsíc při celodenním pobytu dětí a 233 Kč při pobytu dětí maximálně 4 hodiny denně. Naše pedagogická práce ve školním roce 2013/2014 vycházela ze školního vzdělávacího programu: JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. Při jeho aktualizaci byl využit schválený Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č. j /01-22), který schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem pedagogické práce v mateřské škole bylo rozvíjet rovnoměrně osobnost dítěte s ohledem na jeho předpoklady a možnosti. Ve všech třídách mateřské školy byly věkově smíšené kolektivy a tomu byl přizpůsoben i výchovně vzdělávací proces, který vyváženě v průběhu celého dne zahrnoval spontánní i řízené aktivity. Po dobrých zkušenostech z předchozích let i v letošním školním roce pokračovala práce s dětmi docházejícími do mateřské školy poslední rok, tzv. předškoláky. Těm byla nad rámec běžné péče nabídnuta možnost návštěvy stimulačně-edukativních skupin. Poprvé se nám podařilo při jejich realizaci zajistit přímou spolupráci učitelek mateřských škol a učitelek prvního stupně základní školy. Pod vedením proškolených pedagogických pracovnic se děti za přítomnosti rodičů mohly nenásilně připravovat na nové prostředí a práci v základní škole. Práci s dětmi v průběhu celého školního roku zpestřovala řada kroužků (výtvarný, pohybový, výuka anglického jazyka), na jejichž zajištění se podílely aktivně: DDM v Zastávce, Taneční škola M. Holého, plavecký výcvik zajišťovaný Plaveckou školou Blučina v Nové Vsi a MKM Jazyková škola Brno. Kroužky svým tematickým zaměřením napomáhaly účinně rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí a vhodně doplňovaly školní vzdělávací program. Významným úkolem naší pedagogické práce bylo respektovat výrazné multikulturní prostředí dané přítomností romské menšiny a uprchlickými zařízeními v naší obci. Tomuto specifiku bylo nutno přizpůsobit práci s dětmi tak, aby se naučily žít ve společnosti etnicky i kulturně různorodé, aby tolerance, soudržnost a kladné mezilidské vztahy byly samozřejmou součástí jejich osobnosti. Potěšující skutečností bylo větší zapojení rodičů do aktivit mateřské školy, o čemž svědčí rostoucí počet akcí připravovaných s jejich účastí a podporou. Nejvýznamnější společnou akcí všech tří mateřských škol byla účast dětí na olympiádě mateřských škol Mikroregionu Kahan dso. V průběhu školního roku jsme se snažili zlepšit i materiálně technické zázemí předškolních zařízení. Finančně nejnáročnější akce proběhla ještě před začátkem školního roku, kdy došlo k výměně oken v obou budovách mateřských škol v Zastávce. Vzdělávací proces v mateřské škole byl během celého školního roku doplňován řadou dalších školních a mimoškolních aktivit probíhajících často ve spolupráci s dalšími subjekty (obecní úřad, základní škola, dům dětí atd.), z nichž mnohé přispěly k rozvoji kulturního a společenského života obce (Část XII.). 15

16 Část VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A/ OBECNÉ PRINCIPY Další vzdělávání pedagogických pracovníků hraje významnou roli při zavádění nových postupů a metod, které by měly odpovídat výchovně-vzdělávacímu procesu ve třetím tisíciletí. Východiskem DVPP byl plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2013/2014, který vycházel z analýzy aktuálního stavu a dlouhodobého plánu. Pro školní rok byly stanoveny následující prioritní oblasti: 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech výuky a vzdělávání (cizí jazyky, finanční gramotnost, využití ICT, předškolní vzdělávání). 2. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školního managementu. 3. Aktualizace www stránek školy a jejich rozvoj. 4. Vzdělávání v oblasti drogové prevence a dalších sociálně patologických jevů na škole (šikana, xenofobní chování, vandalismus, násilí). 5. Vzdělávání v oblasti péče o děti s poruchami učení a chování. 6. Vzdělávání cizinců a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 7. Multietnická výchova a interkulturní výchova. 8. Vzdělávání pedagogů v oblasti moderního vyučování a zavádění nových netradičních vyučovacích metod do výuky. 9. Vzdělávání pedagogických pracovnic MŠ v následujících oblastech: polytechnická výchova, výchova ke zdraví, prohlubování předčtenářské a matematické dovednosti. 10. Vzdělávání v oblasti výchovné a příslušné zájmové činnosti. Tento plán bylo nutno v průběhu roku přizpůsobit výši finančních prostředků rozpočet krajského úřadu, dle výkazu o ZŠ normativ na žáka. V průběhu školního roku bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků vynaloženo Kč. B/ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ název kurzu počet pedagogů cena kurzu ŠKOLA ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ 1 100,00 Kč PREVENCE UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU U DĚTÍ A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 0,00 K VYCHOVATEL ŠD MEZI PARAGRAFY 1 600,00 Kč SEMINÁŘ K.O.N.E.V. 400,00 Kč DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ 1 600,00 Kč SDÍLENÍ DOBRÝCH PRAXÍ VE VÍDNI 1 0,00 Kč VP PRO ASISTENTY PEDAGOGA 1 0,00 Kč DOŠKOLOVACÍ KURZ -INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ ,00 Kč WORKSHOP Kč EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ,00 Kč POČÍTAČ VE ŠKOLE ,00 Kč ŠKOLNÍ SYSTEMATICKÉ KONSTELACE 1 800,00 Kč Naše škola zatím neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 16

17 Část VIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Naše škola má vypracovaný Minimální program prevence sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové prevence (MPP). Program se zpracovává na každý školní rok, jeho součástí je také pokyn pro řešení šikany na škole a krizový plán školy. V rámci preventivního programu spolupracuje naše škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (PPP). Koordinátorem je Mgr. Lenka Cupalová. Třikrát ročně probíhá v Brně schůzka školních metodiků prevence. Škola tak získává informace o novinkách z krajského úřadu, MŠMT, legislativě. Na schůzky jsou také zváni zástupci různých organizací, které se zabývají prevencí (Policie ČR, Linka bezpečí, kurátoři apod.). Do MPP ve škole začleňujeme nabídky PPP Brno a ostatních institucí. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Záměrem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se. Dělat rozhodnutí, ve kterých si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a bude zvládat základní sociální dovednosti. MPP je výsledkem upravování, zkoušení a nedá se považovat za ukončený a definitivní. Každý školní rok přináší nové podněty a nápady. Za realizaci na jednotlivých stupních naší školy zodpovídá na škole školní metodik prevence. Aktivity jsou rozděleny podle věku. MŠ U dětí v předškolním věku je vhodnějším pojmenováním preventivního programu preventivní působení. Základem našeho preventivního působení v MŠ je vytváření sociálních kompetencí dětí, kdy si děti prostřednictvím prožitkového učení osvojují schopnosti rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Aktivity V tomto školním roce se děti zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi, v jednotlivých třídách proběhla mikulášská nadílka, vánoční besídka. Dobrou úroveň vždy mají divadelní představení. Závěr roku byl věnován návštěvě předškoláků v ZŠ, opékání špekáčků, zábavnému odpoledni s rodiči v rámci Dne dětí, rozloučení s předškoláky, výletu. Během školního roku děti vyráběly dárky k různým příležitostem. I. stupeň S jednotlivými tématy se děti setkávaly především v Prvouce, Přírodovědě a Vlastivědě. Při výuce využívaly učitelky různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu. Aktivity Děti se zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu v Nové Vsi, mikulášské nadílky, vánoční besídky ve škole. V Dělnickém domě žáci pod vedením svých učitelek připravili program ke Dni matek. Každá třída prvního stupně oslavila Den dětí a jela na školní výlet. V rámci projektového týdne pro žáky připravili pracovníci DDM Zastávka projektové environmentální vzdělávání. Také i v letošním roce byli žáci sponzory dvou zvířátek brněnské ZOO. 17

18 II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, aby nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech Občanská výchova, Výchova k zdraví, Přírodopis, Chemie, Dějepis, Český jazyk a literatura. Aktivity 6. třídy budování bezpečného klimatu v nově vznikajících třídních kolektivech (vzájemné poznávání, navázání pozitivních vztahů mezi žáky a třídním učitelem, prevence šikany důvěra, tolerance, respekt), adaptační kurz. 7. třídy zvládnutí základů sjezdového lyžování doplněné o aktivity zážitkové pedagogiky, týmové spolupráce pobytový kurz: Červenohorské sedlo (Jeseníky) 8. třídy navazování nových kontaktů přednášky: Drogy a my, Sexualita 9. třídy vazby ve skupině, chování v zátěžové situaci, duševní hygiena. Přehled akcí v rámci školy Název žáci forma termín 6. ročník Adaptační kurz komunikace,týmová září, červen 1. zážitkové kurzy spolupráce 7. ročník LVK únor 2. stupeň sportovní den červen 2. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, celá škola individuální studijní plány, individuální celoročně integrace výuka 3. výchovné poradenství soustavná a preventivní celá škola celoročně práce 4. třídní výlety, poznávací výlety ČR, výlet Praha 5. pravidelná spolupráce s PPP a se školním psychologem 6. (Klima třídy, Kruhy bezpečí, Adaptační kurz Sloup) spolupráce s Policií ČR, Hasiči a neziskovými organizacemi (požární prevence, sexuální výchova) 7. příprava a realizace projektového týdne 8. Vánoce společné akce žáků u Vánočního stromu Volnočasové aktivity Instituce DDM Zastávka TJ Čechie Zastávka ZUŠ Zastávka Školská rada Obecní zastupitelstvo Policie ČR IQ Roma servis forma spolupráce zájmové kroužky organizace náboru, vedení oddílů zájmové kroužky konzultace konzultace konzultace, přednášky projekt v rodinách, příprava do vyučování 18

19 Tabulka reálných zjištění patologických jevů 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění měkké drogy tvrdé drogy Šikana reálná zjištění reálná zjištění vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování Záškoláctví do 10 neoml.hodin Kriminalita nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneužívání dítěte Zanedbávání dítěte reálná zjištění reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění MPP je otevřený dokument, který je možné upravovat podle aktuální situace. V případech, kdy selže prevence ve škole a kdy se vyskytnou žáci, kteří budou podezřelí ze zneužívání návykových látek, dealerství apod., přistupujeme k těmto opatřením: individuální pohovor se žákem, spolupráce s rodinou, řešení ve spolupráci s PPP, uvědomění sociálního odboru, policie. 19

20 Část IX. MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka se již více jak 20 let zabývá vzděláváním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (azylantů, cizinců s legalizovaným pobytem v ČR a romské národnostní menšiny). I přes významný pokles vzdělávaných žáků se statutem azylanta způsobený optimalizací sítě azylových zařízení v ČR na přelomu roku 2009 a 2010 si škola díky vzdělávání dalších kategorií cizinců ze třetích zemí a vzděláváním dětí romské menšiny zachovává svůj multikulturní charakter. Ve školním roce 2013/2014 se v naší škole vzdělávalo 6 žáků cizinců a 17 žáků romské národnosti. Výchovou a vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak škola významně přispívá k řešení problematiky integrace těchto skupin žáků nejen v rámci našeho regionu, ale i k jejich soužití s majoritní společností v multikulturním prostředí. Jeho existence klade zvláštní nároky na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a tím i na práci pedagogů. Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti jsme v naší škole vytvořili velmi dobré podmínky pro vzájemné soužití a spolupráci žáků různých národností a kultur. S klesající počtem vzdělávaných dětí cizinců se naše práce stále více zaměřuje na podporu vzdělávání a výchovy žáků romské národnosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu bylo nezbytné klást velký důraz na multikulturní výchovu dětí, která prolíná téměř všemi předměty. Nicméně nejvíce prostoru dostává v předmětu Občanská výchova. Východisky pro úspěšnou inkluzi těchto dětí v naší škole byla spolupráce s PPP a SPC - diagnostika, tvorba IVP, práce školního psychologa ve škole, zřizování funkcí asistentů pedagoga, spolupráce s nevládními organizacemi a spolupráce se zákonnými zástupci. Cílem bylo udržet ohrožené dětí v hlavním vzdělávacím proudu. V oblasti práce s žáky romské národnosti pokračovala spolupráce naší školy s organizací IQ Roma servis zaměřená na klienty organizace navštěvující naši základní školu. S vybranými žáky pracuje, jak ve škole, tak v rodinách terénní pracovnice, která na základě konzultací s pedagogy a vedením školy napomáhá při přípravě dětí na výuku. Pozitivní je i její působení přímo v rodinách. Záměrem bylo pomoci dětem i rodičům pochopit význam vzdělávání dětí a také zlepšit jejich docházku do školy. Velkým přínosem v této oblasti je také působení školního psychologa a jeho individuální i skupinová práce s dětmi a rodiči napomáhající k jejich lepšímu pochopení významu vzdělávání pro budoucí profesní uplatnění dětí, lepší profesní orientaci, chování k autoritám i sobě navzájem. K větší úspěšnosti dětí přispělo v konkrétních případech (na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny) i zřízení dvou míst pro asistenty pedagoga. Větší úspěšnost při zahájení povinné školní docházky jsme podpořili i zavedením stimulačně edukativních skupin pro vybrané děti předškolního věku (viz Část VI, oddíl E) Výchova a vzdělávání v mateřských školách). Je třeba si však uvědomit, že jednou ze základních podmínek pro kvalitní práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí je především zajistit škole dostatek finančních prostředků, které umožní plně využít dlouholetých zkušeností pedagogů a prohlubovat jejich odbornost, vzdělávat tyto děti ve třídách s nižším počtem žáků, zajistit jim větší individuální péči pedagogů, nabízet jim volnočasové aktivity a podporovat tak jejich přirozenou integraci do školního kolektivu. Samozřejmostí by pak měly být i kvalitní materiálně technické podmínky pro jejich výchovu a vzdělávání (nákup pomůcek, učebnic atd.). 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více